Sunteți pe pagina 1din 7

Analiza metaforei Cursul 8 Teoria metaforei: ` n 1980, George Lakoff i Mark Johnson au publicat teoria metaforei, care permite

descrierea structurilor cognitive din via a de zi cu zi, utiliznd modele lingvistice. Lucrarea lor st la baza creerii unei metode de cercetare calitativ bazat pe lingvistica cognitiv (dup Schmitt, 2005). ` Pentru majoritatea metodelor de cercetare calitativ , limbajul este n acela i timp subiect i mediu de cercetare. Aceste metode caut referiri la con inut dincolo de limbaj: patternuri de rela ii, structuri latente de n eles, strategii de comunicare etc. ` Lakoff i Johnson au meritul de a fi creat o punte interdisciplinar prin formularea unui cadru de lucru pentru ceea ce ast zi numim lingvistic cognitiv . Teoria metaforei propus de ei a inspirat ulterior o mare varietate de abord ri de analiz a metaforei ca procedur de cercetare calitativ . ` Lakoff i Johnson propun un concept al metaforei comprehensiv, care permite reconstruirea strategiilor cognitive de ac iune. 1. Metafora ca instrument retoric. Metaforele individuale sunt extrase din context f r o reconstruc ie sistematic , fiiind utilizate i criticate ca dovezi ale unei pozi ii opuse. Din aceast abordare lipse te complet gndirea metodico-empiric i nu se face nici o referire la posibilele limite ale gndirii metaforice. ` 2. Metafora ca metod terapeutic . Utilizarea metaforei n psihoterapie are o lung tradi ie. n context terapeutic, scopul terapeutului este de a dezvolta metafore i alegorii care s -i prezinte clientului problema ntr-un cadru familiar i s -l ajute s identifice solu iile. ` Noile abord ri sus in ideea c metaforele ce cuprind solu ii trebuie s fie ct mai apropiate posibil de limbajul clientului. Metaforele sunt privite ca instrumente pe care terapeutul le utilizeaz inten ionat i deliberat, adic con tient. Aceast idee vine n contradic ie cu aceea c metaforele sunt incon tiente. ` Noi ns , ca indivizi, avem patternuri de gndire metaforic incon tiente. Teoria metaforei propus de Lakoff i Johnson propune o modalitate de analiz a acestor patternuri. Metaforele nu sunt instrumente, ci formeaz o structur n care noi tr im. Analiza metaforei nu- i propune s aduc metaforele la nivel con tient, ci doar de a le ilumina n elesul. 3. C utarea unor metafore specifice ntr-un material cercet torul caut n datele culese prin interviu expresiile legate de o anumit tem . Spre exemplu, ntr-un studiu realizat n 2003, Super i Harkness au analizat metaforele ce aveau leg tur cu teoria lui Popper (formalism, mecanicism, contextualism, organicism) n interviuri cu p rin i i psihiatri care lucrau cu copii cu devieri comportamentale.

4. Ob inerea de metafore explicite de la participan ii la cercetare. O alt modalitate de a lucra cu metafore n cercetarea calitativ este de a le ob ine de la participan i. Principalele asumptii asupra teoriei metaforei. 1. Conceptele metaforice. Metaforele nu apar izolate, ci formeaz concepte metaforice, care pot fi reconstruite. Num rul conceptelor metaforice fundamentale este limitat. 2. Modelele corporale. Metaforele i preiau structura din experien e fizice de tip gestaltist (ex: n l ime i adncime), pe care o transfer ulterior la subiecte sociale complexe (ex: ajutorul psiho-social). Sursele lor sunt adesea dimensiuni experimentate fizic. Utilizarea modelelor ce exprim experien a fizic pentru a categoriza fenomene noi i complexe s-a dovedit o foarte bun tehnic de interpretare a lumii. Metaforele furnizeaz schemele pe care se adaug ulterior detaliile, cu scop de clarificare. 3. Omogenitatea dintre gndire i limbaj. Utilizarea i legarea metaforelor ntre ele nu ine de ans , ci indic faptul c intr n ac iune patternuri ale gndirii, percep iei, comunic rii i activit ii. Lakoff i Johnson pleac de la premiza c exist o foarte puternic omogenitate ntre gndire i limbaj. Metodele de cercetare calitativ fac foarte greu leg tura dintre procedurile metodologice i subiectivitate sau auto-reflexie. Metoda de analiz sistematic a metaforei i propune s ilustreze factorii care apar n rela ia dintre procedurile metodologice i subiectivitate (Schmitt, 2005). Analiza sistematic a metaforei i propune s reconstruiasc modele de gndire, limbaj i ac iune. ` n istoria filosofiei - scrierile care spun c modelele metaforice determin gndirea; ` n practica terapeutic - unde metaforele utilizate n comunicarea terapeut-client sunt un instrument vital cu ajutorul c ruia clientul este ajutat s n eleag sensul situa iilor dificile cu care se confrunt . ` n urma unui studiu de psihologie experimental realizat n 2001, Moser (citat de Schmitt, 2005) demonstreaz faptul c metaforele induc att procese de direc ionare a aten iei, ct i procese cognitive. ` La acestea se adaug studiile din domeniul lingvistic legate de rolul i func ia metaforei n limbajul scris i vorbit. ` Concluzia final a acestor studii este c metaforele furnizeaz o orientare preconceptual cu referire la gndire i experien care este greu acesibil sau accesibil doar cu mijloace analitice ntr-o discu ie ra ional . ` Din acest motiv, noi trebuie s analiz m metaforele printr-o metod care s mbine sistematic percep ia, limbajul, gndirea i ac iunea. Metoda analizei sistematice a metaforei. ` Pleac de la modelul propus de Lakoff i Johnson, la care adaug o reconstruc ie sistematic , pas cu pas, a modelelor metaforice. ` Nu exist ns o metodologie sistematic de extragere i interpretare a metaforelor. Metoda este de fapt o art aplicat (Schmitt, 2005).

` Pentru a n elege imaginile lingvistice ale altei persoane, cercet torul trebuie s cunoasc bine persoana respectiv . Procesul de n elegere este limitat ns de caracterul, experien a de via i nivelul de educa ie al cercet torului. Din acest motiv, metoda poate constitui doar o parte a procesului de cercetare. ` A. Identificarea zonei int a cercet rii determinarea topicii de cercetare i construirea unui plan de urm rire i evaluare. ` B. Selectarea nesistematizat a metaforelor de baz este o faz preg titoare a cercet rii i are ca scop documentarea cu privire la necesitatea cultural de a descrie fenomenul respectiv. Cercet torul caut metafore ntr-o gam larg de material bibliografic (enciclopedii, jurnale, c r i de inters larg etc.). De asemenea, este analizat literatura de specialitate pentru conceptualizarea metaforic . Rezultatul este o list a conceptelor metaforice culturale care reflect topica ce urmeaz a fi studiat . ` C. Analiza sistematic a unui subgrup. Acest pas include analiza expresiilor verbale ale unui subgrup cu scopul de a stabili ce metafore sunt utilizate pentru a descrie aria de cercetare. C1: Identificarea metaforelor prin segmentarea textelor ` Analiza ncepe prin identificarea metaforelor con inute n text. Un cuvnt sau o propozi ie sunt identificate ca metafore dac : x pot fi n elese dincolo de sensul literar din context; x sensul literar vine dintr-o zon de experien senzorial sau cultural (zona surs ); x sensul este transferat la o alt zon , de regul abstract (zona int ). ` Procedura practic este de a copia ini ial metaforele utilizate i apoi de a le cuprinde ntr-o list separat . Restul textului r mas este ulterior scanat pentru a g si i a extrage toate descrierile metaforice rela ionate cu topica cercetat , pn r mn doar cuvintele de leg tur i textul nerelevant pentru tema cercetat . C2: Reconstruc ia conceptelor metaforice (sinteza modelelor metaforice colective) ` Lankoff i Johnson sus in c metaforele nu apar independent, prin ans , ci exist reguli care leag mai multe metafore n concepte care au n comun att zona surs ct i zona int . Scopul analizei calitative a metaforei este de a reconstrui aceste concepte sau modele metaforice. ` Toate metaforele care apar in aceleia i imagini surs i care descriu aceea i zon int sunt grupate n concepte metaforice sub acela i titlu. Astfel, printr-un proces de sortare a materialului ob inut, sunt create conceptele metaforice, astfel nct toate metaforele extrase din text s se reg seasc ntr-un concept. ` Formularea conceptelor metaforice necesit o abordare ce implic sintez creativ . Cercet torul trebuie s dea dovad de abilitate subiectiv pentru a g si constructele lingvistice cele mai potrivite i pentru a identifica i defini clar conceptele metaforice. Este evident c acest proces de interpretare depinde de

factori personali cum sunt experien a practic , nivelul de cuno tin e, capacitatea de a lua decizii i de a le revizui, r bdarea etc. ` Cu alte cuvinte, reconstruc ia conceptelor metaforice, pentru care Lankoff i Johnson nu formuleaz nici o regul , este o etap mai subiectiv dect cea anterioar . D. Reconstituirea apari iei individuale a conceptelor metaforice n aceast etap se compar rezultatele n interiorul grupului de subiec i studia i. E. Interpretarea metaforelor. ` Compararea conceptelor metaforice; ` Identificarea valorilor; ` Identificarea resurselor metaforice; ` Identificarea limitelor metaforelor ce aspecte nu sunt cuprinse n metafor ; ` Identificarea ac iunilor motivate de metafore; ` Identificarea conflictelor dintre modelele metaforice; ` Interpretarea absen ei modelelor metaforice; ` Rolul metaforelor n metacomunicare; ` Metaforele ca un ecran de proiec ie spre exemplu i se cere clientului s spun unde ar desena o linie care s delimiteze momentul cnd a debutat problema cu care se confrunt . Tehnica incidentelor critice ` Tehnica incidentelor critice a fost creat n timpul celui de-al doilea r zboi mondial de John Flanagan, eful Programului Psihologic al Avia iei SUA. ` Flanagan a constatat un nivel foarte ridicat de erori de pilotaj n timpul antrenamentelor. n prim faz a studiat tr s turile de personalitate ale pilo ilor, dar aceast metod nu l-a ajutat s identifice predictorii pentru o mai bun preg tire a acestora. Ca alternativ , Flenagan a analizat incidentele de reu it i de nereu it din timpul antrenamentelor i apoi a identificat comportamentele specifice care duceau la rezultate pozitive sau negative (Flanagan, 1954, citat de Fountain, 1999). ` Tehnica este cel mai bine descris de autorul ei, John Flanagan, n articolul The Critical Incident Technique publicat n Psychological Bulletin n iulie 1954. ` Prin incident n elegem orice activitate uman observabil care este suficient de complet pentru a permite s se fac inferen e i predic ii despre persoana care desf oar activitatea. ` Pentru a fi critic un incident trebuie s apar ntr-o situa ie n care scopul sau inten ia ac iunii este clar pentru observator i n care consecin ele sunt suficient definite pentru a l sa foarte pu ine dubii referitoare la efectele sale (Flanagan, 1954). ` Tehnica incidentelor critice nu const dintr-un set rigid de reguli de colectare a datelor privind comportamentul indivizilor n situa ii definite. Ea trebuie privit mai degrab ca un set flexibil de principii care trebuiesc modificate i adaptate pentru a se potrivi ct mai bine situa iilor specifice n care utiliz m tehnica (Flanagan, 1954).

` Esen a tehnicii const n faptul c cercet torul trebuie s fac doar aprecieri simple i obiective. Acurate ea i obiectivitatea aprecierilor depind de precizia cu care au fost definite caracteristicile i de competen a observatorului n interpretarea acestor defini ii n rela ie cu incidentul observat. Flanagan descrie cinci pa i n aplicarea tehnicii incidentelor critice (Flanagan, 1954): Condi ia de baz pentru orice activitate este formularea unei descrieri func ionale a activit ii i o orientare n termeni de scopuri ale activit ii. Flanagan propune o list de trei ntreb ri utile n stabilirea scopului general al activit ii studiate: ` Propozi ie introductiv : Facem un studiu de ... (se specific activitatea). Consider m c dv. sunte i n m sur s ne spune i despre ... (se specific activitatea). ` Solicitarea scopului principal: Care considera i c este scopul principal al .... (se specific activitatea). ` Cererea pentru descrierea scopului: n cteva cuvinte, cum a i putea descrie scopul general al ... (se specific activitatea). ` Pentru a- i centra aten ia pe acele aspecte ale comportamentului care sunt cruciale pentru formularea unei descrieri func ionale a activit ii studiate, observatorilor trebuie s li se dea instruc iuni precise. ` De asemenea trebuie delimitat grupul de subiec i pe care se realizeaz studiul. ` Cea mai eficient metod de culegere a datelor este de a ob ine nregistr ri ale incidentelor critice de la persoanele implicate. ` Aceste incidente sunt comportamente extreme care duc fie la o foarte bun realizare a scopului activit ii, fie mpiedic realizarea lui. ` delimitarea clar a situa iei ce urmeaz a fi observat ; ` relevan a cu scopul general al activit ii odat ce am decis c o situa ie particular este potrivit pentru a fi observat , trebuie s decidem dac comportamentul observat este relevant pentru scopul general al activit ii; ` extinderea efectului asupra scopului general cercet torul trebuie s decid dac incidentul studiat are un efect important asupra scopului activit ii prin precizarea a dou puncte pe scala importan ei: ` nivelul de contribu ie pozitiv la scopul principal, prin includerea unui exemplu; ` nivelul corespondent de efect negativ asupra scopului principal, exprimat n termeni similari i cu includerea unui exemplu. ` persoanele care fac observa ia preciz ri privind selec ia i antrenarea observatorilor. ` Persoana care face observa iile: ` S aib cuno tin e privind activitatea observat ; ` S stabileasc o rela ie cu indivizii observa i; ` S fie antrenat ` Grupurile ce vor fi observate: ` Descriere general ` Loca ie ` Persoane

` `

` Timpi ` Condi ii Comportamentele ce vor fi observate: ` Tipul general de activitate ` Comportamentele specifice ` Criteriile de relevan cu scopul general Criteriile de importan rela ionate cu scopul general (punctele critice) Este foarte important ca datele culese prin observa ie s fie evaluate, clasificate i nregistrate ct sunt nc proaspete n mintea observatorului. Este preferabil ca aceste opera ii s se fac n timpul observa iei, astfel nct toate faptele s fie bine verificate. Tehnica incidentelor critice este adesea utilizat pentru colectarea datelor din observa ii f cute anterior i reconstituite din memorie. Rapoartele sunt cu att mai valide cu ct evenimentul critic descris este mai recent i observatorii au fost motiva i s fac observa ii i evalu ri detaliate n timpul incidentului. O alt problem practic ce apare n procesul de colectare a datelor referitoare la incidentele critice este legat de modul n care ar trebui s ob inem datele de la observatori.

` Flanagan descrie patru proceduri: a. Interviuri individuale Se utilizeaz personal antrenat pentru a colecta datele de la observatori. Li se dau observatorilor urm toarele informa ii: institu ia care realizeaz studiul, scopul studiului, grupul intervievat, confiden ialitatea datelor. ntreb rile care se pun observatorului sunt de tipul: Spune-mi cum s-a comportat angajatul care a cauzat o a a de mare sc dere a produc iei. ntreb rile trebuiesc ntotdeauna testate pe un grup mic de observatori nainte de a fi utilizate pentru studiul propriu-zis. ntreb rile sunt ntotdeauna urmate de o conversa ie cu observatorul, pentru a ne asigura c n elegem bine sensul evenimentelor. ` ` ` ` descrierea comportamentului; dac a fost observat de cel ce raporteaz ; dac au fost furniza i to i factorii relevan i pentru situa ie; dac observatorul face aprecieri legate de ct de critic este comportamentul descris; ` dac observatorul spune clar de ce crede c subiectul observat s-a comportat n acel fel. b. Interviurile de grup ` Datorit faptului c interviurile individuale sunt costisitoare din punct de vedere al costurilor, timpului i personalului, Flanagan a dezvoltat o tehnic de interviu n grup.

` Aceasta p streaz avantajele interviurilor individuale n ceea ce prive te contactul personal, explica iile i disponibilitatea cercet torului de a r spunde la ntreb ri, la care adaug posibilitatea de a verifica datele ntre observatori. Pa ii sunt urm torii: cercet torul face prezentarea introductiv a studiului; fiec rui observator i se cere s relateze n scris evenimentul critic, r spunznd la o serie de ntreb ri de pe un formular prestabilit; cercet torul cite te pe rnd r spunsurile observatorilor i se asigur de fidelitatea descrierilor. c. Chestionarele. Dac grupul de observatori este mare, interviul de grup devine chestionar aplicat n grup. d. Descrieri scrise li se cere observatorilor s povesteasc cu cuvintele lor derularea evenimentului critic ` O alt problem legat de faza de colectare a datelor este dimensiunea e antionului, adic num rul de evenimente critice luate n studiu. ` Flanagan sus ine c dac activitatea studiat este una simpl este suficient s colect m ntre 50 i 100 de evenimente critice. ` Apoi, pentru fiecare criteriu comportamental ad ug m cte 100 de evenimente. Analiza datelor. ` Scopul etapei de analiz a datelor este de a sumariza i descrie datele ntr-o manier eficient , astfel nct s poat fi utilizate n scopuri practice. ` Pa ii analizei datelor sunt urm torii: selectarea unui cadru general de referin n func ie de care se clasific incidentele; dezvoltarea inductiv a unui set de categorii; este o activitate subiectiv ce ine de experien a i cuno tin ele cercet torului; incidentele sunt grupate n categorii i subcategorii; determinarea celui mai potrivit nivel de specificitate-generalizare pentru datele ce urmeaz a fi raportate. Interpretarea si raportarea. ` Interpretarea rezultatelor este, ca n orice cercetare calitativ , una descriptiv . ` n interpretare se descriu clar pa ii anteriori i toate aspectele care ar putea influen a rezultatele (scopul general, observatorii, grupul observat, procedurile de colectare a dateloretc.).