Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. XXX S.R.L. STR. X, BL X, JX/X/X C.U.I RO 11111111 tel. 000000, fax.

000000
DECIZIA nr........../......... de sanctionare disciplinara (avertisment scris)

Ca urmare a referatului inregistrat cu nr. _________________ de sesizare a conducerii XXX, de catre dl. XXX, cu privire la savarsirea de catre salariatul XXX a urmatoarei abateri diciplinare grave: Absenta nemotivata de la serviciu, In temeiul dispozitiilor art. 247 si art. 248 alin. (1) lit. a) din L53/2003 actualizata cu L40/2011 si potrivit prevederilor Regulamentului Intern al S.C. XXX. S.R.L.; Administratorul S.C. XXX SRL, numit prin Act Constitutiv F.N. din XXXX; DECIDE: Art. 1 (1) Dl. XXX, avand functia de XXXX in cadrul S.C. XXX. S.R.L. se sanctioneaza disciplinar, cu Avertisment Scris. Art. 2 (1) Prin prezenta, Dl. XXX se avertizeaza in scris ca incepand cu urmatoarea abatere disciplinara, in functie de gravitatea ei se va incheia cu desfacerea contractului individual de munca al acestuia. (3) Gradul de vinovatie al salariatului: neglijenta- salariatul nu prevede rezultatul faptelor sale desi putea si trebuia sa le prevada; (4) Consecintele abterii disciplinare sunt urmatoarele: consecintele faptelor sale sunt de natura a ingreuna si frana munca colegilor sai cu care lucreaza in echipa, dar si posibilitatea producerii unor incidente pe parcursul lipsei de la serviciu, de care compania putand fi raspunzatoare. (5) In stabilirea sanctiunii diciplinare au fost avute in vedere comportarea generala in serviciu a salariatului si lipsa/eventualelor sanctiuni disciplinare anterior de catre acesta. Art. 3 Motivul de drept al aplicarii sanctiunii disciplinare il constituie art. 247-248 din L53/2003 Codul Muncii, in special art. 248 alin. (1) lit. a) din Codul Muncii. Art. 4 Prezenta decizie se poate contesta in termen de 30 de zile, la Tribunalul XXX Litigii de munca si asigurari sociale. Art. 5 (1) Conducerea societatii vor duce la indeplinire prevederile prezentei decizii. (2) Prezenta decizie isi produce efecte de la data comunicarii sale. Prezenta Decizie a fost intocmita intr-un numar de 2 (doua) exemplare cu valoare de origina cate unul pentru fiecare parte.

S.C. XXX. S.R.L. Reprezentant Legal

Data luarii la cunostinta Semnatura