Sunteți pe pagina 1din 4

1)Maxime, expresii despre om:

1.Cogito,ergo sum (cuget ,deci,exist) 2.Consultor homini tempus utilissimus (Timpul este pentru om cel mai bun povatuitor) 3.Ecce hommo!(Iata omul!) 4.Fac homini quae vis ab eo fieri tibi.(Fa omului ceea ce ti-ar placea sa-ti faca si el tie) 5.Hominem experiri multa paupertas docet( saracia il invatsa pe om sa indure multe) 6.Homines caecos reddit cupiditas( Pe oameni ii orbeste lacomia) 7.Homines, dum docet, discount(Oamenii cit timp invatsa pe altii invatsa si ei) 8.Homo duplex( Omul dublu) 9.Hominum sententia fallax(Parerea oamenilor este inselatoare) 10.Homo bonae voluntatis(Omul de buna credinta)

2)Maxime citate despre libertate


1.Libido dominandi( Placerea de a fi stapin) 2. Age,libertate decembri utere!( hai, foloseste libertatea lui decembrie) 3. Libertas optima rerum (Libertatea e cea ma buna din toate) 4.Amor libertatis nobis est innatus.(Dragostea de libertate este innascuta) 5.Cognosce veritatem-ecce libertas( Cunoaste adevarul-iata libertatea) 6.In arte libertas (In arte este libertate) 7.In libris libertas( In carti se gaseste libertatea ) 8.Liber animus nihil pertimescit( Un spirit liber nu se teme de nimic) 9.Ius libertatis (dreptul oamenilor liberi) 10.Libertate opus est (Libertatea este o necessitate)

3)Maxime si expresii despre razboi/pace:


1.Amat victoria curam(Victoria iubeste efortul) 2.Ante portas est bellum( In fata portilor este razboi) 3.Ante victoriam ne canas triumphum ( sa nu cinti triumful innaintea victoriei) 4.Aut vincere, aut mori ( Sau invingi sau mori) 5.Aut cum scuto , aut in scuto ( Sau cu scut sau pe scut) 6.Aut Caesar ,aut nihil(Sau Caesar sau nimic) 7.Bellum pacis est causa (Razboiul e cauza pacii) 8.Dulce bellum inexpertis(Razboiul e dulce pentru cei care nu l-au trait) 9.Conficere pacem(A incheia pace) 10.Divide et impera (Divide si stapineste)

4)Maxime, expresii despre lege:


1. Dura lex, sed lex (Legea e dur , dar e lege.) 2. Summum jus, summa injuria. (Mai multa lege, mai putina justitie) 3. Lex neminem cogit ad impossibila (Legea nu constrnge pe nimeni s fac imposibilul. 4. Decet regem discere legem (Regele trebuie sa respecte legea) 5. Iudex est lex loquens ( judecatorul este vocea legii) 6. Auctoritas non veritas facit legem (Autoritatea si nu adevarul face legea) 7. Audiatur et altera pars(Sa fie ascultata si cealalta parere) 8. Audiat rex quod praecipit lex (Sa asculte regele ce prevede legea) 9. Iudex non debet lege clementior esse(Judecatorul nu trebuie sa fie mai indulgent ca
legea)

10. Lex dubia, lex nula(O lege nesigura nu e lege)

5)Maxime , expresii despre prietenie:


1.Amicis quaelibet hora( Cu prietenii nu conteaza cit e ora) 2.Amicis inest adulatio ( Magulirea este proprie prietenilor) 3.Amicitia est amor sine alis( Prietenia e iubirea fara aripi) 4.Amico licet ( prietenului I se permite) 5.Cavete a falsis amicis ( Paziti-va de falsi prieteni) 6.Amicus usque ad aras (Prieten pina la altar) 7.Nihil est peius amico falso (Nimic nu e mai rau ca un prieten fals) 8.Amicus alter ego ( prietenul este un alt eu) 9.Amici fures temporis( prietenii fura timpul) 10.Amicis semper fidelis(Mereu fidel prietenilor)

6)Maxime despre soarta


1.Ad meliorem fortunam (Pentru o soarta mai buna) 2.Alea iacta est (Zarul a fost aruncat) 3.Adversa fortuna( In conditii nefavorabile) 4.Amor fati( Indragostit de destin) 5.Audaces fortuna iuvat( Soarta ajuta pe cei curajosi) 6.Fato Omnia fiant( toate sa se faca cu ajutorul sortii) 7.Fors Omnia versat (Soarta schimba totul) 8.Fortuna levis est dea (Fortuna este o zeita nestatornica.) 9.Fata obstant ( Destinul se opune) 10.Fata regunt homines (Destinul conduce oamenii)

7) Maxime despre timp


1.Ad meliora tempora (Pentru vremuri mai bune) 2.Ars longa, Vita brevis(Arta e lunga, viata e scurta) 3.Amori finem tempus ,non animus facit.(Iubirii pune capat timpul nu cugetul) 4.Delectabile tempus (fericite timpuri) 5.Dies diem docet ( O zi pe alta invatsa) 6.Ex tempore (Fara pregatire, spontan) 7.Hora ruit ( Timpul se scurge) 8.In aeternum (Pe vecie) 9.In infinitum(La infinit) 10.Alia tempora (Alte timpuri)

8)Maxime despre divinitate


1.Deo volenta ( cu ajutorul lui dumnezeu) 2.Deum colit qui novit (cine il cunoaste pe zeu il cinsteste) 3.Deo ignoto (Zeului necunoscut) 4.Deus, ecce Deus! (Zeul iata Zeul!) 5.Deus meliora det (Sa-ti dea zeul ceva mai bun) 6.Deus otiosus (Zeul care se odihneste) 7.Dis aliter visum ( Zeilor le-a parut altfel) 8.Di, talem avertite casum!( Zei indepartati aceasta nenorocire) 9.Futura sunt in manibus deorum(Viitorul e in miinile zeilor) 10.A deo rex, a rex lex (De la dumnezeu rege , de la rege lege)