PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA AL MUNICIPIULUI BACĂU

[conform POR Axa Prioritara 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – centre urbane de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană sub-domeniul Poli de dezvoltare urbană] Beneficiar: Primăria Municipiului Bacău

Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Bacău [conform POR Axa Prioritara 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – centre urbane de creştere Domeniul major de interven ie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană sub-domeniul Poli de dezvoltare urbană] Beneficiar: Primăria Municipiului Bacău

Manager proiect: ing. Silviu Novac Colectiv de elaborare: Ec. Vasile Ana Arh. Dobrescu Ruxandra Dana Dr. Ing. Dumitrescu Mircea Ing. Vintilă Mugur Ing. Selagea Alexandru Ing. Constantinescu Marian Ing. Popescu Mircea Jurist Macoveschi Daniela Ing. Lazăr Laura Ing. Popa Mihaela

Data redactării: martie 2010

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

I. CARACTERIZAREA GENERALA A POLULUI DE DEZVOLTARE URBANA MUNICIPIUL BACĂU
1.1 CARACTERISTICI DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE ALE MUNICIPIULUI ŞI COMPARA IE CU CELELALTE ORAŞE ALE REGIUNII / ĂRII
1.1.1 Caracteristici demografice A. POZI IE GEOGRAFICĂ
Localizarea în România Coordonate: 46° 35'0"N 26° 55'0"E / 46.58333, 26.91667 Tara Jude Statut - Total Altitudine medie - Total - Densitate Fus orar - Ora de vară (DST) Suprafa a 43,2 km² 165 metri Popula ie (2008) 177.007 locuitori 4.097 loc./km² EET (UTC+2) EEST (UTC+3) România Bacău Municipiu reşedin ă de jude

Municipiul Bacău este situat ca pozi ie geografică astfel: în zona de Nord Est a jude ului Bacău. la 302 km distanta fa ă de Bucureşti şi 400 km de portul Constanta la distan ă fa ă de principalele ări vecine: - 180 km fa ă de Republica Moldova - 210 km fa ă de Ucraina

Pag. 2 din 221

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

Municipiul Bacău este reşedin a şi cel mai mare oraş din jude ul Bacău, România. Este traversat de râul Bistri a, care asigură, prin centrala hidroelectrică locală, o parte însemnată a consumului de energie electrică pe plan local. Oraşul este străbătut de drumurile europene E85 şi E57, artere de circula ie europene şi na ionale ce fac legătura cu Capitala, Bucureşti, cu nordul ării, precum şi cu Transilvania. Cea mai veche referin ă istorică cunoscută despre oraş datează din anul 1399, când acesta este men ionat în Documentul lui Iuga Vodă, prin care se da carte de judecată între Spătarul Raducanu cu răzeşii satului Bratila, din inutul Bacăului. Oraşul Bacău a fost ocupat o scurtă vreme de oştile maghiare, conduse de Matei Corvin, în anul 1467. Localitatea este cunoscută şi datorită importan ei sale în rela iile comerciale dintre Moldova, Transilvania şi ara Românească, fiind un important punct de vamă. În secolului al XVlea, în acest oraş se stabileşte Alexandrel, fiul lui Ştefan cel Mare, care a dat ordin pentru construirea Cur ii Domneşti şi Bisericii Precista, celebre monumente istorice. La sfârşitul secolului al XIV-lea, oraşul Bacău era bine închegat ca aşezare urbană, una dintre cele mai prospere din întreaga Moldova, având atribu ii militare şi comerciale foarte importante. Municipiul Bacău are o suprafa ă de 43,2 km2, fiind cel mai mare oraş al jude ului. Se găseşte la 9 km Nord - Est de confluen a a două râuri, Siretul şi Bistri a, fiind unul dintre cele mai mari şi importante oraşe din Moldova. Municipiul Bacău este traversat pe direc ia Nord-Sud de Drumul European E85 (DN2 ce face parte din Coridorul Pan European nr. IX) şi face legătura între Capitala, Bucureşti, şi Nordul ării, respectiv cu principalul coridor care traversează Moldova spre Grecia, Bulgaria, Ucraina şi mai departe Rusia. Drumul na ional DN 2F leagă Municipiul Bacău de Municipiul Vaslui spre Est. Spre Vest, Municipiul Bacău comunică prin Drumul Na ional DN11 (E577) cu Municipiul Braşov. Se face legătura, aşadar, spre coridoarele de circula ie spre Ungaria, Austria, Germania, Italia, Fran a, Spania. Drumul Na ional DN 15 face legătura cu Municipiul Piatra Neam şi cu centrele de interes turistic din zonă, iar legătura cu oraşele Moineşti şi Comăneşti se face pe Drumul Na ional DN 2G. Legătura aeriană cu capitala ării şi cu exteriorul tarii este asigurată de Aeroportul Interna ional Bacău, care dispune şi de un centru de dirijare a zborurilor interna ionale. Municipiul Bacău este, în acelaşi timp, un foarte important nod de cale ferată, cu infrastructură modernă, atât pentru traficul de călători cat şi pentru transportul de marfă. Investi iile pentru realizarea Eurogării Bacău sunt în derulare.

Pag. 3 din 221

BACAU Intergroup engineering Jude ul Bacău este situat în estul ării şi se întinde pe o suprafa a de 6.605 Rromi 191 Maghiari 80 Ceangăi 83 Germani 118 Evrei 52 Italieni 9392 Alte etnii Diagrama 1: Structura popula iei în Municipiul Bacău (2002) Alta etnie Alta etnie. Sta iuni: Slănic Moldova (situata la 84 km de Bacău. după cum urmează: Lacuri: Balatau (lac de baraj natural.P. Rezerva ia de arini Dofteana.421 Români 822 Maghiari 406 Germani 9. 80 Maghiari. Obiectivele turistice din jude ul Bacău sunt reprezentate de o serie de lacuri.U. Pădurea Runc. monument al naturii. STRUCTURA POPULA IEI În trecut Conform recensământului din 1930 popula ia Municipiului Bacău era de 31. Poiana Sărăriei. 173041 Italieni Evrei Germani Ceangăi: Maghiari Rromi Români: 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 Sursa: INSSE 2008 Pag.D.I. Pădurea Arsura.606 km2. Bistri a şi Trotuş. rezerva ii naturale şi sta iuni. în Carpa ii Orientali) . Poiana Uzului. 118 Germani. persoane Ceangăi: .138 de locuitori. 4 din 221 . 1605 Români: . Stejarul din Borzeşti. Pădurea Slănic Moldova. Tg. recunoscut. B.424 Evrei s.numita şi Perla Moldovei.041 Români 1. situat în Mun ii Nemira şi format în vara anului 1883 în urma unor alunecări de teren şi a unor ploi toren iale). Rezerva ii naturale: Parcul Dendrologic Haghiac (situat pe Valea Doftanei. Belci. 191 Rromi. impartita în următoarele tipuri de etnii: 19. Ocna . mai ales prin numeroasele specii de plante).unde se afla cel mai mare sanatoriu subteran din Europa. situat într-o mină de sare. 52 Evrei .a. pe valea Slănicului. Potrivit recensământului din anul 2002 (conform Anuarului statistic al jude ului Bacău Edi ia 2009) structura etnică a acesteia era următoarea: 173. Este traversat de trei cursuri de râuri importante: Siret. 83 Nr. renumita pentru cele peste 20 de izvoare minerale cu efect curativ. 9392 Italieni .

U. BACAU Intergroup engineering În prezent Popula ia Municipiului Bacău a ajuns. Diagrama 2: Dinamica popula iei 1990 -2008 Dinamica populatiei municipiului Bacau in perioada 1990-2008 250000 200000 Nr. cu un nivel mai mare de dezvoltare. un număr de 32.235 2008 177. 5 din 221 . al mun. Situa ia este similara celei înregistrate la nivel na ional. iar din 1999 până în 2008 se înregistrează un declin al numărului de locuitori. au avut-o femeile. în perioada 1999-2008.643 Sursa: Anuarul statistic al jude ului Bacău Edi ia 2009.565 2006 179. la un număr de 177.765 1992 205. la nivelul anului 2008.519 2005 180. Diagrama nr. PERSOANE) 1990 197.007 1999 208.U. PUG Bacău AN Principalul fenomen care a stat la baza scăderii numărului de locuitori a fost acela al migra iei popula iei. Pag.029 2002 184. situa ie care s-a men inut de-a lungul întregii perioade supuse analizei (1990 2008).I.192 2000 207. P.persoane 150000 100000 50000 0 1990 1992 1994 Total 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 An Masculin Feminin Sursa: INSSE 2008. PERSOANE) (NR.492 persoane au migrat din Municipiul Bacău.318 1996 208.528 1995 208.769 2001 206. POPULATIE POPULATIE AN (NR.730 2004 181. cat şi de evolu ia procesului de periurbanizare.995 2003 183.2008 arată că în Municipiul Bacău s-a înregistrat o creştere până la nivelul anului 1998.441 1998 209. în perioada 1990-2008. după 1990. fenomen determinat atât de condi iile socio-economice.007 locuitori Dinamica popula iei în perioada 1990 . din punct de vedere al împăr irii pe sexe. Bacău.3 prezintă evolu ia popula iei.562 1993 206. care caută oportunită i de dezvoltare economica şi sociala în localită i.689 2007 178.P. ceea ce reprezintă 15.211 1994 207. Conform statisticilor.573 1991 199.D.662 1997 209.52% din popula ia Municipiului.G Memoriu General. ponderea dominanta. 1997 În totalul numărului de locuitori înregistra i la nivel de Municipiu. Scăderea popula iei se resimte cel mai mult în cazul popula iei tinere.

21 4127.54 4126.I. al mun.G Memoriu General.06 5250 4750 4250 3750 3250 2750 2250 1750 1250 750 4830. Bacău. evolu ia densită ii a urmat o traiectorie descendentă. 1997 C.78 4195.15 4273. BACAU Intergroup engineering Diagrama 3: Evolu ia demografica 1990 -2008 Evolutia populatiei municipiului Bacau. P. Diagrama 4: Densitatea popula iei în perioada 1995 – 2008 Evolutia densitatii populatiei municipiului Bacau in perioada 1995-2008 4829. În intervalul 1995-2008.44 4845.16 4788. 2009 .58 locuitori/kmp. mai scăzuta fa ă de cea din anii anteriori.U.58 locuitori/kmp la începutul anului 2008 şi de 4097 la finalul anului.D.P. aşa cum poate fi observat în diagrama de mai jos.28 4180. Pag. 6 din 221 Sursa: INSSE. in perioada 1990-2008 250000 200000 nr locuitori 150000 100000 50000 0 1990199119921993 19941995199619971998 1999200020012002 2003200420052006 20072008 perioada Total Masculin Feminin Sursa: INSSE 2008.09 4156.58 nr locuitori 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 perioada Municipiul Bacău avea o densitate de 4127.U. ceea ce îl situează cu mult peste media jude eană şi cea na ională (conform tabelului 1 de mai jos).93 4249.64 4831.02 4807.12 4856. DENSITATEA POPULA IEI Municipiul Bacău are o densitate de 4127.

1 Gala i 299.223. Astfel. tendin a de migra ie (manifestata.000. „Evolu ia polilor de dezvoltare urbana în perioada 2005-2007”). în 2008.083.38 4.I.547 8 Târgu Mureş 148. BACAU Intergroup engineering Tabel 1: Popula ia şi densitatea popula iei polilor de dezvoltare urbana în anul 2008 Nr. crt.214.33 Densitate 1.19 2. după oraşele Gala i. Brăila şi Oradea. iar în anul 2007 popula ia era de 178. 2.47 150.569 12 Suceava 108. Municipiul Raport număr locuitori anii 2005/2007 -1. o popula ie stabila din punct de vedere socio-economic. (în 2008 erau 177.31 -0.231.525 13 Deva 68. EVOLU IA POPULA IEI Deşi.02 -1. se situa.20 40.667 10 Satu Mare 115.441 locuitori. Municipiul Bacău.52 52.37 1. municipiul Bacău avea în anul 2005 o popula ie de 180.01 1.962 11 Râmnicu Vâlcea 113.007 5 Piteşti 172.52 -0.49 În statisticile privind popula ia şi densitatea ei.64 2. aşa cum am arătat mai sus.P.92 1.92 111.51 1.10 58.81 -1.76 4. 7 din 221 . varia ia popula iei este una dintre cele mai mici în raport cu ceilal i poli de dezvoltare urbana.98 -2.2007 Nr.583 7 Sibiu 157.42 89.858 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Suprafa a kmp 246.15 611.04 -3. pe locul 4.56 -1.318 locuitori.14 -1.97 5.90 -0.U.180.21 652.295.337 6 Arad 170.622 3 Oradea 209.07 770. ceea ce denota.23 -1.268.880.179 4 Bacău 177. D. Municipiul Bacău se situează pe locul 5 în clasamentul celor mai mici valori ale varia iei popula iei (a se vedea tab.007 locuitori) Tabel 2: Evolu ia popula iei polilor de dezvoltare urbana în perioada 2005 .393 2 Brăila 219.38 -0.48 121. la nivelul segmentului popula iei tinere a Municipiului) exista.862 9 Baia Mare 142.64 66.19 Pozi ia în clasament (varia ia cea mai mică) 10 11 3 5 9 8 2 7 4 12 1 6 13 1 Gala i 2 Brăila 3 Oradea 4 Bacău 5 Piteşti 6 Arad 7 Sibiu 8 Târgu Mureş 9 Baia Mare 10 Satu Mare 11 Râmnicu Vâlcea 12 Suceava 13 Deva Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Pag. în ansamblu.097. în cadrul polilor de dezvoltare urbana. Conform Anuarului Statistic edi ia 2009.48 -1.42 43. mai ales. Municipiul Popula ia 2008 crt.96 233.D.73 261.22 43.

17 Scăderile progresive înregistrate la nivelul ponderii popula iei tinere. evolu ia unui proces de îmbătrânire demografica (diagramele 5-6). Astfel. fata de media înregistrata la nivel na ional.37% . Procesul este mai lent în raport cu alte zone. în special la nivelul segmentelor 15 . Structura popula iei pe grupe de vârstă arata că ponderea popula iei sub 14 ani este. reprezentată pentru cei doi ani.29 şi 45 -54 ani. mai profund atinse de acest fenomen. Există. implicit.00%). în cadrul prezentului Plan Integrat de Dezvoltare Urbana). pe viitor. 8 din 221 . Bacău (2002. Piramida vârstelor (diagrama 7). ceea ce atestă faptul că Municipiul de ine şi un efectiv important de resurse umane tinere.P.47%. de la care se aşteaptă sa genereze o creştere economica şi. cum ar fi Vestul sau Sudul ării.47 70 63 73. crt 1 2 România 2002 % din total 2008 % din total 2050 % din total 2002 % din total 14 . pentru fiecare sector în parte.47 63. la nivel de Municipiu. la nivel de Municipiu. la rândul său. Tabel 3: Distribu ia popula iei pe grupe de vârsta România. precum şi a celor înregistrate la 1 ianuarie 2008. o creştere a nivelului de trai. de asemenea. 2050) 0 .14 Nr. de 13. popula ia adultă. ceea ce poate influen a pozitiv viitorul zonei. la nivelul Municipiului Bacău.59 2008 % din total 2050 % din total 2002 % din total peste 60 2008 % din total 2050 % din total 22 N/A 16 N/A Bacău Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 17. concomitent cu îngroşarea segmentelor de la vârf. Rela ia dintre aceste două grupe de vârstă este exprimată sintetic prin indicele de îmbătrânire (raportul dintre popula ia vârstnică şi cea tânără). reluarea cursului ascendent). aptă de muncă (15-59 ani). popula ia cu vârste cuprinse în grupa 0-14 ani a scăzut cu 4 procente în cadrul situa iei demografice. Principala cauză a scăderii popula iei este migrarea acesteia către alte localită i din ară şi din străinătate. ilustrează. evolu ia fenomenului de îmbătrânire demografică prin îngustarea bazei. o echilibrare a traiectoriei situa iei demografice (şi. De-a lungul perioadei analizate. Analiza comparativă a reliefat tendin a de îmbătrânire demografică ce afectează progresiv şi acest teritoriu. 2002 şi 2008. Având la baza procentul mai scăzut. Pag.superior fata de procentul identificat la nivel na ional (de numai 63. STRUCTURA PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEXE A POPULA IEI Concluziile privind structura pe grupe de vârstă a popula iei din Municipiului Bacău au fost elaborate în baza datelor ob inute în urma recensământului din 2002. BACAU Intergroup engineering În concluzie.19 13 15 13. depăşind în 2008 valoarea unitară ce reprezintă punctul critic de îmbătrânire. mai mult. E. se situează sub media înregistrata la nivel na ional (13. se aşteaptă.37 53 N/A 19. 2008. precum şi procentul superior al popula iei apte de munca (15-59 de ani). o tendin ă de creşterea a natalită ii în municipiu. cu impact pozitiv asupra situa iei demografice. Oportunitatea. putem spune că municipiul Bacău înregistrează o scădere a popula iei totale şi un fenomen de migrare a popula iei urbane spre rural. iar popula ia cu vârsta de peste 60 de ani. în timp ce grupa popula iei de peste 60 de ani a crescut cu 1%.34 17 22 13.D. va fi reprezentata de implementarea unor ample programe de investi ii (prezentate. care a evoluat sensibil în intervalul de 6 ani.17% în Municipiul Bacău .I. Grupa popula iei adulte este cea mai numeroasă. se remarcă o serie de modificări importante în structura pe grupe mari de vârstă a popula iei Municipiului. înregistrează un procent de 73. al popula iei vârstnice din Municipiului Bacău.15% la nivel na ional). în raport cu procentul existent la nivel na ional. în acest sens. coroborate cu tendin a uşoara de creştere a numărului persoanelor vârstnice dovedesc.U.

Pag.P. 1 ianuarie 2008 Piramida vârstelor. 2002 peste 60 13% 0-14 17% 15-59 70% Sursa: RPL 2002 Diagrama 6: Structura popula iei pe grupe de vârsta 2008 Structura pe grupe mari de varsta a populatiei municipiului Bacau. 9 din 221 . 2002 şi 2008. BACAU Intergroup engineering Diagrama 5: Structura popula iei pe grupe de vârsta 2002 Structura pe grupe mari de varsta a populatiei municipiului Bacau. concomitent cu îngroşarea segmentelor de la vârf. reprezentată.D. ilustrează evolu ia fenomenului de îmbătrânire demografică prin îngustarea bazei.U.2008 peste 60 14% 0-14 13% 15-59 73% Sursa: INSSE.I. comparativ. pentru anii.

exprimând superioritatea numerică a popula iei feminine. BACAU Intergroup engineering Diagrama 7: Piramida popula iei municipiului Bacău (2002) Masculin >75 >75 ani ani 70-74 70-74 ani ani 65-69 65-69 ani ani 60-64 60-64 ani ani 55-59 55-59 ani ani 50-54 50-54 ani ani 45-49 45-49 ani ani 40-44 40-44 ani ani 35-39 35-39 ani ani 30-34 30-34 ani ani 25-29 25-29 ani ani 20-24 20-24 ani ani 15-19 15-19 ani ani 10-14 10-14 ani ani 5-9 ani5-9 ani 0-4 ani0-4 ani 10000 8000 6000 4000 2000 0 Feminin 0 2000 4000 6000 8000 10000 În ceea ce priveşte reparti ia pe sexe. însă. unde superioritatea feminină este explicabilă prin durata medie de via ă mai redusă a popula iei masculine.15 Raport total de dependenta ‰ 295. valorile acestui indicator calculate pentru recensământul din 2002 şi 1 ianuarie 2008 au fost următoarele: An 2002 2008 Sursa: INSSE.02%.64 270.P. din piramidele vârstelor se constată superioritatea numerică a popula iei feminine. Astfel. Diferen a cea mai notabilă este la nivelul grupei popula iei vârstnice. deşi raportul de dependen ă s-a diminuat. 10 din 221 .02 137.2008 0-14 ani ‰ 167.D.U. de scăderea sensibilă a popula iei din grupa de vârstă 0-14 ani. Indicele popula iei masculine calculat la 1 ianuarie 2008 era de 92. modificările survenite în structura demografică antrenează consecin e importante în privin a responsabilită ilor sociale pe care popula ia activă le are fa ă de cele două categorii. dată. concomitent cu creşterea efectivului din grupa popula iei vârstnice. Pentru municipiul Bacău. Pag.98 Sursa: RPL 2002 Se remarcă o descreştere a valorii indicelui. Un indicator important legat de structura pe grupe de vârstă a popula iei este raportul de dependen ă al grupelor de persoane inactive (0-14 ani şi peste 60 de ani) la 1000 de persoane active.I.83 >60 ani ‰ 128. cu excep ia segmentelor tinere.62 133. la nivelul cărora predomină popula ia de sex masculin.

Grupa de fertilitate maximă (2029 de ani) a fost în creştere în acest interval. Diagrama 9: Structura pe grupe de fertilitate (2002.I. Diminuarea a avut loc la nivelul grupelor 15-19 ani şi 30-49 de ani.fertila grupa maxima de fertilitate pop. 31.25% din popula ia fertilă. cu circa 1661 persoane.D.35‰ Pag.2008 O categorie aparte cu un rol important în evolu ia popula iei o constituie popula ia fertilă.nefertila Sursa: INSSE 2008 În cei doi ani pentru care s-a analizat structura popula iei fertile (2002. Rata generală de fertilitate (numărul de născu i raportat la 1000 de persoane feminine din grupele fertile) pentru anul 2002 a fost de 30. 11 din 221 .U. în cifre relative. persoane pop. cu 2438 de persoane. reprezentând. respectiv. se remarcă o scădere a contingentului fertil din popula ia feminină. 2008). 2008) Structura pe grupe de fertilitate a populatiei feminine (1992.P. BACAU Intergroup engineering Diagrama 8: Piramida popula iei municipiului Bacău (2008) Masculin 65 ani si peste 65 ani si peste 60-64 ani60-64 ani 55-59 ani55-59 ani 50-54 ani50-54 ani 45-49 ani45-49 ani 40-44 ani40-44 ani 35-39 ani35-39 ani 30-34 ani30-34 ani 25-29 ani25-29 ani 20-24 ani20-24 ani 15-19 ani15-19 ani 10-14 ani10-14 ani 5-9 ani 0-4 ani 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 5-9 ani 0-4 ani 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Feminin Sursa: INSSE.2002) 16421 29853 11526 28705 6261 2008 An 13983 31519 14367 0 22359 8694 2002 20000 40000 60000 80000 100000 Nr.

Restul confesiunilor de in împreună diferen a până la 100%. nici una.16% Sursa: RPL 2002 Aşa cum se poate observa.11% 0. 2002 M aghiari 1.95% Germani 0. ca pondere. 12 din 221 .05% Români: 97.U.88%). urmată de cea romano-catolică (10. datorită factorilor de natură istorică şi economico-socială. deşi diversificate.05% 0. majoritatea o constituie cetă enii români (97. mozaicul etnic s-a mai simplificat.09% 94 vechi Crestina dupa 0. de-a lungul timpului. STRUCTURA ETNICĂ ŞI CONFESIONALĂ Municipiul Bacău a înregistrat. Celelalte etnii.03% Nedeclarata 0. În timp.88% Ortodoxa 87.21% 0.69% Sursa: RPL 2002 Pag.P. urma i. neatingând.16%). pragul de 1%. În ceea ce priveşte structura confesională.05% Italieni 0. o structură etnică variată a popula iei. ponderi mai mici de 1%. 2002 Adventista de Greco-catolica Penticostala Alta religie ziua a saptea 0. BACAU Intergroup engineering F.03% Evrei 0.07% Ceangăi: 0. de comunitatea maghiară (1. datorată în mare parte pozi iei sale de confluen ă şi poten ialului economic derivat de aici. cea mai mare pondere este de inută de confesiunea ortodoxă (87. Diagrama 11: Structura confesionala a popula iei (2002) Structura confesionala a populatiei municipiului Bacau.10% Greci 0. de in.53% Rromi 0.33% 0.69%).10% evanghelie Romano0.53%).25% catolica 10. fiecare. ajungând la recensământul din 2002 să arate aşa cum se prezintă mai jos: Diagrama 10: Structura etnica a popula iei (2002) Structura etnica a populatiei municipiului Bacau.I.D.28% Baptista Nedeclarata Crestina de rit 0.

61 RATA NATALITĂ II ÎN JUDE UL BACĂU 11 10. relevă o scădere. Pag. Al i factori care ac ionează asupra natalită ii şi contribuie la adoptarea acestui comportament denatalist sunt cei economici (insecuritatea materială).2 10. Specificul acestui comportament este dat de reducerea şi stabilizarea natalită ii la un nivel redus. pe parcursul perioadei 2004 – 2007. între Municipiul Bacău. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULA IEI Mişcarea naturală a popula iei reprezintă suma modificărilor survenite în numărul şi structura popula iei. Evolu ia natalită ii se află mai ales sub influen a modernizării comportamentului demografic. BILAN UL NATURAL AL POPULA IEI Componenta activă a mişcării naturale a popula iei.54 11. 13 din 221 . insa.9 10. Fata de celelalte zone cuprinse în analiza. care reprezintă diferen a dintre rata natalită ii şi rata mortalită ii şi relevă creşterea sau scăderea numărului de locuitori.2 11. cum este şi cazul Oraşului Bacău.91 8. pe fondul scăderii numărului mediu de copii pe familie. ratei natalită ii în Municipiul Bacău. raportat la o mie de locuitori.7 9. la nivelul municipiului Bacău. a înregistrat. regională şi na ională.9 RATA NATALITĂ II ÎN ROMÂNIA URBAN 8. ilustrată prin diagramele de mai jos. BACAU Intergroup engineering G.0 11. şi este legata în mod direct de caracteristicile dimensionale ale localită ilor. ce situează Municipiul Bacău peste media na ională şi cea jude eană a natalitatii (la nivel de Municipiu s-a atins acelaşi nivel cu media Regiunii Nord-Est). sub media jude eană.3 9. Mişcarea popula iei se reflectă şi în structura pe vârste şi pe sexe a popula iei. regiunea de Nord-Est a tarii şi România. dar şi cei lega i de structura pe grupe de vârstă a popula iei.U.P.9 10. este cuantificată prin rata natalită ii.3 11. care reprezintă numărul de naşteri înregistrate într-un interval de un an. În tabelul următor este prezentata evolu ia ratei natalitatii intre anii 2002-2007. natalitatea. imediat după 1990. în paralel cu creşterea vârstei medii a primei naşteri la femei.4 9. se observă o redresare semnificativă. începând cu 2004. Jude ul Bacău.I. şi deceselor.2 RATA NATALITĂ II REGIUNEA NORD – EST URBAN 9. H.5 8. În ultimii ani. cât şi în distribu ia în teritoriu.69 11.D.9 11. RATA NATALITĂ II ÎN MUNICIPIUL BACĂU 8.12 9.1 10. ca urmare a naşterilor. Un indicator al mişcării naturale este sporul (bilan ul) natural al popula iei. o traiectorie crescătoare (a se vedea tabelul de mai jos).1 10.02 10. Rata natalită ii s-a situat. în această perioadă.8 10.0 AN 2002 2003 2004 2005 2006 2007 NĂSCU I VII (PERSOANE) POPULA IE PERSOANE 184562 183211 181528 180318 179662 178441 1645 1491 1635 1931 2073 2070 Sursa: INSSE 2008 Dinamica natalită ii în perioada 1990-2007. fenomen care se manifestă mai pregnant în zonele urbane şi ariile adiacente. comparativ.

Statisticile privind rata natalită ii în mediul urban. Municipiul Bacău depăşeşte. Bacau Mediul urban Regiunea N-E 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06 Mediul urban Romania Sursa: INSSE 2008. în toate jude ele regiunii Nord –Est. Pag.2007) Dinamica natalitatii. 1990-2007 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Rata natalitatii in judetul Bacau Regiunea Nord-Est Rata natalitatii in Romania Rata natalitatii in municipiul Bacau ‰ Sursa: INSSE 2008 Rata natalită ii în mediul urban.în raport ceilal i poli de dezvoltare urbană. valorile înregistrate în contextul supra . regional.I. Urmare a scăderii natalită ii. prezintă Municipiul Bacău pe primul loc . în statisticile pentru ultimii ani. reprezentată mai jos.D. dar continuu de îmbătrânire demografică a avut manifestări comparabile. 14 din 221 .P.teritorial (jude ean. în Diagrama 13. reprezentată în tabelul de mai jos. 1990-2007 Rata natalitatii in municipiul Bacau Rata natalitatii in mediul urban in jud.2007) ‰ 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06 Dinamica natalitatii in mediul urban. Procesul lent. BACAU Intergroup engineering Diagrama 12: Dinamica natalitatii (1990 . structura popula iei pe grupe de vârstă s-a modificat începând cu 1990 în sensul reducerii popula iei tinere şi creşterii ponderii popula iei adulte şi vârstnice.U. Diagrama 13: Dinamica natalitatii în mediul urban (1990 . na ional).

precum şi cu calitatea serviciilor sanitare accesibile popula iei.4 8.5 8. 1990-2007 14 12 10 ‰ 8 6 4 2 0 rata mortalitatii in mun.3 10.18 Clasament 12 13 8 1 6 9 10 7 5 3 4 2 11 În ceea ce priveşte rata mortalitatii. Bacau regiunea NordEst‰ Romania 0 2 4 6 8 0 2 4 19 9 19 9 19 9 19 9 19 9 20 0 20 0 20 0 Sursa: INSSE 2008 Pag.372 2 Brăila 1.744 6 Arad 1.6 9. Diagrama 14: Dinamica mortalitatii (1990 . regional sau na ional.070 5 Piteşti 1.230 11 Râmnicu Vâlcea 1.040 4 Bacău 2. al Regiunii de Nord-Est. tendin a a fost una crescătoare.92 7.91 8.P.12 7. Municipiul Născu i vii 1 Gala i 2.62 10.628 3 Oradea 2. acest indicator s-a men inut întreaga perioadă la un nivel inferior celui înregistrat la nivel jude ean.61 10.12 9. BACĂU 8.447 10 Satu Mare 1.8 10. media la nivelul Municipiului Bacău este mai scăzuta fata de media înregistrata la nivelul jude ului Bacău.6 RATA MORTALITĂ II ÎN ROMÂNIA URBAN 9.15 RATA MORTALITĂ II ÎN JUD. fiind în strânsa corela ie cu structura pe vârste a popula iei.4 8.8 9.41 9. BACĂU 11.410 8 Târgu Mureş 1.U.8 9.3 RATA MORTALITĂ II ÎN REGIUNEA NORD – EST URBAN 8. Născu i/1000 locuitori 7. aşa cum se prezintă în următorul tabel: RATA MORTALITĂ II ÎN MUN.2007) Dinamica mortalitatii.30 10. Cu toate acestea.9 11.66 8.184 13 Deva 564 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Nr.I. BACAU Intergroup engineering Tabel 4: Rata natalită ii în oraşele poli de dezvoltare urbana (2007) Nr. obiceiurile alimentare şi stilul de via ă.170 12 Suceava 1. în Municipiul Bacău. crt. 15 din 221 20 0 6 .7 9.94 8.4 8. şi fata de media la nivel na ional. ce prezintă dinamica mortalită ii în perioada 1990-2007.75 11.647 7 Sibiu 1.5 11.3 8.D.462 9 Baia Mare 1.95 9.14 10. Bacau Rata mortalitatii in jud.82 10.87 8.7 AN 2002 2003 2004 2005 2006 2007 DECEDA I (PERSOANE) POPULA IE PERSOANE 1499 184562 1446 183211 1440 181528 1458 180318 1414 179662 1454 178441 Sursa: INSSE 2008 Conform diagramei prezentate în continuare.9 9.88 7.9 11.07 7.

Mortalitatea infantilă este nu numai un indicator al stării de sănătate a popula iei. ce atestă ca s-au înregistrat progrese în materie de educa ie a viitoarelor mame cu privire la importan a monitorizării medicale pe parcursul sarcinii.66 6.5 13. precum şi valorile mult mai mici înregistrate în municipiul Bacău comparativ cu unită ile administrative de rang superior. alternând etape de creştere şi de scădere. Bacău 10. Bacău 20. conform diagramei 16.27 7.33 16.3 15.3 16.8 13.72 Jud.5 Regiunea Nord – Est Urban 17. BACAU Intergroup engineering Analiza acestui indicator în mediul urban confirmă evolu ia situa iei. comparativ cu unită ile administrative de ordin superior.12% în 2002.0 13.7 12.1993. Este cuantificată prin numărul deceselor înregistrate în primul an de via ă raportate la 1000 de născu i vii în decursul unui an. s-a ajuns la o rata de 8.0 12. îmbucurător.U.07.2 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06 Pag.7 14. rata mortalită ii a evoluat sinuos.4 11. sporadic. ci şi al calită ii serviciilor medicale. Deceda i sub 1 an (persoane) 2002 17 2003 24 2004 19 2005 9 2006 13 2007 16 Sursa: INSSE 2008 An Popula ie persoane 184562 183211 181528 180318 179662 178441 Rata mortalită ii infantile în mun.2 10. 16 din 221 .8 11.4 23 19.62 4.3 România Urban 14. 2000). Pornind de la o rata de 8. interval în care valorile au alternat intre o limita minima de 7. Bacau mediul urban Bacau mediul urban Reg N-E Sursa: INSSE 2008 În Municipiul Bacău. precum şi adoptării unei alimenta ii corespunzătoare şi a unui stil de via ă adecvat. momente de creştere bruscă (cum sunt. Reprezentarea grafică şi tabelară eviden iază tendin a descrescătoare a fenomenului mortalitatii infantile în municipiul Bacău. cu excep ia unor ani în care au depăşit media na ională (1992. în 2005 . Valorile s-au situat în general sub media unită ilor administrative de rang superior. aceeaşi tendin ă descrescătoare. Este un aspect pozitiv pentru Municipiul Bacău. Analiza mortalită ii în mediul urban în perioada post-comunistă confirmă. în Municipiul Bacău.2007) Dinamica mortalitatii in mediul urban.15 în 2007. 1999.I. perioadele 1998-2000 sau 2002-2003).P. Diagrama 15: Dinamica mortalitatii în mediul urban (1990 . Apar. 1990-2007 12 10 8 6 4 2 0 urban Romania ‰ rata mortalitatii in mun.09 11.8 11.88 în 2003 şi o limita maxima (exceptând anul 2007) de 8.D.9 15.

79 0.I. persoane) Deceda i (Nr. An 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Rata natalită ii în mun.88 7.08 2.U. Bacău ‰ 1645 8. Bacău ‰ 8. persoane) 146 45 195 473 659 616 Rata sporului natural ‰ 0. BACAU Intergroup engineering Dinamica mortalită ii infantile în mediul urban a fost uşor diferită. Tendin a este una crescătoare.62 3.24 1. 1990-2007 30 25 20 15 10 5 0 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06 Rata mortalitatii infantile in mun. Bacau Mediul urban jud.46 Diagrama 17.12 7. 17 din 221 ‰ . Diagrama 16: Dinamica mortalitatii infantile (1990 .07 7.54 2070 11.2007) Dinamica mortalitatii infantile in mediul urban.61 Sursa: INSSE 2008 Născu i vii (Nr.91 1491 8.P. persoane) 1499 1446 1440 1458 1414 1454 Rata mortalitatii în mun. s-a men inut la valori pozitive pe toată durata analizată. însă.D.67 3. Bacau Rata sporului natural Sursa: INSSE 2008 Pag. Mişcarea naturala a popula iei 1990 . o uşoară redresare a acestui indicator. Bacau Mediul urban Regiunea de NordEst Mediul urban Romania Sursa: INSSE 2008 Sporul natural (rezultat din diferen a între natalitate şi mortalitate).69 2073 11.12 1635 9.87 8. eviden iindu-se mai mul i ani în care rata înregistrată în municipiul Bacău a depăşit valorile din unită ile administrative superioare.2007 Miscarea naturala a populatiei. explica ia constând în creşterea natalită ii. În ultimii ani s-a remarcat.02 1931 10. 1990-2007 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 ‰ Rata natalitatii in municipiul Bacau Rata mortalitatii in mun.94 8.15 Spor natural (Nr.

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

Comparativ cu valorile na ionale sau cele regionale, reprezentate tabelar şi grafic în continuare, sporul natural în Municipiul Bacău este vizibil mai ridicat, mai ales în ultimii ani, asigurând un aport demografic substan ial în teritoriu.
An 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Rata sporului natural mun. Bacău ‰ 0.79 0.24 1.08 2.62 3.67 3.46 Sursa: INSSE 2008 Mediul urban jud. Bacău ‰ 0 -0.2 0.6 1.3 2 1.6 Jude ul Bacău ‰ -0.5 -0.9 -0.1 -0.4 0,3 -0.1 Regiunea Nord Est mediul urban ‰ 0.9 0.9 1.9 2.5 2.7 2.3 Regiunea Nord – Est ‰ 0.5 0 0.8 0.7 0.8 0.6 România mediul urban ‰ -1.3 -1 -0.2 0 0.3 0.1 România ‰ -2.7 -2.5 -1.9 -1.9 -1.8 -1.7

Diagrama 18. Dinamica sporului natural 1990 - 2007
Dinamica sporului natural, 1990-2007
10 8 6 4 ‰ 2 0 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 -2 -4
Rata sporului natural mun.Bacau Judetul Bacau Regiunea Nord-Est Romania

Sursa: INSSE 2008

I. BILAN UL MIGRATOR AL POPULA IEI
Migra ia popula iei se defineşte ca fiind acea mişcare în teritoriu prin care se modifică numărul şi structura pe vârste şi sexe a popula iei, ca urmare a intrării sau ieşirii din aria administrativă respectivă a unui număr de persoane din/spre alte arii administrativ teritoriale. Migra ia are două componente, emigra ia (ieşirile) şi imigra ia (intrările de persoane), a căror intensitate se măsoară cu ajutorul a doi indicatori – rata emigra iei, respectiv rata imigra iei. Prin compunerea acestora se ob ine soldul migratoriu, care este un indicator al atractivită ii teritoriului respectiv pentru migran i. După durata pe care se manifestă, migra ia poate fi definitivă, temporară şi de tip pendulator (navetismul), toate aceste categorii de mobilitate afectând, în timp, popula ia Municipiului Bacău. Imigra ia a fost analizată în func ie de numărul stabilirilor de domiciliu şi de reşedin ă în municipiul Bacău, conform datelor furnizate de INSSE, pentru intervalul 2002 – 2007, Anuarul statistic al jude ului Bacău, edi ia 2009. Sosi ii cu domiciliul sunt persoanele care intr-un anumit interval de timp şi-au stabilit domiciliul pe un anumit teritoriu. Din punct de vedere statistic se urmăresc numai schimbările de domiciliu dintr-o localitate în alta. Pleca ii cu domiciliul - persoanele care intr-un anumit interval de timp şi-au schimbat domiciliul din localitate, plecând în alta localitate. Stabiliri de reşedin a în localitate - persoane sosite intr-o alta localitate decât cea de domiciliu, care la data de 1.I sau 1.VII aveau înscrisa în actul de identitate şi în fisele de evidenta a popula iei men iunea de stabilire a reşedin ei.
Pag. 18 din 221

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

Plecări cu reşedin a din localitate - persoane plecate cu reşedin a intr-o alta localitate decât cea de domiciliu, care la data de 1 I sau 1 VII aveau înscrisa în actul de identitate şi în fisele de evidenta a popula iei men iunea de stabilirea a reşedin ei. Analiza mişcării mecanice bazate pe stabilirea reşedin ei, redată sub formă tabelară mai jos, arată că numărul stabilirilor în municipiul Bacău a scăzut după anul 2004, în principal datorită restructurărilor din sectorul economic. Aceeaşi tendin ă se manifestă şi în cazul plecărilor cu reşedin a. Soldul migratoriu rezultat are valori negative pe parcursul întregii perioade studiate.

Tabel 5: Mişcarea migratorie a popula iei (2002-2007)
Zona Anul 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Persoane Stabilite 1732 1805 1877 1723 1775 1975 10093 9535 11444 9285 9713 11845 50938 50498 55533 43430 50357 58609 Plecate 2900 3098 3569 2723 3017 3617 10292 10066 11855 9582 10706 12611 54821 55233 61079 47150 57291 65228 Sold migratoriu -1168 -1293 -1692 -1000 -1242 -1642 -199 -531 -411 -297 -993 -766 -3883 -4735 -5546 -3720 -6934 -6619 La 1000 de locuitori Rata sporului stabilite (‰) plecate (‰) (‰) 9,38 15,71 -6,33 9,85 16,91 -7,06 10,34 19,66 -9,32 9,56 15,10 -5,55 9,88 16,79 -6,91 11,07 20,27 -9,20 13,85 14,13 -0,27 13,11 13,84 -0,73 15,77 16,33 -0,57 12,80 13,21 -0,41 13,41 14,78 -1,37 16,39 17,45 -1,06 13,56 14,60 -1,03 13,45 14,71 -1,26 14,81 16,29 -1,48 11,60 12,59 -0,99 13,46 15,31 -1,85 15,69 17,46 -1,77

Municipiul Bacău

Jude ul Bacău

Regiune Nord Est

Sursa: Prelucrare datelor INS 2009, Anuarul statistic al jude ului Bacău 2009

Un indicator reprezentativ al poten ialul de atractivitate al Municipiului este rata de stabilire a domiciliului. Reprezentarea tabelară arată că valorile stabilirilor a crescut până în anul 2004, după care s-a înregistrat o scădere, iar în anul 2007 numărul stabilirilor creşte.

Tabel 6: Schimbări de reşedin ă în cadrul polilor de dezvoltare urbana în anul 2007
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Municipiul Gala i Brăila Oradea Bacău Piteşti Arad Sibiu Târgu Mureş Baia Mare Satu Mare Râmnicu Vâlcea Suceava Deva Plecări cu reşedin ă 1601 1663 1786 3617 1670 1198 1294 1251 1852 1416 1522 1004 1128 Stabiliri cu reşedin ă 1635 374 4119 1975 1370 2113 4136 3065 931 473 1727 1318 1176 Diferen a dintre stabiliri/plecări cu reşedin ă 34 -1289 2333 -1642 -300 915 2842 1814 -921 -943 205 314 48 Clasament 8 12 2 13 9 4 1 3 10 11 6 5 7

Sursa: Prelucrare datelor INS 2009, Anuarul statistic al jude ului Bacău 2009

Pag. 19 din 221

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

Conform tabelului de mai sus, situa ia schimbărilor de domiciliu din cadrul Municipiului Bacău este echilibrată. Analiza a dovedit faptul ca numărul de stabiliri cu reşedin a este mai mare decât cel de plecări, Municipiul Bacău situându-se pe locul 13 (în clasamentul polilor de dezvoltare urbană. Pentru o perspectiva mai complexă asupra situa iei, s-au introdus în analiză şi datele privind numărul stabilirilor cu domiciliul în jude ul Bacău şi Regiunea de Nord–Est. De remarcat este faptul că ponderea stabilirilor cu domiciliul în municipiul Bacău raportată la întregul jude a scăzut în 2007 a început să crească. Este atât o manifestare a fenomenului de retur rural, ce a caracterizat perioada de tranzi ie în România, cât şi a celui de periurbanizare, ce a prins contur în ultimii ani, popula ia preferând să se stabilească în comunele învecinate municipiului, unde găsesc un confort spa ial sporit pentru locuire.

Diagrama 19. Evolu ia numărului de stabiliri cu domiciliul 1990 - 2007
Evolutia numarului de stabiliri cu domiciliul, 1990-2007
70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Mun. Bacau Jud. Bacau Regiunea de Nord-Est

S-a analizat, de asemenea, evolu ia numărului de emigran i, după localitatea de plecare, furnizat de INSSE, pentru intervalul 2002 - 2007. Emigran ii sunt persoane care intr-un interval de timp au plecat definitiv din România în altă ară (element al mişcării migratorii externe).
Municipiul Bacău (Nr. pers.) 117 202 256 315 370 197 Jude ul Bacău (Nr. pers.) 196 355 457 479 654 333 Municipiul Bacău ‰ 0.63 1.10 1.41 1.74 2.06 1.10 jud. Bacău ‰ 0.26 0.48 0.63 0.66 0.90 0.46 Regiunea Nord – Est ‰ 0.30 0.39 0.49 0.49 0.68 0.40

Sursa: INSSE 2008

An 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Regiunea NORDEST (Nr. pers.) 1140 1495 1853 1852 2556 1522

România (Nr. pers.) 8154 10673 13082 10938 14197 8830

România ‰ 0.37 0.491 0.60 0.50 0.65 0.40

Sursa: INSSE 2008

Diagramele de mai jos arată tendin a evolu iei numărului de emigran i din municipiul Bacău comparativ cu tendin ele existente la nivelul jude ului Bacău, Regiunii Nord-Est şi la nivelul României. Astfel, la nivel de tara se remarca o tendin a de descreştere a emigra iei, la nivelul Regiunii Nord-Est şi la nivelul jude ului Bacău se remarca o uşoara creştere a emigra iei, iar la nivelul municipiului Bacău se remarca o tendin a generala de creştere a emigra iei cu fluctua ii ale procesului, în perioada 2002-2006. Pentru perioada 2006-2007, tendin a a fost una de descreştere. Explica ia poate consta în faptul că popula ia plecată în anii ’90, odată ajunsă într-o ară din Uniunea Europeană, unde a găsit condi ii satisfăcătoare de muncă, a preferat să îşi aducă şi familia rămasă în ară. Fenomenul este cu atât mai frecvent întâlnit după eliminarea formalită ilor de ob inere a vizei.
Pag. 20 din 221

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

Diagrama 20. Evolu ia emigra iei 1990 - 2007
Evolutia emigratiei, 1994-2007
2.5 2 1.5 1 0.5 0
19 9 19 4 9 19 5 96 19 9 19 7 98 19 9 20 9 00 20 0 20 1 02 20 0 20 3 04 20 0 20 5 06 20 07

Municipiul Bacau jud. Bacau Regiunea Nord-Est Romania

An

Sursa: INSSE 2008

Bilan ul rezultat din mişcarea migratorie bazată pe stabilirea cu domiciliul în Municipiul Bacău a coborât la valori negative, din ce în ce mai accentuate în ultimii ani.
An Rata imigra ie ‰ 2002 9.79 2003 9.95 2004 10.51 2005 9.69 2006 10.05 2007 11.50 Sursa: INSSE 2008 Rata emigra ie ‰ 16.34 17.98 21.11 16.82 18.86 21.40 Rata sold migrator ‰ -6.55 -8.03 -10.60 -7.13 -8.81 -9.89

Diagrama 21. Dinamica indicatorilor mişcării migratorii a popula iei 1990 - 2007
Dinamica indicatorilor miscarii migratorii a populatiei municipiului Bacau,1990-2007
35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 ‰

Rata imigratie Rata emigratie Rata sold migrator

J. BILAN UL REAL AL POPULA IEI
Bilan ul real al popula iei unui teritoriu se stabileşte prin compunerea bilan ului natural şi a celui migrator. În cazul Municipiului Bacău, aportul constant pozitiv al sporului natural a fost anihilat de valorile negative ale soldului migrator, conducând, la diminuarea efectivului demografic. Aceste sunt reprezentate în tabelul şi graficul următoare:

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990

Sursa: INSSE 2008

Pag. 21 din 221

43 Sursa: INSSE 2008 Diagrama 22.81 -9.51 -5.60 -7.P.89 Rata bilan ului real -5.67 3.I.08 2. Indicatorii bilan ului real al popula iei 1990 .76 -7.24 1.D.03 -10.55 -8.52 -4. BACAU Intergroup engineering An 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Rata sporului natural 0.14 -6.U.62 3. 22 din 221 .2007 Indicatorii bilanţului real al populaţiei municipiului Bacau (1990-2007) 30 25 20 15 10 5 -5 -10 -15 Rata sporului natural Rata sold migrator Rata bilantului real 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0 Sursa: INSSE 2008 ‰ Pag.79 -9.79 0.13 -8.46 Rata sold migrator -6.

57% din popula ia stabilă în teritoriu.şom eri în căutarea altui loc de m uncă 10. cea mai mare parte. atât de sex feminin cat şi masculin.18% . respectiv 53. popula ia activă a Municipiului Bacău era constituită dintr-un efectiv de 81731 persoane. din care : Elevi/studen i Pensionari Casnice Între inute de alte persoane Între inute de stat sau de alte organiza ii private Cu altă situa ie economică Sursa: INSSE 2008 RPL 2002 .1.persoane ocupate . din care: . sunt în căutarea unui loc de muncă. total. cu o pondere de 87.număr persoane 81731 71238 8322 2171 Diagrama 23: Structura popula iei active a municipiului Bacău (2002) Structura populatiei active a municipiului Bacau. Popula ie Popula ia activă . RPL 2002 . Restul. Tabelul şi graficul următor prezintă structura ocupării for ei de munca în municipiul Bacău.P. Cea mai mare parte este reprezentata de popula ia ocupată.16% Sursa: INSSE 2008 Popula ia inactivă totaliza.total. Conform recensământului din 2002. BACAU Intergroup engineering 1. la ultimul recensământ. Popula ie Popula ia inactivă. până la 100%.şomeri în căutarea altui loc de muncă . dintre care.16% din totalul activ. 93769 persoane. 23 din 221 . sunt. ce reprezintă 46.2 Caracteristici sociale A.U.42% din popula ia stabilă a Municipiului Bacău.I.D. OCUPAREA FOR EI DE MUNCĂ Resursele disponibile pe pia a for ei de muncă cuprind persoanele cu vârsta între 15-59 ani.persoane ocupate 87.număr persoane 93769 36738 32847 7926 12051 620 3587 Pag.66% .şomeri în căutarea primului loc de muncă Sursa: INSSE 2008 RPL 2002 .şom eri în căutarea prim ului loc de m uncă 2.

În total. 2002 Cu altă situa ie economică 3. la nivelul anului 2002. sesizabilă în domeniul agricol. activa în industria prelucrătoare (33.83% Intre inute de stat sau de alte organiza ii private 0. gaze şi apă.05% din total.45%) (a se vedea diagrama de mai jos).8%. cu 52. care a fost masiv restructurat în ultimii ani. Sectorul cu ponderea cea mai mică în ocuparea popula iei active la nivelul Municipiului Bacău este cel primar. când se înregistra o pondere de 34. se remarcă o creştere cu 0.6% din total. În cadrul acestui sector.66% Intre inute de alte persoane 12.03% Sursa: INSSE 2008 Analiza popula iei ocupate pe activită i ale economiei na ionale arată că. Diagrama 24: Structura popula iei inactive a municipiului Bacău (2002) Structura populatiei inactive a municipiului Bacau. când aceasta ramura a activitatii antrena majoritatea covârşitoare a popula iei). Se remarcă procentajul important al popula iei angajate în activită i de transport şi comunica ii.45% Pensionari 35. ce totalizează doar 2. sectorul secundar.U.40%) (în regresie comparativ cu anii trecu i. sesizabilă în special în domeniul industrial. exista o pondere semnificativă a persoanelor între inute de alte persoane (12. în creştere comparativ cu recensământul anterior.P. În 2002. Comparativ cu recensământul anterior.2% din popula ia ocupată a Municipiului Bacău. pe primul loc se situează domeniul comer ului şi între inerii autovehiculelor şi bunurilor casnice.85%) sau casnice (8. ce include şi activită ile de construc ii.43% din popula ia municipiului. Comparativ cu recensământul anterior.18% Casnice 8. cea mai mare pondere a popula iei ocupate. când popula ia ocupată în sectorul secundar reprezenta 63. concentrează 45. în Municipiului Bacău. BACAU Intergroup engineering Ponderea elevilor şi a studen ilor este majoritară la nivelul Municipiului.85% Elevi/studen i 39. termică.I.45%. cu circa 4% mai mare decât cea a pensionarilor. Dintre celelalte categorii de persoane inactive. energie electrică. se remarcă o scădere sensibilă. ponderea majoritară a popula iei ocupate o de inea sectorul ter iar.75%.D. din 1992. precum şi în administra ia publică. care concentrează 15. Pag. 24 din 221 .

43% Energie electrică şi term ică. Evolu ia numărului de salaria i în unită ile economice active din municipiul Bacău: 2000 2001 2002 număr de salaria i (nr.35% 15. m otocicletelor si Construc ii bunurilor casnice 8.32% Invatam ant 6. Bacău 2000 .2007 Evolu ia numărului de salaria i din unită ile economice active înregistrate în municipiul Bacău 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 nr. de salaria i din unită ile economice active în mun.listafirme.97% Tranzactii im obiliare 3.I. mun. na ionale a mun. repararea si intretinerea autovehiculelor. Pag.40% Transport.ro 2003 37565 2004 41382 2005 42801 2006 44052 2007 48021 Diagrama 26: Evolu ia nr.11% Com ert cu ridicata/am anuntul. sociale si personale 2. reprezentată de popula ia aptă de muncă.2% mai mare fa ă de valoarea înregistrată în anul 2000. respectiv cererea de for ă de muncă. sau unită ile economice angajatoare. pers. 25 din 221 .02% 5.91% asistenta sociala 0.13% 0.99% Activitati ale persoanelor angajate in gospodarii personale 1.64% Activitati ale organizatiilor si organism elor Industria extractiva extrateritoriale 0.21% Activitati financiare 1. Bacau. gaze şi apă 3.P.01% Industria prelucrătoare 33. Bacău (2002) Populatia ocupata pe activitati ale economiei nationale.45% Sursa: INSSE 2008 Pia a muncii este definită de cele două componente: oferta de for ă de muncă.D. pers.01% Hoteluri si restaurante 2.76% Adm inistratia publica 7. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sursa: prelucrarea datelor furnizate de www.30% Agricultura Pescuit si Sanatate si piscicultura 1.listafirme. depozitare si com unicatii 6.ro Numărul de salaria i în unită ile economice active din Municipiul Bacău a cunoscut o creştere lentă în intervalul 2000 – 2007.U. în anul 2007 valoarea acestui indicator fiind cu 29. BACAU Intergroup engineering Diagrama 25: Popula ia ocupata pe activită i ale econ.) 33971 35888 37625 Sursa: prelucrarea datelor furnizate de www. 2002 Alte activitati de servicii colective.

85% 42.28% 16.19% agricultură.64% 39. fabricarea articolelor din paie şi alte materiale vegetale împletite.19% din total).83% 15.45% În Industrie (%) 36.86% 31.4% din total).91% 36.600 3 Iaşi 196.U.13% În Construc ii (%) 8. Conform AJOFM. fabricarea produselor din lemn. Tabel 7: Numărul mediu de salaria i în jude ele din regiunea NE şi Distribu ia acestora pe macro-sectoare economice.400 4 Neam 243.06% 48. urmat ca valoare procentuală de comer şi servicii.16% industria industria alimentară şi a extractivă şi băuturilor prelucrătoare 8.05% 31.13% 18.44% 17. piscicultură 1.44% 18.78% 7.D. prelucrarea lemnului.76% 4.57% transporturi 3.58% construc ii 14.listafirme.838 1 Bacău 153. servicii: 5855 salaria i (reprezentând 12. construc ii: 7025 salaria i (reprezentând 14. în anul 2007 Număr mediu de salaria i din care: 121. BACAU Intergroup engineering Diagrama 27: Structura salaria ilor pe domenii de activitate în anul 2007 Structura salaria ilor pe domenii de activitate în anul 2007 servicii 12.63% Sursa: prelucrarea datelor furnizate de www. pe locul secund situându-se comer ul cu 10842 salaria i. industria uşoară şi agricultură.13822 salaria i (reprezentând 28.500 2 Botoşani 297. sănătate (%) 28.92% 42. Cei mai pu ini angajati se gaseau în hoteluri şi restaurante: 1157 salaria i (reprezentând 2.54% industria lemnului.300 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Nr.06% 3.7% din total).79% 28.72% 44.ro Cei mai mul i salaria i sunt angaja i în industria extractivă şi prelucrătoare .43% 5.78% În servicii şi social cultural. adică 22. 26 din 221 .600 5 Suceava 6 Vaslui 145. sectoarele de activitate care au fost afectate de disponibilizări în ultima perioadă (ultimele luni ale anului 2008 – primele luni ale anului 2009) şi care se estimează că vor fi afectate şi pe viitor sunt: fabricarea substan elor şi a produselor chimice. celulozei şi hârtiei.P. silvicultură şi exploatare forestieră 5.78% industria uşoară 0.5% din total.262. Pag. crt Jude În Agricultura (%) 27.03% 18.60% 3.900 6 Regiunea NE 1.I. construc ii de clădiri (disponibilizări pentru timp nefavorabil de lucru).64% Din datele prezentate mai sus reiese că profilul economic la nivel jude ean este predominat de industrie.58% 4. cu excep ia mobilei.32% hoteluri şi restaurante 2.45% comer 22.94% 34.42% 34. extrac ia petrolului brut şi a gazelor naturale.93% 30.63 din total).33% 47. fabricarea de mobilă.

temporar.97 46. mediu municipii 2007 1 Gala i 106.803 6 Arad 80.707.113 95.788 12 Suceava 45. numărul îşi reia cursul crescător.595 127. la nivelul jude ului Bacău. Sursa: Ancheta anuală "Costul for ei de muncă" Pag.53 66.63 48. raportat la numărul total de salaria i este în scădere în intervalul de timp analizat. după care.I.875 10 Satu Mare 48. Numărul muncitorilor.028 110.944 13 Deva 35.Nr. numărul mediu de salaria i în perioada 2004-2008 se înscrie intr-o tendin a generala de creştere.672 5 Piteşti 73.D. 2007/2007 .998 110.P.838 137. 27 din 221 .76 62. BACAU Intergroup engineering Tabel 8: Numărul mediu de salaria i în oraşele poli de dezvoltare urbana (2007) Salaria i .100 3 Oradea 96.04 62.24 60. în ciuda fluctua iilor înregistrate.total .930 73.62 Clasament 2 1 7 10 9 3 5 12 6 4 8 11 13 Raportul procentual între salaria ii pe Municipiu şi cei din întreg jude ul situează Municipiul Bacău pe locul 10 între polii de dezvoltare urbană.80 53.445 124.039 11 Râmnicu Vâlcea 49.51 62.creştere). Municipiul Salaria i Jude 122.52 49.029 2 Brăila 66.U.783 7 Sibiu 69. În continuare.241 4 Bacău 60.629 82. Graficul nr.495 România 4.361 93. intre 2005 – 2007. 2 prezintă evolu ia numărului mediu de salaria i în cadrul Municipiului.68 65.235 153.924 121.90 89.008 74. pe parcursul intervalului avut în vedere (2004/2005 – uşoara scădere. 2005/2006 – creştere.100 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Nr. Aşa cum se poate observa.865 120. 2006/2007 – scădere.673 Raport procentual salaria i municipiu/jude 86.14 28. Grafic 1: Numărul mediu al salaria ilor în cadrul Jude ului Bacău şi a numărului muncitorilor în total salaria i (2002-2007) În graficul de mai sus se poate observa evolu ia (descrescătoare) a numărului mediu de angaja i în intervalul de timp 2002-2005. crt.641 8 Târgu Mureş 59.242 9 Baia Mare 58.

779 2007 60.017 6.731 22.926 5. Se poate observa că popula ia activă din cadrul Municipiului are o pondere ridicată în cadrul popula iei active din cadrul jude ului.731 5.575 2006 61. Pentru Municipiul Bacău. B. în cadrul jude ului.321 2.118 121. BACAU Intergroup engineering Grafic 2: Evolu ia numărului mediu de salaria i în cadrul Municipiului Bacău (2004-2008) Sursa: Institutul Na ional de Statistica 2009 În Graficul nr.773 20.550 5. Analiza tabelară şi grafică ilustrează tendin a descrescătoare a numărului de şomeri în decursul acestui interval (numărul de şomeri la nivel de Municipiu.M.I. din 2005 până în 2007.672 19. ca fiind popula ia cu vârsta cuprinsă între 18-62 de ani care participă la activită i productive retribuite.796 5. 28 din 221 . Grafic 3: Evolu ia comparativa a popula iei active civile medii din regiune şi a celei din Municipiul Bacău (2004-2008) Sursa: Institutul Na ional de Statistica Tabel 9: Distribu ia salaria ilor din jude ul Bacău pe localită i în anii 2005.244 Sursa: Institutul Na ional de Statistica. Anuarul statistic al jude ului Bacău.P. 3 se prezintă.838 Tabelul de mai sus prezintă distribu ia salaria ilor. conform legisla iei în vigoare.U.881 2. Pentru Municipiul Bacău s-au analizat datele furnizate de către AJOFM pentru intervalul 2002-2008.F.J.271 2.397 5. Aceeaşi tendin a s-a înregistrat şi la nivel jude ean.104 Total jud Bacău 120.710 4. popula ia activa din Municipiul Bacău şi popula ia activa (ca medie) din regiune.370 18.550 5. la nivel lunar.O.338 121. 2006. în luna august Pag. se remarcă o creştere a numărului de salaria i.551 23. 2007 Alte oraşe 2005 57. ŞOMAJUL Disponibilul de for ă de muncă este calculat de către A. comparativ.D. edi ia 2009 Anul Bacău Oneşti Moineşti Comanesti Buhuşi Mediul rural* 21. pe localită i.345 5.

Totuşi. creşterile alternând cu scăderi bruşte. 29 din 221 .I. Diagrama 28: Evolu ia lunara a numărului de şomeri (2002-2008) Evolutia lunara a numarului de someri in municipiul Bacau in perioada 2002-2008 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 iu lie au gu st se pt em br ie oc to m br ie no ie m br ie de ce m br ie ia nu ar ie fe br ua rie ar tie ap ril ie m iu ni e m ai 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sursa: AJOFM Bacău. 2002 ianuarie 1079 februarie 115 martie 654 aprilie 881 mai 996 iunie 1123 iulie 1349 august 1713 septembrie 2076 octombrie 2225 noiembrie 2343 decembrie 2614 total 15819 feminin 8290 masculin 7529 Sursa: AJOFM Bacău. de 12.943 persoane (28%) în anul următor. cu 4.237 persoane în 2007. neputându-se vorbi de o tendin ă stabilă în acest sens. respectiv 18. se remarcă o tendin a descrescătoare în evolu ia numărului de femei aflate în şomaj. Timp de 2 ani numărul a fost în scădere.994 persoane. în timp ce evolu ia numărului şomerilor de sex masculin este marcată de oscila ii mai pregnante.53%) fa a de anul anterior. BACAU Intergroup engineering 2008.U. 2008 2003 3638 3713 3591 3195 3063 3077 2882 3005 3269 3377 3473 344 36627 17020 19607 2004 3665 3343 2673 2015 1852 1728 1776 1875 202 2192 2113 2225 25659 12535 13124 2005 234 215 1874 1556 1408 1673 1868 2033 2 2021 2358 2391 17633 10266 7367 2006 2603 2653 2382 195 1685 1633 1678 1873 2037 2227 1906 1704 22576 11146 11430 2007 183 1627 1483 1375 1402 1115 1145 128 1205 1304 1194 1178 13339 8901 4438 2008 1873 1747 1634 1388 1385 1391 1465 1636 12519 6163 6356 Evolu ia lunară atestă că în general numărul şomerilor este mai mare în lunile friguroase şi tinde să scadă semnificativ în cele călduroase.519.D. cu circa 51%. 2008 Pag. În ceea ce priveşte structura pe sexe a numărului de şomeri. Diferen a cea mai mare s-a înregistrat în anul 2003.P. s-a înregistrat o scădere cu 20. după care a crescut din nou. respectiv 40.8% fata de momentul de început al analizei.91%). când numărul şomerilor a crescut cu 20808 persoane (131. cu 3300 mai mic decât numărul şomerilor înregistrat în 2002 – procentual. Evolu ia anuală a fost marcata de fluctua ii sensibile pe parcursul acestui interval. Trendul s-a men inut descrescător în ultimii doi ani (9. ponderea alternează.

30 din 221 .178 942 188 48 2008 luna august 1. dupa nivelul de instruire (2002-aug. ca efect al crizei economice.248 288 78 2003 3.I.225 1.U. gimnazial si profesional 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 an Sursa: AJOFM Bacău. evolu ia lunară a şomajului arată că în ultimele luni ale anului 2008 şi în special în 2009 numărul şomerilor a înregistrat creşteri semnificative comparativ cu ceilal i ani. comparativ cu cel al tinerilor sub 25 de ani. în intervalul 2002-2008 (luna august) reiese că cea mai mare parte au nivel de instruire primar. gimnazial şi profesional iar cea mai mică pondere o au persoanele cu nivel de instruire universitar.704 1.614 2. BACAU Intergroup engineering 2003 3638 3713 3591 3195 3063 3077 2882 3005 3269 3377 3473 344 36627 2004 3665 3343 2673 2015 1852 1728 1776 1875 202 2192 2113 2225 25659 2005 234 215 1874 1556 1408 1673 1868 2033 2 2021 2358 2391 17633 2006 2603 2653 2382 195 1685 1633 1678 1873 2037 2227 1906 1704 22576 2007 183 1627 1483 1375 1402 1115 1145 128 1205 1304 1194 1178 13339 2008 1873 1747 1634 1388 1385 1391 1465 1636 1701 1665 1685 1751 19321 2009 2030 2533 3032 Luna 2002 ianuarie 1079 februarie 115 martie 654 aprilie 881 mai 996 iunie 1123 iulie 1349 august 1713 septembrie 2076 octombrie 2225 noiembrie 2343 decembrie 2614 total 15819 Sursa: AJOFM Bacău.P. gimnazial şi profesional nivel de instruire liceal şi postliceal nivel de instruire universitar Sursa: AJOFM Bacău.225 1. Pag. Din datele furnizate de AJOFM Bacău privind nivelul de instruire al şomerilor înregistra i la finele anului. 2008 2002 2.636 1.346 290 68 2007 1. Municipiul Bacău Total şomeri.D. la nivelul Municipiului Bacău.2008) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % nivel de instruire universitar nivel de instruire liceal si postliceal nivel de instruire primar. 2008 Structura şomerilor înregistra i la finele anilor 2002-2007 şi august 2008.292 278 66 Diagrama 29: Structura stocurilor de şomeri după nivel de instruire (2002-2008) Structura stocurilor de someri la finele anilor.717 585 138 2004 2.669 423 133 2005 2. cel mai probabil.780 356 89 2006 1. pe sexe şi grupe de vârstă relevă superioritatea numerică a eşantionului popula iei de peste 25 de ani. cuprinzând şi intervalul septembrie 2008 .martie 2009. din care: nivel de instruire primar. 2009 7595 Conform datelor furnizate ulterior de AJOFM Bacău.44 2.

619 33.614 tineri < 25 ani 628 barbati 273 femei 355 adul i > 25 ani 1.317 România 496.U. din care: 2.273 2004 2.D.10% 4. atât şomeri.P. La nivelul municipiului Bacău.376 1.7 Vaslui 15.800 29. de asemenea. Municipiul Bacău 2002 Total şomeri.704 391 238 153 1.557 880 677 2005 2.1 Iaşi 17.77 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Jude Rata şomajului înregistrat (%) 4. programe gratuite de formare şi reconversie profesionala. 31 din 221 . popula ia feminină tinde să devină majoritară în ultimii 3 ani ai intervalului. ce devine superioară numeric. Lucrurile se petrec în sens opus la categoria adul i peste 25 de ani. persoane care au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru creşterea copilului. unde. 2008 1. 2008 Tabel 10: Şomajul înregistrat în jude ele din regiunea NE şi în România (2007) Nr.70% 9. AJOFM Bacău pune. Bacau. la dispozi ia persoanelor aflate în şomaj (sau sub inciden a anumitor prevederi legale).100. că numărul persoanelor de sex feminin din grupa de vârstă sub 25 de ani este în scădere constantă.852.358 588 770 Diagrama 30: Structura stocurilor de şomeri pe sexe şi grupe de vârsta (2002-2008) Structura stocurilor de someri inregistrati in mun.691 888 803 2006 1. pe finalul intervalului inversându-se raportul cu popula ia masculină.986 barbati 1.40% 4.178 259 121 138 919 350 569 Aug.440 791 378 413 2.649 1.861.80% 3. deşi numărul total este în scădere.636 278 147 131 1.495.5 Regiunea NE 67. jude ul Bacău se situează pe locul 3 ca număr de şomeri înregistra i. crt.0 Neam 7. Pag. după jude ele Iaşi şi Vaslui.225 668 279 389 1. 2008 2003 3.25% Clasament ca nr. cat şi persoane aflate în deten ie.355 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 Număr Indemniza i şomeri (mii lei) Bacău 10.00% 5.60% 5. BACAU Intergroup engineering Se remarcă. ceea ce denotă dificultă i de reconversie şi reinser ie profesională. În sprijinul procesului de ocupare a for ei de munca existente şi prevenirii creşterii şomajului.5 Botoşani 6. în ultimii 4 ani.70% 3.695 40.225 534 264 270 1. au beneficiat de aceste cursuri.581 37.109 femei 877 Sursa: AJOFM Bacău.391 17.380.0 Suceava 9.I.457 37. şomeri 3 6 1 5 4 2 În cadrul jude elor din Regiunea Nord Est. pe sexe si grupe de varsta 3500 3000 2500 persoane 2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 ani 2006 2007 2008* adulti > 25 ani tineri < 25 ani Sursa: AJOFM Bacău.312 603 709 2007 1.378.

84 din Legea nr. tencuitor 19.1 4113.1 342304 7136.2.1. Zugrav. furnizat de AJOFM. Sudor 17.227 1.2008 808 0 26 0 0 0 0 0 834 0 13 0 0 1. De asemenea.2. BACAU Intergroup engineering Tabelul de mai jos prezintă o situa ie a cursan ilor ce au beneficiat de cursuri gratuite de formare profesionala de-a lungul perioadei 2004-2008: Categorie cursan i total şomeri absolven i care beneficiază de prev.2.249 Aug.1 7132.1 343302 7124. validare şi prelucrare date 14.2. Bucătar 2. art.291 0 0 17 0 1. crt. 2008 Cod COR / 5122. Mozaicar . Electrician în instala ii energetice 5.1 7422. există locuri şi în domeniul serviciilor.103 0 0 0 0 11 0 71 127 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 65 0 1. 76/2002 persoane aflate în deten ie persoane care au reluat activitate ca urmare a încetării concediului pentru creşterea copilului persoane care au reluat activitatea după satisfacerea stagiului militar persoane care au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacită ii de munca după pensionarea pentru invaliditate persoane angajate şi cuprinse la cursuri în scopul prevenirii şomajului alte persoane din mediul rural Total cursan i Sursa: AJOFM Bacău. Tâmplar universal 18.faian ar 12.P.2. domeniile construc ii şi industrie prelucrătoare. Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 7. ipsosar.1 5220.241 Agen ia Jude eană de Ocupare a For ei de Muncă Bacău organizează cursuri de formare profesională pentru ocupa iile pentru care există cerere pe pia a for ei de muncă.I. 2008 2004 2005 2006 2007 1. Zidar.2.1.167 1.2. Operator introducere. majoritatea cursurilor vizează meserii din sectorul secundar.1 7122.1 5141. Contabil 3. Preparator produse din lapte 16.7 7123.2.1 7212. vopsitor Sursa: AJOFM Bacău.2. Lucrător în comer 11.1 7214.154 1. Fierar betonist montator prefabricate 6. Dulgher – tâmplar – parchetar 4. După cum reiese din tabelul de mai jos. în special în comer şi unită i de alimenta ie publică.2.4 8263. Inspector resurse umane 8. Ospătar( chelner ) vânzător în unitati de alimenta ie 15. Operator confec ioner industrial 13.2. pe sexe (2004-2008) Sursa: Institutul Na ional de Statistica Pag. Instalator instala ii tehnico-sanitare şi de gaze 9.2.1 7245. tapetar. 32 din 221 . Lacatus construc ii metalice şi utilaj tehnologic 10.180 1.U. Nr.2. pietrar.1 7413.1 5123. Denumire ocupa ie 1.1 Grafic 4: Analiza a şomajului în regiune comparativ cu situa ia în Municipiul Bacău.2.D.2.1 7141.

P. La nivelul municipiului Bacău. în ultima perioada.28% . la nivelul jude ului un număr de 26 furnizori autoriza i pentru formarea profesionala a adul ilor care sunt autoriza i în 42 de specialită i. gimnazial şi profesional) . 09 . la 2.şomeri cu vârste până în 25 de ani. 12 . După nivelul de instruire.16% . rata scăzând.06% . 33 din 221 .15% .10% . 5 prezintă evolu ia ratei şomajului lunar.86% . comparative cu şomajul popula iei de sex masculin.29% . 58-63% la nivel de jude şi 51-56% la nivelul Municipiului Bacău.nivel mediu (învă ământ liceal şi postliceal). distribu ia şomerilor înregistra i. Se poate observa o creştere a şomajului începând cu 2009. 4 se înregistrează o valoare mai mică a şomajului în rândurile popula iei din Municipiul Bacău. cu domiciliul în municipiul Bacău. în perioada 2002. BACAU Intergroup engineering Conform Graficului nr.şomerii cu vârste între 30 . Grafic 5: Evolu ia ratei şomajului pe luni. Rata medie a şomajului la nivelul Municipiului Bacău a înregistrat permanent valori mai scăzute fata de media pe jude .şomeri cu vârste între 25 . În cadrul reparti iei pe sexe.49 de ani. şomerii cu nivel scăzut de educa ie au avut o pondere mai mare în totalul numărului de şomeri : 75 .07% . În perioada 2002-2005. comer . între inere şi repara ii. la nivelul Agen iei Jude ene pentru Ocuparea For ei de Munca Bacău func ionează un Centru de Formare Profesionala care califica/ recalifica/ perfec ionează. în compara ie cu situa ia pe regiune. 02 . În func ie de vârsta.2009.şomeri cu vârste peste 55 de ani. ponderea cea mai mare a şomerilor înregistra i. în perioada 2002 . nu a prezentat modificări importante în perioada 2002. mai exista. creştere datorata crizei economice. În domeniul formarii profesionale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de munca.D. şomajul în rândul popula iei feminine.I. în perioada 2008 .2005. de la 7. în cadrul Municipiului Bacău Sursa: Institutul Na ional de Statistica Graficul nr.67% în anul 2005.şomeri cu vârste între 50 . în principal şomeri.18% . Pe sexe. numărul persoanelor cuprinse la cursuri de formare profesionala organizate de Agen ia Jude eana pentru Ocuparea For ei de Munca Bacău a fost în permanenta creştere: Pag.şomeri cu vârste între 40. în evidentele Agen iei Jude ene pentru Ocuparea For ei de Munca Bacău provin din domeniul de prelucrărilor mecanice. 12 . bărba ii au înregistrat o pondere mai mare în numărul total al şomerilor.55 de ani. înregistrează valori mai mici.21% în anul 2002. Trendul a fost unul descendent. în perioada 2002 . 26 . 26 . prelucrare lemn construc ii.2005.2005.nivel superior (învă ământ universitar).29 de ani.2005: 14 . Pe lângă acest centru.39 de ani.U. transport şi repara ii auto. Ponderea muncitorilor necalifica i în totalul şomerilor înregistra i variază între 10 şi 15%.nivel scăzut (învă ământ primar. 04 .

DISFUNC IONALITĂ I Analiza situa iei demografice şi sociale actuale a Municipiului Bacău a relevat o serie de disfunc ionalită i. În urma analizei desfăşurate a reieşit că Municipiul Bacău se confruntă cu un declin demografic. . mult mai mare fa ă de cel înregistrat la nivelul jude ului Bacău şi al Regiunii. 2. în special.D. dar există o tendin ă pozitivă de creştere a natalită ii în Municipiu. • Consolidarea rolului la nivelul regiunii de Nord-Est Pag. • Declin demografic. Analiza SWOT Puncte tari Popula ia • Creşterea numărului de copii preşcolari. BACAU Intergroup engineering 410 .în anul 2003.I. 1241.1. la: Declinul demografic. 504 .U. Acestea se refera. Puncte slabe Popula ia • Îmbătrânirea accelerată a popula iei aşa cum rezultă din structura pe grupe de vârstă şi din vârsta medie a popula iei municipiului Bacău. greu de cuantificat datorită lipsei formelor legale de muncă şi reşedin ă. (mai multe plecări din Municipiu decât stabiliri). în perioada 2000 – 2008 (scăderea densită ii). Degradarea structurilor demografice datorită îmbătrânirii. în special în rândul popula iei tinere şi apte de muncă. cu valori foarte scăzute. Rata ridicată a şomajului în rândul popula iei în general şi a celei de sex feminin în special.în anul 2004. sub raport numeric. Acest fenomen antrenează degradarea structurilor demografice şi afectează negativ resursele umane. cu valori foarte scăzute.3. Oportunită i Popula iei • Pol de dezvoltare urbana.în anul 2002. 34 din 221 . Sursa: AJOFM BACAU 1. • Sold migratoriu negativ.în perioada 2002 – 2008 scade popula ia cu vârste între 0 – 14 ani şi creşte popula ia peste 60 de ani Sold migratoriu negativ (2007). Concluzii: 1. Riscuri /amenin ări Popula ie • Reducerea popula iei datorită migra iei. Municipiul Bacău înregistrează o scădere a popula iei totale şi un fenomen de migrare a popula iei urbane spre rural. Emigra ia interna ională „ascunsă”. problematica socială se poate adâncii. ce determină şi deficit în bilan ul real al popula iei. 1167. sub raport numeric.în anul 2005. datorită disponibilizărilor şi creşterii ratei şomajului.P. ce determină deficit în bilan ul real al popula iei. În contextul crizei economice. Dominanta popula iei feminine. ceea ce poate influen a pozitiv viitorul zonei.

80 5.044.213.438.00 4.35 7.56% 97.30 247.96 4.101.43% 64. ACCESIBILITATE.10 38.690.139. intre anii 2003 .10 29.088.90 6.495.90 4.10 6.867. ci doar la nivel jude ean.71 5.174.254.6 Clasament jude e poli de dezvoltare urbană după PIB 2006 6 13 2 3 1 5 8 4 11 10 12 7 9 Gala i Gala i Brăila Brăila Oradea Bihor Bacău Bacău Piteşti Argeş Arad Arad Sibiu Sibiu Târgu Mureş Mureş Baia Mare Maramureş Satu Mare Satu Mare Râmnicu 11 Vâlcea Vâlcea 12 Suceava Suceava 13 Deva Hunedoara Regiunea Nord Est România Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Pag.257.756.958.406.10 5.59% 65.50 5 Suceava 6.84 8.64 7.477. CONTEXTUL MACROECONOMIC Nivelul PIB nu se calculează la nivelul municipiilor.754.368.94% 63.55 5. crt.70 7.475. ÎNVATAMÂNT UNIVERSITAR. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Municipiul Jude 2003 4.598.40 4.79 2003/2006 (%) 66.79 9.4 milioane lei).00 5.244.996.9 milioane lei) şi Oradea (9.828.848.50 8.407.650.103.037.50 6.796.669.427. 35 din 221 .874.20 3.10 6.10 7.30 6.34 5.00 7.I.U.616.501. BACAU Intergroup engineering 1.054.044.64 7.78 10.637.89 6. pentru to i polii de dezvoltare urbană.96 3.031.90 344.40 7.00 6. Tabelele 11 şi 12 prezintă evolu ia PIB pe locuitor în jude ele din Regiunea Nord Est precum şi la nivelul tuturor celor 13 poli de dezvoltare urbană.770.475.888.474.6 2004 6.506.90 8.278.6 2006 7.459.295.P.30 24.28 6 Regiunea Nord Est 6.833.87% Clasament jude e NE după PIB 2006 1 3 5 4 2 În statisticile ce prezintă situa ia PIB.10 197.907.00 11.17 6.2006.579.40 6.22 2 Neam 10.2 CARACTERISTICI ECONOMICE (PROFIL ECONOMIC. jude ul Bacău se clasează pe locul 3 cu 8.20 2006 11.40 8.096.756. peste media regionala înregistrata anual.20 34.30 6. Tabel 11: Evolu ia PIB / locuitor în regiunea NE în perioada 2003-2006 (lei) Nr.618.31 2005 10.50 4.575.470.67 7.80 4. Jude 2003 2004 9.619.50 4.054.114. fiind devansat de Argeş (11.373.00 9.70 5.60 3.922.50 8.000.187.10 4.791.884.D.954.152.20 4.40 7.40 9.790. astfel că nu se poate eviden ia contribu ia exacta a Municipiului Bacău la realizarea PIB jude ean sau regional şi nici valoarea PIB/ cap de locuitor la nivel de Municipiu.375.184.761.904.506 milioane lei.20 7.848.147.90 8. crt.379.429.476.20 6.03 4 Botoşani 5.40 5.134.98 5.0 2005 6. Jude ul Bacău se clasează pe locul 1 în cadrul Regiunii Nord Est.156. 1 Bacău 7.29 9.239.283.491.510.00 3 Vaslui 5.205.49% 67.20 2.290.03 10.30 5.70 7.40 288. CERCETARE) ALE MUNICIPIULUI ŞI COMPARA IE CU CELELALTE ORASE ALE REGIUNII / ĂRII A.00 3.93 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Tabel 12: Evolu ia PIB în jude ele polilor de dezvoltare urbana în perioada 2003-2006 (milioane lei) Nr.770.40 5. SERVICII PUBLICE.159.80 7.80 5.30 4.101.

gaze şi apă Construc ii Comer cu ridicata şi cu amănuntul.Jude ul Bacău (2001-2006) Sursa : Ministerul Finan elor Publice În Graficul nr.D.U. închirieri şi activită i de servicii prestate în principal întreprinderilor Învă ământ Sănătate şi asisten ă socială Alte activită i de servicii colective. depozitare şi comunica ii Tranzac ii imobiliare. 1) Total Industrie extractivă Industrie prelucrătoare Energie electrică şi termică. BACAU Intergroup engineering În graficul următor se poate observa evolu ia Produsului Intern Brut în Jude ul Bacău. ale economiei na ionale.I. Rev. sociale şi personale Sursa: Institutul Na ional de Statistica Cifra de afaceri (milioane lei RON) 13. 36 din 221 . Cifra de afaceri în anul 2007. pe activită i. în cadrul jude ului Bacău. Grafic 6: Produsul Intern Brut . 7 prezintă execu ia bugetelor locale aferente jude ului Bacău.932 129 669 327 16 56 80 Pag. veniturile acoperind cheltuielile alocate.2007) Sursa : Ministerul Finan elor Publice Tabelul următor prezintă valoarea cifrei de afaceri. Grafic 7: Execu ia bugetelor locale în Jude ul Bacău (2002 .P. repararea şi între inerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice Hoteluri şi restaurante Transport. în intervalul de timp 2001-2006.488 652 1.190 334 3.Jude ul Bacău Activită i (sec iuni CAEN. Se poate observa că în fiecare an s-a înregistrat un excedent.507 5. Se constata o dublare a valorii acestuia în intervalul analizat. pe ani.

55 18.000 0 Cifra de afaceri (milioane lei RON) In du In du stri To e st rie ex tal tra pr ct el i Re u cr vă ăt te le oa r ed e i Co litar ns e Ho tru te lu c ri Co ii Tr şi an m r e sp est au r Tr ort.57 248. din JUDE UL Bacău în intervalul 2004 .76 174.79 132.62 11.53 20.000 4.32 127.43 Transporturi 48.43 200.000 2.47 148. BACAU Intergroup engineering Grafic 8: Cifra de afaceri pe tipuri de activită i în Jude ul Bacău în anul 2007 Cifra de afaceri (milioane lei RON) 14.83 64.83 134.32 100.02 142.P.19 Turism 10.29 31.000 12.46 172.82 Industria alimentară 51.04 12.000 10.37 Industria extractivă şi prelucrătoare 145.93 25.57 Servicii 371.39 115.90 2007 2151. Euro) 2004 Total 1467.90 Industria lemnului 35.95 2006 1982.87 407.39 711.95 17.59 38.2007 Cifra de afaceri (mil.12 Grafic 9: Structura cifrei de afaceri pe activită i ale economiei na ionale sectorului serviciilor (2007) Sursa: Institutul Na ional de Statistica Pag.32 463. ra an n d za ep o te S ăn c ii i zita ăt r m at ob e e şi ili as Înv are ă is ăm te n ân ă t s Al oc ia te ac lă tiv ită i Cifra de afaceri.86 Comer 571. 37 din 221 .88 57.29 1096.43 161.90 248.24 252.000 6.59 62.35 27.03 763.58 Industria uşoară 70.04 Agricultură 42.12 27.U.94 598.D.16 41.60 2008 2998.000 8.I. cumulată pe sec iuni CAEN.98 Sursa: Camera de Comer şi Industrie Bacău 2005 1373.19 63.88 1007.07 171.40 39.34 70.58 295.34 Construc ii 118.

repararea şi între inerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice”.62 Întreprinderi foarte mari 373.20 536.01 467. euro) 2004 2005 Total 1467. În cadrul jude elor din regiunea Nord Est.62 Microîntreprinderi 302. Distribu ia societă ilor comerciale pe sec iuni CAEN Societă i comerciale Total Agricultură Industria alimentară Industria extractivă şi prelucrătoare Industria lemnului Industria uşoară Construc ii Transporturi Turism Servicii Comer Sursa: Camera de Comer şi Industrie Bacău 2004 4782 52 97 161 88 187 507 276 160 940 2314 2005 5217 61 94 169 87 146 557 326 194 1029 2554 2006 5538 69 100 172 108 183 670 356 220 1193 2467 2007 5795 69 95 189 109 146 742 375 238 1334 2498 2008 6102 68 96 208 100 132 843 386 256 1459 2554 Cel mai mare număr de societă i comerciale sunt înregistrate în sfera serviciilor şi comer ului. ponderea societă ilor comerciale cu profil industrial este de 12%. Distribu ia societă ilor comerciale cu profil industrial pe domenii de activitate Societă i comerciale cu profil industrial Total Industria alimentară Industria extractivă şi prelucrătoare Industria lemnului Industria uşoară Sursa: Camera de Comer şi Industrie Bacău 2004 533 97 161 88 187 2005 496 94 169 87 146 2006 563 100 172 108 183 2007 539 95 189 109 146 2008 536 96 208 100 132 La nivel jude ean.17 Concluzii: 1.55 393.92 280.43 552. construc ii. se prezintă domeniile macro-economice în care activează societă ile comerciale din jude ul Bacău.12 617.I. comer cât şi din alte servicii în anul 2007.26 334.47 Întreprinderi mijlocii 309.ter iar. jude ul Bacău este pe locul 2 în privin a PIB/locuitor. Conform analizei comparative a domeniilor de activitate din perioada 2004 – 2008.26 450.04 316.P. cu cifrele de afaceri aferente anilor 2004-2008. profilul economic al municipiului Bacău este de tip secundar . În intervalul 2001 -2006.D. PIB – ul jude ului Bacău s-a dublat.91 Întreprinderi mari 255.U.18 960.44 142.10 240. Se poate observa că ponderea cea mai ridicată este prezentă în cadrul unită ilor de “Comer cu ridicata şi cu amănuntul.93 435. Pag.18 309. 2.58 2008 2998. BACAU Intergroup engineering Graficul 9 prezintă structura Cifrei de afaceri a unită ilor locale active din industrie. 3. Mai jos.50 535.06 Întreprinderi mici 226. 38 din 221 .52 328. Cifra de afaceri în func ie de mărimea societă ilor Cifra de afaceri (mil. 2.56 Sursa: Camera de Comer şi Industrie Bacău 2006 1982.40 400. în jude ul Bacău.31 348.88 2007 2151.01 410. 3.04 1373. furnizate de Institutul de statistică şi de Camera de Comer şi Industrie Bacău. 1. Situa iile statistice prezintă estimări pe plan jude ean.09 447.

023. construc iilor şi serviciilor înregistrate la nivelul jude ului.4% din popula ia jude ului Bacău trăieşte în mediul urban. devansând Municipiul Suceava. Tabel 14: ările de provenien ă a capitalului străin investit în firmele din Bacău.29 71. 6. dar în unele sectoare. BACAU Intergroup engineering 5.66 62. aceste două domenii macro-economice de inând cea mai mare pondere a cifrei de afaceri din jude .P. INVESTI II LOCALE ŞI STRĂINE Din punct de vedere al numărului de întreprinderi/1000 locuitori. 39 din 221 .923. celălalt pol de dezvoltare urbană din regiunea NE (a se vedea tabelul 13). firme 21 6 4 4 3 3 2 2 1 46 Capital străin (mii euro) 2.400. valoarea capitalului şi numărul de firme Tara Italia Turcia Marea Britanie Fran a Ungaria Elve ia Germania Moldova Luxemburg TOTAL Nr.71 48.U.554.00 75. dacă avem în vedere următoarele: 45.82 54.45 1.88 69. Municipiul Bacău se clasează pe locul 10 între cei 13 poli de dezvoltare urbană.20 4.6% din popula ia jude ului şi concentrează 54% din numărul total al salaria i din jude .00 18. în perioada 2004 – 2008. Rolul Municipiului Bacău în realizarea PIB jude ean este extrem de important.30 182. Municipiul Bacău concentrează circa 41% din întreprinderile active în sectoarele industriei. conform analizei comparative a cifrelor de afaceri. la sec iunile servicii şi comer cifra de afaceri s-a dublat.2% din popula ia urbană este reprezentată de locuitorii municipiului Bacău.00 822. de întreprinderi / 1000 de locuitori 87.I.95 Sursa: Camera de Comer şi Industrie Bacău Pag.37 40.05 66. B.00 59.72 În jude ul Bacău sectorul productiv absoarbe peste 50% din totalul for ei de munca.00 24. se remarca tendin e ale unui declin (de exemplu industria prelucrării lemnului).D.27 64.07 69. Profilul economic al municipiului Bacău este de tip secundar – ter iar.59 46.82 58.23 65. locuitorii Municipiului Bacău reprezintă 24.00 4. Numărul de firme care îşi desfăşoară activitatea în aceste domenii reprezintă 50% din numărul total al societă ilor comerciale înregistrate. Tabel 13: Numărul de întreprinderi la nivelul polilor de dezvoltare urbana Pozi ia în Municipiul clasament 1 Oradea 2 Deva 3 Târgu Mureş 4 Sibiu 5 Piteşti 6 Râmnicu -Vâlcea 7 Arad 8 Baia Mare 9 Satu Mare 10 Bacău 11 Suceava 12 Gala i 13 Brăila Sursa: Institutul Na ional de Statistica Nr. iar 54.

zona pentru conducere şi secretariat. Centrul de afaceri se află în prezent în faza de execu ie şi amenajare spa ii. societă i Microîntreprinderi 43 Întreprinderi mici 1 Întreprinderi mijlocii 1 Întreprinderi mari 0 Întreprinderi foarte mari 1 Sursa: Camera de Comer şi Industrie Bacău ara Irlanda Elve ia Luxemburg INFRASTRUCTURA DE AFACERI Pentru dezvoltarea şi dinamizarea mediului de afaceri Municipal şi regional.Ad = 3437 m2: Sp+P+1E asigură: birouri de lucru pentru activită ile angaja ilor permanen i. Centrul de Afaceri şi Expozi ii Bacău (CAE) va include: Incubator de afaceri . M2) . birouri de consultan ă pentru IMM-uri . zona de rela ii cu publicul. sală de şedin e/întâlniri multimedia. sală de conferin e şi seminarii tematice cu aranjamente multiple . tip mese rotunde. care leagă municipiul Bacău de Oneşti. Infrastructura de afaceri s-a extins prin realizarea Centrului de Afaceri şi Expozi ii Bacău (CAE). Administra ia locală a venit în întâmpinarea cererilor de creare de infrastructuri de afaceri şi servicii prin aprobarea realizării unui important obiectiv industrial. pe partea de S-V a DN 11.par ial pe două etaje. BACAU Intergroup engineering Se remarcă faptul că. Concluzii: 1. 2. Bacău se clasează pe locul 10 între cei 13 poli de dezvoltare urbană. zona utilită ilor Amplasamentul Centrului de afaceri şi expozi ii este situat în partea de Vest a municipiului Bacău.I. centru documentar.Ad= 2756 m2 Sp+P+4E care include: 24 de module pentru întreprinzători. săli de întâlniri cu clien ii. Structura participării capitalului străin după ara de provenien ă şi după mărimea societă ii: Grupa mărime Nr. la limita Comunei Măgura. Italia şi Marea Britanie 3. capitalul străin provine din ări din Europa. Pavilioane pentru expozi ii .max 700 locuri: tip amfiteatru (sală şi prezidiu).D. ponderile cele mai mari fiind ale capitalului provenit din Luxemburg. modularizate pentru această suprafa ă care să permită şi desfăşurarea unor evenimente mai mici simultan. Din punct de vedere al numărului de întreprinderi/1000 locuitori. birou rela ii interna ionale. ponderea cea mai mare fiind a capitalului provenit din Luxemburg. grupuri sanitare corelate cu suprafa a. camere de consiliere.P. cu toate dotările necesare. camere de întâlnire/şedin e. de afaceri şi expozi ional (Centrul de Afaceri şi Expozi ii Bacău (CAE)). cu toate dotările necesare. în Municipiul Bacău.U. zona de rela ii cu publicul. Terenul pe care este amplasat Centrului de afaceri şi expozi ii este la intersec ia DN 11 cu străzile Arcadie Septilici şi Gen. Ştefan Guşă.Ad = 6076 m2 : P+1E Suprafa a de expozi ie necesară este organizată în două module (care pot func iona independent sau împreună în func ie de solicitări: suprafa a utilă pentru expozi ii . Italia şi Marea Britanie. Pag. celălalt pol de dezvoltare urbană din regiunea NE (a se vedea tabelul 13). Centrul de afaceri şi marketing .două module (M1. În municipiul Bacău capitalul străin provine din ări din Europa. devansând municipiul Suceava. 40 din 221 . centrul de asisten ă pentru întreprinzători care cuprinde: secretariat.

anterior integrării în Uniunea Europeană. 11 prezintă numărul de locuri de cazare existente în Municipiul Bacău în perioada 2005 . Pag. În Graficul nr.I.P. Grafic 10: Structura capacitatii de cazare turistica pe tipuri de structuri de primire turistica în Municipiul Bacău Sursa: Institutul Na ional de Statistica Graficul nr. Se poate observa că hotelurile reprezintă aproximativ 90% din totalul structurilor de cazare. POTEN IALUL TURISTIC LOCAL ŞI ZONAL În intervalul 2000 . în timp ce celelalte tipuri de structuri de primire turistică înregistrează o stagnare sau o uşoara scădere.2009. Creşterea înregistrată între anii 2005 şi 2007 este datorată avântului economic din acea perioadă. 12. este prezentată o analiză a principalilor indicatori de evolu ie a turismului în Municipiul Bacău.D. restul de 10% fiind reprezentat de moteluri şi vile turistice. În continuare. 10 este prezentată ponderea structurilor de cazare turistică existente la nivelul Municipiului Bacău în perioada 2004-2009. Această evolu ie arată că hotelurile reprezintă 90% din totalul structurilor de cazare existente în Municipiul Bacău. datorată extinderii structurilor de cazare în vederea dezvoltării turismului în zonă. 41 din 221 .2006 se remarcă o creştere a numărului de pensiuni turistice. BACAU Intergroup engineering C. Grafic 11: Evolu ia capacită ilor de cazare în perioada 2005-2009 în Municipiul Bacău Sursa: Institutul Na ional de Statistica Evolu ia numărului de sosiri în hoteluri în Municipiul Bacău este prezentat în Graficul nr.U. Se poate observa o creştere a numărului locurilor de cazare.

Comparând Graficul nr. Acest lucru este eviden iat în tabelul următor: Pag. Grafic 13: Evolu ia numărului de înnoptări în hoteluri în Municipiul Bacău Sursa: Institutul Na ional de Statistica În compara ie cu ceilal i poli de dezvoltare urbană municipiul Bacău are un număr redus de unită i de cazare. 12 şi Graficul nr. BACAU Intergroup engineering Grafic 12: Evolu ia numărului de sosiri în hoteluri în Municipiul Bacău Sursa: Institutul Na ional de Statistica Se observă că cea mai mare parte a turiştilor care înnoptează în Municipiul Bacău preferă hotelurile ca structuri de cazare datorită confortului oferit de acestea. 13 se poate observa că. La fel stau lucrurile şi în compara ie cu media pe ară .U. 42 din 221 . În Graficul nr. în perioada 2007-2008 numărul total de înnoptări a înregistrat o scădere mult mai accentuată decât cel al sosirilor. 13 este prezentată evolu ia numărului de înnoptări în hotelurile din Municipiul Bacău.P.D.conform statisticilor din 2007. Acest lucru se datorează intensificării turismului de business care se caracterizează prin sejururi dese şi de scurtă durată.I.

00 1.840 32.635 Arad 46 2.288 194.28 36. moteluri şi vile).437 Sibiu 43 2. Tabelul următor prezintă o evolu ie comparativa pentru anii 2003-2007 la nivel de jude şi la nivelul municipiului Bacău. Municipiul Bacău nu a cunoscut o amploare a dezvoltării infrastructurii turistice.117 828. Pag.67 2.209 13 Deva 20 776 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 68.855 62.020 455.95 31.445 388.60 Gala i 21 1.057 248.D.262 39. în perioada 2003-2007 Unitati de cazare 2003 Jude Municipiul Bacău 2004 Jude Municipiul Bacău 2005 Jude Municipiul Bacău Jude 2006 Municipiul Bacău Jude 2007 Municipiul Bacău Hoteluri Hanuri şi Moteluri Vile turistice Tabere de elevi şi preşcolari Campinguri 11 3 4 6 3 0 1 0 11 3 4 6 3 1 1 0 12 3 4 6 3 1 1 0 0 0 0 5 11 3 4 5 1 13 1 38 3 1 1 0 0 0 0 5 11 3 4 3 1 12 1 35 3 1 1 0 0 0 0 5 3 1 2 0 1 Pensiuni 9 0 13 0 14 turistice Popasuri şi casute 1 0 1 0 1 turistice TOTAL 37 5 40 5 41 Sursa: Anuarul Statistic al jude ului Bacău 2009 Se constată că.55 24.P.420 110.707 782.52 2.45 43.045 11 Vâlcea 12 Suceava 20 1.146 517.U.82 32.984 668.011 63. BACAU Intergroup engineering Tabel 15: Principali indicatori privind sectorul turistic în cadrul oraşelor poli de dezvoltare urbana (2007) Unită i de cazare Locuri în unită i de cazare Total locuri zile 356.93 35.418 8 Mureş 9 Baia Mare 25 1.702 178.580 Târgu 23 1.613 10 Satu Mare 47 1.764 181. În perioada 2005 – 2007. numărul total de turişti a scăzut.87 40.083 Oradea 12 855 Bacău 5 472 Piteşti 24 1.853 195.136 293.964 297.74 1.734 93.57 1.16 24.235 80. crt 1 2 3 4 5 6 7 Municipiul Sosiri Înnoptări Înnoptări/ Sosiri 1.939 Comparativ cu ceilal i poli de dezvoltare urbană.60 1.936 Indice de utilizare netă a capacită ii de cazare turistică 36. În 2007 de înregistrează o creştere a numărului de turişti străini.47 25.368 74.529 335.771 274.516 106.26 1.10 23. conform datelor statistice realizate cu privire la infrastructura de cazare turistica în Municipiul Bacău este neschimbată (în ceea ce priveşte numărul de hoteluri.68 1.I.95 39.217 Râmnicu 21 1.112 Brăila 22 2.89 4.04 1.56 1. din 2004 până în 2007.69 Nr.857 87.247 55.70 1.82 34.962 130. 43 din 221 .232 124.048 64.645 390.359 151.752 126.448 524.511 55. Tabel 16: Unită i de cazare existente în jude ul şi municipiul Bacău.059 121.430 70.998 47.

13. 2. 2 Pensiunea Elite Adresa: STR BANATULUI NR 15 Pensiunea Excelsior A Adresa: str.286 12. 2009 numărul de pensiuni a crescut. I. moteluri şi pensiuni de 2. 9. 8. 17. dovedind o dezvoltare a zonei şi o cerere de locuri de cazare în unită i mici (vile şi pensiuni) care asigură mai multe servicii decât marile hoteluri (ex. 44 din 221 . 26 Hotel Moldova str. structura unitatilor turistice înregistrate din ultimii doi ani s-a extins cu hoteluri. 3 Pensiunea Casa Didina Adresa: STR BANATULUI NR 26 Motel Euro Ema Vila George Apostu Adresa: STR. piscină. 11.I.308 11. masă tradi ională). 3. 4.057 14.088 12. acest lucru se datorează intensificării turismului de business care se caracterizează prin sejururi dese şi de scurtă durată.780 99. CHIMIEI NR.670 109.629 12. 4. 7.31 Hotel Karo Hotel Măgura Verde Adresa: NR 130 Motel Selena Motor Sport Adresa: STR. municipiul Bacău prezintă cel mai redus număr de unită i de cazare. Hotel President Adresa: Str.449 15. Între cei 13 poli de dezvoltare urbană. în 2007 înregistrându-se o creştere a numărului de turişti străini.328 100.D. 15. 2. de workshop-uri.545 2007 112. Toamnei. 5.449 118.ro Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău 4 stele 4 stele 3 stele 3 stele 3 stele 3 stele 3 stele 3 stele 3 stele 3 stele 3 stele 3 stele 3 flori 2 stele 2 stele 2 stele 2 stele 2 stele Concluzii: 1. Luminii nr. BACAU Intergroup engineering Turism pe tipuri de turişti . În perioada 2005 – 2007 numărul total de turişti a scăzut. nr.(număr persoane) 2002 2003 2004 2005 2006 110. Pag. sauna etc. DUMBRAVA ROSIE NR. 4 stele şi o pensiune de 3 margarete.790 93. Pornind de la numărul redus de obiective de atrac ie turistica existente la nivelul Municipiului Bacău. în timp ce celelalte tipuri de structuri de primire turistică înregistrează o stagnare sau o uşoara scădere. a avut loc o creştere a numărului de pensiuni turistice. 11 Pensiunea Tosca Adresa: STR CUZA VODA NR 4 Vila Rozal Bacău Adresa: Alecu Russo. IONITA SANDU STURZA NR. nr. 12. Numărul total de înnoptări a înregistrat o scădere mult mai accentuată decât cel al sosirilor. Nicolae Balcescu Hotel Decebal Adresa: STR. 1. În intervalul 2000 – 2006. CRANGULUI NR. Sturza nr. una dintre caile alternative de dezvoltare pe plan turistic ar putea-o constitui valorificarea turismului de business. 16. cu număr limitat de camere puse la dispozi ia clien ilor. 5.239 108.174 97. 10. de evenimente de tip team-building. dar cu servicii diverse asigură sala de fitness. S. Alături de hotelurile.141 106.758 121. 18 Motel Levisticum Sursa: site Consiliul jude ean Bacău csjbacau. 6.042 Total Bacău Turişti români Turişti străini Sursa: Anuarul Statistic al jude ului Bacău 2009 În ultimii ani 2008. 3. 3. 18.P. 12 Pensiunea Şoferul Adresa: CALEA MOLDOVEI NR 252 Pensiunea Scorillo Hotel Bistri a Adresa: Str. 14. motelurile şi vilele turistice existente în municipiul Bacău. acces la teren de tenis. 2 Hotel Dumbrava Adresa: STR.U.837 113. perspectiva ce face necesara promovarea de investi ii în structuri de cazare cu facilita i sporite pentru găzduirea de conferin e. seminarii etc.

P. care fac legătura cu nordul ării. 45 din 221 . DN2 şi E85.I.U.ro Harta 2: Localizarea Municipiului Bacău în România Sursa: har i google Pag. BACAU Intergroup engineering D. Aeroportul Bacău pentru transport intern şi interna ional Harta 1: Accesibilitatea Municipiului Bacău în raport cu Regiunea Nord Est şi România Sursa: Agenda Bacău. Fir I şi II linie electrificată de cale ferată şi 1 linie neelectrificată şi una de marfă.D. DN 2F. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT Municipiul Bacău este o importantă localitate de legătură între centrul ării şi nordul Moldovei. Principalele căi de comunica ii ale municipiului Bacău sunt: Drumurile DN 15.

Moscova PRIETENIA: Bucureşti .Bacău Roman .Suceava .Ploieşti .Roman . Municipiul Bacău dispune de o infrastructură de transport complexă.Focşani .Focşani Bacău .Adjud .Bicaz Prin municipiul Bacău trec trenurile interna ionale: BULGARIA EXPRES: Sofia .D.Paşcani .Dorneşti .Vadu Siretului .I. Traseele pe care se desfăşoară traficul rutier între sudul şi nordul ării trec.Giurgiu .Râmnicu Sărat .Chişinău Pag.Buzău . BACAU Intergroup engineering Din punctul de vedere al căilor de comunica ie.Buzău .Iaşi .Buzău .Ungheni .P.Bacău .Vadu Siretului linia secundară: Bacău .Nicolina Cristeşti Jijia . prin municipiul Bacău. Investi iile pentru realizarea obiectivului Eurogara Bacău sunt în curs de derulare.Buhuşi .ro Municipiul Bacău este un foarte important nod de cale ferată. Aeroportul Bacău asigură legăturile aeriene interne şi interna ionale pentru jude ele din jur.Bucureşti . de asemenea.Ruse .Ploieşti .Ploieşti .Focşani .Piatra Neam .Paşcani . 46 din 221 . TRANSPORTUL FEROVIAR Municipiul Bacău este punctul de intersec ie între: magistrala: Bucureşti .Vicşani . cu infrastructură modernă pentru traficul de călători şi marfă.U.Suceava . Harta 3: Localizarea Municipiului Bacău în jude ul Bacău Sursa: Agenda Bacău.

administrate de Compania Na ională de Transport Feroviar de Călători.Bicaz Linie directa I şi II electrificata 5. Iaşi. situată pe magistrala 500. II. construită de-a lungul Văii Trotuşului şi linia Bacău . linia Adjud .326 Regulator de circula ie sta ia Bacău 22. cât şi cu jude ele învecinate cu volum mare de transport.249 30. Adjud. Infrastructura feroviara existentă Tipuri de instala ii Lungime (km) Clădiri Linie curenta electrificata M 500 13.2 Sec ia L4 Bacău Şcoala Personalului L4 Bacău District Exploatare Utilaje Bacău District Poduri Bacău Sediu Post politie Bacău Clădire locuin e sta ia Bacău Dotări Club CF Bacău Cantina veche Bacău Tunel pietonal Cişmea peron principal Peron acoperit liniile I. Ploieşti şi Bucureşti.Piatra-Neam .Bucureşti.65 Sec ia CT 2 Bacău Linii primire . care urmează cursul râului Bistri a. care străbate jude ul pe direc ia Nord-Sud. BACAU Intergroup engineering GARA BACAU Gara Bacău. III Chei încărcare descărcare Sursa CFR SA Regionala Iaşi Pag.Bucureşti. CFR. pe malul drept al râului Siret.Bicaz şi Suceava .55 20.P.2 District 3 Bacău Bacău .expediere 64 linii Linii garaj 20 linii Total linii CF electrificate (km) Total linii CF primire expediere şi garaj (km) 7. Transportul feroviar se desfăşoară pe trei sectoare de linii care străbat teritoriul jude ului. înso ind cursul principalelor râuri: linia magistrală Suceava . 47 din 221 .I.D. este una din cele mai aglomerate din ară. Botoşani.Ciceu. La Bacău se intersectează magistralele Bacău .U. Există conexiuni feroviare tip InterCity cu Municipiile Suceava.723 Sta ia CF Bacău fir I + fir II Linie racord neelectrificată 1. Repartizarea geografică a căilor ferate asigură o bună legătură între oraşele şi centrele industriale ale jude ului. cu prelungirea ComăneştiMoineşti.

care dispune de o aerogară cu organizarea fluxului de călători pentru trafic intern şi o pistă de decolare-aterizare pentru avioane de scurt curierat. Viena. Atingerea acestei cote va asigura recuperarea investi iei. Düsseldof. Aeroportul Interna ional George Enescu din Bacău asigură curse directe cu următoarele destina ii şi prin intermediul următoarelor companii: Bucureşti . Aeroportul Bacău procesa. Conform estimărilor Blue Air.000 de pasageri. 48 din 221 . Barcelona. Vaslui. Valencia . Verona. 17% pentru echipamente necesare activită ii de construc ie şi mentenan ă avioane civile şi 20% pentru alte obiective de investi ii: achizi ia de echipamente de inspec ie . o pista de 2. Bari.U. în prezent. Aeroportul se află la 10 km fa ă de centrul oraşului Bacău. Proiectul mai presupune şi consolidarea re elei de drumuri interne în suprafa a de 204. Lucrările prevăzute în proiectul de investi ie sunt programate a fi finalizate în 30 de luni. Consiliul Jude ean a concesionat. Aeroportul Bacău deserveşte transportul interna ional de marfă şi transportul de călători pentru jude ele învecinate: Vrancea. Geneva.ro Aeroportul din Bacău a fost deschis traficului aerian public de calatori şi marfa la data de 1 Aprilie 1946. Milano. echipamente pentru laboratoare etc. Frankfurt. Contractul de concesiune s-a semnat la data de 19 ianuarie 2009.P. un număr de peste 55. Torino. Este cel mai mare aeroport din zona nord estică a României. Londra. München.D. Madrid. În anul 2009. Beirut. Bologna. Clubair. Bergamo. măsurare şi control. Budapesta. prevăzuta în contractul de concesiune. în trecut. traficul se va ridica la 700. München. compania AEROSTAR a alocat 35% din fondurile destinate realizării investi iilor pentru achizi ia de maşini unelte cu comandă numerică. companiei aeriene romaneşti Blue air. Istanbul.Carpatair Roma. Salonic . anual. Atena. BACAU Intergroup engineering TRANSPORTUL AERIAN Traficul aerian de pasageri este asigurat. aeroportul. evaluate la peste 45 de milioane de euro.000 . Situarea jude ului Bacău în centrul Moldovei explica numărul mare al pasagerilor pe rute interna ionale. Salonic. Moscova. Amann. Londra. Floren a. precum şi realizarea unei parcări de 6. Milano. de Aeroportul Bacău. Sofia. De aici se efectuează zboruri directe interne spre Bucureşti. Zürich . în partea sudică a acestuia. Bologna. Tarom). Frankfurt. Torino. Torino. de asemenea.500 mp în zona publica. 28% pentru dotări şi amenajări pentru îmbunătă irea condi iilor de muncă şi mediu.000 mp a aeroportului. Numărul operatorilor aerieni de pe aeroportul Bacău a crescut de la unul singur în 2002 (Carpatair) la trei în 2004 (Carpatair.800. Ritmul de creştere de la un an la altul este alert. Bruxelles. Roma.000 de pasageri pentru orizontul 2013-2015. Neavând resurse pentru asigurarea dotărilor la nivelul standardelor interna ionale în domeniu. Aeroportul băcăuan se afla în proprietatea Consiliului Jude ean. Damasc. Stuttgart. Larnaca. Neam . Bologna.I. Pag. va realiza lucrări de modernizare. Realizarea unui spa iu hotelier destinat cazării pasagerilor afla i în tranzit este.500 m lungime şi 80 m lă ime. Rom. Concesionarul (pe o perioada de 34 de ani).Tarom Timişoara . Atena. Caracteristicile func ionale ale aeroportului sunt: suprafa ă totală de peste 200 ha.Blue Air iar cu tranzit la Bucureşti sau Timişoara se poate călători la: Ancona. Timişoara şi interna ionale spre aeroporturi din Italia şi Germania. Cairo. Tel Aviv. Suceava. Vene ia. Botoşani.Tarom Sursa: Bacău.Carpatair Alep.

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

Companiile aeriene low cost, (printre care şi Blue Air) efectuează zboruri de pe aeroportul Bacău către următoarele Aeroporturi din Europa: Italia (Italy) Bologna: BLQ Catania: CTA Cuneo: CUF Milano (Milan): BGY Roma (Rome): FCO Torino: CUF Regatul Unit (United Kingdom) Londra (London): LTN Aeroportul din Bacău nu va fi doar un aeroport de transport pasageri şi mărfuri. Avia ia militară operează, de asemenea, aeroportul, fara obliga ii financiare.

AEROPORTUL BACAU

Pag. 49 din 221

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

Harta 4: Harta cailor ferate şi aeroporturilor Bacău

TRANSPORTUL RUTIER EXTERN Municipiul Bacău este un important nod rutier. Drumurile care trec prin Municipiu sunt: E 85 (DN 2) - Drum European care traversează Europa de la nord la sud, legând Marea Baltică de Marea Egee. Principalele localită i străbătute sunt: Lituania: Klaip da, Kaunas, Vilnius, Šalčininkai; Belarus: Lida, Slonim, Kobrin; Ucraina: Dubno, Ternopil', Cernău i; România: Siret, Suceava, Fălticeni, Roman, Bacău, Adjud, Focşani, Râmnicu Sărat, Buzău, Urziceni, Bucureşti, Giurgiu; Bulgaria: Ruse, Veliko Târnovo, Stara Zagora, Haskovo, Svilengrad; Grecia: Ormenio, Kastanies, Didymoteicho, Alexandroupolis; E 574 (DN 11): Bacău, Oneşti, Târgu Secuiesc, Braşov, Piteşti, Craiova; DN 15: Bacău, Piatra Neam , Bicaz, Poiana Largului, Topli a, Reghin, Târgu Mureş, Luduş, Câmpia Turzii, Turda; DN 2F: Bacău, Vaslui şi Bârlad; DN 2G: Bacău, Moineşti, Comăneşti şi Miercurea Ciuc . Drumul na ional DN 2F leagă Municipiul Bacău de Municipiul Vaslui spre Est. Spre Vest, Municipiul comunică, prin drumul na ional DN11 (E577) cu municipiul Braşov, DN2 / E85, DN 2F, DN 2G, DN 15. Se face legătura, aşadar, spre coridoarele de circula ie către Ungaria, Austria, Germania, Italia, Fran a, Spania. Pe lângă acestea teritoriul, vizat este străbătut în partea de S de DJ 207 G (str. Chimiei). Exista legături cu toate oraşele importante ce înconjoară Municipiul şi jude ul Bacău (şi nu numai) şi anume: Adjud, Bucureşti, Braşov, Bârlad, Botoşani, Constan a, Gala i, Iaşi, Piatra Neam , Târgu Neam , Vaslui, Vatra Dornei, Suceava. În viitor prin Bacău va trece şi o autostradă care face parte din coridorul IX paneuropean.

Pag. 50 din 221

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

Tabel 17: Distan a între Municipiul Bacău şi celelalte reşedin e de jude din Regiunea NE, punctele de grani a, capitala României şi capitala Moldovei Localitate Botoşani Iaşi Neam Suceava Vaslui Republica Moldova Ucraina Capitala României şi capitala Republica Moldova Bucureşti Chisinau Kiev
Sursa: Anual statistic, Best turist.ro

Distanta (km) 148 km 123 km 59 km 144 km 77 km Punctele de grani ă 390.086 km 1888.56 km 281 km 226.72 km 690.651 km

Timp de deplasare 2 hr 54 min 2 hr 31 min 1 hr 16 min 2 hr 34 min 1 hr 38 min 7 hr 50 min 39 hr 3 min 5 hr 10 min 3 hr 37 min 12 hr 2 min

Harta 5: Harta drumurilor jude ene Bacău

Sursa: www.harta-bacau.ro, Navteq 2009 şi agenda bacau.ro

Jude ul Bacău dispune de o densă re ea de drumuri în mare parte modernizate sau în curs de modernizare. Lungimea totală a drumurilor publice este de 2301 km, din care 19.3% drumuri na ionale, 34.7% drumuri jude ene şi 46% drumuri comunale. Esen ial este faptul că între toate oraşele jude ului există cel pu in o legătură prin drumuri modernizate. Din municipiul Bacău pornesc, ca un evantai, un număr de 5 drumuri na ionale, asigurând legătura în toate direc iile cu principalele centre din jude ele învecinate.

Pag. 51 din 221

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

Harta 6: Pozi ionarea Municipiului Bacău fa ă de axele principale de transport

Sursa: PATZ SUBM Harta 7: Municipiul Bacău – important nod rutier şi feroviar

Sursa: agenda bacau.ro

TRANSPORTUL RUTIER INTERN Municipiul Bacău are o re ea stradală dezvoltată, care con ine un număr de 322 de artere, cu o lungime totala de 200,196 km, în procent de 85% asfaltate şi iluminate corespunzător. În propor ie de 80%, străzile băcăuane au acces la apă şi canalizare ceea ce creează premise favorabile pentru dezvoltarea infrastructurii.

Pag. 52 din 221

O situa ie detaliată a străzilor va fi prezentată la descrierea pe cartiere.str. Calea Republicii . Sturdza . Bl. Miori ei . George Apostu . Bradului 25. Ştefan cel Mare 23. Aviatori 5. Str. în prezent.str. Miori ei . Ştefan cel Mare .calea Barladului 29. în timp ce acoperirea suprafe ei din intravilan este relativ scăzută. Parcările cu plată sunt în număr de 15 buc. Alexandru cel Bun . Miori ei . Calea Republicii . 9 Mai 16. 9 Mai 19. Unirii . 12 sunt în stare satisfăcătoare. Str. Milcov 17. Ana Ipatescu .Spiru Haret 11. Ion Luca 26. Castanilor 8.str. 9 Mai Sursa Primăria Bacău Direc ia drumuri 15. Cal. Str. 164 sunt în stare bună de func ionare. 18 parcări cu plata şi automate de parcare. Bl. 9 Mai 21. Str. Caragiale . Miori ei . Razboieni 13..MALL Tabelul 18 prezintă indicele de acoperire a drumurilor orăşeneşti precum şi ponderea străzilor orăşeneşti modernizate în cadrul polilor de dezvoltare urbană. BACAU Intergroup engineering Lungime 24.196 km Dintre acestea. Municipiul Bacău se clasează pe locul 9 între polii de dezvoltare în ceea ce priveşte raportul lungime străzi la suprafa ă intravilan. Tecuciului 28. se prevede înlocuirea conductelor de alimentare cu apă şi branşamente la un număr de 20 de străzi şi circa 100 de străzi sunt vizate pentru a fi reparate şi modernizate.196 m Bucă i 59 străzi 164 străzi 12 străzi 87 străzi 322 străzi Starea Sistemului rutier Stare Deteriorată Stare Bună Stare Satisfăcătoare Reabilitate Lungime totală străzi =200.bl. Nicu Enea 22.str.str. Dumbravei .U. Str. Str. Miori ei . Calea Marasesti .Pia a Sud 10. Unirii 18.826 m 12.D. Pag. Romanului . Calea Marasesti .str. În ultimii ani nu au fost făcute interven ii asupra trotuarelor ele fiind degradate în propor ie de 60%. Calea Republicii . În ceea ce priveşte situa ia podurilor. Str. Policlinica veche . 87 au fost complet reabilitate.str. Pentru îmbunătă irea infrastructurii. Prelungirea.9 Mai 12.432 m 115. 59 străzi au fost complet neglijate.str. Banca Na ionala 24.Orizont 7. L. pasajelor şi parcărilor din Municipiul Bacău. Energiei 27. Calea Republicii . Calea Marasesti .Rampa ecologica 2. I.str.I. Calea Republicii .P.str. Calea Marasesti . 9 Mai 14. Frasinului 9. Romanului . 53 din 221 . Str. S.str. Există. Str. 9 Mai 20. Str. aceasta este următoarea: TOTAL 5 4 4 90 stare buna 4 4 4 90 deteriorate 1 0 0 0 asfalt 4 4 65 1 Sursa Direc ia drumuri publice – Primăria Municipiului Bacău beton 1 4 18 6 buc parcare asfalt+beton pavaj PODURI PASAJE PODE E PARCĂRI buc buc buc buc Parcările cu plată sunt amenajate în zona centrului Municipiului. I.str. Narciselor 6.716 m 47.Unitatea de avia ie 3. Chimiei 4. Alexandru cel Bun .221 m 200.str. Calea Marasesti .str.str.str. Cal. Str.str. Calea Marasesti . Intersec iile semaforizate care asigură în prezent desfăşurarea traficului sunt prezentate în tabelul următor: Intersec ii semaforizate 1. Unirii . Str.str.str. iar 3 zone sunt amenajate cu automate de parcare.str.

55 6 3 Oradea 393 68.08 46. în echipe de 20 . str.89 5 2 Brăila 274 78.168 locuri de parcare cu plată aflate în eviden a Primăriei.60 În prezent se află în construc ie sau în faza de finalizare 15 străzi din cartierele Tache.14 13 13 Deva 90 97. Pag. Copernic (lucrări de terasamente şi asfaltare trotuare). Banu Mărăcine (decopertare parte carosabilă şi turnat cămine de vane pentru re eaua de apă).Înfră irii.28 4.22 5.79 2 10 Satu Mare 193 88. Cezar Boliac (decopertare partea carosabilă). asigurând în prezent 3.53 7 6 Arad 348 86.54 4 8 Târgu Mureş 194 82. str. str. Şerbăneşti. Nord şi Bistri a Lac: str.47 60. urmând a fiind finalizate şi lucrările de ridicări la cote ale gurilor de canal.U. str. Teiului (lucrări la re eaua de canalizare). 54 din 221 . schimburile II şi III fiind asigurate de al i 50 de lucrători.66 64.59 3.70 50. a fost finalizată asfaltarea.29 39. Gladiolei şi Lăcrămioarei se montează semnele de circula ie necesare. În func ie de evolu ia vremii. str.14 6. Comandamentul de iarnă stabilit la nivelul primăriei asigură măsuri necesare asigurării unui trafic rutier cât mai fluent în condi iile date.35 3. Licurici (se finalizează asfaltarea).64 75. Izvoare .30 de oameni împăr ite în toate cartierele oraşului.63 9 5 Piteşti 181 80. str. Suprafa a ocupată de parcări este de 85.44 59.20 88. Daciei (lucrări la terasamente şi racorduri canalizare).P. str. str. Societă ile care au semnat cu primăria contractele de deszăpezire au pus la dispozi ie utilaje de capacitate mică ce au intervenit pe străzile din cartiere. str. Gherăieşti. Izvoare. La nivel pietonalului. CFR.35 4. în vederea prevenirii apari iei poleiului pe străzile municipiului Bacău şi pentru înlăturarea zăpezii de pe partea carosabilă.18 2.21 87.89 3. str.91 11 4 Bacău 200 81. Holtului (branşamente apă şi lucrări de canalizare).37 3 7 Sibiu 318 83.82 5.65 81. Primăria Municipiului Bacău în perioada de iarnă ac ionează cu 42 de utilaje aflate în dotare. Pe str.11 12 11 Râmnicu Vâlcea 198 76. str. interven ia cu antiderapant pe drumurile principale fiind asigurată de 13 utilaje de împrăştiere a materialului antiderapant. str.48 3.I. Lupeni (lucrări de terasamente şi montat racorduri canalizare). importantă cale de comunica ie pentru ocolirea zonei centrale a municipiului Bacău.D. Index de acoperire a drumurilor orăşeneşti 2. Înfră irii (finalizare asfaltare şi branşamente abona i).77 99. crt.32 m2. Direc ia de Servicii Publice din cadrul Primăriei Bacău ac ionează la înlăturarea zăpezii şi a ghe ii de pe trotuare cu peste 300 de lucrători.10 68.68 7. iar pe străzile Nalbei.06 8. Ar arului (decopertare partea carosabilă). BACAU Intergroup engineering Tabel 18: Situa ia străzilor orăşeneşti în cadrul polilor de dezvoltare urbana (2008) Străzi orăşeneşti Clasamentul fa ă Raport lungime de acoperirea Ponderea străzilor Municipiul străzi / suprafa ă Lungime teritoriului orăşeneşti intravilan m/mp străzi (km) intravilan cu străzi modernizate (%) 1 Gala i 345 84. N. str.31 10 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Nr.44 8 9 Baia Mare 293 80.78 51. Câmpului (lucrări de terasamente şi montat borduri).00 1 12 Suceava 138 70. Rozelor (se lucrează la sta ia de pompe). Şerbăneşti (lucrări de terasamente şi montat borduri). str.020. George Enescu (lucrări de terasamente). Maramureş (finalizare betonare carosabil).

Cl. Pomicola . În prezent transportul public constituie doar 13% din totalul tipurilor de transportă şi transportul de mărfuri a crescut semnificativ în ultimii ani.00.Energiei – Elbac . În zilele de sărbătoare fie sunt active numai anumite trasee.00-17. cu o creştere consistentă ale distan elor parcurse de la 54 la 126 km. 13. 55 din 221 . Volumul de trafic are trend ascendent şi s-a trecut de la circa 3200 (AADT) în 1990 la 4500 în 2005. Birladului .3013.348 milioane de km (-61%).Retur 7 – 8 – 23 min Traseul 22 FNC . vest şi sud ale oraşului. capetele acestora şi frecventa autobuzelor pe aceste trasee este prezentată în continuare: Traseul 1 FNC .00-23. A. 8.30.AS. Creşterea cea mai importantă o reprezintă cea a automobilelor (de la 1.Retur 30 min Traseul 6 Pobac .A. Viteza comercială – medie. precum şi legătura între zona sud şi zona de nord a oraşului.Insula Agrement .Retur 40 min Traseul 4 Pta Centrala .Gara – Miori ei – Autogara – Unirii .3 la 3.000 milioane de km.Popas Gheraiesti . Actual 69% din mărfuri sunt transportate pe anvelope şi în acest sector se prevăd creşteri importante. Intervalul de succedare este variabil func ie de intervalele orare: 4.2 milioane).Retur 40 min Traseul 3B FNC .P a Centrala . Traseele sunt deservite de autobuze şi microbuze. Din 1990 s-a asistat la o creştere semnificativă a gradului de motorizare: numărul total al vehiculelor care pot circula s-a dublat.Cl.Pta Centrala – Oituz .Aprodu Purice . În 2004 aceste valori au scăzut la 216 milioane de călători/an (-72%) şi respectiv 9. cca.9 milioane la circa 4 milioane în 2004. fie intervalele de succedare se schimbă.P a Centrala – Energiei – Gara .Pta Centrala .P.retur 35 min Traseul 17 CCB . Transportul public interurban a suferit în schimb o scădere: în 1990 se transporta un număr de 780 milioane de călători/an fa ă de o ofertă de 24.00. în timp ce se pentru anii 2010 şi 2015 se aşteaptă o creştere a volumului de trafic echivalent cu 6000 şi respectiv 7000.00-20.CCB 10 – 23 . care îşi distribuie serviciile în baza unui Contract de concesiune.Mioritei – Elbac . numărul de mijloace grele pe locuitor fiind de circa o treime fa ă de cel din Comunitatea Europeană Transportul de persoane în municipiul Bacău este structurat pe 10 trasee .P a Centrala .Birladului – Autogara . care fac legătura între cartiere şi zona centrala .M.Mioritei – Gara .Retur 40 min Traseul 5 Pobac . SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL Transportului public local de călători pe raza municipiului Bacău este realizat de TRANSPORT PUBLIC S.FNC . mai ales în termeni de t*km (+160%). Eminescu .St.00.43 min Traseul 18 FNC . 20. trecând de la circa 1. a salaria ilor din zonele de nord. 15 km/oră Traseele existente pe raza municipiului Bacău.00. cel Mare .Parc Gheraiesti (ANL) . BACAU. Republicii – Marasesti .Retur 40 -70 min Traseul 3 FNC .Pod Siret .I.P a Centrala . BACAU Intergroup engineering E.Retur 7 – 8 – 10 .Milcov .U.P a Centrala .D. Acoperirea geografică a traseelor de transport public este prezentată în harta de mai jos Pag. BACAU La stabilirea graficelor de circula ie s-a inut cont de nevoile agen ilor economici în privin a preluării fluxului de călători la intrarea şi ieşirea din schimb.Cl. Romanului (Fructex SA) . şi Ministerul se aşteaptă la o creştere continuă pentru următorii ani.23 min Sursa: TRANSPORT PUBLIC S.Cl.P a Centrala – Pobac 30 – 60 min Traseul 14 Gara – Miori a .30-8. 17.

I. tariful şi extras din regulamentul transportului public în sta ii prin panou indicator de sta ie cu numărul traseelor.U. în timp real. dotate cu refugii acoperite (gară. intervalele de succedare. 56 din 221 . defec iuni ale mijlocului de transport. BACAU Intergroup engineering Tariful pentru o călătorie cu autobuzul este de 1. 3.15.645 lei Semafoarele sunt cu ciclu fix şi nu au prevăzute func ii de prioritizarea a transportului public. crt 1. Pentru o compara ie a capacitatii de asigurare a serviciilor în domeniul transportului public la nivel regional şi na ional prezentăm tabelul următor: Pag. cu pozi ionare GPS. 2.527 lei şi în anul 2008 au fost de 17. pozi ia fiecărui mijloc de transport aflat în trafic şi poate asigura managementul eficient al vehiculelor în cazul incidentelor de trafic: blocaje. Acesta transmite.D. Informarea călătorilor se realizează după cum urmează: în vehicul prin panou care cuprinde harta traseelor.285.P. 5. Veniturile în anul 2007 . Traseele sunt deservite de 97 autobuze/microbuze după cum urmează: Transport Public SA administrează 55 AUTOBUZE ŞI 32 MICROBUZE Uzura medie (%) Tip autobuz buc Locuri/buc MERCEDES CONECTO KAROSA MERCEDES N 405 VOLKSWAGEN (microbuze) Microbuze 26 9 20 13 19 < 6ani < 6ani < 6ani < 6ani < 6ani Microbuze – transport periurban (spre Letea Veche) Nr. 4.244. etc. pia ă) este afişata harta traseelor. 32L+74P 32L+68P 33L+55P 17+1 17+1 Autobuze – transport TOTAL 97 local Sursa: Prelucrare datelor preluate de la csjbacau şi Primăria Bacău Managementul parcului auto al societatii locale de transport public este asigurat de un sistem de monitorizare a vehiculelor.7 lei. În unele sta ii.

M Solo Impex Srl M Sprinter Com Srl M Stegaiu Srl M/A Steptrans Srl M Teletrans Srl M Transport Bistrita SA A Sursa: Prelucrare datelor preluate de la csjbacau Transport public jude ean cu servicii regulate 2008-2011 Puncte critice eviden iate în cadrul Studiului de circula ie efectuat de Primăria Bacău Din punct de vedere al spa iului acoperit de servicii de transport public urban şi de programul după care aceste servicii sunt oferite. Intersec iile semaforizate: 27 de instala ii de semaforizare. str. De asemenea.21 instala ii de semaforizare pentru vehicule. de asemenea. Un al doilea grup de cartiere periferice sunt în prezent deservite de transportul public în măsură redusă (de ordinul 30 – 40 minute) şi/sau doar în anumite ore ale zilei.U. 57 din 221 . caracterizată de aşezări reziden iale şi productive. aşa cum reiese din harta prezentata mai sus: cartierul Izvoare şi aeroportul la sud.Srl M Euro-Acva SRL A/M Gap Trust Srl A Grup Atyc Srl A şi M Holias SRL M Impex Puiu Srl M Nr.P. Nr. jumătatea de sud a centrului oraşului (str. Există. de-a lungul căreia există locuin e reziden iale dens populate şi câteva zone industriale şi comerciale. cu 3 stadii principale ale serviciilor: serviciu corespunzător. produse de „Katel Group”: . B-dul Sandu Sturdza.136. În schimb. zona de vest str. cu plecare din Autogara Bacău. sunt deservite corespunzător. 1 România 2 Regiune Nord-Est 3 Bacău Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Număr de vehicule în inventar 5. este deservită doar de linia 14.947 441 114 Pasageri transporta i 1. cu un serviciu de transport insuficient (interval de succedare 35 minute) şi nedeservit în celelalte ore ale zilei.I. Gării. (cartierele Gherăieşti şi Şerbăneşti).023 33. şi în care este localizat cimitirul principal al oraşului. axa rutieră Milcov – Caragiale. Constantin Ene). Prin aceste zone trec majoritatea liniilor din sistem. M Lortrans Srl A Massaro Trans Srl M Norman Impex SRL M President Srl .D. Pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Operator transport cu Dotări transport plecare din Autogara Bacău A–M Alexandropol Impex SRL M SC Alexdomat SRL A Alitrans Srl M şi A Culiardo Srl M Danger Com Srl M Denismar Trans Srl M Dragoliv Service Srl M şi A Ecoplante Srl A Eledia Srl M Eliscomex. Zona centrală a oraşului.6 instala ii de semaforizare pentru pietoni. crt. toate cartierele periferice (Gherăieşti. BACAU Intergroup engineering Tabel 19: Transport urban de pasageri în anul 2007 Nr. pe care mijloacele de transport se succed la intervale de ordinul a 30 . Şerbăneşti şi Pod Siret) sunt deservite de linii mult mai restrânse numeric.40 minute.392 Transportul public periurban este asigurat între Municipiul Bacău şi majoritatea localită ilor din jude ul Bacău de 29 de operatori de transport. Ştefan cel Mare (Prelungirea Bradului). serviciu insuficient şi lipsa serviciului de transport. Zona crt. crt. zone ale Municipiului complet lipsite de serviciul de transport public. M Remidis Srl M Sog Trans SRL. caracterizată de aşezări reziden iale de dimensiuni importante. Transportul de călători este realizat pe 37 trasee cu microbuze şi pe 39 trasee cu autobuze. se pot identifica mai mult zone ale oraşului. . toată zona situată la vest de calea ferată. precum şi zona periferică de sud. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Operator transport cu plecare Dotări transport din Autogara Bacău A–M Kam Srl M Land Trans Srl.441 113.

Str. B-dul Ionita Sandu Sturdza – Calea Marasesti – Str. Str. 19.D. Str. 3. 5. Calea Mărăşeşti – Str. -1 instala ie de semaforizare pentru pietoni este situat în apropiere de Policlinica Veche. B-dul Unirii – Str. B-dul Unirii – Str. 24. Spiru Haret – Str. Tecuciului 75 Pag. -1 instala ie de semaforizare pentru pietoni se află de-a lungul străzii Miori ei. Str. Bucegi. 4. B-dul Alexandru cel Bun – Str. Narciselor – Str. 6. Miori ei – Str. 20. Str. Constantin Ene – Str. Oituz . Erou Ciprian Pintea. Nicolae Bălcescu – B-dul Unirii. dintre care 10 se află în coresponden ă cu intersec iile semaforizate. Milcov – Str. George Bacovia – Str. Cele 14 intersec ii congestionate nesemaforizate sunt următoarele: 11. 23. 58 din 221 . Str. 8. Nicolae Bălcescu – Str. Stadionului. Str. Stadionului – Str. Str. 21. Milcov – Str. Ion Luca Caragiale. Str.I. Alecu Russo. Banca Na ională (semaforizare prevăzută în cadrul interven iilor de modificare a viabilită ii). 2. 16. În special. Vadul Bistri ei – Str. 14. Vadul Bistri ei.P.U. Gării (semaforizare prevăzuta în cadrul interven iilor de modificare a viabilită ii). Str. Str. În cadrul acestor cicluri. Calea Mărăşeşti – Str. Pie ii. Constantei – Str. Punctele de congestie importante identificate de către Administra ia Locală sunt în număr de 24. 18. 9 Mai – Str. de asemenea. în schimb. faza de roşu pentru vehicule are. Narciselor. 13. Spiru Haret – Str. Ana Ipatescu – Str. Energiei. Str. Pie ii – Str. fie în coresponden ă celor nesemaforizate. 22. mai ales de-a lungul directoarelor principale Nord-Sud. fluxul rutier intens creează dese fenomene de congestie.4 instala ii de semaforizare pentru pietoni sunt situate de-a lungul străzii Calea Marasesti la Nord de linia feroviară. Str. Toate aceste instala ii prevăd prezen a fazei pentru traversarea pietonilor în cadrul fiecărui ciclu. Mihai Viteazu. 9 Mai. 17. 7. Bicaz. 12. Str. BACAU Intergroup engineering Instala iile pentru traversare pietonală a străzilor se localizează în principal de-a lungul directoarei cu un flux de vehicule superior cu scopul de a permite o siguran ă mai mare în circula ia pietonilor. Str. Oituz – Str. Izvoare. sunt prevăzute cu timer pentru numărarea timpului de schimbare cu indicarea timpului rămas înainte ca semaforul să îşi schimbe culoarea (de la verde la roşu şi invers). Ioan Luca Caragiale. toate cu ciclu fix. 9 Mai. B-dul Unirii – Str. Instala iile de semaforizare. Nicolae Bălcescu. 10. Calea Mărăşeşti – Str. Alexei Tolstoi – Str. scopul de a reglementa şi modera viteza de deplasare de-a lungul axelor unde sunt localizate acestea.Kogălniceanu – Str. Milcov – Str. Miori ei – Str. 9. Astfel există următoarele zone special semaforizate: . Dumbravei. nefiind de tipul „la cererea pietonului”. 9 Mai – B-dul Alexandru cel Bun. mai ales în coresponden ă cu intersec iile dintre directoarele principale ale oraului. Str. Instala iile de semaforizare pentru vehicule sunt. localizate în mod difuz de-a lungul întregii re ele rutiere. Garofi ei. Carpa i. fie în coresponden a intersec iilor semaforizate. Mai jos sunt enumerate cele 10 intersec ii semaforizate congestionate: 1. 15. Alexei Tolstoi – Str.

Oradea. Starea podurilor. Deşi ocupă doar o pozi ie de mijloc între cei 13 poli de creştere supuşi analizei. necesita ilor transportului în comun. Traficul în zona de centru a Municipiului. Arad. fie beneficiază de servicii insuficiente. Municipiul Bacău se situează pe locul al 7-lea în statisticile privind lungimea totală a arterelor ce compun re eaua stradală municipală. Transportul în comun se desfăşoară foarte lent. acestea fiind asfaltate şi iluminate corespunzător. 10. pasajelor şi parcărilor este buna în propor ie de 90%. Râmnicu Vâlcea. condi ia străzilor ce alcătuiesc re eaua stradala a Municipiului Bacău este buna. 59 din 221 . Brăila. de transportul public în măsură redusă (cartierele Gherăieşti şi Şerbăneşti). 5. Târgu Mureş. Ştefan cel Mare (Prelungirea Bradului . 60% din traficul la nivel de municipiu este unul de tranzit. Semaforizarea (deşi are un important rol în men inerea ordinii în circula ie) nu mai reuşeşte sa asigure cele mai bune condi ii de trafic. În special. 9. Constantin Ene). reprezentată printr-un număr de 322 de artere. Transportul în comun este slab dimensionat şi nu deserveşte întreaga popula ie. Bacău. Piteşti. fie nu beneficiază deloc de servicii publice de transport al calatorilor. 12. Prin compara ie cu al i poli urbani de creştere la nivel na ional. Gării. 13. Semafoarele sunt cu ciclu fix şi nu au prevăzute func ii de prioritizare a transportului public. Conform estimărilor. (87 dintre străzi au fost complet reabilitate iar 164 sunt în stare buna de func ionare). dar mai ales la orele de vârf. exista şi străzi pe care circula ia se desfăşoară în condi ii greoaie (un număr total de 71 de străzi. gradul de acoperire cu străzi a teritoriului extravilan este scăzut – Municipiul Bacău se afla pe pozi ia a 9-a din 13 poli de creştere ce au fost analiza i (Gala i. dintr-un număr total de 13 poli de creştere analiza i la nivel na ional. Suceava.D. în măsura redusă. Deşi. cu un serviciu de transport insuficient (interval de succedare 35 minute). 2. Baia Mare. fie în coresponden ă cu străzi nesemaforizate. dens populate şi câteva zone industriale şi comerciale este deservită doar de linia 14. în prezent. de-a lungul directoarelor principale Nord-Sud. se desfăşoară foarte lent.P. fluxul rutier intens creează dese fenomene de congestie. Municipiul Bacău are o re ea stradală bine dezvoltata. B-dul Sandu Sturdza. BACAU Intergroup engineering Concluzii: 1. 7.caracterizată de aşezări reziden iale de dimensiuni importante). Pag. O buna parte a Municipiului. iar 12 se prezintă în condi ii satisfăcătoare). datorita aglomerărilor frecvente. viteza comerciala medie fiind de 15 km/h. Traficul de tranzit scade foarte mult viteza traficului în cadrul Municipiului. în ceea ce priveşte lungimea totală a străzilor din cadrul său. care răspund. datorita aglomerărilor frecvente pe care le cauzează.I. cu o lungime totala de 200.U. Deva). 8. 11. 4. transportul public de călători este inexistent. toată zona situată la vest de calea ferată (caracterizată de aşezări reziden iale şi productive). 6. str. În zone precum Cartierul Izvoare şi Aeroportul la sud. în care este localizat cimitirul principal al oraşului. jumătatea de sud a centrului oraşului (str. Sibiu. zona de vest str. Satu Mare. 3. Axa rutieră Milcov – Caragiale. în mare parte. de-a lungul căreia există locuin e reziden iale.196 km. în general. pode elor. din care 59 au fost complet neglijate. Există cartiere periferice deservite.

0 9. în Municipiul Bacău.335.016.0 13. în privin a lungimii totale a conductelor din sistemul de canalizare.A.2 150 – 400 Distribu ie 172.1980 După 1980 a conductelor bună deteriorată Fonta 141.2 Sursa: S.0 existen i la nivel de jude .6 27.4 796. Municipiul Bacău de ine 324.1 100 TOTAL 324. Alimentarea cu apă potabilă a consumatorilor se desfăşoară printr-un sistem inelar cu lungimea totală de 255. Materialul conductelor În tabelul următor se prezintă lungimea şi diametrele conductelor de alimentare cu apă potabile: Destina ia conductelor Lungimea conductelor % din lungimea totala a conductelor 50.3 30 70 Beton armat 45 10. BACAU Intergroup engineering F.P.0 35.290.6 37. crt.1 din întreg jude ul Bacău şi 212.0 6.1 23 – 52 Branşamente 38.0 15.5 66. jude ul Bacău se situa pe locul 3 din cele 6 jude e din Regiunea Nord-Est.0 131.251.4 85.2 kilometri.116.0 907.1 Bacău 552.0 1.0 Suceava 686. Municipiul Bacău se află pe locul 10 în clasamentul polilor de dezvoltare urbană.9 Vaslui 482.335. Tabel 20: Situa ie comparativă Canalizare publica şi alimentare cu apa potabilă din regiunea NE în 2007 Nr. 60 din 221 .5 147.9 31.5 km de conducte de apa potabila din cei 1.5 29. COMPANIA APA S.0 33.338.I. pe primul loc în privin a lungimii totale a conductelor de alimentare cu apă şi pe locul 2 în ceea ce priveşte situa ia apei potabile distribuite pentru uz casnic. cca 85% din totalul străzilor existente sunt prevăzute cu conducte de apa potabila. Starea conductelor % bună deteriorată 57 43 33 67 50 50 Pag.769.5 25.0 5.7 59 41 Otel 108.9 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Jude ul Lungime totala conducte alimentare cu apa (km) 1. Situa ia privind lungimea în km a re elelor de apa potabila şi a materialelor din care sunt executate: Lungimea conductelor (km) % din Starea conductelor lungimea totala % Total Din care executate în perioada: (km) Până în 1960 1960 .0 Neam 319.0 1. SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA ŞI CANALIZARE În anul 2007. 1 2 3 4 5 6 Lungime totala conducte canalizare publica (km) Iaşi 562.9 Botoşani 228. Re eaua de alimentare cu apa În prezent.2 Volum de apa potabila distribuita uz casnic (mii mc) 24.6 km de conducte de canalizare din cei 552.D.1 14.3 1. Bacău.5 46.5 9.U.0 43.632. estimarea făcându-se în func ie de cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor. Cantitatea estimată pentru municipiul Bacău este de 103 l/locuitor şi zi.0 9.244.8 Diametrul în sec iune (mm) 600 – 800 Transport 114.1 390.C.6 11.9 50 50 Azbociment 29.0 100 42 58 Nota: s-a luat în considerare şi aduc iunea Valea Uzului Bacău – 35 km beton comprimat şi 27 km otel.

14 Oradea 564.0 1. în func ie de zona şi resursa de apă. este tratata la Sta ia de tratare Caraboaia (Darmanesti). după OMS 40 l/om. Gheraiesti II Lunca (în prezent.512 0.5 1.A.95 Baia Mare 293.0 1. Apa colectata din sursele enumerate mai sus. Front Mărgineni I. Descărcarea rezervoarelor către re elele de distribu ie a Mun. are 44 de pu uri din care doar 18 pu uri sunt func ionale). BACAU Intergroup engineering Tabel 21: Re ea de distribu ie a apei potabile în cadrul polilor de dezvoltare urbana (2007) Nr. Sta ia de pompare Mărgineni înmagazinează apa captată din fronturile Hemeiusi I.097 11 4. clorinarea apei.zi). are 16 pu uri din care 13 pu uri sunt func ionale) în 4 rezervoare (2 x 10000 mc şi 2 x 5000 mc).684 0. Hemeiusi II.2 2. cu un consum de 103 l/om şi zi Municipiul Bacău se încadrează în consumul specific de apă estimat de normativele în vigoare.4 3. Hemeiusi II şi Mărgineni intr-un rezervor de 10000 mc.I. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Lungime simplă a re elei de apă potabilă (km) Lungime simplă a re elei de apă potabilă / 1000 locuitori (km/loc) Cantitate apă Cantitate apă potabilă potabilă distribuită distribuită consumatorilor uz casnicClasament consumatorilor / cap de locuitor uz casnic (mii (mc/locuitor/zi) mc) 14.09 Târgu Mureş 291. situa ia conductelor este analizată şi conductele aflate în stare de deteriorare avansată au fost propuse pentru a fi înlocuite în anul 2010. 61 din 221 .119 4 7.793 0.132 3 Municipiul Gala i 530. Clorinarea apei.099 0.124 0.14 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Norma de calcul la alimentare cu apă este în mod obişnuit de 100 . are 35 de pu uri care sunt în conservare) şi Mărgineni II (în prezent.C. analiza calitatii apei şi pomparea apei potabile în rezervoarele de înmagazinare se face prin 2 conducte F 600 mm. amplasata la 62 km N-V de municipiul Bacău.952 0. analiza Pag.132 2 7.16 Sibiu 328.793 0.D.U.05 Satu Mare 185. o valoare de 80 . Hemeiusi I.325 0.804 0. aceasta este transportată către municipiul Bacău printr-o conductă de aduc iune Dn 800 mm.350 0.309 1 5.47 Piteşti 494.092 12 5. Este relativ greu de ales o valoare pentru consumul specific de apa.90 Suceava 193.78 Deva 78.87 Arad 539. Principalele surse de apa din Municipiul Bacău sunt: surse de suprafa ă: Lacul Poiana Uzului surse subterane: Front Gheraiesti I. COMPANIA APA S.1 2.311 0. După tratare.103 10 7. respectiv 200 mc.409 0. Sta ia de pompare Gheraiesti înmagazinează apa captată din fronturile Gheraiesti I (în prezent. Front Gheraiesti II (Lunca).150 l/om•zi ca un necesar ce acoperă consumul gospodăresc (mult deasupra limitei minime.0 2.078 13 6.0 1.0 2. În conformitate cu datele primite de la furnizorul acestor servicii.118 5 17. Bacău.103 9 3.107 8 5. Se poate aprecia ca. Front Mărgineni II.60 Râmnicu Vâlcea 215.70 Bacău 262.0 1.912 0.114 7 4. în func ie de fondurile publice disponibile.116 6 4. formata din tuburi de beton precomprimat (35 km) şi tuburi de o el (27 km). conducta DN 800 mm din tuburi PREMO care face legătura dintre rezervorul de 10 000 m3 şi re elele de distribu ie din zona centrala şi de sud ale oraşului. Bacău este asigurata prin: conducta DN 600 mm din fonta cenuşie care face legătura dintre rezervoarele 2 x 5000 m3 şi re elele de distribu ie din zona de N-V a oraşului.3 1.77 Brăila 470.P. Alimentarea cu apa potabila a popula iei şi industriilor din Municipiul Bacău este administrată de S.9 2.7 1.150 l/om•zi este ra ională.

Ghioceilor. A. Castanilor. A. Str. str. Lalelelor – par ial. Termenul de punere în func iune a investi iei este luna decembrie 2010 pentru o capacitate de 1600 l/s. Al. Ghioceilor – par ial. str.I.7 60. str. str. Al Parcului.5 58. str. Pr. str. str. str.2 19. În Municipiul Bacău este în func iune o sta ie de epurare cu capacitate de 900 l/s. Milcov. Letea – în incinta ştrandului Letea. Al. Pag. Diam. BETON . Str. În prezent. str.P. Exista 3 deversoare pentru evacuarea direct la emisar a debitului de ape pluviale ca urmare a precipita iilor abundente: str. Str. Calitate slabă a conductelor de beton şi lipsă etanşeitate la colectoare secundare şi racorduri pentru dimensiuni cuprinse între 200 şi 500 mm: str. conductelor (mm) Materiale din care sunt realizate conductele: 1.3 TOTAL 212. PAFSIN . colectoare secundare. Lalelelor. Pr. str. Bradului.0 8.9 Peste 1000 33.79 %. Violetelor. care în prezent se află în curs de modernizare şi retehnologizare în cadrul unui proiect ISPA.10 % Pe re eaua de canalizare sunt prevăzute 7 sta ii de pompare. 2. BACAU Intergroup engineering calită ii apei şi pomparea apei potabile în re eaua de distribu ie a municipiului Bacău se face prin 3 conducte ( 2x 600 mm şi 1 x 800 mm).3 142. 3.D.4 2.0 5.6 26. care conduc la frecvente blocaje şi creşterea debitelor de infiltra ie şi exfiltratie. Violetelor. Lascar Bogdan – cartier Şerbăneşti.A. str. str. Dig.C. 62 din 221 . racorduri şi sta ii de pompare. Donici – par ial.4 24. str. Russo. Vadul Bistri ei. str. Bacău. str. Abatorului. Prelungirea Bradului. Al.8 43. Rădăcini pătrunse în colectoare şi racorduri: str. str. Barnat. str Viorelelor – par ial. Re eaua de canalizarea municipiului Bacău Re eaua de canalizare este realizată în sistem unitar şi este compusă din: colectoare principale. Situa ia privind lungimea în km a conductelor de canalizare şi diametrul lor este prezentată în tabelul următor: Lungimea conductelor (Km) Din care executate în perioada: Total (Km) Până în 1960 1960-1980 După 1980 200 – 500 102. Constantei – par ial. Bradului. aproximativ 80 km din totalul de 212. Probleme ale re elei de canalizare: Lipsa capacitate de preluare ape pluviale a colectoarelor: Intersec ia străzilor Miori a. Lalelelor.3 500 – 1000 77. Panselelor. Viorelelor. de locuin e Milcov cuprins între străzile Stadionului.11 %. Pantă necorespunzătoare la re ele de canalizare (în principal racorduri de canalizare cu Dn 200 – 400 mm la blocuri) din ansambluri de locuin e din zonele joase: ans. Izvoare. Alte defecte majore identificate sunt subdimensionarea diametrelor conductelor re elei şi spărturile la îmbinările acestora. COMPANIA APA S. Ghioceilor. Vrancei. Constan ei – par ial. str. PVC . în prezent este finalizată treapta de epurare mecanică. str.5 Sursa: S. 9 Mai.4 10.U. Stadionului. str. Milcov intersec ie cu str. Narciselor.6 km din re eaua de canalizare a municipiului Bacău are o vechime de peste 30 de ani şi necesită supraveghere atentă. Castanilor.1 23. Străzi care nu au colector de canalizare (incluse în MASTER PLAN). 2. Panselelor. Milcov. str. Gh. Ştefan cel Mare. Russo.

SACET S.566 7. M.A.81 1. BACĂU Putere termica instalata (MWt) 5.096 659 2.36 str.47 5. Chimiei nr. 28.90% din totalul beneficiarilor din municipiul Bacău.5 km de conducte de apa potabila şi 212. deservind circa 85 . pe primul loc în ceea ce priveşte lungimea totală a conductelor de alimentare cu apă şi pe locul 2 în ceea ce priveşte situa ia apei potabile distribuite pentru uz casnic. reprezentată de centrala de cogenerare amplasată pe str.7%. SERVICIUL DE FURNIZARE ENERGIE TERMICA AL MUNICIPIULUI BACAU Sistemul centralizat de alimentare cu apă caldă şi căldura a Municipiului Bacău se compune din: o sursa de producere centralizată a căldurii.888 1. 8) Pe 15% din străzile pe care sunt locuin e nu există colectoare de canalizare.2 str. 10 surse de producere descentralizată. 2) În cadrul polilor de dezvoltare urbană Municipiul Bacău se situează pe locul 10 în ceea ce priveşte re eaua de distribu ie a apei potabile.70 Adresa str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumirea CT CT2 Miori a CT3 Miori a CT3/2 Marasesti CT3/5 Dr.81 11.P. Vasile Alecsandri nr. aflată în administrarea S.98 5.12 str. Luminii nr. 63 din 221 . 6 An PIF 1975 1975 1961 1963 1963 2002 1973 1960 1960 1964 Lungime canal termic (m) 5. Aleea Parcului nr.81 5.81 4. amplasate pe străzile indicate în tabelul de mai jos aflate în administrarea SC CET SA Bacău. 22 Decembrie 3 str. Din cele 67 de puncte termice. Marasesti nr.593 2. conductele de beton fiind deteriorate în procent de 37. Aroneanu CT4/6 9 Mai CT Bistri a CTGrup Şcolar CTParc 1 CT Prefectura CT Primărie Sursa: S. un număr de 57 Pag.066 2. reprezentată de un CAF 100 Gcal/h amplasat pe strada Letea nr.6 km de conducte de canalizare. probleme cu privire la colectarea şi epurarea apelor uzate menajere. ele fiind mai vechi de 30 de ani. o sursa de producere centralizată a căldurii.697 124 o re ea termică primară ce asigură transportul căldurii sub formă de apă fierbinte de la sursa centralizată SC CET SA Bacău.6 str. 3) Cu un consum de 103 l/om şi zi municipiul Bacău se încadrează în consumul specific de apă estimat de normativele în vigoare între 100 – 150 l/om zi.476 1. 67 puncte termice (PT). crt. Marasesti nr. 4) Municipiul Bacău de ine 324.40 10. aflată în administrarea SC CET SA Bacău. sub formă a 10 centre termice pentru ansambluri de clădiri (CT).3 bis str. Bacău. 6.65 0. Viteazu nr.U.9 str. ce asigură alimentarea cu căldură pentru încălzire şi apă caldă de consum pentru consumatorii aferen i. G.C. 7) Sistemul de canalizare are.63 6. jude ul Bacău este pe locul 3 în privin a lungimii totale a conductelor din sistemul de canalizare.A. BACAU Intergroup engineering Concluzii: 1) În cadrul jude elor din regiunea Nord Est. de asemenea. 5) Conductele de alimentare cu apă din azbociment şi o el sunt deteriorate în procent de 70% 100%. 9 Mai nr.C. CET S. Marasesti nr. 18 str.I. Subsistemul compus din 10 CT cu re elele termice secundare aferente fiecărei CT este prezentat în tabelul de mai jos: Nr.D. Iosif Cocea 16 str.180 1.

5 km de traseu. 21. PT96. H Nicolae Bălcescu 1. Re eaua Termică Primară are o lungime totala de cca 99 km de conducta. Conductele sunt amplasate subteran sau aerian. aşa cum este prezentată în tabelul de mai jos: Pag.05%. H Razboieni. PT64. Situa ia re elei termice primare. CET S. PT2. PT30. PT20. cu conducte tur-retur de acelaşi diametru nominal (DN). din cauza pierderilor mari de agent termic.D. Re eaua secundara se compune din: re eaua secundara de încălzire are o lungime totala de circa 117 km de traseu re eaua de apa calda de consum are o lungime totala de 110 km de traseu Amplasarea re elei secundare este atât de tip suprateran cât şi subteran. se afla în administrarea acestora.C. în canale termice comune pentru conductele de încălzire (tur/retur) şi pentru cele de apă caldă de consum (tur/recirculare) nevizitabile (în mai multe situa ii. având valori cuprinse între 65 şi 1000 mm. adică cca 16. care asigură transportul apei fierbin i de la SC CET SA Bacău la diverse puncte termice este un sistem bitubular închis. un număr de 57 se află în administrarea S. PT19. CET S. re eaua se comportă ca o re ea semideschisă. trec conducte de apă potabilă. lungimea sa şi modul de amplasare este prezentată în detaliu în tabelul de mai jos: Nr.U. PT 15. precum şi re elele de canalizare). PT4. PT45. PT44. iar 10 puncte termice. în canale vizibile. Din cele 67 de puncte termice. CT3 Miori a. dar.I. în circuit închis. PT115.5 km de traseu sunt amplasa i aerian ceea ce reprezintă cca 43. Din totalul re elei primare. în realitate. în canale nevizitabile. Distribu ia energiei termice se realizează prin cele 67 de puncte termice ce asigură alimentarea cu căldura pentru încălzire şi apă caldă de consum pentru consumatorii aferen i. 64 din 221 . iar celelalte tipodimensiuni sunt amplasate atât subteran cât şi aerian. H Mihai Viteazu. PT61. Exista numeroase trasee de conducte blindate. PT 14.C. ce deservesc numai agen i comerciali. adică cca 40. În cadrul următoarelor loca ii au fost modernizate Hidrofoarele: PT1.600 49541 Sursa: S. PT31.2 km sunt amplasa i subteran.33%. Dn conducta Dn 65 – Dn 1000 mm Tipul de izola ie clasica preizolată Lungimea traseu (M) Totala După modul de amplasare Canale Canale Exterioara nevizitabile vizitabile 200 21468 20124 7949 Anul PIF 1976 1995 - 1 Total 47. PT151. ce deservesc numai agen i comerciali. H Nicolae Bălcescu 12. prin canalele termice nevizitabile. PT69. 20. PT22. Diametrele nominale ale re elei sunt identice pentru tur şi retur. Sistemul de re ele termice primare. PT18. PT16. iar 7. H Cornişa. Ca urmare a economiei de energie electrica realizata de noile sta ii de hidrofor rezultă o economie de combustibil.A. Re eaua termica primară este amplasata pe un teren a cărui denivelare maxima atinge cca13 m (cota minima de tern 155 m la PT 14 şi cota maxima de 168 m la PT21). Re eaua primară de transport cu diametre cuprinse între 65-360 mm este 100% amplasată subteran (cu excep ia conductelor de Dn 200 mm care sunt amplasate şi suprateran). BACAU Intergroup engineering se află în administrarea SC CET SA Bacău SA iar 10 puncte termice.941 1.P. crt.62%.A. PT6. conducte de gaze.9 km sunt amplasa i subterane. BACĂU Întreaga re ea primară este de tip arborescent (radial). se află în administrarea acestora. ca urmare a debransarii consumatorilor. PT40. ceea ce înseamnă cca 49. Serviciul de ridicare a presiunii apei potabile pentru consumatorii din blocurile de locuin e cu regim de înăl ime de peste P+4 se realizează prin intermediul a 29 de sta ii de hidrofor. Aceste conducte au fost puse în func iune în perioada în perioada 1976 – 1995. PT59.

re eaua de gaze naturale este concesionată către S.U.A.718 Concluzii: 1. care asigură exploatarea re elei.80 221.66 Clasament 12 8 13 6 11 7 1 4 3 2 9 10 5 Media Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 În compara ie cu ceilal i 12 poli de dezvoltare urbana. 67 puncte termice şi re eaua primara termica ce cuprinde 49. până la nivelul consumatorului final.06 388.423 505 918 Tone echivalent petrol 948 335 613 Consum hidrofoare existente Consum hidrofoare noi Economie de energie electrica /combustibil 5.40 219.178 22. H.56 145. 65 din 221 . Exista pierderi mari de agent termic în re eaua primara termica datorita gradului de uzura ridicat al conductelor. care acoperă în procent de 87% din beneficiarii existen i în municipiul Bacău. re eaua comportându-se ca o re ea semideschisă. Alimentarea cu energie termică a Municipiul Bacău.P. 3.C. conducte ce au fost puse în func iune în perioada în perioada 1976 – 1995.201 44. E-ON Gaz S. ca urmare a debranşării consumatorilor (15 – 20 % din străzi).038 3.749 39.224 51. Tabel 22: Volumul gazelor naturale distribuite pentru uz casnic în cadrul polilor de dezvoltare urbana în anul 2007 Nr. SERVICIUL DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE În Municipiul Bacău. 2.85 135.5 km de conductă cu diametre între 65 – 1000 mm.22 200.502 17. Pag.386 37. Exista numeroase trasee de conducte blindate. este asigurată de SC CET SA Bacău prin: centrala de cogenerare.674 32.848 33.52 173.I.321 15.50 275.113 17.756 2.346 Gaze distribuite total uz casnic/ cap de locuitor (mc/loc) 103.01 155. reabilitarea şi între inerea tuturor instala iilor existente.436 2.D.69 261.61 366. Bacău se clasează pe locul 6 în ceea ce priveşte volumul de gaz distribuit pentru uz casnic pe cap de locuitor.348 40. apă caldă şi căldură.523 68.45 442. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Municipiul Gala i Brăila Oradea Bacău Piteşti Arad Sibiu Târgu Mureş Baia Mare Satu Mare Râmnicu Vâlcea Suceava Deva Gaze distribuite total uz casnic (mii mc) 30. crt. BACAU Intergroup engineering Energie electrică MWh/an Tone combustibil conven ional 1.86 13. 10 centre termice.

787 2002 22 8 2003 25 8 2004 23 8 2005 24 8 2006 25 8 2007 26 8 1) Municipii.D.331. Re eaua şi volumul gazelor naturale distribuite Jude ul Bacău Anii Localită i 1) în care se distribuie gaze naturale (număr) . Concluzii: 1.925.403 494.787.85 mc/locuitor/an.I. Infrastructura de alimentare cu gaze naturale este bine dezvoltata.7 371.9 739.0 73. 1 Anuarul statistic al Municipiului Bacău Pag. 2. cu o lungime 216.474.0 710.0 743. ea acoperind 85% din suprafa a Municipiul Bacău.9 681.4 739.471 76. oraşe. 66 din 221 .324 din care: pentru uz casnic 132.1 206.612 409.000 m3. în clasamentul polilor de dezvoltare urbana.765. crt.P.7 Volumul gazelor naturale distribuite ( mii m³ ) Total 310.8 237.0 32. comune Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Tabel 23: Situa ie conductelor de gaze naturale din regiunea NE în 2007 Nr.635 222.052 408.0 32. BACAU Intergroup engineering Lungimea simplă a conductelor de distribu ie a gazelor naturale din Municipiul Bacău este de 216. Municipiul Bacău se clasează pe locul 6 în privin a distribu iei de gaz natural pentru uz casnic/cap de locuitor.600 m.U.0 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Conform tabelului de mai sus jude ul Bacău se situează pe locul 2 cu privire la lungimea conductelor de gaze naturale şi pe locul 2 la situa ia consumului de gaze naturale folosit pentru uz casnic din cele 6 jude e din Regiunea Nord Est. Situa ia acoperirii cu conducte şi instala ii de furnizare a gazelor naturale este de 85% din municipiul Bacău.011 73. reprezentând un grad de acoperire de 851% raportat la suprafa a municipiului cu un volum de gaze naturale distribuite de 129.178.0 25. din care pentru uz casnic 39. Jude ul Bacău se clasează pe locul 2 în regiunea Nord-Est.5 km de conducte şi branşamente de gaze naturale în cartierul Bistri a Lac din municipiul Bacău.0 48.la sfârşitul anului662. Compania E.715 77.222 78.441 400.600 m (2007).9 Volum de gaze naturale consumate uz casnic (mii mc) 75.790. 1 2 3 4 5 6 Jude ul Iaşi Bacău Neam Vaslui Botoşani Suceava Lungime totala conducte gaze naturale (km) 750.la sfârşitul anului Total din care: municipii şi oraşe Lungimea simplă a conductelor de distribu ie a gazelor naturale (km) .On Gaz a reabilitat circa 9. 3.000 m3.0 722. cu un consum de 219. din punct de vedere al lungimii conductelor de distribu ie. după Jude ul Iaşi.313 534.4 415.492.

re ea de fibră optică combinată cu cablu . serviciile de telecomunica ii sunt diversificate şi sunt oferite de mai mul i furnizori.079 194.wireless 7) VODAFONE .418 2003 234. CityNET. Fx Net Airbites. Re ele de internet sunt asigurate de următorii operatori prin re ele de mai multe tipuri: wireless. Se poate observa ca numărul plătitorilor de taxa pentru serviciul public de radio a scăzut considerabil. 2004 în jude ul Bacău Jud. I.469 2001 132.568 20 2. 2003.416 104 4.re ea de fibră optică combinată cu cablu 3) AIR BITES . TELEVIZIUNE În Municipiul Bacău.I.979 441 469.035 186.502 75.re ea de fibra optică combinată cu cablu . Bacău Abonamente telefonice Anii (număr) 2000 126.fibră optică . 2002.149 2004 135.054 85 3.565 Sursa INSSA 2008 Convorbiri telefonice (re eaua fixă a Romtelecom SA) (mii minute) Interurbane Automate Interna ionale Interna ionale manuale (mii impulsuri) manuale automate 187 512.987 Sursa: Societatea Română de Televiziune şi Consiliul Na ional al Audiovizualului În continuare este prezentata o situa ie a utilizării serviciilor de telefonie: Tabel 24: Activită ile de telefonie1) în anii 2000.D. INTERNET.305 67 621.983 2007 160.464 94 4. CABLU. Jude ul Bacău Plătitori de taxă pentru serviciul Plătitori de taxă pentru serviciul public de radio (număr) public de televiziune (număr) 2001 206. 2001. cablu.wireless Al i furnizori de servicii de internet sunt: ASYnet. iar cel a plătitorilor de taxa pentru serviciul public de televiziune s-a dublat în 2007 comparativ cu 2001.440 76. MihuNET.re ea de fibră optică combinată cu cablu 4) EUROWEB . Royal Cablu TV.686 44 2. Operatorii de televiziune prin cablu sunt UPCASTRAL. În municipiul Bacău televiziunea prin cablu este în mare parte asigurată de un singur operator de televiziune digitala prin satelit.836 2006 165. BACAU Intergroup engineering 4.P. Pag.U.wireless 6) ORANGE .748 2004 182.664 2003 137.380 174.372 130. fibră optică: 1) UPC .443 2002 136. Digi TV.wireless numai pentru abona i 2) RDS&RCS .wireless 5) ROMTELECOM .780 317 383. SERVICII DE TELECOMUNICA II. agentul termic fiind asigurat cu centrale de apartament pe gaze naturale.201 97 290. Focus Sat. TELEFONIE. 67 din 221 .014 177. UPC precum şi furnizorii zonali de semnal TV: Deyvid Tv.903 2005 177.re ea de fibră optică .290 2002 70. Overnet. Datorită scumpirii agentului termic. serviciile de telecomunica ii sunt asigurate în procent de 90% de Romtelecom. există apartamente şi gospodării individuale debranşate de la sistemul central de încălzire. În următorul tabel se prezintă numărul de plătitori de taxă pentru serviciul public de radio şi televiziune în perioada 2001 – 2007.884 Concluzii: 1) În municipiul Bacău. RDS.

Gheraiesti. Cornişa Bistri ei.U.I. str. Starea de uzură a instala iilor este între 40 – 60% În perioada 2006 – 2009 concesionarul a reabilitat 33.4 kV 51. cablu TV. 68 din 221 . str. Letea. Posturi de transformare Sta ii electrice: Bălcescu.4 kV tensiune. I.40 Linie electrica subterana joasa 60% 138. Tipul instala iei Starea instala iei (%) (st. str. Vadu Bistri ei.30 0. Milcov.4 kV execu ie 2006 2009 33. E-ON Moldova Distribu ie S.4 kV 6/10/20 kV 0.30 325. str.65 310. I. 9 Mai. BACAU Intergroup engineering 2) Popula ia are acces foarte facil la serviciile de telefonie. În tabelul de mai jos este prezentata situa ia instala iilor electrice în Municipiul Bacău.C. Nufărului. iluminat public Linie electrica subterana medie tensiune Linie electrica subterana joasă tensiune 60% 65% 40% 50% 60% 28. re eaua de energie electrică este concesionată către S.D. reabilitarea şi între inerea tuturor instala iilor existente. iluminat public 411 buc. str. SERVICII DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA ŞI ILUMINAT PUBLIC În Municipiul Bacău.A. Calea Moineşti. Calea Moldovei. În municipiul Bacău exista 33 de străzi pe care lipsesc stâlpii de iluminat public: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ALEEA MOLDOVI EI CALEA DR.84 6/10/20 kV 114. de uzură) Capacită i Lungimi Tensiuni (km) Faza de lucru Lucrări reabilitare lungime anul (km) Linie electrică aeriană medie tensiune Linie electrica aeriana joasa tensiune Linie electrica aeriana joasa tensiune.90% din municipiul Bacău. Milcov Sursa E. Partizani. Acoperirea cu re ele electrice este de 99%. Nicolae Bălcescu. Mărgineni. Caragiale. str. str. IIuminatul public necesita reabilitare pe străzile: Calea Marasesti. str.L. Caragiale. Pag.P.50 0. Bacovia. str. J.4 km din linia electrică subterană de medie tensiune. 3) Aproape toata popula ia Municipiului are acces la servicii de televiziune.ALEXANDRU SAFRAN BARAJULUI CANTONULUI CEZAR UNCESCU CONSTANTIN MUŞAT CĂPITAN ERNEST TÂR ESCU CĂPITAN VASILE MERICA CIREŞOAIA CRĂI ELOR CONSTANTIN PLATON COSTACHE RADU GHEORGHE HOCIUNG GHEORGHE NEGEL GHEORGHE VRÂNCEANU GENERAL DR.ON Moldova Distribu ie SA Primăria Bacău are în administrare serviciul de iluminat public. Iluminatul public are 3 tipuri de re ele: combinată.89 0. 22 Decembrie. str. în propor ie de 85 .L.DRAGOMIR BADIU GENERAL EREMIA GRIGORESCU lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 GRIGORE TĂBĂCARU LIBERTĂ II LOCOTENENT VASILE NICULESCU MACILOR MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU OGORULUI ORIZONTULUI PETUNIILOR POLIGONULUI RODNEI SALCÂMILOR ŞTEFAN ZELETIN TIMPULUI TURBINEI VASILE MERICA ZORELELOR lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi De asemenea sunt străzi cu avarii frecvente ale iluminatului public: str. Tolstoi. Semnalul de televiziune se transmite prin re ea aeriană. care asigură exploatarea re elei. Serviciul de telefonie are acoperire de 95% în cazul re elelor fixe şi de 99% în cazul re elelor de telefonie mobila. aeriană şi îngropată. Banca Na ionala.

1 buc.4 buc. SOMA S. str. autocompactoare MAN . BACAU Intergroup engineering La primăria Bacău există solicitări de montare a stâlpilor pentru străzile: str. Conform datelor aflate în eviden a Primăriei Bacău exista străzi care nu au stâlpi pentru iluminat public.1 buc.R. autogunoiera Mercedes .1 buc. Pentru transportul deşeurilor menajere S.1 buc autogunoiera IVECO 150 E18K.I. Recipientele pentru precolectare selectivă sunt amplasate în următoarele zone: ZONA ZONA l – Cartier Republicii ZONA II – Cartier Tache ZONA III – Cartier Tache ZONA IV – Cartier Cornişa ZONA V – Cartier Bistri a Lac ZONA VI – Cartier Bistri a Lac ZONA VII – Cartier Centru ZONA VIII – Cartier Miori ei TOTAL Hârtie/Carton 2 0 0 2 2 2 3 0 11 PET 12 0 3 31 20 27 25 15 133 Hârtie/Carton 24 m3 0 0 0 1 0 4 0 1 6 Pag. Deşeurile reciclabile colectate separat sunt preluate de SC SOMA SRL prin intermediul recipientelor pentru precolectare selectivă amplasate în cartierele municipiului Bacău. Bacău foloseşte următoarele utilaje: autogunoiera AGR 12 . agen i economici şi Institu ii publice este realizată de S. SOMA S.B 70 GHB. autogunoiera IVECO TI SN 23 . Aceste recipiente deservesc popula ia.1buc. Gheorghe Negel.2 buc autogunoiera IVECO EURO . Concluzii: 1. ECO-ROM Ambalaje şi Direc ia Servicii Publice din cadrul Primăriei. str. 2.L.1buc. Costache Radu. SERVICIUL DE MANAGEMENT AL DESEURILOR ÎN MUNICIPIUL BACAU În municipiul Bacău gestionarea deşeurile municipale este realizată de 3 operatori: SC SOMA SRL Bacău. str.2 buc. C-tin Platon.4 buc.U. agen ii economici din zonă.L. Colectarea deşeurilor menajere şi asimilate celor menajere de la locuin e individuale şi blocuri. măturatul manual şi coşurile stradale.D.10 buc. IVECO trakker 260 T45 . str. Direc ia Servicii Publice din cadrul Primăriei răspunde de măturatul mecanic pentru jumătate din municipiu.2 buc. Vasile Merica. prin contract de concesiune colectarea şi transportul deşeurilor menajere în mun. Iluminatul public în Municipiu este satisfăcător. autogunoiera IVECO EURO CARGO. str. Bacău care asigura. Direc ia de Servicii publice Bacău asigura şi colectarea deşeurilor stradale din măturatul mecanic pentru jumătate din Municipiu.C.R. autogunoiera IVECO 23 B 77 TXA . Ciresoaia. autogunoiera IVECO DAILY 65C15 . dar există probleme în zonele în care s-au extins arealele cu locuin e.1 buc IVECO trakker . 69 din 221 . autogunoiera IVECO . străzi cu avarii frecvente ale iluminatului public şi străzi pe care sistemul de iluminat public trebuie reabilitat. Orizontului.1 buc autogunoiera . Institu iile şi pie ele. Bacău. Acoperirea cu re ele electrice în municipiului Bacău este în procent de 99%.P. buc autogunoiera IVECO 23 MC.1 buc. autogunoiera IVECO 23 B 77 TWW .C. K.

BACAU Intergroup engineering Gestionarea deşeurilor în municipiul Bacău are loc conform schemei de mai jos realizata de către SC SOMA SRL Bacău. Pag.P.U.D.I. 70 din 221 .

I.P.U.D. BACAU Intergroup engineering Pag. 71 din 221 .

5% 10% 3% 63.74 21143.28 24675 29716 Deşeuri menajere de la 42546 45500 27964 popula ie (în amestec) Deşeuri menajere de la unită i economice.72 100% 10% 2% 10% 3% 66. BACAU Intergroup engineering Conform centralizării anuale în perioada 2000 – 2007. birouri. deşeurile menajere de la popula ie colectate în municipiul Bacău au scăzut aproape până la 50%. biodegradabile (vegetale şi 56% 56% 68% animale) 7.42 26048.U. total din care: 1.5% 40112 12800 100% 1% 0.2 100% 10% 2% 2.17 39072.00 4 67. Pag. iar în anul 2007 cantitatea de deşeuri din materiale de construc ii şi demolări a cunoscut o creştere masivă (400%). metal 0.5% 2% 0.25 Sursa Agen ia de Protec ia Mediului Bacău ANUL 2004 2005 2006 2007 În ceea ce priveşte deşeurile medicale periculoase generate în municipiul Bacău.5% 0. cantitatea men inându-se în limitele legislative existente.2% 2% 3.5% 3% 6% 190 15323.1% 0. cantitatea de deşeuri de la agen i economici şi institu ii s-a dublat. hârtie/carton 10% 10% 10% 2.20 2 62. institu ii. unită i sanitare Deşeuri din materiale de construc ii şi deşeuri de la 9975 125 500 demolări Deşeuri din servicii municipale Compozi ia medie pentru deşeuri 100% 100% 100% menajere. conform tabelului de mai sus se constată o creştere a cantită ii de deşeuri medicale periculoase.P. inerte 18.2% 3% 2% 1% 8% 30. ceea ce înseamnă că s-au realizat numeroase construc ii.5% 3% 5. PERICULOASE (tone) 1 55. În următorul tabel sunt prezentate cantită ile de deşeuri colectate de municipiul Bacău în perioada 2000-2007.7% 18. Tabel 25: Cantită i de deşeuri colectate în municipiul Bacău (2000 – 2007) Tip deşeu colectat în municipiul Bacău Anul 2000 Anul 2001 Anul 2002 Anul 2003 Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Cantită i colectate (tone) 49825 13485 61490 15282 29674. modernizări. sticlă 0. 14900 13194 26824 comerciale.I. textile 10% 10% 10% 6. DESEURI MEDICALE crt. 72 din 221 .D.5% 93% 2. plastic 5% 5% 3% 5.7% 6% 8.2% 0. altele Sursa Agen ia de Protec ia Mediului Bacău 1120 18398 100% 18% 3% 4% 6% 11% 25% 16% 17% 3200 15800 100% 0.5% - Cantită i de deşeuri medicale periculoase generate în municipiul Bacău Nr.53 3 70.1% 1% 4. juridice şi institu ii.8% 15% 40% 240 15512. reabilitări de către persoane fizice.

condensatori cu con inut de PCB afla i în func iune 370 Sursa Agen ia de Protec ia Mediului Bacău 1169 La nivelul anului 2008 în municipiul Bacău existau 16 agen i economici care de ineau condensatori cu con inut de PCB scoşi din uz şi 8 agen i economici ce de ineau condensatori cu con inut de PCB afla i în func iune. Cantitatea de nămol rezultată în Municipiul Bacău. str. 1 A Sursa Agen ia de Protec ia Mediului Bacău Municipiul Bacău Pag.2008 (tone) 30. Alexei Tolstoi nr.1 bis Colectare SC REMAT SA IAŞI Bacău. BACAU Intergroup engineering Situa ia cantită ilor de nămoluri generate în sta iile de epurare a apelor uzate orăşeneşti şi industriale din municipiul Bacău: Nr.D. crt. la nivelul municipiului Bacău Nr. 73 din 221 . la nivelul municipiului Bacău An Nr.821 Sursa Agen ia de Protec ia Mediului Bacău Cantitatea de deşeuri din echipamente electronice şi electrice s-a triplat în 2008 fa ă de 2006. VSU colectate Nr. Situa ia vehiculelor scoase din uz (VSU) colectate/tratate.441 locuitori. str. condensatori cu con inut de PCB scoşi din uz Nr.6 SC HIDROCONSTRUC IA SA Bacău. respectiv de 702.041 tone/an conform normativelor şi standardelor cu privire la canalizarea apelor uzate menajere şi pluviale. cantitatea de apă uzată a fost de 758. Aeroportului nr.107 Colectare/ Tratare SC SOMA SRL Bacău.634 tone/an a fost mai mica fa ă de cantită ile de nămol produse în anul 2006. NĂMOLURI GENERATE DE LA STATIA DE EPURARE ORASENEASCA (tone/an) 1 234000 2 216000 3 879592 4 702634 Sursa Agen ia de Protec ia Mediului Bacău NAMOLURI GENERATE DE LA STATII DE EPURARE INDUSTRIALE (tone/an) 5252 4227 7936 7079 ANUL 2004 2005 2006 2007 Cantitatea de nămoluri rezultată din sta ia de epurare orăşenească fa ă de anii 2004 – 2005 a crescut de aproximativ 4 ori în anul 2007. Cantită i de deşeuri din echipamente electrice şi electronice (DEEE) colectate în municipiul Bacău: Cantitate DEEE colectata în 2006 ( tone) Cantitate DEEE colectata în 2007 (tone) 23.U. Izvoare nr.475 Cantitate DEEE colectata până la 30. sta ia de epurare având doar treaptă mecanică. Pentru o popula ie la nivelul anului 2007 de 178.P. Situa ia echipamentelor cu con inut de PCB. Izvoare nr.09. conform tabelului de mai sus.I. situa ia fiind similară pe plan na ional. în această perioadă crescând vânzarea de produse electrocasnice şi de calculatoare. VSU tratate 2003 351 351 2004 276 276 2005 630 625* 2006 386 97 2007 307 596 Sursa Agen ia de Protec ia Mediului Bacău Numărul operatorilor economici autoriza i pentru colectare/ tratare VSU Operatori economici Puncte de lucru Bacău SC REMAT SA BACĂU Bacău.260 11. str. str.

carton şi materiale plastice (PE). PE 21. Rumeguş 1385 1462 0 12.03 152.562 85.23 Sursa Agen ia de Protec ia Mediului Bacău Stoc anterior 0 50. str.662 82. Calea Republicii nr.04 47. Vadu Bistri ei nr. Gradul de umplere a depozitului de deşeuri este de 90% – a se vedea şi observa iile din concluzii Deşeurile industriale. Acumulatori auto 35.C. şi valorificarea par ială a deşeurilor tip: PET.I.98 4. 1 Bacău. Anul Popula ia urbana Popula ie urbana deservita % 2001 206. 6 Deşeuri valorificate Deşeuri PET Deşeuri de hârtie. deşeuri de hârtie.08 93. acumulatori auto. Sticlă 0 0 0 3.C. Chimiei nr. PCB / PCT (litri) 0 0 32600.77 5201. Anvelope uzate 63. 17 Bacău. str.C.89 1377.398 95. 46-48.318 82.54 2002 184.83 7.68 9.28 53. Muşat.11 La nivelul anului 2009. ANDISIMO SRL S. Hârtie/carton. anvelope uzate.227 16.86 0. C.86 16.9138 149. LETEA SA S.225 Conform situa iei de mai sus se constată eliminarea completă a deşeurilor municipale şi spitaliceşti.40 2003 183.U.765 88.211 84. deşeurilor colectate a fost următoarea: Situa ia deşeurilor colectate la nivelul jude ului Bacău .P.528 82.37 2007 178. Hârtie / carton 669. din care: 5541.07 12. Chimiei nr. PE.51 19.441 82.39 5.83 32600. Letea nr. str. nr.457 5508. PET 90.D. în prezent nu există un depozit industrial conform.519 6. BACAU Intergroup engineering SC Remat SA Iaşi – punct de lucru Bacău este autorizat numai pentru colectare VSU. Deşeuri spitaliceşti 16. tratarea acestora realizându-se în punctul de lucru Iaşi. deşeuri petroliere.12 5848. deşeuri lemnoase în 2009.95 97.19 2004 181. Deşeuri municipale 11228 11228 2.24 11.6 61. nefiind dotat cu facilita i de tip sta ie de sortare. QUARTEK GRUP SRL Punct de lucru Bacău. Depozitul actual de deşeuri nu este un depozit conform de deşeuri.555 10.C. Uleiuri uzate 0.62 2006 179. str. TISECO SRL S. Deşeuri lemnoase. Pag. crt 1 2 3 4 Agentul economic S.6 8.23 16.047 43. 188. datorită modului în care sunt gestionate. carton şi materiale plastice (PE) Deşeuri petroliere Uleiuri uzate şi şlamuri din rezervoare Sursa Agen ia de Protec ia Mediului Bacău Procentul popula iei deservite a scăzut din 2001 până în 2007.3 Bacău.128 60. popula ia de asemenea fiind în declin numeric. În municipiul Bacău există 4 Agen i economici care tratează şi reciclează deşeurile de diverse categorii: PET.94 9. situa ia la nivel jude ean.69 671.90 2005 180. 74 din 221 . uleiuri uzate şi şlamuri din rezervoare Nr. str. luna octombrie. constituie o sursa majoră de poluare pentru mediu.Octombrie 2009 Denumire material Cantitate (tone) Stoc colectată valorificată eliminată (tone) 1.

În municipiul Bacău există de asemenea 4 Agen i economici care tratează şi reciclează deşeurile de diverse categorii: S. 75 din 221 . 7. Cantitatea de deşeuri din echipamente electronice şi electrice s-a triplat în 2008 fa ă de 2006. lucru ce poate fi remediat prin ini ierea de campanii mai ample de informare publica. la nivelul anului 2009 luna octombrie se constată eliminarea completă a deşeurilor municipale şi spitaliceşti şi valorificarea par ială a deşeurilor tip: PET. 11. LETEA S. 8. 5. deşeurile menajere de la popula ie colectate în municipiul Bacău au scăzut aproape până la 50%. finan at din fonduri ISPA. Cantitatea de nămol rezultată din sta ia de epurare orăşenească fa ă de anii 2004 – 2005 a crescut de aproximativ 4 ori în anul 2007.634 tone/an a fost mai mica fata de cantită ile de nămol produse în perioada anterioara (2004-2006).P. QUARTEK GRUP SRL valorifică Uleiuri uzate şi şlamuri din rezervoare. Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere este o problema ce va fi rezolvata în 2010. în această perioadă crescând vânzarea de produse electrocasnice şi de calculatoare. referitoare la avantajele colectări selective. acumulatori auto. Deşi sistemul pentru colectarea selectiva a deşeurilor exista. Direc ia Servicii Publice din cadrul Primăriei răspunde de măturatul mecanic pentru cealaltă jumătate din municipiu (pentru care nu există contract cu SC SOMA SRL). valorifică Deşeuri de hârtie. SC SOMA SRL colectează deşeurile reciclabile colectate prin recipientele de colectare selectivă pe baza unui contract încheiat cu Primăria Bacău 3.C. 10. ANDISIMO SRL valorifică deşeuri PET. procesul întâmpină problema depozitarii deşeurilor la comun. ceea ce înseamnă că s-au realizat numeroase construc ii. 9. asigurând peste 50% din necesarul dotărilor pentru colectare selectivă.I. Hârtie/carton. S. o dată cu realizarea noului depozit de deşeuri.U. 6. deşeuri lemnoase. reabilitări de către persoane fizice. Depozitul actual de deşeuri nu este un depozit conform de deşeuri. SC SOMA SRL Bacău colectează deşeurilor menajere şi asimilate celor menajere precum şi deşeurile stradale din măturatul mecanic pentru 50% din suprafa a municipiului pe baza unui contract încheiat cu Primăria Bacău 2. Recipientele pentru precolectare selectivă sunt amplasate în 6 din cele 11 cartiere. Gradul de umplere a depozitului de deşeuri este de 90%. Cantitatea de nămol rezultată în municipiul Bacău în anul 2007 de 702.D. măturatul manual şi coşurile stradale 4. 12. TISECO SRL valorifică Deşeuri petroliere. În perioada 2000 – 2007. Se constată o creştere a cantită ii de deşeuri medicale periculoase în perioada 2004 . modernizări. anvelope uzate.C.C.2007. cantitatea de deşeuri de la agen i economici şi institu ii s-a dublat. juridice şi institu ii.C. S. Conform datelor furnizate de Agen ia de Protec ia Mediului Bacău. carton şi materiale plastice (PE). S. PE. Pag. BACAU Intergroup engineering Concluzii: 1. iar în anul 2007 cantitatea de deşeuri din materiale de construc ii şi demolări a cunoscut o creştere masivă (400%). sta ia de epurare având doar treaptă mecanică. cantitatea men inându-se în limitele legislative existente. situa ia fiind similară pe plan na ional.A.

Pag. substan e. sunt utilizate de două clase de elevi în mod succesiv în decursul unei zile. Laboratoarele şcolare necesită înzestrări cu instala ii.I. Cea mai mare pondere în totalul angaja ilor o reprezintă cei ce provin din învă ământul liceal.P. de la grădini e până la institu ii de învă ământ superior.D. Cabinetele de specialitate dotate cu aparatură şi documenta ie tehnică necesară pentru studii şi consulta ii de specialitate. aproximativ 981 angaja i iar cea mai mica pondere cei ce provin din învă ământul post-liceal. materiale didactice pentru efectuarea experien e didactice şi lucrări practice. BACAU Intergroup engineering L. Cadre didactice angajate în Municipiul Bacău Niveluri de instruire Total Învă ământ preşcolar Învă ământ primar şi gimnazial (inclusiv învă ământul special) Învă ământ primar (inclusiv învă ământul special) Învă ământ gimnazial (inclusiv învă ământul special) Învă ământ liceal Învă ământ profesional şi de ucenici Învă ământ postliceal Învă ământ superior Învă ământ superior public Învă ământ superior privat Sursa: INSSE 2008 Număr persoane 2499 352 791 307 484 981 65 6 304 262 42 La finalul anului 2008. doar 6 angaja i. un număr însemnat dintre aceştia sunt navetişti. asigurând deopotrivă actul educa ional la toate nivelele pentru elevii şi studen ii din localită ile jude ului.U. În Municipiul Bacău exista aproxima i 2500 cadre didactice (cu norma întreaga sau norma par iala). prezentate în Tabelul de mai jos. 76 din 221 . raportat la numărul total de locuitori din Bacău. aparatură. Fiind un oraş cu tradi ie în ceea ce priveşte sistemul educa ional. Din punct de vedere statistic. Componente ale infrastructurii de învă ământ Săli de clasa şi cabinete şcolare Laboratoare şcolare Săli de gimnastica Ateliere şcolare Terenuri de sport Număr PC-uri Sursa: INSSE 2008 Cantitate 1193 237 37 89 42 2692 Sălile de clasa destinate procesului de educa ie şi instruire şcolara. instrumente. INFRASTRUCTURA EDUCA IONALA Sistemul de învă ământ acoperă toate nivelele de educa ie şi formare. exista elevi şi studen i la toate aceste nivele de studiu şi în mod evident. Bacău dispune de o re ea consolidata de institu ii educa ionale. Municipiul Bacău dispunea de următoarele componentele ale infrastructurii de învă ământ. maşini şi utilaje destinate experien elor şi lucrărilor practice în cadrul unei scoli. Atelierul şcolar este înzestrat cu aparatură. instrumente.

În anul şcolar 2007 – 2008.406 diferen a -1253 0 798 195 -260 GRADINITE În Municipiul Bacău func ionează 29 gradinite de stat şi 2 gradinite particulare.335 5. 7 licee.346 28.205 2. studen i. au fost inscrisi. probleme în privin a locurilor din gradinite.învă ământ public Studen i inscrisi .963 În anul şcolar 2009/2010 situa ia şcolarizării din Municipiul Bacău este centralizată în tabelul următor: preşcolar scoli I-VIII liceal profesional total nr locuri 4.473 31.146 nr inscrisi 5. Alecsandri Colegiul Tehnic Anghel Saligny Colegiul Tehnic Dumitru Mageron Colegiul Tehnic Henri Coanda Pag. în gradinite. şcolari. 77 din 221 .925 13. în Municipiul Bacău. iar în anul şcolar 2008-2009 au fost inscrisi aproximativ 4700 copii.333 11. învă ământul preşcolar va deveni obligatoriu. liceeni.învă ământ privat TOTAL Sursa: INSSE 2008 Număr persoane 5.P.080 11.386 13.949 6.925 12. Vrânceanu Colegiul Na ional Ferdinand I Colegiul Na ional Pedagogic Ştefan cel Mare Colegiul Na ional V. Exista colegii de tradi ie acoperind diverse specializări astfel: Colegiul Economic Ion Ghica Colegiul Na ional Gh. Acest lucru ar putea crea.668 1. În contextul în care noua Lege a Educa iei va fi aprobata.278 31.I. Niveluri de instruire (2008) Copii inscrisi în gradinite Elevi inscrisi în învă ământul preuniversitar Elevi inscrisi în învă ământul primar şi gimnazial (inclusiv învă ământul special) Elevi inscrisi în învă ământul primar (inclusiv învă ământul special) Elevi inscrisi în învă ământul gimnazial (inclusiv învă ământul special) Elevi inscrisi în învă ământul liceal Elevi inscrisi în învă ământul profesional şi de ucenici Elevi inscrisi în învă ământul postliceal Elevi inscrisi în învă ământul de maiştri Studen i inscrisi Studen i inscrisi . BACAU Intergroup engineering În tabelul următor este prezentată o eviden ă a numărului de beneficiari ai nivelelor educa ionale: preşcolari.629 12. ÎNVĂ ĂMÂNT PREUNIVERSITAR În Municipiul Bacău func ionează un număr de 8 colegii.512 5.161 811 117 7.300 89.212 2.870 1.D. SCOLI GENERALE ŞI SPECIALE La nivelul municipiului Bacău exista 24 scoli generale şi 2 scoli de arte şi meserii.U. 4995 copii. în Municipiul Bacău.

Transfer Tehnologic. învă ământ la Distan ă şi Învă ământ Frecven ă Redusă Potrivit unui Raport privind gradul de inser ie pe pia a muncii a absolven ilor Universită ii din Bacău (toate facultă ile).310. Departamentul de Management al Calită ii.U. studen i 7. lucrează 98. Facultatea de Inginerie.decembrie 2008. Departamentul de Cercetare. medicina etc. Departamentul de Rela ii Interna ionale.45. la Facultatea de Litere sunt disponibile 90 de locuri fără taxă.Universitatea de Stat Bacău şi Universitatea particulara „George Bacovia“.36.Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 3 Centre: Centrul LCCI . Facultatea de Ştiin e Economice.12% (10 absolven i) nu lucrează. 78 din 221 . Departamentul de formare. BACAU Intergroup engineering SISTEMUL UNIVERSITAR În Municipiul Bacău exista 2 universită i acreditate . Centrul virtual de informare şi formare continua în gestiunea afacerilor. iar la cea de Sport . Sportului şi Sănătă ii – 224 absolven i ).D.88% (885 absolven i) din totalul responden ilor cuprinşi în eşantionul de lucru. În prezent. Aceste universită i oferă o larga paleta de cursuri şi specializări în diferite domenii: tehnic.000 2.567 Universitatile din Bacău au în cadrul lor următoarele specialită i: 1. administra ie publica. Studen ii care se înscriu la Universitatea de Stat au posibilitatea de a intra pe locuri subven ionate integral.I. 86. promo ia 2006. Facultatea de Ştiin e Economice – 180 absolven i. Facultatea de Management 2 Departamente: Departamentul de Rela ii Interna ionale. în timp ce 1. ancheta psihosocială s-a desfăşurat în perioada: octombrie . Facultatea de Ştiin e ale Mişcării. Tabel 26: Lista Universită ilor din Bacău Denumirea unită ii Universitatea din Bacău Universitatea George Bacovia Total Nr. la Facultatea de Ştiin e . Facultatea de Litere. Facultatea de Ştiin e . Facultatea de Ştiin e ale Mişcării. informare şi perfec ionare în domeniul Informaticii Economice. Pag. Centrul de cercetare ştiin ifică. Restul de 1. iar 13.560 de locuri oferite de Universitatea de Stat sunt destinate studen ilor care sunt dispuşi să plătească taxa. la Facultatea de Inginerie . Facultatea. Centrul ECDL (European Computer Driving Licence). la Facultatea de Ştiin e Economice . Eşantionul de lucru a fost alcătuit din 895 responden i (Facultatea de Inginerie – 308 absolven i. Facultatea de Ştiin e. juridic. Rezultatele anchetei au eviden iat următoarele aspecte: 1.P. La Universitatea de Stat. după doi ani de la absolvire.33% ( 764 absolven i) îşi desfăşoară activitatea în domeniul specializării absolvite. Centrul regional de consultanta. Din totalul celor care lucrează ( 885 absolven i). Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău dispune de: 5 Facultati.65.67% ( 121 absolven i) lucrează în alt domeniu.567 9. Sportului şi Sănătă ii 5 Departamente: Departamentul de Consiliere Profesională. Studii Postuniversitare. DPPD .112 absolven i. Facultatea de Litere . 2. Formare Continuă şi Doctorat (DCTTSPFCD. În cadrul universitatii „George Bacovia“ toate locurile disponibile necesită plata unei taxe. informare şi formare a managerilor şi marketerilor 2.Centru Autorizat de pregătire şi examinare London Chamber of Commerce and Industry în domeniul Business English. economic.71 absolven i. Universitatea George Bacovia Bacău dispune de : 3 Facultati: Gestiune.

Parc European".P. în parteneriat cu Universitatea Nord Baia Mare şi Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti – centrul de studii Brăila pentru creşterea relevan ei învă ământului superior în Asisten a socială. Universitatea „Dunărea de Jos” Gala i. Universitatea a beneficiat în cadrul programului POSDRU. cuprinde 4 ac iuni locale: "Bacăul Oraşul Eco . acestea participă la conferin e. în colaborare cu Garda Na ionala de Mediu Bacău şi Gruparea Mobila de Jandarmi. Universitatea “Danubius” din Gala i etc.Un nou început" lansat în 2007 de către Clubul de Ecologie şi Turism "Veni i cu Noi" din Bacău. "24-30 aprilie 2006 Săptămâna Verde a Oraşului" şi "Campania Adept . Universitatea “Al. centre. Management. USA). Cuza” Iaşi. în prezent „Vasile Alecsandri” este partener în proiectul Network of Small RURal communities for ENERgetic-neutrality acronim RURENER. creşterea numărului şi a calită ii programelor de cercetare în scopul atragerii de fonduri pentru sus inerea activită ii de cercetare. "Harta Verde a municipiului Bacău". Grecia. Academia de Studii Economice Bucureşti. Formare Continuă şi Doctorat din Universitatea din Bacău s-a înfiin at în anul 2008. sus inerea bazei materiale a cercetării.D. cerin ele pie ei muncii în domeniul serviciilor sociale. Pag. BACAU Intergroup engineering Din cadrul ac iunilor extraşcolare. parte a „Competitiveness and Innovation Framework Programe”. finan at prin programul Inteligent Energy Europe. de SPACE (Ghent. Şcoala de Arte şi Meserii “Dimitrie Leonida” cu 472 elevi. Departamentul de Cercetare din cadrul Universită ii George Bacovia urmăreşte solu ionarea unor probleme teoretice şi aplicative concretizate în studii. tratate. România. Rezultatele cercetării sunt valorificate prin activită i de consultan ă oferite unor agen i economici. de educa ie postuniversitară şi de doctorat. Şcoala “Alecu Russo” cu 419 elevi. “Dreptul la un mediu curat. la nivel de Municipiu se desfăşoară următoarele activită i: Proiectul "Adept . Şcoala “Mihail Sadoveanu”* 536 elevi Şcoala nr. Italia. 10 cu 729 elevi. Colegiul Na ional Pedagogic “Ştefan cel Mare” cu 1500 elevi. integrarea colectivelor de cercetare ale universită ii în consor ii na ionale şi interna ionale de cercetare. Universitatea de Vest din Timişoara.U. Studii Postuniversitare. Marea Britanie şi Ungaria. de la principii şi norme la efecte depline în societate” Este o campanie finan ata din fonduri PHARE derulata de Centrul Regional de Ecologie Bacău. articole. Spania. care să desfăşoare activită i de cercetare competitive (institute. Universitatea acordă certificate în baza unui program de certificare a aptitudinilor de operare pe calculator recunoscute la nivel interna ional. de Interna ional Society for Intercommunicating of new Ideas (Boston. Se urmăreşte dezvoltarea şi promovarea unor colective de cercetare puternice. publicate în edituri de prestigiu.Eco". Universitatea din Bacău. Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău. Pentru valorificarea cât mai bună a rezultatelor cercetării ştiin ifice individuale şi colective ale cadrelor didactice.Eco . colective. I. Şcoala de Arte şi Meserii cu 605 elevi şi Şcoala “Alexandru Ioan Cuza” cu 1332 elevi. precum şi realizarea unor granturi.dreptul nostru la viitor" urmăreşte conştientizarea tinerilor. participă Grupul Şcolar “Mihai Eminescu“* cu 512 elevi. Informatică avansată şi Tehnologia Informa iei în Afaceri. simpozioane şi sesiuni ştiin ifice organizate de Universitatea “George Bacovia”.I. Unul din proiecte: "Garda de Mediu a Copiilor . sprijinirea şi dezvoltarea prin intermediul Universită ii din Bacău a diverselor programe de cercetare. Proiectul se derulează în perioada 2008 – 2011 şi are 12 parteneri din Fran a. Germania. 79 din 221 . Transfer Tehnologic. Colegiul Tehnic “Dumitru Mangeron” cu 1093 elevi. Activitatea de cercetare dezvoltare din cadrul universită ii se desfăşoară în laboratoarele din institu ie în următoarele domenii: Marketing. laboratoare). Belgia). fata de problemele de mediu. Departamentul de Cercetare. asigură promovarea. cât şi prin contracte de cercetare încheiate în vederea rezolvării unor probleme de interes economic.

00 33.140 burse pentru elevi din Republica Moldova . au fost repartizate după cum urmează: . Fran a. Irlanda şi Italia De asemenea pentru perioada ianuarie – aprilie 2010. jude ene.807. Aveiro. din Fonduri SOCRATES şi F.Şcoala Europeana Strategii Educa ionale De Diminuare A Manifestărilor Şcoala Cu Cls. finan ate de la bugetul de stat. respectiv. PROGRAME şi PARTENERIATE (locale.420. 1-8 "Alexandru Ioan Cuza" Suma (RON) 46.circa 5272 burse „bani de liceu”. Sofia. BACAU Intergroup engineering Bursele pentru elevi din anul şcolar 2007-2008.V.".C.Bacău Grup Şcolar De Ecologie Şi Protec ia Mediului "Grigore Antipa" Bacău Şcolar Industrial "Letea" Bacău Şcoala Cls.100. stagii de pregătire) pentru cadre didactice din şcoli. din Fonduri SOCRATES şi F. Proiecte derulate în învă ământul profesional şi tehnic. Proiectul a constat intr-un plasament a unui număr de 10 elevi. în Cipru.Maine Tehnician Profesionist Unitatea şcolara Colegiul Na ional Pedagogic "Ştefan Cel Mare. dezvoltarea abilita ilor profesionale şi a competentelor lingvistice pentru o buna adaptare la dinamica din domeniul electronicii şi comunica iilor.02 ”Acces la educa ie pentru grupurile dezavantajate“ – programul a fost desfăşurat în 11 unită i de învă ământ PROIECTE ŞI PROGRAME AVIZATE DE MEdCT: Strategia Na ională de Ac iune Comunitară (activită i de voluntariat) Fiecare copil în şcoală (parteneriat Ovidiu Rom şi ISJ Bacău) Eco – Şcoala (14 unită i şcolare) Tradi ii pascale germane (parteneriat ISJ Bacău şi Funda ia Leonhardt) Peste 120 de PROIECTE. Marea Britanie şi Italia. Elevii selecta i au fost de la clasele a XI.S.020. În perioada 2004-2005 în cadrul aceluiaşi colegiu s-a derulat proiectul "FORMARE PROFESIONALA ÎN ELECTRONICA ŞI TELECOMUNICATII" având ca partener Colegiul Avantages – Portsmouth. stagii de pregătire) pentru cadre didactice din şcoli. Licee şi colegii. licee şi grădini e.150.2008 proiectul "CONSTRUIRE SON PARCOURS D'ORIENTATION" la care au participat “Lycee provincial d'enseignement technique” Hainaut.00 34.P. .T. Lycee Professionnel «Turgot» . interna ionale) AVIZATE DE ISJ BACĂU Programul de Granturi pentru Educa ie Lista proiectelor finan ate de M.01. 80 din 221 . s-au acordat 14 Granturi (burse de studii externe. Portugalia The Na ional Trade and Banking High School.00 24. în jude ul Bacău: Colegiul Tehnic “N. s-au acordat 22 Granturi (burse de studii externe.I. dezvoltarea capacitatilor de integrare şi autoevaluare. PROIECT PHARE 2003/005-551. de la MEdCT prin inspectoratul şcolar. Proiectul vizează compararea sistemelor de învă ământ. 1-8 "Ion Luca" Bacău De Violenta În Institu iile De Învă ământ Sursa: www. Titlu Proiect Organiza ia Care Înva ă Azi Elev . Olanda.00 32. Fran a. Spania.ro Pag. AEVA.Montmorency.00 Creativitate În Electromecanica Grup Şcoala Ecologica . găsirea mijloacelor şi instrumentelor utile în orientarea şi inser ia profesionala a elevilor.D. Bulgaria. Finlanda. Belgia. Karpen” Bacău a derulat în perioada 2005 . la agen i economici din Marea Britanie pentru efectuarea unui stagiu de practica pe tematica prezentata în propunerea de proiect. Portugalia.E.E în Portugalia. Malta.U.S. pentru perioada septembrie – decembrie 2009.Ed. Marea Britanie. Fran a. Cehia. Obiectivele plasamentului au fost: achizi ia în plan profesional şi personal a unei culturi tehnice şi generale care sa faciliteze integrarea pe pia a europeana a muncii. (180 lei/luna conform legisla iei în vigoare) În anul şcolar 2009 – 2010. Marea Britanie. Grecia.ISJ BACAU.

care apar in.963 persoane. din fonduri primite de la organismele interna ionale. în condi iile legii. Conform art. 5) În anul 2008. 4) În anul şcolar 2009 . BACAU Intergroup engineering Conform Legii nr. 81 din Lege Art. 3) În Municipiul Bacău exista aproximativ 2500 cadre didactice (cu norma întreaga sau norma par iala) la o popula ie preşcolara şi şcolara de 89. 2) În cadrul învă ământului liceal şi profesional se remarcă o disponibilitate a locurilor alocate. 69/2000 Legea educa iei fizice şi sportului cu modificări şi completări ulterioare s-a lansat Programului na ional «Sportul pentru to i» şi s-a constituit Comitetul activită ilor fizice sportive pentru sănătate.P. 89 ateliere şcolare. 81 din 221 . 24 de scoli generale. Mijloacele financiare necesare pentru sus inerea subprogramelor derulate de Federa ia Sportiva Na ionala «Sportul pentru to i» se asigura din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat. 42 terenuri de sport şi 2692 de PC-uri. 237 laboratoare şcolare. Finan area programului na ional «Sportul pentru to i» se asigura din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat şi din fonduri de la bugetele locale. modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea sportivă. precum şi din fonduri ale bugetului de stat. Autorită ile administra iei publice locale pot contribui la între inerea. colegii şi scoli de arte şi meserii şi 2 universită i. din sponsorizări. Concluzii: 1) Sistemul de învă ământ din Municipiul Bacău acoperă toate nivelele de educa ie şi formare. numărul de înscrieri fiind mai scăzut decât locurile disponibile. Baza materială sportiva cuprinde totalitatea terenurilor şi spa iilor. organism consultativ în cadrul Agen iei Na ionale pentru Sport. infrastructura educa ionala dispunea de 1193 de Săli de clasa şi cabinete şcolare. Pag. instala iile şi construc iile care sunt destinate organizării şi desfăşurării activită ii de educa ie fizică şi sport. Structura unită ilor de învă ământ din municipiul Bacău este alcătuita din 31 de grădini e (de stat şi particulare).253 de solicitan i adică cu 20% locurile disponibile.U. 17 licee. după caz.D. 81 Autorită ile administra iei publice locale au obliga ia să includă în planurile de urbanism şi amenajare rurala suprafe e de teren pentru construirea de baze sportive destinate educa iei fizice şi sportului comunitar.I. dona ii. alte subprograme sunt finan ate de la bugetele locale. care vor fi prevăzute cu destina ia pentru activitatea sportiva şi de tineret. precum şi amenajările. de la grădini e până la institu ii de învă ământ superior. 37 Săli de gimnastica. proprietă ii publice sau private.2010 cererile pentru locuri în grădini e au depăşit cu 1. educa ie şi recreare.

Parcul s-a numit întâi Parcul Carol. prin serviciile pe care le are în subordine: Pia eta Casei de Cultură din Bacău care se află în fa a Palatului Municipal. a fost restrâns ca suprafa ă şi redenumit Parcul Libertă ii şi mai apoi Parcul Cancicov. De asemenea.5 18. BACAU Intergroup engineering M. Parcul Cancicov este amenajat în urma Decretului Regal din 9 mai 1938 şi este una din cele mai importante zone verzi din centrul municipiului. Parcul Trandafirilor este amplasat în centrul oraşului. 82 din 221 .73 10.I.32 Sursa: Strategiile de dezvoltare locala ale municipiilor şi site-rile primăriilor Pentru activită ile de agrement şi sport Primăria asigură între inerea în bune condi ii a următoarelor spa ii de petrecere a timpului liber.91 10. PARCURI. Aici cresc peste 500 specii de plante lemnoase. în urma donării terenului de către familia Cancicov. în baza căreia autorită ile administra iei publice locale sunt obligate sa asigure minim 20 mp de spatii verzi pe cap de locuitor pana în anul 2010.5 ha.P. amenajată pentru agrement. dintre care 370 exotice. cu locuri de plajă şi permite practicarea sporturilor în aer liber. Insula de agrement Insula de agrement este o insulă artificială. a fost modernizat în 2007 au fost schimbate lampadarele şi stâlpii de iluminat. în prezent Prefectura şi Consiliul Jude ean.31 5.5 mp (2008) ceea ce reprezintă o valoare sub cea prevăzuta de normele europene şi OUG nr 114/2007. În perioada primăvară – toamnă se pot face plimbări cu barca în jurul insulei.U.57 12. creată în mijlocul unui lac format de râul Bistri a. INFRASTRUCTURA URBANA 1.53 30. De-a lungul anilor a găzduit numeroase evenimente importante ale municipiului Bacău şi a beneficiat de numeroase modificări arhitecturale şi structurale. limita sub care sănătatea cetă enilor este afectata.72 5. s-au aranjat un foişor şi o fântână arteziană. AGREMENT. Pag. LOCURI DE JOACĂ Suprafa a spa iilor verzi pe cap de locuitor la nivelul municipiului Bacău este de 13.96 10. Spatii verzi la nivelul polilor de dezvoltare urbana în anul 2007: Clasament 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Municipiul Gala i Suceava Bacău Deva Piteşti Sibiu Brăila Targu-Mures Oradea Râmnicu Vâlcea Satu Mare Baia Mare Arad Suprafa a spatiilor verzi (ha) 896 322 238.56 14.D.22 15.26 13. În parc se găseşte Statuia eroului Constantin Ene. în timp ce Organiza ia Mondiala a Sănătă ii recomanda minimum 52 mp. Parcul dendrologic Hemeiuş Parcul dendrologic Hemeiuş. situat la nord de municipiul Bacău are o suprafa a de 47.95 123 263 225 278 160 220 119 265 80 89 Suprafa a spatiilor verzi/cap de locuitor (mp) 30. s-au schimbat pavelele aleilor. la nivelul Uniunii Europene se recomanda o medie de minimum 26 mp spa iu verde pe cap de locuitor .69 23.

D.938 Sursa Primăria Bacău Direc ia Parcuri Din totalul de 30 de grădini e existente în Municipiul Bacău în anul 2008.629 4. 83 din 221 .) 3 1 1 1 1 1 1 9 Suprafa a Totala (mp) 218.200 228.002 50 0 72 689 0 125 Spatii verzi (mp) 204. în spatiile dintre blocuri.451 mp (56. Cartierele mari au între 30 – 58 de străzi. parcuri şi locuri de joacă pentru copii.996 75.460 2. 1 2 3 4 5 6 7 Denumire parc Parcul Cancicov Parcul Trandafirilor Parcul V.81 m2. INFRASTRUCTURA SPORTIVĂ DIN MUNICIPIUL BACĂU SALA SPORTURILOR Pag.829 7.650 m2.P. BACAU Intergroup engineering Spa iile verzi din Municipiul Bacău aferente celor mai mari parcuri este de aproximativ 566. Aprodu Purice (6. Aleea Ghioceilor 18A ( 8.901 m2) şi Insula de Agrement (2086.U.347 1.451 TOTAL 10. exceptând zonele verzi dintre blocuri. Suprafa a amenajată cu locuri de joacă în municipiul Bacău este de 44. doar 15 asigură spatii de joaca cu suprafe e între 200 şi 550 mp. Alecsandri Parcul G.311. scuaruri şi alte suprafe e care intră calculul suprafe ei totale de spa ii verzi de 238. crt.648. Bacovia Parcul Catedralei Parcul Gheraiesti Insula de agrement Alei asfaltate (mp) 3. ceea ce arată o distribu ie redusă a parcurilor pentru copii.722 6.6 ha).I. În ultimii 10 ani.262 5.) 23 0 4 0 0 0 0 27 Toalete (buc.000 1.402 497.487 11. Str.386 192.115 338 343 475 0 3. în medie sunt 2 locuri de joacă pe cartier.430 7.400 86.914 Fântâni arteziene (mp) 250 135 0 0 0 0 0 385 Alte construc ii (mp) 750 24 0 25 654 20.383 566.406 7. Având în vedere că în municipiul Bacău există 11 cartiere. cele mai mari parcuri cu locuri de joacă pentru copii fiind amplasate pe Str. Republicii 76 (8. iar cele mici între 10 – 25 de străzi.95 ha. au fost de asemenea amenajate 22 de locuri de joaca. Tabel 27: Lista Parcurilor din Bacău Nr. un număr mic având în vedere ca în Municipiul Bacău exista 11 cartiere.04 m2).626 m2).) 220 133 9 35 99 15 160 671 Mese (buc. Suprafa a alocată acestor locuri de joacă este între 300 – 8.616 Alei dalate (mp) 1.021 Bănci (buc.833 7.77 m2).568 23.

Pictor Aman nr. Locurile de joacă nu sunt distribuite uniform în toate cartierele. . saună.U. Nu exista suficiente locuri de joacă amenajate raportat la numărul de locuitori. încălzire cu centrală proprie.S = 3. suprafa a amenajată cu locuri de joacă în municipiul Bacău este de 44. reprezentând circa 35% din suprafa a municipiului. post transformare. are suprafa a de 31.83 m2. din care 56 ha sunt reprezentate de cele existente în parcuri. STADION BACAU Pag.I. grupuri sanitare.40 m2. pistă atletism . este în aria sălii de atletism şi a Stadionului Municipal STADIONUL MUNICIPAL este situat în municipiul Bacău pe str.P.068. birouri.22 mp şi tribună oficială – S = 133.81 m2 .982. CU NOCTURNĂ INSULA DE AGREMENT CU BAZĂ SPORTIVĂ CONSTÂND ÎN: Terenuri de Sport Terenuri pentru volei pe plajă Bază de sporturi nautice BAZA SPORTIVĂ DE TENIS. în anul 1978 – extindere peluze.834 mp/copil. re ea telefonică. Din totalul de 30 de grădini e existente (2008) doar 15 au amenajate spa ii de joacă. sală mese. Suprafa a spa iilor verzi din Municipiul Bacău este de 152 ha. 3.94. Pentru desfăşurarea în bune condi ii a activită ilor sportive au fost efectuate modernizări astfel: în anul 1976 – extindere tribuna B. 84 din 221 . Comparativ cu polii de dezvoltare ai României. a fost pus în func iune în anul 1956 având în alcătuire tribuna A.D.201.311. apă curentă.85 m şi următoarele dotări: duşuri. alimentare cu energie electrică. Clădirea stadionului are o suprafa ă de 12.39 m2.000 locuri. municipiul Bacău se afla pe locul 11 din cei 13 în clasamentul după suprafa a spa iilor verzi pe cap de locuitor. Concluzii: 1. BACAU Intergroup engineering Principalele amenajări pentru desfăşurarea activită ilor sportive din municipiul Bacău sunt: BAZINUL ACOPERIT DE ÎNOT SALA SPORTURILOR SALA DE ATLETISM STADIONUL MUNICIPAL.30 m2. cantină. 4. 2. tribună – S = 11. iar în anul 1995 – lucrări de interven ie la peluza 2. casă de bilete – S = 18.casă de bilete – S = 17. ceea ce înseamnă 0. tribuna B şi peluzele 1 şi 2.200 m2 Stadionul municipal Bacău dispune de canalizare. capacitatea de 19. 50% din grădini e nu au locuri de joacă în aer liber amenajate pentru copii.

Cele 5 pie e existente asigură în bune condi ii comercializarea produselor agricole şi a produselor de larg consum. grad de ocupare a pie ei 100% în sezon şi ajunge până la 20-30% iarna în zilele geroase. Târgul Auto şi Bazarul Şerbăneşti vor fi relocate în comuna Letea Veche. b) PIA A SUD are profil agroalimentar.U. 3465 mp suprafa ă parcare. 625 mp suprafa a halei de carne-peşte. 1008 mp suprafa ă parcare comercială. atât de producătorii agricoli cât şi de persoanele juridice. SERVICII COMERCIALE DE DESFACERE PRODUSE . neacoperită. au fost puse la dispozi ie următoarele: o hală de vânzare cu 10 module a câte 30 mp fiecare. pentru activită i comerciale sunt destinate următoarele suprafe e: 2. BACAU Intergroup engineering 2. pentru activită i comerciale sunt destinate următoarele suprafe e: 2. În conformitate cu informa iile primite pie ele: Pia a Centrală. grad de ocupare a pie ei 100% în sezon şi ajunge până la 20-30% iarna în zilele geroase.399 m. Pia a de Gros vor fi modernizate în perioada 2010 – 2012. e) TÂRGUL AUTO ŞI OBORUL ŞERBĂNEŞTI este un târg specializat în vânzarea mijloacelor auto.000 mp. datorită faptului că pe terenul existent se va amenaja Spitalul Municipal.546 mp suprafa a platoului. şi a diverselor produse industriale (talcioc) în zilele de joi şi duminică. 1. 520 mp suprafa a halei de lactate.P. Pentru comercializarea produselor.742 mp suprafa a platoului. în zilele de sâmbătă şi duminică. în suprafa ă de 768 mp. pe strada Pie ii nr. Pia a Sud. 98. d) PIA A DE GROSS este o pia ă agroalimentară destinată comercializării en gross a produselor agricole. Pia a a fost dată în folosin ă în mai 2008. din care. este amplasată pe strada Mărăşeşti nr. acoperită în totalitate.I. activitate permanentă. exista în prezent 5 pie e între inute de Direc ia Administra ia Pie elor.p.p. Are o suprafa ă totală de 7. din care. Suprafa a totală a târgului este de 43.PIETE ŞI PUNCTE DE DESFACERE A PRODUSELOR ALIMENTARE ŞI NEALIMENTARE În Municipiul Bacău. Are o suprafa ă totală de 8. o parcare comercială cu o suprafa ă de 3000 mp în care comercializarea produselor se face direct din mijloacele de transport. în prezent fiind asigurate dotările şi instala iile necesare pentru o bună desfăşurare a activită ilor. asocia ii familiale sau persoane fizice autorizate. în suprafa ă de 120 mp. miercuri şi joi. este dispusă în centrul municipiului. Pag. în zilele de mar i. a) PIA A CENTRALĂ are profil agroalimentar. acoperită în totalitate şi închisă pe întreg perimetru.425 mp suprafa a terasei superioare. 5 spa ii de depozitare care au fost închiriate de către persoane juridice care comercializează produse agricole en gross. Bazarul Milcov. 1. c) BAZARUL MILCOV este un târg specializat în vânzarea produselor industriale. 297 mp suprafa a halei de lactate. activitate permanentă. 85 din 221 . în care îşi desfăşoară activitatea societă i comerciale.D. a cherestelei şi materialului lemnos.277 m. Platoul bazarului este împăr it în două păr i: sector ocupat cu module pentru vânzarea produselor industriale noi. sector ocupat cu mese pentru comercializarea diverselor produse industriale proprii ale persoanelor particulare. acoperită în totalitate.

356 m2.Central” Teren Cimitir Nou . Primăria Municipiului Bacău a demarat proiectul pentru construirea unui nou cimitir. Cele 5 pie e existente asigură în bune condi ii comercializarea produselor agricole şi produse de larg consum ele având asigurate dotările şi instala iile necesare pentru o bună desfăşurare a activită ilor specifice. SERVICII FUNERARE . 3.900 – 94. Pag. Concluzii: 1. Calea Mărăşeşti 161. În municipiul Bacău există 27 de zone amenajate ca terenuri pentru cimitir. str. str. 2.356 m2. Denumirea Teren Cimitir . 18. datorită faptului că pe terenul existent se va amenaja Spitalul Municipal.U. 4. S=12.166mp. Suprafe ele aferente sunt între 2.510 mp. Pentru cazurile sociale Primăria are în prezent la dispozi ie 30 de parcele. S=94.CIMITIRE În municipiul Bacău există 27 de zone amenajate ca terenuri pentru cimitir. Alexei Tolstoi nr. ele sunt împrejmuite cu gard. Cimitirele includ un sediu administrativ. sunt dotate cu grupuri sanitare şi cu zone de circula ie carosabile.D. cabina poarta.976mp. Constan ei nr.000 mp vor fi relocate în comuna Letea Veche. Este necesară construc ia unui nou cimitir în cele existente suprafe ele alocate sunt ocupate în totalitate.356 mp. locurile fiind ocupate în procent de 99%.36mp. 86 din 221 .CFR” Teren Cimitir Învierea Domnului Teren Cimitir Şerbăneşti Teren Cimitir Parohia Izvoare Teren Cimitirul Eroilor Teren Biserica Militară Sfântul Gheorghe şi Eroii Neamului Elemente de identificare S=48..73mp. S=21063mp S=22. situat în Cartier CFR-str.Sărata I” Teren Cimitir .Militari S=29. bazin vidanjabil. 2. grupuri sanitare. 8. 5. Târgul Auto şi Oborul Serbanesti ocupa o suprafa a de 43. Suprafe ele aferente cimitirelor existente sunt între 2. zona de circula ie carosabila şi o suprafa a parcelata pentru 13.I. 18. 6.300 de metri pătra i în extravilanul municipiului Bacău.39A.506 mp str. Cimitirul va fi împrejmuit cu gard de beton. str. 3. Veronica Micle nr. pe drumul jude ean Bacău – Sarata.7A. Gradul de ocupare al pie elor alimentare pe timp de vara este de 100% 3. S=11446. 2. Amenajarea noului cimitir va include o capela mortuara.P.021. Acesta va fi amplasat în prelungirea actualului cimitir Sarata şi va avea o suprafa ă de aproape 97. Triumfului nr. o capelă mortuară şi o suprafa ă parcelată pentru morminte. cu intrarea din strada Poligonului. Bradului S=23. De asemenea. Construc ia unui nou cimitir este necesară deoarece în cele existente suprafe ele au fost utilizate deja.900 – 94.. 7. sediu administrativ. Constan ei. BACAU Intergroup engineering Concluzii: 1. situat pe str. Cele mai importante cimitire sunt următoarele: 1.080 de morminte.. str.

970 8.956 2.624 1.264 12. medicale policlinici (sector public) 1 Iaşi 25 562 2 Bacău 15 480 3 Neam 11 390 4 Vaslui 11 310 5 Botoşani 12 146 6 Suceava 16 379 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Nr. Tabel 28: Situa ia infrastructurii sanitare la nivelul jude elor din regiunea NE (2007) Număr de Număr de spitale.381 9.79 4.426 11.906 13.698 2.87 5.270 Grafic 14: Spitale. respectiv 16 spitale.392 17.812 1. crt.671 1. Neam şi Vaslui.P.843 11.613 1.I. cu 15 de unitati.141 0.306 1.239 0.552 2. dispensare la nivelul anului 2007 Regiunea N-E Tabel 29: Situa ia spitalelor în cadrul polilor de dezvoltare urbana în anul 2007 Nr. în ordine. 87 din 221 1 Gala i 8 2 Brăila 4 3 Oradea 7 4 Bacău 5 5 Piteşti 5 6 Arad 3 7 Sibiu 6 8 Târgu Mureş 2 9 Baia Mare 5 10 Satu Mare 2 11 Râmnicu Vâlcea 2 12 Suceava 2 13 Deva 1 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 .743 1.331 828 Număr de paturi în spitale/1000 locuitori 9. Jude ul Bacău era depăşit de jude ele Iaşi şi Suceava. cabinete Municipiul dispensare.743 3.553 10.423 9.580 3.U. BACAU Intergroup engineering N.83 Număr medici 2.386 2. crt.985 1. Municipiul Număr de spitale Număr de cabinete medicale (sector public) 148 155 34 127 121 87 97 99 199 15 63 117 25 Număr de paturi în spitale 2.25 4.315 15.204 0.325 1. cu 25.324 Număr de paturi în spitale/1000 locuitori 8.425 2. SERVICII SANITARE SPITALELE Conform statisticilor realizate la nivelul anului 2007. jude ul Bacău se plasa pe locul al III-lea în cadrul clasificării făcute pe baza numărului de spitale.224 0.547 1.113 9.500 12.61 5.212 0.025 Clasament (număr de paturi în spitale/1000 locuitori) 9 13 3 12 10 11 2 1 8 7 6 4 5 Pag. Număr de paturi în spitale 6.D. Pe ultimele trei pozi ii se găseau. în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est.70 4.003 688 496 533 808 Număr de farmacii 183 169 78 93 96 186 Număr de farmacii / 100 de locuitori 0. jude ele Botoşani.589 2.

88 din 221 .Situa ia cabinetelor medicale existente Acupunctura Alergologie şi imunologie clinica Cardiologie Chirurgie generala Chirurgie plastica-estetica-reconstructivă Cosmetologie (DOMENIU NOU) Dermato. 1. 86 cabinete medicale. număr cu care se situa pe locul 2 în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est. la nivelul Municipiului Bacău func ionează 86 cabinete medicale – cu diferite specializări.U. Grafic 16: Evolu ia numărului cabinetelor medicale de medicina generala şi de specialitate în perioada 2005 . în perioada 2005-2007. la nivelul anului 2009.D. o creştere a numărului de cabinete medicale de specialitate. 2. în jude ul Bacău func ionau 480 de cabinete medicale. se observa. 8. şi. după jude ul Iaşi unde se înregistrau 562 cabinete. În ansamblu.venerologie Endocrinologie CABINETE 1 1 3 3 1 1 5 3 Pag. 5.P. SPECIALIZAREA . cu diferite specializări – (a se vedea tabelul de mai sus).I. în cadrul: EUROMED SRL SPITALULUI DE PEDIATRIE BACAU SPITALULUI DE PNEUMOFIZIOLOGIE BACAU 3 spitale. Grafic 15: Cabinete medicale în regiunea NE 600 500 400 300 200 100 0 IASI BACAU NEAMT VASLUI BOTOSANI SUCEAVA CABINETE MEDICALE IN REGIUNEA NORDEST În cadrul jude ului Bacău. Nr. în acelaşi timp. CABINETELE MEDICALE În 2007. o uşoara scădere a numărului de cabinete medicale de medicina generală. conform tabelului de mai jos. 6. BACAU Intergroup engineering În cadrul polilor de dezvoltare urbană se observă din tabelul de mai sus faptul că municipiul Bacău se află pe ultimele locuri (respectiv locul 12 din cei 13 poli de dezvoltare). 7. 60 farmacii. ceea ce conduce la concluzia că în cadrul municipiului există un nivel insuficient de dezvoltare al infrastructurii medicale în raport cu nevoile existente în domeniul medical.2007 În prezent. 3. în Municipiul Bacău func ionează: 3 ambulatorii de specialitate. la nivelul unită ilor sanitare din sectorul privat. crt. 4.

28. 89 din 221 . din acest punct de vedere. 36. 37. 10. cu 96. 18.U. BACAU Intergroup engineering SPECIALIZAREA . 12. 9. 38. Vaslui şi Neam . 19. 29. 24. 21. în jude ul Bacău îşi desfăşurau activitatea 169 farmacii. 20. Jude ele Botoşani. 15. 25. 33. jude ul Bacău situându-se. conform tabelului de mai jos. 13. pe locul al III-lea în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est. crt. 35. Situa ia farmaciilor la nivel de Regiune de Dezvoltare este prezentată mai jos: În cadrul celor 13 poli de dezvoltare urbană municipiul Bacău se situează pe locul 4 ca număr de medici şi farmacii la 1000 de locuitori.P.Situa ia cabinetelor medicale existente Gastroenterologie Hematologie Homeopatie Kinetoterapie (DOMENIU NOU) Laborator de analize Medicina alternativa şi naturista Medicina de familie Medicina generala Medicina interna Medicina muncii Neurochirurgie Neurologie Neurologie pediatrica Obstretica-ginecologie Oftalmologie Optica medicala Ortopedie şi traumatologie Ortorinolaringologie. 16. 32. cu 186 de farmacii. Pe primul loc de afla jude ul Suceava. 14. 26.I. Pag.D. 17. CABINETE 2 1 1 1 3 2 4 1 2 3 1 2 1 4 3 2 1 4 1 1 1 1 5 4 3 1 2 1 5 1 4 TOTAL 86 FARMACII Grafic 17: Farmacii în regiunea NE \ 200 150 100 50 0 FARMACII LA NIVEL DE REGIUNE . 30. 34. 93. 22. 39.ORL Pediatrie Pneumologie Psihiatrie Psihiatrie pediatrica Psihologie Psihoterapie Radiologie şi imagistica medicala Reflexoterapie (DOMENIU NOU) Remodelare corporala (DOMENIU NOU) Reumatologie Stomatologie Tratamente corporale (DOMENIU NOU) Urologie Nr. 11.PE JUDETE IASI BACAU NEAMT VASLUI BOTOSANI SUCEAVA În anul 2007. pe locul al II-lea jude ul Iaşi (183 de farmacii). 23. 31. respectiv 78 de farmacii. 27.

399 0.64 3. În ceea ce priveşte farmaciile din sectorul cu proprietate majoritara de stat. după cum se observa din graficul prezentat mai jos. de la 127 de unitati farmaceutice în 2005. Grafic 18: Evolu ia numărului de farmacii 2005 . 90 din 221 . în 2007. la 156 în 2007 (a se vedea graficul de mai jos). de farmacii/ 1000 locuitori 0.590 0. s-a ajuns.96 2.70 2.436 Numărul farmaciilor a crescut. de Municipiul crt.296 0.26 2.470 0.14 9.432 0.569 0.14 3.584 0.P.98 3.457 0.29 Nr.2007 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 Farmacii din sectorul de stat Farmacii din sectorul priv at Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 În prezent.90 3. la nivel general. de-a lungul perioadei 2005 . în număr de 10. în Municipiul Bacău func ionează 60 de farmacii (atât cu proprietate majoritara de stat cat şi din sectorul privat). fata de 11 în 2005. medici 1 Gala i 643 2 Brăila 434 3 Oradea 775 4 Bacău 516 5 Piteşti 582 6 Arad 61 7 Sibiu 810 8 Târgu Mureş 1. BACAU Intergroup engineering Tabel 30: Medici şi farmacii în cadrul polilor de dezvoltare urbana în anul 2008 Nr. la nivelul sectorului privat.U. Pag. Astfel.57 5.378 9 Baia Mare 423 10 Satu Mare 306 11 Râmnicu Vâlcea 357 12 Suceava 387 13 Deva 364 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Nr.I.2007 în cadrul sectorului privat. în timp ce farmaciile din sectorul cu proprietate majoritara de stat a înregistrat o uşoara scădere.274 0.371 0. de farmacii 82 65 119 71 81 75 68 87 53 53 44 64 30 Nr.38 0. acestea se găseau.387 0. de medici/ 1000 locuitori 2.D. Nr.36 5.15 1.440 0.

24 de ore din 24 . asigurându-se necesarul de asisten ă medicală de urgen ă pe întreg teritoriul Municipiului Bacău. Spitalul Municipal este în plin proces de construc ie şi amenajare. BACAU Intergroup engineering SPITALUL MUNICIPAL ÎN CONSTRUCTIE Serviciul de Ambulan ă al Municipiului Bacău este o unitate sanitară strategică cu personalitate juridică. efectuează şi alte activită i cum ar fi asisten ă medicala la domiciliu pentru urgentele de gradul 2. Serviciul de Ambulanta răspunde solicitărilor telefonice venite atât din partea popula iei cât şi a altor unită i medicale. produselor biologice (sânge şi organe) şi al personalului medico-sanitar se face în program continuu. S. Pe lângă aceasta Serviciul de Ambulanta al Municipiului Bacău asigura atât asisten ă medicala ambulatorie la locul solicitării precum şi transporturi nemedicalizate.I. accidenta ilor. Pe lângă asisten a medicală de urgen ă şi asisten a medicală de urgen ă în caz de dezastre. Pag. 91 din 221 .A.M. proces la sfârşitul căruia va oferi condi ii conforme tuturor standardelor europene în domeniu.D. culturale. social politice. Spitalul Municipal va avea 320 de paturi pentru spitalizare continuă şi 20 de paturi spitalizare de zi. duminica şi sărbători legale. Sec ia de chirurgie generală: 75 de paturi – 15 pentru urologie şi 10 pentru chirurgie vasculară. gravidelor) către spital. Fiind principalul segment al asistentei medicale şi transportului pentru urgentele majore în etapa prespital. colective şi de masa în cazul catastrofelor.U. în lipsa unui sistem de asisten ă sociala. cu următoarele sec ii de spitalizare: Sec ia de cardiologie: 60 de paturi din care 5 pentru terapie intensivă coronarieni. eliberarea de certificate constatatoare de deces în zilele de sâmbăta. Sec ia de diabet: 35 de paturi. având ca specific lucrul în regim de aşteptare 24 de ore din 24. Politia sau Unitati ale MApN pe baza unor protocoale încheiate între Ministerul Sanatatii şi aceştia. Sec ia ortopedie: 15 paturi. Serviciul de Ambulan ă al Municipiului Bacău asigură asisten ă medicala de urgen ă prespitaliceasca atât la locul solicitării cât şi pe durata transportului pacien ilor (bolnavilor. Transportul medicamentelor. Sec ia medicală: 50 de paturi – 15 pentru gastro enterologie şi 10 pentru alergologie.P. Sistemul sanitar are nevoie de o sus inere deplină din partea autorită ilor. Sec ia de hematologie: 15 paturi. Sec ia de neurologie: 45 de paturi. Serviciul de Ambulan ă al Municipiului Bacău func ionează în colaborare cu Pompierii. Sec ia ORL: 10 paturi. SAM este implicata şi în asisten ă medicala preventiva a marilor aglomerări umane cum ar fi activită ile sportive. asigurând asisten ă medicala şi transportul pentru urgentele individuale. similare unită ilor sanitare din ările dezvoltate ale Uniunii Europene. acordând de asemenea asisten ă medicala şi transportul la spital pentru cazurile sociale. 365 de zile pe an. Sec ia de anestezie şi terapie intensivă: 15 paturi. iar dacă este cazul şi în afara acestuia. greva foamei.

Copii afla i în plasament la AMP Numărul de copii la începutul anului (01.SERVICII DE PROTEC IE SPECIALA DE TIP FAMILIAL . cu 25. TUTELA Serviciile sociale ale municipiului sunt furnizate de sectorul public prin intermediul Serviciului Public de Asisten ă Socială care func ionează în subordine Consiliului Jude ean al municipiului Bacău şi a Serviciului Public de Asisten ă Socială din cadrul Primăriei Bacău dar şi de sectorul privat prin mai multe asocia ii şi funda ii neguvernamentale. Pe ultimele trei pozi ii se găseau. 92 din 221 . 67 – copii cu tutela. respectiv 11 spitale (NT şi VS). La baza acestei situa ii dificile stă nivelul insuficient de dezvoltare a infrastructurii medicale. Copii afla i în eviden a biroului plasamente de tip familial. Pag.185 de beneficiari raporta i în 2008 şi este împăr it în două componente după cum urmează: Componenta Asisten i Maternali Profesionişti Componenta Plasamente de Tip Familial.ASISTEN Ă MATERNALA. PLASAMENT FAMILIAL. la întreaga capacitate a institu iei.copii cu măsura de plasament în regim de urgenta. Spitalul Municipal este în plin proces de construc ie şi amenajare. din care: 419 . şi evaluare a copilului care a săvârşit o faptă penală Numărul de copii la începutul anului (01. în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est. BACAU Intergroup engineering Concluzii: 1.D. În cadrul Serviciului Public de Asisten ă Sociala de la Consiliul Jude ean func ionează următoarele structuri: Centrul pentru servicii de tip familial. În anul 2007.P. jude ele Botoşani.copii afla i în plasament la familii/persoane. La nivelul anului 2007. furnizând servicii acreditate pentru mai multe categorii de vârstă.copii cu supraveghere specializata. pentru moment.copii plasa i la rude de gradul IV. asigură servicii de protec ie specială unui număr de 1. Pe primul loc de afla jude ul Suceava.copii cu măsura de plasament la AMP.12. 21 . O. dintr-un număr total de 13 poli supuşi analizei.U. pe locul al II-lea jude ul Iaşi (183 de farmacii).I. cu 15 de unitati.01. cu 186 de farmacii. 3. B. în vederea creării condi iilor conforme tuturor standardelor europene în domeniu. În cadrul celor 13 poli de dezvoltare urbană. cu 12 (BT). în ordine. în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est. în jude ul Bacău se situa pe locul al 3-lea în statisticile cu privire la numărul de farmacii ce îşi desfăşurau activitatea pe teritoriul sau (169 de farmacii).2008) – 564 copii. Tutela şi Evaluare a Copilului care a săvârşit o fapta penala şi nu răspunde penal A.2008) – 591 copii. tutela.copii cu măsura de plasament la AMP. Municipiul Bacău se situează pe locul al 12-lea în statisticile referitoare la gradul de acoperire a nevoilor popula iei în domeniul medical. 4. 6. SERVICIILE DE ASISTEN Ă SOCIALĂ . din care: 576 . 36 . Municipiul Bacău se situează pe locul 4 ca număr de medici şi farmacii la 1000 de locuitori. Jude ul Bacău era depăşit de jude ele Iaşi şi Suceava. Neam şi Vaslui. Internarea şi tratarea pacien ilor în cadrul Spitalului Jude ean nu se poate desfăşura. respectiv 16 spitale. jude ul Bacău se plasa pe locul al III-lea în cadrul clasificării făcute pe baza numărului de spitale. 36 – copii cu măsura de plasament în regim de urgenta Numărul de copii la data de 31. 2. similare unitatilor sanitare din tarile dezvoltate ale Uniunii Europene. aflat în structura Direc iei Generale de Asisten ă Socială şi Protec ia Copilului Bacău. 5. 57 .2008 – 612 copii. în raza teritorială a jude ului Bacău.01. din care: 565 .

Dificultă i: Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de perfec ionare a specialiştilor din cadrul centrului. 60 . În prezent. Servicii De Primire Şi Protec ie În Regim De Urgenta 6.573 copii.2008 în cadrul centrului figurau un număr de 495 AMP. 2 psihologi Astfel. 4 psihologi Componenta plasamente familial: 3 asisten i sociali.P.12. Lipsa instrumentelor de Evaluare Psihologica. Nerespectarea tuturor standardelor minime obligatorii din cauza personalului insuficient şi a bugetului alocat centrului.copii plasa i la rude de gradul IV.copii afla i în plasament la familii/persoane.U.2008 . iar un asistent social al asistentului maternal profesionist este responsabil în medie pentru 80 asisten i maternali profesionişti. 24 . 64 – copii cu tutela. Centrul pentru Servicii de Tip Familial îşi desfăşoară activitatea cu personalul de specialitate existent astfel: Componenta asisten i maternali profesionişti: 7 asisten i sociali. Asisten ă Sociala a Persoanelor Adulte aflate în Dificultate 9. Servicii De Consiliere Şi Sprijin Pentru Parinti Şi Copii 3. La data de 01. Asisten ă sociala a victimelor violentei domestice Pag.D.copii cu supraveghere specializata. Tabel 31: Situa ia copiilor afla i în centrele de plasament din Bacău Tip centru de plasament Centre de tip clasic pentru copii în dificultate Centre de tip clasic pentru copii cu dizabilită i Centrele de tip familial pentru copii în dificultate Centre de tip familial pentru copii cu dizabilită i Total copii în C R Decembrie 2004 361 243 142 19 765 Decembrie 2005 287 250 137 20 694 Decembrie 2006 255 244 143 18 660 Decembrie 2007 207 248 134 20 609 Decembrie 2008 170 186 135 16 *507 Servicii asigurate: 1. 5 psihologi. În statul de func ii al Centrului pentru Servicii privind Adop ia sunt prevăzute 7 posturi.01. un asistent social al copilului are în medie 90 de cazuri active. care aveau copii în plasament. Prevenirea abuzului şi a neglijării de orice fel precum şi a fenomenelor care determina intrarea copilului în dificultate 5. BACAU Intergroup engineering Numărul de copii la data de 31. În cadrul Centrului pentru Servicii privind Adop ia s-a derulat în perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2008 Programul na ional „Coordonarea şi monitorizarea activită ii în domeniul adop iei la nivel na ional”. Servicii Pentru Copii Care Savarsesc Fapte Penale Şi Nu Răspund Penal 7. din care: 425 . implementat de Societatea Civila Profesionala de Asisten ă Sociala Lavric şi Porumb în urma încheierii unui contract de prestări servicii de asisten ă sociala cu Oficiul Roman pentru Adop ii. Serviciului De Evaluare Complexa A Copilului 8. Servicii Sociale Primare De Tip Preventiv 2. Servicii Destinate Mamei Şi Copilului 4. Conform standardelor minime obligatorii ar fi nevoie de: 60 asisten i sociali.I. iar pentru desfăşurarea activită ii conform standardelor minime obligatorii şi a managementului de caz ar trebui prevăzute un număr de 21 posturi. 93 din 221 .

17A. existente în eviden a institu iilor de profil şi aflate în grija familiilor sau pregătite pentru reintegrare socio-familială. Centrul de îngrijire de tip familial (asisten i maternali) .P.28 de persoane. institu iile de profil. consiliere psihologică. asigurarea accesului copiilor la educa ia primară şi gimnazială. Ştefan cel Mare.P. consiliere psihologică. nr. prin: Integrare în Plasament în Servicii familie CPRU alternative 0 0 1 4 0 20 9 1 1 TOTAL 1 24 11 COPII EXPLOATATI PRIN MUNCA Problematica Mediul de provenien a Total Exploatare prin Municipiul copii Cerşetorie Urban Rural munca Bacău 91 28 63 50 4 29 Sursa: D. BACAU Alte jude e 8 S.U. educa ie socială. 3. dintre care 6 persoane cu întârziere mentală (2 femei.S. Bacău prin programele derulate de compartimentele de specialitate sau în parteneriate public-privat viabile. Asisten ă Socială în municipiul Bacău este asigurată prin intermediul următoarelor 6 centre: 1. Ştefan cel Mare. servicii de îngrijire social-medicale. constituirea unui mecanism de suport financiar de urgen ă pentru situa ii individuale şi colective. asigurarea drepturilor persoanelor vârstnice şi/sau cu handicap. cu afec iuni neuropsihice (schizofrenii. găzduire pe perioadă determinată. sprijin de urgen ă în vederea reducerii efectelor de criză.A. 6 bărba i).G. Beneficiarii direc i ai centrului sunt persoane adulte. iar lunar de 27 . care oferă următoarele tipuri de servicii sociale: consiliere socială. în func ie de necesită i şi/sau solicitări numărul de angaja i variază. consiliere juridică.P. informare în domeniu. La data de 31 decembrie 2008 erau încadra i 487 asisten i personali şi 18 asisten i maternali profesionişti.situat pe str.P. servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive. întârzieri mentale şi epilepsii).situat pe str. asigură următoarele servicii sociale: eradicarea fenomenului copiilor străzii. care oferă următoarele tipuri de servicii sociale: consiliere socială. implementarea sistemului local de asisten ă socială .C. este reprezentat de: circa 93 salaria i din aparatul propriu. consiliere psihologică. 4A. comunitatea. scăzând până la 24 în luna decembrie 2008. Personalul activ al S. psihoterapie. nr.A. 470 asisten i personali (la nivelul anului 2007). Bacău – Serviciul de asisten ă socială din subordinea C. 94 din 221 . Centrul de zi pentru persoanele cu dizabilită i psihice Centrul de zi Armonia . reintegrare familială. promovare rela ii sociale (socializare). consiliere juridică.L. Numărul zilnic de beneficiari care participă la activită ile centrului a fost de aproximativ 16 – 17 de persoane. care oferă următoarele tipuri de servicii sociale: consiliere socială. asigurarea de locuin e pentru persoanele/ familiile fără adăpost. 21 asisten i maternali. În anul 2008 s-au înscris în baza de date a centrului 4 beneficiari noi. servicii de recuperare şi reabilitare.situat pe str.S. femei şi bărba i. 15 persoane cu schizofrenie (9 femei. Livezilor nr. 4 bărba i). Centrul de Consiliere şi Informare . Pag. 17A.I.D.S.A. numărul acestora fiind de 30 în luna ianuarie 2008. 2 persoane cu epilepsie (un bărbat şi o femeie) şi o persoană cu handicap somatic (femeie). creşterea oportunită ilor de ocupare a for ei de muncă etc. 2. Beneficiarii indirec i ai centrului au fost: familiile clien ilor centrului. BACAU Intergroup engineering Situa ia statistică pe problematică „copiii străzii” şi copii exploata i prin munca CATEGORII DE “COPII AI STRAZII” Cazuri instrumentate 2008 Copii care trăiesc în strada cu familia Copii care trăiesc în strada fara familie Copii care muncesc în strada şi se reîntorc seara în familie 1 24 11 “COPIII STRAZII” Copii care au parasit strada.

425 Beneficiari (persoane) 228 200 374 557 271 1. 2 copii au fost integra i în învă ământ de masa. În anul 2008 s-au înscris în baza de date a centrului 700 beneficiari noi. având calitatea de pensionar. meloterapie (terapie prin muzica).32 1.50 2.83 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 În cadrul Regiunii Nord Est în anul 2007 jude ul Bacău se află pe ultimul loc. educa ie şi igienă şi o rată ridicată a infractionalitatii. Bacău Tabel 32: Cantine de ajutor social. BACAU Intergroup engineering 4.328 Locuri la cantine sociale/numărul mediu zilnic de beneficiari 1. Un grup de educare şi pregătire cu regim de grădini a pentru 10 copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani şi cu regim de grupa pregătitoare. în anul 2007 Nr. în conformitate cu recomandarea medicului. activită i de socializare. Centrul de zi pentru copilul cu handicap . Centrul de zi “O şcoala pentru to i“ se adresează unei comunită i alcătuite cu preponderen ă din rromi care au un nivel scăzut de trai. crt.I. Persoanele vizate din cadrul acestei comunită i sunt adul ii nealfabetizati şi copii cu vârsta cuprinsa intre 3 şi 14 ani. consiliere în privin a efectuării lec iilor pentru 44 de copii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani.29 1. Sursa: prelucrare informa ii S. Centrul de zi Clubul Pensionarilor oferă un complex de servicii sociale comunitare pentru adul i. În anul 2008.S. Ergoterepie (terapie ocupa ionala). ce au ca trăsătură comuna faptul ca se afla în situa ie de risc În anul 2008 centrul de zi “O Şcoala Pentru To i” a func ionat la capacitate maxima având ca beneficiari un număr de 60 de copii din care 25 sunt preşcolari şi 35 sunt elevi în clasele I-IV.Ghiocelul” .50 1. consiliere socială. psihologică şi juridică. La nivelul centrului s-au făcut solicitări pentru mărirea capacitatii atât din partea copiilor şi a părin ilor cat şi din partea scolii ”Octavian Voicu”. care au domiciliul legal sau sunt rezidente pe raza Municipiului Bacău. 1 2 3 4 5 6 Jude Iaşi Bacău Neam Vaslui Botoşani Suceava Număr 1 2 3 4 2 7 Cantine Capacitate (locuri) 300 300 560 1. Aleea Ghioceilor. religie. juridică şi psihologică pentru oricare din persoanele din grupul intă.situat pe str. nr. prioritate având persoanele vârstnice izolate din punct de vedere social.P. pentru 20 de copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 9 ani. elevi ai şcolii primare sau în pericol de abandon şcolar. excursii). Activită i de recuperare kinetoterapeutica. Serviciile şi activită ile Centrului de zi Clubul Pensionarilor sunt: consiliere socială. 6. 4 care oferă următoarele tipuri de servicii sociale: Numărul copiilor cu handicap care au beneficiat de protec ie în cadrul Centrului de zi pentru copilul cu handicap « Ghiocelul »Bacău. crescând până la 1002 beneficiari în luna decembrie 2008. ludoterapie (terapie prin joc).46 1. şi în func ie de planul individualizat de interven ie.. care s-au înscris în clasa I (an şcolar 2007-2008). în scopul incluziunii sociale. numărul acestora fiind de 427 în luna iulie la deschiderea centrului. 95 din 221 . în anul 2008: 30 copii. psihopedagogică şi consiliere realizate în ambulatoriu. pentru copiii din comunitate şi neintegrati în Centrul de zi pentru 17 copii cu handicap. Kinetoterapie profilactică şi de recuperare. jocuri în grup. iar lunar de 427 -1077 de persoane.A. activitati recreative (vizionare programe TV. Numărul zilnic de beneficiari care au participat la activită ile centrului a fost de 52 -100 persoane.P. club pentru întregul grup inta al acestui proiect. Pag.D. activită i cultural-artistice. indiferent de sex. şi 4 copii în învă ământ special. din totalul de 11 de copii beneficiari ai serviciilor centrului un număr de 2 copii au fost integra i în învă ământ de special. în care se va urmări progresul asistatului şi atingerea unor serii de obiective stabilite în urma evaluării. în cele două cantine sociale are cele mai pu ine persoane care beneficiază de servicii sociale. 5. na ionalitate.U. logopedica.370 350 2.

instala ia moderna de lumini. podul pentru manevrarea acestora. Calitatea serviciilor de asisten ă socială este de nivel mediu.600 de locuri care va înlătura problema actuală a municipiului Bacău cu privire la desfăşurarea activită ilor culturale de mare amploare. Scena este ampla (11 m în adâncime. Ansamblu Curtea Domnească şi Biserica „Precista” . Sinagoga . fiind tipică pentru seria ctitoriilor Pag. Muzee şi biserici Complexul Muzeal de Ştiin ele Naturii "Ion Borcea". reabilitarea recenta a Teatrului de Vară a costat peste 5 milioane de euro. Catedrala ortodoxa „Sfântul Nicolae” .în Municipiul Bacău există Biserica şi ruinele Cur ii Domneşti unde a locuit Alexandru-Vodă. Biserica „Precista". MONUMENTE. a fost sfin ită la 1 ianuarie 1491. Complexul Muzeal de Ştiin ele Naturii „Ion Borcea”. TRADI II Principalele obiective turistice din Municipiul Bacău sunt: Casa memorială George Bacovia. 2. are o acustica impecabila fiind considerata drept cea mai buna din Moldova. Datorită personalului insuficient centrele de asisten ă sociala asigură un număr limitat de servicii sociale. Teatrul va beneficia de o sală care va fi deschisă pe timpul verii şi închisă iarna. Complexul Muzeal "Iulian Antonescu". însă oportunită ile de creştere sunt reduse datorită lipsei de fonduri alocate. Casa de Cultura Vasile Alecsandri şi Parcul Trandafirilor Teatrul Bacovia Teatrul de vară În Parcul Cancicov. unde în prezent func ionează TEATRUL MUNICIPAL "BACOVIA".U. Statuia lui Ştefan cel Mare. BACAU Intergroup engineering Concluzii: 1. Sala. P.este unul dintre pu inele din România.D. 7 m deschiderea cortinei). foarte eleganta.P. astfel încât în această incintă să poată fi organizate evenimente pe toată perioada anului Teatre În 1929 este inaugurat palatul Mărăşti. 96 din 221 . CULTURĂ. după cea a Teatrului Na ional din Iaşi. Noul centru cultural are o sală de peste 1.I. Sala impresionează şi prin rampa pentru decoruri. fiul şi co-regentul lui Ştefan cel Mare. Observatorul astronomic .

e amplasată în centrul oraşului. Nicolae” Str.P. Unirii 2-4 la N de actuala catedrală "Sf. Nicolae” Bd. lângă Biblioteca Jude eană "Costache Sturdza". 1900 înc. Casa General Cantili. Biserica a fost renovată de către Vasile Lupu în 1641. Colegiul Na ional „Vasile Alecsandri”. Biserica Sfântul Ilie (ortodoxă de stil vechi). George Sterian. de la Iaşi. Biserica ortodoxă „Sfin ii Împăra i”. "Adormirea Maicii Domnului" Ruine curte domnească Ruine turn Casă Casa Mircea Cancicov.02 BC-II-a-A-00757 BC-II-m-A-00757. Muzeul de ştiin e ale naturii „Vivariul Bacău”. XX 1921 1932 . monumente.D. Alecsandri Vasile 3 Str. XV XVI sec. XV XVI cca. Alecsandri Vasile 8 Datare sec. Unirii 2-4 la N de actuala catedrală "Sf. Sfin ii Trei Ierarhi. Fosta Primărie şi biblioteca jude eană Hotelul Central. Biserica Sfântul Ioan.Epoca medievală Cimitir . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cod LMI 2004 BC-I-s-A-00699 BC-I-m-A-00699. Unirii 2-4 la N de actuala catedrală "Sf. XV XVI sec. azi sediu P.02 BC-II-m-A-00757. Bustul lui Vasile Alecsandri. Grădini ă Casa Dr. Statuia lui George Bacovia. Nicolae” din Bacău Funda ii . 9 Mai 48 Str. crt. 9 Mai 48 Str. XV XVI sec. Observatorul astronomic "Victor Anestin". Colegiul na ional „Ferdinand I”. Statui ale unor personalită i celebre ale României se află în Parcul Cancicov. LISTA MONUMENTELOR ISTORICE DIN MUNICIPIUL BACĂU Nr.Epoca medievală Ansamblul Cur ii Domneşti din Bacău Biserica "Precista". azi Cercul Militar. Nicolae” Bd. XV XVI sec. 9 Mai 48 Str. obiective culturale: Casa de Cultură Vasile Alecsandri . BACAU Intergroup engineering domneşti din acel veac. opera sculptorului Constantin Popovici (1938-1995).L. Casa memorialǎ Nicu Enea.03 BC-II-m-B-20181 BC-II-m-B-00758 BC-II-m-B-00759 BC-II-m-B-00760 BC-II-m-B-00761 Denumire Ansamblul bisericii "Sf.I. Ateneul Mihail Jora (Filarmonica).1936 1914 Pag. Marcovici.01 BC-II-m-A-00757. Grădini a Flori a. Casa memorială George Bacovia. XV XVI sec. Casa Dr. Colegiul na ional „Ştefan cel Mare”. Alecsandri Vasile 6 Str. 97 din 221 .N. Pătrăşcanu Casa Vestali Adresă Bd. Alecsandri Vasile 1 Str. 9 Mai 48 Str.. Bustul maiorului Constantin Ene. Alte clădiri. Alecsandri Vasile 7 Str.U. Casa Vestali. fiind apoi închinată ctitoriei sale. Casa Inginer Anania. Casa Mircea Cancicov. Casa Arh.01 BC-I-m-A-00699. sec. Statuia lui Ştefan cel Mare.

L. Eminescu Mihai 10 Str.P. Trotuş 8 Str. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Cod LMI 2004 BC-II-m-B-00762 BC-II-m-A-00763 BC-II-m-B-00764 BC-II-m-B-00765 BC-II-m-B-00766 BC-II-m-B-00767 BC-II-m-B-00768 BC-II-m-B-00769 BC-II-m-A-00770 BC-II-m-B-00771 BC-II-m-B-00772 BC-II-m-B-00781 BC-II-m-B-00782 BC-II-m-B-00783 BC-II-m-A-00773 BC-II-m-B-00774 BC-II-m-B-00775 BC-II-m-B-00776 BC-II-m-B-00777 BC-II-m-B-00778 BC-II-m-B-00780 BC-II-m-B-00779 BC-II-m-B-00784 BC-II-a-B-00785 BC-II-m-B-00785. Guşe Ştefan. Bacovia George 49 Str. Mărăşeşti În parcul Bibliotecii jude ene Str.1934 sf. 98 din 221 .03 BC-II-m-B-00786 BC-II-m-B-00787 BC-III-m-B-00922 BC-III-m-B-00923 BC-III-m-B-00924 BC-III-m-A-00925 BC-III-m-B-20182 BC-IV-m-A-00930 Str. azi Oficiul poştal nr. Popa Şapcă 3 Str. Ioni ă Sandu Sturza 1 Bd. Trotuş 6A-6B Str. Iernii 7 600050 Bd. azi Casa Dr. Ioni ă Sandu Sturza 96 Str. BACAU Intergroup engineering Denumire Colegiul Na ional "Vasile Alecsandri” Casa Vasile Alecsandri Colegiul Na ional "Ferdinand I”Liceul "George Bacovia” Casa Ing. Pătrăşcanu Casa memorială !George Bacovia" Adresă Str. sec.B. azi sediul DJPCCPCN Casa Rafailă Casa Arh. Bălcescu Nicolae În parcul Trandafirilor Str. George Sterian Şcoala Normală de fete "Ştefan cel Mare” Hotel "Athenee Palace" şi Teatrul Mărăşti.1845 1904 1870 1906 1912 1912 sec.02 BC-II-m-B-00785. Bacovia George 52 Str. Apostu George 3 Str. Bacovia George Str. Mărăşeşti 2 Str. fostă primărie Casă. sec. Cuza Vodă 6 Str. Alecsandri Vasile 37 Str. XVIII 45 1891 1910 1850 1935 1927 1820 1921 1890 1927 . Anania Casa General Cantili. azi Centrofarm Casa Arh. "Vivariu" Sinagogă Ansamblul Centrului Jude ean de Cultură Centrul Jude ean de Cultură Grădini ă Sala de sport Observator Astronomic-Muzeul de Ştiin ele Naturii Casă Bustul lui Vasile Alecsandri Str. Cuza Vodă 1 Str. 1 Şcoala "Alexandru Ioan Cuza" Casa Armatei.C. Vulcănescu Casa Poltzer. Oituz 16 Str.U. azi sediul T.1929 1770 1930 1920 1891 1920 1859 1927 înc.D. Cuza Vodă 14bis Str. XX 1842 . Vrânceanu Gheorghe 44 Datare 1925 . crt. Mărăşeşti 8 Str. Scheia 14 Str.01 BC-II-m-B-00785. Marcovici Arhivele Statului Biserica "Sf. D. Oituz 29 Str. Ştefan cel Mare 35 Str. Trotuş 6A-6B Str. general locotenent 2 Str.U. Haret Spiru 6 Str. Bacovia George 13 sf. Oituz 40 Str. XX 1910 . Oituz 14 Str. Păcii 9 Str. Trotuş 6A-6B Str. Casă Palat Administrativ Fostele Birouri ale Comer ului şi Clădirea Poştei. Alecsandri Vasile 37 1897 Bustul maiorului Constantin Ene Bustul căpitanului Nicolae Valter Mărăcineanu Statuia poetului George Bacovia Casa scriitorului D.M. sec. XIX 1977 1981 1971 1850 Pag. Ioni ă Sandu Sturza 39 Bd. azi Teatrul Bacovia şi Hotel Central Biblioteca Jude eană.1911 1930 Nr. Împăra i” Fosta moară "Calmanovici şi fii" Muzeul de Ştiin e ale Naturii. XX sec.I. Trotuş 6A-6B Str.

Alexei În cimitirul izraelit nou Bd. sec. Alecsandri Vasile 1 Str. azi Teatrul Bacovia şi Hotel Central Biblioteca Jude eană. Bacovia George 49 Str. Mărăşeşti 2 Str.U. Oituz 14 Str. Nicolae” Bd. azi Oficiul poştal nr. Alecsandri Vasile 6 Str. Cuza Vodă 6 Str. 1900 înc. Oituz 16 Str. azi Casa Dr. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Cod LMI 2004 BC-IV-m-B-00931 BC-IV-m-B-00932 BC-IV-m-B-00933 BC-I-s-A-00699 BC-I-m-A-00699. Nicolae” Str. Alecsandri Vasile 3 Str. BACAU Intergroup engineering Denumire Casa pictorului Nicu Enea Casa dramaturgului Ion Luca Monumentul în memoria victimelor fascismului 1939-1944 Ansamblul bisericii "Sf. azi sediul DJPCCPCN Casa Rafailă Casa Arh. "Adormirea Maicii Domnului" Ruine curte domnească Ruine turn Casă Casa Mircea Cancicov. 9 Mai 48 Str. crt. Luca I. XV XVI Epoca medievală sec. 9 Mai 48 Str.I. Cuza Vodă 1 Str.L. Pătrăşcanu Casa Vestali Colegiul Na ional "Vasile Alecsandri” Casa Vasile Alecsandri Colegiul Na ional "Ferdinand I”Liceul "George Bacovia” Casa Ing. Alecsandri Vasile 37 Str. XV XVI sec. Ioni ă Sandu Sturza 96 Str. Anania Casa General Cantili.1934 sf.P. Cuza Vodă 14bis Str. Iernii 7 600050 Bd. XV XVI sec.D. XV XVI sec. Bacovia George Str. Alecsandri Vasile 7 Str.02 BC-II-a-A-00757 BC-II-m-A-00757. Nicolae” Bd. XV XVI Epoca medievală sec. Apostu George 3 Str. sec. Oituz 29 Datare sf. XX Pag.M. 99 din 221 . 2 Str.01 BC-II-m-A-00757. XX 1921 1932 .C. Nicolae” din Bacău Funda ii Cimitir Ansamblul Cur ii Domneşti din Bacău Biserica "Precista".1929 1770 1930 1920 1891 1920 1859 1927 înc. sec. Tolstoi I. Eminescu Mihai 10 Str. Bacovia George 52 Str. 9 Mai 48 Str. L. fostă primărie Casă. Enea Nicu 31 Str. Marcovici Arhivele Statului Adresă Str. Vulcănescu Casa Poltzer. sec. XV XVI cca. Ioni ă Sandu Sturza 39 Bd. 9 Mai 48 Str. Grădini ă Casa Dr. Unirii 2-4 la N de actuala catedrală "Sf.01 BC-I-m-A-00699. azi sediu P.U. azi Centrofarm Casa Arh. azi sediul T.B.N. Unirii 2-4 la N de actuala catedrală "Sf.03 BC-II-m-B-20181 BC-II-m-B-00758 BC-II-m-B-00759 BC-II-m-B-00760 BC-II-m-B-00761 BC-II-m-B-00762 BC-II-m-A-00763 BC-II-m-B-00764 BC-II-m-B-00765 BC-II-m-B-00766 BC-II-m-B-00767 BC-II-m-B-00768 BC-II-m-B-00769 BC-II-m-A-00770 BC-II-m-B-00771 BC-II-m-B-00772 BC-II-m-B-00781 BC-II-m-B-00782 BC-II-m-B-00783 BC-II-m-A-00773 BC-II-m-B-00774 BC-II-m-B-00775 BC-II-m-B-00776 BC-II-m-B-00777 sec.1936 1914 1925 . George Sterian Şcoala Normală de fete "Ştefan cel Mare” Hotel "Athenee Palace" şi Teatrul Mărăşti. XIX 1920 1959 Nr. Casă Palat Administrativ Fostele Birouri ale Comer ului şi Clădirea Poştei. Ioni ă Sandu Sturza 1 Bd. XVIII 45 1891 1910 1850 1935 1927 1820 1921 1890 1927 .L. Haret Spiru 6 Str. Alecsandri Vasile 8 Str.02 BC-II-m-A-00757. 1 Şcoala "Alexandru Ioan Cuza" Casa Armatei. Mărăşeşti 8 Str. Unirii 2-4 la N de actuala catedrală "Sf.

. Trotuş 6A-6B Str. 14bis Planuri de dezvoltare În renovare Activită i desfăşurate Activită i cultural artistice Activită i cultural artistice Activită i de învă ământ Activită i de învă ământ Activită i de învă ământ Casă na ionalizată – închiriată Starea Obiectivului În stare bună Anul P. Adresa Str. Alexei În fascismului 1939-1944 cimitirul izraelit nou Sursa: Ministerul Culturii şi Cultelor . general BC-III-m-B-00924 Mărăcineanu locotenent 2 Str. BACAU Intergroup engineering Denumire Biserica "Sf. Alexandru Ioan Cuza.P. Enea Nicu 31 BC-IV-m-B-00932 Casa dramaturgului Ion Luca Str.. XX sec. Popa Şapcă 3 Str. Împăra i” Fosta moară "Calmanovici şi fii" Muzeul de Ştiin e ale Naturii.Institutul Na ional al Monumentelor Istorice 1977 1981 1971 1850 sf. sec. Bacovia George 13 BC-IV-m-B-00931 Casa pictorului Nicu Enea Str. Vrânceanu Gheorghe 44 Datare 1842 . Alecsandri. Mărăşeşti În parcul BC-III-m-A-00925 Statuia poetului George Bacovia Bibliotecii jude ene BC-III-m-B-20182 Casa scriitorului D.F. Oituz 40 Str. XIX sf.. Direc ia Patrimoniu şi Culte Cele mai importante Evenimente şi manifestări ale oraşului Bacău sunt: Festivalul “Zilele Bacăului” are loc în fiecare an în zilele de 2.1845 1904 1870 1906 1912 1912 sec.Bacovia. Trotuş 6A-6B Str.. crt.Rafailă..I. G. Scheia 14 Str. 1 2 3 4 5 6 Denumire Clădire Teatrul Municipal . 14 Str. 2 BC-IV-m-B-00933 Monumentul în memoria victimelor Str.37 Str. sec. Şcoala . Tolstoi I.. 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Cod LMI 2004 BC-II-m-B-00778 BC-II-m-B-00780 BC-II-m-B-00779 BC-II-m-B-00784 BC-II-a-B-00785 BC-II-m-B-00785.L. Pag. Bălcescu Nicolae În parcul Trandafirilor Bustul căpitanului Nicolae Valter Str. "Vivariu" Sinagogă Ansamblul Centrului Jude ean de Cultură Centrul Jude ean de Cultură Grădini ă Sala de sport Observator Astronomic-Muzeul de Ştiin ele Naturii Casă Bustul lui Vasile Alecsandri Str.02 BC-II-m-B-00785. 100 din 221 .. Clădire Colegiul Na ional .U. manifestări culturale şi evenimente sportive.01 BC-II-m-B-00785.45 Str. Guşe Ştefan. Iernii nr. Pătrăşcanu Str.Ferdinand I. Ştefan cel Mare 35 Str. D. V. XIX 1920 1959 Tabel 33: Obiectivele de patrimoniu din municipiul Bacău Nr. Trotuş 6A-6B Str. Trotuş 8 Str. 1929 (recondi ion ată 2008) 1977 Bună Bună Bună În stare de degradare avansată 1925-1934 1891 1892 1820 Sursa: Primăria Bacău. Oituz nr. Trotuş 6A-6B Str. Pe lângă alte manifestările tradi ionale care includ concerte.D. Bacovia nr.I. Alecsandri Vasile 37 1897 Bustul maiorului Constantin Ene Adresă Str. Luca I. 7 Aleea Parcului Bacău Str. În anul 2010 se împlinesc 602 de la prima atestare a oraşului Bacău. 3. Clădire Colegiul Na ional .. crt.1911 1930 Nr.. municipalitatea organizează târguri de meşteri populari la care participă meşteri din toate zonele Moldovei.Mihai Eminescu. XX 1910 .V.03 BC-II-m-B-00786 BC-II-m-B-00787 BC-III-m-B-00922 BC-III-m-B-00923 Str. Clădire Teatrul de Vara . Alecsandri nr. Păcii 9 BC-IV-m-A-00930 Casa memorială „George Bacovia" Str.. Casa . Cuza-Voda nr... 4 octombrie.

D. datorita calită ilor interpretative deosebite.I. Festivalul George Bacovia Festivalul Arlekin Simpozioane ştiin ifice. Festivalul Serbările Timişoreana se va desfăşura în luna august (2009) la Bacău. a băcăuanilor pleca i la munca în străinătate. concursurile sportive. Festivalului de dans contemporan din Bacău. întrucât Moldova este zona în care folclorul tradi ional şi-a păstrat intacta vigoarea şi autenticitatea. în colaborare cu Centrul de Crea ie coregrafica “Trois C-L” din Luxemburg şi Centrul Na ional al Dansului din Bucureşti.Teatrul Municipal Bacovia . organizat de Centrul de Cultura “George Apostu”. Festivalul va avea loc în Bacău pe platoul cuprins intre Sala Sporturilor şi Bazinul Olimpic de Înot. Hayange. Ansamblul de dansuri "Liliacul" şi Ansamblul "Bobocel de la Bacău" Sursa: Primăria Bacău. de a-şi pune în valoare talentul şi de a depăşi barierele culturale. Cultură şi Culte Pag. specializat în vechi dansuri căluşăreşti din inutul Bacăului. Înfiin at în 1973. Alte ansambluri folclorice care participă la diverse spectacole organizate în municipiul Bacău: Ansamblul folcloric "CA LA NOI" din Bacău. Întreaga manifestare este structurata pe doua sec iuni. spectacole folclorice.U. (expozi iile culinare. Festivalului Na ional de Muzica Uşoara Pentru Copii ”ASCHIUTA”. interpretare şi grupuri mici. Festivalul îşi propune să acorde şansa tinerilor din ara noastră de a-şi dezvolta personalitatea artistică şi creatoare. Direc ia Patrimoniu. concursuri de miss.000 de cetă eni din jude ul Bacău. Ansamblul CIOBANASUL condus de profesor Mitica Pricopie. Concerte simfonice. Expozi ii Sărbătoarea pensionarilor Ansamblul „Busuiocul” – este unul dintre cele mai vechi şi reputate ansambluri folclorice din România. Rennes şi Dijon (Fran a). 101 din 221 . Gonzia (Italia). Festivalul Interna ional de muzica pentru copii „SuperStar Fest” Festivalul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 5 -15 ani. Spectacole de teatru. Schoten (Belgia). cântece şi elemente tradi ionale moldoveneşti. fiind laureat al unor competi ii na ionale şi interna ionale: Santerm (Portugalia). Suedia. la care participă echipele celor două oraşe. oraşul italian unde lucrează peste 20.P. Turneele au inclus şi Danemarca.Festivalul de Teatru în Limba Engleza pentru Tineret INGENIOUS DRAMA FESTIVAL (ID Fest) se desfăşoară pe scena Teatrului Bacovia din Bacău. în concediu. specifice oraşelor Bacău şi Torino. Norvegia şi Grecia. Ingenuous Drama Festival . Ponderea repertoriului ansamblului băcăuan este de inuta de dansuri. ansamblul de ine un record impresionant. Chemitz (Germania). descoperire etnografică a maestrului George Sârbu. Lansări de carte.000 de băcăuani şi aproximativ 100. originalită ii şi bogă iei repertoriului. Manifestarea urmăreşte să întăresc legăturile dintre Bacău şi Torino. Piesele prezentate în limba engleza sunt originale şi tratează problemele adolescen ilor. concerte cu forma ii romaneşti şi italiene. BACAU Intergroup engineering Dintre manifestările culturale desfăşurate în Bacău sunt: simpozionul "Vasile Parvan" expozi ii de pictură în aer liber seara minoritatilor concurs Ex Libris Spectacole folclorice sus inute de artişti locali Alte manifestări desfăşurate de către Administra ia publică Locală: Festivalul Revederii cu ocazia reîntoarcerii acasă.

trebuie men ionat că 45% s-au comis prin smulgerea de obiecte. cauzelor solu ionate (inclusiv declinări şi conexări) 2007 61 2008 88 Nr. 102 din 221 . rechizitorii Nr. 2007 Serviciul teritorial Bacău 103 2008 130 2007 42 2008 42 2007 5 2008 5 2007 3 2008 7 Pag. Festivalul Interna ional de muzica pentru copii „SuperStar Fest”. municipiul Bacău are 50 de monumente istorice datate între secolul XV – XX. În primele 11 luni ale anului 2009. Pozitiv este faptul că infrac iunile grave comise în stradă s-au diminuat. iar în conformitate cu Lista încadrării monumentelor istorice. Observatorul astronomic. asigurându-se de-a lungul anului o desfăşurare uniformă a manifestărilor culturale.P. aresta i preventiv 2007 1 2008 Sanc iuni 181 C.D. 6 biserici monumente istorice. 2. Prevenirea criminalită ii în mediul urban constituie una din priorită ile poli iei băcăuane pe anul 2010. Au crescut. Festivalul Arlekin. 5. fără exercitarea de violen e asupra victimelor. în primele 9 luni ale anului 2009. au crescut numărul infrac iunilor contra persoanei şi cele contra patrimoniului în mediul urban. Principalele obiective turistice din Municipiul Bacău sunt: Casa memoriala George Bacovia.P. În municipiul Bacău se organizează cu diverse ocazii spectacole şi activită i recreative pentru locuitori. iar mobilitatea patrulelor a avut ca rezultat creşterea numărului prinderilor în flagrant cu 19% fa ă de anul 2008.50%). Bacău a constatat 479 (+258) infrac iuni de incidente de plată.I. exemplificând omorul (-18%). 3. motivat de impactul social deosebit pe care faptele antisociale îl produc şi de faptul că afectează sentimentul de siguran ă publică. tâlhăria (. Ansamblul folcloric "CA LA NOI". Ansamblul CIOBANASUL. 2 complexe muzeale diversificat amenajate. inculpa i trimişi în judecată Total 2007 9 2008 24 din care. furturile din buzunare.pen. În Municipiul Bacău exista 2 teatre mari. Q. Manifestările care se adresează copiilor sunt: Festivalul Na ional de Muzica Uşoara pentru Copii „ASCHIUTA”. BACAU Intergroup engineering Concluzii: 1. Date statistice privind activitatea de urmărire penală desfăşurată în anul 2008 Unitatea Nr. În ceea ce priveşte infrac iunile de tâlhărie. Ansamblurile folclorice care participă la diverse spectacole şi manifestări organizate în municipiul Bacău: Ansamblul „Busuiocul”.J. Complexul Muzeal de Ştiin ele Naturii „Ion Borcea”. SERVICII DE SIGURAN Ă A POPULA IEI Inspectoratul Jude ean de Poli ie Bacău S-a realizat o activitate preventivă intensă. şi Parcul Trandafirilor. însă. Analiza datelor subliniază faptul că. 4.U. cauzelor nesolu ionate Nr. cauzelor de solu ionat Nr. marea majoritate fiind comise cu file CEC fără acoperire şi infrac iuni la Legea 59/1934. poşete şi gen i (+22%) şi numărul autovehiculelor furate (+19%). Una din priorită ile Poli iei Române pe anul în curs a constituit-o dezvoltarea capacită ii institu ionale şi opera ionale în vederea sus inerii unui climat de legalitate în sfera afacerilor. I.6%) şi violul (. Ansamblul de dansuri "Liliacul" şi Ansamblul "Bobocel de la Bacău".

asigurarea climatului necesar func ionării institu iilor statului. Pag. organizează activitatea pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin în cadrul procesului penal şi ine eviden a activită ii de urmărire penală. organizează şi desfăşoară activită i pentru prevenirea şi descoperirea infrac iunilor şi a altor fapte care prejudiciază avutul public şi privat. Ministerul Justi iei. BACAU Intergroup engineering Cauze Cauze nesolu ionesolu ionate. respectarea regulilor de convie uire socială în zona sa de competen ă. 103 din 221 .U. Scopul Strategiei Poli iei Primăriei Municipiului Bacău de realizare a ordinii şi siguran ei publice. a proprietă ii publice şi private. ia măsuri pentru asigurarea respectării normelor legale privind circula ia pe drumurile publice.P. a crescut indisciplina. asigură şi execută paza băncilor de pe raza de competen ă. asigură men inerea ordinii publice. Raportat la nivelul anilor trecu i conform datelor de inute de inspectoratul de poli ie se înregistrează o creştere a infrac ionalită ii. Poli ia Primăriei municipiului Bacău a fost înfiin ată în anul 2005. apără via a şi integritatea corporală a persoanelor. ale altor institu ii publice locale şi contează pe concursul cetă enilor. îndeplineşte atribu iile ce îi revin. procuraturii.I. garantarea şi apărarea drepturilor şi libertatilor constitu ionale. întreprinde măsuri pentru îmbunătă irea stării şi practicii disciplinare. ia măsuri potrivit competen ei sale pentru prevenirea şi descoperirea ac iunilor de încălcare a drepturilor şi intereselor legale ale cetă enilor. cooperează cu celelalte unită i şi organe ale MIRA. În realizarea atribu iilor ce îi revin: asigură pregătirea de specialitate şi militară a efectivelor. în conformitate cu prevederile legii.D. motiv pentru care la începutul lunii septembrie 2007. stabilite prin protocol. îndrumă. a siguran ei cetatenilor. Criminalitatea stradală constituie una din priorită ile Inspectoratului de Poli ie Jude ean Bacău. a scăzut respectul pentru reguli şi legisla ie sau agen ii locali îşi fac mai bine treaba. nate mai vechi de 6 mai vechi de luni 1 an de la de la începerea prima urmăririi penale sesizare 2007 5 2008 7 2007 1 2008 1 Aresta i netrimişi în judecată Achitări definitive Restituiri definitive Infirmări Redeschideri ale urmăririi penale 2007 - 2008 - 2007 - 2008 - 2007 - 2008 - 2007 1 2008 1 2007 -- 2008 - POLI IA MUNICIPALĂ este subordonată Inspectoratul Jude ean de Poli ie Bacău. asigurând permanen a capacită ii de interven ie. În Municipiul Bacău există Sec ia 1 şi Sec ia 2 Poli ie. în cadrul unei conferin e de presă conducerea inspectoratului a stabilit un nou mod de abordare a măsurilor cu caracter preventiv educativ pentru perioada următoare. supraveghează şi controlează circula ia în zona de competen ă. potrivit legii privind paza bunurilor. care în îndeplinirea atribu iilor sale. pentru creşterea siguran ei cetă eanului şi prevenirea criminalitatii stradale îl reprezintă prevenirea şi combaterea fenomenului contraven ional şi infrac ional. Acest lucru poate fi interpretat în două moduri. este structurată pe două domenii distincte: Ordine publică şi Organe de control cu un efectiv de 101 angaja i şi Paza bunurilor şi Obiectivelor de interes local cu un efectiv de 152 de angaja i.

P.U. CRESTEREA GRADULUI DE SIGURANTA RUTIERA PE ARTERELE DE CIRCULATIE ACTIVITATI PRIVIND REGLEMENTAREA TRAFICULUI RUTIER a. protejarea spatiilor verzi de pe raza municipiului Bacău privind c.4 patrule COMBATEREA FENOMENULUI DE CERSETORIE-persoane depistate III. refuz taxa de parcare şi maşini parcate pe trotuar 14 Total general 142 II. accesul autovehiculelor cu masa totala mai mare de 3. BACAU Intergroup engineering ACTIUNILE DESFASURATE DE CATRE POLITIA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BACAU ÎN 2009 Număr de Nr.ro 1018 24 6404 8896 5136 894 68 14994 1802 1742 2154 994 1478 4626 6528 204 11854 Siguran a traficului rutier se află în subordinea Inspectoratul Jude ean de Poli ie Bacău Poli iştii Serviciului Rutier Bacău au ac ionat. fluidizarea traficului rutier privind autovehicule blocate ce stationeaza neregulamentar b.J BACAU-SECTIA 1 ŞI 2 POLITIE . Au fost aplicate peste 300 de sanc iuni contraven ionale. Indicatori ac iuni I. efective de poli ie rutieră din jude ul Bacău. ASIGURAREA RESPECTARII NORMELOR DE PROTEJARE A SPATIILOR VERZI ŞI A CURATENIEI ACTIVITATI ORGANIZATE ŞI DESFASURATE a. salubrizarea municipiului Bacău d. PARTICIPARI LA SEDINTELE ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI ŞI LOCATARI b.5 tone 28 privind c. aten ionări aplicate pentru maşini parcate pe trotuar Total general VI. 104 din 221 . pentru prevenirea şi combaterea evenimentelor rutiere grave şi disciplinarea participan ilor la traficul rutier.ro politialocala bacau. numărul victimelor accidentelor rutiere a scăzut cu 14%. Inspectoratului de Jandarmi Jude ean Bacău are în subordine Subunitatea de Jandarmi Mobilă Bacău şi Subunitatea de Jandarmi Pază şi Protec ie Institu ională Bacău Pag. ACTIUNI ORGANIZATE ŞI DESFASURATE a.5 februarie 2009. ASIGURAREA RESPECTARII LEGALITATII ÎN DOMENIUL URBANISMULUI ŞI DISCIPLINEI ÎN CONSTRUCTII(controale privind legalitatea construc iilor) VII. SESIZARI ŞI RECLAMATII SOLUTIONATE Sursa: primarie. păstrarea cură eniei pe străzile municipiului Bacău 58 d. ecarisajul în municipiul Bacău Total general VERIFICARI ÎN TEREN IV. au fost re inute 6 permise de conducere şi au fost retrase 21 certificate de înmatriculare. În ianuarie 2009. prevenirea faptelor antisociale din zona unită ilor de învă ământ 42 b. c. În intervalul 1 ianuarie . păstrarea cură eniei pe străzile şi în pie ele municipiului Bacău b. crt. ASIGURAREA UNUI CLIMAT CIVILIZAT DE COMERT ÎN MUNICIPIUL BACAU a. comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2008.D.I. urbanismul comercial V. în anul 2008. ACTIVITATI SPECIFICE DESFASURATE ÎN SLUJBA COMUNITATII a.P. ASIGURAREA UNUI CLIMAT DE SIGURANTA PUBLICA A CETATEANULUI ACTIVITATI PRIVIND PREVENIREA FAPTELOR ANTISOCIALE DIN ZONA UNITATILOR DE INVATAMANT PATRULE CU I. au ac ionat pentru combaterea nerespectării perioadelor de conducere sau de odihnă de către conducătorii autovehiculelor de transport public de mărfuri şi persoane. stradala a scăzut şi ea cu 18%.

prăbuşirii sau accidentelor de munca. asigura.D.A. (59%). Aerostar S. Forma iunea de protec ie civila. fenomene meteo periculoase. paza şi protec ia la sucursalele şi agen iile Băncii Comerciale Române S. salvări de animale. paza şi protec ia transporturilor speciale. supravegherea accesului şi a ordinii interioare la parchetele şi instan ele judecătoreşti din municipiul Bacău. Bacău şi Direc ia Jude eană Bacău a Arhivelor Na ionale participă la protec ia coresponden ei clasificate pe timpul transportului acesteia pe întreg teritoriului jude ului Bacău Inspectoratul pentru Situa ii de Urgenta (ISU) . Alte situa ii de urgen ă (misiuni pirotehnice.D. din municipiul Bacău asigura. la solicitare sau pe baza planurilor de cooperare. la înăl ime.U. precum şi a transportului armelor. nr. prin fuziunea Comandamentului Protec iei Civile şi Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari ca unitate subordonată Ministerului Administra iei şi Internelor.M. înlăturarea efectelor inunda iilor.asigură.R. în cooperare cu institu iile abilitate ale statului. protec ia mediului. 49.A. în condi iile legii.U.I. jud. asisten ă persoane (3%).R. şi Trezoreriei din municipiul Bacău asigură.) Pag.Unitati Teritoriale .C. avarii la utilită i publice. paza. Bacău a fost înfiin at în 2004. bunurilor. materialelor explozive. etc. incendii. alunecări de teren.S. alte situa ii de urgen ă (6%). precum şi a altor asemenea activită i care se desfăşoară în spa iul public şi care implică aglomerări de persoane execută. în condi iile legii. conform H. etc). situa ii de urgentă din care: cazuri de urgenta asistate de S. manifestărilor cultural. dezertorilor şi a altor persoane care inten ionează să săvârşească sau au săvârşit infrac iuni execută misiuni de interven ie antiteroristă la obiectivele aflate în responsabilitatea jandarmeriei sau pentru capturarea şi neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune în pericol siguran a persoanelor. protec ia. muni iilor. BACAU Intergroup engineering Misiunile IJJ Bacău prin Subunitatea de Jandarmi Mobilă Bacău execută misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia mitingurilor. Interven ii pe categorii. explozii ori a altor situa ii de urgentă ce pun în pericol via a. incendii (17%).A. integritatea fizică a persoanelor sau bunurile acestora Misiunile IJJ Bacău prin Subunitatea de Jandarmi Pază şi Protec ie Institu ională Bacău asigură. Str. ac iuni pentru protec ia comunită ilor (5%). 105 din 221 . ascensor. definite prin lege . Asisten ă persoane (degajări de persoane în urma exploziilor. substan elor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substan e periculoase. în zone şi locuri cu poten ial criminogen ridicat participă la limitarea şi înlăturarea consecin elor dezastrelor naturale. sportive.G. 1490 din anul 2004.P. ramase blocate în apartament.artistice. paza şi protec ia transportului unor valori importante apar inând Băncii Comerciale Române S. valorilor şi transporturilor speciale participă la misiuni în sprijinul poli iei. etc).I. stupefiantelor. misiuni de urmărire şi prindere a evada ilor. în condi iile legii. Ac iuni pentru protec ia comunită ilor (asigurare masuri de apărare împotriva incendiilor la accidente de circula ie şi pe timpul desfăşurării de evenimente publice. Garda de interven ie. de mediu sau complexe. tehnologice. "Constantin Ene" al Jude ului Bacău BACAU. în condi iile legii. paza şi protec ia la S. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Detaşamentul de Pompieri Bacău: Serviciul mobil de urgenta reanimare şi descarcerare.U. Milcov.

M. Concluzii: 1. 7436 interven ii pentru asigurarea siguran ei publice. 6528 interven ii pentru respectare disciplina în construc ii.U. 5. numărul victimelor accidentelor rutiere a scăzut cu 14%. etc). în anul 2008 au fost aplicate peste 300 de sanc iuni contraven ionale. au fost re inute 6 permise de conducere şi au fost retrase 21 certificate de înmatriculare. cultura. În municipiul Bacău îşi desfăşoară activitatea 4 organisme de ordine publică.I.D. precum şi interven ii S. 4.5 februarie 2009. Inspectoratului de Jandarmi Jude ean Bacău şi Inspectoratul pentru Situa ii de Urgenta (ISU) . 14998 ac iuni pentru protejarea spa ii verzi şi cură enie.50%). ca rezultat în intervalul 1 ianuarie . sociale şi personale (inclusiv culte.S. 106 din 221 . în principal. Din totalul incendiilor. 1742 interven ii pentru asigurarea unui climat propice desfăşurării comer ului.U. 2% în silvicultura. ac iuni pentru asisten ă persoanelor (cu 91%) şi protec ia comunitatilor (cu 50%). "Constantin Ene" al Jude ului Bacău. numărul situa iilor de urgen ă a crescut cu 65% fata de anul anterior. În cadrul activită ilor desfăşurate de către Poli ia Primăriei s-au realizat: 142 de ac iuni de prevenire a faptelor antisociale la unită ile de învă ământ. protec ie şi siguran ă: Inspectoratul Jude ean de poli ie Bacău. 3. iar mobilitatea patrulelor a avut ca rezultat creşterea numărului prinderilor în flagrant cu 19% fa ă de anul 2008.058 sesizări şi întâlniri solu ionate de către poli ia de proximitate.cu 10%.Comparativ cu anul 2007.Unitati Teritoriale . pază. 6% la activită i de servicii colective. S-a realizat o activitate preventivă intensă. sportive. 2% în agricultura. control. 2. 7% în industrie. Siguran a traficului rutier este permanent în aten ia Poli iei Rutiere. 12. păstrarea cură eniei şi parcare necorespunzătoare. 62% s-au produs la locuin e şi anexe din gospodăriile popula iei. numărul situa iilor de urgen ă a crescut cu 65% fata de 2007. 6. iar 5% în alte domenii de activitate. comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2008.D. 12% la mijloace de transport. tâlhăria (. numărul incendiilor a crescut cu 15%. În anul 2008. Poli ia Primăriei Municipiului Bacău. siguran ă. din care 8% sunt mijloace de transport individuale.U. exemplificând omorul (18%). Pag. 4626 ac iuni pentru siguran ă rutieră în municipiu. BACAU Intergroup engineering În anul 2008. 4% în comer şi alimenta ie publica.P. Pozitiv este faptul că infrac iunile grave comise în stradă s-au diminuat. iar cel al arderilor necontrolate . la inunda ii (cu 87%).I. (cu 119%).6%) şi violul (.R.

0 Aria construita desfasurata2 m 1474841. S+P+1.D. ele fiind între 10 – 20 apartamente/scară de bloc. BACAU Intergroup engineering R. cartierul Gherăieşti la nord. Apartamente 1479 1064 1189 1535 1931 2182 2725 2311 3541 3490 3873 3738 3772 3694 2785 2717 2777 959 Anul construirii 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 Nr. S+P+7. S+P+5.524 apartamente de locuit. În ultimii ani. de etaje P+2. acea perioadă coincide cu perioada de dezvoltare a zonelor industriale. constituit de străzile Republicii. cu o suprafa ă construită totală de 249. la vest de sta ia feroviară. Situa ia infrastructurii de locuit se prezintă astfel: Anul BLOCURI construirii Regim de inaltime Subsol+Parter+Nr. S+P+2. Numărul de apartamente în fiecare bloc este diferit în func ie de confort. INFRASTRUCTURA DE LOCUIT În Municipiul Bacău există aproximativ 58.2007.4 Aria utila 2 –m 1281 1925-2007 3220836. regimul de construire al apartamentelor este de peste 20 de ori mai mic. s-a dezvoltat în principal de-a lungul axei nord-sud. închisă între zone industriale. Municipiul Bacău este delimitat la est de râul Bistri a.U. în zonele mai periferice există cartiere cu case mai mici ca dimensiuni şi spa ii verzi între case: cartierul Şerbăneşti peste râul Bistri a la est. în 1281 blocuri şi vile construite în perioada 1925 . D+P+3 S+P+4. Apartamente 8 52 4 325 188 8 18 185 227 785 618 462 754 826 675 929 834 773 Anul construirii 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 TOTAL Nr. Apartamente 566 2119 873 245 174 140 106 172 151 36 69 34 25 164 175 175 12 58. Conform Inventarului Primăriei numărul de apartamente construite şi date în folosin ă începând din 1925 până în prezent este detaliat în continuare: Anul construirii 1925 1947 1950 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 Nr. S+P+10. comparativ cu cel din perioada 1975-1985 când s-au înregistrat cele mai multe construc ii. cartierul Izvoare la sud şi o zonă reziden ială. 107 din 221 .I. construita – apartamente 2 m 58524 249293.293 mp. Zonele reziden iale cele mai dens populate sunt concentrate de-a lungul acestor axe şi sunt în majoritate cuprinse între linia ferată la vest şi bazinele de acumulare la est. Bălcescu/9 Mai şi Ştefan cel Mare.524 Se constată că în perioada 1975 – 1985 realizarea apartamente în blocuri a cunoscut o mare înflorire. Mărăşeşti.3 Pag. S+P+9. cu cele două lacuri de acumulare şi la vest de o zonă deluroasă. vile Aria Nr.P.

1989 în Municipiul Bacău necesită reabilitări termice şi modernizări. În anul 2006 au fost auditate energetic 63 blocuri în vederea realizării lucrărilor de reabilitare termica.I. la Primăria Bacău au fost depuse 1823 cereri şi dosare pentru ob inerea de apartamente în blocurile ANL. Crt Localizare Nr. Apartamente Tipul locuin elor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Orizontului 34A Bucegi 136A Bucegi 138A Bucegi 140A. dintre care 836 au fost date în folosin ă. 2.P. Apartamente Tipul locuin elor Nr. Concluzii: 1. locale: Nr. anume Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic. din care 615 de locuin e de tip ANL şi aproximativ 221 de locuin e sociale. Din punct de vedere tehnic. rezultând o rata de rezolvare a dosarelor de aproximativ 50%. Crt 1 2 3 4 5 6 Proprietar SC Gepex SC Agroindustriala SC Rombet Ficău Gabriela Ficău Lauren iu Antohe Mihai TOTAL Apartamente 70 40 100 30 32 60 Nr. 108 din 221 . 4.D. conform situa iei primite de la Primăria Bacău 50% din cererile în vederea ob inerii de locuin e ANL au fost solu ionate favorabil. Apartamentele din construc iile private sunt: Nr. 3. în anul 2007. Teiului 9A Teiului 9B Teiului 9C Tipografilor 16 Tipografilor 18 72 45 17 17 18 26 26 Blocuri Sociale Blocuri Sociale Blocuri Sociale Blocuri Sociale Blocuri Sociale Blocuri Sociale Blocuri Sociale TOTAL SOCIAL 221 În ultimii 5 ani în Bacău au fost date spre construire 950 de locuin e de tip ANL şi sociale. În Municipiul Bacău există în prezent blocuri aflate în proprietatea unor persoane fizice sau juridice construite în vederea închirierii sau vânzării. numărul de apartamente existente în municipiu este insuficient. Narciselor 14 A Letea 46A Făgăraş 4 Făgăraş 6. Crt Situa ia locuin elor ANL şi sociale din municipiul Bacău pusă la dispozi ie de autorită ile Localizare Nr. BACAU Intergroup engineering În perioada 2004-2007. Dintre aceste blocuri. Pag. Crt 7 8 9 10 11 12 Proprietar SC Longbridge SC Topaz Development SC Negobac Invest Mihăieş Ludovic SC Crina Imobiliare Bolovan Irinel Apartamente 84 600 15 18 40 32 1121 Din punct de vedere tehnic. Raportat la popula ia Municipiului Bacău.U. în procent de 65% din blocurilor construite în perioada 1925 . infrastructura de locuit existentă în Municipiul Bacău necesită îmbunătă iri. În prezent există un program social destinat tinerilor medici şi specialişti din domeniul medical care nu au posibilită i financiare pentru a-şi cumpăra apartamente proprii. În perioada 2004-2009 au fost realizate 615 apartamente ANL şi 221 apartamente sociale. 31 au fost incluse în următoarea etapa a programului de reabilitare. Letea 50 Bis Depoului 80 Depoului 82 Depoului 84 Depoului 86 Narciselor TOTAL ANL 40 45 45 45 29 40 45 45 45 40 40 40 40 40 36 615 Blocuri ANL Blocuri ANL Blocuri ANL Blocuri ANL Blocuri ANL Blocuri ANL Blocuri ANL Blocuri ANL Blocuri ANL Blocuri ANL Blocuri ANL Blocuri ANL Blocuri ANL Blocuri ANL Blocuri ANL 1 2 3 4 5 6 7 Miori ei 88A Bucegi 138. iar numărul de apartamente realizate de persoane fizice sau juridice este de 1221. Făgăraş 8.

40 0.39 15.D.75 10.31 16. Pag. Bacău Amplasarea sta iilor de monitorizare în municipiul Bacău Sta ia Bacău 1 .Re eaua automată de monitorizare a calită ii aerului Calitatea aerului în municipiul Bacău este monitorizată prin măsurători continue în două sta ii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de sta ii existente.51 162.95 24.01 0.5 8.P. pulberi în suspensie (PM 2. 109 din 221 . EVOLU IA CALITĂ II AERULUI A.33 6. Monitorizare a calită ii aerului .sta ie de tip industrial. poluan ii monitoriza i sunt dioxid de sulf (SO2).04 274. monoxid de carbon (CO). raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km. benzen.74 9.68 STA IA BACĂU 1 Minima 0. radia ia solară. Legendă: BC1 BC2 BC-1: Str. BACAU Intergroup engineering S.34 Sta ia Bacău 2 .64 33. poluan ii monitoriza i sunt: dioxid de sulf (SO2).U.97 64. este amplasată în municipiul Bacău – cartier Izvoare. minime şi maxime orare Sta ia Bacău 1 Poluant SO2 NO NO2 NOx CO O3 NH3 Benzen PM 2.29 136. precipita ii). STAREA MEDIULUI I. raza ariei de reprezentativitate este de 100 m – 1km. radia ia solară. oxizi de azot (NOx/NO/NO2). Tabel 34: Valori medii lunare.1bis.11 50. umiditate relativă. Izvoare nr.5 UM µg/mc µg/mc µg/mc µg/mc mg/mc µg/mc µg/mc µg/mc µg/mc Medie lunară 4. Bacău BC-2: Str.I.08 0.69 1. presiune. pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direc ia şi viteza vântului. începând cu luna februarie 2009 se monitorizează şi amoniacul. oxizi de azot (NOx/NO/NO2).97 3. monoxid de carbon (CO).01 0. amoniac (NH3). precipita ii).37 19.sta ie de tip urban este amplasată în parc Prefectură. ozon (O3).57 3. umiditate relativă. ozon (O3).09 2. temperatură.41 Maxima 30. Acest tip de sta ie: evaluează influen a activită ii umane din zona centrală a municipiului asupra calită ii aerului.5) şi parametrii meteo (direc ia şi viteza vântului. Sta iile de tip industrial: evaluează influen a activită ii industriale dezvoltate în partea de E-SE a municipiului asupra calită ii aerului. temperatură. presiune.37 50. Războieni.64 92.

N. în urma arderilor incomplete (trafic auto).65 NOx µg/mc NO µg/mc *NO2 µg/mc 16.80 NH3 µg/mc 15. B. Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluan ilor specifici rezulta i din trafic.48 0.41 0 *indicator determinat prin metoda manuală Poluant UM Maxima 28.medie orară ). BACAU Intergroup engineering Tabel 35: Valori medii lunare. Valorile înregistrate în 2009 pentru benzen. Sursele de provenien ă a benzenului sunt reprezentate în general de motoarele cu ardere internă. Valorile NO2 pe BC 2 sunt cele măsurate prin metoda manuală. pentru indicatorul NO2.0 2. situa ie reprezentativă pentru zona urbană (BC1). începând cu luna iunie 2009 un număr de 4 puncte fixe de control: Gherăieşti. în urma măsurătorilor pe cele două sta ii automate s-au situat sub valorile limită admise de către OM 592/2002.D. concentra iile de ozon au fost sub obiectivul pe termen lung pentru protec ia sănătă ii umane şi respectiv valoarea intă pentru anul 2010 (120 µg/mc).81 33.28 0. 110 din 221 . impuse de către Ordinul 448/2007.U. în 2009 nu au fost înregistrate depăşiri ale limitei anuale de 40 µg/mc. valorile înregistrate în anul 2009 de cele două sta ii au fost mici. în urma măsurătorilor au fost în limitele admise de către OM 592/2002.63 136. conform STAS 12574/87. Monitorizare manuală a calită ii aerului în municipiul Bacău Re eaua de monitorizarea aerului cuprinde.I.P. minime şi maxime orare Sta ia Bacău 2 STA IA BACĂU 2 Medie lunară Minima SO2 µg/mc 8.91 Valorile înregistrate în 2009 pentru SO2 şi CO.536 7. Pag. în cazul sta iei BC-1.29 PM 10 µg/mc 56. Fa ă de pragul de alertă ( 240 µg/mc. precum şi fa ă de pragul de informare (180 µg/mc .30 45.01 O3 µg/mc 1.medie orară). FRE Mărgineni. conform OM 592/2002. De asemenea. Prelevarea se face pe o perioadă de 24 h. care nu au depăşit limita admisă.43 226. Bălcescu şi Universitate.74 9. Pe parcursul anului 2009 nu s-au semnalat depăşiri ale limitei maxime admise de 100 µg/mc NH3.0 CO mg/mc 0. În cazul măsurătorilor pentru metale (perioada ianuarie – noiembrie). la niciunul dintre indicatori nu s-au depăşit limitele anuale. În urma măsurătorilor efectuate la sta iile automate BC 1 şi BC 2.

depuneri şi precipita ii atmosferice s-au înregistrat valori normale pentru această perioadă a anului neexistând depăşiri ale pragului de aten ionare. Pe parcursul anului 2009 în punctele de prelevare Gherăieşti. iar din punct de vedere al nutrien ilor apa s-a încadrat în clasa a-I-a de calitate N-NH4 (0. P ( 0.a de calitate generală ( foarte bună). În urma măsurătorilor şi calculelor efectuate în anul 2009 pentru probele de aerosoli. P-PO4 (0. Ntotal (0. Ocna şi Vrânceni (râul Trotuş). rezultatele sunt sub limita pragului de aten ionare. timp în care se supraveghează radioactivitatea factorilor de mediu aer şi apă. Ntot (0.0204 mg/l). aval lac Agrement (râul Bistri a). în general măsurătorile surprind valori cumulate.Calitatea apei de suprafa ă Principalele râuri monitorizate de către Direc ia Apelor Siret – Bacău sunt: Bistri a.I. CALITATEA APEI Realizarea capitolului ”Calitatea apei” este sus inută de datele furnizate de DA Siret Bacău. În anul 2009 calitatea apei a fost urmărită în 6 sec iuni de supraveghere: Şerbăneşti. pentru amoniac conform STAS 12574/87. RADIOACTIVITATEA β GLOBALĂ .1040 mg/l ).5966 mg/l). Valorile debitului dozei la 60 minute s-au situat sub limita pragului de aten ionare.0188 mg/l). Echipamentul din dotarea Agen iei de Protec ia Mediului nu asigură o monitorizare continuă şi că. P(0. Tg. III.7100 mg/l).6622 mg/l).0957 mg/l).0988 mg/l). Pe parcursul anului 2009 a fost monitorizat în regim manual indicatorul NO2 în punctul de prelevare BC 2. Aval lac agrement: apa s-a încadrat în limitele clasei a-I. 111 din 221 . Nici la apă nu s-au înregistrat valori deosebite la probele din râul ce traversează oraşul. 1.0340 mg/l ).D. N-NO3 (0. MĂSURĂTORI DE ZGOMOT S-au efectuat măsurători care. BACAU Intergroup engineering Indicatori urmări i sunt NH3 şi pulberi sedimentabile. N-NO2(0. Nicolae Bălcescu nu au fost înregistrate depăşiri ale concentra iei maxime admise de 100 µg/mc. Tronsoanele intrare jude .aval Bacău pentru râurile Bistri a şi Siret sunt identificate ca tronsoane supuse riscului determinat de nutrien i: Şerbăneşti: din punct de vedere al nutrien ilor apa s-a încadrat în limitele clasei a-I-a de calitate. apa se încadrează în clasa a-I-a de calitate generală (foarte bună). P-PO4( 0.P. II. Evolu ia calită ii aerului în municipiul Bacău este raportată la STAS 12574/87 (NH3 şi pulberi sedimentabile). N-NO3 (0. Se observă varia ii uşoare în func ie de fenomenele meteorologice care duc la varia ia concentra iei aerosolilor din atmosferă de care se pot ataşa şi izotopii naturali Rn (222) şi Rn (220). Universitate. Galbeni şi Drăgeşti (râul Siret). N-NO2 (0. Siret. Pag.U.0090 mg/l). generate de mai multe surse cu intensită i diferite. IV.0290 mg/l). N-NH4 (0.7800 mg/l). au ca scop măsurarea nivelului de zgomot echivalent ( Lech ) şi identificarea surselor generatoare. iar datele sunt furnizate în urma prelevării manuale şi determinărilor chimice efectuate în laboratorul APM Bacău. FRE Mărgineni.sta ia RA Bacău Sta ia de Radioactivitate Bacău func ionează cu program de 11h.

Pag.91 SO2 (tone) 5876.4 58.0 50.53 4530. BACAU Intergroup engineering Număr măsurători 20 10 1 51 2 24 16 8 207 4 7 6 3 19 16 55 31 13 7 4 25 5 143 37 Maximǎ măsurata (dB) 74.01 145.59 315. restaurante în aer liber Incinte de şcoli şi creşe.1 65.35 23. grădini e .86 NOX tone) 1594.în intersec ii şi puncte situate la jumătatea distan ei între acestea.47 1935.95 100 61.75 Emisii anuale de dioxid de sulf La nivelul jude ului Bacău.98 2949. SITUA IA EMISIILOR ÎN AER ANALIZA COMPATIVĂ 2000 – 2008 ÎN JUDE UL BACĂU AN 2003 2004 2005 2006 2007 CO2(mii tone) 680.43 16.0 46. în mai multe puncte.U. grădini e .I. spa ii comerciale. în anul 2008. începând cu anul 2004. spa ii de joacǎ pentru copii Parcuri.4 78.08 Pb (kg) 1259.P. creşe. spa ii comerciale.41 662. Tip măsurătoare zgomot 2004 Pie e .2 79.30 4519. incinte şcoli.0 0 100 78. în incinta industrială. spa ii comerciale.4 66.32 1401.3 69.6 50.72 31.52 NMVOC(tone) 207. spa ii de joacǎ pentru copii Incinta industrialǎ Trafic Altele .7 70.64 2152. Emisii anuale de monoxid şi dioxid de azot (NOx ) La nivelul jude ului Bacău. pe artera principala de trafic din Bacău s-au monitorizat un număr de 10 puncte .17 952.71 468. spa ii de joacǎ pentru copii Parcuri.5 75.D. zone de recreere şi odihnă Incinta industrialǎ Zone feroviare Trafic Altele – limite incintă locuin e Măsurătorile de zgomot sunt efectuate lunar. restaurante în aer liber Incinte de şcoli şi creşe.0 2.5 71. spa ii comerciale.79 Cd (kg) 0.40 83.11 Hg (kg) 0. pentru anul 2008. depăşiri ale limitelor legale înregistrându-se doar în câteva luni ale anului la unii operatori economici. arderile din industria de prelucrare (6.97 1608.6 71.7 75.96 22. zone de recreere şi odihnă Incinta industrialǎ Zone feroviare Trafic Altele – limite incintă locuin e 2007 Pie e . restaurante în aer liber Incinte de şcoli şi creşe .0 90. grădini e .8 77. restaurante în aer liber Incinte de şcoli şi creşe . spa ii de joacǎ pentru copii Incinta industrialǎ Trafic Altele .80 13.8 77.7 74.57 910.45 4517.91%).zone locuibile 2006 Pie e . În anul 2009.1 73.99 7022.64 5867.17 737.zone locuibile 2005 Pie e .6 66.15 0.2 0 12. V.72 156.93%).54 70.49 4284.6%) şi din transport (14. emisiile de Nox provin îndeosebi din industria energetica (53.19 2865.8 71. grădini e .85 1330.57 1590.08 584. principalele surse de emisii pentru SO2 au fost activită ile inventariate la grupa SNAP 01(activită i de producere a energiei electrice şi termice).0 0 0 0 0 100 34.4 44. grădini e.43 Monitorizarea zgomotului în municipiul Bacău s-a realizat.46 0.0 84.6 78.04 2198.1 77. 112 din 221 .59 262.48 NH3(tone) 1939. operatori economici.43 0 54.8 % Depăşiri 85.5 85.

completa şi modificata prin HG 1902/2004: degradarea metalelor. Aceasta categorie de poluan i este generata de procese industriale diferite şi de sursele mobile. NH3) Emisii totale de poluan i atmosferici . procesele de produc ie a ingrasamintelor pe baza de azot. petrol. NOx. pentru anul 2008.(SO2. aplicarea adezivilor la fabricile de încăl ăminte. *Instala iile care intra sub inciden a directivei 94/63/CE(COV benzina). transpusa prin HG nr. trafic rutier. turnatorii fonta. surse sta ionare – centrale termice.I. arderea combustibililor fosili şi deşeurilor lemnoase pentru producerea. transpusa prin HG nr.6%.32% din utilizarea solven ilor în industria. BACAU Intergroup engineering Comparativ cu anul precedent. fabricarea berii. NH3) în Bacău au cunoscut în general o scădere. în procent de 53. procent de 32. emisiile anuale de amoniac provin din: agricultura.73% din arderile din industria de prelucrare.699/2003. având timp îndelungat de remanenta în mediu. cantitatea de NH3 emisa în atmosfera este în scădere.17% din extrac ia şi distribu ia combustibililor fosili. în procent de 34. curatarea chimica uscata. activită ile de tratare şi depozitare a deşeurilor. activită i industriale care folosesc solven i organici. pasuni şi păduri. Emisii de metale grele Metalele grele . ca urmare a preocupărilor opera ilor economici pentru reducerea poluării.5 %. containere mobile. NOx. Compuşii organici volatili rezulta din: prelucrarea.3%. modificata şi completa prin HG 893/2005. vopsirea autovehiculelor. în procent de 14. energiei electrice şi termice.U. fabricarea pâinii. etc. La nivelul jude ului Bacău. *pentru mercur surse mobile – trafic pe baza de benzina.cupru. şi anume: terminalele şi depozitele de benzina şi instala iile aferente de incarcare/descarcare. Emisii totale de poluan i atmosferici-(SO2. Astfel sursele principale sunt: *pentru cadmiu procese de combustie pe baza de cărbuni. incinerare deşeuri spitaliceşti. compostarea reziduurilor menajere. 16. gaze naturale. Pag. nichel. lăcuirea mobilei la fabricile de mobila. Principalele surse industriale de emisie a COV inventariate în anul 2008 în jude ul Bacău: *Instala iile care intra sub inciden a directivei 1999/13/CE(COV). depozitarea sau transportul i eiului şi a produselor petroliere. surse mobile-trafic pe baza de motorina.P. se constata o scădere a cantitatii totale de oxizi de azot emisa în atmosfera . fabricarea celulozei şi hârtie. mercur. în anul 2008. sta ii de distribu ie a carburan ilor Alte surse industriale: fabricarea de băuturi alcoolice distilate.2% Comparativ cu anul precedent. iar pe termen lung sunt periculoşi deoarece se pot acumula în lan uri trofice. 24. crom. plumb – sunt compuşi organici care pot fi degrada i pe cale naturala. zinc. emisiile de COV nemetalici provin: 26. Emisii anuale de amoniac (NH3) La nivel de jude ului Bacău. industriale şi agricole.D. impregnarea lemnului de creozot. cadmiu.568/2001. 113 din 221 . Surse neindustriale: emisii foliare din agricultura.

16 µg/mc şi cu toate ca valoarea este mai mare decât valoarea medie în anii anteriori. Solul depozitului de deşeuri municipale este contaminat bacteriologic.06000 ha de inut de către societate cu reziduuri petroliere şi metale grele pe o suprafa a de 0. Emisii de plumb Printre sectoarele responsabile de cele mai mari emisii de plumb se număra: incinerarea deşeurilor. conform OM 592/2002 nu s-a depăşit valoarea limita orara pentru indicatorul NO2. calciu. la probele de apa de suprafa a s-au depăşit concentra iile la nitra i. procesele de produc ie. nu se poate considera ca a crescut concentra ia de SO2 în aerul ambiental şi trebuie inut cont de calitatea slaba a datelor. Comparativ cu anul precedent se constata o scădere a emisiilor de plumb în atmosfera.06 ha.3 ha. Pag. S-a constat depăşirea valorii normale la cadmiu (zona sec iei de acoperiri metalice) fara depăşirea pragului de alerta. mangan şi turbiditate. nu a fost depăşită valoarea limita anuala de 40 µg/mc. la nici o sta ie. şi la reziduuri petroliere (în zona sta iei de neutralizare). S-a constat prezenta de substan e oxidabile în apa freatica.D. iar începând cu anul 2008. În jude ul Bacău. PRIMARIE BACAU . conform aceluiaşi ordin.P. urmărirea acestui poluant este realizata prin măsurători în cele doua sta ii automate de monitorizare a calită ii aerului. La probele fizico chimice la sol nu s-au depăşit valorile normale. iar începând cu anul 2008. sulfa i depăşesc valorile normale dar nu depăşesc pragul de alerta. la probele de apa freatica au fost depăşiri la cloruri. Pe parcursul anului 2008. mangan. 114 din 221 . în anul 2008 nu a fost declarate emisiile de poluan i organici persisten i. BACAU Intergroup engineering Se constata o uşoara creştere a emisiilor de metale grele în atmosfera fata de anul 2007. aceasta fiind valoarea limita anuala prevăzuta pentru protec ia ecosistemelor (OM 592/2002). conform OM 592/2002.I.30 ha Contaminare identificata pe 13. Maximul valorilor orare s-a înregistrat în cazul măsurătorilor efectuate la sta ia Bacău -1 şi a fost la 113. Valoarea medie anuala s-a situat sub 20 µg/mc. care a fost determinata de echipamentele utilizate în perioada respectiva. ca urmare a realizărilor programelor de conformare şi datorita faptului ca în trafic nu se mai foloseşte benzina cu plumb. Media anului 2008 pentru municipiul Bacău a fost de 28. traficul rutier. Concentra iile de metale. Situa ia terenurilor poten ial contaminate din municipiul Bacău SC AEROSTAR SA –. Monoxid de carbon Poluantul CO rezulta din arderea incompleta a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând partea din categoria poluan ilor specifici rezulta i din trafic.U. Emisii de hidrocarburi aromatice policiclice Nu au fost declarate astfel de emisii la nivelul jude ului Bacău. Dioxidul de azot Până în 2007 concentra ia de NO2 în municipiul Bacău a fost urmărita în re eaua manuala de monitorizare.00 ha Contaminare observata pe aprox.Fabricarea hârtiei şi cartonului – 3. Dioxid de sulf Până în anul 2007. hidrocarburi.Poluare istorica a terenului în suprafa a 0. cloruri. industria energetica şi procesele de produc ie. SC LETEA SA . fenoli. urmărirea acestui poluant este realizată prin măsurători în cele doua sta ii automate de monitorizare a calită ii aerului.62 µg/mc şi nu a fost depăşită valoarea limita anuala de 40 µg/mc pentru protec ia sănătă ii umane. Cea mai mare cantitate de emisii de cadmiu şi mercur provine din incinerarea deşeurilor industriale.1712 . Valoarea medie anuala pentru municipiul Bacău a fost de 5.DEPOZITE DESEURI MUNICIPALE – 13. sulfa i.50 µg/mc şi de asemenea. 3 ha. concentra ia de SO2 în jude ul Bacău a fost urmărita în re eaua manuala de monitorizare.

25. rezultatele sunt sub limita pragului de aten ionare. Societatea comercială Amurco. Radioactivitatea factorilor de mediu aer şi apă a înregistrat valori normale.pia a Sud . în care s-au înregistrat depăşiri ale pragurilor limită admise de STAS 10009/88 ale măsurătorilor de zgomot.36 mg/mc NH3.55 – 13. str. Zonele cele mai afectate.I. creşe. profilată pe produc ia de îngrăşăminte chimice pe bază de azot este un constant poluator cu amoniac. Izvoare. Valorile analizate de APM sunt sus inute şi de creşterea valorilor înregistrate pe analizatoarele de amoniac. Valorile ob inute la momentul recoltării depăşesc pragul de aten ie. str.U.str. incinte şcoli. pe sta iile automate BC – 1 şi BC – 2 Situa ia poluărilor accidentale în municipiul Bacău conform Agen iei de Protec ie Mediului în anul 2007 (lunile iulie si august): Nr.P.Casa de Cultură . Amurco SRL Bacău În diverse zile de-a lungul anului Aer semnificativ / Miros puternic de amoniac 2. unde rezultatul analizelor de laborator a arătat o concentra ie de 0. Chimiei. Rezultatele măsurătorilor de zgomot efectuate lunar prin monitorizarea unui număr de 10 puncte . SC Agricola Interna ional SA Bacău Aer semnificativ / Miros de amoniac Concluzii: 1. Alecu Russo . Localizarea fenomenului Municipiul Bacău – sediu APM -cartier Narcisa . în doua puncte din municipiul Bacău. Agen ia pentru Protec ia Mediului (APM) Bacău prelevă probe prin laboratorul propriu. operatori economici. Ecaterina Teodoroiu nr. 2. grădini e. 4. 5. depăşiri ale limitelor legale înregistrându-se doar în câteva luni ale anului la unii operatori economici în anul 2009.16 Agentul poluator Factorii de mediu afecta i 1.zona hotel Moldova Municipiul Bacău .Podul cu Lan uri . SC.45 – 14. 115 din 221 .str. Calitatea aerului în municipiul Bacău în 2009 nu a înregistrat depăşiri ale limitei admisibile ale poluan ilor. Cel de-al doilea punct a fost Arena Mall.Robinete Industriale -liceul H Coandă -Calea Romanului -str.Chimiei. amplasate în parcul Prefecturii şi Izvoare. sunt următoarele: str. inters. Rezultatele ob inute au arătat în zona hotelului Moldova concentra ii de 0.25 mg/mc NH3.în intersec ii şi puncte situate la jumătatea distan ei între acestea.centrul comercial Bistri a .D. 3.15. nu au existat depăşiri ale pragului de aten ionare. Calitatea mediului ambiant este influen ează negativ de către traficul auto pe principalele artere prin emisiile de gaze de eşapament şi zgomot. Toamnei . în incinta industrială. BACAU Intergroup engineering Alte surse de poluare Traficul auto pe aceste artere influen ează negativ calitatea mediului ambiant prin emisiile de gaze de eşapament şi zgomot. în intervalul de recoltare 12.str. concentra ia maxima admisa fiind de 0. Republicii -cartierul Izvoare . Pag.3 mg/mc NH3 conform analizelor APM Bacău. Republicii. Calitatea apelor curgătoare nu a înregistrat valori deosebite la probele din râurile ce traversează oraşul. în intervalul 13.Narcisa-str.

BACAU Intergroup engineering 6. Marasesti - - - 7 8 Salcia lui Bacovia .10 0.J.J. Bacău 18/1995 H. 1284/2007 H. Bacău 18/1995 De interes comunitar H.Suprafa a: 29 ha. 116 din 221 .G. profilată pe produc ia de îngrăşăminte chimice. Bacău 18/1995 H. 7.J. Bacău 18/1995 H.C. „Lacurile de 2151/ Acumulare Buhuşi.C.J.J. lac care are statut de Arie de Protec ie Specială Avifaunistică . concentra ii ridicate de amoniac s-au înregistrat în 2009 şi în zona hotelului Moldova şi Arena Mall. Bacău În Parcul Trandafirilor din municip.MN Magnolia lui Bacovia . Bacău Pe Insula de Agrement Bacău În curtea Colegiului Ferdinand din municip. (H. Bacău 2151/2004) 18/1995) Face parte din situl Natura 2000 H. Bacău 18/1995 1 Aria de Protec ie Specială Avifaunistică Lacul Bacău II Parcul Cancicov 202. Terenurile poten ial contaminate din municipiul Bacău aflate în eviden a Agen iei de protec ia mediului au o suprafa ă totală de16. zonă de plajă. debarcader.C.C.G.00 - În Parcul Trandafirilor din municip.42 ha.G. cu următoarele amenajări: spa ii verzi-parc.U.C. Denumire Suprafa ă (ha) Amplasament Statut legal De interes De interes na ional jude ean (H. 81% din suprafa ă reprezintă vechiul depozit de deşeuri. Specii de faună protejate care se găsesc în zona Lacului Bacău II. Bacău 18/1995 H.0 ha.J.de interes na ional şi componenta a sitului Natura 2000 „Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău .2004 Bacau-Bereşti” H. exemplarului de Populus alba (MN) de pe Insula de Agrement Bacău are 2 crengi din partea de jos a coroanei care au fost îndepărtate fiind uscate.C. terenuri de sport. crt.I.C. Amenajări speciale: Pe lac există o insulă de agrement în suprafa ă de 11.J.P.C. Un constant poluator cu amoniac este SC Amurco. ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR/NA IONAL/JUDE EAN ŞI MONUMENTE ALE NATURII DIN MUNICIPIUL BACAU Starea de conservare a ANP din municipiul Bacău este favorabilă. Pag.C. T.J.Bereşti” – de interes comunitar Tabel 36: Situa ia ariilor protejate din municipiul Bacău Nr.00 - 2 3 4 5 6 Parcul Trandafirilor Insula de Agrement Ginkgo biloba (monument al naturii – MN) Populus alba MN Quercus robur MN 27. Bacău 18/1995 Sursa Agen ia de Protec ia Mediului Bacău LACUL “AGREMENT” . Are scop de atenuare a viiturilor şi de agrement. Bacău 18/1995 9 - - - H. Amenajat la confluen a râului Bistri a cu râul Bârnat.J.MN - - - H. Bacău În spa iul verde dintre Biblioteca Municipala Bacău şi str.D.53 11.

aglomerări de specii migratoare. aglomerări mari de păsări acvatice şi popula ii importante din specii amenin ate la nivelul Uniunii Europene. Custode: Centrul Regional de Ecologie Bacău Str. şi inclus în Re eaua Ecologică Europeană NATURA 2000 prin H. Bacău Aici au fost identificate concentrări de specii amenin ate la nivelul Uniunii Europene. nr. ARIA DE PROTEC IE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ “LACUL BACĂU II” A fost desemnat arie de protec ie specială avifaunistică .G. 10 – 40 i.2151 din 2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone. Pag. Sucursala Neam . Specii de faună protejate se găsesc în zona Lacului Bacău II – 196 ha.P. 200 – 300 i. 1000 – 1500 i. Drăghicescu. exemple fiind ra a sunătoare (Bucephala clangula) sau ferăstraşul mare (Mergus merganser). Amenajări speciale: deserveşte hidrocentrala Bacău II Administrator: SC HIDROELECTRICA SA. Bacău jud. BACAU Intergroup engineering Administrator: Apele Romane Bacău Str.13. Lt. 3. jud. 5 – 10 p. cu excep ia exemplarului de Populus alba (MN) de pe Insula de Agrement Bacău a cărui trunchi prezintă o scorbura foarte mare. Iernat Pasaj 220 – 300 i. nr. nr. Lacul Bacău II este inclus în aria de protec ie specială Avifaunistică ”Lacul Bacău II” şi în Situl NATURA 2000 “Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti”. nr. între 220 – 300 de păsări iernează şi între1690 – 2770 de păsări doar tranzitează zona. Cuza Vodă. Str. Vasile Alecsandri. precum lebăda de iarnă (Cygnus cygnus). 117 din 221 .G. nr.1284 din 2007.1.APSA .I. 30 – 80 i. 7 – 10 p.prin H. 300 – 600 i. 150 – 250 i. Concluzii: 1. sunt monitorizate activită ile păsărilor sălbatice în tranzit astfel între 142 – 190 perechi de păsări cuibăresc. cum ar fi chira de baltă (Sterna hirundo) sau eretele de stuf (Circus aeruginosus). În zonele amenajate ca arii naturale de protec ie avifaunistică. Speciile de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE: Cod A022 A081 A038 A193 A166 A307 A140 A177 A196 A197 A127 Specie Ixobrychus minutus Circus aeruginosus Cygnus cygnus Sterna hirundo Tringa glareola Sylvia nisoria Pluvialis apricaria Larus minutus Chlidonias hybridus Chlidonias niger Grus grus Cuibărit 50 – 70 p. Piatra Neam . 2.U.D. Neam . Bacău. 80 – 100 p.Bereşti” – de interes comunitar şi Aria de protec ie specială avifaunistică „Lacul Bacău” – 202 ha. lac care are statut de Arie de Protec ie Specială Avifaunistică .de interes na ional şi componenta a sitului Natura 2000 „Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău . 39. Starea de conservare a ANP din municipiul Bacău este favorabilă.

Corectarea traseelor cu realizarea de profile transversale corespunzătoare.Prezen a ambuteiajelor. . .Semaforizarea intersec iilor conform studiului de trafic.investi ii în vederea asigurării functionalitatii terenurilor (introducerea dotărilor şi unită ilor . . Pag. regim de inaltime/construire şi realizări de drumuri noi.Instalarea unor instala ii cu sens giratoriu conform studiului de trafic.Calitatea necorespunzătoare a unor construc ii cu structuri deteriorate şi statutul incert în privin a asigurării stabilită ii şi siguran ei în exploatare.Calitatea slabă a drumurilor de pe care lipseşte îmbrăcămintea asfaltică.Existen a căii ferate şi a zonei feroviare în interiorul municipiului Bacău.Amenajarea de piste de biciclete . . DISFUNCTIONALITATI Tabel 37: Disfunc ionalită i. .Prezen a aeroportului interna ional în imediata apropiere a zonei locuibile.căi de acces.Măsuri de reabilitare şi modernizare a fondului construit existent.Construc iile de locuin e vor avea la baza proiecte avizate. .P.Lipsa şoselei ocolitoare la nivel de autostradă. .Reabilitarea şi modernizarea drumurilor.Reabilitare şi extindere la 4 benzi a unor pasaje aglomerate CIRCULATIA FOND CONSTRUIT ŞI UTILIZAREA TERENURILOR .D.Lipsa amenajărilor pentru evacuarea apelor de pe platforma drumurilor. eventual refunctionalizarea unor obiective în func ie de necesitatile localitatii.Cele doua lacuri de acumulare împart oraşul în doua.I. domenii.Urbanizarea necontrolată . . iar în execu ie se vor utiliza materialele durabile şi finisaje corespunzătoare. . PRIORITATI . . re ea de apa. lipsa de fluen ă a traficului în interval de vârf.factor de compromitere şi deteriorare a patrimoniului cultural – istoric. .Viabilizarea zonelor destinate extinderii intravilanului municipiului Bacău . . re ele de telecomunica ii etc. .Implementarea legisla iei specifice monumentelor istorice în conformitate cu Legea 422/2001.U. . generând discontinuită i şi îngreunând traversarea dintr-o parte în alta (singurul punct de trecere fiind podul Serbanesti). BACAU Intergroup engineering U. priorită i DOMENII DIFUNCTIONALITATII . 118 din 221 . .Intravilanul a atins aproape limitele administrative ale municipiului .Transportul în comun este slab dimensionat şi nu deserveşte întreaga popula ie.Creşterea procentului de ocupare a terenului din intravilan prin reparcelari.Lipsa parcărilor în zonele intens circulate.). .Prezen a denivelărilor şi gropilor din îmbrăcămintea asfaltica. . . . canalizare.Oraşul s-a extins doar pe direc ia nord-sud. .

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

- Insuficien a terenurilor care să fie - Crearea unei baze de date imobilare pentru
puse la dispozi ia investitorilor; - Nivelul scăzut al investi ilor în sectorul productiv; - Spa iul expozi ional existent nu acoperă cererea pie ei. Insuficienta promovare a produselor locale pe plan na ional şi interna ional; ECONOMIA -

-

-

- Dezvoltare neechilibrata a alimentarii cu apa (subdimensionarea re elei de alimentare pentru popula ie şi supradimensionarea re elei pentru platforma industriala) -

ECHIPARE EDILITARA

-

investitorii interesa i - realizarea unei baze de date cu informa ii generale (terenuri disponibile, pre ul acestora, gradul de dotare, etc); Dezvoltarea de structuri specializate pentru atragerea de investi ii străine: parcuri stiintifice şi tehnologice, centre de afaceri, centre de excelenta, incubatoare de afaceri; Utilizarea siturilor industriale dezafectate de la periferie pentru relocarea întreprinderilor în contextul obligativitatilor mutării activitatilor de produc ie din zonele centrale, reziden iale; Dezvoltarea serviciilor: financiare-bancare şi de asigurări, a serviciilor de intermedieri financiare, a serviciilor de IT, a serviciilor pentru popula ie, a serviciilor de alimenta ie publica, a serviciilor de expertiza şi consiliere; Construirea Centrului Expozi ional şi a Afacerilor Bacău; Dezvoltarea firmelor specializate în servicii de consultanta financiara, proiecte, studii de pia a; Demararea investi ilor în infrastructura municipiului: construirea şoselei de centura, reabilitarea termica a blocurilor de locuin e, reabilitarea re elelor de alimentare cu apa şi canalizare, reabilitarea arterelor rutiere, etc.; Extindere re ea de alimentare cu apa; Extindere re ea gaze naturale; Extindere re ea electrica;

SPATII PLANTATE, AGREMENT, SPORT

- Insuficienta zonelor de agrement, sport şi spatii verzii; - Dotările pentru agrement necesită îmbunătă iri;

PROBLEME DE MEDIU

- Existen a unor zone critice din punct de vedere a poluării atmosferei datorată activită ii industriei chimice, energetice şi alimentare: SC Amurco SRL, SC CET SA Bacău, SC Agricola Interna ional Bacău; - Poluare atmosferică constantă creată de traficul rutier şi de centrele industriale; - Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere; - Gradul de umplere a depozitului de deşeuri este de 90%; - Depozitul actual de deşeuri N. Bălcescu nu este un depozit de colectare selectivă; - Nu există sta ii de sortare; - Deşeurile industriale, constituie o sursă majoră de poluare pentru mediu, datorită modului în care sunt gestionate; - Lipsa unui depozit industrial conform.

- Amenajarea unor zone sportive şi agrement şi asigurarea accesibilitatii spre viitoarele dotări specifice; - Amenajarea peisagistică şi de agrement a Complexului Olimpic; - Reabilitarea şi modernizarea Insulei de Agrement; - Amenajarea unor puncte de precolectare selectiva a deşeurilor menajere şi colectare acestora printr-un program de salubrizare; - Realizarea planta iilor de protec ie, cu rol ecologic pe traseele principalelor drumuri;

Pag. 119 din 221

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering
- Lucrări necesare pentru reabilitarea centrelor existente: reabilitare canalizare, contorizare apă, grupuri sanitare, racordare apă caldă, - Extindere cu un sediu nou a Clubului pensionarilor - Adăpost temporar pentru persoanele victime ale violen ei domestice şi asisten ă pentru agresori. - Exista zone industriale/ par i din platforme industriale dezafectate, nefunc ionale şi intens poluate; - Monumentele de interes na ional şi jude ean aflate în stare avansată de degradare şi a căror zona de protec ie nu este respectată. „Centrul social pentru tinerii peste 18 ani care părăsesc institu iile de protec ie a copilului şi consilierea familiilor acestora” - din strada Henri Coandă, nr. 9. „Centru de cazare temporară pentru oamenii fără adăpost din municipiul Bacău” – din strada Milcov, nr. 9 E, în cadrul unui Punctului termic nr. 154. Realizarea unui centru de asisten ă socială pentru persoane vârstnice - Creşterea suprafe ei de spa ii verzii a municipiului: în zona blocurilor ANL, scuaruri între blocuri, a terenurilor libere neproductive, aferent noului Spital Municipal, amenajarea cu gazon şi puie i de arbori a rampei" Nicolae Bălcescu"; - Reabilitarea monumentelor: Casa Memoriala "V. Alecsandri", Casa Memoriala "G. Bacovia", Casa "Arh. G. Sterian".

ASISTEN Ă SOCIALA

-PROTEJAREA ZONELOR -CU VALOARE DE PATRIMONIU -PE BAZA NORMELOR SANITARE ÎN VIGOARE -FATA DE CONSTRUCTII ŞI CULOARE TEHNICE -CU DESTINATIE SPECIFICA -ZONE POLUATE

Sursa: PUG 2009

ANALIZA SWOT
Puncte tari
Economia • Existen a unor centre de formare private, care furnizează cursuri de formare în profesie, pentru care agen ia locală de ocupare nu este autorizată. • Ponderea ridicată a investi iilor private în totalul investi iilor la nivel de municipiu; • Municipiul Bacău este oraş de rang I, cu un puternic poten ial polarizator, pol de dezvoltare regională. • Sector comercial bine dezvoltat, performant şi adaptabil. • Evolu ie pozitivă a dezvoltării IMM în diferite ramuri ale economiei. Fondul construit • Creşterea numărului de construc ii din municipiu; Circula ie • Acces direct la magistralele de căi ferate şi rutiere; • Existen a drumului european E85 ce străbate municipiul Bacău; • Aeroportul interna ional Bacău care asigură curse aeriene către Germania, Italia, Austria; • Amplasarea centrală la nivelul teritoriului na ional, existen a drumurilor europene E85, E574, E577 ce străbate municipiul Bacău; Echiparea edilitara • Infrastructura de telecomunica ii bine dezvoltată şi cu un grad ridicat de acoperire: cea mai mare cifră de

Puncte slabe
Economia • Rata ridicată a şomajului în rândul popula iei de sex feminin; • Scăderea ponderii industriei în economia locala; • Nivelul scăzut al investi ilor în sectorul productiv; • Lipsa ini iativelor de cooperare public – privat. • Decalaje tehnologice şi de competitivitate fa ă de media na ională şi UE. • Export bazat în special pe produse cu valoare adăugate scăzută şi medie. Fondul construit • Calitatea necorespunzătoare a unor construc ii cu structuri deteriorate şi statutul incert în privin a asigurării stabilită ii şi siguran ei în exploatare; • Oraşul s-a extins doar pe direc ia nord-sud; • Urbanizarea necontrolata - factor de compromitere şi deteriorare a patrimoniului cultural – istoric; • Deserveşte întreaga popula ie; Circula ia • Nivel scăzut al infrastructurii rutiere modernizate; • Trama stradala necorespunzătoare dezvoltării traficului auto, în unele zone; • Lipsa locurilor de parcare, în special în centrul municipiului, îngreunează traficul în zonă; • Inexistenta unor benzi de trafic dedicate transportului în comun de persoane care sa permită o viteza comerciala de trafic mare; • Prezentarea ambuteiajelor, lipsa de fluenta a Pag. 120 din 221

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering
traficului în interval de vârf; • Lipsa amenajărilor pentru evacuarea apelor de pe platforma drumurilor; • Depăşirea traficului pe tronsoane, a capacită ii portante a drumurilor. • Starea tehnică a căilor ferate degradată în unele zone conduce la viteze de deplasare mici. • Lipsa şoselei ocolitoare la nivel de autostradă; • Transportul în comun este slab dimensionat Echiparea edilitară • Dezvoltare neechilibrată a alimentarii cu apa (subdimensionarea re elei de alimentare pentru popula ie şi supradimensionarea re elei pentru platforma industriala) • Sistemul de iluminat public este deteriorat şi vechi în anumite zone. • Re eaua de canalizare colmatată, nefunc ională şi subdimensionată. Învă ământ, cultură, cercetare • Nu există programe coerente care să vizeze îmbunătă irea stării disciplinare din şcoli; • Sume modeste alocate cercetării - dezvoltării, • Capacitate redusă de absorb ie – implementare a rezultatelor cercetării şi nivel scăzut al inovării în întreprinderi. • Specializările oferite de sistemul de învă ământ nu răspund cerin elor de pe pia a muncii. • Nivel scăzut de orientare a cercetării către cerere. • Monumentele de interes na ional şi jude ean aflate în stare avansata de degradare şi monumente a căror zona de protec ie nu este respectata; • Posibilită i slabe de valorificare a patrimoniului natural şi cultural datorită lipsei de informare şi educare a poten ialilor agen i locali, accesibilită ii reduse, lipsei de infrastructurii materialo – tehnice, de cazare şi alimenta ie publică. Spatii verzi, Agrement, Sport • Insuficien a spa iilor verzi în conformitate cu legisla ia în vigoare; • Insuficienta zonelor de agrement şi sport; • Dotările pentru agrement necesita îmbunătă iri; Turism • Insuficienta oferta de agrement; Asisten ă socială • Îmbătrânirea popula iei şi creşterea cererii de servicii sociale; • Serviciile de îngrijire la domiciliu sunt insuficiente, discontinue şi pu in diversificate; • Capacitate scăzută de a asigura servicii sociale pentru toate categoriile de persoane aflate în dificultate; Protec ia mediului • Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere în prezent (în 2010 se propune finalizarea Depozitului de deşeuri conform legisla iei europene în vigoare); • Existen a unor zone critice din punct de vedere a poluării atmosferei datorată activită ii industriei chimice, energetice şi alimentare: SC Amurco SRL, SC CET SA Bacău, SC Agricola Interna ional Bacău; • Număr mic de operatori care de in sisteme de monitorizare şi control pentru emisiile poluant; Pag. 121 din 221

afaceri realizată în domeniul poştei şi telecomunica iilor din zonă; • Existen a unui sistem de iluminat reabilitat în unele zone; • Echiparea cu re ea de fibră optică. • Proiect ISPA pentru sistem integrat de gestionare a deşeurilor • Proiect ISPA reabilitare conducte şi instala ii alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv extindere Sta ie de epurare. Învă ământ, cultură • Municipiul Bacău este centru universitar care are ca preocupare de bază cercetarea ştiin ifică, inventica, inovarea tehnologică, informatizarea şi promovarea societă ii informa ionale cu aproximativ 8.000 – 10.000 studen i • Reabilitarea, modernizarea şi dotarea institu iilor de învă ământ din fonduri proprii şi comunitare. • Existen a învă ământului privat pentru toate nivelurile. • Existen a unei infrastructuri de cercetare, dezvoltare şi inovare în cadrul Universită ilor din Bacău; • Existen a centrelor culturale, teatre, biserici, monumente istorice; • Patrimoniu natural şi cultural valoros. Spatii verzi, Agrement, Sport • Existen a zonelor verzi amenajate care îmbunătă esc microclimatul (Parcul Cancicov, Parcul Trandafirilor Insula de agrement etc.) Turism • Cifra de afaceri în domeniul hotelier şi al restaurantelor este asigurată de IMM-uri şi Microîntreprinderi; Asisten ă socială • Existen a ONG-urilor cu activitate în domeniul asisten ei şi protec iei sociale; • Indicele de îmbătrânire demografică este mai bun decât al municipiilor din Moldova • Colaborare public – privat (ONG, Biserică) în dezvoltarea de programe sociale. Protec ia mediului • Implementarea proiectului ISPA privind managementul deşeurilor; • Existen a re elei de monitorizare a calită ii aerului • Proiect ISPA pentru îmbunătă irea sistemului de canalizare – epurare.

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering
• Insuficienta educare şi informare a popula iei în domeniul protejării mediului; • Prezen a surselor majore de poluare a apelor: SC Letea SA, RAGC Bacău, SC Amurco SRL, care au ca emisar râul Bistri a; • Lipsa comunicării inter-sectoriale şi a coordonării pentru managementul resurselor naturale şi ale mediului; • Lipsa unui depozit industrial conform. • Absen a operatorilor economici din domeniul reciclării deşeurilor, parcul de utilaje şi echipamente pentru asigurarea salubrizării depăşit tehnologic.]

Oportunită i
Economie • Posibilitatea dezvoltării mediului de afaceri ca rezultat al construc iei parcurilor industriale, existenta parcului industrial HIT PARK; • Diminuarea şomajului în rândul popula iei calificate; • Crearea zonei metropolitane; • Constituirea de parteneriate public-privat; • Clarificarea profilului competitiv al municipiului, pe baza oportunită ilor şi tendin elor pie ei. • Deschiderea şi activarea cooperării intersectoriale public – privat – academic în vederea asigurării condi iilor pentru dezvoltare economică. • Poten ial de atragere de investi ii în zona municipiului Bacău datorat prezen ei aeroportului şi parcului industrial. • Noi surse de investi ii sus inute din Fonduri structurale. • Pia a internă cu un mare poten ial de absorb ie. • Interesul în creştere al investitorilor priva i, pentru dezvoltarea infrastructurii; • Existen a unei infrastructuri de produc ie ce poate fi valorificată în dezvoltarea afacerilor; • Construirea Centrului expozi ional şi de Afaceri din Bacău; • Stimularea înfiin ării de IMM-uri cu activită i industriale diverse; • Realizarea Eurogării Bacau-important nod de cale ferata cu infrastructura moderna pentru traficul de calatori şi marfa; Echiparea edilitara • Existen a fondurilor structurale şi de coeziune. Turism • Posibilitatea atragerii turiştilor şi investitorilor străini prin îmbunătă irea imaginii municipiului; Circula ie • Posibilitatea ca prin modernizarea şi reabilitarea drumurilor (podurilor), acestea să sus ină mediul de afaceri regional şi să devină puncte de plecare pentru itinerarii turistice regionale; • Orientarea generala către un transport public de persoane nepoluant sau cat mai pu in poluant; • Propunerea de proiecte de reabilitare drumuri din fonduri nerambursabile, POR şi POS Transport. Asisten ă socială • Posibilitatea ca infrastructura de servicii sociale existentă prin modernizări şi reabilitări să servească ca

Riscuri /amenin ări
Economie • Creşterea în continuare a gradului de sărăcie a popula iei din zonă; • Creşterea şomajului în rândul absolven ilor de nivel mediu; • Migrarea for ei de muncă în străinătate sau în alte localită i; • Costuri în continuă creştere la materiile prime din import şi energie. • Recesiune economică interna ională. • Migra ia unor sectoare industriale către loca ii cu costuri de for ă de muncă reduse. • Creşterea poluării datorată proceselor industriale, în special cele din domeniul energiei. Echiparea edilitara • Instabilitate legislativă şi monetară; • Orientarea preferin elor popula iei spre sistemele descentralizate de încălzire. Turism • Stagnarea sau reducerea numărului de turişti datorita infrastructurii rutiere deficitare; • Monumentele culturale şi istorice insuficient promovate şi între inute, lipsa serviciilor şi a infrastructurii aferente pot împiedica dezvoltarea durabilă a turismului cultural. • Competi ia cu jude ele învecinate în atragerea interesului investitorilor şi turiştilor. Circula ie • Creşterea explozivă a numărului de autovehicule; • Concuren a aeroporturilor Suceava şi Iaşi poate conduce la pierderea statutului de aeroport regional. • Risc de congestionare a traficului în zona de intrare în Municipiu pe drumul european E 85 Asisten ă socială • Lipsa co-finan ării pentru diferite proiecte sociale finan ate prin Fonduri ale Uniunii Europene; • Dificultă i în integrarea serviciilor sociale cu cele medicale şi de alta natura; • Condi ii economice şi creşterea masei de proteja i şi asisten i sociali face municipiul vulnerabil; • Lipsa angajamentului principalilor factori interesa i din municipiu, de implicare activă în Parteneriatele Strategice cu Primăria Bacău. Învă ământ, cultura • Neîntre inerea patrimoniului natural şi cultural poate duce la distrugerea valorilor existente. Protec ia mediului Pag. 122 din 221

U. cultura • Atragerea de fonduri pentru continuarea investi iilor din şcoli. „George Bacovia”. crearea unor structuri care să îmbunătă ească indicii de mediu. sport • Amenajare peisagistică şi de agrement a Complexului Olimpic. 123 din 221 . Alecsandri”. • Reabilitarea şi modernizarea Insulei de Agrement. • Parteneriate între Administra ia publică locală ONG-uri – Organiza ii de Tineret.P.D. • Participarea la Programe europene de cercetare şi implementare a Spa iului European de Cercetare. • Transpunerea şi implementarea directivelor U. Agrement. a terenului din jurul noului Spital Municipal. BACAU Intergroup engineering • Presiunea crescândă pe care dezvoltarea economică şi a zonelor reziden iale o exercită asupra factorilor de mediu. • Implementarea şi derularea unor programe de ajutorare a copiilor care provin din familii defavorizate. amenajarea cu gazon şi puie i a rampei „Nicolae Bălcescu” • Adaptarea programelor de învă ământ la cerin ele economiei de pia ă. Administra ie publică • Accesarea fondurilor europene pentru programe de dezvoltare a resurselor umane. Afectarea sănătă ii popula iei datorită poluării apelor subterane. Asisten ă socială • Dezvoltarea unei strategii comune la nivel teritorial. autoriza iilor şi licen elor de func ionare. cu sus inere din Fondul Social European. • Convergen a concep iei factorilor de decizie din administra ia publică locală privind dezvoltarea infrastructurii. • Accesarea fondurilor comunitare privind amenajarea unor parcuri. în legisla ia na ionala. • Realizarea unor PUZ –uri în zone de interes. • Posibilitate de accesare fonduri UE prin Programul Opera ional Regional. • Apelarea la fonduri din surse europene pentru • Pag.I. • Reducerea nivelului de zgomot şi de emisii poluante prin ecologizarea şi modernizarea serviciului public de transport persoane. Axa Prioritară 3. • Programul de reabilitare termică a locuin elor. pentru furnizarea de servicii socio-medicale integrate. conform cererii pie ei muncii.E. • Simplificarea procedurilor de ob inere a avizelor. Sterian”. Învă ământ. • Reabilitarea monumentelor: Casele Memoriale „V. • Realizarea de investi ii cu scopul generării de surse alternative de energie. „Arh. spa ii pentru dezvoltarea de servicii integrate destinate categoriilor dezavantajate. • Posibilitatea accesării de fonduri UE prin Programul Opera ional Regional. • Derularea de contracte de cercetare împreună cu sectorul privat. G. • Creşterea suprafe ei de spa ii verzi în zona blocurilor ANL. • Posibilitatea accesării de fonduri UE prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. scuaruri între blocuri.

• Poten ial turistic nefolosit oferă multe oportunită i de dezvoltare pe termen lung.U. • Implicarea mai substan ială a cultelor în conturarea profilului local. Pag. • Existen a unor programe cu finan are europeană orientate spre creşterea eficien ei energetice ( POS CCE. Axa prioritară 4 – creşterea eficien ei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic. Turism • Atragerea de fonduri nerambursabile pentru promovarea municipiului. • Realizarea unor politici de marketing turistic.D. posibil de angrenat în activită i legate de valorificarea şi protec ia patrimoniului natural şi cultural. prin promovarea surselor regenerabile de energie) • Creşterea colaborării autorită ilor locale în formarea parteneriatelor în domeniul protec iei mediului. 124 din 221 . • Program Na ional de Îmbunătă ire a Calită ii Mediului finan at de Administra ia Fondului pentru mediu. BACAU Intergroup engineering protejarea şi restaurarea patrimoniului cultural. • For ă de muncă disponibilă. Protec ia mediului • Folosirea fondurilor europene de coeziune (POS Mediu).P.I.

3 DINAMICA INVESTI IILOR ÎN MUNICIPIUL BACAU A. În acelaşi timp.P. 125 din 221 . depozitare. diversificând paleta de activită i economice din localitate. Tabel 38: Structura societă ilor comerciale după provenien a capitalului 2004-2008 Tip capital Total Integral de stat Privat autohton 100 % Mixt (stat 50 % şi peste 50 % + privat românesc) Privat străin 100 % Privat (autohton + străin) Alte tipuri Tip capital (Microîntreprinderi) Total Integral de stat Privat autohton 100 % Mixt (stat 50 % şi peste 50 % + privat românesc) Privat străin 100 % Privat (autohton + străin) Alte tipuri Tip capital (Întreprinderi mici) Total Integral de stat Privat autohton 100 % Mixt (stat 50 % şi peste 50 % + privat românesc) Privat străin 100 % Privat (autohton + străin) Alte tipuri Tip capital (Întreprinderi mijlocii) Total Integral de stat Privat autohton 100 % Mixt (stat 50 % şi peste 50 % + privat românesc) Privat străin 100 % Privat (autohton + străin) Alte tipuri Tip capital (Întreprinderi mari) Total Integral de stat Privat autohton 100 % Mixt (stat 50 % şi peste 50 % + privat românesc) Privat străin 100 % Privat (autohton + străin) Alte tipuri Tip capital (foarte mari) Total Integral de stat Privat autohton 100 % Mixt (stat 50 % şi peste 50 % + privat românesc) Privat străin 100 % Privat (autohton + străin) Alte tipuri 2004 4782 1 4604 15 66 96 2004 4152 4029 8 47 68 2004 474 449 9 16 2004 116 98 2 6 10 2004 34 1 26 4 2 1 2004 6 2 1 2 1 2005 5217 1 5067 11 56 82 2005 4591 4489 5 40 57 2005 474 452 2 8 12 2005 125 107 2 6 10 2005 23 1 18 1 1 2 2005 4 1 1 1 1 2006 5538 1 5404 11 48 74 2006 4874 4789 6 30 49 2006 508 486 2 9 11 2006 131 113 1 6 11 2006 20 1 14 1 2 2 2006 5 2 1 1 1 2007 5795 1 5655 10 50 78 1 2007 5112 5016 6 35 54 1 2007 523 502 1 8 12 2007 134 118 1 5 10 2007 21 1 17 1 1 1 2007 5 2 1 1 1 2008 6102 1 6044 10 19 27 1 2008 5401 5351 6 19 24 1 2008 545 542 2 1 2008 131 130 1 2008 20 1 18 1 2008 5 3 1 1 - Pag. Dispari ia locurilor de muncă şi deficitul economic legat de dezafectările zonelor industriale a fost amortizat par ial de noi investi ii în ramuri de produc ie.I. sau materiale textile în lohn) alături de firme de logistică. fără o profilare definitorie.D. servicii tehnice au preluat vechile loca ii industriale. numeroase fabrici de dimensiuni mici/medii (specializate în produc ia de mobilier. BACAU Intergroup engineering 1.U. STRUCTURA SOCIETĂ ILOR COMERCIALE Municipiul Bacău are un profil economic echilibrat.

iar întreprinderile mici reprezintă aproximativ 10%. modernizarea şi dotarea institu iilor de invatamânt Dezvoltare infrastructura drumuri în Municipiul Bacău (inclusiv apa şi canalizare. 2.000 euro Infrastructura educa ionala Faza de execu ie realizat 50%. Pe fundalul dezvoltării economice din anii 2004 .2011 47. consolidarea.000 euro 2007 – Faza de 50.2008 cu 41%. În perioada 2004 – 2008 a avut loc o creşterea a numărului de IMM-urilor cu 18%. 5.000 euro Finan atori Primăria Bacău 1 Spitalul municipal 2 Reabilitarea. INVESTITII REALIZATE ŞI ÎN CURS DE DERULARE Investi ii în curs de derulare din fonduri proprii si/sau finantare nationala: Nr. străin şi după mărimea societă ilor este prezentată în tabelul de mai sus. privat. început 2007 30. început 2008 execu ia durează 120 luni 170.000. 3. Din totalul societă ilor comerciale o singură întreprindere are capital integral de stat.000. în această perioadă. S-a avut în vedere o derulare a activită ilor economice în perioada 2004 .000 euro proiectare Execu ie estimata 24 luni Infrastructura de Locuit Faza de proiectare. început 2007 durează 60 luni 45.U. mixt. Scade numărul de întreprinderile mari în perioada 2004 . parcări) Extindere şi modernizare aeroport interna ional Primăria Bacău Primăria Bacău 3 4 Primăria Bacău 5 Reabilitare termică a blocurilor în municipiul Bacău 1000 blocuri Primăria Bacău Pag. sensuri giratorii.000. la 37 blocuri executate fa ade. Scăderea cu 72% a numărului de întreprinderi cu capital privat autohton şi străin în perioada 2004 – 2008 (reorientarea spre afaceri mici).000. BACAU Intergroup engineering Evolu ia structurilor societă ilor comerciale după provenien a capitalului: public.I. Concluzii: 1.000 euro Circula ia rutiera şi aeriana Faza de execu ie. Se constată o scăderea cu 71% a numărului de întreprinderi cu capital privat străin în perioada 2004 – 2008. 126 din 221 . B. crt.D. Din totalul societă ilor comerciale 87% sunt microîntreprinderi. 4. realizat 70%.000.2008. realizat 60% perioada estimata 2009 . În perioada 2004 – 2008 numărul microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici a fost în creştere.P. Întreprinderile mijlocii şi cele meri şi foarte mari şi foarte mari de in doar un procent de 3% din totalul societă ilor comerciale ce activează la nivelul municipiului Bacău. investitorii orientându-se spre afaceri mici. Proiect Faza/Durata de Valoare implementare Infrastructura sanitara Faza de execu ie.2008 se constată o creştere a activitatii economice la nivelul municipiului Bacău.

000.000 locuri. Coanda nr.000 euro Finan atori Primăria Bacău Primăria Bacău Primăria Bacău Primăria Bacău Primăria Bacău Primăria Bacău.C. Contribu ie ISPA 39.000 euro Primăria Bacău 7 8 Sursa: http://www.A. 1 2 Proiect Modernizare Bazin de Înot Amenajarea a 31 terenuri de sport Reabilitare obiectiv cultural ‘Teatru de Vara’ Amenajare Pia a de Gros Modernizare Pia a Centrala Extindere.000.000 euro 3.P.000 euro 1..250. COMPANIA DE APA BACAU S. COMPANIA DE APA BACAU S.000 euro Primăria Bacău si Fondul de mediu 8 2.000 euro 500.004.000 euro 10.12. BACAU Intergroup engineering Proiect Faza/Durata de implementare 2007 faza proiectare 72 LUNI Agrement Faza de proiectare.000 euro.006. Primăria Bacău 3 4 5 6 100.000. Proiect Linia de finan are ISPA 2002/RO/16/P/PE/018 Valoare 52.000. H. crt. sala polivalenta 7. centru servicii turistice 100 locuri) Amenajarea peisagistica a Complexului Olimpic Bacau 60.000 euro 600.000. crt.. Beneficiar S.000 euro Primăria Bacău Primăria Bacău Finan atori Nr.500 euro Finan atori Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi S.primariabacau.ro/ Primăria gestionează 27 de proiecte cu finan are europeană şi cofinan are na ională: Tabel 39: Proiecte cu finan are externa gestionate de către Primăria Municipiului Bacău Nr. început 2009 execu ia durează 12 luni (2010) Valoare 40.2009 Pag. 2 Implementarea şi certificarea unui Sistem de Management al Calită ii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2001 Studiu privind eficientizarea organizării resurselor umane Podul de la Şerbăneşti Faza/Durata de implementare Realizat 100% Realizat 100% Realizat 100% Realizat 100% Realizat 100% Realizat 100% Realizat 100% Valoare 5.000 locuri.000 lei Investi ii finalizate din fonduri proprii: Nr.837.000 euro Primăria Bacău Realizat 100% Realizat 100% 435.A.001.U.500 euro Data finalizare 31. RETELE ŞI DOTARI EDILITARE "Construc ia şi reabilitarea 1 aduc iunii principale care face legătura între Bacău şi sursa de apa de suprafa a lacul Poiana Uzului" construc ia unei noi sta ii de tratare a apei potabile "Reabilitarea re elei de canalizare" Execu ia lucrării a început în luna septembrie 2005 şi va fi finalizata în luna noiembrie 2010 Co-finan are BEI 13.I.000 euro 400.D. crt.C. 127 din 221 . 6 Construc ii de locuin e 7 Construire Baza Sportiva (stadion 20. început 2009 execu ia durează 36 luni Faza de proiectare. modernizare şi parcare imobil Str.

000.2011 100.532.000 euro. perioada estimata 2009 . împrumut BERD Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău.150. 1. execu ie 70%. perioada (2008-2014) Guvernul României şi Consiliul Jude ean Bacău Primăria Bacău Pag.15%) – UE.365 euro (21. 2 Proiect Reabilitare sisteme de alimentare cu apa potabila şi canalizare 3 Managementul integrat al deşeurilor în municipiul Bacău şi comunele învecinate. Beneficiar Primăria Bacău Nr. Centru expozi ional şi de afaceri Aplica ie axa prioritara 3 – POS Mediu Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău.000 euro. România ISPA 2004 RO 16 P PE 007 20. faza de execu ie. crt. faza de proiectare.000 euro (15.I. Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău.000 euro.095 euro (63. Primăria Bacău 5 Instala ii mari de ardere şi sisteme de termoficare în municipiul Bacău. Reducerea pierderilor de energie termica.000 EURO contribu ia beneficiarului final.770. Uniunea Europeană.000 EURO finan are nerambursabila şi 5. BIRD (împrumut) 20% contribu ie de la bugetul de stat 84. faza proiectare. Phare 2000 – CES 15.D. Primăria Bacău.000. început 2008 durează 72 luni Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău.FC Valoare 35. început 2006 durează 72 luni Finan atori Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. prin împrumut BERD Primăria Bacău 4 Grup de cogenerare Buget local al municipiului Bacău + Fonduri nerambursabile 11.597.P. 128 din 221 . Guvernul României şi Consiliul Jude ean Bacău Primăria Bacău INFRASTRUCTURA PENTRU AFACERI 6 Program PHARE 2006.000. faza proiectare.000 euro.8%) – Consiliul Jude ean Bacău Primăria Bacău INFRASTRUCTURA RUTIERA ŞI FEROVIARA 7 Centura municipiului Bacău Guvernul României. Creşterea capacitatii de producere a energiei termice şi electrice.000. început 2008 durează 24 luni 4. BACAU Intergroup engineering Linia de finan are Aplica ie POS mediu . 15.000 EURO.000.000 euro. jude ul Bacău.05%) Guvernul României prin Fondul Na ional 1.U.000.000.

2009 456. Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. 400.P.2 POR 10.000. început 2008 durează 24 luni Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău.U. Oituz şi Str.I. faza de proiectare.D.760 Euro de la Comisia Europeana şi 7495 Euro de la Asocia ia Creştina de Caritate Misiune şi Ajutor Betania Primăria Bacău 15 Centrul de cazare temporara a persoanelor fara adăpost din municipiul Bacău Aplica ie axa 3. crt. Consiliere şi Sprijin pentru familiile copiilor cu autism” 54.2011 6.000 euro. Primăria Bacău Pag. Nr. Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. perioada 2009 .000 Euro şi 11. 129 din 221 .280 Euro Consiliul Jude ean Bacău Primăria Bacău 14 “Centrul de Informare. Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. Ştefan Guse Beneficiar Primăria Bacău 9 Eurogara Bacău Buget local al municipiului Bacău + Fonduri nerambursabile Primăria Bacău AGREMENT 10 Construire centru de agrement şi turism pădurea Tamas Aplica ie axa 5. perioada estimata 2009 .000 euro.000 euro.000.000 Euro finan are neramburabila Primăria Bacău ASISTEN Ă SOCIALĂ „Adăpost de zi şi de noapte 12 pentru copiii străzii – Morcoveata Primăria Bacău 13 “Unitatea mobila de interven ie la domiciliului” 75. faza proiectare. faza de proiectare. început 2008 durează 36 luni Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. perioada estimata 2008 .000. 8 Proiect Construirea pasaj rutier subteran intre str. Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. BACAU Intergroup engineering Linia de finan are Buget local al municipiului Bacău + Fonduri nerambursabile Valoare 7.925.000 euro Faza de execu ie.800.2011 Finan atori Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău.000 euro.2 – POR. Primăria Bacău 11 Insula de Agrement POR 6. faza de execu ie.54 Euro din care 250.

Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. început 2009 durează 24 luni Primăria Bacău 21 Implementare Sistem de management informatic integrat în Primăria Municipiului Bacău Aplica ie Programul Opera ional Dezvoltarea Capacitatii Administrative 300. Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. Proiect Linia de finan are Valoare crt. DEZVOLTARE URBANĂ ŞI IMBUNĂTĂ IRE SERVICII PUBLICE 16 Proiectul “Re eaua Urbs Proiectul se 650. durează 30 luni 17 Proiectul "Întreprinzători în Regiunea Nord Est.000 euro.000 euro. Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. depus pe AXA PRIORITARĂ 3 „Creşterea adaptabilită ii lucrătorilor şi întreprinderilor” DOMENIUL MAJOR DE INTERVEN IE 3.I. început 2009 durează 24 luni Primăria Bacău Pag. Health pentru Construirea de derulează prin faza Comunită i Sănătoase” –BHC Programul proiectare. faza de proiectare.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”. început 2010 durează 24 luni Primăria Bacău 18 Proiectul se derulează prin Programul URBACT II.D.000 euro. (Building Healthy URBACT II. BACAU Intergroup engineering Finan atori Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. Furnizarea serviciilor publice on-line prin intermediul sistemului informatic Programul Opera ional Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU). faza proiectare.000 euro. Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. Proiectul “Sistem de Sprijin Integrat pentru Planificare Urbană Durabilă”. Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. început 2009 durează 24 luni Primăria Bacău 19 Aplica ie POS CCE 350. Beneficiar Primăria Bacău Nr. 360.P. pentru Municipiul Bacău. faza proiectare.Integrated Support System for Sustainable Urban Planning (ISSUP). început 2009 durează 12 luni Primăria Bacău 20 Sistem informatic integrat pentru gestionarea activitatii la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău Aplica ie program POS CCE 300. afaceri în Europa". Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. faza proiectare.U. faza proiectare.000 euro. 390. început 2008 durează 12 luni Primăria Bacău 22 Politici publice de dezvoltare locală – planificarea strategică pe termen mediu şi lung Aplica ie Programul Opera ional Dezvoltarea Capacitatii Administrative 250. început 2008 Communities). faza proiectare. 130 din 221 .000 euro.000 euro.

ADL Bacău. 2009/2011 ADL beneficiază de proiect Cele mai importante lucrări realizate de către Primăria Bacău în cursul anului 2009 sunt: începerea lucrărilor de construc ie la Pasajul subteran Oituz – General Ştefan Guşe. 2 lucrări de construc ie la Spitalul municipal Pentru fluidizarea traficului extrem de aglomerat din municipiu este importantă finalizarea Pasajului subteran Oituz – General Ştefan Guşe. 130. Programul de finan are este direct de la Comisia Europeană . continuarea unor proiecte importante precum reabilitarea termică a blocurilor sau darea în folosin a a unor blocuri de locuin e tip ANL şi sociale modernizarea Bazin de Înot amenajarea a 31 terenuri de sport amenajare Pia a de Gros şi modernizare Pia a Centrală extindere. Coanda nr. 23 Proiect Proiectul “Re eaua Europeană a Pie elor Orăşeneşti ale secolului XXI – A European Network of 21 Century Market Towns 24 25 Proiectul „Plan de Management pentru situl Natura 2000: lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti şi campanie de conştientizare a publicului”. Proiectul se derulează în parteneriat: APM Bacău (solicitant). Primăria Bacău. crt. Pasajul subteran Oituz . modernizare şi parcare imobil Str. redarea Teatrului de Vară circuitului şi patrimoniului cultural băcăuan. Beneficiar Primăria Bacău Nr.000 euro. faza proiectare.Programme EuropeAid: Non-State Actors and Local Authorities în Development.Ştefan Guşe va rezolva în parte problema fluidizării traficului rutier băcăuan şi va asigura legătura rutiera dinspre Oneşti cu centrul oraşului pe străzile: Oituz. proiectul este redepus în ianuarie 2009 Valoare 200. înlocuirea re elelor secundare aferente a două Puncte Termice. Pag.U. H. faza proiectare. Coordination.000 euro.000 euro. POS Mediu. Ionita Sandu Sturza şi Vasile Alecsandri.D. început 2009 durează 24 luni Primăria Bacău Uniunea europeana 490. CRE Bacău şi Scut Verde Bacău. 131 din 221 . Obiectiv de maxima utilitate publica. început 2009/2010 durează 36 luni Finan atori Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. cooperation and networking activities among European organisations în the area of development. Axa 4 – Protec ia Naturii.P. Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău.I.Ac iuni în domeniul Produc iei Agricole şi a Alimentelor Tradi ionale. Proiectul „Local Development – Actions in the area of agricultural Products and Traditional Food (LOCFOOD)” – Dezvoltare Locală . BACAU Intergroup engineering Linia de finan are Interreg IV C.

protec ie situri naturale. General Ştefan Guşe este de aproximativ 8 milioane de euro. finan at din fonduri europene nerambursabile în procent de 90%. care a fost acoperită prin implementarea proiectului de construc iei a Pasajului rutier subteran str.07 m lungime şi Rampa Oituz de aprox.70 m (pe sub cele 14 linii de cale ferată). acesta are o lungime de 261. Ionita Sandu Sturza şi respectiv str. . în prezent fiind în derulare faza de proiectare şi avizare. Oituz – Str. Infrastructura de transport În vederea facilitării traficului. . Valoarea totală a proiectului Pasajul rutier subteran str. parcuri.Au fost realizate repara ii pe podul Mărgineni. Oituz în lungime de 20 m. Siguran a circula iei va fi asigurata prin camere video. proiecte de infrastructură drumuri şi poduri.Zonele unde se lucrează sunt prioritare pentru fluidizarea traficului rutier. Pentru asigurarea continuită ii rutiere sunt prevăzute pasaje superioare amplasate peste cele două rampe de acces în pasaj.P.80 m lungime. învă ământ. a însemnat demararea unui proiect amplu de reabilitare a sistemului de alimentare cu energie termică din municipiu. construit în 1960. apa. deşeuri.I. De exemplu. transport. I. Pag. În municipiul Bacău sunt în derulare 27 de investi ii cu finan are externă şi cofinan are na ională în diverse stadii de derulare. General Ştefan Guşe. spre str. strada Chimiei preia mare parte din traficul rutier greu. Primăria a demarat lucrări pentru îmbunătă irea infrastructurii rutiere astfel: . Municipiul Bacău este un foarte important nod de cale ferată. implicit. dezvoltare economică. cu infrastructură modernă pentru traficul de călători şi marfă. podul Narcisa şi strada Chimiei de către Primăria Municipiului Bacău. fiind o stradă de tranzit spre variantele ocolitoare Letea Veche şi Izvoare – Înfră irii. două rampe de acces spre pasajul subteran propriu-zis: rampa Ştefan Guşe de 107. din care 615 de apartamente de tip ANL şi aproximativ 221 de locuin e sociale.Centura municipiului Bacău finan ată de Guvernul României. şi spre str.57 m şi este format din: pasajul rutier subteran propriu-zis de 86. în cadrul căruia popula ia va putea transmite sugestii şi posibilită i de rezolvare a problemelor municipiului. sisteme informatice. beneficiari fiind familii de tineri sau familii cu probleme sociale din Bacău care au depus dosar la Primărie solicitând locuin ă. după ce ani la rând nu a fost decât o ruina. utilită i. BACAU Intergroup engineering Înlocuirea re elelor secundare aferente a 2 puncte termice. În viitor va fi necesară construirea unei căi de acces suplimentare spre cartierul CFR. proiect care beneficiază de o finan are de circa 75 de milioane de euro. prin împrumut BIRD 20% şi contribu ie de la bugetul de stat este în prezent la faza de proiectare şi avizare. de asemenea în derulare. Oituz – Str. Ştefan Guşe în lungime de 14 m.U. termoficare. Investi iile pentru realizarea obiectivului Eurogara Bacău sunt în curs de derulare din fonduri europene. mediul. Eurogara. 67. care a efectuat lucrări de între inere cu mixtură stocabilă a carosabilului. Primăria a promovat un proiect de Politici Publice de Dezvoltare Locală. centru de afaceri. în afară de calea ferată de la poli ie (care necesita repara ii) şi intrarea de la podul de la Mărgineni. centre sociale. Lucrările la Spitalul Municipal au ajuns la etajul 4. specializări. sisteme electronice luminoase. senzori de umiditate şi temperatura. a priorită ilor de investi ii din cadrul următoarelor domenii: administra ie publică. penultimul etaj. . Reabilitarea Teatrului de vara a constat intr-o reconstruc ie în propor ie de 92% a fostului edificiu.D.Podul de la Şerbăneşti este o investi ie finan ată de local la Bugetul local al Municipiului Bacău şi din Fonduri europene nerambursabile. canalizare. 132 din 221 . prin Direc ia de Servicii Publice. rezultatul fiind un ansamblu unicat în tara. Teatrul de vara a fost redat circuitului cultural şi. patrimoniului cultural băcăuan. În ultimii 5 ani în Bacău au fost date în folosin ă 836 de locuin e.

s-au solicitat 30. din care 24. Gării între str.7 milioane de lei. Ştefan cel Mare şi conducta Dn 800 mm str. împrejmuire paturi de uscare a nămolului de la Sta ia de epurare a apelor uzate a municipiului Bacău. înlocuire conducta de apa Dn 600 mm str. supratraversare parau Negel cu conducta de apa potabila Dn = 600 mm şi conducta de apa uzata Dn = 100mm. bariere de limitare pentru limitarea sau închiderea circula iei (pentru cazurile excep ionale de accidente grave). Alimentare cu apă şi canalizare Investi iile în derulare din cadrul S. Mihai Eminescu. Pictor Aman până la intersec ia cu str.5 milioane sunt nerambursabili. Termenul de realizare a lucrărilor este de 28 de luni.D. construc ia şi reabilitarea aduc iunii principale care face legătura între Bacău şi sursa de apa de suprafa a . înlocuire conducta de apa Dn 400 mm b-ul Unirii de la pod Bistri a până la Calea Barladului. BACAU Intergroup engineering senzori de fum. 3) Investi ii finan ate din sursele proprii: lucrări auxiliare pentru re elele de apa şi de canalizare (branşamente şi racorduri.U. conducta de legătura Dn 700 mm între conducta Dn 700 mm str. Stadionului. înlocuire conducta de apa Dn 600 mm str. 133 din 221 . conducta de legătura Dn = 600 mm între plecare II Gheraiesti şi plecare II Mărgineni pentru transportul apei potabile din Sta ia de pompare Gheraiesti la rezervoarele Bara i. înlocuire conducta de refulare Dn 500 mm Sta ia de Pompare ape uzate Serbanesti. Miron Costin de la intersec ia cu str. 4 de 10 000 mc din sta ia de pompare Gheraiesti. expertizare rezervor nr. 4) Investii finan ate din bugetul Consiliului Local Bacău: supratraversare parau Trebeş cu conducta de apa potabila Dn = 150 mm şi conducta de apa uzata Dn = 400 mm. înlocuire conducta de apa Dn 600 mm Calea Moineşti subtraversare linii ferate Fabrica de Bere şi curte Vinalcool. Prin investi ia finan ată în cadrul Măsurii ISPA 2002/RO/16/P/PE/018. O alta investi ie finan ată din fonduri ISPA. În curând. Digul Barnat. va avea loc licita ia pentru selectarea constructorului. COMPANIA DE APA BACAU S. înlocuire conducta de apa Dn 125 mm Calea Moldovei de la str. îmbunatatirea factorului de putere la Frontul de captare Hemeiuş I+II – proiectare + execu ie. II.C.I. Frunzei din Sta ia de Pompare Gheraiesti până la Calea Moldovei cu conducta Dn 700 mm.lacul Poiana Uzului. cămine canalizare) – proiectare + execu ie. Frunzei la restaurant Popas. 2) Investi ii finan ate din credite BERD: reabilitarea Sta iei de Epurare a apelor uzate Bacău.P. prin Măsura 2002/RO/16/P/PE/018. Pentru acest proiect. se urmăreşte ca municipiul Bacău sa beneficieze de apa potabila de o foarte buna calitate.A. cămine vane. Avram Iancu şi str. cămine apometru. unde se afla centrul de afaceri şi viitorul spital jude ean se va dezvolta după deschiderea pasajului. considerat prioritate numărul 1 la nivelul Agen iei Nord-Est. se referă la: 1) Investi ii finan ate de Uniunea Europeana (prin programul ISPA): construc ia unei noi sta ii de tratare a apei potabile. constă în "Construc ia unei noi sta ii de tratare a apei potabile". înlocuire conducta apa potabila Ol Dn 250mm. Pag. reabilitarea re elei de canalizare. Pasajul subteran va genera în timp o dezvoltare a municipiului Bacău pe axa Est-Vest. str. "Construc ia şi reabilitarea aduc iunii principale care face legătura între Bacău şi sursa de apa de suprafa a lacul Poiana Uzului".

055 ml 40 blocuri 310 case 11 agen i economici Total general 24.600 nemodernizata menajera & pluviala Sud 9. Termoficare SC SACET SA Bacău are în derulare următoarele investi ii: 1. În anii 1999-2002 pu urile din fronturile de captare au fost modernizate. Astfel. în anii 1999-2001.D. în total fiind înlocuita 11. de către S. a fost realizata contorizarea consumatorilor cu contori de debit. 3.336 m Termen PIF Tr. COMPANIA DE APA BACAU S. componenta C. Se mai urmăreşte înlocuirea colectorului principal cu diametrul de 1800 mm şi cu lungimea de aproximativ 0. Reabilitarea re elelor termice secundare.4 km de re ea de canalizare. Reabilitarea re elelor termice primare – faza PT şi execu ie lucrări 2. prin programul MUDP II. În vederea îmbunătă irii sistemelor de alimentare cu apă. între anii 19982001.195 nemodernizata menajera & pluviala Total general 28. Sta ia de pompare Mărgineni a fost modernizata în anul 1998 cu electropompe de produc ie Anglia.5 km.U.830 ml 12 blocuri 317 case 10 agen i economici Situa ia cu străzile propuse pentru extinderea re elei de canalizare în 2010 Zona Lungimea (m) Starea Observa ii Centru 14. Execu ia lucrării a început în luna septembrie 2005 şi va fi finalizata în luna noiembrie 2010. lotul 2. a surselor existente pentru alimentarea cu apa. s-au înlocuit electropompele existente. Denumire obiectiv de investi ii Total conducte apa şi canalizare Lungime conducte apa şi canalizare 15.950.1 km. colectare şi tratare a apelor uzate în municipiul Bacău au fost prevăzute în bugetul pentru anul 2010 următoarele investi ii: Nr.3 km de conducta de diametrul 400 mm.6 km de conducta cu diametrul de 600 mm.370 ml 93 blocuri 873 case 13 agen i economici Extindere re ele distribu ie apa cuprinse în programul MASTER PLAN Lungimea Număr gospodarii/ TOTAL propusa pentru popula ia care va beneficia de extindere extindere reabilitare Extindere conducte Apa şi canal 10. BACAU Intergroup engineering "Reabilitarea re elei de canalizare" este o investi ie finan ată din fonduri ISPA prin Măsura 2002/RO/16/P/PE/018. 25 şi 28 şi alimentarea consumatorilor prin intermediul unor puncte termice modulare complet Pag.650 nemodernizata menajera & pluviala Nord 4.350 ml 53 blocuri 490 case 2 agen i economici Total Zona Sud 10.I.C. Fondurile primite. de conducta de diametrul 500 mm şi 0. Dezvoltarea pie ei de energie termică – Racordarea la SACET a institu iilor publice (28 +11 obiective) – Faza SF 3. iar la Sta ia de pompare Gheraiesti. începând cu anul 1997. 2010 Reabilitare re ele distribu ie apa cuprinse în programul MASTER PLAN Număr gospodarii/ popula ie ce va beneficia Lungimea conductei propusa de Zona prin în reabilitare reabilitare Total Zona Nord 1. La re eaua de distribu ie a apei potabile au fost înlocuite 35 km de conducte cu altele din fonta ductila. IV.000 euro au finan at proiecte ce au vizat reabilitarea sta iilor de pompare.P.445 III.965 ml 73 case Total Zona Centru 12. prin programul MUDP II în valoare de 3. 134 din 221 . re eaua de distribu ie a apei potabile şi a laboratoarelor din cadrul sec iilor captare-distribu ie şi canalizareepurare.A. crt. renun area la punctele termice nr. prin care se urmăreşte înlocuirea a 7. montarea a 21 de traductori de presiune şi a 21 de dispozitive de afişare locala şi.

*racordarea din re elele termice de distribu ie aferenta PT31 Bloc ANL Narciselor nr. exprimata în unitati fizice.îmbunatatirea sistemului de alimentare cu căldura până la nivel de consumator . Centru „Daniel” Funda ia de sprijin comunitar. cu următoarea observa ie: * pentru a putea racorda acest obiectiv la re eaua de distribu ie de la PT31 trebuiesc modificate următoarele Bloc ANL Narciselor nr.A *contorizarea se realizează la subsol *racordarea din re elele termice de distribu ie aferenta Centralei Sala de Sport Şcoala Generala nr.4 sc.14 sc.D.12 cu bl. 1 2 Denumirea consumatorilor Centru de îngrijire şi asisten ă sociala Gradinita nr.nodul comun bl. A Dn-uri. racordate la re eaua termică primară. dintre următoarele noduri de la proiectul de la PT31: 1)84-86 trece de la 2XDn80/2 1/2 "/1 1/4" la 2xDn100/3 "/1 1/2" 2) 86 .2 *se utilizează nisa de contorizare Loteria Na ionala – Sucursala *racordarea din re elele termice de distribu ie aferenta PT 41 jude eana Bacău *se utilizează nisa de contorizare *racordarea din re elele termice de distribu ie aferenta PT 96 Gradinita „Lizuca” *se utilizează nisa de contorizare *racordarea din re elele termice de distribu ie aferenta PT 96 Gradinita Nr.11 217. conven ionale şi financiare este calculata prin însumarea economiilor anuale şi durata a 30 ani şi este prezentata astfel: Economia totala de energie. Faza – achizi ia publică de servicii de proiectare 4.P.717.14 trece de la 2xDn65/2 1/2 "/1 1/4" la 2xDn80/3"/1 1/2".311. a instala iilor interioare de utilitati publice în Mun. centru de zi pentru vârstnici „Dr.578 Reabilitarea termica a blocurilor.I.eficienta energetica prognozată: 541 tep/an Nr. Bacău .Stefan Ciobanu” Serviciul Jude ean de Medicina Legala Lucrări propuse a fi realizate în perioada 2010 .790.U. Condorilor nr.33 Asocia ia de sprijin a copiilor cu handicap neuromotoriu. situate la nivel de grupuri de blocuri/clădiri institu ii.749 112.economia totala de energie preconizata prin implementarea proiectului. 135 din 221 . BACAU Intergroup engineering automatizate şi contorizate.reducerea pierderilor de transport a energiei termice şi atingerea unui randament global de transport şi distribu ie de 85% . Etot Unitati fizice Unitati financiare mwh tep lei 1. 40 *se utilizează nisa de contorizare Direc ia Regionala Vamala .2013 * racordarea din re elele termice de distribu ie aferenta PT2 *buclele de contorizare şi echilibrare sunt amplasate la subsolul clădirii *racordarea din re elele termice de distribu ie aferenta PT40 *se utilizează nisa de contorizare *racordarea din re elele termice de distribu ie aferenta PT 27 *se utilizează doua nişe de contorizare pentru fiecare institu ie în parte 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 *racordarea din re elele termice de distribu ie aferenta PT 12 *se utilizează nisa de contorizare *racordarea din re elele termice de distribu ie aferenta PT 25 Bloc garsoniere str.Biroul *racordarea din re elele termice de distribu ie aferenta PT 95 Vamal de control şi vămuire la interior *se utilizează nisa de contorizare *racordarea din re elele termice de distribu ie aferenta PT 31.18 termice "Grup Şcolar" ”Spiru Haret” *contorizarea se realizează în interiorul centralei termice de la Sala de Sport Pag. Crt. Dezvoltarea pie ei de energie termică – Racordarea la SACET a institu iilor publice (28 +11 obiective) – Faza SF Reabilitarea re elelor termice secundare .

precum şi alte facilita i pentru asigurarea unui management de calitate în ceea ce priveşte colectarea şi transportul deşeurilor. Valoarea proiectului este de 20. Suprafa a actualului depozit de deşeuri este de aprox 15 ha. În cadrul Programului „Ini iativa pentru copiii străzii” în colaborare cu Centrul pentru servicii de interven ie în regim de urgenta a fost elaborat un Subproiect .2008 cu un buget de 75. Centrul de zi pentru orientarea.I.Suceava.„Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii – Morcoveata”. VI. destinate colectării hârtiei. În cadrul Programelor de Interes Na ional lansate de ANPDC (PIN2/2008. Proiectul “Unitatea mobila de interven ie la domiciliului” a fost aprobat prin H. Depozitul este împăr it în patru subcelule.000. Colectarea deşeurilor în municipiul Bacău – schema de colectare actuală va fi extinsă prin adăugarea a 500 grupuri a câte 3 containere de 1. s-a ini iat realizarea unui nou depozit de deşeuri şi închiderea celui existent.280 Euro contribu ia Consiliului Jude ean Bacău.D. care adoptă o solu ie tehnica constructivă modernă (sistem de management al gazului.09. “Program de perfec ionare a profesioniştilor din sistemul de protec ie a copilului” „Dezvoltarea re elei de servicii sociale comunitare pentru copil şi familie” A fost finalizată implementarea proiectului -“Informare şi sensibilizare în problematica HIV / SIDA” cu finan are de la Guvernul Republicii Irlanda (Departamentul Development Cooperation Ireland). din care prima subcelulă va fi construită în faza ini iala pe o suprafa a de 5 ha. sticlei şi plasticului.09. a fost ini iată o lucrare de amenajare pentru Fundătura nr. cu un buget de 54. V. echipament opera ional). sistem de captare şi tratarea levigatului. Prin Măsura ISPA 2004 RO 16 P PE 007 având ca data de finalizare 31 decembrie 2010. BACAU Intergroup engineering IV. PIN4/2008) au fost elaborate 3 proiecte după cum urmează: „Servicii specializate pentru copilul delincvent: Centrul rezidential pentru orientarea. se impun urgent lucrări de închidere şi ecologizare a zonei. Proiectul îşi propune următoarele obiective: Închiderea depozitului existent .“Depozitul de deşeuri neconform care este amplasat în zona de Sud-Est a Municipiului Bacău la periferia oraşului. 120/22.P. Managementul deşeurilor Pentru asigurarea conformită ii cu cerin ele europene s-a impus realizarea unor depozite ecologice care să nu mai permită infiltra ii în pânza freatică.1 m3 de culori diferite.Bacău . ajungând şi la un grad de ocupare de peste 80%. 350 m re ea de iluminat.760 Euro de la Comisia Europeana şi 7495 Euro de la Asocia ia Creştina de Caritate Misiune şi Ajutor Betania. Depozitul de deşeuri existent se afla în patrimoniul Primăriei Bacău fiind activ de peste 35 de ani.2008.000 EURO. Un alt proiect . sta ie de compost.000 Euro de la Comisia Europeana şi 11.400 lei fara TVA.U. 30A-30H din Calea Moineşti. Fiind un depozit necontrolat. PIN3/2008. supravegherea şi reinsertia sociala a copilului delincvent.C. în valoare de 54. în vecinătatea Drumului Na ional DN 85 Bucureşti . Iluminatul public În conformitate cu situa ia primită de la Serviciul Re ele şi Iluminat public din cadrul Primăriei Bacău. sta ie de sortare.J. Asisten ă socială În cadrul programului de finan are Phare 2006 Coeziune economică şi Socială Dezvoltarea Serviciilor Sociale au fost elaborate şi depuse în vederea evaluării mai multe proiecte pentru accesare fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii sociale. supravegherea şi reinsertia sociala a copilului delincvent”. Consiliere şi Sprijin pentru familiile copiilor cu autism” a fost aprobat prin HCJ 121/22. aflata la Faza SF. 136 din 221 . Pag.“Centrul de Informare. Construc ia noului depozit – realizarea unui nou depozit ecologic la standarde europene pe o suprafa a de 32 ha alocate de Primăria Municipiului Bacău.

i Pag..i 2 u. s-a ini iat un program de reabilitare 9. 9 E.i 2 u.i 2 u.2005 – 55 unitati de invatamânt 8 u.i 2 u. geam termopan 8.P.2005 Unitati de invatamânt Colegii/ licee/ Scolii I .VIII Gradinite Creşe Modernizări grupuri sanitare Repara ii parchet. lambriu şi tâmplărie săli clasa Repara ii instala ii electrice interioare Repara ii instala ii încălzire interioare Repara ii acoperiş Modernizare săli sport Înlocuire tâmplărie ferestre lemn cu ferestre PVC cu 7. Domeniul de interven ie 3. în perioada 2004 – 2008.i 1 u. Având în vedere oportunitatea finan ării nerambursabile prin Programul Opera ional Regional.i 3 u. se vor finaliza două propuneri de proiecte ce vor putea fi finan ate în propor ie de maxim 98% din cheltuielile eligibile. Participarea activă la activită ile Grupului de Sprijin Local pentru realizarea Planului de Ac iune Local şi implementarea proiectului “Re eaua Urbs Health pentru “Construirea de Comunită i Sănătoase” ("Building Healthy Communities" . prin Centrul jude ean de asisten ă psihopedagogică identificarea unei solu ii în vederea depistării cazurilor de copii/elevi rămaşi singuri acasă şi în special a acelor cazuri cu risc social. Înfiin area „Clubul Pensionarilor II” într-o Centrală Termică din strada Şoimului.i 13 u. Infrastructura de invatamânt În vederea desfăşurării în bune condi ii a activită ilor şcolare Primăria a demarat lucrări de reabilitare şi modernizare la mai multe unită i de învă ământ.Urbs Health network for "Building Healthy Communities")” din cadrul Programului de Cooperare Europeană Teritorială – URBACT II. Denumire lucrare realizată în perioada 2004 . nr.i 1 u. cu finan are integrală de la bugetul Consiliului Local Bacău.i 1 u. 137 din 221 1 u.i 3 u.i 7 u. „Centrul social pentru tinerii peste 18 ani care părăsesc institu iile de protec ie a copilului şi consilierea familiilor acestora” . unde persoanele vârstnice din municipiu îşi vor putea petrece timpul liber.i 18 u. Proiecte propuse în perioada 2009 .I.i 2 u. termica. la următoarele obiective: „Centru de cazare temporară pentru oamenii fără adăpost din municipiul Bacău” – din strada Milcov. 3. administrat de către Autoritatea de Management pentru Programul Opera ional “URBACT II” cu sediul în Fran a.i 2 u.i 2 u. nr. conform prezentării din următorul tabel: Nr.i 1 u. Racordare apă caldă Centrul “Armonia” din Strada Livezilor 1A şi 4B. Lucrări canalizare “O şcoală pentru to i”.i 4 u. . BACAU Intergroup engineering Programe realizate în anul 2008 S-a finalizat proiectul „Clubul Pensionarilor”.D. schimbarea tâmplărie lemn cu tâmplărie PVC cu geam termopan şi montare termosistem pe fa ade TOTAL 2004 .i 1 u. Axa Prioritară 3 – Îmbunătă irea infrastructurii sociale.U. 154.i 1 u.Adăpost temporar pentru persoanele victime ale violen ei domestice şi asisten ă pentru agresori”. 4. 6.i 3 u.i 2 u. 9. Izvoare nr.i . canalizării. În ceea ce priveşte copii cu părin i pleca i la muncă în străinătate se urmăreşte prin sus inerea unei colaborări cu Inspectoratul Şcolar Bacău. 1. Consiliul Local Bacău urmând să contribuie cu diferen a de 2%. crt.2010: Repara ii şi între inerea clădirilor. Repara ii fa ade În vederea creşterii confortului termic al clădirilor unitatilor şcolare. grupurilor sanitare şi lucrări de contorizarea apei la căsu ele sociale din str.i 2 u. 111.din strada Henri Coandă. 5.2 – Reabilitarea/modernizarea /dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Achizi ii privind proiectarea şi lucrările de modernizare/reabilitare Casa Pistruiatul. în cadrul unui Punctului termic nr. 2.i 22 u. VII.i 4 u.

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

În perioada 2004 – 2005 un număr de 55 de unită i de învă ământ au beneficiat de diverse lucrări de reabilitare şi modernizare. În perioada 2006 – 2008 un număr de 179 de unită i de învă ământ au beneficiat de diverse lucrări de reabilitare şi modernizare.
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. Denumire lucrare Anul 2006 Înlocuire tâmplărie Repara ii fa ade Repara ii instala ii încălzire Repara ii instala ii electrice Alte lucrări de repara ii (înlocuire igienizări, gresie, faian ă şi revizie sanitare) 7 u.i 6 u.i 3 u.i parchet, instala ii Anul 2007 1. 2. 3. 4. Lucrări la instala iile electrice, termice sanitare, tâmplărie, acoperişurile, grupurile sanitare şi fa adele unitatilor de invatamânt Demolare şi realizare obiective noi Campus nou – profil informatică Săli de sport Anul 2008 1. Teren de sport 2. Locuri de joacă TOTAL 2006 – 2008 – 179 unitati de invatamânt 12 u.i 58 u.i 18 u.i 56 u.i 15 u.i 60 u.i 5 u.i 14 u.i 2 u.i 4 u.i 1 u.i 23 u.i 27 u.i 4 u.i 4 u.i 9 u.i 5 u.i 2 u.i 2 u.i 5 u.i 1 u.i 3 u.i 2 u.i 8 u.i 1 u.i Unitati de invatamânt
Colegii/licee/ grupuri şcolare Scolii I - VIII Gradinite Creşe

Pentru desfăşurarea în bune condi ii a activită ilor şcolare recreative şi asigurarea unei dezvoltări armonioase a elevilor, Primăria a alocat fonduri pentru reabilitarea şi modernizarea, extindere a terenurilor de sport la 34 de şcoli, licee şi colegii, în conformitate cu legisla ia în vigoare. Terenuri de sport amenajate la şcoli şi licee în perioada 2004 - 2008:
Modernizare şi / sau extindere suprafe e aferent activită ilor sportive la 34 Scoli, Licee, Colegii, Grupuri şcolare, TOTAL Suprafa a sintetica 19197,65 m2 Lungime gard h=4 m 3284 m Panouri baschet 104 buc. Por i handbal /minifotbal 68 buc.

VIII. Amenajare pie e
Lucrările de reabilitare propuse pentru perioada 2010 – 2012, au fost estimate pentru cele 5 pie e aflate în administrarea Primăriei astfel: a) PIA A CENTRALĂ, lucrările propuse includ: - închiderea Pie ii pe întreg perimetru, scopul acestei investi ii fiind crearea de condi ii favorabile comercializării produselor agricole şi pe perioada de iarnă; - efectuarea de lucrări de repara ii capitale paviment şi la acoperişul platoului din zona producători; - lucrări de climatizare a zonei ocupate cu producători agricoli şi birouri. b) PIA A SUD lucrările constau în: - închiderea Pie ii pe întreg perimetru, scopul acestei investi ii fiind crearea de condi ii favorabile comercializării produselor agricole şi pe perioada de iarnă; - construirea unei hale de comercializarea a produselor lactate, întrucât cea existentă nu asigură condi ii normale de comercializare a produselor. - efectuarea de lucrări de repara ii capitale la acoperişul platoului; - lucrări de climatizare a zonei ocupate cu producători agricoli.
Pag. 138 din 221

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

c) BAZARUL MILCOV – se propune repara ie capitala WC.

d) PIA A DE GROS urmează să fie mutat în acest perimetru şi Bazarul Milcov. De

asemenea va fi realizat un restaurant cu autoservire, un fast-food, câteva spa ii de cazare pentru producătorii agricoli din zone mai îndepărtate, o micropia ă de cartier şi spa ii de parcare şi va fi betonata o suprafa a de 20000 mp.

e) TARGUL AUTO ŞI OBORUL ŞERBĂNEŞTI – se va amenaja pe teritoriul comunei Letea Veche.

Concluzii: 1. Investi iile realizate în Municipiul Bacău înregistrează un trend ascendent în ultimii ani pentru următoarele sectoare de activitate: transport, educa ie, sănătate, managementul deşeurilor, asisten ă socială, termoficare, alimentare cu apă şi canalizare etc. 2. Primăria gestionează 27 de proiecte cu finan are europeană şi cofinan are na ională, proiecte de infrastructură drumuri, apa, canalizare, termoficare şi 9 proiecte din fonduri proprii, de asemenea 7 lucrări de interven ii şi specializare personal fiind finalizate. 3. Prin implementarea proiectelor sociale vor fi create ~140 locuri de munca şi 8 noi servicii sociale specializate şi primare (de exp: primele locuin e protejate pentru persoane cu dizabilitati; primele echipe mobile; primul adăpost de zi şi de noapte pentru copilul străzii, etc.);

Pag. 139 din 221

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

1.4 NEVOI DE DEZVOLTARE IDENTIFICATE ÎN CADRUL MUNICIPIULUI
În urma analizei situa iei existente şi a investi iilor în derulare sus inute de către Administra ia Locală din fonduri proprii şi fonduri europene nerambursabile se remarcă 2 domenii în care investi iile sunt prioritare: Infrastructura rutieră şi Asisten a socială. Necesită ile identificate sunt prezentate în continuare: INFRASTRUCTURA RUTIERĂ Următoarele pasaje, străzi importante din municipiul Bacău necesită reabilitări şi modernizări conform normelor europene: Pasaj Calea Moineşti, Calea Moineşti, pasaj Trebeş, Calea Miori ei Strada Milcov şi I.L. Caragiale şi străzi adiacente Pasajul Letea, modernizarea constând în reabilitarea structurii rutiere, crearea de piste bicicleta, semaforizare şi dotări aferente lucrărilor de drum Suprafa a ocupată de parcări este de 85.020,32 m2, asigurând în prezent 3.168 locuri de parcare cu plată aflate în eviden a Primăriei. La o popula ie de 177.007 locuitori, considerând 3 membri/familie, 1 autoturism/4-5 familii, necesarul de locuri de parcare ar fi de circa 11.800 locuri de parcare necesare, exceptând locurile de parcare ale autoturismelor înregistrate la firme, locuri de parcare la institu iile publice care asigură diverse servicii pentru popula ie. Se constată necesitatea realizării de parcări cu plată care vor asigura venituri suplimentare la bugetul Primăriei. Lipsa parcărilor în zonele intens circulate Primăria Municipiului Bacău, continuă programul de modernizare a străzilor din municipiul Bacău. În cadrul acestui program, demarat în anul 2006, până în prezent au fost modernizate sau se află în diferite faze de execu ie, cu re ea de apă, re ea de canalizare şi asfaltare, mai mult de jumătate din cele 136 de străzi balastate. Lipsa şoselei ocolitoare la nivel de autostradă Conform estimărilor statistice 60% din traficul din municipiul Bacău este unul de tranzit. Luând în considerare aceste probleme de accesibilitate care derivă din localizarea geografică şi dotarea infrastructurală a municipiului, proiectele de transport rutier au o relevan ă deosebită. Aşadar, realizarea proiectelor de infrastructură de transport reprezintă un element critic pentru dezvoltarea oraşului şi integrarea acestuia în sistemele teritoriale şi economice ale regiunii Nord Est, ale României şi ale UE, ceea ce face ca proiectele de investi ii în infrastructura rutieră să fie de importan ă prioritară. Realizarea de repara ii pe aproximativ 100 de străzi ce fac parte din re eaua stradala a municipiului. Implementarea unor ac iuni pentru decongestionarea traficului din zona de centru a municipiului; Fluidizarea traficului pe arterele aglomerate, altele decât cele don zona centrala a municipiului; Îmbunatatirea vitezei comerciale medii a transportului public de calatori; Creşterea capacitatii de transport de persoane a serviciului public de transport în comun; Creşterea eficientei sistemului de semaforizare; Fluidizarea traficului de tranzit prin municipiul Bacău, spre nordul Moldovei; Construirea de locuri de parcare subterane şi supraterane; ASISTEN Ă SOCIALA Lucrări necesare pentru reabilitarea centrelor existente: reabilitare canalizare, contorizare apă, grupuri sanitare, racordare apă caldă, Creşterea calită ii serviciilor de asisten ă sociala cu caracter primar sau specializat oferite popula iei Municipiului; Diversificarea serviciilor de asisten ă sociala oferite persoanelor aflate în diferite tipuri şi grade de dificultate din Municipiul Bacău;
Pag. 140 din 221

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering
Extindere cu un sediu nou a Clubului pensionarilor Adăpost temporar pentru persoanele victime ale violen ei domestice şi asisten ă pentru agresori. Investi ii necesare: „Centrul social pentru tinerii peste 18 ani care părăsesc institu iile de protec ie a copilului şi consilierea familiilor acestora” - din strada Henri Coandă, nr. 9. „Centru de cazare temporară pentru oamenii fără adăpost din municipiul Bacău” – din strada Milcov, nr. 9 E, în cadrul unui Punctului termic nr. 154.

ECHIPAREA EDILITARĂ Necesitatea modernizării sistemului de alimentare cu apa; Necesitatea alimentarii cu apa a 15% din străzile existente; Modernizarea sistemului de canalizare; Îmbunatatirea stării colectoarelor şi racordurilor de pe: Str. Constantei- par ial, str. Narciselor, str. Lalelelor, Al. Ghioceilor, Al. Parcului, Str. Castanilor, Str. Panselelor. Necesitatea alimentarii cu energie termică a municipiului Bacău, apă caldă şi căldură în propor ie de 13% din suprafa a Municipiului. Modernizarea re elei termice primare Acoperirea municipiului Bacău cu re ele electrice în propor ie de 1%. Extinderea infrastructurii de alimentare cu gaze naturale în Municipiul Bacău. Dezvoltarea re elei de iluminat public Gestionarea deşeurilor în conformitate cu normele europene şi na ionale Lipsa recipientelor pentru precolectare selectivă în 4 cartiere ale municipiului Bacău. Reducerea poluării atmosferice datorata activită ii industriei chimice, energetice şi alimentare a următoarelor unitati: SC Amurco SRL, SC CET SA , SC Agricola Interna ional Bacău. Reducerea poluării solului Acoperirea numărului de cereri pentru locuri în gradinite. Creşterea gradului de acoperire cu servicii medicale a necesita ilor popula iei; Dezvoltarea sectorului serviciilor de interven ie de urgenta; Modernizarea infrastructurii de producere a medicamentelor şi preparatelor farmaceutice la nivelul Municipiului; Creşterea numărului spatiilor de locuit din Municipiul Bacău. Consolidarea structurii de rezistenta a blocurilor ce prezintă risc seismic reabilitarea energetica, pentru reducerea consumului de energie termica a locuin elor din Municipiul Bacău. Este necesara o reducere a numărului de infrac iuni uşoare. Scăderea solicitariilor privind situa iile de urgenta. Este necesara o creştere a raportului suprafa a amenajata pentru locuri de joaca / număr copii în Municipiul Bacău la aproximativ 1mp/copil. Construire şi darea în folosin ă a Spitalului Municipal Construirea unor săli de sport moderne Reamenjarea Insulei de Agrement.
Pag. 141 din 221

Oneşti. Comăneşti. În lungime de aproximativ 1050 m. gaz. Podul Trebeş în lungime de aproximativ 21 m. care se desfăşoară pe Calea Moineşti. Pe sectorul de drum cuprins între km 3+019 şi km 3+040 se află podul peste pârâul Trebeş. telefonie.624 m Lă imea păr ii carosabile .P. Un alt aspect important ce trebuie avut vedere îl constituie lipsa pistelor pentru biciclişti pe pasaj. Sfântu Gheorghe. Braşov. cu 2 benzi de circula ie pe sens. Acest pod a fost construit în anul 1975 şi se afla în administrarea Primăriei Municipiului Bacău. Traficul rutier după anul 1989 a ajuns la valori impresionante ceea ce a dus la necesitatea unor lucrări de supralărgire a Caii Moineşti. canalizare. executate între anii 2002 . Traficului intens precum şi faptul ca accesul la pasaj este obstruc ionat de trecerea de la 4 benzi la 2 conduce la creşterea timpului de traversare fapt ce provoacă aglomerări precum şi sta ionări ale autovehiculelor pe pasaj.15 Infrastructura .I.8 m Parapet .93 m Lungimea păr ii carosabile . Calea Moineşti propriu zisă Datorită traficului rutier relativ mare.191 m Podul propriu zis . situată pe DN 2G şi face legătura cu oraşele Moineşti. aceasta a fost proiectată cu o lă ime de 12 m.D.edilitară din zonă: apă. Din acest motiv este necesară o bandă în direc ia de mers spre oraş cu verde intermitent spre dreapta pentru a degreva pasajul de sta ionarea traficului greu cu destina ia Vama. BACAU Intergroup engineering Este necesară modernizarea pentru Calea Moineşti care este o arteră de circula ie importantă a municipiului Bacău. cabluri electrice. Cele trei păr i distincte respectiv pasajul suprateran Mărgineni. Elemente de identificare: Rampa 1 .U.2 m Număr deschideri . Târgu Ocna. Pasajul suprateran Mărgineni Pasajul a fost proiectat şi construit cu o singură bandă de circula ie pe sens acest fapt fiind un mare dezavantaj pentru traficul din zilele noastre. Pe sectorul de drum cuprins între Km 1+345 şi Km 1+969 se află pasajul suprateran Mărgineni.asfalt 2. Târgu Secuiesc. Calea Moineşti propriu zisă şi Podul Trebeş deservesc zona industrială din partea de vest a municipiului precum şi locuitorii caselor situate pe partea stângă a acesteia. Elemente de identificare: Pag.metalic Trotuare – 2 x 2. Miercurea Ciuc. atât din cauze naturale. Slănic Moldova. de la două benzi la patru benzi între pasajul Mărgineni şi podul Trebeş. 3. Calea Moineşti este amplasată între bornele kilometrice Km 1+345 şi Km 3+040 fiind alcătuită din trei păr i distincte după cum urmează: Pasajul suprateran Mărgineni în lungime de aproximativ 624 m Calea Moineşti propriu zisă.culee beton armat cu grinzi din beton precomprimat Îmbrăcăminte . Astfel por iunea de drum cuprinsă între pasajul Mărgineni şi podul Trebeş necesită introducerea pistelor pentru biciclişti precum şi reabilitarea trotuarelor aferente. Podul Trebeş Podul de peste pârâul Trebeş se află într-o stare avansată de degradare.2003.340 m Rampa 2 . Un alt aspect ce face necesară refacerea pasajului pentru 4 benzi de circula ie îl constituie faptul că în zonă se afla Vama jude ului Bacău fapt ce conduce la o aglomerare a traficului greu. 1. cât şi din cauza faptului ca pe acest pod a fost montată toată re eaua tehnico . 142 din 221 .

constând în transformarea acestuia intr-un nod logistic şi industrial regional.intersec ia cu strada Letea reprezintă un nod logistic şi industrial regional. 143 din 221 . Infrastructura . S-a constatat necesitatea executării următoarelor lucrări: repara ii şi amenajări alei şi accese. două benzi pentru asigurarea circula iei bicicliştilor şi trotuare aferente. durata de serviciu fiind destul de mare. cu lă imea de 2 ÷ 3 m.2 m Parapet . Strada Milcov are lungimea = 2. Partea carosabila şi trotuarele sunt din beton. interconectat la marile centre urbane din Europa. în municipiul Bacău pentru dezvoltarea municipiului Bacău.P. La calea de rulare: Crăpături ale îmbrăcămin ii căii în zona rosturilor Degradarea locală a parape ilor În cadrul lucrărilor de înlocuire sau consolidare a structurii de rezisten ă este necesară ridicarea clasei de încărcare a podului clasa E (A30. trotuare.365 m şi lă imea de 14 m. L. care în timp s-a degradat şi a fost . parcări. amenajări alveole pentru sta ii de autobuz . V80). pentru reabilitare iluminat public cu montare stâlpi Reabilitare carosabil. Infrastructura urbana zona Miori ei .. Milcov.I.Milcov .asfalt Evaluarea vizuala a stării tehnice a lucrării a scos în eviden ă următoarele degradări şi deficien e: 1 .21 m Lă imea păr ii carosabile . are trotuare pe ambele păr i. cu scopul de a deveni un oraş european.culee beton armat Îmbrăcăminte . municipiul Bacău Strada Milcov se afla în cartierul Cornişa Bistri ei. betonul este exfoliat şi armăturile sunt în stare avansată de coroziune în zonele gurilor de scurgere şi zona dalelor de la trotuar 3. La suprastructura: Din cauza infiltra iei de apă prin rosturi.cosmetizat" prin turnarea unui covor asfaltic sub ire (doar pe partea carosabila). La infrastructura: Deteriorări ale rosturilor la partea carosabilă Depuneri de pământ pe banchete La culeea Bacău sfert de con deteriorat Coroziune avansată a aparatelor de reazem metalice 2 . executare racorduri canalizare şi cămin de vizitare str. Pag. necesitând dese lucrări de interven ie şi între inere. BACAU Intergroup engineering Lungimea păr ii carosabile . cât şi asigurarea circula iei pe patru benzi.D.Vântului . câte două pe sens.9.Vadul Bistri ei.9 Mai . Caragiale . cu scopul de a deveni un oraş european. executare racorduri canalizare şi cămin de vizitare strada MILCOV. trotuare şi locuri de joaca amenajări alveole pentru sta ii de autobuz repara ii străzi înlocuire re ea alimentare cu apa. Din studiul efectuat se constata necesitatea executării următoarelor lucrări : repara ii şi amenajări alei şi accese. municipiul Bacău. Infrastructura urbana în zona l.U. parcări. înlocuire re ea alimentare cu apa. interconectat la marile centre urbane din Europa. trotuare.beton Trotuare – 2 x 1 m Număr deschideri – 1 buc. Re eaua de alimentare cu apa este uzata.

acesta fiind necesar pentru a se asigura iluminatul zonelor. este intr-o stare avansata de degradare. de 120 m. BACAU Intergroup engineering repara ii străzi. Alte Proiecte ale administra iei locale Bacău Se încurajează.9 Mai . în epătoare infec ioase) cu o componentă mecanică Instala ii de incinerare a deşeurilor Instala ii de verificare a PET-urilor Instala ii de brichetare sau procesare a rumeguşului pentru verificarea deşeurilor de acest tip. Firme de consultan ă în probleme de protec ia mediului Reabilitări de zone poluate Sursa ADL Bacău Pag. În zona de mai sus ce urmează a fi amenajata ca parcări şi locuri de joaca. Pentru Incintele din zona Miori ei .2 m şi 8 m. realizarea de investi ii care pot duce la crearea de locuri de muncă în domeniul productiv. Vântului.I. montare stâlpi .P.variabila: intre 5. prin func ionalizarea zonei industriale şi de servicii a oraşului. iar partea carosabila din balast. Mai exista o por iune betonata. Aceasta strada nu are utilitati (apa şi canalizare). la standarde de administra ie publică europeană construirea Spitalului Municipal construirea unor săli de sport moderne reamenjarea Insulei de Agrement Investi ii începute şi nefinalizate în Municipiul Bacău Construire Pod Bistri a Cămin de bătrâni Locuin e sociale pe strada Tipografilor 12 Locuin e Sociale pe strada Teiului 13 Modernizare Bazin Înot Extindere Sediu Primărie Modernizare imobil Str. construire Str. Strada Vântului se afla în cartierul Cornişa Bistri ei. în conformitate cu Planul Urbanistic General al municipiului Bacău.Vântului .Vadul Bistri ei sunt necesari stâlpi de iluminat (montaj+echipament) — 80 buc.U. Se doreşte modernizarea acestei străzi (asfaltare) şi utilitati aferente (apa şi canalizare). Strada Vântului are lungimea = 430 m şi latimea . degradata. accesul făcându-se din strada Vadul Bistri ei. 144 din 221 . construirea de locuri de parcare subterane şi supraterane parteneriat pentru construirea de supermarketuri şi hipermarketuri modernizarea Pie ei Centrale a municipiului Bacău dezvoltarea serviciului Centrul de Informare Cetă eni. Henri Coandă 2 (Serviciul Eviden a Popula iei şi Paşapoarte) Modernizare re ea stradală inclusiv re ea stradală locuin e ANL (Gherăieşti) Locuin e pentru tineri pe strada Depoului Amenajare Pia a de Gross Înlocuire conductă alimentare cu apa şi branşamente la 20 de străzi Proiecte pentru îmbunătă irea condi iilor de mediu Sta ii pilot de compactare a deşeurilor biodegradabile Sterilizatoare pentru deşeuri medicale (tăietoare. dar nu exista iluminat public.D. pentru reabilitare iluminat public 80 buc. care va fi reabilitata după executarea racordului de canalizare şi branşamentului de apa. pe o por iune de 360 m. municipiul Bacău.

Economia • Rata ridicată a şomajului în rândul popula iei de sex feminin. • Amplasarea centrală la nivelul teritoriului na ional. pol de dezvoltare regională. în continuare. • Urbanizarea necontrolata . • Proiect ISPA pentru sistem integrat de gestionare a deşeurilor Puncte slabe Popula ia • Îmbătrânirea accelerată a popula iei aşa cum rezultă din structura pe grupe de vârstă şi din vârsta medie a popula iei municipiului Bacău. • Aeroportul interna ional Bacău care asigură curse aeriene către Germania. Italia. sub raport numeric. • Lipsa locurilor de parcare. cu valori foarte scăzute. Circula ia • Nivel scăzut al infrastructurii rutiere modernizate.P.D. • Declin demografic. pentru care agen ia locală de ocupare nu este autorizată. Fondul construit • Calitatea necorespunzătoare a unor construc ii cu structuri deteriorate şi statutul incert în privin a asigurării stabilită ii şi siguran ei în exploatare. • Existen a unui sistem de iluminat reabilitat în unele zone. dintre care se evidentiaza urmatoarele: Starea infrastructurii urbane primare (străzi principale.1 Analiza SWOT La nivelul Municipiului Bacău exista o serie de probleme ce necesita a fi abordate. cu luarea în considerare atât a aspectelor problematice amintite mai sus. Circula ie • Acces direct la magistralele de căi ferate şi rutiere. locuri de parcare. BACAU Intergroup engineering 1. E577 ce străbate municipiul Bacău. • Decalaje tehnologice şi de competitivitate fa ă de media na ională şi UE. lipsa de fluenta a traficului în interval de vârf. E574. parcuri urbane.4. • Trama stradala necorespunzătoare dezvoltării traficului auto. Echiparea edilitara • Infrastructura de telecomunica ii bine dezvoltată şi cu un grad ridicat de acoperire: cea mai mare cifră de afaceri realizată în domeniul poştei şi telecomunica iilor din zonă. • Inexistenta unor benzi de trafic dedicate transportului în comun de persoane care sa permită o viteza comerciala de trafic mare. ce determină şi deficit în bilan ul real al popula iei. • Sold migratoriu negativ. • Ponderea ridicată a investi iilor private în totalul investi iilor la nivel de municipiu. cat şi a punctelor tari existente la nivelul Municipiului Bacău: Puncte tari Popula ia • Creşterea numărului de copii preşcolari. 145 din 221 . Fondul construit • Creşterea numărului de construc ii din municipiu. re ele de utilită i publice) Starea infrastructurii urbane secundare (străzi din cartiere. Economia • Existen a unor centre de formare private. • Lipsa ini iativelor de cooperare public – privat. un număr de clădiri de valoare) Starea spa iilor verzi Situa ie economică deficitară (în special industria textilă şi alimentară care sunt în declin) Prezentam. care furnizează cursuri de formare în profesie.I. iluminat public etc. Pag. • Scăderea ponderii industriei în economia locala.) Starea spa iilor publice şi a patrimoniului cultural (pie e. • Deserveşte întreaga popula ie. • Echiparea cu re ea de fibră optică. performant şi adaptabil. • Existen a drumului european E85 ce străbate municipiul Bacău. analiza SWOT. trotuare.factor de compromitere şi deteriorare a patrimoniului cultural – istoric. • Export bazat în special pe produse cu valoare adăugate scăzută şi medie. cu un puternic poten ial polarizator. • Evolu ie pozitivă a dezvoltării IMM în diferite ramuri ale economiei. • Oraşul s-a extins doar pe direc ia nord-sud. în special în centrul municipiului. • Sector comercial bine dezvoltat. • Prezentarea ambuteiajelor. îngreunează traficul în zonă. • Nivelul scăzut al investi ilor în sectorul productiv.U. Austria. • Municipiul Bacău este oraş de rang I. în unele zone. existen a drumurilor europene E85.

de cazare şi alimenta ie publică. • Specializările oferite de sistemul de învă ământ nu răspund cerin elor de pe pia a muncii. BACAU Intergroup engineering • Lipsa amenajărilor pentru evacuarea apelor de pe platforma drumurilor. teatre. discontinue şi pu in diversificate.U. • Existen a re elei de monitorizare a calită ii aerului • Proiect ISPA pentru îmbunătă irea sistemului de canalizare – epurare. monumente istorice.) Turism • Cifra de afaceri în domeniul hotelier şi al restaurantelor este asigurată de IMM-uri şi Microîntreprinderi. nefunc ională şi subdimensionată. Învă ământ.dezvoltării. dezvoltare şi inovare în cadrul Universită ilor din Bacău. Parcul Trandafirilor Insula de agrement etc.P. Biserică) în dezvoltarea de programe sociale. Spatii verzi. • Capacitate redusă de absorb ie – implementare a rezultatelor cercetării şi nivel scăzut al inovării în întreprinderi. Agrement. biserici. • Monumentele de interes na ional şi jude ean aflate în stare avansata de degradare şi monumente a căror zona de protec ie nu este respectata. • Depăşirea traficului pe tronsoane. • Serviciile de îngrijire la domiciliu sunt insuficiente. • Posibilită i slabe de valorificare a patrimoniului natural şi cultural datorită lipsei de informare şi educare a poten ialilor agen i locali. Spatii verzi. Pag. Protec ia mediului • Implementarea proiectului ISPA privind managementul deşeurilor. a capacită ii portante a drumurilor. inventica. cultură • Municipiul Bacău este centru universitar care are ca preocupare de bază cercetarea ştiin ifică. • Nivel scăzut de orientare a cercetării către cerere. inovarea tehnologică. inclusiv extindere Sta ie de epurare. • Re eaua de canalizare colmatată. • Dotările pentru agrement necesita îmbunătă iri. Asisten ă socială • Existen a ONG-urilor cu activitate în domeniul asisten ei şi protec iei sociale.D. Agrement. • Existen a unei infrastructuri de cercetare. modernizarea şi dotarea institu iilor de învă ământ din fonduri proprii şi comunitare. Sport • Existen a zonelor verzi amenajate care îmbunătă esc microclimatul (Parcul Cancicov. • Patrimoniu natural şi cultural valoros. • Lipsa şoselei ocolitoare la nivel de autostradă. • Sume modeste alocate cercetării . • Insuficienta zonelor de agrement şi sport. Sport • Insuficien a spa iilor verzi în conformitate cu legisla ia în vigoare. cultură.000 – 10. • Starea tehnică a căilor ferate degradată în unele zone conduce la viteze de deplasare mici. 146 din 221 • Proiect ISPA reabilitare conducte şi instala ii alimentare cu apă şi canalizare. Învă ământ. • Existen a învă ământului privat pentru toate nivelurile. • Indicele de îmbătrânire demografică este mai bun decât al municipiilor din Moldova • Colaborare public – privat (ONG. accesibilită ii reduse. informatizarea şi promovarea societă ii informa ionale cu aproximativ 8. lipsei de infrastructurii materialo – tehnice. • Existen a centrelor culturale. • Capacitate scăzută de a asigura servicii sociale pentru toate categoriile de persoane aflate în dificultate. Turism • Insuficienta oferta de agrement. cercetare • Nu există programe coerente care să vizeze îmbunătă irea stării disciplinare din şcoli. Asisten ă socială • Îmbătrânirea popula iei şi creşterea cererii de servicii sociale. • Transportul în comun este slab dimensionat Echiparea edilitară • Dezvoltare neechilibrată a alimentarii cu apa (sub-dimensionarea re elei de alimentare pentru popula ie şi supradimensionarea re elei pentru platforma industriala) • Sistemul de iluminat public este deteriorat şi vechi în anumite zone.000 studen i • Reabilitarea. .I. Protec ia mediului • Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere în prezent (în 2010 se propune finalizarea Depozitului de deşeuri conform legisla iei europene).

pentru dezvoltarea infrastructurii. • Pia a internă cu un mare poten ial de absorb ie. • Noi surse de investi ii sus inute din Fonduri structurale. • Număr mic de operatori care de in sisteme de monitorizare şi control pentru emisiile poluant. • Prezen a surselor majore de poluare a apelor: SC Letea SA. lipsa serviciilor şi a infrastructurii aferente pot împiedica dezvoltarea durabilă a turismului cultural.D. • Monumentele culturale şi istorice insuficient promovate şi între inute. • Recesiune economică interna ională. • Creşterea şomajului în rândul absolven ilor de nivel mediu. • Existen a unei infrastructuri de produc ie ce poate fi valorificată în dezvoltarea afacerilor. • Competi ia cu jude ele învecinate în atragerea interesului investitorilor şi turiştilor.] Riscuri /amenin ări Popula ie • Reducerea popula iei datorită migra iei. • Clarificarea profilului competitiv al municipiului. RAGC Bacău. • Migra ia unor sectoare industriale către loca ii cu costuri de for ă de muncă reduse. • Lipsa comunicării inter-sectoriale şi a coordonării pentru managementul resurselor naturale şi ale mediului. • Creşterea poluării datorată proceselor industriale. • Insuficienta educare şi informare a popula iei în domeniul protejării mediului. SC CET SA Bacău.U. • Lipsa unui depozit industrial conform. SC Agricola Interna ional Bacău. • Constituirea de parteneriate public-privat. Turism • Stagnarea sau reducerea numărului de turişti datorita infrastructurii rutiere deficitare. • Absen a operatorilor economici din domeniul reciclării deşeurilor. • Consolidarea rolului la nivelul regiunii de Nord-Est Economie • Posibilitatea dezvoltării mediului de afaceri ca rezultat al construc iei parcurilor industriale. • Costuri în continuă creştere la materiile prime din import şi energie. • Crearea zonei metropolitane. • Poten ial de atragere de investi ii în zona municipiului Bacău datorat prezen ei aeroportului şi parcului industrial. • Migrarea for ei de muncă în străinătate sau în alte localită i. • Construirea Centrului expozi ional şi de Afaceri din Bacău. parcul de utilaje şi echipamente pentru asigurarea salubrizării depăşit tehnologic. • Concuren a aeroporturilor Suceava şi Iaşi poate conduce la pierderea statutului de aeroport regional. • Interesul în creştere al investitorilor priva i.P. . care au ca emisar râul Bistri a.I. existenta parcului industrial HIT PARK. SC Amurco SRL. • Deschiderea şi activarea cooperării intersectoriale public – privat – academic în vederea asigurării condi iilor pentru dezvoltare economică. Circula ie • Creşterea explozivă a autovehiculelor. • Orientarea preferin elor popula iei spre sistemele descentralizate de încălzire. energetice şi alimentare: SC Amurco SRL. Echiparea edilitara • Instabilitate legislativă şi monetară. Economie • Creşterea în continuare a gradului de sărăcie a popula iei din zonă. pe baza oportunită ilor şi tendin elor pie ei. • Stimularea înfiin ării de IMM-uri cu activită i industriale diverse. • Diminuarea şomajului în rândul popula iei calificate. în special cele din domeniul energiei. BACAU Intergroup engineering • Existen a unor zone critice din punct de vedere a poluării atmosferei datorată activită ii industriei chimice. 147 din 221 Oportunită i Popula iei • Pol de dezvoltare urbana. Pag.

• Posibilitatea accesării de fonduri UE prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. • Convergen a concep iei factorilor de decizie din administra ia publică locală privind dezvoltarea infrastructurii. Protec ia mediului • Presiunea crescândă pe care dezvoltarea economică şi a zonelor reziden iale o exercită asupra factorilor de mediu. • Afectarea sănătă ii popula iei datorită poluării apelor subterane. • Lipsa angajamentului principalilor factori interesa i din municipiu.P. • Transpunerea şi implementarea directivelor U. Învă ământ. • Orientarea generala către un transport public de persoane nepoluant sau cat mai pu in poluant. • Participarea la Programe europene de cercetare şi implementare a Spa iului European de Cercetare. autoriza iilor şi licen elor de func ionare. Echiparea edilitara • Existen a fondurilor structurale şi de coeziune.D. Administra ie publică • Accesarea fondurilor europene pentru programe de dezvoltare a resurselor umane. în legisla ia na ionala.U. de implicare activă în Parteneriatele Strategice cu Primăria Bacău. • Accesarea fondurilor comunitare privind amenajarea unor parcuri. • Condi ii economice şi creşterea masei de proteja i şi asisten i sociali face municipiul vulnerabil. Circula ie • Posibilitatea ca prin modernizarea şi reabilitarea drumurilor (podurilor). • Dificultă i în integrarea serviciilor sociale cu cele medicale şi de alta natura. Turism • Posibilitatea atragerii turiştilor şi investitorilor străini prin îmbunătă irea imaginii municipiului. • Posibilitate de accesare fonduri UE prin Programul Opera ional Regional. • Simplificarea procedurilor de ob inere a avizelor. BACAU Intergroup engineering • Risc de congestionare a traficului în zona de intrare în Municipiu pe drumul european E 85 Asisten ă socială • Lipsa co-finan ării pentru diferite proiecte sociale finan ate prin Fonduri ale Uniunii Europene.E.I. • Programul de reabilitare termică a locuin elor. cultura • Neîntre inerea patrimoniului natural şi cultural poate duce la distrugerea valorilor existente. conform cererii pie ei muncii. • Realizarea unor PUZ –uri în zone de interes. crearea unor structuri care să îmbunătă ească indicii de mediu. cu sus inere din Fondul Social European. acestea să sus ină mediul de afaceri regional şi să devină puncte de plecare pentru itinerarii turistice regionale. • Derularea de contracte de cercetare împreună cu sectorul privat. Asisten ă socială • Posibilitatea ca infrastructura de servicii sociale existentă prin modernizări şi reabilitări să servească ca spa ii pentru dezvoltarea de servicii integrate destinate categoriilor dezavantajate. • Realizarea Eurogării Bacau-important nod de cale ferata cu infrastructura moderna pentru traficul de calatori şi marfa. POR şi POS Transport. • Posibilitatea accesării de fonduri UE prin Programul Opera ional Regional. Axa Prioritară 3. • Propunerea de proiecte de reabilitare drumuri din fonduri nerambursabile. 148 din 221 . Pag.

• Existen a unor programe cu finan are europeană orientate spre creşterea eficien ei energetice ( POS CCE. Pag. • Implicarea mai substan ială a cultelor în conturarea profilului local. G. • Parteneriate între Administra ia publică locală . „Arh. pentru furnizarea de servicii sociomedicale integrate. BACAU Intergroup engineering • Realizarea de investi ii cu scopul generării de surse alternative de energie.I. Axa prioritară 4 – creşterea eficien ei energetice. a terenului din jurul noului Spital Municipal. cultura • Atragerea de fonduri pentru continuarea investi iilor din şcoli. scuaruri între blocuri. prin promovarea surselor regenerabile de energie) • Creşterea colaborării autorită ilor locale în formarea parteneriatelor în domeniul protec iei mediului. • Poten ial turistic nefolosit oferă multe oportunită i de dezvoltare pe termen lung.D.P. Agrement. • Realizarea unor politici de marketing turistic. Învă ământ. • Reducerea nivelului de zgomot şi de emisii poluante prin ecologizarea şi modernizarea serviciului public de transport persoane. Asisten ă socială • Dezvoltarea unei strategii comune la nivel teritorial. • Program Na ional de Îmbunătă ire a Calită ii Mediului finan at de Administra ia Fondului pentru mediu. • For ă de muncă disponibilă. • Creşterea suprafe ei de spa ii verzi în zona blocurilor ANL. • Apelarea la fonduri din surse europene pentru protejarea şi restaurarea patrimoniului cultural. 149 din 221 . sport • Reabilitarea şi modernizarea Insulei de Agrement. • Implementarea şi derularea unor programe de ajutorare a copiilor care provin din familii defavorizate. amenajarea cu gazon şi puie i a rampei „Nicolae Bălcescu” • Adaptarea programelor de învă ământ la cerin ele economiei de pia ă.U.ONG-uri – Organiza ii de Tineret. Sterian”. posibil de angrenat în activită i legate de valorificarea şi protec ia patrimoniului natural şi cultural. Turism • Atragerea de fonduri nerambursabile pentru promovarea municipiului. Alecsandri”. Protec ia mediului • Folosirea fondurilor europene de coeziune (POS Mediu). „George Bacovia”. • Reabilitarea monumentelor: Casele Memoriale „V.

Gheraiesti şi Izvoarele de Sus. 65. dar mai ales pe verticala. Jude eana a Liceului. Tache Bacău se bucură de un important poten ial de dezvoltare care are la bază: pozi ia sa geografică – aproape de grani a cu Republica Moldova şi Ucraina. prin construc ia unor unită i bancare. aici sunt localizate institu iile cele mai importante: Primăria. Armeneasca. străzile Precista. Erau 12 străzi mari. în zona centrala. în vestul municipiului şi altul. locuite de muncitori şi ărani. 52%. s-a conturat zona administrativa sau centrul civic. aşa numitele cartiere dormitor dotate cu mici unitati comerciale.P. 68 ha – zona industriala -31. Gării. Centru 2. Biblioteca Jude eană. Ulterior. un mediu înconjurător de o bună calitate.2 Analiza pe cartiere Cartiere Bacău 1. Izvoare 10.U. Zona industriala se prezintă sub forma unei centuri în jurul oraşului propriu-zis. În sectoarele Palosanu şi Lecca datorita condi iilor naturale erau cartiere insalubre. B-dul Unirii şi B-dul Nicolae Pag. toate. cu doua nuclee de concentrare. completându-se reciproc.D. sunt incluse în intravilan comunele Serbanesti. În perioada interbelica. Oficiul Jude ean de Posta şi Telecomunica ii. peste Bistri a. În prima jumătate a secolului al XIX-lea oraşul s-a extins mult spre nord şi spre sud-est. Astfel. zona care se întrepătrunde cu cea reziden ială şi comercială.49. din care: 859. Bulevardul şi Calea Bacău – Ocna. sanitare. suprafa a oraşului a crescut de 1645 ha – în anul 1975. 9 Mai. Buna Vestire. centrele de produc ie la periferii. Structura func ionala a oraşului este mult mai complexa. 54 ha – spatii verzi şi de agrement -19. bine liniate dar nepavate: Calea BacauRoman. Justi iei. datorita construc iei caii ferate (1872) şi a Podului de Fier. cu case din lemn şi pământ. spre str. Cornişa 9. corespunzând platformelor din nord-vest şi din sud. În anii post-revolu ionari. Casa de Cultură. Datorita creşterii demografice dar şi economice. acesta este centrul financiar-bancar al municipiului Bacău. de învă ământ. şi centrele de afaceri. Unitatile construite în ultimii ani au fost aliniate grupărilor deja existente.4. o comunitate urbană multietnică. Începând din anul 1922 se extind cartierele de locuin e prin parcelari. Cu excep ia zonei centrale. coridorul natural al râului Bistri a în mijlocul unei zone cu o bogată tradi ie agricolă. 24 ha – zona de locuit . Începând cu anul 1948. 535. Prin urmare.I. în concordan ă cu cerin ele popula iei şi cu exigentele noilor reglementari administrative. Primăverii. În paralel. S-a înregistrat o dezvoltare atât pe orizontala. ea modificându-se în timp. Miori ei 4. 150 din 221 . municipiul intra intr-o noua perioada de transformări urbanistice. zona administrativă s-a extins spre est. în zona administrativa sau în apropierea ei. CFR 8. şi o grupare liniara în lungul Bistri ei. Şerbăneşti 5.47%. Busuioc. Bistri a Lac 6. Republicii 11. BACAU Intergroup engineering 1. Se construiesc zonele industriale şi în paralel noi zone reziden iale. la vest de aliniamentul caii ferate. Se mai păstrează o specializare stricta doar în arealul Pie ei Centrale (cel dintâi nucleu comercial al oraşului). construindu-se cartierul CFR. Prefectura. la 1737 ha – în anul 2000. 01%. Gherăieşti 3. tendin a de extindere a fost pe direc ie est-vest. unele terenuri câştigate prin reforma agrara se amenajează ca spa ii verzi – Parcul Cancicov. În partea de vest se concentrează transporturile feroviare iar în sudul oraşului cele aeriene. multiculturală. Zona transporturilor cuprinde doua areale: unul. completat fiind de alte grupări amplasate în zonele reziden iale. în est. Lecca. oraşul Bacău este declarat municipiu la 7 decembrie 1929. George Bacovia 7. restul aşezării avea un puternic aspect rural. Zona comerciala cuprinde vechiul nucleu al oraşului.

şi creşterea valorii zonei reziden iale. această analiză urmăreşte să identifice zona cea mai potrivită pentru o interven ie integrată şi eficientă care poate contribui la dezvoltarea socială şi economică generală a oraşului. cum ar fi: o scădere semnificativă a popula iei şi o îmbătrânire a acesteia. în evolu ia teritoriala a municipiului s-a înregistrat un maxim în secolul al XIX-lea urmat de un relativ dinamism. Pag. Singurele cartiere reziden iale propriu-zise sunt cele de la periferii: Gheraiesti. corelarea dezvoltării re elei de drumuri publice cu priorită ile dezvoltării economice a României. dezvoltării economice. În prezent există provocări majore. prin urmare. cooperarea interregionala şi va contribui semnificativ la creşterea competitivită i întreprinderilor/firmelor şi a mobilitatii for ei de munca. Serbanesti. Dezvoltarea care se concentrează pe utilizare mixtă. dezvoltarea re elei de drumuri publice din România şi îmbunătă irea indicilor calitativi (densitate. Aşadar. ci şi oportunită i pentru a socializa cu vecinii lor în compara ie cu stilul de viată suburban izolat care este predominant la momentul actual. Zonele reziden iale ocupa aproximativ 80% din intravilan. Aşadar. este privită ca un instrument cheie de “creştere inteligentă” în vederea reducerii autodependentei. 151 din 221 . şi. CFR. Tache. îmbunatatirea accesului pe pie ele regionale. creând condi ii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investi iilor productive. prezintă o zonare func ionala mixta (comercial-reziden iala). Izvoare. lungime.D. În general se întrepătrund cu cele comerciale. Aceasta a fost o creştere datorita dezvoltării aşezării în lungul axelor de circula ie. de preferat în apropiere de zona de tranzit. a institu iilor publice (metri pătra i). Oraşul trebuie să solu ioneze aspecte legate de calitatea mediului construit şi de spa iul urban. precum şi o infrastructură educa ională cu nevoi de îmbunătă ire. În concluzie. Se prevede ca municipiul Bacău să devină un pol regional de atrac ie economică cu o bună calitate a vie ii şi a spa iului urban unde popula ia să se bucure de rela ii privilegiate cu natura. Obiectivul strategiei de dezvoltare în domeniul infrastructurii rutiere îl reprezintă îmbunatatirea accesibilită ii regiunilor şi mobilită ii popula iei. Aceasta oferă reziden ilor nu doar un simt al comunită ii. are loc mai bine atunci când este rezultatul unui plan atent care pune accent pe conexiunile şi legăturile dintre utilizări. creşterea eficientei activitatilor economice. Impozitele fiecărui cartier depind de valoarea de pia ă a terenului şi reprezintă un indicator clar al nivelului de bunăstare a popula iei care trăieşte în cartier. Utilizarea mixtă. bunurilor şi serviciilor. totuşi. dar şi a fiecărei regiuni în parte. Strategia de dezvoltare în domeniul infrastructurii rutiere vizează trei componente: satisfacerea deplină a utilizatorului. de asemenea aceasta joacă un rol important în atingerea obiectivelor stabilite în Strategia Oraşului prin implementarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Bacău. conservării resurselor naturale şi spa iului verde. Miori ei. se va face în condi ii de siguran ă şi confort. Investi iile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea popula iei şi a bunurilor. în vederea stimulării dezvoltării economice durabile. interconectarea şi interoperabilitatea re elei de drumuri din România cu re eaua de drumuri din UE. Nord.U. reducerea costurilor de transport de mărfuri şi calatori. economisirea de energie şi timp. rezidential-învă ământ-sanatate. precum şi aspectele sociale. îmbrăcămin i moderne). declin al sectorului industrial. la o dezvoltare mai rapida a României pe ansamblu. vechi zone mestesugaresti. Dezvoltarea re elelor de transport va facilita. Între zonele mono-fuctionale şi cele reziden iale propriu-zise exista zone mixte:comercialrezidentiale (clădiri Bi-func ionale).I.P. BACAU Intergroup engineering Bălcescu. asigurându-se protec ia mediului. promovării revitalizării. însă o creştere a numărului de preşcolari. ar trebui să fie prioritizate zonele cu pondere mai scăzută a utilizării comerciale şi a serviciilor. de asemenea.

556 3.150 28.140 0 3.479 200 8.510 Cel mai mare cartier.216 36.201 5.D.P.650 860 120 8.) 25 57 40 8 20 28 19 34 15 58 18 322 Suprafa ă trotuar (mp) 32. cel mai mic cartier fiind cartierul Cornişa.681 Conducte apa înlocuite/extinse (m) 3.115 1. Investi iile în conducte de alimentare cu apă şi canalizare de asemenea au fost realizate majoritatea în cartierul Şerbăneşti.469 8. În cartierul Tache lungimea străzilor modernizate este aproximativ jumătate din lungimea totală şi o lungime apropiată de lungimea străzilor reabilitate în cartierul cel mai mare – Şerbăneşti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Cartier CARTIER BISTRITA LAC CARTIER CENTRU CARTIER CFR CARTIER CORNISA CARTIER GEORGE BACOVIA CARTIER GHERAIESTI CARTIER IZVOARE CARTIER MIORITEI CARTIER REPUBLICII CARTIER SERBANESTI CARTIER TACHE TOTAL Lungime străzi (m) 12.386 8.805 21.506 19.U. ca lungime de străzi este cartierul Şerbăneşti.750 14. Pag.712 380.260 Lungime străzi modernizate (m) 1.440 9.678 8.099 18.099 7.266 27. 152 din 221 .345 3.668 21.531 17.362 19.176 2.595 27.885 31.540 7.822 32.440 37.241 564 2.630 2. BACAU Intergroup engineering Situa ia infrastructurii urbane din cele 11 cartiere este următoarea: Nr.502 15.230 91.400 16.036 Nr.555 Conducte canalizare înlocuite/extinse (m) 1.633 58.352 6.I.065 5.800 3.585 50. crt. străzi (buc.158 16.170 15.050 197.430 4.353 45.

153 din 221 . BACAU Intergroup engineering Harta 8: Harta cartierelor municipiului Bacău Harta 9: Harta pondere străzi modernizate pe cartiere Pag.I.U.D.P.

P.I. BACAU Intergroup engineering Sursa :http://cartiere.ro/imagini/orase/1963-harta_orasului_bacau_2 Pag.U.D. 154 din 221 .

Procuratura. Bănci şi alte institu ii administrative de importan ă locală şi jude eană. Prefectura. Teatrul George Bacovia. Alecsandri. 155 din 221 . Primăria Municipiului Bacău. clădiri care apar in unor întreprinzători. Direc ia Telecomunica ii). biserica ortodoxa.I. biserici de toate religiile (biserica romana catolica.D.U. fiind localizate în acest ax principal. Camera de comer . BACAU Intergroup engineering Harta 10: Harta cartierului Centru Cartierul Centru include Pia a Revolu iei. Teatrul de Vara. Casa de cultura V. restaurante. zone de distrac ii. Muzeul "Iulian Antonescu". Pag. Perimetrul acestei zone include majoritatea clădirilor reprezentative (Primărie. cafenele etc. bănci precum şi numeroase magazine. Consiliul Jude ean. Politie Administra ia Finan elor Publice. biserica catolica ).P. Filarmonica "Mihail Jora".

U.P. BACAU Intergroup engineering Străzile care apar in acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare. Pag.D.I. 156 din 221 . de asemenea situa ia iluminatului public şi a conductelor de apă şi canalizare reabilitate şi/sau extinse.

BACAU Intergroup engineering Harta 11: Harta cartierului Gheraiesti Cartierul Gheraiesti ocupă zona de nord-vest. precum şi zona prin care se face legătura cu zona Canalul de fuga UHE Bacău şi cu strada Speran ei. Locul pe care se doreşte a fi construit cartierul este situat lângă canalul de fuga. lângă râul Bistri a mai exact lângă Lacul de Acumulare.P. se va construi un mare cartier de blocuri de 10 etaje. de asemenea situa ia iluminatului public şi a conductelor de apă şi canalizare reabilitate şi/sau extinse. Pag. tot oraşul Bacău şi împrejurimile.D. De acolo se vede Bistri a. Străzile care apar in acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare. Siretul. lângă Petrom. În cartierul Gheraiesti din Bacău. inclusiv cartierele Lunca şi Cartier Ştefan cel Mare.U.I. 157 din 221 .

BACAU Intergroup engineering Harta 12: Harta cartierului Miori ei Cartierul de locuin e Miori a.U. cartierul este la circa 1. Aceste Vile Duplex din Cartierul Serbanesti au următoarele utilitati: sunt racordate la re eaua de gaz metan curent electric apă potabilă Pag.D. 158 din 221 . este situat în zona de nord-vest a oraşului Bacău Străzile care apar in acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare.5 km de centrul oraşului Bacău.P. de asemenea situa ia iluminatului public şi a conductelor de apă şi canalizare reabilitate şi/sau extinse. Harta 13: Harta cartierului Serbanesti În cartierul Serbanesti se construiesc Vile Tip Duplex.I.

D.I.U. BACAU Intergroup engineering canalizare separată pentru fiecare vilă în parte materialele folosite sunt de cea mai bună calitate (cărămida poroterma. fier de buna calitate şi cimentul) Străzile care apar in acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare. de asemenea situa ia iluminatului public şi a conductelor de apă şi canalizare reabilitate şi/sau extinse. Pag. 159 din 221 .P.

P.D. 160 din 221 .U.I. BACAU Intergroup engineering Pag.

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny". Străzile care apar in acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare. la sud de strada Erou Ciprian Pintea. Pag.P. Cartierul Bistri a Lac este delimitat în partea de nord de B-dul Unirii. la est de Lacul de acumulare UHE Bacău.I.D. Centru de Îngrijire şi Asisten ă Sociala. de asemenea situa ia iluminatului public şi a conductelor de apă şi canalizare reabilitate şi/sau extinse. Centru de Pregătire de Protec ie Civila. În aceasta zona se afla o „insula de agrement” cu teren de joaca şi plaja amenajata. Corpul gardienilor publici. Biserica Ortodoxă "Precista" . 161 din 221 . Serviciu de ambulanta jude ean. BACAU Intergroup engineering Harta 14: Harta cartierului Bistri a Lac Cartierul Bistri a lac este o zona cu utilizare mixta care cuprinde clădiri de locuit. Colegiul Economic "Ion Ghica”.U. la vest de strada 9 Mai. precum şi institu ii publice: Centru de cultura şi arta G Apostu.

de asemenea una dintre cele mai importante străzi ale municipiului. de asemenea situa ia iluminatului public şi a conductelor de apă şi canalizare reabilitate şi/sau extinse. se poate ieşii din oraş spre Oneşti.P. 162 din 221 .D. care duce spre gara şi care se intersectează. este strada Emil Racovita. cu strada Energiei.I. Inspectoratul Şcolar Jude ean. care duce spre podul de la Mărgineni. Cercul Militar.U. BACAU Intergroup engineering Harta 15: Harta cartierului George Bacovia Cartierul George Bacovia este localizat între strada Miori ei. în sensul invers de mers. Străzile care apar in acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare. Dispensar medical. precum şi institu ii publice: Tribunalul jude ean. la sud strada 9 Mai. Vizavi de strada Tipografilor. la vest strada Energiei. la est strada Oituz. Pag. Cartierul George Bacovia este o zonă care cuprinde clădiri. În acest cartier strada George Bacovia.

Pag. la sud strada Gării.P. 163 din 221 .I. de asemenea situa ia iluminatului public şi a conductelor de apă şi canalizare reabilitate şi/sau extinse. la est se învecinează cu Oinesti.D. la vest strada Alexei Tolstoi.U. Străzile care apar in acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare. BACAU Intergroup engineering Harta 16: Harta cartierului CFR Cartierul CFR este localizat între strada Brânduşei.

P.I. 164 din 221 . BACAU Intergroup engineering Pag.U.D.

165 din 221 . Străzile care apar in acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare.I. Pag. BACAU Intergroup engineering Harta 17: Harta cartierului Cornişa Cartierul Cornişa este localizat între strada Stadionului. În acest cartier func ionează o Sta ie Salvare a municipiului Bacău fiind o unitate sanitara strategica cu personalitate juridica. Serviciul de Ambulanta al Municipiului Bacău asigura asisten ă medicala de urgenta prespitaliceasca atât la locul solicitării cat şi pe durata transportului pacien ilor (bolnavilor.D. de asemenea situa ia iluminatului public şi a conductelor de apă şi canalizare reabilitate şi/sau extinse. Pe lângă aceasta Serviciul de Ambulanta al Municipiului Bacău asigura atât asisten a medicală ambulatorie la locul solicitării precum şi transporturi nemedicalizate. la vest Calea Marasesti. la est strada Milcov. la sud strada Milcov.P. accidenta ilor. 365 de zile pe an. având ca specific lucrul în regim de aşteptare 24 de ore din 24.U. gravidelor) către spital.

de asemenea situa ia iluminatului public şi a conductelor de apă şi canalizare reabilitate şi/sau extinse. Zona are pu ine obiective economice. strada Ciresoaia la sud.U. iar la vest Calea Republici. 166 din 221 . BACAU Intergroup engineering Harta 18: Harta cartierului Izvoare Cartierul Izvoare este localizat între strada Scânteii. Pag.P. Infrastructura urbană este alcătuită din drumuri de calitate slabă.D. concentrate în jurul străzii principale spre centrul oraşului: spa iu de închiriat pentru societă ile comerciale .I. iluminat public slab şi doar câteva spatii verzi în fata caselor. Străzile care apar in acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare.

U.P. BACAU Intergroup engineering Harta 19: Harta cartierului Republicii Străzile care apar in acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare. de asemenea situa ia iluminatului public şi a conductelor de apă şi canalizare reabilitate şi/sau extinse.I. Pag.D. 167 din 221 .

BACAU Intergroup engineering Harta 20: Harta cartierului Tache Cartierul Tache este localizat între strada Alexei Tolstoi la nord. Pag.I.D. 168 din 221 . Cartierul Tache este unul din zonele care se confrunta cu cele mai mari probleme sociale din municipiul Bacău.U. Începând din 2009 în cartierul băcăuan Tache a fost deschis un nou centru de zi Centrul “Mozaic” unde copiii din cartier pot lua parte la diverse activită i educative şi recreative. Străzile care apar in acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare. strada Bicaz la est şi strada Oneşti în partea de vest. Popula ia din acest cartier este multietnică şi echilibrată cu un amestec de familii tinere şi vârstnice.P. strada Narciselor la sud. La acestea se adăuga o serie impresionanta de campanii de promovare şi sensibilizare a opiniei publice cu privire la drepturile copiilor şi problemele cu care aceştia se confrunta în ziua de azi. de asemenea situa ia iluminatului public şi a conductelor de apă şi canalizare reabilitate şi/sau extinse.

jandarmeriabacau.INFRASTRUCTURA Există planurile pentru dezvoltarea municipiului Bacău. DEZVOLTARE URBANĂ . calea ferata. De partea cealaltă. Municipiul Bacău trebuie. Pag. care permite elaborarea de proiecte integrate. una naturala.D. Aceasta înseamnă ridicarea a cel pu in doua noi poduri peste Bistri a. reintroducerea elementelor naturale precum parcuri şi lacuri). este vizată dezvoltarea oraşului şi pe axa est-vest. astfel încât pe un singur proiect pot fi solu ionate mai multe probleme ale oraşului. în afara de cel de la Serbanesti. zona Sarata etc şi centru. Pe aceasta axa exista doua grani e. protejarea zonelor de patrimoniu. mult mai ample. în care traficul şi comunicarea între diferitele regiuni sa nu mai fie o problema. atât pietonale cat şi auto. Municipiul Bacău este aglomerat datorită traficului de tranzit. cu comunicare facilă între cartiere.I. după materializarea unor astfel de proiecte. Pentru a se ajunge la un oraş european. reprezentata de Bistri a. De asemenea Axa 1 permite reabilitarea re elelor şi asfaltarea. pia ete pietonale la Catedrala Ortodoxa şi Catedrala Catolica. sunt necesare noi pasaje.ro A. Fondurile necesare unor astfel de investi ii pot fi atrase din fondurile europene. tipic marilor oraşe. problema fiind în strânsă legătura cu inexisten a unei şosele de centura şi a insuficientei locurilor de parcare. mai ales pe Axa 1 a Programului Opera ional Regional. dar nu a fost finalizat. BACAU Intergroup engineering 1.5 POTEN IALUL DE DEZVOLTARE AL MUNICIPIULUI Harta 21: Harta reliefului jude ului Bacău Sursa: www. Transportului şi Locuin ei care pe lângă amenajarea centrului oraşului (centru civic.P.U. şi una artificiala. sa capete un aspect circular. Proiectul centurii ocolitoare a municipiului a fost elaborat şi aprobat pentru finan are inca de acum patru ani. 169 din 221 . dezvoltarea pe axa est-vest va fi o prioritate maxima. care sa faciliteze comunicarea între cartierul CFR. finan ate de Ministerul Lucrărilor Publice.

spre nordul Moldovei este necesară reabilitarea şi extinderea la 4 benzi a podului aflat la intrarea în Municipiu. Astfel. Modernizarea va consta în reabilitarea structurii rutiere. în prezent. Reabilitarea trotuarelor degradate – pentru asigurarea de condi ii normale de trafic pentru pietonii participan i la trafic.D. la nivelul câtorva pasaje şi străzi importante din Municipiu: Calea Moineşti. semaforizarea şi dotarea aferente. crearea de piste bicicleta. Calea Miori ei Strada Milcov şi I. 170 din 221 .U. conform normelor europene. cat şi posibilitatile de finan are. Realizarea de locuri de parcare pe arterele intens circulate.P. Suprafa a totală a noilor parcări în cartiere totalizează 2350 de metri pătra i. pentru realizarea condi iilor optime de drum. Dezvoltarea infrastructurii turistice şi creşterea numărului de turişti romani şi străini se va realiza prin: îmbunatatirea serviciilor de promovare în domeniul turismului dezvoltarea informa iilor cu privire la domeniile de atrac ie existente în Municipiul Bacău realizarea de investi ii în vederea creşterii capacitatii de cazare 6. Realizarea şoselei ocolitoare – pentru devierea (redirectionarea) traficului de tranzit care. Pentru fluidizarea traficului intern şi de tranzit Pentru fluidizarea traficului de tranzit prin Municipiul Bacău. în ultima perioadă au fost amenajate circa 230 de noi locuri de parcare. Măsuri propuse: 1. fonduri europene nerambursabile la care contribu ia autoritatilor locale este de cel mult 10%. Îmbunatatirea mediului de afaceri şi investi ional la nivelul Municipiului Bacău se va realiza prin: investi ii în sectorul productiv atragerea investi iilor străine acordarea de sprijin financiar pentru investi iile în întreprinderi mari 5. integrarea pe pia a muncii şi combaterea discriminării promovarea egalită ii de gen şi combaterea excluziunii sociale a femeilor 4. Este urmată de parcarea de pe strada Miron Costin – 500 de metri pătra i şi 40 de noi locuri de parcare. pasaj Trebeş. Redirectionarea traficului feroviar prin zona de margine a municipiului. se desfăşoară prin interiorul municipiului. Cea mai mare parcare realizată prin programul „Alei între blocuri” a fost realizată pe strada Tolstoi. BACAU Intergroup engineering Pot fi identificate atât terenurile pentru ridicarea unor parcări supraterane şi subterane. Pasaj Letea. Realizarea de sisteme eficiente de evacuare a apelor de pe platforma drumurilor.L. parcarea de pe strada Violetelor – 400 de metri pătra i şi de parcarea de pe strada Vişinului – 350 de metri pătra i. Diminuarea fenomenului de îmbătrânire demografica înregistrat la nivelul Municipiului Bacău se va realiza prin: îmbunatatirea serviciilor medicale şi de asisten ă sociala 3. Reabilitări şi modernizări. Programul „Alei între blocuri” ini iat de Primărie se află în derulare. Caragiale. Parcarea are o suprafa ă de peste 1100 metri pătra i şi o capacitate de 100 de locuri de parcare.I. La o contribu ie de 1 milion de euro de la bugetul local pot fi atrase 9 milioane. Diminuarea sau stoparea declinului demografic ce se înregistrează la nivelul Municipiului Bacău se va realiza prin: reducerea migra iei externe prin crearea de noi locuri de munca îmbunatatirea serviciilor sociale şi educa ionale 2. Pag. cu care pot fi reabilitate majoritatea arterelor secundare. Diminuarea şomajului şi creşterea gradului de ocupare al for ei de munca în rândul popula iei de gen feminin se vor realiza prin : implementarea unor politici şi strategii de ocupare a for ei de muncă adecvate.

Lalelelor – par ial. SC CET SA . A. Dig. Milcov. electrice sau alte surse de încălzire). Extinderea re elei termice.D. Str. până în prezent au fost modernizate sau se află în diferite faze de execu ie.U. Reabilitarea şi valorificarea terenurilor poten ial contaminate. mai mult de jumătate din cele 136 de străzi balastate. precum furturile din buzunare/gen i şi a celor de autoturisme. Conştientizarea popula iei privind infractiuniile uşoare şi combaterea lor. BACAU Intergroup engineering 7. ECHIPARE EDILITARĂ În municipiul Bacău sunt probleme cu apa potabilă în diverse zone. dar datorită veniturilor reduse multe apartamente şi gospodării individuale au renun at la încălzirea în sistem centralizat şi au apelat la alte surse (centrale termice pe gaze naturale. Creşterea capacitatii de epurare şi retehnologizarea sta iei existente de epurare. Extinderea re elei de alimentare cu gaze naturale către zonele de locuit extinse în Municipiul Bacău.7% din conductele de beton deteriorate prin care se colectează apele uzate. Str. str. Viorelelor – par ial. program demarat de Primăria Municipiului Bacău în anul 2006. cu re ea de apă. CET Bacău asigura încălzirea în procent de 85% a municipiului. Ghioceilor – par ial.P. Îmbunatatirea pantei re elei de canalizare la ansamblurile de locuin e din zonele joase: ans. re ea de canalizare şi asfaltare. de locuin e Milcov cuprins intre străzile Stadionului. iar apele uzate vor fi epurate într-o sta ie cu două trepte de epurare şi o capacitate mai mare de epurare. Masuri propuse: Înlocuirea a 100% din conductele din azbociment şi otel deteriorate de alimentare cu apa. şi refacerea acestora. Amplasarea de recipiente pentru precolectarea selectiva în 4 cartiere ale municipiului Bacău. Prin dotările propuse în proiectele cu care s-au accesat fonduri europene s-au impus lucrări de captare şi tratare în vederea potabilizării care vor asigura o bună calitate a apei din municipiu. Reabilitarea re elei termice în municipiul Bacău Extinderea re elei electrice. Îmbunătă irea re elelor edilitare Continuarea procesului de modernizare a străzilor din Municipiul Bacău. 171 din 221 . Al. În cadrul acestui program. Schimbarea conductelor de gaz din otel vechi cu conducte din polietilenă în Municipiul Bacău. str. Efectuarea de cursuri de pregătire şi suplimentarea numărului de agen i care se ocupa de combaterea infrac iunilor uşoare. Îndepărtarea rădăcinilor pătrunse în colectoare şi racorduri. Russo. Modernizarea şi retehnologizarea unitatilor SC Amurco SRL. Barnat. De asemenea canalizarea apelor uzate va fi în viitor mai buna prin reabilitarea conductelor degradate. Energia termica este costisitoare pentru beneficiarii din întreaga tara. Efectuarea de campanii de conştientizare a popula iei privind riscurile de incendiu şi inunda ii. Pag. SC Agricola Interna ional Bacău. str. Dotarea agen ilor care se ocupa de combaterea infrac iunilor uşoare cu mijloace de transport uşoare şi rapide pentru urmărirea infractorilor.I. Reabilitarea iluminatului public în Municipiul Bacău pe 14 străzi şi montarea de stâlpi de iluminat pe 33 de străzi. Pr. Violetelor. Extinderea sistemului actual de alimentare cu apa. B. Înlocuirea a 37. Bradului.

600 de locuri care va înlătura astfel problema actuală a municipiului Bacău de desfăşurare de activită i culturale de mare amploare. atragerea investitorilor strategici ce pot dezvolta proiecte specifice. procedură notarială. Teatrul va beneficia de o sală care va fi deschisă pe timpul verii şi închisă iarna. a unor activită i industriale conexe. D.P. CULTE Pe Aleea Parcului Cancicov a realizata reabilitarea Teatrului de Vară. BauMax. European Retail Park. de afaceri şi expozi ionale cu toate dotările necesare: 1.informare şi consiliere gratuită în probleme cum ar fi asisten a socială. Noul centru cultural va avea o sală de peste 1. Carrefour. Praktiker. protec ia copilului.D. Plus. astfel încât în această incintă să poată fi organizate evenimente pe toată perioada anului. Primăria are în derulare programul de reabilitare termică a blocurilor din perioada 1950 – 1990. transmitatori a unor firme de renume producătoare de autoturisme. sus inerea şi încurajarea spiritului antreprenorial în rândul specialiştilor. serviciile publice. Centrul de afaceri se află în prezent în faza de execu ie şi amenajare spa ii. CONSTRUC II Blocurile construite prin proiectul ANL la nivel na ional nu au asigurat în procent de 100% cererea de locuin e din municipiu. Centrele comerciale importante care şi-au deschis reprezentan e şi în municipiul Bacău sunt: Promenada Mall. BACAU Intergroup engineering C. Dedeman. seara minorită ilor. În anul 2010 se împlinesc 602 de la prima atestare a oraşului Bacău. raporturile de muncă. Acest campus IT&C urmăreşte stimularea pe plan local şi regional a afacerilor în domeniu. sănătatea publică. Vimercati East Europe sunt 2 din firmele mai importante care îşi desfăşoară activitatea în cadrul parcului industrial. Firmele italiene: Tecnostamp Triulitzi East Europe. E. construc ie modernă în valoare de peste 5 milioane de euro. Spectacole folclorice sus inute de Pag. urmând ca în limita fondurilor disponibile şi a depunerii proiectelor de reabilitare. să aloce în fiecare an fonduri pentru reabilitare termică. Cele mai importante Evenimente şi manifestări ale oraşului Bacău sunt: Festivalul “Zilele Bacăului” are loc în fiecare an în zilele de 2. Parcul Industrial HIT PARK 2. protec ia consumatorului. drepturile şi obliga iile civile. asigurările sociale. Selgros. învă ământ. 4 octombrie. Billa. 172 din 221 . concurs Ex Libris. Kaufland.U. Măsuri propuse: Construirea de noi locuin e ANL şi sociale. aceste firme fiind producători de componente auto de plastic. regimul proprietă ii. dezvoltarea învă ământului de specialitate la toate nivelurile. Arena Mall. expozi ii de pictură în aer liber. conectori. Real. acestea conducând la o stimulare a dezvoltării economice în zonă şi la scăderea şomajului prin crearea de locuri de muncă. Alte manifestările culturale desfăşurate în Bacău sunt: simpozionul "Vasile Parvan". Centrul de Afaceri şi Expozi ii Bacău (CAE) Parcul Industrial HIT PARK este primul parc industrial din România dedicat în exclusivitate industriei IT&C. Reabilitarea termica şi modernizarea privind securitatea clădirilor de locuin e din Municipiul Bacău în concordanta cu OUG 174/2002 completata de OU 187/2005 şi legea 260/2005. CULTURA. Metro Cash&Carry. impozitele şi taxele. Există de asemenea în incintă un Centrul de Informare Cetă eni . ECONOMIE Pentru dezvoltarea şi dinamizarea mediului de afaceri băcăuan şi regional Administra ia locală a venit în întâmpinarea cererilor de creare de infrastructuri de afaceri şi servicii prin aprobarea realizări a 2 importante obiective industriale.I. Prest Perform Service. aproximativ 700 de noi apartamente au fost date în folosin a anual începând cu 2007. 3.

Spitalului municipal în construc ie şi amenajare va dispune de o dotare la nivel european. Sec ia ortopedie: 15 paturi.U. SANATATE Sistemul sanitar are nevoie de o sus inere deplina din partea autoritatilor. destinat familiilor cu venituri modeste. În perspectivã zona poate fi pusã în valoare prin construirea unei tabere pentru copii. Sec ia de anestezie şi terapie intensivă: 15 paturi. Conform normelor europene în vigoare. Festivalul George Bacovia. Primăria Municipiului Bacău a reintrat în proprietatea a 270 de hectare de pădure situate în vecinătatea comunei Tamaşi.două terenuri de sport moderne. teren care a apar inut Bacăului până în 1949. cele existente nefiind suficiente sau sunt situate departe fa ă de blocuri mărginaşe. Sărbătoarea pensionarilor. Manifestările minoritatilor pot beneficia de sprijinul legal al aparatului administrativ. aici existând drumuri forestiere în stare foarte bunã. cu următoarele sec ii de spitalizare: Sec ia de cardiologie: 60 de paturi din care 5 pentru terapie intensivă coronarieni. cu fântâni arteziene şi locuri de joaca pentru cei mici. care pot fi închiriate pentru diverse sporturi. LOCURI DE JOACĂ Spatiile verzi şi locurile de joacă sunt şi ele insuficiente. pe lângă un oraş frumos şi de aer curat. Sec ia de neurologie: 45 de paturi. F. În fiecare cartier ar putea fi construite cate unul . Sec ia ORL: 10 paturi G. Sec ia de hematologie: 15 paturi. Este necesară amenajarea de spatii de agrement. Cultele religioase vor avea parte de sus inerea deplină a aparatului administra iei locale. AGREMENT. Festivalul Arlekin. Sec ia de diabet: 35 de paturi. Cu sprijinul autorită ilor locale vor fi editate carti şi cataloage de arta. Sec ia de chirurgie generală: 75 de paturi – 15 pentru urologie şi 10 pentru chirurgie vasculară.I.P. Genera ia viitoare a municipiului Bacău are nevoie de locuri de joaca şi de terenuri de sport. pot fi alocate fonduri pentru ridicarea sau renovarea institu iilor de cult. 173 din 221 . Acest fond forestier administrat corespunzător va asigura pentru început lemn pentru construc iile publice executate de către municipalitate precum şi lemn de foc pentru încălzire. Spitalul Municipal. Sec ia medicală: 50 de paturi – 15 pentru gastro enterologie şi 10 pentru alergologie. deoarece oamenii au nevoie. Zona are un poten ial deosebit. Extinderea actualelor parcuri şi zone de agrement din Municipiul Bacău.D. Pe baza de proiecte. Măsuri propuse: Amenajarea de spatii verzi în zonele dintre blocuri. BACAU Intergroup engineering artişti locali. Festival concurs Barbu Lăutaru. precum şi izvoare cu apã potabilã. Spitalul Municipal va avea 320 de paturi pentru spitalizare continuă şi 20 de paturi spitalizare de zi. este primul obiectiv de acest gen construit de către o administra ie locală în ultimii 20 de ani. fiecărui cetă ean trebuie să îi corespundă minimum 26 mp de spa iu verde. Pag. Amenajarea de noi parcuri în zonele de margine ale oraşului. Amenajarea de noi spatii de joaca în parcurile existente dar şi în cele care vor fi amenajate în viitor. iar autorită ile locale pot sus ine principiul diversită ii şi al multiculturalismului. Minorită ile etnice au dreptul constitu ional la libera exprimare. pentru promovarea valorilor băcăuane la nivel na ional. care reprezintă o necesitate pentru to i amatorii de mişcare în aer liber.

sala pentru organizarea de evenimente. acestea participă la conferin e. Transfer Tehnologic. Pag. se poate realiza un cămin pentru copiii străzii care căuta adăpost în incinta unită ii medicale. laboratoare). Informatică avansată şi Tehnologia Informa iei în Afaceri. Universitatea “Danubius” din Gala i etc. Universitatile din Bacău au în cadrul lor următoarele specialită i: Universitatea George Bacovia Bacău Universitatea Bacău – din octombrie 2009 denumită "Vasile Alecsandri" Departamentul de Cercetare. Netratate. integrarea colectivelor de cercetare ale universită ii în consor ii na ionale şi interna ionale de cercetare. publicate în edituri de prestigiu. de Interna ional Society for Intercommunicating of new Ideas (Boston. tratate. care să desfăşoare activită i de cercetare competitive (institute. Activitatea de cercetare dezvoltare din cadrul universită ii se desfăşoară în laboratoarele din institu ie în următoarele domenii: Marketing. USA). Pentru valorificarea cât mai bună a rezultatelor cercetării ştiin ifice individuale şi colective ale cadrelor didactice. Cuza” Iaşi. astfel încât sa nu mai apeleze numai la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Jude ean de Urgenta care devine foarte aglomerată şi neîncăpătoare. Universitatea „Dunărea de Jos” Gala i.P. colective. creşterea numărului şi a calită ii programelor de cercetare în scopul atragerii de fonduri pentru sus inerea activită ii de cercetare. sprijinirea şi dezvoltarea prin intermediul Universită ii din Bacău a diverselor programe de cercetare. Departamentul de Cercetare din cadrul Universită ii George Bacovia urmăreşte solu ionarea unor probleme teoretice şi aplicative concretizate în studii. centre. Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău. Universitatea “Al. Academia de Studii Economice Bucureşti. Belgia). de educa ie postuniversitară şi de doctorat. SOCIAL Pentru a degreva spitalul de urgenta. Măsuri propuse: Construirea de noi gradinite care sa acopere numărul de cereri. Este necesară de asemenea construirea unui azil de noapte în care persoanele fara adăpost sa primească şi îngrijiri medicale. Universitatea de Vest din Timişoara. Formare Continuă şi Doctorat din Universitatea din Bacău s-a înfiin at în anul 2008. Se urmăreşte dezvoltarea şi promovarea unor colective de cercetare puternice. în fiecare cartier ar fi necesară înfiin area de noi astfel de institu ii pentru cei mici. bibliotecă. locuri de cazare pentru elevii care nu sunt din municipiul Bacău). terenuri de sport. în vederea reintegrării în societate. de SPACE (Ghent. (amenajări de genul: cantina. masa şi şcolarizare. Copiii vor avea parte de cazare. I. Extinderea activită ii de cercetare în cadrul Universită ilor I. Multe dintre aceste persoane suferă de boli transmisibile. Pentru a face fa ă cererii mereu în creştere de locuri în gradinite şi cămine. simpozioane şi sesiuni ştiin ifice organizate de Universitatea “George Bacovia”. 174 din 221 . articole. precum şi realizarea unor granturi. În Bacău pot fi reabilitate şi îmbunătă ite structurile preuniversitare şi universitare.D. Creşterea numărului de locuri în grădini ele existente. ele devin o sursa de îmbolnăvire şi pentru al i locuitori ai oraşului. Management. asigură promovarea.U. sus inerea bazei materiale a cercetării. EDUCATIE Prin Programul Opera ional Regional se pot aloca fonduri pentru învă ământ. Studii Postuniversitare. spatii expozi ionale pentru tinerii artişti. BACAU Intergroup engineering H.I.

BACAU Intergroup engineering În colaborare cu ONG-urile de specialitate pot fi create servicii de asisten ă la domiciliu persoanelor aflate în imposibilitate de a se deplasa.padureadepini. grupuri sanitare. Harta 22: Zonarea func ional-turistică a jude ul Bacău Sursa : http://www. pentru oferirea de servicii sociala la standarde europene. contorizare apă.P.U. Sus inerea unei colaborări intre Inspectoratul Şcolar Bacău şi Centrul jude ean de asisten ă psihopedagogică. în cadrul celor 6 centre pe care le are în subordine: reabilitare sisteme de canalizare. Perfec ionarea resurselor umane implicate în oferirea de servicii de asisten ă sociala pentru popula ia din cadrul Municipiului Bacău. Măsuri propuse: Modernizarea infrastructurii Serviciului Public de Asisten ă Sociala din Municipiu. 175 din 221 . în vederea asigurării de servicii sociale la domiciliul persoanei aflate în dificultate. cu un sediu nou. a Clubului Pensionarilor şi Adăpost temporar pentru persoanele victime ale violen ei domestice şi asisten ă pentru agresori. Pentru cazurile sociale deosebite. pot fi ini iate proiecte pentru asigurarea serviciilor necesare. atunci când este cazul. cazuri de copii/elevi rămaşi singuri acasă şi în special a acelor cazuri cu risc social.ro/ro/Atractii/Atarctii_turistice.I. pentru identificarea unei solu ii în vederea depistării copiilor cu părin i pleca i la muncă în străinătate.htm Pag. extinderea. în urma unor anchete sociale efectuate de departamentul de specialitate al Primăriei în colaborare cu ONG-urile de profil şi cu presedintii asocia iilor de proprietari.D. racordare apă caldă (acolo unde este cazul). Dotarea Serviciului Public de Asisten ă Sociala cu echipamente specifice.

conduce la următoarele concluzii: Pag.U. 176 din 221 .I.P.ro har i Harta 24: Regiunea de Nord-Est Evolu ia indicilor produc iei industriale la nivelul jude elor şi regiunilor. în anul 2008 fa ă de anul 2007.D. BACAU Intergroup engineering Harta 23: Harta resurse subsol Sursa:csjbacau.

silvicultură.9 3519.6 3984.4 13.6 18.indice de disparitate fa ă de total ară Regiunea Sud . cu ponderi ale acesteia în ansamblul ocupării regionale variind între 35% şi 42%.2 2005 2006 2007 2008 2526.P.4 4. jumătate se bazează pe agricultură.4 4609.9 23. de circa 35 procente. pe bază de parteneriat voluntar.0 25. în anul 2005.PIB/locuitor .1 24.6 81. Regiunea Nord – Est.1 43. Astfel. La polul opus s-a situat jude ul Suceava cu -20. conservarea moştenirii urbane şi ac iuni compensatorii pentru a reduce impactul asupra mediului.1 2942.4%.Est .3%.8 82.6 Sursa INS Zona Metropolitană Bacău Zona metropolitană Bacău va fi constituită prin asociere.1 22. etc.9 12.7 3137. cea mai ridicată participare la ocuparea în agricultură. în special pe seama industriei prelucrătoare.0 85.Est .3 39.3 35. între consiliile locale ale municipiului Bacău şi comunelor aflate în zona imediată.2%.7 3733.4 84.2 14.4 3651.7 19.I. de 15. gaze naturale.Vest Regiunea Centru Regiunea Bucureşti .PIB/locuitor .euro . al pie ei şi al mediului de afaceri.PIB/locuitor .U.3 4124.3 29.6 68.9 34.1 26.1 28. colectarea. Ponderea sectoarelor de activitate TOTAL -%Agricultură. jude ul Bacău care are şi cea mai mare contribu ie la realizarea produc iei industriale regionale a realizat. iluminat public. contribuie cu 15.7 30.3 84.4%. care este cea mai săracă.5 26.D. selectarea şi depozitarea deşeurilor cu echipamente speciale.5 35.8 68. Un management eficient va conduce la extinderea re elelor de transport.4 42. BACAU Intergroup engineering Evolu iile produc iei industriale în interiorul regiunilor: în Regiunea Nord – Est. intensificarea dezvoltării urbane acolo unde este posibil din punct de vedere practic. Pag.indice de disparitate fa ă de total ară 100 100 100 100 100 100 100 100 100 32.9 81.9 14.0 42.1 26.7 13.4 14. cel mai mare salt. canalizare.7 30. re eaua rutiera.7 11. extinderea re elelor edilitare: apă.Ilfov Produsul intern brut pe locuitor la nivelul regiunilor şi indice de disparitate fa ă de media na ională Regiunea Nord . cu o creşte de 19.2 81.5 4454.5 20.2 18. Constituirea zonei metropolitane va conduce de asemenea la dezvoltarea zonei şi la oportunită i pentru reînnoirea oraşului şi extindere urbană. de 42.0 31. Din cele opt regiuni de dezvoltare ale ării.4 84.euro . piscicultura Industrie şi construc ii Servicii comerciale Servicii sociale Total România Regiunea Nord-Est Regiunea Sud-Est Regiunea Sud Muntenia Regiunea Sud-Vest Regiunea Vest Regiunea Nord .2% la ocuparea totală a ării. la distan e de până la 30 de km.8 3333. s-a înregistrat cel mai mare decalaj între nivelul maxim şi cel minim al produc iei industriale.1 24. 177 din 221 .euro . de inând în acelaşi timp.4 35.1 21.5 14.7 68.3 3018.indice de disparitate fa ă de total ară Regiunea Sud .2 68.

D. conduce la creşterea competitivită ii economice a localită ilor din zona metropolitana cu regiunile învecinate. 10. 6. educa ie şi formare continua a popula iei în zonele periferice. Prevenirea de noi dezechilibre prin prevenirea apari iei unor zone problema. Revitalizarea zonelor defavorizate prin promovarea unor politici adaptate unor particularitati zonale. interna ional. adică dezvoltarea economica şi sociala trebuie sa se bazeze pe o structura spa iala echilibrata. căutarea de oportunită ilor de dezvoltare a infrastructurii de afaceri. Creşterea şanselor egale în ceea ce priveşte accesul de informare.P. dintre mediul urban şi rural. 5. depistarea terenurilor şi dotarea lor cu utilitati. Din aceasta perspectiva. 11. şi varietatea de relief. asigură satisfacerea cererii de locuin e a popula iei. sociale şi economice. dintre mediul urban şi rural. Dezvoltarea echilibrată între localită ile din cadrul jude ului. 4. 2. conduce la dezvoltarea regionala şi investi ii în infrastructura. 7. crearea de locuri de munca prin atragerea investitorilor şi implicit creşterea nivelului de trai şi a popula iei. de resurse naturale. cercetare-dezvoltare tehnologica. dintre diferite jude e. justifica cu prisosin a necesitatea elaborării şi practicării unei politici coerente de dezvoltare locala. Centrele de dezvoltare locale urmăresc următoarele obiective: 1. transformându-se în piedici de dezvoltare a întregului ansamblu na ional şi.I. în vederea îmbunătă irii competitivitatii şi realizării unei creşteri economice permanente. pe de alta parte. implicit. Existenta unor dezechilibre şi rămâneri în urma în dezvoltarea teritoriala a tarii noastre. dintre zone centrale şi periferice. diminuează dezechilibrele create intre centru şi zona limitrofa. Localită ile au evoluat şi s-au dezvoltat în moduri diferite şi în ritmuri diferite.U. conduce la fluidizare oraşului. Stimularea cooperării intercomunitare care contribuie la progresul economic şi social al zonei. care să asigure echilibrul intre eficienta economica şi armonia sociala. asigură o ameliorare a condi iilor de mediu. de dezechilibrele legate de transportul în comun. asigură îmbunatatirea infrastructurii tehnico-edilitare şi de transport. BACAU Intergroup engineering Oferta investi ională a localită ilor componente şi implicit a întregii zone metropolitane reprezintă un punct crucial pentru strategia de dezvoltare locala în aria zonei metropolitane. devin sursa de instabilitate economica şi politica. 9. 8. Pag. la rândul lor. Creşterea capacită ilor localită ilor de a-şi sus ine propriul proces de dezvoltare. Stimularea cooperării interregionale interne şi interna ionale care contribuie la progresul economic şi social. Stimularea dezvoltării echilibrate prin promovarea mecanismelor economiei de pia a în toate regiunile tarii. conceptul de baza pe care se construieşte teoria dezvoltării teritoriale este coeziunea economica şi sociala a dezvoltării. finan area infrastructurii. 178 din 221 . 3. de tradi ii privind dezvoltarea unor tipuri de activitati. Diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin reducerea decalajelor de dezvoltare dintre localită i în cadrul jude ului. dintre zone centrale şi periferice. primirea de fonduri bugetare mai mari pentru localită i cu venituri mici. Ridicarea calită ii vie ii prin impunerea unor standarde minime pentru serviciile publice. provocate de dispersarea în planul structurii demografice. pe de o parte. dintre diferite jude e. asociate cu centrele de afaceri deja existente. realizarea unei accesări facile a fondurilor structurale pentru regiuni. rezervele de spa iu pentru locuire şi servicii. Realizarea zonei metropolitane facilitează amenajarea integrata a teritoriului la nivel regional. a aglomerării urbane. Promovarea unei dezvoltări spa iale armonioasa şi a re elei de localită i. poten ial demografic al zonelor tarii. realizarea de beneficii economice derivate din creşterea atractivitatii zonei pentru investitori. asigură dezvoltarea durabila. În Europa. asigură extinderea re elelor de utilitati. se considera ca dezvoltarea inegala a teritoriilor reflecta slăbiciuni economice ale ansamblului şi sunt de neacceptat deoarece. Atragerea investitorilor presupune o evaluarea a mediului de afaceri şi a infrastructurii de afaceri presupune: dezvoltarea de nuclee de afaceri (tehnologii interne).

În ultima perioada au fost amenajate circa 230 de noi locuri de parcare. pia ete pietonale la Catedrala Ortodoxa şi Catedrala Catolica. Poten ialul de dezvoltare al Municipiul Bacău pe axa est-vest este prioritar. Zona Metropolitana Bacău este un pol important de dezvoltare în Moldova. finan area infrastructurii. provocate de dispersarea în planul structurii demografice. de afaceri şi expozi ional cu toate dotările necesare . a aglomerării urbane satisfacerea cererii de locuin e a popula iei fonduri bugetare mai mari pentru localită i cu venituri mici crearea de locuri de muncă prin atragerea investitorilor creşterea nivelului de trai dezvoltarea regională şi investi ii în infrastructură extinderea re elelor de utilită i accesarea fondurilor structurale pentru regiuni existenta unui puternic centru universitar. protejarea zonelor de patrimoniu. cu o creşte de 19. rezervele de spa iu pentru locuire şi servicii creşterea competitivită ii economice a localită ilor din zona metropolitană cu regiunile învecinate ameliorarea condi iilor de mediu fluidizare oraşului.2007 în cadrul sectorului privat. reintroducerea elementelor Pag. împreună cu următoarele considerente: facilitează accesul investitorilor la terenuri necesare dezvoltării de afaceri dezvoltarea durabilă a zonei beneficii economice derivate din creşterea atractivită ii zonei pentru investitori îmbunătă irea infrastructurii tehnico-edilitare şi de transport facilitează amenajarea integrată a teritoriului la nivel regional diminuează dezechilibrele create între centru şi zona limitrofă. în special pe seama industriei prelucrătoare. 179 din 221 .„Centrul de Afaceri şi Expozi ii Bacău (CAE)” 6. BACAU Intergroup engineering Zona Metropolitana Bacău va fi un pol important de dezvoltare în Moldova. Amenajarea centrului oraşului (centru civic. de dezechilibrele legate de transportul în comun. 2. Masuri: 1.U. a centrelor de cercetare-inovare jude ul Bacău este în prezent cea mai dezvoltată zona economică a Regiunii NE Concluzii: 1. Jude ul Bacău are cea mai mare contribu ie la realizarea produc iei industriale regionale. pentru a se putea ajunge la un oraş european. în anul 2005. a realizat o creştere de 15.3%. 5. pozi ia geografica a municipiului Bacău îl recomanda ca punct strategic fiind în acelaşi timp la intersec ia unor importante cai rutiere. 3. sociale şi economice.D. Pozi ia geografica a municipiului Bacău îl recomanda ca punct strategic (oraşul fiind.P. S-a aprobat realizarea unui important obiectiv industrial. prin ANL. 2. feroviare şi aeriene. de-a lungul perioadei 2005 . CET Bacău asigura încălzirea în procent de 85% a municipiului 4. 700 de noi apartamente au fost date în folosin a anual. în timp ce farmaciile din sectorul cu proprietate majoritara de stat a înregistrat o uşoara scădere 3.I. la intersec ia unor importante cai rutiere. Numărul farmaciilor a crescut. începând din 2007. feroviare şi aeriene).4%. în acelaşi timp.

Concluzii: 1. 4. modernizarea Pie ei Centrale a municipiului Bacău 8. 3. Calea Miori ei Strada Milcov şi I. Câteva pasaje. Zonele reziden iale ocupa aprox 80% din spa iul intravilan. Necesitatea construirii unui azil de noapte în care persoanele fara adăpost sa primească şi îngrijiri medicale. Extindere cu un sediu nou a Clubului pensionarilor 4. 5. suprafa a oraşului crescând de la 1645 ha în 1975 la 1737 ha în anul 2000. 5. Serviciile de asisten ă sociala sunt insuficiente şi pu in diversificate. la standarde de administra ie publică europeană 9. Construirea unor săli de sport moderne 11. Calea Moineşti.L. 3. pasaj Trebeş. Adăpost temporar pentru persoanele victime ale violen ei domestice şi asisten ă pentru agresori. Reamenjarea Insulei de Agrement 12. străzi importante din municipiul Bacău necesită reabilitări şi modernizări conform normelor europene: Pasaj Calea Moineşti. Spatiile verzi şi locurile de joacă sunt insuficiente.I. Lucrări necesare pentru reabilitarea centrelor existente: reabilitare canalizare. parteneriat pentru construirea de supermarketuri şi hipermarketuri 7. semaforizare şi dotări aferente lucrărilor de drum 2. dezvoltarea serviciului Centrul de Informare Cetă eni. Pag. Caragiale şi străzi adiacente Pasajul Letea. contorizare apă. modernizarea constând în reabilitarea structurii rutiere.D. construirea de locuri de parcare subterane şi supraterane 6. 4. BACAU Intergroup engineering naturale precum parcuri şi lacuri). 3. Se remarca 2 domenii în care investi iile sunt prioritare: Infrastructura rutiera şi Asisten ă sociala. Instala ii de brichetare sau procesare a rumeguşului pentru verificarea deşeurilor de acest tip. crearea de piste bicicleta. Municipiul Bacău este împăr it în 11 cartiere. Instala ii de verificare a PET-urilor 14. Necesitatea unei unitati tip SMURD.P. Construirea Spitalului Municipal 10. Masuri 1.U. grupuri sanitare. racordare apă caldă. Instala ii de incinerare a deşeurilor 13. Exista un deficit al locurilor de cazare în cadrul structurilor sociale. 2. 180 din 221 . 5.

a competitivită ii regiunii. Toate acestea vor contribui la transformarea municipiului Bacău intr-un pol de integrare europeana şi interna ionala. STRATEGIA DEZVOLTARII POLULUI DE DEZVOLTARE URBANA Strategia de dezvoltare a municipiului Bacău pentru perioada 2010-2013 este un document cadru de referin a care con ine aspecte cheie de management. 181 din 221 . BACAU Intergroup engineering II. cultura şi sport. urmat Pag. promovarea valorilor culturale şi calitatea vie ii.D. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativa haotica. precum şi identificarea ac iunilor tangibile şi sustenabile care pot da rezultate şi pot defini viitorul durabil al oraşului intr-un mediu sănătos şi curat.U. reducerea disparită ilor regionale şi locale. Proiectele şi programele opera ionale func ionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când exista o coordonare la nivel strategic. obiective strategice şi ac iuni prioritare pentru realizarea viziunii. analiza domeniilor de activitate ale firmelor active în municipiu eviden iind o predominan ă a sectorului serviciilor. sus inute de Programul Opera ional Regional: Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane. viziune şi obiective strategice de dezvoltare pentru viitorul municipiului şi al cetă enilor. facilitând luarea de decizii importante în toate domeniile de activitate pe baza problematicii actuale şi a prognozei bugetare. destinate inclusiv grupurilor vulnerabile. pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor Îmbunătă irea accesibilită ii regiunilor şi în special a accesibilită ii centrelor urbane şi a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare Creşterea calită ii infrastructurii sociale a regiunilor Creşterea competitivită ii regiunilor ca loca ii pentru afaceri Creşterea contribu iei turismului la dezvoltarea regiunilor. prin atingerea obiectivelor de coeziune economica şi sociala.motorul dezvoltării economice din jude ul Bacău prin concentrarea unei ponderi însemnate de întreprinderi Restructurarea economică încă în curs de derulare Resurse umane cu nevoi de recalificare profesională Profilul economiei este în prezent unul de tip secundar-ter iar. printr-o abordare policentrică. Cele mai importante elemente care trebuie avute în vedere pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare în domeniile relevante pentru domeniul economie includ următoarele: Municipiul Bacău .I.P. Orice comunitate urbana moderna doreşte sa asimileze şi sa promoveze o viziune strategica în ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare. Strategia de dezvoltare a municipiului Bacău se fundamentează pe următoarele obiective. descris pe scurt în paginile de mai sus. 2. Misiunea este esen iala pentru ob inerea succesului şi se concretizează prin principii şi valori.1 OBIECTIVE STRATEGICE Având în vedere contextul social. în cadrul căreia se pot rata oportunită i şi se consuma ira ional resurse pre ioase. cu o orientare către maximizarea rolului economic şi social. strategia pentru implementarea Axei Prioritare 1 va avea următorul scop: Creşterea coeziunii sociale şi a calită ii vie ii la nivelul municipiului Bacău prin: măsuri de formare profesională şi de sprijin pentru creşterea ocupării for ei de muncă. Scopul strategiei este acela de a promova realizarea unei dezvoltări armonioase. cu nevoile şi poten ialul existent. îmbunătă irea serviciilor şi structurilor de asisten ă socio-sanitară. asigurarea premiselor necesare situării municipiului Bacău printre localită ile dezvoltate din punct de vedere economic. creşterea capacită ii administrative a autorită ii publice locale”. Formularea viziunii de dezvoltare constituie diferen a dintre ceea ce reprezintă municipiul Bacău astăzi şi ceea ce trebuie sa devină municipiul Bacău un oraş european.

existând zone unde utilită ile necesită lucrări urgente de extindere. se remarcă necesitatea adaptării re elei stradale şi implementării unor măsuri de regularizare a traficului rutier. după cum a demonstrat criza actuală. pe fondul creşterii nivelului de utilizare a autoturismelor. modernizarea infrastructurii rutiere şi amenajare urbană. Scopul va fi întărirea competitivită ii locale prin dezvoltarea şi diversificarea economiei. De asemenea. întărirea rolului transportului public prin îmbunătă irea acestuia reprezentând un element cheie în acest scop. BACAU Intergroup engineering de sectorul industrial şi de cel al construc iilor.I. realizându-se o tranzi ie progresivă spre o economie bazată pe servicii. generând aproape 24% din cifra de afaceri .D. Calitatea infrastructurii municipiului a fost sus inuta de investi ii publice. se poate afirma că rata de dezvoltare descrisă nu se va men ine şi în viitor. în special industria prelucrătoare şi sectorul agricol au continuat să piardă for a de muncă şi în perioada 2004-2007.2007 de un dinamism deosebit urmând o tendin ă pozitivă care caracterizează întreaga ară: numărul de firme active a crescut în perioada indicată. Sectorul industrial concentrează aproximativ 10. crearea infrastructurilor de afaceri. inclusiv în ceea ce priveşte zonificarea func ională a teritoriului. dezvoltarea re elei de drumuri şi organizarea circula iei teritoriul urban este deservit în mod inegal în ceea ce priveşte infrastructura primară. fiind concentrate în special pe extinderea utilită ilor publice. prin facilitarea inovării şi dezvoltării tehnologice. care în perioada 2000 – 2008 au crescut. Rezultatele atinse nu trebuie totuşi să fie supraevaluate: sectorul construc iilor având un caracter foarte ciclic. promovarea dezvoltării sectorului ter iar care să pună accent pe serviciile cu înaltă intensitate de cunoaştere – inclusiv cercetarea – precum şi pe promovarea turismului. echipare edilitară.U. promovarea de ac iuni având drept scop dezvoltarea capitalului uman în conformitate cu nevoile pie ei. Pag. Pe de altă parte.6% din firmele active (2007). când numărul mediu de salaria i a scăzut în ambele sectoare. Sectoarele tradi ionale. şi se va realiza prin atingerea următoarelor obiective strategice: sus inerea competitivită ii şi performan ei durabile. bancare şi de asigurări precum şi în sectorul administra iei publice. 182 din 221 . înregistrând o rată peste medie în sectorul activită ilor financiare.P. consolidând rolul de centru economic al municipiului Bacău. în particular a sectoarelor tradi ionale. Având în vedere natura complexă a economiei oraşului Bacău. includ următoarele: pozi ia favorabilă a municipiului Bacău în centrul Moldovei sistem urban în expansiune către zona periurbană şi necesitatea de adaptare a reglementării urbanistice. modernizare sau reabilitare spa iu public urban degradat în special în zone intra-reziden iale (în spatele blocurilor de locuin e) patrimoniu construit necesitând reabilitare şi amenajare nevoia de reabilitare termică şi de utilizare a energiei alternative În ceea ce priveşte traficul urban. numărul mediu de angaja i din sectorul serviciilor a crescut. Cele mai importante elemente care trebuie avute în vedere pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare în domeniile relevante. Distribu ia numărului mediu de salaria i pe sectoare ale economiei na ionale în municipiu reflectă faptul că restructurarea economică este încă în curs. în particular prin promovarea interac iunii cu universită i şi institu ii de cercetare. strategia de dezvoltare integrată va ine seama de mai multe elemente. dezvoltarea poten ialului antreprenorial existent. promovarea ac iunilor menite să favorizeze interna ionalizarea şi să atragă investi ii. numărul mediu de angaja i a crescut în sectorul construc iilor. Sectorul construc iilor a fost caracterizat în perioada 2005 . Va fi acordată prioritate pentru: sus inerea competitivită ii precum şi facilitarea proceselor de inovare pentru întreprinderi.în creştere cu 79% în perioada 2003-2007.

spa iul public dedicat activită ilor comerciale. măsuri de sistematizare a circula iei (introducerea de sensuri giratorii). teritoriul extravilan şi zonele verzi din cadrul intravilanului oferă o resursă importantă care trebuie valorificată şi conservată în vederea îmbunătă irii standardului de via ă a cetă enilor. realizarea unei centuri rutiere ocolitoare a municipiului Bacău. pie e). Aceste problematici ale mediului urban acoperă domeniul „regenerării urbane”. se remarcă faptul că infrastructura acoperă teritoriul oraşului aproape în întregime. de asemenea. dezindustrializarea anumitor zone ale oraşului şi transformarea acestora în zone comerciale sau de locuin e şi. nivelul excesiv al consumurilor. extinderea/modernizarea spa iilor urbane (locuri de joacă pentru copii. dezvoltare/modernizare a re elei de alimentare cu gaze naturale şi creşterea eficien ei energetice (termice şi electrice). BACAU Intergroup engineering Solu iile sugerate pentru problemele identificate se orientează către creşterea calită ii infrastructurii de transport rutier şi feroviar.P. consumul fiind relativ redus. inclusiv în ceea ce priveşte dotarea cu utilită i publice. cum ar fi pie ele agroalimentare. încurajarea construirii de noi locuin e în zonele periferice ale oraşului prin dezvoltarea infrastructurii de transport şi de utilită i publice.U. Printre solu iile propuse se află dezvoltarea sistematizată şi echilibrată a zonelor reziden iale. afectând calitatea aerului. Managementul deşeurilor se realizează prin intermediul a doi operatori de servicii de salubritate. dezvoltarea noilor zone reziden iale determină necesitatea recalificării/ adaptării spa iului public.D. În municipiul Bacău. colectarea selectivă se realizează par ial. Se prevede punerea în aplicare a unui sistem integrat de management al deşeurilor. modernizarea transportului în comun prin creşterea parcului de autobuze şi crearea unor trasee speciale pentru biciclete. atât prin reabilitarea zonelor abandonate. Re eaua de apă-canal deserveşte 89% din popula ie şi alimentarea cu gaze naturale este în procent de 85%. în principal datorită activită ilor industriale şi a unui management necorespunzător al deşeurilor şi a apelor uzate. Pe de altă parte. reabilitarea termică a locuin elor. solului. promovarea formelor nepoluante de transport. printre altele. creşterea parcului auto şi a traficului urban. Cu toate că raportul intravilan/extravilan este subunitar. Mai mult. modernizarea sta iilor de autobuz. solului şi a apei potabile. există cartiere unde aceste locuri sunt încă neamenajate sau având mobilierul deteriorat.I. introducerea de mijloace speciale de transport pentru elevi. extinderea şi modernizarea re elei de alimentare cu apă şi a re elei de canalizare. municipiul Bacău dispune de importante zone verzi. cât şi prin crearea de noi spa ii de agregare socială în cadrul noilor arii reziden iale sau prin modernizarea / refacerea spa iilor şi clădirilor existente. modernizarea şi extinderea parcărilor. precum şi în vederea creşterii atractivită ii oraşului. modernizarea/extinderea şi reabilitarea re elei de iluminat public. educarea popula iei pentru un mediu sănătos. dar gradul de colectare este încă mic fa ă de inta de colectare a DEE din gospodării stabilită prin Planul de implementare al Directivei 2002/2006. apei. gradul de uzură a infrastructurii existente este deseori foarte ridicat. Pe de altă parte. iar deşeurile periculoase nu sunt colectate separat decât în domeniul medical. este amenajat corespunzător şi răspunde standardelor europene. În ceea ce priveşte dotarea cu utilită i publice. 183 din 221 . Pag. suprafa a spa iilor verzi pe cap de locuitor este sub valoarea recomandată de către CE (26 mp / cap locuitor). până în decembrie 2010. calitatea factorilor de mediu este monitorizată în mod corespunzător şi relevă faptul că există depăşiri ale limitelor maxime permise pentru anumite substan e poluante. în timp ce spa iul public dedicat copiilor necesită încă lucrări de extindere şi îmbunătă ire: cu toate că suprafa a utilizată pentru spa iile de joacă a crescut semnificativ în ultimii ani. În vederea creşterii calită ii mediului au fost formulate propuneri de măsuri. creşterea numărului locuin elor sociale. Pe de altă parte. În cadrul municipiului Bacău. mai ales în noile zone reziden iale. Colectarea de echipamente electrice şi electronice a fost structurată în anul 2007. majoritatea nefiind însă amenajate pentru a oferi popula iei zone de relaxare activă şi agrement. Calitatea mediului înconjurător şi disponibilitatea resurselor naturale reprezintă un factor esen ial al calită ii vie ii pentru locuitorii unui oraş. care vizează îmbunătă irea calită ii aerului. dar lucrări adi ionale de extindere sunt necesare. ceea ce are ca efect.

Alocare Vest 28. reducerea poluării fonice. Programul Opera ional Regional 2007-2013.4.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană.86 Târgu Mureş: 14.96 Baia Mare: 10.80 Piteşti: 38. 2. diminuarea riscurilor de mediu şi a efectelor schimbărilor climatice.I. Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere.24 Sud Est 36.U.06 Sud 38. au fost luate în considerare prevederile şi priorită ile relevante ale programelor europene cu impact direct: SURSE DE FINANTARE PROPUSE Programul Opera ional Regional 2007-2013.20 Râmnicu Vâlcea: 38.poli urbani de creştere". Zona de interven ie prioritară unde se vor concentra interven iile preconizate în PIDU până în 2013 a fost aleasă în func ie de două elemente: 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana".09 Deva: 14.12 Brăila: 18.1 – „Reabilitarea şi modernizarea re elei de drumuri jude ene.98 (orientativă) tabelul şi Bucureşti Ilfov 0 Centru 29. Pag. au fost luate în considerare prevederile şi priorită ile relevante ale programelor europene cu impact direct: POR: AP 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor .09 financiară Nord Vest 32. DMI 1. 2.80 Sec iunea Sud Vest 38. Axa prioritară 2 – „Îmbunătă irea infrastructurii de transport regionale şi locale”. oportunită ile de dezvoltare şi nevoile prioritare. DMI 1.98 Satu Mare: 10. interven iile eligibile în cadrul POR Axa Prioritară 1 (eligibilitatea cheltuielilor în cadrul POR neputând acoperi toate categoriile de nevoi sesizate). Zona aleasă defineşte o zonă de legătură şi dezvoltare între axa principală nord – sud şi zona mai pu in dezvoltată a municipiului est-vest şi din acest motiv reabilitarea şi extinderea structurii rutiere.06 Gala i: 18. În pregătirea strategiei de dezvoltare şi a planurilor de ac iune care asigura implementarea obiectivelor de dezvoltare propuse. din care: 44.86 În pregătirea strategiei de dezvoltare şi a planurilor de ac iune care asigura implementarea obiectivelor de dezvoltare propuse. BACAU Intergroup engineering men inerea şi protejarea zonelor naturale şi de agrement.49 Bacău: 22.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbana" Centre urbane POR: AP 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor .Poli de creştere.D. Domeniul major de interven ie 1. străzi urbane – inclusiv construc ia / reabilitarea şoselelor de centură”. 184 din 221 .P.1 AXE ŞI PROGRAME Conform Ghidului solicitantului Corrigendumului apărut în 2009: Nord Est Alocarea financiară.72 Sibiu: 14. Domeniul major de interven ie 2.19 Arad: 14. Sub-domeniul: Poli de creştere.98 Oradea: 10.20 I.24 Suceava: 22.2.poli urbani de creştere". dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor.

Programul Opera ional Sectorial Creşterea Competitivitatii Economice . DMI 3. Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. DMI 4. Programul Opera ional Sectorial Creşterea Competitivitatii Economice . Axa Prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local.Axa Prioritara 2 .P. Axa Prioritara 6 – Promovarea incluziunii sociale.Dezvoltarea economiei sociale . în contextul combaterii schimbărilor climatice”. Domeniul major de interven ie 1. Axa Prioritara 3 – Îmbunatatirea infrastructurii sociale. Programul Na ional pentru creşterea eficientei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public pentru anii 2009-2010 Programul Opera ional Regional.Pentru o viata mai buna" (strategice) .2 Dezvoltarea infrastructurii de Cercetare-Dezvoltare a întreprinderilor şi crearea de noi locuri de munca pentru CD.1 .1 .Îmbunătă irea infrastructurii sociale. DMI 6. Dezvoltare Tehnologica şi Inovare pentru Competitivitate. Programul Opera ional Regional 2007-2013. prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei.Axa Prioritara 2 .1 Energie eficientă şi durabilă Opera iunea 4. 185 din 221 .2 b): „Sprijinirea investi iilor în extinderea şi modernizarea re elelor de transport al energiei electrice.2 .Axa Prioritară 4 – „Creşterea eficien ei energetice şi a securită ii furnizării.1 Investi ii productive şi pregătirea pentru concurenta pe pia a a întreprinderilor. DMI 2.3. DMI 2.Îmbunătă irea infrastructurii sociale. în contextul combaterii schimbărilor climatice”. a biocombustibilului.Sprijin pentru start-up-uri şi a spin-off-uri innovative. precum şi ale re elelor de distribu ie a energiei electrice şi gazelor naturale.Cercetare. Sub-domeniul: Poli de creştere.U. Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Programul Opera ional Sectorial Creşterea Competitivitatii Economice . Programul Opera ional Regional 2007-2013. Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere.Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale .1 . Axa Prioritara 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apa şi apa uzata. Axa Prioritara 3 . în special IMM-uri . în scopul reducerii pierderilor în re ea şi realizării în condi ii de siguran ă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribu ie-partea de transport.Cercetare. solare.1. gazelor naturale şi petrolului. Opera iunea: Sprijinirea investi iilor în modernizarea şi realizarea de noi capacită i de producere a energiei electrice şi termice.3.3 – Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor. Axa Prioritara 6 – Promovarea incluziunii sociale. Programul Opera ional Sectorial Creşterea Competitivitatii Economice -Axa Prioritară 4 – „Creşterea eficien ei energetice şi a securită ii furnizării. Pag.I. universitare şi a infrastructurii pentru formare profesionala continua Programul Opera ional Regional 2007-2013.1 .1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană. BACAU Intergroup engineering Programul Opera ional Sectorial Mediu. a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie. Axa Prioritara 3 .D. a resurselor hidroenergetice (în unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW). DMI 6.Economie socială şi solidaritate" (granturi).Axa Prioritara 1 – Un sistem inovativ şi eco-eficient de produc ie. DMI 3. Programul Opera ional Regional 2007-2013. DMI 4. DMI 1 Extinderea şi modernizarea sistemelor Programul Na ional pentru creşterea eficientei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public pentru anii 2009-2010 Programul Opera ional Sectorial Creşterea Competitivitatii Economice . eoliene. DMI 4.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi. Domeniul Major de Interven ie 1. DMI 3. dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate.Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate .4 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educa ionale preuniversitare.

gazelor naturale şi al petrolului precum şi ale re elelor de distribu ie a energiei electrice şi gazelor naturale. în special IMM-uri”.Programul na ional de îmbunatatirea a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi în localitati Programul Opera ional Sectorial.Creşterea Competitivitatii Economice (P. Pag.I.2 – „Crearea.2 . dezvoltarea.Axa Prioritara 2 -Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate.1 . BACAU Intergroup engineering Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.S. Axa Prioritara 5 .3 Promovarea egalită ii de şanse pe pia a muncii. arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instala iile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate” Programul Opera ional Sectorial Mediu .“Proiectul privind prevenirea. DMI 2. Opera iunea „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investi ii tangibile şi intangibile pentru întreprinderile mari” Fondul de mediu .E. Dezvoltarea infrastructurii turistice urbane beneficiază de sprijin financiar prin intermediul Programului Opera ional Regional. DMI 6. reducerea şi controlul integrat al poluării“ Programul Opera ional Sectorial Creşterea Competitivitatii Economice . Axa Prioritara 6 – Promovarea incluziunii sociale.Investi ii productive şi pregătirea pentru competi ia pe pia ă a întreprinderilor.„Investi ii productive şi pregătirea pentru concuren a pe pia ă a întreprinderilor.Axa Prioritară 4 – „Creşterea eficien ei energetice şi a securită ii furnizării. DMI 6.1 .Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.Un sistem inovativ şi ecoeficient de produc ie DMI 1.D. şi continuitate a serviciului de transport şi distribu ie.-C.U.Îmbunătă irea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe pia a muncii Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.C. în contextul combaterii schimbărilor climatice” Opera iunea c) – „Investi ii în instala ii de desulfurare a gazelor de ardere. Programul Opera ional Sectorial Creşterea Competitivitatii Economice Axa Prioritară 1 .2 “Reabilitarea zonelor poluate istoric” Fondul de Mediu . DMI 5. modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea calită ii serviciilor turistice”.0. 186 din 221 .) AXA 4: Creşterea eficientei energetice şi a securitatii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice DMI 1 : Energie eficienta şi durabila Opera iunea B : Sprijinirea investi iilor în extinderea şi modernizarea re elelor de transport al energiei electrice.P. Axa Prioritara 6 – Promovarea incluziunii sociale. în scopul reducerii pierderilor în re ea şi realizării în condi ii de siguran a. în special a IMM. Sus inerea competitivitatii întreprinderilor se va realiza prin sprijin financiar prin intermediul programului POS-CCE DMI 1.

„Modernizare/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” Programul Opera ional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor . 1. Centre Urbane Programul Opera ional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătă irea infrastructurii sociale Domeniul major de interven ie 3. Vadu Bistri ei 2 3 Obiectiv 3 .1 Planuri integrate de dezvoltare urbana.M.D. crt. Centre Urbane Programul Opera ional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere D. 1. Vântului .Reabilitare Pasaj Letea 5 Obiectiv 5 .I. cu destina ia de locuin e sociale 6 Pag.Modernizare Calea Moineşti.poten iali poli de creştere Domeniul C .1 Planuri integrate de dezvoltare urbana. BACAU Intergroup engineering Tabel 40: Lista obiectivelor şi încadrarea în fonduri nerambursabile Nr.M. inclusiv a locuin elor sociale şi îmbunătă irea serviciilor sociale” 1 Obiectiv 1 . 187 din 221 . Henri Coandă 9.I. Miori ei . reabilitare structura rutiera. 1.L.Reabilitare infrastructura urbana str. Centre Urbane Programul Opera ional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere D.Reabilitare şi dotare cu echipamente a Centrului social pentru îngrijire persoane vârstnice Obiectiv 6 – Reabilitare şi modernizare imobil str.2. Caragiale .I. I.str.„Reabilitarea infrastructurii sociale.P.str.U.M.Intersec ie Letea 4 Obiectiv 4 .Reabilitare infrastructura urbana Str. 1.str.str. Centre Urbane Programul Opera ional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere D. Denumire obiectiv Încadrare Fonduri nerambursabile Programul Opera ional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere D.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana. piste bicicleta Obiectiv 2 . Milcov .1 Planuri integrate de dezvoltare urbana.I. 9 Mai .I.M.

-nr. Îmbunătă irea infrastructurii sociale / 3. .nr. nr.76 "Calificarea/recalificarea angaja ilor proprii". universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. "Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate". BACAU Intergroup engineering Solu ii de îmbunătă ire a deficientelor identificate în municipiu Bacău.4.D. nr. 75 "Programe de mentorat pentru tinerii angaja i". Denumire obiectiv Încadrare Fonduri nerambursabile 1 2 3 4 Programul Opera ional Regional / 3.1.1.Tranzi ia de la şcoală la via a activă . Axa prioritara 2 --„Corelarea învă ării pe tot parcursul vie ii cu pia a muncii . Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării . POR: Axa 3 "Îmbunatatirea infrastructurii sociale" DMI 3.4 Calitate în formare profesionala continua. infrastructurii educa ionale preuniversitare şi a celei pentru formare profesională continuă Măsura este destinata dezvoltării Dezvoltarea sectorului educa iei şi infrastructurii educa ionale: reabilitarea.80 "Calificare . în următoarele domenii de activitate: Pentru axa 1: Nr. Programul Opera ional Regional Resurse Umane. .nr. Obiectivul specific al acestui Dezvoltarea serviciilor şi structurilor domeniu major de interven ie îl constituie îmbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor de asisten ă medicala.I.P. .3 Dezvoltarea resurselor umane din educa ie şi formare profesionala .Tranzi ia de la şcoală la via a activă. colectare şi Programul "Spatii Verzi" 2010 .3 Acces şi participare la formare . . .3 Acces şi participare la formare . de asisten ă socio-sanitară Fondul de Mediu :Programul na ional de îmbunatatirea a Promovarea economiei sociale calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi în localită i (administrare spatii verzi.nr.DMI 2. 90 "Invata o meserie" DMI 2. 87"Profesionisti în educa ie şi formare" DMI 1. . Programul Opera ional Regional Resurse Umane.o şansa pentru viitor!" DMI 2. Axa prioritara 1--Educa ie şi formare profesionala în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societă ii bazate pe cunoaştere: nr.DMI 2. crt.Componenta "Spatii Verzi reciclare deşeuri) Urbane" Pag. 88 "Burse doctorale" DMI 1. formării profesionale în perspectiva dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educa ionale ocupării for ei de muncă preuniversitare.1 Acces la educa ie şi formare profesională ini ială de calitate.nr. 85"Educatie mai buna pentru to i" DMI 1. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”. 91 "A doua şansa în educa ie" DMI2.U.5.1. Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educa ionale.nr. . modernizarea. 79 "Calificări europene" DMI 1.profesională continuă / O şansă pentru viitor. 87"Profesionisti în educa ie şi formare" DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educa ie şi formare profesionala.profesională continuă nr.nr.2.5 Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării. 89 "Programe postdoctorale" DMI 1. 188 din 221 .

etc Axa prioritară 2 Îmbunătă irea calită ii şi eficien ei furnizării serviciilor publice.2 Crearea.Domeniul major de interven ie 2. crt.2 Îmbunătă irea calită ii şi eficien ei furnizării serviciilor Introducerea şi men inerea în func iune a sistemelor de management.3 Accesul întreprinderilor la activită i de CDI (în special IMM-urile). 1 2 3 4 5 6 Denumire obiectiv Sus inerea competitivită ii întreprinderilor Facilitarea proceselor de inovare pentru întreprinderi şi promovarea interac iunii acestora cu universită i şi institu ii Dezvoltarea capitalului uman Crearea infrastructurilor de afaceri Dezvoltarea poten ialului antreprenorial existent Dezvoltarea economiei locale.P.U.2 Îmbunătă irea calită ii şi eficien ei furnizării serviciilor Sprijinirea ini iativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice . BACAU Intergroup engineering Denumire obiectiv Încadrare Fonduri nerambursabile Programul Cultura (2007-2013): Sprijinirea organiza iilor active la nivel european în domeniul culturii. Programul Cultura (2007-2013): Sprijinirea proiectelor culturale . licitarea şi managementul proiectelor. Programul Cultura (2007-2013): Sprijinirea proiectelor culturale .2.1. ECDL.I. 189 din 221 . POS-CCE DMI 1.DMI 1. POS-CCE DMI 1.1.Domeniul major de interven ie 2. modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calită ii serviciilor turistice Pag.1 Investi ii productive şi pregătirea pentru concuren a pe pia ă a întreprinderilor.1.3 Îmbunatatirea eficacită ii organiza ionale. Proiecte de cooperare.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importan ă regională şi locală. POR DMI 4. în vederea diminuării nivelului de dependenta de sectorul industriei mecanizate Încadrare Fonduri nerambursabile POS-CCE DMI 1. în special IMM-uri. cu accentul pus pe procesul de descentralizare: . crt. POS-CCE DMI 2.D. Programul Opera ional Dezvoltarea Capacitatii Administrative /Axa prioritară 1: „Îmbunătă iri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”: . dezvoltarea de proiecte. inclusiv ISO şi EMAS Nr. în special IMM-uri. Opera iunea: Module de pregătire în domenii ca achizi ii publice. POS-DRU POR DMI 4.3 : microîntreprinderilor 7 Dezvoltarea sectorului ter iar.1.1 Investi ii productive şi pregătirea pentru concuren a pe pia ă a întreprinderilor.3 Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil. Proiecte multianuale de cooperare. limbi străine.promovarea turismului Sprijinirea dezvoltării POR DMI 5. 5 Sprijinirea ini iativelor şi structurilor culturale 6 Dezvoltarea capacitatii administrative Pentru axa 2: Nr. dezvoltarea.

energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătă irea calită ii aerului.U.1„Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere na ionale” DMI 2. BACAU Intergroup engineering Pentru axa 3: Nr.Programul Opera ional Regional Axa prioritara 2 . străzi urbane – inclusiv construc ia / reabilitarea şoselelor de centură” 2. modernizarea sau reabilitarea utilitatilor din zona urbana Încadrare Fonduri nerambursabile 1. în contextul combaterii schimbărilor climatice” 4.„Îmbunătă irea infrastructurii de transport regionale şi locale” DMI 2. apei şi solului 1.2 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare na ionale şi a serviciilor pentru călători” – opera iunile aferente infrastructurii feroviare DMI 2.3 Diversificarea re elelor de interconectare în vederea creşterii securită ii furnizării energiei.Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian 1.4 . Opera iunea: Sprijinirea investi iilor pentru interconectarea re elelor na ionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu re elele europene 3. 190 din 221 2 Valorificarea patrimoniului cultural 3 Reabilitarea termica a clădirilor utilizarea energiei alternative şi 4 Dezvoltarea re elei de drumuri 5 Dezvoltarea transportului public urban şi periurban .Programul Opera ional Sectorial Creşterea Competitivitatii Economice Axa Prioritară 4 – „Creşterea eficien ei energetice şi a securită ii furnizării.Programul Opera ional Sectorial Mediu Axa prioritara 1 POS Mediu. precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe 1.Programul Opera ional Sectorial Transport 1.Fondul de Mediu Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară. străzi urbane – inclusiv construc ia / reabilitarea şoselelor de centură” 1.Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată DMI 1 Extinderea şi modernizarea sistemelor de apa şi apa uzata 1. Crt.„Îmbunătă irea infrastructurii de transport regionale şi locale” DMI 2.Programul Opera ional Regional Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului DMI 5.Programul Opera ional Regional Axa prioritara 2 .D.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.P.1 – „Reabilitarea şi modernizarea re elei de drumuri jude ene.I. 1 Denumire obiectiv Extinderea.2 Axa prioritară 3: Modernizarea sectorului de transporturi în scopul creşterii protec iei mediului şi a sănătă ii publice şi siguran ei Pag.1 – „Reabilitarea şi modernizarea re elei de drumuri jude ene.1 Axa prioritară 2: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii na ionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul creării unui sistem na ional de transport durabil DMI 2.

în contextul combaterii schimbărilor climatice” .2 „Îmbunătă irea siguran ei traficului pe toate modurile de transport” 1.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi.Programul Opera ional Sectorial Creşterea Competitivitatii Economice Axa Prioritară 4 – „Creşterea eficien ei energetice şi a securită ii furnizării. Energie eficienta şi durabila Opera iunea 4.Programul Opera ional Sectorial Creşterea Competitivitatii Economice Axa Prioritară 4 – „Creşterea eficien ei energetice şi a securită ii furnizării.1 .Fondul de Mediu Programul na ional de îmbunatatirea a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi în localitati 1. precum şi ale re elelor de distribu ie a energiei electrice şi gazelor naturale.2 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale 1.Programul Opera ional Regional Axa prioritara 3 . Opera iunea: Sprijinirea investi iilor în modernizarea şi realizarea de noi capacită i de producere a energiei electrice şi termice.U.2 b): „Sprijinirea investi iilor în extinderea şi modernizarea re elelor de transport al energiei electrice. care să conducă la economii de energie.1. BACAU Intergroup engineering Încadrare Fonduri nerambursabile pasagerilor .DMI 4.Îmbunătă irea infrastructurii sociale.Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate .Programul Opera ional Sectorial Creşterea Competitivitatii Economice Axa Prioritară 4 – „Creşterea eficien ei energetice şi a securită ii furnizării. a): Sprijinirea investi iilor în instala ii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie. solare. în contextul combaterii schimbărilor climatice” Pag.DMI 3. în scopul reducerii pierderilor în re ea şi realizării în condi ii de siguran ă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribu ie-partea de transport 1. gazelor naturale şi petrolului.1.D. a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie 1.P.1 Energie eficientă şi durabilă Opera iunea 4. în scopul îmbunătă irii eficien ei energetice .DMI 3. Denumire obiectiv 6 Extinderea şi îmbunatatirea locurilor de joaca pentru copii Dezvoltarea şi infrastructurii sociale modernizarea 7 8 Reabilitarea şi iluminat public extinderea re elei de 9 Creşterea eficientei energetice (termice şi electrice) 10 Îmbunatatirea calitatii mediului . în contextul combaterii schimbărilor climatice” DMI 4. Crt. a resurselor hidroenergetice (în unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW).1.DMI 4. a biocombustibilului. domeniul major de interven ie . 191 din 221 Nr. eoliene. prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei.11 februarie 2008.31 decembrie 2013 DMI 3.I.

prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei.1.I.3 „Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului” Nr. Opera iunea: Sprijinirea investi iilor în modernizarea şi realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice şi termice.31 decembrie 2013 DMI 3. a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie 2. solare. BACAU Intergroup engineering Încadrare Fonduri nerambursabile DMI 4.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi. Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversită ii şi Natura 2000 3.P.Programul Opera ional Sectorial Transport Axa prioritară 3: Modernizarea sectorului de transporturi în scopul creşterii protec iei mediului şi a sănătă ii publice şi siguran ei pasagerilor . eoliene. 192 din 221 . a biocombustibilului.11 februarie 2008.Programul Opera ional Sectorial Mediu Axa 4 – Implementarea sistemelor de management pentru protec ia naturii DMI 4. Denumire obiectiv Pag.D. Crt.U. a resurselor hidroenergetice (în unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW).

049 2% 361. PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Tabel 41: Lista proiectelor individuale şi bugetul estimat pentru implementarea Planului Integrat Valoare (exclusiv TVA) (mii euro) Valoare Valoare finan are finan are proprie Valoare finan are Procent Procent proprie cheltuieli cheltuieli nerambursabila finan are contribu ie eligibile neeligibile (mii euro) nerambursabil proprie (mii euro) (TVA) (mii euro) Nr.str.Reabilitare Pasaj Letea (DALI în execu ie) Obiectiv 5 .D.512.134 4. destina ia de locuin e sociale TOTAL 12. PE SURSE DE FINANTARE.891 503. PLANUL DE AC IUNE .854 2% 2.409. Henri Coandă 9.319.975.135. Milcov Intersec ie Letea (DALI achizi ie) Obiectiv 4 .610 1.749 743.561 5.902. reabilitare structura rutiera.831 Total Finan are nerambursabila (euro) Total Contribu ie proprie (euro) Pag. piste bicicleta Obiectiv 2 .610 98% 98% 119.906.str. Denumire obiectiv 1 2 3 4 5 6 Obiectiv 1 .I.Reabilitare infrastructura urbana Str.083 6.864.449 98% 39.390 98% 38.Reabilitare şi dotare cu echipamente a Centrului social pentru îngrijire persoane vârstnice Ghioceilor (există DALI) Obiectiv 6 – Reabilitare şi modernizare imobil str.639 1. 193 din 221 .951 2% 2% 1. 9 Mai . BACAU Intergroup engineering III.829 98% 245.L. Vadu Bistri ei Obiectiv 3 .335. PE SURSE DE FINANTARE 3.722 1.097.046.1.LISTA PROIECTELOR ŞI BUGETUL ESTIMAT PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI INTEGRAT.537 782.str.366 208.412 98% 38. Miori ei .Reabilitare infrastructura urbana str.610 1. LISTA PROIECTELOR ŞI BUGETUL ESTIMAT PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI INTEGRAT. Vântului .P.098 1.Modernizare Calea Moineşti (exista DALI).598 23.292.707 22. Caragiale .300 2% 148.447.358.512 21.str.906.075.439 1.683 12.856.083 22.463 5. crt.556 2% 258. I.U.

modernizare Calea Moineşti4 benzi. precum cele legate de echipa de management al PIDU.Reabilitare si dotare cu echipamente a Centrului social pentru ingrijire persoane varstnice (există DALI) 4 Primăria Municipiului Bacău Obiectiv: Reabilitare infrastructurii urbane Activitate: modernizare străzilor Milcov. Îmbrăcăminte rutieră. cu destinatia de locuinte sociale Activitate: renovarea clădirilor degradate şi neutilizate şi pregătirea lor pentru noi tipuri de activită i.300 148.str.129 609.000 3 Obiectiv 3 .075.L.048.P.1 lei [1] Informa iile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele men ionate în Cererea de finan are pentru proiectul respectiv la sec iunea 1 – Informa ii privind solicitantul. etaj I .282.109 4. reabilitare structura rutiera. (1) Denumire proiect (2) Obiectiv 1 .058. 2010 2011 743. Străzi adiacente Anul începerii (5) Anul finalizării (6) Valoare nerambursabilă Contribu ie proprie Valoare Valoare finantare Valoare finantare proprie solicitată (VNS)[2] costuri eligibile finantare cheltuieli neeligibile proprie cheltuieli (lei) nerambursabila eligibile (euro) (TVA) (euro) (CPCE)[3] (lei) (7) (8) Total (lei) (10)=(7)+(8)+(9) 2012 12. Henri Coandă nr. dotări func ionale specifice pentru noua infrastructura de locuit.976.000 490. Îmbrăcăminte rutieră.000 2 Primăria Municipiului Bacău 2010 2012 1. Aceste costuri nu reprezintă cheltuieli eligibile în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Opera ional Reg Pag.083 159.630 27.000 90.236.940 22.366 24.537 4.864.140 161.000 2012 1.722 3.655.452 2.610 49. 194 din 221 .Reabilitare infrastructura urbana str. I.Reabilitare infrastructura urbana Str.610 21. Vadu Bistritei Solicitant[1] (3) Obiectiv şi activită i propuse 1 Primăria Municipiului Bacău (4) Obiectiv: Reabilitare infrastructurii urbane Activitate: Infrastructura publica urbana. 9. piste bicicleta Obiectiv 2 .000 59.447. în cazul în care pentru proiectul respectiv se solicită finan are în cadrul Axei prioritare 1 a POR [3] Valorile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele men ionate în Cererea de finan are pentru proiectul respectiv. 9.000 1.098 119. Caragiale.000 156. L.471 Sub-total 1 (buget proiecte) Costuri implementare Plan integrat[5] TOTAL (euro) 1 euro = 4.064.000 29.215.831 6.008.000 855.914.Modernizare Calea Moineşti. cu destinatia de locuinte sociale Primăria Municipiului Bacău Obiectiv: Reabilitarea infrastructură socială Activitate: Activită i sociale din mediul urban 2010 Obiectiv: Reabilitare si modernizare imobil str.410.581 503.000 9. Caragiale .628. Vantului . Henri Coandă nr.707 38.392. în cazul în care pentru proiectul respectiv se solicită finan are în [2] Valorile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele men ionate în Cererea de finan are pentru proiectul respectiv.046.str.000 9.D. Miori ei .Reabilitare Pasaj Letea (DALI în execu ie) Obiectiv 5 .576.891 258.U.str.856.800 93.I.410.482.I. 9 Mai .135. reabilitare Pasaj Letea 2010 2012 5.819. crt. BACAU Intergroup engineering Perioada de implementare Anexa 1 – Lista proiectelor individuale euro Buget proiect Costuri neeligibile (CN)[4] (lei) (9) Nr.854 2.390 38.556 1.857.761 3. 2 piste bicicleta 2010 Obiectiv: Reabilitare infrastructurii urbane Activitate: modernizare Calea Miori ei.010.000 4. în cazul în care pentru proiectul respectiv se solicită finan are în cadrul Axei prioritare 1 a POR [4] Valorile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele men ionate în Cererea de finan are pentru proiectul respectiv.348 18. inclusiv pasaj Trebeş (exista DALI).829 245. Pasaj Calea Moineşti.449 39.335.000 5.355.155.906.463 7.IV.049 361. în cazul în care pentru proiectul respectiv se solicită finan are în cadrul Axei prioritare 1 a POR [5] Se vor specifica cheltuielile suplimentare necesare pentru implementarea Planului integrat.000 1.512 1.951 208.str.644.030 2011 1. Milcov Intersectie Letea (DALI achizitie) Primăria Municipiului Bacău Obiectiv 4 .000 5 Primăria Municipiului Bacău 6 Obiectiv 6 – Reabilitare si modernizare imobil str. Străzi adiacente 2010 Obiectiv: Reabilitare infrastructurii urbane Activitate: Infrastructura publica urbana.134 5.600 114.319.

pasaj Trebeş Localizare: Intravilan municipiul Bacău Solicitantul Primăria Municipiului Bacău Responsabil proiect Primăria Bacău Probleme de baza (justificare nevoi) 1.amenajare 4 benzi .293 Euro Stadiul proiectului: Întocmire DALI (în faza de aprobare) Posibile surse de finan are Fonduri europene. Calea Moineşti. Inexistenta amenajărilor siguran a circula iei (piste de bicicleta) 4. Centre Urbane Titlul proiectului Modernizare Calea Moineşti Obiectiv: Reabilitare infrastructurii urbane Activitate: Infrastructura publica urbana.I. BACAU Intergroup engineering FISA DE PROIECT 1 Domeniul de interven ie Programul Opera ional Regional 2007-2013 (POR) Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere D. Strate rutiere degradate 3. vizitatori Indicatori Reducerea timpului de deplasare. 1. risc de accidente auto 2. crearea de solu ii alternative de deplasare (biciclete).D.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana. creşterea capacitatii de trafic.M.P. reabilitare pasaj Moineşti.628.piste biciclete . alte surse Perioada de implementare propusa (de la an/luna la an/luna) 2010 . îmbunatatirea condi iilor de deplasare pietonale Principalele activitati (domeniul vizat de proiect) Reabilitare infrastructura rutiera . cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a municipiului Bacău. oamenii de afaceri.2012 Pag.reabilitare pasaje rutiere . Aglomera ie şi ambuteiaje la intrarea în municipiu.I. Primăria Bacău. creşterea gradului de accesibilitate Contribuie la atingerea obiectivelor strategice PIDU: Dezvoltare teritoriala prin îmbunatatirea infrastructurii urbane şi a accesului în zona urbana în cadrul Polului de dezvoltare urbana Grup inta Locuitorii polului urban. timp îndelungat de aşteptare. Insuficiente dotări pentru fluidizare trafic Obiectivul proiectului (solu ia propusa) Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calită ii vie ii şi crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătă irea serviciilor urbane şi a condi iilor de trafic şi de tranzit al municipiului.U. cât şi a zonei înconjurătoare Obiectivul specific al proiectului îl constituie fluidizarea traficului din zona prin reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii urbane.îmbunătă ire accese pietonale Buget aproximat (euro) Valoarea totala a proiectului 14. 195 din 221 .

Vadu Bistri ei Localizare: Intravilan municipiul Bacău Solicitantul Primăria Municipiului Bacău Responsabil proiect Primăria Bacău Probleme de baza (justificare nevoi) 1. Vântului .U. 9 Mai . 196 din 221 .263.902 Euro Stadiul proiectului: Întocmire DALI (în faza de aprobare) Posibile surse de finan are Fonduri europene. Aglomera ie şi ambuteiaje. 1. timp îndelungat de aşteptare la semafoare. creşterea gradului de accesibilitate Grup inta Locuitorii polului urban.str. Miori ei .D.îmbrăcămintea rutiera .I. cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a municipiului Bacău.P. BACAU Intergroup engineering FISA DE PROIECT 2 Domeniul de interven ie Programul Opera ional Regional 2007-2013 (POR) Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere D.M. Strate rutiere degradate 3. alte surse Perioada de implementare propusa (de la an/luna la an/luna) 2010 .str.2012 Pag.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana.str. Primăria Bacău. Vadu Bistri ei Obiectiv: Reabilitare infrastructurii urbane Activitate: Infrastructura rutiera urbana str. Centre Urbane Titlul proiectului Reabilitare infrastructura urbana str. Vântului . Insuficiente dotări pentru fluidizare trafic Obiectivul proiectului (solu ia propusa) Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calită ii vie ii şi crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătă irea serviciilor urbane şi a condi iilor de trafic în municipiului.str.str. risc de accidente auto 2. creşterea capacitatii de trafic. cât şi a zonei înconjurătoare Obiectivul specific al proiectului îl constituie fluidizarea traficului din zona prin reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii urbane. Miori ei . oamenii de afaceri. Principalele activitati (domeniul vizat de proiect) Reabilitare infrastructura rutiera . 9 Mai .îmbunătă ire accese pietonale Buget aproximat (euro) Valoarea totala a proiectului 2.str.I. vizitatori Indicatori Reducerea timpului de deplasare.

L.I. Caragiale .Intersec ie Letea Localizare: Intravilan municipiul Bacău Solicitantul Primăria Municipiului Bacău Responsabil proiect Primăria Bacău Probleme de baza (justificare nevoi) 1.L. I. I. Strate rutiere degradate 3. Str. Centre Urbane Titlul proiectului Reabilitare infrastructura urbana Str.110.P.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana. Aglomera ie şi ambuteiaje. Milcov . risc de accidente auto 2. Insuficiente dotări pentru fluidizare trafic Obiectivul proiectului (solu ia propusa) Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calită ii vie ii şi crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătă irea serviciilor urbane şi a condi iilor de trafic în municipiului.îmbrăcămintea rutiera . cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a municipiului Bacău. BACAU Intergroup engineering FISA DE PROIECT 3 Domeniul de interven ie Programul Opera ional Regional 2007-2013 (POR) Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere D.D.2012 Pag.M. 197 din 221 .I. Principalele activitati (domeniul vizat de proiect) Reabilitare infrastructura rutiera . oamenii de afaceri. timp îndelungat de aşteptare la semafoare. 1.Intersec ie Letea Obiectiv: Reabilitare infrastructurii urbane Activitate: Reabilitare Infrastructura rutiera.str.îmbunătă ire accese pietonale Buget aproximat (euro) Valoarea totala a proiectului 7. Caragiale .U. alte surse Perioada de implementare propusa (de la an/luna la an/luna) 2010 . creşterea gradului de accesibilitate Grup inta Locuitorii polului urban. Primăria Bacău. cât şi a zonei înconjurătoare Obiectivul specific al proiectului îl constituie fluidizarea traficului din zona prin reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii urbane. creşterea capacitatii de trafic. vizitatori Indicatori Reducerea timpului de deplasare. Milcov .976 Euro Stadiul proiectului: Întocmire DALI (în faza de aprobare) Posibile surse de finan are Fonduri europene.str.

reabilitare pasaj Letea Localizare: Intravilan municipiul Bacău Solicitantul Primăria Municipiului Bacău Responsabil proiect Primăria Bacău Probleme de baza (justificare nevoi) 1.I. Principalele activitati (domeniul vizat de proiect) Reabilitare infrastructura rutiera . Strate rutiere degradate 3.M. 198 din 221 . risc de accidente auto 2. 1.I. oamenii de afaceri. Insuficiente dotări pentru fluidizare trafic Obiectivul proiectului (solu ia propusa) Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calită ii vie ii şi crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătă irea serviciilor urbane şi a condi iilor de trafic în municipiului.îmbrăcămintea rutiera .2012 Pag. Centre Urbane Titlul proiectului Reabilitare Pasaj Letea Obiectiv: Reabilitare infrastructurii urbane Activitate: Infrastructura publica urbana. cât şi a zonei înconjurătoare Obiectivul specific al proiectului îl constituie fluidizarea traficului din zona prin reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii urbane.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana. Primăria Bacău.306.îmbunătă ire accese pietonale Buget aproximat (euro) Valoarea totala a proiectului 1. creşterea gradului de accesibilitate Grup inta Locuitorii polului urban. BACAU Intergroup engineering FISA DE PROIECT 4 Domeniul de interven ie Programul Opera ional Regional 2007-2013 (POR) Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere D.D. alte surse Perioada de implementare propusa (de la an/luna la an/luna) 2010 . creşterea capacitatii de trafic.U. timp îndelungat de aşteptare la semafoare. vizitatori Indicatori Reducerea timpului de deplasare. cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a municipiului Bacău.098 Euro Stadiul proiectului: Întocmire DALI (în faza de aprobare) Posibile surse de finan are Fonduri europene.P. Aglomera ie şi ambuteiaje.

Ghioceilor Solicitantul Primăria Municipiului Bacău Responsabil proiect S. 199 din 221 . Locuri insuficiente de asigurare asistenta persoanelor varstnice 2. str.2.A. Personal insufiecient 3. Indicatori Imbunatatirea serviciilor sociale Cresterea posibilitatilor de asistenta sociala Principalele activitati (domeniul vizat de proiect) Reabilitare infrastructura sociala .2011 Pag.Modernizarea utilită ilor aferente obiectivului.U.S. alte surse Perioada de implementare propusa (de la an/luna la an/luna) 2010 . cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a municipiului Bacău.D. BACAU Intergroup engineering FISA DE PROIECT 5 Domeniul de interven ie Programul Opera ional Regional 2007-2013 (POR) Axa prioritară 3 – Îmbunătă irea infrastructurii sociale Domeniul major de interven ie 3. „Modernizare/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” Titlul proiectului Reabilitare şi dotare cu echipamente a Centrului social pentru îngrijire persoane vârstnice Obiectiv: Reabilitarea infrastructură socială Activitate: Activită i sociale din mediul urban Localizare: Intravilan municipiul Bacău.P. Obiectivul specific al proiectului îl constituie reabilitarea Căminului de bătrâni Grup inta Locuitorii polului urban. dotări pentru asigurarea condi iilor de climatizare.Refacerea/amenajarea cladire . Dotari minime si starea cladiri degradata Obiectivul proiectului (solu ia propusa) Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calită ii vie ii şi crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea şi îmbunătă irea serviciilor sociale.Realizarea de amenajări peisagistice . .I. siguran a la foc.Serviciul Public de Asisten ă sociala Probleme de baza (justificare nevoi) 1. Primăria Bacău. echipamente.P.Dotări interioare (instala ii. Buget aproximat (euro) Valoarea totala a proiectului 931.471 Euro Stadiul proiectului: Întocmire DALI (în faza de aprobare) Posibile surse de finan are Fonduri europene. echipamente medicale specifice) .

care provin din centrele de plasament. Primăria Bacău. BACAU Intergroup engineering FISA DE PROIECT 6 Domeniul de interven ie Programul Opera ional Regional 2007-2013 (POR) Axa prioritară 3 – Îmbunătă irea infrastructurii sociale Domeniul major de interven ie 3. „Modernizare/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” Titlul proiectului Reabilitare şi modernizare imobil str. . 200 din 221 . vor ajunge în situa ia de a se confrunta cu fenomenul de marginalizare socială.Construc ia unui sistemului electric. alte surse Perioada de implementare propusa (de la an/luna la an/luna) 2010 .473. amenajarea de locuin e sociale Dezvoltarea capitalului uman prin asigurarea accesului egal al tuturor cetă enilor servicii publice şi acces la locuin e sociale Principalele activitati (domeniul vizat de proiect) Extindere infrastructura sociala . . cu destina ia de locuin e sociale Obiectiv: Reabilitarea infrastructură socială Activitate: Activită i sociale din mediul urban Localizare: Intravilan municipiul Bacău.D. Henri Coanda Solicitantul Primăria Municipiului Bacău Responsabil proiect S.030 euro Stadiul proiectului: Întocmire DALI (în faza de aprobare) Posibile surse de finan are Fonduri europene. şi care nu mai pot fi integra i în familiile din care provin. expus 2.2011 Pag. Buget aproximat (euro) Valoarea totala a proiectului 1.2.732 Euro Locuin e sociale: 1. Henri Coanda 9.U.S.I. Dezvoltarea capitalului uman prin asigurarea accesului egal al tuturor cetă enilor servicii publice şi acces la locuin e sociale Obiectivul proiectului (solu ia propusa) Obiectivul general al proiectului Reabilitare clădire şi dotare cu echipamente Obiectivul specific al proiectului îl constituie reabilitarea şi amenajarea clădirii Grup inta Tinerii peste 18 ani ce au dobândit capacitate deplină de exerci iu. str. ce provin din cadrul Centrelor de Plasament din Municipiul Bacău Indicatori Asigurarea de servicii sociale pentru tineri. Calitate precara a spatiilor cu destina ie asistenta sociala 3. Tinerii cu vârsta peste 18 ani.P.P.Construc ia unui sistem modern de alimentare cu apă şi canalizare.Serviciul Public de Asistenta sociala Probleme de baza (justificare nevoi) 1.pentru spa iile ce fac obiectul documenta iei. devenind o categorie vulnerabilă.Construc ia unui sistem termic (instala ie distribu ie .616. .A.corpuri de încălzire statice) .

P.I. 201 din 221 .2. CU LOCALIZAREA PROIECTELOR INDIVIDUALE COMPONENTE ALE PLANULUI Harta 25: Localizarea proiectelor propuse prin PIDU Obiectiv 2 Obiectiv 1 Obiectiv 3 Obiectiv 5 Obiectiv 4 Obiectiv 6 Pag. BACAU Intergroup engineering 3.U.D. HARTA ORASULUI/MUNICIPIULUI.

BACAU Intergroup engineering Reabilitare si modernizare imobil str. 202 din 221 . Henri Coandă nr.I. cu destinatia de locuinte sociale Pag.U. 9.P.D.

U.P.D. 203 din 221 .I. BACAU Intergroup engineering PROIECTUL MODERNIZARE CALEA MOINESTI: PROIECTUL MODERNIZAREA CALEA MOINESTI (REABILITARE PASAJ TREBES): PROIECTUL MODERNIZAREA CALEA MOINESTI (REABILITARE PASAJ TREBES): Pag.

MIORITEI: Pag. 9 MAI: PROPUNERE REABILITARE STR.U. BACAU Intergroup engineering PROPUNERE REABILITARE STR. 204 din 221 .P. VADUL BISTRITEI: PROPUNERE REABILITARE STR.I.D.

MILCOV .P.I. BACAU Intergroup engineering PROPUNERE REABILITARE STR.D.CARAGIALE: PROPUNERE PENTRU REABILITARE CENTRUL SOCIAL INGRIJIRE PERSOANE VARSTNICE (GHIOCEILOR) PROPUNERE PENTRU AMENAJARE LOCUINTE SOCIALE: Pag. 205 din 221 .U.

ro Pag. Serviciul Buget · Direc ia Drumuri Publice (beneficiar proiecte 1. Serviciul Investi ii · Biroul pentru Achizi ii Publice · Direc ia Economica.U.2. UM-PIDU înfiin ată în cadrul Biroului pentru Proiecte Integrare Europeană va colabora cu toate compartimente de specialitate relevante ale Primăriei.3.3 şi 4) Serviciile subordonate Primăriei · Serviciul Public de Asisten a Sociala (beneficiar proiecte 5.6. 206 din 221 .I.4 UIP-PIDU 2 pentru Proiect 5. alcătuit din 2 membri. BACAU Intergroup engineering 3.6 Comitetul de Monitorizare PIDU (CM-PIDU). care cuprinde Unitate de Coordonare a PIDU (UC-PIDU) precum şi 2 Unită i de Implementare (UIP-PIDU) a Proiectelor Individuale: UIP-PIDU 1 pentru Proiect 1. Amenajarea Teritoriului Alte servicii: Agen ia de Dezvoltare locală Bacău Poli ia Primăriei Municipiului Bacău Serviciul Voluntariat pentru Situa ii de Urgen ă Serviciul Public de Asisten ă Socială Pentru implementarea PIDU s-au constituit prin decizia Primarului două structuri: Unitatea de Management a PIDU (UM-PIDU).P.2.4 şi 5. Pentru implementarea PIDU.1 Denumirea structurii şi pozi ia acesteia în cadrul organigramei Primăriei Primăria Bacău prin structura sa coordonează şi controlează activitatea direc iilor.D. pentru: • Monitorizarea implementării PIDU • Propunerea paşilor necesari urgentării PIDU oricând va fi cazul • A lua în considerare propuneri de amendare a contractelor de finan are • A asigura conformitatea cu prevederile legale • A coordona asisten ă pentru PIDU şi proiectele individuale fata de alte proiecte de investi ii publice şi private aflate în implementare.6.3. serviciilor şi birourilor de specialitate care i-au fost încredin ate prin organigrama aprobată de Consiliul local la propunerea primarului şi anume: Direc ia Juridică Administra ie Locală Direc ia Administra ia Pie elor Direc ia Patrimoniu Direc ia Drumuri Publice Direc ia Economică Direc ia Servicii Publice Direc ia Tehnica Direc ia Impozite şi Taxe Locale Serviciul Urbanism. MANAGEMENTUL IMPLEMENTARII PLANULUI INTEGRAT 3. Comitetul de Monitorizare PIDU se va întruni lunar pentru a analiza progresul şi pentru a analiza strategia de ansamblu fa ă de realizarea PIDU.7) Tabelele 26 şi 27 prezintă componen a pentru fiecare proiectul individual în parte. care pot să fie identificate în cadrul organigramei Primăriei (Figura 1).2.3. Figura 1: Organigrama Primăriei Municipiului Bacău Sursa: primăria bacau.7: Compartimente de specialitate relevante în cadrul Primăriei: · Direc ia Tehnica.3. incluzând Primarul şi Vice-Primarul. precum şi cu serviciile subordonate Primăria care vor beneficia direct de proiectele individuale 1.

207 din 221 .P.U.D.I. BACAU Intergroup engineering Pag.

I. 9 Mai .I. Proiect 1 Denumire Obiectiv 1 Modernizare Calea Moineşti. BACAU Intergroup engineering Tabel 42: Resurse umane alocate pentru PIDU Nr. Henri Coandă 9.U. Milcov Intersec ie Letea (DALI achizi ie) Obiectiv 4 Reabilitare Pasaj Letea (DALI în execu ie) Obiectiv 5 Reabilitare şi dotare cu echipamente a Centrului social pentru îngrijire persoane vârstnice (există DALI) Obiectiv 6 – Reabilitare şi modernizare imobil str. Caragiale str. în func ie de specialită ile cerute în tabelul de mai sus.str. Vadu Bistri ei Obiectiv 3 Reabilitare infrastructura urbana Str. destina ia de locuin e sociale Asistent Manager Asistent Asistent financiar proiect proiect tehnic contabil Expert achizi ii Responsabil Coordonator financiar UM Proiect 2 Proiect 3 Proiect 4 Proiect 5 Proiect 6 *Se vor completa de către Autoritatea locală Numele şi func ia persoanelor responsabile pentru fiecare proiect în parte. reabilitare structura rutiera.D. Vântului str. 208 din 221 . Pag. piste bicicleta Obiectiv 2 Reabilitare infrastructura urbana str.str. inclusiv pasaj Trebeş (exista DALI).P. Miori ei .L.

........... ............. Asistent de proiect ..........D............ 209 din 221 ... .............5.................. Biroul pentru achizi ii publice Proiect 3 Proiect 4 Proiect 5 Proiect 6 Proiect 1................3................... Asistent financiar contabil Ec................... Asistent tehnic ................................. ........... persoane de la Serviciile men ionate mai sus...... Asistent tehnic .... 4 ....... 2.................... BACAU Intergroup engineering 3............. Manager de proiect 6 .. Asistent financiar contabil Manager de proiect ........... Expert Comunicare Serviciul Public de Asisten ă Proiect 5.... Coordonator UM-PIDU ......2.................5............6 Proiect 1 Proiect 2 Direc ia Economică Direc ia integrare europeană Direc ia Tehnică.. .................................................... nominal............2.........................6 Proiect 1.........................................2 Responsabilită ile UM-PIDU Tabel 43: Responsabilită ile pentru proiectele individuale PIDU încredin ate direc iilor /serviciilor /birourilor/personalului din cadrul Primăriei Bacău Proiect 1..... Asistent tehnic .................... 6 Socială Cabinet primar Proiect 1............... ...................3.......... .......................4................ Manager de proiect ........... Asistent tehnic . Asistent financiar contabil Ec....U..................... Manager de proiect 5 .............. Asistent de proiect ..... Asistent financiar contabil Ec.............2................................5....... Manager de proiect ......................P.. Asistent de proiect ... Asistent de proiect ....4..... Asistent financiar contabil Ec........................ Manager de proiect ................I.....................3..................... Manager de proiect ...... Manager de proiect ........................ Manager de proiect .... Expert Achizi ii .... (în conformitate cu tabelul 39 de mai sus) Pag........................................6 Se stabilesc din cadrul structurilor Primăriei Bacău.5.......3.....................2..................................... Asistent tehnic .................. Asistent financiar contabil Ec. 3.3....................... Asistent de proiect .............6 Proiect 1 Proiect 2 Serviciul financiar contabil.....4........................................................... Asistent de proiect .... Asistent tehnic ....4.............. care să răspundă de buna desfăşurarea a proceselor descrise mai jos şi care vor îndeplini atribu iile men ionate în tabelele de mai jos.... Responsabil financiar Ec.................. ....... Serviciul Buget Proiect 3 Proiect 4 Proiect 5 Proiect 6 Serviciul drumuri publice Proiect 1...................

Atribu iile şi rolul fiecărui membru din echipa de proiect sunt prezentate sintetic în tabelele de mai jos. mape de prezentare. pentru fiecare proiect individual în parte. Prezentarea Planului Integrat cu respectarea regulilor impuse: conferin e de presa. autocolante. transmiterea de invita ii. liste de prezen a. Rela ionare directa cu AMPOR prin ADR Nord Est. procese verbale pregătirea de conferin e de presă. Interfa ă cu ADR Nord Est şi AMPOR. Certificate de audit. Legăturile între aceste procese sunt: i) Periodicitatea raportărilor are impact în planificarea financiara iar aceasta din urma va determina graficul de plă i pentru furnizori. ii) Frecven a şi rigurozitatea analizelor interne privind stadiul implementării PIDU va reduce riscurile de întârziere şi de a efectua cheltuieli neeligibile. Rapoarte de analiza a indicatorilor de atins şi asupra modului de atingere a indicatorilor propuşi. Analiza pe baza situa iilor furnizate de Unită ile de implementare a proiectelor individuale a modului de derulare a activită ilor tehnice aferente acestor proiecte.I. Comentarii asupra rapoartelor de audit. rambursare. Certificate de calitate pentru lucrările executate. Procesele mai sus men ionate sunt cuprinse în pistele de audit întocmite pentru fiecare proiect individual. proiectelor individuale. Corelarea modului de implementare a activită ilor din cadrul proiectelor individuale în vederea asigurării atingerii indicatorilor propuşi prin Planul Integrat. audit extern). Se realizează: Raportări diverse. Planificarea temporală şi financiară. Coordonare şi control intern. 5. certificate de conformitate.D. Proiectelor individuale. 4. rapoarte financiare aferente rapoartelor de progres pentru furnizate de Unită ile de implementare a proiectelor individuale a modului de derulare a activită ilor financiare aferente acestor proiecte. Gestionarea contractelor cu prestatorii de servicii în cadrul proiectelor individuale (consultan ă. Derulare a activită ilor de Pregătirea caietelor de sarcini. 210 din 221 . audit şi a propunerilor cuprinse în acestea cu luarea de decizii referitoare la modul de rezolvare a elementelor critice / aspectelor negative semnalate. Propuneri de controlare/eliminare a riscurilor ce pot sa apară în raport cu realizarea optima a indicatorilor propuşi în PIDU. Stabilirea şi îmbunătă irea în mod constant a sistemelor şi instrumentelor pentru gestionarea PIDU (proceduri.U. Analiza pe baza situa iilor. de difuzare/afişare a materialelor publicitare. Pag. 3. mass media a proiectului. BACAU Intergroup engineering UM-PIDU gestionează următoarele procese: 1. anun uri în presa locala. afişe. intranet) Asigurarea func iei de secretariat tehnic pentru Comitetul de Monitorizare PIDU. Se întocmesc: Procese verbale de participare la întâlniri şi Liste cu recomandări realizate de către ADR Nord Est . sistemul informativ. 2. Procese verbale de natură tehnică aferente şi a elementelor diverse din întâlnirilor de lucru lunare. Procedurile de atribuire pentru achizi iile de lucrări. bunuri şi servicii.P. Realizarea publicită ii prin organizarea materialelor de pliante.AMPOR. Prezentarea din timp a problemelor cu care se confrunta proiectele şi încercarea de solu ionare coerenta a acestora împreuna cu ADR Nord Est şi AMPOR. bannere. spot radio. Auditarea implementării Corelarea rapoartelor de Planuri de remediere a proiectului. Derulare a activită ilor de Elaborarea cererilor de pre-Procese verbale ale natura financiară aferente finan are şi a cererilor de întâlnirilor de lucru lunare.

o Elaborarea documenta iei de atribuire pentru contractarea lucrărilor şi serviciilor de dirigen ie de şantier pentru proiectele individuale. o Planificarea şi coordonarea şedin elor săptămânale cu compartimentele de specialitate şi alte departamente implicate în implementarea PIDU. o Coordonarea elaborării strategiei de gestionare a riscurilor. o Asigurarea comunicării interne eficace în cadrul UIP. AMPOR şi cu comunitatea locala. Asistent Tehnic .P. o Asigurarea asisten ei pentru Managerul de Proiect. o Coordonarea pregătirii documenta iilor de atribuire şi lansarea procedurilor de atribuire (pentru contractele de servicii de consultan ă şi audit extern). o Coordonarea procesului de evaluare şi raportare cu prestatorii (pentru contractele de servicii de consultan ă şi audit extern). o Asigurarea pe tot parcursul implementării PIDU a interfe ei cu ceilal i membri ai UIP-PIDU. o Asigurarea ca PIDU va atinge obiectivele preconizate. o Centralizarea rapoartelor tehnice şi financiare şi a cererilor de rambursare. o Monitorizarea şi evaluarea progreselor atinse în implementarea proiectului individual/proiectelor individuale. o Coordonarea Secretariatului Tehnic a Comitetului de Monitorizare. o Elaborarea planului financiar pentru implementarea PIDU. o Publicarea procedurilor şi pistelor de audit actualizate în intranet. o Avizarea plă ilor către prestatorii pentru lucrări şi servicii. o Reprezentarea Beneficiarului în cadrul vizitelor pe teren ale institu iilor finan atoare. o Coordonarea asisten ei tehnice şi altor consultan e externe. o Elaborarea rapoartelor tehnice. Pag. Asistent de Proiect 4. o Gestionarea contractelor încheiate cu prestatorii de servicii. cu alte departamente relevante din Primărie. o Asigurarea conformită ii cu auditul extern şi intern. o Centralizarea documentelor suport pentru proiectele/ac iunile /activită ile derulate. o Contribuirea elaborării procedurilor de implementare / raportare a proiectelor individuale. Manager de Proiect 3. o Avizarea documenta iei de atribuire înainte de lansarea în SEAP (pentru contracte gestionate de către compartimentele de specialitate). o Încadrarea şi men inerea proiectului/proiectelor în condi iile de eligibilitate a sursei de finan are. o Coordonarea elaborării procedurilor interne şi a pistelor de audit. o Arhivarea în dosare şi foldere electronice a fişierelor de proiect.I. o Coordonarea monitorizării şi evaluarea periodica a progreselor atinse în implementarea proiectelor individuale. o Coordonarea implementării proiectului individual (sau proiectelor individuale) în colaborare cu coordonatorul UM-PIDU. o Asigurarea bunei desfăşurări a activită ilor administrative din cadrul Planului o Integrat de Dezvoltare Urbana. o Avizarea tuturor rapoartelor şi cererilor de rambursare privind proiectul individual gestionat. o Realizarea documenta iilor pe baza cărora se vor realiza analizele de progres asupra proiectelor individuale.U. o Monitorizarea atingerii obiectivelor legate de şansele egale şi acces nediscriminator la beneficiile produse de PIDU. exper ii sau mandata i ai institu iilor finan atoare.D. BACAU Intergroup engineering Tabel 44: Atribu iile şi rolul fiecărui membru din echipa de proiect 1. Coordonator UM-PIDU o Coordonarea implementării PIDU verificând calitatea şi conformitatea procesului de implementare Coordonarea Rela iei cu ADR Nord Est. 211 din 221 2. Managementul resurselor umane. o Negocierea cu AMPOR şi stipularea eventualelor acte adi ionale.

Expert achizi ii 9. Asigurarea pe tot parcursul derulării Planului Integrat a interfe ei cu exper ii institu iilor finan atoare. o Prevederi privind func ionarea şi dezvoltarea structurii în intervalul preconizat pentru implementarea PIDU 5. o Elaborarea cererilor de rambursare a proiectelor individuale.U. Consultant tehnic 6. o Coordonarea achizi iilor cu particularizare pe tipul de procedura de achizi ie publica ce trebuie aplicata conform legisla iei în vigoare în func ie de sumele din liniile bugetului. o Elaborarea rapoartelor de implementare pentru AMPOR – partea financiara. Expert comunicare 8. o Reprezentarea Primăriei Municipiului Bacău în cea ce priveşte aspectele financiare ale contractelor de finan are. o Elaborarea documenta iei de atribuire pentru contractarea serviciilor de publicitate pentru proiectele individuale. o Verificarea şi respectarea condi iilor impuse prin Manualul de Identitate o Vizuala în realizarea şi promovarea proiectelor individuale din cadrul Planului Integrat. o Elaborarea şi asigurarea transmiterii anun urilor în presa locala sau na ionala. o Asigurarea Rela iei cu media şi managementul transparen ei decizionale. o Verificarea conformită ii costurilor eligibile şi ne-eligibile în implementarea proiectelor individuale.I. o Monitorizarea şi verificarea derulării tuturor achizi iilor din Planul Integrat. o Verificarea rapoartelor financiare. BACAU Intergroup engineering o Asigurarea pe tot parcursul implementării PIDU a bunei desfăşurări a activită ilor de ordin strict tehnic. Asistent financiar/contabil 7. o Asigurarea aducerii la îndeplinire cu corectitudine a indicatorilor tehnici propuşi în Planului Integrat prin analize a lucrărilor civile împreuna cu Dirigin ii de Şantier. o Efectuarea înregistrărilor contabile din tranzac iile PIDU. o Monitorizarea implementării PIDU din punct de vedere financiar. o Centralizarea documentelor suport pentru proiectele/ac iunile/ activită ile derulate.P.D. o Asigurarea desfasurarii auditului extern în mod eficient. o Verificarea documenta iei financiare necesare solicitării cererilor de plata o aferente transelor intermediare. o Elaborarea cererilor de prefinan are a proiectelor individuale. 212 din 221 . o Asigurarea pe tot parcursului Planului Integrat a interfe ei cu exper ii institu iilor finan atoare. o Sprijinirea elaborării planului financiar pentru implementarea PIDU. o Elaborarea rapoartelor financiare ale proiectelor individuale. o Răspunderea. o Asigurarea desfasurarii întâlnirilor oficiale interne şi externe. potrivit dispozi iilor legale. o Păstrarea arhivelor cu documente justificative contabile. privind corectitudinea şi exactitatea datelor şi informa iilor con inute în documentele întocmite. Responsabil financiar Pag.

U. PERFORMAN A/MANAGEMENTUL RISCULUI UM-PIDU ac ionează pe baza obiectivelor clar stabilite la nivel atât individual cât şi de echipa.D. juridic. Sistemul de repartizare a sarcinilor de lucru şi de coordonare a activită ii sunt clar stabilite în procedurile interne. vor duce la atingerea obiectivelor propuse de PIDU în mod optim. 60(f). Resursele interne de in un nivel de educa ie şi experien a relevantă corespunzătoare (a se vedea tabelul mai jos). mediu respectiv ridicat. Respectând Regulamentul CE 1828/2006 art. special invitate. împreuna cu reprezentan ii celor doua institu ii subordonate beneficiare de proiecte 6.P. plus alte persoane desemnate pentru implementare PIDU în cadrul serviciilor generale (de ex. Riscurile sunt analizate sistematic şi fiecare proiect este clasificat după grad de risc scăzut. Întâlniri săptămânale pentru a analiza progrese şi probleme. Analiza şi gestionarea riscurilor aferente perioadei de implementare a PIDU. apari ia cheltuielilor care nu pot sa fie acoperite din POR şi impactul financiar al acestora. Şedin e ale Comitetului de Monitorizare care vor avea periodicitate lunara. 15 şi 1083/2006 art. COMUNICARE EXTERNA Comunicarea externa va fi adresata atât către cetă eni cât şi către ADR Nord Est şi AMPOR şi/sau alte autorită i relevante. Gradul de risc este stabilit având în vedere următoarele criterii: întârzierile fa ă de cronograma aprobata prin contractul de finan are. Pag.7. 4. activitatea de monitorizare a PIDU se va realiza pe baza unor Rapoarte de audit cu rol în supravegherea continua a modului de realizare a activită ilor. în cadrul sistemei de planificare prezentate în pistele de audit. INFORMARE ŞI COMUNICARE Procedurile interne pentru procesul de gestionare PIDU prevăd ca sub-procesul de informare şi comunicare sa fie gestionat într-un mod sistematic. prin: COMUNICARE INTERNA Şedin e săptămânale coordonate de către UM-PIDU la care vor participa în mod obligatoriu reprezentan ii celor sase servicii/birouri relevante pentru PIDU. Performan ele sunt monitorizate prin şedin e regulate. Raportare lunare către Comitetul de Supraveghere.I. BACAU Intergroup engineering MONITORIZAREA PIDU Monitorizarea implementării PIDU se va realiza respectându-se următoarele etape principale: 1. 213 din 221 . 2. Lista indicatorilor de atins prin PIDU. prin punere în aplicare. 3. Minutele fiecărei şedin e vor fi elaborate de către Asistentul de Proiect şi publicate în sistemul intranet prin grija compartimentului de specialitate. MEDIU DE CONTROL UM-PIDU func ionează pe baza fiselor de post pentru fiecare membru al UM. raportări şi planuri de remediere în cazul devierilor fa ă de planurile aprobate. audit intern). Activitatea de monitorizare va avea la baza următoarele documente: Gantt-urile propuse în cadrul Proiectelor Individuale Rapoarte de audit. Realizarea de Rapoarte de audit coerente şi corecte care.

X Pregătesc şi demarează procedurile de atribuire. Negocierea acordului de X finan are cu AMPOR şi a eventualelor acte adi ionale Negocierea cu AMPOR a X contractelor pentru proiectele individuale Contractarea lucrărilor şi a Avizează documenta ia de atribuire serviciilor de dirigen ie de şantier înainte de lansarea sa în SEAP. Pregătesc contractul cu ofertantul declarat câştigător sincronizând graficul de plă i pentru contractele individuale cu planul financiar al PIDU. Primăria Bacău asigura toate resursele necesare func ionării sale. Evaluează ofertele primite. Audit Intern Monitorizarea actelor normative X relevante şi diseminarea lor în sistemul intranet Elaborarea şi actualizarea procedurilor interne şi a pistelor de X audit şi publicarea acestora pe internet Elaborarea planului financiar X pentru implementarea PIDU Elaborarea strategiei de X management al riscurilor.U. Primăria va înfiin a un punct de informare în vederea consolidării dialogului cu cetă enii din zona de ac iune PIDU. Pag. criteriile de calificare şi selec ie şi de atribuire. Strategia de implementare PIDU prevede evaluarea formala frecven a (min.I. Procedurile sus men ionate vor cuprinde baza legala. în fiecare luna) a stadiului proiectelor atât fizic cât şi financiar. Toate materialele de comunicare externa realizate. În consecin ă. Juridic. SCHEMA RELA IILOR INTRA ŞI INTER-INSTITU IONALE ALE STRUCTURII UM-PIDU va conlucra cu ADR Nord Est şi AMPOR precum şi cu toate Autoriza iile cu competen a privind implementarea fondurilor europene (Autoritatea de Certificare şi Plata. cu sprijinul consultan ilor externi contracta i în acest scop în cadrul fiecărui contract de finan are pentru proiectele individuale. Gestionează clarificările. Gestionează contractele semnate cu prestatorii pentru lucrări şi servicii.D. X X X X Pregătesc caietele de sarcini. Comunicarea cu ADR Nord Est şi AMPOR va fi realizata de către Coordonatorul UM-PIDU. precum şi procesele verbale privind întâlnirile publice. documentele de procesat (atât ca intrări cât şi ca ieşiri). sau /şi în intranet. Achizi ii. evaluarea va fi prezentata de către UM-PIDU în cadrul şedin elor cu Comitetul de Monitorizare PIDU. metodele de arhivare şi localizare a arhivelor. modelele eventuale de utilizat. DLAF. Tabel 45: Rela iile intra-institu ionale UM -PIDU Activitatea UM-PIDU Compartimente de Specialitate Direc ia Tehnică Investi ii. Direc ia Economică. Autoritatea Na ionala de Audit. 214 din 221 . vor fi publicate după caz în situl web al Primăriei – sec iunea dedicata PIDU. UM-PIDU va colabora cu serviciul de Rela ii cu publicul. Avizează plă ile către prestatori. RESURSELE FINANCIARE CARE ASIGURA FUNC IONAREA UM-PIDU UM-PIDU este încadrata în organigrama Primăriei Bacău şi este alcătuita din func ionari publici. Efectuează plă ile către prestatori. activită ile şi Responsabilită ile aferente. CONTROL/AUDIT UM-PIDU va dezvolta proceduri interne pentru toate procesele care încă nu sunt procedurate în cadrul Primăriei. Comisia Europeana). BACAU Intergroup engineering Pentru comunicarea externă către cetă eni. listele de verificare.P. Serviciu Public Asisten ă Socială Alte departamente ale Primăriei: Serviciu financiar/contabilitate. Rela ii cu Public.

Elaborează rapoartele tehnice şi financiare privind implementarea PIDU (de transmis către AMPOR). criteriile de calificare şi selec ie şi de atribuire. Avizează plă ile către prestatori. Pregătesc şi demarează procedurile de atribuire. Planifică ac iunile de informare/comunicare pentru comunitatea locală. Planifică şi coordonează şedin ele săptămânale cu compartimentele de specialitate şi alte departamente (daca este cazul). Pregăteşte materialele de comunicare. Achizi ii. pregătind caietele de sarcini. Contractarea serviciilor de consultan ă Contractarea serviciilor de audit extern Elaborarea cererii de prefinan are Elaborarea cererilor de rambursare Elaborarea rapoartelor tehnice şi financiare Desfăşurarea şedin elor săptămânale Asigurarea func iei de Secretariat tehnic pentru Comitetul de Monitorizare. Elaborează cererile de prefinan are. Serviciu Public Asisten ă Socială Pregătesc caiete de sarcini. Pregătesc contractul cu ofertantul declarat câştigător sincronizând graficul de plă i pentru contractele individuale cu planul financiar al PIDU. Gestionează func ionarea punctului de informare Pag. Pregătesc contractul cu ofertantul declarat câştigător sincronizând graficul de plă i pentru contractele individuale cu planul financiar al PIDU. Pregătesc şi demarează procedurile de atribuire. Pregăteşte şi transmite documentele pentru informarea Comitetului de Monitorizare. Audit Intern Pregătesc şi demarează procedurile de atribuire. Evaluează ofertele primite. Avizează plă ile către prestatori.P. Gestionează clarificările. Avizează plă ile către prestatori. Gestionează raportul cu prestatorii de servicii. Efectuează plă ile către prestatori. BACAU Intergroup engineering Compartimente de Specialitate Direc ia Tehnică Investi ii. Furnizează informa ii şi/sau prezintă stadiul de implementare al proiectelor individuale. Efectuează plă ile către prestatori. 215 din 221 . Rela ii cu Public. criteriile de calificare şi selec ie şi de atribuire. Elaborează rapoartele privind implementarea proiectelor individuale. Gestionează clarificările.U. (la invita ia UM PIDU). Gestionează clarificările. Gestionează raportul cu prestatorii de servicii. Participă la şedin ele săptămânale. criteriile de calificare şi selec ie şi de atribuire. pregătind caietele de sarcini. Juridic. Participă la şedin ele săptămânale. Colectează informa iile necesare pentru cererile de rambursare. ulterior.D.Organizează şedin ele Comitetului şi furnizează asisten ă la desfasurarea lor. Men ine rela iile cu ADR Nord Est şi AMPOR. Activitatea Contractarea serviciilor de publicitate UM-PIDU Avizează documenta ia de atribuire înainte de lansarea sa în SEAP. Colectează informa iile necesare pentru rapoartele tehnico-financiare. Pregătesc contractul cu ofertantul declarat câştigător sincronizând graficul de plă i pentru contractele individuale cu planul financiar al PIDU. le publică în intranet. Organizează întâlnirile publice cu cetă enii. Evaluează ofertele primite. Gestionează contractele semnate cu prestatorii de servicii. Asigurarea comunicării cu ADR Nord Est şi AMPOR Asigurarea comunicării cu comunitatea locală Ac ionează ca şi compartiment de specialitate. Dezvoltă şi implementează ac iunile de informare pentru comunitatea locală. Efectuează plă ile către prestatori. Evaluează ofertele primite.I. Pregăteşte minutele întâlnirilor şi. Transmite cererile de prefinan are către ADR NE. X Asigurarea conformită ii contabile a cheltuielilor. Elaborează cererile de rambursare. Direc ia Economică. Ac ionează ca şi compartiment de specialitate. Transmite cererile de rambursare către ADR NE. Alte departamente ale Primăriei: Serviciu financiar/contabilitate.

3 Strategie Consiliul Municipal Bacău va utiliza PIDU în vederea dezvoltării unei abordări locale a dezvoltării integrate urbane. Elaborarea strategiei începe din ziua întâi pentru asigurarea ca planurile de continuare a procesului începute prin PIDU sunt implementate. privind aspectele tehnice). Pentru asigurarea ca programul va avea un impact durabil. Consiliul Municipal va lucra cu organiza iile partenere pentru a dezvolta şi sus ine activită ile de dezvoltare economica din zona.3. Insa.U. Monitorizează respectarea Furnizează date necesare procedurilor de implementare. Direc ia Economică.D. Achizi ii. Astfel.I. Procesul de consultare dezvoltat în timpul programului va capabiliza prestatorii locali de servicii pentru a inti mai bine nevoile reale ale popula iei locale. Rela ii cu Public. Comunitatea locala va deveni mai capabila de a beneficia de avantajele noilor ini iative. BACAU Intergroup engineering Compartimente de Specialitate Direc ia Tehnică Investi ii. 216 din 221 . DUPA FINALIZAREA PROGRAMULUI Programul are ca scop creşterea sustenabilită ii economice în zona selectata. Furnizează datele necesare pentru monitorizarea şi evaluarea progreselor în implementarea proiectelor (de ex. Juridic. Audit Intern Activitatea Asigurarea rela iei cu media şi managementul transparen ei decizionale Realizarea şi men inerea bazei informa ionale a PIDU Monitorizarea şi evaluarea periodică a progreselor atinse în implementarea proiectelor individuale UM-PIDU Planifică ac iunile pentru asigurarea transparen ei decizionale. privind aspectele financiare). Impactul PIDU va contribui pozitiv şi vizibil la atingerea obiectivelor avute în vedere. pentru a lucra în parteneriate şi de a îmbunătă i via a economica. LA FINALIZAREA PROGRAMULUI Anumite proiecte au o via ă determinata. Monitorizează şi evaluează respectarea calendarului de lucru preconizat pentru fiecare proiect individual. se va crea un mediu urban favorabil pentru dezvoltarea vie ii comunitare şi economice. strategia va fi consolidata prin o consultare continua cu comunitatea locala asupra priorită ilor viitoare şi cu beneficiarii proiectelor implica i în evaluarea succesului proiectelor. acestea vor fi absorbite pentru ca proiectele vor avea abilitatea de a atrage resursele suplimentare necesare. pentru monitorizarea aspectelor procedurale. Verificarea calitativă a procesului PIDU Suportarea activită ilor de audit intern şi extern. Monitorizează încadrarea şi men inerea proiectelor în condi iile de eligibilitate a sursei de finan are. Furnizează date necesare pentru monitorizarea aspectelor procedurale. Strategia Municipalită ii Bacău este construita pe trei elemente distincte: PE DURATA PIDU PIDU Bacău va conlucra cu oricare alte proiecte de investi ii publice şi private în zona. Consiliul Municipal se va asigura ca proiectele vor fi implementate pe durata de implementare a planului şi ca totodată vor exista fonduri de sus inere a noilor activită i economice comunitare.P. Va sprijini întreprinderi pentru a putea profita de noile oportunită i ale pie ei din zona şi prin alte programe. Identificarea documentelor şi informa iilor relevante. Colectarea informa iilor necesare pentru activită ile de audit intern şi extern. Impactul planului va fi măsurat în ceea ce priveşte efectivitatea sa de a adresa problemele zonei şi de a dezvolta structuri pentru angajarea comunită ii locale. Pag. Serviciu Public Asisten ă Socială Elaborează comunicate de presa/note informative privind stadiul de implementare al PIDU. Furnizează datele necesare pentru monitorizarea şi evaluarea progreselor în implementarea proiectelor (de ex. Alte departamente ale Primăriei: Serviciu financiar/contabilitate. Culegerea documentelor şi informa iilor relevante precum şi totodată publicarea acestora pe Intranet. 3. acolo unde prestarea serviciilor a demonstrat metode inovative şi prin care au fost rezolvate cu succes problemele.

Întâlnirea de lucru a grupului privind strategia planului integrat Grupul de lucru convine asupra strategiei planului integrat 4. Strategia este prezentat pe pagina de internet a primăriei. Identificarea grupului de lucru pentru elaborarea planului integrat. potrivit celor specificate în fiecare capitol. Programul de informare şi consultare a publicului coincide cu finalizarea elaborării capitolelor componente ale Planului Integrat de Dezvoltare Urban.LISTA PROIECTELOR ŞI BUGETUL ESTIMAT PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI INTEGRAT. precum şi în cadrul graficului de realizare a lucrării.Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor . Planul de informare a publicului în procesul elaborării planului integrat În vederea informării şi consultării comunită ii locale privind planul integrat.I. Axa prioritara 1 . INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ ÎN PROCESUL ELABORĂRII PLANULUI Primăria Municipiului Bacău pune la dispozi ie pentru informare şi consultare varianta de lucru a Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Polului de creştere Bacău.Planuri integrate de dezvoltare urbana.P. Cetă enii sunt consulta i în şedin ă publică privitor la proiectele prioritare în cadrul planului integrat Informarea publicului pe parcursul elaborării Planului Integrat de Dezvoltare Urban are următoarele obiective: Pag. Sunt identificate entită ile institu ionale şi organiza ionale care trebuie implicate în procesul de elaborare a planului integrat 3. se asigură calendarul de activită i aferent procesului de implicare a popula iei urbane în procesul de elaborare a planului integrat. Ulterior aprobării acestuia. STRATEGIA DEZVOLTARII POLULUI DE DEZVOLTARE URBANA III.poli urbani de creştere. Proiectele prioritare sunt prezentate pe pagina de internet a primăriei. Prezentarea strategiei planului integrat pe pagina de internet a primăriei. Grupul de lucru convine asupra proiectelor prioritare în cadrul planului integrat 5. PLANUL DE AC IUNE . Grupul de lucru este formalizat. Prezentarea proiectelor prioritare pe pagina de internet a primăriei. Stabilirea grupului de lucru prin decizia primarului. Domeniu major de interven ie 1. Întâlnire public privind proiectele prioritare 6. ce reprezintă Autoritatea de Management pentru Programul Opera ional Regional. CARACTERIZAREA GENERALA A POLULUI DE DEZVOLTARE URBANA MUNICIPIUL BACĂU II. BACAU Intergroup engineering IV. vor fi depuse documentele necesare pentru finan area proiectele din cadrul Planului integrat. PE SURSE DE FINANTARE Planul integrat urmează a fi depus spre evaluare la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuin ei. Întâlnire public privind strategia planului integrat Cetă enii sunt consulta i în şedin ă publică privitor la strategia planului integrat Întâlnirea de lucru a grupului privind proiectele prioritare în cadrul planului integrat. Cetă enii municipiului sunt informa i privind inten ia primăriei de a elabora planul integrat de dezvoltare urbană 2.1 . la nivelul municipiului. Planul este structurat pe 3 capitole mari: I. Acesta reprezintă un document obligatoriu pentru accesarea Programului Opera ional Regional 2007-2013.D. Evenimentele se vor desfăşura astfel: 1.U. Scrisoarea de informare este amplasată pe pagina de web a primăriei municipiului Bacău. 217 din 221 .

GRAFICELOR ŞI FIGURILOR 1.D. Bacău (2002. 2004 în jude ul Bacău Tabel 25: Cantită i de deşeuri colectate în municipiul Bacău (2000 – 2007) Tabel 26: Lista Universită ilor din Bacău Tabel 27: Lista Parcurilor din Bacău Tabel 28: Situa ia infrastructurii sanitare la nivelul jude elor din regiunea NE (2007) Tabel 29: Situa ia spitalelor în cadrul polilor de dezvoltare urbana în anul 2007 Tabel 30: Medici şi farmacii în cadrul polilor de dezvoltare urbana în anul 2008 Tabel 31: Situa ia copiilor afla i în centrele de plasament din Bacău Tabel 32: Cantine de ajutor social.U. în perioada 2003-2007 Tabel 17: Distan a între Municipiul Bacău şi celelalte reşedin e de jude din Regiunea NE. Sus inerea procesului de conştientizare a cetă enilor privind problemele şi poten ialul de dezvoltare al municipiului. LISTA TABELELOR. 2001. 218 din 221 . Facilitarea procesului de aprobare şi asumare a Planului integrat de dezvoltare urbană. TABELE Tabel 1: Popula ia şi densitatea popula iei polilor de dezvoltare urbana în anul 2008 Tabel 2: Evolu ia popula iei polilor de dezvoltare urbana în perioada 2005 . 2006. V. 2008. în anul 2007 Tabel 8: Numărul mediu de salaria i în oraşele poli de dezvoltare urbana (2007) Tabel 9: Distribu ia salaria ilor din jude ul Bacău pe localită i în anii 2005. valoarea capitalului şi numărul de firme Tabel 15: Principali indicatori privind sectorul turistic în cadrul oraşelor poli de dezvoltare urbana (2007) Tabel 16: Unită i de cazare existente în jude ul şi municipiul Bacău. minime şi maxime orare Sta ia Bacău 2 Tabel 36: Situa ia ariilor protejate din municipiul Bacău Pag. 2007 Tabel 10: Şomajul înregistrat în jude ele din regiunea NE şi în România (2007) Tabel 11: Evolu ia PIB / locuitor în regiunea NE în perioada 2003-2006 (lei) Tabel 12: Evolu ia PIB în jude ele polilor de dezvoltare urbana în perioada 2003-2006 (milioane lei) Tabel 13: Numărul de întreprinderi la nivelul polilor de dezvoltare urbana Tabel 14: ările de provenien ă a capitalului străin investit în firmele din Bacău. 2003.I.2007 Tabel 3: Distribu ia popula iei pe grupe de vârsta România. minime şi maxime orare Sta ia Bacău 1 Tabel 35: Valori medii lunare.P. punctele de grani a. 2002. capitala României şi capitala Moldovei Tabel 18: Situa ia străzilor orăşeneşti în cadrul polilor de dezvoltare urbana (2008) Tabel 19: Transport urban de pasageri în anul 2007 Tabel 20: Situa ie comparativă Canalizare publica şi alimentare cu apa potabilă din regiunea NE în 2007 Tabel 21: Re ea de distribu ie a apei potabile în cadrul polilor de dezvoltare urbana (2007) Tabel 22: Volumul gazelor naturale distribuite pentru uz casnic în cadrul polilor de dezvoltare urbana în anul 2007 Tabel 23: Situa ie conductelor de gaze naturale din regiunea NE în 2007 Tabel 24: Activită ile de telefonie1) în anii 2000. Educarea comunită ii privind valorile locale. 2050) Tabel 4: Rata natalită ii în oraşele poli de dezvoltare urbana (2007) Tabel 5: Mişcarea migratorie a popula iei (2002-2007) Tabel 6: Schimbări de reşedin ă în cadrul polilor de dezvoltare urbana în anul 2007 Tabel 7: Numărul mediu de salaria i în jude ele din regiunea NE şi Distribu ia acestora pe macro-sectoare economice. HĂR ILOR. BACAU Intergroup engineering Asigurarea participării publice în cadrul procesului de elaborare a Planului integrat. Asigurarea implicării factorilor de decizie. în anul 2007 Tabel 33: Obiectivele de patrimoniu din municipiul Bacău Tabel 34: Valori medii lunare. DIAGRAMELOR. Responsabilizarea factorilor-cheie şi a comunită ii privind deciziile în dezvoltarea urbană.

2007) Diagrama 16: Dinamica mortalitatii infantile (1990 .D.2007) Diagrama 15: Dinamica mortalitatii în mediul urban (1990 . BACAU Intergroup engineering Tabel 37: Disfunc ionalită i. 219 din 221 . DIAGRAME Diagrama 1: Structura popula iei în Municipiul Bacău (2002) Diagrama 2: Dinamica popula iei 1990 -2008 Diagrama 3: Evolu ia demografica 1990 -2008 Diagrama 4: Densitatea popula iei în perioada 1995 – 2008 Diagrama 5: Structura popula iei pe grupe de vârsta 2002 Diagrama 6: Structura popula iei pe grupe de vârsta 2008 Diagrama 7: Piramida popula iei municipiului Bacău (2002) Diagrama 8: Piramida popula iei municipiului Bacău (2008) Diagrama 9: Structura pe grupe de fertilitate (2002. 2008) Diagrama 10: Structura etnica a popula iei (2002) Diagrama 11: Structura confesionala a popula iei (2002) Diagrama 12: Dinamica natalitatii (1990 .2007) Diagrama 13: Dinamica natalitatii în mediul urban (1990 .I. domenii. priorită i Tabel 38: Structura societă ilor comerciale după provenien a capitalului 2004-2008 Tabel 39: Proiecte cu finan are externa gestionate de către Primăria Municipiului Bacău Tabel 40: Lista obiectivelor şi încadrarea în fonduri nerambursabile Tabel 41: Lista proiectelor individuale şi bugetul estimat pentru implementarea Planului Integrat Tabel 42: Resurse umane alocate pentru PIDU Tabel 43: Responsabilită ile pentru proiectele individuale PIDU încredin ate direc iilor /serviciilor /birourilor/personalului din cadrul Primăriei Bacău Tabel 44: Atribu iile şi rolul fiecărui membru din echipa de proiect Tabel 45: Rela iile intra-institu ionale UM -PIDU 2.P.2007) Diagrama 14: Dinamica mortalitatii (1990 . HARTI Harta 1: Accesibilitatea Municipiului Bacău în raport cu Regiunea Nord Est şi România Harta 2: Localizarea Municipiului Bacău în România Harta 3: Localizarea Municipiului Bacău în jude ul Bacău Harta 4: Harta cailor ferate şi aeroporturilor Bacău Harta 5: Harta drumurilor jude ene Bacău Harta 6: Pozi ionarea Municipiului Bacău fa ă de axele principale de transport Harta 7: Municipiul Bacău – important nod rutier şi feroviar Harta 8: Harta cartierelor municipiului Bacău Harta 9: Harta pondere străzi modernizate pe cartiere Harta 10: Harta cartierului Centru Harta 11: Harta cartierului Gheraiesti Harta 12: Harta cartierului Miori ei Harta 13: Harta cartierului Serbanesti Harta 14: Harta cartierului Bistri a Lac Harta 15: Harta cartierului George Bacovia Harta 16: Harta cartierului CFR Harta 17: Harta cartierului Cornişa Harta 18: Harta cartierului Izvoare Harta 19: Harta cartierului Republicii Harta 20: Harta cartierului Tache Harta 21: Harta reliefului jude ului Bacău Harta 22: Zonarea func ional-turistică a jude ul Bacău Harta 23: Harta resurse subsol Harta 24: Regiunea de Nord-Est Harta 25: Localizarea proiectelor propuse prin PIDU 3.U.2007) Pag.

U.P.I. Dinamica indicatorilor mişcării migratorii a popula iei 1990 . FIGURI Figura 1: Organigrama Primăriei Municipiului Bacău Pag. Evolu ia emigra iei 1990 . de salaria i din unită ile economice active în mun.D. Evolu ia numărului de stabiliri cu domiciliul 1990 . Mişcarea naturala a popula iei 1990 .2007 Diagrama 18.2007 Diagrama 19. dispensare la nivelul anului 2007 Regiunea N-E Grafic 15: Cabinete medicale în regiunea NE Grafic 16: Evolu ia numărului cabinetelor medicale de medicina generala şi de specialitate în perioada 2005 .2007 Diagrama 27: Structura salaria ilor pe domenii de activitate în anul 2007 Diagrama 28: Evolu ia lunara a numărului de şomeri (2002-2008) Diagrama 29: Structura stocurilor de şomeri după nivel de instruire (2002-2008) Diagrama 30: Structura stocurilor de şomeri pe sexe şi grupe de vârsta (2002-2008) 4.2007) Grafic 8: Cifra de afaceri pe tipuri de activită i în Jude ul Bacău în anul 2007 Grafic 9: Structura cifrei de afaceri pe activită i ale economiei na ionale sectorului serviciilor (2007) Grafic 10: Structura capacitatii de cazare turistica pe tipuri de structuri de primire turistica în Municipiul Bacău Grafic 11: Evolu ia capacită ilor de cazare în perioada 2005-2009 în Municipiul Bacău Grafic 12: Evolu ia numărului de sosiri în hoteluri în Municipiul Bacău Grafic 13: Evolu ia numărului de înnoptări în hoteluri în Municipiul Bacău Grafic 14: Spitale. GRAFICE Grafic 1: Numărul mediu al salaria ilor în cadrul Jude ului Bacău şi a numărului muncitorilor în total salaria i (2002-2007) Grafic 2: Evolu ia numărului mediu de salaria i în cadrul Municipiului Bacău (2004-2008) Grafic 3: Evolu ia comparativa a popula iei active civile medii din regiune şi a celei din Municipiul Bacău (2004-2008) Grafic 4: Analiza a şomajului în regiune comparativ cu situa ia în Municipiul Bacău. BACAU Intergroup engineering Diagrama 17.2007 Diagrama 21.2007 Diagrama 23: Structura popula iei active a municipiului Bacău (2002) Diagrama 24: Structura popula iei inactive a municipiului Bacău (2002) Diagrama 25: Popula ia ocupata pe activită i ale econ.2007 5. na ionale a mun.2007 Grafic 17: Farmacii în regiunea NE Grafic 18: Evolu ia numărului de farmacii 2005 .2007 Diagrama 20. în cadrul Municipiului Bacău Grafic 6: Produsul Intern Brut . Bacău (2002) Diagrama 26: Evolu ia nr.Jude ul Bacău (2001-2006) Grafic 7: Execu ia bugetelor locale în Jude ul Bacău (2002 . Indicatorii bilan ului real al popula iei 1990 . Dinamica sporului natural 1990 .2007 Diagrama 22. pe sexe (2004-2008) Grafic 5: Evolu ia ratei şomajului pe luni. 220 din 221 . Bacău 2000 .

I.P.U.D. BACAU Intergroup engineering .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful