P. 1
PIDU.Bacau

PIDU.Bacau

|Views: 159|Likes:
Published by Laura Bursuc

More info:

Published by: Laura Bursuc on Feb 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2013

pdf

text

original

PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA AL MUNICIPIULUI BACĂU

[conform POR Axa Prioritara 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – centre urbane de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană sub-domeniul Poli de dezvoltare urbană] Beneficiar: Primăria Municipiului Bacău

Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Bacău [conform POR Axa Prioritara 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – centre urbane de creştere Domeniul major de interven ie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană sub-domeniul Poli de dezvoltare urbană] Beneficiar: Primăria Municipiului Bacău

Manager proiect: ing. Silviu Novac Colectiv de elaborare: Ec. Vasile Ana Arh. Dobrescu Ruxandra Dana Dr. Ing. Dumitrescu Mircea Ing. Vintilă Mugur Ing. Selagea Alexandru Ing. Constantinescu Marian Ing. Popescu Mircea Jurist Macoveschi Daniela Ing. Lazăr Laura Ing. Popa Mihaela

Data redactării: martie 2010

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

I. CARACTERIZAREA GENERALA A POLULUI DE DEZVOLTARE URBANA MUNICIPIUL BACĂU
1.1 CARACTERISTICI DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE ALE MUNICIPIULUI ŞI COMPARA IE CU CELELALTE ORAŞE ALE REGIUNII / ĂRII
1.1.1 Caracteristici demografice A. POZI IE GEOGRAFICĂ
Localizarea în România Coordonate: 46° 35'0"N 26° 55'0"E / 46.58333, 26.91667 Tara Jude Statut - Total Altitudine medie - Total - Densitate Fus orar - Ora de vară (DST) Suprafa a 43,2 km² 165 metri Popula ie (2008) 177.007 locuitori 4.097 loc./km² EET (UTC+2) EEST (UTC+3) România Bacău Municipiu reşedin ă de jude

Municipiul Bacău este situat ca pozi ie geografică astfel: în zona de Nord Est a jude ului Bacău. la 302 km distanta fa ă de Bucureşti şi 400 km de portul Constanta la distan ă fa ă de principalele ări vecine: - 180 km fa ă de Republica Moldova - 210 km fa ă de Ucraina

Pag. 2 din 221

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

Municipiul Bacău este reşedin a şi cel mai mare oraş din jude ul Bacău, România. Este traversat de râul Bistri a, care asigură, prin centrala hidroelectrică locală, o parte însemnată a consumului de energie electrică pe plan local. Oraşul este străbătut de drumurile europene E85 şi E57, artere de circula ie europene şi na ionale ce fac legătura cu Capitala, Bucureşti, cu nordul ării, precum şi cu Transilvania. Cea mai veche referin ă istorică cunoscută despre oraş datează din anul 1399, când acesta este men ionat în Documentul lui Iuga Vodă, prin care se da carte de judecată între Spătarul Raducanu cu răzeşii satului Bratila, din inutul Bacăului. Oraşul Bacău a fost ocupat o scurtă vreme de oştile maghiare, conduse de Matei Corvin, în anul 1467. Localitatea este cunoscută şi datorită importan ei sale în rela iile comerciale dintre Moldova, Transilvania şi ara Românească, fiind un important punct de vamă. În secolului al XVlea, în acest oraş se stabileşte Alexandrel, fiul lui Ştefan cel Mare, care a dat ordin pentru construirea Cur ii Domneşti şi Bisericii Precista, celebre monumente istorice. La sfârşitul secolului al XIV-lea, oraşul Bacău era bine închegat ca aşezare urbană, una dintre cele mai prospere din întreaga Moldova, având atribu ii militare şi comerciale foarte importante. Municipiul Bacău are o suprafa ă de 43,2 km2, fiind cel mai mare oraş al jude ului. Se găseşte la 9 km Nord - Est de confluen a a două râuri, Siretul şi Bistri a, fiind unul dintre cele mai mari şi importante oraşe din Moldova. Municipiul Bacău este traversat pe direc ia Nord-Sud de Drumul European E85 (DN2 ce face parte din Coridorul Pan European nr. IX) şi face legătura între Capitala, Bucureşti, şi Nordul ării, respectiv cu principalul coridor care traversează Moldova spre Grecia, Bulgaria, Ucraina şi mai departe Rusia. Drumul na ional DN 2F leagă Municipiul Bacău de Municipiul Vaslui spre Est. Spre Vest, Municipiul Bacău comunică prin Drumul Na ional DN11 (E577) cu Municipiul Braşov. Se face legătura, aşadar, spre coridoarele de circula ie spre Ungaria, Austria, Germania, Italia, Fran a, Spania. Drumul Na ional DN 15 face legătura cu Municipiul Piatra Neam şi cu centrele de interes turistic din zonă, iar legătura cu oraşele Moineşti şi Comăneşti se face pe Drumul Na ional DN 2G. Legătura aeriană cu capitala ării şi cu exteriorul tarii este asigurată de Aeroportul Interna ional Bacău, care dispune şi de un centru de dirijare a zborurilor interna ionale. Municipiul Bacău este, în acelaşi timp, un foarte important nod de cale ferată, cu infrastructură modernă, atât pentru traficul de călători cat şi pentru transportul de marfă. Investi iile pentru realizarea Eurogării Bacău sunt în derulare.

Pag. 3 din 221

a. mai ales prin numeroasele specii de plante). situat în Mun ii Nemira şi format în vara anului 1883 în urma unor alunecări de teren şi a unor ploi toren iale). 4 din 221 .unde se afla cel mai mare sanatoriu subteran din Europa. Rezerva ia de arini Dofteana.138 de locuitori.I. BACAU Intergroup engineering Jude ul Bacău este situat în estul ării şi se întinde pe o suprafa a de 6.421 Români 822 Maghiari 406 Germani 9. recunoscut. 173041 Italieni Evrei Germani Ceangăi: Maghiari Rromi Români: 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 Sursa: INSSE 2008 Pag. Sta iuni: Slănic Moldova (situata la 84 km de Bacău. rezerva ii naturale şi sta iuni.041 Români 1.U. 52 Evrei . Tg. Bistri a şi Trotuş. Este traversat de trei cursuri de râuri importante: Siret.605 Rromi 191 Maghiari 80 Ceangăi 83 Germani 118 Evrei 52 Italieni 9392 Alte etnii Diagrama 1: Structura popula iei în Municipiul Bacău (2002) Alta etnie Alta etnie. situat într-o mină de sare.D. Pădurea Runc. impartita în următoarele tipuri de etnii: 19. 1605 Români: .606 km2.424 Evrei s. Pădurea Slănic Moldova. Potrivit recensământului din anul 2002 (conform Anuarului statistic al jude ului Bacău Edi ia 2009) structura etnică a acesteia era următoarea: 173. STRUCTURA POPULA IEI În trecut Conform recensământului din 1930 popula ia Municipiului Bacău era de 31. Stejarul din Borzeşti. monument al naturii. după cum urmează: Lacuri: Balatau (lac de baraj natural. 191 Rromi. Rezerva ii naturale: Parcul Dendrologic Haghiac (situat pe Valea Doftanei. renumita pentru cele peste 20 de izvoare minerale cu efect curativ. Belci. Pădurea Arsura.numita şi Perla Moldovei. 80 Maghiari. 118 Germani. Poiana Sărăriei. în Carpa ii Orientali) . Obiectivele turistice din jude ul Bacău sunt reprezentate de o serie de lacuri. Ocna . B. 9392 Italieni . pe valea Slănicului. 83 Nr. persoane Ceangăi: .P. Poiana Uzului.

1997 În totalul numărului de locuitori înregistra i la nivel de Municipiu.565 2006 179.643 Sursa: Anuarul statistic al jude ului Bacău Edi ia 2009.211 1994 207.765 1992 205.007 locuitori Dinamica popula iei în perioada 1990 .995 2003 183. la un număr de 177. fenomen determinat atât de condi iile socio-economice.007 1999 208. ceea ce reprezintă 15. din punct de vedere al împăr irii pe sexe. Diagrama 2: Dinamica popula iei 1990 -2008 Dinamica populatiei municipiului Bacau in perioada 1990-2008 250000 200000 Nr.730 2004 181.3 prezintă evolu ia popula iei.519 2005 180. care caută oportunită i de dezvoltare economica şi sociala în localită i. P.G Memoriu General. al mun.318 1996 208.492 persoane au migrat din Municipiul Bacău. PERSOANE) (NR. Diagrama nr. după 1990.573 1991 199. PERSOANE) 1990 197. cat şi de evolu ia procesului de periurbanizare.192 2000 207. ponderea dominanta. au avut-o femeile.562 1993 206.U. situa ie care s-a men inut de-a lungul întregii perioade supuse analizei (1990 2008).2008 arată că în Municipiul Bacău s-a înregistrat o creştere până la nivelul anului 1998. BACAU Intergroup engineering În prezent Popula ia Municipiului Bacău a ajuns. în perioada 1999-2008. Scăderea popula iei se resimte cel mai mult în cazul popula iei tinere.769 2001 206. PUG Bacău AN Principalul fenomen care a stat la baza scăderii numărului de locuitori a fost acela al migra iei popula iei. un număr de 32. POPULATIE POPULATIE AN (NR. Bacău.689 2007 178.235 2008 177. 5 din 221 .52% din popula ia Municipiului.persoane 150000 100000 50000 0 1990 1992 1994 Total 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 An Masculin Feminin Sursa: INSSE 2008.U. la nivelul anului 2008. în perioada 1990-2008. Pag.662 1997 209. cu un nivel mai mare de dezvoltare.029 2002 184.D. iar din 1999 până în 2008 se înregistrează un declin al numărului de locuitori. Situa ia este similara celei înregistrate la nivel na ional.441 1998 209.P.I. Conform statisticilor.528 1995 208.

U.D.06 5250 4750 4250 3750 3250 2750 2250 1750 1250 750 4830. 2009 . P.U.P. al mun.58 locuitori/kmp la începutul anului 2008 şi de 4097 la finalul anului. Diagrama 4: Densitatea popula iei în perioada 1995 – 2008 Evolutia densitatii populatiei municipiului Bacau in perioada 1995-2008 4829. Pag.64 4831.15 4273. BACAU Intergroup engineering Diagrama 3: Evolu ia demografica 1990 -2008 Evolutia populatiei municipiului Bacau. DENSITATEA POPULA IEI Municipiul Bacău are o densitate de 4127.44 4845. 1997 C. evolu ia densită ii a urmat o traiectorie descendentă.12 4856.54 4126.09 4156.58 locuitori/kmp.02 4807.21 4127.I. Bacău. ceea ce îl situează cu mult peste media jude eană şi cea na ională (conform tabelului 1 de mai jos). În intervalul 1995-2008. mai scăzuta fa ă de cea din anii anteriori.93 4249. in perioada 1990-2008 250000 200000 nr locuitori 150000 100000 50000 0 1990199119921993 19941995199619971998 1999200020012002 2003200420052006 20072008 perioada Total Masculin Feminin Sursa: INSSE 2008.28 4180.78 4195. aşa cum poate fi observat în diagrama de mai jos.G Memoriu General. 6 din 221 Sursa: INSSE.58 nr locuitori 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 perioada Municipiul Bacău avea o densitate de 4127.16 4788.

862 9 Baia Mare 142.I.76 4.2007 Nr. Astfel.38 -0.98 -2.D. Municipiul Bacău. în 2008.96 233. la nivelul segmentului popula iei tinere a Municipiului) exista.000. 2.007 locuitori) Tabel 2: Evolu ia popula iei polilor de dezvoltare urbana în perioada 2005 .667 10 Satu Mare 115.64 2. Brăila şi Oradea.92 111.56 -1. iar în anul 2007 popula ia era de 178. crt.268.214.083.179 4 Bacău 177. Municipiul Bacău se situează pe locul 5 în clasamentul celor mai mici valori ale varia iei popula iei (a se vedea tab.49 În statisticile privind popula ia şi densitatea ei.180.295.21 652. Conform Anuarului Statistic edi ia 2009.880. BACAU Intergroup engineering Tabel 1: Popula ia şi densitatea popula iei polilor de dezvoltare urbana în anul 2008 Nr. D.223.52 -0.23 -1.31 -0.38 4.P.92 1.42 43.42 89.393 2 Brăila 219.37 1. ceea ce denota.337 6 Arad 170. varia ia popula iei este una dintre cele mai mici în raport cu ceilal i poli de dezvoltare urbana.48 -1.64 66. mai ales.22 43.51 1.19 Pozi ia în clasament (varia ia cea mai mică) 10 11 3 5 9 8 2 7 4 12 1 6 13 1 Gala i 2 Brăila 3 Oradea 4 Bacău 5 Piteşti 6 Arad 7 Sibiu 8 Târgu Mureş 9 Baia Mare 10 Satu Mare 11 Râmnicu Vâlcea 12 Suceava 13 Deva Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Pag. 7 din 221 . după oraşele Gala i.90 -0.231. pe locul 4. în ansamblu.15 611.01 1.47 150. Municipiul Popula ia 2008 crt. se situa. (în 2008 erau 177. EVOLU IA POPULA IEI Deşi.569 12 Suceava 108. municipiul Bacău avea în anul 2005 o popula ie de 180.07 770. 1 Gala i 299.48 121.441 locuitori. aşa cum am arătat mai sus.858 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Suprafa a kmp 246. tendin a de migra ie (manifestata. în cadrul polilor de dezvoltare urbana.547 8 Târgu Mureş 148.52 52.20 40. „Evolu ia polilor de dezvoltare urbana în perioada 2005-2007”).525 13 Deva 68.097.622 3 Oradea 209. Municipiul Raport număr locuitori anii 2005/2007 -1.19 2.04 -3.318 locuitori.007 5 Piteşti 172. o popula ie stabila din punct de vedere socio-economic.14 -1.10 58.U.81 -1.583 7 Sibiu 157.97 5.962 11 Râmnicu Vâlcea 113.33 Densitate 1.73 261.02 -1.

în acest sens. precum şi procentul superior al popula iei apte de munca (15-59 de ani). crt 1 2 România 2002 % din total 2008 % din total 2050 % din total 2002 % din total 14 . de la care se aşteaptă sa genereze o creştere economica şi. evolu ia unui proces de îmbătrânire demografica (diagramele 5-6).19 13 15 13. Analiza comparativă a reliefat tendin a de îmbătrânire demografică ce afectează progresiv şi acest teritoriu. în timp ce grupa popula iei de peste 60 de ani a crescut cu 1%. cu impact pozitiv asupra situa iei demografice. depăşind în 2008 valoarea unitară ce reprezintă punctul critic de îmbătrânire. Piramida vârstelor (diagrama 7). se aşteaptă. în special la nivelul segmentelor 15 . 8 din 221 . coroborate cu tendin a uşoara de creştere a numărului persoanelor vârstnice dovedesc. popula ia adultă. ilustrează. fata de media înregistrata la nivel na ional. BACAU Intergroup engineering În concluzie.17% în Municipiul Bacău . Oportunitatea. la nivelul Municipiului Bacău. concomitent cu îngroşarea segmentelor de la vârf.37% .29 şi 45 -54 ani. 2008. de asemenea. Grupa popula iei adulte este cea mai numeroasă. precum şi a celor înregistrate la 1 ianuarie 2008. aptă de muncă (15-59 ani). Procesul este mai lent în raport cu alte zone. putem spune că municipiul Bacău înregistrează o scădere a popula iei totale şi un fenomen de migrare a popula iei urbane spre rural. Principala cauză a scăderii popula iei este migrarea acesteia către alte localită i din ară şi din străinătate. mai mult.47 70 63 73. mai profund atinse de acest fenomen.34 17 22 13. iar popula ia cu vârsta de peste 60 de ani.15% la nivel na ional).P. implicit.59 2008 % din total 2050 % din total 2002 % din total peste 60 2008 % din total 2050 % din total 22 N/A 16 N/A Bacău Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 17.D. Rela ia dintre aceste două grupe de vârstă este exprimată sintetic prin indicele de îmbătrânire (raportul dintre popula ia vârstnică şi cea tânără).U. o tendin ă de creşterea a natalită ii în municipiu. pentru fiecare sector în parte. o creştere a nivelului de trai. STRUCTURA PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEXE A POPULA IEI Concluziile privind structura pe grupe de vârstă a popula iei din Municipiului Bacău au fost elaborate în baza datelor ob inute în urma recensământului din 2002.superior fata de procentul identificat la nivel na ional (de numai 63. se remarcă o serie de modificări importante în structura pe grupe mari de vârstă a popula iei Municipiului. E.00%). o echilibrare a traiectoriei situa iei demografice (şi. De-a lungul perioadei analizate. se situează sub media înregistrata la nivel na ional (13.47%. la nivel de Municipiu.47 63. cum ar fi Vestul sau Sudul ării. Pag.14 Nr. pe viitor. evolu ia fenomenului de îmbătrânire demografică prin îngustarea bazei.I. înregistrează un procent de 73. popula ia cu vârste cuprinse în grupa 0-14 ani a scăzut cu 4 procente în cadrul situa iei demografice. Tabel 3: Distribu ia popula iei pe grupe de vârsta România. reprezentată pentru cei doi ani. în raport cu procentul existent la nivel na ional.17 Scăderile progresive înregistrate la nivelul ponderii popula iei tinere. de 13. ceea ce atestă faptul că Municipiul de ine şi un efectiv important de resurse umane tinere. ceea ce poate influen a pozitiv viitorul zonei. în cadrul prezentului Plan Integrat de Dezvoltare Urbana). Având la baza procentul mai scăzut. Structura popula iei pe grupe de vârstă arata că ponderea popula iei sub 14 ani este. al popula iei vârstnice din Municipiului Bacău.37 53 N/A 19. la nivel de Municipiu. care a evoluat sensibil în intervalul de 6 ani. 2002 şi 2008. Astfel. va fi reprezentata de implementarea unor ample programe de investi ii (prezentate. reluarea cursului ascendent). la rândul său. Bacău (2002. 2050) 0 . Există.

concomitent cu îngroşarea segmentelor de la vârf. BACAU Intergroup engineering Diagrama 5: Structura popula iei pe grupe de vârsta 2002 Structura pe grupe mari de varsta a populatiei municipiului Bacau.2008 peste 60 14% 0-14 13% 15-59 73% Sursa: INSSE. comparativ. 9 din 221 . ilustrează evolu ia fenomenului de îmbătrânire demografică prin îngustarea bazei.P. reprezentată.I. Pag.D. 1 ianuarie 2008 Piramida vârstelor.U. pentru anii. 2002 şi 2008. 2002 peste 60 13% 0-14 17% 15-59 70% Sursa: RPL 2002 Diagrama 6: Structura popula iei pe grupe de vârsta 2008 Structura pe grupe mari de varsta a populatiei municipiului Bacau.

62 133.98 Sursa: RPL 2002 Se remarcă o descreştere a valorii indicelui. Astfel. valorile acestui indicator calculate pentru recensământul din 2002 şi 1 ianuarie 2008 au fost următoarele: An 2002 2008 Sursa: INSSE. exprimând superioritatea numerică a popula iei feminine. Pentru municipiul Bacău. cu excep ia segmentelor tinere. deşi raportul de dependen ă s-a diminuat. de scăderea sensibilă a popula iei din grupa de vârstă 0-14 ani.02%.02 137.64 270. BACAU Intergroup engineering Diagrama 7: Piramida popula iei municipiului Bacău (2002) Masculin >75 >75 ani ani 70-74 70-74 ani ani 65-69 65-69 ani ani 60-64 60-64 ani ani 55-59 55-59 ani ani 50-54 50-54 ani ani 45-49 45-49 ani ani 40-44 40-44 ani ani 35-39 35-39 ani ani 30-34 30-34 ani ani 25-29 25-29 ani ani 20-24 20-24 ani ani 15-19 15-19 ani ani 10-14 10-14 ani ani 5-9 ani5-9 ani 0-4 ani0-4 ani 10000 8000 6000 4000 2000 0 Feminin 0 2000 4000 6000 8000 10000 În ceea ce priveşte reparti ia pe sexe. la nivelul cărora predomină popula ia de sex masculin. însă.D. concomitent cu creşterea efectivului din grupa popula iei vârstnice. modificările survenite în structura demografică antrenează consecin e importante în privin a responsabilită ilor sociale pe care popula ia activă le are fa ă de cele două categorii.83 >60 ani ‰ 128.15 Raport total de dependenta ‰ 295.P. Pag. Diferen a cea mai notabilă este la nivelul grupei popula iei vârstnice. 10 din 221 .2008 0-14 ani ‰ 167. Indicele popula iei masculine calculat la 1 ianuarie 2008 era de 92.U.I. dată. unde superioritatea feminină este explicabilă prin durata medie de via ă mai redusă a popula iei masculine. Un indicator important legat de structura pe grupe de vârstă a popula iei este raportul de dependen ă al grupelor de persoane inactive (0-14 ani şi peste 60 de ani) la 1000 de persoane active. din piramidele vârstelor se constată superioritatea numerică a popula iei feminine.

2008). 31.2002) 16421 29853 11526 28705 6261 2008 An 13983 31519 14367 0 22359 8694 2002 20000 40000 60000 80000 100000 Nr. persoane pop.35‰ Pag. 2008) Structura pe grupe de fertilitate a populatiei feminine (1992. 11 din 221 . respectiv. cu 2438 de persoane.2008 O categorie aparte cu un rol important în evolu ia popula iei o constituie popula ia fertilă. cu circa 1661 persoane. Diminuarea a avut loc la nivelul grupelor 15-19 ani şi 30-49 de ani. Diagrama 9: Structura pe grupe de fertilitate (2002.P. în cifre relative.fertila grupa maxima de fertilitate pop.25% din popula ia fertilă. reprezentând. Rata generală de fertilitate (numărul de născu i raportat la 1000 de persoane feminine din grupele fertile) pentru anul 2002 a fost de 30. BACAU Intergroup engineering Diagrama 8: Piramida popula iei municipiului Bacău (2008) Masculin 65 ani si peste 65 ani si peste 60-64 ani60-64 ani 55-59 ani55-59 ani 50-54 ani50-54 ani 45-49 ani45-49 ani 40-44 ani40-44 ani 35-39 ani35-39 ani 30-34 ani30-34 ani 25-29 ani25-29 ani 20-24 ani20-24 ani 15-19 ani15-19 ani 10-14 ani10-14 ani 5-9 ani 0-4 ani 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 5-9 ani 0-4 ani 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Feminin Sursa: INSSE.I.D. Grupa de fertilitate maximă (2029 de ani) a fost în creştere în acest interval.nefertila Sursa: INSSE 2008 În cei doi ani pentru care s-a analizat structura popula iei fertile (2002. se remarcă o scădere a contingentului fertil din popula ia feminină.U.

53%). 2002 M aghiari 1. ca pondere.88% Ortodoxa 87. datorată în mare parte pozi iei sale de confluen ă şi poten ialului economic derivat de aici.25% catolica 10.33% 0. mozaicul etnic s-a mai simplificat.69% Sursa: RPL 2002 Pag.05% Italieni 0. BACAU Intergroup engineering F. datorită factorilor de natură istorică şi economico-socială.88%). majoritatea o constituie cetă enii români (97. ponderi mai mici de 1%. 12 din 221 . ajungând la recensământul din 2002 să arate aşa cum se prezintă mai jos: Diagrama 10: Structura etnica a popula iei (2002) Structura etnica a populatiei municipiului Bacau.53% Rromi 0.09% 94 vechi Crestina dupa 0.95% Germani 0. cea mai mare pondere este de inută de confesiunea ortodoxă (87. fiecare.16% Sursa: RPL 2002 Aşa cum se poate observa. o structură etnică variată a popula iei.69%).10% evanghelie Romano0. neatingând.07% Ceangăi: 0. de-a lungul timpului. deşi diversificate.05% Români: 97.03% Nedeclarata 0. nici una. pragul de 1%.U. În ceea ce priveşte structura confesională. urmată de cea romano-catolică (10. 2002 Adventista de Greco-catolica Penticostala Alta religie ziua a saptea 0. Restul confesiunilor de in împreună diferen a până la 100%.I. urma i. În timp. de in.11% 0.P. Diagrama 11: Structura confesionala a popula iei (2002) Structura confesionala a populatiei municipiului Bacau.05% 0.03% Evrei 0. STRUCTURA ETNICĂ ŞI CONFESIONALĂ Municipiul Bacău a înregistrat.D.21% 0.16%). de comunitatea maghiară (1.10% Greci 0. Celelalte etnii.28% Baptista Nedeclarata Crestina de rit 0.

8 10.D. ratei natalită ii în Municipiul Bacău. 13 din 221 . şi deceselor.3 9.P. ilustrată prin diagramele de mai jos. în această perioadă. Specificul acestui comportament este dat de reducerea şi stabilizarea natalită ii la un nivel redus.3 11. ce situează Municipiul Bacău peste media na ională şi cea jude eană a natalitatii (la nivel de Municipiu s-a atins acelaşi nivel cu media Regiunii Nord-Est). este cuantificată prin rata natalită ii. dar şi cei lega i de structura pe grupe de vârstă a popula iei.5 8. relevă o scădere. începând cu 2004. Jude ul Bacău. sub media jude eană. Al i factori care ac ionează asupra natalită ii şi contribuie la adoptarea acestui comportament denatalist sunt cei economici (insecuritatea materială).91 8. ca urmare a naşterilor. regiunea de Nord-Est a tarii şi România.02 10. RATA NATALITĂ II ÎN MUNICIPIUL BACĂU 8. pe parcursul perioadei 2004 – 2007. a înregistrat.61 RATA NATALITĂ II ÎN JUDE UL BACĂU 11 10.2 RATA NATALITĂ II REGIUNEA NORD – EST URBAN 9. regională şi na ională. Rata natalită ii s-a situat. imediat după 1990. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULA IEI Mişcarea naturală a popula iei reprezintă suma modificărilor survenite în numărul şi structura popula iei.U. pe fondul scăderii numărului mediu de copii pe familie. între Municipiul Bacău. H.9 RATA NATALITĂ II ÎN ROMÂNIA URBAN 8. Pag.7 9. BILAN UL NATURAL AL POPULA IEI Componenta activă a mişcării naturale a popula iei. în paralel cu creşterea vârstei medii a primei naşteri la femei. comparativ.2 11.0 AN 2002 2003 2004 2005 2006 2007 NĂSCU I VII (PERSOANE) POPULA IE PERSOANE 184562 183211 181528 180318 179662 178441 1645 1491 1635 1931 2073 2070 Sursa: INSSE 2008 Dinamica natalită ii în perioada 1990-2007. şi este legata în mod direct de caracteristicile dimensionale ale localită ilor.9 10.54 11. o traiectorie crescătoare (a se vedea tabelul de mai jos). la nivelul municipiului Bacău.69 11. Un indicator al mişcării naturale este sporul (bilan ul) natural al popula iei.2 10. raportat la o mie de locuitori. cum este şi cazul Oraşului Bacău. fenomen care se manifestă mai pregnant în zonele urbane şi ariile adiacente. care reprezintă diferen a dintre rata natalită ii şi rata mortalită ii şi relevă creşterea sau scăderea numărului de locuitori.1 10. Fata de celelalte zone cuprinse în analiza.I.4 9. BACAU Intergroup engineering G. Mişcarea popula iei se reflectă şi în structura pe vârste şi pe sexe a popula iei.0 11. care reprezintă numărul de naşteri înregistrate într-un interval de un an. În ultimii ani.1 10.9 10.9 11. cât şi în distribu ia în teritoriu. se observă o redresare semnificativă.12 9. Evolu ia natalită ii se află mai ales sub influen a modernizării comportamentului demografic. natalitatea. În tabelul următor este prezentata evolu ia ratei natalitatii intre anii 2002-2007. insa.

U. Bacau Mediul urban Regiunea N-E 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06 Mediul urban Romania Sursa: INSSE 2008.2007) Dinamica natalitatii. regional. Municipiul Bacău depăşeşte. dar continuu de îmbătrânire demografică a avut manifestări comparabile. Diagrama 13: Dinamica natalitatii în mediul urban (1990 . în Diagrama 13.2007) ‰ 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06 Dinamica natalitatii in mediul urban.I. Statisticile privind rata natalită ii în mediul urban. BACAU Intergroup engineering Diagrama 12: Dinamica natalitatii (1990 .P.teritorial (jude ean. valorile înregistrate în contextul supra . Urmare a scăderii natalită ii.D. reprezentată în tabelul de mai jos. 14 din 221 . reprezentată mai jos. na ional). în statisticile pentru ultimii ani. 1990-2007 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Rata natalitatii in judetul Bacau Regiunea Nord-Est Rata natalitatii in Romania Rata natalitatii in municipiul Bacau ‰ Sursa: INSSE 2008 Rata natalită ii în mediul urban. structura popula iei pe grupe de vârstă s-a modificat începând cu 1990 în sensul reducerii popula iei tinere şi creşterii ponderii popula iei adulte şi vârstnice. 1990-2007 Rata natalitatii in municipiul Bacau Rata natalitatii in mediul urban in jud. în toate jude ele regiunii Nord –Est. prezintă Municipiul Bacău pe primul loc . Pag.în raport ceilal i poli de dezvoltare urbană. Procesul lent.

15 din 221 20 0 6 .9 11. fiind în strânsa corela ie cu structura pe vârste a popula iei.07 7. precum şi cu calitatea serviciilor sanitare accesibile popula iei.372 2 Brăila 1.95 9.8 9.41 9.88 7. în Municipiul Bacău. Născu i/1000 locuitori 7.61 10. acest indicator s-a men inut întreaga perioadă la un nivel inferior celui înregistrat la nivel jude ean. aşa cum se prezintă în următorul tabel: RATA MORTALITĂ II ÎN MUN.12 9.D. 1990-2007 14 12 10 ‰ 8 6 4 2 0 rata mortalitatii in mun.5 8. al Regiunii de Nord-Est. Municipiul Născu i vii 1 Gala i 2. Diagrama 14: Dinamica mortalitatii (1990 . crt.462 9 Baia Mare 1. obiceiurile alimentare şi stilul de via ă.87 8.170 12 Suceava 1.744 6 Arad 1.040 4 Bacău 2.8 10.14 10.628 3 Oradea 2.4 8. ce prezintă dinamica mortalită ii în perioada 1990-2007. BACAU Intergroup engineering Tabel 4: Rata natalită ii în oraşele poli de dezvoltare urbana (2007) Nr.P. şi fata de media la nivel na ional.6 9.U.5 11.9 11.070 5 Piteşti 1.8 9.82 10.6 RATA MORTALITĂ II ÎN ROMÂNIA URBAN 9.2007) Dinamica mortalitatii. Bacau Rata mortalitatii in jud.94 8. tendin a a fost una crescătoare.12 7.91 8. Bacau regiunea NordEst‰ Romania 0 2 4 6 8 0 2 4 19 9 19 9 19 9 19 9 19 9 20 0 20 0 20 0 Sursa: INSSE 2008 Pag.447 10 Satu Mare 1.I. regional sau na ional.410 8 Târgu Mureş 1.62 10. BACĂU 8. BACĂU 11.9 9.18 Clasament 12 13 8 1 6 9 10 7 5 3 4 2 11 În ceea ce priveşte rata mortalitatii.15 RATA MORTALITĂ II ÎN JUD.3 RATA MORTALITĂ II ÎN REGIUNEA NORD – EST URBAN 8.75 11.66 8. media la nivelul Municipiului Bacău este mai scăzuta fata de media înregistrata la nivelul jude ului Bacău.30 10.4 8.92 7. Cu toate acestea.7 9.230 11 Râmnicu Vâlcea 1.4 8.3 10.3 8.647 7 Sibiu 1.7 AN 2002 2003 2004 2005 2006 2007 DECEDA I (PERSOANE) POPULA IE PERSOANE 1499 184562 1446 183211 1440 181528 1458 180318 1414 179662 1454 178441 Sursa: INSSE 2008 Conform diagramei prezentate în continuare.184 13 Deva 564 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Nr.

rata mortalită ii a evoluat sinuos.5 Regiunea Nord – Est Urban 17.88 în 2003 şi o limita maxima (exceptând anul 2007) de 8. Bacau mediul urban Bacau mediul urban Reg N-E Sursa: INSSE 2008 În Municipiul Bacău.P. perioadele 1998-2000 sau 2002-2003).4 11. Este cuantificată prin numărul deceselor înregistrate în primul an de via ă raportate la 1000 de născu i vii în decursul unui an. Bacău 10.3 România Urban 14.2 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06 Pag. interval în care valorile au alternat intre o limita minima de 7.12% în 2002. Mortalitatea infantilă este nu numai un indicator al stării de sănătate a popula iei.07. BACAU Intergroup engineering Analiza acestui indicator în mediul urban confirmă evolu ia situa iei.0 13.3 16. ci şi al calită ii serviciilor medicale. Diagrama 15: Dinamica mortalitatii în mediul urban (1990 . sporadic. Reprezentarea grafică şi tabelară eviden iază tendin a descrescătoare a fenomenului mortalitatii infantile în municipiul Bacău. 1999. Deceda i sub 1 an (persoane) 2002 17 2003 24 2004 19 2005 9 2006 13 2007 16 Sursa: INSSE 2008 An Popula ie persoane 184562 183211 181528 180318 179662 178441 Rata mortalită ii infantile în mun.09 11. s-a ajuns la o rata de 8.62 4. Apar. Este un aspect pozitiv pentru Municipiul Bacău. Bacău 20. momente de creştere bruscă (cum sunt. precum şi valorile mult mai mici înregistrate în municipiul Bacău comparativ cu unită ile administrative de rang superior. Pornind de la o rata de 8. Valorile s-au situat în general sub media unită ilor administrative de rang superior.D. cu excep ia unor ani în care au depăşit media na ională (1992.7 14. comparativ cu unită ile administrative de ordin superior. în 2005 .4 23 19.8 11.27 7.1993. aceeaşi tendin ă descrescătoare.7 12. ce atestă ca s-au înregistrat progrese în materie de educa ie a viitoarelor mame cu privire la importan a monitorizării medicale pe parcursul sarcinii. Analiza mortalită ii în mediul urban în perioada post-comunistă confirmă.8 11.8 13.72 Jud.66 6. precum şi adoptării unei alimenta ii corespunzătoare şi a unui stil de via ă adecvat.2 10.33 16. în Municipiul Bacău.0 12. 16 din 221 . alternând etape de creştere şi de scădere. 2000).15 în 2007. conform diagramei 16. îmbucurător.I.3 15. 1990-2007 12 10 8 6 4 2 0 urban Romania ‰ rata mortalitatii in mun.5 13.9 15.U.2007) Dinamica mortalitatii in mediul urban.

46 Diagrama 17.2007 Miscarea naturala a populatiei. o uşoară redresare a acestui indicator.62 3. 1990-2007 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 ‰ Rata natalitatii in municipiul Bacau Rata mortalitatii in mun.08 2.I. persoane) Deceda i (Nr.24 1.67 3. Mişcarea naturala a popula iei 1990 . Bacau Mediul urban Regiunea de NordEst Mediul urban Romania Sursa: INSSE 2008 Sporul natural (rezultat din diferen a între natalitate şi mortalitate).P.69 2073 11. însă. persoane) 146 45 195 473 659 616 Rata sporului natural ‰ 0. Bacău ‰ 1645 8. s-a men inut la valori pozitive pe toată durata analizată. Diagrama 16: Dinamica mortalitatii infantile (1990 .54 2070 11.02 1931 10.15 Spor natural (Nr. 17 din 221 ‰ .91 1491 8. Bacau Mediul urban jud.79 0.94 8.88 7.U. Bacău ‰ 8. Bacau Rata sporului natural Sursa: INSSE 2008 Pag.12 7.87 8.2007) Dinamica mortalitatii infantile in mediul urban. BACAU Intergroup engineering Dinamica mortalită ii infantile în mediul urban a fost uşor diferită. Tendin a este una crescătoare. persoane) 1499 1446 1440 1458 1414 1454 Rata mortalitatii în mun. eviden iindu-se mai mul i ani în care rata înregistrată în municipiul Bacău a depăşit valorile din unită ile administrative superioare. În ultimii ani s-a remarcat. explica ia constând în creşterea natalită ii.07 7.D.61 Sursa: INSSE 2008 Născu i vii (Nr. An 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Rata natalită ii în mun. 1990-2007 30 25 20 15 10 5 0 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06 Rata mortalitatii infantile in mun.12 1635 9.

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

Comparativ cu valorile na ionale sau cele regionale, reprezentate tabelar şi grafic în continuare, sporul natural în Municipiul Bacău este vizibil mai ridicat, mai ales în ultimii ani, asigurând un aport demografic substan ial în teritoriu.
An 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Rata sporului natural mun. Bacău ‰ 0.79 0.24 1.08 2.62 3.67 3.46 Sursa: INSSE 2008 Mediul urban jud. Bacău ‰ 0 -0.2 0.6 1.3 2 1.6 Jude ul Bacău ‰ -0.5 -0.9 -0.1 -0.4 0,3 -0.1 Regiunea Nord Est mediul urban ‰ 0.9 0.9 1.9 2.5 2.7 2.3 Regiunea Nord – Est ‰ 0.5 0 0.8 0.7 0.8 0.6 România mediul urban ‰ -1.3 -1 -0.2 0 0.3 0.1 România ‰ -2.7 -2.5 -1.9 -1.9 -1.8 -1.7

Diagrama 18. Dinamica sporului natural 1990 - 2007
Dinamica sporului natural, 1990-2007
10 8 6 4 ‰ 2 0 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 -2 -4
Rata sporului natural mun.Bacau Judetul Bacau Regiunea Nord-Est Romania

Sursa: INSSE 2008

I. BILAN UL MIGRATOR AL POPULA IEI
Migra ia popula iei se defineşte ca fiind acea mişcare în teritoriu prin care se modifică numărul şi structura pe vârste şi sexe a popula iei, ca urmare a intrării sau ieşirii din aria administrativă respectivă a unui număr de persoane din/spre alte arii administrativ teritoriale. Migra ia are două componente, emigra ia (ieşirile) şi imigra ia (intrările de persoane), a căror intensitate se măsoară cu ajutorul a doi indicatori – rata emigra iei, respectiv rata imigra iei. Prin compunerea acestora se ob ine soldul migratoriu, care este un indicator al atractivită ii teritoriului respectiv pentru migran i. După durata pe care se manifestă, migra ia poate fi definitivă, temporară şi de tip pendulator (navetismul), toate aceste categorii de mobilitate afectând, în timp, popula ia Municipiului Bacău. Imigra ia a fost analizată în func ie de numărul stabilirilor de domiciliu şi de reşedin ă în municipiul Bacău, conform datelor furnizate de INSSE, pentru intervalul 2002 – 2007, Anuarul statistic al jude ului Bacău, edi ia 2009. Sosi ii cu domiciliul sunt persoanele care intr-un anumit interval de timp şi-au stabilit domiciliul pe un anumit teritoriu. Din punct de vedere statistic se urmăresc numai schimbările de domiciliu dintr-o localitate în alta. Pleca ii cu domiciliul - persoanele care intr-un anumit interval de timp şi-au schimbat domiciliul din localitate, plecând în alta localitate. Stabiliri de reşedin a în localitate - persoane sosite intr-o alta localitate decât cea de domiciliu, care la data de 1.I sau 1.VII aveau înscrisa în actul de identitate şi în fisele de evidenta a popula iei men iunea de stabilire a reşedin ei.
Pag. 18 din 221

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

Plecări cu reşedin a din localitate - persoane plecate cu reşedin a intr-o alta localitate decât cea de domiciliu, care la data de 1 I sau 1 VII aveau înscrisa în actul de identitate şi în fisele de evidenta a popula iei men iunea de stabilirea a reşedin ei. Analiza mişcării mecanice bazate pe stabilirea reşedin ei, redată sub formă tabelară mai jos, arată că numărul stabilirilor în municipiul Bacău a scăzut după anul 2004, în principal datorită restructurărilor din sectorul economic. Aceeaşi tendin ă se manifestă şi în cazul plecărilor cu reşedin a. Soldul migratoriu rezultat are valori negative pe parcursul întregii perioade studiate.

Tabel 5: Mişcarea migratorie a popula iei (2002-2007)
Zona Anul 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Persoane Stabilite 1732 1805 1877 1723 1775 1975 10093 9535 11444 9285 9713 11845 50938 50498 55533 43430 50357 58609 Plecate 2900 3098 3569 2723 3017 3617 10292 10066 11855 9582 10706 12611 54821 55233 61079 47150 57291 65228 Sold migratoriu -1168 -1293 -1692 -1000 -1242 -1642 -199 -531 -411 -297 -993 -766 -3883 -4735 -5546 -3720 -6934 -6619 La 1000 de locuitori Rata sporului stabilite (‰) plecate (‰) (‰) 9,38 15,71 -6,33 9,85 16,91 -7,06 10,34 19,66 -9,32 9,56 15,10 -5,55 9,88 16,79 -6,91 11,07 20,27 -9,20 13,85 14,13 -0,27 13,11 13,84 -0,73 15,77 16,33 -0,57 12,80 13,21 -0,41 13,41 14,78 -1,37 16,39 17,45 -1,06 13,56 14,60 -1,03 13,45 14,71 -1,26 14,81 16,29 -1,48 11,60 12,59 -0,99 13,46 15,31 -1,85 15,69 17,46 -1,77

Municipiul Bacău

Jude ul Bacău

Regiune Nord Est

Sursa: Prelucrare datelor INS 2009, Anuarul statistic al jude ului Bacău 2009

Un indicator reprezentativ al poten ialul de atractivitate al Municipiului este rata de stabilire a domiciliului. Reprezentarea tabelară arată că valorile stabilirilor a crescut până în anul 2004, după care s-a înregistrat o scădere, iar în anul 2007 numărul stabilirilor creşte.

Tabel 6: Schimbări de reşedin ă în cadrul polilor de dezvoltare urbana în anul 2007
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Municipiul Gala i Brăila Oradea Bacău Piteşti Arad Sibiu Târgu Mureş Baia Mare Satu Mare Râmnicu Vâlcea Suceava Deva Plecări cu reşedin ă 1601 1663 1786 3617 1670 1198 1294 1251 1852 1416 1522 1004 1128 Stabiliri cu reşedin ă 1635 374 4119 1975 1370 2113 4136 3065 931 473 1727 1318 1176 Diferen a dintre stabiliri/plecări cu reşedin ă 34 -1289 2333 -1642 -300 915 2842 1814 -921 -943 205 314 48 Clasament 8 12 2 13 9 4 1 3 10 11 6 5 7

Sursa: Prelucrare datelor INS 2009, Anuarul statistic al jude ului Bacău 2009

Pag. 19 din 221

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

Conform tabelului de mai sus, situa ia schimbărilor de domiciliu din cadrul Municipiului Bacău este echilibrată. Analiza a dovedit faptul ca numărul de stabiliri cu reşedin a este mai mare decât cel de plecări, Municipiul Bacău situându-se pe locul 13 (în clasamentul polilor de dezvoltare urbană. Pentru o perspectiva mai complexă asupra situa iei, s-au introdus în analiză şi datele privind numărul stabilirilor cu domiciliul în jude ul Bacău şi Regiunea de Nord–Est. De remarcat este faptul că ponderea stabilirilor cu domiciliul în municipiul Bacău raportată la întregul jude a scăzut în 2007 a început să crească. Este atât o manifestare a fenomenului de retur rural, ce a caracterizat perioada de tranzi ie în România, cât şi a celui de periurbanizare, ce a prins contur în ultimii ani, popula ia preferând să se stabilească în comunele învecinate municipiului, unde găsesc un confort spa ial sporit pentru locuire.

Diagrama 19. Evolu ia numărului de stabiliri cu domiciliul 1990 - 2007
Evolutia numarului de stabiliri cu domiciliul, 1990-2007
70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Mun. Bacau Jud. Bacau Regiunea de Nord-Est

S-a analizat, de asemenea, evolu ia numărului de emigran i, după localitatea de plecare, furnizat de INSSE, pentru intervalul 2002 - 2007. Emigran ii sunt persoane care intr-un interval de timp au plecat definitiv din România în altă ară (element al mişcării migratorii externe).
Municipiul Bacău (Nr. pers.) 117 202 256 315 370 197 Jude ul Bacău (Nr. pers.) 196 355 457 479 654 333 Municipiul Bacău ‰ 0.63 1.10 1.41 1.74 2.06 1.10 jud. Bacău ‰ 0.26 0.48 0.63 0.66 0.90 0.46 Regiunea Nord – Est ‰ 0.30 0.39 0.49 0.49 0.68 0.40

Sursa: INSSE 2008

An 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Regiunea NORDEST (Nr. pers.) 1140 1495 1853 1852 2556 1522

România (Nr. pers.) 8154 10673 13082 10938 14197 8830

România ‰ 0.37 0.491 0.60 0.50 0.65 0.40

Sursa: INSSE 2008

Diagramele de mai jos arată tendin a evolu iei numărului de emigran i din municipiul Bacău comparativ cu tendin ele existente la nivelul jude ului Bacău, Regiunii Nord-Est şi la nivelul României. Astfel, la nivel de tara se remarca o tendin a de descreştere a emigra iei, la nivelul Regiunii Nord-Est şi la nivelul jude ului Bacău se remarca o uşoara creştere a emigra iei, iar la nivelul municipiului Bacău se remarca o tendin a generala de creştere a emigra iei cu fluctua ii ale procesului, în perioada 2002-2006. Pentru perioada 2006-2007, tendin a a fost una de descreştere. Explica ia poate consta în faptul că popula ia plecată în anii ’90, odată ajunsă într-o ară din Uniunea Europeană, unde a găsit condi ii satisfăcătoare de muncă, a preferat să îşi aducă şi familia rămasă în ară. Fenomenul este cu atât mai frecvent întâlnit după eliminarea formalită ilor de ob inere a vizei.
Pag. 20 din 221

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

Diagrama 20. Evolu ia emigra iei 1990 - 2007
Evolutia emigratiei, 1994-2007
2.5 2 1.5 1 0.5 0
19 9 19 4 9 19 5 96 19 9 19 7 98 19 9 20 9 00 20 0 20 1 02 20 0 20 3 04 20 0 20 5 06 20 07

Municipiul Bacau jud. Bacau Regiunea Nord-Est Romania

An

Sursa: INSSE 2008

Bilan ul rezultat din mişcarea migratorie bazată pe stabilirea cu domiciliul în Municipiul Bacău a coborât la valori negative, din ce în ce mai accentuate în ultimii ani.
An Rata imigra ie ‰ 2002 9.79 2003 9.95 2004 10.51 2005 9.69 2006 10.05 2007 11.50 Sursa: INSSE 2008 Rata emigra ie ‰ 16.34 17.98 21.11 16.82 18.86 21.40 Rata sold migrator ‰ -6.55 -8.03 -10.60 -7.13 -8.81 -9.89

Diagrama 21. Dinamica indicatorilor mişcării migratorii a popula iei 1990 - 2007
Dinamica indicatorilor miscarii migratorii a populatiei municipiului Bacau,1990-2007
35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 ‰

Rata imigratie Rata emigratie Rata sold migrator

J. BILAN UL REAL AL POPULA IEI
Bilan ul real al popula iei unui teritoriu se stabileşte prin compunerea bilan ului natural şi a celui migrator. În cazul Municipiului Bacău, aportul constant pozitiv al sporului natural a fost anihilat de valorile negative ale soldului migrator, conducând, la diminuarea efectivului demografic. Aceste sunt reprezentate în tabelul şi graficul următoare:

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990

Sursa: INSSE 2008

Pag. 21 din 221

22 din 221 .52 -4.D.I.13 -8.08 2.43 Sursa: INSSE 2008 Diagrama 22.55 -8.24 1.76 -7.79 -9.81 -9.79 0. Indicatorii bilan ului real al popula iei 1990 .P.2007 Indicatorii bilanţului real al populaţiei municipiului Bacau (1990-2007) 30 25 20 15 10 5 -5 -10 -15 Rata sporului natural Rata sold migrator Rata bilantului real 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0 Sursa: INSSE 2008 ‰ Pag.03 -10. BACAU Intergroup engineering An 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Rata sporului natural 0.67 3.U.14 -6.60 -7.46 Rata sold migrator -6.62 3.51 -5.89 Rata bilan ului real -5.

şomeri în căutarea altui loc de muncă . atât de sex feminin cat şi masculin.total. până la 100%.16% din totalul activ. BACAU Intergroup engineering 1.număr persoane 93769 36738 32847 7926 12051 620 3587 Pag. din care: .persoane ocupate 87. popula ia activă a Municipiului Bacău era constituită dintr-un efectiv de 81731 persoane.şomeri în căutarea primului loc de muncă Sursa: INSSE 2008 RPL 2002 .16% Sursa: INSSE 2008 Popula ia inactivă totaliza.şom eri în căutarea altui loc de m uncă 10. sunt în căutarea unui loc de muncă.57% din popula ia stabilă în teritoriu. Popula ie Popula ia inactivă. respectiv 53. din care : Elevi/studen i Pensionari Casnice Între inute de alte persoane Între inute de stat sau de alte organiza ii private Cu altă situa ie economică Sursa: INSSE 2008 RPL 2002 . cea mai mare parte.persoane ocupate .2 Caracteristici sociale A. Popula ie Popula ia activă . 93769 persoane. ce reprezintă 46. Cea mai mare parte este reprezentata de popula ia ocupată.U. la ultimul recensământ.P.1. dintre care. RPL 2002 . Tabelul şi graficul următor prezintă structura ocupării for ei de munca în municipiul Bacău. OCUPAREA FOR EI DE MUNCĂ Resursele disponibile pe pia a for ei de muncă cuprind persoanele cu vârsta între 15-59 ani. sunt.număr persoane 81731 71238 8322 2171 Diagrama 23: Structura popula iei active a municipiului Bacău (2002) Structura populatiei active a municipiului Bacau.I.42% din popula ia stabilă a Municipiului Bacău. 23 din 221 .18% .D.şom eri în căutarea prim ului loc de m uncă 2. Restul.66% . total. cu o pondere de 87. Conform recensământului din 2002.

Dintre celelalte categorii de persoane inactive. În cadrul acestui sector. sesizabilă în special în domeniul industrial.P. În total. când aceasta ramura a activitatii antrena majoritatea covârşitoare a popula iei).75%. Diagrama 24: Structura popula iei inactive a municipiului Bacău (2002) Structura populatiei inactive a municipiului Bacau. în Municipiului Bacău.D.83% Intre inute de stat sau de alte organiza ii private 0. 24 din 221 . din 1992. Comparativ cu recensământul anterior. Se remarcă procentajul important al popula iei angajate în activită i de transport şi comunica ii. cu circa 4% mai mare decât cea a pensionarilor. în creştere comparativ cu recensământul anterior.45% Pensionari 35.40%) (în regresie comparativ cu anii trecu i.03% Sursa: INSSE 2008 Analiza popula iei ocupate pe activită i ale economiei na ionale arată că. cea mai mare pondere a popula iei ocupate. se remarcă o scădere sensibilă. care a fost masiv restructurat în ultimii ani.8%. când popula ia ocupată în sectorul secundar reprezenta 63. ce totalizează doar 2. Comparativ cu recensământul anterior.45%.85% Elevi/studen i 39. pe primul loc se situează domeniul comer ului şi între inerii autovehiculelor şi bunurilor casnice. care concentrează 15.45%) (a se vedea diagrama de mai jos). 2002 Cu altă situa ie economică 3.6% din total. sectorul secundar.85%) sau casnice (8. Pag. ponderea majoritară a popula iei ocupate o de inea sectorul ter iar. energie electrică. concentrează 45.43% din popula ia municipiului. termică. Sectorul cu ponderea cea mai mică în ocuparea popula iei active la nivelul Municipiului Bacău este cel primar.05% din total.18% Casnice 8.I. sesizabilă în domeniul agricol. ce include şi activită ile de construc ii. la nivelul anului 2002. când se înregistra o pondere de 34. cu 52. precum şi în administra ia publică. exista o pondere semnificativă a persoanelor între inute de alte persoane (12.U. BACAU Intergroup engineering Ponderea elevilor şi a studen ilor este majoritară la nivelul Municipiului. gaze şi apă.2% din popula ia ocupată a Municipiului Bacău.66% Intre inute de alte persoane 12. În 2002. activa în industria prelucrătoare (33. se remarcă o creştere cu 0.

m otocicletelor si Construc ii bunurilor casnice 8. repararea si intretinerea autovehiculelor.35% 15.ro 2003 37565 2004 41382 2005 42801 2006 44052 2007 48021 Diagrama 26: Evolu ia nr. sociale si personale 2.01% Industria prelucrătoare 33. Bacău 2000 . Pag. pers. mun.32% Invatam ant 6.30% Agricultura Pescuit si Sanatate si piscicultura 1. Bacău (2002) Populatia ocupata pe activitati ale economiei nationale. respectiv cererea de for ă de muncă.11% Com ert cu ridicata/am anuntul.02% 5. 2002 Alte activitati de servicii colective. BACAU Intergroup engineering Diagrama 25: Popula ia ocupata pe activită i ale econ.listafirme. sau unită ile economice angajatoare.99% Activitati ale persoanelor angajate in gospodarii personale 1.76% Adm inistratia publica 7.21% Activitati financiare 1.I.) 33971 35888 37625 Sursa: prelucrarea datelor furnizate de www. Bacau. Evolu ia numărului de salaria i în unită ile economice active din municipiul Bacău: 2000 2001 2002 număr de salaria i (nr.listafirme. 25 din 221 . de salaria i din unită ile economice active în mun.13% 0. reprezentată de popula ia aptă de muncă. na ionale a mun.91% asistenta sociala 0.ro Numărul de salaria i în unită ile economice active din Municipiul Bacău a cunoscut o creştere lentă în intervalul 2000 – 2007.45% Sursa: INSSE 2008 Pia a muncii este definită de cele două componente: oferta de for ă de muncă.01% Hoteluri si restaurante 2.64% Activitati ale organizatiilor si organism elor Industria extractiva extrateritoriale 0.97% Tranzactii im obiliare 3. gaze şi apă 3.2% mai mare fa ă de valoarea înregistrată în anul 2000. în anul 2007 valoarea acestui indicator fiind cu 29.P.2007 Evolu ia numărului de salaria i din unită ile economice active înregistrate în municipiul Bacău 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 nr. pers.40% Transport. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sursa: prelucrarea datelor furnizate de www. depozitare si com unicatii 6.D.43% Energie electrică şi term ică.U.

06% 48.262.63 din total). sănătate (%) 28.5% din total.72% 44.45% În Industrie (%) 36.58% 4. Conform AJOFM.600 5 Suceava 6 Vaslui 145.838 1 Bacău 153.85% 42.64% Din datele prezentate mai sus reiese că profilul economic la nivel jude ean este predominat de industrie. fabricarea articolelor din paie şi alte materiale vegetale împletite.79% 28. 26 din 221 .64% 39.05% 31.86% 31. crt Jude În Agricultura (%) 27.listafirme.42% 34.600 3 Iaşi 196. prelucrarea lemnului.4% din total). servicii: 5855 salaria i (reprezentând 12. industria uşoară şi agricultură. fabricarea de mobilă.44% 18.94% 34. Tabel 7: Numărul mediu de salaria i în jude ele din regiunea NE şi Distribu ia acestora pe macro-sectoare economice. piscicultură 1.91% 36. fabricarea produselor din lemn.13% 18.ro Cei mai mul i salaria i sunt angaja i în industria extractivă şi prelucrătoare .16% industria industria alimentară şi a extractivă şi băuturilor prelucrătoare 8.58% construc ii 14.83% 15.78% 7.93% 30.63% Sursa: prelucrarea datelor furnizate de www.13822 salaria i (reprezentând 28.43% 5. pe locul secund situându-se comer ul cu 10842 salaria i.400 4 Neam 243. sectoarele de activitate care au fost afectate de disponibilizări în ultima perioadă (ultimele luni ale anului 2008 – primele luni ale anului 2009) şi care se estimează că vor fi afectate şi pe viitor sunt: fabricarea substan elor şi a produselor chimice.500 2 Botoşani 297.33% 47. în anul 2007 Număr mediu de salaria i din care: 121.I. extrac ia petrolului brut şi a gazelor naturale.60% 3. construc ii de clădiri (disponibilizări pentru timp nefavorabil de lucru). construc ii: 7025 salaria i (reprezentând 14.U.03% 18. BACAU Intergroup engineering Diagrama 27: Structura salaria ilor pe domenii de activitate în anul 2007 Structura salaria ilor pe domenii de activitate în anul 2007 servicii 12.28% 16. celulozei şi hârtiei.78% În servicii şi social cultural.D. Pag.32% hoteluri şi restaurante 2.54% industria lemnului.44% 17.13% În Construc ii (%) 8.19% agricultură.06% 3. cu excep ia mobilei. silvicultură şi exploatare forestieră 5. adică 22. Cei mai pu ini angajati se gaseau în hoteluri şi restaurante: 1157 salaria i (reprezentând 2.19% din total).78% industria uşoară 0.57% transporturi 3.76% 4.P.45% comer 22.900 6 Regiunea NE 1.92% 42.7% din total). urmat ca valoare procentuală de comer şi servicii.300 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Nr.

2007/2007 .14 28. Sursa: Ancheta anuală "Costul for ei de muncă" Pag. 2005/2006 – creştere.672 5 Piteşti 73.039 11 Râmnicu Vâlcea 49.D.803 6 Arad 80.445 124.008 74.673 Raport procentual salaria i municipiu/jude 86.62 Clasament 2 1 7 10 9 3 5 12 6 4 8 11 13 Raportul procentual între salaria ii pe Municipiu şi cei din întreg jude ul situează Municipiul Bacău pe locul 10 între polii de dezvoltare urbană.P. pe parcursul intervalului avut în vedere (2004/2005 – uşoara scădere.90 89.865 120.U. BACAU Intergroup engineering Tabel 8: Numărul mediu de salaria i în oraşele poli de dezvoltare urbana (2007) Salaria i .495 România 4.Nr. la nivelul jude ului Bacău.51 62.I.68 65.80 53. 27 din 221 .361 93. Aşa cum se poate observa.838 137.total . mediu municipii 2007 1 Gala i 106.944 13 Deva 35.63 48.100 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Nr. după care.235 153.52 49.53 66.100 3 Oradea 96. temporar.76 62.113 95.930 73.595 127. Grafic 1: Numărul mediu al salaria ilor în cadrul Jude ului Bacău şi a numărului muncitorilor în total salaria i (2002-2007) În graficul de mai sus se poate observa evolu ia (descrescătoare) a numărului mediu de angaja i în intervalul de timp 2002-2005. Numărul muncitorilor. intre 2005 – 2007. în ciuda fluctua iilor înregistrate. 2006/2007 – scădere.641 8 Târgu Mureş 59. Municipiul Salaria i Jude 122. numărul îşi reia cursul crescător.97 46.924 121.241 4 Bacău 60.788 12 Suceava 45. 2 prezintă evolu ia numărului mediu de salaria i în cadrul Municipiului.629 82.242 9 Baia Mare 58.029 2 Brăila 66.creştere).783 7 Sibiu 69.875 10 Satu Mare 48.04 62.707. raportat la numărul total de salaria i este în scădere în intervalul de timp analizat.998 110. numărul mediu de salaria i în perioada 2004-2008 se înscrie intr-o tendin a generala de creştere. În continuare.24 60.028 110. crt. Graficul nr.

2007 Alte oraşe 2005 57. se remarcă o creştere a numărului de salaria i. din 2005 până în 2007. 28 din 221 .104 Total jud Bacău 120.796 5.550 5. comparativ. Analiza tabelară şi grafică ilustrează tendin a descrescătoare a numărului de şomeri în decursul acestui interval (numărul de şomeri la nivel de Municipiu.926 5.345 5. ŞOMAJUL Disponibilul de for ă de muncă este calculat de către A. conform legisla iei în vigoare. BACAU Intergroup engineering Grafic 2: Evolu ia numărului mediu de salaria i în cadrul Municipiului Bacău (2004-2008) Sursa: Institutul Na ional de Statistica 2009 În Graficul nr.271 2.881 2.773 20. ca fiind popula ia cu vârsta cuprinsă între 18-62 de ani care participă la activită i productive retribuite. pe localită i.710 4.838 Tabelul de mai sus prezintă distribu ia salaria ilor.U. Aceeaşi tendin a s-a înregistrat şi la nivel jude ean.575 2006 61. în cadrul jude ului.D. edi ia 2009 Anul Bacău Oneşti Moineşti Comanesti Buhuşi Mediul rural* 21.321 2.550 5.244 Sursa: Institutul Na ional de Statistica.397 5.O. la nivel lunar. în luna august Pag.F. Se poate observa că popula ia activă din cadrul Municipiului are o pondere ridicată în cadrul popula iei active din cadrul jude ului.017 6.779 2007 60. popula ia activa din Municipiul Bacău şi popula ia activa (ca medie) din regiune. Pentru Municipiul Bacău s-au analizat datele furnizate de către AJOFM pentru intervalul 2002-2008. Grafic 3: Evolu ia comparativa a popula iei active civile medii din regiune şi a celei din Municipiul Bacău (2004-2008) Sursa: Institutul Na ional de Statistica Tabel 9: Distribu ia salaria ilor din jude ul Bacău pe localită i în anii 2005.P.118 121.731 5. B.370 18.J.M. 2006.672 19.I.338 121. Pentru Municipiul Bacău.731 22. Anuarul statistic al jude ului Bacău.551 23. 3 se prezintă.

P.U. cu 3300 mai mic decât numărul şomerilor înregistrat în 2002 – procentual.D.237 persoane în 2007. 2008 2003 3638 3713 3591 3195 3063 3077 2882 3005 3269 3377 3473 344 36627 17020 19607 2004 3665 3343 2673 2015 1852 1728 1776 1875 202 2192 2113 2225 25659 12535 13124 2005 234 215 1874 1556 1408 1673 1868 2033 2 2021 2358 2391 17633 10266 7367 2006 2603 2653 2382 195 1685 1633 1678 1873 2037 2227 1906 1704 22576 11146 11430 2007 183 1627 1483 1375 1402 1115 1145 128 1205 1304 1194 1178 13339 8901 4438 2008 1873 1747 1634 1388 1385 1391 1465 1636 12519 6163 6356 Evolu ia lunară atestă că în general numărul şomerilor este mai mare în lunile friguroase şi tinde să scadă semnificativ în cele călduroase. respectiv 18. Timp de 2 ani numărul a fost în scădere. Diferen a cea mai mare s-a înregistrat în anul 2003. Diagrama 28: Evolu ia lunara a numărului de şomeri (2002-2008) Evolutia lunara a numarului de someri in municipiul Bacau in perioada 2002-2008 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 iu lie au gu st se pt em br ie oc to m br ie no ie m br ie de ce m br ie ia nu ar ie fe br ua rie ar tie ap ril ie m iu ni e m ai 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sursa: AJOFM Bacău. neputându-se vorbi de o tendin ă stabilă în acest sens. 2002 ianuarie 1079 februarie 115 martie 654 aprilie 881 mai 996 iunie 1123 iulie 1349 august 1713 septembrie 2076 octombrie 2225 noiembrie 2343 decembrie 2614 total 15819 feminin 8290 masculin 7529 Sursa: AJOFM Bacău.519.I. Trendul s-a men inut descrescător în ultimii doi ani (9. 29 din 221 . când numărul şomerilor a crescut cu 20808 persoane (131. respectiv 40. cu 4.53%) fa a de anul anterior. ponderea alternează. Evolu ia anuală a fost marcata de fluctua ii sensibile pe parcursul acestui interval.8% fata de momentul de început al analizei. de 12. se remarcă o tendin a descrescătoare în evolu ia numărului de femei aflate în şomaj. Totuşi. În ceea ce priveşte structura pe sexe a numărului de şomeri. s-a înregistrat o scădere cu 20.994 persoane. BACAU Intergroup engineering 2008. în timp ce evolu ia numărului şomerilor de sex masculin este marcată de oscila ii mai pregnante. creşterile alternând cu scăderi bruşte. cu circa 51%. după care a crescut din nou. 2008 Pag.91%).943 persoane (28%) în anul următor.

178 942 188 48 2008 luna august 1.martie 2009.P. BACAU Intergroup engineering 2003 3638 3713 3591 3195 3063 3077 2882 3005 3269 3377 3473 344 36627 2004 3665 3343 2673 2015 1852 1728 1776 1875 202 2192 2113 2225 25659 2005 234 215 1874 1556 1408 1673 1868 2033 2 2021 2358 2391 17633 2006 2603 2653 2382 195 1685 1633 1678 1873 2037 2227 1906 1704 22576 2007 183 1627 1483 1375 1402 1115 1145 128 1205 1304 1194 1178 13339 2008 1873 1747 1634 1388 1385 1391 1465 1636 1701 1665 1685 1751 19321 2009 2030 2533 3032 Luna 2002 ianuarie 1079 februarie 115 martie 654 aprilie 881 mai 996 iunie 1123 iulie 1349 august 1713 septembrie 2076 octombrie 2225 noiembrie 2343 decembrie 2614 total 15819 Sursa: AJOFM Bacău.614 2. gimnazial si profesional 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 an Sursa: AJOFM Bacău.225 1.704 1.D. 30 din 221 . 2008 Structura şomerilor înregistra i la finele anilor 2002-2007 şi august 2008. Pag.780 356 89 2006 1. gimnazial şi profesional iar cea mai mică pondere o au persoanele cu nivel de instruire universitar. 2008 2002 2. cel mai probabil.346 290 68 2007 1. ca efect al crizei economice. evolu ia lunară a şomajului arată că în ultimele luni ale anului 2008 şi în special în 2009 numărul şomerilor a înregistrat creşteri semnificative comparativ cu ceilal i ani. cuprinzând şi intervalul septembrie 2008 .636 1.225 1. pe sexe şi grupe de vârstă relevă superioritatea numerică a eşantionului popula iei de peste 25 de ani.248 288 78 2003 3. din care: nivel de instruire primar. comparativ cu cel al tinerilor sub 25 de ani.717 585 138 2004 2. 2009 7595 Conform datelor furnizate ulterior de AJOFM Bacău.I. gimnazial şi profesional nivel de instruire liceal şi postliceal nivel de instruire universitar Sursa: AJOFM Bacău. în intervalul 2002-2008 (luna august) reiese că cea mai mare parte au nivel de instruire primar. Municipiul Bacău Total şomeri.669 423 133 2005 2.U.292 278 66 Diagrama 29: Structura stocurilor de şomeri după nivel de instruire (2002-2008) Structura stocurilor de someri la finele anilor. dupa nivelul de instruire (2002-aug. la nivelul Municipiului Bacău. Din datele furnizate de AJOFM Bacău privind nivelul de instruire al şomerilor înregistra i la finele anului.2008) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % nivel de instruire universitar nivel de instruire liceal si postliceal nivel de instruire primar.44 2.

852.378. 31 din 221 . pe sexe si grupe de varsta 3500 3000 2500 persoane 2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 ani 2006 2007 2008* adulti > 25 ani tineri < 25 ani Sursa: AJOFM Bacău.225 668 279 389 1.25% Clasament ca nr.178 259 121 138 919 350 569 Aug.557 880 677 2005 2.358 588 770 Diagrama 30: Structura stocurilor de şomeri pe sexe şi grupe de vârsta (2002-2008) Structura stocurilor de someri inregistrati in mun. ce devine superioară numeric.10% 4. ceea ce denotă dificultă i de reconversie şi reinser ie profesională.100.70% 3.1 Iaşi 17.636 278 147 131 1. după jude ele Iaşi şi Vaslui. crt. AJOFM Bacău pune. Pag. 2008 1.619 33.77 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Jude Rata şomajului înregistrat (%) 4.457 37. programe gratuite de formare şi reconversie profesionala.614 tineri < 25 ani 628 barbati 273 femei 355 adul i > 25 ani 1.U. În sprijinul procesului de ocupare a for ei de munca existente şi prevenirii creşterii şomajului. Lucrurile se petrec în sens opus la categoria adul i peste 25 de ani. deşi numărul total este în scădere. au beneficiat de aceste cursuri. Municipiul Bacău 2002 Total şomeri. 2008 2003 3.495.40% 4.380.691 888 803 2006 1.273 2004 2. şomeri 3 6 1 5 4 2 În cadrul jude elor din Regiunea Nord Est.7 Vaslui 15.70% 9. BACAU Intergroup engineering Se remarcă. pe finalul intervalului inversându-se raportul cu popula ia masculină.317 România 496. Bacau.D.5 Regiunea NE 67.376 1. cat şi persoane aflate în deten ie.581 37.0 Neam 7. atât şomeri.00% 5. La nivelul municipiului Bacău.986 barbati 1.80% 3.861.5 Botoşani 6.649 1.391 17. jude ul Bacău se situează pe locul 3 ca număr de şomeri înregistra i. popula ia feminină tinde să devină majoritară în ultimii 3 ani ai intervalului.440 791 378 413 2. că numărul persoanelor de sex feminin din grupa de vârstă sub 25 de ani este în scădere constantă. unde. 2008 Tabel 10: Şomajul înregistrat în jude ele din regiunea NE şi în România (2007) Nr.800 29. de asemenea.695 40.I.P.312 603 709 2007 1.225 534 264 270 1.704 391 238 153 1.109 femei 877 Sursa: AJOFM Bacău.60% 5. din care: 2.0 Suceava 9. la dispozi ia persoanelor aflate în şomaj (sau sub inciden a anumitor prevederi legale). 1 2 3 4 5 6 7 8 Număr Indemniza i şomeri (mii lei) Bacău 10. în ultimii 4 ani.355 40. persoane care au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru creşterea copilului.

Nr. Fierar betonist montator prefabricate 6.1 5123.2. validare şi prelucrare date 14. 2008 Cod COR / 5122. Denumire ocupa ie 1. domeniile construc ii şi industrie prelucrătoare.291 0 0 17 0 1. Bucătar 2. Ospătar( chelner ) vânzător în unitati de alimenta ie 15.154 1. De asemenea. BACAU Intergroup engineering Tabelul de mai jos prezintă o situa ie a cursan ilor ce au beneficiat de cursuri gratuite de formare profesionala de-a lungul perioadei 2004-2008: Categorie cursan i total şomeri absolven i care beneficiază de prev. Sudor 17.1 7413. Dulgher – tâmplar – parchetar 4.P.1 Grafic 4: Analiza a şomajului în regiune comparativ cu situa ia în Municipiul Bacău. Zugrav.I. pietrar. Lucrător în comer 11.2008 808 0 26 0 0 0 0 0 834 0 13 0 0 1. furnizat de AJOFM. Inspector resurse umane 8.227 1.2. art.1 7212. vopsitor Sursa: AJOFM Bacău. Electrician în instala ii energetice 5.D.1 4113.1 343302 7124.1.2.2.1 7132. Tâmplar universal 18.2. 32 din 221 .167 1.2. tapetar. Preparator produse din lapte 16.2. în special în comer şi unită i de alimenta ie publică.180 1. După cum reiese din tabelul de mai jos.249 Aug.1 5141.241 Agen ia Jude eană de Ocupare a For ei de Muncă Bacău organizează cursuri de formare profesională pentru ocupa iile pentru care există cerere pe pia a for ei de muncă.1 7122.7 7123. tencuitor 19. Operator introducere.1 342304 7136. pe sexe (2004-2008) Sursa: Institutul Na ional de Statistica Pag.faian ar 12. Lacatus construc ii metalice şi utilaj tehnologic 10.1.84 din Legea nr. crt. Zidar. 2008 2004 2005 2006 2007 1.2. Contabil 3.2.1 7214.1 7141. majoritatea cursurilor vizează meserii din sectorul secundar. Operator confec ioner industrial 13. ipsosar.2.2.U. Mozaicar . există locuri şi în domeniul serviciilor.2.1 5220.2. Instalator instala ii tehnico-sanitare şi de gaze 9.4 8263. 76/2002 persoane aflate în deten ie persoane care au reluat activitate ca urmare a încetării concediului pentru creşterea copilului persoane care au reluat activitatea după satisfacerea stagiului militar persoane care au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacită ii de munca după pensionarea pentru invaliditate persoane angajate şi cuprinse la cursuri în scopul prevenirii şomajului alte persoane din mediul rural Total cursan i Sursa: AJOFM Bacău.1 7422.2. Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 7.103 0 0 0 0 11 0 71 127 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 65 0 1.1 7245.2.

12 . numărul persoanelor cuprinse la cursuri de formare profesionala organizate de Agen ia Jude eana pentru Ocuparea For ei de Munca Bacău a fost în permanenta creştere: Pag. Pe sexe. în perioada 2008 .29 de ani.U.67% în anul 2005. creştere datorata crizei economice. prelucrare lemn construc ii. 04 . Grafic 5: Evolu ia ratei şomajului pe luni. în ultima perioada. 26 . comer . în perioada 2002 . în perioada 2002.P.29% .şomeri cu vârste până în 25 de ani. nu a prezentat modificări importante în perioada 2002.2005. în principal şomeri.10% .2005. Trendul a fost unul descendent. 33 din 221 .06% . BACAU Intergroup engineering Conform Graficului nr. comparative cu şomajul popula iei de sex masculin.28% . la nivelul jude ului un număr de 26 furnizori autoriza i pentru formarea profesionala a adul ilor care sunt autoriza i în 42 de specialită i.86% . şomerii cu nivel scăzut de educa ie au avut o pondere mai mare în totalul numărului de şomeri : 75 .55 de ani. În func ie de vârsta. 58-63% la nivel de jude şi 51-56% la nivelul Municipiului Bacău.şomeri cu vârste între 25 . rata scăzând.D.şomeri cu vârste peste 55 de ani.39 de ani. Pe lângă acest centru. în perioada 2002 . bărba ii au înregistrat o pondere mai mare în numărul total al şomerilor. în evidentele Agen iei Jude ene pentru Ocuparea For ei de Munca Bacău provin din domeniul de prelucrărilor mecanice. la nivelul Agen iei Jude ene pentru Ocuparea For ei de Munca Bacău func ionează un Centru de Formare Profesionala care califica/ recalifica/ perfec ionează.şomeri cu vârste între 40. 4 se înregistrează o valoare mai mică a şomajului în rândurile popula iei din Municipiul Bacău.07% . Se poate observa o creştere a şomajului începând cu 2009. între inere şi repara ii.16% .49 de ani. în cadrul Municipiului Bacău Sursa: Institutul Na ional de Statistica Graficul nr. distribu ia şomerilor înregistra i. ponderea cea mai mare a şomerilor înregistra i.2005: 14 . 12 . În cadrul reparti iei pe sexe. În perioada 2002-2005.18% .15% . mai exista.21% în anul 2002. transport şi repara ii auto. 02 . După nivelul de instruire. cu domiciliul în municipiul Bacău. la 2. de la 7.nivel mediu (învă ământ liceal şi postliceal). 09 . Ponderea muncitorilor necalifica i în totalul şomerilor înregistra i variază între 10 şi 15%. Rata medie a şomajului la nivelul Municipiului Bacău a înregistrat permanent valori mai scăzute fata de media pe jude .şomeri cu vârste între 50 . În domeniul formarii profesionale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de munca. înregistrează valori mai mici. în compara ie cu situa ia pe regiune.şomerii cu vârste între 30 . La nivelul municipiului Bacău. 5 prezintă evolu ia ratei şomajului lunar.I.nivel scăzut (învă ământ primar. gimnazial şi profesional) .2009. şomajul în rândul popula iei feminine.nivel superior (învă ământ universitar). 26 .2005.

Riscuri /amenin ări Popula ie • Reducerea popula iei datorită migra iei. Analiza SWOT Puncte tari Popula ia • Creşterea numărului de copii preşcolari.în anul 2005.U. mult mai mare fa ă de cel înregistrat la nivelul jude ului Bacău şi al Regiunii. 2. greu de cuantificat datorită lipsei formelor legale de muncă şi reşedin ă. dar există o tendin ă pozitivă de creştere a natalită ii în Municipiu.în perioada 2002 – 2008 scade popula ia cu vârste între 0 – 14 ani şi creşte popula ia peste 60 de ani Sold migratoriu negativ (2007). 34 din 221 . Sursa: AJOFM BACAU 1. DISFUNC IONALITĂ I Analiza situa iei demografice şi sociale actuale a Municipiului Bacău a relevat o serie de disfunc ionalită i. Municipiul Bacău înregistrează o scădere a popula iei totale şi un fenomen de migrare a popula iei urbane spre rural. ceea ce poate influen a pozitiv viitorul zonei. în special.D. În contextul crizei economice.în anul 2003. . 1167. (mai multe plecări din Municipiu decât stabiliri).în anul 2002. datorită disponibilizărilor şi creşterii ratei şomajului. 504 .I. la: Declinul demografic. • Declin demografic. BACAU Intergroup engineering 410 . Dominanta popula iei feminine. cu valori foarte scăzute. Concluzii: 1. Rata ridicată a şomajului în rândul popula iei în general şi a celei de sex feminin în special. sub raport numeric.în anul 2004. problematica socială se poate adâncii. sub raport numeric. Degradarea structurilor demografice datorită îmbătrânirii. Puncte slabe Popula ia • Îmbătrânirea accelerată a popula iei aşa cum rezultă din structura pe grupe de vârstă şi din vârsta medie a popula iei municipiului Bacău.P.1. în special în rândul popula iei tinere şi apte de muncă. În urma analizei desfăşurate a reieşit că Municipiul Bacău se confruntă cu un declin demografic. ce determină deficit în bilan ul real al popula iei. Oportunită i Popula iei • Pol de dezvoltare urbana. Acest fenomen antrenează degradarea structurilor demografice şi afectează negativ resursele umane. ce determină şi deficit în bilan ul real al popula iei.3. 1241. Emigra ia interna ională „ascunsă”. • Sold migratoriu negativ. Acestea se refera. în perioada 2000 – 2008 (scăderea densită ii). • Consolidarea rolului la nivelul regiunii de Nord-Est Pag. cu valori foarte scăzute.

55 5.000. Tabelele 11 şi 12 prezintă evolu ia PIB pe locuitor în jude ele din Regiunea Nord Est precum şi la nivelul tuturor celor 13 poli de dezvoltare urbană.20 4.510.50 6.94% 63.20 7.4 milioane lei).101.375.379.159.10 4.20 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Municipiul Jude 2003 4.205.10 6. ACCESIBILITATE.867.70 5.475.244.427.6 2004 6.254.669.848.770. CERCETARE) ALE MUNICIPIULUI ŞI COMPARA IE CU CELELALTE ORASE ALE REGIUNII / ĂRII A.U.20 34.D.60 3. peste media regionala înregistrata anual.6 2006 7.054.30 6. jude ul Bacău se clasează pe locul 3 cu 8.598.429.290.50 8.791.761. Tabel 11: Evolu ia PIB / locuitor în regiunea NE în perioada 2003-2006 (lei) Nr.147.00 6.407.34 5.80 5.790.90 6.174.28 6 Regiunea Nord Est 6.907. Jude ul Bacău se clasează pe locul 1 în cadrul Regiunii Nord Est.80 7.98 5. fiind devansat de Argeş (11.828.40 6.037.506 milioane lei.184.187.438.459.80 4.35 7.637. Jude 2003 2004 9.30 5.690.884.491.0 2005 6.257.619.283.64 7.031.996.618.70 7.101.90 344.78 10.40 7.756.50 5 Suceava 6.575. 35 din 221 .139.84 8.470.90 4.134.00 3.20 3.I.03 4 Botoşani 5.17 6.495.796.754.67 7.30 6.295. ÎNVATAMÂNT UNIVERSITAR.30 247.10 6.888.00 9. SERVICII PUBLICE.2 CARACTERISTICI ECONOMICE (PROFIL ECONOMIC.954.79 9.2006.616.P.79 2003/2006 (%) 66. crt.40 5.80 5.29 9.9 milioane lei) şi Oradea (9.43% 64.239.10 7.833.70 7.848.368.50 4. CONTEXTUL MACROECONOMIC Nivelul PIB nu se calculează la nivelul municipiilor.152.96 4.10 5. intre anii 2003 .501.50 4.579.31 2005 10.044.03 10.30 4.054.476.90 8.00 7.044.00 5. 1 Bacău 7.156.406. crt.213.00 3 Vaslui 5.103.474. pentru to i polii de dezvoltare urbană.93 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Tabel 12: Evolu ia PIB în jude ele polilor de dezvoltare urbana în perioada 2003-2006 (milioane lei) Nr.904.958.40 5.40 288.373.40 4.00 4.40 7.71 5.6 Clasament jude e poli de dezvoltare urbană după PIB 2006 6 13 2 3 1 5 8 4 11 10 12 7 9 Gala i Gala i Brăila Brăila Oradea Bihor Bacău Bacău Piteşti Argeş Arad Arad Sibiu Sibiu Târgu Mureş Mureş Baia Mare Maramureş Satu Mare Satu Mare Râmnicu 11 Vâlcea Vâlcea 12 Suceava Suceava 13 Deva Hunedoara Regiunea Nord Est România Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Pag.096.90 8.922.30 24.59% 65.506.20 6.756.50 8.00 11.650.10 29.088.22 2 Neam 10.87% Clasament jude e NE după PIB 2006 1 3 5 4 2 În statisticile ce prezintă situa ia PIB.10 38. astfel că nu se poate eviden ia contribu ia exacta a Municipiului Bacău la realizarea PIB jude ean sau regional şi nici valoarea PIB/ cap de locuitor la nivel de Municipiu.770.96 3.10 197. ci doar la nivel jude ean.40 8. BACAU Intergroup engineering 1.477.64 7.874.20 2006 11.40 9.278.49% 67.475.89 6.56% 97.114.

închirieri şi activită i de servicii prestate în principal întreprinderilor Învă ământ Sănătate şi asisten ă socială Alte activită i de servicii colective.D. BACAU Intergroup engineering În graficul următor se poate observa evolu ia Produsului Intern Brut în Jude ul Bacău. Se constata o dublare a valorii acestuia în intervalul analizat.Jude ul Bacău (2001-2006) Sursa : Ministerul Finan elor Publice În Graficul nr. Se poate observa că în fiecare an s-a înregistrat un excedent.488 652 1. ale economiei na ionale. Grafic 7: Execu ia bugetelor locale în Jude ul Bacău (2002 . gaze şi apă Construc ii Comer cu ridicata şi cu amănuntul. Cifra de afaceri în anul 2007.507 5. 7 prezintă execu ia bugetelor locale aferente jude ului Bacău. 36 din 221 .P.932 129 669 327 16 56 80 Pag. Grafic 6: Produsul Intern Brut .Jude ul Bacău Activită i (sec iuni CAEN.I. sociale şi personale Sursa: Institutul Na ional de Statistica Cifra de afaceri (milioane lei RON) 13. Rev. depozitare şi comunica ii Tranzac ii imobiliare. în intervalul de timp 2001-2006.U. pe activită i.190 334 3. repararea şi între inerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice Hoteluri şi restaurante Transport. pe ani. în cadrul jude ului Bacău. 1) Total Industrie extractivă Industrie prelucrătoare Energie electrică şi termică. veniturile acoperind cheltuielile alocate.2007) Sursa : Ministerul Finan elor Publice Tabelul următor prezintă valoarea cifrei de afaceri.

000 6. cumulată pe sec iuni CAEN.87 407.12 Grafic 9: Structura cifrei de afaceri pe activită i ale economiei na ionale sectorului serviciilor (2007) Sursa: Institutul Na ional de Statistica Pag.86 Comer 571.53 20.02 142.07 171.95 2006 1982.39 711.39 115.43 161.83 64. BACAU Intergroup engineering Grafic 8: Cifra de afaceri pe tipuri de activită i în Jude ul Bacău în anul 2007 Cifra de afaceri (milioane lei RON) 14.19 63.90 2007 2151. din JUDE UL Bacău în intervalul 2004 .32 100.29 1096.000 4.58 Industria uşoară 70. ra an n d za ep o te S ăn c ii i zita ăt r m at ob e e şi ili as Înv are ă is ăm te n ân ă t s Al oc ia te ac lă tiv ită i Cifra de afaceri.000 12.35 27.P.34 Construc ii 118.43 Transporturi 48.000 0 Cifra de afaceri (milioane lei RON) In du In du stri To e st rie ex tal tra pr ct el i Re u cr vă ăt te le oa r ed e i Co litar ns e Ho tru te lu c ri Co ii Tr şi an m r e sp est au r Tr ort.000 2.95 17.43 200.32 463.40 39.57 248.76 174.90 Industria lemnului 35.34 70.59 38.37 Industria extractivă şi prelucrătoare 145.88 1007.47 148.59 62.16 41.79 132. 37 din 221 .98 Sursa: Camera de Comer şi Industrie Bacău 2005 1373.000 10.60 2008 2998.24 252.19 Turism 10.I.000 8.32 127.46 172.04 12.88 57.83 134.04 Agricultură 42.94 598.57 Servicii 371.58 295.90 248.U.12 27.55 18.03 763.2007 Cifra de afaceri (mil. Euro) 2004 Total 1467.93 25.62 11.D.29 31.82 Industria alimentară 51.

26 334.62 Întreprinderi foarte mari 373. euro) 2004 2005 Total 1467.58 2008 2998.56 Sursa: Camera de Comer şi Industrie Bacău 2006 1982. Situa iile statistice prezintă estimări pe plan jude ean.62 Microîntreprinderi 302.50 535. În intervalul 2001 -2006.01 410. Distribu ia societă ilor comerciale pe sec iuni CAEN Societă i comerciale Total Agricultură Industria alimentară Industria extractivă şi prelucrătoare Industria lemnului Industria uşoară Construc ii Transporturi Turism Servicii Comer Sursa: Camera de Comer şi Industrie Bacău 2004 4782 52 97 161 88 187 507 276 160 940 2314 2005 5217 61 94 169 87 146 557 326 194 1029 2554 2006 5538 69 100 172 108 183 670 356 220 1193 2467 2007 5795 69 95 189 109 146 742 375 238 1334 2498 2008 6102 68 96 208 100 132 843 386 256 1459 2554 Cel mai mare număr de societă i comerciale sunt înregistrate în sfera serviciilor şi comer ului.91 Întreprinderi mari 255. 2. 38 din 221 .47 Întreprinderi mijlocii 309.26 450.55 393.31 348.43 552. comer cât şi din alte servicii în anul 2007.I.04 1373. construc ii.D. 3. Pag. Conform analizei comparative a domeniilor de activitate din perioada 2004 – 2008. jude ul Bacău este pe locul 2 în privin a PIB/locuitor. se prezintă domeniile macro-economice în care activează societă ile comerciale din jude ul Bacău. Se poate observa că ponderea cea mai ridicată este prezentă în cadrul unită ilor de “Comer cu ridicata şi cu amănuntul.09 447. Mai jos. Cifra de afaceri în func ie de mărimea societă ilor Cifra de afaceri (mil.ter iar. ponderea societă ilor comerciale cu profil industrial este de 12%.04 316. 1. cu cifrele de afaceri aferente anilor 2004-2008. 3. BACAU Intergroup engineering Graficul 9 prezintă structura Cifrei de afaceri a unită ilor locale active din industrie. 2.40 400. repararea şi între inerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice”. profilul economic al municipiului Bacău este de tip secundar .U. Distribu ia societă ilor comerciale cu profil industrial pe domenii de activitate Societă i comerciale cu profil industrial Total Industria alimentară Industria extractivă şi prelucrătoare Industria lemnului Industria uşoară Sursa: Camera de Comer şi Industrie Bacău 2004 533 97 161 88 187 2005 496 94 169 87 146 2006 563 100 172 108 183 2007 539 95 189 109 146 2008 536 96 208 100 132 La nivel jude ean.18 960.P.88 2007 2151.52 328.20 536. furnizate de Institutul de statistică şi de Camera de Comer şi Industrie Bacău.06 Întreprinderi mici 226.12 617. În cadrul jude elor din regiunea Nord Est. în jude ul Bacău.93 435.18 309.17 Concluzii: 1. PIB – ul jude ului Bacău s-a dublat.01 467.44 142.92 280.10 240.

se remarca tendin e ale unui declin (de exemplu industria prelucrării lemnului).023.07 69.554. locuitorii Municipiului Bacău reprezintă 24.00 18. Tabel 13: Numărul de întreprinderi la nivelul polilor de dezvoltare urbana Pozi ia în Municipiul clasament 1 Oradea 2 Deva 3 Târgu Mureş 4 Sibiu 5 Piteşti 6 Râmnicu -Vâlcea 7 Arad 8 Baia Mare 9 Satu Mare 10 Bacău 11 Suceava 12 Gala i 13 Brăila Sursa: Institutul Na ional de Statistica Nr. celălalt pol de dezvoltare urbană din regiunea NE (a se vedea tabelul 13). Municipiul Bacău concentrează circa 41% din întreprinderile active în sectoarele industriei.20 4.59 46. de întreprinderi / 1000 de locuitori 87. valoarea capitalului şi numărul de firme Tara Italia Turcia Marea Britanie Fran a Ungaria Elve ia Germania Moldova Luxemburg TOTAL Nr.P. conform analizei comparative a cifrelor de afaceri. dar în unele sectoare.23 65. Rolul Municipiului Bacău în realizarea PIB jude ean este extrem de important. în perioada 2004 – 2008.923.66 62.88 69. devansând Municipiul Suceava. BACAU Intergroup engineering 5. Municipiul Bacău se clasează pe locul 10 între cei 13 poli de dezvoltare urbană.00 822.00 4.72 În jude ul Bacău sectorul productiv absoarbe peste 50% din totalul for ei de munca.45 1. Profilul economic al municipiului Bacău este de tip secundar – ter iar. 6. iar 54.400.95 Sursa: Camera de Comer şi Industrie Bacău Pag.37 40. INVESTI II LOCALE ŞI STRĂINE Din punct de vedere al numărului de întreprinderi/1000 locuitori.00 75.4% din popula ia jude ului Bacău trăieşte în mediul urban. aceste două domenii macro-economice de inând cea mai mare pondere a cifrei de afaceri din jude .2% din popula ia urbană este reprezentată de locuitorii municipiului Bacău.I. la sec iunile servicii şi comer cifra de afaceri s-a dublat. dacă avem în vedere următoarele: 45.D.30 182.05 66. Numărul de firme care îşi desfăşoară activitatea în aceste domenii reprezintă 50% din numărul total al societă ilor comerciale înregistrate. construc iilor şi serviciilor înregistrate la nivelul jude ului.71 48.27 64.U.00 24. firme 21 6 4 4 3 3 2 2 1 46 Capital străin (mii euro) 2.29 71. B.00 59.82 58. Tabel 14: ările de provenien ă a capitalului străin investit în firmele din Bacău. 39 din 221 .82 54.6% din popula ia jude ului şi concentrează 54% din numărul total al salaria i din jude .

ponderile cele mai mari fiind ale capitalului provenit din Luxemburg. birouri de consultan ă pentru IMM-uri . de afaceri şi expozi ional (Centrul de Afaceri şi Expozi ii Bacău (CAE)).P.I. BACAU Intergroup engineering Se remarcă faptul că. În municipiul Bacău capitalul străin provine din ări din Europa. M2) . centru documentar. ponderea cea mai mare fiind a capitalului provenit din Luxemburg. zona de rela ii cu publicul. Pavilioane pentru expozi ii . Concluzii: 1. Centrul de afaceri şi marketing . Italia şi Marea Britanie 3. centrul de asisten ă pentru întreprinzători care cuprinde: secretariat. capitalul străin provine din ări din Europa. 40 din 221 .Ad= 2756 m2 Sp+P+4E care include: 24 de module pentru întreprinzători. camere de întâlnire/şedin e. tip mese rotunde. devansând municipiul Suceava.două module (M1. grupuri sanitare corelate cu suprafa a. la limita Comunei Măgura. birou rela ii interna ionale. Pag. camere de consiliere. în Municipiul Bacău. 2. Italia şi Marea Britanie.Ad = 3437 m2: Sp+P+1E asigură: birouri de lucru pentru activită ile angaja ilor permanen i. zona pentru conducere şi secretariat. Infrastructura de afaceri s-a extins prin realizarea Centrului de Afaceri şi Expozi ii Bacău (CAE). Ştefan Guşă. zona de rela ii cu publicul. sală de conferin e şi seminarii tematice cu aranjamente multiple . modularizate pentru această suprafa ă care să permită şi desfăşurarea unor evenimente mai mici simultan. cu toate dotările necesare. Centrul de afaceri se află în prezent în faza de execu ie şi amenajare spa ii. celălalt pol de dezvoltare urbană din regiunea NE (a se vedea tabelul 13).max 700 locuri: tip amfiteatru (sală şi prezidiu).par ial pe două etaje.D. Structura participării capitalului străin după ara de provenien ă şi după mărimea societă ii: Grupa mărime Nr. Administra ia locală a venit în întâmpinarea cererilor de creare de infrastructuri de afaceri şi servicii prin aprobarea realizării unui important obiectiv industrial.U.Ad = 6076 m2 : P+1E Suprafa a de expozi ie necesară este organizată în două module (care pot func iona independent sau împreună în func ie de solicitări: suprafa a utilă pentru expozi ii . Din punct de vedere al numărului de întreprinderi/1000 locuitori. Terenul pe care este amplasat Centrului de afaceri şi expozi ii este la intersec ia DN 11 cu străzile Arcadie Septilici şi Gen. cu toate dotările necesare. care leagă municipiul Bacău de Oneşti. pe partea de S-V a DN 11. Bacău se clasează pe locul 10 între cei 13 poli de dezvoltare urbană. societă i Microîntreprinderi 43 Întreprinderi mici 1 Întreprinderi mijlocii 1 Întreprinderi mari 0 Întreprinderi foarte mari 1 Sursa: Camera de Comer şi Industrie Bacău ara Irlanda Elve ia Luxemburg INFRASTRUCTURA DE AFACERI Pentru dezvoltarea şi dinamizarea mediului de afaceri Municipal şi regional. Centrul de Afaceri şi Expozi ii Bacău (CAE) va include: Incubator de afaceri . sală de şedin e/întâlniri multimedia. săli de întâlniri cu clien ii. zona utilită ilor Amplasamentul Centrului de afaceri şi expozi ii este situat în partea de Vest a municipiului Bacău.

11 prezintă numărul de locuri de cazare existente în Municipiul Bacău în perioada 2005 . în timp ce celelalte tipuri de structuri de primire turistică înregistrează o stagnare sau o uşoara scădere.U. BACAU Intergroup engineering C. anterior integrării în Uniunea Europeană. În continuare. Se poate observa că hotelurile reprezintă aproximativ 90% din totalul structurilor de cazare. POTEN IALUL TURISTIC LOCAL ŞI ZONAL În intervalul 2000 .2006 se remarcă o creştere a numărului de pensiuni turistice. 41 din 221 . 10 este prezentată ponderea structurilor de cazare turistică existente la nivelul Municipiului Bacău în perioada 2004-2009. datorată extinderii structurilor de cazare în vederea dezvoltării turismului în zonă. Pag. Creşterea înregistrată între anii 2005 şi 2007 este datorată avântului economic din acea perioadă.2009.I. Grafic 11: Evolu ia capacită ilor de cazare în perioada 2005-2009 în Municipiul Bacău Sursa: Institutul Na ional de Statistica Evolu ia numărului de sosiri în hoteluri în Municipiul Bacău este prezentat în Graficul nr. Se poate observa o creştere a numărului locurilor de cazare.P.D. Grafic 10: Structura capacitatii de cazare turistica pe tipuri de structuri de primire turistica în Municipiul Bacău Sursa: Institutul Na ional de Statistica Graficul nr. Această evolu ie arată că hotelurile reprezintă 90% din totalul structurilor de cazare existente în Municipiul Bacău. este prezentată o analiză a principalilor indicatori de evolu ie a turismului în Municipiul Bacău. În Graficul nr. 12. restul de 10% fiind reprezentat de moteluri şi vile turistice.

13 este prezentată evolu ia numărului de înnoptări în hotelurile din Municipiul Bacău. în perioada 2007-2008 numărul total de înnoptări a înregistrat o scădere mult mai accentuată decât cel al sosirilor.I. BACAU Intergroup engineering Grafic 12: Evolu ia numărului de sosiri în hoteluri în Municipiul Bacău Sursa: Institutul Na ional de Statistica Se observă că cea mai mare parte a turiştilor care înnoptează în Municipiul Bacău preferă hotelurile ca structuri de cazare datorită confortului oferit de acestea. Acest lucru se datorează intensificării turismului de business care se caracterizează prin sejururi dese şi de scurtă durată. La fel stau lucrurile şi în compara ie cu media pe ară .U.conform statisticilor din 2007. 13 se poate observa că. Acest lucru este eviden iat în tabelul următor: Pag. Comparând Graficul nr. 42 din 221 . În Graficul nr. 12 şi Graficul nr.P.D. Grafic 13: Evolu ia numărului de înnoptări în hoteluri în Municipiul Bacău Sursa: Institutul Na ional de Statistica În compara ie cu ceilal i poli de dezvoltare urbană municipiul Bacău are un număr redus de unită i de cazare.

D.613 10 Satu Mare 47 1.P.998 47.52 2.418 8 Mureş 9 Baia Mare 25 1.U.707 782.82 34.059 121. Municipiul Bacău nu a cunoscut o amploare a dezvoltării infrastructurii turistice.82 32.516 106.857 87.645 390.437 Sibiu 43 2.962 130.083 Oradea 12 855 Bacău 5 472 Piteşti 24 1.048 64.56 1.771 274.93 35.209 13 Deva 20 776 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 68. BACAU Intergroup engineering Tabel 15: Principali indicatori privind sectorul turistic în cadrul oraşelor poli de dezvoltare urbana (2007) Unită i de cazare Locuri în unită i de cazare Total locuri zile 356. moteluri şi vile).057 248.70 1.430 70. numărul total de turişti a scăzut.702 178.95 39.68 1.I.117 828.00 1.635 Arad 46 2.020 455.26 1.529 335.60 Gala i 21 1.262 39. în perioada 2003-2007 Unitati de cazare 2003 Jude Municipiul Bacău 2004 Jude Municipiul Bacău 2005 Jude Municipiul Bacău Jude 2006 Municipiul Bacău Jude 2007 Municipiul Bacău Hoteluri Hanuri şi Moteluri Vile turistice Tabere de elevi şi preşcolari Campinguri 11 3 4 6 3 0 1 0 11 3 4 6 3 1 1 0 12 3 4 6 3 1 1 0 0 0 0 5 11 3 4 5 1 13 1 38 3 1 1 0 0 0 0 5 11 3 4 3 1 12 1 35 3 1 1 0 0 0 0 5 3 1 2 0 1 Pensiuni 9 0 13 0 14 turistice Popasuri şi casute 1 0 1 0 1 turistice TOTAL 37 5 40 5 41 Sursa: Anuarul Statistic al jude ului Bacău 2009 Se constată că.580 Târgu 23 1.55 24.146 517. Pag. 43 din 221 .448 524.511 55.235 80.112 Brăila 22 2. conform datelor statistice realizate cu privire la infrastructura de cazare turistica în Municipiul Bacău este neschimbată (în ceea ce priveşte numărul de hoteluri. În perioada 2005 – 2007.69 Nr.288 194.840 32.445 388.734 93.011 63.89 4.045 11 Vâlcea 12 Suceava 20 1.95 31.939 Comparativ cu ceilal i poli de dezvoltare urbană.232 124. crt 1 2 3 4 5 6 7 Municipiul Sosiri Înnoptări Înnoptări/ Sosiri 1.420 110.60 1.136 293.57 1.368 74.247 55.853 195. În 2007 de înregistrează o creştere a numărului de turişti străini.67 2.47 25.964 297.16 24.87 40.04 1.984 668.74 1.45 43. Tabel 16: Unită i de cazare existente în jude ul şi municipiul Bacău. Tabelul următor prezintă o evolu ie comparativa pentru anii 2003-2007 la nivel de jude şi la nivelul municipiului Bacău.359 151.752 126. din 2004 până în 2007.855 62.764 181.217 Râmnicu 21 1.936 Indice de utilizare netă a capacită ii de cazare turistică 36.28 36.10 23.

Pornind de la numărul redus de obiective de atrac ie turistica existente la nivelul Municipiului Bacău. în 2007 înregistrându-se o creştere a numărului de turişti străini. 18 Motel Levisticum Sursa: site Consiliul jude ean Bacău csjbacau.D.088 12. 5. CRANGULUI NR.545 2007 112.239 108.449 15.U.780 99.790 93. 11 Pensiunea Tosca Adresa: STR CUZA VODA NR 4 Vila Rozal Bacău Adresa: Alecu Russo. 12. 10. Toamnei. 17. În perioada 2005 – 2007 numărul total de turişti a scăzut. moteluri şi pensiuni de 2. 44 din 221 . 7. IONITA SANDU STURZA NR. 8. 3. DUMBRAVA ROSIE NR. 4. 14. 4.141 106. sauna etc. S. 3.328 100. de workshop-uri. piscină. 2.042 Total Bacău Turişti români Turişti străini Sursa: Anuarul Statistic al jude ului Bacău 2009 În ultimii ani 2008.ro Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău 4 stele 4 stele 3 stele 3 stele 3 stele 3 stele 3 stele 3 stele 3 stele 3 stele 3 stele 3 stele 3 flori 2 stele 2 stele 2 stele 2 stele 2 stele Concluzii: 1.P.286 12.(număr persoane) 2002 2003 2004 2005 2006 110. CHIMIEI NR. una dintre caile alternative de dezvoltare pe plan turistic ar putea-o constitui valorificarea turismului de business. acces la teren de tenis. Nicolae Balcescu Hotel Decebal Adresa: STR.308 11. municipiul Bacău prezintă cel mai redus număr de unită i de cazare. acest lucru se datorează intensificării turismului de business care se caracterizează prin sejururi dese şi de scurtă durată. 2. 26 Hotel Moldova str. 6. de evenimente de tip team-building. I. 1. structura unitatilor turistice înregistrate din ultimii doi ani s-a extins cu hoteluri. 18. a avut loc o creştere a numărului de pensiuni turistice. 9. Numărul total de înnoptări a înregistrat o scădere mult mai accentuată decât cel al sosirilor. motelurile şi vilele turistice existente în municipiul Bacău. 3. dar cu servicii diverse asigură sala de fitness. Pag. 15. 2009 numărul de pensiuni a crescut. dovedind o dezvoltare a zonei şi o cerere de locuri de cazare în unită i mici (vile şi pensiuni) care asigură mai multe servicii decât marile hoteluri (ex. 4 stele şi o pensiune de 3 margarete.670 109. Hotel President Adresa: Str. BACAU Intergroup engineering Turism pe tipuri de turişti . Între cei 13 poli de dezvoltare urbană. masă tradi ională).057 14. nr.174 97.837 113. În intervalul 2000 – 2006. Luminii nr. 3 Pensiunea Casa Didina Adresa: STR BANATULUI NR 26 Motel Euro Ema Vila George Apostu Adresa: STR.31 Hotel Karo Hotel Măgura Verde Adresa: NR 130 Motel Selena Motor Sport Adresa: STR. 12 Pensiunea Şoferul Adresa: CALEA MOLDOVEI NR 252 Pensiunea Scorillo Hotel Bistri a Adresa: Str. 2 Pensiunea Elite Adresa: STR BANATULUI NR 15 Pensiunea Excelsior A Adresa: str. 13.629 12.758 121. cu număr limitat de camere puse la dispozi ia clien ilor. nr.I. 11. Sturza nr. 2 Hotel Dumbrava Adresa: STR. 16. Alături de hotelurile. 5. perspectiva ce face necesara promovarea de investi ii în structuri de cazare cu facilita i sporite pentru găzduirea de conferin e. în timp ce celelalte tipuri de structuri de primire turistică înregistrează o stagnare sau o uşoara scădere.449 118. seminarii etc.

U.D. BACAU Intergroup engineering D.I. Principalele căi de comunica ii ale municipiului Bacău sunt: Drumurile DN 15. 45 din 221 . care fac legătura cu nordul ării.ro Harta 2: Localizarea Municipiului Bacău în România Sursa: har i google Pag.P. DN2 şi E85. Fir I şi II linie electrificată de cale ferată şi 1 linie neelectrificată şi una de marfă. DN 2F. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT Municipiul Bacău este o importantă localitate de legătură între centrul ării şi nordul Moldovei. Aeroportul Bacău pentru transport intern şi interna ional Harta 1: Accesibilitatea Municipiului Bacău în raport cu Regiunea Nord Est şi România Sursa: Agenda Bacău.

Chişinău Pag.Suceava .P.Bacău Roman .Piatra Neam .Ruse . cu infrastructură modernă pentru traficul de călători şi marfă.Ploieşti . Harta 3: Localizarea Municipiului Bacău în jude ul Bacău Sursa: Agenda Bacău.Paşcani .Focşani Bacău . BACAU Intergroup engineering Din punctul de vedere al căilor de comunica ie.Bicaz Prin municipiul Bacău trec trenurile interna ionale: BULGARIA EXPRES: Sofia .Ploieşti .Vadu Siretului .Ploieşti . Municipiul Bacău dispune de o infrastructură de transport complexă.Buhuşi .Vicşani .Bucureşti . 46 din 221 . Traseele pe care se desfăşoară traficul rutier între sudul şi nordul ării trec. de asemenea.Ungheni .ro Municipiul Bacău este un foarte important nod de cale ferată.Paşcani .Dorneşti .Focşani .Buzău . Investi iile pentru realizarea obiectivului Eurogara Bacău sunt în curs de derulare.Buzău .I.Bacău .Râmnicu Sărat .Roman .Vadu Siretului linia secundară: Bacău .Adjud .Moscova PRIETENIA: Bucureşti . TRANSPORTUL FEROVIAR Municipiul Bacău este punctul de intersec ie între: magistrala: Bucureşti .Suceava .U. Aeroportul Bacău asigură legăturile aeriene interne şi interna ionale pentru jude ele din jur.Focşani .Buzău . prin municipiul Bacău.Iaşi .Nicolina Cristeşti Jijia .D.Giurgiu .

cu prelungirea ComăneştiMoineşti.55 20. care străbate jude ul pe direc ia Nord-Sud. care urmează cursul râului Bistri a.Bicaz şi Suceava .Bucureşti. II. situată pe magistrala 500. construită de-a lungul Văii Trotuşului şi linia Bacău .Piatra-Neam . BACAU Intergroup engineering GARA BACAU Gara Bacău. cât şi cu jude ele învecinate cu volum mare de transport.326 Regulator de circula ie sta ia Bacău 22.249 30.65 Sec ia CT 2 Bacău Linii primire . III Chei încărcare descărcare Sursa CFR SA Regionala Iaşi Pag. Adjud. Repartizarea geografică a căilor ferate asigură o bună legătură între oraşele şi centrele industriale ale jude ului. Iaşi. administrate de Compania Na ională de Transport Feroviar de Călători. Botoşani.D.I. Există conexiuni feroviare tip InterCity cu Municipiile Suceava. linia Adjud .expediere 64 linii Linii garaj 20 linii Total linii CF electrificate (km) Total linii CF primire expediere şi garaj (km) 7. La Bacău se intersectează magistralele Bacău . 47 din 221 .723 Sta ia CF Bacău fir I + fir II Linie racord neelectrificată 1.Ciceu.U.P. Ploieşti şi Bucureşti. Infrastructura feroviara existentă Tipuri de instala ii Lungime (km) Clădiri Linie curenta electrificata M 500 13.2 District 3 Bacău Bacău . este una din cele mai aglomerate din ară. Transportul feroviar se desfăşoară pe trei sectoare de linii care străbat teritoriul jude ului. CFR.Bicaz Linie directa I şi II electrificata 5. înso ind cursul principalelor râuri: linia magistrală Suceava . pe malul drept al râului Siret.Bucureşti.2 Sec ia L4 Bacău Şcoala Personalului L4 Bacău District Exploatare Utilaje Bacău District Poduri Bacău Sediu Post politie Bacău Clădire locuin e sta ia Bacău Dotări Club CF Bacău Cantina veche Bacău Tunel pietonal Cişmea peron principal Peron acoperit liniile I.

Tarom). Moscova. Bologna. traficul se va ridica la 700. în trecut. Torino. evaluate la peste 45 de milioane de euro. Rom. Stuttgart. Zürich . Numărul operatorilor aerieni de pe aeroportul Bacău a crescut de la unul singur în 2002 (Carpatair) la trei în 2004 (Carpatair.000 .Blue Air iar cu tranzit la Bucureşti sau Timişoara se poate călători la: Ancona. Madrid.D. măsurare şi control. Atena. Cairo. Consiliul Jude ean a concesionat. compania AEROSTAR a alocat 35% din fondurile destinate realizării investi iilor pentru achizi ia de maşini unelte cu comandă numerică.Carpatair Roma. În anul 2009. Timişoara şi interna ionale spre aeroporturi din Italia şi Germania. Botoşani. Concesionarul (pe o perioada de 34 de ani). de Aeroportul Bacău. Bergamo. Aeroportul se află la 10 km fa ă de centrul oraşului Bacău. Verona. 17% pentru echipamente necesare activită ii de construc ie şi mentenan ă avioane civile şi 20% pentru alte obiective de investi ii: achizi ia de echipamente de inspec ie . Neavând resurse pentru asigurarea dotărilor la nivelul standardelor interna ionale în domeniu. 28% pentru dotări şi amenajări pentru îmbunătă irea condi iilor de muncă şi mediu.500 m lungime şi 80 m lă ime. Proiectul mai presupune şi consolidarea re elei de drumuri interne în suprafa a de 204. Torino. Bruxelles. Istanbul. De aici se efectuează zboruri directe interne spre Bucureşti. Neam . care dispune de o aerogară cu organizarea fluxului de călători pentru trafic intern şi o pistă de decolare-aterizare pentru avioane de scurt curierat.U. Milano. Frankfurt.Tarom Timişoara . Este cel mai mare aeroport din zona nord estică a României. Viena. Tel Aviv. echipamente pentru laboratoare etc.000 de pasageri. Bari. München. în prezent. Frankfurt. prevăzuta în contractul de concesiune. Atena. Bologna.ro Aeroportul din Bacău a fost deschis traficului aerian public de calatori şi marfa la data de 1 Aprilie 1946. Milano. Conform estimărilor Blue Air. Lucrările prevăzute în proiectul de investi ie sunt programate a fi finalizate în 30 de luni. Atingerea acestei cote va asigura recuperarea investi iei. Clubair. Larnaca. Valencia . Vaslui. Contractul de concesiune s-a semnat la data de 19 ianuarie 2009. 48 din 221 . Aeroportul Interna ional George Enescu din Bacău asigură curse directe cu următoarele destina ii şi prin intermediul următoarelor companii: Bucureşti . Aeroportul Bacău procesa. Torino. aeroportul.Tarom Sursa: Bacău.500 mp în zona publica. Situarea jude ului Bacău în centrul Moldovei explica numărul mare al pasagerilor pe rute interna ionale. anual. Ritmul de creştere de la un an la altul este alert. Roma. München.P. Amann.000 de pasageri pentru orizontul 2013-2015. Bologna. Sofia. Londra. Düsseldof. va realiza lucrări de modernizare. Budapesta. Vene ia. BACAU Intergroup engineering TRANSPORTUL AERIAN Traficul aerian de pasageri este asigurat.800. Suceava. Salonic. un număr de peste 55.Carpatair Alep. precum şi realizarea unei parcări de 6. Beirut. Barcelona. Londra. Caracteristicile func ionale ale aeroportului sunt: suprafa ă totală de peste 200 ha. Realizarea unui spa iu hotelier destinat cazării pasagerilor afla i în tranzit este. Pag. de asemenea. Aeroportul Bacău deserveşte transportul interna ional de marfă şi transportul de călători pentru jude ele învecinate: Vrancea. Geneva. o pista de 2. Salonic . Floren a. Damasc.000 mp a aeroportului. Aeroportul băcăuan se afla în proprietatea Consiliului Jude ean.I. companiei aeriene romaneşti Blue air. în partea sudică a acestuia.

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

Companiile aeriene low cost, (printre care şi Blue Air) efectuează zboruri de pe aeroportul Bacău către următoarele Aeroporturi din Europa: Italia (Italy) Bologna: BLQ Catania: CTA Cuneo: CUF Milano (Milan): BGY Roma (Rome): FCO Torino: CUF Regatul Unit (United Kingdom) Londra (London): LTN Aeroportul din Bacău nu va fi doar un aeroport de transport pasageri şi mărfuri. Avia ia militară operează, de asemenea, aeroportul, fara obliga ii financiare.

AEROPORTUL BACAU

Pag. 49 din 221

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

Harta 4: Harta cailor ferate şi aeroporturilor Bacău

TRANSPORTUL RUTIER EXTERN Municipiul Bacău este un important nod rutier. Drumurile care trec prin Municipiu sunt: E 85 (DN 2) - Drum European care traversează Europa de la nord la sud, legând Marea Baltică de Marea Egee. Principalele localită i străbătute sunt: Lituania: Klaip da, Kaunas, Vilnius, Šalčininkai; Belarus: Lida, Slonim, Kobrin; Ucraina: Dubno, Ternopil', Cernău i; România: Siret, Suceava, Fălticeni, Roman, Bacău, Adjud, Focşani, Râmnicu Sărat, Buzău, Urziceni, Bucureşti, Giurgiu; Bulgaria: Ruse, Veliko Târnovo, Stara Zagora, Haskovo, Svilengrad; Grecia: Ormenio, Kastanies, Didymoteicho, Alexandroupolis; E 574 (DN 11): Bacău, Oneşti, Târgu Secuiesc, Braşov, Piteşti, Craiova; DN 15: Bacău, Piatra Neam , Bicaz, Poiana Largului, Topli a, Reghin, Târgu Mureş, Luduş, Câmpia Turzii, Turda; DN 2F: Bacău, Vaslui şi Bârlad; DN 2G: Bacău, Moineşti, Comăneşti şi Miercurea Ciuc . Drumul na ional DN 2F leagă Municipiul Bacău de Municipiul Vaslui spre Est. Spre Vest, Municipiul comunică, prin drumul na ional DN11 (E577) cu municipiul Braşov, DN2 / E85, DN 2F, DN 2G, DN 15. Se face legătura, aşadar, spre coridoarele de circula ie către Ungaria, Austria, Germania, Italia, Fran a, Spania. Pe lângă acestea teritoriul, vizat este străbătut în partea de S de DJ 207 G (str. Chimiei). Exista legături cu toate oraşele importante ce înconjoară Municipiul şi jude ul Bacău (şi nu numai) şi anume: Adjud, Bucureşti, Braşov, Bârlad, Botoşani, Constan a, Gala i, Iaşi, Piatra Neam , Târgu Neam , Vaslui, Vatra Dornei, Suceava. În viitor prin Bacău va trece şi o autostradă care face parte din coridorul IX paneuropean.

Pag. 50 din 221

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

Tabel 17: Distan a între Municipiul Bacău şi celelalte reşedin e de jude din Regiunea NE, punctele de grani a, capitala României şi capitala Moldovei Localitate Botoşani Iaşi Neam Suceava Vaslui Republica Moldova Ucraina Capitala României şi capitala Republica Moldova Bucureşti Chisinau Kiev
Sursa: Anual statistic, Best turist.ro

Distanta (km) 148 km 123 km 59 km 144 km 77 km Punctele de grani ă 390.086 km 1888.56 km 281 km 226.72 km 690.651 km

Timp de deplasare 2 hr 54 min 2 hr 31 min 1 hr 16 min 2 hr 34 min 1 hr 38 min 7 hr 50 min 39 hr 3 min 5 hr 10 min 3 hr 37 min 12 hr 2 min

Harta 5: Harta drumurilor jude ene Bacău

Sursa: www.harta-bacau.ro, Navteq 2009 şi agenda bacau.ro

Jude ul Bacău dispune de o densă re ea de drumuri în mare parte modernizate sau în curs de modernizare. Lungimea totală a drumurilor publice este de 2301 km, din care 19.3% drumuri na ionale, 34.7% drumuri jude ene şi 46% drumuri comunale. Esen ial este faptul că între toate oraşele jude ului există cel pu in o legătură prin drumuri modernizate. Din municipiul Bacău pornesc, ca un evantai, un număr de 5 drumuri na ionale, asigurând legătura în toate direc iile cu principalele centre din jude ele învecinate.

Pag. 51 din 221

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

Harta 6: Pozi ionarea Municipiului Bacău fa ă de axele principale de transport

Sursa: PATZ SUBM Harta 7: Municipiul Bacău – important nod rutier şi feroviar

Sursa: agenda bacau.ro

TRANSPORTUL RUTIER INTERN Municipiul Bacău are o re ea stradală dezvoltată, care con ine un număr de 322 de artere, cu o lungime totala de 200,196 km, în procent de 85% asfaltate şi iluminate corespunzător. În propor ie de 80%, străzile băcăuane au acces la apă şi canalizare ceea ce creează premise favorabile pentru dezvoltarea infrastructurii.

Pag. 52 din 221

Policlinica veche . L. George Apostu .str. Calea Marasesti . Calea Republicii . Pentru îmbunătă irea infrastructurii. Str..str. Pag. în timp ce acoperirea suprafe ei din intravilan este relativ scăzută. Bl. Calea Marasesti . Caragiale . Str. BACAU Intergroup engineering Lungime 24. Banca Na ionala 24.str. 9 Mai 20. 9 Mai 19.str.Spiru Haret 11.str. Chimiei 4. aceasta este următoarea: TOTAL 5 4 4 90 stare buna 4 4 4 90 deteriorate 1 0 0 0 asfalt 4 4 65 1 Sursa Direc ia drumuri publice – Primăria Municipiului Bacău beton 1 4 18 6 buc parcare asfalt+beton pavaj PODURI PASAJE PODE E PARCĂRI buc buc buc buc Parcările cu plată sunt amenajate în zona centrului Municipiului. Parcările cu plată sunt în număr de 15 buc. Frasinului 9. Aviatori 5.str. Calea Marasesti . Miori ei .str.str. S. iar 3 zone sunt amenajate cu automate de parcare. 9 Mai 16.str.str. Alexandru cel Bun . Calea Marasesti . 164 sunt în stare bună de func ionare.MALL Tabelul 18 prezintă indicele de acoperire a drumurilor orăşeneşti precum şi ponderea străzilor orăşeneşti modernizate în cadrul polilor de dezvoltare urbană. Romanului .826 m 12. 9 Mai 14.str. Narciselor 6. Cal.str. Ştefan cel Mare 23. Str.str. Calea Republicii . Calea Republicii .P.str. Ana Ipatescu . Există. Miori ei .str. Calea Marasesti . Str. Calea Republicii . 59 străzi au fost complet neglijate. Str. Str. în prezent. I.str. Ion Luca 26.Orizont 7. Energiei 27.str.196 m Bucă i 59 străzi 164 străzi 12 străzi 87 străzi 322 străzi Starea Sistemului rutier Stare Deteriorată Stare Bună Stare Satisfăcătoare Reabilitate Lungime totală străzi =200. Unirii . Intersec iile semaforizate care asigură în prezent desfăşurarea traficului sunt prezentate în tabelul următor: Intersec ii semaforizate 1. Str. O situa ie detaliată a străzilor va fi prezentată la descrierea pe cartiere.9 Mai 12. Bl. I. Prelungirea. Calea Marasesti . Ştefan cel Mare . Tecuciului 28.Pia a Sud 10. Alexandru cel Bun .I.432 m 115. În ceea ce priveşte situa ia podurilor. Unirii . Calea Republicii . 9 Mai Sursa Primăria Bacău Direc ia drumuri 15. Municipiul Bacău se clasează pe locul 9 între polii de dezvoltare în ceea ce priveşte raportul lungime străzi la suprafa ă intravilan. 87 au fost complet reabilitate. Str. 12 sunt în stare satisfăcătoare. Unirii 18.str. Sturdza .716 m 47. Cal. Miori ei . Razboieni 13.str. Str. Miori ei .Rampa ecologica 2. pasajelor şi parcărilor din Municipiul Bacău. 18 parcări cu plata şi automate de parcare.U. În ultimii ani nu au fost făcute interven ii asupra trotuarelor ele fiind degradate în propor ie de 60%. Str. 9 Mai 21. Milcov 17.196 km Dintre acestea. Str. Romanului .Unitatea de avia ie 3.221 m 200. Miori ei .bl.str. Dumbravei . Nicu Enea 22. se prevede înlocuirea conductelor de alimentare cu apă şi branşamente la un număr de 20 de străzi şi circa 100 de străzi sunt vizate pentru a fi reparate şi modernizate. 53 din 221 . Castanilor 8.D. Str.calea Barladului 29. Bradului 25.

urmând a fiind finalizate şi lucrările de ridicări la cote ale gurilor de canal.10 68. str.08 46. Pag. Lupeni (lucrări de terasamente şi montat racorduri canalizare).35 4.30 de oameni împăr ite în toate cartierele oraşului.77 99. Copernic (lucrări de terasamente şi asfaltare trotuare). Direc ia de Servicii Publice din cadrul Primăriei Bacău ac ionează la înlăturarea zăpezii şi a ghe ii de pe trotuare cu peste 300 de lucrători.53 7 6 Arad 348 86. str. str.37 3 7 Sibiu 318 83.29 39. Banu Mărăcine (decopertare parte carosabilă şi turnat cămine de vane pentru re eaua de apă).21 87.32 m2.59 3. Gherăieşti.66 64.47 60. str. Primăria Municipiului Bacău în perioada de iarnă ac ionează cu 42 de utilaje aflate în dotare. Nord şi Bistri a Lac: str. Suprafa a ocupată de parcări este de 85.11 12 11 Râmnicu Vâlcea 198 76. str.P. în vederea prevenirii apari iei poleiului pe străzile municipiului Bacău şi pentru înlăturarea zăpezii de pe partea carosabilă.65 81. BACAU Intergroup engineering Tabel 18: Situa ia străzilor orăşeneşti în cadrul polilor de dezvoltare urbana (2008) Străzi orăşeneşti Clasamentul fa ă Raport lungime de acoperirea Ponderea străzilor Municipiul străzi / suprafa ă Lungime teritoriului orăşeneşti intravilan m/mp străzi (km) intravilan cu străzi modernizate (%) 1 Gala i 345 84.14 6. Izvoare.44 59.68 7.00 1 12 Suceava 138 70.31 10 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Nr. Rozelor (se lucrează la sta ia de pompe). Ar arului (decopertare partea carosabilă). asigurând în prezent 3. str. Comandamentul de iarnă stabilit la nivelul primăriei asigură măsuri necesare asigurării unui trafic rutier cât mai fluent în condi iile date.78 51. str. În func ie de evolu ia vremii.020. Pe str.60 În prezent se află în construc ie sau în faza de finalizare 15 străzi din cartierele Tache.I.48 3. Înfră irii (finalizare asfaltare şi branşamente abona i). Gladiolei şi Lăcrămioarei se montează semnele de circula ie necesare.82 5. în echipe de 20 . iar pe străzile Nalbei. Holtului (branşamente apă şi lucrări de canalizare).64 75. Teiului (lucrări la re eaua de canalizare). schimburile II şi III fiind asigurate de al i 50 de lucrători.89 5 2 Brăila 274 78. George Enescu (lucrări de terasamente).54 4 8 Târgu Mureş 194 82. str.20 88.91 11 4 Bacău 200 81.70 50. Maramureş (finalizare betonare carosabil). Licurici (se finalizează asfaltarea). str. Izvoare .79 2 10 Satu Mare 193 88. La nivel pietonalului.14 13 13 Deva 90 97. N.55 6 3 Oradea 393 68.89 3.Înfră irii. Cezar Boliac (decopertare partea carosabilă). crt.44 8 9 Baia Mare 293 80. CFR. str.28 4.D. Şerbăneşti (lucrări de terasamente şi montat borduri). Societă ile care au semnat cu primăria contractele de deszăpezire au pus la dispozi ie utilaje de capacitate mică ce au intervenit pe străzile din cartiere.35 3. str. str.63 9 5 Piteşti 181 80. a fost finalizată asfaltarea. interven ia cu antiderapant pe drumurile principale fiind asigurată de 13 utilaje de împrăştiere a materialului antiderapant. Daciei (lucrări la terasamente şi racorduri canalizare).06 8. Index de acoperire a drumurilor orăşeneşti 2.18 2. Şerbăneşti.U. 54 din 221 . importantă cale de comunica ie pentru ocolirea zonei centrale a municipiului Bacău. str.22 5. Câmpului (lucrări de terasamente şi montat borduri). str.168 locuri de parcare cu plată aflate în eviden a Primăriei.

00.AS.Milcov .Cl. Actual 69% din mărfuri sunt transportate pe anvelope şi în acest sector se prevăd creşteri importante. Viteza comercială – medie.Popas Gheraiesti . 15 km/oră Traseele existente pe raza municipiului Bacău.P. care fac legătura între cartiere şi zona centrala .Gara – Miori ei – Autogara – Unirii . BACAU Intergroup engineering E. În prezent transportul public constituie doar 13% din totalul tipurilor de transportă şi transportul de mărfuri a crescut semnificativ în ultimii ani.Retur 40 min Traseul 4 Pta Centrala .Cl. precum şi legătura între zona sud şi zona de nord a oraşului. cca. cu o creştere consistentă ale distan elor parcurse de la 54 la 126 km.Retur 40 -70 min Traseul 3 FNC .A.P a Centrala . 55 din 221 .00. Acoperirea geografică a traseelor de transport public este prezentată în harta de mai jos Pag.P a Centrala .Retur 7 – 8 – 10 .U. Birladului .000 milioane de km. a salaria ilor din zonele de nord. 8. 20. BACAU La stabilirea graficelor de circula ie s-a inut cont de nevoile agen ilor economici în privin a preluării fluxului de călători la intrarea şi ieşirea din schimb.2 milioane). Romanului (Fructex SA) . Din 1990 s-a asistat la o creştere semnificativă a gradului de motorizare: numărul total al vehiculelor care pot circula s-a dublat.00.Insula Agrement .43 min Traseul 18 FNC .FNC .P a Centrala – Energiei – Gara . Volumul de trafic are trend ascendent şi s-a trecut de la circa 3200 (AADT) în 1990 la 4500 în 2005.M.Retur 30 min Traseul 6 Pobac . 17. Traseele sunt deservite de autobuze şi microbuze. vest şi sud ale oraşului.P a Centrala .30. capetele acestora şi frecventa autobuzelor pe aceste trasee este prezentată în continuare: Traseul 1 FNC .CCB 10 – 23 . Intervalul de succedare este variabil func ie de intervalele orare: 4.3013. 13.D.P a Centrala – Pobac 30 – 60 min Traseul 14 Gara – Miori a .Cl. Pomicola . fie intervalele de succedare se schimbă.00-23.Birladului – Autogara . şi Ministerul se aşteaptă la o creştere continuă pentru următorii ani.30-8. în timp ce se pentru anii 2010 şi 2015 se aşteaptă o creştere a volumului de trafic echivalent cu 6000 şi respectiv 7000. BACAU. trecând de la circa 1.Pta Centrala – Oituz .P a Centrala .retur 35 min Traseul 17 CCB .348 milioane de km (-61%). cel Mare .Retur 40 min Traseul 5 Pobac . A.Retur 7 – 8 – 23 min Traseul 22 FNC .I. care îşi distribuie serviciile în baza unui Contract de concesiune.Retur 40 min Traseul 3B FNC . mai ales în termeni de t*km (+160%).Pta Centrala .00-17.Parc Gheraiesti (ANL) .00. Transportul public interurban a suferit în schimb o scădere: în 1990 se transporta un număr de 780 milioane de călători/an fa ă de o ofertă de 24.Mioritei – Gara . Eminescu .Cl. numărul de mijloace grele pe locuitor fiind de circa o treime fa ă de cel din Comunitatea Europeană Transportul de persoane în municipiul Bacău este structurat pe 10 trasee . În zilele de sărbătoare fie sunt active numai anumite trasee.00-20.Aprodu Purice .3 la 3.Energiei – Elbac .9 milioane la circa 4 milioane în 2004. Creşterea cea mai importantă o reprezintă cea a automobilelor (de la 1. Republicii – Marasesti .Pod Siret . SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL Transportului public local de călători pe raza municipiului Bacău este realizat de TRANSPORT PUBLIC S.St.Mioritei – Elbac . În 2004 aceste valori au scăzut la 216 milioane de călători/an (-72%) şi respectiv 9.23 min Sursa: TRANSPORT PUBLIC S.

cu pozi ionare GPS. pia ă) este afişata harta traseelor. 32L+74P 32L+68P 33L+55P 17+1 17+1 Autobuze – transport TOTAL 97 local Sursa: Prelucrare datelor preluate de la csjbacau şi Primăria Bacău Managementul parcului auto al societatii locale de transport public este asigurat de un sistem de monitorizare a vehiculelor.645 lei Semafoarele sunt cu ciclu fix şi nu au prevăzute func ii de prioritizarea a transportului public. BACAU Intergroup engineering Tariful pentru o călătorie cu autobuzul este de 1. dotate cu refugii acoperite (gară. 4. tariful şi extras din regulamentul transportului public în sta ii prin panou indicator de sta ie cu numărul traseelor.15. în timp real.D. Informarea călătorilor se realizează după cum urmează: în vehicul prin panou care cuprinde harta traseelor. În unele sta ii.527 lei şi în anul 2008 au fost de 17. Traseele sunt deservite de 97 autobuze/microbuze după cum urmează: Transport Public SA administrează 55 AUTOBUZE ŞI 32 MICROBUZE Uzura medie (%) Tip autobuz buc Locuri/buc MERCEDES CONECTO KAROSA MERCEDES N 405 VOLKSWAGEN (microbuze) Microbuze 26 9 20 13 19 < 6ani < 6ani < 6ani < 6ani < 6ani Microbuze – transport periurban (spre Letea Veche) Nr. Veniturile în anul 2007 . crt 1. 2.285.P. intervalele de succedare. Pentru o compara ie a capacitatii de asigurare a serviciilor în domeniul transportului public la nivel regional şi na ional prezentăm tabelul următor: Pag.U.I. 3.244. pozi ia fiecărui mijloc de transport aflat în trafic şi poate asigura managementul eficient al vehiculelor în cazul incidentelor de trafic: blocaje. 56 din 221 . 5. defec iuni ale mijlocului de transport. etc. Acesta transmite.7 lei.

M Lortrans Srl A Massaro Trans Srl M Norman Impex SRL M President Srl .P. BACAU Intergroup engineering Tabel 19: Transport urban de pasageri în anul 2007 Nr. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Operator transport cu plecare Dotări transport din Autogara Bacău A–M Kam Srl M Land Trans Srl.392 Transportul public periurban este asigurat între Municipiul Bacău şi majoritatea localită ilor din jude ul Bacău de 29 de operatori de transport.Srl M Euro-Acva SRL A/M Gap Trust Srl A Grup Atyc Srl A şi M Holias SRL M Impex Puiu Srl M Nr. . Un al doilea grup de cartiere periferice sunt în prezent deservite de transportul public în măsură redusă (de ordinul 30 – 40 minute) şi/sau doar în anumite ore ale zilei.D. precum şi zona periferică de sud. cu plecare din Autogara Bacău. M Solo Impex Srl M Sprinter Com Srl M Stegaiu Srl M/A Steptrans Srl M Teletrans Srl M Transport Bistrita SA A Sursa: Prelucrare datelor preluate de la csjbacau Transport public jude ean cu servicii regulate 2008-2011 Puncte critice eviden iate în cadrul Studiului de circula ie efectuat de Primăria Bacău Din punct de vedere al spa iului acoperit de servicii de transport public urban şi de programul după care aceste servicii sunt oferite. str. cu un serviciu de transport insuficient (interval de succedare 35 minute) şi nedeservit în celelalte ore ale zilei. În schimb. Prin aceste zone trec majoritatea liniilor din sistem. Constantin Ene). toată zona situată la vest de calea ferată. Intersec iile semaforizate: 27 de instala ii de semaforizare. aşa cum reiese din harta prezentata mai sus: cartierul Izvoare şi aeroportul la sud. De asemenea. Gării. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Operator transport cu Dotări transport plecare din Autogara Bacău A–M Alexandropol Impex SRL M SC Alexdomat SRL A Alitrans Srl M şi A Culiardo Srl M Danger Com Srl M Denismar Trans Srl M Dragoliv Service Srl M şi A Ecoplante Srl A Eledia Srl M Eliscomex.40 minute. Transportul de călători este realizat pe 37 trasee cu microbuze şi pe 39 trasee cu autobuze. toate cartierele periferice (Gherăieşti. Ştefan cel Mare (Prelungirea Bradului). axa rutieră Milcov – Caragiale. Zona centrală a oraşului. jumătatea de sud a centrului oraşului (str.I. se pot identifica mai mult zone ale oraşului. Zona crt. de-a lungul căreia există locuin e reziden iale dens populate şi câteva zone industriale şi comerciale.6 instala ii de semaforizare pentru pietoni.136. caracterizată de aşezări reziden iale şi productive. zona de vest str. zone ale Municipiului complet lipsite de serviciul de transport public.441 113. caracterizată de aşezări reziden iale de dimensiuni importante.947 441 114 Pasageri transporta i 1. 57 din 221 .023 33. (cartierele Gherăieşti şi Şerbăneşti). M Remidis Srl M Sog Trans SRL. Şerbăneşti şi Pod Siret) sunt deservite de linii mult mai restrânse numeric. produse de „Katel Group”: . Nr.U. crt. Există. crt. sunt deservite corespunzător. Pag. şi în care este localizat cimitirul principal al oraşului. cu 3 stadii principale ale serviciilor: serviciu corespunzător. serviciu insuficient şi lipsa serviciului de transport. este deservită doar de linia 14. pe care mijloacele de transport se succed la intervale de ordinul a 30 . 1 România 2 Regiune Nord-Est 3 Bacău Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Număr de vehicule în inventar 5. B-dul Sandu Sturdza. de asemenea.21 instala ii de semaforizare pentru vehicule.

Gării (semaforizare prevăzuta în cadrul interven iilor de modificare a viabilită ii). 12. Miori ei – Str. Str. 19. toate cu ciclu fix. BACAU Intergroup engineering Instala iile pentru traversare pietonală a străzilor se localizează în principal de-a lungul directoarei cu un flux de vehicule superior cu scopul de a permite o siguran ă mai mare în circula ia pietonilor. Str. 9 Mai. Ion Luca Caragiale. mai ales în coresponden ă cu intersec iile dintre directoarele principale ale oraului. George Bacovia – Str. Oituz – Str. Str. Erou Ciprian Pintea.4 instala ii de semaforizare pentru pietoni sunt situate de-a lungul străzii Calea Marasesti la Nord de linia feroviară. Stadionului. Str. Spiru Haret – Str. -1 instala ie de semaforizare pentru pietoni se află de-a lungul străzii Miori ei. Str. 14. Calea Mărăşeşti – Str. Instala iile de semaforizare. 7. Banca Na ională (semaforizare prevăzută în cadrul interven iilor de modificare a viabilită ii). Mai jos sunt enumerate cele 10 intersec ii semaforizate congestionate: 1. Narciselor – Str. 4. B-dul Alexandru cel Bun – Str. 6. Toate aceste instala ii prevăd prezen a fazei pentru traversarea pietonilor în cadrul fiecărui ciclu. B-dul Ionita Sandu Sturdza – Calea Marasesti – Str. fie în coresponden ă celor nesemaforizate. Nicolae Bălcescu – Str. Milcov – Str. Milcov – Str. 8. Nicolae Bălcescu. Alecu Russo. 17. Alexei Tolstoi – Str. 3. Instala iile de semaforizare pentru vehicule sunt. Nicolae Bălcescu – B-dul Unirii. Carpa i. mai ales de-a lungul directoarelor principale Nord-Sud. Calea Mărăşeşti – Str. Cele 14 intersec ii congestionate nesemaforizate sunt următoarele: 11. B-dul Unirii – Str. Str.Kogălniceanu – Str. Str. sunt prevăzute cu timer pentru numărarea timpului de schimbare cu indicarea timpului rămas înainte ca semaforul să îşi schimbe culoarea (de la verde la roşu şi invers). 2. Alexei Tolstoi – Str. faza de roşu pentru vehicule are. Str. -1 instala ie de semaforizare pentru pietoni este situat în apropiere de Policlinica Veche.I. Str. Str. B-dul Unirii – Str. în schimb. localizate în mod difuz de-a lungul întregii re ele rutiere. Constantin Ene – Str. 58 din 221 . Izvoare. B-dul Unirii – Str. Str. Pie ii – Str. 5. de asemenea.D. Energiei. Garofi ei. 21. Str. Tecuciului 75 Pag. Str. Pie ii. Ioan Luca Caragiale. Oituz . 23. 9 Mai – Str.U. Bicaz. Miori ei – Str. 20. nefiind de tipul „la cererea pietonului”. fie în coresponden a intersec iilor semaforizate. Spiru Haret – Str. 9 Mai – B-dul Alexandru cel Bun. Str. Vadul Bistri ei – Str. Narciselor. dintre care 10 se află în coresponden ă cu intersec iile semaforizate.P. Dumbravei. 15. În special. Constantei – Str. 22. Calea Mărăşeşti – Str. Mihai Viteazu. 13. scopul de a reglementa şi modera viteza de deplasare de-a lungul axelor unde sunt localizate acestea. 18. 16. Bucegi. Milcov – Str. Stadionului – Str. Str. 9. Str. În cadrul acestor cicluri. 9 Mai. 24. Punctele de congestie importante identificate de către Administra ia Locală sunt în număr de 24. Vadul Bistri ei. fluxul rutier intens creează dese fenomene de congestie. Astfel există următoarele zone special semaforizate: . Ana Ipatescu – Str. 10.

în măsura redusă. se desfăşoară foarte lent. din care 59 au fost complet neglijate. toată zona situată la vest de calea ferată (caracterizată de aşezări reziden iale şi productive). Târgu Mureş. pode elor. Arad. jumătatea de sud a centrului oraşului (str. Traficul de tranzit scade foarte mult viteza traficului în cadrul Municipiului.P.196 km. viteza comerciala medie fiind de 15 km/h. reprezentată printr-un număr de 322 de artere. condi ia străzilor ce alcătuiesc re eaua stradala a Municipiului Bacău este buna. Municipiul Bacău are o re ea stradală bine dezvoltata. O buna parte a Municipiului. în general. dintr-un număr total de 13 poli de creştere analiza i la nivel na ional. Deşi. 59 din 221 . Piteşti. de transportul public în măsură redusă (cartierele Gherăieşti şi Şerbăneşti). pasajelor şi parcărilor este buna în propor ie de 90%. Bacău. Există cartiere periferice deservite. Deva). Râmnicu Vâlcea.U. str. gradul de acoperire cu străzi a teritoriului extravilan este scăzut – Municipiul Bacău se afla pe pozi ia a 9-a din 13 poli de creştere ce au fost analiza i (Gala i. în prezent. 11. transportul public de călători este inexistent. 10. Oradea. zona de vest str. Prin compara ie cu al i poli urbani de creştere la nivel na ional. 2. 9. 4. Baia Mare. 13. Ştefan cel Mare (Prelungirea Bradului . Starea podurilor. BACAU Intergroup engineering Concluzii: 1.I. Pag. Conform estimărilor. 12. 3.D. În special. de-a lungul căreia există locuin e reziden iale. care răspund. 60% din traficul la nivel de municipiu este unul de tranzit. Satu Mare. fie beneficiază de servicii insuficiente. Gării. Axa rutieră Milcov – Caragiale. Transportul în comun se desfăşoară foarte lent. fie în coresponden ă cu străzi nesemaforizate. În zone precum Cartierul Izvoare şi Aeroportul la sud. fie nu beneficiază deloc de servicii publice de transport al calatorilor. cu o lungime totala de 200. 8. Semafoarele sunt cu ciclu fix şi nu au prevăzute func ii de prioritizare a transportului public. acestea fiind asfaltate şi iluminate corespunzător. cu un serviciu de transport insuficient (interval de succedare 35 minute). Transportul în comun este slab dimensionat şi nu deserveşte întreaga popula ie. Constantin Ene). Brăila. 5.caracterizată de aşezări reziden iale de dimensiuni importante). 7. datorita aglomerărilor frecvente pe care le cauzează. Municipiul Bacău se situează pe locul al 7-lea în statisticile privind lungimea totală a arterelor ce compun re eaua stradală municipală. necesita ilor transportului în comun. Suceava. Semaforizarea (deşi are un important rol în men inerea ordinii în circula ie) nu mai reuşeşte sa asigure cele mai bune condi ii de trafic. datorita aglomerărilor frecvente. Deşi ocupă doar o pozi ie de mijloc între cei 13 poli de creştere supuşi analizei. în care este localizat cimitirul principal al oraşului. exista şi străzi pe care circula ia se desfăşoară în condi ii greoaie (un număr total de 71 de străzi. Sibiu. de-a lungul directoarelor principale Nord-Sud. (87 dintre străzi au fost complet reabilitate iar 164 sunt în stare buna de func ionare). fluxul rutier intens creează dese fenomene de congestie. în mare parte. dens populate şi câteva zone industriale şi comerciale este deservită doar de linia 14. 6. dar mai ales la orele de vârf. în ceea ce priveşte lungimea totală a străzilor din cadrul său. iar 12 se prezintă în condi ii satisfăcătoare). B-dul Sandu Sturdza. Traficul în zona de centru a Municipiului.

I.8 Diametrul în sec iune (mm) 600 – 800 Transport 114. jude ul Bacău se situa pe locul 3 din cele 6 jude e din Regiunea Nord-Est.0 1. în privin a lungimii totale a conductelor din sistemul de canalizare. cca 85% din totalul străzilor existente sunt prevăzute cu conducte de apa potabila.1 100 TOTAL 324.1 din întreg jude ul Bacău şi 212.2 Volum de apa potabila distribuita uz casnic (mii mc) 24.0 6. Tabel 20: Situa ie comparativă Canalizare publica şi alimentare cu apa potabilă din regiunea NE în 2007 Nr.U.2 kilometri. 1 2 3 4 5 6 Lungime totala conducte canalizare publica (km) Iaşi 562.2 150 – 400 Distribu ie 172.P.1 Bacău 552.9 50 50 Azbociment 29. Cantitatea estimată pentru municipiul Bacău este de 103 l/locuitor şi zi.0 5. 60 din 221 . Bacău.0 Neam 319.0 Suceava 686.3 30 70 Beton armat 45 10.7 59 41 Otel 108.0 existen i la nivel de jude .5 9.5 66.335.C.A.4 796.6 27. BACAU Intergroup engineering F. Alimentarea cu apă potabilă a consumatorilor se desfăşoară printr-un sistem inelar cu lungimea totală de 255.1 23 – 52 Branşamente 38.0 907. COMPANIA APA S.6 km de conducte de canalizare din cei 552.0 100 42 58 Nota: s-a luat în considerare şi aduc iunea Valea Uzului Bacău – 35 km beton comprimat şi 27 km otel.9 31.0 43. Materialul conductelor În tabelul următor se prezintă lungimea şi diametrele conductelor de alimentare cu apă potabile: Destina ia conductelor Lungimea conductelor % din lungimea totala a conductelor 50. SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA ŞI CANALIZARE În anul 2007.4 85.5 46.0 13. crt.9 Botoşani 228.9 Vaslui 482. Re eaua de alimentare cu apa În prezent. Starea conductelor % bună deteriorată 57 43 33 67 50 50 Pag.3 1. în Municipiul Bacău.335.0 35.9 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Jude ul Lungime totala conducte alimentare cu apa (km) 1. estimarea făcându-se în func ie de cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor.5 km de conducte de apa potabila din cei 1.2 Sursa: S.D.0 9.338. Municipiul Bacău de ine 324.1 390.769.1980 După 1980 a conductelor bună deteriorată Fonta 141.0 131.5 29.116.1 14.0 9.0 33.290.5 147.251. Situa ia privind lungimea în km a re elelor de apa potabila şi a materialelor din care sunt executate: Lungimea conductelor (km) % din Starea conductelor lungimea totala % Total Din care executate în perioada: (km) Până în 1960 1960 . pe primul loc în privin a lungimii totale a conductelor de alimentare cu apă şi pe locul 2 în ceea ce priveşte situa ia apei potabile distribuite pentru uz casnic.6 37.632.0 1.5 25.244.6 11. Municipiul Bacău se află pe locul 10 în clasamentul polilor de dezvoltare urbană.016.0 15.

107 8 5. cu un consum de 103 l/om şi zi Municipiul Bacău se încadrează în consumul specific de apă estimat de normativele în vigoare.684 0.U. aceasta este transportată către municipiul Bacău printr-o conductă de aduc iune Dn 800 mm.097 11 4. Bacău.325 0. Principalele surse de apa din Municipiul Bacău sunt: surse de suprafa ă: Lacul Poiana Uzului surse subterane: Front Gheraiesti I.90 Suceava 193.952 0.099 0.804 0. Se poate aprecia ca.78 Deva 78. După tratare.103 10 7.95 Baia Mare 293. în func ie de zona şi resursa de apă.311 0. formata din tuburi de beton precomprimat (35 km) şi tuburi de o el (27 km).1 2.5 1. o valoare de 80 . Sta ia de pompare Mărgineni înmagazinează apa captată din fronturile Hemeiusi I.A.150 l/om•zi ca un necesar ce acoperă consumul gospodăresc (mult deasupra limitei minime.150 l/om•zi este ra ională. în func ie de fondurile publice disponibile. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Lungime simplă a re elei de apă potabilă (km) Lungime simplă a re elei de apă potabilă / 1000 locuitori (km/loc) Cantitate apă Cantitate apă potabilă potabilă distribuită distribuită consumatorilor uz casnicClasament consumatorilor / cap de locuitor uz casnic (mii (mc/locuitor/zi) mc) 14.103 9 3.60 Râmnicu Vâlcea 215.0 1. are 35 de pu uri care sunt în conservare) şi Mărgineni II (în prezent. Bacău este asigurata prin: conducta DN 600 mm din fonta cenuşie care face legătura dintre rezervoarele 2 x 5000 m3 şi re elele de distribu ie din zona de N-V a oraşului.3 1.132 3 Municipiul Gala i 530.912 0.D. are 44 de pu uri din care doar 18 pu uri sunt func ionale). analiza Pag.2 2.132 2 7. amplasata la 62 km N-V de municipiul Bacău. are 16 pu uri din care 13 pu uri sunt func ionale) în 4 rezervoare (2 x 10000 mc şi 2 x 5000 mc).0 2.70 Bacău 262. În conformitate cu datele primite de la furnizorul acestor servicii. Hemeiusi I.116 6 4. Hemeiusi II şi Mărgineni intr-un rezervor de 10000 mc. Sta ia de pompare Gheraiesti înmagazinează apa captată din fronturile Gheraiesti I (în prezent.114 7 4.793 0.409 0. Front Gheraiesti II (Lunca). Gheraiesti II Lunca (în prezent. Front Mărgineni I. Apa colectata din sursele enumerate mai sus.0 1.4 3.C. conducta DN 800 mm din tuburi PREMO care face legătura dintre rezervorul de 10 000 m3 şi re elele de distribu ie din zona centrala şi de sud ale oraşului. clorinarea apei.9 2. Front Mărgineni II.47 Piteşti 494. Clorinarea apei.P.05 Satu Mare 185.0 1. respectiv 200 mc. COMPANIA APA S. după OMS 40 l/om.119 4 7.0 2. este tratata la Sta ia de tratare Caraboaia (Darmanesti). BACAU Intergroup engineering Tabel 21: Re ea de distribu ie a apei potabile în cadrul polilor de dezvoltare urbana (2007) Nr. Este relativ greu de ales o valoare pentru consumul specific de apa.078 13 6. Hemeiusi II.118 5 17.309 1 5.14 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Norma de calcul la alimentare cu apă este în mod obişnuit de 100 .0 1.zi).77 Brăila 470.16 Sibiu 328.092 12 5. situa ia conductelor este analizată şi conductele aflate în stare de deteriorare avansată au fost propuse pentru a fi înlocuite în anul 2010.I.793 0. analiza calitatii apei şi pomparea apei potabile în rezervoarele de înmagazinare se face prin 2 conducte F 600 mm.7 1.09 Târgu Mureş 291.512 0.124 0.87 Arad 539. Descărcarea rezervoarelor către re elele de distribu ie a Mun.350 0. Alimentarea cu apa potabila a popula iei şi industriilor din Municipiul Bacău este administrată de S.14 Oradea 564. 61 din 221 .

PVC . BETON . Letea – în incinta ştrandului Letea. racorduri şi sta ii de pompare.79 %.11 %. str. str. str. PAFSIN .6 26. Termenul de punere în func iune a investi iei este luna decembrie 2010 pentru o capacitate de 1600 l/s. Castanilor.I. Russo.9 Peste 1000 33. str. Milcov. În Municipiul Bacău este în func iune o sta ie de epurare cu capacitate de 900 l/s.D. str. str. A. str. Alte defecte majore identificate sunt subdimensionarea diametrelor conductelor re elei şi spărturile la îmbinările acestora. Izvoare.P.3 TOTAL 212.0 5.1 23. conductelor (mm) Materiale din care sunt realizate conductele: 1.6 km din re eaua de canalizare a municipiului Bacău are o vechime de peste 30 de ani şi necesită supraveghere atentă. Stadionului. str. Str.10 % Pe re eaua de canalizare sunt prevăzute 7 sta ii de pompare. A.A. Exista 3 deversoare pentru evacuarea direct la emisar a debitului de ape pluviale ca urmare a precipita iilor abundente: str. Violetelor. Abatorului. care conduc la frecvente blocaje şi creşterea debitelor de infiltra ie şi exfiltratie. BACAU Intergroup engineering calită ii apei şi pomparea apei potabile în re eaua de distribu ie a municipiului Bacău se face prin 3 conducte ( 2x 600 mm şi 1 x 800 mm). str.4 2. Russo. str Viorelelor – par ial. str. de locuin e Milcov cuprins între străzile Stadionului. Al. Lalelelor. Ghioceilor. str. Pantă necorespunzătoare la re ele de canalizare (în principal racorduri de canalizare cu Dn 200 – 400 mm la blocuri) din ansambluri de locuin e din zonele joase: ans. Bacău. Dig. Re eaua de canalizarea municipiului Bacău Re eaua de canalizare este realizată în sistem unitar şi este compusă din: colectoare principale. Panselelor.4 24. Probleme ale re elei de canalizare: Lipsa capacitate de preluare ape pluviale a colectoarelor: Intersec ia străzilor Miori a. Barnat.8 43. str. În prezent. Violetelor. colectoare secundare.0 8. Constan ei – par ial. Diam. Viorelelor. 2. Str. Străzi care nu au colector de canalizare (incluse în MASTER PLAN). aproximativ 80 km din totalul de 212. Milcov. str. str. Pr.5 Sursa: S. 9 Mai. Str. Lascar Bogdan – cartier Şerbăneşti. Vadul Bistri ei. Al. str. str.2 19. Panselelor. Donici – par ial. Pag. în prezent este finalizată treapta de epurare mecanică. Ştefan cel Mare. Ghioceilor – par ial. Situa ia privind lungimea în km a conductelor de canalizare şi diametrul lor este prezentată în tabelul următor: Lungimea conductelor (Km) Din care executate în perioada: Total (Km) Până în 1960 1960-1980 După 1980 200 – 500 102. str. Al. Lalelelor. Vrancei. Bradului.U.4 10. care în prezent se află în curs de modernizare şi retehnologizare în cadrul unui proiect ISPA. Calitate slabă a conductelor de beton şi lipsă etanşeitate la colectoare secundare şi racorduri pentru dimensiuni cuprinse între 200 şi 500 mm: str. Ghioceilor. Al Parcului. Pr. 62 din 221 . Bradului.7 60. Gh.3 142. Constantei – par ial.C.3 500 – 1000 77.5 58. str. Prelungirea Bradului. Rădăcini pătrunse în colectoare şi racorduri: str. COMPANIA APA S. Narciselor. Milcov intersec ie cu str. str. str. Castanilor. Lalelelor – par ial. 3. 2.

aflată în administrarea S.096 659 2. 3) Cu un consum de 103 l/om şi zi municipiul Bacău se încadrează în consumul specific de apă estimat de normativele în vigoare între 100 – 150 l/om zi.180 1. Viteazu nr. 67 puncte termice (PT).066 2.593 2.98 5.A. 7) Sistemul de canalizare are. SACET S. amplasate pe străzile indicate în tabelul de mai jos aflate în administrarea SC CET SA Bacău.3 bis str. 63 din 221 . aflată în administrarea SC CET SA Bacău.5 km de conducte de apa potabila şi 212.A.D.476 1. Subsistemul compus din 10 CT cu re elele termice secundare aferente fiecărei CT este prezentat în tabelul de mai jos: Nr.81 4. Din cele 67 de puncte termice.65 0. sub formă a 10 centre termice pentru ansambluri de clădiri (CT). deservind circa 85 .2 str. Marasesti nr.36 str. ele fiind mai vechi de 30 de ani. Aroneanu CT4/6 9 Mai CT Bistri a CTGrup Şcolar CTParc 1 CT Prefectura CT Primărie Sursa: S.63 6. 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumirea CT CT2 Miori a CT3 Miori a CT3/2 Marasesti CT3/5 Dr.6 str.81 1. de asemenea.U. conductele de beton fiind deteriorate în procent de 37. CET S. Chimiei nr. reprezentată de centrala de cogenerare amplasată pe str.70 Adresa str. Marasesti nr. Vasile Alecsandri nr.888 1.566 7. BACAU Intergroup engineering Concluzii: 1) În cadrul jude elor din regiunea Nord Est. jude ul Bacău este pe locul 3 în privin a lungimii totale a conductelor din sistemul de canalizare. 22 Decembrie 3 str. M.C. 5) Conductele de alimentare cu apă din azbociment şi o el sunt deteriorate în procent de 70% 100%.81 5. 6 An PIF 1975 1975 1961 1963 1963 2002 1973 1960 1960 1964 Lungime canal termic (m) 5.9 str. crt. G. 4) Municipiul Bacău de ine 324. probleme cu privire la colectarea şi epurarea apelor uzate menajere. Iosif Cocea 16 str. 8) Pe 15% din străzile pe care sunt locuin e nu există colectoare de canalizare. reprezentată de un CAF 100 Gcal/h amplasat pe strada Letea nr. ce asigură alimentarea cu căldură pentru încălzire şi apă caldă de consum pentru consumatorii aferen i. 28. SERVICIUL DE FURNIZARE ENERGIE TERMICA AL MUNICIPIULUI BACAU Sistemul centralizat de alimentare cu apă caldă şi căldura a Municipiului Bacău se compune din: o sursa de producere centralizată a căldurii. o sursa de producere centralizată a căldurii. 2) În cadrul polilor de dezvoltare urbană Municipiul Bacău se situează pe locul 10 în ceea ce priveşte re eaua de distribu ie a apei potabile.81 11.7%.6 km de conducte de canalizare. un număr de 57 Pag. BACĂU Putere termica instalata (MWt) 5.90% din totalul beneficiarilor din municipiul Bacău.I. 9 Mai nr. Aleea Parcului nr. Luminii nr. pe primul loc în ceea ce priveşte lungimea totală a conductelor de alimentare cu apă şi pe locul 2 în ceea ce priveşte situa ia apei potabile distribuite pentru uz casnic.P.C. Bacău. 18 str. Marasesti nr. 10 surse de producere descentralizată.47 5.12 str.40 10.697 124 o re ea termică primară ce asigură transportul căldurii sub formă de apă fierbinte de la sursa centralizată SC CET SA Bacău.

CET S. prin canalele termice nevizitabile. Serviciul de ridicare a presiunii apei potabile pentru consumatorii din blocurile de locuin e cu regim de înăl ime de peste P+4 se realizează prin intermediul a 29 de sta ii de hidrofor.C.5 km de traseu. ce deservesc numai agen i comerciali. PT31. care asigură transportul apei fierbin i de la SC CET SA Bacău la diverse puncte termice este un sistem bitubular închis.U. BACAU Intergroup engineering se află în administrarea SC CET SA Bacău SA iar 10 puncte termice. BACĂU Întreaga re ea primară este de tip arborescent (radial). lungimea sa şi modul de amplasare este prezentată în detaliu în tabelul de mai jos: Nr. PT22. iar celelalte tipodimensiuni sunt amplasate atât subteran cât şi aerian. în canale termice comune pentru conductele de încălzire (tur/retur) şi pentru cele de apă caldă de consum (tur/recirculare) nevizitabile (în mai multe situa ii. re eaua se comportă ca o re ea semideschisă.941 1.P. Distribu ia energiei termice se realizează prin cele 67 de puncte termice ce asigură alimentarea cu căldura pentru încălzire şi apă caldă de consum pentru consumatorii aferen i. PT16. Re eaua Termică Primară are o lungime totala de cca 99 km de conducta. Din cele 67 de puncte termice. Diametrele nominale ale re elei sunt identice pentru tur şi retur. PT96. PT40. 20. adică cca 40.2 km sunt amplasa i subteran. PT6. în circuit închis. CT3 Miori a. precum şi re elele de canalizare). PT151. iar 10 puncte termice. Re eaua primară de transport cu diametre cuprinse între 65-360 mm este 100% amplasată subteran (cu excep ia conductelor de Dn 200 mm care sunt amplasate şi suprateran). iar 7. Conductele sunt amplasate subteran sau aerian. aşa cum este prezentată în tabelul de mai jos: Pag. PT45. PT44. un număr de 57 se află în administrarea S. se află în administrarea acestora. Situa ia re elei termice primare. CET S. PT 15.05%. PT30. 21. dar. H Nicolae Bălcescu 1.I. Re eaua termica primară este amplasata pe un teren a cărui denivelare maxima atinge cca13 m (cota minima de tern 155 m la PT 14 şi cota maxima de 168 m la PT21). H Nicolae Bălcescu 12. Ca urmare a economiei de energie electrica realizata de noile sta ii de hidrofor rezultă o economie de combustibil.600 49541 Sursa: S. PT20. PT2. cu conducte tur-retur de acelaşi diametru nominal (DN). în realitate. trec conducte de apă potabilă. din cauza pierderilor mari de agent termic. H Razboieni. se afla în administrarea acestora. PT61. PT4.62%. având valori cuprinse între 65 şi 1000 mm. PT115. PT18.A. Din totalul re elei primare. PT64. ca urmare a debransarii consumatorilor. Re eaua secundara se compune din: re eaua secundara de încălzire are o lungime totala de circa 117 km de traseu re eaua de apa calda de consum are o lungime totala de 110 km de traseu Amplasarea re elei secundare este atât de tip suprateran cât şi subteran. PT19. H Cornişa. În cadrul următoarelor loca ii au fost modernizate Hidrofoarele: PT1. adică cca 16. Sistemul de re ele termice primare. Dn conducta Dn 65 – Dn 1000 mm Tipul de izola ie clasica preizolată Lungimea traseu (M) Totala După modul de amplasare Canale Canale Exterioara nevizitabile vizitabile 200 21468 20124 7949 Anul PIF 1976 1995 - 1 Total 47. Exista numeroase trasee de conducte blindate.C.5 km de traseu sunt amplasa i aerian ceea ce reprezintă cca 43. PT 14.9 km sunt amplasa i subterane. 64 din 221 . crt. PT59. ceea ce înseamnă cca 49.A. ce deservesc numai agen i comerciali. în canale nevizitabile. Aceste conducte au fost puse în func iune în perioada în perioada 1976 – 1995. H Mihai Viteazu. PT69. conducte de gaze. în canale vizibile.D.33%.

SERVICIUL DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE În Municipiul Bacău.756 2. Bacău se clasează pe locul 6 în ceea ce priveşte volumul de gaz distribuit pentru uz casnic pe cap de locuitor.348 40.178 22.5 km de conductă cu diametre între 65 – 1000 mm. Exista pierderi mari de agent termic în re eaua primara termica datorita gradului de uzura ridicat al conductelor.22 200. 2. Exista numeroase trasee de conducte blindate.I.321 15.386 37.674 32. re eaua comportându-se ca o re ea semideschisă. ca urmare a debranşării consumatorilor (15 – 20 % din străzi).C.40 219. este asigurată de SC CET SA Bacău prin: centrala de cogenerare.80 221.U. 10 centre termice. BACAU Intergroup engineering Energie electrică MWh/an Tone combustibil conven ional 1.A.61 366.85 135.01 155. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Municipiul Gala i Brăila Oradea Bacău Piteşti Arad Sibiu Târgu Mureş Baia Mare Satu Mare Râmnicu Vâlcea Suceava Deva Gaze distribuite total uz casnic (mii mc) 30.718 Concluzii: 1.86 13.224 51.423 505 918 Tone echivalent petrol 948 335 613 Consum hidrofoare existente Consum hidrofoare noi Economie de energie electrica /combustibil 5.66 Clasament 12 8 13 6 11 7 1 4 3 2 9 10 5 Media Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 În compara ie cu ceilal i 12 poli de dezvoltare urbana.502 17. care asigură exploatarea re elei. 67 puncte termice şi re eaua primara termica ce cuprinde 49.D. Pag. 3. 65 din 221 .523 68. Tabel 22: Volumul gazelor naturale distribuite pentru uz casnic în cadrul polilor de dezvoltare urbana în anul 2007 Nr.436 2.201 44. conducte ce au fost puse în func iune în perioada în perioada 1976 – 1995. H.56 145.749 39.113 17.45 442.P.038 3.50 275.06 388. care acoperă în procent de 87% din beneficiarii existen i în municipiul Bacău. apă caldă şi căldură. re eaua de gaze naturale este concesionată către S. reabilitarea şi între inerea tuturor instala iilor existente.848 33. E-ON Gaz S.52 173. crt.346 Gaze distribuite total uz casnic/ cap de locuitor (mc/loc) 103. până la nivelul consumatorului final.69 261. Alimentarea cu energie termică a Municipiul Bacău.

crt. cu o lungime 216. Municipiul Bacău se clasează pe locul 6 în privin a distribu iei de gaz natural pentru uz casnic/cap de locuitor. 2.000 m3.324 din care: pentru uz casnic 132.441 400.178.D.600 m. cu un consum de 219.474. Jude ul Bacău se clasează pe locul 2 în regiunea Nord-Est.4 415.8 237. 3.On Gaz a reabilitat circa 9.715 77.313 534.471 76.0 32.787. Concluzii: 1.4 739. în clasamentul polilor de dezvoltare urbana. 1 Anuarul statistic al Municipiului Bacău Pag.0 710. comune Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Tabel 23: Situa ie conductelor de gaze naturale din regiunea NE în 2007 Nr. Compania E.7 371.011 73.612 409.790.000 m3.I.5 km de conducte şi branşamente de gaze naturale în cartierul Bistri a Lac din municipiul Bacău. BACAU Intergroup engineering Lungimea simplă a conductelor de distribu ie a gazelor naturale din Municipiul Bacău este de 216.9 739.P.600 m (2007).7 Volumul gazelor naturale distribuite ( mii m³ ) Total 310.U. Infrastructura de alimentare cu gaze naturale este bine dezvoltata.765.635 222. 66 din 221 .0 32. Re eaua şi volumul gazelor naturale distribuite Jude ul Bacău Anii Localită i 1) în care se distribuie gaze naturale (număr) .925. din punct de vedere al lungimii conductelor de distribu ie.0 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Conform tabelului de mai sus jude ul Bacău se situează pe locul 2 cu privire la lungimea conductelor de gaze naturale şi pe locul 2 la situa ia consumului de gaze naturale folosit pentru uz casnic din cele 6 jude e din Regiunea Nord Est.331.787 2002 22 8 2003 25 8 2004 23 8 2005 24 8 2006 25 8 2007 26 8 1) Municipii.la sfârşitul anului Total din care: municipii şi oraşe Lungimea simplă a conductelor de distribu ie a gazelor naturale (km) . după Jude ul Iaşi.9 Volum de gaze naturale consumate uz casnic (mii mc) 75.222 78.0 25.492.0 743. din care pentru uz casnic 39. ea acoperind 85% din suprafa a Municipiul Bacău. reprezentând un grad de acoperire de 851% raportat la suprafa a municipiului cu un volum de gaze naturale distribuite de 129.0 48.9 681.052 408. Situa ia acoperirii cu conducte şi instala ii de furnizare a gazelor naturale este de 85% din municipiul Bacău.1 206. oraşe.0 73.85 mc/locuitor/an.0 722.403 494.la sfârşitul anului662. 1 2 3 4 5 6 Jude ul Iaşi Bacău Neam Vaslui Botoşani Suceava Lungime totala conducte gaze naturale (km) 750.

Focus Sat.469 2001 132.443 2002 136. INTERNET. În următorul tabel se prezintă numărul de plătitori de taxă pentru serviciul public de radio şi televiziune în perioada 2001 – 2007.305 67 621. 2004 în jude ul Bacău Jud.380 174.780 317 383.565 Sursa INSSA 2008 Convorbiri telefonice (re eaua fixă a Romtelecom SA) (mii minute) Interurbane Automate Interna ionale Interna ionale manuale (mii impulsuri) manuale automate 187 512.983 2007 160. serviciile de telecomunica ii sunt asigurate în procent de 90% de Romtelecom. cablu.418 2003 234. CABLU.686 44 2. RDS.502 75.I. UPC precum şi furnizorii zonali de semnal TV: Deyvid Tv.re ea de fibră optică combinată cu cablu . Bacău Abonamente telefonice Anii (număr) 2000 126. Jude ul Bacău Plătitori de taxă pentru serviciul Plătitori de taxă pentru serviciul public de radio (număr) public de televiziune (număr) 2001 206.wireless 6) ORANGE .035 186.979 441 469.U. Overnet. agentul termic fiind asigurat cu centrale de apartament pe gaze naturale. Royal Cablu TV. Datorită scumpirii agentului termic.re ea de fibră optică .D.201 97 290.903 2005 177.372 130.re ea de fibra optică combinată cu cablu . MihuNET.P. iar cel a plătitorilor de taxa pentru serviciul public de televiziune s-a dublat în 2007 comparativ cu 2001.fibră optică . TELEFONIE. I. 2002.290 2002 70.re ea de fibră optică combinată cu cablu 4) EUROWEB . TELEVIZIUNE În Municipiul Bacău.748 2004 182. serviciile de telecomunica ii sunt diversificate şi sunt oferite de mai mul i furnizori. CityNET. Operatorii de televiziune prin cablu sunt UPCASTRAL.wireless 5) ROMTELECOM .416 104 4.836 2006 165.664 2003 137.re ea de fibră optică combinată cu cablu 3) AIR BITES .149 2004 135. Se poate observa ca numărul plătitorilor de taxa pentru serviciul public de radio a scăzut considerabil. Fx Net Airbites.014 177.wireless Al i furnizori de servicii de internet sunt: ASYnet.wireless numai pentru abona i 2) RDS&RCS . 67 din 221 .987 Sursa: Societatea Română de Televiziune şi Consiliul Na ional al Audiovizualului În continuare este prezentata o situa ie a utilizării serviciilor de telefonie: Tabel 24: Activită ile de telefonie1) în anii 2000.884 Concluzii: 1) În municipiul Bacău. există apartamente şi gospodării individuale debranşate de la sistemul central de încălzire. Pag. 2003. Digi TV.440 76. Re ele de internet sunt asigurate de următorii operatori prin re ele de mai multe tipuri: wireless. SERVICII DE TELECOMUNICA II.wireless 7) VODAFONE . fibră optică: 1) UPC .464 94 4. 2001. BACAU Intergroup engineering 4.054 85 3. În municipiul Bacău televiziunea prin cablu este în mare parte asigurată de un singur operator de televiziune digitala prin satelit.568 20 2.079 194.

I. str. Letea. În tabelul de mai jos este prezentata situa ia instala iilor electrice în Municipiul Bacău. cablu TV.30 325. Calea Moldovei.L.C. str. 9 Mai. I. în propor ie de 85 .4 kV tensiune. I.4 kV execu ie 2006 2009 33. Milcov Sursa E.4 kV 51. Acoperirea cu re ele electrice este de 99%.40 Linie electrica subterana joasa 60% 138.84 6/10/20 kV 114. Mărgineni. Starea de uzură a instala iilor este între 40 – 60% În perioada 2006 – 2009 concesionarul a reabilitat 33. re eaua de energie electrică este concesionată către S. aeriană şi îngropată. Banca Na ionala. str. care asigură exploatarea re elei. Iluminatul public are 3 tipuri de re ele: combinată. Nicolae Bălcescu. Vadu Bistri ei. Tipul instala iei Starea instala iei (%) (st.50 0. 22 Decembrie. SERVICII DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA ŞI ILUMINAT PUBLIC În Municipiul Bacău. Partizani.4 kV 6/10/20 kV 0. Semnalul de televiziune se transmite prin re ea aeriană. 68 din 221 . Nufărului.90% din municipiul Bacău. str.D.DRAGOMIR BADIU GENERAL EREMIA GRIGORESCU lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 GRIGORE TĂBĂCARU LIBERTĂ II LOCOTENENT VASILE NICULESCU MACILOR MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU OGORULUI ORIZONTULUI PETUNIILOR POLIGONULUI RODNEI SALCÂMILOR ŞTEFAN ZELETIN TIMPULUI TURBINEI VASILE MERICA ZORELELOR lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi lipsa stâlpi De asemenea sunt străzi cu avarii frecvente ale iluminatului public: str.30 0. iluminat public Linie electrica subterana medie tensiune Linie electrica subterana joasă tensiune 60% 65% 40% 50% 60% 28.L.4 km din linia electrică subterană de medie tensiune. Calea Moineşti.ALEXANDRU SAFRAN BARAJULUI CANTONULUI CEZAR UNCESCU CONSTANTIN MUŞAT CĂPITAN ERNEST TÂR ESCU CĂPITAN VASILE MERICA CIREŞOAIA CRĂI ELOR CONSTANTIN PLATON COSTACHE RADU GHEORGHE HOCIUNG GHEORGHE NEGEL GHEORGHE VRÂNCEANU GENERAL DR. Gheraiesti. Caragiale. E-ON Moldova Distribu ie S. Milcov. de uzură) Capacită i Lungimi Tensiuni (km) Faza de lucru Lucrări reabilitare lungime anul (km) Linie electrică aeriană medie tensiune Linie electrica aeriana joasa tensiune Linie electrica aeriana joasa tensiune. BACAU Intergroup engineering 2) Popula ia are acces foarte facil la serviciile de telefonie.U. str. 3) Aproape toata popula ia Municipiului are acces la servicii de televiziune. str. IIuminatul public necesita reabilitare pe străzile: Calea Marasesti. iluminat public 411 buc.65 310. Tolstoi.ON Moldova Distribu ie SA Primăria Bacău are în administrare serviciul de iluminat public. J. În municipiul Bacău exista 33 de străzi pe care lipsesc stâlpii de iluminat public: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ALEEA MOLDOVI EI CALEA DR.A.P. Bacovia.89 0. str. str. str. Cornişa Bistri ei. Caragiale. Posturi de transformare Sta ii electrice: Bălcescu. str. reabilitarea şi între inerea tuturor instala iilor existente. Pag. Serviciul de telefonie are acoperire de 95% în cazul re elelor fixe şi de 99% în cazul re elelor de telefonie mobila.

4 buc. autogunoiera IVECO 23 B 77 TWW . SERVICIUL DE MANAGEMENT AL DESEURILOR ÎN MUNICIPIUL BACAU În municipiul Bacău gestionarea deşeurile municipale este realizată de 3 operatori: SC SOMA SRL Bacău. BACAU Intergroup engineering La primăria Bacău există solicitări de montare a stâlpilor pentru străzile: str. Recipientele pentru precolectare selectivă sunt amplasate în următoarele zone: ZONA ZONA l – Cartier Republicii ZONA II – Cartier Tache ZONA III – Cartier Tache ZONA IV – Cartier Cornişa ZONA V – Cartier Bistri a Lac ZONA VI – Cartier Bistri a Lac ZONA VII – Cartier Centru ZONA VIII – Cartier Miori ei TOTAL Hârtie/Carton 2 0 0 2 2 2 3 0 11 PET 12 0 3 31 20 27 25 15 133 Hârtie/Carton 24 m3 0 0 0 1 0 4 0 1 6 Pag. str. prin contract de concesiune colectarea şi transportul deşeurilor menajere în mun. agen ii economici din zonă. autogunoiera IVECO TI SN 23 . IVECO trakker 260 T45 . Aceste recipiente deservesc popula ia. Vasile Merica.1 buc autogunoiera IVECO 150 E18K.P. C-tin Platon.1 buc.2 buc. 69 din 221 .U. autogunoiera IVECO . 2. autogunoiera IVECO 23 B 77 TXA . Gheorghe Negel. străzi cu avarii frecvente ale iluminatului public şi străzi pe care sistemul de iluminat public trebuie reabilitat. agen i economici şi Institu ii publice este realizată de S. str. Ciresoaia.B 70 GHB.1buc.I.R.1buc. autogunoiera Mercedes . Pentru transportul deşeurilor menajere S. măturatul manual şi coşurile stradale.2 buc. autogunoiera IVECO EURO CARGO. Institu iile şi pie ele. Iluminatul public în Municipiu este satisfăcător.1 buc autogunoiera .L.2 buc autogunoiera IVECO EURO . Costache Radu. str. str. autocompactoare MAN . Bacău. buc autogunoiera IVECO 23 MC. str. Bacău care asigura. Concluzii: 1.C. Bacău foloseşte următoarele utilaje: autogunoiera AGR 12 . K.1 buc.1 buc IVECO trakker .10 buc. ECO-ROM Ambalaje şi Direc ia Servicii Publice din cadrul Primăriei. Colectarea deşeurilor menajere şi asimilate celor menajere de la locuin e individuale şi blocuri. autogunoiera IVECO DAILY 65C15 .4 buc.1 buc.1 buc. Conform datelor aflate în eviden a Primăriei Bacău exista străzi care nu au stâlpi pentru iluminat public. Orizontului.D. dar există probleme în zonele în care s-au extins arealele cu locuin e. Direc ia de Servicii publice Bacău asigura şi colectarea deşeurilor stradale din măturatul mecanic pentru jumătate din Municipiu.R. Direc ia Servicii Publice din cadrul Primăriei răspunde de măturatul mecanic pentru jumătate din municipiu. SOMA S.C. Deşeurile reciclabile colectate separat sunt preluate de SC SOMA SRL prin intermediul recipientelor pentru precolectare selectivă amplasate în cartierele municipiului Bacău.L. SOMA S. Acoperirea cu re ele electrice în municipiului Bacău este în procent de 99%.

P.I. Pag.U. 70 din 221 .D. BACAU Intergroup engineering Gestionarea deşeurilor în municipiul Bacău are loc conform schemei de mai jos realizata de către SC SOMA SRL Bacău.

U.D. BACAU Intergroup engineering Pag.P.I. 71 din 221 .

deşeurile menajere de la popula ie colectate în municipiul Bacău au scăzut aproape până la 50%. PERICULOASE (tone) 1 55.20 2 62. cantitatea men inându-se în limitele legislative existente.2% 0.P.25 Sursa Agen ia de Protec ia Mediului Bacău ANUL 2004 2005 2006 2007 În ceea ce priveşte deşeurile medicale periculoase generate în municipiul Bacău.5% - Cantită i de deşeuri medicale periculoase generate în municipiul Bacău Nr.28 24675 29716 Deşeuri menajere de la 42546 45500 27964 popula ie (în amestec) Deşeuri menajere de la unită i economice. cantitatea de deşeuri de la agen i economici şi institu ii s-a dublat. hârtie/carton 10% 10% 10% 2. ceea ce înseamnă că s-au realizat numeroase construc ii.5% 0. juridice şi institu ii.1% 0. modernizări. BACAU Intergroup engineering Conform centralizării anuale în perioada 2000 – 2007. conform tabelului de mai sus se constată o creştere a cantită ii de deşeuri medicale periculoase.72 100% 10% 2% 10% 3% 66.42 26048.17 39072. 72 din 221 . textile 10% 10% 10% 6. În următorul tabel sunt prezentate cantită ile de deşeuri colectate de municipiul Bacău în perioada 2000-2007.D. metal 0.5% 93% 2.U. reabilitări de către persoane fizice.2% 3% 2% 1% 8% 30. institu ii. total din care: 1.2 100% 10% 2% 2. Tabel 25: Cantită i de deşeuri colectate în municipiul Bacău (2000 – 2007) Tip deşeu colectat în municipiul Bacău Anul 2000 Anul 2001 Anul 2002 Anul 2003 Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Cantită i colectate (tone) 49825 13485 61490 15282 29674. biodegradabile (vegetale şi 56% 56% 68% animale) 7.5% 40112 12800 100% 1% 0.I.00 4 67.7% 6% 8.2% 2% 3.5% 3% 6% 190 15323. birouri.74 21143.1% 1% 4. sticlă 0.53 3 70.5% 2% 0. plastic 5% 5% 3% 5. DESEURI MEDICALE crt. 14900 13194 26824 comerciale. unită i sanitare Deşeuri din materiale de construc ii şi deşeuri de la 9975 125 500 demolări Deşeuri din servicii municipale Compozi ia medie pentru deşeuri 100% 100% 100% menajere. Pag.7% 18.8% 15% 40% 240 15512. altele Sursa Agen ia de Protec ia Mediului Bacău 1120 18398 100% 18% 3% 4% 6% 11% 25% 16% 17% 3200 15800 100% 0. inerte 18.5% 3% 5. iar în anul 2007 cantitatea de deşeuri din materiale de construc ii şi demolări a cunoscut o creştere masivă (400%).5% 10% 3% 63.

107 Colectare/ Tratare SC SOMA SRL Bacău.821 Sursa Agen ia de Protec ia Mediului Bacău Cantitatea de deşeuri din echipamente electronice şi electrice s-a triplat în 2008 fa ă de 2006. Cantitatea de nămol rezultată în Municipiul Bacău.I. sta ia de epurare având doar treaptă mecanică. VSU colectate Nr. la nivelul municipiului Bacău An Nr. cantitatea de apă uzată a fost de 758. 1 A Sursa Agen ia de Protec ia Mediului Bacău Municipiul Bacău Pag. str.041 tone/an conform normativelor şi standardelor cu privire la canalizarea apelor uzate menajere şi pluviale. Cantită i de deşeuri din echipamente electrice şi electronice (DEEE) colectate în municipiul Bacău: Cantitate DEEE colectata în 2006 ( tone) Cantitate DEEE colectata în 2007 (tone) 23. conform tabelului de mai sus. Alexei Tolstoi nr. Izvoare nr.260 11. Situa ia vehiculelor scoase din uz (VSU) colectate/tratate. 73 din 221 .U. BACAU Intergroup engineering Situa ia cantită ilor de nămoluri generate în sta iile de epurare a apelor uzate orăşeneşti şi industriale din municipiul Bacău: Nr. str.09. crt.441 locuitori. str.D.2008 (tone) 30.475 Cantitate DEEE colectata până la 30. Aeroportului nr.1 bis Colectare SC REMAT SA IAŞI Bacău. Izvoare nr.P. NĂMOLURI GENERATE DE LA STATIA DE EPURARE ORASENEASCA (tone/an) 1 234000 2 216000 3 879592 4 702634 Sursa Agen ia de Protec ia Mediului Bacău NAMOLURI GENERATE DE LA STATII DE EPURARE INDUSTRIALE (tone/an) 5252 4227 7936 7079 ANUL 2004 2005 2006 2007 Cantitatea de nămoluri rezultată din sta ia de epurare orăşenească fa ă de anii 2004 – 2005 a crescut de aproximativ 4 ori în anul 2007. condensatori cu con inut de PCB scoşi din uz Nr. situa ia fiind similară pe plan na ional. str. respectiv de 702.6 SC HIDROCONSTRUC IA SA Bacău. la nivelul municipiului Bacău Nr. Pentru o popula ie la nivelul anului 2007 de 178. condensatori cu con inut de PCB afla i în func iune 370 Sursa Agen ia de Protec ia Mediului Bacău 1169 La nivelul anului 2008 în municipiul Bacău existau 16 agen i economici care de ineau condensatori cu con inut de PCB scoşi din uz şi 8 agen i economici ce de ineau condensatori cu con inut de PCB afla i în func iune. VSU tratate 2003 351 351 2004 276 276 2005 630 625* 2006 386 97 2007 307 596 Sursa Agen ia de Protec ia Mediului Bacău Numărul operatorilor economici autoriza i pentru colectare/ tratare VSU Operatori economici Puncte de lucru Bacău SC REMAT SA BACĂU Bacău.634 tone/an a fost mai mica fa ă de cantită ile de nămol produse în anul 2006. în această perioadă crescând vânzarea de produse electrocasnice şi de calculatoare. Situa ia echipamentelor cu con inut de PCB.

89 1377.69 671. str.398 95.39 5. Calea Republicii nr. popula ia de asemenea fiind în declin numeric.047 43. ANDISIMO SRL S. nefiind dotat cu facilita i de tip sta ie de sortare. nr.662 82. 1 Bacău. şi valorificarea par ială a deşeurilor tip: PET.12 5848.83 32600.555 10. Pag.528 82. Rumeguş 1385 1462 0 12.19 2004 181. str. situa ia la nivel jude ean. luna octombrie.C.I. Gradul de umplere a depozitului de deşeuri este de 90% – a se vedea şi observa iile din concluzii Deşeurile industriale.23 Sursa Agen ia de Protec ia Mediului Bacău Stoc anterior 0 50. În municipiul Bacău există 4 Agen i economici care tratează şi reciclează deşeurile de diverse categorii: PET.441 82. Deşeuri municipale 11228 11228 2. constituie o sursa majoră de poluare pentru mediu. Muşat. deşeuri de hârtie.08 93.62 2006 179. PE.C. Chimiei nr. tratarea acestora realizându-se în punctul de lucru Iaşi. Depozitul actual de deşeuri nu este un depozit conform de deşeuri.227 16.86 16.765 88.24 11. PCB / PCT (litri) 0 0 32600. carton şi materiale plastice (PE) Deşeuri petroliere Uleiuri uzate şi şlamuri din rezervoare Sursa Agen ia de Protec ia Mediului Bacău Procentul popula iei deservite a scăzut din 2001 până în 2007. Anvelope uzate 63. str. Anul Popula ia urbana Popula ie urbana deservita % 2001 206. BACAU Intergroup engineering SC Remat SA Iaşi – punct de lucru Bacău este autorizat numai pentru colectare VSU.95 97. str.40 2003 183.54 2002 184.07 12.86 0. deşeuri lemnoase în 2009. Vadu Bistri ei nr. anvelope uzate. Hârtie / carton 669.11 La nivelul anului 2009. crt 1 2 3 4 Agentul economic S.6 61.37 2007 178. carton şi materiale plastice (PE).Octombrie 2009 Denumire material Cantitate (tone) Stoc colectată valorificată eliminată (tone) 1.U.P. din care: 5541.77 5201. Acumulatori auto 35. deşeurilor colectate a fost următoarea: Situa ia deşeurilor colectate la nivelul jude ului Bacău . 74 din 221 . Deşeuri lemnoase.211 84. LETEA SA S.68 9.225 Conform situa iei de mai sus se constată eliminarea completă a deşeurilor municipale şi spitaliceşti.98 4.23 16.562 85. Chimiei nr.90 2005 180.C. str. 188. datorită modului în care sunt gestionate.6 8. deşeuri petroliere. Deşeuri spitaliceşti 16. în prezent nu există un depozit industrial conform.03 152. Letea nr.519 6. acumulatori auto.318 82. Sticlă 0 0 0 3.9138 149.04 47. 46-48. 6 Deşeuri valorificate Deşeuri PET Deşeuri de hârtie.3 Bacău. 17 Bacău.51 19. Uleiuri uzate 0.28 53.457 5508. PET 90.83 7.D. uleiuri uzate şi şlamuri din rezervoare Nr.128 60. QUARTEK GRUP SRL Punct de lucru Bacău. TISECO SRL S. Hârtie/carton. PE 21.94 9. C.C.

Cantitatea de nămol rezultată din sta ia de epurare orăşenească fa ă de anii 2004 – 2005 a crescut de aproximativ 4 ori în anul 2007. ANDISIMO SRL valorifică deşeuri PET. o dată cu realizarea noului depozit de deşeuri. Recipientele pentru precolectare selectivă sunt amplasate în 6 din cele 11 cartiere. Conform datelor furnizate de Agen ia de Protec ia Mediului Bacău. S. 7. referitoare la avantajele colectări selective. cantitatea de deşeuri de la agen i economici şi institu ii s-a dublat. deşeuri lemnoase. Deşi sistemul pentru colectarea selectiva a deşeurilor exista. asigurând peste 50% din necesarul dotărilor pentru colectare selectivă. Pag. SC SOMA SRL Bacău colectează deşeurilor menajere şi asimilate celor menajere precum şi deşeurile stradale din măturatul mecanic pentru 50% din suprafa a municipiului pe baza unui contract încheiat cu Primăria Bacău 2. cantitatea men inându-se în limitele legislative existente.D. Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere este o problema ce va fi rezolvata în 2010. În perioada 2000 – 2007. juridice şi institu ii. Hârtie/carton.I. BACAU Intergroup engineering Concluzii: 1.A. S.C. 11.2007. deşeurile menajere de la popula ie colectate în municipiul Bacău au scăzut aproape până la 50%. Depozitul actual de deşeuri nu este un depozit conform de deşeuri. Direc ia Servicii Publice din cadrul Primăriei răspunde de măturatul mecanic pentru cealaltă jumătate din municipiu (pentru care nu există contract cu SC SOMA SRL).C. iar în anul 2007 cantitatea de deşeuri din materiale de construc ii şi demolări a cunoscut o creştere masivă (400%). la nivelul anului 2009 luna octombrie se constată eliminarea completă a deşeurilor municipale şi spitaliceşti şi valorificarea par ială a deşeurilor tip: PET. anvelope uzate. măturatul manual şi coşurile stradale 4. Se constată o creştere a cantită ii de deşeuri medicale periculoase în perioada 2004 . finan at din fonduri ISPA. 9.C. QUARTEK GRUP SRL valorifică Uleiuri uzate şi şlamuri din rezervoare. Gradul de umplere a depozitului de deşeuri este de 90%. situa ia fiind similară pe plan na ional. Cantitatea de deşeuri din echipamente electronice şi electrice s-a triplat în 2008 fa ă de 2006. 10. SC SOMA SRL colectează deşeurile reciclabile colectate prin recipientele de colectare selectivă pe baza unui contract încheiat cu Primăria Bacău 3. acumulatori auto. modernizări. 8. valorifică Deşeuri de hârtie. În municipiul Bacău există de asemenea 4 Agen i economici care tratează şi reciclează deşeurile de diverse categorii: S.634 tone/an a fost mai mica fata de cantită ile de nămol produse în perioada anterioara (2004-2006).C. ceea ce înseamnă că s-au realizat numeroase construc ii.U. 6. 5. 12. LETEA S. TISECO SRL valorifică Deşeuri petroliere. carton şi materiale plastice (PE). lucru ce poate fi remediat prin ini ierea de campanii mai ample de informare publica. S. 75 din 221 .P. procesul întâmpină problema depozitarii deşeurilor la comun. Cantitatea de nămol rezultată în municipiul Bacău în anul 2007 de 702. în această perioadă crescând vânzarea de produse electrocasnice şi de calculatoare. reabilitări de către persoane fizice. sta ia de epurare având doar treaptă mecanică. PE.

Municipiul Bacău dispunea de următoarele componentele ale infrastructurii de învă ământ. Din punct de vedere statistic. Cabinetele de specialitate dotate cu aparatură şi documenta ie tehnică necesară pentru studii şi consulta ii de specialitate. Cadre didactice angajate în Municipiul Bacău Niveluri de instruire Total Învă ământ preşcolar Învă ământ primar şi gimnazial (inclusiv învă ământul special) Învă ământ primar (inclusiv învă ământul special) Învă ământ gimnazial (inclusiv învă ământul special) Învă ământ liceal Învă ământ profesional şi de ucenici Învă ământ postliceal Învă ământ superior Învă ământ superior public Învă ământ superior privat Sursa: INSSE 2008 Număr persoane 2499 352 791 307 484 981 65 6 304 262 42 La finalul anului 2008. materiale didactice pentru efectuarea experien e didactice şi lucrări practice.P.D. doar 6 angaja i. BACAU Intergroup engineering L. 76 din 221 . un număr însemnat dintre aceştia sunt navetişti. Pag. aproximativ 981 angaja i iar cea mai mica pondere cei ce provin din învă ământul post-liceal. Laboratoarele şcolare necesită înzestrări cu instala ii. raportat la numărul total de locuitori din Bacău. În Municipiul Bacău exista aproxima i 2500 cadre didactice (cu norma întreaga sau norma par iala). instrumente. Componente ale infrastructurii de învă ământ Săli de clasa şi cabinete şcolare Laboratoare şcolare Săli de gimnastica Ateliere şcolare Terenuri de sport Număr PC-uri Sursa: INSSE 2008 Cantitate 1193 237 37 89 42 2692 Sălile de clasa destinate procesului de educa ie şi instruire şcolara. aparatură. substan e. sunt utilizate de două clase de elevi în mod succesiv în decursul unei zile. Fiind un oraş cu tradi ie în ceea ce priveşte sistemul educa ional. de la grădini e până la institu ii de învă ământ superior. exista elevi şi studen i la toate aceste nivele de studiu şi în mod evident. prezentate în Tabelul de mai jos.I. Atelierul şcolar este înzestrat cu aparatură. asigurând deopotrivă actul educa ional la toate nivelele pentru elevii şi studen ii din localită ile jude ului. Bacău dispune de o re ea consolidata de institu ii educa ionale. maşini şi utilaje destinate experien elor şi lucrărilor practice în cadrul unei scoli. instrumente. INFRASTRUCTURA EDUCA IONALA Sistemul de învă ământ acoperă toate nivelele de educa ie şi formare. Cea mai mare pondere în totalul angaja ilor o reprezintă cei ce provin din învă ământul liceal.U.

au fost inscrisi.925 12.D.învă ământ privat TOTAL Sursa: INSSE 2008 Număr persoane 5.949 6.080 11.U.406 diferen a -1253 0 798 195 -260 GRADINITE În Municipiul Bacău func ionează 29 gradinite de stat şi 2 gradinite particulare. în gradinite. În contextul în care noua Lege a Educa iei va fi aprobata.668 1.333 11. 77 din 221 .346 28. 4995 copii.146 nr inscrisi 5. liceeni.473 31.925 13. Vrânceanu Colegiul Na ional Ferdinand I Colegiul Na ional Pedagogic Ştefan cel Mare Colegiul Na ional V.212 2.963 În anul şcolar 2009/2010 situa ia şcolarizării din Municipiul Bacău este centralizată în tabelul următor: preşcolar scoli I-VIII liceal profesional total nr locuri 4. Alecsandri Colegiul Tehnic Anghel Saligny Colegiul Tehnic Dumitru Mageron Colegiul Tehnic Henri Coanda Pag. În anul şcolar 2007 – 2008.P. probleme în privin a locurilor din gradinite. în Municipiul Bacău. ÎNVĂ ĂMÂNT PREUNIVERSITAR În Municipiul Bacău func ionează un număr de 8 colegii. 7 licee. Acest lucru ar putea crea. în Municipiul Bacău.învă ământ public Studen i inscrisi . iar în anul şcolar 2008-2009 au fost inscrisi aproximativ 4700 copii.161 811 117 7. BACAU Intergroup engineering În tabelul următor este prezentată o eviden ă a numărului de beneficiari ai nivelelor educa ionale: preşcolari.335 5.205 2. SCOLI GENERALE ŞI SPECIALE La nivelul municipiului Bacău exista 24 scoli generale şi 2 scoli de arte şi meserii. şcolari.I. studen i. Niveluri de instruire (2008) Copii inscrisi în gradinite Elevi inscrisi în învă ământul preuniversitar Elevi inscrisi în învă ământul primar şi gimnazial (inclusiv învă ământul special) Elevi inscrisi în învă ământul primar (inclusiv învă ământul special) Elevi inscrisi în învă ământul gimnazial (inclusiv învă ământul special) Elevi inscrisi în învă ământul liceal Elevi inscrisi în învă ământul profesional şi de ucenici Elevi inscrisi în învă ământul postliceal Elevi inscrisi în învă ământul de maiştri Studen i inscrisi Studen i inscrisi .300 89.870 1. învă ământul preşcolar va deveni obligatoriu.386 13. Exista colegii de tradi ie acoperind diverse specializări astfel: Colegiul Economic Ion Ghica Colegiul Na ional Gh.278 31.512 5.629 12.

Facultatea de Management 2 Departamente: Departamentul de Rela ii Interna ionale. Formare Continuă şi Doctorat (DCTTSPFCD.567 Universitatile din Bacău au în cadrul lor următoarele specialită i: 1. Eşantionul de lucru a fost alcătuit din 895 responden i (Facultatea de Inginerie – 308 absolven i. ancheta psihosocială s-a desfăşurat în perioada: octombrie . BACAU Intergroup engineering SISTEMUL UNIVERSITAR În Municipiul Bacău exista 2 universită i acreditate . Centrul de cercetare ştiin ifică. informare şi formare a managerilor şi marketerilor 2. Facultatea de Ştiin e. juridic. Pag. Facultatea de Ştiin e ale Mişcării. DPPD . administra ie publica. după doi ani de la absolvire.33% ( 764 absolven i) îşi desfăşoară activitatea în domeniul specializării absolvite.310.P. Departamentul de Rela ii Interna ionale.88% (885 absolven i) din totalul responden ilor cuprinşi în eşantionul de lucru. lucrează 98.D. Studen ii care se înscriu la Universitatea de Stat au posibilitatea de a intra pe locuri subven ionate integral. promo ia 2006. Departamentul de Management al Calită ii.67% ( 121 absolven i) lucrează în alt domeniu. Facultatea de Ştiin e . la Facultatea de Ştiin e .decembrie 2008. Tabel 26: Lista Universită ilor din Bacău Denumirea unită ii Universitatea din Bacău Universitatea George Bacovia Total Nr. Facultatea de Inginerie. La Universitatea de Stat.112 absolven i. Transfer Tehnologic. Facultatea de Ştiin e ale Mişcării. 78 din 221 .71 absolven i. Studii Postuniversitare. În prezent. 2. Rezultatele anchetei au eviden iat următoarele aspecte: 1. Restul de 1. Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău dispune de: 5 Facultati. Facultatea de Litere.Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 3 Centre: Centrul LCCI . Sportului şi Sănătă ii 5 Departamente: Departamentul de Consiliere Profesională.36. Centrul virtual de informare şi formare continua în gestiunea afacerilor. Universitatea George Bacovia Bacău dispune de : 3 Facultati: Gestiune. Facultatea de Litere . la Facultatea de Inginerie . Centrul ECDL (European Computer Driving Licence). în timp ce 1. învă ământ la Distan ă şi Învă ământ Frecven ă Redusă Potrivit unui Raport privind gradul de inser ie pe pia a muncii a absolven ilor Universită ii din Bacău (toate facultă ile).Universitatea de Stat Bacău şi Universitatea particulara „George Bacovia“. medicina etc. În cadrul universitatii „George Bacovia“ toate locurile disponibile necesită plata unei taxe. iar la cea de Sport .12% (10 absolven i) nu lucrează. Centrul regional de consultanta. 86. Facultatea de Ştiin e Economice.567 9. iar 13.Centru Autorizat de pregătire şi examinare London Chamber of Commerce and Industry în domeniul Business English.000 2.560 de locuri oferite de Universitatea de Stat sunt destinate studen ilor care sunt dispuşi să plătească taxa. Departamentul de formare.65.U. Din totalul celor care lucrează ( 885 absolven i).I. informare şi perfec ionare în domeniul Informaticii Economice. Sportului şi Sănătă ii – 224 absolven i ).45. economic. Departamentul de Cercetare. Aceste universită i oferă o larga paleta de cursuri şi specializări în diferite domenii: tehnic. la Facultatea de Litere sunt disponibile 90 de locuri fără taxă. studen i 7. Facultatea. Facultatea de Ştiin e Economice – 180 absolven i. la Facultatea de Ştiin e Economice .

Cuza” Iaşi. în prezent „Vasile Alecsandri” este partener în proiectul Network of Small RURal communities for ENERgetic-neutrality acronim RURENER. Formare Continuă şi Doctorat din Universitatea din Bacău s-a înfiin at în anul 2008. precum şi realizarea unor granturi. în colaborare cu Garda Na ionala de Mediu Bacău şi Gruparea Mobila de Jandarmi. Colegiul Na ional Pedagogic “Ştefan cel Mare” cu 1500 elevi. colective. Pentru valorificarea cât mai bună a rezultatelor cercetării ştiin ifice individuale şi colective ale cadrelor didactice. Universitatea de Vest din Timişoara. tratate. care să desfăşoare activită i de cercetare competitive (institute.Eco . "24-30 aprilie 2006 Săptămâna Verde a Oraşului" şi "Campania Adept .Parc European". Universitatea din Bacău.D. Universitatea “Danubius” din Gala i etc. Departamentul de Cercetare din cadrul Universită ii George Bacovia urmăreşte solu ionarea unor probleme teoretice şi aplicative concretizate în studii. Informatică avansată şi Tehnologia Informa iei în Afaceri. Unul din proiecte: "Garda de Mediu a Copiilor . de educa ie postuniversitară şi de doctorat. participă Grupul Şcolar “Mihai Eminescu“* cu 512 elevi. cuprinde 4 ac iuni locale: "Bacăul Oraşul Eco . Pag. “Dreptul la un mediu curat. Universitatea “Al. Activitatea de cercetare dezvoltare din cadrul universită ii se desfăşoară în laboratoarele din institu ie în următoarele domenii: Marketing. Transfer Tehnologic. Se urmăreşte dezvoltarea şi promovarea unor colective de cercetare puternice. USA). BACAU Intergroup engineering Din cadrul ac iunilor extraşcolare. Proiectul se derulează în perioada 2008 – 2011 şi are 12 parteneri din Fran a.P. de la principii şi norme la efecte depline în societate” Este o campanie finan ata din fonduri PHARE derulata de Centrul Regional de Ecologie Bacău.Un nou început" lansat în 2007 de către Clubul de Ecologie şi Turism "Veni i cu Noi" din Bacău. de Interna ional Society for Intercommunicating of new Ideas (Boston.I. articole.Eco". Academia de Studii Economice Bucureşti. Grecia. Germania. Belgia). la nivel de Municipiu se desfăşoară următoarele activită i: Proiectul "Adept . 79 din 221 . Departamentul de Cercetare. centre. publicate în edituri de prestigiu. Universitatea acordă certificate în baza unui program de certificare a aptitudinilor de operare pe calculator recunoscute la nivel interna ional. cerin ele pie ei muncii în domeniul serviciilor sociale. creşterea numărului şi a calită ii programelor de cercetare în scopul atragerii de fonduri pentru sus inerea activită ii de cercetare. I. Şcoala de Arte şi Meserii cu 605 elevi şi Şcoala “Alexandru Ioan Cuza” cu 1332 elevi. parte a „Competitiveness and Innovation Framework Programe”. finan at prin programul Inteligent Energy Europe. România. Şcoala “Alecu Russo” cu 419 elevi. 10 cu 729 elevi. laboratoare). Spania. sprijinirea şi dezvoltarea prin intermediul Universită ii din Bacău a diverselor programe de cercetare. Italia. Colegiul Tehnic “Dumitru Mangeron” cu 1093 elevi. cât şi prin contracte de cercetare încheiate în vederea rezolvării unor probleme de interes economic. de SPACE (Ghent. Şcoala “Mihail Sadoveanu”* 536 elevi Şcoala nr. Universitatea „Dunărea de Jos” Gala i. acestea participă la conferin e. simpozioane şi sesiuni ştiin ifice organizate de Universitatea “George Bacovia”. fata de problemele de mediu. Şcoala de Arte şi Meserii “Dimitrie Leonida” cu 472 elevi. integrarea colectivelor de cercetare ale universită ii în consor ii na ionale şi interna ionale de cercetare. în parteneriat cu Universitatea Nord Baia Mare şi Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti – centrul de studii Brăila pentru creşterea relevan ei învă ământului superior în Asisten a socială. Studii Postuniversitare. sus inerea bazei materiale a cercetării. "Harta Verde a municipiului Bacău". Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău.U.dreptul nostru la viitor" urmăreşte conştientizarea tinerilor. Marea Britanie şi Ungaria. asigură promovarea. Rezultatele cercetării sunt valorificate prin activită i de consultan ă oferite unor agen i economici. Universitatea a beneficiat în cadrul programului POSDRU. Management.

150. Bulgaria. Irlanda şi Italia De asemenea pentru perioada ianuarie – aprilie 2010. din Fonduri SOCRATES şi F.100. dezvoltarea capacitatilor de integrare şi autoevaluare. pentru perioada septembrie – decembrie 2009. finan ate de la bugetul de stat. jude ene. stagii de pregătire) pentru cadre didactice din şcoli. PROIECT PHARE 2003/005-551.S. Licee şi colegii. au fost repartizate după cum urmează: .E în Portugalia. Grecia. Obiectivele plasamentului au fost: achizi ia în plan profesional şi personal a unei culturi tehnice şi generale care sa faciliteze integrarea pe pia a europeana a muncii.Bacău Grup Şcolar De Ecologie Şi Protec ia Mediului "Grigore Antipa" Bacău Şcolar Industrial "Letea" Bacău Şcoala Cls. dezvoltarea abilita ilor profesionale şi a competentelor lingvistice pentru o buna adaptare la dinamica din domeniul electronicii şi comunica iilor.T.00 33.Şcoala Europeana Strategii Educa ionale De Diminuare A Manifestărilor Şcoala Cu Cls. Elevii selecta i au fost de la clasele a XI.S.C. Titlu Proiect Organiza ia Care Înva ă Azi Elev .V. Proiectul vizează compararea sistemelor de învă ământ. de la MEdCT prin inspectoratul şcolar. Karpen” Bacău a derulat în perioada 2005 . Portugalia.Ed.Montmorency. în Cipru. s-au acordat 14 Granturi (burse de studii externe.140 burse pentru elevi din Republica Moldova .02 ”Acces la educa ie pentru grupurile dezavantajate“ – programul a fost desfăşurat în 11 unită i de învă ământ PROIECTE ŞI PROGRAME AVIZATE DE MEdCT: Strategia Na ională de Ac iune Comunitară (activită i de voluntariat) Fiecare copil în şcoală (parteneriat Ovidiu Rom şi ISJ Bacău) Eco – Şcoala (14 unită i şcolare) Tradi ii pascale germane (parteneriat ISJ Bacău şi Funda ia Leonhardt) Peste 120 de PROIECTE. În perioada 2004-2005 în cadrul aceluiaşi colegiu s-a derulat proiectul "FORMARE PROFESIONALA ÎN ELECTRONICA ŞI TELECOMUNICATII" având ca partener Colegiul Avantages – Portsmouth. Spania. Belgia.807. Lycee Professionnel «Turgot» . Cehia. Finlanda.I.01. PROGRAME şi PARTENERIATE (locale. găsirea mijloacelor şi instrumentelor utile în orientarea şi inser ia profesionala a elevilor. 1-8 "Alexandru Ioan Cuza" Suma (RON) 46. Sofia. din Fonduri SOCRATES şi F. la agen i economici din Marea Britanie pentru efectuarea unui stagiu de practica pe tematica prezentata în propunerea de proiect. Fran a. Marea Britanie.". Olanda.D. interna ionale) AVIZATE DE ISJ BACĂU Programul de Granturi pentru Educa ie Lista proiectelor finan ate de M.E. 1-8 "Ion Luca" Bacău De Violenta În Institu iile De Învă ământ Sursa: www.020. s-au acordat 22 Granturi (burse de studii externe. Proiectul a constat intr-un plasament a unui număr de 10 elevi.2008 proiectul "CONSTRUIRE SON PARCOURS D'ORIENTATION" la care au participat “Lycee provincial d'enseignement technique” Hainaut.00 34.circa 5272 burse „bani de liceu”. (180 lei/luna conform legisla iei în vigoare) În anul şcolar 2009 – 2010.00 Creativitate În Electromecanica Grup Şcoala Ecologica . respectiv. . 80 din 221 .ISJ BACAU. licee şi grădini e. Fran a. Marea Britanie şi Italia.420. Portugalia The Na ional Trade and Banking High School. stagii de pregătire) pentru cadre didactice din şcoli.U. în jude ul Bacău: Colegiul Tehnic “N.Maine Tehnician Profesionist Unitatea şcolara Colegiul Na ional Pedagogic "Ştefan Cel Mare.00 32. Aveiro. Marea Britanie.ro Pag. Fran a. Proiecte derulate în învă ământul profesional şi tehnic. AEVA. BACAU Intergroup engineering Bursele pentru elevi din anul şcolar 2007-2008.00 24.P. Malta.

81 din 221 .U. 89 ateliere şcolare. dona ii. BACAU Intergroup engineering Conform Legii nr. de la grădini e până la institu ii de învă ământ superior. 81 Autorită ile administra iei publice locale au obliga ia să includă în planurile de urbanism şi amenajare rurala suprafe e de teren pentru construirea de baze sportive destinate educa iei fizice şi sportului comunitar. Conform art. 69/2000 Legea educa iei fizice şi sportului cu modificări şi completări ulterioare s-a lansat Programului na ional «Sportul pentru to i» şi s-a constituit Comitetul activită ilor fizice sportive pentru sănătate.253 de solicitan i adică cu 20% locurile disponibile. din fonduri primite de la organismele interna ionale.I. numărul de înscrieri fiind mai scăzut decât locurile disponibile. Autorită ile administra iei publice locale pot contribui la între inerea. colegii şi scoli de arte şi meserii şi 2 universită i. 17 licee. Structura unită ilor de învă ământ din municipiul Bacău este alcătuita din 31 de grădini e (de stat şi particulare). care apar in. precum şi din fonduri ale bugetului de stat. 24 de scoli generale.2010 cererile pentru locuri în grădini e au depăşit cu 1. 81 din Lege Art. după caz.P. Pag. Concluzii: 1) Sistemul de învă ământ din Municipiul Bacău acoperă toate nivelele de educa ie şi formare. din sponsorizări. 4) În anul şcolar 2009 . care vor fi prevăzute cu destina ia pentru activitatea sportiva şi de tineret. proprietă ii publice sau private. educa ie şi recreare. 5) În anul 2008. Finan area programului na ional «Sportul pentru to i» se asigura din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat şi din fonduri de la bugetele locale. 237 laboratoare şcolare. 42 terenuri de sport şi 2692 de PC-uri. instala iile şi construc iile care sunt destinate organizării şi desfăşurării activită ii de educa ie fizică şi sport. 37 Săli de gimnastica. 2) În cadrul învă ământului liceal şi profesional se remarcă o disponibilitate a locurilor alocate.D. Baza materială sportiva cuprinde totalitatea terenurilor şi spa iilor. în condi iile legii. infrastructura educa ionala dispunea de 1193 de Săli de clasa şi cabinete şcolare. precum şi amenajările. modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea sportivă. Mijloacele financiare necesare pentru sus inerea subprogramelor derulate de Federa ia Sportiva Na ionala «Sportul pentru to i» se asigura din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat. 3) În Municipiul Bacău exista aproximativ 2500 cadre didactice (cu norma întreaga sau norma par iala) la o popula ie preşcolara şi şcolara de 89. organism consultativ în cadrul Agen iei Na ionale pentru Sport. alte subprograme sunt finan ate de la bugetele locale.963 persoane.

în baza căreia autorită ile administra iei publice locale sunt obligate sa asigure minim 20 mp de spatii verzi pe cap de locuitor pana în anul 2010. Parcul Cancicov este amenajat în urma Decretului Regal din 9 mai 1938 şi este una din cele mai importante zone verzi din centrul municipiului.26 13. Parcul Trandafirilor este amplasat în centrul oraşului.57 12. Insula de agrement Insula de agrement este o insulă artificială. Parcul s-a numit întâi Parcul Carol. dintre care 370 exotice. situat la nord de municipiul Bacău are o suprafa a de 47. Parcul dendrologic Hemeiuş Parcul dendrologic Hemeiuş. LOCURI DE JOACĂ Suprafa a spa iilor verzi pe cap de locuitor la nivelul municipiului Bacău este de 13. AGREMENT. Pag.95 123 263 225 278 160 220 119 265 80 89 Suprafa a spatiilor verzi/cap de locuitor (mp) 30. De asemenea. În perioada primăvară – toamnă se pot face plimbări cu barca în jurul insulei.P.5 mp (2008) ceea ce reprezintă o valoare sub cea prevăzuta de normele europene şi OUG nr 114/2007.D.32 Sursa: Strategiile de dezvoltare locala ale municipiilor şi site-rile primăriilor Pentru activită ile de agrement şi sport Primăria asigură între inerea în bune condi ii a următoarelor spa ii de petrecere a timpului liber. Aici cresc peste 500 specii de plante lemnoase.96 10.69 23.73 10.56 14. INFRASTRUCTURA URBANA 1.5 18. Spatii verzi la nivelul polilor de dezvoltare urbana în anul 2007: Clasament 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Municipiul Gala i Suceava Bacău Deva Piteşti Sibiu Brăila Targu-Mures Oradea Râmnicu Vâlcea Satu Mare Baia Mare Arad Suprafa a spatiilor verzi (ha) 896 322 238. a fost modernizat în 2007 au fost schimbate lampadarele şi stâlpii de iluminat. s-au aranjat un foişor şi o fântână arteziană. amenajată pentru agrement.5 ha. PARCURI. s-au schimbat pavelele aleilor.22 15.91 10.I. 82 din 221 . cu locuri de plajă şi permite practicarea sporturilor în aer liber.31 5. creată în mijlocul unui lac format de râul Bistri a. BACAU Intergroup engineering M.53 30.U. în prezent Prefectura şi Consiliul Jude ean. în timp ce Organiza ia Mondiala a Sănătă ii recomanda minimum 52 mp. la nivelul Uniunii Europene se recomanda o medie de minimum 26 mp spa iu verde pe cap de locuitor . prin serviciile pe care le are în subordine: Pia eta Casei de Cultură din Bacău care se află în fa a Palatului Municipal.72 5. a fost restrâns ca suprafa ă şi redenumit Parcul Libertă ii şi mai apoi Parcul Cancicov. în urma donării terenului de către familia Cancicov. În parc se găseşte Statuia eroului Constantin Ene. limita sub care sănătatea cetă enilor este afectata. De-a lungul anilor a găzduit numeroase evenimente importante ale municipiului Bacău şi a beneficiat de numeroase modificări arhitecturale şi structurale.

Aprodu Purice (6.81 m2.115 338 343 475 0 3.400 86.P.460 2.04 m2).629 4. iar cele mici între 10 – 25 de străzi.650 m2. cele mai mari parcuri cu locuri de joacă pentru copii fiind amplasate pe Str.833 7.487 11.6 ha).I.U. ceea ce arată o distribu ie redusă a parcurilor pentru copii.386 192.383 566.D.938 Sursa Primăria Bacău Direc ia Parcuri Din totalul de 30 de grădini e existente în Municipiul Bacău în anul 2008. 83 din 221 . Str.347 1. Bacovia Parcul Catedralei Parcul Gheraiesti Insula de agrement Alei asfaltate (mp) 3.77 m2). Având în vedere că în municipiul Bacău există 11 cartiere. în medie sunt 2 locuri de joacă pe cartier.901 m2) şi Insula de Agrement (2086. Suprafa a amenajată cu locuri de joacă în municipiul Bacău este de 44. Alecsandri Parcul G.626 m2).002 50 0 72 689 0 125 Spatii verzi (mp) 204. în spatiile dintre blocuri. Suprafa a alocată acestor locuri de joacă este între 300 – 8.616 Alei dalate (mp) 1. INFRASTRUCTURA SPORTIVĂ DIN MUNICIPIUL BACĂU SALA SPORTURILOR Pag.311.648.829 7. 1 2 3 4 5 6 7 Denumire parc Parcul Cancicov Parcul Trandafirilor Parcul V.402 497.000 1. BACAU Intergroup engineering Spa iile verzi din Municipiul Bacău aferente celor mai mari parcuri este de aproximativ 566. au fost de asemenea amenajate 22 de locuri de joaca.95 ha. un număr mic având în vedere ca în Municipiul Bacău exista 11 cartiere.200 228. exceptând zonele verzi dintre blocuri.021 Bănci (buc.) 23 0 4 0 0 0 0 27 Toalete (buc. În ultimii 10 ani. doar 15 asigură spatii de joaca cu suprafe e între 200 şi 550 mp. parcuri şi locuri de joacă pentru copii.722 6.451 TOTAL 10.451 mp (56. Cartierele mari au între 30 – 58 de străzi. scuaruri şi alte suprafe e care intră calculul suprafe ei totale de spa ii verzi de 238.) 220 133 9 35 99 15 160 671 Mese (buc.914 Fântâni arteziene (mp) 250 135 0 0 0 0 0 385 Alte construc ii (mp) 750 24 0 25 654 20.430 7.996 75. Aleea Ghioceilor 18A ( 8. crt.262 5. Republicii 76 (8.406 7.568 23.) 3 1 1 1 1 1 1 9 Suprafa a Totala (mp) 218. Tabel 27: Lista Parcurilor din Bacău Nr.

Pictor Aman nr. suprafa a amenajată cu locuri de joacă în municipiul Bacău este de 44. birouri.30 m2.201. re ea telefonică. alimentare cu energie electrică. post transformare. reprezentând circa 35% din suprafa a municipiului. Locurile de joacă nu sunt distribuite uniform în toate cartierele.200 m2 Stadionul municipal Bacău dispune de canalizare. municipiul Bacău se afla pe locul 11 din cei 13 în clasamentul după suprafa a spa iilor verzi pe cap de locuitor. 4.S = 3. încălzire cu centrală proprie.U.P.000 locuri. apă curentă. grupuri sanitare. tribună – S = 11. casă de bilete – S = 18. Clădirea stadionului are o suprafa ă de 12. STADION BACAU Pag. în anul 1978 – extindere peluze. 84 din 221 . Comparativ cu polii de dezvoltare ai României. din care 56 ha sunt reprezentate de cele existente în parcuri.311. .casă de bilete – S = 17. sală mese. saună.40 m2. a fost pus în func iune în anul 1956 având în alcătuire tribuna A.068. ceea ce înseamnă 0.D.83 m2. 3. BACAU Intergroup engineering Principalele amenajări pentru desfăşurarea activită ilor sportive din municipiul Bacău sunt: BAZINUL ACOPERIT DE ÎNOT SALA SPORTURILOR SALA DE ATLETISM STADIONUL MUNICIPAL. Pentru desfăşurarea în bune condi ii a activită ilor sportive au fost efectuate modernizări astfel: în anul 1976 – extindere tribuna B. are suprafa a de 31. este în aria sălii de atletism şi a Stadionului Municipal STADIONUL MUNICIPAL este situat în municipiul Bacău pe str. pistă atletism .94. Concluzii: 1.22 mp şi tribună oficială – S = 133.39 m2. 50% din grădini e nu au locuri de joacă în aer liber amenajate pentru copii.I.81 m2 . iar în anul 1995 – lucrări de interven ie la peluza 2. capacitatea de 19.85 m şi următoarele dotări: duşuri. Din totalul de 30 de grădini e existente (2008) doar 15 au amenajate spa ii de joacă.982.834 mp/copil. Nu exista suficiente locuri de joacă amenajate raportat la numărul de locuitori. Suprafa a spa iilor verzi din Municipiul Bacău este de 152 ha. CU NOCTURNĂ INSULA DE AGREMENT CU BAZĂ SPORTIVĂ CONSTÂND ÎN: Terenuri de Sport Terenuri pentru volei pe plajă Bază de sporturi nautice BAZA SPORTIVĂ DE TENIS. 2. cantină. tribuna B şi peluzele 1 şi 2.

din care. acoperită în totalitate.D. Pag. Pia a de Gros vor fi modernizate în perioada 2010 – 2012. grad de ocupare a pie ei 100% în sezon şi ajunge până la 20-30% iarna în zilele geroase. 98. 520 mp suprafa a halei de lactate. Platoul bazarului este împăr it în două păr i: sector ocupat cu module pentru vânzarea produselor industriale noi. Bazarul Milcov.000 mp. 5 spa ii de depozitare care au fost închiriate de către persoane juridice care comercializează produse agricole en gross. în care îşi desfăşoară activitatea societă i comerciale. Are o suprafa ă totală de 8. neacoperită.I. şi a diverselor produse industriale (talcioc) în zilele de joi şi duminică. grad de ocupare a pie ei 100% în sezon şi ajunge până la 20-30% iarna în zilele geroase. datorită faptului că pe terenul existent se va amenaja Spitalul Municipal. din care.P. 1. în suprafa ă de 120 mp. este amplasată pe strada Mărăşeşti nr. Cele 5 pie e existente asigură în bune condi ii comercializarea produselor agricole şi a produselor de larg consum. miercuri şi joi. BACAU Intergroup engineering 2. a cherestelei şi materialului lemnos. c) BAZARUL MILCOV este un târg specializat în vânzarea produselor industriale.p. 625 mp suprafa a halei de carne-peşte. acoperită în totalitate. 3465 mp suprafa ă parcare. Pia a Sud. Pia a a fost dată în folosin ă în mai 2008. activitate permanentă. 297 mp suprafa a halei de lactate. În conformitate cu informa iile primite pie ele: Pia a Centrală. 1. este dispusă în centrul municipiului.U. SERVICII COMERCIALE DE DESFACERE PRODUSE . în prezent fiind asigurate dotările şi instala iile necesare pentru o bună desfăşurare a activită ilor. în zilele de sâmbătă şi duminică.742 mp suprafa a platoului. pentru activită i comerciale sunt destinate următoarele suprafe e: 2. acoperită în totalitate şi închisă pe întreg perimetru. activitate permanentă. 85 din 221 . d) PIA A DE GROSS este o pia ă agroalimentară destinată comercializării en gross a produselor agricole. exista în prezent 5 pie e între inute de Direc ia Administra ia Pie elor.546 mp suprafa a platoului. o parcare comercială cu o suprafa ă de 3000 mp în care comercializarea produselor se face direct din mijloacele de transport. sector ocupat cu mese pentru comercializarea diverselor produse industriale proprii ale persoanelor particulare. atât de producătorii agricoli cât şi de persoanele juridice. au fost puse la dispozi ie următoarele: o hală de vânzare cu 10 module a câte 30 mp fiecare. pentru activită i comerciale sunt destinate următoarele suprafe e: 2. asocia ii familiale sau persoane fizice autorizate. Suprafa a totală a târgului este de 43.277 m. Pentru comercializarea produselor. e) TÂRGUL AUTO ŞI OBORUL ŞERBĂNEŞTI este un târg specializat în vânzarea mijloacelor auto. în suprafa ă de 768 mp.399 m.p. Are o suprafa ă totală de 7. în zilele de mar i. pe strada Pie ii nr. Târgul Auto şi Bazarul Şerbăneşti vor fi relocate în comuna Letea Veche. 1008 mp suprafa ă parcare comercială. a) PIA A CENTRALĂ are profil agroalimentar. b) PIA A SUD are profil agroalimentar.PIETE ŞI PUNCTE DE DESFACERE A PRODUSELOR ALIMENTARE ŞI NEALIMENTARE În Municipiul Bacău.425 mp suprafa a terasei superioare.

Pag.D.73mp. 3. Denumirea Teren Cimitir .510 mp. Cimitirul va fi împrejmuit cu gard de beton. Cimitirele includ un sediu administrativ.U.356 m2. str. Bradului S=23.080 de morminte. BACAU Intergroup engineering Concluzii: 1. bazin vidanjabil. 2. Triumfului nr. SERVICII FUNERARE .P.CFR” Teren Cimitir Învierea Domnului Teren Cimitir Şerbăneşti Teren Cimitir Parohia Izvoare Teren Cimitirul Eroilor Teren Biserica Militară Sfântul Gheorghe şi Eroii Neamului Elemente de identificare S=48. Amenajarea noului cimitir va include o capela mortuara. Este necesară construc ia unui nou cimitir în cele existente suprafe ele alocate sunt ocupate în totalitate. locurile fiind ocupate în procent de 99%. Constan ei.506 mp str.Central” Teren Cimitir Nou . cabina poarta. În municipiul Bacău există 27 de zone amenajate ca terenuri pentru cimitir.356 m2.. sunt dotate cu grupuri sanitare şi cu zone de circula ie carosabile.021. 18. S=11446. 6.166mp. Concluzii: 1. De asemenea.Militari S=29. 8. datorită faptului că pe terenul existent se va amenaja Spitalul Municipal.900 – 94. 18. S=94. grupuri sanitare. 4.39A.356 mp. Cele 5 pie e existente asigură în bune condi ii comercializarea produselor agricole şi produse de larg consum ele având asigurate dotările şi instala iile necesare pentru o bună desfăşurare a activită ilor specifice. situat pe str.CIMITIRE În municipiul Bacău există 27 de zone amenajate ca terenuri pentru cimitir. ele sunt împrejmuite cu gard. situat în Cartier CFR-str.36mp. S=12.Sărata I” Teren Cimitir . 2. sediu administrativ.976mp.I.7A. Gradul de ocupare al pie elor alimentare pe timp de vara este de 100% 3.300 de metri pătra i în extravilanul municipiului Bacău. o capelă mortuară şi o suprafa ă parcelată pentru morminte. 5. Alexei Tolstoi nr. Construc ia unui nou cimitir este necesară deoarece în cele existente suprafe ele au fost utilizate deja. str. str. S=21063mp S=22.900 – 94. Constan ei nr. Târgul Auto şi Oborul Serbanesti ocupa o suprafa a de 43. Cele mai importante cimitire sunt următoarele: 1. Suprafe ele aferente cimitirelor existente sunt între 2. 86 din 221 . cu intrarea din strada Poligonului. zona de circula ie carosabila şi o suprafa a parcelata pentru 13. 2. Acesta va fi amplasat în prelungirea actualului cimitir Sarata şi va avea o suprafa ă de aproape 97. Veronica Micle nr. pe drumul jude ean Bacău – Sarata. Suprafe ele aferente sunt între 2. 3.000 mp vor fi relocate în comuna Letea Veche. 7.. Primăria Municipiului Bacău a demarat proiectul pentru construirea unui nou cimitir.. Pentru cazurile sociale Primăria are în prezent la dispozi ie 30 de parcele. str. Calea Mărăşeşti 161.

Neam şi Vaslui.423 9. 87 din 221 1 Gala i 8 2 Brăila 4 3 Oradea 7 4 Bacău 5 5 Piteşti 5 6 Arad 3 7 Sibiu 6 8 Târgu Mureş 2 9 Baia Mare 5 10 Satu Mare 2 11 Râmnicu Vâlcea 2 12 Suceava 2 13 Deva 1 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 .003 688 496 533 808 Număr de farmacii 183 169 78 93 96 186 Număr de farmacii / 100 de locuitori 0.812 1.985 1. Jude ul Bacău era depăşit de jude ele Iaşi şi Suceava.113 9.425 2. Municipiul Număr de spitale Număr de cabinete medicale (sector public) 148 155 34 127 121 87 97 99 199 15 63 117 25 Număr de paturi în spitale 2.386 2.P. crt.743 1. jude ele Botoşani.547 1. crt.79 4.906 13.61 5.U. BACAU Intergroup engineering N.70 4. Tabel 28: Situa ia infrastructurii sanitare la nivelul jude elor din regiunea NE (2007) Număr de Număr de spitale.743 3.500 12.613 1. în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est.204 0.315 15.D. cabinete Municipiul dispensare.552 2.87 5.698 2. cu 15 de unitati.306 1. Număr de paturi în spitale 6.331 828 Număr de paturi în spitale/1000 locuitori 9.264 12. Pe ultimele trei pozi ii se găseau.025 Clasament (număr de paturi în spitale/1000 locuitori) 9 13 3 12 10 11 2 1 8 7 6 4 5 Pag.25 4.553 10.270 Grafic 14: Spitale.624 1. SERVICII SANITARE SPITALELE Conform statisticilor realizate la nivelul anului 2007.324 Număr de paturi în spitale/1000 locuitori 8.381 9.970 8. medicale policlinici (sector public) 1 Iaşi 25 562 2 Bacău 15 480 3 Neam 11 390 4 Vaslui 11 310 5 Botoşani 12 146 6 Suceava 16 379 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Nr.I.239 0.224 0.141 0. dispensare la nivelul anului 2007 Regiunea N-E Tabel 29: Situa ia spitalelor în cadrul polilor de dezvoltare urbana în anul 2007 Nr.83 Număr medici 2.956 2.392 17.325 1. jude ul Bacău se plasa pe locul al III-lea în cadrul clasificării făcute pe baza numărului de spitale. cu 25.426 11. respectiv 16 spitale. în ordine.671 1.580 3.589 2.212 0.843 11.

CABINETELE MEDICALE În 2007.I. număr cu care se situa pe locul 2 în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est. în perioada 2005-2007. în jude ul Bacău func ionau 480 de cabinete medicale. la nivelul unită ilor sanitare din sectorul privat. 5. în Municipiul Bacău func ionează: 3 ambulatorii de specialitate. SPECIALIZAREA .U.P. 3. la nivelul anului 2009. conform tabelului de mai jos. o creştere a numărului de cabinete medicale de specialitate.D. 88 din 221 .venerologie Endocrinologie CABINETE 1 1 3 3 1 1 5 3 Pag. în cadrul: EUROMED SRL SPITALULUI DE PEDIATRIE BACAU SPITALULUI DE PNEUMOFIZIOLOGIE BACAU 3 spitale. BACAU Intergroup engineering În cadrul polilor de dezvoltare urbană se observă din tabelul de mai sus faptul că municipiul Bacău se află pe ultimele locuri (respectiv locul 12 din cei 13 poli de dezvoltare). 60 farmacii. şi. crt. în acelaşi timp. 7. 6. Grafic 15: Cabinete medicale în regiunea NE 600 500 400 300 200 100 0 IASI BACAU NEAMT VASLUI BOTOSANI SUCEAVA CABINETE MEDICALE IN REGIUNEA NORDEST În cadrul jude ului Bacău.Situa ia cabinetelor medicale existente Acupunctura Alergologie şi imunologie clinica Cardiologie Chirurgie generala Chirurgie plastica-estetica-reconstructivă Cosmetologie (DOMENIU NOU) Dermato. În ansamblu. Nr. Grafic 16: Evolu ia numărului cabinetelor medicale de medicina generala şi de specialitate în perioada 2005 . 4. 2.2007 În prezent. după jude ul Iaşi unde se înregistrau 562 cabinete. cu diferite specializări – (a se vedea tabelul de mai sus). 86 cabinete medicale. 8. o uşoara scădere a numărului de cabinete medicale de medicina generală. ceea ce conduce la concluzia că în cadrul municipiului există un nivel insuficient de dezvoltare al infrastructurii medicale în raport cu nevoile existente în domeniul medical. la nivelul Municipiului Bacău func ionează 86 cabinete medicale – cu diferite specializări. 1. se observa.

23. 27. Jude ele Botoşani. 19. 34. Pag. 93. 12. 29. cu 96. 15. Vaslui şi Neam . 30. jude ul Bacău situându-se. 17. crt. 25. 18.PE JUDETE IASI BACAU NEAMT VASLUI BOTOSANI SUCEAVA În anul 2007. 36. 16. 21. 28. respectiv 78 de farmacii. 26. Situa ia farmaciilor la nivel de Regiune de Dezvoltare este prezentată mai jos: În cadrul celor 13 poli de dezvoltare urbană municipiul Bacău se situează pe locul 4 ca număr de medici şi farmacii la 1000 de locuitori. 22. 10. pe locul al III-lea în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est.P. cu 186 de farmacii. conform tabelului de mai jos. 9. 20. 11.I. 35. CABINETE 2 1 1 1 3 2 4 1 2 3 1 2 1 4 3 2 1 4 1 1 1 1 5 4 3 1 2 1 5 1 4 TOTAL 86 FARMACII Grafic 17: Farmacii în regiunea NE \ 200 150 100 50 0 FARMACII LA NIVEL DE REGIUNE . 37. 39. din acest punct de vedere. 24. 38.D. 89 din 221 . 14.ORL Pediatrie Pneumologie Psihiatrie Psihiatrie pediatrica Psihologie Psihoterapie Radiologie şi imagistica medicala Reflexoterapie (DOMENIU NOU) Remodelare corporala (DOMENIU NOU) Reumatologie Stomatologie Tratamente corporale (DOMENIU NOU) Urologie Nr. 31. 32. 13.U. 33. BACAU Intergroup engineering SPECIALIZAREA .Situa ia cabinetelor medicale existente Gastroenterologie Hematologie Homeopatie Kinetoterapie (DOMENIU NOU) Laborator de analize Medicina alternativa şi naturista Medicina de familie Medicina generala Medicina interna Medicina muncii Neurochirurgie Neurologie Neurologie pediatrica Obstretica-ginecologie Oftalmologie Optica medicala Ortopedie şi traumatologie Ortorinolaringologie. pe locul al II-lea jude ul Iaşi (183 de farmacii). în jude ul Bacău îşi desfăşurau activitatea 169 farmacii. Pe primul loc de afla jude ul Suceava.

14 3.399 0. de la 127 de unitati farmaceutice în 2005. la nivel general. în număr de 10.96 2. acestea se găseau.29 Nr. în 2007.584 0.64 3.569 0.57 5.36 5. fata de 11 în 2005. la 156 în 2007 (a se vedea graficul de mai jos).D.371 0.2007 în cadrul sectorului privat. de Municipiul crt. de medici/ 1000 locuitori 2.P. de farmacii/ 1000 locuitori 0. Astfel.274 0. s-a ajuns.457 0. 90 din 221 . În ceea ce priveşte farmaciile din sectorul cu proprietate majoritara de stat. după cum se observa din graficul prezentat mai jos.296 0. Pag. BACAU Intergroup engineering Tabel 30: Medici şi farmacii în cadrul polilor de dezvoltare urbana în anul 2008 Nr.14 9. de-a lungul perioadei 2005 . la nivelul sectorului privat.38 0. în Municipiul Bacău func ionează 60 de farmacii (atât cu proprietate majoritara de stat cat şi din sectorul privat).15 1.2007 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 Farmacii din sectorul de stat Farmacii din sectorul priv at Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 În prezent. medici 1 Gala i 643 2 Brăila 434 3 Oradea 775 4 Bacău 516 5 Piteşti 582 6 Arad 61 7 Sibiu 810 8 Târgu Mureş 1. în timp ce farmaciile din sectorul cu proprietate majoritara de stat a înregistrat o uşoara scădere. de farmacii 82 65 119 71 81 75 68 87 53 53 44 64 30 Nr.U.432 0.I. Nr.470 0.590 0. Grafic 18: Evolu ia numărului de farmacii 2005 .26 2.90 3.378 9 Baia Mare 423 10 Satu Mare 306 11 Râmnicu Vâlcea 357 12 Suceava 387 13 Deva 364 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 Nr.70 2.98 3.436 Numărul farmaciilor a crescut.440 0.387 0.

Serviciul de Ambulan ă al Municipiului Bacău asigură asisten ă medicala de urgen ă prespitaliceasca atât la locul solicitării cât şi pe durata transportului pacien ilor (bolnavilor. eliberarea de certificate constatatoare de deces în zilele de sâmbăta. Politia sau Unitati ale MApN pe baza unor protocoale încheiate între Ministerul Sanatatii şi aceştia. Sec ia ORL: 10 paturi. Fiind principalul segment al asistentei medicale şi transportului pentru urgentele majore în etapa prespital. Pag. similare unită ilor sanitare din ările dezvoltate ale Uniunii Europene. social politice. SAM este implicata şi în asisten ă medicala preventiva a marilor aglomerări umane cum ar fi activită ile sportive. acordând de asemenea asisten ă medicala şi transportul la spital pentru cazurile sociale. Sec ia ortopedie: 15 paturi. 365 de zile pe an. asigurându-se necesarul de asisten ă medicală de urgen ă pe întreg teritoriul Municipiului Bacău. asigurând asisten ă medicala şi transportul pentru urgentele individuale. 24 de ore din 24 .A. cu următoarele sec ii de spitalizare: Sec ia de cardiologie: 60 de paturi din care 5 pentru terapie intensivă coronarieni. greva foamei. accidenta ilor. Sec ia de neurologie: 45 de paturi. iar dacă este cazul şi în afara acestuia. Transportul medicamentelor. culturale.M.P. efectuează şi alte activită i cum ar fi asisten ă medicala la domiciliu pentru urgentele de gradul 2. duminica şi sărbători legale. în lipsa unui sistem de asisten ă sociala. proces la sfârşitul căruia va oferi condi ii conforme tuturor standardelor europene în domeniu. Pe lângă asisten a medicală de urgen ă şi asisten a medicală de urgen ă în caz de dezastre. Pe lângă aceasta Serviciul de Ambulanta al Municipiului Bacău asigura atât asisten ă medicala ambulatorie la locul solicitării precum şi transporturi nemedicalizate. BACAU Intergroup engineering SPITALUL MUNICIPAL ÎN CONSTRUCTIE Serviciul de Ambulan ă al Municipiului Bacău este o unitate sanitară strategică cu personalitate juridică. Sec ia de chirurgie generală: 75 de paturi – 15 pentru urologie şi 10 pentru chirurgie vasculară. Serviciul de Ambulan ă al Municipiului Bacău func ionează în colaborare cu Pompierii.D. având ca specific lucrul în regim de aşteptare 24 de ore din 24. 91 din 221 . Serviciul de Ambulanta răspunde solicitărilor telefonice venite atât din partea popula iei cât şi a altor unită i medicale. produselor biologice (sânge şi organe) şi al personalului medico-sanitar se face în program continuu. Sec ia de anestezie şi terapie intensivă: 15 paturi. Spitalul Municipal este în plin proces de construc ie şi amenajare. Sec ia medicală: 50 de paturi – 15 pentru gastro enterologie şi 10 pentru alergologie.U. Sec ia de hematologie: 15 paturi.I. gravidelor) către spital. colective şi de masa în cazul catastrofelor. Sistemul sanitar are nevoie de o sus inere deplină din partea autorită ilor. Spitalul Municipal va avea 320 de paturi pentru spitalizare continuă şi 20 de paturi spitalizare de zi. S. Sec ia de diabet: 35 de paturi.

2008 – 612 copii. Spitalul Municipal este în plin proces de construc ie şi amenajare.ASISTEN Ă MATERNALA. furnizând servicii acreditate pentru mai multe categorii de vârstă. jude ele Botoşani. aflat în structura Direc iei Generale de Asisten ă Socială şi Protec ia Copilului Bacău. O.P. în ordine. BACAU Intergroup engineering Concluzii: 1. Jude ul Bacău era depăşit de jude ele Iaşi şi Suceava. cu 12 (BT). Pe ultimele trei pozi ii se găseau. 5. cu 186 de farmacii. 21 .I. pentru moment. respectiv 16 spitale.copii cu măsura de plasament la AMP. jude ul Bacău se plasa pe locul al III-lea în cadrul clasificării făcute pe baza numărului de spitale. SERVICIILE DE ASISTEN Ă SOCIALĂ . Municipiul Bacău se situează pe locul 4 ca număr de medici şi farmacii la 1000 de locuitori.copii cu supraveghere specializata. pe locul al II-lea jude ul Iaşi (183 de farmacii). În cadrul celor 13 poli de dezvoltare urbană. cu 25. în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est.185 de beneficiari raporta i în 2008 şi este împăr it în două componente după cum urmează: Componenta Asisten i Maternali Profesionişti Componenta Plasamente de Tip Familial.2008) – 564 copii.01. din care: 576 . TUTELA Serviciile sociale ale municipiului sunt furnizate de sectorul public prin intermediul Serviciului Public de Asisten ă Socială care func ionează în subordine Consiliului Jude ean al municipiului Bacău şi a Serviciului Public de Asisten ă Socială din cadrul Primăriei Bacău dar şi de sectorul privat prin mai multe asocia ii şi funda ii neguvernamentale. Tutela şi Evaluare a Copilului care a săvârşit o fapta penala şi nu răspunde penal A. B.copii cu măsura de plasament la AMP. în raza teritorială a jude ului Bacău. în jude ul Bacău se situa pe locul al 3-lea în statisticile cu privire la numărul de farmacii ce îşi desfăşurau activitatea pe teritoriul sau (169 de farmacii). La baza acestei situa ii dificile stă nivelul insuficient de dezvoltare a infrastructurii medicale. 4. similare unitatilor sanitare din tarile dezvoltate ale Uniunii Europene. din care: 565 . la întreaga capacitate a institu iei. 3. asigură servicii de protec ie specială unui număr de 1.copii afla i în plasament la familii/persoane.SERVICII DE PROTEC IE SPECIALA DE TIP FAMILIAL . Copii afla i în eviden a biroului plasamente de tip familial.12.D. respectiv 11 spitale (NT şi VS).copii plasa i la rude de gradul IV. Municipiul Bacău se situează pe locul al 12-lea în statisticile referitoare la gradul de acoperire a nevoilor popula iei în domeniul medical. Pe primul loc de afla jude ul Suceava. dintr-un număr total de 13 poli supuşi analizei. Copii afla i în plasament la AMP Numărul de copii la începutul anului (01. 2. 57 . 36 . La nivelul anului 2007. În anul 2007. Internarea şi tratarea pacien ilor în cadrul Spitalului Jude ean nu se poate desfăşura. şi evaluare a copilului care a săvârşit o faptă penală Numărul de copii la începutul anului (01.copii cu măsura de plasament în regim de urgenta. 92 din 221 . 36 – copii cu măsura de plasament în regim de urgenta Numărul de copii la data de 31. Neam şi Vaslui. din care: 419 .01. în vederea creării condi iilor conforme tuturor standardelor europene în domeniu.U. 6. 67 – copii cu tutela. PLASAMENT FAMILIAL. în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est.2008) – 591 copii. Pag. tutela. cu 15 de unitati. În cadrul Serviciului Public de Asisten ă Sociala de la Consiliul Jude ean func ionează următoarele structuri: Centrul pentru servicii de tip familial.

D.2008 . În statul de func ii al Centrului pentru Servicii privind Adop ia sunt prevăzute 7 posturi. Asisten ă Sociala a Persoanelor Adulte aflate în Dificultate 9. În prezent. din care: 425 . 2 psihologi Astfel. Centrul pentru Servicii de Tip Familial îşi desfăşoară activitatea cu personalul de specialitate existent astfel: Componenta asisten i maternali profesionişti: 7 asisten i sociali. La data de 01.P.copii plasa i la rude de gradul IV. BACAU Intergroup engineering Numărul de copii la data de 31.U.copii cu supraveghere specializata. Servicii Sociale Primare De Tip Preventiv 2. 4 psihologi Componenta plasamente familial: 3 asisten i sociali. iar un asistent social al asistentului maternal profesionist este responsabil în medie pentru 80 asisten i maternali profesionişti. Servicii De Consiliere Şi Sprijin Pentru Parinti Şi Copii 3. Nerespectarea tuturor standardelor minime obligatorii din cauza personalului insuficient şi a bugetului alocat centrului.12. 5 psihologi.2008 în cadrul centrului figurau un număr de 495 AMP. iar pentru desfăşurarea activită ii conform standardelor minime obligatorii şi a managementului de caz ar trebui prevăzute un număr de 21 posturi. care aveau copii în plasament. Servicii Destinate Mamei Şi Copilului 4. Servicii Pentru Copii Care Savarsesc Fapte Penale Şi Nu Răspund Penal 7. Tabel 31: Situa ia copiilor afla i în centrele de plasament din Bacău Tip centru de plasament Centre de tip clasic pentru copii în dificultate Centre de tip clasic pentru copii cu dizabilită i Centrele de tip familial pentru copii în dificultate Centre de tip familial pentru copii cu dizabilită i Total copii în C R Decembrie 2004 361 243 142 19 765 Decembrie 2005 287 250 137 20 694 Decembrie 2006 255 244 143 18 660 Decembrie 2007 207 248 134 20 609 Decembrie 2008 170 186 135 16 *507 Servicii asigurate: 1. Conform standardelor minime obligatorii ar fi nevoie de: 60 asisten i sociali. Asisten ă sociala a victimelor violentei domestice Pag. Lipsa instrumentelor de Evaluare Psihologica. 60 . Prevenirea abuzului şi a neglijării de orice fel precum şi a fenomenelor care determina intrarea copilului în dificultate 5. Servicii De Primire Şi Protec ie În Regim De Urgenta 6.573 copii. Dificultă i: Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de perfec ionare a specialiştilor din cadrul centrului. 64 – copii cu tutela.I. un asistent social al copilului are în medie 90 de cazuri active.01.copii afla i în plasament la familii/persoane. implementat de Societatea Civila Profesionala de Asisten ă Sociala Lavric şi Porumb în urma încheierii unui contract de prestări servicii de asisten ă sociala cu Oficiul Roman pentru Adop ii. Serviciului De Evaluare Complexa A Copilului 8. 24 . 93 din 221 . În cadrul Centrului pentru Servicii privind Adop ia s-a derulat în perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2008 Programul na ional „Coordonarea şi monitorizarea activită ii în domeniul adop iei la nivel na ional”.

consiliere juridică.situat pe str. institu iile de profil. femei şi bărba i. 94 din 221 . cu afec iuni neuropsihice (schizofrenii.G. numărul acestora fiind de 30 în luna ianuarie 2008. care oferă următoarele tipuri de servicii sociale: consiliere socială. în func ie de necesită i şi/sau solicitări numărul de angaja i variază. consiliere juridică.situat pe str. consiliere psihologică. consiliere psihologică. asigurarea accesului copiilor la educa ia primară şi gimnazială. Ştefan cel Mare. creşterea oportunită ilor de ocupare a for ei de muncă etc.C. Centrul de zi pentru persoanele cu dizabilită i psihice Centrul de zi Armonia . Bacău prin programele derulate de compartimentele de specialitate sau în parteneriate public-privat viabile. În anul 2008 s-au înscris în baza de date a centrului 4 beneficiari noi. Numărul zilnic de beneficiari care participă la activită ile centrului a fost de aproximativ 16 – 17 de persoane. 17A. comunitatea.P. promovare rela ii sociale (socializare).S. reintegrare familială. asigură următoarele servicii sociale: eradicarea fenomenului copiilor străzii. Personalul activ al S. 15 persoane cu schizofrenie (9 femei. Pag.U.P.D. 4A. este reprezentat de: circa 93 salaria i din aparatul propriu.S. care oferă următoarele tipuri de servicii sociale: consiliere socială. care oferă următoarele tipuri de servicii sociale: consiliere socială. servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive.A.situat pe str.P. iar lunar de 27 . 3. întârzieri mentale şi epilepsii). nr. informare în domeniu. Centrul de Consiliere şi Informare . Bacău – Serviciul de asisten ă socială din subordinea C. Livezilor nr. existente în eviden a institu iilor de profil şi aflate în grija familiilor sau pregătite pentru reintegrare socio-familială. asigurarea de locuin e pentru persoanele/ familiile fără adăpost. nr. Beneficiarii indirec i ai centrului au fost: familiile clien ilor centrului. servicii de îngrijire social-medicale. 470 asisten i personali (la nivelul anului 2007). Asisten ă Socială în municipiul Bacău este asigurată prin intermediul următoarelor 6 centre: 1.S. Beneficiarii direc i ai centrului sunt persoane adulte. prin: Integrare în Plasament în Servicii familie CPRU alternative 0 0 1 4 0 20 9 1 1 TOTAL 1 24 11 COPII EXPLOATATI PRIN MUNCA Problematica Mediul de provenien a Total Exploatare prin Municipiul copii Cerşetorie Urban Rural munca Bacău 91 28 63 50 4 29 Sursa: D.A. asigurarea drepturilor persoanelor vârstnice şi/sau cu handicap.L. constituirea unui mecanism de suport financiar de urgen ă pentru situa ii individuale şi colective. BACAU Alte jude e 8 S. 6 bărba i). 4 bărba i). Ştefan cel Mare. dintre care 6 persoane cu întârziere mentală (2 femei. BACAU Intergroup engineering Situa ia statistică pe problematică „copiii străzii” şi copii exploata i prin munca CATEGORII DE “COPII AI STRAZII” Cazuri instrumentate 2008 Copii care trăiesc în strada cu familia Copii care trăiesc în strada fara familie Copii care muncesc în strada şi se reîntorc seara în familie 1 24 11 “COPIII STRAZII” Copii care au parasit strada. implementarea sistemului local de asisten ă socială . 17A. scăzând până la 24 în luna decembrie 2008. educa ie socială.I. 21 asisten i maternali. consiliere psihologică.P.A. 2. psihoterapie. sprijin de urgen ă în vederea reducerii efectelor de criză. 2 persoane cu epilepsie (un bărbat şi o femeie) şi o persoană cu handicap somatic (femeie). găzduire pe perioadă determinată. servicii de recuperare şi reabilitare. La data de 31 decembrie 2008 erau încadra i 487 asisten i personali şi 18 asisten i maternali profesionişti. Centrul de îngrijire de tip familial (asisten i maternali) .28 de persoane.

în scopul incluziunii sociale. 95 din 221 . meloterapie (terapie prin muzica). 1 2 3 4 5 6 Jude Iaşi Bacău Neam Vaslui Botoşani Suceava Număr 1 2 3 4 2 7 Cantine Capacitate (locuri) 300 300 560 1. religie.. 4 care oferă următoarele tipuri de servicii sociale: Numărul copiilor cu handicap care au beneficiat de protec ie în cadrul Centrului de zi pentru copilul cu handicap « Ghiocelul »Bacău. Activită i de recuperare kinetoterapeutica. juridică şi psihologică pentru oricare din persoanele din grupul intă.P.83 Sursa: Prelucrare datelor INSSE 2008 În cadrul Regiunii Nord Est în anul 2007 jude ul Bacău se află pe ultimul loc. pentru copiii din comunitate şi neintegrati în Centrul de zi pentru 17 copii cu handicap. numărul acestora fiind de 427 în luna iulie la deschiderea centrului.I. iar lunar de 427 -1077 de persoane. psihopedagogică şi consiliere realizate în ambulatoriu. 2 copii au fost integra i în învă ământ de masa.P. indiferent de sex. BACAU Intergroup engineering 4. nr.46 1.29 1. activită i de socializare. care au domiciliul legal sau sunt rezidente pe raza Municipiului Bacău. din totalul de 11 de copii beneficiari ai serviciilor centrului un număr de 2 copii au fost integra i în învă ământ de special. în anul 2008: 30 copii. Kinetoterapie profilactică şi de recuperare. Centrul de zi pentru copilul cu handicap . Centrul de zi Clubul Pensionarilor oferă un complex de servicii sociale comunitare pentru adul i. În anul 2008 s-au înscris în baza de date a centrului 700 beneficiari noi.S.Ghiocelul” . Centrul de zi “O şcoala pentru to i“ se adresează unei comunită i alcătuite cu preponderen ă din rromi care au un nivel scăzut de trai. educa ie şi igienă şi o rată ridicată a infractionalitatii. Un grup de educare şi pregătire cu regim de grădini a pentru 10 copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani şi cu regim de grupa pregătitoare. club pentru întregul grup inta al acestui proiect.A. în conformitate cu recomandarea medicului. elevi ai şcolii primare sau în pericol de abandon şcolar.U. psihologică şi juridică. ludoterapie (terapie prin joc).50 1. având calitatea de pensionar. în anul 2007 Nr. care s-au înscris în clasa I (an şcolar 2007-2008). pentru 20 de copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 9 ani. crescând până la 1002 beneficiari în luna decembrie 2008.328 Locuri la cantine sociale/numărul mediu zilnic de beneficiari 1. 5. excursii). Ergoterepie (terapie ocupa ionala). şi 4 copii în învă ământ special.situat pe str. consiliere socială. şi în func ie de planul individualizat de interven ie. Numărul zilnic de beneficiari care au participat la activită ile centrului a fost de 52 -100 persoane. activitati recreative (vizionare programe TV. consiliere în privin a efectuării lec iilor pentru 44 de copii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani.370 350 2. Serviciile şi activită ile Centrului de zi Clubul Pensionarilor sunt: consiliere socială. prioritate având persoanele vârstnice izolate din punct de vedere social. Pag. La nivelul centrului s-au făcut solicitări pentru mărirea capacitatii atât din partea copiilor şi a părin ilor cat şi din partea scolii ”Octavian Voicu”. în care se va urmări progresul asistatului şi atingerea unor serii de obiective stabilite în urma evaluării. în cele două cantine sociale are cele mai pu ine persoane care beneficiază de servicii sociale. Bacău Tabel 32: Cantine de ajutor social. În anul 2008. na ionalitate. logopedica. ce au ca trăsătură comuna faptul ca se afla în situa ie de risc În anul 2008 centrul de zi “O Şcoala Pentru To i” a func ionat la capacitate maxima având ca beneficiari un număr de 60 de copii din care 25 sunt preşcolari şi 35 sunt elevi în clasele I-IV.425 Beneficiari (persoane) 228 200 374 557 271 1.32 1. Sursa: prelucrare informa ii S. crt. Persoanele vizate din cadrul acestei comunită i sunt adul ii nealfabetizati şi copii cu vârsta cuprinsa intre 3 şi 14 ani. 6. activită i cultural-artistice. Aleea Ghioceilor.D. jocuri în grup.50 2.

CULTURĂ. are o acustica impecabila fiind considerata drept cea mai buna din Moldova. MONUMENTE. unde în prezent func ionează TEATRUL MUNICIPAL "BACOVIA". după cea a Teatrului Na ional din Iaşi. însă oportunită ile de creştere sunt reduse datorită lipsei de fonduri alocate. Observatorul astronomic . BACAU Intergroup engineering Concluzii: 1. a fost sfin ită la 1 ianuarie 1491. podul pentru manevrarea acestora. TRADI II Principalele obiective turistice din Municipiul Bacău sunt: Casa memorială George Bacovia.D. Ansamblu Curtea Domnească şi Biserica „Precista” .U. 7 m deschiderea cortinei).este unul dintre pu inele din România. Sinagoga . Casa de Cultura Vasile Alecsandri şi Parcul Trandafirilor Teatrul Bacovia Teatrul de vară În Parcul Cancicov. 2. P. 96 din 221 . Noul centru cultural are o sală de peste 1. Sala. reabilitarea recenta a Teatrului de Vară a costat peste 5 milioane de euro. Complexul Muzeal "Iulian Antonescu". Scena este ampla (11 m în adâncime. fiind tipică pentru seria ctitoriilor Pag. Teatrul va beneficia de o sală care va fi deschisă pe timpul verii şi închisă iarna.în Municipiul Bacău există Biserica şi ruinele Cur ii Domneşti unde a locuit Alexandru-Vodă. Catedrala ortodoxa „Sfântul Nicolae” . instala ia moderna de lumini. Datorită personalului insuficient centrele de asisten ă sociala asigură un număr limitat de servicii sociale. Calitatea serviciilor de asisten ă socială este de nivel mediu. Statuia lui Ştefan cel Mare. Complexul Muzeal de Ştiin ele Naturii „Ion Borcea”. foarte eleganta. astfel încât în această incintă să poată fi organizate evenimente pe toată perioada anului Teatre În 1929 este inaugurat palatul Mărăşti. Muzee şi biserici Complexul Muzeal de Ştiin ele Naturii "Ion Borcea". Biserica „Precista". fiul şi co-regentul lui Ştefan cel Mare.I.600 de locuri care va înlătura problema actuală a municipiului Bacău cu privire la desfăşurarea activită ilor culturale de mare amploare.P. Sala impresionează şi prin rampa pentru decoruri.

Bustul lui Vasile Alecsandri. Alecsandri Vasile 8 Datare sec. XV XVI sec.02 BC-II-a-A-00757 BC-II-m-A-00757. Alte clădiri.I.02 BC-II-m-A-00757. "Adormirea Maicii Domnului" Ruine curte domnească Ruine turn Casă Casa Mircea Cancicov. XV XVI cca.03 BC-II-m-B-20181 BC-II-m-B-00758 BC-II-m-B-00759 BC-II-m-B-00760 BC-II-m-B-00761 Denumire Ansamblul bisericii "Sf. Casa General Cantili. lângă Biblioteca Jude eană "Costache Sturdza". azi sediu P.P.L. XX 1921 1932 . LISTA MONUMENTELOR ISTORICE DIN MUNICIPIUL BACĂU Nr. Alecsandri Vasile 1 Str. XV XVI sec. XV XVI sec.Epoca medievală Ansamblul Cur ii Domneşti din Bacău Biserica "Precista". sec. Nicolae” Bd.N. 9 Mai 48 Str. Colegiul na ional „Ştefan cel Mare”. 9 Mai 48 Str. Alecsandri Vasile 7 Str. Statuia lui George Bacovia. Pătrăşcanu Casa Vestali Adresă Bd. Unirii 2-4 la N de actuala catedrală "Sf. Biserica Sfântul Ioan. Colegiul na ional „Ferdinand I”. Colegiul Na ional „Vasile Alecsandri”. Nicolae” din Bacău Funda ii . Grădini ă Casa Dr. Grădini a Flori a. de la Iaşi. Casa memorială George Bacovia. BACAU Intergroup engineering domneşti din acel veac. George Sterian. Alecsandri Vasile 3 Str. Casa Inginer Anania. 97 din 221 . Casa Dr. Ateneul Mihail Jora (Filarmonica). Casa Mircea Cancicov.. azi Cercul Militar. e amplasată în centrul oraşului. Observatorul astronomic "Victor Anestin". XV XVI sec. Statuia lui Ştefan cel Mare. obiective culturale: Casa de Cultură Vasile Alecsandri .01 BC-I-m-A-00699. crt. Casa memorialǎ Nicu Enea. Unirii 2-4 la N de actuala catedrală "Sf. Alecsandri Vasile 6 Str. Biserica Sfântul Ilie (ortodoxă de stil vechi). Casa Vestali. Unirii 2-4 la N de actuala catedrală "Sf.01 BC-II-m-A-00757. Bustul maiorului Constantin Ene. Nicolae” Str. 1900 înc. 9 Mai 48 Str. Biserica ortodoxă „Sfin ii Împăra i”. Muzeul de ştiin e ale naturii „Vivariul Bacău”. fiind apoi închinată ctitoriei sale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cod LMI 2004 BC-I-s-A-00699 BC-I-m-A-00699. Casa Arh. 9 Mai 48 Str. Biserica a fost renovată de către Vasile Lupu în 1641. Statui ale unor personalită i celebre ale României se află în Parcul Cancicov. Nicolae” Bd. Fosta Primărie şi biblioteca jude eană Hotelul Central. Sfin ii Trei Ierarhi. monumente.D.Epoca medievală Cimitir .1936 1914 Pag. opera sculptorului Constantin Popovici (1938-1995).U. Marcovici. XV XVI sec.

Haret Spiru 6 Str. Ioni ă Sandu Sturza 39 Bd. XX 1842 . Păcii 9 Str. XIX 1977 1981 1971 1850 Pag. XVIII 45 1891 1910 1850 1935 1927 1820 1921 1890 1927 . Iernii 7 600050 Bd. "Vivariu" Sinagogă Ansamblul Centrului Jude ean de Cultură Centrul Jude ean de Cultură Grădini ă Sala de sport Observator Astronomic-Muzeul de Ştiin ele Naturii Casă Bustul lui Vasile Alecsandri Str. Bacovia George 13 sf. Ioni ă Sandu Sturza 96 Str. Bălcescu Nicolae În parcul Trandafirilor Str.1911 1930 Nr. sec. Oituz 29 Str. Marcovici Arhivele Statului Biserica "Sf.1845 1904 1870 1906 1912 1912 sec.D. L. Oituz 14 Str. 1 Şcoala "Alexandru Ioan Cuza" Casa Armatei. XX sec. Bacovia George Str. Oituz 40 Str.I. Cuza Vodă 6 Str. sec.02 BC-II-m-B-00785. Trotuş 6A-6B Str. Mărăşeşti 2 Str. Popa Şapcă 3 Str. XX 1910 . Scheia 14 Str. Bacovia George 49 Str. Trotuş 6A-6B Str. BACAU Intergroup engineering Denumire Colegiul Na ional "Vasile Alecsandri” Casa Vasile Alecsandri Colegiul Na ional "Ferdinand I”Liceul "George Bacovia” Casa Ing. Oituz 16 Str. Trotuş 8 Str.M. azi Teatrul Bacovia şi Hotel Central Biblioteca Jude eană. Eminescu Mihai 10 Str.U. Ştefan cel Mare 35 Str. azi sediul DJPCCPCN Casa Rafailă Casa Arh. azi sediul T. crt. Ioni ă Sandu Sturza 1 Bd. sec. Alecsandri Vasile 37 Str. general locotenent 2 Str. Împăra i” Fosta moară "Calmanovici şi fii" Muzeul de Ştiin e ale Naturii. Alecsandri Vasile 37 1897 Bustul maiorului Constantin Ene Bustul căpitanului Nicolae Valter Mărăcineanu Statuia poetului George Bacovia Casa scriitorului D.C.01 BC-II-m-B-00785. Guşe Ştefan. azi Oficiul poştal nr.03 BC-II-m-B-00786 BC-II-m-B-00787 BC-III-m-B-00922 BC-III-m-B-00923 BC-III-m-B-00924 BC-III-m-A-00925 BC-III-m-B-20182 BC-IV-m-A-00930 Str.U. Trotuş 6A-6B Str. George Sterian Şcoala Normală de fete "Ştefan cel Mare” Hotel "Athenee Palace" şi Teatrul Mărăşti. azi Centrofarm Casa Arh. Vrânceanu Gheorghe 44 Datare 1925 . Vulcănescu Casa Poltzer. Mărăşeşti În parcul Bibliotecii jude ene Str. 98 din 221 .B. D.P. Apostu George 3 Str. Mărăşeşti 8 Str. Cuza Vodă 14bis Str. fostă primărie Casă.1934 sf. Cuza Vodă 1 Str. Casă Palat Administrativ Fostele Birouri ale Comer ului şi Clădirea Poştei. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Cod LMI 2004 BC-II-m-B-00762 BC-II-m-A-00763 BC-II-m-B-00764 BC-II-m-B-00765 BC-II-m-B-00766 BC-II-m-B-00767 BC-II-m-B-00768 BC-II-m-B-00769 BC-II-m-A-00770 BC-II-m-B-00771 BC-II-m-B-00772 BC-II-m-B-00781 BC-II-m-B-00782 BC-II-m-B-00783 BC-II-m-A-00773 BC-II-m-B-00774 BC-II-m-B-00775 BC-II-m-B-00776 BC-II-m-B-00777 BC-II-m-B-00778 BC-II-m-B-00780 BC-II-m-B-00779 BC-II-m-B-00784 BC-II-a-B-00785 BC-II-m-B-00785. azi Casa Dr. Pătrăşcanu Casa memorială !George Bacovia" Adresă Str.1929 1770 1930 1920 1891 1920 1859 1927 înc. Bacovia George 52 Str. Trotuş 6A-6B Str. Anania Casa General Cantili.

P.C.01 BC-II-m-A-00757. XX Pag.B. XV XVI sec.D.02 BC-II-m-A-00757. Unirii 2-4 la N de actuala catedrală "Sf. Cuza Vodă 14bis Str. Oituz 16 Str. azi sediul T. Iernii 7 600050 Bd. XIX 1920 1959 Nr. Bacovia George Str. 99 din 221 . azi sediul DJPCCPCN Casa Rafailă Casa Arh.N. 1 Şcoala "Alexandru Ioan Cuza" Casa Armatei. XV XVI Epoca medievală sec. L. Vulcănescu Casa Poltzer. Casă Palat Administrativ Fostele Birouri ale Comer ului şi Clădirea Poştei.1934 sf. azi sediu P. fostă primărie Casă. Eminescu Mihai 10 Str. 9 Mai 48 Str. Alecsandri Vasile 37 Str. XV XVI Epoca medievală sec. 9 Mai 48 Str. George Sterian Şcoala Normală de fete "Ştefan cel Mare” Hotel "Athenee Palace" şi Teatrul Mărăşti. XVIII 45 1891 1910 1850 1935 1927 1820 1921 1890 1927 . Nicolae” din Bacău Funda ii Cimitir Ansamblul Cur ii Domneşti din Bacău Biserica "Precista". 9 Mai 48 Str. Bacovia George 52 Str. sec. Enea Nicu 31 Str. Anania Casa General Cantili. Pătrăşcanu Casa Vestali Colegiul Na ional "Vasile Alecsandri” Casa Vasile Alecsandri Colegiul Na ional "Ferdinand I”Liceul "George Bacovia” Casa Ing.1929 1770 1930 1920 1891 1920 1859 1927 înc.U.U. Mărăşeşti 2 Str.I.02 BC-II-a-A-00757 BC-II-m-A-00757. crt. Nicolae” Bd. Alecsandri Vasile 3 Str. Oituz 29 Datare sf. azi Oficiul poştal nr. sec. 1900 înc. Alecsandri Vasile 6 Str.L. Grădini ă Casa Dr. Alecsandri Vasile 8 Str. Tolstoi I. 2 Str. Alexei În cimitirul izraelit nou Bd. Alecsandri Vasile 1 Str. Nicolae” Bd. Ioni ă Sandu Sturza 96 Str. sec. "Adormirea Maicii Domnului" Ruine curte domnească Ruine turn Casă Casa Mircea Cancicov.03 BC-II-m-B-20181 BC-II-m-B-00758 BC-II-m-B-00759 BC-II-m-B-00760 BC-II-m-B-00761 BC-II-m-B-00762 BC-II-m-A-00763 BC-II-m-B-00764 BC-II-m-B-00765 BC-II-m-B-00766 BC-II-m-B-00767 BC-II-m-B-00768 BC-II-m-B-00769 BC-II-m-A-00770 BC-II-m-B-00771 BC-II-m-B-00772 BC-II-m-B-00781 BC-II-m-B-00782 BC-II-m-B-00783 BC-II-m-A-00773 BC-II-m-B-00774 BC-II-m-B-00775 BC-II-m-B-00776 BC-II-m-B-00777 sec. XV XVI sec. Cuza Vodă 6 Str. azi Casa Dr.1936 1914 1925 .L. Marcovici Arhivele Statului Adresă Str. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Cod LMI 2004 BC-IV-m-B-00931 BC-IV-m-B-00932 BC-IV-m-B-00933 BC-I-s-A-00699 BC-I-m-A-00699. XX 1921 1932 . Ioni ă Sandu Sturza 39 Bd. 9 Mai 48 Str.01 BC-I-m-A-00699. Ioni ă Sandu Sturza 1 Bd. Unirii 2-4 la N de actuala catedrală "Sf. azi Teatrul Bacovia şi Hotel Central Biblioteca Jude eană. Bacovia George 49 Str. Unirii 2-4 la N de actuala catedrală "Sf. azi Centrofarm Casa Arh. Nicolae” Str. Mărăşeşti 8 Str. sec. Cuza Vodă 1 Str. XV XVI sec. BACAU Intergroup engineering Denumire Casa pictorului Nicu Enea Casa dramaturgului Ion Luca Monumentul în memoria victimelor fascismului 1939-1944 Ansamblul bisericii "Sf. Oituz 14 Str. Haret Spiru 6 Str.M. Luca I. XV XVI cca. Alecsandri Vasile 7 Str. Apostu George 3 Str.

2 BC-IV-m-B-00933 Monumentul în memoria victimelor Str.45 Str.Rafailă. XX 1910 . Trotuş 6A-6B Str. Clădire Colegiul Na ional .01 BC-II-m-B-00785.F. 14 Str. crt. V. Trotuş 6A-6B Str. general BC-III-m-B-00924 Mărăcineanu locotenent 2 Str.. municipalitatea organizează târguri de meşteri populari la care participă meşteri din toate zonele Moldovei. Trotuş 6A-6B Str. 1929 (recondi ion ată 2008) 1977 Bună Bună Bună În stare de degradare avansată 1925-1934 1891 1892 1820 Sursa: Primăria Bacău.1845 1904 1870 1906 1912 1912 sec. sec. Enea Nicu 31 BC-IV-m-B-00932 Casa dramaturgului Ion Luca Str... 14bis Planuri de dezvoltare În renovare Activită i desfăşurate Activită i cultural artistice Activită i cultural artistice Activită i de învă ământ Activită i de învă ământ Activită i de învă ământ Casă na ionalizată – închiriată Starea Obiectivului În stare bună Anul P. Ştefan cel Mare 35 Str.Institutul Na ional al Monumentelor Istorice 1977 1981 1971 1850 sf. 4 octombrie.. În anul 2010 se împlinesc 602 de la prima atestare a oraşului Bacău. Clădire Colegiul Na ional .D.1911 1930 Nr. Adresa Str. 100 din 221 .02 BC-II-m-B-00785. sec.03 BC-II-m-B-00786 BC-II-m-B-00787 BC-III-m-B-00922 BC-III-m-B-00923 Str. Trotuş 8 Str. Bălcescu Nicolae În parcul Trandafirilor Bustul căpitanului Nicolae Valter Str. manifestări culturale şi evenimente sportive. Mărăşeşti În parcul BC-III-m-A-00925 Statuia poetului George Bacovia Bibliotecii jude ene BC-III-m-B-20182 Casa scriitorului D. Alexandru Ioan Cuza.. Iernii nr. 3. Alecsandri. XX sec. Împăra i” Fosta moară "Calmanovici şi fii" Muzeul de Ştiin e ale Naturii.P.V. Scheia 14 Str. Vrânceanu Gheorghe 44 Datare 1842 . D.. Alecsandri Vasile 37 1897 Bustul maiorului Constantin Ene Adresă Str. Guşe Ştefan. Bacovia nr. Tolstoi I. "Vivariu" Sinagogă Ansamblul Centrului Jude ean de Cultură Centrul Jude ean de Cultură Grădini ă Sala de sport Observator Astronomic-Muzeul de Ştiin ele Naturii Casă Bustul lui Vasile Alecsandri Str. Casa . XIX 1920 1959 Tabel 33: Obiectivele de patrimoniu din municipiul Bacău Nr. XIX sf. Oituz nr.I.L. Trotuş 6A-6B Str. Şcoala . 7 Aleea Parcului Bacău Str.U.37 Str.Mihai Eminescu. crt. Popa Şapcă 3 Str.. BACAU Intergroup engineering Denumire Biserica "Sf. Alexei În fascismului 1939-1944 cimitirul izraelit nou Sursa: Ministerul Culturii şi Cultelor . Păcii 9 BC-IV-m-A-00930 Casa memorială „George Bacovia" Str. Luca I. 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Cod LMI 2004 BC-II-m-B-00778 BC-II-m-B-00780 BC-II-m-B-00779 BC-II-m-B-00784 BC-II-a-B-00785 BC-II-m-B-00785.. Direc ia Patrimoniu şi Culte Cele mai importante Evenimente şi manifestări ale oraşului Bacău sunt: Festivalul “Zilele Bacăului” are loc în fiecare an în zilele de 2...Bacovia. Pag. Bacovia George 13 BC-IV-m-B-00931 Casa pictorului Nicu Enea Str. Oituz 40 Str. Alecsandri nr. Pe lângă alte manifestările tradi ionale care includ concerte. 1 2 3 4 5 6 Denumire Clădire Teatrul Municipal .I.. G. Clădire Teatrul de Vara .Ferdinand I. Pătrăşcanu Str.. Cuza-Voda nr.

oraşul italian unde lucrează peste 20.000 de cetă eni din jude ul Bacău. ansamblul de ine un record impresionant. Cultură şi Culte Pag. originalită ii şi bogă iei repertoriului. cântece şi elemente tradi ionale moldoveneşti. concursuri de miss. Alte ansambluri folclorice care participă la diverse spectacole organizate în municipiul Bacău: Ansamblul folcloric "CA LA NOI" din Bacău. Expozi ii Sărbătoarea pensionarilor Ansamblul „Busuiocul” – este unul dintre cele mai vechi şi reputate ansambluri folclorice din România. Suedia. Gonzia (Italia).000 de băcăuani şi aproximativ 100. întrucât Moldova este zona în care folclorul tradi ional şi-a păstrat intacta vigoarea şi autenticitatea. specializat în vechi dansuri căluşăreşti din inutul Bacăului.D.U.I. Întreaga manifestare este structurata pe doua sec iuni. Festivalului de dans contemporan din Bacău. Norvegia şi Grecia.Festivalul de Teatru în Limba Engleza pentru Tineret INGENIOUS DRAMA FESTIVAL (ID Fest) se desfăşoară pe scena Teatrului Bacovia din Bacău. organizat de Centrul de Cultura “George Apostu”. 101 din 221 . interpretare şi grupuri mici. Piesele prezentate în limba engleza sunt originale şi tratează problemele adolescen ilor. Chemitz (Germania). datorita calită ilor interpretative deosebite. a băcăuanilor pleca i la munca în străinătate. (expozi iile culinare. Manifestarea urmăreşte să întăresc legăturile dintre Bacău şi Torino. fiind laureat al unor competi ii na ionale şi interna ionale: Santerm (Portugalia). BACAU Intergroup engineering Dintre manifestările culturale desfăşurate în Bacău sunt: simpozionul "Vasile Parvan" expozi ii de pictură în aer liber seara minoritatilor concurs Ex Libris Spectacole folclorice sus inute de artişti locali Alte manifestări desfăşurate de către Administra ia publică Locală: Festivalul Revederii cu ocazia reîntoarcerii acasă. Ingenuous Drama Festival . Ansamblul CIOBANASUL condus de profesor Mitica Pricopie. Festivalul îşi propune să acorde şansa tinerilor din ara noastră de a-şi dezvolta personalitatea artistică şi creatoare. Lansări de carte.P. Turneele au inclus şi Danemarca. Ponderea repertoriului ansamblului băcăuan este de inuta de dansuri. Spectacole de teatru. Festivalul Serbările Timişoreana se va desfăşura în luna august (2009) la Bacău. Festivalului Na ional de Muzica Uşoara Pentru Copii ”ASCHIUTA”. Festivalul George Bacovia Festivalul Arlekin Simpozioane ştiin ifice. în concediu. în colaborare cu Centrul de Crea ie coregrafica “Trois C-L” din Luxemburg şi Centrul Na ional al Dansului din Bucureşti.Teatrul Municipal Bacovia . Rennes şi Dijon (Fran a). de a-şi pune în valoare talentul şi de a depăşi barierele culturale. Ansamblul de dansuri "Liliacul" şi Ansamblul "Bobocel de la Bacău" Sursa: Primăria Bacău. Festivalul va avea loc în Bacău pe platoul cuprins intre Sala Sporturilor şi Bazinul Olimpic de Înot. la care participă echipele celor două oraşe. Schoten (Belgia). Hayange. spectacole folclorice. Concerte simfonice. Înfiin at în 1973. descoperire etnografică a maestrului George Sârbu. Festivalul Interna ional de muzica pentru copii „SuperStar Fest” Festivalul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 5 -15 ani. specifice oraşelor Bacău şi Torino. concerte cu forma ii romaneşti şi italiene. concursurile sportive. Direc ia Patrimoniu.

Q.50%).pen. cauzelor nesolu ionate Nr. motivat de impactul social deosebit pe care faptele antisociale îl produc şi de faptul că afectează sentimentul de siguran ă publică. Analiza datelor subliniază faptul că. au crescut numărul infrac iunilor contra persoanei şi cele contra patrimoniului în mediul urban. Date statistice privind activitatea de urmărire penală desfăşurată în anul 2008 Unitatea Nr.D.P.P. în primele 9 luni ale anului 2009. iar mobilitatea patrulelor a avut ca rezultat creşterea numărului prinderilor în flagrant cu 19% fa ă de anul 2008. 6 biserici monumente istorice. 2 complexe muzeale diversificat amenajate. Observatorul astronomic. 5. şi Parcul Trandafirilor. Festivalul Arlekin. Ansamblul CIOBANASUL. trebuie men ionat că 45% s-au comis prin smulgerea de obiecte. I. Pozitiv este faptul că infrac iunile grave comise în stradă s-au diminuat. asigurându-se de-a lungul anului o desfăşurare uniformă a manifestărilor culturale. inculpa i trimişi în judecată Total 2007 9 2008 24 din care. poşete şi gen i (+22%) şi numărul autovehiculelor furate (+19%). BACAU Intergroup engineering Concluzii: 1.I. 4. 3. marea majoritate fiind comise cu file CEC fără acoperire şi infrac iuni la Legea 59/1934. În primele 11 luni ale anului 2009.J. furturile din buzunare. cauzelor de solu ionat Nr. Festivalul Interna ional de muzica pentru copii „SuperStar Fest”. Bacău a constatat 479 (+258) infrac iuni de incidente de plată. Ansamblurile folclorice care participă la diverse spectacole şi manifestări organizate în municipiul Bacău: Ansamblul „Busuiocul”. În municipiul Bacău se organizează cu diverse ocazii spectacole şi activită i recreative pentru locuitori. Prevenirea criminalită ii în mediul urban constituie una din priorită ile poli iei băcăuane pe anul 2010.U. tâlhăria (. 2. exemplificând omorul (-18%).6%) şi violul (. Manifestările care se adresează copiilor sunt: Festivalul Na ional de Muzica Uşoara pentru Copii „ASCHIUTA”. însă. Au crescut. rechizitorii Nr. iar în conformitate cu Lista încadrării monumentelor istorice. 102 din 221 . 2007 Serviciul teritorial Bacău 103 2008 130 2007 42 2008 42 2007 5 2008 5 2007 3 2008 7 Pag. În ceea ce priveşte infrac iunile de tâlhărie. SERVICII DE SIGURAN Ă A POPULA IEI Inspectoratul Jude ean de Poli ie Bacău S-a realizat o activitate preventivă intensă. Complexul Muzeal de Ştiin ele Naturii „Ion Borcea”. Una din priorită ile Poli iei Române pe anul în curs a constituit-o dezvoltarea capacită ii institu ionale şi opera ionale în vederea sus inerii unui climat de legalitate în sfera afacerilor. În Municipiul Bacău exista 2 teatre mari. Principalele obiective turistice din Municipiul Bacău sunt: Casa memoriala George Bacovia. municipiul Bacău are 50 de monumente istorice datate între secolul XV – XX. fără exercitarea de violen e asupra victimelor. aresta i preventiv 2007 1 2008 Sanc iuni 181 C. cauzelor solu ionate (inclusiv declinări şi conexări) 2007 61 2008 88 Nr. Ansamblul folcloric "CA LA NOI". Ansamblul de dansuri "Liliacul" şi Ansamblul "Bobocel de la Bacău".

cooperează cu celelalte unită i şi organe ale MIRA. îndeplineşte atribu iile ce îi revin. motiv pentru care la începutul lunii septembrie 2007. ale altor institu ii publice locale şi contează pe concursul cetă enilor. a scăzut respectul pentru reguli şi legisla ie sau agen ii locali îşi fac mai bine treaba. care în îndeplinirea atribu iilor sale. asigurarea climatului necesar func ionării institu iilor statului. asigură men inerea ordinii publice. garantarea şi apărarea drepturilor şi libertatilor constitu ionale. asigură şi execută paza băncilor de pe raza de competen ă. ia măsuri pentru asigurarea respectării normelor legale privind circula ia pe drumurile publice. stabilite prin protocol. 103 din 221 . în conformitate cu prevederile legii. Poli ia Primăriei municipiului Bacău a fost înfiin ată în anul 2005. respectarea regulilor de convie uire socială în zona sa de competen ă. Scopul Strategiei Poli iei Primăriei Municipiului Bacău de realizare a ordinii şi siguran ei publice. BACAU Intergroup engineering Cauze Cauze nesolu ionesolu ionate. a proprietă ii publice şi private.D. Pag. potrivit legii privind paza bunurilor. supraveghează şi controlează circula ia în zona de competen ă. În Municipiul Bacău există Sec ia 1 şi Sec ia 2 Poli ie. pentru creşterea siguran ei cetă eanului şi prevenirea criminalitatii stradale îl reprezintă prevenirea şi combaterea fenomenului contraven ional şi infrac ional. îndrumă. Raportat la nivelul anilor trecu i conform datelor de inute de inspectoratul de poli ie se înregistrează o creştere a infrac ionalită ii. procuraturii. organizează activitatea pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin în cadrul procesului penal şi ine eviden a activită ii de urmărire penală. nate mai vechi de 6 mai vechi de luni 1 an de la de la începerea prima urmăririi penale sesizare 2007 5 2008 7 2007 1 2008 1 Aresta i netrimişi în judecată Achitări definitive Restituiri definitive Infirmări Redeschideri ale urmăririi penale 2007 - 2008 - 2007 - 2008 - 2007 - 2008 - 2007 1 2008 1 2007 -- 2008 - POLI IA MUNICIPALĂ este subordonată Inspectoratul Jude ean de Poli ie Bacău. Ministerul Justi iei. În realizarea atribu iilor ce îi revin: asigură pregătirea de specialitate şi militară a efectivelor. Criminalitatea stradală constituie una din priorită ile Inspectoratului de Poli ie Jude ean Bacău.I. întreprinde măsuri pentru îmbunătă irea stării şi practicii disciplinare. în cadrul unei conferin e de presă conducerea inspectoratului a stabilit un nou mod de abordare a măsurilor cu caracter preventiv educativ pentru perioada următoare.P. Acest lucru poate fi interpretat în două moduri.U. a siguran ei cetatenilor. a crescut indisciplina. organizează şi desfăşoară activită i pentru prevenirea şi descoperirea infrac iunilor şi a altor fapte care prejudiciază avutul public şi privat. apără via a şi integritatea corporală a persoanelor. asigurând permanen a capacită ii de interven ie. ia măsuri potrivit competen ei sale pentru prevenirea şi descoperirea ac iunilor de încălcare a drepturilor şi intereselor legale ale cetă enilor. este structurată pe două domenii distincte: Ordine publică şi Organe de control cu un efectiv de 101 angaja i şi Paza bunurilor şi Obiectivelor de interes local cu un efectiv de 152 de angaja i.

104 din 221 . crt. CRESTEREA GRADULUI DE SIGURANTA RUTIERA PE ARTERELE DE CIRCULATIE ACTIVITATI PRIVIND REGLEMENTAREA TRAFICULUI RUTIER a. ACTIUNI ORGANIZATE ŞI DESFASURATE a. în anul 2008.5 februarie 2009.I. ecarisajul în municipiul Bacău Total general VERIFICARI ÎN TEREN IV. efective de poli ie rutieră din jude ul Bacău. ASIGURAREA UNUI CLIMAT DE SIGURANTA PUBLICA A CETATEANULUI ACTIVITATI PRIVIND PREVENIREA FAPTELOR ANTISOCIALE DIN ZONA UNITATILOR DE INVATAMANT PATRULE CU I. păstrarea cură eniei pe străzile municipiului Bacău 58 d.P.5 tone 28 privind c. protejarea spatiilor verzi de pe raza municipiului Bacău privind c.P. SESIZARI ŞI RECLAMATII SOLUTIONATE Sursa: primarie.D.U. au ac ionat pentru combaterea nerespectării perioadelor de conducere sau de odihnă de către conducătorii autovehiculelor de transport public de mărfuri şi persoane. ASIGURAREA RESPECTARII NORMELOR DE PROTEJARE A SPATIILOR VERZI ŞI A CURATENIEI ACTIVITATI ORGANIZATE ŞI DESFASURATE a. stradala a scăzut şi ea cu 18%.4 patrule COMBATEREA FENOMENULUI DE CERSETORIE-persoane depistate III. au fost re inute 6 permise de conducere şi au fost retrase 21 certificate de înmatriculare. accesul autovehiculelor cu masa totala mai mare de 3. păstrarea cură eniei pe străzile şi în pie ele municipiului Bacău b. ASIGURAREA RESPECTARII LEGALITATII ÎN DOMENIUL URBANISMULUI ŞI DISCIPLINEI ÎN CONSTRUCTII(controale privind legalitatea construc iilor) VII. BACAU Intergroup engineering ACTIUNILE DESFASURATE DE CATRE POLITIA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BACAU ÎN 2009 Număr de Nr. ASIGURAREA UNUI CLIMAT CIVILIZAT DE COMERT ÎN MUNICIPIUL BACAU a. Indicatori ac iuni I. fluidizarea traficului rutier privind autovehicule blocate ce stationeaza neregulamentar b. În ianuarie 2009. urbanismul comercial V.ro politialocala bacau. aten ionări aplicate pentru maşini parcate pe trotuar Total general VI. pentru prevenirea şi combaterea evenimentelor rutiere grave şi disciplinarea participan ilor la traficul rutier. Au fost aplicate peste 300 de sanc iuni contraven ionale. refuz taxa de parcare şi maşini parcate pe trotuar 14 Total general 142 II. c.J BACAU-SECTIA 1 ŞI 2 POLITIE . prevenirea faptelor antisociale din zona unită ilor de învă ământ 42 b. În intervalul 1 ianuarie . PARTICIPARI LA SEDINTELE ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI ŞI LOCATARI b. numărul victimelor accidentelor rutiere a scăzut cu 14%. comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2008. Inspectoratului de Jandarmi Jude ean Bacău are în subordine Subunitatea de Jandarmi Mobilă Bacău şi Subunitatea de Jandarmi Pază şi Protec ie Institu ională Bacău Pag. salubrizarea municipiului Bacău d.ro 1018 24 6404 8896 5136 894 68 14994 1802 1742 2154 994 1478 4626 6528 204 11854 Siguran a traficului rutier se află în subordinea Inspectoratul Jude ean de Poli ie Bacău Poli iştii Serviciului Rutier Bacău au ac ionat. ACTIVITATI SPECIFICE DESFASURATE ÎN SLUJBA COMUNITATII a.

bunurilor.S. din municipiul Bacău asigura. incendii (17%). "Constantin Ene" al Jude ului Bacău BACAU.D. alunecări de teren. Interven ii pe categorii. conform H.U. etc). paza. fenomene meteo periculoase. explozii ori a altor situa ii de urgentă ce pun în pericol via a. Aerostar S.Unitati Teritoriale . salvări de animale. stupefiantelor. precum şi a altor asemenea activită i care se desfăşoară în spa iul public şi care implică aglomerări de persoane execută. în cooperare cu institu iile abilitate ale statului. supravegherea accesului şi a ordinii interioare la parchetele şi instan ele judecătoreşti din municipiul Bacău.P. în condi iile legii. prin fuziunea Comandamentului Protec iei Civile şi Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari ca unitate subordonată Ministerului Administra iei şi Internelor.R. în condi iile legii. Alte situa ii de urgen ă (misiuni pirotehnice. (59%). la solicitare sau pe baza planurilor de cooperare.U.D. în condi iile legii.asigură. ac iuni pentru protec ia comunită ilor (5%). prăbuşirii sau accidentelor de munca. Bacău a fost înfiin at în 2004. manifestărilor cultural. înlăturarea efectelor inunda iilor. Forma iunea de protec ie civila. ramase blocate în apartament.A. alte situa ii de urgen ă (6%). Garda de interven ie. paza şi protec ia transportului unor valori importante apar inând Băncii Comerciale Române S.R. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Detaşamentul de Pompieri Bacău: Serviciul mobil de urgenta reanimare şi descarcerare. jud. tehnologice. etc).C. dezertorilor şi a altor persoane care inten ionează să săvârşească sau au săvârşit infrac iuni execută misiuni de interven ie antiteroristă la obiectivele aflate în responsabilitatea jandarmeriei sau pentru capturarea şi neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune în pericol siguran a persoanelor. Asisten ă persoane (degajări de persoane în urma exploziilor. paza şi protec ia la sucursalele şi agen iile Băncii Comerciale Române S. valorilor şi transporturilor speciale participă la misiuni în sprijinul poli iei. substan elor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substan e periculoase. Bacău şi Direc ia Jude eană Bacău a Arhivelor Na ionale participă la protec ia coresponden ei clasificate pe timpul transportului acesteia pe întreg teritoriului jude ului Bacău Inspectoratul pentru Situa ii de Urgenta (ISU) . situa ii de urgentă din care: cazuri de urgenta asistate de S. 105 din 221 . materialelor explozive.I. asisten ă persoane (3%).A. Ac iuni pentru protec ia comunită ilor (asigurare masuri de apărare împotriva incendiilor la accidente de circula ie şi pe timpul desfăşurării de evenimente publice. sportive. BACAU Intergroup engineering Misiunile IJJ Bacău prin Subunitatea de Jandarmi Mobilă Bacău execută misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia mitingurilor. definite prin lege . în condi iile legii.A. şi Trezoreriei din municipiul Bacău asigură. asigura.artistice. la înăl ime. Milcov. paza şi protec ia la S. nr. protec ia.G. Str. paza şi protec ia transporturilor speciale. ascensor. de mediu sau complexe. muni iilor.U.I. etc. avarii la utilită i publice. precum şi a transportului armelor. în zone şi locuri cu poten ial criminogen ridicat participă la limitarea şi înlăturarea consecin elor dezastrelor naturale.) Pag. misiuni de urmărire şi prindere a evada ilor. integritatea fizică a persoanelor sau bunurile acestora Misiunile IJJ Bacău prin Subunitatea de Jandarmi Pază şi Protec ie Institu ională Bacău asigură.M. 49. protec ia mediului. 1490 din anul 2004. incendii.

U. la inunda ii (cu 87%). iar cel al arderilor necontrolate . 4% în comer şi alimenta ie publica. ac iuni pentru asisten ă persoanelor (cu 91%) şi protec ia comunitatilor (cu 50%). Pag. comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2008. Siguran a traficului rutier este permanent în aten ia Poli iei Rutiere.D. numărul situa iilor de urgen ă a crescut cu 65% fata de 2007. în anul 2008 au fost aplicate peste 300 de sanc iuni contraven ionale. 6% la activită i de servicii colective. 7% în industrie.M. În municipiul Bacău îşi desfăşoară activitatea 4 organisme de ordine publică. "Constantin Ene" al Jude ului Bacău.D.U. precum şi interven ii S.I.cu 10%.Comparativ cu anul 2007. 106 din 221 .R. Concluzii: 1.50%). iar mobilitatea patrulelor a avut ca rezultat creşterea numărului prinderilor în flagrant cu 19% fa ă de anul 2008. Poli ia Primăriei Municipiului Bacău. control. tâlhăria (. sociale şi personale (inclusiv culte. ca rezultat în intervalul 1 ianuarie . În anul 2008. În cadrul activită ilor desfăşurate de către Poli ia Primăriei s-au realizat: 142 de ac iuni de prevenire a faptelor antisociale la unită ile de învă ământ. BACAU Intergroup engineering În anul 2008. S-a realizat o activitate preventivă intensă.Unitati Teritoriale .058 sesizări şi întâlniri solu ionate de către poli ia de proximitate. 6. numărul incendiilor a crescut cu 15%. Din totalul incendiilor. 4626 ac iuni pentru siguran ă rutieră în municipiu. în principal. 7436 interven ii pentru asigurarea siguran ei publice. (cu 119%). exemplificând omorul (18%).P. Inspectoratului de Jandarmi Jude ean Bacău şi Inspectoratul pentru Situa ii de Urgenta (ISU) . 14998 ac iuni pentru protejarea spa ii verzi şi cură enie. protec ie şi siguran ă: Inspectoratul Jude ean de poli ie Bacău. 2. cultura. siguran ă. 4. 2% în silvicultura. 12% la mijloace de transport. au fost re inute 6 permise de conducere şi au fost retrase 21 certificate de înmatriculare.I.5 februarie 2009. 1742 interven ii pentru asigurarea unui climat propice desfăşurării comer ului. 6528 interven ii pentru respectare disciplina în construc ii. iar 5% în alte domenii de activitate. pază. numărul victimelor accidentelor rutiere a scăzut cu 14%.6%) şi violul (. 5.U. etc). Pozitiv este faptul că infrac iunile grave comise în stradă s-au diminuat. 12. 62% s-au produs la locuin e şi anexe din gospodăriile popula iei. din care 8% sunt mijloace de transport individuale. numărul situa iilor de urgen ă a crescut cu 65% fata de anul anterior. sportive.S. păstrarea cură eniei şi parcare necorespunzătoare. 2% în agricultura. 3.

s-a dezvoltat în principal de-a lungul axei nord-sud. INFRASTRUCTURA DE LOCUIT În Municipiul Bacău există aproximativ 58.D. Mărăşeşti. Situa ia infrastructurii de locuit se prezintă astfel: Anul BLOCURI construirii Regim de inaltime Subsol+Parter+Nr.4 Aria utila 2 –m 1281 1925-2007 3220836. S+P+7. Apartamente 566 2119 873 245 174 140 106 172 151 36 69 34 25 164 175 175 12 58.524 Se constată că în perioada 1975 – 1985 realizarea apartamente în blocuri a cunoscut o mare înflorire. închisă între zone industriale. în 1281 blocuri şi vile construite în perioada 1925 . construita – apartamente 2 m 58524 249293. BACAU Intergroup engineering R. regimul de construire al apartamentelor este de peste 20 de ori mai mic. acea perioadă coincide cu perioada de dezvoltare a zonelor industriale. Bălcescu/9 Mai şi Ştefan cel Mare. cartierul Izvoare la sud şi o zonă reziden ială. Municipiul Bacău este delimitat la est de râul Bistri a. Conform Inventarului Primăriei numărul de apartamente construite şi date în folosin ă începând din 1925 până în prezent este detaliat în continuare: Anul construirii 1925 1947 1950 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 Nr. S+P+1. Apartamente 1479 1064 1189 1535 1931 2182 2725 2311 3541 3490 3873 3738 3772 3694 2785 2717 2777 959 Anul construirii 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 Nr. ele fiind între 10 – 20 apartamente/scară de bloc. vile Aria Nr. constituit de străzile Republicii. în zonele mai periferice există cartiere cu case mai mici ca dimensiuni şi spa ii verzi între case: cartierul Şerbăneşti peste râul Bistri a la est.0 Aria construita desfasurata2 m 1474841. cu o suprafa ă construită totală de 249. 107 din 221 .293 mp. S+P+9. Numărul de apartamente în fiecare bloc este diferit în func ie de confort. cartierul Gherăieşti la nord. D+P+3 S+P+4. S+P+5. S+P+2. cu cele două lacuri de acumulare şi la vest de o zonă deluroasă.I. de etaje P+2. S+P+10. comparativ cu cel din perioada 1975-1985 când s-au înregistrat cele mai multe construc ii.524 apartamente de locuit.3 Pag. În ultimii ani.2007.U.P. Zonele reziden iale cele mai dens populate sunt concentrate de-a lungul acestor axe şi sunt în majoritate cuprinse între linia ferată la vest şi bazinele de acumulare la est. Apartamente 8 52 4 325 188 8 18 185 227 785 618 462 754 826 675 929 834 773 Anul construirii 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 TOTAL Nr. la vest de sta ia feroviară.

În prezent există un program social destinat tinerilor medici şi specialişti din domeniul medical care nu au posibilită i financiare pentru a-şi cumpăra apartamente proprii. 3. numărul de apartamente existente în municipiu este insuficient. dintre care 836 au fost date în folosin ă.U. Concluzii: 1. Raportat la popula ia Municipiului Bacău. 4. în procent de 65% din blocurilor construite în perioada 1925 . anume Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic. Apartamente Tipul locuin elor Nr. la Primăria Bacău au fost depuse 1823 cereri şi dosare pentru ob inerea de apartamente în blocurile ANL. Făgăraş 8. Dintre aceste blocuri. Apartamente Tipul locuin elor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Orizontului 34A Bucegi 136A Bucegi 138A Bucegi 140A. Teiului 9A Teiului 9B Teiului 9C Tipografilor 16 Tipografilor 18 72 45 17 17 18 26 26 Blocuri Sociale Blocuri Sociale Blocuri Sociale Blocuri Sociale Blocuri Sociale Blocuri Sociale Blocuri Sociale TOTAL SOCIAL 221 În ultimii 5 ani în Bacău au fost date spre construire 950 de locuin e de tip ANL şi sociale. Din punct de vedere tehnic. din care 615 de locuin e de tip ANL şi aproximativ 221 de locuin e sociale. Crt Localizare Nr.P. Narciselor 14 A Letea 46A Făgăraş 4 Făgăraş 6. 31 au fost incluse în următoarea etapa a programului de reabilitare. BACAU Intergroup engineering În perioada 2004-2007. În Municipiul Bacău există în prezent blocuri aflate în proprietatea unor persoane fizice sau juridice construite în vederea închirierii sau vânzării. conform situa iei primite de la Primăria Bacău 50% din cererile în vederea ob inerii de locuin e ANL au fost solu ionate favorabil. 2. în anul 2007. Apartamentele din construc iile private sunt: Nr. iar numărul de apartamente realizate de persoane fizice sau juridice este de 1221. rezultând o rata de rezolvare a dosarelor de aproximativ 50%. În perioada 2004-2009 au fost realizate 615 apartamente ANL şi 221 apartamente sociale. Letea 50 Bis Depoului 80 Depoului 82 Depoului 84 Depoului 86 Narciselor TOTAL ANL 40 45 45 45 29 40 45 45 45 40 40 40 40 40 36 615 Blocuri ANL Blocuri ANL Blocuri ANL Blocuri ANL Blocuri ANL Blocuri ANL Blocuri ANL Blocuri ANL Blocuri ANL Blocuri ANL Blocuri ANL Blocuri ANL Blocuri ANL Blocuri ANL Blocuri ANL 1 2 3 4 5 6 7 Miori ei 88A Bucegi 138. Crt 1 2 3 4 5 6 Proprietar SC Gepex SC Agroindustriala SC Rombet Ficău Gabriela Ficău Lauren iu Antohe Mihai TOTAL Apartamente 70 40 100 30 32 60 Nr. infrastructura de locuit existentă în Municipiul Bacău necesită îmbunătă iri. locale: Nr.1989 în Municipiul Bacău necesită reabilitări termice şi modernizări.I. 108 din 221 .D. Pag. Crt 7 8 9 10 11 12 Proprietar SC Longbridge SC Topaz Development SC Negobac Invest Mihăieş Ludovic SC Crina Imobiliare Bolovan Irinel Apartamente 84 600 15 18 40 32 1121 Din punct de vedere tehnic. Crt Situa ia locuin elor ANL şi sociale din municipiul Bacău pusă la dispozi ie de autorită ile Localizare Nr. În anul 2006 au fost auditate energetic 63 blocuri în vederea realizării lucrărilor de reabilitare termica.

51 162.40 0.U. umiditate relativă.37 19.D. temperatură.sta ie de tip industrial.sta ie de tip urban este amplasată în parc Prefectură. BACAU Intergroup engineering S. pulberi în suspensie (PM 2.1bis.5 8. Războieni. umiditate relativă. pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direc ia şi viteza vântului. presiune.74 9.64 92. Izvoare nr. 109 din 221 .01 0. Legendă: BC1 BC2 BC-1: Str. monoxid de carbon (CO). radia ia solară.08 0.33 6. precipita ii). radia ia solară.31 16. amoniac (NH3). Bacău BC-2: Str. presiune. poluan ii monitoriza i sunt: dioxid de sulf (SO2). ozon (O3). este amplasată în municipiul Bacău – cartier Izvoare. poluan ii monitoriza i sunt dioxid de sulf (SO2).68 STA IA BACĂU 1 Minima 0.34 Sta ia Bacău 2 .09 2.97 3.64 33.29 136.5) şi parametrii meteo (direc ia şi viteza vântului. monoxid de carbon (CO). raza ariei de reprezentativitate este de 100 m – 1km. Pag.04 274.75 10.37 50.97 64. Sta iile de tip industrial: evaluează influen a activită ii industriale dezvoltate în partea de E-SE a municipiului asupra calită ii aerului.11 50. ozon (O3).01 0.Re eaua automată de monitorizare a calită ii aerului Calitatea aerului în municipiul Bacău este monitorizată prin măsurători continue în două sta ii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de sta ii existente. oxizi de azot (NOx/NO/NO2). raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km.5 UM µg/mc µg/mc µg/mc µg/mc mg/mc µg/mc µg/mc µg/mc µg/mc Medie lunară 4.41 Maxima 30. EVOLU IA CALITĂ II AERULUI A. temperatură. oxizi de azot (NOx/NO/NO2).I. minime şi maxime orare Sta ia Bacău 1 Poluant SO2 NO NO2 NOx CO O3 NH3 Benzen PM 2. Bacău Amplasarea sta iilor de monitorizare în municipiul Bacău Sta ia Bacău 1 . STAREA MEDIULUI I.39 15.P. Acest tip de sta ie: evaluează influen a activită ii umane din zona centrală a municipiului asupra calită ii aerului.57 3. benzen. începând cu luna februarie 2009 se monitorizează şi amoniacul. Monitorizare a calită ii aerului .95 24. Tabel 34: Valori medii lunare. precipita ii).69 1.

medie orară). Pe parcursul anului 2009 nu s-au semnalat depăşiri ale limitei maxime admise de 100 µg/mc NH3. conform OM 592/2002.43 226.29 PM 10 µg/mc 56. BACAU Intergroup engineering Tabel 35: Valori medii lunare.48 0. Valorile înregistrate în 2009 pentru benzen. De asemenea.80 NH3 µg/mc 15. Bălcescu şi Universitate.U. în urma arderilor incomplete (trafic auto). Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluan ilor specifici rezulta i din trafic. situa ie reprezentativă pentru zona urbană (BC1). în 2009 nu au fost înregistrate depăşiri ale limitei anuale de 40 µg/mc.01 O3 µg/mc 1.536 7.81 33. 110 din 221 .medie orară ).30 45. N. pentru indicatorul NO2.D. B. în urma măsurătorilor pe cele două sta ii automate s-au situat sub valorile limită admise de către OM 592/2002. în cazul sta iei BC-1. Pag. Monitorizare manuală a calită ii aerului în municipiul Bacău Re eaua de monitorizarea aerului cuprinde. impuse de către Ordinul 448/2007. începând cu luna iunie 2009 un număr de 4 puncte fixe de control: Gherăieşti. minime şi maxime orare Sta ia Bacău 2 STA IA BACĂU 2 Medie lunară Minima SO2 µg/mc 8.P.0 CO mg/mc 0. la niciunul dintre indicatori nu s-au depăşit limitele anuale.63 136.0 2.74 9. Fa ă de pragul de alertă ( 240 µg/mc. conform STAS 12574/87. Valorile NO2 pe BC 2 sunt cele măsurate prin metoda manuală.41 0 *indicator determinat prin metoda manuală Poluant UM Maxima 28. FRE Mărgineni. În cazul măsurătorilor pentru metale (perioada ianuarie – noiembrie). valorile înregistrate în anul 2009 de cele două sta ii au fost mici. concentra iile de ozon au fost sub obiectivul pe termen lung pentru protec ia sănătă ii umane şi respectiv valoarea intă pentru anul 2010 (120 µg/mc). care nu au depăşit limita admisă. Prelevarea se face pe o perioadă de 24 h.28 0.I. în urma măsurătorilor au fost în limitele admise de către OM 592/2002.65 NOx µg/mc NO µg/mc *NO2 µg/mc 16. Sursele de provenien ă a benzenului sunt reprezentate în general de motoarele cu ardere internă.91 Valorile înregistrate în 2009 pentru SO2 şi CO. În urma măsurătorilor efectuate la sta iile automate BC 1 şi BC 2. precum şi fa ă de pragul de informare (180 µg/mc .

iar datele sunt furnizate în urma prelevării manuale şi determinărilor chimice efectuate în laboratorul APM Bacău. În urma măsurătorilor şi calculelor efectuate în anul 2009 pentru probele de aerosoli. Pe parcursul anului 2009 a fost monitorizat în regim manual indicatorul NO2 în punctul de prelevare BC 2.sta ia RA Bacău Sta ia de Radioactivitate Bacău func ionează cu program de 11h. În anul 2009 calitatea apei a fost urmărită în 6 sec iuni de supraveghere: Şerbăneşti.D. N-NO3 (0.1040 mg/l ). Universitate. 111 din 221 . depuneri şi precipita ii atmosferice s-au înregistrat valori normale pentru această perioadă a anului neexistând depăşiri ale pragului de aten ionare. II. Tronsoanele intrare jude . CALITATEA APEI Realizarea capitolului ”Calitatea apei” este sus inută de datele furnizate de DA Siret Bacău.U.5966 mg/l). N-NO3 (0. Galbeni şi Drăgeşti (râul Siret). Valorile debitului dozei la 60 minute s-au situat sub limita pragului de aten ionare. FRE Mărgineni.6622 mg/l). Siret. Echipamentul din dotarea Agen iei de Protec ia Mediului nu asigură o monitorizare continuă şi că. P ( 0.Calitatea apei de suprafa ă Principalele râuri monitorizate de către Direc ia Apelor Siret – Bacău sunt: Bistri a. timp în care se supraveghează radioactivitatea factorilor de mediu aer şi apă. BACAU Intergroup engineering Indicatori urmări i sunt NH3 şi pulberi sedimentabile. MĂSURĂTORI DE ZGOMOT S-au efectuat măsurători care.7800 mg/l). Se observă varia ii uşoare în func ie de fenomenele meteorologice care duc la varia ia concentra iei aerosolilor din atmosferă de care se pot ataşa şi izotopii naturali Rn (222) şi Rn (220).P. Tg. Aval lac agrement: apa s-a încadrat în limitele clasei a-I. Pag. generate de mai multe surse cu intensită i diferite. Ocna şi Vrânceni (râul Trotuş).0188 mg/l). Ntotal (0.0290 mg/l). P-PO4( 0. au ca scop măsurarea nivelului de zgomot echivalent ( Lech ) şi identificarea surselor generatoare. Ntot (0. în general măsurătorile surprind valori cumulate.0340 mg/l ). Nicolae Bălcescu nu au fost înregistrate depăşiri ale concentra iei maxime admise de 100 µg/mc. P(0. 1. P-PO4 (0. RADIOACTIVITATEA β GLOBALĂ . apa se încadrează în clasa a-I-a de calitate generală (foarte bună). N-NO2 (0.a de calitate generală ( foarte bună). III.7100 mg/l). Evolu ia calită ii aerului în municipiul Bacău este raportată la STAS 12574/87 (NH3 şi pulberi sedimentabile).0988 mg/l). N-NH4 (0. rezultatele sunt sub limita pragului de aten ionare. N-NO2(0. Pe parcursul anului 2009 în punctele de prelevare Gherăieşti.0090 mg/l).I. iar din punct de vedere al nutrien ilor apa s-a încadrat în clasa a-I-a de calitate N-NH4 (0. Nici la apă nu s-au înregistrat valori deosebite la probele din râul ce traversează oraşul.aval Bacău pentru râurile Bistri a şi Siret sunt identificate ca tronsoane supuse riscului determinat de nutrien i: Şerbăneşti: din punct de vedere al nutrien ilor apa s-a încadrat în limitele clasei a-I-a de calitate. aval lac Agrement (râul Bistri a). IV.0204 mg/l). pentru amoniac conform STAS 12574/87.0957 mg/l).

6 66.99 7022.8 71.P.91 SO2 (tone) 5876.08 584.47 1935.D. restaurante în aer liber Incinte de şcoli şi creşe.86 NOX tone) 1594.2 0 12. spa ii comerciale. grădini e . arderile din industria de prelucrare (6.4 44.91%). zone de recreere şi odihnă Incinta industrialǎ Zone feroviare Trafic Altele – limite incintă locuin e Măsurătorile de zgomot sunt efectuate lunar. V.01 145.08 Pb (kg) 1259.64 5867. începând cu anul 2004.I. restaurante în aer liber Incinte de şcoli şi creşe . restaurante în aer liber Incinte de şcoli şi creşe. În anul 2009.2 79.6 78.6 50.5 71.85 1330.93%). spa ii comerciale.97 1608.1 77.7 75.0 46.71 468.43 16.80 13.53 4530. Tip măsurătoare zgomot 2004 Pie e .1 65.8 77.4 66. creşe.0 0 100 78.79 Cd (kg) 0. spa ii comerciale.6 71.0 84. pentru anul 2008. grădini e.46 0.40 83. spa ii de joacǎ pentru copii Parcuri.7 74.30 4519. grădini e .17 737. depăşiri ale limitelor legale înregistrându-se doar în câteva luni ale anului la unii operatori economici.3 69.54 70.5 75. grădini e .5 85. zone de recreere şi odihnă Incinta industrialǎ Zone feroviare Trafic Altele – limite incintă locuin e 2007 Pie e . Emisii anuale de monoxid şi dioxid de azot (NOx ) La nivelul jude ului Bacău.0 2. Pag.32 1401.43 Monitorizarea zgomotului în municipiul Bacău s-a realizat.75 Emisii anuale de dioxid de sulf La nivelul jude ului Bacău.8 % Depăşiri 85.0 0 0 0 0 100 34.U.0 90.1 73.0 50.96 22. SITUA IA EMISIILOR ÎN AER ANALIZA COMPATIVĂ 2000 – 2008 ÎN JUDE UL BACĂU AN 2003 2004 2005 2006 2007 CO2(mii tone) 680. principalele surse de emisii pentru SO2 au fost activită ile inventariate la grupa SNAP 01(activită i de producere a energiei electrice şi termice). spa ii de joacǎ pentru copii Parcuri. în anul 2008. pe artera principala de trafic din Bacău s-au monitorizat un număr de 10 puncte .19 2865.04 2198. spa ii comerciale. emisiile de Nox provin îndeosebi din industria energetica (53.64 2152.59 262.4 58.zone locuibile 2006 Pie e . 112 din 221 .45 4517.6%) şi din transport (14.49 4284. în mai multe puncte.57 910.15 0.35 23. spa ii de joacǎ pentru copii Incinta industrialǎ Trafic Altele .72 156.7 70. operatori economici.52 NMVOC(tone) 207.4 78.72 31.95 100 61. spa ii de joacǎ pentru copii Incinta industrialǎ Trafic Altele .98 2949.11 Hg (kg) 0. grădini e . restaurante în aer liber Incinte de şcoli şi creşe .57 1590.41 662.8 77.17 952.48 NH3(tone) 1939. incinte şcoli.59 315.în intersec ii şi puncte situate la jumătatea distan ei între acestea.zone locuibile 2005 Pie e .43 0 54. BACAU Intergroup engineering Număr măsurători 20 10 1 51 2 24 16 8 207 4 7 6 3 19 16 55 31 13 7 4 25 5 143 37 Maximǎ măsurata (dB) 74. în incinta industrială.

compostarea reziduurilor menajere. plumb – sunt compuşi organici care pot fi degrada i pe cale naturala. emisiile anuale de amoniac provin din: agricultura. în anul 2008. Surse neindustriale: emisii foliare din agricultura. ca urmare a preocupărilor opera ilor economici pentru reducerea poluării. în procent de 53.699/2003. Aceasta categorie de poluan i este generata de procese industriale diferite şi de sursele mobile. se constata o scădere a cantitatii totale de oxizi de azot emisa în atmosfera . activită i industriale care folosesc solven i organici. turnatorii fonta. modificata şi completa prin HG 893/2005. pentru anul 2008. nichel. aplicarea adezivilor la fabricile de încăl ăminte. depozitarea sau transportul i eiului şi a produselor petroliere. 113 din 221 . curatarea chimica uscata. energiei electrice şi termice. BACAU Intergroup engineering Comparativ cu anul precedent. vopsirea autovehiculelor. Pag. Astfel sursele principale sunt: *pentru cadmiu procese de combustie pe baza de cărbuni. procent de 32. cadmiu. NH3) în Bacău au cunoscut în general o scădere. surse mobile-trafic pe baza de motorina. având timp îndelungat de remanenta în mediu.32% din utilizarea solven ilor în industria. sta ii de distribu ie a carburan ilor Alte surse industriale: fabricarea de băuturi alcoolice distilate.17% din extrac ia şi distribu ia combustibililor fosili. lăcuirea mobilei la fabricile de mobila. transpusa prin HG nr. etc. Emisii totale de poluan i atmosferici-(SO2. emisiile de COV nemetalici provin: 26. Compuşii organici volatili rezulta din: prelucrarea. zinc. mercur. surse sta ionare – centrale termice. în procent de 14. petrol. Emisii de metale grele Metalele grele .3%. impregnarea lemnului de creozot. Principalele surse industriale de emisie a COV inventariate în anul 2008 în jude ul Bacău: *Instala iile care intra sub inciden a directivei 1999/13/CE(COV). NOx.I. iar pe termen lung sunt periculoşi deoarece se pot acumula în lan uri trofice.73% din arderile din industria de prelucrare. transpusa prin HG nr.6%. fabricarea celulozei şi hârtie. industriale şi agricole.2% Comparativ cu anul precedent.cupru.5 %. incinerare deşeuri spitaliceşti. gaze naturale. şi anume: terminalele şi depozitele de benzina şi instala iile aferente de incarcare/descarcare. pasuni şi păduri.568/2001. *Instala iile care intra sub inciden a directivei 94/63/CE(COV benzina). activită ile de tratare şi depozitare a deşeurilor. completa şi modificata prin HG 1902/2004: degradarea metalelor. Emisii anuale de amoniac (NH3) La nivel de jude ului Bacău.(SO2. fabricarea berii. procesele de produc ie a ingrasamintelor pe baza de azot. în procent de 34. trafic rutier. NOx. La nivelul jude ului Bacău.P. fabricarea pâinii. cantitatea de NH3 emisa în atmosfera este în scădere. 16.U. *pentru mercur surse mobile – trafic pe baza de benzina. containere mobile. crom. arderea combustibililor fosili şi deşeurilor lemnoase pentru producerea. 24. NH3) Emisii totale de poluan i atmosferici .D.

Comparativ cu anul precedent se constata o scădere a emisiilor de plumb în atmosfera. Emisii de plumb Printre sectoarele responsabile de cele mai mari emisii de plumb se număra: incinerarea deşeurilor. hidrocarburi. Concentra iile de metale. sulfa i. Valoarea medie anuala s-a situat sub 20 µg/mc.30 ha Contaminare identificata pe 13. 3 ha.06 ha.06000 ha de inut de către societate cu reziduuri petroliere şi metale grele pe o suprafa a de 0. Cea mai mare cantitate de emisii de cadmiu şi mercur provine din incinerarea deşeurilor industriale. care a fost determinata de echipamentele utilizate în perioada respectiva. concentra ia de SO2 în jude ul Bacău a fost urmărita în re eaua manuala de monitorizare. conform OM 592/2002 nu s-a depăşit valoarea limita orara pentru indicatorul NO2.50 µg/mc şi de asemenea.62 µg/mc şi nu a fost depăşită valoarea limita anuala de 40 µg/mc pentru protec ia sănătă ii umane. Situa ia terenurilor poten ial contaminate din municipiul Bacău SC AEROSTAR SA –. la probele de apa de suprafa a s-au depăşit concentra iile la nitra i. Dioxidul de azot Până în 2007 concentra ia de NO2 în municipiul Bacău a fost urmărita în re eaua manuala de monitorizare. Monoxid de carbon Poluantul CO rezulta din arderea incompleta a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând partea din categoria poluan ilor specifici rezulta i din trafic. aceasta fiind valoarea limita anuala prevăzuta pentru protec ia ecosistemelor (OM 592/2002). iar începând cu anul 2008.Fabricarea hârtiei şi cartonului – 3.1712 . mangan şi turbiditate.00 ha Contaminare observata pe aprox. fenoli. PRIMARIE BACAU . mangan. urmărirea acestui poluant este realizata prin măsurători în cele doua sta ii automate de monitorizare a calită ii aerului. Pe parcursul anului 2008. SC LETEA SA . cloruri. Media anului 2008 pentru municipiul Bacău a fost de 28. Dioxid de sulf Până în anul 2007. nu se poate considera ca a crescut concentra ia de SO2 în aerul ambiental şi trebuie inut cont de calitatea slaba a datelor.3 ha.16 µg/mc şi cu toate ca valoarea este mai mare decât valoarea medie în anii anteriori. conform aceluiaşi ordin. La probele fizico chimice la sol nu s-au depăşit valorile normale. Emisii de hidrocarburi aromatice policiclice Nu au fost declarate astfel de emisii la nivelul jude ului Bacău. industria energetica şi procesele de produc ie. calciu.P. Pag. procesele de produc ie. conform OM 592/2002. Maximul valorilor orare s-a înregistrat în cazul măsurătorilor efectuate la sta ia Bacău -1 şi a fost la 113.I. iar începând cu anul 2008.U. 114 din 221 . S-a constat prezenta de substan e oxidabile în apa freatica. traficul rutier. nu a fost depăşită valoarea limita anuala de 40 µg/mc. BACAU Intergroup engineering Se constata o uşoara creştere a emisiilor de metale grele în atmosfera fata de anul 2007.D. ca urmare a realizărilor programelor de conformare şi datorita faptului ca în trafic nu se mai foloseşte benzina cu plumb. În jude ul Bacău. urmărirea acestui poluant este realizată prin măsurători în cele doua sta ii automate de monitorizare a calită ii aerului. sulfa i depăşesc valorile normale dar nu depăşesc pragul de alerta. Valoarea medie anuala pentru municipiul Bacău a fost de 5. la probele de apa freatica au fost depăşiri la cloruri. şi la reziduuri petroliere (în zona sta iei de neutralizare).Poluare istorica a terenului în suprafa a 0. S-a constat depăşirea valorii normale la cadmiu (zona sec iei de acoperiri metalice) fara depăşirea pragului de alerta. în anul 2008 nu a fost declarate emisiile de poluan i organici persisten i. la nici o sta ie. Solul depozitului de deşeuri municipale este contaminat bacteriologic.DEPOZITE DESEURI MUNICIPALE – 13.

Societatea comercială Amurco.3 mg/mc NH3 conform analizelor APM Bacău. în intervalul 13. Amurco SRL Bacău În diverse zile de-a lungul anului Aer semnificativ / Miros puternic de amoniac 2. în incinta industrială. 4. Valorile ob inute la momentul recoltării depăşesc pragul de aten ie. depăşiri ale limitelor legale înregistrându-se doar în câteva luni ale anului la unii operatori economici în anul 2009. Alecu Russo .D. 115 din 221 . SC Agricola Interna ional SA Bacău Aer semnificativ / Miros de amoniac Concluzii: 1.Casa de Cultură . în care s-au înregistrat depăşiri ale pragurilor limită admise de STAS 10009/88 ale măsurătorilor de zgomot.în intersec ii şi puncte situate la jumătatea distan ei între acestea.P. Valorile analizate de APM sunt sus inute şi de creşterea valorilor înregistrate pe analizatoarele de amoniac. str.centrul comercial Bistri a . Republicii -cartierul Izvoare . BACAU Intergroup engineering Alte surse de poluare Traficul auto pe aceste artere influen ează negativ calitatea mediului ambiant prin emisiile de gaze de eşapament şi zgomot.Narcisa-str. Ecaterina Teodoroiu nr.zona hotel Moldova Municipiul Bacău . pe sta iile automate BC – 1 şi BC – 2 Situa ia poluărilor accidentale în municipiul Bacău conform Agen iei de Protec ie Mediului în anul 2007 (lunile iulie si august): Nr. rezultatele sunt sub limita pragului de aten ionare. profilată pe produc ia de îngrăşăminte chimice pe bază de azot este un constant poluator cu amoniac. Republicii. Chimiei.Robinete Industriale -liceul H Coandă -Calea Romanului -str.55 – 13. amplasate în parcul Prefecturii şi Izvoare. str. în intervalul de recoltare 12. Toamnei . inters. SC. concentra ia maxima admisa fiind de 0.25. incinte şcoli. Calitatea mediului ambiant este influen ează negativ de către traficul auto pe principalele artere prin emisiile de gaze de eşapament şi zgomot.16 Agentul poluator Factorii de mediu afecta i 1. 2. Pag.45 – 14.15. 5.pia a Sud . creşe. 3. Izvoare.str.U. nu au existat depăşiri ale pragului de aten ionare. sunt următoarele: str. operatori economici.Chimiei. Radioactivitatea factorilor de mediu aer şi apă a înregistrat valori normale. Calitatea apelor curgătoare nu a înregistrat valori deosebite la probele din râurile ce traversează oraşul. Rezultatele ob inute au arătat în zona hotelului Moldova concentra ii de 0. Cel de-al doilea punct a fost Arena Mall. unde rezultatul analizelor de laborator a arătat o concentra ie de 0. Zonele cele mai afectate. Agen ia pentru Protec ia Mediului (APM) Bacău prelevă probe prin laboratorul propriu.36 mg/mc NH3.25 mg/mc NH3.str.I. Rezultatele măsurătorilor de zgomot efectuate lunar prin monitorizarea unui număr de 10 puncte . grădini e.Podul cu Lan uri . Calitatea aerului în municipiul Bacău în 2009 nu a înregistrat depăşiri ale limitei admisibile ale poluan ilor.str. în doua puncte din municipiul Bacău. Localizarea fenomenului Municipiul Bacău – sediu APM -cartier Narcisa .

terenuri de sport. Bacău 18/1995 H.C. Bacău În spa iul verde dintre Biblioteca Municipala Bacău şi str.42 ha.J.J.G. Amenajări speciale: Pe lac există o insulă de agrement în suprafa ă de 11.J. Bacău 18/1995 Sursa Agen ia de Protec ia Mediului Bacău LACUL “AGREMENT” . Amenajat la confluen a râului Bistri a cu râul Bârnat.J. T. debarcader.MN - - - H.J.J. Marasesti - - - 7 8 Salcia lui Bacovia . Bacău 18/1995 H. (H. Denumire Suprafa ă (ha) Amplasament Statut legal De interes De interes na ional jude ean (H. Are scop de atenuare a viiturilor şi de agrement.U. crt. 116 din 221 .G. Terenurile poten ial contaminate din municipiul Bacău aflate în eviden a Agen iei de protec ia mediului au o suprafa ă totală de16. Bacău 18/1995 9 - - - H.53 11.Bereşti” – de interes comunitar Tabel 36: Situa ia ariilor protejate din municipiul Bacău Nr.J. Un constant poluator cu amoniac este SC Amurco.G.C. Bacău 18/1995 De interes comunitar H.C.Suprafa a: 29 ha. profilată pe produc ia de îngrăşăminte chimice. zonă de plajă.C. Specii de faună protejate care se găsesc în zona Lacului Bacău II.10 0.D.de interes na ional şi componenta a sitului Natura 2000 „Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău . exemplarului de Populus alba (MN) de pe Insula de Agrement Bacău are 2 crengi din partea de jos a coroanei care au fost îndepărtate fiind uscate.MN Magnolia lui Bacovia .00 - În Parcul Trandafirilor din municip.C. Bacău 18/1995 H.2004 Bacau-Bereşti” H. Pag.C. 81% din suprafa ă reprezintă vechiul depozit de deşeuri.C. Bacău 18/1995 H. lac care are statut de Arie de Protec ie Specială Avifaunistică . Bacău 18/1995 1 Aria de Protec ie Specială Avifaunistică Lacul Bacău II Parcul Cancicov 202. concentra ii ridicate de amoniac s-au înregistrat în 2009 şi în zona hotelului Moldova şi Arena Mall.00 - 2 3 4 5 6 Parcul Trandafirilor Insula de Agrement Ginkgo biloba (monument al naturii – MN) Populus alba MN Quercus robur MN 27. 1284/2007 H.J. cu următoarele amenajări: spa ii verzi-parc. Bacău Pe Insula de Agrement Bacău În curtea Colegiului Ferdinand din municip. ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR/NA IONAL/JUDE EAN ŞI MONUMENTE ALE NATURII DIN MUNICIPIUL BACAU Starea de conservare a ANP din municipiul Bacău este favorabilă.0 ha. Bacău 2151/2004) 18/1995) Face parte din situl Natura 2000 H.J.P.C. „Lacurile de 2151/ Acumulare Buhuşi.C. Bacău În Parcul Trandafirilor din municip. BACAU Intergroup engineering 6.I. 7.

În zonele amenajate ca arii naturale de protec ie avifaunistică.1284 din 2007. nr. Bacău Aici au fost identificate concentrări de specii amenin ate la nivelul Uniunii Europene. 117 din 221 . şi inclus în Re eaua Ecologică Europeană NATURA 2000 prin H. Piatra Neam .13. 80 – 100 p.U. 2. lac care are statut de Arie de Protec ie Specială Avifaunistică . Custode: Centrul Regional de Ecologie Bacău Str. jud.D. Specii de faună protejate se găsesc în zona Lacului Bacău II – 196 ha.Bereşti” – de interes comunitar şi Aria de protec ie specială avifaunistică „Lacul Bacău” – 202 ha. cum ar fi chira de baltă (Sterna hirundo) sau eretele de stuf (Circus aeruginosus). Bacău.prin H. Lt. nr. 39. Sucursala Neam . Neam . 7 – 10 p. 10 – 40 i. Vasile Alecsandri. nr.APSA .I. Speciile de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE: Cod A022 A081 A038 A193 A166 A307 A140 A177 A196 A197 A127 Specie Ixobrychus minutus Circus aeruginosus Cygnus cygnus Sterna hirundo Tringa glareola Sylvia nisoria Pluvialis apricaria Larus minutus Chlidonias hybridus Chlidonias niger Grus grus Cuibărit 50 – 70 p. Drăghicescu. ARIA DE PROTEC IE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ “LACUL BACĂU II” A fost desemnat arie de protec ie specială avifaunistică . 5 – 10 p. 300 – 600 i. 30 – 80 i. Cuza Vodă. Str.de interes na ional şi componenta a sitului Natura 2000 „Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău .2151 din 2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone. 200 – 300 i.1. între 220 – 300 de păsări iernează şi între1690 – 2770 de păsări doar tranzitează zona. Pag. aglomerări de specii migratoare. 3. nr. cu excep ia exemplarului de Populus alba (MN) de pe Insula de Agrement Bacău a cărui trunchi prezintă o scorbura foarte mare. Starea de conservare a ANP din municipiul Bacău este favorabilă. aglomerări mari de păsări acvatice şi popula ii importante din specii amenin ate la nivelul Uniunii Europene.G. Iernat Pasaj 220 – 300 i. 1000 – 1500 i. 150 – 250 i. Bacău jud. sunt monitorizate activită ile păsărilor sălbatice în tranzit astfel între 142 – 190 perechi de păsări cuibăresc. Concluzii: 1.P. Amenajări speciale: deserveşte hidrocentrala Bacău II Administrator: SC HIDROELECTRICA SA. Lacul Bacău II este inclus în aria de protec ie specială Avifaunistică ”Lacul Bacău II” şi în Situl NATURA 2000 “Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti”. nr. precum lebăda de iarnă (Cygnus cygnus). exemple fiind ra a sunătoare (Bucephala clangula) sau ferăstraşul mare (Mergus merganser).G. BACAU Intergroup engineering Administrator: Apele Romane Bacău Str.

Construc iile de locuin e vor avea la baza proiecte avizate.I. Pag. priorită i DOMENII DIFUNCTIONALITATII . PRIORITATI . .Instalarea unor instala ii cu sens giratoriu conform studiului de trafic.Prezen a denivelărilor şi gropilor din îmbrăcămintea asfaltica. . . .D. .Prezen a aeroportului interna ional în imediata apropiere a zonei locuibile.investi ii în vederea asigurării functionalitatii terenurilor (introducerea dotărilor şi unită ilor . generând discontinuită i şi îngreunând traversarea dintr-o parte în alta (singurul punct de trecere fiind podul Serbanesti). BACAU Intergroup engineering U. re ele de telecomunica ii etc. .Reabilitarea şi modernizarea drumurilor.Oraşul s-a extins doar pe direc ia nord-sud.căi de acces.Lipsa şoselei ocolitoare la nivel de autostradă.Amenajarea de piste de biciclete . . DISFUNCTIONALITATI Tabel 37: Disfunc ionalită i.Urbanizarea necontrolată .Intravilanul a atins aproape limitele administrative ale municipiului .Lipsa amenajărilor pentru evacuarea apelor de pe platforma drumurilor.Viabilizarea zonelor destinate extinderii intravilanului municipiului Bacău . . . . eventual refunctionalizarea unor obiective în func ie de necesitatile localitatii.Corectarea traseelor cu realizarea de profile transversale corespunzătoare. . .Calitatea necorespunzătoare a unor construc ii cu structuri deteriorate şi statutul incert în privin a asigurării stabilită ii şi siguran ei în exploatare. .Cele doua lacuri de acumulare împart oraşul în doua.factor de compromitere şi deteriorare a patrimoniului cultural – istoric. regim de inaltime/construire şi realizări de drumuri noi.Prezen a ambuteiajelor.Creşterea procentului de ocupare a terenului din intravilan prin reparcelari. domenii. re ea de apa. .Calitatea slabă a drumurilor de pe care lipseşte îmbrăcămintea asfaltică. iar în execu ie se vor utiliza materialele durabile şi finisaje corespunzătoare.Implementarea legisla iei specifice monumentelor istorice în conformitate cu Legea 422/2001. 118 din 221 . .Transportul în comun este slab dimensionat şi nu deserveşte întreaga popula ie.Măsuri de reabilitare şi modernizare a fondului construit existent. .Lipsa parcărilor în zonele intens circulate. canalizare.). . lipsa de fluen ă a traficului în interval de vârf.Existen a căii ferate şi a zonei feroviare în interiorul municipiului Bacău. .P.Semaforizarea intersec iilor conform studiului de trafic.Reabilitare şi extindere la 4 benzi a unor pasaje aglomerate CIRCULATIA FOND CONSTRUIT ŞI UTILIZAREA TERENURILOR .U. . .

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

- Insuficien a terenurilor care să fie - Crearea unei baze de date imobilare pentru
puse la dispozi ia investitorilor; - Nivelul scăzut al investi ilor în sectorul productiv; - Spa iul expozi ional existent nu acoperă cererea pie ei. Insuficienta promovare a produselor locale pe plan na ional şi interna ional; ECONOMIA -

-

-

- Dezvoltare neechilibrata a alimentarii cu apa (subdimensionarea re elei de alimentare pentru popula ie şi supradimensionarea re elei pentru platforma industriala) -

ECHIPARE EDILITARA

-

investitorii interesa i - realizarea unei baze de date cu informa ii generale (terenuri disponibile, pre ul acestora, gradul de dotare, etc); Dezvoltarea de structuri specializate pentru atragerea de investi ii străine: parcuri stiintifice şi tehnologice, centre de afaceri, centre de excelenta, incubatoare de afaceri; Utilizarea siturilor industriale dezafectate de la periferie pentru relocarea întreprinderilor în contextul obligativitatilor mutării activitatilor de produc ie din zonele centrale, reziden iale; Dezvoltarea serviciilor: financiare-bancare şi de asigurări, a serviciilor de intermedieri financiare, a serviciilor de IT, a serviciilor pentru popula ie, a serviciilor de alimenta ie publica, a serviciilor de expertiza şi consiliere; Construirea Centrului Expozi ional şi a Afacerilor Bacău; Dezvoltarea firmelor specializate în servicii de consultanta financiara, proiecte, studii de pia a; Demararea investi ilor în infrastructura municipiului: construirea şoselei de centura, reabilitarea termica a blocurilor de locuin e, reabilitarea re elelor de alimentare cu apa şi canalizare, reabilitarea arterelor rutiere, etc.; Extindere re ea de alimentare cu apa; Extindere re ea gaze naturale; Extindere re ea electrica;

SPATII PLANTATE, AGREMENT, SPORT

- Insuficienta zonelor de agrement, sport şi spatii verzii; - Dotările pentru agrement necesită îmbunătă iri;

PROBLEME DE MEDIU

- Existen a unor zone critice din punct de vedere a poluării atmosferei datorată activită ii industriei chimice, energetice şi alimentare: SC Amurco SRL, SC CET SA Bacău, SC Agricola Interna ional Bacău; - Poluare atmosferică constantă creată de traficul rutier şi de centrele industriale; - Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere; - Gradul de umplere a depozitului de deşeuri este de 90%; - Depozitul actual de deşeuri N. Bălcescu nu este un depozit de colectare selectivă; - Nu există sta ii de sortare; - Deşeurile industriale, constituie o sursă majoră de poluare pentru mediu, datorită modului în care sunt gestionate; - Lipsa unui depozit industrial conform.

- Amenajarea unor zone sportive şi agrement şi asigurarea accesibilitatii spre viitoarele dotări specifice; - Amenajarea peisagistică şi de agrement a Complexului Olimpic; - Reabilitarea şi modernizarea Insulei de Agrement; - Amenajarea unor puncte de precolectare selectiva a deşeurilor menajere şi colectare acestora printr-un program de salubrizare; - Realizarea planta iilor de protec ie, cu rol ecologic pe traseele principalelor drumuri;

Pag. 119 din 221

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering
- Lucrări necesare pentru reabilitarea centrelor existente: reabilitare canalizare, contorizare apă, grupuri sanitare, racordare apă caldă, - Extindere cu un sediu nou a Clubului pensionarilor - Adăpost temporar pentru persoanele victime ale violen ei domestice şi asisten ă pentru agresori. - Exista zone industriale/ par i din platforme industriale dezafectate, nefunc ionale şi intens poluate; - Monumentele de interes na ional şi jude ean aflate în stare avansată de degradare şi a căror zona de protec ie nu este respectată. „Centrul social pentru tinerii peste 18 ani care părăsesc institu iile de protec ie a copilului şi consilierea familiilor acestora” - din strada Henri Coandă, nr. 9. „Centru de cazare temporară pentru oamenii fără adăpost din municipiul Bacău” – din strada Milcov, nr. 9 E, în cadrul unui Punctului termic nr. 154. Realizarea unui centru de asisten ă socială pentru persoane vârstnice - Creşterea suprafe ei de spa ii verzii a municipiului: în zona blocurilor ANL, scuaruri între blocuri, a terenurilor libere neproductive, aferent noului Spital Municipal, amenajarea cu gazon şi puie i de arbori a rampei" Nicolae Bălcescu"; - Reabilitarea monumentelor: Casa Memoriala "V. Alecsandri", Casa Memoriala "G. Bacovia", Casa "Arh. G. Sterian".

ASISTEN Ă SOCIALA

-PROTEJAREA ZONELOR -CU VALOARE DE PATRIMONIU -PE BAZA NORMELOR SANITARE ÎN VIGOARE -FATA DE CONSTRUCTII ŞI CULOARE TEHNICE -CU DESTINATIE SPECIFICA -ZONE POLUATE

Sursa: PUG 2009

ANALIZA SWOT
Puncte tari
Economia • Existen a unor centre de formare private, care furnizează cursuri de formare în profesie, pentru care agen ia locală de ocupare nu este autorizată. • Ponderea ridicată a investi iilor private în totalul investi iilor la nivel de municipiu; • Municipiul Bacău este oraş de rang I, cu un puternic poten ial polarizator, pol de dezvoltare regională. • Sector comercial bine dezvoltat, performant şi adaptabil. • Evolu ie pozitivă a dezvoltării IMM în diferite ramuri ale economiei. Fondul construit • Creşterea numărului de construc ii din municipiu; Circula ie • Acces direct la magistralele de căi ferate şi rutiere; • Existen a drumului european E85 ce străbate municipiul Bacău; • Aeroportul interna ional Bacău care asigură curse aeriene către Germania, Italia, Austria; • Amplasarea centrală la nivelul teritoriului na ional, existen a drumurilor europene E85, E574, E577 ce străbate municipiul Bacău; Echiparea edilitara • Infrastructura de telecomunica ii bine dezvoltată şi cu un grad ridicat de acoperire: cea mai mare cifră de

Puncte slabe
Economia • Rata ridicată a şomajului în rândul popula iei de sex feminin; • Scăderea ponderii industriei în economia locala; • Nivelul scăzut al investi ilor în sectorul productiv; • Lipsa ini iativelor de cooperare public – privat. • Decalaje tehnologice şi de competitivitate fa ă de media na ională şi UE. • Export bazat în special pe produse cu valoare adăugate scăzută şi medie. Fondul construit • Calitatea necorespunzătoare a unor construc ii cu structuri deteriorate şi statutul incert în privin a asigurării stabilită ii şi siguran ei în exploatare; • Oraşul s-a extins doar pe direc ia nord-sud; • Urbanizarea necontrolata - factor de compromitere şi deteriorare a patrimoniului cultural – istoric; • Deserveşte întreaga popula ie; Circula ia • Nivel scăzut al infrastructurii rutiere modernizate; • Trama stradala necorespunzătoare dezvoltării traficului auto, în unele zone; • Lipsa locurilor de parcare, în special în centrul municipiului, îngreunează traficul în zonă; • Inexistenta unor benzi de trafic dedicate transportului în comun de persoane care sa permită o viteza comerciala de trafic mare; • Prezentarea ambuteiajelor, lipsa de fluenta a Pag. 120 din 221

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering
traficului în interval de vârf; • Lipsa amenajărilor pentru evacuarea apelor de pe platforma drumurilor; • Depăşirea traficului pe tronsoane, a capacită ii portante a drumurilor. • Starea tehnică a căilor ferate degradată în unele zone conduce la viteze de deplasare mici. • Lipsa şoselei ocolitoare la nivel de autostradă; • Transportul în comun este slab dimensionat Echiparea edilitară • Dezvoltare neechilibrată a alimentarii cu apa (subdimensionarea re elei de alimentare pentru popula ie şi supradimensionarea re elei pentru platforma industriala) • Sistemul de iluminat public este deteriorat şi vechi în anumite zone. • Re eaua de canalizare colmatată, nefunc ională şi subdimensionată. Învă ământ, cultură, cercetare • Nu există programe coerente care să vizeze îmbunătă irea stării disciplinare din şcoli; • Sume modeste alocate cercetării - dezvoltării, • Capacitate redusă de absorb ie – implementare a rezultatelor cercetării şi nivel scăzut al inovării în întreprinderi. • Specializările oferite de sistemul de învă ământ nu răspund cerin elor de pe pia a muncii. • Nivel scăzut de orientare a cercetării către cerere. • Monumentele de interes na ional şi jude ean aflate în stare avansata de degradare şi monumente a căror zona de protec ie nu este respectata; • Posibilită i slabe de valorificare a patrimoniului natural şi cultural datorită lipsei de informare şi educare a poten ialilor agen i locali, accesibilită ii reduse, lipsei de infrastructurii materialo – tehnice, de cazare şi alimenta ie publică. Spatii verzi, Agrement, Sport • Insuficien a spa iilor verzi în conformitate cu legisla ia în vigoare; • Insuficienta zonelor de agrement şi sport; • Dotările pentru agrement necesita îmbunătă iri; Turism • Insuficienta oferta de agrement; Asisten ă socială • Îmbătrânirea popula iei şi creşterea cererii de servicii sociale; • Serviciile de îngrijire la domiciliu sunt insuficiente, discontinue şi pu in diversificate; • Capacitate scăzută de a asigura servicii sociale pentru toate categoriile de persoane aflate în dificultate; Protec ia mediului • Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere în prezent (în 2010 se propune finalizarea Depozitului de deşeuri conform legisla iei europene în vigoare); • Existen a unor zone critice din punct de vedere a poluării atmosferei datorată activită ii industriei chimice, energetice şi alimentare: SC Amurco SRL, SC CET SA Bacău, SC Agricola Interna ional Bacău; • Număr mic de operatori care de in sisteme de monitorizare şi control pentru emisiile poluant; Pag. 121 din 221

afaceri realizată în domeniul poştei şi telecomunica iilor din zonă; • Existen a unui sistem de iluminat reabilitat în unele zone; • Echiparea cu re ea de fibră optică. • Proiect ISPA pentru sistem integrat de gestionare a deşeurilor • Proiect ISPA reabilitare conducte şi instala ii alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv extindere Sta ie de epurare. Învă ământ, cultură • Municipiul Bacău este centru universitar care are ca preocupare de bază cercetarea ştiin ifică, inventica, inovarea tehnologică, informatizarea şi promovarea societă ii informa ionale cu aproximativ 8.000 – 10.000 studen i • Reabilitarea, modernizarea şi dotarea institu iilor de învă ământ din fonduri proprii şi comunitare. • Existen a învă ământului privat pentru toate nivelurile. • Existen a unei infrastructuri de cercetare, dezvoltare şi inovare în cadrul Universită ilor din Bacău; • Existen a centrelor culturale, teatre, biserici, monumente istorice; • Patrimoniu natural şi cultural valoros. Spatii verzi, Agrement, Sport • Existen a zonelor verzi amenajate care îmbunătă esc microclimatul (Parcul Cancicov, Parcul Trandafirilor Insula de agrement etc.) Turism • Cifra de afaceri în domeniul hotelier şi al restaurantelor este asigurată de IMM-uri şi Microîntreprinderi; Asisten ă socială • Existen a ONG-urilor cu activitate în domeniul asisten ei şi protec iei sociale; • Indicele de îmbătrânire demografică este mai bun decât al municipiilor din Moldova • Colaborare public – privat (ONG, Biserică) în dezvoltarea de programe sociale. Protec ia mediului • Implementarea proiectului ISPA privind managementul deşeurilor; • Existen a re elei de monitorizare a calită ii aerului • Proiect ISPA pentru îmbunătă irea sistemului de canalizare – epurare.

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering
• Insuficienta educare şi informare a popula iei în domeniul protejării mediului; • Prezen a surselor majore de poluare a apelor: SC Letea SA, RAGC Bacău, SC Amurco SRL, care au ca emisar râul Bistri a; • Lipsa comunicării inter-sectoriale şi a coordonării pentru managementul resurselor naturale şi ale mediului; • Lipsa unui depozit industrial conform. • Absen a operatorilor economici din domeniul reciclării deşeurilor, parcul de utilaje şi echipamente pentru asigurarea salubrizării depăşit tehnologic.]

Oportunită i
Economie • Posibilitatea dezvoltării mediului de afaceri ca rezultat al construc iei parcurilor industriale, existenta parcului industrial HIT PARK; • Diminuarea şomajului în rândul popula iei calificate; • Crearea zonei metropolitane; • Constituirea de parteneriate public-privat; • Clarificarea profilului competitiv al municipiului, pe baza oportunită ilor şi tendin elor pie ei. • Deschiderea şi activarea cooperării intersectoriale public – privat – academic în vederea asigurării condi iilor pentru dezvoltare economică. • Poten ial de atragere de investi ii în zona municipiului Bacău datorat prezen ei aeroportului şi parcului industrial. • Noi surse de investi ii sus inute din Fonduri structurale. • Pia a internă cu un mare poten ial de absorb ie. • Interesul în creştere al investitorilor priva i, pentru dezvoltarea infrastructurii; • Existen a unei infrastructuri de produc ie ce poate fi valorificată în dezvoltarea afacerilor; • Construirea Centrului expozi ional şi de Afaceri din Bacău; • Stimularea înfiin ării de IMM-uri cu activită i industriale diverse; • Realizarea Eurogării Bacau-important nod de cale ferata cu infrastructura moderna pentru traficul de calatori şi marfa; Echiparea edilitara • Existen a fondurilor structurale şi de coeziune. Turism • Posibilitatea atragerii turiştilor şi investitorilor străini prin îmbunătă irea imaginii municipiului; Circula ie • Posibilitatea ca prin modernizarea şi reabilitarea drumurilor (podurilor), acestea să sus ină mediul de afaceri regional şi să devină puncte de plecare pentru itinerarii turistice regionale; • Orientarea generala către un transport public de persoane nepoluant sau cat mai pu in poluant; • Propunerea de proiecte de reabilitare drumuri din fonduri nerambursabile, POR şi POS Transport. Asisten ă socială • Posibilitatea ca infrastructura de servicii sociale existentă prin modernizări şi reabilitări să servească ca

Riscuri /amenin ări
Economie • Creşterea în continuare a gradului de sărăcie a popula iei din zonă; • Creşterea şomajului în rândul absolven ilor de nivel mediu; • Migrarea for ei de muncă în străinătate sau în alte localită i; • Costuri în continuă creştere la materiile prime din import şi energie. • Recesiune economică interna ională. • Migra ia unor sectoare industriale către loca ii cu costuri de for ă de muncă reduse. • Creşterea poluării datorată proceselor industriale, în special cele din domeniul energiei. Echiparea edilitara • Instabilitate legislativă şi monetară; • Orientarea preferin elor popula iei spre sistemele descentralizate de încălzire. Turism • Stagnarea sau reducerea numărului de turişti datorita infrastructurii rutiere deficitare; • Monumentele culturale şi istorice insuficient promovate şi între inute, lipsa serviciilor şi a infrastructurii aferente pot împiedica dezvoltarea durabilă a turismului cultural. • Competi ia cu jude ele învecinate în atragerea interesului investitorilor şi turiştilor. Circula ie • Creşterea explozivă a numărului de autovehicule; • Concuren a aeroporturilor Suceava şi Iaşi poate conduce la pierderea statutului de aeroport regional. • Risc de congestionare a traficului în zona de intrare în Municipiu pe drumul european E 85 Asisten ă socială • Lipsa co-finan ării pentru diferite proiecte sociale finan ate prin Fonduri ale Uniunii Europene; • Dificultă i în integrarea serviciilor sociale cu cele medicale şi de alta natura; • Condi ii economice şi creşterea masei de proteja i şi asisten i sociali face municipiul vulnerabil; • Lipsa angajamentului principalilor factori interesa i din municipiu, de implicare activă în Parteneriatele Strategice cu Primăria Bacău. Învă ământ, cultura • Neîntre inerea patrimoniului natural şi cultural poate duce la distrugerea valorilor existente. Protec ia mediului Pag. 122 din 221

• Reducerea nivelului de zgomot şi de emisii poluante prin ecologizarea şi modernizarea serviciului public de transport persoane. • Simplificarea procedurilor de ob inere a avizelor. Agrement. a terenului din jurul noului Spital Municipal.D. • Parteneriate între Administra ia publică locală ONG-uri – Organiza ii de Tineret. „George Bacovia”. Axa Prioritară 3. amenajarea cu gazon şi puie i a rampei „Nicolae Bălcescu” • Adaptarea programelor de învă ământ la cerin ele economiei de pia ă.P. BACAU Intergroup engineering • Presiunea crescândă pe care dezvoltarea economică şi a zonelor reziden iale o exercită asupra factorilor de mediu. cu sus inere din Fondul Social European. • Reabilitarea monumentelor: Casele Memoriale „V. pentru furnizarea de servicii socio-medicale integrate. G. • Participarea la Programe europene de cercetare şi implementare a Spa iului European de Cercetare. • Posibilitatea accesării de fonduri UE prin Programul Opera ional Regional. Învă ământ. conform cererii pie ei muncii. • Implementarea şi derularea unor programe de ajutorare a copiilor care provin din familii defavorizate. Asisten ă socială • Dezvoltarea unei strategii comune la nivel teritorial. sport • Amenajare peisagistică şi de agrement a Complexului Olimpic. • Reabilitarea şi modernizarea Insulei de Agrement. spa ii pentru dezvoltarea de servicii integrate destinate categoriilor dezavantajate. • Realizarea unor PUZ –uri în zone de interes. Alecsandri”. • Programul de reabilitare termică a locuin elor. • Posibilitatea accesării de fonduri UE prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. cultura • Atragerea de fonduri pentru continuarea investi iilor din şcoli. Afectarea sănătă ii popula iei datorită poluării apelor subterane. în legisla ia na ionala. 123 din 221 . • Derularea de contracte de cercetare împreună cu sectorul privat. • Accesarea fondurilor comunitare privind amenajarea unor parcuri. • Apelarea la fonduri din surse europene pentru • Pag. scuaruri între blocuri. „Arh. crearea unor structuri care să îmbunătă ească indicii de mediu. Administra ie publică • Accesarea fondurilor europene pentru programe de dezvoltare a resurselor umane. • Convergen a concep iei factorilor de decizie din administra ia publică locală privind dezvoltarea infrastructurii. Sterian”.U. • Posibilitate de accesare fonduri UE prin Programul Opera ional Regional. • Transpunerea şi implementarea directivelor U.I. autoriza iilor şi licen elor de func ionare. • Realizarea de investi ii cu scopul generării de surse alternative de energie. • Creşterea suprafe ei de spa ii verzi în zona blocurilor ANL.E.

• Poten ial turistic nefolosit oferă multe oportunită i de dezvoltare pe termen lung. Turism • Atragerea de fonduri nerambursabile pentru promovarea municipiului. • Program Na ional de Îmbunătă ire a Calită ii Mediului finan at de Administra ia Fondului pentru mediu.I. • For ă de muncă disponibilă. posibil de angrenat în activită i legate de valorificarea şi protec ia patrimoniului natural şi cultural. 124 din 221 .U. • Implicarea mai substan ială a cultelor în conturarea profilului local. BACAU Intergroup engineering protejarea şi restaurarea patrimoniului cultural. prin promovarea surselor regenerabile de energie) • Creşterea colaborării autorită ilor locale în formarea parteneriatelor în domeniul protec iei mediului. Pag. • Realizarea unor politici de marketing turistic. Protec ia mediului • Folosirea fondurilor europene de coeziune (POS Mediu). Axa prioritară 4 – creşterea eficien ei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic.P.D. • Existen a unor programe cu finan are europeană orientate spre creşterea eficien ei energetice ( POS CCE.

P. Dispari ia locurilor de muncă şi deficitul economic legat de dezafectările zonelor industriale a fost amortizat par ial de noi investi ii în ramuri de produc ie.I. depozitare. fără o profilare definitorie. numeroase fabrici de dimensiuni mici/medii (specializate în produc ia de mobilier.3 DINAMICA INVESTI IILOR ÎN MUNICIPIUL BACAU A. În acelaşi timp. diversificând paleta de activită i economice din localitate.U. 125 din 221 . STRUCTURA SOCIETĂ ILOR COMERCIALE Municipiul Bacău are un profil economic echilibrat. sau materiale textile în lohn) alături de firme de logistică. BACAU Intergroup engineering 1. Tabel 38: Structura societă ilor comerciale după provenien a capitalului 2004-2008 Tip capital Total Integral de stat Privat autohton 100 % Mixt (stat 50 % şi peste 50 % + privat românesc) Privat străin 100 % Privat (autohton + străin) Alte tipuri Tip capital (Microîntreprinderi) Total Integral de stat Privat autohton 100 % Mixt (stat 50 % şi peste 50 % + privat românesc) Privat străin 100 % Privat (autohton + străin) Alte tipuri Tip capital (Întreprinderi mici) Total Integral de stat Privat autohton 100 % Mixt (stat 50 % şi peste 50 % + privat românesc) Privat străin 100 % Privat (autohton + străin) Alte tipuri Tip capital (Întreprinderi mijlocii) Total Integral de stat Privat autohton 100 % Mixt (stat 50 % şi peste 50 % + privat românesc) Privat străin 100 % Privat (autohton + străin) Alte tipuri Tip capital (Întreprinderi mari) Total Integral de stat Privat autohton 100 % Mixt (stat 50 % şi peste 50 % + privat românesc) Privat străin 100 % Privat (autohton + străin) Alte tipuri Tip capital (foarte mari) Total Integral de stat Privat autohton 100 % Mixt (stat 50 % şi peste 50 % + privat românesc) Privat străin 100 % Privat (autohton + străin) Alte tipuri 2004 4782 1 4604 15 66 96 2004 4152 4029 8 47 68 2004 474 449 9 16 2004 116 98 2 6 10 2004 34 1 26 4 2 1 2004 6 2 1 2 1 2005 5217 1 5067 11 56 82 2005 4591 4489 5 40 57 2005 474 452 2 8 12 2005 125 107 2 6 10 2005 23 1 18 1 1 2 2005 4 1 1 1 1 2006 5538 1 5404 11 48 74 2006 4874 4789 6 30 49 2006 508 486 2 9 11 2006 131 113 1 6 11 2006 20 1 14 1 2 2 2006 5 2 1 1 1 2007 5795 1 5655 10 50 78 1 2007 5112 5016 6 35 54 1 2007 523 502 1 8 12 2007 134 118 1 5 10 2007 21 1 17 1 1 1 2007 5 2 1 1 1 2008 6102 1 6044 10 19 27 1 2008 5401 5351 6 19 24 1 2008 545 542 2 1 2008 131 130 1 2008 20 1 18 1 2008 5 3 1 1 - Pag.D. servicii tehnice au preluat vechile loca ii industriale.

BACAU Intergroup engineering Evolu ia structurilor societă ilor comerciale după provenien a capitalului: public.2008 se constată o creştere a activitatii economice la nivelul municipiului Bacău. Scade numărul de întreprinderile mari în perioada 2004 . Din totalul societă ilor comerciale o singură întreprindere are capital integral de stat. iar întreprinderile mici reprezintă aproximativ 10%. 2. 3. mixt. crt. realizat 70%. investitorii orientându-se spre afaceri mici. Proiect Faza/Durata de Valoare implementare Infrastructura sanitara Faza de execu ie. 5. început 2007 durează 60 luni 45.I. În perioada 2004 – 2008 numărul microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici a fost în creştere.000.P.000. realizat 60% perioada estimata 2009 . Pe fundalul dezvoltării economice din anii 2004 . privat. S-a avut în vedere o derulare a activită ilor economice în perioada 2004 . În perioada 2004 – 2008 a avut loc o creşterea a numărului de IMM-urilor cu 18%. în această perioadă.000. 4. Concluzii: 1. început 2008 execu ia durează 120 luni 170. Scăderea cu 72% a numărului de întreprinderi cu capital privat autohton şi străin în perioada 2004 – 2008 (reorientarea spre afaceri mici). B.000 euro 2007 – Faza de 50.2008. Întreprinderile mijlocii şi cele meri şi foarte mari şi foarte mari de in doar un procent de 3% din totalul societă ilor comerciale ce activează la nivelul municipiului Bacău. sensuri giratorii. început 2007 30. modernizarea şi dotarea institu iilor de invatamânt Dezvoltare infrastructura drumuri în Municipiul Bacău (inclusiv apa şi canalizare. Se constată o scăderea cu 71% a numărului de întreprinderi cu capital privat străin în perioada 2004 – 2008. consolidarea. străin şi după mărimea societă ilor este prezentată în tabelul de mai sus.000. la 37 blocuri executate fa ade. Din totalul societă ilor comerciale 87% sunt microîntreprinderi.2008 cu 41%.U. 126 din 221 .000.000 euro Circula ia rutiera şi aeriana Faza de execu ie. parcări) Extindere şi modernizare aeroport interna ional Primăria Bacău Primăria Bacău 3 4 Primăria Bacău 5 Reabilitare termică a blocurilor în municipiul Bacău 1000 blocuri Primăria Bacău Pag.000 euro Infrastructura educa ionala Faza de execu ie realizat 50%.000 euro proiectare Execu ie estimata 24 luni Infrastructura de Locuit Faza de proiectare. INVESTITII REALIZATE ŞI ÎN CURS DE DERULARE Investi ii în curs de derulare din fonduri proprii si/sau finantare nationala: Nr.000 euro Finan atori Primăria Bacău 1 Spitalul municipal 2 Reabilitarea.D.2011 47.

006. început 2009 execu ia durează 12 luni (2010) Valoare 40.000. Contribu ie ISPA 39.000 euro Primăria Bacău si Fondul de mediu 8 2.000 euro 400.000..000. Primăria Bacău 3 4 5 6 100.primariabacau. modernizare şi parcare imobil Str.C. 127 din 221 .000 euro Primăria Bacău Primăria Bacău Finan atori Nr. RETELE ŞI DOTARI EDILITARE "Construc ia şi reabilitarea 1 aduc iunii principale care face legătura între Bacău şi sursa de apa de suprafa a lacul Poiana Uzului" construc ia unei noi sta ii de tratare a apei potabile "Reabilitarea re elei de canalizare" Execu ia lucrării a început în luna septembrie 2005 şi va fi finalizata în luna noiembrie 2010 Co-finan are BEI 13.000 locuri. 6 Construc ii de locuin e 7 Construire Baza Sportiva (stadion 20.000 euro 500.C. 1 2 Proiect Modernizare Bazin de Înot Amenajarea a 31 terenuri de sport Reabilitare obiectiv cultural ‘Teatru de Vara’ Amenajare Pia a de Gros Modernizare Pia a Centrala Extindere. Coanda nr.500 euro Data finalizare 31.250.000 lei Investi ii finalizate din fonduri proprii: Nr. BACAU Intergroup engineering Proiect Faza/Durata de implementare 2007 faza proiectare 72 LUNI Agrement Faza de proiectare. Beneficiar S. crt. început 2009 execu ia durează 36 luni Faza de proiectare.001.I. Proiect Linia de finan are ISPA 2002/RO/16/P/PE/018 Valoare 52.004.000 euro 600.000 euro Primăria Bacău 7 8 Sursa: http://www. sala polivalenta 7.A. crt.000 euro 3.D. centru servicii turistice 100 locuri) Amenajarea peisagistica a Complexului Olimpic Bacau 60.837.500 euro Finan atori Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi S.000 locuri.2009 Pag..000. H.12.ro/ Primăria gestionează 27 de proiecte cu finan are europeană şi cofinan are na ională: Tabel 39: Proiecte cu finan are externa gestionate de către Primăria Municipiului Bacău Nr.000.000 euro Primăria Bacău Realizat 100% Realizat 100% 435.P.000 euro Finan atori Primăria Bacău Primăria Bacău Primăria Bacău Primăria Bacău Primăria Bacău Primăria Bacău. COMPANIA DE APA BACAU S.U.A.000 euro. COMPANIA DE APA BACAU S. 2 Implementarea şi certificarea unui Sistem de Management al Calită ii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2001 Studiu privind eficientizarea organizării resurselor umane Podul de la Şerbăneşti Faza/Durata de implementare Realizat 100% Realizat 100% Realizat 100% Realizat 100% Realizat 100% Realizat 100% Realizat 100% Valoare 5.000 euro 10.000 euro 1. crt.

crt. Primăria Bacău.000 EURO contribu ia beneficiarului final.095 euro (63. Primăria Bacău 5 Instala ii mari de ardere şi sisteme de termoficare în municipiul Bacău.000. 128 din 221 .05%) Guvernul României prin Fondul Na ional 1.000.000 euro. început 2006 durează 72 luni Finan atori Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. Centru expozi ional şi de afaceri Aplica ie axa prioritara 3 – POS Mediu Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. Beneficiar Primăria Bacău Nr. BIRD (împrumut) 20% contribu ie de la bugetul de stat 84. Reducerea pierderilor de energie termica.000. 2 Proiect Reabilitare sisteme de alimentare cu apa potabila şi canalizare 3 Managementul integrat al deşeurilor în municipiul Bacău şi comunele învecinate.000.000 EURO finan are nerambursabila şi 5. Phare 2000 – CES 15. Creşterea capacitatii de producere a energiei termice şi electrice.000.000 euro.000 euro (15. Guvernul României şi Consiliul Jude ean Bacău Primăria Bacău INFRASTRUCTURA PENTRU AFACERI 6 Program PHARE 2006.365 euro (21. început 2008 durează 24 luni 4.000. perioada (2008-2014) Guvernul României şi Consiliul Jude ean Bacău Primăria Bacău Pag. Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. început 2008 durează 72 luni Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău.532.D. perioada estimata 2009 .U.000 euro. prin împrumut BERD Primăria Bacău 4 Grup de cogenerare Buget local al municipiului Bacău + Fonduri nerambursabile 11.2011 100.000. faza proiectare.000 EURO. jude ul Bacău.770. faza de proiectare. faza proiectare. execu ie 70%.597. faza de execu ie.P. împrumut BERD Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău.150.I.FC Valoare 35. BACAU Intergroup engineering Linia de finan are Aplica ie POS mediu .15%) – UE. 15.8%) – Consiliul Jude ean Bacău Primăria Bacău INFRASTRUCTURA RUTIERA ŞI FEROVIARA 7 Centura municipiului Bacău Guvernul României. 1.000 euro. România ISPA 2004 RO 16 P PE 007 20.000 euro. Uniunea Europeană.

000 euro. Oituz şi Str.000 euro. 129 din 221 . Ştefan Guse Beneficiar Primăria Bacău 9 Eurogara Bacău Buget local al municipiului Bacău + Fonduri nerambursabile Primăria Bacău AGREMENT 10 Construire centru de agrement şi turism pădurea Tamas Aplica ie axa 5. Primăria Bacău 11 Insula de Agrement POR 6. perioada estimata 2009 . perioada estimata 2008 . început 2008 durează 36 luni Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. crt.I. faza de execu ie.760 Euro de la Comisia Europeana şi 7495 Euro de la Asocia ia Creştina de Caritate Misiune şi Ajutor Betania Primăria Bacău 15 Centrul de cazare temporara a persoanelor fara adăpost din municipiul Bacău Aplica ie axa 3. faza proiectare.000.000.000 euro.54 Euro din care 250.280 Euro Consiliul Jude ean Bacău Primăria Bacău 14 “Centrul de Informare. Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău.2 – POR. faza de proiectare.2011 Finan atori Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. perioada 2009 .2 POR 10. început 2008 durează 24 luni Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău.2011 6. Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău.000.925. 8 Proiect Construirea pasaj rutier subteran intre str.000 Euro finan are neramburabila Primăria Bacău ASISTEN Ă SOCIALĂ „Adăpost de zi şi de noapte 12 pentru copiii străzii – Morcoveata Primăria Bacău 13 “Unitatea mobila de interven ie la domiciliului” 75.2009 456. Primăria Bacău Pag. faza de proiectare.800.000 euro Faza de execu ie.U.P. Nr. Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. 400. BACAU Intergroup engineering Linia de finan are Buget local al municipiului Bacău + Fonduri nerambursabile Valoare 7.000 euro. Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău.D. Consiliere şi Sprijin pentru familiile copiilor cu autism” 54.000 Euro şi 11.

P.000 euro.000 euro. Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. faza de proiectare. Health pentru Construirea de derulează prin faza Comunită i Sănătoase” –BHC Programul proiectare. DEZVOLTARE URBANĂ ŞI IMBUNĂTĂ IRE SERVICII PUBLICE 16 Proiectul “Re eaua Urbs Proiectul se 650. Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.U.I.Integrated Support System for Sustainable Urban Planning (ISSUP). (Building Healthy URBACT II. faza proiectare.D. început 2010 durează 24 luni Primăria Bacău 18 Proiectul se derulează prin Programul URBACT II.000 euro. faza proiectare. BACAU Intergroup engineering Finan atori Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. faza proiectare. Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. Furnizarea serviciilor publice on-line prin intermediul sistemului informatic Programul Opera ional Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU). început 2008 Communities).000 euro. 390. Proiect Linia de finan are Valoare crt. început 2009 durează 24 luni Primăria Bacău Pag. început 2009 durează 24 luni Primăria Bacău 19 Aplica ie POS CCE 350. început 2009 durează 24 luni Primăria Bacău 21 Implementare Sistem de management informatic integrat în Primăria Municipiului Bacău Aplica ie Programul Opera ional Dezvoltarea Capacitatii Administrative 300. pentru Municipiul Bacău. Beneficiar Primăria Bacău Nr. faza proiectare.000 euro. început 2009 durează 12 luni Primăria Bacău 20 Sistem informatic integrat pentru gestionarea activitatii la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău Aplica ie program POS CCE 300. afaceri în Europa".000 euro. Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău.000 euro. faza proiectare. durează 30 luni 17 Proiectul "Întreprinzători în Regiunea Nord Est. Proiectul “Sistem de Sprijin Integrat pentru Planificare Urbană Durabilă”. 360. depus pe AXA PRIORITARĂ 3 „Creşterea adaptabilită ii lucrătorilor şi întreprinderilor” DOMENIUL MAJOR DE INTERVEN IE 3. început 2008 durează 12 luni Primăria Bacău 22 Politici publice de dezvoltare locală – planificarea strategică pe termen mediu şi lung Aplica ie Programul Opera ional Dezvoltarea Capacitatii Administrative 250. 130 din 221 .

CRE Bacău şi Scut Verde Bacău. 2009/2011 ADL beneficiază de proiect Cele mai importante lucrări realizate de către Primăria Bacău în cursul anului 2009 sunt: începerea lucrărilor de construc ie la Pasajul subteran Oituz – General Ştefan Guşe. ADL Bacău. Pag.Ac iuni în domeniul Produc iei Agricole şi a Alimentelor Tradi ionale. Pasajul subteran Oituz . Proiectul se derulează în parteneriat: APM Bacău (solicitant).000 euro. început 2009 durează 24 luni Primăria Bacău Uniunea europeana 490.I. cooperation and networking activities among European organisations în the area of development. Ionita Sandu Sturza şi Vasile Alecsandri.Programme EuropeAid: Non-State Actors and Local Authorities în Development. faza proiectare. H. faza proiectare.P. Beneficiar Primăria Bacău Nr.D. redarea Teatrului de Vară circuitului şi patrimoniului cultural băcăuan. 23 Proiect Proiectul “Re eaua Europeană a Pie elor Orăşeneşti ale secolului XXI – A European Network of 21 Century Market Towns 24 25 Proiectul „Plan de Management pentru situl Natura 2000: lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti şi campanie de conştientizare a publicului”. BACAU Intergroup engineering Linia de finan are Interreg IV C.000 euro. Coanda nr. proiectul este redepus în ianuarie 2009 Valoare 200. Programul de finan are este direct de la Comisia Europeană . POS Mediu.Ştefan Guşe va rezolva în parte problema fluidizării traficului rutier băcăuan şi va asigura legătura rutiera dinspre Oneşti cu centrul oraşului pe străzile: Oituz. continuarea unor proiecte importante precum reabilitarea termică a blocurilor sau darea în folosin a a unor blocuri de locuin e tip ANL şi sociale modernizarea Bazin de Înot amenajarea a 31 terenuri de sport amenajare Pia a de Gros şi modernizare Pia a Centrală extindere. Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. Axa 4 – Protec ia Naturii. Obiectiv de maxima utilitate publica.U. 130. 131 din 221 . 2 lucrări de construc ie la Spitalul municipal Pentru fluidizarea traficului extrem de aglomerat din municipiu este importantă finalizarea Pasajului subteran Oituz – General Ştefan Guşe. crt. Proiectul „Local Development – Actions in the area of agricultural Products and Traditional Food (LOCFOOD)” – Dezvoltare Locală . Coordination. înlocuirea re elelor secundare aferente a două Puncte Termice. Primăria Bacău.000 euro. început 2009/2010 durează 36 luni Finan atori Uniunea europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuin elor şi Primăria Bacău. modernizare şi parcare imobil Str.

Centura municipiului Bacău finan ată de Guvernul României. Primăria a demarat lucrări pentru îmbunătă irea infrastructurii rutiere astfel: . fiind o stradă de tranzit spre variantele ocolitoare Letea Veche şi Izvoare – Înfră irii. şi spre str. protec ie situri naturale. deşeuri. . patrimoniului cultural băcăuan.P. Pentru asigurarea continuită ii rutiere sunt prevăzute pasaje superioare amplasate peste cele două rampe de acces în pasaj. mediul.U. implicit. . cu infrastructură modernă pentru traficul de călători şi marfă. sisteme informatice. Ştefan Guşe în lungime de 14 m. a însemnat demararea unui proiect amplu de reabilitare a sistemului de alimentare cu energie termică din municipiu. Infrastructura de transport În vederea facilitării traficului.I. finan at din fonduri europene nerambursabile în procent de 90%. centru de afaceri. strada Chimiei preia mare parte din traficul rutier greu. Oituz – Str. 132 din 221 . parcuri. BACAU Intergroup engineering Înlocuirea re elelor secundare aferente a 2 puncte termice. prin Direc ia de Servicii Publice. . prin împrumut BIRD 20% şi contribu ie de la bugetul de stat este în prezent la faza de proiectare şi avizare. după ce ani la rând nu a fost decât o ruina. două rampe de acces spre pasajul subteran propriu-zis: rampa Ştefan Guşe de 107. Pag. Oituz – Str. în cadrul căruia popula ia va putea transmite sugestii şi posibilită i de rezolvare a problemelor municipiului. în prezent fiind în derulare faza de proiectare şi avizare. sisteme electronice luminoase. învă ământ. penultimul etaj. proiecte de infrastructură drumuri şi poduri.80 m lungime.Podul de la Şerbăneşti este o investi ie finan ată de local la Bugetul local al Municipiului Bacău şi din Fonduri europene nerambursabile. senzori de umiditate şi temperatura. Oituz în lungime de 20 m. Municipiul Bacău este un foarte important nod de cale ferată. General Ştefan Guşe. De exemplu. proiect care beneficiază de o finan are de circa 75 de milioane de euro. transport. de asemenea în derulare. din care 615 de apartamente de tip ANL şi aproximativ 221 de locuin e sociale. apa. specializări. În ultimii 5 ani în Bacău au fost date în folosin ă 836 de locuin e. Investi iile pentru realizarea obiectivului Eurogara Bacău sunt în curs de derulare din fonduri europene. construit în 1960. care a fost acoperită prin implementarea proiectului de construc iei a Pasajului rutier subteran str.Au fost realizate repara ii pe podul Mărgineni.D. 67. În viitor va fi necesară construirea unei căi de acces suplimentare spre cartierul CFR.07 m lungime şi Rampa Oituz de aprox. Ionita Sandu Sturza şi respectiv str. centre sociale. Primăria a promovat un proiect de Politici Publice de Dezvoltare Locală. I. termoficare. rezultatul fiind un ansamblu unicat în tara. canalizare. dezvoltare economică. beneficiari fiind familii de tineri sau familii cu probleme sociale din Bacău care au depus dosar la Primărie solicitând locuin ă. General Ştefan Guşe este de aproximativ 8 milioane de euro. Eurogara. Teatrul de vara a fost redat circuitului cultural şi. în afară de calea ferată de la poli ie (care necesita repara ii) şi intrarea de la podul de la Mărgineni. Reabilitarea Teatrului de vara a constat intr-o reconstruc ie în propor ie de 92% a fostului edificiu. Lucrările la Spitalul Municipal au ajuns la etajul 4. acesta are o lungime de 261. a priorită ilor de investi ii din cadrul următoarelor domenii: administra ie publică.57 m şi este format din: pasajul rutier subteran propriu-zis de 86. Valoarea totală a proiectului Pasajul rutier subteran str. spre str. utilită i. care a efectuat lucrări de între inere cu mixtură stocabilă a carosabilului.70 m (pe sub cele 14 linii de cale ferată). podul Narcisa şi strada Chimiei de către Primăria Municipiului Bacău. Siguran a circula iei va fi asigurata prin camere video. În municipiul Bacău sunt în derulare 27 de investi ii cu finan are externă şi cofinan are na ională în diverse stadii de derulare.Zonele unde se lucrează sunt prioritare pentru fluidizarea traficului rutier.

I. 2) Investi ii finan ate din credite BERD: reabilitarea Sta iei de Epurare a apelor uzate Bacău. bariere de limitare pentru limitarea sau închiderea circula iei (pentru cazurile excep ionale de accidente grave).lacul Poiana Uzului. unde se afla centrul de afaceri şi viitorul spital jude ean se va dezvolta după deschiderea pasajului.D. Termenul de realizare a lucrărilor este de 28 de luni. conducta de legătura Dn 700 mm între conducta Dn 700 mm str. Digul Barnat. reabilitarea re elei de canalizare. conducta de legătura Dn = 600 mm între plecare II Gheraiesti şi plecare II Mărgineni pentru transportul apei potabile din Sta ia de pompare Gheraiesti la rezervoarele Bara i. Frunzei la restaurant Popas. O alta investi ie finan ată din fonduri ISPA. Pag. COMPANIA DE APA BACAU S. înlocuire conducta apa potabila Ol Dn 250mm. prin Măsura 2002/RO/16/P/PE/018. din care 24.7 milioane de lei. cămine vane. înlocuire conducta de refulare Dn 500 mm Sta ia de Pompare ape uzate Serbanesti. 133 din 221 . Avram Iancu şi str. Alimentare cu apă şi canalizare Investi iile în derulare din cadrul S. str. construc ia şi reabilitarea aduc iunii principale care face legătura între Bacău şi sursa de apa de suprafa a . constă în "Construc ia unei noi sta ii de tratare a apei potabile". Miron Costin de la intersec ia cu str.C. Ştefan cel Mare şi conducta Dn 800 mm str. Pictor Aman până la intersec ia cu str. Frunzei din Sta ia de Pompare Gheraiesti până la Calea Moldovei cu conducta Dn 700 mm. 4) Investii finan ate din bugetul Consiliului Local Bacău: supratraversare parau Trebeş cu conducta de apa potabila Dn = 150 mm şi conducta de apa uzata Dn = 400 mm. înlocuire conducta de apa Dn 600 mm Calea Moineşti subtraversare linii ferate Fabrica de Bere şi curte Vinalcool. va avea loc licita ia pentru selectarea constructorului. În curând. se urmăreşte ca municipiul Bacău sa beneficieze de apa potabila de o foarte buna calitate.5 milioane sunt nerambursabili. se referă la: 1) Investi ii finan ate de Uniunea Europeana (prin programul ISPA): construc ia unei noi sta ii de tratare a apei potabile. înlocuire conducta de apa Dn 600 mm str. considerat prioritate numărul 1 la nivelul Agen iei Nord-Est. Prin investi ia finan ată în cadrul Măsurii ISPA 2002/RO/16/P/PE/018. înlocuire conducta de apa Dn 125 mm Calea Moldovei de la str.P.U. împrejmuire paturi de uscare a nămolului de la Sta ia de epurare a apelor uzate a municipiului Bacău. înlocuire conducta de apa Dn 400 mm b-ul Unirii de la pod Bistri a până la Calea Barladului. BACAU Intergroup engineering senzori de fum. 4 de 10 000 mc din sta ia de pompare Gheraiesti. supratraversare parau Negel cu conducta de apa potabila Dn = 600 mm şi conducta de apa uzata Dn = 100mm. înlocuire conducta de apa Dn 600 mm str. 3) Investi ii finan ate din sursele proprii: lucrări auxiliare pentru re elele de apa şi de canalizare (branşamente şi racorduri. Stadionului. II. Pasajul subteran va genera în timp o dezvoltare a municipiului Bacău pe axa Est-Vest. "Construc ia şi reabilitarea aduc iunii principale care face legătura între Bacău şi sursa de apa de suprafa a lacul Poiana Uzului". s-au solicitat 30. Gării între str. cămine canalizare) – proiectare + execu ie. Mihai Eminescu. expertizare rezervor nr.A. îmbunatatirea factorului de putere la Frontul de captare Hemeiuş I+II – proiectare + execu ie. Pentru acest proiect. cămine apometru.

4 km de re ea de canalizare. Astfel. 3.5 km. prin programul MUDP II în valoare de 3. Termoficare SC SACET SA Bacău are în derulare următoarele investi ii: 1. a fost realizata contorizarea consumatorilor cu contori de debit. Reabilitarea re elelor termice primare – faza PT şi execu ie lucrări 2.A. COMPANIA DE APA BACAU S.000 euro au finan at proiecte ce au vizat reabilitarea sta iilor de pompare. de conducta de diametrul 500 mm şi 0.336 m Termen PIF Tr.650 nemodernizata menajera & pluviala Nord 4.965 ml 73 case Total Zona Centru 12.D. componenta C.C. În anii 1999-2002 pu urile din fronturile de captare au fost modernizate. s-au înlocuit electropompele existente. prin programul MUDP II. În vederea îmbunătă irii sistemelor de alimentare cu apă. în total fiind înlocuita 11.370 ml 93 blocuri 873 case 13 agen i economici Extindere re ele distribu ie apa cuprinse în programul MASTER PLAN Lungimea Număr gospodarii/ TOTAL propusa pentru popula ia care va beneficia de extindere extindere reabilitare Extindere conducte Apa şi canal 10.3 km de conducta de diametrul 400 mm.445 III.P. între anii 19982001. re eaua de distribu ie a apei potabile şi a laboratoarelor din cadrul sec iilor captare-distribu ie şi canalizareepurare. Fondurile primite. renun area la punctele termice nr.055 ml 40 blocuri 310 case 11 agen i economici Total general 24. Sta ia de pompare Mărgineni a fost modernizata în anul 1998 cu electropompe de produc ie Anglia. iar la Sta ia de pompare Gheraiesti.6 km de conducta cu diametrul de 600 mm. 134 din 221 . Dezvoltarea pie ei de energie termică – Racordarea la SACET a institu iilor publice (28 +11 obiective) – Faza SF 3. crt.I.U. 2010 Reabilitare re ele distribu ie apa cuprinse în programul MASTER PLAN Număr gospodarii/ popula ie ce va beneficia Lungimea conductei propusa de Zona prin în reabilitare reabilitare Total Zona Nord 1. Execu ia lucrării a început în luna septembrie 2005 şi va fi finalizata în luna noiembrie 2010. Se mai urmăreşte înlocuirea colectorului principal cu diametrul de 1800 mm şi cu lungimea de aproximativ 0. prin care se urmăreşte înlocuirea a 7. Reabilitarea re elelor termice secundare. colectare şi tratare a apelor uzate în municipiul Bacău au fost prevăzute în bugetul pentru anul 2010 următoarele investi ii: Nr.600 nemodernizata menajera & pluviala Sud 9. 25 şi 28 şi alimentarea consumatorilor prin intermediul unor puncte termice modulare complet Pag. de către S. Denumire obiectiv de investi ii Total conducte apa şi canalizare Lungime conducte apa şi canalizare 15. montarea a 21 de traductori de presiune şi a 21 de dispozitive de afişare locala şi. La re eaua de distribu ie a apei potabile au fost înlocuite 35 km de conducte cu altele din fonta ductila. în anii 1999-2001. BACAU Intergroup engineering "Reabilitarea re elei de canalizare" este o investi ie finan ată din fonduri ISPA prin Măsura 2002/RO/16/P/PE/018.350 ml 53 blocuri 490 case 2 agen i economici Total Zona Sud 10. începând cu anul 1997.950. a surselor existente pentru alimentarea cu apa.1 km.830 ml 12 blocuri 317 case 10 agen i economici Situa ia cu străzile propuse pentru extinderea re elei de canalizare în 2010 Zona Lungimea (m) Starea Observa ii Centru 14.195 nemodernizata menajera & pluviala Total general 28. IV. lotul 2.

717.578 Reabilitarea termica a blocurilor.790.14 sc.A *contorizarea se realizează la subsol *racordarea din re elele termice de distribu ie aferenta Centralei Sala de Sport Şcoala Generala nr. Condorilor nr.P.2013 * racordarea din re elele termice de distribu ie aferenta PT2 *buclele de contorizare şi echilibrare sunt amplasate la subsolul clădirii *racordarea din re elele termice de distribu ie aferenta PT40 *se utilizează nisa de contorizare *racordarea din re elele termice de distribu ie aferenta PT 27 *se utilizează doua nişe de contorizare pentru fiecare institu ie în parte 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 *racordarea din re elele termice de distribu ie aferenta PT 12 *se utilizează nisa de contorizare *racordarea din re elele termice de distribu ie aferenta PT 25 Bloc garsoniere str. Etot Unitati fizice Unitati financiare mwh tep lei 1. conven ionale şi financiare este calculata prin însumarea economiilor anuale şi durata a 30 ani şi este prezentata astfel: Economia totala de energie. exprimata în unitati fizice.nodul comun bl. *racordarea din re elele termice de distribu ie aferenta PT31 Bloc ANL Narciselor nr. A Dn-uri.311.12 cu bl. 1 2 Denumirea consumatorilor Centru de îngrijire şi asisten ă sociala Gradinita nr.2 *se utilizează nisa de contorizare Loteria Na ionala – Sucursala *racordarea din re elele termice de distribu ie aferenta PT 41 jude eana Bacău *se utilizează nisa de contorizare *racordarea din re elele termice de distribu ie aferenta PT 96 Gradinita „Lizuca” *se utilizează nisa de contorizare *racordarea din re elele termice de distribu ie aferenta PT 96 Gradinita Nr. cu următoarea observa ie: * pentru a putea racorda acest obiectiv la re eaua de distribu ie de la PT31 trebuiesc modificate următoarele Bloc ANL Narciselor nr.33 Asocia ia de sprijin a copiilor cu handicap neuromotoriu.economia totala de energie preconizata prin implementarea proiectului.U.4 sc. situate la nivel de grupuri de blocuri/clădiri institu ii.Biroul *racordarea din re elele termice de distribu ie aferenta PT 95 Vamal de control şi vămuire la interior *se utilizează nisa de contorizare *racordarea din re elele termice de distribu ie aferenta PT 31. a instala iilor interioare de utilitati publice în Mun. dintre următoarele noduri de la proiectul de la PT31: 1)84-86 trece de la 2XDn80/2 1/2 "/1 1/4" la 2xDn100/3 "/1 1/2" 2) 86 . BACAU Intergroup engineering automatizate şi contorizate.11 217. Bacău .D.749 112. Dezvoltarea pie ei de energie termică – Racordarea la SACET a institu iilor publice (28 +11 obiective) – Faza SF Reabilitarea re elelor termice secundare . Faza – achizi ia publică de servicii de proiectare 4.I. 135 din 221 . Crt. Centru „Daniel” Funda ia de sprijin comunitar.reducerea pierderilor de transport a energiei termice şi atingerea unui randament global de transport şi distribu ie de 85% .14 trece de la 2xDn65/2 1/2 "/1 1/4" la 2xDn80/3"/1 1/2".eficienta energetica prognozată: 541 tep/an Nr. racordate la re eaua termică primară.Stefan Ciobanu” Serviciul Jude ean de Medicina Legala Lucrări propuse a fi realizate în perioada 2010 . 40 *se utilizează nisa de contorizare Direc ia Regionala Vamala . centru de zi pentru vârstnici „Dr.18 termice "Grup Şcolar" ”Spiru Haret” *contorizarea se realizează în interiorul centralei termice de la Sala de Sport Pag.îmbunatatirea sistemului de alimentare cu căldura până la nivel de consumator .

120/22. 350 m re ea de iluminat. În cadrul Programelor de Interes Na ional lansate de ANPDC (PIN2/2008.000 Euro de la Comisia Europeana şi 11.Suceava.Bacău . aflata la Faza SF. Proiectul “Unitatea mobila de interven ie la domiciliului” a fost aprobat prin H.400 lei fara TVA.000 EURO.J. destinate colectării hârtiei.2008 cu un buget de 75. sta ie de compost. echipament opera ional). a fost ini iată o lucrare de amenajare pentru Fundătura nr.760 Euro de la Comisia Europeana şi 7495 Euro de la Asocia ia Creştina de Caritate Misiune şi Ajutor Betania. sta ie de sortare. sistem de captare şi tratarea levigatului. Pag.2008. BACAU Intergroup engineering IV.D.P. Depozitul de deşeuri existent se afla în patrimoniul Primăriei Bacău fiind activ de peste 35 de ani. Centrul de zi pentru orientarea. se impun urgent lucrări de închidere şi ecologizare a zonei. Construc ia noului depozit – realizarea unui nou depozit ecologic la standarde europene pe o suprafa a de 32 ha alocate de Primăria Municipiului Bacău. VI. Proiectul îşi propune următoarele obiective: Închiderea depozitului existent . Asisten ă socială În cadrul programului de finan are Phare 2006 Coeziune economică şi Socială Dezvoltarea Serviciilor Sociale au fost elaborate şi depuse în vederea evaluării mai multe proiecte pentru accesare fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii sociale. din care prima subcelulă va fi construită în faza ini iala pe o suprafa a de 5 ha. Depozitul este împăr it în patru subcelule. 136 din 221 .I. Prin Măsura ISPA 2004 RO 16 P PE 007 având ca data de finalizare 31 decembrie 2010.“Centrul de Informare. în vecinătatea Drumului Na ional DN 85 Bucureşti . s-a ini iat realizarea unui nou depozit de deşeuri şi închiderea celui existent. Iluminatul public În conformitate cu situa ia primită de la Serviciul Re ele şi Iluminat public din cadrul Primăriei Bacău. Un alt proiect . Fiind un depozit necontrolat. cu un buget de 54. Colectarea deşeurilor în municipiul Bacău – schema de colectare actuală va fi extinsă prin adăugarea a 500 grupuri a câte 3 containere de 1. 30A-30H din Calea Moineşti. supravegherea şi reinsertia sociala a copilului delincvent”.000.„Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii – Morcoveata”. V. PIN4/2008) au fost elaborate 3 proiecte după cum urmează: „Servicii specializate pentru copilul delincvent: Centrul rezidential pentru orientarea. în valoare de 54.C. Valoarea proiectului este de 20. ajungând şi la un grad de ocupare de peste 80%. care adoptă o solu ie tehnica constructivă modernă (sistem de management al gazului. “Program de perfec ionare a profesioniştilor din sistemul de protec ie a copilului” „Dezvoltarea re elei de servicii sociale comunitare pentru copil şi familie” A fost finalizată implementarea proiectului -“Informare şi sensibilizare în problematica HIV / SIDA” cu finan are de la Guvernul Republicii Irlanda (Departamentul Development Cooperation Ireland).1 m3 de culori diferite.09. Managementul deşeurilor Pentru asigurarea conformită ii cu cerin ele europene s-a impus realizarea unor depozite ecologice care să nu mai permită infiltra ii în pânza freatică. Suprafa a actualului depozit de deşeuri este de aprox 15 ha. supravegherea şi reinsertia sociala a copilului delincvent. PIN3/2008. precum şi alte facilita i pentru asigurarea unui management de calitate în ceea ce priveşte colectarea şi transportul deşeurilor.09. În cadrul Programului „Ini iativa pentru copiii străzii” în colaborare cu Centrul pentru servicii de interven ie în regim de urgenta a fost elaborat un Subproiect .“Depozitul de deşeuri neconform care este amplasat în zona de Sud-Est a Municipiului Bacău la periferia oraşului.280 Euro contribu ia Consiliului Jude ean Bacău.U. Consiliere şi Sprijin pentru familiile copiilor cu autism” a fost aprobat prin HCJ 121/22. sticlei şi plasticului.

se vor finaliza două propuneri de proiecte ce vor putea fi finan ate în propor ie de maxim 98% din cheltuielile eligibile. „Centrul social pentru tinerii peste 18 ani care părăsesc institu iile de protec ie a copilului şi consilierea familiilor acestora” . Proiecte propuse în perioada 2009 . 9 E.i 2 u.2005 Unitati de invatamânt Colegii/ licee/ Scolii I .i 1 u.Adăpost temporar pentru persoanele victime ale violen ei domestice şi asisten ă pentru agresori”.i 22 u.i 3 u.2 – Reabilitarea/modernizarea /dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. schimbarea tâmplărie lemn cu tâmplărie PVC cu geam termopan şi montare termosistem pe fa ade TOTAL 2004 .i Pag.i 4 u. 1. 6. s-a ini iat un program de reabilitare 9. prin Centrul jude ean de asisten ă psihopedagogică identificarea unei solu ii în vederea depistării cazurilor de copii/elevi rămaşi singuri acasă şi în special a acelor cazuri cu risc social. Racordare apă caldă Centrul “Armonia” din Strada Livezilor 1A şi 4B. Izvoare nr.din strada Henri Coandă. Domeniul de interven ie 3. 2. canalizării. 111. 3. cu finan are integrală de la bugetul Consiliului Local Bacău. Consiliul Local Bacău urmând să contribuie cu diferen a de 2%.i 18 u.i 2 u.i 3 u.i 1 u. nr. grupurilor sanitare şi lucrări de contorizarea apei la căsu ele sociale din str.i . 137 din 221 1 u. administrat de către Autoritatea de Management pentru Programul Opera ional “URBACT II” cu sediul în Fran a.U. conform prezentării din următorul tabel: Nr. în cadrul unui Punctului termic nr..i 3 u. în perioada 2004 – 2008.i 1 u.i 2 u. 5. Axa Prioritară 3 – Îmbunătă irea infrastructurii sociale. nr. crt.D. termica. VII. Înfiin area „Clubul Pensionarilor II” într-o Centrală Termică din strada Şoimului.i 2 u. la următoarele obiective: „Centru de cazare temporară pentru oamenii fără adăpost din municipiul Bacău” – din strada Milcov. .i 1 u. lambriu şi tâmplărie săli clasa Repara ii instala ii electrice interioare Repara ii instala ii încălzire interioare Repara ii acoperiş Modernizare săli sport Înlocuire tâmplărie ferestre lemn cu ferestre PVC cu 7.i 1 u.P.i 2 u.I. 9. Participarea activă la activită ile Grupului de Sprijin Local pentru realizarea Planului de Ac iune Local şi implementarea proiectului “Re eaua Urbs Health pentru “Construirea de Comunită i Sănătoase” ("Building Healthy Communities" . În ceea ce priveşte copii cu părin i pleca i la muncă în străinătate se urmăreşte prin sus inerea unei colaborări cu Inspectoratul Şcolar Bacău.Urbs Health network for "Building Healthy Communities")” din cadrul Programului de Cooperare Europeană Teritorială – URBACT II.i 2 u.VIII Gradinite Creşe Modernizări grupuri sanitare Repara ii parchet. Infrastructura de invatamânt În vederea desfăşurării în bune condi ii a activită ilor şcolare Primăria a demarat lucrări de reabilitare şi modernizare la mai multe unită i de învă ământ. unde persoanele vârstnice din municipiu îşi vor putea petrece timpul liber.i 4 u.2010: Repara ii şi între inerea clădirilor. geam termopan 8. Repara ii fa ade În vederea creşterii confortului termic al clădirilor unitatilor şcolare. 154. 4. Denumire lucrare realizată în perioada 2004 .i 7 u. Achizi ii privind proiectarea şi lucrările de modernizare/reabilitare Casa Pistruiatul. Având în vedere oportunitatea finan ării nerambursabile prin Programul Opera ional Regional. Lucrări canalizare “O şcoală pentru to i”.i 2 u.2005 – 55 unitati de invatamânt 8 u.i 13 u.i 2 u.i 1 u.i 2 u. BACAU Intergroup engineering Programe realizate în anul 2008 S-a finalizat proiectul „Clubul Pensionarilor”.

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

În perioada 2004 – 2005 un număr de 55 de unită i de învă ământ au beneficiat de diverse lucrări de reabilitare şi modernizare. În perioada 2006 – 2008 un număr de 179 de unită i de învă ământ au beneficiat de diverse lucrări de reabilitare şi modernizare.
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. Denumire lucrare Anul 2006 Înlocuire tâmplărie Repara ii fa ade Repara ii instala ii încălzire Repara ii instala ii electrice Alte lucrări de repara ii (înlocuire igienizări, gresie, faian ă şi revizie sanitare) 7 u.i 6 u.i 3 u.i parchet, instala ii Anul 2007 1. 2. 3. 4. Lucrări la instala iile electrice, termice sanitare, tâmplărie, acoperişurile, grupurile sanitare şi fa adele unitatilor de invatamânt Demolare şi realizare obiective noi Campus nou – profil informatică Săli de sport Anul 2008 1. Teren de sport 2. Locuri de joacă TOTAL 2006 – 2008 – 179 unitati de invatamânt 12 u.i 58 u.i 18 u.i 56 u.i 15 u.i 60 u.i 5 u.i 14 u.i 2 u.i 4 u.i 1 u.i 23 u.i 27 u.i 4 u.i 4 u.i 9 u.i 5 u.i 2 u.i 2 u.i 5 u.i 1 u.i 3 u.i 2 u.i 8 u.i 1 u.i Unitati de invatamânt
Colegii/licee/ grupuri şcolare Scolii I - VIII Gradinite Creşe

Pentru desfăşurarea în bune condi ii a activită ilor şcolare recreative şi asigurarea unei dezvoltări armonioase a elevilor, Primăria a alocat fonduri pentru reabilitarea şi modernizarea, extindere a terenurilor de sport la 34 de şcoli, licee şi colegii, în conformitate cu legisla ia în vigoare. Terenuri de sport amenajate la şcoli şi licee în perioada 2004 - 2008:
Modernizare şi / sau extindere suprafe e aferent activită ilor sportive la 34 Scoli, Licee, Colegii, Grupuri şcolare, TOTAL Suprafa a sintetica 19197,65 m2 Lungime gard h=4 m 3284 m Panouri baschet 104 buc. Por i handbal /minifotbal 68 buc.

VIII. Amenajare pie e
Lucrările de reabilitare propuse pentru perioada 2010 – 2012, au fost estimate pentru cele 5 pie e aflate în administrarea Primăriei astfel: a) PIA A CENTRALĂ, lucrările propuse includ: - închiderea Pie ii pe întreg perimetru, scopul acestei investi ii fiind crearea de condi ii favorabile comercializării produselor agricole şi pe perioada de iarnă; - efectuarea de lucrări de repara ii capitale paviment şi la acoperişul platoului din zona producători; - lucrări de climatizare a zonei ocupate cu producători agricoli şi birouri. b) PIA A SUD lucrările constau în: - închiderea Pie ii pe întreg perimetru, scopul acestei investi ii fiind crearea de condi ii favorabile comercializării produselor agricole şi pe perioada de iarnă; - construirea unei hale de comercializarea a produselor lactate, întrucât cea existentă nu asigură condi ii normale de comercializare a produselor. - efectuarea de lucrări de repara ii capitale la acoperişul platoului; - lucrări de climatizare a zonei ocupate cu producători agricoli.
Pag. 138 din 221

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

c) BAZARUL MILCOV – se propune repara ie capitala WC.

d) PIA A DE GROS urmează să fie mutat în acest perimetru şi Bazarul Milcov. De

asemenea va fi realizat un restaurant cu autoservire, un fast-food, câteva spa ii de cazare pentru producătorii agricoli din zone mai îndepărtate, o micropia ă de cartier şi spa ii de parcare şi va fi betonata o suprafa a de 20000 mp.

e) TARGUL AUTO ŞI OBORUL ŞERBĂNEŞTI – se va amenaja pe teritoriul comunei Letea Veche.

Concluzii: 1. Investi iile realizate în Municipiul Bacău înregistrează un trend ascendent în ultimii ani pentru următoarele sectoare de activitate: transport, educa ie, sănătate, managementul deşeurilor, asisten ă socială, termoficare, alimentare cu apă şi canalizare etc. 2. Primăria gestionează 27 de proiecte cu finan are europeană şi cofinan are na ională, proiecte de infrastructură drumuri, apa, canalizare, termoficare şi 9 proiecte din fonduri proprii, de asemenea 7 lucrări de interven ii şi specializare personal fiind finalizate. 3. Prin implementarea proiectelor sociale vor fi create ~140 locuri de munca şi 8 noi servicii sociale specializate şi primare (de exp: primele locuin e protejate pentru persoane cu dizabilitati; primele echipe mobile; primul adăpost de zi şi de noapte pentru copilul străzii, etc.);

Pag. 139 din 221

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering

1.4 NEVOI DE DEZVOLTARE IDENTIFICATE ÎN CADRUL MUNICIPIULUI
În urma analizei situa iei existente şi a investi iilor în derulare sus inute de către Administra ia Locală din fonduri proprii şi fonduri europene nerambursabile se remarcă 2 domenii în care investi iile sunt prioritare: Infrastructura rutieră şi Asisten a socială. Necesită ile identificate sunt prezentate în continuare: INFRASTRUCTURA RUTIERĂ Următoarele pasaje, străzi importante din municipiul Bacău necesită reabilitări şi modernizări conform normelor europene: Pasaj Calea Moineşti, Calea Moineşti, pasaj Trebeş, Calea Miori ei Strada Milcov şi I.L. Caragiale şi străzi adiacente Pasajul Letea, modernizarea constând în reabilitarea structurii rutiere, crearea de piste bicicleta, semaforizare şi dotări aferente lucrărilor de drum Suprafa a ocupată de parcări este de 85.020,32 m2, asigurând în prezent 3.168 locuri de parcare cu plată aflate în eviden a Primăriei. La o popula ie de 177.007 locuitori, considerând 3 membri/familie, 1 autoturism/4-5 familii, necesarul de locuri de parcare ar fi de circa 11.800 locuri de parcare necesare, exceptând locurile de parcare ale autoturismelor înregistrate la firme, locuri de parcare la institu iile publice care asigură diverse servicii pentru popula ie. Se constată necesitatea realizării de parcări cu plată care vor asigura venituri suplimentare la bugetul Primăriei. Lipsa parcărilor în zonele intens circulate Primăria Municipiului Bacău, continuă programul de modernizare a străzilor din municipiul Bacău. În cadrul acestui program, demarat în anul 2006, până în prezent au fost modernizate sau se află în diferite faze de execu ie, cu re ea de apă, re ea de canalizare şi asfaltare, mai mult de jumătate din cele 136 de străzi balastate. Lipsa şoselei ocolitoare la nivel de autostradă Conform estimărilor statistice 60% din traficul din municipiul Bacău este unul de tranzit. Luând în considerare aceste probleme de accesibilitate care derivă din localizarea geografică şi dotarea infrastructurală a municipiului, proiectele de transport rutier au o relevan ă deosebită. Aşadar, realizarea proiectelor de infrastructură de transport reprezintă un element critic pentru dezvoltarea oraşului şi integrarea acestuia în sistemele teritoriale şi economice ale regiunii Nord Est, ale României şi ale UE, ceea ce face ca proiectele de investi ii în infrastructura rutieră să fie de importan ă prioritară. Realizarea de repara ii pe aproximativ 100 de străzi ce fac parte din re eaua stradala a municipiului. Implementarea unor ac iuni pentru decongestionarea traficului din zona de centru a municipiului; Fluidizarea traficului pe arterele aglomerate, altele decât cele don zona centrala a municipiului; Îmbunatatirea vitezei comerciale medii a transportului public de calatori; Creşterea capacitatii de transport de persoane a serviciului public de transport în comun; Creşterea eficientei sistemului de semaforizare; Fluidizarea traficului de tranzit prin municipiul Bacău, spre nordul Moldovei; Construirea de locuri de parcare subterane şi supraterane; ASISTEN Ă SOCIALA Lucrări necesare pentru reabilitarea centrelor existente: reabilitare canalizare, contorizare apă, grupuri sanitare, racordare apă caldă, Creşterea calită ii serviciilor de asisten ă sociala cu caracter primar sau specializat oferite popula iei Municipiului; Diversificarea serviciilor de asisten ă sociala oferite persoanelor aflate în diferite tipuri şi grade de dificultate din Municipiul Bacău;
Pag. 140 din 221

P.I.D.U. BACAU

Intergroup engineering
Extindere cu un sediu nou a Clubului pensionarilor Adăpost temporar pentru persoanele victime ale violen ei domestice şi asisten ă pentru agresori. Investi ii necesare: „Centrul social pentru tinerii peste 18 ani care părăsesc institu iile de protec ie a copilului şi consilierea familiilor acestora” - din strada Henri Coandă, nr. 9. „Centru de cazare temporară pentru oamenii fără adăpost din municipiul Bacău” – din strada Milcov, nr. 9 E, în cadrul unui Punctului termic nr. 154.

ECHIPAREA EDILITARĂ Necesitatea modernizării sistemului de alimentare cu apa; Necesitatea alimentarii cu apa a 15% din străzile existente; Modernizarea sistemului de canalizare; Îmbunatatirea stării colectoarelor şi racordurilor de pe: Str. Constantei- par ial, str. Narciselor, str. Lalelelor, Al. Ghioceilor, Al. Parcului, Str. Castanilor, Str. Panselelor. Necesitatea alimentarii cu energie termică a municipiului Bacău, apă caldă şi căldură în propor ie de 13% din suprafa a Municipiului. Modernizarea re elei termice primare Acoperirea municipiului Bacău cu re ele electrice în propor ie de 1%. Extinderea infrastructurii de alimentare cu gaze naturale în Municipiul Bacău. Dezvoltarea re elei de iluminat public Gestionarea deşeurilor în conformitate cu normele europene şi na ionale Lipsa recipientelor pentru precolectare selectivă în 4 cartiere ale municipiului Bacău. Reducerea poluării atmosferice datorata activită ii industriei chimice, energetice şi alimentare a următoarelor unitati: SC Amurco SRL, SC CET SA , SC Agricola Interna ional Bacău. Reducerea poluării solului Acoperirea numărului de cereri pentru locuri în gradinite. Creşterea gradului de acoperire cu servicii medicale a necesita ilor popula iei; Dezvoltarea sectorului serviciilor de interven ie de urgenta; Modernizarea infrastructurii de producere a medicamentelor şi preparatelor farmaceutice la nivelul Municipiului; Creşterea numărului spatiilor de locuit din Municipiul Bacău. Consolidarea structurii de rezistenta a blocurilor ce prezintă risc seismic reabilitarea energetica, pentru reducerea consumului de energie termica a locuin elor din Municipiul Bacău. Este necesara o reducere a numărului de infrac iuni uşoare. Scăderea solicitariilor privind situa iile de urgenta. Este necesara o creştere a raportului suprafa a amenajata pentru locuri de joaca / număr copii în Municipiul Bacău la aproximativ 1mp/copil. Construire şi darea în folosin ă a Spitalului Municipal Construirea unor săli de sport moderne Reamenjarea Insulei de Agrement.
Pag. 141 din 221

executate între anii 2002 . Elemente de identificare: Rampa 1 . Slănic Moldova. Miercurea Ciuc. Târgu Ocna.2 m Număr deschideri . Târgu Secuiesc. Braşov. Elemente de identificare: Pag. aceasta a fost proiectată cu o lă ime de 12 m.asfalt 2. de la două benzi la patru benzi între pasajul Mărgineni şi podul Trebeş.metalic Trotuare – 2 x 2. Pe sectorul de drum cuprins între Km 1+345 şi Km 1+969 se află pasajul suprateran Mărgineni. Astfel por iunea de drum cuprinsă între pasajul Mărgineni şi podul Trebeş necesită introducerea pistelor pentru biciclişti precum şi reabilitarea trotuarelor aferente. Din acest motiv este necesară o bandă în direc ia de mers spre oraş cu verde intermitent spre dreapta pentru a degreva pasajul de sta ionarea traficului greu cu destina ia Vama. Comăneşti. Oneşti.340 m Rampa 2 . cât şi din cauza faptului ca pe acest pod a fost montată toată re eaua tehnico .8 m Parapet .191 m Podul propriu zis . atât din cauze naturale.2003. Calea Moineşti este amplasată între bornele kilometrice Km 1+345 şi Km 3+040 fiind alcătuită din trei păr i distincte după cum urmează: Pasajul suprateran Mărgineni în lungime de aproximativ 624 m Calea Moineşti propriu zisă. Acest pod a fost construit în anul 1975 şi se afla în administrarea Primăriei Municipiului Bacău.624 m Lă imea păr ii carosabile . Traficului intens precum şi faptul ca accesul la pasaj este obstruc ionat de trecerea de la 4 benzi la 2 conduce la creşterea timpului de traversare fapt ce provoacă aglomerări precum şi sta ionări ale autovehiculelor pe pasaj. canalizare. BACAU Intergroup engineering Este necesară modernizarea pentru Calea Moineşti care este o arteră de circula ie importantă a municipiului Bacău. telefonie. Un alt aspect ce face necesară refacerea pasajului pentru 4 benzi de circula ie îl constituie faptul că în zonă se afla Vama jude ului Bacău fapt ce conduce la o aglomerare a traficului greu. Un alt aspect important ce trebuie avut vedere îl constituie lipsa pistelor pentru biciclişti pe pasaj.D. Calea Moineşti propriu zisă şi Podul Trebeş deservesc zona industrială din partea de vest a municipiului precum şi locuitorii caselor situate pe partea stângă a acesteia. Traficul rutier după anul 1989 a ajuns la valori impresionante ceea ce a dus la necesitatea unor lucrări de supralărgire a Caii Moineşti. 1.15 Infrastructura . Pasajul suprateran Mărgineni Pasajul a fost proiectat şi construit cu o singură bandă de circula ie pe sens acest fapt fiind un mare dezavantaj pentru traficul din zilele noastre. Podul Trebeş Podul de peste pârâul Trebeş se află într-o stare avansată de degradare. gaz. Pe sectorul de drum cuprins între km 3+019 şi km 3+040 se află podul peste pârâul Trebeş.edilitară din zonă: apă. care se desfăşoară pe Calea Moineşti.U. Sfântu Gheorghe.culee beton armat cu grinzi din beton precomprimat Îmbrăcăminte . 142 din 221 . cu 2 benzi de circula ie pe sens. Podul Trebeş în lungime de aproximativ 21 m. situată pe DN 2G şi face legătura cu oraşele Moineşti. În lungime de aproximativ 1050 m. Calea Moineşti propriu zisă Datorită traficului rutier relativ mare.I. Cele trei păr i distincte respectiv pasajul suprateran Mărgineni.93 m Lungimea păr ii carosabile .P. 3. cabluri electrice.

Vadul Bistri ei. durata de serviciu fiind destul de mare. necesitând dese lucrări de interven ie şi între inere. 143 din 221 . V80). în municipiul Bacău pentru dezvoltarea municipiului Bacău. La calea de rulare: Crăpături ale îmbrăcămin ii căii în zona rosturilor Degradarea locală a parape ilor În cadrul lucrărilor de înlocuire sau consolidare a structurii de rezisten ă este necesară ridicarea clasei de încărcare a podului clasa E (A30.I. Infrastructura . S-a constatat necesitatea executării următoarelor lucrări: repara ii şi amenajări alei şi accese. La suprastructura: Din cauza infiltra iei de apă prin rosturi. Partea carosabila şi trotuarele sunt din beton.Milcov . trotuare şi locuri de joaca amenajări alveole pentru sta ii de autobuz repara ii străzi înlocuire re ea alimentare cu apa. Milcov. înlocuire re ea alimentare cu apa. L.Vântului .D. cât şi asigurarea circula iei pe patru benzi.cosmetizat" prin turnarea unui covor asfaltic sub ire (doar pe partea carosabila).U. care în timp s-a degradat şi a fost .asfalt Evaluarea vizuala a stării tehnice a lucrării a scos în eviden ă următoarele degradări şi deficien e: 1 . executare racorduri canalizare şi cămin de vizitare str.365 m şi lă imea de 14 m. municipiul Bacău. constând în transformarea acestuia intr-un nod logistic şi industrial regional.culee beton armat Îmbrăcăminte .9 Mai . Infrastructura urbana zona Miori ei .beton Trotuare – 2 x 1 m Număr deschideri – 1 buc. are trotuare pe ambele păr i. parcări. municipiul Bacău Strada Milcov se afla în cartierul Cornişa Bistri ei.intersec ia cu strada Letea reprezintă un nod logistic şi industrial regional. Pag. cu scopul de a deveni un oraş european.. cu lă imea de 2 ÷ 3 m. BACAU Intergroup engineering Lungimea păr ii carosabile . pentru reabilitare iluminat public cu montare stâlpi Reabilitare carosabil. Din studiul efectuat se constata necesitatea executării următoarelor lucrări : repara ii şi amenajări alei şi accese. interconectat la marile centre urbane din Europa. trotuare. trotuare. parcări. amenajări alveole pentru sta ii de autobuz . Re eaua de alimentare cu apa este uzata. cu scopul de a deveni un oraş european. Infrastructura urbana în zona l. Caragiale . interconectat la marile centre urbane din Europa. Strada Milcov are lungimea = 2.2 m Parapet .P.21 m Lă imea păr ii carosabile . câte două pe sens. două benzi pentru asigurarea circula iei bicicliştilor şi trotuare aferente. executare racorduri canalizare şi cămin de vizitare strada MILCOV. La infrastructura: Deteriorări ale rosturilor la partea carosabilă Depuneri de pământ pe banchete La culeea Bacău sfert de con deteriorat Coroziune avansată a aparatelor de reazem metalice 2 . betonul este exfoliat şi armăturile sunt în stare avansată de coroziune în zonele gurilor de scurgere şi zona dalelor de la trotuar 3.9.

Vântului.9 Mai . Firme de consultan ă în probleme de protec ia mediului Reabilitări de zone poluate Sursa ADL Bacău Pag. la standarde de administra ie publică europeană construirea Spitalului Municipal construirea unor săli de sport moderne reamenjarea Insulei de Agrement Investi ii începute şi nefinalizate în Municipiul Bacău Construire Pod Bistri a Cămin de bătrâni Locuin e sociale pe strada Tipografilor 12 Locuin e Sociale pe strada Teiului 13 Modernizare Bazin Înot Extindere Sediu Primărie Modernizare imobil Str. iar partea carosabila din balast. municipiul Bacău. prin func ionalizarea zonei industriale şi de servicii a oraşului.D. Alte Proiecte ale administra iei locale Bacău Se încurajează. Aceasta strada nu are utilitati (apa şi canalizare). acesta fiind necesar pentru a se asigura iluminatul zonelor. construire Str. Pentru Incintele din zona Miori ei . degradata. BACAU Intergroup engineering repara ii străzi. Mai exista o por iune betonata. în conformitate cu Planul Urbanistic General al municipiului Bacău. de 120 m.Vadul Bistri ei sunt necesari stâlpi de iluminat (montaj+echipament) — 80 buc.2 m şi 8 m. este intr-o stare avansata de degradare. pentru reabilitare iluminat public 80 buc. Strada Vântului are lungimea = 430 m şi latimea .U.I. montare stâlpi . Henri Coandă 2 (Serviciul Eviden a Popula iei şi Paşapoarte) Modernizare re ea stradală inclusiv re ea stradală locuin e ANL (Gherăieşti) Locuin e pentru tineri pe strada Depoului Amenajare Pia a de Gross Înlocuire conductă alimentare cu apa şi branşamente la 20 de străzi Proiecte pentru îmbunătă irea condi iilor de mediu Sta ii pilot de compactare a deşeurilor biodegradabile Sterilizatoare pentru deşeuri medicale (tăietoare. construirea de locuri de parcare subterane şi supraterane parteneriat pentru construirea de supermarketuri şi hipermarketuri modernizarea Pie ei Centrale a municipiului Bacău dezvoltarea serviciului Centrul de Informare Cetă eni. Se doreşte modernizarea acestei străzi (asfaltare) şi utilitati aferente (apa şi canalizare). dar nu exista iluminat public. pe o por iune de 360 m. Strada Vântului se afla în cartierul Cornişa Bistri ei.variabila: intre 5.Vântului . 144 din 221 . accesul făcându-se din strada Vadul Bistri ei. în epătoare infec ioase) cu o componentă mecanică Instala ii de incinerare a deşeurilor Instala ii de verificare a PET-urilor Instala ii de brichetare sau procesare a rumeguşului pentru verificarea deşeurilor de acest tip. care va fi reabilitata după executarea racordului de canalizare şi branşamentului de apa. În zona de mai sus ce urmează a fi amenajata ca parcări şi locuri de joaca.P. realizarea de investi ii care pot duce la crearea de locuri de muncă în domeniul productiv.

) Starea spa iilor publice şi a patrimoniului cultural (pie e. trotuare. ce determină şi deficit în bilan ul real al popula iei. BACAU Intergroup engineering 1.factor de compromitere şi deteriorare a patrimoniului cultural – istoric. Austria. cu luarea în considerare atât a aspectelor problematice amintite mai sus. • Lipsa ini iativelor de cooperare public – privat.U. Circula ie • Acces direct la magistralele de căi ferate şi rutiere. Pag. • Municipiul Bacău este oraş de rang I. Fondul construit • Creşterea numărului de construc ii din municipiu. în continuare. re ele de utilită i publice) Starea infrastructurii urbane secundare (străzi din cartiere. parcuri urbane. Echiparea edilitara • Infrastructura de telecomunica ii bine dezvoltată şi cu un grad ridicat de acoperire: cea mai mare cifră de afaceri realizată în domeniul poştei şi telecomunica iilor din zonă. • Lipsa locurilor de parcare. • Trama stradala necorespunzătoare dezvoltării traficului auto. • Scăderea ponderii industriei în economia locala. dintre care se evidentiaza urmatoarele: Starea infrastructurii urbane primare (străzi principale. existen a drumurilor europene E85. sub raport numeric. în unele zone.1 Analiza SWOT La nivelul Municipiului Bacău exista o serie de probleme ce necesita a fi abordate. analiza SWOT. • Aeroportul interna ional Bacău care asigură curse aeriene către Germania. • Sector comercial bine dezvoltat.P.D. • Declin demografic. • Sold migratoriu negativ. Circula ia • Nivel scăzut al infrastructurii rutiere modernizate. îngreunează traficul în zonă. Fondul construit • Calitatea necorespunzătoare a unor construc ii cu structuri deteriorate şi statutul incert în privin a asigurării stabilită ii şi siguran ei în exploatare. Italia. cat şi a punctelor tari existente la nivelul Municipiului Bacău: Puncte tari Popula ia • Creşterea numărului de copii preşcolari. • Inexistenta unor benzi de trafic dedicate transportului în comun de persoane care sa permită o viteza comerciala de trafic mare. • Proiect ISPA pentru sistem integrat de gestionare a deşeurilor Puncte slabe Popula ia • Îmbătrânirea accelerată a popula iei aşa cum rezultă din structura pe grupe de vârstă şi din vârsta medie a popula iei municipiului Bacău. lipsa de fluenta a traficului în interval de vârf. locuri de parcare. pentru care agen ia locală de ocupare nu este autorizată. un număr de clădiri de valoare) Starea spa iilor verzi Situa ie economică deficitară (în special industria textilă şi alimentară care sunt în declin) Prezentam. performant şi adaptabil. • Urbanizarea necontrolata . • Amplasarea centrală la nivelul teritoriului na ional. Economia • Existen a unor centre de formare private. • Prezentarea ambuteiajelor.4. în special în centrul municipiului. • Existen a drumului european E85 ce străbate municipiul Bacău. iluminat public etc. 145 din 221 . • Existen a unui sistem de iluminat reabilitat în unele zone. cu un puternic poten ial polarizator. • Echiparea cu re ea de fibră optică. E574. Economia • Rata ridicată a şomajului în rândul popula iei de sex feminin. • Evolu ie pozitivă a dezvoltării IMM în diferite ramuri ale economiei. • Decalaje tehnologice şi de competitivitate fa ă de media na ională şi UE. cu valori foarte scăzute. • Nivelul scăzut al investi ilor în sectorul productiv. E577 ce străbate municipiul Bacău. • Export bazat în special pe produse cu valoare adăugate scăzută şi medie. • Deserveşte întreaga popula ie. care furnizează cursuri de formare în profesie. • Oraşul s-a extins doar pe direc ia nord-sud. • Ponderea ridicată a investi iilor private în totalul investi iilor la nivel de municipiu.I. pol de dezvoltare regională.

• Indicele de îmbătrânire demografică este mai bun decât al municipiilor din Moldova • Colaborare public – privat (ONG. Spatii verzi.000 studen i • Reabilitarea. Sport • Insuficien a spa iilor verzi în conformitate cu legisla ia în vigoare. biserici. accesibilită ii reduse. Protec ia mediului • Implementarea proiectului ISPA privind managementul deşeurilor. • Nivel scăzut de orientare a cercetării către cerere. • Existen a învă ământului privat pentru toate nivelurile. • Existen a centrelor culturale. discontinue şi pu in diversificate. teatre. cercetare • Nu există programe coerente care să vizeze îmbunătă irea stării disciplinare din şcoli. Asisten ă socială • Existen a ONG-urilor cu activitate în domeniul asisten ei şi protec iei sociale. • Dotările pentru agrement necesita îmbunătă iri.D. dezvoltare şi inovare în cadrul Universită ilor din Bacău. • Capacitate scăzută de a asigura servicii sociale pentru toate categoriile de persoane aflate în dificultate. • Posibilită i slabe de valorificare a patrimoniului natural şi cultural datorită lipsei de informare şi educare a poten ialilor agen i locali. • Serviciile de îngrijire la domiciliu sunt insuficiente. Învă ământ. Învă ământ. modernizarea şi dotarea institu iilor de învă ământ din fonduri proprii şi comunitare. . informatizarea şi promovarea societă ii informa ionale cu aproximativ 8. • Depăşirea traficului pe tronsoane. lipsei de infrastructurii materialo – tehnice. cultură. Biserică) în dezvoltarea de programe sociale. • Monumentele de interes na ional şi jude ean aflate în stare avansata de degradare şi monumente a căror zona de protec ie nu este respectata. Asisten ă socială • Îmbătrânirea popula iei şi creşterea cererii de servicii sociale. • Transportul în comun este slab dimensionat Echiparea edilitară • Dezvoltare neechilibrată a alimentarii cu apa (sub-dimensionarea re elei de alimentare pentru popula ie şi supradimensionarea re elei pentru platforma industriala) • Sistemul de iluminat public este deteriorat şi vechi în anumite zone. • Existen a re elei de monitorizare a calită ii aerului • Proiect ISPA pentru îmbunătă irea sistemului de canalizare – epurare. Agrement. • Existen a unei infrastructuri de cercetare.000 – 10. • Capacitate redusă de absorb ie – implementare a rezultatelor cercetării şi nivel scăzut al inovării în întreprinderi. • Sume modeste alocate cercetării . Agrement. Pag. • Patrimoniu natural şi cultural valoros. a capacită ii portante a drumurilor.U.I. inventica. BACAU Intergroup engineering • Lipsa amenajărilor pentru evacuarea apelor de pe platforma drumurilor. de cazare şi alimenta ie publică. Parcul Trandafirilor Insula de agrement etc. • Specializările oferite de sistemul de învă ământ nu răspund cerin elor de pe pia a muncii. Turism • Insuficienta oferta de agrement. • Re eaua de canalizare colmatată. • Insuficienta zonelor de agrement şi sport.P. inovarea tehnologică.dezvoltării. cultură • Municipiul Bacău este centru universitar care are ca preocupare de bază cercetarea ştiin ifică. nefunc ională şi subdimensionată.) Turism • Cifra de afaceri în domeniul hotelier şi al restaurantelor este asigurată de IMM-uri şi Microîntreprinderi. 146 din 221 • Proiect ISPA reabilitare conducte şi instala ii alimentare cu apă şi canalizare. inclusiv extindere Sta ie de epurare. monumente istorice. • Starea tehnică a căilor ferate degradată în unele zone conduce la viteze de deplasare mici. Protec ia mediului • Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere în prezent (în 2010 se propune finalizarea Depozitului de deşeuri conform legisla iei europene). Spatii verzi. • Lipsa şoselei ocolitoare la nivel de autostradă. Sport • Existen a zonelor verzi amenajate care îmbunătă esc microclimatul (Parcul Cancicov.

• Costuri în continuă creştere la materiile prime din import şi energie. SC Agricola Interna ional Bacău. 147 din 221 Oportunită i Popula iei • Pol de dezvoltare urbana. • Prezen a surselor majore de poluare a apelor: SC Letea SA. RAGC Bacău. • Orientarea preferin elor popula iei spre sistemele descentralizate de încălzire.I. • Migra ia unor sectoare industriale către loca ii cu costuri de for ă de muncă reduse. lipsa serviciilor şi a infrastructurii aferente pot împiedica dezvoltarea durabilă a turismului cultural. care au ca emisar râul Bistri a.P. • Deschiderea şi activarea cooperării intersectoriale public – privat – academic în vederea asigurării condi iilor pentru dezvoltare economică. • Competi ia cu jude ele învecinate în atragerea interesului investitorilor şi turiştilor. • Migrarea for ei de muncă în străinătate sau în alte localită i. Turism • Stagnarea sau reducerea numărului de turişti datorita infrastructurii rutiere deficitare. • Clarificarea profilului competitiv al municipiului. • Constituirea de parteneriate public-privat. • Diminuarea şomajului în rândul popula iei calificate. Circula ie • Creşterea explozivă a autovehiculelor. Echiparea edilitara • Instabilitate legislativă şi monetară. • Lipsa unui depozit industrial conform. pe baza oportunită ilor şi tendin elor pie ei. BACAU Intergroup engineering • Existen a unor zone critice din punct de vedere a poluării atmosferei datorată activită ii industriei chimice.] Riscuri /amenin ări Popula ie • Reducerea popula iei datorită migra iei. pentru dezvoltarea infrastructurii. • Stimularea înfiin ării de IMM-uri cu activită i industriale diverse. energetice şi alimentare: SC Amurco SRL. • Interesul în creştere al investitorilor priva i. • Pia a internă cu un mare poten ial de absorb ie. • Crearea zonei metropolitane. • Concuren a aeroporturilor Suceava şi Iaşi poate conduce la pierderea statutului de aeroport regional. Economie • Creşterea în continuare a gradului de sărăcie a popula iei din zonă. . • Poten ial de atragere de investi ii în zona municipiului Bacău datorat prezen ei aeroportului şi parcului industrial. • Recesiune economică interna ională. • Număr mic de operatori care de in sisteme de monitorizare şi control pentru emisiile poluant. SC Amurco SRL. • Absen a operatorilor economici din domeniul reciclării deşeurilor. • Construirea Centrului expozi ional şi de Afaceri din Bacău. • Insuficienta educare şi informare a popula iei în domeniul protejării mediului. • Monumentele culturale şi istorice insuficient promovate şi între inute. • Existen a unei infrastructuri de produc ie ce poate fi valorificată în dezvoltarea afacerilor. parcul de utilaje şi echipamente pentru asigurarea salubrizării depăşit tehnologic. SC CET SA Bacău. • Consolidarea rolului la nivelul regiunii de Nord-Est Economie • Posibilitatea dezvoltării mediului de afaceri ca rezultat al construc iei parcurilor industriale. • Creşterea şomajului în rândul absolven ilor de nivel mediu. existenta parcului industrial HIT PARK.U. • Creşterea poluării datorată proceselor industriale.D. Pag. • Lipsa comunicării inter-sectoriale şi a coordonării pentru managementul resurselor naturale şi ale mediului. • Noi surse de investi ii sus inute din Fonduri structurale. în special cele din domeniul energiei.

Administra ie publică • Accesarea fondurilor europene pentru programe de dezvoltare a resurselor umane. • Simplificarea procedurilor de ob inere a avizelor. • Convergen a concep iei factorilor de decizie din administra ia publică locală privind dezvoltarea infrastructurii. • Posibilitatea accesării de fonduri UE prin Programul Opera ional Regional. • Condi ii economice şi creşterea masei de proteja i şi asisten i sociali face municipiul vulnerabil. crearea unor structuri care să îmbunătă ească indicii de mediu. autoriza iilor şi licen elor de func ionare. • Transpunerea şi implementarea directivelor U. • Posibilitatea accesării de fonduri UE prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. cu sus inere din Fondul Social European. cultura • Neîntre inerea patrimoniului natural şi cultural poate duce la distrugerea valorilor existente. 148 din 221 . • Lipsa angajamentului principalilor factori interesa i din municipiu.E.U. Echiparea edilitara • Existen a fondurilor structurale şi de coeziune.P. Circula ie • Posibilitatea ca prin modernizarea şi reabilitarea drumurilor (podurilor). Turism • Posibilitatea atragerii turiştilor şi investitorilor străini prin îmbunătă irea imaginii municipiului. Protec ia mediului • Presiunea crescândă pe care dezvoltarea economică şi a zonelor reziden iale o exercită asupra factorilor de mediu. • Realizarea unor PUZ –uri în zone de interes. în legisla ia na ionala. • Programul de reabilitare termică a locuin elor. Asisten ă socială • Posibilitatea ca infrastructura de servicii sociale existentă prin modernizări şi reabilitări să servească ca spa ii pentru dezvoltarea de servicii integrate destinate categoriilor dezavantajate. acestea să sus ină mediul de afaceri regional şi să devină puncte de plecare pentru itinerarii turistice regionale.D.I. • Accesarea fondurilor comunitare privind amenajarea unor parcuri. de implicare activă în Parteneriatele Strategice cu Primăria Bacău. Axa Prioritară 3. conform cererii pie ei muncii. • Derularea de contracte de cercetare împreună cu sectorul privat. POR şi POS Transport. • Orientarea generala către un transport public de persoane nepoluant sau cat mai pu in poluant. • Participarea la Programe europene de cercetare şi implementare a Spa iului European de Cercetare. • Realizarea Eurogării Bacau-important nod de cale ferata cu infrastructura moderna pentru traficul de calatori şi marfa. • Dificultă i în integrarea serviciilor sociale cu cele medicale şi de alta natura. • Afectarea sănătă ii popula iei datorită poluării apelor subterane. BACAU Intergroup engineering • Risc de congestionare a traficului în zona de intrare în Municipiu pe drumul european E 85 Asisten ă socială • Lipsa co-finan ării pentru diferite proiecte sociale finan ate prin Fonduri ale Uniunii Europene. Pag. • Posibilitate de accesare fonduri UE prin Programul Opera ional Regional. • Propunerea de proiecte de reabilitare drumuri din fonduri nerambursabile. Învă ământ.

• Program Na ional de Îmbunătă ire a Calită ii Mediului finan at de Administra ia Fondului pentru mediu. BACAU Intergroup engineering • Realizarea de investi ii cu scopul generării de surse alternative de energie. Învă ământ. prin promovarea surselor regenerabile de energie) • Creşterea colaborării autorită ilor locale în formarea parteneriatelor în domeniul protec iei mediului.U. „George Bacovia”. Asisten ă socială • Dezvoltarea unei strategii comune la nivel teritorial. scuaruri între blocuri. • Reducerea nivelului de zgomot şi de emisii poluante prin ecologizarea şi modernizarea serviciului public de transport persoane. a terenului din jurul noului Spital Municipal. sport • Reabilitarea şi modernizarea Insulei de Agrement. • Existen a unor programe cu finan are europeană orientate spre creşterea eficien ei energetice ( POS CCE. Protec ia mediului • Folosirea fondurilor europene de coeziune (POS Mediu). cultura • Atragerea de fonduri pentru continuarea investi iilor din şcoli. Sterian”. amenajarea cu gazon şi puie i a rampei „Nicolae Bălcescu” • Adaptarea programelor de învă ământ la cerin ele economiei de pia ă. pentru furnizarea de servicii sociomedicale integrate. Axa prioritară 4 – creşterea eficien ei energetice. Alecsandri”. • Realizarea unor politici de marketing turistic. 149 din 221 .ONG-uri – Organiza ii de Tineret. • Implicarea mai substan ială a cultelor în conturarea profilului local. • Parteneriate între Administra ia publică locală .P. Pag. Turism • Atragerea de fonduri nerambursabile pentru promovarea municipiului.I. • Poten ial turistic nefolosit oferă multe oportunită i de dezvoltare pe termen lung. • Implementarea şi derularea unor programe de ajutorare a copiilor care provin din familii defavorizate. • Creşterea suprafe ei de spa ii verzi în zona blocurilor ANL. • Apelarea la fonduri din surse europene pentru protejarea şi restaurarea patrimoniului cultural. G. Agrement.D. posibil de angrenat în activită i legate de valorificarea şi protec ia patrimoniului natural şi cultural. • For ă de muncă disponibilă. • Reabilitarea monumentelor: Casele Memoriale „V. „Arh.

la vest de aliniamentul caii ferate. de învă ământ. Miori ei 4. aşa numitele cartiere dormitor dotate cu mici unitati comerciale. Astfel.47%. zona administrativă s-a extins spre est. bine liniate dar nepavate: Calea BacauRoman. dar mai ales pe verticala. 68 ha – zona industriala -31. Unitatile construite în ultimii ani au fost aliniate grupărilor deja existente. cu doua nuclee de concentrare. unele terenuri câştigate prin reforma agrara se amenajează ca spa ii verzi – Parcul Cancicov. străzile Precista. în zona administrativa sau în apropierea ei. Zona transporturilor cuprinde doua areale: unul. o comunitate urbană multietnică. peste Bistri a. Cu excep ia zonei centrale. În paralel. CFR 8. În sectoarele Palosanu şi Lecca datorita condi iilor naturale erau cartiere insalubre. în zona centrala. În partea de vest se concentrează transporturile feroviare iar în sudul oraşului cele aeriene.D. 01%.U. Bulevardul şi Calea Bacău – Ocna. oraşul Bacău este declarat municipiu la 7 decembrie 1929. Se construiesc zonele industriale şi în paralel noi zone reziden iale. Lecca. Prefectura. Busuioc. 52%. 24 ha – zona de locuit . completat fiind de alte grupări amplasate în zonele reziden iale. toate. S-a înregistrat o dezvoltare atât pe orizontala. Se mai păstrează o specializare stricta doar în arealul Pie ei Centrale (cel dintâi nucleu comercial al oraşului). aici sunt localizate institu iile cele mai importante: Primăria. în est. B-dul Unirii şi B-dul Nicolae Pag.49. În perioada interbelica. datorita construc iei caii ferate (1872) şi a Podului de Fier. Datorita creşterii demografice dar şi economice. centrele de produc ie la periferii. Oficiul Jude ean de Posta şi Telecomunica ii. ea modificându-se în timp. şi o grupare liniara în lungul Bistri ei. 65. în concordan ă cu cerin ele popula iei şi cu exigentele noilor reglementari administrative. Biblioteca Jude eană. 535. 9 Mai. multiculturală. Structura func ionala a oraşului este mult mai complexa. Izvoare 10. Gheraiesti şi Izvoarele de Sus. în vestul municipiului şi altul. municipiul intra intr-o noua perioada de transformări urbanistice. şi centrele de afaceri. din care: 859. corespunzând platformelor din nord-vest şi din sud.I. BACAU Intergroup engineering 1. Justi iei. 150 din 221 . Tache Bacău se bucură de un important poten ial de dezvoltare care are la bază: pozi ia sa geografică – aproape de grani a cu Republica Moldova şi Ucraina. Şerbăneşti 5. completându-se reciproc.2 Analiza pe cartiere Cartiere Bacău 1. Republicii 11. Erau 12 străzi mari.P. George Bacovia 7. Primăverii. restul aşezării avea un puternic aspect rural. Casa de Cultură. Cornişa 9. Bistri a Lac 6. Jude eana a Liceului. spre str. zona care se întrepătrunde cu cea reziden ială şi comercială. la 1737 ha – în anul 2000. Buna Vestire. Zona comerciala cuprinde vechiul nucleu al oraşului. Centru 2. cu case din lemn şi pământ. Prin urmare. Armeneasca. un mediu înconjurător de o bună calitate. acesta este centrul financiar-bancar al municipiului Bacău. În anii post-revolu ionari.4. s-a conturat zona administrativa sau centrul civic. locuite de muncitori şi ărani. Ulterior. În prima jumătate a secolului al XIX-lea oraşul s-a extins mult spre nord şi spre sud-est. tendin a de extindere a fost pe direc ie est-vest. Gherăieşti 3. coridorul natural al râului Bistri a în mijlocul unei zone cu o bogată tradi ie agricolă. Zona industriala se prezintă sub forma unei centuri în jurul oraşului propriu-zis. Începând cu anul 1948. prin construc ia unor unită i bancare. construindu-se cartierul CFR. sanitare. suprafa a oraşului a crescut de 1645 ha – în anul 1975. sunt incluse în intravilan comunele Serbanesti. Gării. 54 ha – spatii verzi şi de agrement -19. Începând din anul 1922 se extind cartierele de locuin e prin parcelari.

I. Se prevede ca municipiul Bacău să devină un pol regional de atrac ie economică cu o bună calitate a vie ii şi a spa iului urban unde popula ia să se bucure de rela ii privilegiate cu natura. precum şi aspectele sociale. Tache. de asemenea aceasta joacă un rol important în atingerea obiectivelor stabilite în Strategia Oraşului prin implementarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Bacău. BACAU Intergroup engineering Bălcescu. prezintă o zonare func ionala mixta (comercial-reziden iala). Oraşul trebuie să solu ioneze aspecte legate de calitatea mediului construit şi de spa iul urban. şi. totuşi. vechi zone mestesugaresti. precum şi o infrastructură educa ională cu nevoi de îmbunătă ire. dar şi a fiecărei regiuni în parte. de asemenea. promovării revitalizării.U. cum ar fi: o scădere semnificativă a popula iei şi o îmbătrânire a acesteia. CFR. Zonele reziden iale ocupa aproximativ 80% din intravilan. economisirea de energie şi timp. în evolu ia teritoriala a municipiului s-a înregistrat un maxim în secolul al XIX-lea urmat de un relativ dinamism.P. Utilizarea mixtă. această analiză urmăreşte să identifice zona cea mai potrivită pentru o interven ie integrată şi eficientă care poate contribui la dezvoltarea socială şi economică generală a oraşului. Impozitele fiecărui cartier depind de valoarea de pia ă a terenului şi reprezintă un indicator clar al nivelului de bunăstare a popula iei care trăieşte în cartier. corelarea dezvoltării re elei de drumuri publice cu priorită ile dezvoltării economice a României. dezvoltarea re elei de drumuri publice din România şi îmbunătă irea indicilor calitativi (densitate. Aşadar. creând condi ii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investi iilor productive. Investi iile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea popula iei şi a bunurilor. Între zonele mono-fuctionale şi cele reziden iale propriu-zise exista zone mixte:comercialrezidentiale (clădiri Bi-func ionale). Obiectivul strategiei de dezvoltare în domeniul infrastructurii rutiere îl reprezintă îmbunatatirea accesibilită ii regiunilor şi mobilită ii popula iei. îmbunatatirea accesului pe pie ele regionale. îmbrăcămin i moderne). interconectarea şi interoperabilitatea re elei de drumuri din România cu re eaua de drumuri din UE. Nord. conservării resurselor naturale şi spa iului verde. dezvoltării economice. asigurându-se protec ia mediului. În general se întrepătrund cu cele comerciale. Dezvoltarea care se concentrează pe utilizare mixtă. la o dezvoltare mai rapida a României pe ansamblu. Aceasta a fost o creştere datorita dezvoltării aşezării în lungul axelor de circula ie. Strategia de dezvoltare în domeniul infrastructurii rutiere vizează trei componente: satisfacerea deplină a utilizatorului. de preferat în apropiere de zona de tranzit. şi creşterea valorii zonei reziden iale. este privită ca un instrument cheie de “creştere inteligentă” în vederea reducerii autodependentei. Izvoare. ci şi oportunită i pentru a socializa cu vecinii lor în compara ie cu stilul de viată suburban izolat care este predominant la momentul actual. are loc mai bine atunci când este rezultatul unui plan atent care pune accent pe conexiunile şi legăturile dintre utilizări. declin al sectorului industrial. rezidential-învă ământ-sanatate. Aceasta oferă reziden ilor nu doar un simt al comunită ii. Serbanesti. cooperarea interregionala şi va contribui semnificativ la creşterea competitivită i întreprinderilor/firmelor şi a mobilitatii for ei de munca. ar trebui să fie prioritizate zonele cu pondere mai scăzută a utilizării comerciale şi a serviciilor. se va face în condi ii de siguran ă şi confort. În concluzie. creşterea eficientei activitatilor economice. în vederea stimulării dezvoltării economice durabile. Singurele cartiere reziden iale propriu-zise sunt cele de la periferii: Gheraiesti. Miori ei. Pag. 151 din 221 . Aşadar. prin urmare. Dezvoltarea re elelor de transport va facilita. însă o creştere a numărului de preşcolari. lungime. În prezent există provocări majore. a institu iilor publice (metri pătra i). bunurilor şi serviciilor. reducerea costurilor de transport de mărfuri şi calatori.D.

362 19. ca lungime de străzi este cartierul Şerbăneşti. Investi iile în conducte de alimentare cu apă şi canalizare de asemenea au fost realizate majoritatea în cartierul Şerbăneşti.D.540 7.668 21.502 15.U.345 3.099 18. În cartierul Tache lungimea străzilor modernizate este aproximativ jumătate din lungimea totală şi o lungime apropiată de lungimea străzilor reabilitate în cartierul cel mai mare – Şerbăneşti.822 32.140 0 3.440 37.750 14.386 8.036 Nr. cel mai mic cartier fiind cartierul Cornişa.595 27.) 25 57 40 8 20 28 19 34 15 58 18 322 Suprafa ă trotuar (mp) 32.510 Cel mai mare cartier. BACAU Intergroup engineering Situa ia infrastructurii urbane din cele 11 cartiere este următoarea: Nr.805 21.506 19.176 2. Pag.050 197.065 5.115 1.585 50. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Cartier CARTIER BISTRITA LAC CARTIER CENTRU CARTIER CFR CARTIER CORNISA CARTIER GEORGE BACOVIA CARTIER GHERAIESTI CARTIER IZVOARE CARTIER MIORITEI CARTIER REPUBLICII CARTIER SERBANESTI CARTIER TACHE TOTAL Lungime străzi (m) 12.230 91.555 Conducte canalizare înlocuite/extinse (m) 1.469 8.479 200 8.650 860 120 8.678 8.800 3.440 9.I.158 16. străzi (buc.630 2.430 4.633 58.531 17.352 6.556 3.260 Lungime străzi modernizate (m) 1.266 27.353 45.885 31. 152 din 221 .170 15.241 564 2.150 28.681 Conducte apa înlocuite/extinse (m) 3.201 5.P.216 36.099 7.712 380.400 16. crt.

U.P. 153 din 221 .D. BACAU Intergroup engineering Harta 8: Harta cartierelor municipiului Bacău Harta 9: Harta pondere străzi modernizate pe cartiere Pag.I.

P.U. BACAU Intergroup engineering Sursa :http://cartiere.I.ro/imagini/orase/1963-harta_orasului_bacau_2 Pag.D. 154 din 221 .

P. Prefectura. zone de distrac ii. Camera de comer . biserica ortodoxa. Filarmonica "Mihail Jora". 155 din 221 . Pag. biserici de toate religiile (biserica romana catolica. Consiliul Jude ean. Direc ia Telecomunica ii). Perimetrul acestei zone include majoritatea clădirilor reprezentative (Primărie. Politie Administra ia Finan elor Publice. Bănci şi alte institu ii administrative de importan ă locală şi jude eană. biserica catolica ). restaurante. cafenele etc. Casa de cultura V. Muzeul "Iulian Antonescu". Procuratura.I. fiind localizate în acest ax principal. Teatrul George Bacovia. clădiri care apar in unor întreprinzători. BACAU Intergroup engineering Harta 10: Harta cartierului Centru Cartierul Centru include Pia a Revolu iei. Alecsandri.D. Teatrul de Vara. bănci precum şi numeroase magazine. Primăria Municipiului Bacău.U.

156 din 221 .D. BACAU Intergroup engineering Străzile care apar in acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare.U.P.I. de asemenea situa ia iluminatului public şi a conductelor de apă şi canalizare reabilitate şi/sau extinse. Pag.

U. Siretul.P.D. precum şi zona prin care se face legătura cu zona Canalul de fuga UHE Bacău şi cu strada Speran ei. inclusiv cartierele Lunca şi Cartier Ştefan cel Mare. De acolo se vede Bistri a. lângă Petrom. Pag. lângă râul Bistri a mai exact lângă Lacul de Acumulare. tot oraşul Bacău şi împrejurimile. BACAU Intergroup engineering Harta 11: Harta cartierului Gheraiesti Cartierul Gheraiesti ocupă zona de nord-vest. Străzile care apar in acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare. 157 din 221 . În cartierul Gheraiesti din Bacău. se va construi un mare cartier de blocuri de 10 etaje.I. Locul pe care se doreşte a fi construit cartierul este situat lângă canalul de fuga. de asemenea situa ia iluminatului public şi a conductelor de apă şi canalizare reabilitate şi/sau extinse.

de asemenea situa ia iluminatului public şi a conductelor de apă şi canalizare reabilitate şi/sau extinse.I.D. Aceste Vile Duplex din Cartierul Serbanesti au următoarele utilitati: sunt racordate la re eaua de gaz metan curent electric apă potabilă Pag. Harta 13: Harta cartierului Serbanesti În cartierul Serbanesti se construiesc Vile Tip Duplex. BACAU Intergroup engineering Harta 12: Harta cartierului Miori ei Cartierul de locuin e Miori a. cartierul este la circa 1.5 km de centrul oraşului Bacău.P. 158 din 221 .U. este situat în zona de nord-vest a oraşului Bacău Străzile care apar in acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare.

159 din 221 .D.P. Pag. de asemenea situa ia iluminatului public şi a conductelor de apă şi canalizare reabilitate şi/sau extinse. fier de buna calitate şi cimentul) Străzile care apar in acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare.U. BACAU Intergroup engineering canalizare separată pentru fiecare vilă în parte materialele folosite sunt de cea mai bună calitate (cărămida poroterma.I.

U.I.P. BACAU Intergroup engineering Pag.D. 160 din 221 .

Colegiul Economic "Ion Ghica”.I. BACAU Intergroup engineering Harta 14: Harta cartierului Bistri a Lac Cartierul Bistri a lac este o zona cu utilizare mixta care cuprinde clădiri de locuit. Centru de Îngrijire şi Asisten ă Sociala. 161 din 221 . Străzile care apar in acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare. Serviciu de ambulanta jude ean.P. În aceasta zona se afla o „insula de agrement” cu teren de joaca şi plaja amenajata. la sud de strada Erou Ciprian Pintea. la est de Lacul de acumulare UHE Bacău. Pag. Biserica Ortodoxă "Precista" .U. Corpul gardienilor publici. precum şi institu ii publice: Centru de cultura şi arta G Apostu. de asemenea situa ia iluminatului public şi a conductelor de apă şi canalizare reabilitate şi/sau extinse. Centru de Pregătire de Protec ie Civila. Cartierul Bistri a Lac este delimitat în partea de nord de B-dul Unirii.D. la vest de strada 9 Mai. Colegiul Tehnic "Anghel Saligny".

la sud strada 9 Mai. se poate ieşii din oraş spre Oneşti. Vizavi de strada Tipografilor.I.U. Inspectoratul Şcolar Jude ean. la vest strada Energiei. care duce spre gara şi care se intersectează. la est strada Oituz. în sensul invers de mers. care duce spre podul de la Mărgineni. Cercul Militar. cu strada Energiei. de asemenea situa ia iluminatului public şi a conductelor de apă şi canalizare reabilitate şi/sau extinse. În acest cartier strada George Bacovia. Dispensar medical. de asemenea una dintre cele mai importante străzi ale municipiului. este strada Emil Racovita. 162 din 221 . BACAU Intergroup engineering Harta 15: Harta cartierului George Bacovia Cartierul George Bacovia este localizat între strada Miori ei. Străzile care apar in acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare. precum şi institu ii publice: Tribunalul jude ean.D. Pag.P. Cartierul George Bacovia este o zonă care cuprinde clădiri.

P. Pag. la vest strada Alexei Tolstoi. la sud strada Gării.I.U.D. 163 din 221 . BACAU Intergroup engineering Harta 16: Harta cartierului CFR Cartierul CFR este localizat între strada Brânduşei. la est se învecinează cu Oinesti. Străzile care apar in acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare. de asemenea situa ia iluminatului public şi a conductelor de apă şi canalizare reabilitate şi/sau extinse.

P.D. 164 din 221 .I. BACAU Intergroup engineering Pag.U.

P. Străzile care apar in acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare. accidenta ilor.I. gravidelor) către spital. la sud strada Milcov. 365 de zile pe an. Pag. 165 din 221 . Pe lângă aceasta Serviciul de Ambulanta al Municipiului Bacău asigura atât asisten a medicală ambulatorie la locul solicitării precum şi transporturi nemedicalizate. de asemenea situa ia iluminatului public şi a conductelor de apă şi canalizare reabilitate şi/sau extinse. Serviciul de Ambulanta al Municipiului Bacău asigura asisten ă medicala de urgenta prespitaliceasca atât la locul solicitării cat şi pe durata transportului pacien ilor (bolnavilor.D. BACAU Intergroup engineering Harta 17: Harta cartierului Cornişa Cartierul Cornişa este localizat între strada Stadionului. În acest cartier func ionează o Sta ie Salvare a municipiului Bacău fiind o unitate sanitara strategica cu personalitate juridica. la vest Calea Marasesti. la est strada Milcov. având ca specific lucrul în regim de aşteptare 24 de ore din 24.U.

Pag. iar la vest Calea Republici. strada Ciresoaia la sud. BACAU Intergroup engineering Harta 18: Harta cartierului Izvoare Cartierul Izvoare este localizat între strada Scânteii. iluminat public slab şi doar câteva spatii verzi în fata caselor. Infrastructura urbană este alcătuită din drumuri de calitate slabă. Zona are pu ine obiective economice. de asemenea situa ia iluminatului public şi a conductelor de apă şi canalizare reabilitate şi/sau extinse. concentrate în jurul străzii principale spre centrul oraşului: spa iu de închiriat pentru societă ile comerciale . 166 din 221 .U. Străzile care apar in acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare.D.P.I.

BACAU Intergroup engineering Harta 19: Harta cartierului Republicii Străzile care apar in acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare. Pag.I. 167 din 221 . de asemenea situa ia iluminatului public şi a conductelor de apă şi canalizare reabilitate şi/sau extinse.U.P.D.

strada Bicaz la est şi strada Oneşti în partea de vest. de asemenea situa ia iluminatului public şi a conductelor de apă şi canalizare reabilitate şi/sau extinse.I. La acestea se adăuga o serie impresionanta de campanii de promovare şi sensibilizare a opiniei publice cu privire la drepturile copiilor şi problemele cu care aceştia se confrunta în ziua de azi. BACAU Intergroup engineering Harta 20: Harta cartierului Tache Cartierul Tache este localizat între strada Alexei Tolstoi la nord. Străzile care apar in acestui cartier sunt detaliate în continuare cu stadiul de reabilitare. 168 din 221 . Începând din 2009 în cartierul băcăuan Tache a fost deschis un nou centru de zi Centrul “Mozaic” unde copiii din cartier pot lua parte la diverse activită i educative şi recreative.U. Cartierul Tache este unul din zonele care se confrunta cu cele mai mari probleme sociale din municipiul Bacău. Popula ia din acest cartier este multietnică şi echilibrată cu un amestec de familii tinere şi vârstnice.P.D. strada Narciselor la sud. Pag.

Pag. De asemenea Axa 1 permite reabilitarea re elelor şi asfaltarea. reprezentata de Bistri a. sunt necesare noi pasaje.INFRASTRUCTURA Există planurile pentru dezvoltarea municipiului Bacău.5 POTEN IALUL DE DEZVOLTARE AL MUNICIPIULUI Harta 21: Harta reliefului jude ului Bacău Sursa: www. care sa faciliteze comunicarea între cartierul CFR. este vizată dezvoltarea oraşului şi pe axa est-vest. Proiectul centurii ocolitoare a municipiului a fost elaborat şi aprobat pentru finan are inca de acum patru ani. atât pietonale cat şi auto.I. dezvoltarea pe axa est-vest va fi o prioritate maxima. Pe aceasta axa exista doua grani e.U. Pentru a se ajunge la un oraş european. protejarea zonelor de patrimoniu. după materializarea unor astfel de proiecte. BACAU Intergroup engineering 1. Municipiul Bacău trebuie. care permite elaborarea de proiecte integrate. Municipiul Bacău este aglomerat datorită traficului de tranzit. Fondurile necesare unor astfel de investi ii pot fi atrase din fondurile europene. una naturala. în afara de cel de la Serbanesti. cu comunicare facilă între cartiere. mult mai ample. sa capete un aspect circular. astfel încât pe un singur proiect pot fi solu ionate mai multe probleme ale oraşului. problema fiind în strânsă legătura cu inexisten a unei şosele de centura şi a insuficientei locurilor de parcare. zona Sarata etc şi centru. reintroducerea elementelor naturale precum parcuri şi lacuri).P. finan ate de Ministerul Lucrărilor Publice. De partea cealaltă. dar nu a fost finalizat. calea ferata. Transportului şi Locuin ei care pe lângă amenajarea centrului oraşului (centru civic. Aceasta înseamnă ridicarea a cel pu in doua noi poduri peste Bistri a. tipic marilor oraşe.ro A. DEZVOLTARE URBANĂ . 169 din 221 . în care traficul şi comunicarea între diferitele regiuni sa nu mai fie o problema. şi una artificiala. pia ete pietonale la Catedrala Ortodoxa şi Catedrala Catolica.jandarmeriabacau. mai ales pe Axa 1 a Programului Opera ional Regional.D.

se desfăşoară prin interiorul municipiului.I.D.P. parcarea de pe strada Violetelor – 400 de metri pătra i şi de parcarea de pe strada Vişinului – 350 de metri pătra i. Măsuri propuse: 1. în ultima perioadă au fost amenajate circa 230 de noi locuri de parcare. la nivelul câtorva pasaje şi străzi importante din Municipiu: Calea Moineşti. crearea de piste bicicleta. Astfel. Realizarea de locuri de parcare pe arterele intens circulate. spre nordul Moldovei este necesară reabilitarea şi extinderea la 4 benzi a podului aflat la intrarea în Municipiu. BACAU Intergroup engineering Pot fi identificate atât terenurile pentru ridicarea unor parcări supraterane şi subterane. Diminuarea şomajului şi creşterea gradului de ocupare al for ei de munca în rândul popula iei de gen feminin se vor realiza prin : implementarea unor politici şi strategii de ocupare a for ei de muncă adecvate. integrarea pe pia a muncii şi combaterea discriminării promovarea egalită ii de gen şi combaterea excluziunii sociale a femeilor 4.U. în prezent. Suprafa a totală a noilor parcări în cartiere totalizează 2350 de metri pătra i. Diminuarea fenomenului de îmbătrânire demografica înregistrat la nivelul Municipiului Bacău se va realiza prin: îmbunatatirea serviciilor medicale şi de asisten ă sociala 3. Pentru fluidizarea traficului intern şi de tranzit Pentru fluidizarea traficului de tranzit prin Municipiul Bacău. Redirectionarea traficului feroviar prin zona de margine a municipiului. Este urmată de parcarea de pe strada Miron Costin – 500 de metri pătra i şi 40 de noi locuri de parcare. Îmbunatatirea mediului de afaceri şi investi ional la nivelul Municipiului Bacău se va realiza prin: investi ii în sectorul productiv atragerea investi iilor străine acordarea de sprijin financiar pentru investi iile în întreprinderi mari 5. Calea Miori ei Strada Milcov şi I. Reabilitarea trotuarelor degradate – pentru asigurarea de condi ii normale de trafic pentru pietonii participan i la trafic. Pasaj Letea. semaforizarea şi dotarea aferente. Diminuarea sau stoparea declinului demografic ce se înregistrează la nivelul Municipiului Bacău se va realiza prin: reducerea migra iei externe prin crearea de noi locuri de munca îmbunatatirea serviciilor sociale şi educa ionale 2. Parcarea are o suprafa ă de peste 1100 metri pătra i şi o capacitate de 100 de locuri de parcare. Dezvoltarea infrastructurii turistice şi creşterea numărului de turişti romani şi străini se va realiza prin: îmbunatatirea serviciilor de promovare în domeniul turismului dezvoltarea informa iilor cu privire la domeniile de atrac ie existente în Municipiul Bacău realizarea de investi ii în vederea creşterii capacitatii de cazare 6.L. pasaj Trebeş. Modernizarea va consta în reabilitarea structurii rutiere. Cea mai mare parcare realizată prin programul „Alei între blocuri” a fost realizată pe strada Tolstoi. pentru realizarea condi iilor optime de drum. cu care pot fi reabilitate majoritatea arterelor secundare. Realizarea de sisteme eficiente de evacuare a apelor de pe platforma drumurilor. La o contribu ie de 1 milion de euro de la bugetul local pot fi atrase 9 milioane. Programul „Alei între blocuri” ini iat de Primărie se află în derulare. cat şi posibilitatile de finan are. 170 din 221 . fonduri europene nerambursabile la care contribu ia autoritatilor locale este de cel mult 10%. Pag. Reabilitări şi modernizări. Caragiale. conform normelor europene. Realizarea şoselei ocolitoare – pentru devierea (redirectionarea) traficului de tranzit care.

Al. str. Reabilitarea iluminatului public în Municipiul Bacău pe 14 străzi şi montarea de stâlpi de iluminat pe 33 de străzi. Russo. Efectuarea de campanii de conştientizare a popula iei privind riscurile de incendiu şi inunda ii. Extinderea re elei de alimentare cu gaze naturale către zonele de locuit extinse în Municipiul Bacău. str. re ea de canalizare şi asfaltare.P. iar apele uzate vor fi epurate într-o sta ie cu două trepte de epurare şi o capacitate mai mare de epurare. Violetelor. Reabilitarea re elei termice în municipiul Bacău Extinderea re elei electrice.U. CET Bacău asigura încălzirea în procent de 85% a municipiului. Îmbunatatirea pantei re elei de canalizare la ansamblurile de locuin e din zonele joase: ans. program demarat de Primăria Municipiului Bacău în anul 2006. Înlocuirea a 37. Bradului. de locuin e Milcov cuprins intre străzile Stadionului. precum furturile din buzunare/gen i şi a celor de autoturisme. Extinderea re elei termice. BACAU Intergroup engineering 7. Str. Dotarea agen ilor care se ocupa de combaterea infrac iunilor uşoare cu mijloace de transport uşoare şi rapide pentru urmărirea infractorilor.7% din conductele de beton deteriorate prin care se colectează apele uzate. Masuri propuse: Înlocuirea a 100% din conductele din azbociment şi otel deteriorate de alimentare cu apa. Creşterea capacitatii de epurare şi retehnologizarea sta iei existente de epurare. Ghioceilor – par ial. De asemenea canalizarea apelor uzate va fi în viitor mai buna prin reabilitarea conductelor degradate. 171 din 221 . dar datorită veniturilor reduse multe apartamente şi gospodării individuale au renun at la încălzirea în sistem centralizat şi au apelat la alte surse (centrale termice pe gaze naturale. Dig. Pag. Energia termica este costisitoare pentru beneficiarii din întreaga tara. Efectuarea de cursuri de pregătire şi suplimentarea numărului de agen i care se ocupa de combaterea infrac iunilor uşoare. mai mult de jumătate din cele 136 de străzi balastate. Prin dotările propuse în proiectele cu care s-au accesat fonduri europene s-au impus lucrări de captare şi tratare în vederea potabilizării care vor asigura o bună calitate a apei din municipiu. Conştientizarea popula iei privind infractiuniile uşoare şi combaterea lor.D. Îndepărtarea rădăcinilor pătrunse în colectoare şi racorduri. electrice sau alte surse de încălzire). SC Agricola Interna ional Bacău. str. Amplasarea de recipiente pentru precolectarea selectiva în 4 cartiere ale municipiului Bacău. cu re ea de apă. A. SC CET SA . ECHIPARE EDILITARĂ În municipiul Bacău sunt probleme cu apa potabilă în diverse zone. Str. Viorelelor – par ial. Îmbunătă irea re elelor edilitare Continuarea procesului de modernizare a străzilor din Municipiul Bacău. Reabilitarea şi valorificarea terenurilor poten ial contaminate. Barnat. B. şi refacerea acestora. Schimbarea conductelor de gaz din otel vechi cu conducte din polietilenă în Municipiul Bacău. Pr. Modernizarea şi retehnologizarea unitatilor SC Amurco SRL.I. Extinderea sistemului actual de alimentare cu apa. Lalelelor – par ial. până în prezent au fost modernizate sau se află în diferite faze de execu ie. Milcov. În cadrul acestui program.

dezvoltarea învă ământului de specialitate la toate nivelurile. Noul centru cultural va avea o sală de peste 1. Billa. aproximativ 700 de noi apartamente au fost date în folosin a anual începând cu 2007. astfel încât în această incintă să poată fi organizate evenimente pe toată perioada anului. drepturile şi obliga iile civile. Vimercati East Europe sunt 2 din firmele mai importante care îşi desfăşoară activitatea în cadrul parcului industrial. Spectacole folclorice sus inute de Pag. de afaceri şi expozi ionale cu toate dotările necesare: 1.D. serviciile publice. Măsuri propuse: Construirea de noi locuin e ANL şi sociale. Real. să aloce în fiecare an fonduri pentru reabilitare termică. învă ământ. acestea conducând la o stimulare a dezvoltării economice în zonă şi la scăderea şomajului prin crearea de locuri de muncă. Acest campus IT&C urmăreşte stimularea pe plan local şi regional a afacerilor în domeniu.P. urmând ca în limita fondurilor disponibile şi a depunerii proiectelor de reabilitare. Centrul de Afaceri şi Expozi ii Bacău (CAE) Parcul Industrial HIT PARK este primul parc industrial din România dedicat în exclusivitate industriei IT&C. raporturile de muncă. protec ia consumatorului. Alte manifestările culturale desfăşurate în Bacău sunt: simpozionul "Vasile Parvan". CULTE Pe Aleea Parcului Cancicov a realizata reabilitarea Teatrului de Vară. sănătatea publică.600 de locuri care va înlătura astfel problema actuală a municipiului Bacău de desfăşurare de activită i culturale de mare amploare. impozitele şi taxele. concurs Ex Libris. Kaufland. D. procedură notarială. 3. European Retail Park. BauMax. Firmele italiene: Tecnostamp Triulitzi East Europe.informare şi consiliere gratuită în probleme cum ar fi asisten a socială. a unor activită i industriale conexe. CONSTRUC II Blocurile construite prin proiectul ANL la nivel na ional nu au asigurat în procent de 100% cererea de locuin e din municipiu. regimul proprietă ii. Praktiker.U. Parcul Industrial HIT PARK 2. conectori. construc ie modernă în valoare de peste 5 milioane de euro. atragerea investitorilor strategici ce pot dezvolta proiecte specifice. E. CULTURA. asigurările sociale. expozi ii de pictură în aer liber. Dedeman. transmitatori a unor firme de renume producătoare de autoturisme. Teatrul va beneficia de o sală care va fi deschisă pe timpul verii şi închisă iarna. Cele mai importante Evenimente şi manifestări ale oraşului Bacău sunt: Festivalul “Zilele Bacăului” are loc în fiecare an în zilele de 2. Primăria are în derulare programul de reabilitare termică a blocurilor din perioada 1950 – 1990. Centrul de afaceri se află în prezent în faza de execu ie şi amenajare spa ii. BACAU Intergroup engineering C. Există de asemenea în incintă un Centrul de Informare Cetă eni . În anul 2010 se împlinesc 602 de la prima atestare a oraşului Bacău. aceste firme fiind producători de componente auto de plastic. Plus. seara minorită ilor. Metro Cash&Carry. 172 din 221 . Reabilitarea termica şi modernizarea privind securitatea clădirilor de locuin e din Municipiul Bacău în concordanta cu OUG 174/2002 completata de OU 187/2005 şi legea 260/2005. Arena Mall. Selgros. Prest Perform Service.I. sus inerea şi încurajarea spiritului antreprenorial în rândul specialiştilor. Carrefour. ECONOMIE Pentru dezvoltarea şi dinamizarea mediului de afaceri băcăuan şi regional Administra ia locală a venit în întâmpinarea cererilor de creare de infrastructuri de afaceri şi servicii prin aprobarea realizări a 2 importante obiective industriale. Centrele comerciale importante care şi-au deschis reprezentan e şi în municipiul Bacău sunt: Promenada Mall. 4 octombrie. protec ia copilului.

Amenajarea de noi parcuri în zonele de margine ale oraşului. Spitalului municipal în construc ie şi amenajare va dispune de o dotare la nivel european. AGREMENT. pentru promovarea valorilor băcăuane la nivel na ional.D. Sec ia de anestezie şi terapie intensivă: 15 paturi. cu fântâni arteziene şi locuri de joaca pentru cei mici. Spitalul Municipal va avea 320 de paturi pentru spitalizare continuă şi 20 de paturi spitalizare de zi. precum şi izvoare cu apã potabilã. iar autorită ile locale pot sus ine principiul diversită ii şi al multiculturalismului. Festivalul Arlekin. Spitalul Municipal. Este necesară amenajarea de spatii de agrement. Acest fond forestier administrat corespunzător va asigura pentru început lemn pentru construc iile publice executate de către municipalitate precum şi lemn de foc pentru încălzire. Extinderea actualelor parcuri şi zone de agrement din Municipiul Bacău.P. Măsuri propuse: Amenajarea de spatii verzi în zonele dintre blocuri. deoarece oamenii au nevoie. cele existente nefiind suficiente sau sunt situate departe fa ă de blocuri mărginaşe.U. În fiecare cartier ar putea fi construite cate unul . Amenajarea de noi spatii de joaca în parcurile existente dar şi în cele care vor fi amenajate în viitor. Manifestările minoritatilor pot beneficia de sprijinul legal al aparatului administrativ. este primul obiectiv de acest gen construit de către o administra ie locală în ultimii 20 de ani. Primăria Municipiului Bacău a reintrat în proprietatea a 270 de hectare de pădure situate în vecinătatea comunei Tamaşi. Festival concurs Barbu Lăutaru. Conform normelor europene în vigoare. SANATATE Sistemul sanitar are nevoie de o sus inere deplina din partea autoritatilor.I. Sec ia de diabet: 35 de paturi. Cultele religioase vor avea parte de sus inerea deplină a aparatului administra iei locale. BACAU Intergroup engineering artişti locali. Sec ia de chirurgie generală: 75 de paturi – 15 pentru urologie şi 10 pentru chirurgie vasculară. Zona are un poten ial deosebit. teren care a apar inut Bacăului până în 1949. F. În perspectivã zona poate fi pusã în valoare prin construirea unei tabere pentru copii. Sărbătoarea pensionarilor. Genera ia viitoare a municipiului Bacău are nevoie de locuri de joaca şi de terenuri de sport. cu următoarele sec ii de spitalizare: Sec ia de cardiologie: 60 de paturi din care 5 pentru terapie intensivă coronarieni. Cu sprijinul autorită ilor locale vor fi editate carti şi cataloage de arta. destinat familiilor cu venituri modeste. aici existând drumuri forestiere în stare foarte bunã. Festivalul George Bacovia.două terenuri de sport moderne. fiecărui cetă ean trebuie să îi corespundă minimum 26 mp de spa iu verde. Sec ia de neurologie: 45 de paturi. 173 din 221 . Sec ia ortopedie: 15 paturi. Sec ia medicală: 50 de paturi – 15 pentru gastro enterologie şi 10 pentru alergologie. Sec ia ORL: 10 paturi G. pe lângă un oraş frumos şi de aer curat. care reprezintă o necesitate pentru to i amatorii de mişcare în aer liber. Pe baza de proiecte. Sec ia de hematologie: 15 paturi. Minorită ile etnice au dreptul constitu ional la libera exprimare. LOCURI DE JOACĂ Spatiile verzi şi locurile de joacă sunt şi ele insuficiente. Pag. pot fi alocate fonduri pentru ridicarea sau renovarea institu iilor de cult. care pot fi închiriate pentru diverse sporturi.

de Interna ional Society for Intercommunicating of new Ideas (Boston. Universitatea “Danubius” din Gala i etc. asigură promovarea. Transfer Tehnologic. articole.U. astfel încât sa nu mai apeleze numai la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Jude ean de Urgenta care devine foarte aglomerată şi neîncăpătoare. Este necesară de asemenea construirea unui azil de noapte în care persoanele fara adăpost sa primească şi îngrijiri medicale. terenuri de sport. Cuza” Iaşi. (amenajări de genul: cantina. EDUCATIE Prin Programul Opera ional Regional se pot aloca fonduri pentru învă ământ. USA). Pag.D. în vederea reintegrării în societate. Universitatea de Vest din Timişoara. de SPACE (Ghent. care să desfăşoare activită i de cercetare competitive (institute. laboratoare). Formare Continuă şi Doctorat din Universitatea din Bacău s-a înfiin at în anul 2008. Măsuri propuse: Construirea de noi gradinite care sa acopere numărul de cereri. Copiii vor avea parte de cazare. sprijinirea şi dezvoltarea prin intermediul Universită ii din Bacău a diverselor programe de cercetare. Pentru a face fa ă cererii mereu în creştere de locuri în gradinite şi cămine. publicate în edituri de prestigiu. I. centre. ele devin o sursa de îmbolnăvire şi pentru al i locuitori ai oraşului. Pentru valorificarea cât mai bună a rezultatelor cercetării ştiin ifice individuale şi colective ale cadrelor didactice. Activitatea de cercetare dezvoltare din cadrul universită ii se desfăşoară în laboratoarele din institu ie în următoarele domenii: Marketing. BACAU Intergroup engineering H. sala pentru organizarea de evenimente. Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău. creşterea numărului şi a calită ii programelor de cercetare în scopul atragerii de fonduri pentru sus inerea activită ii de cercetare. sus inerea bazei materiale a cercetării. Belgia). acestea participă la conferin e. în fiecare cartier ar fi necesară înfiin area de noi astfel de institu ii pentru cei mici. SOCIAL Pentru a degreva spitalul de urgenta.I. locuri de cazare pentru elevii care nu sunt din municipiul Bacău). Extinderea activită ii de cercetare în cadrul Universită ilor I. Netratate. de educa ie postuniversitară şi de doctorat. Multe dintre aceste persoane suferă de boli transmisibile. precum şi realizarea unor granturi. spatii expozi ionale pentru tinerii artişti. bibliotecă. Universitatile din Bacău au în cadrul lor următoarele specialită i: Universitatea George Bacovia Bacău Universitatea Bacău – din octombrie 2009 denumită "Vasile Alecsandri" Departamentul de Cercetare. Universitatea “Al. se poate realiza un cămin pentru copiii străzii care căuta adăpost în incinta unită ii medicale. Universitatea „Dunărea de Jos” Gala i. simpozioane şi sesiuni ştiin ifice organizate de Universitatea “George Bacovia”. În Bacău pot fi reabilitate şi îmbunătă ite structurile preuniversitare şi universitare. Departamentul de Cercetare din cadrul Universită ii George Bacovia urmăreşte solu ionarea unor probleme teoretice şi aplicative concretizate în studii. 174 din 221 .P. integrarea colectivelor de cercetare ale universită ii în consor ii na ionale şi interna ionale de cercetare. colective. masa şi şcolarizare. tratate. Studii Postuniversitare. Academia de Studii Economice Bucureşti. Creşterea numărului de locuri în grădini ele existente. Informatică avansată şi Tehnologia Informa iei în Afaceri. Se urmăreşte dezvoltarea şi promovarea unor colective de cercetare puternice. Management.

padureadepini.htm Pag. contorizare apă.D. Perfec ionarea resurselor umane implicate în oferirea de servicii de asisten ă sociala pentru popula ia din cadrul Municipiului Bacău.I. Harta 22: Zonarea func ional-turistică a jude ul Bacău Sursa : http://www. pot fi ini iate proiecte pentru asigurarea serviciilor necesare. BACAU Intergroup engineering În colaborare cu ONG-urile de specialitate pot fi create servicii de asisten ă la domiciliu persoanelor aflate în imposibilitate de a se deplasa. pentru oferirea de servicii sociala la standarde europene. pentru identificarea unei solu ii în vederea depistării copiilor cu părin i pleca i la muncă în străinătate. 175 din 221 . Dotarea Serviciului Public de Asisten ă Sociala cu echipamente specifice. grupuri sanitare. atunci când este cazul. Sus inerea unei colaborări intre Inspectoratul Şcolar Bacău şi Centrul jude ean de asisten ă psihopedagogică. cazuri de copii/elevi rămaşi singuri acasă şi în special a acelor cazuri cu risc social. în vederea asigurării de servicii sociale la domiciliul persoanei aflate în dificultate.ro/ro/Atractii/Atarctii_turistice.U. extinderea. Pentru cazurile sociale deosebite. racordare apă caldă (acolo unde este cazul). cu un sediu nou. în urma unor anchete sociale efectuate de departamentul de specialitate al Primăriei în colaborare cu ONG-urile de profil şi cu presedintii asocia iilor de proprietari. în cadrul celor 6 centre pe care le are în subordine: reabilitare sisteme de canalizare. Măsuri propuse: Modernizarea infrastructurii Serviciului Public de Asisten ă Sociala din Municipiu. a Clubului Pensionarilor şi Adăpost temporar pentru persoanele victime ale violen ei domestice şi asisten ă pentru agresori.P.

conduce la următoarele concluzii: Pag. în anul 2008 fa ă de anul 2007.U.D. 176 din 221 . BACAU Intergroup engineering Harta 23: Harta resurse subsol Sursa:csjbacau.P.I.ro har i Harta 24: Regiunea de Nord-Est Evolu ia indicilor produc iei industriale la nivelul jude elor şi regiunilor.

4 84. silvicultură.6 81.2 18.7 3733.P.indice de disparitate fa ă de total ară Regiunea Sud .3 84.4 4.4 3651. canalizare.4 84. intensificarea dezvoltării urbane acolo unde este posibil din punct de vedere practic.euro .2 2005 2006 2007 2008 2526. colectarea.7 30. de 15.5 14.0 85.1 26.U.7 19. cu ponderi ale acesteia în ansamblul ocupării regionale variind între 35% şi 42%.1 26. la distan e de până la 30 de km.0 42. Astfel. contribuie cu 15.indice de disparitate fa ă de total ară Regiunea Sud . re eaua rutiera. gaze naturale.5 4454.3%. cel mai mare salt.5 20. de 42. iluminat public. Din cele opt regiuni de dezvoltare ale ării.9 34.9 12.4 13.9 23.3 35. cea mai ridicată participare la ocuparea în agricultură.5 26.Ilfov Produsul intern brut pe locuitor la nivelul regiunilor şi indice de disparitate fa ă de media na ională Regiunea Nord . de inând în acelaşi timp.2% la ocuparea totală a ării.7 3137.3 39.3 3018.6 68.PIB/locuitor .9 3519.indice de disparitate fa ă de total ară 100 100 100 100 100 100 100 100 100 32. La polul opus s-a situat jude ul Suceava cu -20. piscicultura Industrie şi construc ii Servicii comerciale Servicii sociale Total România Regiunea Nord-Est Regiunea Sud-Est Regiunea Sud Muntenia Regiunea Sud-Vest Regiunea Vest Regiunea Nord .3 4124.Est . al pie ei şi al mediului de afaceri. selectarea şi depozitarea deşeurilor cu echipamente speciale.4%. cu o creşte de 19. extinderea re elelor edilitare: apă. de circa 35 procente.PIB/locuitor .2 81.8 82. Ponderea sectoarelor de activitate TOTAL -%Agricultură.2%.1 2942. Constituirea zonei metropolitane va conduce de asemenea la dezvoltarea zonei şi la oportunită i pentru reînnoirea oraşului şi extindere urbană. Un management eficient va conduce la extinderea re elelor de transport.euro . Regiunea Nord – Est. s-a înregistrat cel mai mare decalaj între nivelul maxim şi cel minim al produc iei industriale.Est .8 68. în anul 2005.6 18.4%. conservarea moştenirii urbane şi ac iuni compensatorii pentru a reduce impactul asupra mediului.Vest Regiunea Centru Regiunea Bucureşti .4 4609.1 24.4 14.9 14.euro .4 42. jude ul Bacău care are şi cea mai mare contribu ie la realizarea produc iei industriale regionale a realizat.3 29.9 81. etc. care este cea mai săracă.5 35.0 31.1 24.7 13.6 3984.4 35.1 43. între consiliile locale ale municipiului Bacău şi comunelor aflate în zona imediată.0 25.1 21.7 68. Pag. în special pe seama industriei prelucrătoare.1 28. pe bază de parteneriat voluntar. BACAU Intergroup engineering Evolu iile produc iei industriale în interiorul regiunilor: în Regiunea Nord – Est.I.8 3333.D. 177 din 221 . jumătate se bazează pe agricultură.7 30.7 11.1 22.PIB/locuitor .2 68.2 14.6 Sursa INS Zona Metropolitană Bacău Zona metropolitană Bacău va fi constituită prin asociere.

dintre diferite jude e. cercetare-dezvoltare tehnologica. 6. devin sursa de instabilitate economica şi politica. Existenta unor dezechilibre şi rămâneri în urma în dezvoltarea teritoriala a tarii noastre. Stimularea cooperării intercomunitare care contribuie la progresul economic şi social al zonei. BACAU Intergroup engineering Oferta investi ională a localită ilor componente şi implicit a întregii zone metropolitane reprezintă un punct crucial pentru strategia de dezvoltare locala în aria zonei metropolitane. 2. asigură dezvoltarea durabila. Diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin reducerea decalajelor de dezvoltare dintre localită i în cadrul jude ului. 7. Pag. educa ie şi formare continua a popula iei în zonele periferice. 11. care să asigure echilibrul intre eficienta economica şi armonia sociala. Creşterea capacită ilor localită ilor de a-şi sus ine propriul proces de dezvoltare. Centrele de dezvoltare locale urmăresc următoarele obiective: 1. asigură o ameliorare a condi iilor de mediu. căutarea de oportunită ilor de dezvoltare a infrastructurii de afaceri. dintre zone centrale şi periferice. Revitalizarea zonelor defavorizate prin promovarea unor politici adaptate unor particularitati zonale. Prevenirea de noi dezechilibre prin prevenirea apari iei unor zone problema. pe de o parte. poten ial demografic al zonelor tarii. de tradi ii privind dezvoltarea unor tipuri de activitati. 9. adică dezvoltarea economica şi sociala trebuie sa se bazeze pe o structura spa iala echilibrata. transformându-se în piedici de dezvoltare a întregului ansamblu na ional şi. 8. realizarea de beneficii economice derivate din creşterea atractivitatii zonei pentru investitori. dintre mediul urban şi rural. 178 din 221 . Ridicarea calită ii vie ii prin impunerea unor standarde minime pentru serviciile publice. conceptul de baza pe care se construieşte teoria dezvoltării teritoriale este coeziunea economica şi sociala a dezvoltării. 3. conduce la dezvoltarea regionala şi investi ii în infrastructura. finan area infrastructurii. Promovarea unei dezvoltări spa iale armonioasa şi a re elei de localită i. şi varietatea de relief. interna ional. conduce la creşterea competitivită ii economice a localită ilor din zona metropolitana cu regiunile învecinate. Dezvoltarea echilibrată între localită ile din cadrul jude ului. pe de alta parte. primirea de fonduri bugetare mai mari pentru localită i cu venituri mici. În Europa. asigură îmbunatatirea infrastructurii tehnico-edilitare şi de transport. dintre mediul urban şi rural. Stimularea cooperării interregionale interne şi interna ionale care contribuie la progresul economic şi social. sociale şi economice. depistarea terenurilor şi dotarea lor cu utilitati. provocate de dispersarea în planul structurii demografice. Localită ile au evoluat şi s-au dezvoltat în moduri diferite şi în ritmuri diferite. asociate cu centrele de afaceri deja existente. implicit.U. în vederea îmbunătă irii competitivitatii şi realizării unei creşteri economice permanente. justifica cu prisosin a necesitatea elaborării şi practicării unei politici coerente de dezvoltare locala.D. diminuează dezechilibrele create intre centru şi zona limitrofa. crearea de locuri de munca prin atragerea investitorilor şi implicit creşterea nivelului de trai şi a popula iei.P. se considera ca dezvoltarea inegala a teritoriilor reflecta slăbiciuni economice ale ansamblului şi sunt de neacceptat deoarece. a aglomerării urbane. asigură extinderea re elelor de utilitati. asigură satisfacerea cererii de locuin e a popula iei. 4. Stimularea dezvoltării echilibrate prin promovarea mecanismelor economiei de pia a în toate regiunile tarii. Atragerea investitorilor presupune o evaluarea a mediului de afaceri şi a infrastructurii de afaceri presupune: dezvoltarea de nuclee de afaceri (tehnologii interne). Creşterea şanselor egale în ceea ce priveşte accesul de informare.I. rezervele de spa iu pentru locuire şi servicii. dintre zone centrale şi periferice. realizarea unei accesări facile a fondurilor structurale pentru regiuni. conduce la fluidizare oraşului. de resurse naturale. 5. 10. Din aceasta perspectiva. de dezechilibrele legate de transportul în comun. Realizarea zonei metropolitane facilitează amenajarea integrata a teritoriului la nivel regional. dintre diferite jude e. la rândul lor.

de afaceri şi expozi ional cu toate dotările necesare . sociale şi economice. reintroducerea elementelor Pag. pia ete pietonale la Catedrala Ortodoxa şi Catedrala Catolica.4%.P. 2. în special pe seama industriei prelucrătoare. în anul 2005. începând din 2007. de-a lungul perioadei 2005 . pozi ia geografica a municipiului Bacău îl recomanda ca punct strategic fiind în acelaşi timp la intersec ia unor importante cai rutiere. împreună cu următoarele considerente: facilitează accesul investitorilor la terenuri necesare dezvoltării de afaceri dezvoltarea durabilă a zonei beneficii economice derivate din creşterea atractivită ii zonei pentru investitori îmbunătă irea infrastructurii tehnico-edilitare şi de transport facilitează amenajarea integrată a teritoriului la nivel regional diminuează dezechilibrele create între centru şi zona limitrofă. Numărul farmaciilor a crescut. prin ANL. CET Bacău asigura încălzirea în procent de 85% a municipiului 4. de dezechilibrele legate de transportul în comun.2007 în cadrul sectorului privat. provocate de dispersarea în planul structurii demografice. cu o creşte de 19. a realizat o creştere de 15.3%. la intersec ia unor importante cai rutiere. feroviare şi aeriene). în acelaşi timp.„Centrul de Afaceri şi Expozi ii Bacău (CAE)” 6.D. Pozi ia geografica a municipiului Bacău îl recomanda ca punct strategic (oraşul fiind. a aglomerării urbane satisfacerea cererii de locuin e a popula iei fonduri bugetare mai mari pentru localită i cu venituri mici crearea de locuri de muncă prin atragerea investitorilor creşterea nivelului de trai dezvoltarea regională şi investi ii în infrastructură extinderea re elelor de utilită i accesarea fondurilor structurale pentru regiuni existenta unui puternic centru universitar. 700 de noi apartamente au fost date în folosin a anual. finan area infrastructurii.U. Masuri: 1. 5. 179 din 221 . în timp ce farmaciile din sectorul cu proprietate majoritara de stat a înregistrat o uşoara scădere 3.I. Amenajarea centrului oraşului (centru civic. 2. S-a aprobat realizarea unui important obiectiv industrial. BACAU Intergroup engineering Zona Metropolitana Bacău va fi un pol important de dezvoltare în Moldova. a centrelor de cercetare-inovare jude ul Bacău este în prezent cea mai dezvoltată zona economică a Regiunii NE Concluzii: 1. feroviare şi aeriene. Jude ul Bacău are cea mai mare contribu ie la realizarea produc iei industriale regionale. protejarea zonelor de patrimoniu. 3. Poten ialul de dezvoltare al Municipiul Bacău pe axa est-vest este prioritar. Zona Metropolitana Bacău este un pol important de dezvoltare în Moldova. rezervele de spa iu pentru locuire şi servicii creşterea competitivită ii economice a localită ilor din zona metropolitană cu regiunile învecinate ameliorarea condi iilor de mediu fluidizare oraşului. pentru a se putea ajunge la un oraş european. În ultima perioada au fost amenajate circa 230 de noi locuri de parcare.

4. Zonele reziden iale ocupa aprox 80% din spa iul intravilan. Calea Moineşti. Serviciile de asisten ă sociala sunt insuficiente şi pu in diversificate. suprafa a oraşului crescând de la 1645 ha în 1975 la 1737 ha în anul 2000. 3. semaforizare şi dotări aferente lucrărilor de drum 2. 4. Pag. Se remarca 2 domenii în care investi iile sunt prioritare: Infrastructura rutiera şi Asisten ă sociala. Reamenjarea Insulei de Agrement 12. 5. Caragiale şi străzi adiacente Pasajul Letea. Extindere cu un sediu nou a Clubului pensionarilor 4. Adăpost temporar pentru persoanele victime ale violen ei domestice şi asisten ă pentru agresori. 2. 3. construirea de locuri de parcare subterane şi supraterane 6. crearea de piste bicicleta. Necesitatea unei unitati tip SMURD. Spatiile verzi şi locurile de joacă sunt insuficiente. BACAU Intergroup engineering naturale precum parcuri şi lacuri). Municipiul Bacău este împăr it în 11 cartiere. 180 din 221 .I. Instala ii de incinerare a deşeurilor 13. Instala ii de verificare a PET-urilor 14. parteneriat pentru construirea de supermarketuri şi hipermarketuri 7. la standarde de administra ie publică europeană 9. modernizarea constând în reabilitarea structurii rutiere. 5. racordare apă caldă. Calea Miori ei Strada Milcov şi I. Masuri 1. străzi importante din municipiul Bacău necesită reabilitări şi modernizări conform normelor europene: Pasaj Calea Moineşti. Construirea unor săli de sport moderne 11. contorizare apă. Necesitatea construirii unui azil de noapte în care persoanele fara adăpost sa primească şi îngrijiri medicale.P. Câteva pasaje. Lucrări necesare pentru reabilitarea centrelor existente: reabilitare canalizare. modernizarea Pie ei Centrale a municipiului Bacău 8.U. dezvoltarea serviciului Centrul de Informare Cetă eni. Instala ii de brichetare sau procesare a rumeguşului pentru verificarea deşeurilor de acest tip. Concluzii: 1. grupuri sanitare. 5. Construirea Spitalului Municipal 10. Exista un deficit al locurilor de cazare în cadrul structurilor sociale. pasaj Trebeş. 3.L.D.

D. urmat Pag.1 OBIECTIVE STRATEGICE Având în vedere contextul social. viziune şi obiective strategice de dezvoltare pentru viitorul municipiului şi al cetă enilor.I. Orice comunitate urbana moderna doreşte sa asimileze şi sa promoveze o viziune strategica în ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare. Toate acestea vor contribui la transformarea municipiului Bacău intr-un pol de integrare europeana şi interna ionala. prin atingerea obiectivelor de coeziune economica şi sociala.U. cu nevoile şi poten ialul existent. descris pe scurt în paginile de mai sus. Misiunea este esen iala pentru ob inerea succesului şi se concretizează prin principii şi valori. Formularea viziunii de dezvoltare constituie diferen a dintre ceea ce reprezintă municipiul Bacău astăzi şi ceea ce trebuie sa devină municipiul Bacău un oraş european. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativa haotica. în cadrul căreia se pot rata oportunită i şi se consuma ira ional resurse pre ioase. promovarea valorilor culturale şi calitatea vie ii. STRATEGIA DEZVOLTARII POLULUI DE DEZVOLTARE URBANA Strategia de dezvoltare a municipiului Bacău pentru perioada 2010-2013 este un document cadru de referin a care con ine aspecte cheie de management. BACAU Intergroup engineering II. cultura şi sport. 181 din 221 . Scopul strategiei este acela de a promova realizarea unei dezvoltări armonioase. îmbunătă irea serviciilor şi structurilor de asisten ă socio-sanitară. 2. destinate inclusiv grupurilor vulnerabile. Proiectele şi programele opera ionale func ionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când exista o coordonare la nivel strategic. creşterea capacită ii administrative a autorită ii publice locale”. obiective strategice şi ac iuni prioritare pentru realizarea viziunii. Strategia de dezvoltare a municipiului Bacău se fundamentează pe următoarele obiective. printr-o abordare policentrică. analiza domeniilor de activitate ale firmelor active în municipiu eviden iind o predominan ă a sectorului serviciilor. strategia pentru implementarea Axei Prioritare 1 va avea următorul scop: Creşterea coeziunii sociale şi a calită ii vie ii la nivelul municipiului Bacău prin: măsuri de formare profesională şi de sprijin pentru creşterea ocupării for ei de muncă.motorul dezvoltării economice din jude ul Bacău prin concentrarea unei ponderi însemnate de întreprinderi Restructurarea economică încă în curs de derulare Resurse umane cu nevoi de recalificare profesională Profilul economiei este în prezent unul de tip secundar-ter iar. precum şi identificarea ac iunilor tangibile şi sustenabile care pot da rezultate şi pot defini viitorul durabil al oraşului intr-un mediu sănătos şi curat. pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor Îmbunătă irea accesibilită ii regiunilor şi în special a accesibilită ii centrelor urbane şi a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare Creşterea calită ii infrastructurii sociale a regiunilor Creşterea competitivită ii regiunilor ca loca ii pentru afaceri Creşterea contribu iei turismului la dezvoltarea regiunilor. asigurarea premiselor necesare situării municipiului Bacău printre localită ile dezvoltate din punct de vedere economic. Cele mai importante elemente care trebuie avute în vedere pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare în domeniile relevante pentru domeniul economie includ următoarele: Municipiul Bacău . facilitând luarea de decizii importante în toate domeniile de activitate pe baza problematicii actuale şi a prognozei bugetare. cu o orientare către maximizarea rolului economic şi social. a competitivită ii regiunii.P. sus inute de Programul Opera ional Regional: Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane. reducerea disparită ilor regionale şi locale.

bancare şi de asigurări precum şi în sectorul administra iei publice.D. care în perioada 2000 – 2008 au crescut. Cele mai importante elemente care trebuie avute în vedere pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare în domeniile relevante. în particular prin promovarea interac iunii cu universită i şi institu ii de cercetare. întărirea rolului transportului public prin îmbunătă irea acestuia reprezentând un element cheie în acest scop. inclusiv în ceea ce priveşte zonificarea func ională a teritoriului. realizându-se o tranzi ie progresivă spre o economie bazată pe servicii. numărul mediu de angaja i a crescut în sectorul construc iilor. Rezultatele atinse nu trebuie totuşi să fie supraevaluate: sectorul construc iilor având un caracter foarte ciclic. Sectorul construc iilor a fost caracterizat în perioada 2005 . numărul mediu de angaja i din sectorul serviciilor a crescut. Va fi acordată prioritate pentru: sus inerea competitivită ii precum şi facilitarea proceselor de inovare pentru întreprinderi. modernizarea infrastructurii rutiere şi amenajare urbană. consolidând rolul de centru economic al municipiului Bacău. promovarea de ac iuni având drept scop dezvoltarea capitalului uman în conformitate cu nevoile pie ei. existând zone unde utilită ile necesită lucrări urgente de extindere. promovarea dezvoltării sectorului ter iar care să pună accent pe serviciile cu înaltă intensitate de cunoaştere – inclusiv cercetarea – precum şi pe promovarea turismului. Pag. prin facilitarea inovării şi dezvoltării tehnologice. Distribu ia numărului mediu de salaria i pe sectoare ale economiei na ionale în municipiu reflectă faptul că restructurarea economică este încă în curs. generând aproape 24% din cifra de afaceri . crearea infrastructurilor de afaceri. BACAU Intergroup engineering de sectorul industrial şi de cel al construc iilor. dezvoltarea poten ialului antreprenorial existent. 182 din 221 . echipare edilitară. includ următoarele: pozi ia favorabilă a municipiului Bacău în centrul Moldovei sistem urban în expansiune către zona periurbană şi necesitatea de adaptare a reglementării urbanistice. fiind concentrate în special pe extinderea utilită ilor publice. pe fondul creşterii nivelului de utilizare a autoturismelor. Pe de altă parte. în special industria prelucrătoare şi sectorul agricol au continuat să piardă for a de muncă şi în perioada 2004-2007. se remarcă necesitatea adaptării re elei stradale şi implementării unor măsuri de regularizare a traficului rutier. Calitatea infrastructurii municipiului a fost sus inuta de investi ii publice. Sectoarele tradi ionale. Sectorul industrial concentrează aproximativ 10. strategia de dezvoltare integrată va ine seama de mai multe elemente.U. când numărul mediu de salaria i a scăzut în ambele sectoare. De asemenea.2007 de un dinamism deosebit urmând o tendin ă pozitivă care caracterizează întreaga ară: numărul de firme active a crescut în perioada indicată. în particular a sectoarelor tradi ionale.în creştere cu 79% în perioada 2003-2007. înregistrând o rată peste medie în sectorul activită ilor financiare. Având în vedere natura complexă a economiei oraşului Bacău.P.6% din firmele active (2007). dezvoltarea re elei de drumuri şi organizarea circula iei teritoriul urban este deservit în mod inegal în ceea ce priveşte infrastructura primară. modernizare sau reabilitare spa iu public urban degradat în special în zone intra-reziden iale (în spatele blocurilor de locuin e) patrimoniu construit necesitând reabilitare şi amenajare nevoia de reabilitare termică şi de utilizare a energiei alternative În ceea ce priveşte traficul urban. după cum a demonstrat criza actuală. promovarea ac iunilor menite să favorizeze interna ionalizarea şi să atragă investi ii. şi se va realiza prin atingerea următoarelor obiective strategice: sus inerea competitivită ii şi performan ei durabile.I. se poate afirma că rata de dezvoltare descrisă nu se va men ine şi în viitor. Scopul va fi întărirea competitivită ii locale prin dezvoltarea şi diversificarea economiei.

încurajarea construirii de noi locuin e în zonele periferice ale oraşului prin dezvoltarea infrastructurii de transport şi de utilită i publice. în timp ce spa iul public dedicat copiilor necesită încă lucrări de extindere şi îmbunătă ire: cu toate că suprafa a utilizată pentru spa iile de joacă a crescut semnificativ în ultimii ani. 183 din 221 . modernizarea/extinderea şi reabilitarea re elei de iluminat public. Managementul deşeurilor se realizează prin intermediul a doi operatori de servicii de salubritate. Cu toate că raportul intravilan/extravilan este subunitar. consumul fiind relativ redus. spa iul public dedicat activită ilor comerciale. calitatea factorilor de mediu este monitorizată în mod corespunzător şi relevă faptul că există depăşiri ale limitelor maxime permise pentru anumite substan e poluante. iar deşeurile periculoase nu sunt colectate separat decât în domeniul medical. dezvoltarea noilor zone reziden iale determină necesitatea recalificării/ adaptării spa iului public. creşterea parcului auto şi a traficului urban. modernizarea şi extinderea parcărilor. Calitatea mediului înconjurător şi disponibilitatea resurselor naturale reprezintă un factor esen ial al calită ii vie ii pentru locuitorii unui oraş. Pe de altă parte. apei. solului. printre altele. inclusiv în ceea ce priveşte dotarea cu utilită i publice. solului şi a apei potabile. majoritatea nefiind însă amenajate pentru a oferi popula iei zone de relaxare activă şi agrement. Aceste problematici ale mediului urban acoperă domeniul „regenerării urbane”. nivelul excesiv al consumurilor. În ceea ce priveşte dotarea cu utilită i publice. atât prin reabilitarea zonelor abandonate. Re eaua de apă-canal deserveşte 89% din popula ie şi alimentarea cu gaze naturale este în procent de 85%. dar gradul de colectare este încă mic fa ă de inta de colectare a DEE din gospodării stabilită prin Planul de implementare al Directivei 2002/2006. pie e). Pe de altă parte. până în decembrie 2010. În vederea creşterii calită ii mediului au fost formulate propuneri de măsuri. cât şi prin crearea de noi spa ii de agregare socială în cadrul noilor arii reziden iale sau prin modernizarea / refacerea spa iilor şi clădirilor existente. gradul de uzură a infrastructurii existente este deseori foarte ridicat. mai ales în noile zone reziden iale. dar lucrări adi ionale de extindere sunt necesare. introducerea de mijloace speciale de transport pentru elevi. Pag. dezvoltare/modernizare a re elei de alimentare cu gaze naturale şi creşterea eficien ei energetice (termice şi electrice).P. modernizarea sta iilor de autobuz. reabilitarea termică a locuin elor. este amenajat corespunzător şi răspunde standardelor europene. extinderea/modernizarea spa iilor urbane (locuri de joacă pentru copii. precum şi în vederea creşterii atractivită ii oraşului. educarea popula iei pentru un mediu sănătos. colectarea selectivă se realizează par ial. Se prevede punerea în aplicare a unui sistem integrat de management al deşeurilor.D. În cadrul municipiului Bacău. există cartiere unde aceste locuri sunt încă neamenajate sau având mobilierul deteriorat. extinderea şi modernizarea re elei de alimentare cu apă şi a re elei de canalizare. afectând calitatea aerului. modernizarea transportului în comun prin creşterea parcului de autobuze şi crearea unor trasee speciale pentru biciclete. suprafa a spa iilor verzi pe cap de locuitor este sub valoarea recomandată de către CE (26 mp / cap locuitor). realizarea unei centuri rutiere ocolitoare a municipiului Bacău. Colectarea de echipamente electrice şi electronice a fost structurată în anul 2007. creşterea numărului locuin elor sociale. cum ar fi pie ele agroalimentare. Mai mult. ceea ce are ca efect. care vizează îmbunătă irea calită ii aerului. În municipiul Bacău. dezindustrializarea anumitor zone ale oraşului şi transformarea acestora în zone comerciale sau de locuin e şi.U. Printre solu iile propuse se află dezvoltarea sistematizată şi echilibrată a zonelor reziden iale. se remarcă faptul că infrastructura acoperă teritoriul oraşului aproape în întregime.I. Pe de altă parte. măsuri de sistematizare a circula iei (introducerea de sensuri giratorii). de asemenea. teritoriul extravilan şi zonele verzi din cadrul intravilanului oferă o resursă importantă care trebuie valorificată şi conservată în vederea îmbunătă irii standardului de via ă a cetă enilor. promovarea formelor nepoluante de transport. municipiul Bacău dispune de importante zone verzi. în principal datorită activită ilor industriale şi a unui management necorespunzător al deşeurilor şi a apelor uzate. BACAU Intergroup engineering Solu iile sugerate pentru problemele identificate se orientează către creşterea calită ii infrastructurii de transport rutier şi feroviar.

Zona aleasă defineşte o zonă de legătură şi dezvoltare între axa principală nord – sud şi zona mai pu in dezvoltată a municipiului est-vest şi din acest motiv reabilitarea şi extinderea structurii rutiere.1 AXE ŞI PROGRAME Conform Ghidului solicitantului Corrigendumului apărut în 2009: Nord Est Alocarea financiară. Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere. Sub-domeniul: Poli de creştere.20 I.09 Deva: 14. Domeniul major de interven ie 2.98 Satu Mare: 10.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană.06 Sud 38.98 (orientativă) tabelul şi Bucureşti Ilfov 0 Centru 29.2.P.80 Sec iunea Sud Vest 38.80 Piteşti: 38. Programul Opera ional Regional 2007-2013. au fost luate în considerare prevederile şi priorită ile relevante ale programelor europene cu impact direct: SURSE DE FINANTARE PROPUSE Programul Opera ional Regional 2007-2013.poli urbani de creştere". Pag. 184 din 221 .D. Domeniul major de interven ie 1.poli urbani de creştere".1 "Planuri integrate de dezvoltare urbana" Centre urbane POR: AP 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor .24 Sud Est 36. oportunită ile de dezvoltare şi nevoile prioritare.4.1 – „Reabilitarea şi modernizarea re elei de drumuri jude ene. străzi urbane – inclusiv construc ia / reabilitarea şoselelor de centură”.24 Suceava: 22.86 Târgu Mureş: 14.06 Gala i: 18.96 Baia Mare: 10. interven iile eligibile în cadrul POR Axa Prioritară 1 (eligibilitatea cheltuielilor în cadrul POR neputând acoperi toate categoriile de nevoi sesizate). Alocare Vest 28.Poli de creştere. BACAU Intergroup engineering men inerea şi protejarea zonelor naturale şi de agrement. Zona de interven ie prioritară unde se vor concentra interven iile preconizate în PIDU până în 2013 a fost aleasă în func ie de două elemente: 1.86 În pregătirea strategiei de dezvoltare şi a planurilor de ac iune care asigura implementarea obiectivelor de dezvoltare propuse. Axa prioritară 2 – „Îmbunătă irea infrastructurii de transport regionale şi locale”. DMI 1.12 Brăila: 18. diminuarea riscurilor de mediu şi a efectelor schimbărilor climatice. 2. dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor. În pregătirea strategiei de dezvoltare şi a planurilor de ac iune care asigura implementarea obiectivelor de dezvoltare propuse. reducerea poluării fonice. 2.19 Arad: 14.72 Sibiu: 14.98 Oradea: 10.I.09 financiară Nord Vest 32.U.49 Bacău: 22. din care: 44.20 Râmnicu Vâlcea: 38. DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana". au fost luate în considerare prevederile şi priorită ile relevante ale programelor europene cu impact direct: POR: AP 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor .

în scopul reducerii pierderilor în re ea şi realizării în condi ii de siguran ă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribu ie-partea de transport. prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei.D. Axa Prioritara 6 – Promovarea incluziunii sociale. DMI 2. Programul Opera ional Regional 2007-2013.Economie socială şi solidaritate" (granturi). Dezvoltare Tehnologica şi Inovare pentru Competitivitate.Axa Prioritara 1 – Un sistem inovativ şi eco-eficient de produc ie. DMI 4.4 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educa ionale preuniversitare. gazelor naturale şi petrolului. eoliene.Pentru o viata mai buna" (strategice) . DMI 3. DMI 6. a biocombustibilului. Pag.Cercetare. DMI 2.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi.I.Îmbunătă irea infrastructurii sociale. 185 din 221 . Axa Prioritara 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apa şi apa uzata.2 Dezvoltarea infrastructurii de Cercetare-Dezvoltare a întreprinderilor şi crearea de noi locuri de munca pentru CD.Cercetare. BACAU Intergroup engineering Programul Opera ional Sectorial Mediu. Axa Prioritara 3 . dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate. Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.1.P.1 . Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere. Axa Prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local. Programul Opera ional Sectorial Creşterea Competitivitatii Economice -Axa Prioritară 4 – „Creşterea eficien ei energetice şi a securită ii furnizării. solare. Programul Opera ional Regional 2007-2013. în contextul combaterii schimbărilor climatice”.2 . DMI 6.Axa Prioritară 4 – „Creşterea eficien ei energetice şi a securită ii furnizării. DMI 1 Extinderea şi modernizarea sistemelor Programul Na ional pentru creşterea eficientei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public pentru anii 2009-2010 Programul Opera ional Sectorial Creşterea Competitivitatii Economice .1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană. precum şi ale re elelor de distribu ie a energiei electrice şi gazelor naturale. universitare şi a infrastructurii pentru formare profesionala continua Programul Opera ional Regional 2007-2013. în contextul combaterii schimbărilor climatice”. Axa Prioritara 3 .1 Energie eficientă şi durabilă Opera iunea 4. a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie. DMI 4.U. Programul Opera ional Sectorial Creşterea Competitivitatii Economice .Îmbunătă irea infrastructurii sociale. Programul Opera ional Regional 2007-2013.Dezvoltarea economiei sociale .1 . Opera iunea: Sprijinirea investi iilor în modernizarea şi realizarea de noi capacită i de producere a energiei electrice şi termice.Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate . Programul Opera ional Sectorial Creşterea Competitivitatii Economice . DMI 4.Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale . Axa Prioritara 3 – Îmbunatatirea infrastructurii sociale.1 .2 b): „Sprijinirea investi iilor în extinderea şi modernizarea re elelor de transport al energiei electrice.Axa Prioritara 2 . Programul Na ional pentru creşterea eficientei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public pentru anii 2009-2010 Programul Opera ional Regional. a resurselor hidroenergetice (în unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW). în special IMM-uri . Programul Opera ional Sectorial Creşterea Competitivitatii Economice .3.Axa Prioritara 2 .3 – Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor. Domeniul major de interven ie 1. Sub-domeniul: Poli de creştere.Sprijin pentru start-up-uri şi a spin-off-uri innovative.1 . Domeniul Major de Interven ie 1.1 Investi ii productive şi pregătirea pentru concurenta pe pia a a întreprinderilor. Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. DMI 3. DMI 3.3. Axa Prioritara 6 – Promovarea incluziunii sociale.

DMI 6.1 .1 . dezvoltarea. gazelor naturale şi al petrolului precum şi ale re elelor de distribu ie a energiei electrice şi gazelor naturale. BACAU Intergroup engineering Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. în scopul reducerii pierderilor în re ea şi realizării în condi ii de siguran a. Dezvoltarea infrastructurii turistice urbane beneficiază de sprijin financiar prin intermediul Programului Opera ional Regional. Axa Prioritara 6 – Promovarea incluziunii sociale. Axa Prioritara 6 – Promovarea incluziunii sociale.-C.Axa Prioritară 4 – „Creşterea eficien ei energetice şi a securită ii furnizării.E. în contextul combaterii schimbărilor climatice” Opera iunea c) – „Investi ii în instala ii de desulfurare a gazelor de ardere. Programul Opera ional Sectorial Creşterea Competitivitatii Economice Axa Prioritară 1 .2 – „Crearea.Îmbunătă irea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe pia a muncii Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.Un sistem inovativ şi ecoeficient de produc ie DMI 1.S.Programul na ional de îmbunatatirea a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi în localitati Programul Opera ional Sectorial. DMI 5.Axa Prioritara 2 -Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate. 186 din 221 .) AXA 4: Creşterea eficientei energetice şi a securitatii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice DMI 1 : Energie eficienta şi durabila Opera iunea B : Sprijinirea investi iilor în extinderea şi modernizarea re elelor de transport al energiei electrice.C. şi continuitate a serviciului de transport şi distribu ie. modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea calită ii serviciilor turistice”. reducerea şi controlul integrat al poluării“ Programul Opera ional Sectorial Creşterea Competitivitatii Economice .D. Sus inerea competitivitatii întreprinderilor se va realiza prin sprijin financiar prin intermediul programului POS-CCE DMI 1.I.2 . Axa Prioritara 5 . Opera iunea „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investi ii tangibile şi intangibile pentru întreprinderile mari” Fondul de mediu . DMI 6. DMI 2.Creşterea Competitivitatii Economice (P.Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.P.3 Promovarea egalită ii de şanse pe pia a muncii. Pag. arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instala iile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate” Programul Opera ional Sectorial Mediu .2 “Reabilitarea zonelor poluate istoric” Fondul de Mediu .Investi ii productive şi pregătirea pentru competi ia pe pia ă a întreprinderilor.0.“Proiectul privind prevenirea. în special IMM-uri”. în special a IMM.U.„Investi ii productive şi pregătirea pentru concuren a pe pia ă a întreprinderilor.

I.I. Centre Urbane Programul Opera ional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere D. Centre Urbane Programul Opera ional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere D.I. Vadu Bistri ei 2 3 Obiectiv 3 .Modernizare Calea Moineşti.D.L. Caragiale .str.Reabilitare infrastructura urbana str.U.str.Intersec ie Letea 4 Obiectiv 4 . 1.M.2.str.M.Reabilitare infrastructura urbana Str. 1.P.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana.M.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana. cu destina ia de locuin e sociale 6 Pag. Henri Coandă 9. reabilitare structura rutiera.„Reabilitarea infrastructurii sociale. „Modernizare/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” Programul Opera ional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor . I. Miori ei . Centre Urbane Programul Opera ional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătă irea infrastructurii sociale Domeniul major de interven ie 3.poten iali poli de creştere Domeniul C . 187 din 221 . 1.str. crt. 1.Reabilitare Pasaj Letea 5 Obiectiv 5 . Milcov .1 Planuri integrate de dezvoltare urbana.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana. BACAU Intergroup engineering Tabel 40: Lista obiectivelor şi încadrarea în fonduri nerambursabile Nr.I. inclusiv a locuin elor sociale şi îmbunătă irea serviciilor sociale” 1 Obiectiv 1 . Vântului . 9 Mai . Denumire obiectiv Încadrare Fonduri nerambursabile Programul Opera ional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere D. Centre Urbane Programul Opera ional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere D. piste bicicleta Obiectiv 2 .M.I.Reabilitare şi dotare cu echipamente a Centrului social pentru îngrijire persoane vârstnice Obiectiv 6 – Reabilitare şi modernizare imobil str.

nr. . formării profesionale în perspectiva dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educa ionale ocupării for ei de muncă preuniversitare. . "Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate". infrastructurii educa ionale preuniversitare şi a celei pentru formare profesională continuă Măsura este destinata dezvoltării Dezvoltarea sectorului educa iei şi infrastructurii educa ionale: reabilitarea.4 Calitate în formare profesionala continua. 87"Profesionisti în educa ie şi formare" DMI 1.I.nr.Tranzi ia de la şcoală la via a activă.nr.3 Dezvoltarea resurselor umane din educa ie şi formare profesionala . Programul Opera ional Regional Resurse Umane. POR: Axa 3 "Îmbunatatirea infrastructurii sociale" DMI 3. Axa prioritara 2 --„Corelarea învă ării pe tot parcursul vie ii cu pia a muncii . „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.1 Acces la educa ie şi formare profesională ini ială de calitate.-nr. 90 "Invata o meserie" DMI 2.nr. 87"Profesionisti în educa ie şi formare" DMI 1. Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educa ionale.D. 79 "Calificări europene" DMI 1. .Componenta "Spatii Verzi reciclare deşeuri) Urbane" Pag. Axa prioritara 1--Educa ie şi formare profesionala în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societă ii bazate pe cunoaştere: nr. Programul Opera ional Regional Resurse Umane.3 Acces şi participare la formare . 89 "Programe postdoctorale" DMI 1. Denumire obiectiv Încadrare Fonduri nerambursabile 1 2 3 4 Programul Opera ional Regional / 3. universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.o şansa pentru viitor!" DMI 2. 85"Educatie mai buna pentru to i" DMI 1. .4.1. . .profesională continuă nr.3 Dezvoltarea resurselor umane din educa ie şi formare profesionala. de asisten ă socio-sanitară Fondul de Mediu :Programul na ional de îmbunatatirea a Promovarea economiei sociale calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi în localită i (administrare spatii verzi.2.1. Obiectivul specific al acestui Dezvoltarea serviciilor şi structurilor domeniu major de interven ie îl constituie îmbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor de asisten ă medicala.profesională continuă / O şansă pentru viitor. colectare şi Programul "Spatii Verzi" 2010 . Îmbunătă irea infrastructurii sociale / 3. 75 "Programe de mentorat pentru tinerii angaja i".76 "Calificarea/recalificarea angaja ilor proprii". .5 Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării. BACAU Intergroup engineering Solu ii de îmbunătă ire a deficientelor identificate în municipiu Bacău.3 Acces şi participare la formare .5.1. 91 "A doua şansa în educa ie" DMI2.U. nr. în următoarele domenii de activitate: Pentru axa 1: Nr. crt. 88 "Burse doctorale" DMI 1.nr.80 "Calificare .nr. nr. modernizarea. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării .DMI 2.Tranzi ia de la şcoală la via a activă . 188 din 221 .DMI 2.P.

promovarea turismului Sprijinirea dezvoltării POR DMI 5. POR DMI 4.2. dezvoltarea de proiecte. modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calită ii serviciilor turistice Pag. POS-CCE DMI 1. inclusiv ISO şi EMAS Nr. licitarea şi managementul proiectelor. dezvoltarea. Proiecte multianuale de cooperare.Domeniul major de interven ie 2.2 Crearea. 5 Sprijinirea ini iativelor şi structurilor culturale 6 Dezvoltarea capacitatii administrative Pentru axa 2: Nr. etc Axa prioritară 2 Îmbunătă irea calită ii şi eficien ei furnizării serviciilor publice.D. BACAU Intergroup engineering Denumire obiectiv Încadrare Fonduri nerambursabile Programul Cultura (2007-2013): Sprijinirea organiza iilor active la nivel european în domeniul culturii. în vederea diminuării nivelului de dependenta de sectorul industriei mecanizate Încadrare Fonduri nerambursabile POS-CCE DMI 1. crt.1. 189 din 221 . Programul Opera ional Dezvoltarea Capacitatii Administrative /Axa prioritară 1: „Îmbunătă iri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”: . Programul Cultura (2007-2013): Sprijinirea proiectelor culturale .3 : microîntreprinderilor 7 Dezvoltarea sectorului ter iar. limbi străine.1 Investi ii productive şi pregătirea pentru concuren a pe pia ă a întreprinderilor.2 Îmbunătă irea calită ii şi eficien ei furnizării serviciilor Introducerea şi men inerea în func iune a sistemelor de management.2 Îmbunătă irea calită ii şi eficien ei furnizării serviciilor Sprijinirea ini iativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice . în special IMM-uri. Proiecte de cooperare. POS-CCE DMI 1.1. POS-DRU POR DMI 4.DMI 1. în special IMM-uri.3 Accesul întreprinderilor la activită i de CDI (în special IMM-urile). POS-CCE DMI 2.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importan ă regională şi locală.1 Investi ii productive şi pregătirea pentru concuren a pe pia ă a întreprinderilor. Opera iunea: Module de pregătire în domenii ca achizi ii publice.1. 1 2 3 4 5 6 Denumire obiectiv Sus inerea competitivită ii întreprinderilor Facilitarea proceselor de inovare pentru întreprinderi şi promovarea interac iunii acestora cu universită i şi institu ii Dezvoltarea capitalului uman Crearea infrastructurilor de afaceri Dezvoltarea poten ialului antreprenorial existent Dezvoltarea economiei locale.U.3 Îmbunatatirea eficacită ii organiza ionale.1.I.3 Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil. crt. ECDL.P. Programul Cultura (2007-2013): Sprijinirea proiectelor culturale .Domeniul major de interven ie 2. cu accentul pus pe procesul de descentralizare: .

energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătă irea calită ii aerului. în contextul combaterii schimbărilor climatice” 4. 1 Denumire obiectiv Extinderea.Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian 1.Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată DMI 1 Extinderea şi modernizarea sistemelor de apa şi apa uzata 1. străzi urbane – inclusiv construc ia / reabilitarea şoselelor de centură” 2.1 Axa prioritară 2: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii na ionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul creării unui sistem na ional de transport durabil DMI 2. Crt.4 .Programul Opera ional Regional Axa prioritara 2 . BACAU Intergroup engineering Pentru axa 3: Nr.Programul Opera ional Sectorial Mediu Axa prioritara 1 POS Mediu.Programul Opera ional Regional Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului DMI 5.„Îmbunătă irea infrastructurii de transport regionale şi locale” DMI 2.I.Programul Opera ional Sectorial Transport 1.2 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare na ionale şi a serviciilor pentru călători” – opera iunile aferente infrastructurii feroviare DMI 2. modernizarea sau reabilitarea utilitatilor din zona urbana Încadrare Fonduri nerambursabile 1.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. străzi urbane – inclusiv construc ia / reabilitarea şoselelor de centură” 1.Programul Opera ional Sectorial Creşterea Competitivitatii Economice Axa Prioritară 4 – „Creşterea eficien ei energetice şi a securită ii furnizării. apei şi solului 1.3 Diversificarea re elelor de interconectare în vederea creşterii securită ii furnizării energiei.1„Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere na ionale” DMI 2. 190 din 221 2 Valorificarea patrimoniului cultural 3 Reabilitarea termica a clădirilor utilizarea energiei alternative şi 4 Dezvoltarea re elei de drumuri 5 Dezvoltarea transportului public urban şi periurban .P.Programul Opera ional Regional Axa prioritara 2 .D.1 – „Reabilitarea şi modernizarea re elei de drumuri jude ene.1 – „Reabilitarea şi modernizarea re elei de drumuri jude ene. Opera iunea: Sprijinirea investi iilor pentru interconectarea re elelor na ionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu re elele europene 3.Fondul de Mediu Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară. precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe 1.„Îmbunătă irea infrastructurii de transport regionale şi locale” DMI 2.2 Axa prioritară 3: Modernizarea sectorului de transporturi în scopul creşterii protec iei mediului şi a sănătă ii publice şi siguran ei Pag.U.

Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate .DMI 3.1. care să conducă la economii de energie.2 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale 1.Programul Opera ional Sectorial Creşterea Competitivitatii Economice Axa Prioritară 4 – „Creşterea eficien ei energetice şi a securită ii furnizării.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi.I.1. gazelor naturale şi petrolului. prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei.Fondul de Mediu Programul na ional de îmbunatatirea a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi în localitati 1. în scopul îmbunătă irii eficien ei energetice . a biocombustibilului. Opera iunea: Sprijinirea investi iilor în modernizarea şi realizarea de noi capacită i de producere a energiei electrice şi termice.P. solare. în scopul reducerii pierderilor în re ea şi realizării în condi ii de siguran ă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribu ie-partea de transport 1. Crt.Programul Opera ional Regional Axa prioritara 3 .2 b): „Sprijinirea investi iilor în extinderea şi modernizarea re elelor de transport al energiei electrice.1 .Programul Opera ional Sectorial Creşterea Competitivitatii Economice Axa Prioritară 4 – „Creşterea eficien ei energetice şi a securită ii furnizării.1.U. a resurselor hidroenergetice (în unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW). eoliene. BACAU Intergroup engineering Încadrare Fonduri nerambursabile pasagerilor .DMI 3. în contextul combaterii schimbărilor climatice” Pag. în contextul combaterii schimbărilor climatice” .DMI 4. precum şi ale re elelor de distribu ie a energiei electrice şi gazelor naturale.Îmbunătă irea infrastructurii sociale.Programul Opera ional Sectorial Creşterea Competitivitatii Economice Axa Prioritară 4 – „Creşterea eficien ei energetice şi a securită ii furnizării.11 februarie 2008. 191 din 221 Nr. a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie 1.31 decembrie 2013 DMI 3. a): Sprijinirea investi iilor în instala ii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie. Denumire obiectiv 6 Extinderea şi îmbunatatirea locurilor de joaca pentru copii Dezvoltarea şi infrastructurii sociale modernizarea 7 8 Reabilitarea şi iluminat public extinderea re elei de 9 Creşterea eficientei energetice (termice şi electrice) 10 Îmbunatatirea calitatii mediului .D.1 Energie eficientă şi durabilă Opera iunea 4.DMI 4. Energie eficienta şi durabila Opera iunea 4. în contextul combaterii schimbărilor climatice” DMI 4.2 „Îmbunătă irea siguran ei traficului pe toate modurile de transport” 1. domeniul major de interven ie .

Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversită ii şi Natura 2000 3. Crt. a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie 2.31 decembrie 2013 DMI 3.D. BACAU Intergroup engineering Încadrare Fonduri nerambursabile DMI 4. a biocombustibilului. Denumire obiectiv Pag.Programul Opera ional Sectorial Mediu Axa 4 – Implementarea sistemelor de management pentru protec ia naturii DMI 4.Programul Opera ional Sectorial Transport Axa prioritară 3: Modernizarea sectorului de transporturi în scopul creşterii protec iei mediului şi a sănătă ii publice şi siguran ei pasagerilor . prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei. a resurselor hidroenergetice (în unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW).P.U.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi. eoliene.1. Opera iunea: Sprijinirea investi iilor în modernizarea şi realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice şi termice. solare. 192 din 221 .3 „Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului” Nr.11 februarie 2008.I.

639 1. I. PLANUL DE AC IUNE .831 Total Finan are nerambursabila (euro) Total Contribu ie proprie (euro) Pag.Reabilitare şi dotare cu echipamente a Centrului social pentru îngrijire persoane vârstnice Ghioceilor (există DALI) Obiectiv 6 – Reabilitare şi modernizare imobil str.134 4.046. PE SURSE DE FINANTARE 3. BACAU Intergroup engineering III.975.1.L. LISTA PROIECTELOR ŞI BUGETUL ESTIMAT PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI INTEGRAT.891 503.str.Modernizare Calea Moineşti (exista DALI). 193 din 221 .str.U. Caragiale .598 23.449 98% 39.707 22. Vadu Bistri ei Obiectiv 3 .319.951 2% 2% 1. crt.D.366 208.856.512 21.902.610 1.str. 9 Mai .722 1.439 1.Reabilitare Pasaj Letea (DALI în execu ie) Obiectiv 5 .358.083 6.097.049 2% 361.412 98% 38.I.829 98% 245.749 743.610 98% 98% 119.083 22.300 2% 148.447. PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR Tabel 41: Lista proiectelor individuale şi bugetul estimat pentru implementarea Planului Integrat Valoare (exclusiv TVA) (mii euro) Valoare Valoare finan are finan are proprie Valoare finan are Procent Procent proprie cheltuieli cheltuieli nerambursabila finan are contribu ie eligibile neeligibile (mii euro) nerambursabil proprie (mii euro) (TVA) (mii euro) Nr.str. Denumire obiectiv 1 2 3 4 5 6 Obiectiv 1 .Reabilitare infrastructura urbana Str.390 98% 38.Reabilitare infrastructura urbana str.537 782.098 1.864.LISTA PROIECTELOR ŞI BUGETUL ESTIMAT PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI INTEGRAT. Henri Coandă 9.075. piste bicicleta Obiectiv 2 . destina ia de locuin e sociale TOTAL 12.292.P.854 2% 2. Milcov Intersec ie Letea (DALI achizi ie) Obiectiv 4 .683 12.512.463 5.906.135.561 5.610 1. Vântului .906.556 2% 258. Miori ei . reabilitare structura rutiera. PE SURSE DE FINANTARE.409.335.

856. în cazul în care pentru proiectul respectiv se solicită finan are în cadrul Axei prioritare 1 a POR [3] Valorile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele men ionate în Cererea de finan are pentru proiectul respectiv.083 159. L.Modernizare Calea Moineşti.355.300 148.761 3. precum cele legate de echipa de management al PIDU.129 609.976. în cazul în care pentru proiectul respectiv se solicită finan are în [2] Valorile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele men ionate în Cererea de finan are pentru proiectul respectiv.348 18. Caragiale . Pasaj Calea Moineşti. 2010 2011 743. Îmbrăcăminte rutieră. Henri Coandă nr. 2 piste bicicleta 2010 Obiectiv: Reabilitare infrastructurii urbane Activitate: modernizare Calea Miori ei.1 lei [1] Informa iile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele men ionate în Cererea de finan are pentru proiectul respectiv la sec iunea 1 – Informa ii privind solicitantul.392.000 9.537 4.610 49.000 1.000 1. inclusiv pasaj Trebeş (exista DALI).644. 9.576.906.030 2011 1.str.000 490.135.D.600 114.556 1.000 4. Îmbrăcăminte rutieră.134 5.452 2.831 6. Miori ei .463 7.010.610 21.215.410.140 161.098 119.Reabilitare infrastructura urbana Str. reabilitare Pasaj Letea 2010 2012 5.000 90.000 5.000 9. piste bicicleta Obiectiv 2 .I.000 59.008.471 Sub-total 1 (buget proiecte) Costuri implementare Plan integrat[5] TOTAL (euro) 1 euro = 4.Reabilitare Pasaj Letea (DALI în execu ie) Obiectiv 5 .410.str.000 156.155. Străzi adiacente Anul începerii (5) Anul finalizării (6) Valoare nerambursabilă Contribu ie proprie Valoare Valoare finantare Valoare finantare proprie solicitată (VNS)[2] costuri eligibile finantare cheltuieli neeligibile proprie cheltuieli (lei) nerambursabila eligibile (euro) (TVA) (euro) (CPCE)[3] (lei) (7) (8) Total (lei) (10)=(7)+(8)+(9) 2012 12. Vantului .335.864.000 855. modernizare Calea Moineşti4 benzi.U. cu destinatia de locuinte sociale Primăria Municipiului Bacău Obiectiv: Reabilitarea infrastructură socială Activitate: Activită i sociale din mediul urban 2010 Obiectiv: Reabilitare si modernizare imobil str. crt.449 39.628. Henri Coandă nr.951 208. BACAU Intergroup engineering Perioada de implementare Anexa 1 – Lista proiectelor individuale euro Buget proiect Costuri neeligibile (CN)[4] (lei) (9) Nr. Vadu Bistritei Solicitant[1] (3) Obiectiv şi activită i propuse 1 Primăria Municipiului Bacău (4) Obiectiv: Reabilitare infrastructurii urbane Activitate: Infrastructura publica urbana. Străzi adiacente 2010 Obiectiv: Reabilitare infrastructurii urbane Activitate: Infrastructura publica urbana.891 258.707 38.P.000 2012 1. I.819. (1) Denumire proiect (2) Obiectiv 1 . reabilitare structura rutiera.L.046.800 93.str.000 3 Obiectiv 3 .319.940 22. Milcov Intersectie Letea (DALI achizitie) Primăria Municipiului Bacău Obiectiv 4 .Reabilitare si dotare cu echipamente a Centrului social pentru ingrijire persoane varstnice (există DALI) 4 Primăria Municipiului Bacău Obiectiv: Reabilitare infrastructurii urbane Activitate: modernizare străzilor Milcov.914.447.109 4.058. dotări func ionale specifice pentru noua infrastructura de locuit. Aceste costuri nu reprezintă cheltuieli eligibile în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Opera ional Reg Pag.000 29.str.512 1. etaj I . în cazul în care pentru proiectul respectiv se solicită finan are în cadrul Axei prioritare 1 a POR [4] Valorile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele men ionate în Cererea de finan are pentru proiectul respectiv.000 2 Primăria Municipiului Bacău 2010 2012 1.282.075.854 2.049 361.482.236.829 245.064. 9 Mai .366 24.630 27.I. 9.581 503.IV.390 38.857.722 3. cu destinatia de locuinte sociale Activitate: renovarea clădirilor degradate şi neutilizate şi pregătirea lor pentru noi tipuri de activită i.000 5 Primăria Municipiului Bacău 6 Obiectiv 6 – Reabilitare si modernizare imobil str. Caragiale. în cazul în care pentru proiectul respectiv se solicită finan are în cadrul Axei prioritare 1 a POR [5] Se vor specifica cheltuielile suplimentare necesare pentru implementarea Planului integrat.048.655.Reabilitare infrastructura urbana str. 194 din 221 .

195 din 221 .1 Planuri integrate de dezvoltare urbana.628. risc de accidente auto 2.293 Euro Stadiul proiectului: Întocmire DALI (în faza de aprobare) Posibile surse de finan are Fonduri europene. cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a municipiului Bacău. pasaj Trebeş Localizare: Intravilan municipiul Bacău Solicitantul Primăria Municipiului Bacău Responsabil proiect Primăria Bacău Probleme de baza (justificare nevoi) 1. Insuficiente dotări pentru fluidizare trafic Obiectivul proiectului (solu ia propusa) Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calită ii vie ii şi crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătă irea serviciilor urbane şi a condi iilor de trafic şi de tranzit al municipiului.U.I.P. BACAU Intergroup engineering FISA DE PROIECT 1 Domeniul de interven ie Programul Opera ional Regional 2007-2013 (POR) Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere D. Inexistenta amenajărilor siguran a circula iei (piste de bicicleta) 4.I. oamenii de afaceri.piste biciclete .amenajare 4 benzi . vizitatori Indicatori Reducerea timpului de deplasare. creşterea capacitatii de trafic. cât şi a zonei înconjurătoare Obiectivul specific al proiectului îl constituie fluidizarea traficului din zona prin reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii urbane. alte surse Perioada de implementare propusa (de la an/luna la an/luna) 2010 .M. crearea de solu ii alternative de deplasare (biciclete). reabilitare pasaj Moineşti.2012 Pag. Strate rutiere degradate 3. 1. Calea Moineşti.D. Primăria Bacău. Aglomera ie şi ambuteiaje la intrarea în municipiu.îmbunătă ire accese pietonale Buget aproximat (euro) Valoarea totala a proiectului 14. creşterea gradului de accesibilitate Contribuie la atingerea obiectivelor strategice PIDU: Dezvoltare teritoriala prin îmbunatatirea infrastructurii urbane şi a accesului în zona urbana în cadrul Polului de dezvoltare urbana Grup inta Locuitorii polului urban. timp îndelungat de aşteptare. îmbunatatirea condi iilor de deplasare pietonale Principalele activitati (domeniul vizat de proiect) Reabilitare infrastructura rutiera .reabilitare pasaje rutiere . Centre Urbane Titlul proiectului Modernizare Calea Moineşti Obiectiv: Reabilitare infrastructurii urbane Activitate: Infrastructura publica urbana.

Strate rutiere degradate 3.2012 Pag. Vântului . alte surse Perioada de implementare propusa (de la an/luna la an/luna) 2010 . creşterea gradului de accesibilitate Grup inta Locuitorii polului urban. Aglomera ie şi ambuteiaje. vizitatori Indicatori Reducerea timpului de deplasare. timp îndelungat de aşteptare la semafoare.M.str. Insuficiente dotări pentru fluidizare trafic Obiectivul proiectului (solu ia propusa) Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calită ii vie ii şi crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătă irea serviciilor urbane şi a condi iilor de trafic în municipiului.D. 9 Mai . BACAU Intergroup engineering FISA DE PROIECT 2 Domeniul de interven ie Programul Opera ional Regional 2007-2013 (POR) Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere D. oamenii de afaceri. Miori ei .P.U. 196 din 221 . Centre Urbane Titlul proiectului Reabilitare infrastructura urbana str.îmbunătă ire accese pietonale Buget aproximat (euro) Valoarea totala a proiectului 2.îmbrăcămintea rutiera .I. Principalele activitati (domeniul vizat de proiect) Reabilitare infrastructura rutiera .I.str.str. cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a municipiului Bacău. Vântului . 9 Mai .str. Miori ei . creşterea capacitatii de trafic. 1.902 Euro Stadiul proiectului: Întocmire DALI (în faza de aprobare) Posibile surse de finan are Fonduri europene.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana. cât şi a zonei înconjurătoare Obiectivul specific al proiectului îl constituie fluidizarea traficului din zona prin reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii urbane.str.263.str. Vadu Bistri ei Localizare: Intravilan municipiul Bacău Solicitantul Primăria Municipiului Bacău Responsabil proiect Primăria Bacău Probleme de baza (justificare nevoi) 1. risc de accidente auto 2. Vadu Bistri ei Obiectiv: Reabilitare infrastructurii urbane Activitate: Infrastructura rutiera urbana str. Primăria Bacău.

110. cât şi a zonei înconjurătoare Obiectivul specific al proiectului îl constituie fluidizarea traficului din zona prin reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii urbane. I. Principalele activitati (domeniul vizat de proiect) Reabilitare infrastructura rutiera . I.Intersec ie Letea Obiectiv: Reabilitare infrastructurii urbane Activitate: Reabilitare Infrastructura rutiera.P. alte surse Perioada de implementare propusa (de la an/luna la an/luna) 2010 . Str. oamenii de afaceri.îmbrăcămintea rutiera . Caragiale . timp îndelungat de aşteptare la semafoare. Aglomera ie şi ambuteiaje.M.2012 Pag.L.D. Insuficiente dotări pentru fluidizare trafic Obiectivul proiectului (solu ia propusa) Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calită ii vie ii şi crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătă irea serviciilor urbane şi a condi iilor de trafic în municipiului. Centre Urbane Titlul proiectului Reabilitare infrastructura urbana Str. cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a municipiului Bacău. Primăria Bacău. 1.str.976 Euro Stadiul proiectului: Întocmire DALI (în faza de aprobare) Posibile surse de finan are Fonduri europene.I. BACAU Intergroup engineering FISA DE PROIECT 3 Domeniul de interven ie Programul Opera ional Regional 2007-2013 (POR) Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere D. vizitatori Indicatori Reducerea timpului de deplasare. creşterea gradului de accesibilitate Grup inta Locuitorii polului urban.Intersec ie Letea Localizare: Intravilan municipiul Bacău Solicitantul Primăria Municipiului Bacău Responsabil proiect Primăria Bacău Probleme de baza (justificare nevoi) 1. Caragiale .L.str. creşterea capacitatii de trafic.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana.îmbunătă ire accese pietonale Buget aproximat (euro) Valoarea totala a proiectului 7. 197 din 221 .U. Milcov . risc de accidente auto 2. Strate rutiere degradate 3.I. Milcov .

creşterea capacitatii de trafic. Centre Urbane Titlul proiectului Reabilitare Pasaj Letea Obiectiv: Reabilitare infrastructurii urbane Activitate: Infrastructura publica urbana. BACAU Intergroup engineering FISA DE PROIECT 4 Domeniul de interven ie Programul Opera ional Regional 2007-2013 (POR) Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere D.2012 Pag.îmbunătă ire accese pietonale Buget aproximat (euro) Valoarea totala a proiectului 1.I. vizitatori Indicatori Reducerea timpului de deplasare. creşterea gradului de accesibilitate Grup inta Locuitorii polului urban.306. Principalele activitati (domeniul vizat de proiect) Reabilitare infrastructura rutiera .U. Aglomera ie şi ambuteiaje.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana.M.098 Euro Stadiul proiectului: Întocmire DALI (în faza de aprobare) Posibile surse de finan are Fonduri europene. risc de accidente auto 2. Strate rutiere degradate 3. timp îndelungat de aşteptare la semafoare. 1.P. oamenii de afaceri. cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a municipiului Bacău. Insuficiente dotări pentru fluidizare trafic Obiectivul proiectului (solu ia propusa) Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calită ii vie ii şi crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătă irea serviciilor urbane şi a condi iilor de trafic în municipiului. cât şi a zonei înconjurătoare Obiectivul specific al proiectului îl constituie fluidizarea traficului din zona prin reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii urbane. reabilitare pasaj Letea Localizare: Intravilan municipiul Bacău Solicitantul Primăria Municipiului Bacău Responsabil proiect Primăria Bacău Probleme de baza (justificare nevoi) 1.îmbrăcămintea rutiera . 198 din 221 .I.D. Primăria Bacău. alte surse Perioada de implementare propusa (de la an/luna la an/luna) 2010 .

dotări pentru asigurarea condi iilor de climatizare. Buget aproximat (euro) Valoarea totala a proiectului 931. Primăria Bacău.I.P.2011 Pag. BACAU Intergroup engineering FISA DE PROIECT 5 Domeniul de interven ie Programul Opera ional Regional 2007-2013 (POR) Axa prioritară 3 – Îmbunătă irea infrastructurii sociale Domeniul major de interven ie 3. cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a municipiului Bacău.A. alte surse Perioada de implementare propusa (de la an/luna la an/luna) 2010 . Indicatori Imbunatatirea serviciilor sociale Cresterea posibilitatilor de asistenta sociala Principalele activitati (domeniul vizat de proiect) Reabilitare infrastructura sociala .Dotări interioare (instala ii.Modernizarea utilită ilor aferente obiectivului. Ghioceilor Solicitantul Primăria Municipiului Bacău Responsabil proiect S.Realizarea de amenajări peisagistice . Locuri insuficiente de asigurare asistenta persoanelor varstnice 2. Dotari minime si starea cladiri degradata Obiectivul proiectului (solu ia propusa) Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calită ii vie ii şi crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea şi îmbunătă irea serviciilor sociale.P.471 Euro Stadiul proiectului: Întocmire DALI (în faza de aprobare) Posibile surse de finan are Fonduri europene. . „Modernizare/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” Titlul proiectului Reabilitare şi dotare cu echipamente a Centrului social pentru îngrijire persoane vârstnice Obiectiv: Reabilitarea infrastructură socială Activitate: Activită i sociale din mediul urban Localizare: Intravilan municipiul Bacău. 199 din 221 .S. echipamente. Obiectivul specific al proiectului îl constituie reabilitarea Căminului de bătrâni Grup inta Locuitorii polului urban.U.2.Refacerea/amenajarea cladire .D.Serviciul Public de Asisten ă sociala Probleme de baza (justificare nevoi) 1. echipamente medicale specifice) . siguran a la foc. str. Personal insufiecient 3.

care provin din centrele de plasament.030 euro Stadiul proiectului: Întocmire DALI (în faza de aprobare) Posibile surse de finan are Fonduri europene.2.pentru spa iile ce fac obiectul documenta iei. Tinerii cu vârsta peste 18 ani.Serviciul Public de Asistenta sociala Probleme de baza (justificare nevoi) 1.I.P. Buget aproximat (euro) Valoarea totala a proiectului 1. Dezvoltarea capitalului uman prin asigurarea accesului egal al tuturor cetă enilor servicii publice şi acces la locuin e sociale Obiectivul proiectului (solu ia propusa) Obiectivul general al proiectului Reabilitare clădire şi dotare cu echipamente Obiectivul specific al proiectului îl constituie reabilitarea şi amenajarea clădirii Grup inta Tinerii peste 18 ani ce au dobândit capacitate deplină de exerci iu.S.616. Calitate precara a spatiilor cu destina ie asistenta sociala 3. Henri Coanda Solicitantul Primăria Municipiului Bacău Responsabil proiect S. 200 din 221 .Construc ia unui sistemului electric. amenajarea de locuin e sociale Dezvoltarea capitalului uman prin asigurarea accesului egal al tuturor cetă enilor servicii publice şi acces la locuin e sociale Principalele activitati (domeniul vizat de proiect) Extindere infrastructura sociala . şi care nu mai pot fi integra i în familiile din care provin.Construc ia unui sistem termic (instala ie distribu ie .corpuri de încălzire statice) . BACAU Intergroup engineering FISA DE PROIECT 6 Domeniul de interven ie Programul Opera ional Regional 2007-2013 (POR) Axa prioritară 3 – Îmbunătă irea infrastructurii sociale Domeniul major de interven ie 3. . Primăria Bacău. . vor ajunge în situa ia de a se confrunta cu fenomenul de marginalizare socială.473. alte surse Perioada de implementare propusa (de la an/luna la an/luna) 2010 . .U.A. Henri Coanda 9.P. ce provin din cadrul Centrelor de Plasament din Municipiul Bacău Indicatori Asigurarea de servicii sociale pentru tineri.Construc ia unui sistem modern de alimentare cu apă şi canalizare.732 Euro Locuin e sociale: 1.2011 Pag. cu destina ia de locuin e sociale Obiectiv: Reabilitarea infrastructură socială Activitate: Activită i sociale din mediul urban Localizare: Intravilan municipiul Bacău. devenind o categorie vulnerabilă. „Modernizare/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” Titlul proiectului Reabilitare şi modernizare imobil str. expus 2. str.D.

CU LOCALIZAREA PROIECTELOR INDIVIDUALE COMPONENTE ALE PLANULUI Harta 25: Localizarea proiectelor propuse prin PIDU Obiectiv 2 Obiectiv 1 Obiectiv 3 Obiectiv 5 Obiectiv 4 Obiectiv 6 Pag.I.U.2. 201 din 221 . BACAU Intergroup engineering 3.P.D. HARTA ORASULUI/MUNICIPIULUI.

BACAU Intergroup engineering Reabilitare si modernizare imobil str.D. Henri Coandă nr.P. 202 din 221 . cu destinatia de locuinte sociale Pag. 9.U.I.

BACAU Intergroup engineering PROIECTUL MODERNIZARE CALEA MOINESTI: PROIECTUL MODERNIZAREA CALEA MOINESTI (REABILITARE PASAJ TREBES): PROIECTUL MODERNIZAREA CALEA MOINESTI (REABILITARE PASAJ TREBES): Pag.D.U.P. 203 din 221 .I.

D.U. MIORITEI: Pag.P.I. 204 din 221 . VADUL BISTRITEI: PROPUNERE REABILITARE STR. BACAU Intergroup engineering PROPUNERE REABILITARE STR. 9 MAI: PROPUNERE REABILITARE STR.

BACAU Intergroup engineering PROPUNERE REABILITARE STR.U.I.CARAGIALE: PROPUNERE PENTRU REABILITARE CENTRUL SOCIAL INGRIJIRE PERSOANE VARSTNICE (GHIOCEILOR) PROPUNERE PENTRU AMENAJARE LOCUINTE SOCIALE: Pag. 205 din 221 .D. MILCOV .P.

U. Pentru implementarea PIDU.I. alcătuit din 2 membri.4 şi 5.3.4 UIP-PIDU 2 pentru Proiect 5.3. 206 din 221 .6. Comitetul de Monitorizare PIDU se va întruni lunar pentru a analiza progresul şi pentru a analiza strategia de ansamblu fa ă de realizarea PIDU. Figura 1: Organigrama Primăriei Municipiului Bacău Sursa: primăria bacau.6 Comitetul de Monitorizare PIDU (CM-PIDU).7) Tabelele 26 şi 27 prezintă componen a pentru fiecare proiectul individual în parte.3.D. Serviciul Investi ii · Biroul pentru Achizi ii Publice · Direc ia Economica.1 Denumirea structurii şi pozi ia acesteia în cadrul organigramei Primăriei Primăria Bacău prin structura sa coordonează şi controlează activitatea direc iilor. precum şi cu serviciile subordonate Primăria care vor beneficia direct de proiectele individuale 1. MANAGEMENTUL IMPLEMENTARII PLANULUI INTEGRAT 3. Amenajarea Teritoriului Alte servicii: Agen ia de Dezvoltare locală Bacău Poli ia Primăriei Municipiului Bacău Serviciul Voluntariat pentru Situa ii de Urgen ă Serviciul Public de Asisten ă Socială Pentru implementarea PIDU s-au constituit prin decizia Primarului două structuri: Unitatea de Management a PIDU (UM-PIDU).6.ro Pag.3 şi 4) Serviciile subordonate Primăriei · Serviciul Public de Asisten a Sociala (beneficiar proiecte 5. BACAU Intergroup engineering 3. Serviciul Buget · Direc ia Drumuri Publice (beneficiar proiecte 1.2. UM-PIDU înfiin ată în cadrul Biroului pentru Proiecte Integrare Europeană va colabora cu toate compartimente de specialitate relevante ale Primăriei. pentru: • Monitorizarea implementării PIDU • Propunerea paşilor necesari urgentării PIDU oricând va fi cazul • A lua în considerare propuneri de amendare a contractelor de finan are • A asigura conformitatea cu prevederile legale • A coordona asisten ă pentru PIDU şi proiectele individuale fata de alte proiecte de investi ii publice şi private aflate în implementare. care pot să fie identificate în cadrul organigramei Primăriei (Figura 1). care cuprinde Unitate de Coordonare a PIDU (UC-PIDU) precum şi 2 Unită i de Implementare (UIP-PIDU) a Proiectelor Individuale: UIP-PIDU 1 pentru Proiect 1. incluzând Primarul şi Vice-Primarul.3.7: Compartimente de specialitate relevante în cadrul Primăriei: · Direc ia Tehnica.2.P. serviciilor şi birourilor de specialitate care i-au fost încredin ate prin organigrama aprobată de Consiliul local la propunerea primarului şi anume: Direc ia Juridică Administra ie Locală Direc ia Administra ia Pie elor Direc ia Patrimoniu Direc ia Drumuri Publice Direc ia Economică Direc ia Servicii Publice Direc ia Tehnica Direc ia Impozite şi Taxe Locale Serviciul Urbanism.2.

BACAU Intergroup engineering Pag.D.U.I.P. 207 din 221 .

Vântului str. I.P. 208 din 221 .D. inclusiv pasaj Trebeş (exista DALI). Milcov Intersec ie Letea (DALI achizi ie) Obiectiv 4 Reabilitare Pasaj Letea (DALI în execu ie) Obiectiv 5 Reabilitare şi dotare cu echipamente a Centrului social pentru îngrijire persoane vârstnice (există DALI) Obiectiv 6 – Reabilitare şi modernizare imobil str. destina ia de locuin e sociale Asistent Manager Asistent Asistent financiar proiect proiect tehnic contabil Expert achizi ii Responsabil Coordonator financiar UM Proiect 2 Proiect 3 Proiect 4 Proiect 5 Proiect 6 *Se vor completa de către Autoritatea locală Numele şi func ia persoanelor responsabile pentru fiecare proiect în parte.str. 9 Mai . Henri Coandă 9. reabilitare structura rutiera. Proiect 1 Denumire Obiectiv 1 Modernizare Calea Moineşti.L. BACAU Intergroup engineering Tabel 42: Resurse umane alocate pentru PIDU Nr. Vadu Bistri ei Obiectiv 3 Reabilitare infrastructura urbana Str.U. Pag. Miori ei . piste bicicleta Obiectiv 2 Reabilitare infrastructura urbana str. în func ie de specialită ile cerute în tabelul de mai sus.str.I. Caragiale str.

.. Asistent de proiect .................... care să răspundă de buna desfăşurarea a proceselor descrise mai jos şi care vor îndeplini atribu iile men ionate în tabelele de mai jos.......5...................3...... Asistent tehnic ............... 3.............................. Manager de proiect 5 ..................6 Proiect 1 Proiect 2 Serviciul financiar contabil...... Manager de proiect ..U. Asistent tehnic ........................5.... .. .......3.....3...... Manager de proiect ........5...... (în conformitate cu tabelul 39 de mai sus) Pag............... . Responsabil financiar Ec....................... Asistent financiar contabil Ec......4........4....... Asistent financiar contabil Ec............................I................................ Asistent tehnic ................................. Coordonator UM-PIDU .............. Asistent financiar contabil Ec...... Asistent financiar contabil Ec..................2........ Asistent tehnic ....................................P..... 209 din 221 ................ Asistent tehnic .......................6 Proiect 1........... Expert Achizi ii ................................................2 Responsabilită ile UM-PIDU Tabel 43: Responsabilită ile pentru proiectele individuale PIDU încredin ate direc iilor /serviciilor /birourilor/personalului din cadrul Primăriei Bacău Proiect 1......3................. nominal...... Manager de proiect 6 .................. Asistent financiar contabil Ec................................2..6 Se stabilesc din cadrul structurilor Primăriei Bacău.................. Manager de proiect ........4.................................................. 4 ......... Asistent de proiect .......... Manager de proiect .... ......2............. Asistent tehnic ......... .... Expert Comunicare Serviciul Public de Asisten ă Proiect 5..................................D........... Manager de proiect ... ...... Asistent de proiect ......... BACAU Intergroup engineering 3....3........................6 Proiect 1 Proiect 2 Direc ia Economică Direc ia integrare europeană Direc ia Tehnică.... persoane de la Serviciile men ionate mai sus.......2.. Serviciul Buget Proiect 3 Proiect 4 Proiect 5 Proiect 6 Serviciul drumuri publice Proiect 1.................................. Biroul pentru achizi ii publice Proiect 3 Proiect 4 Proiect 5 Proiect 6 Proiect 1................................. ..................................................... Asistent de proiect ....... Manager de proiect .. Asistent de proiect ........................... 2.......... Asistent financiar contabil Manager de proiect ................ Asistent de proiect ...........5............ 6 Socială Cabinet primar Proiect 1......................4...........

transmiterea de invita ii. Procedurile de atribuire pentru achizi iile de lucrări. Proiectelor individuale. Gestionarea contractelor cu prestatorii de servicii în cadrul proiectelor individuale (consultan ă. 3. Planificarea temporală şi financiară. Analiza pe baza situa iilor. Analiza pe baza situa iilor furnizate de Unită ile de implementare a proiectelor individuale a modului de derulare a activită ilor tehnice aferente acestor proiecte. audit extern). Propuneri de controlare/eliminare a riscurilor ce pot sa apară în raport cu realizarea optima a indicatorilor propuşi în PIDU. Auditarea implementării Corelarea rapoartelor de Planuri de remediere a proiectului. Coordonare şi control intern. Procese verbale de natură tehnică aferente şi a elementelor diverse din întâlnirilor de lucru lunare. de difuzare/afişare a materialelor publicitare. liste de prezen a. anun uri în presa locala. Certificate de audit. Corelarea modului de implementare a activită ilor din cadrul proiectelor individuale în vederea asigurării atingerii indicatorilor propuşi prin Planul Integrat. BACAU Intergroup engineering UM-PIDU gestionează următoarele procese: 1. bunuri şi servicii. 210 din 221 . pentru fiecare proiect individual în parte. Legăturile între aceste procese sunt: i) Periodicitatea raportărilor are impact în planificarea financiara iar aceasta din urma va determina graficul de plă i pentru furnizori. Interfa ă cu ADR Nord Est şi AMPOR. audit şi a propunerilor cuprinse în acestea cu luarea de decizii referitoare la modul de rezolvare a elementelor critice / aspectelor negative semnalate. afişe. sistemul informativ. Rapoarte de analiza a indicatorilor de atins şi asupra modului de atingere a indicatorilor propuşi. autocolante. Procesele mai sus men ionate sunt cuprinse în pistele de audit întocmite pentru fiecare proiect individual. mape de prezentare. Rela ionare directa cu AMPOR prin ADR Nord Est. procese verbale pregătirea de conferin e de presă. 5. ii) Frecven a şi rigurozitatea analizelor interne privind stadiul implementării PIDU va reduce riscurile de întârziere şi de a efectua cheltuieli neeligibile. Derulare a activită ilor de Pregătirea caietelor de sarcini. Atribu iile şi rolul fiecărui membru din echipa de proiect sunt prezentate sintetic în tabelele de mai jos.P. Prezentarea din timp a problemelor cu care se confrunta proiectele şi încercarea de solu ionare coerenta a acestora împreuna cu ADR Nord Est şi AMPOR. intranet) Asigurarea func iei de secretariat tehnic pentru Comitetul de Monitorizare PIDU.U. proiectelor individuale. Realizarea publicită ii prin organizarea materialelor de pliante. rapoarte financiare aferente rapoartelor de progres pentru furnizate de Unită ile de implementare a proiectelor individuale a modului de derulare a activită ilor financiare aferente acestor proiecte. 4. Stabilirea şi îmbunătă irea în mod constant a sistemelor şi instrumentelor pentru gestionarea PIDU (proceduri. Se realizează: Raportări diverse. Derulare a activită ilor de Elaborarea cererilor de pre-Procese verbale ale natura financiară aferente finan are şi a cererilor de întâlnirilor de lucru lunare. Certificate de calitate pentru lucrările executate.D. spot radio. Pag. rambursare. certificate de conformitate. Prezentarea Planului Integrat cu respectarea regulilor impuse: conferin e de presa.I. 2. Se întocmesc: Procese verbale de participare la întâlniri şi Liste cu recomandări realizate de către ADR Nord Est . bannere.AMPOR. mass media a proiectului. Comentarii asupra rapoartelor de audit.

o Încadrarea şi men inerea proiectului/proiectelor în condi iile de eligibilitate a sursei de finan are. Manager de Proiect 3. o Coordonarea procesului de evaluare şi raportare cu prestatorii (pentru contractele de servicii de consultan ă şi audit extern). 211 din 221 2. o Asigurarea asisten ei pentru Managerul de Proiect. Asistent Tehnic . o Coordonarea Secretariatului Tehnic a Comitetului de Monitorizare. o Coordonarea implementării proiectului individual (sau proiectelor individuale) în colaborare cu coordonatorul UM-PIDU. o Contribuirea elaborării procedurilor de implementare / raportare a proiectelor individuale. o Elaborarea planului financiar pentru implementarea PIDU. o Reprezentarea Beneficiarului în cadrul vizitelor pe teren ale institu iilor finan atoare. BACAU Intergroup engineering Tabel 44: Atribu iile şi rolul fiecărui membru din echipa de proiect 1. o Asigurarea comunicării interne eficace în cadrul UIP. o Coordonarea elaborării strategiei de gestionare a riscurilor. o Negocierea cu AMPOR şi stipularea eventualelor acte adi ionale. o Avizarea plă ilor către prestatorii pentru lucrări şi servicii. o Avizarea documenta iei de atribuire înainte de lansarea în SEAP (pentru contracte gestionate de către compartimentele de specialitate). Asistent de Proiect 4. o Avizarea tuturor rapoartelor şi cererilor de rambursare privind proiectul individual gestionat. exper ii sau mandata i ai institu iilor finan atoare. o Elaborarea rapoartelor tehnice. o Asigurarea pe tot parcursul implementării PIDU a interfe ei cu ceilal i membri ai UIP-PIDU. cu alte departamente relevante din Primărie.I. o Centralizarea documentelor suport pentru proiectele/ac iunile /activită ile derulate. Coordonator UM-PIDU o Coordonarea implementării PIDU verificând calitatea şi conformitatea procesului de implementare Coordonarea Rela iei cu ADR Nord Est. AMPOR şi cu comunitatea locala.P. Pag.U. o Realizarea documenta iilor pe baza cărora se vor realiza analizele de progres asupra proiectelor individuale. o Planificarea şi coordonarea şedin elor săptămânale cu compartimentele de specialitate şi alte departamente implicate în implementarea PIDU. o Monitorizarea atingerii obiectivelor legate de şansele egale şi acces nediscriminator la beneficiile produse de PIDU. o Elaborarea documenta iei de atribuire pentru contractarea lucrărilor şi serviciilor de dirigen ie de şantier pentru proiectele individuale. o Coordonarea elaborării procedurilor interne şi a pistelor de audit. o Asigurarea bunei desfăşurări a activită ilor administrative din cadrul Planului o Integrat de Dezvoltare Urbana. o Coordonarea monitorizării şi evaluarea periodica a progreselor atinse în implementarea proiectelor individuale. o Coordonarea asisten ei tehnice şi altor consultan e externe. o Monitorizarea şi evaluarea progreselor atinse în implementarea proiectului individual/proiectelor individuale. o Asigurarea conformită ii cu auditul extern şi intern. o Asigurarea ca PIDU va atinge obiectivele preconizate. o Centralizarea rapoartelor tehnice şi financiare şi a cererilor de rambursare.D. Managementul resurselor umane. o Gestionarea contractelor încheiate cu prestatorii de servicii. o Coordonarea pregătirii documenta iilor de atribuire şi lansarea procedurilor de atribuire (pentru contractele de servicii de consultan ă şi audit extern). o Arhivarea în dosare şi foldere electronice a fişierelor de proiect. o Publicarea procedurilor şi pistelor de audit actualizate în intranet.

o Sprijinirea elaborării planului financiar pentru implementarea PIDU.U. Asistent financiar/contabil 7. o Asigurarea pe tot parcursului Planului Integrat a interfe ei cu exper ii institu iilor finan atoare. o Elaborarea documenta iei de atribuire pentru contractarea serviciilor de publicitate pentru proiectele individuale. Expert comunicare 8.D. o Asigurarea Rela iei cu media şi managementul transparen ei decizionale. o Elaborarea rapoartelor de implementare pentru AMPOR – partea financiara. o Elaborarea cererilor de rambursare a proiectelor individuale. o Elaborarea cererilor de prefinan are a proiectelor individuale. o Răspunderea. o Verificarea documenta iei financiare necesare solicitării cererilor de plata o aferente transelor intermediare. o Centralizarea documentelor suport pentru proiectele/ac iunile/ activită ile derulate. o Verificarea rapoartelor financiare. o Prevederi privind func ionarea şi dezvoltarea structurii în intervalul preconizat pentru implementarea PIDU 5.P. BACAU Intergroup engineering o Asigurarea pe tot parcursul implementării PIDU a bunei desfăşurări a activită ilor de ordin strict tehnic. potrivit dispozi iilor legale.I. o Monitorizarea implementării PIDU din punct de vedere financiar. o Reprezentarea Primăriei Municipiului Bacău în cea ce priveşte aspectele financiare ale contractelor de finan are. o Asigurarea desfasurarii auditului extern în mod eficient. o Monitorizarea şi verificarea derulării tuturor achizi iilor din Planul Integrat. o Coordonarea achizi iilor cu particularizare pe tipul de procedura de achizi ie publica ce trebuie aplicata conform legisla iei în vigoare în func ie de sumele din liniile bugetului. Expert achizi ii 9. o Asigurarea aducerii la îndeplinire cu corectitudine a indicatorilor tehnici propuşi în Planului Integrat prin analize a lucrărilor civile împreuna cu Dirigin ii de Şantier. o Verificarea şi respectarea condi iilor impuse prin Manualul de Identitate o Vizuala în realizarea şi promovarea proiectelor individuale din cadrul Planului Integrat. Responsabil financiar Pag. o Asigurarea desfasurarii întâlnirilor oficiale interne şi externe. o Verificarea conformită ii costurilor eligibile şi ne-eligibile în implementarea proiectelor individuale. Asigurarea pe tot parcursul derulării Planului Integrat a interfe ei cu exper ii institu iilor finan atoare. o Elaborarea rapoartelor financiare ale proiectelor individuale. o Efectuarea înregistrărilor contabile din tranzac iile PIDU. o Elaborarea şi asigurarea transmiterii anun urilor în presa locala sau na ionala. o Păstrarea arhivelor cu documente justificative contabile. privind corectitudinea şi exactitatea datelor şi informa iilor con inute în documentele întocmite. 212 din 221 . Consultant tehnic 6.

Sistemul de repartizare a sarcinilor de lucru şi de coordonare a activită ii sunt clar stabilite în procedurile interne. raportări şi planuri de remediere în cazul devierilor fa ă de planurile aprobate. 4. 3. Performan ele sunt monitorizate prin şedin e regulate. Respectând Regulamentul CE 1828/2006 art. 15 şi 1083/2006 art. Analiza şi gestionarea riscurilor aferente perioadei de implementare a PIDU. în cadrul sistemei de planificare prezentate în pistele de audit. 60(f). 2. prin punere în aplicare.I. împreuna cu reprezentan ii celor doua institu ii subordonate beneficiare de proiecte 6.D. special invitate. Şedin e ale Comitetului de Monitorizare care vor avea periodicitate lunara. 213 din 221 .U. juridic. BACAU Intergroup engineering MONITORIZAREA PIDU Monitorizarea implementării PIDU se va realiza respectându-se următoarele etape principale: 1. Pag. PERFORMAN A/MANAGEMENTUL RISCULUI UM-PIDU ac ionează pe baza obiectivelor clar stabilite la nivel atât individual cât şi de echipa. Riscurile sunt analizate sistematic şi fiecare proiect este clasificat după grad de risc scăzut. Gradul de risc este stabilit având în vedere următoarele criterii: întârzierile fa ă de cronograma aprobata prin contractul de finan are. Resursele interne de in un nivel de educa ie şi experien a relevantă corespunzătoare (a se vedea tabelul mai jos). Realizarea de Rapoarte de audit coerente şi corecte care. MEDIU DE CONTROL UM-PIDU func ionează pe baza fiselor de post pentru fiecare membru al UM. Întâlniri săptămânale pentru a analiza progrese şi probleme. prin: COMUNICARE INTERNA Şedin e săptămânale coordonate de către UM-PIDU la care vor participa în mod obligatoriu reprezentan ii celor sase servicii/birouri relevante pentru PIDU. audit intern). vor duce la atingerea obiectivelor propuse de PIDU în mod optim. apari ia cheltuielilor care nu pot sa fie acoperite din POR şi impactul financiar al acestora. plus alte persoane desemnate pentru implementare PIDU în cadrul serviciilor generale (de ex. Raportare lunare către Comitetul de Supraveghere. Activitatea de monitorizare va avea la baza următoarele documente: Gantt-urile propuse în cadrul Proiectelor Individuale Rapoarte de audit. Lista indicatorilor de atins prin PIDU. COMUNICARE EXTERNA Comunicarea externa va fi adresata atât către cetă eni cât şi către ADR Nord Est şi AMPOR şi/sau alte autorită i relevante. INFORMARE ŞI COMUNICARE Procedurile interne pentru procesul de gestionare PIDU prevăd ca sub-procesul de informare şi comunicare sa fie gestionat într-un mod sistematic. mediu respectiv ridicat.7. activitatea de monitorizare a PIDU se va realiza pe baza unor Rapoarte de audit cu rol în supravegherea continua a modului de realizare a activită ilor.P. Minutele fiecărei şedin e vor fi elaborate de către Asistentul de Proiect şi publicate în sistemul intranet prin grija compartimentului de specialitate.

RESURSELE FINANCIARE CARE ASIGURA FUNC IONAREA UM-PIDU UM-PIDU este încadrata în organigrama Primăriei Bacău şi este alcătuita din func ionari publici. precum şi procesele verbale privind întâlnirile publice. Negocierea acordului de X finan are cu AMPOR şi a eventualelor acte adi ionale Negocierea cu AMPOR a X contractelor pentru proiectele individuale Contractarea lucrărilor şi a Avizează documenta ia de atribuire serviciilor de dirigen ie de şantier înainte de lansarea sa în SEAP. Primăria va înfiin a un punct de informare în vederea consolidării dialogului cu cetă enii din zona de ac iune PIDU. sau /şi în intranet. DLAF. X X X X Pregătesc caietele de sarcini. Evaluează ofertele primite. evaluarea va fi prezentata de către UM-PIDU în cadrul şedin elor cu Comitetul de Monitorizare PIDU. X Pregătesc şi demarează procedurile de atribuire. activită ile şi Responsabilită ile aferente. în fiecare luna) a stadiului proiectelor atât fizic cât şi financiar. Toate materialele de comunicare externa realizate. CONTROL/AUDIT UM-PIDU va dezvolta proceduri interne pentru toate procesele care încă nu sunt procedurate în cadrul Primăriei. Direc ia Economică. Gestionează contractele semnate cu prestatorii pentru lucrări şi servicii. Gestionează clarificările. Serviciu Public Asisten ă Socială Alte departamente ale Primăriei: Serviciu financiar/contabilitate. 214 din 221 . Achizi ii. Comisia Europeana).I. UM-PIDU va colabora cu serviciul de Rela ii cu publicul.P. criteriile de calificare şi selec ie şi de atribuire. documentele de procesat (atât ca intrări cât şi ca ieşiri). metodele de arhivare şi localizare a arhivelor. Autoritatea Na ionala de Audit. Pag. Rela ii cu Public.U. Audit Intern Monitorizarea actelor normative X relevante şi diseminarea lor în sistemul intranet Elaborarea şi actualizarea procedurilor interne şi a pistelor de X audit şi publicarea acestora pe internet Elaborarea planului financiar X pentru implementarea PIDU Elaborarea strategiei de X management al riscurilor. Procedurile sus men ionate vor cuprinde baza legala. Avizează plă ile către prestatori. Comunicarea cu ADR Nord Est şi AMPOR va fi realizata de către Coordonatorul UM-PIDU. SCHEMA RELA IILOR INTRA ŞI INTER-INSTITU IONALE ALE STRUCTURII UM-PIDU va conlucra cu ADR Nord Est şi AMPOR precum şi cu toate Autoriza iile cu competen a privind implementarea fondurilor europene (Autoritatea de Certificare şi Plata. modelele eventuale de utilizat. listele de verificare. Tabel 45: Rela iile intra-institu ionale UM -PIDU Activitatea UM-PIDU Compartimente de Specialitate Direc ia Tehnică Investi ii. În consecin ă. BACAU Intergroup engineering Pentru comunicarea externă către cetă eni. cu sprijinul consultan ilor externi contracta i în acest scop în cadrul fiecărui contract de finan are pentru proiectele individuale.D. Juridic. Primăria Bacău asigura toate resursele necesare func ionării sale. vor fi publicate după caz în situl web al Primăriei – sec iunea dedicata PIDU. Pregătesc contractul cu ofertantul declarat câştigător sincronizând graficul de plă i pentru contractele individuale cu planul financiar al PIDU. Efectuează plă ile către prestatori. Strategia de implementare PIDU prevede evaluarea formala frecven a (min.

Pregătesc şi demarează procedurile de atribuire.D. Elaborează rapoartele tehnice şi financiare privind implementarea PIDU (de transmis către AMPOR). ulterior. 215 din 221 . pregătind caietele de sarcini. Dezvoltă şi implementează ac iunile de informare pentru comunitatea locală. Activitatea Contractarea serviciilor de publicitate UM-PIDU Avizează documenta ia de atribuire înainte de lansarea sa în SEAP. Planifică ac iunile de informare/comunicare pentru comunitatea locală. Elaborează cererile de prefinan are. Avizează plă ile către prestatori. Avizează plă ile către prestatori. Men ine rela iile cu ADR Nord Est şi AMPOR. Direc ia Economică. Contractarea serviciilor de consultan ă Contractarea serviciilor de audit extern Elaborarea cererii de prefinan are Elaborarea cererilor de rambursare Elaborarea rapoartelor tehnice şi financiare Desfăşurarea şedin elor săptămânale Asigurarea func iei de Secretariat tehnic pentru Comitetul de Monitorizare. Participă la şedin ele săptămânale. Efectuează plă ile către prestatori. Pregătesc contractul cu ofertantul declarat câştigător sincronizând graficul de plă i pentru contractele individuale cu planul financiar al PIDU. Transmite cererile de prefinan are către ADR NE. Audit Intern Pregătesc şi demarează procedurile de atribuire. (la invita ia UM PIDU). Alte departamente ale Primăriei: Serviciu financiar/contabilitate. Pregătesc contractul cu ofertantul declarat câştigător sincronizând graficul de plă i pentru contractele individuale cu planul financiar al PIDU. Gestionează raportul cu prestatorii de servicii. Efectuează plă ile către prestatori. Gestionează func ionarea punctului de informare Pag. Gestionează clarificările. Gestionează contractele semnate cu prestatorii de servicii. Asigurarea comunicării cu ADR Nord Est şi AMPOR Asigurarea comunicării cu comunitatea locală Ac ionează ca şi compartiment de specialitate.P. Pregătesc şi demarează procedurile de atribuire. Organizează întâlnirile publice cu cetă enii. Gestionează clarificările.I.Organizează şedin ele Comitetului şi furnizează asisten ă la desfasurarea lor. Elaborează rapoartele privind implementarea proiectelor individuale. Evaluează ofertele primite. Furnizează informa ii şi/sau prezintă stadiul de implementare al proiectelor individuale. Evaluează ofertele primite. Ac ionează ca şi compartiment de specialitate. Pregăteşte şi transmite documentele pentru informarea Comitetului de Monitorizare. Colectează informa iile necesare pentru rapoartele tehnico-financiare. Gestionează clarificările. Pregăteşte materialele de comunicare. pregătind caietele de sarcini. Evaluează ofertele primite. criteriile de calificare şi selec ie şi de atribuire. criteriile de calificare şi selec ie şi de atribuire. Colectează informa iile necesare pentru cererile de rambursare. Pregătesc contractul cu ofertantul declarat câştigător sincronizând graficul de plă i pentru contractele individuale cu planul financiar al PIDU. Avizează plă ile către prestatori. Serviciu Public Asisten ă Socială Pregătesc caiete de sarcini. Efectuează plă ile către prestatori. Transmite cererile de rambursare către ADR NE. Gestionează raportul cu prestatorii de servicii. Rela ii cu Public. X Asigurarea conformită ii contabile a cheltuielilor. Achizi ii. Elaborează cererile de rambursare. Pregăteşte minutele întâlnirilor şi. BACAU Intergroup engineering Compartimente de Specialitate Direc ia Tehnică Investi ii. Planifică şi coordonează şedin ele săptămânale cu compartimentele de specialitate şi alte departamente (daca este cazul). le publică în intranet. criteriile de calificare şi selec ie şi de atribuire.U. Juridic. Participă la şedin ele săptămânale.

Rela ii cu Public.I. Insa. Astfel. Alte departamente ale Primăriei: Serviciu financiar/contabilitate.D. Comunitatea locala va deveni mai capabila de a beneficia de avantajele noilor ini iative. Consiliul Municipal va lucra cu organiza iile partenere pentru a dezvolta şi sus ine activită ile de dezvoltare economica din zona. privind aspectele tehnice). LA FINALIZAREA PROGRAMULUI Anumite proiecte au o via ă determinata. Culegerea documentelor şi informa iilor relevante precum şi totodată publicarea acestora pe Intranet. Elaborarea strategiei începe din ziua întâi pentru asigurarea ca planurile de continuare a procesului începute prin PIDU sunt implementate. Verificarea calitativă a procesului PIDU Suportarea activită ilor de audit intern şi extern.3. acestea vor fi absorbite pentru ca proiectele vor avea abilitatea de a atrage resursele suplimentare necesare. Monitorizează încadrarea şi men inerea proiectelor în condi iile de eligibilitate a sursei de finan are. Juridic. Procesul de consultare dezvoltat în timpul programului va capabiliza prestatorii locali de servicii pentru a inti mai bine nevoile reale ale popula iei locale. BACAU Intergroup engineering Compartimente de Specialitate Direc ia Tehnică Investi ii. Achizi ii. Impactul PIDU va contribui pozitiv şi vizibil la atingerea obiectivelor avute în vedere. Serviciu Public Asisten ă Socială Elaborează comunicate de presa/note informative privind stadiul de implementare al PIDU. privind aspectele financiare). Furnizează datele necesare pentru monitorizarea şi evaluarea progreselor în implementarea proiectelor (de ex. Consiliul Municipal se va asigura ca proiectele vor fi implementate pe durata de implementare a planului şi ca totodată vor exista fonduri de sus inere a noilor activită i economice comunitare. pentru monitorizarea aspectelor procedurale. Furnizează datele necesare pentru monitorizarea şi evaluarea progreselor în implementarea proiectelor (de ex. strategia va fi consolidata prin o consultare continua cu comunitatea locala asupra priorită ilor viitoare şi cu beneficiarii proiectelor implica i în evaluarea succesului proiectelor. Identificarea documentelor şi informa iilor relevante. Direc ia Economică. Pentru asigurarea ca programul va avea un impact durabil. 3. Audit Intern Activitatea Asigurarea rela iei cu media şi managementul transparen ei decizionale Realizarea şi men inerea bazei informa ionale a PIDU Monitorizarea şi evaluarea periodică a progreselor atinse în implementarea proiectelor individuale UM-PIDU Planifică ac iunile pentru asigurarea transparen ei decizionale. 216 din 221 . Furnizează date necesare pentru monitorizarea aspectelor procedurale. Strategia Municipalită ii Bacău este construita pe trei elemente distincte: PE DURATA PIDU PIDU Bacău va conlucra cu oricare alte proiecte de investi ii publice şi private în zona. pentru a lucra în parteneriate şi de a îmbunătă i via a economica. Monitorizează respectarea Furnizează date necesare procedurilor de implementare.3 Strategie Consiliul Municipal Bacău va utiliza PIDU în vederea dezvoltării unei abordări locale a dezvoltării integrate urbane. acolo unde prestarea serviciilor a demonstrat metode inovative şi prin care au fost rezolvate cu succes problemele. Colectarea informa iilor necesare pentru activită ile de audit intern şi extern.P. Impactul planului va fi măsurat în ceea ce priveşte efectivitatea sa de a adresa problemele zonei şi de a dezvolta structuri pentru angajarea comunită ii locale. Monitorizează şi evaluează respectarea calendarului de lucru preconizat pentru fiecare proiect individual. DUPA FINALIZAREA PROGRAMULUI Programul are ca scop creşterea sustenabilită ii economice în zona selectata. Va sprijini întreprinderi pentru a putea profita de noile oportunită i ale pie ei din zona şi prin alte programe.U. se va crea un mediu urban favorabil pentru dezvoltarea vie ii comunitare şi economice. Pag.

vor fi depuse documentele necesare pentru finan area proiectele din cadrul Planului integrat. Planul de informare a publicului în procesul elaborării planului integrat În vederea informării şi consultării comunită ii locale privind planul integrat. Grupul de lucru este formalizat. Prezentarea strategiei planului integrat pe pagina de internet a primăriei. STRATEGIA DEZVOLTARII POLULUI DE DEZVOLTARE URBANA III. la nivelul municipiului.poli urbani de creştere. Întâlnirea de lucru a grupului privind strategia planului integrat Grupul de lucru convine asupra strategiei planului integrat 4. Scrisoarea de informare este amplasată pe pagina de web a primăriei municipiului Bacău. 217 din 221 . Cetă enii municipiului sunt informa i privind inten ia primăriei de a elabora planul integrat de dezvoltare urbană 2. Ulterior aprobării acestuia. Sunt identificate entită ile institu ionale şi organiza ionale care trebuie implicate în procesul de elaborare a planului integrat 3. Stabilirea grupului de lucru prin decizia primarului. INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ ÎN PROCESUL ELABORĂRII PLANULUI Primăria Municipiului Bacău pune la dispozi ie pentru informare şi consultare varianta de lucru a Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Polului de creştere Bacău. Identificarea grupului de lucru pentru elaborarea planului integrat.U. Axa prioritara 1 .D. se asigură calendarul de activită i aferent procesului de implicare a popula iei urbane în procesul de elaborare a planului integrat. Evenimentele se vor desfăşura astfel: 1. Întâlnire public privind strategia planului integrat Cetă enii sunt consulta i în şedin ă publică privitor la strategia planului integrat Întâlnirea de lucru a grupului privind proiectele prioritare în cadrul planului integrat. Planul este structurat pe 3 capitole mari: I. Domeniu major de interven ie 1. Proiectele prioritare sunt prezentate pe pagina de internet a primăriei.Planuri integrate de dezvoltare urbana. Programul de informare şi consultare a publicului coincide cu finalizarea elaborării capitolelor componente ale Planului Integrat de Dezvoltare Urban. Întâlnire public privind proiectele prioritare 6. ce reprezintă Autoritatea de Management pentru Programul Opera ional Regional. PE SURSE DE FINANTARE Planul integrat urmează a fi depus spre evaluare la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuin ei.1 . PLANUL DE AC IUNE .Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor . Strategia este prezentat pe pagina de internet a primăriei. Acesta reprezintă un document obligatoriu pentru accesarea Programului Opera ional Regional 2007-2013. BACAU Intergroup engineering IV. Grupul de lucru convine asupra proiectelor prioritare în cadrul planului integrat 5. Cetă enii sunt consulta i în şedin ă publică privitor la proiectele prioritare în cadrul planului integrat Informarea publicului pe parcursul elaborării Planului Integrat de Dezvoltare Urban are următoarele obiective: Pag.LISTA PROIECTELOR ŞI BUGETUL ESTIMAT PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI INTEGRAT. Prezentarea proiectelor prioritare pe pagina de internet a primăriei.I. precum şi în cadrul graficului de realizare a lucrării.P. potrivit celor specificate în fiecare capitol. CARACTERIZAREA GENERALA A POLULUI DE DEZVOLTARE URBANA MUNICIPIUL BACĂU II.

în perioada 2003-2007 Tabel 17: Distan a între Municipiul Bacău şi celelalte reşedin e de jude din Regiunea NE. Bacău (2002. 2006. 2008. 2050) Tabel 4: Rata natalită ii în oraşele poli de dezvoltare urbana (2007) Tabel 5: Mişcarea migratorie a popula iei (2002-2007) Tabel 6: Schimbări de reşedin ă în cadrul polilor de dezvoltare urbana în anul 2007 Tabel 7: Numărul mediu de salaria i în jude ele din regiunea NE şi Distribu ia acestora pe macro-sectoare economice. 2003. GRAFICELOR ŞI FIGURILOR 1. punctele de grani a. capitala României şi capitala Moldovei Tabel 18: Situa ia străzilor orăşeneşti în cadrul polilor de dezvoltare urbana (2008) Tabel 19: Transport urban de pasageri în anul 2007 Tabel 20: Situa ie comparativă Canalizare publica şi alimentare cu apa potabilă din regiunea NE în 2007 Tabel 21: Re ea de distribu ie a apei potabile în cadrul polilor de dezvoltare urbana (2007) Tabel 22: Volumul gazelor naturale distribuite pentru uz casnic în cadrul polilor de dezvoltare urbana în anul 2007 Tabel 23: Situa ie conductelor de gaze naturale din regiunea NE în 2007 Tabel 24: Activită ile de telefonie1) în anii 2000. TABELE Tabel 1: Popula ia şi densitatea popula iei polilor de dezvoltare urbana în anul 2008 Tabel 2: Evolu ia popula iei polilor de dezvoltare urbana în perioada 2005 .I. DIAGRAMELOR. Asigurarea implicării factorilor de decizie. BACAU Intergroup engineering Asigurarea participării publice în cadrul procesului de elaborare a Planului integrat. Facilitarea procesului de aprobare şi asumare a Planului integrat de dezvoltare urbană. minime şi maxime orare Sta ia Bacău 1 Tabel 35: Valori medii lunare. 2007 Tabel 10: Şomajul înregistrat în jude ele din regiunea NE şi în România (2007) Tabel 11: Evolu ia PIB / locuitor în regiunea NE în perioada 2003-2006 (lei) Tabel 12: Evolu ia PIB în jude ele polilor de dezvoltare urbana în perioada 2003-2006 (milioane lei) Tabel 13: Numărul de întreprinderi la nivelul polilor de dezvoltare urbana Tabel 14: ările de provenien ă a capitalului străin investit în firmele din Bacău. valoarea capitalului şi numărul de firme Tabel 15: Principali indicatori privind sectorul turistic în cadrul oraşelor poli de dezvoltare urbana (2007) Tabel 16: Unită i de cazare existente în jude ul şi municipiul Bacău. 218 din 221 . 2002. minime şi maxime orare Sta ia Bacău 2 Tabel 36: Situa ia ariilor protejate din municipiul Bacău Pag. V. Educarea comunită ii privind valorile locale. 2004 în jude ul Bacău Tabel 25: Cantită i de deşeuri colectate în municipiul Bacău (2000 – 2007) Tabel 26: Lista Universită ilor din Bacău Tabel 27: Lista Parcurilor din Bacău Tabel 28: Situa ia infrastructurii sanitare la nivelul jude elor din regiunea NE (2007) Tabel 29: Situa ia spitalelor în cadrul polilor de dezvoltare urbana în anul 2007 Tabel 30: Medici şi farmacii în cadrul polilor de dezvoltare urbana în anul 2008 Tabel 31: Situa ia copiilor afla i în centrele de plasament din Bacău Tabel 32: Cantine de ajutor social.D.2007 Tabel 3: Distribu ia popula iei pe grupe de vârsta România. în anul 2007 Tabel 8: Numărul mediu de salaria i în oraşele poli de dezvoltare urbana (2007) Tabel 9: Distribu ia salaria ilor din jude ul Bacău pe localită i în anii 2005.U. LISTA TABELELOR. HĂR ILOR.P. Sus inerea procesului de conştientizare a cetă enilor privind problemele şi poten ialul de dezvoltare al municipiului. Responsabilizarea factorilor-cheie şi a comunită ii privind deciziile în dezvoltarea urbană. în anul 2007 Tabel 33: Obiectivele de patrimoniu din municipiul Bacău Tabel 34: Valori medii lunare. 2001.

HARTI Harta 1: Accesibilitatea Municipiului Bacău în raport cu Regiunea Nord Est şi România Harta 2: Localizarea Municipiului Bacău în România Harta 3: Localizarea Municipiului Bacău în jude ul Bacău Harta 4: Harta cailor ferate şi aeroporturilor Bacău Harta 5: Harta drumurilor jude ene Bacău Harta 6: Pozi ionarea Municipiului Bacău fa ă de axele principale de transport Harta 7: Municipiul Bacău – important nod rutier şi feroviar Harta 8: Harta cartierelor municipiului Bacău Harta 9: Harta pondere străzi modernizate pe cartiere Harta 10: Harta cartierului Centru Harta 11: Harta cartierului Gheraiesti Harta 12: Harta cartierului Miori ei Harta 13: Harta cartierului Serbanesti Harta 14: Harta cartierului Bistri a Lac Harta 15: Harta cartierului George Bacovia Harta 16: Harta cartierului CFR Harta 17: Harta cartierului Cornişa Harta 18: Harta cartierului Izvoare Harta 19: Harta cartierului Republicii Harta 20: Harta cartierului Tache Harta 21: Harta reliefului jude ului Bacău Harta 22: Zonarea func ional-turistică a jude ul Bacău Harta 23: Harta resurse subsol Harta 24: Regiunea de Nord-Est Harta 25: Localizarea proiectelor propuse prin PIDU 3. 2008) Diagrama 10: Structura etnica a popula iei (2002) Diagrama 11: Structura confesionala a popula iei (2002) Diagrama 12: Dinamica natalitatii (1990 .P.U.2007) Diagrama 16: Dinamica mortalitatii infantile (1990 .2007) Pag.D. domenii.2007) Diagrama 15: Dinamica mortalitatii în mediul urban (1990 . DIAGRAME Diagrama 1: Structura popula iei în Municipiul Bacău (2002) Diagrama 2: Dinamica popula iei 1990 -2008 Diagrama 3: Evolu ia demografica 1990 -2008 Diagrama 4: Densitatea popula iei în perioada 1995 – 2008 Diagrama 5: Structura popula iei pe grupe de vârsta 2002 Diagrama 6: Structura popula iei pe grupe de vârsta 2008 Diagrama 7: Piramida popula iei municipiului Bacău (2002) Diagrama 8: Piramida popula iei municipiului Bacău (2008) Diagrama 9: Structura pe grupe de fertilitate (2002. 219 din 221 .2007) Diagrama 13: Dinamica natalitatii în mediul urban (1990 . BACAU Intergroup engineering Tabel 37: Disfunc ionalită i. priorită i Tabel 38: Structura societă ilor comerciale după provenien a capitalului 2004-2008 Tabel 39: Proiecte cu finan are externa gestionate de către Primăria Municipiului Bacău Tabel 40: Lista obiectivelor şi încadrarea în fonduri nerambursabile Tabel 41: Lista proiectelor individuale şi bugetul estimat pentru implementarea Planului Integrat Tabel 42: Resurse umane alocate pentru PIDU Tabel 43: Responsabilită ile pentru proiectele individuale PIDU încredin ate direc iilor /serviciilor /birourilor/personalului din cadrul Primăriei Bacău Tabel 44: Atribu iile şi rolul fiecărui membru din echipa de proiect Tabel 45: Rela iile intra-institu ionale UM -PIDU 2.I.2007) Diagrama 14: Dinamica mortalitatii (1990 .

2007 Diagrama 19.2007) Grafic 8: Cifra de afaceri pe tipuri de activită i în Jude ul Bacău în anul 2007 Grafic 9: Structura cifrei de afaceri pe activită i ale economiei na ionale sectorului serviciilor (2007) Grafic 10: Structura capacitatii de cazare turistica pe tipuri de structuri de primire turistica în Municipiul Bacău Grafic 11: Evolu ia capacită ilor de cazare în perioada 2005-2009 în Municipiul Bacău Grafic 12: Evolu ia numărului de sosiri în hoteluri în Municipiul Bacău Grafic 13: Evolu ia numărului de înnoptări în hoteluri în Municipiul Bacău Grafic 14: Spitale. BACAU Intergroup engineering Diagrama 17. GRAFICE Grafic 1: Numărul mediu al salaria ilor în cadrul Jude ului Bacău şi a numărului muncitorilor în total salaria i (2002-2007) Grafic 2: Evolu ia numărului mediu de salaria i în cadrul Municipiului Bacău (2004-2008) Grafic 3: Evolu ia comparativa a popula iei active civile medii din regiune şi a celei din Municipiul Bacău (2004-2008) Grafic 4: Analiza a şomajului în regiune comparativ cu situa ia în Municipiul Bacău.2007 Diagrama 27: Structura salaria ilor pe domenii de activitate în anul 2007 Diagrama 28: Evolu ia lunara a numărului de şomeri (2002-2008) Diagrama 29: Structura stocurilor de şomeri după nivel de instruire (2002-2008) Diagrama 30: Structura stocurilor de şomeri pe sexe şi grupe de vârsta (2002-2008) 4.2007 5. Bacău 2000 . Mişcarea naturala a popula iei 1990 . în cadrul Municipiului Bacău Grafic 6: Produsul Intern Brut . de salaria i din unită ile economice active în mun.2007 Diagrama 21.2007 Grafic 17: Farmacii în regiunea NE Grafic 18: Evolu ia numărului de farmacii 2005 .I. Evolu ia numărului de stabiliri cu domiciliul 1990 .2007 Diagrama 22. 220 din 221 . Indicatorii bilan ului real al popula iei 1990 . FIGURI Figura 1: Organigrama Primăriei Municipiului Bacău Pag.P.Jude ul Bacău (2001-2006) Grafic 7: Execu ia bugetelor locale în Jude ul Bacău (2002 . dispensare la nivelul anului 2007 Regiunea N-E Grafic 15: Cabinete medicale în regiunea NE Grafic 16: Evolu ia numărului cabinetelor medicale de medicina generala şi de specialitate în perioada 2005 .D. Evolu ia emigra iei 1990 . Dinamica indicatorilor mişcării migratorii a popula iei 1990 . na ionale a mun. Bacău (2002) Diagrama 26: Evolu ia nr. Dinamica sporului natural 1990 .2007 Diagrama 18. pe sexe (2004-2008) Grafic 5: Evolu ia ratei şomajului pe luni.2007 Diagrama 20.U.2007 Diagrama 23: Structura popula iei active a municipiului Bacău (2002) Diagrama 24: Structura popula iei inactive a municipiului Bacău (2002) Diagrama 25: Popula ia ocupata pe activită i ale econ.

U.P. BACAU Intergroup engineering .D.I.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->