Sunteți pe pagina 1din 64
SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA
SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA
CAPITOLUL II DESCRIEREA ZONEI DE COMPETENŢĂ
CAPITOLUL II
DESCRIEREA ZONEI DE
COMPETENŢĂ

2.1. ASPECTE ADMINISTRATIVE.

Structura administrativă a judeţului Prahova cuprinde 104 localităţi din care 2 municipii, 12 oraşe şi 90 comune cu 405 sate aparţinătoare. Din punct de vedere al gradului de urbanizare judeţul Prahova deţine primul loc în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, atât ca număr de localităţi cât şi ca număr de locuitori.

Tipologia localităţilor, potrivit criteriilor specifice Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Prahova:

Localitati urbane:

municipiu de importanta interjudeteana municipiul Ploiesti (234.969

locuitori), resedinta de judet, principal centru economico-social cu functiuni complexe industriale si tertiare (administrative, politice, cercetare-dezvoltare, învatamânt superior). El constituie un important nod de comunicatii rutiere si feroviare pe culoarele majore ale României. Ploiestiul gazduieste o mare concentrare de dotari publice (sanatate, învatamânt, cultura, sport, comert, financiar-bancare).Fiind comunitatea urbana cea mai importanta a Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia, municipiul Ploiesti împreuna cu zona sa de influenta constituita din 13 localitati, a fost desemnat Pol de crestere, beneficiind de un program special

de dezvoltare si echipare urbana prin alocari de fonduri structurale cu aceasta destinatie

municipiu de interes judetean municipiul Câmpina (37.896 locuitori), centru

economico-social cu profil dominant industrial-tertiar si dotari cu rol teritorial;

orase cu profil dominant industrial-agrar dotate cu unitati de servire teritoriala:

Baicoi, Boldesti-Scaeni, Comarnic, Mizil, Valenii de Munte;

orase statiuni turistice, cu activitati industriale si dotari de servicii de importanta

locala: Azuga, Breaza, Busteni, Sinaia, Slanic, Valenii de Munte;

oras cu activitati agro-industriale si dotari de servicii de importanta locala:

Urlati;

oras cu activitati dominant industriale si dotari de servicii de importanta locala:

Plopeni.

Localitati rurale:

comune cu activitati predominant agricole;

comune cu activitati mixte agricole-tertiare;

comune cu activitati agricoleindustrialetertiare: Aricestii Rahtivani, Baltesti, Banesti, Barcanesti, Berceni, Blejoi, Ceptura, Ciorani, Cornu, Drajna, Filipestii de Padure, Filipestii de Târg, Gorgota, Gura Vadului, Gura Vitioarei, Izvoarele, Lipanesti, Magurele, Magureni, Maneciu, Teisani, Tinosu, Valea Calugareasca;

comune cu activitati predominant turistice: Valea Doftanei, Telega, Maneciu (statiunea Cheia);

comune cu activitati predominant industriale: Brazi, Bucov, Floresti, Paulesti, Poiana-Câmpina.

Judeţul Prahova face parte din Regiunea Sud Muntenia alături de judeţele Argeş, Călăraşi, Dîmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman.

Nesecret Pagina 8 din 142

Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman . Nesecret Pagina 8 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon:
Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman . Nesecret Pagina 8 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon:
Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman . Nesecret Pagina 8 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon:

str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66, Fax: 0244.59.53.66 E-mail: isu_ph@isuprahova.ro

SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA
SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA

2.2. AMPLASARE GEOGRAFICĂ ŞI RELIEF.

Judeţul Prahova este situat în partea de sud-est a României, în mijlocul Munteniei, ocupând o parte din pantele de sud ale carpaţilor şi se întinde până în zona de câmpie. Situat între judeţele Braşov la nord, Dâmboviţa la vest, Ilfov şi Ialomiţa la sud şi Buzău la est, judeţul Prahova corespunde în cea mai mare parte bazinului hidrografic al râului Prahova, de la care de fapt, îşi trage numele, având o suprafaţă de 4.716 Km 2 , ceea ce reprezintă 2% din suprafaţa întregii ţări şi o populaţie de 813.759 locuitori reprezentând aproximativ 3,5% din populaţia României, cu o densitate de 173,8 locuitori pe Km 2 . Pe globul pământesc, judeţul Prahova este aşezat exact la jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul nord, adică pe paralela de 45 o , care trece la sud de oraşul Băicoi şi meridianul 26 o care trece prin municipiul Ploieşti şi comuna Măneciu Ungureni.

Coordonate GPS: teritoriul judeţului este intersectat pe raza comunei Blejoi, de paralela 45° latitudine nordică şi meridianul de 26° longitudine estică.

Judeţul Prahova are următoarele limite:

limita nordică a judeţului – spre Brasov – urmează, cu mici excepţii, linia celor mai mari înălţimi ale munţilor Carpaţi. Ea porneşte din vârful Omu (2507 m) şi trece prin vârful Diham (1582 m), traversează râul Prahova pe la nord de localitatea Azuga, lasă spre sud vârfurile Clăbucetul Azugii şi Neamţu şi coboară la obârşia Doftanei în pasul Predeluş. De aici, trece prin munţii Grohotişu, coboară în pasul Bratocea, vârful Ciucaş, coboară în pasul Băncuţa, ca apoi să treacă prin vârfurile Tătaru Mare şi Tătăruţi;

limita de est – spre Buzău - străbate pe rând munţii, dealurile şi câmpia. Din vârful Tătăruţi, ea urmează valea Siriului Mare, merge paralel cu Bâsca Chiojdului, Vârful Salcia, la est de localităţile Gura Vadului şi Mizil. Cu un contur sinuos, limita continuă

până la Valea Sărată;

limita vestică - spre Dâmboviţa - străbate toate unităţile de relief. Din vârful Omu merge pe podul Bucegilor şi coboară în vârful Gurguiatu, apoi urmăreşte cumpăna apelor dintre Proviţa şi Cricovul Dulce până în zona de şes, apoi trece dealul Măgura Mărgineni până la localitatea Tătărăi.

limita sudică - spre judeţele Ilfov şi Ialomiţa - urmăreşte în general râul Ialomiţa până

la localitatea Bâra, apoi o linie sinuoasă spre Boldeşti Grădiştea. Între cel mai inalt, Varful Omu (2507 m) – şi cel mai coborât, în zona de vărsare a râului Prahova (70 m), este o diferenţă de nivel de 2437 m. Din punct de vedere altimetric, relieful se prezintă astfel:

cu înălţimi de peste 1000 m, aproximativ 17,2% din suprafaţa judetului Prahova;

cel cuprins între 200 şi 1000 m, acoperă 50,2% din aceiaşi suprafaţă;

cel sub 200 m, reprezintă 32,6%.

La nord, punctele care marchează limita administrativă a judeţului Prahova se găsesc pe culmile celor mai înalte masive muntoase carpatice şi anume Bucegi şi Ciucaş. Cutele din dealurile şi munţii judeţului se dispun în general pe altimetrul SV-NE. Spre deosebire de Bucegi, unde deasupra abrupturilor se întinde un platou cu numeroase platforme structurale, Ciucaşul este alcătuit din două culmi înalte de peste 1700 m: în partea de vest culmea Bratocea, iar la est culmea Zăganu. Văile mari, împreună cu văile lor afluente, înrămurate la rândul lor, fragmentează relieful, desfăcându-l în culmi, pe alocuri paralele, pe alocuri adunându-se în vârfuri sau masive proeminente, Văile Prahovei şi Teleajenului străbătând întreg judeţul, de la munte până la câmpie, schimbându-şi înfăţişarea când trec dintr-o unitate de relief intr-alta. Înguste şi adânci în zona muntoasă, ele se lărgesc în ţinutul dealurilor, pentru ca în zona de câmpie să-şi păstreze maluri de câţiva metri înălţime. Altitudinea oraşelor: Ploieşti – 165 m; Câmpina 435 m; Azuga - 930 m, Sinaia - 880 m, Buşteni – 875 m, Breaza 600 m, Comarnic – 555 m, Slănic – 450 m, Vălenii de Munte - 350 m, Băicoi – 310 m, Boldeşti- Scăeni – 205 m, Urlaţi – 142 m, Mizil 125 m.

Nesecret Pagina 9 din 142

– 142 m, Mizil – 125 m. Nesecret Pagina 9 din 142 str. Rudului, nr. 96,
– 142 m, Mizil – 125 m. Nesecret Pagina 9 din 142 str. Rudului, nr. 96,
– 142 m, Mizil – 125 m. Nesecret Pagina 9 din 142 str. Rudului, nr. 96,

str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66, Fax: 0244.59.53.66 E-mail: isu_ph@isuprahova.ro

SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA
SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA

Forme de relief Relief complex, dispus în trepte proporţional repartizate, ce scad în altitudine de la nord la sud :

Munţi: 1.228 km 2 (26,0%);

Dealuri subcarpatice: 1.744 km 2 (37,0%);

Câmpii: 1.744 km 2 (37,0%).

Varietatea formelor de relief şi complexitatea geologică a acestora fac ca resursele naturale ale judeţului să fie diversificate: petrol, gaze naturale, sare, cărbune, alte minerale ţi materii prime utile. Formaţiunile geologice oferă numeroase substanţe minerale utile: calcare masive, marne calcaroase, gresie de kliwa, tufuri vulcanice, gips. Vegetaţia este variată, cu specific corespunzător reliefului, respectiv păduri de foioase, păduri în

amestec, păduri de conifere, arbuşti şi pajişti subalpine. Din punct de vedere al terenurilor acoperite de pădure, judeţul Prahova deţine 23% din suprafaţa totală a fondului forestier regional. Fauna este, de asemenea, bogată, incluzând peste 3.500 de specii printre care: urs, cerb carpatin, jder, căprioară, lup, mistreţ, o mare varietate de păsări (cocoşul de munte, mierla, cinteza, acvila de munte, uliul, vulturul), reptile (vipera comună şi şopârla de munte), insecte, fauna acvatică (păstrăvi, mrene, ştiuci, bibani şi crapi). Arii protejate: Parcul Natural Bucegi în suprafaţă de 8.322 ha - care include Abruptul Prahovean din Sinaia şi Buşteni în suprafaţă de 3.478 ha, Locul fosilifer Plaiul Hoţilor din Sinaia în suprafaţă de 6 ha, Munţii Colţii lui Barbeş din Sinaia în suprafaţă de 1.513 ha, - Arinişul de la Sinaia în suprafaţă de 1.037 ha, Tigăile din Ciucaş (comuna Măneciu) în suprafaţă de 3 ha şi Muntele de Sare din Slănic în suprafaţă de 2 ha.

Caracteristici pedologice ale solului. Diversitatea unităţilor morfologice determină şi o mare varietate a solurilor în judeţul Prahova. Zona montană se caracterizează prin soluri podzolice şi soluri brune podzolite pe care se dezvoltă în bune condiţii vegetaţia de pajişti alpine, pădurile de conifere şi cele în amestec cu fag. În dealurile subcarpatice se constată un mozaic de soluri, în care sunt prezente solurile brune, brune podzolite, brune acide, pseudorendzine, favorabile culturilor furajere, pajiştilor naturale şi livezilor de pomi fructiferi. În zona de câmpie au o largă răspândire cernoziomurile cambice, cernoziomurile argiloaluvionale, brun-roşcate podzolit şi soluri argiloaluvionale. Toate sunt favorabile culturilor de cereale şi porumb. În luncile care străbat câmpia şi în zona de dragare apar suprafeţe întinse cu aluviuni şi soluri aluvionale, lacovişti, cernoziomuri freatic-umede sunt propice pentru cereale şi legume. Zonarea pedologică - calitatea solurilor. Relieful variat al judeţului determină tipul caracteristic de sol. Prezenţa unităţilor montane şi de podiş are drept consecinţă o diferenţiere altitudinală a condiţiilor climatice, etajarea vegetaţiei şi un înveliş de sol variat şi complex. În zona montană domină solurile brune, brune-podzolite, brune acide, podzoluri şi soluri humicosilicatice; în zona dealurilor subcarpatice domină solurile brune, brune-podzolite, brune acide; pe versanţi – soluri negre de fâneaţă, diferite soluri erodate şi regosoluri; în zonele de luncă se găsesc aluviuni şi soluri argiloiluviale freatic umede; în zonele de câmpie domină cernoziomurile cambice freatic umede. Categoriile de degradări care afectează solurile acestei zone sunt:

soluri erodate 78.000 ha, din care 22.000 ha afectate de alunecări; soluri cu pericol de eroziune - 188.000 ha; soluri aluviale 47.000 ha; soluri sărăturate – 5.500 ha (bazinul râului Sărata). Gruparea terenurilor după pretabilitatea la folosinţă arabilă s-a realizat avându-se în vedere caracteristicile şi deficienţele principale de sol şi drenaj, în funcţie de intensitatea de manifestare şi natura proceselor de degradare. Pe teritoriul studiat s-au identificat terenuri din clasele I - V de pretabilitate la utilizarea ca teren arabil:

I - V de pretabilitate la utilizarea ca teren arabil: Nesecret Pagina 10 din 142 str.
I - V de pretabilitate la utilizarea ca teren arabil: Nesecret Pagina 10 din 142 str.
I - V de pretabilitate la utilizarea ca teren arabil: Nesecret Pagina 10 din 142 str.
I - V de pretabilitate la utilizarea ca teren arabil: Nesecret Pagina 10 din 142 str.

Nesecret Pagina 10 din 142

la utilizarea ca teren arabil: Nesecret Pagina 10 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon:
la utilizarea ca teren arabil: Nesecret Pagina 10 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon:
la utilizarea ca teren arabil: Nesecret Pagina 10 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon:

str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66, Fax: 0244.59.53.66 E-mail: isu_ph@isuprahova.ro

SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA
SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA

Clasa I - ponderea terenurilor agricole cu soluri de calitate foarte bună fără limitări în cazul utilizării - ponderea terenurilor agricole cu soluri de calitate foarte bună fără limitări în cazul utilizării ca arabil este redusă - cca.3,87% din totalul suprafeţei agricole;

Clasa II - este constituită din terenuri cu pretabilitate bună şi limitări reduse pe ntru culturile de - este constituită din terenuri cu pretabilitate bună şi limitări reduse pentru culturile de câmp – 21,14% din totalul suprafeţei agricole. Factorii restrictivi care au condus la încadrarea terenurilor în această clasă sunt: textura lutoargiloasă la suprafaţa solurilor, panta slabă a terenului, eroziunea slabă a solurilor, neuniformitatea foarte slabă a terenului în special pe luncile râurilor, adâncimea apei freatice la 2-3 m. adâncime, excesul slab de umiditate de suprafaţă (stagnant) pe solurile pseudogleizate;

Clasa III - cu pretabilitate mijlocie cu limitări moderate - ocupă 30,5% din totalul suprafeţei agricole. Factorii - cu pretabilitate mijlocie cu limitări moderate - ocupă 30,5% din totalul suprafeţei agricole. Factorii restrictivi care au condus la încadrarea terenurilor în această clasă sunt: panta moderat înclinată asociată frecvent cu eroziunea solurilor, iar nivelul ridicat al apei freatice (1-2 m) asociat cu textura argiloasă a solurilor.

Clasa IV - terenuri cu pretabilitate slabă cu limitări severe în cazul utilizării ca arabil ocupă 29,06 - terenuri cu pretabilitate slabă cu limitări severe în cazul utilizării ca arabil ocupă 29,06 % din totalul suprafeţei agricole. Factorii restrictivi care au condus la încadrarea terenurilor în această clasă sunt: panta (20-25%), eroziunea moderată a solurilor, textura luto-argiloasă a solurilor.

Clasa V - terenuri cu limitări foarte şi extrem de severe ocupă 15,45% din terenul agricol. Factorii - terenuri cu limitări foarte şi extrem de severe ocupă 15,45% din terenul agricol. Factorii restrictivi care au condus la încadrarea terenurilor în aceste clase sunt: alunecări de teren active pe versanţi, eroziune în adâncime (ravene, ogaşe) prăbuşiri. Eroziunea de suprafaţă de diferite grade afectează teritoriul judeţului, pe următoarele suprafeţe:

slab erodat - 11.481 ha;teritoriul judeţului, pe următoarele suprafeţe: moderat erodat - 14.429 ha; puternic erodat - 17.354 ha;

moderat erodat - 14.429 ha;pe următoarele suprafeţe: slab erodat - 11.481 ha; puternic erodat - 17.354 ha; foarte puternic erodat

puternic erodat - 17.354 ha;slab erodat - 11.481 ha; moderat erodat - 14.429 ha; foarte puternic erodat - 28.830 ha.

foarte puternic erodat - 28.830 ha.ha; moderat erodat - 14.429 ha; puternic erodat - 17.354 ha; 2.3. CARACTERISTICI CLIMATICE 2.3.1. Regim

2.3.

CARACTERISTICI CLIMATICE

2.3.1.

Regim climatic, specificităţi, influenţe.

Judeţul Prahova are o poziţie intermediară între zona de curbură şi meridională a Carpaţilor şi Subcarpaţilor, marile unităţi de relief (munte, deal, câmpie) succedându-se de la N la S, de la altitudini de peste 2500 m în Munţii Bucegi, la altitudini de 50-100 m în Câmpia Gherghiţei.

2.3.2. Regimul precipitaţiilor - cantităţi lunare şi anuale

Perioada cea mai ploioasă a anului este aprilie-iunie, în luna iunie înregistrându-se maximul multianual de precipitaţii: Ploieşti - 87,8 mm, Câmpina - 112,4 mm, Sinaia (cota 1500) - 142,7 mm, şi în luna iulie la Vârfu Omu - 143,7 mm. În anul 2005 s-au inregistrat, chiar din luna februarie ( 24.02.05), debite deosebite pe râul Teleajen la statia hidrometricã Moara Domnească ( H = 565 cm, cu 65 cm peste cota de pericol si un debit de 442 mc/s), anul continuându-se cu perioade cu precipitatii deosebite si in lunile mai, iunie, iulie, august culminând cu precipitatiile din luna septembrie pe toate râurile din teritoriul judetului Prahova.

In zilele de 7-8 mai 2005 s-au inregistrat precipitatii abundente cu caracter torential, Busteni 66.2 l/mp, Câmpina 86, 2 l/mp, Azuga -61.5 l/mp, Prahova - 42.6 l/mp, Tesila -125.1 l/mp, Alunis- 104. l/mp, Secãria 98.5 l/mp, Soimari- 106.5 l/mp, Starchiojd-97.0 l/mp, Bustenari -83.4 l/mp, Paltinu-78.3 l/mp, Ciorani -73.0 l/mp, producându-se cresteri de debite pe cursurile de apã si depãsiri ale cotelor de apãrare pe râurile Cricovul Dulce ( CP +90 cm, Q = 413 mc/s), Doftana ( CP+5 cm, Q = 211 mc/s), Prahova (CP+150 cm, Q= 660 mc/s), Teleajen (CP +110 cm, Q = 585 mc/s) si Azuga ( CI +5 cm, Q = 34.0 mc/s). Datoritã acestor fenomene s-au produs efecte in localitãtile: Valea Doftanei, Sotrile, Brebu ( r. Doftana), Drãgãnesti, Breaza, Aricestii Rahtivani, ( r. Prahova), Câmpina si Cornu ( r. Prahova, pr. Câmpea), Adunati, Provita de Jos ( r. Provita), Dumbrãvesti ( r. Teleajen si pr. Vãrbilãu), Dumbrava si Râfov ( r. Teleajen) Sângeru ( r. Cricovul Sãrat). Pe afluientii unde nu sunt

Nesecret Pagina 11 din 142

Pe afluientii unde nu sunt Nesecret Pagina 11 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon:
Pe afluientii unde nu sunt Nesecret Pagina 11 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon:
Pe afluientii unde nu sunt Nesecret Pagina 11 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon:

str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66, Fax: 0244.59.53.66 E-mail: isu_ph@isuprahova.ro

SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA
SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA

statii hidrometrice s-au inregistrat deasemenea debite foarte mari ducând la afectarea localitãtilor Scorteni si Telega ( pr. Mislea ), Starchiojd ( pr. Stâmnic si Bãtrâneanca), Alunis ( pr. Alunis si Bertea), Cosminele (pr. Cosmina), Bãicoi ( pr. Dâmbu), Stefesti ( pr. Vãrbilãu), Cãlugãreni ( pr. Tohãneanca), Cocorãstii Mislii( pr. Cosmina si Mislea), Bertea ( pr. Vãrbilãu si Bertea), Vâlcãnesti ( pr. Cosmina), Salcia ( pr. Salcia) si Fântânele ( pr. Tohãneanca).

In perioada 10-14 iulie 2005 s-au inregistrat precipitatii cu caracter torential la Tesila -

127.7 l/mp, Secãria -117 l/mp, Paltinu -107.9 l/mp, Starchiojd- 100.4 l/mp, Talea -98.9 l/mp, Mâneciu

-94.8 l/mp, Cheia -91.4 l/mp, Azuga -90.8 l/mp, Provita -89.5 l/mp, Busteni -86.0 l/mp, Câmpina -85 l/mp, Bustenari -82.5 l/mp M. Domneascã -66.2 l/mp, producând cresteri de debite si depãsiri ale cotelor de apãrare pe râurile Doftana ( CA +32 cm, Q = 188 mc/s), Prahova ( CP+140 cm , Q = 640 mc/s), Telejen ( CP +26 cm , Q = 340 mc/s) Azuga ( CA +20 cm, Q = 37 mc/s) si Cricovul Dulce ( CP+74 cm, Q= 378 mc/s). Datoritã acestor fenomene s-au produs efecte in localitaãtile: Drajna ( pr. Drajna), Cerasu (pr. Drajna), Scorteni ( pr. Mislea), Alunis ( pr. Alunis), Starchiojd ( pr. Stâmnic),

Telega ( pr. Mislea), Vãrbilãu si Stefesti ( pr. Vãrbilãu), Valea Dotanei ( r. Doftana), Sirna (r. Cricovul Dulce), Gherghita ( r. Prahova).

In perioadele 7 - 11 august, 14 - 19 august si 23 - 27 august 2005, s-au inregistrat ploi abundente cu caracter torential in localitãtile Vãlenii de Munte -346 l/mp, Vãrbilãu 334.8 l/mp, Starchiojd -300.2 l/mp, Ceptura -167.4 l/mp, Câmpina 210.2 l.mp, Brãtãsanca 144.8 l/mp, Teisani 289.2 l/mp, Bustenari 236.8 l/mp Paltinu - 210.9 l/mp, Comarnic - 225.5 l/mp, Adunati -259.7 l/mp, Cheia-189.2 l/mp, Provita de Sus -267.1 l/mp, producând cresteri de debite si depãsiri ale cotelor de apãrare pe râurile Telejen ( CP +64 cm, Q = 439 mc/s), Slãnic ( CP +40 cm, Q = 159 mc/s) si Cricovul Dulce ( CP+74 cm, Q =378 mc/s). Datoritã acestor fenomene s-au produs efecte in localitaãtile: Drajna (pr. Drajna), Cosminele (pr. Cosmina), Starchiojd ( pr. Stâmnic), Râfov ( r. Teleajen), Cerasu ( pr. Drajna).

In perioada 19 - 25 septembrie 2005, s-au inregistrat precipitatii abuindente cu caracter torential in localitãtile Alunis -282.7 l/mp, Scorteni -263.3 l/mp, Adunati -257.8 l/mp, Vãrbilãu -241.9 l/mp, Movila vulpii -232.3 l/mp, Talea -228.6 l/mp, Tesila -225.8 l/mp, Comarnic -224.1 l/mp, Secãria -221 l/mp, Cocorãstii Mislii -218.1 l/mp Vãlenii de Munte -217.6 l/mp, Nedelea -214.5 l/mp, Teisani -

210.3 l/mp, Brãtãsanca -205.3 l/mp, Ploiesti -202 l/mp, Ceptura -199.9 l/mp, Busteni -194.2 l/mp,

Ciorani -194 l/mp, Gura Vitioarei -193.9 l/mp, Lipãnesti -190.5 l/mp, Provita de Sus -190 l/mp, Starchiojd -197.5 l/mp, Dârvari -187.2 l/mp, Cheia -182.4 l/mp, Corlãtesti -173.2 l/mp. S-au produs cresteri de debite pe cursurile de apã cu depãsiri ale cotelor de apãrare pe râurile Teleajen ( CP +115 cm, Q = 602 mc/s), Prahova ( CP+110 cm, Q = 912 mc/s) , Cricovul Dulce( CP= 320 cm, Q = 257 mc/s), Doftana( CI+40 cm, Q = 148 mc/s), Slãnic (CI =200 cm, Q = 56.6 mc/s) si Istau ( CP =400 cm, Q =37 mc/s) si au fost afectate localitãtile: Drajna ( pr. Drajna), Cerasu ( pr.Drajna ), Scorteni ( pr. Mislea), Alunis ( pr. Alunis), Starchiojd ( pr. Stâmnic), Telega ( pr. Mislea), Stefesti ( pr. Vãrbilãu), Mãnesti si Sirna (r. Cricovul Dulce, pr. Pribeagul), Gherghita ( r. Prahova), Râfov ( r. Teleajen) .

In perioada 10 -12 august 2006 pe teritoriul judetului Prahova s-au inregistrat precipitatii

abundente cu caracter torential in localitatile, Provita de Sus -46.5 l/mp, Bãltita - 27.4 l/mp, Azuga

49.0

l/mp, Busteni -56.6 l/mp, Comarnic - 45.0 l/mp, Secãria -57.0 l/mp, Tesila 56.9 l/mp, Paltinu-

41.2

l/mp, Câmpina -28.1 l/mp, Aricesti Rahtivani - 43.2 l/mp, Cheia 79.8 l/mp, Mâneciu - 62.8

l/mp, Starchiojd -77.0 l/mp, Teisani -41.0 l/mp, Soimari -50.0 l/mp, Apostolache 58.0 l/mp Gornet Cricov -59.0 l/mp, Urlati -33.0 l/mp, producându-se cresteri de debite pe cursurile de apã, cu depãsiri ale cotelor de apãrare pe râurile Telejen, ( CA +60 cm, H = 410 cm, Q = 141 mc/s) Prahova ( CA +26 cm, H = 276 cm, Q = 199 mc/s) si Cricovul Sãrat ( CA +70 cm, H = 300 cm, Q = 113 mc/s).

Nesecret Pagina 12 din 142

cm, H = 300 cm, Q = 113 mc/s). Nesecret Pagina 12 din 142 str. Rudului,
cm, H = 300 cm, Q = 113 mc/s). Nesecret Pagina 12 din 142 str. Rudului,
cm, H = 300 cm, Q = 113 mc/s). Nesecret Pagina 12 din 142 str. Rudului,

str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66, Fax: 0244.59.53.66 E-mail: isu_ph@isuprahova.ro

SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA
SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA

Precipitatiile cãzute in perioada analizatã au dus la crearea de viituri mai ales pe pârâurile mici cum sunt Alunis, Vãrbilãu, Bertea, Stâmnic, Bãtrâneanca, Bughea, Lupa etc. S-au produs efecte in localitãtile: Alunis, Brebu, Bãtrâni, Bertea, Ceptura, Cerasu, Drajna, Dumbrãvesti, Mâneciu, Posesti, Podenii Noi, Starchiojd, Stefesti si Teisani.

In perioada 22.-24.03.2007 pe teritoriul judetului Prahova s-au inregistrat precipitatii abundente cu caracter torential inregistrându-se localitatile, Bãltita -64.1 l/mp, Azuga 138.0 l/mp, Busteni -172.7 l/mp, Comarnic 146.0 l/mp, Secãria 156.0 l/mp, Valea Doftanei -155.5 l/mp, Tesila 151.5 l/mp, Paltinu- 156.9 l/mp, Câmpina 44.7 l/mp, Aricesti Rahtivani -67.6 l/mp, Cheia 175.5 l/mp, Mâneciu 95.0 l/mp, Starchiojd -122.5.0 l/mp, Vâlcãnesti 99.0 l/mp, Teisani 133.6 l/mp, Talea -124.2 l/mp, Provita de Sus 135.0 l/mp, Brãtãsanca 90.0 l/mp, Soimari 82.8 l/mp, Apostolache 88.0 l/mp, Gornet Cricov -70.0 l/mp, Alunis -112.5 l/mp, Vãrbilãu 104.1 l/mp. Urmare acestor precipitatii Teleajen s-au atins si depãsit in perioada 23-24.03.2007 cotele de apãrare pe râuri, astfel : Teleajen la statiile hidrometrice Cheia (CA + 45 cm, H = 145 cm, Q = 31.2 mc/s), Gura Vitioarei ( CI +20 cm, H = 320 cm, Q = 260 mc/s) si Moara Domneascã (CP +40 cm, H

= 540 cm, Q = 511 mc/s), pe râul Prahova la statia hidrometricã Busteni (CI +5 cm, H = 155 cm, Q =

94.4 mc/s), la statia Prahova (CP +76 cm, H = 476 cm, Q = 484 mc/s ), pe râul Doftana la statia hidrometricã Tesila (CP +50 cm, H = 220 cm, Q = 249 mc/s), pe râul Cricovul Sãrat (CA +10 cm, H = 240 cm, Q = 60 mc/s) la statia hidrometricã Ciorani si pârâul Azuga la statia hidrometrica Azuga (CI +15 cm, H = 145 cm, Q = 38.2 mc/s).

Comarnic, Breaza, Cornu, Mâneciu,

Dumbrãvesti, Teisani, Gura Vitioarei, Vâlcãnesti, Cerasu, Drajna, Râfov, Drãgãnesti, Valea Doftanei, Provita de Sus, Provita de Jos, Soimari, Apostolache, Mânesti, Bertea, Alunis, Ceptura.

S-au produs efecte in localitãtile: Azuga, Busteni, Sinaia,

In perioada 6- 9 martie 2009 pe teritoriul judetului Prahova s-au inregistrat precipitatii abundente producându-se cresteri de debite pe cursurile de apã, cu depãsiri ale cotelor de apãrare pe râurile Prahova, Doftana si Cricovul Dulce. Precipitatiile cãzute in perioada analizatã au dus la crearea de viituri mai ales pe pârâurile mici cum sunt Vãrbilãu, Bertea, Telega, Provita, Zeletin etc. S-au atins si depãsit in data de 07.03.2009 cotele de apãrare pe râuri, astfel: Doftana, la statia hidrometrica Tesila ( CA +30 cm, H = 100 cm, Q = 34.1 mc/s), Prahova la statia hidrometrica Prahova ( CA +30 cm, H = 280cm, Q = 189 mc/s) si pe Cricovu Dulce la statia hidrometricã Bãltita ( CA +10 cm, H = 210 cm, Q = 140 mc/s). S-au produs efecte in localitãtile: Breaza, Comarnic, Bertea, Telega, Posesti, Aricestii Zeletin, Cornu, Provita de Sus, Brebu, Mãgureni, Mãgurele, Pãcureti si Stefesti.

Anul 2009 s-a incadrat in mediile hidro-climatologice generale, caracteristice zonei geografice

a judetului Prahova. Repartitia precipitatiilor in cursul anului a fost uniforma, dar s-au inregistrat si

perioade in care acestea au fost mai insemnate cantitativ, fiind insotite si de viituri pe principalele rauri monitorizate, care s-au situat intre cotele de atentie si cotele de inundatie. In perioada 26.01.2009 28.01.2009 s-au inregistrat cresteri usoare de debite pe majoritatea raurilor din judet, cu atingerea si depasirea cotei de atentie la Statia Hidrometrica Tesila: C.A.+17cm,

Q=22.2mc/s

In perioada 5.03.2009 7.03.2009 s-au inregistrat cresteri de debite pe majoritatea raurilor din judet, cu atingeri sau depasiri ale cotelor de aparare urmatoarele statii hidrometrice: Tesila (C.A.+30cm, Q=34.1mc/s); Baltita (C.A.+10cm, Q=140mc/s); Azuga (atingere C.A. Q=10.0mc/s) In perioada 30.05.2009 2.06.2009 s-au inregistrat cresteri de debite pe majoritatea raurilor

din judet, cu atingeri sau depasiri ale cotelor de aparare urmatoarele statii hidrometrice: Busteni Prahova (C.A.+6cm, Q=36.8mc/s); Azuga (atingere C.A. Q=28.2mc/s); Cheia (C.A.-2cm, Q=9.54mc/s); Tesila (C.A.+20cm, Q=28.2mc/s)

Nesecret Pagina 13 din 142

Tesila (C.A.+20cm, Q=28.2mc/s) Nesecret Pagina 13 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66,
Tesila (C.A.+20cm, Q=28.2mc/s) Nesecret Pagina 13 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66,
Tesila (C.A.+20cm, Q=28.2mc/s) Nesecret Pagina 13 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66,

str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66, Fax: 0244.59.53.66 E-mail: isu_ph@isuprahova.ro

SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA
SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA

In data de 29.06.2009 la Statia Hidrometrica Ciorani s-a inregistrat depasirea cotei de atentie cu 60cm, Q=97.4mc/s In perioada 12.07.2009 13.07.2009 s-au inregistrat cresteri de debite pe majoritatea raurilor din judet, cu atingeri sau depasiri ale cotelor de aparare urmatoarele statii hidrometrice: Busteni Prahova (C.A.+22cm, Q=52.9mc/s); Prahova-Tinosu (C.A.+100cm, Q=273mc/s); Azuga (C.A.+50cm, Q=43.3mc/s); Tesila (C.A.+33cm, Q=37.6mc/s); Cheia (C.A.+3cm, Q=10.9mc/s) In data de 20.10.2009 s-au inregistrat usoare cresteri de debite pe sectoarele de munte ale raurilor din judet, iar la Statia Hidrometrica Tesila, cota de atentie a fost depasita cu 40cm,

Q=47.5mc/s

Anul 2010, asemanator anului 2009, s-a incadrat in mediile hidro-climatologice generale, caracteristice zonei geografice a judetului Prahova. Repartitia precipitatiilor in cursul anului a fost uniforma, dar s-au inregistrat si perioade in care acestea au fost mai insemnate cantitativ, fiind insotite si de viituri pe principalele rauri monitorizate, care s-au situat intre cotele de atentie si cotele de inundatie. In data de 11.01.2010 la Statia Hidrometrica Ciorani s-a inregistrat o crestere de debit care s-a situat cu 10cm sub cota de atentie (C.A.-10, Q=49.3mc/s) In perioada 13.02.2010 22.02.2010 s-au inregistrat fenomene de iarna cu o intensitate foarte mare, in urma carora s-au produs cresteri de nivel cu atingerea sau depasirea cotelor de atentie la urmatoarele statii hidrometrice: Ciorani (pod de gheata si zapor, C.A.+160cm); Baba Ana (pod de gheata stratificat C.A.+50cm); Adancata (pod de gheata si zapor C.A.+16cm); Moara Domneasca (nivel la liber, fara fenomen C.A.+92cm, Q=241mc/s) In perioada 15.05.2010 31.05.2010 s-au inregistrat cresteri de debite pe majoritatea raurilor din judet, cu atingeri sau depasiri ale cotelor de aparare urmatoarele statii hidrometrice: Moara Domneasca (C.A.+92cm, Q=241mc/s); Baltita (C.A.+10, Q=140mc/s); Adancata (atingere C.A.

Q=188mc/s)

In perioada 19.06.2010 23.06.2010 s-au inregistrat cresteri de debite pe majoritatea raurilor din judet, cu atingeri sau depasiri ale cotelor de aparare urmatoarele statii hidrometrice: Tesila (C.P.+10cm, Q=128mc/s); Prahova-Tinosu (C.A.+90cm, Q=212mc/s) In perioada 15.07.2010 25.07.2010 s-au inregistrat cresteri de debite, cu atingeri sau depasiri ale cotelor de aparare urmatoarele statii hidrometrice: Varbilau (C.P.+78cm, Q=91.0mc/s); Tesila (C.I.+15cm, Q=80.6mc/s)

Anul 2011 s-a caracterizat prin scaderea precipitatiilor sub mediile climatologice generale caracteristice zonei geografice a judetului Prahova. Repartitia precipitatiilor desi deficitara in cursul anului sub raport cantitativ a fost uniforma, cu mici perioade in care acestea au fost mai bogate, nefiind insotite de viituri pe raurile monitorizate.

Anul 2012 s-a incadrat in mediile hidro-climatologice generale, caracteristice zonei geografice a judetului Prahova. Repartitia precipitatiilor in cursul anului a fost uniforma, dar s-au inregistrat si perioade in care acestea au fost mai insemnate cantitativ, fiind insotite si de viituri pe principalele rauri monitorizate, care s-au situat intre cotele de atentie si cotele de inundatie. In perioada 15.04.2012 17.04.2012 s-au inregistrat cresteri de debite, cu atingeri sau depasiri ale cotelor de aparare urmatoarele statii hidrometrice: Ciorani (C.A.+90cm, Q=129mc/s); Azuga (atingere C.A. Q=9.0mc/s) In perioada 19.05.2012 2.06.2012 s-au inregistrat cresteri de debite pe majoritatea raurilor din judet, cu atingeri sau depasiri ale cotelor de aparare urmatoarele statii hidrometrice: Valenii de Munte (C.A.+10cm, Q=106mc/s); Moara Domneasca (C.P.+42cm, Q=371mc/s); Ciorani (C.P.+20cm, Q=304mc/s); Adancata (C.A.+54cm, Q=253mc/s); Baba Ana (C.I.+40cm, Q=37.8mc/s); Varbilau (C.I.+52cm, Q=109mc/s); Tesila (C.P.+4cm, Q=72.6mc/s); Azuga (C.A.+cm, Q=10.1mc/s)

Nesecret Pagina 14 din 142

Azuga (C.A.+cm, Q=10.1mc/s) Nesecret Pagina 14 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66,
Azuga (C.A.+cm, Q=10.1mc/s) Nesecret Pagina 14 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66,
Azuga (C.A.+cm, Q=10.1mc/s) Nesecret Pagina 14 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66,

str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66, Fax: 0244.59.53.66 E-mail: isu_ph@isuprahova.ro

SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA
SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA

2.3.3. Temperaturi - lunară şi anuală

Climatul temperat continental specific ţării noastre, se distinge în judeţul Prahova prin cele trei tipuri de climate: de munte, de deal şi de câmpie. Climatul de munte: se caracterizează prin temperaturi medii anuale cuprinse între 2 şi 4 0 C până la 1500 m altitudine, şi de – 2 o C la peste 1500 m altitudine. Temperaturile medii au valori de

8 o C iarna şi 11 o C vara. La Staţia Meteorologică Vârfu Omu (la 2504 m altitudine) se înregistrează cele

mai scăzute valori medii anuale de temperatură din întregul arc carpatic, şi anume – 2,6 0 C. Regimul precipitaţiilor este însemnat, înregistrându-se cantităţi medii de 800-1000 mm anual până la 1500 m altitudine, şi de 1000-1200 mm anual, la peste 1500 m altitudine. Regimul eolian este dominat de vânturile din N, NE şi NV. La Staţia Meteorologică Vârfu Omu vânturile puternice deţin în medie 40%, cele moderate 54%, iar cele slabe 6%, viteza medie a vântului fiind de 8 m/s. În Munţii Bucegi, Baiului sau Ciucaş, în zonele expuse viteza vântului depăşeşte 60 m/s la trecerea fronturilor atmosferice. Pe văile adăpostite, se înregistrează viteze medii de 2 m/s, iar pe culoarul văii Prahova, 3 m/s.

Climatul de deal: temperaturile medii anuale se încadrează între 8 o C (spre zona de contact cu muntele) şi 10 o C. Temperaturile mai ridicate din zona subcarpatică se datorează vânturilor de tip föehn (îndeosebi primăvara) şi a ciclonilor retrograzi, mai ales toamna. Precipitaţiile medii anuale au valori de 800 mm în partea de nord şi până la 600 mm în partea sudică a zonei deluroase. Climatul de câmpie: se caracterizează printr-o repartiţie relativ uniformă a elementelor climatice. Temperaturile medii anuale sunt de 10,2 o C până la 10,6 o C, iar cantităţile medii anuale de precipitaţii sunt de 500-600 mm. Vânturile dominante sunt cele de NE. În regiunea montană şi de deal se pot sesiza diferenţieri climatice între zonele depresionare şi culmile înalte. Inversiunile locale de temperatură apar în zonele depresionare subcarpatice (Câmpina, Vălenii de Munte, Slănic, Vâlcăneşti) şi pe văile largi, cu brume timpurii toamna şi târzii primăvara. Regiunile de câmpie şi de deal înregistrează timp de 10 luni pe an valori medii de peste 0 o C, în timp ce în zona montană, numai 8 luni pe an sau chiar 5 luni pe an, la Vf. Omu. Temperaturile cele mai scăzute se înregistrează în luna ianuarie (medii multianuale:– 2,5 o C la Ploieşti, – 2,1 o C la Câmpina, 5,4 o C la Sinaia, - 10,5 o C la Vârfu Omu). Valorile de temperaturi medii multianuale cele mai ridicate se înregistrează în luna iulie: 21,2 o C la Ploieşti, 19,0 o C la Câmpina, 12,3 o C la Sinaia (cota 1500) şi, în luna august, 5,3 o C la Vf. Omu. Fenomenul de secetă se manifestă în luna iulie şi se accentuează în luna august. Acest fenomen se produce datorită stagnării aerului uscat, tropical, o perioadă mai îndelungată în zona Bărăganului şi a zonei deluroase.

2.3.4. Fenomene meteorologice extreme.

crivăţul – iarna, în zona de câmpie şi în zonele joase deluroase, apar invazii de aer rece şi foarte rece, însoţite de vânt, provenite din aria anticiclonului siberian.

foehnul - vânt local ce bate mai ales primăvara, în zona subcarpatică, datorită revărsărilor de aer din Transilvania peste arcul montan carpatic şi a încălzirii acestuia la coborâre peste pantele

munţilor. Vânturile de tip foehn duc la înseninări, topirea mai repede a stratului de zăpadă şi creşterea temperaturii cu 3, până la 5 o C.

ceaţa - fenomen frecvent în zona de munte: 290 zile pe an la Vf. Omu, 77 zile la Sinaia - cota 1500, şi mai puţin frecventă la deal – 15 zile pe an la Câmpina şi 20 zile pe an la Ploieşti.

chiciura - fenomen periculos pentru toate tipurile de transport pe cablu (energie electrică, teleferic, telecabină). În zona de munte se înregistrează între 15 şi 25 zile pe an, iar în zona de deal şi câmpie, între 2 şi 5 zile pe an, în medie.

grindina - fenomen periculos înregistrat în perioada aprilie-octombrie. Numărul mediu de zile pe an cu grindină este de 2 - 4 zile în zona de munte, şi de 2 cazuri pe an în medie în zonele de deal şi câmpie. Numărul de zile cu precipitaţii solide (ninsoare, măzăriche) variază în medie între 107 zile pe

an la Vf. Omu şi 65 de zile la Sinaia - cota 1500, 29 zile la Câmpina şi 28 zile la Ploieşti.

Nesecret Pagina 15 din 142

şi 28 zile la Ploieşti. Nesecret Pagina 15 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon:
şi 28 zile la Ploieşti. Nesecret Pagina 15 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon:
şi 28 zile la Ploieşti. Nesecret Pagina 15 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon:

str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66, Fax: 0244.59.53.66 E-mail: isu_ph@isuprahova.ro

SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA
SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA

Numărul de zile cu precipitaţii lichide (ploaie, burniţă) este în medie de 115 zile pe an la Ploieşti, 109 zile pe an la Câmpina, 99 zile pe an la Sinaia - cota 1500 şi 69 zile pe an la Vf. Omu.

2.4. REŢEAUA HIDROGRAFICĂ

Dependentă de toţi ceilalţi factori fizico-geografici şi ai mediului natural, reţeaua hidrografică a judeţului Prahova însumează o lungime de peste 1786 km cursuri de apă, cu o suprafaţă totală a bazinului hidrografic de 4425 kmp. Principalul colector al râurilor este Prahova, cu o lungime de 176 km (din care primii 6 km sunt pe teritoriul judeţului Braşov, iar ultimii pe teritoriul judeţului Ilfov), cu o serie de afluenţi din zona carpatică şi subcarpatică, având la ieşirea din judeţ un debit mediu multianual de 23 m 3 /s. Afluenţii mai importanţi ai Prahovei în cadrul judeţului sunt, din amonte in aval: Doftana, Teleajenul şi Cricovul. Reţeaua hidrografică traversează judeţul în direcţia nord-sud prezentând şi o înclinare sud- estică spre zona de divagare din subcarpaţii de curbură. De asemenea, o caracteristică principală o constituie regimul hidrotehnic torenţial, cu amplitudini extreme între apele mici şi mari (râul Teleajen la ape mici în zona de câmpie prezintă debit de 8-9 m 3 /s, iar la debite mari poate să ajungă la 8-900 m 3 /s). Din această cauză partea de sud a judeţului este expusă la inundaţii. Un tablou al principalelor cursuri de apă este prezentat în tabelul de mai jos:

Nr.

Cursul de apã

Lungime

Lungime

Altitudine (m)

Suprafata

Altitudinea

crt.

totalã

pe teritoriul

   

k/mp

medie (m)

km

judetului

amonte

aval

1.

Cricovul Dulce

80

30

700

115

570

387

2.

Proviţa

48

48

720

183

204

433

3.

Târse

8

8

720

470

10

602

4.

Iazul Morilor Prahova

25

25

300

156

28

248

5.

Prahova

193

171

1100

56

3738

541

6.

Azuga

23

23

1600

938

88

1360

7.

Doftana

51

51

1400

361

410

1038

8.

Păltinoasa

8

8

1030

612

19

938

9.

Secăria

8

8

9950

605

15

923

10.

Teleajen

122

122

1760

81

1656

493

11.

Telejenel

22

22

1760

600

74

1180

12.

Drajna

25

25

1020

352

106

647

13.

Ogretineanca

11

11

760

398

30

581

14.

Bughea

18

18

560

273

27

444

15.

Vărbilău

37

37

1260

238

217

626

16.

Aluniş

10

10

700

378

53

632

17.

Bertea

14

14

900

380

35

707

18.

Slãnic

18

18

860

312

44

517

19.

Telega (Mislea)

30

30

700

208

182

388

20.

Iazul Morilor Teleajen

26

26

300

131

174

231

21.

Dâmbu

39

39

340

101

190

238

22.

Cosmina

24

24

610

221

67

401

23.

Ghighiu

10

10

125

97

23

120

24.

Leaotul

47

47

260

80

176

179

25.

Cricovul Sărat

94

94

600

63

809

287

26.

Tohăneanca

20

20

450

59

563

161

27.

Bălana

39

39

400

59

190

151

28.

Stâmnic

12

12

810

365

59

677

29.

Bătrâneanca

13

13

900

420

35

738

30.

Zeletin

19

19

740

345

40

559

31.

Crasna

22

20

500

247

47

360

32.

Erniereasa

6

6

1100

700

11

1059

33.

Viroaga

15

15

145

110

37

133

Nesecret Pagina 16 din 142

15 145 110 37 133 Nesecret Pagina 16 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon:
15 145 110 37 133 Nesecret Pagina 16 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon:
15 145 110 37 133 Nesecret Pagina 16 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon:

str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66, Fax: 0244.59.53.66 E-mail: isu_ph@isuprahova.ro

SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA 34. Matiţa 24 24 640 149 234 344
SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA
34. Matiţa
24
24
640
149
234
344
35. Tulburea
7
7
500
237
14
36. Lopatna
23
23
640
192
85
374

Situaţia scurgerilor de pe versanţi din perioada 2009 - 2015

Anul

 

Perioada

Comuna

Localitate

Tip scurgere

 

versanti

torenti

2009

06

martie-09 martie

Bertea

Lutu Rosu

Da

 

2009

06

martie-09 martie

Provita de Sus

Provita de Sus

Da

 

2009

06

martie-09 martie

Stefesti

Stefesti

Da

 

2010

iunie-iulie

Scorteni

Scorteni

Da

 

2010

iunie-iulie

Cornu

Cornu de Jos

Da

Da

2010

iunie-iulie

Brebu

Pietriceaua

Da

Da

2010

iunie-iulie

Cerasu

Cerasu

Da

Da

2012

19

mai - 30 mai

Starchiojd

Starchiojd

Da

Da

2012

19

mai - 30 mai

Batrani

Batrani

Da

Da

2012

19

mai - 30 mai

Salcia

Salcia

 

Da

2012

19

mai - 30 mai

Breaza

cartier Valea Tarsei

Da

 

2012

19

mai - 30 mai

Predeal Sarari

Predeal Sarari

Da

 

2012

19

mai - 30 mai

Drajna

Drajna

 

Da

2014

25

iulie - 29 iulie

Provita de Sus

Provita de Sus

Da

 

2014

25

iulie - 29 iulie

Provita de Sus

Izvoru

Da

 

2014

25

iulie - 29 iulie

Provita de Sus

Valea Bradului

Da

 

2014

25

iulie - 29 iulie

Provita de Sus

Plaiu

Da

 

2014

25

iulie - 29 iulie

Magureni

Magureni

Da

 

2014

25

iulie - 29 iulie

Comarnic

Comarnic

 

Da

2014

25

iulie - 29 iulie

Poiana Campina

Bobolia

Da

Da

2014

25

iulie - 29 iulie

Poiana Campina

Pietrisu

Da

Da

2014

25

iulie - 29 iulie

Teisani

Olteni

Da

Da

2014

25

iulie - 29 iulie

Starchiojd

Starchiojd

Da

Da

2015

27

martie-31 martie

Slanic

Cartier Grosani

Da

 

2015

28

noiembrie-29 noiembrie

Bertea

Lutu Rosu

Da

Da

2015

28

noiembrie-29 noiembrie

Stefesti

Stefesti

Da

 

În judeţul Prahova sunt două baraje : Paltinu şi Măneciu si un baraj de priza Nedelea

Barajul MĂNECIU este amplasat pe pârâul Teleajen, la cca. 500 m aval de fosta confluenţă cu

pârâul Telejenel, pe domeniul public al statului şi se află în administrarea Administratiei Nationale „Apele Romane”- Administratia Bazinala de Apa Buzău- Ialomita - Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, cu sediul în Ploieşti, Strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 308. Coordonate geografice: 45°23′42″N, 25°57′51″E (45,3167 N, 25,9833 E). Funcţiile acumulării sunt următoarele:

alimentarea cu apă a zonei Ploieşti-Brazi-Teleajen (prin staţiile de tratare Măneciu şi Vălenii de Munte), cu funcţionarea interconectată cu acumularea Paltinu;

producerea de energie electrică prin C.H.E. Măneciu (Pi=10 MW) şi C.H.E. Izvoarele (Pi=16 MW);

atenuarea viiturilor şi apărarea împotriva inundaţiilor (volum de atenuare 5 hm3, volum protecţie 2 hm3);

asigurarea unui volum de apă pentru alte folosinţe în aval: nevoi gospodăreşti, irigaţii etc.

Nesecret Pagina 17 din 142

gospodăreşti, irigaţii etc. Nesecret Pagina 17 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66,
gospodăreşti, irigaţii etc. Nesecret Pagina 17 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66,
gospodăreşti, irigaţii etc. Nesecret Pagina 17 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66,

str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66, Fax: 0244.59.53.66 E-mail: isu_ph@isuprahova.ro

SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA
SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA

Lucrarea a fost încadrată în clasa I-a de importanţă. În conformitate cu NTLH 021-2000, barajul Măneciu este încadrat în categoria „B” de importanţă „deosebită”, pentru care este necesară o „urmărire specială” a comportării.

Barajul Paltinu este amplasat pe pârâul Doftana, afluent de stânga al râului Prahova, din judeţul Prahova, pe domeniul public al statului şi se află în administrarea Administratiei Nationale „Apele Romane”- Administratia Bazinala de Apa Buzău- Ialomita - Sistemul de Gospodarire a Apelor Prahova, cu sediul in Ploieşti, Strada Gh. Gr. Cantacizino, nr. 308.

Coordonate geografice:

Latitudine

= 45 15' N

Longitudine

= 25 44' E

Principalele folosinţe ale acumulării Paltinu (conform proiect şi folosinţelor asigurate în prezent)

sunt:

Alimentarea cu apă cu apă potabilă a centrelor populate din judeţul Prahova;

Alimentarea cu apă a industriilor din zonă;

Producerea de energie electrică, prin CHE situate în aval de acumulare;

Apărarea împotriva inundaţiilor şi atenuarea undelor de viitură;

Agrement.

CENTRALIZATOR LACURI ŞI SUPRAFEŢE DE APĂ

       

Suprafata

Nr.

crt.

Acumulare

Administrator

Curs de apa

lac/amenajare

(ha)

1.

VOILA

A.N.ApeleRomane-A-

Doftana

1,90

E.S.Z.Prahova

2.

BAC LUNCA MARE

A.N.ApeleRomane-A-

Doftana

2.20

E.S.Z.Prahova

3.

VALENII DE MUNTE

A.N.ApeleRomane-A-

Teleajen

0.70

E.S.Z.Prahova

4.

PAREPA

SC PISCICOLA

BALANA

 

PRAHOVA SRL

(FERMA

33,51

5.

BALANA

Com.Fulga

PAREPA)

 

BALANA

73,48

6.

VALEA RAZBOIULUI

(FERMA

 

FULGA)

81,62

7.

FULGA - baraj I0

16,26

8.

FULGA-baraj I1

64,58

9.

FULGA-baraj I2

26,44

10.

FULGA -baraj I3

74,03

11.

BOLDESTI GRADISTEA - baraj I2

SC PISCICOLA PRAHOVA SRL Com.Fulga

GHIGHIU

166,83

12.

BOLDESTI GRADISTEA - baraj I1

SC FISHPLAN SRL

GHIGHIU

110,02

13.

 

SC TONI ECO FISHING SRL Com.Podenii Noi

Valea

 

MEHEDINTA

Rahova

6,50

 

Afl. Matita

Nesecret Pagina 18 din 142

6,50   Afl. Matita Nesecret Pagina 18 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66,
6,50   Afl. Matita Nesecret Pagina 18 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66,
6,50   Afl. Matita Nesecret Pagina 18 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66,

str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66, Fax: 0244.59.53.66 E-mail: isu_ph@isuprahova.ro

SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA 14. MAGULA SC RADU HANUL PIRATILOR SNC Com.
SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA
14.
MAGULA
SC RADU HANUL PIRATILOR
SNC
Com. Tomsani
Sat Magula
Calmatui
Afl.
`6,50
necadastrat
PRIMARIA com.Tomsani
Valea
15. TOMSANI II
12,00
Razboiului
16. PAREPA- RUSANI - I
SC Claudiu si Lucian SRL
Valea
13,00
Razboiului
17. SALCIILE 1 ( La vaci)
PF Negoita Ion
Com Salciile
Toti
3,54
18. SALCIILE 2 (Bun Noroc)
SC ALIGEO COMPANY SRL
Com. Salciile
Toti
6,61
19. SALCIILE 3 ( Dintre sate)
SC KADONIA GROUP IMPEX
SRL
Com Brazi, sat Batesti
Toti
10,34
20. SALCIILE 4 ( La Moara)
SC VALEA TOLII SRL
Com Salciile
Toti
17,75
21. SALCIILE 5 ( Balta Enache)
PF Gheorghe Cristian
Toti
13,84
22. PAULESTI
SC CTENO FAR SRL
Com Paulesti
Dambu
21,00

Acumulări piscicole şi iazuri:

 

Denumire

Localizare

Bazin

H

H

S

V

Administrator

acumulare

hidrografic/

baraj

dig

( ha )

(mii mc)

subbazin

(m)

(m)

 

Păuleşti 1

Păuleşti

Ialomiţa/Dâmbu

-

4-4,5

5,71

74

Păuleşti 2

Păuleşti

Ialomiţa/Dâmbu

 

9,32

130

Păuleşti 3

Păuleşti

Ialomiţa/Dâmbu

 

6,58

99

Boldeşti-

Boldeşti

Ialomiţa/Ghighiu

7

3,5-4

97,5

1463

Grădiştea 1

Grădiştea

S.C. Piscicola

Boldeşti

Boldeşti

Ialomiţa/Ghighiu

7

 

123,4

2221

Prahova S.A.

Grădiştea 2

Grădiştea

Fulga

Parepa

Fulga

Ialomiţa/V.Răzb.

4,5

 

33,51

436

Valea

Fulga

Ialomiţa/Bălana

5

3-3,5

81,62

1224

Războiului

Bălana

Fulga

Ialomiţa/Bălana

4,5

 

73,48

1111

Fulga 0

Fulga

Ialomiţa/Bălana

3,5

 

16,26

519

Fulga 1

Fulga

Ialomiţa/Bălana

3,5

 

64,58

969

Fulga 2

Fulga

Ialomiţa/Bălana

3

2

26,44

200

Fulga 3

Fulga

Ialomiţa/Bălana

3

2

74,03

540

 

Tinosu 1

Tinosu

Ialomiţa/Viişoara

-

1,5-

0,8

8,4

P.F. Stancu

3,5

Gh.Anca

Tinosu 2

Tinosu

Ialomiţa/Viişoara

-

 

1,1

11,7

 

Pleaşa 1

Bucov

Ialomiţa/Iazul

-

4-4,5

4,1

41

S.C.

Morilor Teleajen

Recunoştinţa

Pleaşa 2

Bucov

Ialomiţa/Iazul

-

 

5,1

40,8

S.R.L.

Morilor Teleajen

Pleaşa 3

Bucov

Ialomiţa/Iazul

-

 

8,45

67,6

Morilor Teleajen

Pleaşa 4

Bucov

Ialomiţa/Iazul

-

 

1,5

12

Morilor Teleajen

 

Bucov 1

Bucov

Ialomiţa/Iazul

 

1-1,5

0,26

3,24

S.C. Diesel

Morilor Teleajen

Impex S.R.L.

Bucov 2

Bucov

Ialomiţa/Iazul

 

0,44

6,22

Morilor Teleajen

 

Nesecret Pagina 19 din 142

Morilor Teleajen   Nesecret Pagina 19 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66,
Morilor Teleajen   Nesecret Pagina 19 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66,
Morilor Teleajen   Nesecret Pagina 19 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66,

str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66, Fax: 0244.59.53.66 E-mail: isu_ph@isuprahova.ro

SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA Bucov 3 Bucov Ialomiţa/Iazul 0,84 12,7 Morilor Teleajen
SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA
Bucov 3
Bucov
Ialomiţa/Iazul
0,84
12,7
Morilor Teleajen
Bucov 4
Bucov
Ialomiţa/Iazul
-
1,54
20,07
Morilor Teleajen
Bucov 5
Bucov
Ialomiţa/Iazul
2,02
27,12
Morilor Teleajen
Bucov 6
Bucov
Ialomiţa/Iazul
3,52
52,9
Morilor Teleajen
Bucov 7
Bucov
Ialomiţa/Iazul
2,04
30,69
Morilor Teleajen
S.C. Radu
Tomşani 1
Tomşani
Ialomiţa/V. Răzb.
5,5
3,5
4,04
150
Hanul Piraţilor
sat Măgula
Tomşani 2
Tomşani
Ialomiţa/V.Răzb.
8
-
11,68
150
Primăria
sat Măgula
Tomşani
S.C. Lufăr
Fânari
Gorgota
Ialomiţa/Prahova
1,5
-
21,64
433
Trade S.R.L.
Sat Fânari
Bucureşti
Plumpeş 1
Târgşoru
Ialomiţa/Viişoara
-
1,16
16,2
S.C. Plumpes
Vechi
2,5-3
S.R.L.
Plumpeş 2
Târgşoru
Ialomiţa/Viişoara
-
0,3
4,8
Vechi
Brăteşti 1
Şirna, sat
Ialomiţa/Viroaga
2,5
1,5-
3,3
36,6
P.F. Ghiţă Vasile
Brăteşti
2
“Pribeagul”
Brăteşti 2
Şirna, sat
Ialomiţa/Viroaga
2,5
1,5-2
3,6
39,6
Brăteşti
Sălciile 1
Sălciile
Ialomiţa/Toţi
5
- 3,54
49,5
Primăria Sălciile
(La Vaci)
Sălciile 2
Sălciile
Ialomiţa/Toţi
5
- 6,33
88,62
P.F. Răducanu
(Bun Noroc)
Săndel
S.C. Kadonia
Sălciile 3
Sălciile
Ialomiţa/Toţi
5
- 10,34
155
Group Impex
(Dintre Sate)
S.R.L.
S.C. Valea Ţolii
S.R.L.
Sălciile 4
Sălciile
Ialomiţa/Toţi
7
- 17,75
284
(La Moară)
P.F. Gheorghe
Sălciile 5
Sălciile
Ialomiţa/Toţi
8
- 13,84
235
Cristian
(Balta
Enache)
S.C. MadecCom
Sărături
Sălciile
Ialomiţa/Toţi
5
- 14,53
189
S.R.L. Berceni
Petromservice
Vărbila
Iordăcheanu
Ialomiţa/Vărbila
-
4-5
2,2
140
Ploieşti
Mărginenii
Filipeştii de
Ialomiţa/Proviţa
4
-
11
82
Primăria
Filipeştii de Târg
de Jos
Târg
Mehedinţa 1
Podenii Noi
Ialomiţa/Sărăţel
5
-
3,5
105
S.C. Corona
Mehedinţa 2
Podenii Noi
Ialomiţa/Sărăţel
-
2,5
0,46
2,3
Verde SRL
Ploieşti
Gornet
Com. Gornet
Ialomiţa/Sărăţel
4
-
1
35
Primăria Gornet
Cricov
Cricov
Cricov

Lucrările de îndiguire sunt calculate la probabilitatea de depăşire proiectată reală în procent de 5%, la fiecare indiguire este asigurată permanenţa de personal specializat care monitorizează evoluţia

Nesecret Pagina 20 din 142

care monitorizează evoluţia Nesecret Pagina 20 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66,
care monitorizează evoluţia Nesecret Pagina 20 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66,
care monitorizează evoluţia Nesecret Pagina 20 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66,

str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66, Fax: 0244.59.53.66 E-mail: isu_ph@isuprahova.ro

SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA
SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA

debitelor şi a nivelurilor de apă din râuri. Lucrările hidrotehnice de îndiguire sunt verificate de specialişti care constată gradul de rezistenţă şi uzură. Avarierea acestor lucrări hidrotehnice poate duce la inundaţii importante cum ar fi locuinţe, anexe gospodăreşti, terenuri arabile sau agenţi economici aflaţi în zonă.

       

Timpul de propagare al undei de viitura

Obiective inundabile

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

Localizare hidrografică

Puncte critice existente

     

Lucrări de traversare Nu este cazul

   

ÎNDIGUIRE RÂU CRICOVUL DULCE-

1 MĂNESTI + BALTIŢA

COMUNA MĂNEŞTI Cod GIS:

Bazin: Ialomiţa Curs de apă: Cricovul Sărat

Zone endemice de producere a grifoanelor Nu este cazul

10 ha

-

pasune; 20

ha teren

Eroziuni de mal Nu este cazul

arabil

     

Zone sub cota proiectată Nu este cazul

     

Lucrări de traversare Nu este cazul

 

Complex

 

porcine

ÎNDIGUIRE

COMUNA GHERGHIŢA Cod GIS:

Bazin: Ialomiţa Curs de apă: Prahova

Zone endemice de producere a grifoanelor Nu este cazul

(SC Atlas

2 COMPLEX

90min

Invest

SRL) Soc.

GHERGHIŢA

Eroziuni de mal Nu este cazul

Comercial

 

a. 30

Zone sub cota proiectată Nu este cazul

gospodarii

     

Lucrări de traversare Nu este cazul

 

3

gospodarii

COMUNA BRĂTEŞTI Cod GIS: - Bazin: Ialomiţa Curs de apă: Cricovul Sărat

 

ÎNDIGUIRE ŞIRNA -

3 BRĂTEŞTI

Zone endemice de producere a grifoanelor Nu este cazul

; sediul

1

h

Caitong Internatio nal; 1 km DC 106

Eroziuni de mal Nu este cazul

 
     

Zone sub cota proiectată Nu este cazul

     

Lucrări de traversare Nu este cazul

 

Baraj

priza

 

Nedelea,

COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI Cod GIS:

aparare de

ÎNDIGUIRE RÂU

Zone endemice de producere a grifoanelor Nu este cazul

mal

PRAHOVA -

L=700 m,

4 ARICEŞTII

Bazin: Ialomiţa Curs de apă: Prahova

 

2

h

L=3700

RAHTIVANI

   

m

 

Eroziuni de mal Nu este cazul

dig dalat

L=1600 m

 

Zone sub cota proiectată Nu este cazul

epiuri L=

700 m

     

Lucrări de traversare Nu este cazul

   

ÎNDIGUIRE RÂU

COMUNA DRAGĂNEŞTI Cod GIS:

Zone endemice de producere a grifoanelor Nu este cazul

5 PRAHOVA -

TUFANI

Bazin: Ialomiţa Curs de apă: Prahova

2

h

30 min

253

gospodarii

Eroziuni de mal Nu este cazul

Nesecret Pagina 21 din 142

Eroziuni de mal Nu este cazul Nesecret Pagina 21 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti
Eroziuni de mal Nu este cazul Nesecret Pagina 21 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti
Eroziuni de mal Nu este cazul Nesecret Pagina 21 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti

str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66, Fax: 0244.59.53.66 E-mail: isu_ph@isuprahova.ro

SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA Zone sub cota proiectată Nu este cazul Lucrări
SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA
Zone sub cota proiectată
Nu este cazul
Lucrări de traversare
Nu este cazul
146
gospodarii
; teren
ÎNDIGUIRE RÂU
6 TELEAJEN RÂFOV -
MOARA
DOMNEASCĂ
COMUNA RÂFOV
Cod GIS:
Zone endemice de producere a
grifoanelor Nu este cazul
arabil 10
-
ha; teren
Bazin: Ialomiţa
Curs de apă: Teleajen
Eroziuni de mal
Nu este cazul
intravilan
22ha;
padure 50
Zone sub cota proiectată
Nu este cazul
ha.
Lucrări de traversare
Nu este cazul
ÎNDIGUIRE RÂU
COMUNA DUMBRAVA
TELEAJEN
Bazin: Ialomiţa
Curs de apă: Teleajen
Zone endemice de producere a
grifoanelor Nu este cazul
87
-
7 DUMBRAVA -
gospodarii
ZĂNOAGA
Eroziuni de mal
Nu este cazul
Zone sub cota proiectată
Nu este cazul
Lucrări de traversare
Nu este cazul
COMUNA BOLDEŞTI-
GRĂDIŞTEA
Cod GIS: -
Bazin: Ialomiţa
Curs de apă: RÂIOSUL
Statie
pompare
DIGURI
8 LONGITUDINALE
Zone endemice de producere a
grifoanelor Nu este cazul
ANIF
45 min
10 ha
RÂIOSU
Eroziuni de mal
Nu este cazul
teren
agricol
Zone sub cota proiectată
Nu este cazul

2.5 POPULAŢIA. EVOLUŢIA POPULAŢIEI ŞI POTENŢIALUL DEMOGRAFIC Populaţia judeţului Prahova dupa domiciliu la 1 ianuarie 2015 a fost de 813.759 locuitori, avand

o pondere de 3,65% in populatia Romaniei si 24,8% in populatia Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia. Raportată la suprafaţa judeţului, rezultă o densitate a populaţiei, la 1 ianuarie 2015, de 172,5

locuitori / km 2 . În mediul urban sunt inregistrati 416.859 locuitori, iar în mediul rural 396.900 locuitori, gradul

de urbanizare fiind de 51,22%.

Populaţia municipiului Ploieşti a fost de 234.969 locuitori, reprezentând aproximativ 28,9% din populaţia judeţului iar a mun. Campina 37896 locuitori.

Din punct de vedere al structurii pe sexe, populaţia se caracterizează printr-o uşoarã predominare a populaţiei feminine (51,52%), raportul între sexe pe total judeţ fiind de 94 persoane de sex masculin

la 100 persoane de sex feminin.

Începând din anul 1990 populaţia judeţului a înregistrat o continuă scădere, într-un ritm mediu anual de -0,3%.

Nesecret Pagina 22 din 142

-un ritm mediu anual de -0,3%. Nesecret Pagina 22 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti
-un ritm mediu anual de -0,3%. Nesecret Pagina 22 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti
-un ritm mediu anual de -0,3%. Nesecret Pagina 22 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti

str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66, Fax: 0244.59.53.66 E-mail: isu_ph@isuprahova.ro

SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA
SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA

Populaţia dupa domiciliu, pe localităţi, medii de rezidenta şi sexe - la 1 ianuarie 2015-

- persoane -

   

Număr persoane

Ponderea populaţiei faţă de total

JUDET/ MEDIU DE REZIDENTA/ LOCALITATE

Total

Masculin

Feminin

Masculin

Feminin

TOTAL JUDET

813759

394475

419284

48,5%

51,5%

MEDIU URBAN

416859

197228

219631

47,3%

52,7%

MUNICIPIUL PLOIESTI

234969

109972

124997

46,8%

53,2%

MUNICIPIUL CAMPINA

37896

17760

20136

46,9%

53,1%

ORAS AZUGA

4891

2348

2543

48,0%

52,0%

ORAS BAICOI

19236

9296

9940

48,3%

51,7%

ORAS BOLDESTI-SCAENI

11610

5668

5942

48,8%

51,2%

ORAS BREAZA

16845

8210

8635

48,7%

51,3%

ORAS BUSTENI

9997

4778

5219

47,8%

52,2%

ORAS COMARNIC

12560

6148

6412

48,9%

51,1%

ORAS MIZIL

16627

7995

8632

48,1%

51,9%

ORAS PLOPENI

9168

4500

4668

49,1%

50,9%

ORAS SINAIA

11749

5473

6276

46,6%

53,4%

ORAS SLANIC

6029

2917

3112

48,4%

51,6%

ORAS URLATI

11654

5684

5970

48,8%

51,2%

ORAS VALENII DE MUNTE

13628

6479

7149

47,5%

52,5%

MEDIU RURAL

396900

197247

199653

49,7%

50,3%

ADUNATI

2109

1068

1041

50,6%

49,4%

ALBESTI-PALEOLOGU

5632

2729

2903

48,5%

51,5%

ALUNIS

3431

1704

1727

49,7%

50,3%

APOSTOLACHE

2136

1084

1052

50,7%

49,3%

ARICESTII RAHTIVANI

8147

4059

4088

49,8%

50,2%

ARICESTII ZELETIN

1252

622

630

49,7%

50,3%

BABA ANA

4184

2099

2085

50,2%

49,8%

BALTA DOAMNEI

2417

1192

1225

49,3%

50,7%

BALTESTI

3800

1879

1921

49,4%

50,6%

BANESTI

5645

2746

2899

48,6%

51,4%

BARCANESTI

9694

4681

5013

48,3%

51,7%

BATRANI

2109

1075

1034

51,0%

49,0%

BERCENI

6359

3193

3166

50,2%

49,8%

BERTEA

3218

1641

1577

51,0%

49,0%

BLEJOI

8789

4300

4489

48,9%

51,1%

BOLDESTI-GRADISTEA

1781

865

916

48,6%

51,4%

BRAZI

8311

4037

4274

48,6%

51,4%

BREBU

7218

3642

3576

50,5%

49,5%

BUCOV

11174

5478

5696

49,0%

51,0%

CALUGARENI

1218

624

594

51,2%

48,8%

CARBUNESTI

1741

869

872

49,9%

50,1%

Nesecret Pagina 23 din 142

869 872 49,9% 50,1% Nesecret Pagina 23 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66,
869 872 49,9% 50,1% Nesecret Pagina 23 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66,
869 872 49,9% 50,1% Nesecret Pagina 23 din 142 str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66,

str. Rudului, nr. 96, Ploieşti Telefon: 0244.59.53.66, Fax: 0244.59.53.66 E-mail: isu_ph@isuprahova.ro

SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA
SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE A JUDEŢULUI PRAHOVA

CEPTURA

4715

2366

2349

50,2%

49,8%

CERASU

4692

2385

2307

50,8%

49,2%

CHIOJDEANCA

1633

861

772

52,7%

47,3%

CIORANI

6813

3375

3438

49,5%

50,5%

COCORASTII COLT

3005

1518

1487

50,5%

49,5%

COCORASTII MISLII

3425

1660

1765

48,5%

51,5%

COLCEAG

4877

2385

2492

48,9%

51,1%

CORNU

4306

2084

2222

48,4%

51,6%

COSMINELE

1042

520

522

49,9%

50,1%

DRAGANESTI

4940

2417

2523

48,9%

51,1%

DRAJNA

5431

2635

2796

48,5%

51,5%

DUMBRAVA

4472

2251

2221

50,3%

49,7%

DUMBRAVESTI

3727

1849

1878

49,6%

50,4%

FANTANELE

2067

994

1073

48,1%

51,9%

FILIPESTII DE PADURE

10528

5196

5332

49,4%

50,6%

FILIPESTII DE TIRG

8313

4196

4117

50,5%

49,5%

FLORESTI

7915

3949

3966

49,9%

50,1%

FULGA

3334

1646

1688

49,4%

50,6%

GHERGHITA

2009

1030

979

51,3%

48,7%

GORGOTA

5196

2553