Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE SCRISA LA CHIMIE SEMESTRUL I CLASA a IX-a

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II.

Completeaza spatiile libere cu una dintre variantele din paranteze: Pe substratul d exista orbitali (5/10). Intr-un .. pot fi maxim 2 e- (substrat/orbital). Neonul are configuratia 1s22s22p (5/6). Tabelul periodic are 8 grupe principale si secundare (8/10). Blocul f contine .. si lantanide (actinide/metale tranzitionale). Elementele din grupa a 18-a se mai numesc (halogeni/gaze rare). Orbitalul este zona din jurul nucleului in jurul careia electronii se deplaseaza cu forte foarte mari formand nori de electricitate .. (pozitiva/negativa). Caracterul metalic reprezinta usurinta metalelor de a forma ioni (pozitivi/negativi). Atunci cand o substanta poate fi in acelasi timp si baza, si acid aceasta se mai numeste substanta (amfotera/cu distare). Bazele foarte tari din cauza reactivitatii in prezenta hidrogenului se tin sub (apa/petrol). (2 pct. X 10 ex. = 20 pct.) Realizeaza corespondenta intre cele doua coloane:

1. B (Z=5) 2. P (Z=15) 3. K (Z=19) 4. Ga (Z=31)

a) [Ar] 3d104s24p1 b) [He] 2s22p1 c) [Ne] 3s23p3 d) [Ar] 4s1 e) [He] 2s12p2 f) [Ne] 3s23p4

(3 pct. X 4 ex. = 12 pct.)

III. Alege afirmatia/afirmatiile corecta/corecte: (5 puncte) a) Siliciul (14Si) este situate in perioada a 3-a, grupa a II-a; b) In substratul p pot fi maxim 3 electroni; c) Energia substratului 3d este mai mare decat a substratului 3p; d) Elementele care au electronul distinctiv in 4d se numesc lantanide. IV. Pune in spatiul dinainte fiecarei afirmatii A sau F: (12 puncte) 1. Caracterul nemetalic scade in frupa de sus in jos. 2. Sodiul are caracterul metalic mai mare decat aluminiul. 3. Na are caracterul metalic mai pronuntat decat Li. 4. Orbitalii aceluiasi substrat au energii diferite. 5. Nr. electronilor de pe ultimul strat indica numarul perioadei in care se afla elementul. 6. Electronii ocupa orbitalii in ordine succesiva a cresterii energiei lor. V. Rezolva urmatoarele exercitii: 1. Pentru Z=16, determina structura invelisului electronic, pozitia in tabelul periodic, caracterul chimic, formul oxidului in treapta superioara de valenta. (5 pct. + 3 pct. + 2 pct. + 2 pct. = 12 pct.) 2. Ordoneaza elementele Be, Mg, Ca in sensul cresterii razei atomice. (5 p.) 3. Defineste notiunile de: electron distinctiv, caracter nemetalic, miscare de spin si configuratie electronica. (3 pct. X 4 def. = 12 pct.) 4. Scrie felul ecuatiilor si rezova-le: (3 pct. X 4 def. = 12 pct.) a) Mg + O2 = ........ (reactie de .) b) Al(OH)3 = + (reactie de ) c) Na + H2O = .. + . (reactie de ) d) CuSO4 + NaOH = .. + .. (reactie de )

10 puncte oficiu