Sunteți pe pagina 1din 7

Matematica IX-Geometrie

Vectori

CAPITOLUL II - Informatii despre lectie -

1. Lectia I Operatii cu vectori 1.1 Informatii despre lectie


Pe baza informatiilor din acest capitol profesorul isi va forma o idee despre modul de prezentare a lectiei clasice in formatul electronic. Calcul vectorial elementar: folosirea retelelor de patrate pentru identificarea unui punct sau a unui vector. Operatii cu vectori: adunarea si scaderea vectorilor. Identificarea unui punct sau a unui vector intr-o retea de patrate. Adunarea si scaderea vectorilor (regula triunghiului si regula paralelogramului). Insusirea si aplicatiile relatiei lui Chasles. Adunarea mai multor vectori prin regula paralelogramului. Insusirea proprietatilor operatiilor cu vectori. Adunarea vectorilor. Vectori opusi. Scaderea vectorilor. Regula triunghiului (poligonului) Regula paralelogramului Relatia lui Chasles

Continut

Obiective

Notiuni cheie

Matematica IX-Geometrie

Vectori

1.2 Competente
Competentele se sistematizeaza in: - competente generale (reprezinta obiective cu un grad mare de generalizare) - competente specifice (reprezinta ceea ce se asteapta de la elev la sfarsitul lectiei/capitolului) Competenta generala 1. Utilizarea calculului vectorial in rezolvarea unor probleme de geometrie calitativa si metrica plana. Competenta specifica 1.1 Exercitii de calcul vectorial elementar (egalitatea a doi vectori,adunarea, scaderea). 1.2 Modelarea unei configuratii geometrice prin intermediul vectorilor. 1.3 Exercitii de identificare si constructie a unui punct sau a unui vector intr-o retea de patrate. 1.4 Modelarea unor situatii concrete si rezolvarea acestora cu ajutorul instrumentelor si al metodelor geometrice. 2. Identificarea unor invarianti si construirea 2.1 Folosirea unor enunturi generale pornind de generalizari ale unor enunturi. de la unul sau mai multe enunturi de acelasi tip(regula triunghiului poligonului); verificarea validitatii enunturilor formulate; elaborarea unei argumentatii (demonstratii) in sprijinul afirmatiilor formulate. 2.2 Exercitii de verificare a validitatii unor afirmatii pe cazuri particulare sau prin construirea unor exemple. 3. Aplicare de idei, reguli, metode 3.1 Particularizarea unor enunturi generale. matematice, in abordarea unor probleme 3.2 Aplicarea unor formule de calcul practice sau pentru structurarea unor situatii 3.3 Modelarea matematica a unor situatii. diverse. 4. Imaginarea si utilizarea unor reprezentari 4.1 Identificarea si descrierea cu ajutorul variate pentru intuirea, ilustrarea, unor desene, scheme, schite, etc. a unor clarificarea sau justificarea unor idei, relatii sau situatii. algoritmi, metode, etc. din domeniul 4.2 Interpretarea unor reprezentari. algebrei si geometriei studiate.

1.3 Structura lectiei pe etape si momente

Matematica IX-Geometrie -

Vectori

Planul de mai jos enumera etapele si momentele lectiei. Profesorul are posibilitatea de a alege si combina etapele intre ele astfel incat eficienta lectiei sa fie maxima. In functie de tipul orei, de obiectivele propuse si de strategia didactica utilizata, ordinea se poate schimba la fel si timpul alocat.

E1 Aplicatia 1 Adunarea vectorilor necoliniari M1.1 M1.2 Regula triunghiului. Regula paralelogramului. 5 5 10

E2 Aplicatia 2 Adunarea vectorilor coliniari de acelasi sens M2.1 M2.2 Regula triunghiului. Regula paralelogramului. 5 5 10

E3 Aplicatia 3 Adunarea vectorilor coliniari de sens opus M3.1 M3.2 Regula triunghiului. Regula paralelogramului. 5 5 10

E4 Activitatea 1 M4.1 Reprezentarea vectorilor in reteaua de patrate pentru fiecare caz in parte 20 20

1.4 Etapele lectiei

Matematica IX-Geometrie E1 Aplicatia 1 Adunarea vectorilor necoliniari Competente Timp de utilizare Modul de utilizare Cuprins Notiuni insusite de elevi

Vectori

Capitolul prezinta pe scurt etapele programului si informatii succinte despre ele. Timpul alocat utilizarii in lectie este flexibil, profesorul utilizator putand sa-l modifice in functie de necesitati.

C1.1; C2.1; C3.1; C4.1;C4.2 10 min interactiv Adunarea si scaderea vectorilor. Regula paralelogramului, regula triunghiului. Relatia Chasles.

E2 Aplicatia 2 Adunarea vectorilor coliniari de acelasi sens Competente Timp de utilizare Modul de utilizare Cuprins Notiuni insusite de elevi C1.1; C1.2; C2.1; C2.2; C3.1; C4.1; C4.2 10 min interactiv Adunarea si scaderea vectorilor. Regula paralelogramului, regula triunghiului. Relatia Chasles. Vectori coliniari de acelasi sens.

E3 Aplicatia 3 Adunarea vectorilor coliniari de sens opus Competente Timp de utilizare Modul de utilizare Cuprins Notiuni insusite de elevi E5 Activitatea 1 Competente Timp de utilizare Modul de utilizare Cuprins Notiuni insusite de elevi C1.1.;C1.2;C1.3;C1.4;C2.2;C3.3;C4.2; 20 min. interactiv Exercitii privind adunarea si scaderea a doi vectori. Vectori de acelasi sens, vectori de sens opus, regula paralelogramului, regula triunghiului. C1.1; C1.2; C2.1; C2.2; C3.1; C4.1; C4.2 10 min interactiv Adunarea si scaderea vectorilor. Regula paralelogramului, regula triunghiului. Relatia Chasles. Vectori coliniari de sens opus.

Matematica IX-Geometrie

Vectori

1.5 Detalierea momentelor continutului


Prezentarea se face folosind resursele puse la dispozitie A.E.L. Profesorul va selecta etapa dorita printr-un click cu mouseul in dreptul denumirii aferente. Elevul poate apela la ajutorul calculatorului prin click pe butonul <verifica>. Reluarea secventei se face prin click pe butonul <reseteaza>

E1 Aplicatia 1 Suma a doi vectori necoliniari

E2 Aplicatia 2 Suma a doi vectori coliniari de acelasi sens

Matematica IX-Geometrie

Vectori

E3 Aplicatia 3 Suma a doi vectori coliniari de sens opus

E4 Activitatea 1

Matematica IX-Geometrie

Vectori