Sunteți pe pagina 1din 49

TEMA : ORGANIZAREA APRRII MPOTRIVA INCENDIILOR la operatori economici , instituii i localiti BIBLIOGRAFIE : LEGEA 307/2006,privind aprarea mpotriva incendiilor

r : art.1-5 ; 9 ; 13-16 ; 1824 ; 26-28.O.M.A.I. 163/2007,pentru aprobarea Normrlor generale de aprare CUPRINS

1.NOIUNI GENERALE ; Noiuni introductive ; Exercitarea autoritatii de stat in domeniul apararii impotriva incendiilor ;

2.OBLIGAII ,RESPONSABILITI PRIVIND APRAREA MPOTRIVA INCENDIILOR : Autoritatile administratiei publice locale; Persoanele fizice si juridice ; transmitere temporara a dreptului de folosinta Consiliul local ; Primarul ; Consiliul judetean ; Prefectul ; Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale ; Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului ; Obligatiile proiectantilor si executantilor ; Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor ;

3 . ORGANIZAREA APRRII MPOTRIVA INCENDIILOR : - Coninutul organizrii activitii de aprare mpotriva incendiilor ; - Structuri cu atribuii de aprare mpotriva incendiilor ; - Actele de autoritate, documente specifice i evidene privind aprarea mpotriva incendiilor . Actele de autoritate i documentele specifice privind aprarea mpotriva incendiilor emise de ministere/celelalte organe ale administraiei publice centrale ;

. Actele de autoritate i documentele specifice privind aprarea mpotriva incendiilor emise de consiliul judeean/Consiliul General al Municipiului Bucureti ; . Actele de autoritate i documentele specifice privind aprarea mpotriva incendiilor emite de prefect sunt msurile obligatorii privind aprarea mpotriva incendiilor, valabile la nivelul judeului ; . Actele de autoritate privind aprarea mpotriva incendiilor emise de consiliul local ; . Actele de autoritate privind aprarea mpotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic / conductorul instituiei ; . Actele de autoritate privind aprarea mpotriva incendiilor emise de administratorul operatorul economic i la instituiile care au un numr de salariai cel puin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru ntreprinderile mici ; Documente i evidene specifice aprrii mpotriva incendiilor ; Organizarea activitii de aprare mpotriva incendiilor pe locul de munc : . Definiie , Scop,Obiective ; Coninut ; . Criterii ce se au n vedere ; . Structura cadru ; . Intervenia pe locul de munc ; . Planurile de protecie mpotriva incendiilor (evacuare, depozitare ,intervenie instruciuni de aprare mpotriva incendiilor ; . Indicatoare de securitate . 1. NOIUNI GENERALE LEGEA 3007/2006,privind aprarea mpotriva incendiilor* (1) Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit prezentei legi, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a incendiilor si asigurarii interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiilor, in vederea evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor periclitate, protejarii bunurilor si mediului impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii. c) incendiu - ardere autointretinuta, care se desfasoara fara control in timp si spatiu, care produce pierderi de vieti omenesti si/sau pagube materiale si care necesita o interventie organizata in scopul intreruperii procesului de ardere; d) cauza a incendiului - suma factorilor care concura la initierea incendiului, care consta, de regula, in sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul material care s-a aprins, precum si imprejurarile determinante care au dus la izbucnirea acestuia;

e) mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor - sisteme, instalatii, echipamente, utilaje, aparate, dispozitive, accesorii, materiale, produse, substante si autospeciale destinate prevenirii, limitarii si stingerii incendiilor; f) operatiuni de lunga durata - interventiile pentru stingerea incendiilor si eliminarea efectelor negative ale acestora cu o durata mai mare de 4 ore; g) organizare a interventiei in caz de incendiu - ansamblul masurilor tehnico-organizatorice necesare stabilirii fortelor, responsabilitatilor, sarcinilor, mijloacelor, metodelor si procedeelor ce pot fi utilizate pentru evacuarea si salvarea persoanelor si animalelor, protectia bunurilor si vecinatatilor, precum si pentru stingerea incendiilor; h) pericol iminent de incendiu - situatia creata de cumularea factorilor care concura la initierea incendiului, declansarea acestuia fiind posibila in orice moment; i) schema cu riscurile teritoriale - documentul intocmit de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, care cuprinde tipurile de riscuri specifice, precum si resursele estimate pentru gestionare; j) plan de analiza si acoperire a riscurilor - documentul care cuprinde riscurile potentiale dintr-o unitate administrativ-teritoriala, masurile, actiunile si resursele necesare pentru managementul riscurilor respective; k) prevenirea incendiilor - totalitatea actiunilor de impiedicare a initierii si propagarii incendiilor, de asigurare a conditiilor pentru salvarea persoanelor si bunurilor si de asigurare a securitatii echipelor de interventie; l) raport de interventie - documentul operativ de informare si analiza statistica in care se inscriu datele esentiale constatate la locul interventiei privind amploarea si intensitatea incendiului, cauza probabila a acestuia, efectele produse, desfasurarea interventiei, fortele participante si timpii operativi realizati; m) stingere a incendiilor - totalitatea actiunilor de limitare si intrerupere a procesului de ardere prin utilizarea de metode, procedee si mijloace specifice; n) utilizator - persoana fizica sau juridica ce foloseste un bun, cu orice titlu, in interesul sau, al altuia sau in interes public; o) scenariu de securitate la incendiu - documentul care descrie calitativ evolutia unui incendiu in timp, identificand evenimentele-cheie care il caracterizeaza si il diferentiaza de alte incendii posibile intr-o incinta. ART. 2 Apararea impotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, national, cu caracter permanent, la care sunt obligate sa participe, in conditiile prezentei legi, autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si toate persoanele fizice si juridice aflate pe teritoriul Romaniei. ART. 3 (1) Coordonarea, controlul si acordarea asistentei tehnice de specialitate in domeniul apararii impotriva incendiilor se asigura de Ministerul Administratiei si Internelor, la nivel central prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, iar la nivel local prin inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti. (3) Inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti, denumite in continuare inspectorate, isi exercita atributiile specifice in zone de competenta stabilite prin hotarare a Guvernului.

(4) Managementul situatiilor de urgenta determinate de incendii se asigura prin componentele Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta. Exercitarea autoritatii de stat in domeniul apararii impotriva incendiilor ART. 28(1) Exercitarea autoritatii de stat in domeniul apararii impotriva incendiilor se realizeaza prin activitati de reglementare, autorizare, avizare, atestare, recunoastere, desemnare, supraveghere a pietei, control, organizarea stingerii incendiilor si tragerea la raspundere juridica a persoanelor vinovate. (2) Controlul de stat in domeniul apararii impotriva incendiilor se exercita, la nivel central, prin inspectia de prevenire si alte compartimente si unitati din structura sau subordinea Inspectoratului General, respectiv, la nivel local, prin inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor, in scopul aplicarii unitare a prevederilor legale pe intregul teritoriu al Romaniei, potrivit competentelor. NORMELE GENERALE DE APRARE MPOTRIVA INCENDIILOR (OMAI 163/2007) ART.1. Normele generale de aprare mpotriva incendiilor, denumite n continuare norme generale, stabilesc principiile, criteriile de performan i condiiile tehnice generale privind asigurarea cerinei eseniale securitate la incendiu pentru construcii, instalaii i amenajri, precum i regulile i msurile generale de prevenire i stingere a incendiilor. ART.2. Scopul prezentelor norme generale este prevenirea i reducerea riscurilor de incendii i asigurarea condiiilor pentru limitarea propagrii i dezvoltrii incendiilor, prin msuri tehnice i organizatorice, pentru protecia utilizatorilor, forelor care acioneaz la intervenie, bunurilor i mediului mpotriva efectelor situaiilor de urgen determinate de incendii. ART.3. Prezentele norme generale se aplic la proiectarea, executarea, i exploatarea construciilor, instalaiilor i a amenajrilor, la lucrrile de modernizare, extindere, schimbare a destinaiei celor existente, precum i la organizarea i desfurarea activitilor de aprare mpotriva incendiilor i la echiparea cu mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor. ART.4. Prezentele norme generale sunt obligatorii pentru autoritile administraiei publice centrale i locale, pentru toate celelalte persoane juridice, precum i pentru persoanele fizice aflate pe teritoriul Romniei. 2. OBLIGAII ,RESPONSABILITI PRIVIND ASIGURAREA APRAREA MPOTRIVA INCENDIILOR LEGEA 307/2006,privind aprarea mpotriva incendiilor ART. 4 (1) Autoritatile administratiei publice locale asigura aplicarea masurilor privind activitatile de aparare impotriva incendiilor, cuprinse in planurile de analiza si acoperire a riscurilor, ce se intocmesc la nivelul localitatii si judetului. (2) Planurile de analiza si acoperire a riscurilor se actualizeaza anual. (3) Metodologia de elaborare si structura-cadru a planului de analiza si acoperire a riscurilor se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (4) Prefectii, primarul general al municipiului Bucuresti si primarii asigura, dupa caz, elaborarea planurilor de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale pe care le reprezinta.

ART. 5 Persoanele fizice si juridice raspund, potrivit legii, de stabilirea si aplicarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, precum si de consecintele producerii incendiilor. ART. 9 La incheierea oricaror acte de transmitere temporara a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile, precum si a contractelor de antrepriza, partile sunt obligate sa prevada expres in actele respective raspunderile ce le revin in ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor. ART. 13 Consiliul local are urmatoarele obligatii principale: a) aproba planul de analiza si acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritoriala pe care o reprezinta, stabileste resursele necesare pentru aplicarea acestuia si il transmite inspectoratului in raza caruia functioneaza; b) emite hotarari, in conditiile legii, cu privire la organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in unitatea administrativ-teritoriala pe care o reprezinta; ART. 18 Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale au urmatoarele obligatii principale: a) elaboreaza, pe baza strategiei nationale de aparare impotriva incendiilor, strategii sectoriale privind apararea impotriva incendiilor in domeniul lor de competenta si asigura aplicarea acestora; ART. 19 Administratorul sau conducatorul institutiei, dupa caz, are urmatoarele obligatii principale: a) sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare pentru apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane interesate; ART. 20 Persoanele fizice, asociatiile familiale sau persoanele juridice care detin parti din acelasi imobil trebuie sa colaboreze pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin din prezenta lege, in vederea asigurarii masurilor de aparare impotriva incendiilor pentru intregul imobil. ART. 21 Utilizatorul are urmatoarele obligatii principale: a) sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de administrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator, dupa caz; ART. 22 Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz; (ART. 27 (1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliilor judetene si locale, institutiilor si operatorilor economici au/are urmatoarele obligatii principale: a) participa la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, institutiei sau operatorului economic; b) controleaza aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;

c) propun/propune includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice; d) indruma si controleaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si analizeaza respectarea incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta voluntare sau private, dupa caz, in unitatile si institutiile din care fac/face parte; e) prezinta conducerii, semestrial sau ori de cate ori situatia impune, raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor; f) raspund/raspunde de pregatirea serviciului de urgenta voluntar sau privat, dupa caz, precum si de participarea acestuia la concursurile profesionale; g) acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situatii de urgenta in indeplinirea atributiilor

3 . ORGANIZAREA APRRII MPOTRIVA INCENDIILOR Coninutul organizrii activitii de aprare mpotriva incendiilor (Ordin nr.163/28.02.2007,pentru aprobarea Normrlor generale de aprare mpotriva incendiilor) ART.5. Organizarea aprrii mpotriva incendiilor presupune, dup caz: a) stabilirea structurilor cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor; b) elaborarea, aprobarea i difuzarea actelor de autoritate : decizii, dispoziii, hotrri i alte asemenea, prin care se stabilesc rspunderi pe linia aprrii mpotriva incendiului, c) elaborarea, aprobarea i difuzarea documentelor i evidenelor specifice privind aprarea mpotriva incendiilor; d) organizarea aprrii mpotriva incendiilor pe locurile de munc; e) planificarea i executarea de controale proprii periodice n scopul depistrii, cunoaterii i nlturrii oricror stri de pericol care pot favoriza iniierea sau dezvoltarea incendiilor; f) analiza periodic a capacitii de aprare mpotriva incendiilor; g) elaborarea de programe de optimizare a activitii de aprare mpotriva incendiilor; h) ndeplinirea criteriilor i a cerinelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevzute de actele normative n vigoare; i) realizarea unui sistem operativ de observare i anunare a incendiului, precum i de alertare n cazul producerii unui astfel de eveniment; j) asigurarea funcionrii la parametrii proiectai a mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor; k) planificarea interveniei salariailor, populaiei i forelor specializate, n caz de incendiu; l) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor i stabilirea mprejurrilor i factorilor determinani, precum i a unor msuri conforme cu realitatea; m) reglementarea raporturilor privind aprarea mpotriva incendiilor n relaiile generate de contracte/convenii; n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt, de exemplu, permisele de lucru cu foc, fiele de instruire.

Structuri cu atribuii de aprare mpotriva incendiilor ART.6. (1) n cadrul autoritilor administraiei publice centrale i a celorlalte organe centrale de specialitate, a Consiliului General al Municipiului Bucureti, a consiliilor judeene, municipale i ale sectoarelor municipiului Bucureti, oreneti i comunale, a instituiilor publice i a operatorilor economici, n funcie de nivelul riscului de incendiu i de specificul activitii, se constituie, dup caz, urmtoarele structuri cu atribuii de aprare mpotriva incendiilor: a) compartiment de aprare mpotriva incendiilor, compus din dou sau mai multe cadre tehnice sau personal de specialitate cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor; b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor numit exclusiv pentru aceast activitate, conform legii; c) serviciu public voluntar sau privat pentru situaii de urgen. (2) n vederea ndeplinirii atribuiilor pe linia aprrii mpotriva incendiilor, consiliile locale i operatorii economici care nu au obligaia, prin lege, s angajeze cel puin un cadru tehnic cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor sau personal de specialitate, prevzut la alin.(1) lit.b), pot desemna din rndul personalului propriu un salariat care s ndeplineasc i atribuii specifice n domeniul aprrii mpotriva incendiilor sau pot ncheia un contract cu o persoan fizic sau juridic atestat, n condiiile legii. * ART. 12 din Legea 306/2007 ; OMAI 106/09.012007. ART.7 (1) La nivelul unitii administrativ-teritoriale, cadrul tehnic cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor prevzut la art.6.alin.(1) lit.b) se desemneaz de consiliul local. (2) Activitile de prevenire a incendiilor se desfoar de ctre personalul din compartimentul de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situaii de urgen, pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen i aprobat prin ordin al ministrului administraiei i internelor. ART.8. Atribuiile pentru structurile prevzute la art.6 se stabilesc i se detaliaz astfel nct s permit ndeplinirea obligaiilor legale care revin administratorului operatorului economic /conductorului instituiei, respectiv autoritilor administraiei publice. ART.9. Pentru celelalte categorii de salariai, atribuiile din domeniul aprrii mpotriva incendiilor se stabilesc n fiele posturilor. Actele de autoritate, documente specifice i evidene privind aprarea mpotriva incendiilor ART.10. Actele normative obligatorii pe teritoriul Romniei elaborate, conform legii, de Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen sunt norme, reglementri tehnice i dispoziii generale privind aprarea mpotriva incendiilor ART.14. Actele de autoritate privind aprarea mpotriva incendiilor emise de consiliul local sunt: a) decizia de aprobare a planului de analiz i acoperire a riscurilor aferent unitii administrativ teritoriale pe care o reprezint; b) hotrri privind modul de organizare a aprrii mpotriva incendiilor n unitatea administrativ teritorial; c) reguli i msuri specifice de aprare mpotriva incendiilor, corelate cu nivelul i natura riscurilor locale; d) dispoziie privind reglementarea lucrului cu foc deschis i a fumatului; e) raportul semestrial de evaluare a capacitii de aprare mpotriva incendiilor; f) msuri de optimizare a capacitii de aprare mpotriva incendiilor; g) documente privind serviciul public voluntar pentru situaii de urgen: hotrre de nfiinare, regulament de organizare i funcionare, dispoziie de numire a efului serviciului; h) dispoziia de numire a cadrului tehnic sau personalului de specialitate cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor, conform legii.

ART.17. Actele de autoritate privind aprarea mpotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic / conductorul instituiei sunt: a) dispoziie privind stabilirea modului de organizare i a responsabilitilor privind aprarea mpotriva incendiilor; b) instruciuni de aprare mpotriva incendiilor i atribuii ale salariailor la locurile de munc; c) dispoziie privind reglementarea lucrului cu foc deschis i a fumatului; d) dispoziie privind organizarea instruirii personalului; e) dispoziie de constituire a serviciului privat pentru situaii de urgen ori contract/convenie cu un alt serviciu privat pentru situaii de urgen; f) dispoziie de sistare a lucrrilor de construcii/oprire a funcionrii ori utilizrii construciilor /amenajrilor, n cazul anulrii avizului/autorizaiei de securitate la incendiu; g) reguli i msuri de aprare mpotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul i depozitarea substanelor periculoase specifice produselor sale; h) convenii/contracte cuprinznd rspunderile ce revin prilor pe linia aprrii mpotriva incendiilor n cazul transmiterii temporare a dreptului de folosin asupra bunurilor imobile/antrepriz ; i) dispoziia de numire a cadrului tehnic sau personalului de specialitate cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor, conform legii; j) msuri speciale de aprare mpotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase. ART.18. Documentele i evidenele specifice aprrii mpotriva incendiilor la operatori economici/instituii, menionate la art.5, lit.c) trebuie s cuprind cel puin: a) planul de analiz i acoperire a riscurilor al unitii administrativ-teritoriale, n partea ce revine operatorului economic/instituiei; b) fia obiectivului, conform modelului prezentat n anexa nr.5 la Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregtire i desfurare a activitii de prevenire a situaiilor de urgen, publicat n Monitorul Oficial, partea I, nr.885 din 31.10.2006; un exemplar din fia obiectivului se trimite la inspectoratul judeean/al municipiului Bucureti pentru situaii de urgen; c) raportul anual de evaluare a nivelului de aprare mpotriva incendiilor; d) documentaia tehnic specific, conform legii : scenarii de securitate la incendiu, identificarea i analiza riscurilor de incendiu .a. e) avizele/autorizaiile de securitate la incendiu nsoite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor; f) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aprare mpotriva incendiilor i echipamentele specifice de protecie utilizate; g) registrele instalaiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii dup atestatele firmelor care au efectuat/efectueaz proiectarea, montarea, verificarea, ntreinerea, repararea acestora sau care efectueaz servicii n domeniu; h) registrul pentru evidena permiselor de lucru cu foc; i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaii de urgen, conform criteriilor de performan; j) lista operatorilor economici/instituiilor cu care a ncheiat contracte de nchiriere/convenii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora i a numrului i termenului de valabilitate a contractului; k) planurile de protecie mpotriva incendiilor; l) evidena exerciiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construciei; m) evidena exerciiilor de intervenie efectuate, avnd anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora; n) rapoartele de intervenie ale serviciului privat pentru situaii de urgen; o) fiele de instruire, conform reglementrilor specifice; p) lista cu substanele periculoase, clasificate potrivit legii;

q) grafice de ntreinere i verificare, conform instruciunilor productorului/furnizorului pentru diferite categorii de utilaje, instalaii i sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaz n caz de incendiu; r) rapoartele ntocmite n urma controalelor preventive proprii sau ale autoritii de stat; s) programe/planuri cuprinznd msuri i aciuni proprii sau rezultate n urma constatrilor autoritilor de control pentru respectarea reglementrilor n domeniu. ART.19. Documentele i evidenele specifice privind aprarea mpotriva incendiilor se actualizeaz, de cei care le-au ntocmit i aprobat, dac : a) s-au produs modificri ale actelor normative i ale reglementrilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora; b) s-au produs modificri ale personalului cu atribuii stabilite conform acestora; c) s-au produs modificri referitoare la construcii, instalaii sau la specificul activitii. ART.20. (1) Prevederile art.17 i ale art. 18 se aplic la operatorii economici i la instituiile care au un numr de salariai cel puin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru ntreprinderile mici. (2) Pentru operatorii economici, instituiile i alte persoane juridice ce desfoar activiti n domeniu reglementat de o autoritate, care nu se ncadreaz n prevederile alin.(1), patronul, administratorul, conductorul sau persoana cu funcii de conducere, dup caz, asigur organizarea activitii de aprare mpotriva incendiilor prin emiterea urmtoarelor documente : a) instruciuni de aprare mpotriva incendiilor i atribuii ale salariailor la locurile de munc; b) reglementarea lucrului cu foc deschis i a fumatului; c) organizarea instruirii personalului; d) dispoziie de sistare a lucrrilor de construcii/oprire a funcionrii ori utilizrii construciilor /amenajrilor, n cazul anulrii avizului/autorizaiei de securitate la incendiu- dac este cazul; e) reguli i msuri de aprare mpotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul i depozitarea substanelor periculoase specifice produselor sale - dac este cazul. (3) Operatorii economici, instituiile i celelalte persoane juridice prevzute la alin.(2) asigur urmtoarele documente i evidene specifice aprrii mpotriva incendiilor : a) documentaia tehnic specific, conform legii : scenarii de securitate la incendiu, identificarea i analiza riscurilor de incendiu .a. dac este cazul; b) avize/autorizaii de securitate la incendiu nsoite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor - dac este cazul; c) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aprare mpotriva incendiilor i echipamentele specifice de protecie utilizate; d) registrul pentru evidena permiselor de lucru cu foc - dac este cazul; e) organizarea aprrii mpotriva incendiilor pe locul de munc; f) fiele de instruire, conform reglementrilor specifice; g) lista cu substanele periculoase, clasificate potrivit legii- dac este cazul; h) rapoartele ntocmite n urma controalelor autoritii de stat i msurile i aciunile proprii sau rezultate n urma constatrilor autoritilor de control pentru respectarea reglementrilor n domeniu. Organizarea activitii de aprare mpotriva incendiilor pe locul de munc ART.21. Organizarea activitii de aprare mpotriva incendiilor pe locul de munc, prevzut la art.5 lit.d) are ca scop asigurarea condiiilor care s permit salariailor/persoanelor fizice ca, pe baza instruirii i cu mijloacele tehnice pe care le au la dispoziie, s acioneze eficient pentru prevenirea i stingerea incendiilor, evacuarea i salvarea utilizatorilor construciei, evacuarea bunurilor materiale, precum i pentru nlturarea efectelor distructive provocate n caz de incendii, explozii sau accidente tehnice. ART.22. (1) Prin loc de munc n nelesul prevederilor prezentelor norme generale se nelege: a) secie, sector, hal/atelier de producie, filial, punct de lucru i altele asemenea;

b) depozit de materii prime, materiale, produse finite combustibile; c) atelier de ntreinere, reparaii, confecionare, prestri de servicii, proiectare i altele asemenea; d) utilaj, echipament, instalaie tehnologic, sistem, staie, depozit de distribuie carburani - benzin, motorin, G.P.L. - la autovehicule, depozit cu astfel de produse, punct de desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori; e) laborator; f) magazin, raion sau stand de vnzare; g) sal de spectacole, polivalent, de reuniuni, de conferine, de sport, centru i complex cultural, studiou de televiziune, film, radio, nregistrri, i altele asemenea; h) unitate de alimentaie public, discotec, club, sal de jocuri electronice i altele asemenea; i) cldire sau spaiu amenajat n cldiri, avnd destinaia de ngrijire a sntii: spital, policlinic, cabinet medical, secie medical, farmacie i altele asemenea; j) construcie pentru cazare; k) compartiment, sector, departament administrativ funcional, construcie pentru birouri, cu destinaie financiar-bancar; l) bibliotec, arhiv; m) cldire sau spaiu amenajate n cldiri, avnd destinaia nvmnt, supravegherea, ngrijirea sau cazarea ori adpostirea copiilor precolari, elevilor, studenilor, btrnilor, persoanelor cu dizabiliti sau lipsite de adpost; n) lca de cult, spaiu destinat vieii monahale; o) cldire i/sau spaiu, avnd destinaia de gar, autogar, aerogar i staie de metrou; p) ferm zootehnic sau agricol; q) punct de recoltare de cereale pioase sau exploatare forestier. r) amenajare temporar, n spaiu nchis sau n aer liber. (2) Atunci cnd pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiai cldiri i desfoar activitatea mai muli operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate, locul de munc se delimiteaz la limita spaiilor utilizate de acetia, iar utilitile comune se repartizeaz, dup caz, proprietarului cldirii ori, prin nelegere, operatorilor economici sau persoanelor juridice respective. ART.23. Organizarea aprrii mpotriva incendiilor pe locul de munc const n: a) prevenirea incendiilor, prin luare n eviden a materialelor i dotrilor tehnologice care prezint pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot aprea i a mijloacelor care le pot genera, precum i prin stabilirea i aplicarea msurilor specifice de prevenire a incendiilor; b) organizarea interveniei de stingere a incendiilor ; c) afiarea instruciunilor de aprare mpotriva incendiilor; d) organizarea salvrii utilizatorilor i a evacurii bunurilor, prin ntocmirea i afiarea planurilor de protecie specifice i prin meninerea condiiilor de evacuare pe traseele stabilite; e) elaborarea documentelor specifice de instruire pe locul de munc, desfurarea propriu-zis i verificarea efecturii acesteia ; f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea de indicatoare de securitate sau de alte inscripii ori mijloace de atenionare. ART.24. La stabilirea msurilor specifice de prevenire a incendiilor se au n vedere: a) prevenirea manifestrii surselor specifice de aprindere; b) gestionarea materialelor i a deeurilor combustibile, susceptibile a se aprinde, cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor; c) dotarea cu mijloacele tehnice de aprare a incendiilor, prevzute n documentaia tehnic de proiectare; d) verificarea spaiilor la terminarea programului de lucru; e) meninerea parametrilor tehnologici n limitele normate, pe timpul exploatrii diferitelor instalaii, echipamente i utilaje tehnologice. ART.25. (1) Organizarea interveniei de stingere pe locul de munc cuprinde : a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare i de alertare n caz de incendiu, dup caz, a personalului de la locul de munc, a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situaii de

urgen, a conductorului locului de munc, proprietarului/patronului/administratorului, precum i a specialitilor i altor fore stabilite s participe la stingerea incendiilor; b) stabilirea sistemelor, instalaiilor i a dispozitivelor de limitare a propagrii i de stingere a incendiilor, a stingtoarelor i a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare i protecie a personalului, precizndu-se, dup caz, numrul de mijloace tehnice care trebuie s existe la fiecare loc de munc; c) stabilirea componenei echipelor care trebuie s asigure salvarea i evacuarea persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru i n afara programului; d) organizarea efectiv a interveniei prin nominalizarea celor care trebuie s utilizeze sau s pun n funciune mijloacele tehnice din dotare, de stingere i de limitare a propagrii arderii ori s efectueze manevre sau alte operaiuni la instalaiile utilitare i, dup caz, la echipamente i utilaje tehnologice.(2) Datele privind organizarea activitii de stingere mpotriva incendiilor pe locul de munc prevzute la alin.(1) se nscriu ntr-un formular tiprit pe un material rezistent, de regul carton, i se afieaz ntr-un loc vizibil i estimat a fi mai puin afectat n caz de incendiu. (3)Datele se completeaz de conductorul locului de munc i se aprob de cadrul tehnic sau de persoana desemnat s ndeplineasc atribuii de aprare mpotriva incendiilor. (4) Structura-cadru a formularului prevzut la alin.(2)este prezentat n anexa nr.1, aceasta putnd fi completat, dup caz, i cu alte date i informaii. ART.26. (1) Intervenia pe locul de munc presupune: a) alarmarea imediat a personalului de la locul de munc sau a utilizatorilor prin mijloace specifice, anunarea incendiului la forele de intervenie, precum i a dispeceratului, acolo unde acesta este constituit; b) salvarea rapid i n siguran a personalului, conform planurilor stabilite; c) ntreruperea alimentrii cu energie electric, gaze i fluide combustibile a consumatorilor i efectuarea altor intervenii specifice la instalaii i utilaje de persoanele anume desemnate ; d) acionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de aprare mpotriva incendiilor din dotare i verificarea intrrii n funciune a instalaiilor i sistemelor automate i, dup caz, acionarea lor manual; e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu i protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate n timpul interveniei; f) protecia personalului de intervenie mpotriva efectelor negative ale incendiului : temperatur, fum, gaze toxice ; g) verificarea amnunit a locurilor n care se poate propaga incendiul i unde pot aprea focare noi, acionndu-se pentru stingerea acestora. (2) Pentru efectuarea operaiunilor prevzute la alin.(1) nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, precum i, dac este cazul, n afara programului de lucru i n zilele de repaus i srbtori legale. ART.27. Pentru perioadele n care activitatea normal este ntrerupt, de exemplu, noaptea, n zilele nelucrtoare, srbtori legale sau alte situaii, este obligatorie asigurarea msurilor corespunztoare de aprare mpotriva incendiilor. ART.28. Planurile de protecie mpotriva incendiilor, prevzute la art.18, lit.k) i art.23, lit.d), sunt : a) planul de evacuare a persoanelor; b) planul de depozitare i de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase; c) planul de intervenie. ART.29.(1)Planurile de evacuare a persoanelor n caz de incendiu cuprind elemente difereniate n funcie de tipul i destinaia construciei i de numrul persoanelor care se pot afla simultan n aceasta i se ntocmesc astfel: a) pe nivel, dac se afl simultan mai mult de 30 de persoane; b) pe ncperi, dac n ele se afl cel puin 50 de persoane; c) pentru ncperile destinate cazrii, indiferent de numrul de locuri.

(2) Planurile de evacuare se afieaz pe fiecare nivel, pe cile de acces i n locurile vizibile, astfel nct s poat fi cunoscute de ctre toate persoanele, iar n ncperi, pe partea interioar a uilor. (3) Planul de evacuare se ntocmete pe baza schiei nivelului sau a ncperii, pe care se marcheaz cu culoare verde traseele de evacuare prin ui, coridoare i case de scri sau scri exterioare, dup caz. (4) Pe planurile de evacuare se indic locul mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor : stingtoare, hidrani interiori, butoane i alte sisteme de alarmare i alertare a incendiilor, posibilitile de refugiu, de exemplu ncperi speciale, terase, precum i interdicia de folosire a lifturilor n asemenea situaii. (5) Modelul unui plan-cadru de evacuare este prezentat n anexa nr.2. ART.30. (1) Planurile de depozitare i de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se ntocmesc pentru fiecare ncpere unde se afl asemenea materiale. (2) La amplasarea materialelor periculoase n spaiile de depozitare trebuie s se in seama de comportarea lor specific n caz de incendiu, att ca posibiliti de reacie reciproc, ct i de compatibilitatea fa de produsele de stingere. (3) Planurile de depozitare i de evacuare a materialelor periculoase se ntocmesc pe baza schielor ncperilor respective, pe care se marcheaz zonele cu materiale periculoase i se menioneaz clasele acestora conform legii, cantitile i codurile de identificare ori de pericol, produsele de stingere recomandate. Traseele de evacuare a materialelor i ordinea prioritilor se marcheaz cu culoare verde. (4) Planuri de depozitare i de evacuare se ntocmesc i pentru materialele i bunurile combustibile care au o valoare financiar sau cultural deosebit. (5) Planurile de depozitare se amplaseaz n locuri care se estimeaz a fi cel mai puin afectate de incendiu i n apropierea locurilor de acces n ncperi, precum i la dispecerat, acolo unde acesta este constituit, astfel nct s poat fi utile forelor de intervenie. ART.31. (1)Planurile de intervenie se ntocmesc pentru asigurarea desfurrii, n condiii de operativitate i eficien, a operaiunilor de intervenie n situaii de urgen , potrivit legii. (2) Planul de intervenie se avizeaz de inspectoratul pentru situaii de urgen judeean/al municipiului Bucureti. (3) Modelul unui plan-cadru de intervenie este prezentat n anexa nr.3. ART.32. Planurile de protecie mpotriva incendiilor se actualizeaz ori de cte ori este cazul, n funcie de condiiile reale. ART.33. (1)Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor, prevzute la art.23, lit.c) se elaboreaz pentru locurile de munc stabilite de administrator/conductor, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu. (2) Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor cuprind: a) prevederile specifice de aprare mpotriva incendiilor din reglementrile n vigoare; b) obligaiile salariailor privind aprarea mpotriva incendiilor; c) regulile i msurile specifice de aprare mpotriva incendiilor pentru exploatarea instalaiilor potrivit condiiilor tehnice, tehnologice i organizatorice locale, precum i pentru reparaii, revizii, ntreinere, oprire i punere n funciune; d) evidenierea elementelor care determin riscul de incendiu sau de explozie; e) prezentarea pericolelor care pot aprea n caz de incendiu, cum sunt intoxicrile, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum i a regulilor i msurilor de prevenire a acestora. (3) Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor se elaboreaz, dup caz, de eful sectorului de activitate, de exemplu : instalaie, secie, atelier, se verific de cadrul tehnic sau de persoana desemnat s ndeplineasc atribuii de aprare mpotriva incendiilor i se aprob de administrator/conductor. (4) Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor se afieaz, dup caz n ntregime sau n sintez, n funcie de volumul lor i de condiiile de la locul de munc respectiv; (5) Un exemplar al tuturor instruciunilor de aprare mpotriva incendiilor se pstreaz la cadrul tehnic sau la persoana desemnat s ndeplineasc atribuii de aprare mpotriva incendiilor. ART.34. Salariaii din locurile de munc pentru care s-au ntocmit instruciunile prevzute la art.33 au obligaia s le studieze, s le nsueasc i s le aplice.

ART.35. (1) Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor se completeaz n toate cazurile cu informaiile din planurile de intervenie, acolo unde acestea sunt ntocmite. (2) Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor se actualizeaz la modificri, modernizri, dezvoltri, reprofilri i la apariia unor noi reglementri. (3) Fiecare instruciune de aprare mpotriva incendiilor trebuie s aib nscris data ntocmirii/reviziei i data aprobrii. ART.36. (1) Indicatoarele de securitate, respectiv de interzicere, avertizare, orientare i/sau informare, prevzute la art.23, lit.f) se execut, se amplaseaz i se monteaz conform reglementrilor i standardelor de referin. (2) n anumite situaii, indicatoarele pot fi nsoite de nscrisuri explicative i n limbi de circulaie internaional. (3) Obligaia de a amplasa, de a monta i de a pstra integritatea indicatoarelor revine conductorului locului de munc. Activiti de control Activitatea de control i autoritatea statului n domeniul situaiilor de urgen este exercitat de inspecia de prevenire i inspeciile judeene de prevenire din cadrul inspectoratului general i, respectiv, al inspectoratelor judeene pentru situaii de urgen. Activitatea de control cuprinde : - verificarea respectrii actelor normative i reglementrilor privind aprarea mpotriva incendiilor i protecia civil la proiectarea, executarea, exploatarea i postutilizarea construciilor, instalaiilor i amenajrilor; - verificarea organizrii activitii privind depistarea pericolelor poteniale generatoare de riscuri pe timpul exploatrii construciilor, instalaiilor i amenajrilor; - verificarea concepiei de aprare mpotriva evenimentelor generatoare de situaii de urgen, n scopul meninerii riscurilor n limite acceptabile, stabilindu-se, dup caz, msuri n condiiile legii; - controlul activitilor care prezint pericole de accidente majore, n care sunt implicate substane periculoase; - coordonarea i controlul realizrii pregtirii i instruirii specifice a populaiei i salariailor, a modului de nsuire de ctre acetia a regulilor i msurilor specifice, precum i a comportamentului pe timpul manifestrii unei situaii de urgen; - ntiinarea autoritilor responsabile n managementul riscului despre existena, dimensiunea i consecinele riscului identificat n domeniul respectiv; - ndrumarea, controlul i coordonarea serviciilor publice voluntare i serviciilor private pentru situaii de urgen; - verificarea utilizrii produselor, substanelor i mijloacelor certificate conform legii;

ANEXE

MODEL ORIENTATIV DE ORGANIZARE I DESFURARE A ACTIVITII DE APRARE MPOTRIVA INCENDIILOR

ANTET DISPOZIIA NR. DIN

APROB

n conformitate cu prevederile Legii nr.307/2006,privind aprarea mpotriva incendiilor ,Ordinul M.A.I. nr. 163 / 2007, pentru aprobarea normelor generale de aprare mpotriva incendiilor ,Ordinului M.A.I. nr. 712 / 2005 ,privin instruirea personalului n domeniul situaiilor de urgen ,actualizat , (alte acte normative specifice ).,organizarea aprrii mpotriva incendiilor este urmatoarea 1. STRUCTURA CU INCENDIILOR ATRIBUII N DOMENIUL Conform anexei nr.1 ; APRRII MPOTRIVA

2. ELABORAREA ,APROBAREA, I DIFUZAREA ACTELOR DE AUTORITATE : DECIZII ,DISPOZIII,HOTRRI ETC, PRIN CARE SE ATABILESC RSPUNDERILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA CU ATRIBUII N DOMENIUL APRRII MPOTRIVA INCENDIILOR I A CELORLALTE PERSOANE FIZICE/JURIDICE , Conform anexei nr. 2 ; 3. ELABORAREA ,APROBAREA, I DIFUZAREA DOCUMENTELOR I EVIDENELOR SPECIFICE PRIVIND APRAREA MPOTRIVA INCENDIILOR - Conform anexei nr. 3 ; 4. ORGANIZAREA APRRII MPOTRIVA INCENDIILOR PE LOCUL DE MUNC Conform anexei nr.4 ; 5. PLANIFICAREA I EXECUTAREA DE CONTROALE PROPRII PERIODICE N SCOPUL DEPISTRII ,CUNOATERII I NLTURRII STRILOR DE PERICOL CARE POT FAVORIZA INIIEREA SAU DEZVOLTAREA INCENDIILOR - Conform anexei nr.5 ; 6. ANALIZA PERIODIC A CAPACITII INCENDIILOR - Conform anexei nr.6 ; DE APRARE MPOTRIVA

7. PROGRAMUL DE OPTIMIZARE A ACTIVITII DE APRARE MPOTRIVA INCENDIILOR - Conform anexei nr.7; 8. NDEPLINIREA CRITERIILOR I A CERINELOR DE INSTRUIRE ,AVIZARE,AUTORIZARE,ATESTARE,CERTIFICARE ,AGREMENTARE PREVZUTE DE ACTELE NORMATIVE N VIGOARE - Conform anexei nr 9. REALIZAREA UNUI SISTEM OPERATIV DE OBSERVARE I ANUNARE A INCENDIULUI ,PRECUM I DE ALERTARE N CAZUL PRODUCERII UNUI EVENIMENT - Conform anexei nr 9 ; 10. ASIGURAREA FUNCIONRII LAS PARAMETRI PROIECTAI A MIJLOACELOR TEHNICE DE APRARE MPOTRIVA INCENDIILOR - Conform anexei nr 10 ;

11. PLANIFICAREA INTERVENIEI SALARIAILOR ,POPULAIEI I FORELOR SPECIALIZATE ,N CAZ DE INCENDIU - Conform anexei nr 11;

12. ANALIZA INCENDIILOR PRODUSE ,DESPRINDEREA CONCLUZIILOR I STABILIREA MPREJURRILOR I FACTORILOR DETERMINANI ,PRECUM I A UNOR MSURI CONFORME CU REALITATEA - Conform anexei nr12 ; 13. REGLEMENTAREA RAPORTURILOR PRIVIND APRAREA MPOTRIVA INCENDIILOR N RELEIILE GENERATE DE CONTRACTE/CONVENII Conform anexei nr13 ; 14. ASIGURAREA FORMULARELOR TIPIZATE :PERMISE DE LUCRU CU FOC ,FIE DE INSTRUIRE E.T.C. Conform anexei nr 14 . ANEXE LA DISPOZIIA NR. DIN DATA DE . ANEXA NR.1 1.STRUCTURA CU ATRIBUII N DOMENIUL INCENDIILOR ESTE URMTOAREA : Nr.crt. 2 3 4 5 6 7 Nume /prenume Funcia Director tehnic Director econimic cadru tehnic cu atribuii n domeniul aprrii mpotrica incendiilor Sefi de compartimente /structuri funcionale Persoane fizice i juridice crra li s-a transmis dreptul de proprietate temporar Serviciul privat APRRII MPOTRIVA

Obs/atestare

Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, desemnate/desemnat sunt :.. B - Reglementarea modul de executare al lucrrilor cu foc deschis: Locurile unde se pot executa lucrri cu foc deschis sunt urmtoarele: Persoana care are dreptul s emit permis de lucru cu foc deschis este: Procedura de emitere, semnare, aducere la cunotin i pstrarea permisului de lucru cu foc este ................. Instruciunile specifice de PSI se in la executant i se prelucreaz nainte de nceperea lucrrilor.

Persoanele responsabile cu focul deschis sunt: Nr.crt. Nume /prenume Funcia 1

Obs/atestare

2 3 4 5 6 7 C. Reglementarea fumatului:

Director tehnic Director econimic Cadru tehnic cu atribuii n domeniul aprrii mpotrica incendiilor Sefi de compartimente /structuri funcionale Persoane fizice i juridice crra li s-a transmis dreptul de proprietate temporar

Persoanele responsabile fumatul sunt: Nr.crt. Nume /prenume Funcia Obs/atestare 1 2 Director tehnic 3 Director econimic 4 Cadru tehnic cu atribuii n domeniul aprrii mpotrica incendiilor 5 Sefi de compartimente /structuri funcionale 6 Persoane fizice i juridice crra li s-a transmis dreptul de proprietate temporar 7 Locurile amenajate unde este permis fumatul: D.Reglementarea gestionarii deeurilor i reziduurilor combustibile Se colecteaz: a) scurgerile de lichide combustibile b) depunerile de grsimi, vopsele, lacuri, etc. de pe elementele instalaiilor de evacuare. Regimul de colectare al deeurilor este urmtorul: Locul de depozitare este: Persoanele responsabile cu gestionarea deeurilor sunt: Nr.crt. Nume /prenume Funcia Obs/atestare 1 2 Director tehnic 3 Director econimic 4 Cadru tehnic cu atribuii n domeniul aprrii mpotrica incendiilor 5 Sefi de compartimente /structuri funcionale 6 Persoane fizice i juridice crra li s-a transmis dreptul de proprietate temporar 7 Locurile cu pericol de incendiu sau de explozie n care este interzis fumatul, accesul cu igri, chibrituri, brichete sunt urmtoarele:

Responsabil cu supravegherea fumatului este:

E. Programul de msuri speciale care s contracareze efectele negative n perioadele caniculare sau secetoase, n sfera prevenirii i stingerii incendiilor. Msurile speciale vor cuprinde: Sectoarele de activitate n care crete riscul de incendiu n sezonul rece i n perioadele caniculare i secetoase. Msurile stabilite vor fi aduse la cunotina salariailor pe baz de semntur de ctre eful sectoarele de activitate.

F. Puncte vitale vulnerabile la incendiu Lista de principiu cuprinznd punctele vitale vulnerabile la incendiu este urmatoarea. - tablouri electrice principale - instalatie de incalzire - calculatoare de proces - magaziile de materiale.etc G.Evidenta exercitiilor de evacuare si interventie EVIDENA exerciiilor de intervenie efectuate la ...................... Nr. crt Data i ora executrii exerciiului Tipul exerciiului Locul/Sectorul de activitate Cine a organizat exerciiul Nume Semntur i funcie Obse rvaii

H. Lista cu substante periculoase

Nr. crt.

Denumire substanta

Cantitate

Locul

Responsabil

ANEXA NR 4 ORGANIZAREA APRRII MPOTRIVA INCENDIILOR PE LOCUL DE MUNC Organizarea activitii de aprare mpotriva incendiilor pe locul de munc (2) Atunci cnd pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiai cldiri i desfoar activitatea mai muli operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate, locul de munc se delimiteaz la limita spaiilor utilizate de acetia, iar utilitile comune se repartizeaz, dup caz, proprietarului cldirii ori, prin nelegere, operatorilor economici sau persoanelor juridice respective.

ART.23. Organizarea aprrii mpotriva incendiilor pe locul de munc const n: 1. prevenirea incendiilor, prin luare n eviden a materialelor i dotrilor tehnologice care prezint pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot aprea i a mijloacelor care le pot genera, precum i prin stabilirea i aplicarea msurilor specifice de prevenire a incendiilor; 2. organizarea interveniei de stingere a incendiilor ; 3. afiarea instruciunilor de aprare mpotriva incendiilor; 4. organizarea salvrii utilizatorilor i a evacurii bunurilor, prin ntocmirea i afiarea planurilor de protecie specifice i prin meninerea condiiilor de evacuare pe traseele stabilite; 5. elaborarea documentelor specifice de instruire pe locul de munc, desfurarea propriu-zis i verificarea efecturii acesteia ; 6. marcarea pericolului de incendiu prin montarea de indicatoare de securitate sau de alte inscripii ori mijloace de atenionare. ART.24. La stabilirea msurilor specifice de prevenire a incendiilor se au n vedere: 1. prevenirea manifestrii surselor specifice de aprindere; 2. gestionarea materialelor i a deeurilor combustibile, susceptibile a se aprinde, cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor; 3. dotarea cu mijloacele tehnice de aprare a incendiilor, prevzute n documentaia tehnic de proiectare; 4. verificarea spaiilor la terminarea programului de lucru; 5. meninerea parametrilor tehnologici n limitele normate, pe timpul exploatrii diferitelor instalaii, echipamente i utilaje tehnologice. ART.25. (1) Organizarea interveniei de stingere pe locul de munc cuprinde : 1. stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare i de alertare n caz de incendiu, dup caz, a personalului de la locul de munc, a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situaii de urgen, a conductorului locului de munc, proprietarului/patronului/administratorului, precum i a specialitilor i altor fore stabilite s participe la stingerea incendiilor; 2. stabilirea sistemelor, instalaiilor i a dispozitivelor de limitare a propagrii i de stingere a incendiilor, a stingtoarelor i a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare i protecie a personalului, precizndu-se, dup caz, numrul de mijloace tehnice care trebuie s existe la fiecare loc de munc; 3. stabilirea componenei echipelor care trebuie s asigure salvarea i evacuarea persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru i n afara programului; 4. organizarea efectiv a interveniei prin nominalizarea celor care trebuie s utilizeze sau s pun n funciune mijloacele tehnice din dotare, de stingere i de limitare a propagrii arderii ori s efectueze manevre sau alte operaiuni la instalaiile utilitare i, dup caz, la echipamente i utilaje tehnologice.(2) Datele privind organizarea activitii de stingere mpotriva incendiilor pe locul de munc prevzute la alin.(1) se nscriu ntr-un formular tiprit pe un material

rezistent, de regul carton, i se afieaz ntr-un loc vizibil i estimat a fi mai puin afectat n caz de incendiu. (3)Datele se completeaz de conductorul locului de munc i se aprob de cadrul tehnic sau de persoana desemnat s ndeplineasc atribuii de aprare mpotriva incendiilor. (4) Structura-cadru a formularului prevzut la alin.(2)este prezentat n anexa nr.1, aceasta putnd fi completat, dup caz, i cu alte date i informaii. ART.26. (1) Intervenia pe locul de munc presupune: 1. alarmarea imediat a personalului de la locul de munc sau a utilizatorilor prin mijloace specifice, anunarea incendiului la forele de intervenie, precum i a dispeceratului, acolo unde acesta este constituit; 2. salvarea rapid i n siguran a personalului, conform planurilor stabilite; 3. ntreruperea alimentrii cu energie electric, gaze i fluide combustibile a consumatorilor i efectuarea altor intervenii specifice la instalaii i utilaje de persoanele anume desemnate ; 4. acionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de aprare mpotriva incendiilor din dotare i verificarea intrrii n funciune a instalaiilor i sistemelor automate i, dup caz, acionarea lor manual; 5. evacuarea bunurilor periclitate de incendiu i protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate n timpul interveniei; 6. protecia personalului de intervenie mpotriva efectelor negative ale incendiului : temperatur, fum, gaze toxice ; 7. verificarea amnunit a locurilor n care se poate propaga incendiul i unde pot aprea focare noi, acionndu-se pentru stingerea acestora. (2) Pentru efectuarea operaiunilor prevzute la alin.(1) nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, precum i, dac este cazul, n afara programului de lucru i n zilele de repaus i srbtori legale. ART.27. Pentru perioadele n care activitatea normal este ntrerupt, de exemplu, noaptea, n zilele nelucrtoare, srbtori legale sau alte situaii, este obligatorie asigurarea msurilor corespunztoare de aprare mpotriva incendiilor.

ANEXA NR.5 5. PLANIFICAREA I EXECUTAREA DE CONTROALE PROPRII PERIODICE N SCOPUL DEPISTRII ,CUNOATERII I NLTURRII STRILOR DE PERICOL CARE POT FAVORIZA INIIEREA SAU DEZVOLTAREA INCENDIILOR ART.148.Personalul autoritilor publice, care, potrivit competenelor i prevederilor legale, care execut controale n domeniul aprrii mpotriva incendiilor, este: a) personalul desemnat din Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen i din inspectoratele pentru situaii de urgen judeene/al municipiului Bucureti; b) cadre tehnice sau personalul de specialitate cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor din structura ministerelor i a celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale; c) cadre tehnice sau personalul de specialitate cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor din structura autoritilor administraiei publice locale. ART.149.(1) Controlul propriu al respectrii normelor, dispoziiilor i msurilor de aprare mpotriva incendiilor se efectueaz de: a) structurile cu atribuii de aprare mpotriva incendiilor constituite n cadrul operatorului economic/instituiei/localitii pe baza unui grafic (anual, trimestrial, lunar, zilnic, dup caz); b) personalul din componenta preventiv a serviciilor publice, voluntare i private; c) efii locurilor de munc respective, zilnic sau pe schimb, dup caz.

(2) Controlul efectuat de structurile stabilite la alin (1) lit. a) se finalizeaz prin documente scrise, n care se consemneaz: a) construciile i instalaiile care au fost cuprinse n control; b) constatrile rezultate din teren; c) propuneri de msuri i aciuni de nlturare a deficienelor i de mbuntire a activitii. (3) Trimestrial, structurile enumerate la alin.1) lit. a) efectueaz un control de verificare privind respectarea obligaiilor contractuale din domeniul aprrii mpotriva incendiilor i a normelor specifice de aprare mpotriva incendiilor la persoanele fizice/juridice care desfoar activiti n perimetrul operatorului economic/instituiei/localitii. (4) Constatrile, msurile i deciziile adoptate n urma controalelor se aduc la cunotin prin documente scrise tuturor persoanelor implicate. ART.150. n baza concluziilor rezultate din controalele autoritii de stat sau din controalele proprii, administratorul operatorului economic, conductorul instituiei sau, dup caz, primarul este obligat s ia msuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate n domeniul aprrii mpotriva incendiilor. GRAFIC DE CONTROL OBIECTIVUL PERSOANA DIN CONTROLAT STRUCRURA CONSTATR/OBS

NR.CRT. DATA

NR .CRT.

DATA

MSURA

PLAN DE MSURI PERSOANA DIN STRUCRURA

TERMEN /OBS.

ANEXA NR.6 ANALIZA PERIODIC A CAPACITII DE APRARE MPOTRIVA INCENDIILOR ART.151.(1) Activitatea de aprare mpotriva incendiilor desfurat de operatorul economic, instituie sau organul administraiei publice centrale sau locale se analizeaz, conform legii, semestrial sau anual, dup caz, precum i cu prilejul finalizrii controalelor i dup producerea unor incendii. (2) Analiza prevzut la alin.(1) se desfoar pe baz de raport sau informare ntocmit de structura care are atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor. ART.152.(1) Raportul de analiz conine, n principiu, urmtoarele probleme: a) implementarea noilor prevederi legale;stadiul ndeplinirii msurilor stabilite; b) deficienele care se manifest n domeniul aprrii mpotriva incendiilor;concluzii din activitatea de instruire i pregtire a personalului ; c) relaiile cu teri privind aprarea mpotriva incendiilor; d) asigurarea dotrii, calitatea i funcionarea mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor; e) eficiena activitilor desfurate de structurile cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor; f) propuneri de msuri pentru mbuntirea activitii. (2) Aspectele discutate pe timpul analizei se consemneaz ntr-un proces-verbal, iar deciziile care se iau se aprob printr-o hotrre care se difuzeaz persoanelor interesate.

ART.153. La analiz particip n mod obligatoriu, dup caz, preedintele consiliului judeean, primarul, administratorul operatorului economic, conductorul instituiei, precum i efii structurilor cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor, efii sectoarelor de activitate la care sunt fcute meniuni n raport i, dup caz, proprietarii construciilor, n situaia utilizrii unei cldiri sau incinte de ctre mai muli operatori economici.

ANEXA NR.8 NDEPLINIREA CRITERIILOR I A CERINELOR DE INSTRUIRE ,AVIZARE, AUTORIZARE,ATESTARE,CERTIFICARE ,AGREMENTARE PREVZUTE DE ACTELE NORMATIVE N VIGOARE Instruirea personalului n domeniul situaiilor de urgen OMAI 712/2005,actualizat Persoanele responsabile cu instruire personalului sunt: Funcia Personalul instruit

Nr.crt. Nume /prenume 1 2 3 4 5 6 7

Director tehnic Director econimic Cadru tehnic cu atribuii n domeniul aprrii mpotrica incendiilor Sefi de compartimente /structuri funcionale Persoane fizice i juridice crra li s-a transmis dreptul de proprietate temporar regula de baz : SEFUL LOCULUI DE MUNC ,execut instruire pentru personalul

din subordine . Tematica de instruire a personalului n domeniul situaiilor de urgen Data/luna Baza legal prelucrat

Nr. Perioada crt .

Observaii

Categoria de personal Funcii de conducere se difereniaz pe specialiti 1 2 3 1-6 luni Verificarea cunostinelor Funcii de execuie se difereniaz pe specialiti lunar

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 Verificarea cunostinelor

ATESTARE Legea 307/2006) ART. 26 (Formarea si evaluarea cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor se realizeaza de unitatile abilitate in conditiile legii, iar certificarea 2) competentei profesionale se realizeaza de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila autorizat la Centrul National de Formare Profesionala a Adultilor. AVIZARE, AUTORIZARE CERTIFICARE ,AGREMENTARE OMAI 163/2007) ART.126. Pentru tipurile de construcii, instalaii tehnologice i amenajri care nu se ncadreaz n prevederile reglementrilor tehnice i normelor specifice se recomand verificarea necesitii i oportunitii echiprii i dotrii acestora cu anumite tipuri de mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor prin utilizarea unor metode de analiz sau prin elaborarea unui scenariu de securitate la incendiu. ART.127. Proiectanii i beneficiarii au obligaia de a include n documentaie, respectiv de a utiliza numai mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor cu marcaj CE, certificate sau agrementate, conform legii. ART.128.(1) Productorii, furnizorii, proiectanii i executanii de mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor trebuie s pun la dispoziia beneficiarului (proprietar, utilizator), dup caz, urmtoarele : a) documentele necesare conform legii pentru introducerea pe pia, dup caz, certificat EC i declaraie de conformitate, certificat de conformitate al produsului, agrement tehnic; b) documentaia tehnic aferent, conform standardului de referin, dac este cazul; c) schema sinoptic a sistemului/instalaiei, schemele bloc i de racordare i, dup caz, softul necesar; d) instruciuni de utilizare i pentru controlul strii de funcionare; e) msuri care se adopt n caz de nefuncionare. (2) Documentele de la alin.(1), lit.a) i b), se pun la dispoziie, de productori, furnizori i utilizatori, la cerere, organului de control pentru supravegherea pieei. ART.140.(1) Persoanele fizice i juridice care efectueaz, dup caz, proiectarea, montarea, verificarea, ntreinerea i repararea mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor trebuie s fie atestate n acest sens, n condiiile legii. OMAI 163/2007)

ANEXA NR.9 REALIZAREA SISTEMULUI OPERATIV DE OBSERVARE I ANUNARE A INCENDIULUI ,PRECUM I DE ALERTARE N CAZUL PRODUCERII UNUI EVENIMENT ESTE REALIZAT ASTFEL :

Construciile ,sunt dotate cu : - instalaii de detectare a gazelor inflamabile; - instalaii de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu; - sonerii ; - butoane de alertare ,ETC se face conform meniunilor din planul de protecie

Alertarea personalului

ART.50.(1) Limitarea izbucnirii, propagrii i dezvoltrii incendiului i efluenilor incendiului n interiorul i n afara incintei focarului poate fi obinut, n principal, prin una din (sau o combinaie) a urmtoarelor msuri: a) instalarea de bariere contra fumului, de exemplu: ui etane la fum. b) prevederea sistemelor i instalaiilor de detectare, semnalizare, stingere a incendiului; ART.51. (1) Instalaiile aferente construciilor i amenajrilor : de nclzire, ventilare, climatizare, electrice, automatizare i altele asemenea, precum i subansamblurile lor, trebuie proiectate i realizate astfel nct : a) s nu iniieze incendiu; b) s nu contribuie activ la dezvoltarea incendiului; c) s asigure limitarea propagrii incendiului ; d) s nu constituie risc de incendiu pentru elementele de construcie sau obiectele din ncperi ori adiacente acestora ; e) suprafeele componente mari i suprafeele expuse ale subansamblurilor s nu se poat nclzi ntro msur inacceptabil; f) n cazul unui incendiu, s se poat asigura msuri eficiente de stingere i este posibil salvarea persoanelor. ART.52.(1) Instalaiile de protecie mpotriva incendiilor fac parte din msurile de protecie activ la foc cu rol important n asigurarea cerinei eseniale securitatea la incendiu a construciilor, instalaiilor tehnologice i amenajrilor, precum i pentru securitatea utilizatorilor. (2) Instalaiile de protecie mpotriva incendiilor pot fi, n principal : a) instalaii de detectare a gazelor inflamabile; b) instalaii de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu; ART.53. Instalaiile de detectare a gazelor inflamabile trebuie s asigure ndeplinirea urmtoarelor criterii: a) s dispun, n ntreaga zon protejat, de detectoare adecvate pentru a permite ca prezena gazului inflamabil s fie detectat ntr-o faz incipient; b) s fie prevzute cu mijloace de comunicare sigure ntre detectoare i o central de colectare a informaiilor/echipament de control i semnalizare; c) s fie capabil s reziste condiiilor de mediu n care este montat, astfel nct s-i poat ndeplini funciile pe parcursul duratei de via normate. ART.55.(1) Instalaiile de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu trebuie s detecteze incendiul la momentul iniierii, prin detectarea parametrilor fizici i/ sau chimici asociai incendiului: fum, flcri i/sau cldur i s transfere un semnal sonor i/sau vizual la un echipament de control i semnalizare/central de detectare-semnalizare, astfel nct s dea un semnal de alarm i, dup caz, s acioneze dispozitivele pentru evacuarea persoanelor, alertarea forelor de intervenie, deversarea automat a substanei de stingere etc. (2) Echipamentul de control i semnalizare trebuie s asigure interpretarea semnalelor primite de la detectoare pentru identificarea zonei de unde s-a transmis orice fel de semnal sau a avertizrilor greite i pentru iniierea aciunilor necesare; (3) Instalaiile cu acionare manual de alarmare la incendiu trebuie s dea posibilitatea ca un utilizator s iniieze i s transfere un semnal de alarm la incendiu la un echipament de control i semnalizare, astfel nct s fie posibil iniierea diferitelor aciuni planificate, de exemplu: evacuarea persoanelor.

ANEXA NR.10 5. ASIGURAREA FUNCIONRII LA PARAMETRI PROIECTAI A MIJLOACELOR TEHNICE DE APRARE MPOTRIVA INCENDIILOR ; De asigurarea funcionrii la parametri proiectai a mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor ,rspund urmtoarele persoane : Nr.crt. Nume /prenume 1 2 3 4 Funcia Director tehnic Director econimic cadru tehnic cu atribuii n domeniul aprrii mpotrica incendiilor Sefi de compartimente /structuri funcionale Persoane fizice i juridice crra li s-a transmis dreptul de proprietate temporar

5 6

7 REGULI PRIVIND ASIGURAREA FUNCIONRII LA PARAMETRI PROIECTAI A MIJLOACELOR TEHNICE DE APRARE MPOTRIVA INCENDIILOR ART.123.(1) Echiparea i dotarea construciilor, instalaiilor i amenajrilor cu instalaii de protecie mpotriva incendiilor i alte mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor i parametrilor specifici, precum i dimensionarea i amplasarea acestora se asigur conform reglementrilor tehnice i normelor specifice de aprare mpotriva incendiilor. (2) Mijloacele tehnice de aprare mpotriva incendiilor trebuie s ndeplineasc i s asigure criteriile i nivelurile de performan prevzute de reglementrile tehnice aplicabile i specificaiile tehnice de referin. ART.124. Categoriile principale de mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor sunt prezentate n anexa nr.5, potrivit rolului pe care l au n asigurarea proteciei construciilor, instalaiilor tehnologice, amenajrilor i utilizatorilor la aciunea incendiului. ART.125. Dotarea operatorilor economici i a instituiilor cu mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor se face pe baza normelor specifice de aprare mpotriva incendiilor i reglementrilor tehnice. ART.126. Pentru tipurile de construcii, instalaii tehnologice i amenajri care nu se ncadreaz n prevederile reglementrilor tehnice i normelor specifice se recomand verificarea necesitii i oportunitii echiprii i dotrii acestora cu anumite tipuri de mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor prin utilizarea unor metode de analiz sau prin elaborarea unui scenariu de securitate la incendiu. ART.127. Proiectanii i beneficiarii au obligaia de a include n documentaie, respectiv de a utiliza numai mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor cu marcaj CE, certificate sau agrementate, conform legii. ART.128.(1) Productorii, furnizorii, proiectanii i executanii de mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor trebuie s pun la dispoziia beneficiarului (proprietar, utilizator), dup caz, urmtoarele : f) documentele necesare conform legii pentru introducerea pe pia, dup caz, certificat EC i declaraie de conformitate, certificat de conformitate al produsului, agrement tehnic;

g) documentaia tehnic aferent, conform standardului de referin, dac este cazul; h) schema sinoptic a sistemului/instalaiei, schemele bloc i de racordare i, dup caz, softul necesar; i) instruciuni de utilizare i pentru controlul strii de funcionare; j) msuri care se adopt n caz de nefuncionare. (2) Documentele de la alin.(1), lit.a) i b), se pun la dispoziie, de productori, furnizori i utilizatori, la cerere, organului de control pentru supravegherea pieei. ART.129. Montarea, exploatarea i mentenana mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor se fac n conformitate cu reglementrile tehnice aplicabile, cu instruciunile de montaj, utilizare, verificare i ntreinere ale productorilor i, dup caz, cu standardele europene de referin, astfel nct s li se asigure permanent performanele normate. ART.130. La stabilirea tipurilor de instalaii de protecie mpotriva incendiilor i a altor mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor cu care se echipeaz construciile, instalaiile i amenajrile se au n vedere urmtoarele criterii: a) condiiile i cerinele tehnice precizate n reglementrile specifice; b) posibilitile de acionare n spaii nchise, n subsoluri, la nlime sau n medii cu nocivitate mrit; c) caracteristicile i performanele mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor ; d) compatibilitatea substanelor de stingere cu clasele de incendiu i cu alte substane de stingere utilizate simultan sau succesiv; e) influena substanelor de stingere asupra utilizatorilor, elementelor de construcie ale cldirii i mediului. ART.131. (1) Tipul i numrul de stingtoare cu care se doteaz construciile se stabilete potrivit reglementrilor tehnice ori normelor specifice de aprare mpotriva incendiilor. (2) Numrul orientativ de stingtoare pentru dotarea categoriilor de construcii pentru care nu exist prevederi n acte normative specifice este prezentat n anexa nr.6. ART.132. Mijloacele tehnice de aprare mpotriva incendiilor cu care sunt echipate i dotate construciile, instalaiile i amenajrile se amplaseaz i/sau se depoziteaz conform documentaiilor tehnice de execuie i reglementrilor specifice n locuri ferite de intemperii, ageni corosivi, efecte negative ale temperaturii etc. sau, dup caz, se protejeaz corespunztor mediilor n care se utilizeaz. ART.133.(1) La amplasarea mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor care sunt utilizate de personalul de pe locurile de munc i/sau de forele de intervenie, n caz de incendiu, se au n vedere i urmtoarele cerine: a) locurile de amplasare s fie vizibile, uor accesibile i la distane optime fa de focarele cele mai probabile; b) nlimea de montare s fie accesibil; c) s fie bine fixate i s nu mpiedice evacuarea persoanelor n caz de incendiu. ART.134.(1) Mijloacele tehnice de aprare mpotriva incendiilor se marcheaz n conformitate cu prevederile reglementrilor tehnice i ale standardelor specifice. (2) Pe timpul exploatrii se asigur vizibilitatea i lizibilitatea marcajelor. ART.135. Mijloacele tehnice de aprare mpotriva incendiilor cu care se echipeaz i se doteaz construciile, instalaiile tehnologice i amenajrile se ntrein permanent n stare de funcionare, cu asigurarea fiabilitii i eficienei necesare, conform reglementrilor tehnice. ART.136. Instalaiile de detectare i semnalizare a incendiului, de evacuare a fumului i gazelor fierbini, de presurizare pentru controlul fumului trebuie s ndeplineasc criteriile de performan privind meninerea funcionrii pe o durat minim normat, n cazul ntreruperii sursei principale de alimentare cu energie ART.137. Reelele interioare i exterioare de alimentare cu ap a instalaiilor de stingere a incendiilor i rezervele de ap de incendiu trebuie s asigure alimentarea corespunztoare a acestora, cu debitele i presiunile necesare i pe durata de timp normat, potrivit prevederilor reglementrilor tehnice. ART.138. Dotarea operatorilor economici, a instituiilor i localitilor cu autospeciale i cu alte mijloace mobile de intervenie la incendii se face, dup caz, pe baza actelor normative, reglementrilor i

normelor specifice de aprare mpotriva incendiilor, respectndu-se criteriile minime de performan privind organizarea i funcionarea serviciilor publice, voluntare i private pentru situaii de urgen. ART.139.(1) Proprietarii/utilizatorii construciilor, instalaiilor tehnologice i amenajrilor trebuie s execute periodic controlul strii de funcionare a mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor cu care acestea sunt echipate i dotate, prin personal anume desemnat i instruit n acest scop. (2)Scoaterea din funciune a mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor fr luarea unor msuri alternative de aprare mpotriva incendiilor ori neasigurarea parametrilor necesari funcionrii acestora n condiii de eficien este strict interzis. (3) Controlul strii de funcionare a mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor se execut conform prevederilor cuprinse n reglementrile tehnice, normele specifice de aprare mpotriva incendiilor, precum i n instruciunile tehnice elaborate de proiectani i/sau de productori /furnizori. ART.140.(1) Persoanele fizice i juridice care efectueaz, dup caz, proiectarea, montarea, verificarea, ntreinerea i repararea mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor trebuie s fie atestate n acest sens, n condiiile legii. (2) Periodicitatea lucrrilor prevzute la alin.(1) se stabilete, dup caz, conform normelor specifice de aprare mpotriva incendiilor, reglementrilor tehnice de exploatare i precizrilor productorilor /furnizorilor acestor mijloace tehnice; (3) Pe perioadele de oprire a funcionrii sistemelor, instalaiilor, aparatelor i dispozitivelor de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare i stingere a incendiilor, pentru executarea lucrrilor de ntreinere i reparare ori n caz de opriri accidentale, proprietarii/utilizatorii trebuie s asigure msuri tehnice i organizatorice alternative pentru evitarea producerii unor eventuale incendii, precum i de aciune n caz de necesitate. (4)Substanele speciale pentru stingerea incendiilor se supun verificrilor periodice privind meninerea calitilor n timp, conform reglementrilor specifice i precizrilor productorului/furnizorului. ART.141.(1) Exploatarea, ntreinerea, reviziile i reparaiile la autospecialele, utilajele i celelalte mijloace mobile de intervenie la incendii, se execut conform normelor tehnice emise de Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen. (2) Reparaiile la mijloacele tehnice precizate la alin.(1) se planific i se realizeaz la termene ct mai scurte, asigurndu-se, n perioada scoaterii din intervenie a acestora, msuri alternative de aprare mpotriva incendiilor. ART.142.(1) Proprietarul/utilizatorul construciilor, instalaiilor tehnologice i amenajrilor trebuie s asigure existena unui registru de control al instalaiilor de semnalizare, alarmare, alertare, limitare i stingere a incendiilor, n care se consemneaz toate datele relevante privind: a) executarea controalelor strii de funcionare, a operaiunilor de verificare, ntreinere i reparaii; b) executarea de modificri, extinderi, reabilitri, modernizri etc.; c) producerea unor deranjamente, alarme de incendiu, alarme false, ntreruperi, declanri intempestive etc., cu menionarea cauzelor care le-au determinat. (2) Datele consemnate trebuie s indice cu claritate ziua, luna, anul, ora i locul de producere a fenomenului (evenimentului). (3) Modelul de registru de control este prezentat n anexa nr.7. ART.143. Pe toat durata de folosire a mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor, administratorii operatorilor economici/conductorii instituiilor au obligaia s demonstreze organelor de control respectarea prevederilor prezentelor norme generale, conform legii. NR. TIPUL INSTALAIEI CRT GRAFICUL REPARAIILOR DATA PERIOADA MSURI REVIZIILOR SCOATERII ALTERNATIVER /REPARAIIOR DIN DE AP.MP-INC. INTERVENIE

REGISTRU DE CONTROL AL INSTALAIILOR

NR. CR T

DATA EXEC. CONTROLULU I

DATA VERIFICRILO R /NTRINERII

DATA EXECUTRII DE MODOFICRI /REABILITRI /MODERNIZRI,ET C

DATA PRODUCERII DE EVENIMENTE: DERANJAMENTE,ALARM E FALSE,ALARME DE INCENDIU,ETC

ANEXA NR.11 PLANIFICAREA INTERVENIEI SALARIAILOR ,POPULAIEI I A FORELOR SPECIALIZATE ,N CAZ DE INCENDIU este realizat prin : ART.28. Planurile de protecie mpotriva incendiilor, prevzute la art.18, lit.k) i art.23, lit.d), sunt : d) planul de evacuare a persoanelor; e) planul de depozitare i de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase; f) planul de intervenie. ART.29.(1)Planurile de evacuare a persoanelor n caz de incendiu cuprind elemente difereniate n funcie de tipul i destinaia construciei i de numrul persoanelor care se pot afla simultan n aceasta i se ntocmesc astfel: a) pe nivel, dac se afl simultan mai mult de 30 de persoane; b) pe ncperi, dac n ele se afl cel puin 50 de persoane; c) pentru ncperile destinate cazrii, indiferent de numrul de locuri. (2) Planurile de evacuare se afieaz pe fiecare nivel, pe cile de acces i n locurile vizibile, astfel nct s poat fi cunoscute de ctre toate persoanele, iar n ncperi, pe partea interioar a uilor. (3) Planul de evacuare se ntocmete pe baza schiei nivelului sau a ncperii, pe care se marcheaz cu culoare verde traseele de evacuare prin ui, coridoare i case de scri sau scri exterioare, dup caz. (4) Pe planurile de evacuare se indic locul mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor : stingtoare, hidrani interiori, butoane i alte sisteme de alarmare i alertare a incendiilor, posibilitile de refugiu, de exemplu ncperi speciale, terase, precum i interdicia de folosire a lifturilor n asemenea situaii. (5) Modelul unui plan-cadru de evacuare este prezentat n anexa nr.2. ART.30. (1) Planurile de depozitare i de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se ntocmesc pentru fiecare ncpere unde se afl asemenea materiale. (2) La amplasarea materialelor periculoase n spaiile de depozitare trebuie s se in seama de comportarea lor specific n caz de incendiu, att ca posibiliti de reacie reciproc, ct i de compatibilitatea fa de produsele de stingere. (3) Planurile de depozitare i de evacuare a materialelor periculoase se ntocmesc pe baza schielor ncperilor respective, pe care se marcheaz zonele cu materiale periculoase i se menioneaz clasele acestora conform legii, cantitile i codurile de identificare ori de pericol, produsele de stingere recomandate. Traseele de evacuare a materialelor i ordinea prioritilor se marcheaz cu culoare verde. (4) Planuri de depozitare i de evacuare se ntocmesc i pentru materialele i bunurile combustibile care au o valoare financiar sau cultural deosebit. (5) Planurile de depozitare se amplaseaz n locuri care se estimeaz a fi cel mai puin afectate de incendiu i n apropierea locurilor de acces n ncperi, precum i la dispecerat, acolo unde acesta este constituit, astfel nct s poat fi utile forelor de intervenie. ART.31. (1)Planurile de intervenie se ntocmesc pentru asigurarea desfurrii, n condiii de operativitate i eficien, a operaiunilor de intervenie n situaii de urgen , potrivit legii. (2) Planul de intervenie se avizeaz de inspectoratul pentru situaii de urgen judeean/al municipiului Bucureti. (3) Modelul unui plan-cadru de intervenie este prezentat n anexa nr.3.

ART.32. Planurile de protecie mpotriva incendiilor se actualizeaz ori de cte ori este cazul, n funcie de condiiile reale. ART.33. (1)Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor, prevzute la art.23, lit.c) se elaboreaz pentru locurile de munc stabilite de administrator/conductor, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu. (2) Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor cuprind: f) prevederile specifice de aprare mpotriva incendiilor din reglementrile n vigoare; g) obligaiile salariailor privind aprarea mpotriva incendiilor; h) regulile i msurile specifice de aprare mpotriva incendiilor pentru exploatarea instalaiilor potrivit condiiilor tehnice, tehnologice i organizatorice locale, precum i pentru reparaii, revizii, ntreinere, oprire i punere n funciune; i) evidenierea elementelor care determin riscul de incendiu sau de explozie; j) prezentarea pericolelor care pot aprea n caz de incendiu, cum sunt intoxicrile, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum i a regulilor i msurilor de prevenire a acestora. (3) Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor se elaboreaz, dup caz, de eful sectorului de activitate, de exemplu : instalaie, secie, atelier, se verific de cadrul tehnic sau de persoana desemnat s ndeplineasc atribuii de aprare mpotriva incendiilor i se aprob de administrator/conductor. (4) Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor se afieaz, dup caz n ntregime sau n sintez, n funcie de volumul lor i de condiiile de la locul de munc respectiv; (5) Un exemplar al tuturor instruciunilor de aprare mpotriva incendiilor se pstreaz la cadrul tehnic sau la persoana desemnat s ndeplineasc atribuii de aprare mpotriva incendiilor. ART.34. Salariaii din locurile de munc pentru care s-au ntocmit instruciunile prevzute la art.33 au obligaia s le studieze, s le nsueasc i s le aplice. ART.35. (1) Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor se completeaz n toate cazurile cu informaiile din planurile de intervenie, acolo unde acestea sunt ntocmite. (2) Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor se actualizeaz la modificri, modernizri, dezvoltri, reprofilri i la apariia unor noi reglementri. (3) Fiecare instruciune de aprare mpotriva incendiilor trebuie s aib nscris data ntocmirii/reviziei i data aprobrii. ART.36. (1) Indicatoarele de securitate, respectiv de interzicere, avertizare, orientare i/sau informare, prevzute la art.23, lit.f) se execut, se amplaseaz i se monteaz conform reglementrilor i standardelor de referin. (2) n anumite situaii, indicatoarele pot fi nsoite de nscrisuri explicative i n limbi de circulaie internaional. (3) Obligaia de a amplasa, de a monta i de a pstra integritatea indicatoarelor revine conductorului locului de munc ANEXA NR.12 ANALIZA INCENDIILOR PRODUSE ,DESPRINDEREA CONCLUZIILOR I STABILIREA MPREJURRILOR I FACTORILOR DETERMINANI ,PRECUM I A UNOR MSURI CONFORME CU REALITATEA EVIDENA INCENDIILOR DIN ANUL ............................. NR DATA LOCUL CRT. IZBUCNIRII 1 2 MPREJURAREA FACTORI MSURI DETERMINANI LUATE

PAN DE MSURI

NR CRT.

MSURA STABILIT

PERSOANA RESPONSABIL

TERMENUL OBSERVAII DE REALIZARE

1. 2. Constatrile, msurile i deciziile adoptate n urma incendiilor se aduc la cunotin prin documente scrise tuturor persoanelor implicate. n baza concluziilor rezultate, administratorul operatorului economic, conductorul instituiei sau, dup caz, primarul este obligat s ia msuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate n domeniul aprrii mpotriva incendiilor. Analiza incendiilor produse ,desprinderea concluziilor i stabilirea mprejurrilor i factorilor determinani ,precum i a unor msuri conforme cu realitatea este menionat n analiza activitatii de aprare mpotriva incendiilor desfurat de operatorul economic, instituie sau organul administraiei publice centrale sau locale se conform legii, (atr 151) ,semestrial sau anual, dup caz, precum i cu prilejul finalizrii controalelor i dup producerea unor incendii. (2) Analiza prevzut la alin.(1) se desfoar pe baz de raport sau informare ntocmit de structura care are atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor. ART.152.(1) Raportul de analiz conine, n principiu, urmtoarele probleme: a) implementarea noilor prevederi legale; b) stadiul ndeplinirii msurilor stabilite; c) deficienele care se manifest n domeniul aprrii mpotriva incendiilor; d) concluzii din activitatea de instruire i pregtire a personalului ; e) relaiile cu teri privind aprarea mpotriva incendiilor; f) asigurarea dotrii, calitatea i funcionarea mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor; g) eficiena activitilor desfurate de structurile cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor; h) propuneri de msuri pentru mbuntirea activitii. (2) Aspectele discutate pe timpul analizei se consemneaz ntr-un proces-verbal, iar deciziile care se iau se aprob printr-o hotrre care se difuzeaz persoanelor interesate. ART.153. La analiz particip n mod obligatoriu, dup caz, preedintele consiliului judeean, primarul, administratorul operatorului economic, conductorul instituiei, precum i efii structurilor cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor, efii sectoarelor de activitate la care sunt fcute meniuni n raport i, dup caz, proprietarii construciilor, n situaia utilizrii unei cldiri sau incinte de ctre mai muli operatori economici. ANEXA NR.13 6. REGLEMENTAREA RAPORTURILOR PRIVIND APRAREA MPOTRIVA INCENDIILOR N RELEIILE GENERATE DE CONTRACTE/CONVENII n conformitate cu prevederile art. 9 din Legea 307/2007,privind aprarea mpotriva incendiil0or ,si ale art.5 din OMAI 163/2007 ,pentru aprobarea Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor responsabilitile privind aprarea mpotriva incendiilor revin TABEL NIMINAL CU PERSOANELE FIZICE SAU JURIDICE CARORA LI S-AU TRANSMIS DREPTUL DE PROPRIETATE TEMPORAR NR DENUMIR NR. PERIOADA OB CR EA SPAIUL CONTRACTUL CONTRACTUL RESPONSABILIT S T. PERSOANE INCHIRI UI UI I PRIVIND I AT APRAREA MPOTRIVA

INCENDIILOR

ANEXA NR.14 ASIGURAREA FORMULARELOR TIPIZATE :PERMISE DE LUCRU CU FOC ,FIE DE INSTRUIRE E.T.C.. Asigurarea formularelor tipizate :permise de lucru cu foc ,fie de instruire e.t.c..se realizeaz de urmtorul personal ,conform atribuiilor posturilor , dup cum urmeaz : Nr.crt. Nume /prenume 1 2 3 4 5 6 7 Funcia Personalul instruit

Director tehnic Director econimic Cadru tehnic cu atribuii n domeniul aprrii mpotrica incendiilor Sefi de compartimente /structuri funcionale Persoane fizice i juridice crra li s-a transmis dreptul de proprietate temporar

ANEXA NR15 DOSARUL OBIECTIVULUI . OMAI NR.1474/2006 ART.28,cuprinde dup caz : Fia obiectivului/localitii;documentele de control anterioare ;alte documente relevante (avizare ,autorizare ,scenariu de securitate la incendiu ,serviciu voluntar/privat pentru situaii de urgen,organizarea aprrii mpotriva incendiilor) ; Fia obiectivului/localitii anexele nr.5 i 6 se ntocmete pe baza datelor furnizate ,n scris de conductorul acesteia ,la solicitarea ISU, Datele incluse n dosare se actualizeaz i se verific cu ocazia controalelor

FIA OBIECTIVULUI S.C. ___________________________________________ DENUMIRE OPERATOR Denumire n clar ECONOMIC/INSTIRUIE Date de identificare ADMINISTRATOR/CONDUCTOR Telefon serviciu Telefon domiciliu Adresa sediului unde se afl operatorul economic/instituia COORDONATE OPERATOR Telefon, ECONOMIC/INSTITUIE Fax, E-mail COORDONATELE FILIALELOR/ Adres, Telefon, Fax, E-mail pentru fiecare SUCURSALELOR/PUNCTELOR

DE LUCRU (dac este cazul) NUMR DE NREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERULUI CADRU TEHNIC CU ATRIBUII N DOMENIUL APRRII MPOTRIVA INCENDIILOR/ INSPECTOR DE PROTECIE CIVIL

Nume i prenume Telefon serviciu Telefon domiciliu Certificat de competen termen de valabilitate

1. - Date generale privind aprarea mpotriva incendiilor i protecia civil 1.1. - Aspecte generale Domeniul de activitate Anul de construire (punere n funciune) Suprafaa construit/desfurat Numr niveluri (regim de nlime) Clasificare construcie (civil, de producie, de depozitare, cu funciuni mixte) Structura de rezisten a construciei (structur metalic, beton armat, zidrie, lemn, mixt etc.) Personal angajat* *numr estimativ Utilizarea cldirii* *prezena oamenilor n cldire permanent/temporar 1.2. - Date referitoare la construcie/instalaie/amenajare 1.2.1. - Cldirea X(1 .... N) Date constructive Stabilitatea la foc* *din proiect sau alte documente tehnice Compartimente de incendiu Ci de acces, intervenie, i evacuare* *numr, gabarit, marcare/semnalizare Case de scri (nchise/deschise)* *numr, gabarit, alctuire constructiv Ascensoare de intervenie *potrivit reglementrii Date tehnice Sisteme de ventilaie/climatizare Sisteme de nclzire Instalaii electrice Instalaie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L. Iluminat de siguran Sisteme i instalaii tehnologice Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului i gazelor fierbini Sisteme de detectare a incendiilor Sisteme de alarmare/avertizare Sisteme de limitare a propagrii incendiilor* *(ui rezistente la foc, clapete antifoc, sisteme de obturare, oprirea automat a sistemului de ventilare, protecii ale structurilor metalice/de beton/lemn etc.) Sisteme de detectare a gazelor Instalaii speciale de stingere cu ap* *tip (sprinklere, ap pulverizat etc.), zone

protejate, numr capete de refulare etc. Instalaii de stingere cu gaze/aerosoli* *tip, zone protejate, numr capete de refulare etc. Alte instalaii de stingere (pulbere, spum etc.) Instalaie de protecie mpotriva trsnetului Stingtoare* *pe tipo-dimensiuni Hidrani interiori/coloane uscate Hidrani exteriori Alimentarea cu ap pentru stingerea incendiilor (rezerv de ap, pompe) Utilaje i autospeciale de intervenie din dotarea serviciului privat pentru situaii de urgen Stocuri de produse de stingere/neutralizatori Echipament de protecie al personalului de intervenie n funcie de riscurile existente i de efectele negative ale incendiilor specifice 2. Date privind substanele periculoase folosite (sursa de risc) Denumirea substanelor periculoase folosite, clasificare* *n conformitate cu Sistemul Internaional de clasificare al substanelor periculoase, fraze de risc asociate Cantitatea existent n unitate* *pentru fiecare substan n parte Loc de depozitare* *instalaie, echipament de proces, sistem de stocare, sistem de compresie, conducte etc. Mod de operare 3. Organizarea aprrii mpotriva incendiilor/activitii de protecie civil Organizarea alarmrii Instruirea personalului* *dac este executat periodic, de ctre cine, dac este persoan atestat Control intern de prevenire* *dac se execut, de ctre cine Serviciu privat pentru situaii de urgen* *dac exist sau este ncheiat contract Planuri/exerciii de evacuare din cldire* *cnd s-a executat ultima oar, ce probleme deosebite au fost constatate pe timpul exerciiului Afiare instruciuni specifice Obligaiile administratorului/conducerii Obligaiile cadrului tehnic/inspectorului/ personalului din structura cu atribuii de aprare mpotriva incendiilor/de protecie civil Ordinea interioar* *reglementri pentru lucrul cu foc deschis, fumatul, depozitarea i evacuarea deeurilor i reziduurilor combustibile, lucrrile premergtoare i pe timpul sezonului rece, perioadelor caniculare i secetoase, sunt asigurate ci de acces, de evacuare i de intervenie) Documente specifice de aprare mpotriva incendiilor* *potrivit reglementrilor n domeniu Documente specifice de protecie civil*

*potrivit reglementrilor n domeniu Reglementarea modului de ntreinere, verificare, reparare a mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor* *persoana juridic atestat Evidena incendiilor de la punerea n funciune a operatorului economic/instituiei*(pe fiecare cldire n parte) *se vor preciza cauzele de incendiu

ANTET APROB, DIRECTOR INSTRUCIUNI DE APRARE MPOTRIVA INCENDIILOR 1) Prevederi specifice de prevenire si stingere a inendiilor: a) Cldire administrativa, birouri, sli de clasa a) In slile de clasa in care nclzirea se face cu sobe, alimentarea acestora trebuie s se fac inainte de accesul persoanelor in sli; b) Se interzice, amplasarea uilor false, a draperiilor si a oglinzilor, precum si amplasare scunelul, covoarelor si presurilor pe caile de evacuare, deoarece pot deruta si impiedica persoanele care se evacueaz, in caz de incendiu; c) Instalaiile electrice de iluminat normal si iluminat de sigurana, cele de nclzire vor fi exploatate, conform normelor si ntreinute in perfecta stare; d) Este interzisa iluminarea cu flacra deschisa (lumnri, chibrituri, fetile) a locurilor care prezint pericol de incendiu: e) In cldirile administrative, lichidele combustibile pentru curenie vor fi pstrate in bidoane metalice ermetic inchise si etichetate - in locuri ferite de posibilitatea izbucnirii unui incendiu numai in cantitate de maximum 25 l; f) Nu se admite depozitarea materialelor necesare cureniei pe culoare, in casele scrilor sau pe alte trasee de evacuare ale cldirii; g) Pardoseala nu se va curata cu benzina sau neofalina, ci cu parchetin - numai la lumina zilei respectandu-se urmtoarele reguli: - scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice; - stingerea tuturor corpurilor de iluminare electrice, a lmpilor si felinarelor, precum si a focului din sobe, maini si aparate de gtit; - asigurarea ventilaiei ncperilor respective, prin deschiderea ferestrelor; - interzicerea folosirii ustensilelor din material plastic sau a crpelor din fibre sintetice; - interzicerea fumatului; - interzicerea folosirii parchetinului in amestec cu benzina, neofalina etc. a) interzice pstrarea in birouri a materialelor inflamabile si a crpelor de ters mbibate cu ulei lac, ceara, etc. b) Gunoaiele se vor arde in locuri special stabilite fr pericol de incendiu, numai sub supraveghere, pe timp tara vnt. Dup terminarea operaiei de ardere, cenua si crbunii vor fi stini cu apa i acoperii cu pmnt sau nisip, verificandu-se cu mare atenie stingerea focului; c) Materialele textile folosite la curenie, mbibate cu substane combustibile si inflamabile se vor colecta in cutii metalice prevzute cu capace si se vor evacua la sfritul zilei de lucru in locuri special

stabilite, fr pericol de incendiu. b) Laboratoare: a) Lucrrile de analiza, incercari se vor face numai de ctre personal instruit special in acest scop; b) Utilizarea furtunurilor defecte sau a celor care au depit gradul admisibil de uzura la racordarea becurilor de gaz este interzisa. De asemenea, se va evita amplasarea furtunurilor de cauciuc ale instalaiilor de gaze, in apropierea surselor de cldura; c) Becurile de gaz si lmpile cu spirt se vor amplasa numai pe mese stabilite, confecionate din material incombustibil. In jurul acestor surse de foc - pe o raza de minimum l m - nu se vor depozita lichide sau materiale combustibile; d) Este interzisa lsarea becurilor de gaz, a lmpilor sau a altor aparate pentru incalzire fr o permanenta supraveghere, in timpul funcionarii; e) Substanele toxice, caustice sau inflamabile se vor pstra in locuri special amenajate, ncuiate. c) Magazii: a) Materialele se vor depozita in funcie de proprieti - grad de periculozitate, sensibilitatea la cldura, fum sau umezeala, reacia fata de alte materiale, condiii in care se pot aprinde, substanele ce pot fi utilizate la stingerea eventualelor incendii, b) Se interzice depozitarea materialelor inflamabile ale cror proprieti nu sunt cunoscute sau nu pot fi asimilate cu alte substane similare; c) Instalaiile electrice vor f verificate periodic si bine ntreinute de personal autorizat in acest scop; d) Corpurile de iluminat din depozitele de materiale combustibile vor fi prevzute cu globuri de protecie, iar cele ce pot fi lovite cu aprtori (grtare). 2) Obligaiile generale ale salariailor privind prevenirea si stingerea incendiilor: a) sa respecte regulile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor aduse la cunostiinta prin prezentele instruciuni de aprare mpotriva incendiilor si cu ocazia executrii instructajelor periodice; b) sa utilizeze, potrivit instruciunilor date, substanele periculoase, instalaiile, utilajele, mainile, aparatura si echipamentele de lucru; c) sa nu efectueze manevre si modificri nepermise la mijloacele tehnice de protecie sau de intervenie pentru stingerea incendiilor; d) sa comunice imediat directorului ori persoanelor mputernicite de acesta orice situaie care este ndreptit sa o considere un pericol de incendiu, precum si orice defeciune sesizata la sistemele de protecie sau de intervenie pentru stingerea incendiilor; e) sa coopereze cu salariaii desemnai de director, att cat ii permit cunostiintele si sarcinile sale, in vederea realizrii masurilor de aprare mpotriva incendiilor; f) sa acorde ajutor, att cat este raional posibil, oricrui alt salariat aflat intr-o stare de pericol. 3)Reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor pentru efectuarea operaiilor de lucru cu foc deschis (sudura, etc.) a) verificarea zonei de sudura sa nu prezinte deschideri sau crpaturi prin care sa duca la cderi de sudura incandescenta in spatiile inferioare, care ar putea sa produc incendii; b) curirea suprafeei care se va suda in interior si exterior; c) acoperirea materiarelor combustibile cu prelate rezistente la flacra; d) umezirea tubulaturii si a pardoselii in zona n care se executa sudura, cat si in apropiere, pe o raza de 2 m de la locul sudurii; e) asigurarea mijloacelor de prima intervenie; f) izolarea la partea superioara si inferioara fata de locul pentru sudare; g) EMITEREA PERMISULUI DE LUCRU CU FOC DESCHIS. 4) Elemente care determina riscul de incendiu 1. Surse de aprindere existente: - surse de aprindere cu flacra;

surse de aprindere de natura termica; surse de aprindere de natura electrica; surse de aprindere naturale; surse de aprindere indirecte. 2. Condiii (mprejurri) preliminare care pot determina si/sau favoriza iniierea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu: instalaii si echipamente electrice defecte ori improvizate; receptori electrici lsai sub tensiune, nesupravegheati; sisteme si mijloace de nclzire defecte, improvizate sau nesupravegheate; contactul materialelor combustibile cu cenua, jarul si scnteile provenite de la sistemele de incalzire; jocul copiilor cu focul; filmatul in locuri cu pericol de incendiu; lucrri cu foc deschis, fr respectarea regulilor si masurilor specifice de p.s.i.; trsnet si alte fenomene naturale; aciune intenionata ("arson"); alte mprejurri.

5) Pericole care pot aprea in cazul incendiilor; - intoxicarea cu monoxid de carbon: personalul de intervenie se va echipa cu mijloace de protecie a cailor respiratorii (mti contra fumului si CO); - electrocutri: pentru evitarea electrocutrilor pe timpul interveniei se va proceda, in prealabil, la ntreruperea curentului electric; - arsuri: se va evita, pe timpul interveniilor, contactul cu suprafeele incandescente sau fierbini. Masuri de prim ajutor: - intoxicarea cu monoxid de carbon:- scoaterea intoxicatului la aer curat; - in caz de stop cardio-respirator se va face respiraie artificiala si masaj cardiac extern; - transportarea intoxicatului la spital. - electrocutri: - scoaterea victimei de sub tensiune; - in caz de stop cardio-respirator se va face respiraie artificiala si masaj cardiac extern; - transportarea victimei la spital, - arsuri: - arsuri de gradul I: reprezentate prin rocata sau eritem, se va recurge la dezinfectarea regiunii respective cu alcool; nu se efectueaz pansament. - arsuri de gradul II: reprezentata prin roseata, flictene (bici) se va aplica un pansament steril, dup care bolnavul va fi ndrumat ctre o unitate sanitara. - arsuri de gradul III si IV: alturi de roseti ale pielii, flictene (bici), apar si eroziuni ale straturilor de sub piele, se va avea in vedere calmarea durerii accidentatului cu antinevralgice; se va aplica asupra rnii un pansament steril, dup care bolnavul va fi transportat de urgenta la spital.

CADRU TEHNIC

Atribuiile cadrelor tehnice Principalele documente ce se ntocmesc de cadrele tehnice ART. 27 (1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliilor judetene si locale, institutiilor si operatorilor economici au/are urmatoarele obligatii principale: a) participa la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, institutiei sau operatorului economic; b) controleaza aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific,astfel: anual, trimestrial, lunar, zilnic, dup caz ,execut controale proprii privind respectrea normelor, dispoziiilor i msurilor de aprare mpotriva incendiilor pe baza unui grafic , finalizate prin documente scrise; trimestrial, efectueaz un control de verificare privind respectarea obligaiilor contractuale din domeniul aprrii mpotriva incendiilor i a normelor specifice de aprare mpotriva incendiilor la persoanele fizice/juridice care desfoar activiti n perimetrul operatorului economic/instituiei/localitii i comunic constatrile, msurile i deciziile adoptate n urma controalelor prin documente scrise ,tuturor persoanelor implicate c) propun/propune includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice; d) indruma si controleaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si analizeaza respectarea incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta voluntare sau private, dupa caz, in unitatile si institutiile din care fac/face parte; e) prezinta conducerii, semestrial sau anual, precum i cu prilejul finalizrii controalelor i dup producerea unor incendii , raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor

f) raspund/raspunde de pregatirea serviciului de urgenta voluntar sau privat, dupa caz, precum si de participarea acestuia la concursurile profesionale; g) acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situatii de urgenta in indeplinirea atributiilor. h) ine un exemplar din actele de autoritate i privind aprarea mpotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic / conductorul instituiei sunt: k) dispoziie privind stabilirea modului de organizare i a responsabilitilor privind aprarea mpotriva incendiilor; l) instruciuni de aprare mpotriva incendiilor i atribuii ale salariailor la locurile de munc; m) dispoziie privind reglementarea lucrului cu foc deschis i a fumatului; n) dispoziie privind organizarea instruirii personalului; o) dispoziie de constituire a serviciului privat pentru situaii de urgen ori contract/convenie cu un alt serviciu privat pentru situaii de urgen; p) dispoziie de sistare a lucrrilor de construcii/oprire a funcionrii ori utilizrii construciilor /amenajrilor, n cazul anulrii avizului/autorizaiei de securitate la incendiu; q) reguli i msuri de aprare mpotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul i depozitarea substanelor periculoase specifice produselor sale; r) convenii/contracte cuprinznd rspunderile ce revin prilor pe linia aprrii mpotriva incendiilor n cazul transmiterii temporare a dreptului de folosin asupra bunurilor imobile/antrepriz ; s) dispoziia de numire a cadrului tehnic sau personalului de specialitate cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor, conform legii; t) msuri speciale de aprare mpotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase. i) ine un exemplar din documentele i evidenele specifice aprrii mpotriva incendiilor la operatori economici/instituii : a) planul de analiz i acoperire a riscurilor al unitii administrativ-teritoriale, n partea ce revine operatorului economic/instituiei; b) fia obiectivului, conform modelului prezentat n anexa nr.5 la Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregtire i desfurare a activitii de prevenire a situaiilor de urgen, publicat n Monitorul Oficial, partea I, nr.885 din 31.10.2006; un exemplar din fia obiectivului se trimite la inspectoratul judeean/al municipiului Bucureti pentru situaii de urgen; c) raportul anual de evaluare a nivelului de aprare mpotriva incendiilor; d) documentaia tehnic specific, conform legii : scenarii de securitate la incendiu, identificarea i analiza riscurilor de incendiu .a. e) avizele/autorizaiile de securitate la incendiu nsoite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor; f) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aprare mpotriva incendiilor i echipamentele specifice de protecie utilizate; g) registrele instalaiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii dup atestatele firmelor care au efectuat/efectueaz proiectarea, montarea, verificarea, ntreinerea, repararea acestora sau care efectueaz servicii n domeniu; h) registrul pentru evidena permiselor de lucru cu foc; i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaii de urgen, conform criteriilor de performan; j) lista operatorilor economici/instituiilor cu care a ncheiat contracte de nchiriere/convenii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora i a numrului i termenului de valabilitate a contractului;

k) planurile de protecie mpotriva incendiilor; l) evidena exerciiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construciei; m) evidena exerciiilor de intervenie efectuate, avnd anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora; n) rapoartele de intervenie ale serviciului privat pentru situaii de urgen; o) fiele de instruire, conform reglementrilor specifice; p) lista cu substanele periculoase, clasificate potrivit legii; q) grafice de ntreinere i verificare, conform instruciunilor productorului/furnizorului pentru diferite categorii de utilaje, instalaii i sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaz n caz de incendiu; r) rapoartele ntocmite n urma controalelor preventive proprii sau ale autoritii de stat; s) programe/planuri cuprinznd msuri i aciuni proprii sau rezultate n urma constatrilor autoritilor de control pentru respectarea reglementrilor n domeniu. j)aprob planul de organizare a activitii de stingere mpotriva incendiilor pe locul de munc nscrise ntr-un formular tiprit pe un material rezistent, de regul carton, i care se afieaz ntr-un loc vizibil i estimat a fi mai puin afectat n caz de incendiu ; u) verific instruciunile de aprare mpotriva incendiilor elaborate , dup caz, de eful sectorului de activitate ( instalaie, secie, atelier, care se aprob de administrator/conductor. v) cadrul tehnic cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor de la nivelul unitii administrativ-teritoriale ,din serviviul voluntar pentru situaii de urgen, desfoar activitile de prevenire a incendiilor, pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen i aprobat prin ordin al ministrului administraiei i internelor.

(2) Formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale a cadrelor tehnice/personalului cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, prevazute la alin. (1), se realizeaza in centre de formare si evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupationale recunoscute la nivel national. .

2 . PRINCIPALELE DOCUMENTE CE SE NTOCMESC DE CTRE CADRELE TEHNICE/PERSONALUL DE SPECIALITATE CU ATRIBUII IN DOMENIUL APRRII MPOTRIVA INCENDIILOR

Principalele documente ce se ntocmesc de ctre cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuii in domeniul aprrii mpotriva incendiilor deriv din obligaiile acestora prevzute de art.26 i 27 din Legea 307/2006,privind aprarea mpotriva incendiilor coroborate cele ale art.5 din O.M.A.I. 163/2007,pentru aprobarea normelor generale de aprare mpotriva incendiilor ,dup cum urmeaz : ntocmete proiecte privind :

a)

elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul unitatii

administrativ-teritoriale, institutiei sau operatorului economic,dup cum urmeaz: 1.actele de autoritate i privind aprarea mpotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic / conductorul : a) dispoziie privind stabilirea modului de organizare i a responsabilitilor privind aprarea mpotriva incendiilor; b) dispoziie privind reglementarea lucrului cu foc deschis i a fumatului; c) dispoziie privind organizarea instruirii personalului; d) dispoziie de constituire a serviciului privat pentru situaii de urgen ori contract/convenie cu un alt serviciu privat pentru situaii de urgen; e) dispoziie de sistare a lucrrilor de construcii/oprire a funcionrii ori utilizrii construciilor /amenajrilor, n cazul anulrii avizului/autorizaiei de securitate la incendiu; f) reguli i msuri de aprare mpotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul i depozitarea substanelor periculoase specifice produselor sale; g) convenii/contracte cuprinznd rspunderile ce revin prilor pe linia aprrii mpotriva incendiilor n cazul transmiterii temporare a dreptului de folosin asupra bunurilor imobile/antrepriz ; h) msuri speciale de aprare mpotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase. 2. documentele i evidenele specifice aprrii mpotriva incendiilor la operatori economici/instituii : a) planul de analiz i acoperire a riscurilor al unitii administrativ-teritoriale, n partea ce revine operatorului economic/instituiei; b) fia obiectivului, conform modelului prezentat n anexa nr.5 la Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregtire i desfurare a activitii de prevenire a situaiilor de urgen, publicat n Monitorul Oficial, partea I, nr.885 din 31.10.2006; un exemplar din fia obiectivului se trimite la inspectoratul judeean/al municipiului Bucureti pentru situaii de urgen; c) raportul anual de evaluare a nivelului de aprare mpotriva incendiilor ,sau cele cu prilejul finalizrii controalelor i cele dup producerea unor incendii ,pe care le prezint conductorului /administratorului ; d) documentaia tehnic specific, conform legii : scenarii de securitate la incendiu, identificarea i analiza riscurilor de incendiu .a. e) avizele/autorizaiile de securitate la incendiu nsoite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor; f) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aprare mpotriva incendiilor i echipamentele specifice de protecie utilizate; g) registrele instalaiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii dup atestatele firmelor care au efectuat/efectueaz proiectarea, montarea, verificarea, ntreinerea, repararea acestora sau care efectueaz servicii n domeniu; h) registrul pentru evidena permiselor de lucru cu foc; i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaii de urgen, conform criteriilor de performan; j) lista operatorilor economici/instituiilor cu care a ncheiat contracte de nchiriere/convenii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora i a numrului i termenului de valabilitate a contractului; k) planurile de protecie mpotriva incendiilor; l) evidena exerciiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construciei; m) evidena exerciiilor de intervenie efectuate, avnd anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora; n) rapoartele de intervenie ale serviciului privat pentru situaii de urgen;

o) fiele de instruire, conform reglementrilor specifice; p) lista cu substanele periculoase, clasificate potrivit legii; q) grafice de ntreinere i verificare, conform instruciunilor productorului/furnizorului pentru diferite categorii de utilaje, instalaii i sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaz n caz de incendiu; r) rapoartele ntocmite n urma controalelor preventive proprii sau ale autoritii de stat; s) programe/planuri cuprinznd msuri i aciuni proprii sau rezultate n urma constatrilor autoritilor de control pentru respectarea reglementrilor n domeniu. j)aprobarea planurilor de organizare a activitii de stingere mpotriva incendiilor pe locul de munc nscrise ntr-un formular tiprit pe un material rezistent, de regul carton, i care se afieaz ntr-un loc vizibil i estimat a fi mai puin afectat n caz de incendiu ; b) verificrea instruciunilor de aprare mpotriva incendiilor elaborate , dup caz, de eful sectorului de activitate ( instalaie, secie, atelier, care se aprob de administrator/conductor. c) cadrul tehnic cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor de la nivelul unitii administrativ-teritoriale ,din serviviul voluntar pentru situaii de urgen, desfoar activitile de prevenire a incendiilor, pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen i aprobat prin ordin al ministrului administraiei i internelor. 3) controlul aplicarii normelor de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific,astfel: o anual, trimestrial, lunar, zilnic, dup caz execut controale proprii privind respectrea normelor, dispoziiilor i msurilor de aprare mpotriva incendiilor n domeniul aprrii mpotriva incendiilor, pe baza unui grafic , finalizate prin documente scrise; o trimestrial, efectueaz un control de verificare privind respectarea obligaiilor contractuale din domeniul aprrii mpotriva incendiilor i a normelor specifice de aprare mpotriva incendiilor la persoanele fizice/juridice care desfoar activiti n perimetrul operatorului economic/instituiei/localitii i comunic constatrile, msurile i deciziile adoptate n urma controalelor prin documente scrise ,tuturor persoanelor implicate. c) propunerile de includere in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice; d) indrumarea si controlul activitatii de aparare impotriva incendiilor si analiza respectarii incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta voluntare sau private, dupa caz, in unitatile si institutiile din care fac/face parte; f) pregatirea serviciului de urgenta voluntar sau privat, dupa caz, precum si de participarea acestuia la concursurile profesionale; g) acordarea de sprijin si asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situatii de urgenta in indeplinirea atributiilor.

3. PLANIFICAREA I EXECUTAREA EXERCIIILOR PRIVIND MODUL DE ACIUNE N CAZ DE INCENDIU O.M.A.I. 163/2007,CAPITOLUL VI ART.144.(1) Exerciiile privind modul de intervenie n caz de incendiu constituie formele de baz prin care se verific stadiul i capacitatea de aciune a personalului de pe locul de munc. (2) Exerciiile i aplicaiile vizeaz modul n care se execut: a) alarmarea; b) evacuarea; c) stingerea incendiului. ART.145. Exerciiile de intervenie se efectueaz: a) planificat, pe baz de grafic, astfel nct la acestea s participe ealonat toi salariaii cu atribuii de intervenie de pe locurile de munc; b) inopinat, de ctre administrator/conductor, autoritile de control sau de ali factori de decizie; c) planificat, pe baz de grafic, cu personalul serviciului privat pentru situaii de urgen. ART.146.(1) Evidena aplicaiilor i exerciiilor efectuate se ine ntr-un registru special. (2) Registrul are coninutul conform modelului prezentat n anexa nr. 8. ART.147. Fiecare exerciiu de intervenie se finalizeaz printr-un raport, n care se fac referiri cel puin la: a) obiectivele i scopul exerciiului; b) meniuni privind cunoaterea i capacitatea de punere n aplicare a sarcinilor ce revin personalului de pe locul de munc n caz de incendiu; c) ndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite i a timpilor operativi de intervenie; d) meniuni privind alarmarea (alertarea) personalului; e) aprecieri privind funcionarea mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor; f) desfurarea activitii de salvare i evacuare a persoanelor i a materialelor periculoase; g) propunerea de msuri privind mbuntirea activitii respective.

Norme generale de aprare mpotriva incendiilor la EXPLOATAREA CONSTRUCIILOR, INSTALAIILOR I AMENAJRILOR Seciunea 1 : Msuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construciilor, instalaiilor i amenajrilor ART.80. Msurile generale de prevenire a incendiilor privesc: controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a activitilor, pe timpul desfurrii i, dup caz, dup ncheierea acestora; stabilirea msurilor tehnico-organizatorice n vederea reducerii riscului de incendiu ori a consecinelor incendiilor; meninerea condiiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor n siguran i pentru securitatea echipelor de intervenie n cazul izbucnirii unui incendiu; ntreinerea n stare operativ a mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor.

a) b) c) d)

ART.81.(1)Exploatarea sistemelor, instalaiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, mainilor i utilajelor, de orice categorie, se face conform reglementrilor tehnice aplicabile. (2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevzute la alin. (1) cu defeciuni, improvizaii sau fr protecia corespunztoare fa de materialele sau substanele combustibile din spaiul n care sunt utilizate, este interzis. (3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevzute la alin. (1) este obligatorie respectarea instruciunilor de funcionare, verificare i ntreinere, precum i a msurilor specifice de aprare mpotriva incendiilor, emise i aprobate potrivit legii. ART.82. Pe timpul exploatrii instalaiilor aferente construciilor i instalaiilor tehnologice prevzute la art.63 se interzice: a) neasigurarea supravegherii conform instruciunilor de funcionare; b) funcionarea fr sistemele, aparatele i echipamentele necesare conform instruciunilor de funcionare pentru controlul i meninerea parametrilor privind sigurana n funcionare sau nlocuirea acestora cu altele supradimensionate; c) ntreinerea necorespunztoare a elementelor prevzute pentru izolare termic sau electric ori pentru separare; d) depirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrrilor de ntreinere i reparaii sau executarea necorespunztoare a acestora; e) executarea lucrrilor de ntreinere i reparaii sau a unor modificri de ctre personal neautorizat. ART.83.(1) Meninerea n bun stare a instalaiilor i sistemelor de captare i scurgere la pmnt a descrcrilor electrice atmosferice este obligatorie la construcii i instalaii, utilaje i echipamente tehnologice, conform reglementrilor tehnice. (2) Utilizarea sistemelor de captare i scurgere la pmnt a electricitii statice conform instruciunilor specifice i reglementrilor tehnice este obligatorie. ART.84.(1) n spaiile cu risc mare de incendiu sau de explozie se interzice accesul salariailor i al altor persoane fr echipament de protecie adecvat condiiilor de lucru. (2) Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor i sculelor neprotejate corespunztor sau care pot produce scntei prin funcionare, lovire sau frecare n spaii sau n locuri cu risc de explozie este interzis. ART.85. (1) Produsele, materialele i substanele combustibile se amplaseaz la distan de siguran fa de sursele de cldur ori se protejeaz astfel nct s nu fie posibil aprinderea lor. (2) Se interzice folosirea sobelor i a altor mijloace de nclzire defecte, cu improvizaii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum i aprinderea focului utilizndu-se lichide inflamabile. (3) Verificarea, repararea, izolarea termic i curarea periodic a courilor de evacuare a fumului sunt obligatorii. ART.86. (1) Pe timpul transportului, depozitrii i manipulrii produselor sau substanelor combustibile se ine seama de proprietile fizico-chimice, astfel nct la contactul dintre ele s nu se produc ori s se propage incendiul. (2) Produsele i substanele combustibile se transport, se manipuleaz i se depoziteaz n ambalaje adecvate, realizate i inscripionate corespunztor, n vederea identificrii riscurilor de incendiu i stabilirii procedeelor i substanelor de stingere ori de neutralizare adecvate. (3) Dispunerea materialelor periculoase n depozit se face potrivit planului de depozitare. (4) La elaborarea planurilor de intervenie se ine seama de compatibilitatea produselor sau substanelor combustibile cu substanele de stingere. ART.87.(1) Deeurile i reziduurile, scurgerile i depunerile de praf sau de pulberi combustibile se ndeprteaz ritmic prin metode i mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea fiecrui schimb de lucru i se depun n locuri special destinate depozitrii sau distrugerii lor. (2) Deeurile i reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide, de exemplu, crpe, cli, bumbac, rumegu, care conin astfel de produse, se colecteaz n cutii sau n vase metalice ori cu cptueal metalic interioar, prevzute cu capac, amplasate n locuri fr risc de incendiu i marcate. (3) Deeurile, reziduurile i ambalajele combustibile, care se reutilizeaz, se depoziteaz, cu asigurarea distanelor de siguran fa de cldiri, instalaii, culturi agricole, suprafee mpdurite i alte materiale combustibile, n raport de natura i de proprietile fizico-chimice ale acestora.

(4) Deeurile, reziduurile i ambalajele combustibile, care nu se reutilizeaz, se distrug conform legii. ART.88.(1) Materialele i substanele care prezint pericol de autoaprindere se pstreaz n condiii adecvate naturii lor, bine ventilate i lundu-se msuri de control i prentmpinare a fenomenului de autonclzire. (2) Prevenirea apariiei fenomenului de autoaprindere se urmrete i la depozitarea furajelor i plantelor tehnice, conform reglementrilor specifice. (3) Amplasarea depozitelor de combustibili, furaje i plante tehnice se face la distane de siguran, astfel nct eventualele incendii produse la acestea s nu pericliteze vecintile. ART.89. Toate instalaiile/conductele prin care circul substane lichide sau gaze se marcheaz prin culori specifice de identificare a naturii substanei, respectiv pericolului, prevzute de normele specifice. ART.90.(1) Tratarea sau protejarea materialelor i elementelor de construcii combustibile i/sau a structurilor din alctuirea construciilor sau a instalaiilor cu substane de termoprotecie ori ignifuge se efectueaz potrivit reglementrilor tehnice. (2)Lucrrile de termoprotecie se execut numai de ctre personal atestat, conform legii. (3) Calitatea lucrrilor de ignifugare executate se certific prin rapoarte de ncercare emise de laboratoare autorizate conform legii. ART.91. Elementele de limitare a propagrii focului, de izolare termic i de etanare la fum i la gaze fierbini din alctuirea construciilor i a instalaiilor se menin permanent n bun stare, pentru a-i ndeplini rolul stabilit. ART.92.(1) n construciile civile/publice i de producie, cantitile de materiale i de substane combustibile utilizate nu trebuie s conduc la depirea densitii sarcinii termice stabilite prin reglementri tehnice sau prin documentaiile tehnice de proiectare i execuie, dup caz. (2) n slile aglomerate i de sport, pe stadioane sau pe alte arene sportive ori n incinte amenajate pentru activiti cu public este interzis accesul publicului cu produse i substane inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii. (3) Depozitarea i utilizarea n spaii publice a mijloacelor, produselor i substanelor prevzute la alin. (2) se permit numai n locurile amenajate n acest scop i cu respectarea msurilor de aprare mpotriva incendiilor. ART.93.(1) La cldiri administrative / birouri, activitatea se organizeaz astfel nct s nu se creeze aglomerri ale publicului care s ngreuneze sau chiar s blocheze evacuarea n caz de incendiu. (2) Pe timpul exploatarii ncperilor, compartimentelor si spaiilor aferente cldirilor administrative trebuie luate msuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantitilor de materiale combustibile i a eventualelor surse cu potenial de aprindere a acestora. ART.94.(1) n slile aglomerate ori amenajrile temporare n care se desfoar activiti cu public nu se admite accesul unui numr de persoane mai mare dect capacitatea stabilit prin proiect; (2) Amplasarea mobilierului n slile aglomerate se realizeaz astfel nct s se asigure culoare de trecere cu limi care s permit deplasarea publicului ctre ieirile din sal. (3) n incintele prevzute la alin.(1) scaunele sau bncile se fixeaz de pardoseal astfel nct s nu fie rsturnate n caz de panic i s asigure evacuarea rapid i fr accidente a publicului. (4) La finalizarea activitii n sala aglomerat sau amenajarea temporar se execut un control de verificare pentru depistarea i nlturarea eventualelor nereguli n domeniul prevenirii incendiilor pe timpul exploatrii. (5) Se recomand asigurarea unui sistem de alarmare n caz de incendiu cu mesaj prenregistrat. ART.95.(1) n perioadele caniculare sau secetoase, consiliile judeene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu i, dup caz, administratorii operatorilor economici//conductorii instituiilor din zonele menionate, trebuie s elaboreze programe speciale de msuri pentru prevenirea incendiilor specifice. (2) Msurile speciale pe timpul secetos cuprind: a) identificarea i nominalizarea sectoarelor de activitate n care crete riscul de incendiu n condiiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate i lipsei de precipitaii;

b) interzicerea utilizrii focului deschis n zonele afectate de uscciune avansat; c) restricionarea efecturii, n anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrri care creeaz condiii favorizante pentru producerea de incendii prin degajri de substane volatile sau supranclziri excesive; d) asigurarea protejrii fa de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor i a altor tipuri de ambalaje care conin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbr, ca de exemplu, copertine, oproane deschise i alte asemenea sau, dup caz, prin rcire cu perdele de ap rece; e) intensificarea controalelor n zonele cu culturi agricole i n locuri cu vegetaie forestier, mai ales cele frecventate pentru agrement; f) asigurarea i verificarea zilnic a rezervelor de ap pentru incendiu. (3) Msurile speciale stabilite sunt aduse la cunotin tuturor salariailor i, dup caz, populaiei. ART.96. nainte de nceperea sezonului rece se iau urmtoarele msuri de prevenire: a) controlul instalaiilor i a sistemelor de nclzire existente la operatori economici, instituii publice, locuine i la gospodriile populaiei, de exemplu : surse de cldur, conducte, corpuri i elemente de nclzire, sobe, couri i canale de fum , nlturarea defeciunilor constatate, asigurndu-se funcionarea la parametrii normai ; b) protejarea contra ngheului a componentelor instalaiilor de stingere cu ap; c) asigurarea uneltelor i accesoriilor pentru deszpezirea cilor de acces, de evacuare i de intervenie. Seciunea 3 : Msuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea cilor de evacuare ART.107. Pentru asigurarea condiiilor de evacuare i salvare a utilizatorilor n siguran n caz de incendiu se adopt urmtoarele msuri: a) ntreinerea n bun stare de funcionare a sistemelor de decomprimare sau de etanare la fum i gaze fierbini, precum i a elementelor de limitare a propagrii focului ori de izolare termic, din compunerea construciilor i instalaiilor; b) pstrarea cilor de evacuare libere i n stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate i realizate; c) funcionarea iluminatului de siguran i celei de-a doua surse de energie electric conform reglementrilor tehnice; d) funcionarea sistemelor de alarmare i semnalizare a incendiilor la parametrii de performan pentru care au fost proiectate; e) organizarea i desfurarea, periodic, de exerciii i aplicaii, cu salariaii, n condiiile legii; ART.108.(1) Cile de evacuare, inclusiv cele care duc pe terase, n refugii sau n alte locuri special amenajate pentru evacuare, se marcheaz cu indicatoare standardizate, conform reglementrilor, astfel nct traseele acestora s fie recunoscute cu uurin, att ziua ct i noaptea, de persoanele care le utilizeaza n caz de incendiu. (2) Se monteaz indicatoare corespunzatoare la rampele scrilor care duc la demisol sau subsol ori la uile de acces ctre alte spaii i ncperi din care evacuarea nu poate fi continuat. ART.109.(1) Dispozitivele care asigur nchiderea automat n caz de incendiu a elementelor de protecie a golurilor, cele de acionare a trapelor i clapetelor, precum i cele care menin n poziie nchis uile ncperilor tampon se menin n permanen n stare de funcionare. (2) Se interzice blocarea n poziie deschis a uilor caselor de scri, de pe coridoare, a celor cu dispozitive de nchidere automat sau a altor ui care, n caz de incendiu au rolul de a opri ptrunderea fumului, gazelor fierbini i propagarea incendiilor pe vertical sau orizontal. (3) Dispozitivele care asigur nchiderea automat a uilor de la alin.(2)se verific periodic i se menin n stare de funcionare. (4) Sistemul de nchidere a uilor de pe traseele de evacuare trebuie s permit deschiderea uoar a acestora n caz de incendiu.

ART.110.(1) Este interzis blocarea cilor de acces, de evacuare i de intervenie cu materiale care reduc limea sau nlimea liber de circulaie stabilit ori care prezint pericol de incendiu sau explozie, precum i efectuarea unor modificri la acestea, prin care se nrutete situaia iniial; (2) n casele scrilor, pe coridoare sau pe alte ci de evacuare ale cldirilor se interzice amenajarea de boxe ori locuri de lucru, depozitare de materiale, mobilier sau obiecte, amplasarea de maini de fotocopiat, dozatoare pentru sucuri/cafea .a., care ar putea mpiedica evacuarea persoanelor i bunurilor, precum i accesul personalului de intervenie. ART.111.(1) Accesul mijloacelor i personalului pentru interveniile operative n caz de incendiu n vederea salvrii i acordrii ajutorului persoanelor aflate n pericol, stingerii incendiilor i limitrii efectelor acestora, trebuie s fie asigurat n permanen la toate: a) construciile i ncperile acestora; b) instalaiile tehnologice i anexe; c) depozitele nchise i deschise de materii prime, semifabricate, produse finite i auxiliare; d) mijloacele tehnice de aprare mpotriva incendiilor, precum i la punctele de comand ale acestora, de exemplu, centrale i butoane de semnalizare a incendiilor, staii de pompare a apei, hidrani de incendiu, stingtoare, panouri de incendiu, bazine, rezervoare i castele de ap, rampe ale surselor de ap naturale; e) dispozitivele de acionare a unor mijloace cu rol de protecie n caz de incendiu: cortine de siguran, sisteme de evacuare a fumului i gazelor fierbini, clapete de pe tubulatura de ventilare i alte asemenea; f) tablourile de distribuie i ntreruptoarele generale ale instalaiilor electrice de iluminat, de for i de siguran, precum i la sursele de alimentare de rezerv care sunt destinate alimentrii receptoarelor electrice cu rol n caz de incendiu; g) vanele instalaiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate n caz de incendiu i punctele de comand ale acestora : gaze i lichide combustibile, benzi transportoare i alte asemenea; h) alte mijloace utilizate pentru intervenie n caz de incendiu : vehicule pentru tractare sau transport, cisterne ori autocisterne pentru ap i alte asemenea. (2) Persoanele fizice sau juridice care dein sau administreaz construciile, instalaiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective sunt obligate s marcheze prin indicatoare, potrivit prevederilor legale, prezena mijloacelor de la alin.(1) i s afieze regulile specifice care trebuie respectate. ART.112.(1) Intrrile n incintele unitilor i circulaiile carosabile din interiorul acestora prin care se asigur accesul la cldiri i instalaii, la racordurile de alimentare cu ap, de exemplu, reele, bazine, ruri, lacuri, traversrile de cale ferat i alte asemenea , se menin, indiferent de sezon, practicabile, curate i libere de orice obstacole, de exemplu, materiale, utilaje, ambalaje, zpad i alte asemenea, care ar putea mpiedica intervenia operativ pentru stingerea incendiilor. (2) n cazul n care acest lucru nu este posibil, se asigur i se marcheaz, potrivit prevederilor legale, ci de acces i circulaii ocolitoare. ART.113. Cile de acces i de evacuare din cldiri, limitele zonelor periculoase, de exemplu, incendiu, explozie, electrocutare, radiaii, locurile n care sunt amplasate utilajele i instalaiile pentru stingerea incendiilor i orice alte instalaii care, n caz de incendiu, presupun manevre obligatorii, se marcheaz vizibil, potrivit prevederilor legale. ART.114. Platformele de acces i de amplasare a autospecialelor de intervenie i salvare de la nlimi, prevzute n imediata vecintate a construciilor, se marcheaz corespunztor i se menin libere. ART.115. Ascensoarele de pompieri se menin permanent n bun stare de funcionare pentru a putea fi utilizate operativ n caz de necesitate i se marcheaz corespunztor.

HOTARAREA NR. 537/2007 PRIVIND STABILIREA SI SANCTIONAREA CONTRAVENTIILOR LA NORMELE DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
Autor: Infosrl.ro Publicat la: 20 Iunie 2007

Hotararea nr. 537/2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 395 din 12/06/2007.

Guvernul Romaniei Hotararea nr. 537/2007 din 06/06/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 395 din 12/06/2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 45 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. Art. 1. - Constituie contraventii la normele de prevenire si stingere a incendiilor urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: 1. cu amenda de la 100 lei la 500 lei: a) exploatarea instalatiilor, echipamentelor si aparatelor electrice in conditii in care se genereaza supracurenti sau suprasolicitari din cauza racordarii unor consumatori care depasesc puterea nominala a circuitelor, existentei contactelor imperfecte la conexiuni si legaturi, strapungerii ori lipsei izolatiei la imbinari sau la capetele conductoarelor; b) folosirea mijloacelor de iluminat electric, cum sunt lanternele, proiectoarele, lampile de control si altele asemenea, defecte ori neprotejate corespunzator, precum si a mijloacelor de iluminat cu flacara, cum sunt felinarele, lampile, lumanarile, faclele, chibriturile, brichetele si altele asemenea, in locuri care prezinta pericol de incendiu sau explozie stabilite si marcate ca atare; c) nesupravegherea copiilor de catre persoanele in grija carora se afla acestia, daca prin aceasta s-a cauzat producerea de incendii; d) depozitarea cenusii fierbinti sau a jaraticului in alte locuri decat cele special amenajate, precum si neluarea masurilor pentru stingerea acestora in conditii de vant;

e) pastrarea in locuinte a carburantilor sau a altor lichide inflamabile in cantitati mai mari decat cele admise prin reglementarile tehnice, in ambalaje neconforme ori neetanse, in locuri neventilate sau neprotejate fata de sursele de caldura ori fata de razele solare; f) accesul salariatilor sau al altor persoane in spatii cu risc mare de incendiu, stabilite ca atare in scenariile de securitate la incendiu, cu alt echipament tehnic si de lucru decat cel prevazut in instructiunile specifice, daca acesta poate genera explozii sau incendii; g) neasigurarea masurilor corespunzatoare de aparare impotriva incendiilor in timpul in care activitatea normala este intrerupta; 2. cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei: a) exploatarea instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pamant a descarcarilor electrice atmosferice, in alte conditii decat cele prevazute in reglementarile tehnice; b) folosirea sobelor si a altor mijloace de incalzire cu defectiuni, improvizatii sau in conditii care nu asigura protectia la foc, potrivit reglementarilor tehnice, fata de materialele si substantele combustibile din spatiul in care sunt utilizate; c) neluarea masurilor pentru prevenirea producerii scanteilor electrostatice ori nementinerea in stare de functionare sau la parametrii prevazuti de reglementarile tehnice a instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pamant a sarcinilor electrostatice; d) nerespectarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, stabilite prin reglementari specifice, la colectarea, transportul, separarea, reutilizarea, recuperarea sau distrugerea deseurilor, reziduurilor, scurgerilor de lichide inflamabile si a depunerilor de praf sau de pulberi combustibile; e) lipsa planificarii unor controale interne sau neexecutarea de controale interne periodice in scopul depistarii si cunoasterii oricaror stari de pericol care pot favoriza producerea ori dezvoltarea incendiilor; f) neparticiparea salariatilor la exercitii sau la aplicatii tactice de aparare impotriva incendiilor, organizate potrivit dispozitiilor legale; g) folosirea in spatii ori in locuri cu pericol de incendiu sau de explozie, stabilite si marcate ca atare, a masinilor, dispozitivelor, aparatelor, uneltelor ori a sculelor care pot produce scantei mecanice prin frecare, lovire sau pe timpul functionarii; h) folosirea autovehiculelor de transport sau a masinilor si utilajelor agricole fara dispozitive ori site parascantei, in situatiile in care reglementarile tehnice prevad aceasta; i) neexecutarea verificarii, repararii si curatarii periodice, cel putin o data pe an, a cosurilor pentru evacuarea fumului, precum si nerealizarea elementelor de izolare termica a acestora; j) neasigurarea masurilor de aparare impotriva incendiilor la folosirea focului deschis pe timpul spectacolelor si concertelor, la restaurante, baruri, cluburi, discoteci sau altele asemenea; k) fumatul in locurile cu pericol de incendiu, stabilite prin regulamente interne; 3. cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei: a) neelaborarea ori netransmiterea, la cererea inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, de catre administratorul operatorului economic, de catre conducatorul institutiei ori, dupa caz, de catre primar a fisei obiectivului sau a localitatii, potrivit normelor generale de aparare impotriva incendiilor; b) neelaborarea, neaprobarea sau nedifuzarea deciziilor prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor, precum si a documentelor specifice, potrivit normelor generale de aparare impotriva incendiilor; c) neefectuarea, potrivit normelor de prevenire si stingere a incendiilor, a analizei capacitatii de aparare impotriva incendiilor; d) nerealizarea de catre administratorul operatorului economic ori de catre conducatorul institutiei, potrivit normelor generale de aparare impotriva incendiilor, a unui sistem operativ de observare si anuntare a incendiului sau de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment; e) lasarea in functiune a sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor si echipamentelor tehnice, aparatelor, masinilor si utilajelor fara supraveghere, atunci cand instructiunile de utilizare o interzic; f) neasigurarea selectivitatii la scurtcircuit si la suprasarcina a elementelor de protectie a instalatiilor ori a consumatorilor electrici prin inlocuirea sigurantelor, releelor de protectie si a intrerupatoarelor automate cu altele supradimensionate sau decalibrate; g) pastrarea sau depozitarea produselor si substantelor cu pericol de autoaprindere fara luarea masurilor de

control si de impiedicare a fenomenului de autoincalzire ori de aprindere spontana; h) depozitarea, amplasarea, pastrarea produselor, materialelor si substantelor combustibile sau inflamabile in apropierea surselor de caldura, fara a se asigura masurile de protectie necesare evitarii aprinderii acestora; i) nestabilirea si nemarcarea de catre persoanele in drept a locurilor in care sunt interzise utilizarea focului deschis, efectuarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni cu pericol de incendiu; j) nedelimitarea, nemarcarea si nedotarea locurilor special amenajate pentru fumat, in conditiile legii; k) depozitarea produselor si substantelor cu pericol de incendiu in poduri, subsoluri, garaje sau case ale scarilor din constructii civile; l) blocarea sau neintretinerea in bune conditii a drumurilor, a platformelor si a cailor speciale de acces pentru autospeciale, utilaje si alte mijloace, precum si pentru personalul de interventie in caz de incendiu; m) blocarea accesului la instalatiile, echipamentele, mijloacele si accesoriile de stingere a incendiilor; n) neintretinerea de catre cei in drept in buna stare de functionare a sistemelor de decomprimare sau de etansare la fum si gaze fierbinti, precum si a elementelor de limitare a propagarii focului ori de izolare termica din compunerea constructiilor si instalatiilor; o) nerealizarea tratarii sau protejarii, conform reglementarilor tehnice, a elementelor de constructie si a materialelor cu substante de termoprotectie ori ignifuge, precum si executarea operatiunilor respective de catre persoane neatestate sau utilizarea in acest scop de produse necertificate; p) neefectuarea lucrarilor de intretinere si de reparare a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, conform normelor tehnice specifice; q) neafisarea si neactualizarea, dupa caz, conform reglementarilor tehnice specifice, a planurilor de interventie, a instructiunilor de aparare impotriva incendiilor, a planurilor de depozitare, precum si a planurilor de evacuare in caz de incendiu; r) arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile, fara obtinerea permisului de lucru cu foc si fara luarea masurilor pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati; s) amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis in conditii si la distante care favorizeaza propagarea focului la constructii, depozite, culturi agricole, paduri, plantatii si alte vecinatati; t) reducerea dimensiunilor cailor de evacuare, incuierea ori blocarea usilor sau a altor cai destinate evacuarii ori nefunctionarea iluminatului de siguranta; u) nemontarea, deteriorarea sau neasigurarea vizibilitatii indicatoarelor de securitate la incendiu; 4. cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei: a) exploatarea sau utilizarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor si echipamentelor tehnice, aparatelor, masinilor si utilajelor de orice categorie in conditii care creeaza risc de incendiu, din cauza nerespectarii instructiunilor de functionare sau de aparare impotriva incendiilor; b) folosirea mijloacelor prevazute la lit. a) cu defectiuni sau improvizatii ori in conditii care nu asigura protectia la foc fata de materialele si substantele combustibile din spatiul in care sunt utilizate; c) neorganizarea de catre administratorul operatorului economic sau de catre conducatorul institutiei ori persoana responsabila a interventiei in caz de incendiu; d) neadoptarea de catre cei in drept a instructiunilor de aparare impotriva incendiilor la locul de munca; e) nereglementarea de catre persoanele abilitate a modului de executie a lucrarilor cu foc deschis; f) executarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea lucrari in locuri in care acestea sunt interzise prin reglementari tehnice sau prin dispozitii interne, fara permis de lucru cu foc ori fara a fi asigurate toate masurile si conditiile mentionate in permisul de lucru cu foc; g) introducerea sau utilizarea, in salile aglomerate ori in incinte amenajate pentru activitati cu public, a produselor si substantelor inflamabile sau a mijloacelor care pot produce incendii ori explozii, in alte conditii decat cele stabilite prin reglementarile tehnice specifice; h) nerespectarea instructiunilor care reglementeaza amplasarea, pastrarea si utilizarea gazelor naturale sau a gazelor petroliere lichefiate; i) neasigurarea punerii in aplicare a planurilor de interventie si de evacuare a persoanelor in caz de incendiu, precum si neparticiparea la exercitiile tactice de interventie, organizate potrivit dispozitiilor legale; j) efectuarea reparatiilor la mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor, la instalatiile de protectie

la incendii ori la autospeciale si utilaje de interventie, fara luarea masurilor alternative de aparare impotriva incendiilor; k) neorganizarea si nedesfasurarea de activitati de instruire in domeniul apararii impotriva incendiilor cu personalul angajat permanent ori temporar, precum si cu persoanele din afara operatorului economic sau institutiei care au acces in locuri cu risc de incendiu; l) nerespectarea distantelor de securitate la incendiu ori neasigurarea unor masuri alternative la amplasarea depozitelor de furaje si plante tehnice, pentru a impiedica propagarea incendiilor la vecinatati; m) neintocmirea registrului de control al sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilor sau neprezentarea acestuia la solicitarea organului de control; 5. cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei: a) scoaterea din functiune sau dezafectarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor in alte situatii decat cele admise de reglementarile tehnice specifice ori neasigurarea functionarii acestora la parametrii proiectati; b) transportul, manipularea si depozitarea substantelor si a produselor combustibile, precum si a celor cu tendinta de autoaprindere, fara a tine seama de proprietatile lor fizicochimice, sau in ambalaje neconforme ori neinscriptionate corespunzator pentru identificarea riscurilor de incendiu sau explozie si pentru stabilirea procedeelor de stingere, precum si neasigurarea substantelor specifice de stingere ori de neutralizare; c) neasigurarea de catre transportatori a masurilor de aparare impotriva incendiilor pentru asigurarea conditiilor de siguranta in trafic; d) depasirea nivelurilor riscului de incendiu sau a densitatii sarcinii termice stabilite prin reglementari ori in documentatiile tehnice de proiectare si executie in constructiile publice civile, de productie sau de depozitare; e) impiedicarea in orice mod a personalului serviciilor profesioniste, voluntare sau private pentru situatii de urgenta sa isi exercite drepturile si obligatiile legale in domeniul apararii impotriva incendiilor. Art. 2. - (1) Sanctiunile contraventionale se aplica persoanelor fizice sau juridice, dupa caz. (2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 1, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal. Art. 3. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul inspectiilor de prevenire a incendiilor cu atributii de indrumare, control, interventie si constatare a incalcarilor legii in domeniul apararii impotriva incendiilor, desemnat conform legii. (2) Primarii pot constata contraventiile si aplica sanctiunile pentru faptele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) si lit. g), alin. (2) lit. a), b), f), h), i), alin. (3) lit. g)-m), s) si t), alin. (4) lit. l) si alin. (5) lit. e). Art. 4. - Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la art. 1 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 5. - Prezenta hotarare intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii. Art. 6. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 678/1998 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998, cu modificarile ulterioare. PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza: --------------Ministrul internelor si reformei administrative, Cristian David p. Ministrul economiei si finantelor, Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu, secretar de stat

S-ar putea să vă placă și