Sunteți pe pagina 1din 17

1

75. Matricea asociata unei transformari in baza canonica este Atunci polinomul caracteristic al acestei transformari este a. b. AN 141e46b S: A 76. Fie urmatoarea forma patratica: c. d.

Precizati sirul minorilor asociati acestei forme patratice(metoda lui Jacobi) a. b. AN 141e46b S: B 77. Fie urmatoarea forma patratica: c.

Sa se aduca la o suma de patrate prin metoda lui Jacobi a. b. c.

11. a. 1,1,1 b. 1,2,2

Aflati coordonatele vectorului x=(1,1,1), c. 2,2,2 d. 1,0,1

in baza canonica din spatiul

AN 141e46b S: A 12. Aflati coordonatele vectorului x=(1,1,1), in baza

din spatiul a. -1/3,-1/3,-1/3 b. 1/3,1/3,1/3 AN 141e46b S: B c. 2/3,1/3,2/3 d. -1/6,1/3,1/3

13. A

Aplicand metoda Gauss Jordan la un moment dat s-a obtinut : I

Detrminati a.

pornind calculele de la schema data c.

b.

d.

AN 141e46b S: A 14. Se da forma biliniara urmatoare:

Scrieti matricea asociata a. c.

b.

AN 141e46b S: A

15. a. b.

Se da matricea:

atasata unei forme biliniare. Scrieti forma biliniara corespunzatoare. c. d.

AN 141e46b S: A 16. Se da forma patratica

Se se reduca la forma canonica utilizand metoda lui Jacobi a. b. c. d.

AN 141e46b S: A 17. Se da forma patratica

Sa se calculeze minorii matricei asociate acestei forme patratice. a. b. AN 141e46b S: B 18. Sa se reduca la forma canonica forma patratica c. d.

Scrieti minorii asociati acestei forme patratice a. b. AN 141e46b S: C 19. Sa se reduca la forma canonica urmatoarea forma patratica c. d.

(Utilizand metoda lui Jacobi) a. b. c. d.

AN 141e46b S: C

20. ,

Fie urmatorul operator :

Precizati pe ce spatiu X se lucreaza a. b. AN 141e46b S: C 21. , a. c. Sa se scrie matricea operatorului : c. d.

b.

AN 141e46b S: B 22. Sa se determine suma valorilor proprii pentru urmatorul operator

T:X X determinat prin matricea sa in baza canonica

a. b. AN 141e46b S: C 23. Pentru urmatorul operator

c. d.

T:X X determinat prin matricea sa in baza canonica

stabiliti care este ecuatia caracteristica a. b. AN 141e46b S: A 24. Pentru urmatorul operator c. d.

T:X X determinat prin matricea sa in baza canonica a. a(1,1,-1),b(-1,-1,-1),c(1,1,1), a,b,c b. a(1,0,-1),b(1,1,1),c(2,2,1), a,b,c AN 141e46b S: C 25. Scrieti ecuatia caracteristica pentru operatorul T:X

aflati vectorii proprii asociati.

c. a(1,0,-1),b(-1,1,-1),c(1,2,1), a,b,c d. a(2,0,-1),b(-1,1,-1),c(2,2,1), a,b,c

X dat prin matricea sa in baza canonica:

a. b. AN 141e46b S: B 26.

c.

Fie operatorul T:X X dat prin matricea sa in baza canonica:

Aflati produsul valorilor proprii asociate acestui operator a. 3 b. -3 AN 141e46b S: A 27. Fie operatorul T:X X dat prin matricea sa in baza canonica: c. 4 d. -4

Stabiliti care sunt vectorii proprii asociati acestui operator: a. (a,a),(b,b), b. (a,-a),(b,b), AN 141e46b S: B c. (a,a),(b,b), d. (a,-a),(b,2b),

28. a. b.

Fie matricea

. Scrieti forma biliniara corespunzatoare: c. d.

AN 141e46b S: B 29. a. b. AN 141e46b S: A 30.

Fie vectorii v1, v2 R2


c. d.

si

Sa se scrie vectorul

ca o combinatie

Fie A = unde

Sa se scrie vectorul
a. b.

ca o combinatie liniara in baza A =


c. d.

AN 141e46b S: B 31. a. b. AN 141e46b S: A 32.

Fie vectorii v1, v2 R2


c. d.

si

Sa se scrie vectorul

ca o combinatie

Fie vectorii baza B =

si B = baza in R3 . Sa se exprime

a. b.

c. d.

AN 141e46b S: C 33.

Fie V spatiu vectorial n - dimensional peste corpul de scalari K si T : V V o aplicatie lin liniara T daca exista cel putin un vector nenul v V astfel incat: T(v) = v.

a. valoare proprie b. vector propriu AN 141e46b S: A 34.

c. valoare caracteristica d. alt raspuns.

Vectorul nenul v V care verifica relatia T(v) = v se numeste pentru aplicatia T asociata val
c. valoare caracteristica d. alt raspuns

a. valoare proprie b. vector propriu AN 141e46b S: B 35.

Polinomul P() = det (AT - En) se numeste asociat aplicatiei liniare T ecuatia P() = 0 se num
c. valoare caracteristica; d. alt raspuns

a. valoare proprie b. polinom caracteristic AN 141e46b S: B 36.

Ecuatia det (AT - En)=0 se numeste a aplicatiei T.


c. valoare caracteristica d. alt raspuns

a. ecuatie caracteristica b. polinom caracteristic AN 141e46b S: A

37. a.

Scrieti matricea asociata operatorului liniar dat de


c.

b.

d.

AN 141e46b S: C 38. a.

Scrieti matricea asociata operatorului liniar dat de


c.

b.

d.

AN 141e46b S: A 39. a. b.

Aduceti la forma canonica forma patratica urmatoare


c. d. alt raspuns

, utiliza

AN 141e46b S: B 40. a. b.

Determinati a,

astfel incat forma patratica urmatoare sa fie pozitiv definita


c. d. alt raspuns

AN 141e46b S: A

41. a. b.

Determinati valorile proprii ale operatorului liniar


c. d.

avand matricea atasata

AN 141e46b S: C

42. a. b.

Determinati vectorii proprii corespunzatori operatorului liniar


c. d. alt raspuns.

avand matricea atas

AN 141e46b S: A 43. a. b.

Fie vectorii din spatiul R : v = ( 1, 4, 2 ); v = ( -1, 2, 0 ); vectorii sunt liniari dependenti multimea B = formeaza o baza a spatiului R
c. d.

= ( 3, 2, 5 ). Stabiliti daca

vectorii sunt liniari independenti alt raspuns

AN 141e46b S: C 44.

Sa se exprime vectorul v = ( 2, 1, 3 ) ca o combinatie liniara in baza B =

v = ( 1, 4, 2 ) ; v = (-1, 2, 0 ); v = ( 3, 2, 5 )

a.

c.

v=
b.

v + v -

v v +

v v

v=
d. alt raspuns

v +

v +

v=

AN 141e46b S: B 45.

Stabiliti natura formei patratice urmatoare

g(x)= 8x - 6x x + 2x x + 4x +
a. pozitiv definita b. negativ definita AN 141e46b S: A 46. c. semipozitiv definita d. nedefinita

Valorile proprii ale operatorului liniar T: R R, + v ) sunt:

T(v) = ( 4v - v + v , v + 3v - v , v

a. b.

= =

=2; =3;

=3 =2

c. d.

= = 3;

= -3 ; = = -2

= -2

AN 141e46b S: B

10

47.

Radacinile ecuatiei caracteristice asociate unei aplicatii liniare se numesc :


c. vectori proprii d. vectori liniar independenti

a. valori proprii b. puncte de extrem local AN 141e46b S: A 48.

Matricea asociata unei forme patratice:


c. are rangul 3 d. are determinantul diferit de zero

a. are determinantul zero b. este simetrica AN 141e46b S: B 49.

Daca intr-o forma patratica

> 0 pentru i par, si

< 0 pentru i impar, atunci forma patratica

a. nedefinita b. negativ definita AN 141e46b S: B 50.

c. seminegativ definita d. pozitiv definita

Sa se rezolve cu metoda eliminarii (pivotului) sistemul:

a. sistemul este incompatibil b.

c. d.

x = 1; x = 2; x = -1; x = -2

x = -1; x = 2; x = -1; x = -2 sistemul este compatibil simplu nedeterminat

AN 141e46b S: B 51. a. b. c. d.

(1,2) este combinatie liniara de (1,1) si (1,0) pentru ca

pentru orice numere reale a,b avem ca (1,2)=a(1,1)+b(1,0) exista numere reale a,b asa ca (1,2)=a(1,1)+b(1,0) daca (1,2)=a(1,1)+b(1,0) atunci a=b =0 nu exista numere reale a,b asa ca (1,2)=a(1,1)+b(1,0)

11

AN 141e46b S: B 52. a. b. c. d.

(1,1) si (1,0) formeaza un sistem liniar independent pentru ca

pentru orice numere reale a,b avem ca (0,0)=a(1,1)+b(1,0) exista numere reale a,b asa ca (0,0)=a(1,1)+b(1,0) daca (0,0)=a(1,1)+b(1,0) pentru doua numere reale a,b atunci a=b=0 nu exista numere reale a,b asa ca (0,0)=a(1,1)+b(1,0)

AN 141e46b S: C 53. a. (2,4) b. (3,4) AN 141e46b S: C 54.

Cat este 2(1,1)+3(0,1)?


c.

(2,5)

d. (3,5)

Se considera transformarea liniara

Care din urmatoarele matrici este matricea lui


a. c.

in baza canonica a lui

b.

d.

AN 141e46b S: B 55.

Se considera transformarea liniara

Valorile proprii ale transformarii


a. b.

sunt
c. d.

AN 141e46b S: D

12

56.

Se considera transformarea liniara T(x,y,z)=(3x,3y+z,y+3z) sunt


c. d.

Valorile proprii ale transformarii


a. b.

AN 141e46b S: D 57.

Se considera transformarea liniara

a carei matrice asociata in baza canonica este

Atunci
a. b. c. d.

AN 141e46b S: B 58.

Se considera forma patratica

Forma canonica a acestei forme patratice este


a. c.

b.

d.

AN 141e46b S: A 59.

Se considera forma patratica

13

Forma canonica a acestei forme patratice obtinuta cu metoda lui Jacobi este
a. c.

b.

d.

AN 141e46b S: D

60. a.

Se da urmatoarea forma patratica c.

. Matricea ei in baza can

b.

d.

AN 141e46b S: B 61. Se considera functia .

Aceasta functie nu este o transformare liniara pentru ca exista termenul a. b. AN 141e46b S: B 62. Se considera functia . c. d.

Aceasta functie nu este o transformare liniara pentru ca exista termenul a. b. AN 141e46b S: B c. d.

63.

Valorile proprii ale matricii

sunt

14

a. b. AN 141e46b S: C

c. d.

64. a.

Se da urmatoarea forma patratica c.

. Matricea ei in baza can

b.

d.

AN 141e46b S: B

65. a.

Se da urmatoarea forma patratica c.

. Matricea ei in baza can

b.

d.

AN 141e46b S: B

66. a. b.

Valorile proprii ale matricii c. d.

sunt

AN 141e46b S: B 67. a. Se da transformarea liniara T(x,y)=(2x+y,x-5y). Matricea asociata acestei transformari liniare in baza c.

15

b.

d.

AN 141e46b S: C 68. Se da o transformare liniara a carei matrice asociata in baza canonica este

. Atunci valorile propriii ale transformarii liniare sunt a. b. AN 141e46b S: C 69. Se da o transformare liniara a carei matrice asociata in baza canonica este c. d.

. Atunci valorile propriii ale transformarii liniare sunt a. b. AN 141e46b S: C 70. Se da o transformare liniara a carei matrice asociata in baza canonica este c. d.

. Atunci valorile propriii ale transformarii liniare sunt a. b. AN 141e46b S: C c. d.

71. a.

Matricea asociata unei transformari in baza canonica este c.

. Atunci polinomul caracteristic al a

16

b. AN 141e46b S: A

d.

72. a. b.

Matricea asociata unei transformari in baza canonica este c. d.

. Atunci polinomul caracteristic al a

AN 141e46b S: B

73. a. b.

Matricea asociata unei transformari in baza canonica este c. d.

. Atunci polinomul caracteristic al a

AN 141e46b S: B

74. a. b.

Matricea asociata unei transformari in baza canonica este c. d.

. Atunci polinomul caracteristic al

AN 141e46b S: C

75. a. b.

Matricea asociata unei transformari in baza canonica este c. d.

. Atunci polinomul caracteristic al

AN 141e46b S: A 76. Fie urmatoarea forma patratica:

Precizati sirul minorilor asociati acestei forme patratice(metoda lui Jacobi) a. c.

17

b. AN 141e46b S: B 77. Fie urmatoarea forma patratica:

Sa se aduca la o suma de patrate prin metoda lui Jacobi a. b. c.

AN 141e46b S: A