Sunteți pe pagina 1din 7

GSS ARCHITECTE FACTOR

Str. Jean Louis Calderon 40 sector 2 Bucuresti Tel: 0744 301 287, email: gelusavonea@yahoo.fr

MEMORIU ORGANIZARE SANTIER


COMPLEX SERVICII AUTO

DATE GENERALE Beneficiarul investitiei: Destinatie: SC AUTOMOLDOVA SRL COMPLEX SERVICII AUTO

Bazele proiectarii Certificat de Urbanism nr. 83 din 22.02.2012 eliberat de Primaria Municipiului Piatra Neamt, Judetul Neamt PUG Piatra Neamt no. 100/1997, aprobat prin hotararea Consiliului Local Piatra Neamt no. 113/1998 prelungita prin HCL 103 din 30.03.2011 Avize furnizori utilitati Obiectul proiectului Prezenta documentaie, ntocmit n conformitate cu prevederile Legii 453/2001, cuprinde piesele scrise si desenate pentru obtinerea Avizelor cerute conform Certificatului de Urbanism, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire si se refer la realizarea unui Complex de servicii auto. Categoria si clasa de importanta Conform HGR 766-97, Categoria de Importanta a constructiei este C. Conform normativului P100-92, Clasa de Importanta a imobilului este III. Date privind amplasamentul Incadrare in localitate Terenul in suprafata de 8710 mp este situat in municipiul Piatra Neamt in UTR 16, zona mixta cu regim de inaltime P-P+2, locuire, institutii si servicii si echipamente publice.

S.C. GSS ARCHITECTE FACTOR SRL Bucuresti , str. Jean Louis Calderon, nr. 40, sector 2, No. Reg. Comert: J40/12072/10.07.2008, Atribut Fiscal R CUI 24173025

GSS ARCHITECTE FACTOR


Str. Jean Louis Calderon 40 sector 2 Bucuresti Tel: 0744 301 287, email: gelusavonea@yahoo.fr

Situatie existenta Pe teren nu se gaseste actualmente nici o cladire. Terenul are urmatoarele vecinatati: Nord:se delimiteaza cu terenul apartinand domnului Tiganu Florin Daniel Est: se delimiteaza cu Bulevardul General Dascalescu Sud: se delimiteaza cu terenul apartinand domnului Afloarei Neculai si cu terenul apartinand doamnei Tanasa Gh. Maria Vest: se delimiteaza cu terenul apartinand domnului Darandoi Neculai Lungimea la strada a proprietatii este de 62,41 m Situatia juridica Regim de proprietate: proprietate privata conform acte de proprietate anexate.

Indicatori urbanistici si date tehnice generale Mod de ocupare al terenului: Asezarea constructiilor pe parcela se face respectand retragerile fata de limitele de proprietate precum si distantele tehnologice si cele prevazute de normative intre cladiri. ARIA PARCELEI: ARIA CONSTRUITA: ARIA DESFASURATA: POT: CUT: Pozitionare pe parcela: DISTANTA CLADIRII FATA DE AX DRUM: 23,95 m S = 8710 mp S = 2294 mp S = 2819,87 mp 26,34 % 0,32

Distantele ale cladirii fata de limitele de proprietate sunt urmatoarele: limita est: min. 12,40 m 1,90 m 8,75 m

limita nord: min. limita sud: min.

S.C. GSS ARCHITECTE FACTOR SRL Bucuresti , str. Jean Louis Calderon, nr. 40, sector 2, No. Reg. Comert: J40/12072/10.07.2008, Atribut Fiscal R CUI 24173025

GSS ARCHITECTE FACTOR


Str. Jean Louis Calderon 40 sector 2 Bucuresti Tel: 0744 301 287, email: gelusavonea@yahoo.fr

Distanta de la cladirea propusa la cladirile situate in exteriorul limitei de proprietate, pe terenurile vecine sunt mai mari de 12m.

Regim de inaltime: Constructia care urmeaza a se realiza se incadreaza intr-un regim redus de inaltime, fiind maxim: Rh = P+M (P+1) Inaltimea maxima la coama este de 7,60 m. Inaltimea maxima a coronamentului este de 6,60 m. Sistem constructiv si inchideri: Sistem constructiv cu fundatii izolate pe stalpi si grinzi de fundare pentru peretii de inchidere, structura metalica cu stalpi si grinzi metalice, planseu din beton armat pentru etajul partial (mezanin) si sarpanta metalica; inchiderile vor fi facute cu panouri sandwich atat pentru inchiderile verticale cat si pentru acoperis. Bransamente Constructia va fi bransata la retelele edilitare existente in zona, dupa cum urmeaza: Bransamentul la reteaua de alimentare cu energie electrica: Din reeaua furnizorului S.C. ELECTRICA S.A. se va executa un racord pn la tabloul general T.G. care este amplasat la parter in zona tehnica. Din tabloul electric general T.G. se alimenteaz tablourile electrice secundare. Bransamentul la reteaua de alimentare cu apa potabila: Necesarul total zilnic de ap potabil este de 3,40 m3. Acestui necesar ii corespunde un debit de 0,76l/s Racordul la reteaua de canalizare: Canalizare menajera: Debitul total de scurgere este de 2,33 l/s. Restituia de ap uzat este de 2,72 m3/zi Canalizare pluviala Debitul total de scurgere pentru reteaua de canalizare pluviala este 51,5 l/s Atat canalizarea menajera cat si cea pluviala se vor racorda la retelele de canalizare menajera si respectiv pluviala existente in zona. Bransamentul la reteaua de alimentare cu gaze: Agentul termic pentru incalzire si preparare apa calda menajera va fi apa calda 90/70C, furnizata de o centrala termica proprie, functionand cu gaze naturale. Bransamentul se va asigura la reteaua existenta de gaze. Bransamentul la reteaua de telefonie: Bransamentele se vor realiza la reteaua de telefonie disponibila in zona Accese si circulatii Nu este necesara separarea circulatiei auto pentru public de cea de deservire. S.C. GSS ARCHITECTE FACTOR SRL Bucuresti , str. Jean Louis Calderon, nr. 40, sector 2, No. Reg. Comert: J40/12072/10.07.2008, Atribut Fiscal R CUI 24173025

GSS ARCHITECTE FACTOR


Str. Jean Louis Calderon 40 sector 2 Bucuresti Tel: 0744 301 287, email: gelusavonea@yahoo.fr Accesul auto pe parcel este rezolvat din Bd. General Dascalescu, direct. Accesul auto pe parcela se face printr-o trecere cu dublu sens. Circulatia stationara se rezolva in cadrul parcelei (locuri de parcare pe parcela) Obiectivul este asigurat cu 91 locuri de parcare amplasate in pieptene in mijlocul si pe laturile incintei. DATE GENERALE LEGATE DE ORGANIZAREA DE SANTIER

Santierul va fi organizat in curtea imobilului. Accesul la amplasament se face prin poarta dinspre est. Accesul este caroasbil si asigur desfsurarea activitatilor de organizare de santier si de aprovizionare a santierului. Pentru organizarea de santier nu se necesita demolari de cladiri, devieri sau desfiintari de retele. Odat cu inceperea lucrrii de executie executantul va cere avizele necesare. Beneficiarul va pune la dispozitia executantului terenul din curtea spitalului pentru amplasarea unor constructii provizorii dupa cum urmeaza : 1 Baraca /birou al sefului punctului de lucru 2 Baraca / vestiar pentru muncitori 3 Depozite pentru materiale 4 Soproane acoperite pentru materiale - LA EXECUIA SARPANTEI SI A INVELITORILOR SE VA TINE SEAMA SI DE URMTOARELE: - In timp de polei, ceat deas, vant cu intensitatea mai mare de gradul 6, ploaie torential sau ninsoare puternic, indiferent de temperatura aerului, executia lucrrilor de invelitori se va intrerupe; - Legarea cu centuri de sigurant a muncitorilor care lucreaz pe acoperis la montarea elementelor de invelitoare este obligatorie. Cand acest lucru stanjeneste sau nu ofer destul securitate, se vor monta parapete si se vor prevedea sub tronsonul de lucru o plas general din franghie rezistent la cd erea unui om. - In jurul zonei afectate se vor instala ingrdiri si table indicatoare; - Pentru muncitorii care lucreaz pe acoperis se va prevedea un acces sigur prin scri montate anume si verificate de conductorul punctului de lucru. Nu se admit accese improvizate, iar cile de acces nu vor fi blocate de materiale si alte obstacole. Perimetrul lucrrii va fi inconjurat de band de avertizare.
MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII PE DURATA EXECUTIEI

PROTECTIA SANITARA SI SOCIALA Beneficiarul va pune la dispozitia executantului terenul de amplasare a constructiilor provizorii ( baraca/birou, baraca/vestiar, depozite, soproane si platforme pentru materiale, WC).
S.C. GSS ARCHITECTE FACTOR SRL Bucuresti , str. Jean Louis Calderon, nr. 40, sector 2, No. Reg. Comert: J40/12072/10.07.2008, Atribut Fiscal R CUI 24173025

GSS ARCHITECTE FACTOR


Str. Jean Louis Calderon 40 sector 2 Bucuresti Tel: 0744 301 287, email: gelusavonea@yahoo.fr

Aprovizionarea cu ap se va asigura de la reteaua existent. Necesarul de energie electric pentru organizare de santier se va asigura de la firida existent, prin grija beneficiarului, prin montarea unui tabloului electric existent si schimband utilizarea sa in tablou electric de santier. Conductorii electrici pentru organizare de santier vor fi introdusi in tuburi e protectie, conform normativelor departamentale in vigoare. In vederea executrii lucrrilor prevzute in prezenta documentatie, seful de santier, seful de lot, seful de echip trebuie s cunoasc temeinic prevederile tuturor documentatiilor, legilor si actelor normative in vigoare care se refer la problemele de tehnica securittii si protectia muncii. Se vor monta plci avertizoare vizibile atat ziua cat si noaptea in toate locurile periculoase (utilaje, instalatii, depozite etc.). In timpul lucrului se interzice trecerea sau stationarea persoanelor sub macarale, schele. podine, marcandu-se zona respectiv. Descrcarea materialelor din autovehicule se va face de la inltime redus si din spatele autovehiculelor. Se va controla zilnic starea cablurilor de ridicare ale utilajelor inaintea de inceperea lucrului. Se interzic legturile sau carligele improvizate. Toti angajatii vor trebui s cunoasc obligatiile si rspunderile pentru realizarea deplin a msurilor de protectie si igien a muncii si prevenirea si combaterea incendiilor, pentru asigurare pstrarea si folosirea mijloacelor individuale de protectie. Indicatiile pentru protectia muncii si PSI cuprinse in acest capitol nu sunt limitative, seful de santier si al locului de munc avand obligatia de a aplica si alte msuri impuse de conditiile specifice ale lucrrilor respective, dac este cazul cuprinse in normele in vigoare. Este strict interzis ca un muncitor s fie admis la lucru fr s fie instruit, indiferent dac este angajat permanent, temporar sau sezonier. Acelasi regim se aplic si persoanelor neinsotite care viziteaz aceste unitti. Lucrrile de demolare se vor demara doar dup debransarea cldirii de utilitti. Se vor asigura dup caz proptiri locale adiacente zone lor prbusite. Instructajul de protecie a muncii va cuprinde toate fazele cerute de normativele in vigoare precum instructaj introductiv general, instructaj la locul de munc, instructaj periodic. Instructajul introductiv general are drept scop ca muncitorii noi angajati s cunoasc specificul activittii de constructii si regulile generale de protectie si igien a muncii, pe care trebuie s le respecte in timpul lucrului. Instructajul la locul de munc si implicit instructajul periodic nu se va putea efectua dac conductorul locului de munc constat c fisa de instructaj, care atest absolvirea instructajului introductiv general nu este corect intocmit sau nu a trecut examenul de absolvire a acestui instructaj. La executie se vor respecta normele specifice de securitate a muncii, pentru lucrrile de transporturi de materiale, lucrri de terasamente, lucrri preparare betoane, de transport, lucrri de zidrie, lucrri de demolare si de depozitare, pentru lucrri la inltime, hidrofuge si protectii anticorosive. Toti muncitorii vor fi dotati cu echipamente de protectie si de lucru si vor fi obligati s le utilizeze. Se vor respecta normele de protecie a muncii prevzute in regulamentele privind protectia si igiena in constructii valabile.
S.C. GSS ARCHITECTE FACTOR SRL Bucuresti , str. Jean Louis Calderon, nr. 40, sector 2, No. Reg. Comert: J40/12072/10.07.2008, Atribut Fiscal R CUI 24173025

GSS ARCHITECTE FACTOR


Str. Jean Louis Calderon 40 sector 2 Bucuresti Tel: 0744 301 287, email: gelusavonea@yahoo.fr

PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR IN TIMPUL EXECUTIEI

Terenul si portile de acces in perimetrul de lucru permit accesul vehiculelor de interventii, cu acces cel putin pentru dou fatade libere de cldiri . Cile de acces la amplasament se vor marca si precizia cu indicatoare vizibile. Se vor lua msuri in parte privind siguranta la: circulatia pe scri si rampe, contactul la suprafetele pardoselilor, praguri si trepte izolate contactul cu suprafetele verticale, schimbrile de nivel, se vor respecta toate normele de prevenire si stingere a incendiilor valabile la data inceperii executie , normativele de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executrii lucrrilor de constructii si instalatii aferente acestora.

DISPOZITII FINALE

La inceperea lucrrilor se va instala la santier panoul "Santier in lucru", cu datele caracteristice. Ca materiale folosite pentru combaterea incendiilor santierul va fi dotat cu: panou de incendiu (gleti, tabl, tarncoape, lopeti, cazmale etc.) ; lada cu nisip, extinctoare cu spum si bioxid de carbon, felinare de vant. Prezenta documentatie va fi consultat impreun cu plansele de executie si cu memoriile de specialitate si caietele de sarcini generale si speciale, respectiv cu planul de organizare de santier 01 / OS Odat cu inceperea lucrrii de executie executantul va cere avizele necesare. Executia nu implic utilizarea spatiilor publice.

Intocmit, Arh. Gelu Savonea

S.C. GSS ARCHITECTE FACTOR SRL Bucuresti , str. Jean Louis Calderon, nr. 40, sector 2, No. Reg. Comert: J40/12072/10.07.2008, Atribut Fiscal R CUI 24173025