Sunteți pe pagina 1din 19

Poduri rulante

Poduri rulante

CALEA DE RULARE

1.1. ALCĂTUIREA CĂII DE RULARE

Calea de rulare (fig. 1.1) se compune din:

grinda de rulare denumită şi grindă principală, pe care circulă podurile rulante şi preia forţele verticale şi orizontale transmise de aceste poduri;

grinda de frânare, care preia forţele transversale căii rezultate din frânarea cărucioarelor podurilor rulante.

şina de rulare susţinută de grinda de rulare; La travei mari şi poduri rulante cu capacităţi de ridicare mari, alături de elementele menţionate, din ansamblul căii de rulare mai pot face parte:

grinda secundară, care susţine în plan vertical talpa exterioară a grinzii de frânare la

căile de rulare marginale;

contravântuirea orizontală la nivelul tălpii inferioare a grinzii de rulare;

a) b) Fig. 1.1. Alcătuirea căii de rulare: a – pe şir marginal de stâlpi;

a)

b)

Fig. 1.1. Alcătuirea căii de rulare:

a – pe şir marginal de stâlpi; b – pe şir central;

1 – grindă de rulare; 2 – grindă de frânare;

3 – grindă de verticală auxiliară; 4 – contravântuirea tălpii inferioare; 5 – şină; 6 – contravântuiri verticale transversale

1.2. ACŢIUNI CARE SOLICITĂ CALEA DE RULARE

1.2.1. INCĂRCĂRI TRANSMISE DE ROŢILE PODULUI RULANT

Încărcări verticale (Pmax, Pmin). Încărcările verticale transmise de roţile podului de pe un acelaşi fir variază ca intensitate, în funcţie de poziţia căruciorului (fig. 1.4).

în funcţie de poziţia căruciorului (fig. 1.4). Fig 1.4. Încărcări provenite din podurile rulante: 1 –
în funcţie de poziţia căruciorului (fig. 1.4). Fig 1.4. Încărcări provenite din podurile rulante: 1 –
în funcţie de poziţia căruciorului (fig. 1.4). Fig 1.4. Încărcări provenite din podurile rulante: 1 –

Fig 1.4. Încărcări provenite din podurile rulante:

1 – grindă de rulare; 2 – pod rulant; 3 – căruciorul podului rulant

Pentru alte tipuri de poduri, apăsările maxime pe roţi se iau din STAS 6919 70 şi 8407 6 sau după indicaţiile furnizorului. Ele se pot calcula cu aproximaţie considerînd podul ca o grindă simplu rezemată (fig. 1.4., a), astfel:

P

n

max

P

n

min

1

n

  Q G

q

L

p

L

p

c

1

n

Q G

q

L

p

c

1

1

G

p

2

G

p

2

(1.2a)

(1.2b)

în care P n max,min este încărcarea normată maximă / minimă transmisă de o singură roată asupra şinei de rulare; n – numărul roţilor podului rulant de pe aceeaşi şină; în relaţiile (1.2) se consideră că toate cele n roţi se încarcă în mod egal; c 1 – distanţa minimă faţă de axa căii de rulare la care poate ajunge cârligul căruciorului cu încărcarea maximă; Q capacitatea de ridicare a podului rulant;G q greutatea căruciorului; G p greutatea podului rulant (exclusiv căruciorul); L p deschiderea podului rulant.

Încărcări orizontale . În lungul căii, frânarea unui pod rulant provoacă forţe orizontale la faţa superioară a şinei, avînd rezultanta

n

L

f P

n

max

1

10

n

P

3

- pt. suspensia încărcării rigidă şi flexibilă (1.3)

P

t

n

1

20 n

Q G

q

- pt. suspensia flexibilă

(1.5, b)

în care: n c este numărul roţilor căruciorului (n c = 4); n cf – numărul roţilor frânate ale căruciorului (la poduri obişnuite n cf = 2); n – numărul roţilor de pe un fir al căii e rulare; k coeficient în funcţie de tipul suspensiei încărcării; (k = 1 pentru suspensie flexibilă şi k = 2 pentru suspensie rigidă).

Transversal căii iau naştere şi forţe orizontale din deplasarea oblică a podului rulant sau datorită neparalelismului şinelor (fig. 1.4, c), denumite şi forţe de şerpuire (considerate numai la calculul prinderii şinei de grinda de rulare)

n

P

s

n

P

max

5

- pt. suspensia rigidă şi flexibilă

(1.6)

la calculul prinderii şinei de grinda de rulare) n P  s n P max 5

Încărcări

Suspensie

Capacitate de ridicare pod (tf)

Valori ψ si α

Grupa de funcţionare a podului

III

IV

Verticale

Flexibilă sau rigidă

oricare

 

ψ 1.3

1.4

   

5÷10

 

2.2

2.5

Orizontale

Flexibilă

10.1÷20

α 1.8

2.0

20.1÷125

1.4

1.5

Coeficien ţi dinamici α şi ψ

Încărcare

Tip

Valori normate [kN/m]

γ

i

Valori de calcul [kN/m]

Greutate proprie grindă de rulare

Perm.

1.5

1.35

2.025

Greutate proprie şină + prinderi

Perm.

0.8

1.35

1.08

Greutate proprie grindă de frânare

Perm.

0.4

1.35

0.54

Greutate proprie cv. orizontală

Perm.

0.3

1.35

0.405

Greutate proprie balustrade

Perm.

0.1

1.35

0.135

Spaţiu tehnic

Perm.

1.0

1.35

1.35

Circulaţie pasarelă

Utilă

0.8

1.5

1.2

Încărcări ce acţionează pe grindă (în afara celor produse de podurile rulante)

Dimensionare şi verificare grindă de rulare

Dimensionare şi verificare grindă de rulare

Dimensionarea secţiunii transversale a căii de rulare

Stabilirea modulului de rezistenţă necesar:

rulare • Stabilirea modulului de re zistenţă necesar: • Se propune o grosime pentru inimă: •

Se propune o grosime pentru inimă:

necesar: • Se propune o grosime pentru inimă: • Se evaluează înălţimea inimii grinzii: • Se

Se evaluează înălţimea inimii grinzii:

Se verifică supleţea grinzii:

inimii grinzii: • Se verifică supleţea grinzii: • Se stabileşte aria necesară pentru talpa inferioară
inimii grinzii: • Se verifică supleţea grinzii: • Se stabileşte aria necesară pentru talpa inferioară

Se stabileşte aria necesară pentru talpa inferioară a grinzii:

aria necesară pentru talpa inferioară a grinzii: • Se descompune momentul M z (generat de
aria necesară pentru talpa inferioară a grinzii: • Se descompune momentul M z (generat de

Se descompune momentul M z (generat de frânarea/demararea cărucioarelor rulante) într-un cuplu de forţe H:

• Se descompune momentul M z (generat de frânarea/demararea cărucioarelor rulante) într- un cuplu de forţe

Stabilirea modulului de rezistenţă necesar:

• Stabilirea modulului de re zistenţă necesar: • Se propune grosimea tălpii t t , astfel

Se propune grosimea tălpii t t , astfel încât:

• Se propune grosimea tălpii t t , astfel încât: • Se stabileşte lăţimea tălpii superioare:

Se stabileşte lăţimea tălpii superioare:

încât: • Se stabileşte lăţimea tălpii superioare: • Se verifică supleţea tălpii superioare: • Se

Se verifică supleţea tălpii superioare:

tălpii superioare: • Se verifică supleţea tălpii superioare: • Se stabileşte lăţimea tălpii superioare:

Se stabileşte lăţimea tălpii superioare:

tălpii superioare: • Se verifică supleţea tălpii superioare: • Se stabileşte lăţimea tălpii superioare:
Verificări de rezistenţă (S.L.U.) • Caracteristici geometrice • Verificarea fibrelor extreme la tensiuni σ x

Verificări de rezistenţă (S.L.U.)

Caracteristici geometrice

Verificarea fibrelor extreme la tensiuni σ x :

• Verificarea fibrelor extreme la tensiuni σ x : • Calculul tensiunilor tangen ţiale τ şi
• Verificarea fibrelor extreme la tensiuni σ x : • Calculul tensiunilor tangen ţiale τ şi

Calculul tensiunilor tangenţiale τ şi se verifică: τ ≤ R f

Calculul tensiunilor locale maxime produse de presiunea maximă pe roată şi

verificare lor:

produse de presiunea maximă pe roată şi verificare lor: • Calculul tensiunilor echivalente ţinând cont de

Calculul tensiunilor echivalente ţinând cont de tensiunea locală şi în punctele 3, 4 şi verificare lor:

lor: • Calculul tensiunilor echivalente ţinând cont de tensiunea locală şi în punctele 3, 4 şi

Verificări stabilităţii locale a inimii grinzii de rulare

Verificări stabilităţii locale a inimii grinzii de rulare

Verificare de sageată

Verificare de sageat ă • Relaţia de verificare este:

Relaţia de verificare este:

Verificare de sageat ă • Relaţia de verificare este:
Verificare de sageat ă • Relaţia de verificare este:
Verificare de sageat ă • Relaţia de verificare este:
Verificare de sageat ă • Relaţia de verificare este:

Verificare la starea limită de oboseală

Relaţia de verificare este:

Verificare la starea limită de oboseală • Relaţia de verificare este:
Verificare la starea limită de oboseală • Relaţia de verificare este:
Verificare la starea limită de oboseală • Relaţia de verificare este:
Verificare la starea limită de oboseală • Relaţia de verificare este:

Verificare rezemării tronsonului de grindă

Verificare rezemării tronsonului de grindă Relaţia de verificare la strivire este:
Verificare rezemării tronsonului de grindă Relaţia de verificare la strivire este:

Relaţia de verificare la strivire este:

Verificare rezemării tronsonului de grindă Relaţia de verificare la strivire este:
Verificare rezemării tronsonului de grindă Relaţia de verificare la strivire este:
Secţiune de calcul pentru verificarea de stabilitate Relaţia de verificare la stabilitate este:

Secţiune de calcul pentru verificarea de stabilitate

Secţiune de calcul pentru verificarea de stabilitate Relaţia de verificare la stabilitate este:

Relaţia de verificare la stabilitate este:

Secţiune de calcul pentru verificarea de stabilitate Relaţia de verificare la stabilitate este: