Sunteți pe pagina 1din 102

Dr.

AUREL ,POPE,SqU~BALCE~TI

SUFLETUL IN TIMPUL VIETII . ~I DUPA MOARTE


..., "

".

C~n~tiinta umana,
\.

Con~tiinta cosmidi

EDlTURA TRIUMF 2004

Cuprlm
Prefata. . . . . . . ~. . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Cuvant introductiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Diferite conceptii privind localizarea spiritului in ... corpul uman . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 13 Con~tiintaumana, con~tiinta cosmica,emanatie"a . . . spiritului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Con~tiintaomului in stare de somn. . . . . . . . . . . . . . . 47 Spiritul-con~tiintain starea de somnambulism. . . . . . 52 Evolutia con~tiintei umane de-a lungul istoriei . . . . . 78 Unicitatea con~tiintei . . . . . . . . . . . . . . . 98 Cuvant de incheiere . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Bibliografie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

- ------

Pre/alii
-$tiinla spirituala ne relevafaptul cajUnla umana este alcatuita din trei entitali: corp, sujlet ~i spirit: Dupa- moar.tea corpului fizic, sujletul ~j spiritul omuluise~ efiber.eaza din inchisoareapecare le~ofacecorpul ~i ii con-:-' tinua existenla intr-o alta lume, 0 lume paralela cu a noastra, cu care se intrepatrunde, dar pe car.e omul piimantean nu>o poate percepe. .Spiritul-suflet al omului,formeaza in timpul intruparii, con~.tiinfaomului care cuprinde gandir.ea, vigilitatea, voinla; judecata, memoria ~i toate procesele psihke, aceasta con~tiinla umana piistrandu-se dupa mfJarte identificandu-se cu personalitatea omului din viala pamanteasca. Mai mult c~iar, dupa ce
-

t
_

con~tiinla umana se elibereaza 0 data cu moartea, ea devine mult mai ampla ~i mai complexa cad ea cuprinde ~i amintirile "din toate vielile pamante~ti anterioare pe care ~i Ie aminte~te cape n~te clase ale unei~coli,fiecare clasiisuperioara urmand a aduce 0 evolulie a spiritului. Mai mult decat atat, i,!trucat in planul astral dispar no/iunile de Spaliu ~i Timp, con~tiinla omului, devenind con~tiinla cosmica, i~i vede ~i urmatoarele sale vieJipamante~ti,prin incarnarile ce vor urma, chiar daca acestea se vor desfi~ura peste zed sau sute de ani. Aceasta arata ca con~tiinla umana este 0 mica parte din con~tiinla cosmica, plecata pe pamant din sanul ei ~i reintorcandu-se in ea dupa moarte. _ in cuprinsul carlii se descriu ~i diversele conceplii privind localizarea spiritului-con~tiinla in corpul uman, trecand in revista cu argumente ce sus{in ~i altele care nu Ie suslin, locuri ca:glandapinealii, inima,plexul solar, ventriculiicerebralisau 7
L

---

---

--- - -

substanla reticulata din trw1chiul cerebral, ipostaza pe care 0 susline ~i autorul. Omul dupa moarte i~i continua existenta, intr-o altadimensiune nepenetrabi/a de organele noastre de sUnl, con~tiinla lui persista ~i va evolua in dcluri de spirit incarnat ~i de spirit tiber, in spaliul astral dupa moarte, aceasta prin reincarnari succesive pdna cdnd va reu~i sa se etibereze de stigmatul pacatului original', care de fapt a determinat viala lui in materie. Spiritului - con~tiinta din planul astral, ii lipse~te numai corpul fizic, dar ~ip'e acesta ~i-l poate imagina prin gdnduri. Cu acest corp invizibi/, el vine pe pamdnt in mijlocul nostru, inceardi. sa ne vorbeasca, sau sa ne atinga, dar observa ca mdna lui invizibi/a pentru noi, trf!.ceprin obiectele pe care vrea sa Ie atinga, neintdlnind nid 0 rezistenla. Cu vederea astrala pe care i-o con/era corpul astral ce insole~te spiritul, in atmosfera terestra, spiritul- co~tiinla vede toata panorama vielii de pe pamdnt, i~i vede corpullipsit de viala (Jin mormdnt, cum se descompune, f~i vede rudele care fl pldng i inlelege toate gdnduri/e ce i se, adreseaza cu simpatie sau cu disprel. Con~tiinla spiritualaformdndu-se fn planul astral, de unde vine la fntrupare, este sub influenla fluidelor astrale ale planetelor sistemului nostru solar i ale celor 12 constelalii astrale, care formeaza cele 12 zodiace. Aceste fluide astrale avdnd particularitali/e lor, VOl' determina diferite caractere ale co~tiinlei oamenilor, un mod diferit de a vedea viala i lumea in ansamblullor, acestea vor diferenfia spiritele incarnate i va explica modullor diferit de exprimare. Acesta este i motivul pentru care cred ca nu'toti dtitorii mei au puterea spirituala de a fnlelege sensul idei/or acestei carli, cad diferenfierea spiritelor este determinata de factori astrali i de nivelullor evolutiv, cu cdt vafi absolvit mai multe clase ale colii pamdnte~ti fn mai multe vie/i, eu atdt mai mult. omul va fi mai spiritualizat.

- ---

- ~--

".~ .

Cuvant introductiv

Intreaga lume se indreapta catre moarte, tot progresul nostm, vanitatile noastre, placerile, bogati~ ~icunoa~tereanoastraj toate au acee~i fmalitate,moartea. Acesta este singurullucm pe .. care nu-l putem evita. Orae apar ~idispar, imperiile se nasc ~i se prabu~esc, civilizatii noi se dezvolta ~i dupa aceea dispar, planetele insele expiodeaza ~i se transforma in praful cosmic, pentru a ajunge in atIbosfera altor planete. Moartea este srnr~itultuturor lucrurilor, al vietii, al frumusetii, al bogatiei ~i al puterii. Sfintii mor ca ~i oamenii pacato~i,regii ~iimparatH, la felca cer~etorii, cu totii ne indreptam catre moarte ~itotu~i ne agatam cu disperare de viata, tara sa cunoa~tem de ce facem aceasta, caci viata este numai 0 iluzie. in fiecare zi, mor" oameni in jurul nostru ~itotu~i oamenii continua sa lupte pentru a trai, crezand ca ei nu 0 sa moara niciodata. Aceasta este marea iluzie avietii. Oare nu exism nimic permanent in aceasta viata trecatoiue? Nu exista nimic inlauntrul nostru, care sa dimana in viata atunci cand corpul moare? Jar daca exista, care este destinul sau? Unde pleaca? De unde a venit? Acel ceva nemuritor din fiinta noastra este spiritul, sinele supremoAcesta nu este supus na~terii ~i nici mortii. EI se exteriorize~a prin intermediul mintii ~i al trupului. Pentru a cunoa~te lumea materiala ~i sa 0 inteleaga, el i~icreeaza un corp pe care it folose~tepana la epuizare dupa care renunta la el ~ii~i asuma un altul ~ia~amai departe. Toti ne-am nascut din etemitate ~i ne intoarcem la ea, dici spirituIomului este dincolo de viata ~idincolo de moarte. Omul 9 - --

este ternar, fiind format din trup, suflet ~ispirit~o~parte';este ne'" muritoare ~i indivizibiHi,acesta este spiritul, o.parte.pieritoate ~idivizibilii,acesta este trupul, sufletul care Ie une~tefac~ parte din amandouii, el'intrii in alciituirea corpului fluidic,~ieteric asemanatortrupului material,care tara acest dublu invizibil,n-ar putea avea nici viatii, nici mi~care,nici unitate. Omul este supus sugestiilor spiritului sau, aflat in Eul sau, sau instinctului trupului, dupii cum prefera una sau alta, corpul fluidic se eterizeaza sau se ingroa~a, se unifica sau se descompune. Dup~ moartea corpului fizic, poate surveni 0 a doua moarte a sufletului, care constii in indepiirtarea elementelor impure ale corpului astral sau sa sufere chiar descompunerea lui. Purificarea ~i regenerarea corpului a~ral eterat ~i fluidic, care este insii~iorganul sufletului, se poate face in timpul vietii printr-un anume fel de existentii,cu cat un suflet este.mai spiritualizat, cu atat _maimult se va indeparta el de atmosfera piimanteasca. Sufl~tul superior, se manifesta omului, numai in vis sau in stare de extaz, caci atunci spiritul omulu~pariise~tecorpul fizic ~i calafore~tein lumea spiritelor din spatiu cu care constituie impreunii con~tiintacosmicii, sinteza sufletului cu materia, reprezinHidoua fete ale substantei unice, ce se gase~tein spirit. Spiritul omenesc vine din cer ~i se intoarce tot in cer, ciici numai spiritul este nemuritor. Sufletul devenit spirit pur, nu-~i pierde con~tiinta ~i individualitatea sa, dimpotriva ~i Ie dezvoltii inHilnindu-~i prototipul in Dumnezeu. EI i~i mentine memoria vietilor sale piimante~ti,a felului cum au trait ~icum au murit, a copiilor ~i parintilor lor. Faptul.ca spiritul pur i~i mentine toate aceste facultiiti este foarte greu de explicat, avand in vedere ca in viata piimanteascii aceste atribute, spiritul ~i Ie manifestii prin intermediul materiei, al substantei nervoase din creierul uman, ori in spatiu ex[stiinumai fiinte spirituale eterate. Nu existii substanta mate10

riaHicare sa inglobeze ni~tecuno~tinte.Aceasta situatie ne face sa banuim ca spiritul nu este altceva decat un computer de energie, perfectionat dar din ce fel ~e energie este alcatuit, nu
r
I I

s-a reu~itsa se afte.

I
!

I
!

f
I

-----

---

Diferile coneeplii privind loeolizorea spiritului in corpul-uman

Trebuie sa ineercim sa raspundem la intrebarea unde ,este localizat sufletul, unde se atla sal~ul sau in timpul cat este intrupat in om, unde deci se afla centrul psihic al omului, ~tiindu-se ci procesele psihiee sunt determinate de spirit. 1. inca din antiehitate, oculipii au consider at ca acest sliltq se ajllJ in gltuula pineal a numita ~ Epijizii. Psihicul nostru influenteazi in mod direct trupul nostru ~i al altora, psihicul subcon~ent poate sa vindece sau sa dauneze dacii este pervertit. Printre marii giinditori ai omenirii care au crezut.ca epifiza este sediul sufletului este ~i Descartes. Aceasti glandi ~te localizatiiin centrul creierului, fiind de dimensiunea viirfului unei.unghii a degetului inic ~i are forma unui con de brad Este un organ foarte activ, aviindeel mai mare flux sangvin din corp, dopa rinichi, intocmai ca ~i tluxul sangvin al glandei hipofize. Este organul cu cea mai mare absorbtie de fosfordin intreg corpul~icu 0 absorbtiede iod foarte mare, fiind al doilea organ en aceastii absorbtie dupa glanda tiroida. Nici 0 parte a creierului nu contine 0 cantitate amt de mare de serotonina, care este un neurotransmititor ~i nici 0 parte a creierului nu poate sintetiza melatonina care este un neurohormonoEa nu este inveliti de meninge, fiind in afara barierei sangvine a creierului, teoretic nemciind parte din creier. Interventia ei este in exclusivitate data de sistemul nervos vegetativ, care este autonom, neinfluentat de vointa omului. ' 13

avandun efort inhibitorfata de aceasta.

Aceasta glanda pineala este strans coleral cu glan,dahipofiza,


.

Ea contine de 50 de ori mai multa serotonina decat oricare alta parte a creierului ~i tot ea secreta un hormon numit melat?nina care este,strans legata de serotonina neurochimica ce se afla i~magazinataIn veziculele sinapselor nervoase, cu cea mai mare \:;oncentrareIn creierul mijlociu, hipotalamus, sistemul limbi.c~i substanta retic.ulata.Se considera ca aceste zone sunt cele care fac legatura dintre creier ~isufletul de provenienta astrala. Serotonina este un neurotransmitator implicit In foarte multe fenomene mentale, inclusiv In ciclurile somnului. Ea este un precursor al melatoninei cu care alterneaza In functie de succesiunea dintre zi ~i noapte, melatonina fiind sintetizata de glanda pineala. Maximum de concentratie al serotoninei este In timpul zilei iar maximum de concentratie de melatonina este In cursul noptii. Aceasta alternanta este rupta daca te afli In permanenta la lumina, determinand mari tulburari psihice. Intrucat melatonina se afla ~i In retina, s-a atribuit glandei

pinealedenumireade al treileaochi.

Melatonina determina pigmentatia ocltilor, regland cantitatea de lumina care ajunge pe fotoreceptorii retinei, din aceasta cauza culoarea ~i intensitatea lumihii determina modificari de cQn~tiinta,acestea fiind atribuite spiritului. Se c.unoa~te ca deta~areacorpului astralla mediumi, se face In IntUliericsau Intr-o lumina ro~ie.De asemeni, fantomele apar in ~ediutelede materializare tot In acelea~iconditii, ectoplasma din care se formeaza ele, se deta~eazamai u~orde corpul medi-

umuluiin astfelde conditii. Intunericului.


'

Melatonina este hormonul care determina somnulla Intuneric, ea se concentreaza maximum la 3-6 ore de la instalarea

In afara de serotonina ~imelatonina, glanda pineaUimai pro-> duce 0 serie de substante numite Beta-carboline din care face
14

.parte Hart'fi~lina,. cu mari proprietati halucinogene, cu efect pute:rnicinprocesele psihice 1?i in perceptia extrasenzoriaHi.Harmalina este,in stnmsa corelatie cu concentratia vasopresinei din .~ftnge ~icu retentia de apa, fenomene care se constata prezente ,lapersoanele ce prezinta mi~carioculare in timpul visului cand se~tie ca spiritul ~i corpul astral i~i traiesc viata lor astrala. ~amanii obtin deta~area psihicului, folosind 0 beta-carbolina numita PINOLINA,.care consumata in doze mari provoaca
.

viziuni~ihalucinatii.Consumulin cantitatemaimareprovoaca
deta~areacorpului astral ~i vederea astrala, cand putem vedea prin lucruri iar materia 0 vedem transformata in energie. Activitatea glandei pineale este data de hipotalamus prin intermediuI inervatiei simpatice.:Nivelul maxim al melatoninei este noaptea catre orele doua, cand concentratia de serotonina ~i cortizol este cea mai scazuta. Aceasta concentratie maxima este strans legata de somnul 'Cuvise,.care este insotit de mi~tarea brusca a globilor oculari. Melatonina influenteaza sistemul de activare reticulara, care prelucreaza perceptia subliminala a subcon~tientului,avand legatura cu con~tiinta ~i informatiile telepatice. Acest sistem de activare reticulara se afla in parteasuperioara a trunchiului cerebral ~ireprezinta partea cea mai veche a creierului, echivalenta cu cea a animalelQt: ,i~ferioa,re,. c~ de exemplu.~ ,ramelor ~iel constituie elementulfundamental al con~tiintei.Viseleapar la intervale de 90 de minute; pe toata durata noptii. Pinolina este cea care in fapt determina visarea, datorita proprietatilor sale halucinogene, in timpul visului spiritul i~i traie~teviata sa astrala, iar prin vederea astrala vede imaginile din vis. Melatonina are Mectantiepileptic ~icontribuie la suportarea unei stari de stress', 0 perioada indehingata de timp. Este ~tiut ca in ~colilede initiere din antichitate, candidatii la initiere erau supu~iunei stari de stres indelungat, pentru a se putea deta~a cu spiritul ~i corpul astral de corpul fizic. 15
- ---

I !
'-

- --. _.- -...

- ......-..--

La fel se inmmpHi~iin pregatirea ~amanica. in mod normal glanda pinealaindepline~te functia de antidot impotriva stresului, formand 0 conexiune inversa cu hipotalamusul ~ihipotiza. Glanda pineala, are 0 semnificatie de ordin general cu sistemul CHAKRELOR. Se cunoa~te ca absorbtia fluidelor, ce formeaza corpul eteric ~icorpul astral al creierului, din univers, se face cu ajutorul a 7 centre de absorbtie.Aceste centre de ab. sorbtie, sunt strans legate de energia Kundalini, care are un rol determinant in producerea co~tiintei omului.

ActiuneaacestorCHAKREasupracentrilornervo~ise poa- .
te compara cu manevrarea unui intrerupator. Trezirea energiei Kundalini care se afla in stare latentii,stimuleaziiactivitatea de ordin psihologic, psihic ~i spiritual. Conceptul yoghin, descrie sistemul CHAKRELOR ca 0 coloana vertebrala cu trei canale, care se intersecteaza, punctele de intersectie, reprezentdnd sistemul CHAKRELOR. Aceste trei canale corespund celor trei forme ale sistemului nervos: sistemul nervos central, sistemul nervos simpatic ~i sistemul nervos par3$impatic. CHAKRA bazala, este situatii la v3rful coccisului, in perineu ~i este legatii de sistemul urogenital. A doua CHAKRA. este situata la baza cordonului spinal, in partea de jos a abdomenului ~i este legata de sistemul genital. A treia cHAK.RA se aflii in spatele ombilicului ~i este legatii de plexul solar. A patra CHAKRA este situatii in spatele inimii ~i este legatii de plexul cardiac. A cinciacHAK.RAeste situatiiin dreptulcefei ~ieste legatiicu gatul. A ~aseacHAK.RA este situatiiin glanda pineala ~i este consideratii cHAKRA de comanda. A ~aptea 'CHAKRA este CHAKRA coronara, situatiiin cretetulcapului. Actienand aceste CHAKRE, devenim fiinte mai co~tiente din punyt de vedere spiritual. Functia principala a glandei pineale constii in mentinerea ceasului biologic zilnic in functie de pozitia soarelui, lunii ~i anului, in functie de lungimea zilei. Ea realizeaziiimpreuna cu intema glanda hipofizii, secretia tuturor glandelor eu secretie din organism. 16

ActivitateaCHAKREI din dreptul inimii, deterniina 0 manre


a vointei omului ~i este in legatura cu simtul tacti!. CHAKRA plexului solar, provoaca imbatranirea, d~caderea ~i emacierea

prin arderea a ceea ce yoghinii denumesc "nectarul nemuririi". Plexul solar este sala~ul sentimentelor ~i curajului ~i este legat
I

CHAKRA radacinii cordonului spinal, este l~gata de toate fazeIe incon~tientului ~i de subcori~tient. Este de asemeni in iegatura cu dezvoltarea uterului ~i producerea de progesteron ~i testosteron. . CHAKRA plexului coccigian este strans legata de prostata ~i testicul la barbat ~i de uter la femeie. Ea reprezinta sal~ul energiei Kundalini, avand legatura directa cu energia sexuala. Glanda pineala este considerata CHAKRA psihicului fiicand legatura dintre trupul omului, ca corp material ~i aspectul psiho-spiritual al fiintei noastre, reprezentat de suflet ~i spirit. Se ~tie ca cele mai multe decese, se produc noaptea intre orele 1 ~i 3, cand secretia de melatonina este maxima. Activitatea glandei pineale este corelata cu modificarea campului magnetic, modificand campul magnetic, se modifica

de digestie.

secretia demelatonina, careseaflasubcontrolul CHAKRELOR .


Glandapinealaeste ceasul biologiccare regleazaciclul somn-veghe, pubertatea ~iimbatriinirea. Glanda pineala ~iin mod special secretia de melatonina de catre aGeasta,este afectata de campurile electrice ~i magnetice ale pamantului; un camp magnetic slab, determina 0 secretie scazuta de melatoriina, iar 0 modificare intensa ~ide scurta duo

rataa campuluimagneticin ambelesensuri,inhibasecretiade


melatonina. Am amintit ca in pregatirea celor ce doreau sa se initieze in templele din antichitate, pentrua putea obtine deta~area spiritului, corelat cu actiunea glandei epifize sau pineale care are rolul de a cre~te rezistenta la stres, a~e~tiatreceau prin grele i)Icercari psihice. in acest sens am sa prezint pregatirea prin 17 - -- --

care trebuiau sa treaca c~ndidatii ce urmau a se pregati in Egipt la Sfinxul din Sieh. Pt:inprocesul de initiere, care a atins eel mai inalt nivel de dezvoltare in antichitate, cei initiati au putut obtine cuno~tinte despre evolutia divina a omului ~i despre cosmogonia univ~rsului. Ei au cunoscut interventia spiritelor celor mai inalte din ierarhia cereasca asupra formarii universului. Astfel formarea eelor 12 constelatii cere~ti,care aIcatuiesc zodiacul s-a datorat celor 12 Heruvimi. Ace~ti Heruvimi au fost asimilati cu semnele zodiacale, iar sfinxul care reprezinta un corp de taur, cu 'ghearele de leu, aripi de vultur ~icap de om, arata evolutia monadci spirituale intrupate in om, el fiind construit pentru a arata posteritatii, nivelul spiritual atins de initiatii din antichitate. De altfel insa~i sfinxul reprezinta qetapa unde,cel ce urma sa se initieze, trebuia sa fadi dovada curajului _sau,puterea de concentrare ~i de stapanire a viitorului ii1itiat. Intre picioarele din spate ale Sfinxului, era 0 u~a metalica cu un mecanism secret de inchidere ~i de deschidere. Cel ce urma sa aspire la inaltul grad de initiere, era introdus prin aceasta u~a,de unde urmau 7 coridoare intortocheate, care dupa ce strabateau mai multe culoare, ajungeau la Marea Piramida din Giseh. Candidatul ce urma sa incerce, era ales prin votul secret al initiatilor. El era condus in aceasta incercare de primii doi initiati in ordinea varstei. Odata cu plecare din Memphis, candidatului i se acopereau ochii, pentru ca acesta sa nu-~i dea seama unde este con9us. Dupa ce se deschidea u~a ~i era introdus in interiorul Sfinxului, el trebuia sa coboare 0 scara inspirala cu22 de trepte. Dupa ultima scara, se deschidea 0 noua u~a de bronz, ce permitea intrarea intr-o sala circulara. Candidatul nu avea voie sa-~idezlege panglica ce-i acoperea ochii ~i trebuia sa stea nemi~cat. Cei doi initiati care il conduceau se imbracau cu doua ve~minte de in albe, doua centuri, una din aur ~i-alta din argint ~i doua ma~ti, una inchipuind un cap de leu, iar aIta un cap de vultur. . 18

-.. . . -.. -..

Ve~mantul alb, reprezinta puritatea magicianului, aurul era

consacratSoarelui,iar argintulLunii.

'

Capul de Leu simbolizeaza semnul zodiacal pe care astrologii 11 asigura pe tron Geniilor Soarelui iar corpul de Taut sim~ bblizeaza semmil zodiacal sub care Geniul Lunii i~i exercita cea mai mare influenta. Dupa ce"imbracaucele doua ma~tl,i se dezlegau ochii candidatului. Acesta se trezea deodata in fata sa Clltrei monstruozitati, a treia fiind 0 aratare mecanica ce invartea deasupra capului 0 coasa $i din grota de unde se arata pe jumatate, striga: "Vai profanului ce vine sa tulbm-epacea mortilor". , Coasa trecea foarte aproape de candidat, atihgandu-l u~orde 7 ori. Daca candidatul facea dovada curajului sau cei doi initiafi i~i scoteau ma~tile de pe fata. Candidatul i~i continua drumul singur, avand in mana 0 lampa. EI trebuia sa strabata un culoar stramt ~ide mica inaltitp.e,prin care nu putea trece decat in genunchi ~iin maini. Aceasta reprezinta mormantul de dupa moarte, din care trebuia sa se elibereze spiritul pentru a pleca in lumea spiritelor. Daca candidatul evita sa-~i continue drumul, i se acopereau din nou ochii ~i era scos afara. Daca el se angaja sa continue, in urma sa 0 placa de bronz ii inchidea intoarcerea ~i 0 voce lugubra i se adresa: "Aici au pierit nebunii care au ravnit la ~tiinta ~i putere". Urma in continuare 0 scara metalica cu 68 puncte de sprijin, care se termina intr-un put cu deschidere larga, apoi continua un drum in spirala ce trecea pe langa 0 galerie cu 12 sfinqi pe 0 parte ~i 12 pe cealalta iar intre ele se gaseau 24 de tablouri ce reprezentau personaje ~isimboluri misterioase.Aici eUntalnea un alt initiat de la care primea invatatura ce urma. In continuare trebuia sa treaca printr-un cuptor de foc, care de fapt era 0 iluzie optica ~iprintr-o apa, a carei adancime nu era cunoscuta, dar care ii 'ajungea pana la gat. In continuareculoarul ajungea in interiorul Marii Piramide. EI ajungea aiei dupa ce In prealabil i se acopereau din nou ochii. Acolo era a~teptatde un colegiu al Magilor.
19

----

- - __ _0 ._.

_ --

--

In iriteriorul criptei din Marea Piramida erau picturi simbolice ce reprezentau cele 28 de Genii ale omului, cele 7 Genii ale Planetelor ~i 360 de Genii ale zilelor care erau de fapt 0 biblie ilustratacu lame de aur, cu traditiiletransmise de Hennes-Troth. In cele patru colturi ale criptei, erau 4 statui de bi-onzce reprezentau fiecare un om, un taur, un leu ~i0 acvila, precum ~istatuia lui ISIS care simbolizeaza natura. Aceasta era mcuta diutr:un aliaj din plumb, cositor, fier, aur, cupru, mercur ~iargint. . Ajuns aici candidatul trebuia sa depuna un juramant prin carel ! se lega sa nu dezvaluie nimic din cele ce a vazut.~i auzit. Toata aceasta incercare se efectua pe parcursul unei nopti. i omasa, i se aratau doua preotese care i se ofereau. Daca can- I didatul nu se lasa ispitit.era socotit ca a trecut proba ~i primea I primul grad, acela de ZELATOR, dar daca era ispitit de cele j doua preotese, i se taia imediat capuL Urmatoarele trepte de1 initiere erau THEORIST, PRACTICANT, FILOSOF, ADEPT J MINOR, ADEPT MAJOR, MAESTRU AL TEMPLULUI ~I I MAG AL ROSE-CRUCE, dar pentru toate aceste trepte ii mai trebuiau inca 12 ani de initiere, intr-o viata cu regim auster ~ide I izolare. Secretele initierii nu trebuiau divulgate, fiind pedepsiti cu

In continuareera condusmtr-o mcapereunde se afla un pat ~i

moarteacei ce incalcaulegamantuL
II. Alp oculi~ considerii cii sediul spiritului-suflet ar fi inima. . Se cunoa~te ca inima este organul central al corpului uman ~i ca &ra activitatea ei, viata nu este posibila. Prima bataie a inirnii aduce viata, iar ultima, aduce moartea. Inima efectueaza cea mai mare ~i mai intensa munca din organism, ea bate de circa 100.000 de ori pe zi ~i pune in circulatie 0 cantitate de 7 tone de sange. Este un miracol,ca mu~chiulinirnii,nu se opre~te niciodata din activitate, in timpul vietii ~i totu~i nn obose~te. Cum se poate explica acest fapt? 20 --

.De unde ~tieacest mu~chica daca ~i-arintrerupe activitatea chlar pentru diteva secunde, ar interveni moartea?
A

Sepresupune ca atomuldumnezeiesc alsufletului, este~ezat

IIIaunculul.drept, la un deget depfu1:are de linia mediana a corpului. Acest atom este eel mai mic din tot corpul, dar ~ieel mai putemic. Structura lui nu a pu~t fi descifrata de catre ~tiinta, acest atom invizibilar fi inima spirituala a omului. Daca spiritul este eel ce da con~tiinta omului ~i daca orice focta se trage din activitatea spiritului, atunci locul adevarat al con~tiintei,ar fi inima,con~tiinta fiind aceeacare clana~tere gandului ~ipu. teriide judecata, creierul ar fi numai un laca~al con~tiinteireflectate, care de fapt ar proveni din inima.

Se pareca s-a atribuitca laca~al spiritului- suflet - inima,


pentru importanta ei in melitinerea vietii, caci dezvoltarea con~tiinteiare loc intr-adevar in regiunea inimii, dar nu in organul ;,' fizic, ci in CHAKRA care se gase~tein dreptul inimii, activand aceasta CHAKRA, oculi~tii i~i dezvolta mult con~tiinta, dandu-~i seama de con~tiinta cosmica, din care emana ~i con~tiinta omului. Aceasta'con~tiinta cosmica este etema ~iin nici 0 clipa nu este departe de om, de~inoi nu 0 observam, dar traim in permanenta in sfera ei. Nu i-a fost dat nimanui sa 0 vada ~i sa ramana in viata, se spune in Vechiul Testament. Contopirea con~tiintei umane cu con~tiinta cosmica a fost descrisa de apostolul Pavel, unul din cei mai mari initiati cand a spus: "Impreuna cu Hristos am fost ~i eu rastignit pe cruce, totu~itraiesc, dar nu mai traiesc eu, ci Hristos traie~tein mine". Aceasta inseamna ca in conceptia lui, Hristos nu este tot una cu. personalitatea fizica a lui Isus, ci ca spiritul Hristos, exista in

fiecaredintrenoL

-,.

!
I

fit universal.

Cei ce sustin ca inima este sediul spiritului-suflet, se bazeaia ~ipe faptul ca, curentul neintrerupt de gandire din creier se sprijina pe activitatea inimii, iar creierul ar fi numai laca~ul con~tiinteireflectate, care provine din inima, dar ceea ce traie~te' in fiinta umana ca spirit-contiinta exista i In afara lui ca spi21

---

Cu toate aceste argumente, nu inima este liica~ulSpiritului. Con~tiinta, ciici pentru a putea avea 0 con~tiintii este nevoie neapiirat de 0 activitate nervoasii con~tientii,pe care ne-Qdii 0 structurii nervoasii, nu un mu~chi,cum este inima. Ceea ce este adeviirat este cii in inimii se aflii un atom fizic special, care nu se na~te in,timpul vietii, el riimanand stabil ~i

piiriisind corpulfizicnumailamoarte,iar0 datiicureincamarea


'

spiritului se reincameazii ~i acest atom spec,ial ~i va servi de nucleu noului corp fizic,.urmand acela~ispirit, care va trece in inai multe vieti. Acesta in timpul vietii ar fi localizat in ventriculut stang al inimii, aproape de varf. In momentul mortiiacest ato~ special, urcii panii la creier prin nervul pneumagnetic ~i apoi piiriise~tecorpul fizic 0 datii cu spiritul. In auriculul drept, acolo de unde pleacii impulsul nervos ce pleadi apoi in sistemulcardio-nectoral inimii,se afliiun alt atom special al corpului eteric al omului, acest atom are functionalitatea unui cristal de cuaq, ca a unei pile piezoelectrice ~i care are in memorie ritmul electronic ce provoacii sistolele ~i diatolele inimii, lafractiuni de &ecundii. Ace~tidoi atomi speciali, unul al corpuluifizic care se afliiin ventriculul stang ~iceliilalt al corpului eteric, ar fi un fel de extracte ale celor douii corpuri, care Qupiimoarte ar urma spiritul ~i ar reveni in planul material o datii cu reincamarea spirimlui. Atentia deosebitii acordatii inimii, din punct de vedere spiritual, poate fi pusii ~i pe seama faptului cii inima reprezintii ultimul organ al corpului care incepe putrefactia dupii moarte, in ziua a 9-a ~iultimul care suferii totala lui descompunere, la 42 zile dupiimoarte adiciiexact cand spiritul-suflet piiriise~teplanul atmosferei terestre. Ill. 0 aWi ipotezii, cea mai susfinutii in ultimul timp, este ace(}acare atribuie drept sediu al spiritului-c01z~in/ii, substall/a reticularii dill trullchiul cerebral. Se tieciistarea de veghe, de vigilentiia omului, este dependentiisubstanteireticulare din trunchiul cerebral, in special prin 22
"

- --

sistemul activator ascendent al acesteia. AceasHistructura ner-

voasa coordoneazaintreagaactivitateincon~tienta a organis~

mului, cu 0 precizie uimitoare. Ea este corelata cu sistemul nervos vegetativ autonom, cu sistemul nervos senzitiv ~i motor al sistemului nervos al vietii de relatie ~i cu hipotalamusul prin care coordoneaza activitatea tutUror glandelor cu secretieinterna. , Substanta reticulara, prime~teinformatii de la toate organeie de simt prin care omul se adapteaza la mediul extern. Prin sisteinul activatorascendent,este in legatura~icu scoaqa cerebrala pe care 0 in~tiinteaza,atunci cand este cazul, tara ca noi sa fim

con~tienti de toata-aceastaactivitate~i aceastapentrua inter- .


veni con~tient~i voluntar pentru actiuni,lerespective. Aceasta substanta reticulara prime~te in orice clipa, circa 100.000.000 de bioinformatii din intreg organismul, princon~tiintaei incon~tien.ta,Ie decodifidi, Ie triaza ~itrirnite raspun.

surileadecvate.Ea in~tiinteaza scoaqacerebrala',numaiatunci


dind este depa~ita in rezolvat:ea incontienta a informatiilor primite ~i dud aceste informatii ave~izeaza pericole ce ar impiedica continuarea vietii. Corelat cu activitatea substantei reticulare din trunchiul cerebral, trebuie sa raspundem la intrebarea: unde se formeaza gandul?,cine il decodifica ~i cum se transmit ihformatiile date prin g~nd, structurilor nervoase ce trebuie sa intre in actiune. ~tim, pe de alta parte ca nu creierul este acela ceformeaza gandul,ci spiritul-suflet,reprezentatprin

corpulastral. .. Argumentul celmaiputernicca substantareticularaestecea


.

!' care decodifica gandul, 0 avem in telepatie. Astfel, s-a studiat r faptul ca, creierul celui ce prime~temesajul telepatic, daca este cuplatla un seismograf,acestainregistreazadescarcaride curent I electric, dar s-a observat ca aceste descarcari electrice apar in~

registrate cucatevasecundeinainteca omulce prime~te mesajul


sa fie con~tientde aceasta. Inseamna ca mesajul ajunge maiintai la s~bstanta reticulara, care d~codifica ~iapoi 11trans mite

'

scoaqel cerebrale pel1tru COl1$tIel1tIzare.


23

Aceasta ne face sa credem ca gandurile se fonneaza la nivelul substantei reticulare :;;iele sunt decodificate tot aici. Aceasta este substanta nervoasa cu rol hotarator in"mentinerea vietii ~iaceasta 0 face in mod incon~tient,tocmai pentru a mentine ~iperpetua viata. Se cunoa~te ca gandul este decodificat in mod instantaneu de ditre corpul astral ~i putin mai lent de corpul eteric, a~a se explica interpretarea gandului transmis in mod telepatic in actul de magie, tot de substanta reticulara care detennina raspunsuri ale organismului dupa simbolurile arhietip, depozitate in subcon~tientulnostru. Se pot astfel produce modificari ale con~tiinteiumane, disfunctii psihice, blocarea gandirii, 0 dezorientare in timp ~i spatiu ~i chiar boli psihice ~i organice, a~a,cum am spus, oamenii de ~tiinta nu pot raspunde cu exactitate cum ~iunde se fonneaza gandirea. KC\rlV ogt, un naturalist genovez credea in mod eronat ca, creierul secreta gandirea, a~acum rinichiul secreta "urina.Este suficient sa-l combatem spunand ca secretia este un lucru material pe cand gandifea este imateriala. Gandirea este data de spirit ~i perispirit (suflet), ea nu se fonneaza de materia organica a creierului ci de 0 aIm entitate ce nu are nimic comun cu materia, ci de 0 fonna speciala de energie, capabila sa aiba memorie ~i sa produca idei. Gandirea produsa de spirit, este preluata de corpurile eteric ~i astral ale omului care Ie decodifica ~icare face sa actioneze organulla care se refera gandirea, caci corpul eteric este matricea energetica ce detennina actiunea corpului fizic. Cel mai concludent exemplu ca a~a stau lucrurile, este actiunea mecanica a unui om prin telepatie sau in hipnoza. Un alt exempluil constituieperceptia ~idecodificareagandului, de catre plante'~ianimale. 0 planm"reactioneazadescarcand curenti electrici,daca ne gandim sa-i rupem 0 crenguta, ori planta nu are creier; corpul ei eteric, ~are este format din acela~ifel de ene.rgieca ~ial omului ~ianimalelor, mte1egegandul omului.
24

Dadi in timpul vietii gandul nu reprezinta forma comuna de comunicare dintre oameni, aceasta fiind prezenta numai in cazul telepatiei, in viata astrala, gandul este forma comuna prin care comunica intre ele spiritele moqilor. Tot prin foqa gahdului, acestea W imagineaza orice fel de actiune pe care.omul 0 face in timpul vietii pamante~ti. Atat timp cat omul traie~te,eleste con~tientde prezenta sa in spatiu ~itimp, precum ~ide existenta lumii inconjuratoare. Aceasta se datoreaza con~tiintei sale. Con~tiintaomului din timpul vietii, se continua in con~tiinta spiritului-suflet dupa moarte, a~a se face ca imediat dupa moarte Wdaseafua ca personalitatea lui a devenit alta, in sensul ca de~i vede ~i aude tot ce se vorbe~te pe pamant, de~ivede casa, rudeIe.~iprietenii din timpul vietii, ace~tianu-l vad, nu-i simt prezenta in preajma lor.

Con~tiinla umana, cOll~tiinla cosmica, emanafie a spiritului

Ce este con~tiinla, unde se formeaza ~i din ce fel de ehergie este formata?

Con~tiinta reprezintii reflectarea realitiitii obiective, procesuI de reflectare al propriului Eu ~ia lumii inconjuriitoare, a 10cului, ambiantei ~i timpului. .
.

Omul spre deosebire de animale, inainte de a executa un lucnl il executain minte,il gande~tepentrua atingeun anumitscop, avand in vedere oportunitatea, eficienta ~iconsecintele actiunii a:;upra lui ~i asupra societiitii. Prin gandire omul i~ipoate justifica ~isustine actiunile deja siivar~ite,dovedind un caracter rational al activitiitii sale. Gandirea omului cuprinde mai multe operatii fundamentale: analizare, sintezii, abstractizare, generalizare ~i caracterizare. Prin analizii intelegem operatiunea de divtzare mintalii a unui obiect in elementele ce-l compun ~i raportul acestora in cadrul intregului. Prin analiza deosebim esentialulde neesential sau necesarul de intampliitor. Prin sintezii reconstruim mental un obiect, din elementele care il formeazii. Abstractizarea este corelatii cu analiza, iar generalizarea cu sinteza. Procesul fundamental al gandirii, 11formeaziijudecata care presupune relatia dintre douii sau mai multe ratiuni; cu ajutorul

judecafiine damseamadaca 0 aCfiune este bunasau rea, dad


este adevaratiisau falsii.Douii sau mai multejudecati fonneazii
26

--

procesul de rationameIit~icu ajutorul sau obtinem 0 informatie 'noua; nu exista un centru nervos care sa realizeze gandirea. Ea are un caracter complex, multiform ~imultidimensional. Gandirea se desfli~oaranu numai,pe baza informatiilor actuale obtinute prin perceptie, caci presupune ~iacumularea unor experiente anterioare; aceasta inseamn~ ca gandirea a~e0 dimensiune mnezica. Memoria sta la baza tuturor proceselor psihice ~iea este un ~actorimportantin determinarea con~tiinteiomului. Ea se reali,

zeazaprin memorare,<;:onservare ~ireactualizare.


Memoria se realizeaza prin codari-~i recodari care .asigura Exista 0 memorievizuala, auditiva,tactila, chinestezica,gustativa ~i olfactiva. Suportul de codificare al informatiei la nivelul memoriei ar fi de natura b~ochimica~i anume moleculeIe de ADN ~iARN.

- fixareainformatiei~iexperienteloractuale.

. .

Astfel,informatiade tip extern,bioelectricaadusade organele de simt,treceprin suportulstructuralintern,biochimic.


Se poate spune ca intregul creier participa la procesul memoriei. Trebuie sa deosebim notiunea.de con~tiinta, de cea de con~tienta. Prin con~tienta se intelege posibilitatea de a lua cuno~tinta de ceva, de a reflecta just obiectele ~i fenomenele inconjuditoare ~ide a raspunde adecvat la ele; ea este in stransa

corelatiecu stareadevigilitatecate estementinutadesubstanta

reticulara din trunchiul cerebral. Con~tiintareprezinta nivelul calitativ cel mai inalt de organizare ~i desfli~urareal proceselor psihice. Ea se dezvolta pe plan istoric ~i individual, fiind conditionata de nictorii sociali reprezentati in speciai de procesul muncii ~ide limbaj. Ea presupune posibilitatea de a delibera, de a formula ~i stabili scopuri, de a elabora proiecte ~i planuri de actiune, de a percepe consecintele faptelor intreprinse, de a abstractiza ~i de a gene! raliza, de a stabili legaturi cauzale intre fenomene, de a evalua f ~iclarifica, de a orienta In spatiu~i timp ~iin propria persoana
t

27

~i d~ a ne relationa corect fata de lumea externa.~i ceilalti sememo Con~tiinta este un atribut exclusiv uman ~i exista tulburari de con~tiinta tara a avea un substrat anatomic, a~a cum se intampla in bolile psihice. Pentru a putea sa facem 0 apreciere cit mai corecta asupra con~tiintei umane, care include implicit gandirea ~i memoria, tre~>uie sa raspundem la cateva intrebarl esentiale pentru intelegerea fenomenelor. . . I. Cum se pot explica amintirile din vietile anterioare prin regresiune in timp, sub stare de hipnoza? 2. Cum poate fi explicata 0 calatorie a con~tiintei umane dintr-un corp uman in altul in procesele de posedare sau deposedare prin magie? . 3. Cum se explica experientele in afara corpului din apropierea mortii, dnd oamenii relateaza ca ~i-au vazut propriul corp fizic sau din timpul unei boli grave, caci daca con~tiinta ar fi urmarea unei functionarinormale a creierului, omul ar trebui sa nu fieincon~tient. 4. Cu ce con~tiintarelateaza cei aflati in moarte clinica care redau amanunte legate de reanimarealor din timpul mortii clinice, caci in moartea clinica con~ti~ntuleste absent. S. Cu ce con~tiintase identifica spiritul.unui om atunci dnd acesta se materializeaza in fantome? 6. Cu ce con~tiinta relateaza mediumii aflati in transa; fenomene ~i lucruri aflate la mii de kilometri distanta? 7. Cu ce con~tiinta un somnambul executa in timpul accesuLuisomnambulic actiuni ~i fapte cu mare exactitate ~i care nu se opun moralei sociale, ~tiindu-seca acesta are ochii inchi~i sau chiar dad sunt deschi~i ace~tianu percep vederea, ei sunt fiqi ~ilipsiti de vedere. Pentru a raspunde la aceste intrebari fundamentale in procesul de formare al con~tiintei trebuie sa mai precizam unele ~~. . 28

--

__

hu

+_..____

r
,

~stfel sunt ~co~i de g~dire care consideraca con~tiinta~i

'crelerul sunt una ~lacela~llucru. Altii considera ca materia poseda in mod inerent ~i atributul de con~tiinta. Reprezentantul acestei doctrine este B. Spinoza, dupa care chiar ~iun atom are i'0 con~tiinta redusa, iar combinatia dintre atomi ar duce la 0 fonna de con~tiinta mai complexa, dar ce mecanism duce la integrarea con~tiintei acestor atomi?
l

De ce un atom de carbon are 0 con~tiinta intr-o bucam de

lemn, iar acel~i atom de carbon, in cadrul creierului are 0 aim I con~tiinta? De ce con~tiintacreierului este unificata ~inu este 0 simpla suma totala a tuturor acestor con~tiinte atomice? Cum se explicl ca 0 diversitatede elementeale creieruluisunt sintetizate intr-o experienta .con~tienmunificam cu un caracter

~Iobal?
I

Cei ce sustin ca con~tiinta este 0 functie a creierului se bazeaza . pe faptul ca 0 leziune organica a creierului provoaca tul-

burariale con~ti~tei.
Daca aceasta nu poate sa combam pe cei ce sustin ca con~tiinta are 0 alta origine ~i ea folose~te numai creierul pe care il
programeaza; aceasta este parerea neurochirurgului WILDER

,
f

PENFIOLD. ,,~~eierul este nur~1aiun instrument pe care 11folose~te

f con~tllntapentru expnmare".
t
.'

.inta cu care se relateaza alte vieti anterioare in regresarea in


~ timp a celor
I

Gon~tiinta ramaneneexplicamprin metodecantitative,ea nu poatefi descrisaprin legifizice,acesteanu explicacon~tiatlati in stare de hipnoza. Astfel 0 femeie care traia in Philade~phiaa fost regresam hipnotic, ea s-a manifestat cu de~iin viata actuala nu a avut nici un fel de cuno~tintedespre

'. personalitatea unui fermier suedez, vorbind cursiv suedeza,


.

aceasta limba ~i nici hipnotizatorul nu 0 cuno~tea. Aceasta confinna ca con~tiinta se mentine dupa ~oarte ~i poate calatori dintr-un corp in altul, caci se ~tie ca 0 data cu I 29

---

--

moarte~,creierul moarte. Aceasta confirma faptul ca con~tiinta nu este data de creier, ea este 0 entitate distincta de creier. Procesele de inspiratie, in care id~i noi patrund in con~tiinta individuala, sunt de natura extramentala din afara creierului, ... ., ele aparand in mod nea~teptat. . Con_~tiinta este data de sufletul omului care este 0 unitate unica, indestructibila, ce provine din cbn~tiinta cosmica, cu care este de ac<?ea~i substanta. . Con~tiintele corpurilor sunt calitativ identice, formate din aceea~i forma de energie ~i manifesrn 0 gama de aptitudini ~i potente determinate de particularitatile formelor fizice in care se afla. Con~tiinta omului provine din substanta universala care se afla intr-o dimensiune dincolo de spatiul ~itimpul material pe care Ie genereaza ~i Ie controleaza. Sufletul-con~tiinta al omului, fiind de ordin spiritual poate patrunde in aceasta dimensiune. In con~tiinta cosmica, .acolo de unde vine spiritulla reincarnare ~iunde se duce dupa moarte, nu exisrnnotiunea de timp ~i spatiu. Timpul este corelat cu notiunea de mi~care care exisHiin planul material ~i care nu exista in cosmos. Timpul nu are 0 existenta proprie, independenta, separata de intelectul care il gande~te ~iil imagineaza; de aceea timpul poate fi inteles.ca 0 creatie a creierului uman. .Con~tiintacosmica este eterna; ea apaqine unei al\e dimensinni, ce depa~e~tetimpul. Se poate spune ca intelectul "na~te timpul, pe cand con~tiinta cosmica il inghite, numaiprezentul reprezinta eternitatea, acolo nu exista trecuf sau viitor". Pentru a se conserva 0 con~tiintanormala, atata timp cat sufletul este inchis in organismul uman, este nevoie ca ea sa fie in permanenta informata din mediul extern prin organele de simt. In sindromul de izolare, se petrece 0 spalare a creierului, in urma caruia omul prezinta tulburari grave de personalitate, de 30

----

- - . ---

--

memorie ~i de vointa, cu aparitia unor halucinatii ~i tulburari psihice grave. Copiii care sunt privati de un material informativ in gandire, deci nu sunt recuperati inainte de 3-7 ani, raman cu personalitatea lor nedezvoltata, iar dad au stat izolati complet din motive diverse, nu-~i dezvolta nici limbajul, iar deprinderile sunt animalice. De~inu se cunoa~te un loc anume de localizare cerebrala a con~tiintei umane, creierulin totalitatea lui este instrumentul pe care n folose~te spiritul-con~tiinta pentru exprimare. Este citat cazul unui medic american perfect normal toata viata, care murind la 0 varsta inaintata, la necropsie i s-a constatat absenta totala a unei emisfere cerebrale, care era redusa la dimensiunea unei vezici pline cu lichid cefalorahidian. . Con~tiinta ne ajuta sa anticipam fenomenele, sa prevedem ~i sa tindem spre finalitatea unei actiuni. , Con~tiinta cosmica este izvorul din care provine con~tiinta omului care insote~te spiritul-suflet la reincamare.
,

Dacaatomii~icelulelecreieruluise aflain permanentami~-

care ~itransformare, devenind tot timpul altele, daca admitem ca con~tiintaeste produsul acestei realitati materiale, cum de nu se schimba ~i con~tiinta ()data cu ele? Nu se poate ca ceva li,rhitatin timp ~ispatiu cum este creierul sa produca ceva cu totul superior, nelimitat in timp ~ispatiu. Mai este de retinut ~i faptul de neexplicat, cum cineva poate ~tilucruri ~ifenomene care se vor petrece peste zeci sau sute de ani, in viitor. Aceasta confirma faptul ca con~tiinta oniului provine din con~tiintalui cosmidi pe care 0 are inainte de reincamare, unde nemaiexistand spatiu ~itimp, toate evenimentele din vietile anterioare ~i cele viitoare se petree la timpul prezent~ Con~tiintaomului are 0 dualitate, aceea a binelui ~ia raului, dar aceasta este 0 transmitere a dualitatii din con~tiinta cosmidi, unde exista contiinta binelui a spiritelor angelice, iar pe
31

de alta parte, con~tiintaraului a spiritelor satanice, care se opun moralei divine. Omul, pOOlibeml sau arbitru are posibilitatea alegerii Intotdeauna a faptelor bune. Interventia satanei vine ca un rau introdus chiar de Dumnez~u, pentm a da motivatia "libemlui arbitm". In con~tiinta cosmica exista 0 dreptate ~i 0 ordine perfecta, acestei ordini i se supun chiar ~ispiritele divine. Este In puterea c6n~tiinteide a se privi pe sine Insu~i, a se analiza ~ijudeca dupa un cod moral ~i a se pedepsi, pentm abaterile de la etica moralei di. . vme. Dupa moarte, con~tiintaomului care supravietuie~te mortii, vafi judecata ~i.rasplatita pentm faptele bune ale omului In timpul vietii ~i pedepsita pentm cele rele. In cadml con~tiintei un loc important Ilare memoria. S-a constatat Insa ca memoria este mult mai buna, chiar perfecta atun~i dnd con~tiinta omului este situata In afara corpului fizic. Astfel, In stare de hipnoza s-a constatat ca memoria se manifesta cu oexactitate uluitoare, astfel dupa ce i dau hipnotizatului 20-25 de ordine, acesta Ie executa cu exactitate In ordinea In care i-au fost date. In urma cataclismelor planetare previizqte in Apocalipsa lui loan, la Judecata de Apoi, con~tiintele moqilor se vor afla In fata Tribunalului Divin, In acel moment nu va fi lume pe pa. mal~t,iar timpul va fi anulat, nu va mai exista timp. Con~tiinta omului este 0 mica particica din con~tiinta lui cosmica, unde nemaifiind spatiu ~i timp, spiritul-con~tiinta al unui medium cazut in transa poate prevedea ~icunoa~te 0 persoana care inca nu s-a nascut, sau s-o vadii la 0 varsta Inaintata in acea viata, descriind sentimentele, pasiunile ~i gandurile acelei persQane. Astfel de notiuni pot fi comunicate ~i in ~edintele de spiritism dind datele sunt comunicate de spiritUl-con$tiinta al unor persoane demult decedate.
32

-------

Demonstriind di con~tiinta omului se poate deta~ade corp, este suficient pentru a sustine ca aceasta nu este identica cu corpul, ele in timpul vietii convietuind numai impreuna, dar pot functiona ~iseparat, a~acum se intampla in transa hipnotica ~i in timpul somnului; con~tiinta omului persista ~i dupa

moarteacorpului,functioniind activ,independent~irational.

Oind con~tiintapiiriise~te creierul, nu se mai produc ganduri, nu se mai poate concepe 0 idee despre sine, despre obiectele materiale sau despre mediul inconjurator, caci inteligenta i~i are sediul in creier, nefiind insa produsul sau. Corpul este numai un instrument cu ajutorul ciiruiaomul recunoa~telumea obiectiva c~e este complet diferita de viata interioara a spiritului-con~tiintiicu care alcatuiesc impreuna un, tot. Con~tiinta omului nu dispare niciodata, nici atunci cand toate gandurile dispar. Dupa moarte, spiritul-con~tiinta al omului nu mai cunoa~te notiunea de timp, caci aceasta pe Pamiint este corelatii cu mi~carea. Daca s-ar schimba viteza de rotatie a pamantului injurul soarelui, s-ar modifica ~i perceptia noastra despre timp. Pe luna, timpul are 0 altiiperceptie, acolo 0 zi este de 27 de ori mai lunga decat pe pamant, intrucat rotatia Lunii se face in 27 de zile ~ijumatate; aceasta confirma faptul ca timpul nu are 0 existenta absoluta, el este a~acum il imaginam noi, caci ideea timpului se leaga de mi~care datoritii succesiunii. Con~tiinta omului, care stit langa intelect, nu se mi~ca de loc, dimpotriva, se inradacineaza nemi~catiiin etemitate. Yoghinii care intra in moarte clinica ~i"sunt ingropati de vii" spun ca in timpul experientei lor, sunt lipsiti'de orice senzatie

de timp.

Trecerea gandurilor ~isentimentelor prin con~tiintasubJorma unor imagini, determina perceperea timpului, aceasta confinna faptul ca timpul nu face parte din con~tiint3"timpul este o creatie a creierului i dispare 0 datii cu el", in con~tiintacos33 - ---

mica a spiritului omului, dupa moarte, nuexista dedit etemul prezent. . -, La intrebarea lui Moise, adresata lui Dumnezeu pe Muntele Sinai, dind is-au dat cele 10 porunei, cin~ e~ti?EI i:-.a.raspuns: "Eu sunt cel'care sunt'\ caci doar prezentul indiCaetemi~te~, l?entruDumnezeu nu exista notiunea de timp.-. .. . In cartea mortilor la Egipteni, marii initiati care s-au unit cu OSIRIS ~iau renascut spiritual'spun:"Eu sunt ieri, azi ~imaine", acesta este spiritul-con~tiintacare a obtinut eon~tiintaexistentei eterne. In Egiptul Antic, in templulzeitei ISIS'se gasea:o;inscriptie cu urmatoarele cuvinte semnificative: ,,Eusunt eel care a fost, este ~iva veni, niciodata un muritor nu a datjos valul de

pe mine".' ' In carteaSrnntaa Hindu~ilor "CantulMaestrului"(Bhaga~~t .


Gita), Kri~na spune discipohilui sau Ardjuna.;,eu sunteel ne,.. nascut, sufletulcare flUmoare"'. .' .' S-a emis ~iideea ea eon~tiintaar fi acda~i lucru cuvigilitatea, dar aceste notiuni sunt total diferite; nu putem reduce.eon~tiinta, care totalizeaza toate proeesele psihice, eu starea de veghe

a omului.

Con~tiinta este viata'psihica laun moment dat, care leaga individul de semenii lui ~ide lumea inconjtiratoare, esteposibilitatea subiectului de a se constitui el insu$i iIi obiect pentru sine ~i pentru.altii; persoalla traie~teexperienta, seadapteaz~, lumii reale, este dotata eu reflexii ereatoare~i este organizata . intr-un sistem personal. ~iecare om are con~tiintapropriei'persoane, con~tiintaEului

propriu~ialegaturii cu alti oameni.

A~a cum am mai spus, con~tiintaomuluinu poate fi:eonfundata cu starea de con~tienta care este 0 notiune mult mai limitata, cuprinzand starea de veghe ~iorientarea persoanei in timp ~i spatiu, deci starea de luciditate ~i capacitatea de reflectare a prezentului. .
Con$tiinta este rezuJtanta evolutiei istorico-sociaie a omu.

lui, conceptia lui despre lume ~i viata. 34

! [

. Con~tiinta nu este produsul anumitei structuri nervoase. In aldituirea con~tiintei ia parte atat con~tientul, cat ~i incon~tientul. . , o importanta deosebita'in fOrinarea eon~tiintei 0 are subeo'n~tiei1tul'eareteprezinta un ansamblu de servomeeailisme ale eon~tientului;6 rezerva 'de infotmatii~i operatiidedan~ate prin rezonanta, din care se constituie starile de con~tiinta. Subeon~tiei1tuleste un sistem mediator care face parte din Eul omului, el detine in stare latenm toate solutiile la problemele care preoeupa con~tientul;orice gand al con~tientuluiproduce efecte in subcon~tient, ~iaeeste efeete, determina in mod ineon~tientmodificari in eon~tiintaomului. Sa'fim atenti la ce gandim ~i cum gandim, caei gandul este preluat de subeon~tient tara sa-l cenzureze daca este bun sau rau, el decodifiea gandul ~iraspunde prin simboluri arhietipiceeunoscute din alte vieti, iar efeetul produs in subeon~tient, influenteaza in mod incon~tientcon~tiii1tairidividuala. Subeon~tientul este sfera de apel a memoriei, caci in el se afla toate eon~tiinteledin viata prezenm, cat ~idin alte vieti anterioare. . . Proeesele psihic,ece ip.tr~,~ formarea eon~tiinteipotfi m.odifieate prin aetiunea telepatica agandirii altor persoane, aa se expliea marile tulburari ale vointei produse prin efectulmagiei; aeestea se transmit in mod ineon~tient ~i influenteaza con~tiintaomului. Limbajul subeon~tientuluiil reprezinta imaginile ~i simbolurile transmise prin gand. Subeon~tientul raspunde sentimentelor gandului ~i cerintelor care se traduc tot in im~gi,ni,prin raspunsuri sim!Jol<l;rhietipuri. Este ~tiutca:o ilustratie valoreaza cat 0 mie de cuvinte, dar ~i un cuvant,poate inspira 0 mie de imagini. Ganqurile se transforma in imagini subeon~tientului, iar acestea se transforma in sentiment in con~tiinta omului. Subeon~tientulintelege perfect cuvintele, prin gan~urile pe care acestea Ie reprezinta. '
35

Con~ti~ntaeste determinata de Eul superior, adica de spiri~l om~IUl,care se Incarneaza In om, 0 dam cu n3$tereaIui. Spintul remcarnat, aduce cu el cuno~tinte din toate vietile anterioare, dar acestea nu sunt relevate in viata actuala, acest "val al con~tiintei"are rolul de a da omului "liberuI arbitru" de comportare, in actuala viatii, care i-a fost predestinam atunci cand spiritul-con~tiintaal unui om mort se afla in planul astral, adidi inainte de 0 noua reincarnare. Spir!tul-con~tiintii,este partea cea mai inteleapm din om, el ~tietot despre trecutul viefilor sale pamante~ti,cat ~idespre viitoarele sale:viep. Toate cuno~tintele acumulate in alte vieti se afla inmagazinate In Eul personal, care este partea cea mai inteleapta ~imai cunoscatoare din om. Eul superior reprezinm spiritul-con~tiillta,prezent in toate aspectele vietii. EI este profesorul ~i sustillatorul permanent al omului, este ghidul care ne conduce cu intelegere ~i pricepere, prin amintirile viefilor tre-

. cute.

In spiritul-con~tiinta al omului se gasesc cuno~tinte despre cine am fost in alte vieti, persoanele existente atunci in anturajul nostru ~i ce relafii am avut cu acestea, aspecte fiind expli. cate ca efect al Karmei personale ~i Karmei colective. Spiritul-con~tiinta intrupat este 0 veriga din lantul spiritului con~tiinta al aceluia~i spirit aflat dupa moarte in con~tiinta cosrnica. El contine verigi ce-l reprezinm in timpul viefilor sale intrupate ~i verigi ce-l reprezinta ca spirit-con~tiinta liber in planul astral, intre doua incarnari. Sufletul este sursa intangibila ~iviabila a viefii ~i a spiritului nernuritor din interiorul nostru. El este esenta a tot ce suntern, es!e energia ~i con~tiinta care ne definesc. Sufletul ~eprezinta totalitatea experientelor ~i suma gandurilor, sentimentelor ~i cunoa~terii noastre din toate vietile trecute, cu toate evenimentele ~i emotiile cuprinse in ele. Aceste evenimente ~iamintiri din alte vieti nu sunt influentate de trecerea timpului, ele sunt la fel de reale ~i in prezent, cat au fost ~i in trecut.
36

- - ---

Atunci dind spiriful-con~tiintase gase~te in intervalul dintre doua vieti, amintirea experientelor din alte vieti pamante~ti tdiite pana atunci, este totala. Indiferent cati ani au trecut de la alte vieti anterioare, amintirea lor se deruleaza la timpul prezent ciici in planul astral, unde se afla spiritu1-con~tiintii, nu exista trecut ~iviitor, ci numai prezent. Spatiul ~i timpul dispar. Cunoa~tereaspirituala din alte vieti este cea care determina alegerea felului de viata pe care 0 va reincepe, aceasta trebuie astfel aleasa, ca spiritul sa implineasciinoi lectii de invatat; inca din planul astral spiritul-con~tiintiii~ialege partenerii ~iimprejuriirileprin care vor fi impreuna, aceastaalegere a noii sale vieti pamante~tise face de catre spiritul-con~tiinta,numai cand acesta se afla pe 0 treapta superioariide dezvoltare spirituala. Altfel, aceasta alegere este dictata de alte spirite angelice, ade"arati ghizi ~imae~triispirituali, care ofera sfaturile lor, in legatura cu ce ar fi eel mai bine de rncut in noua viata. Spiritul-con~tiinta i~i va alege momentul eel mai potrivit pentru reincamarea intr-un corp fizic. 0 data cu noua incamare, toate amanuntele vietilor anterioare, raman la nivdul subcon- . ~tientului,de wIde omul prime~tecalauzirea interioara in directia pe care ~i-apropus s-o ia in noua viata, care trebuie sa conduea la ointelepciune spirituala ~i mai mine. In momentuln~terii are loc 0 trecerede la energiilespirituale la cele fizice, 0 trece de la 0 con~tiintiiampla pe care spiritul 0 are in viata aSh-ala,de la 0 energie cu vibratii inalte, corespunzatoare nivelului eel mai putin dens de energie, care reprezinta sufletulin forma lui spirituala,la vibratiile cu nivelurile cele mai scazute, corespunzatoare celei mai compacte forme de energie, care corespunde con~tiintei corpului fizic. Fiecare din aceste niveluri de energie, au un domeniu diferit de con~tiinta~ifiecaruia din aceste domenii ii corespund ganduri, simtaminte ~iexperiente diferite. Spiritul-con~tiinta intrupat, plute~teprin vibratiile de energie legate de timp, spatiu, materie ~i mi~care. .

37
--'-- - -

La intrarea in lumea pamanteasdi spiritul-con~tiintapatrunde in subcon~tient,unde se gase~teintr-uiI echilibru intre energiile spirituale ~i cele fizice. Con~tiinta din noua viata, s~ formeaza in ,nlport-cu legea Karmei, faptele din viaia'ttecuta sluit.refIedate in'riouetviata prezenta. Cum omul ~i:a 'creat'propria sa Karm,aintr-o viata anterioara, tot el este cel ce poate sa 0 ~chimbe, sa-~i echilibreze Karma ~i sa-~icorecteze evenimentele ~i emotiile negative. Con~tiintaactuala este urmarea gandurilor, sentimentelor ~i faptelor din vietile trecute ~i din viata actuala. Prill legea Kaunei, divinitatea a gasit calea cea'mai dreapta pentru plata :?irasplata fapteloromului, caci spiritul-co~tiinta este acuzatul, el este judecatorul ~i tot el i~i da ~i propria-i sentinta. Aceasta lege este permanenta ~ive~nicin mi~care.Daca pare nedreapta se poate schimba prin gandurile ~i faptele prezente. Legea Karmei se pune in actiune prin liberul arbitru pe care il are fiecare spirit-con~tiinta, prin liberularbitru i~i alege gandurile, faptele ~i sentimentele. Kanna :?iliberul arbitru lucreaza mana in mana pentru a crea propria noastra existentii. Viata poate fi grea sau u~oarii,plinii de necazuri sau de bucurii, dupa cum singuri'ne-o creiim. Prietenii din viata prezenta'ne-au fost tovara~ii ~i in trecut;cu 'rUdele din actuala viatii am avut relatii stranse ~i in vietile anterioare, dar poate in roluri diferite, mama din actuala viata, ne-a fost frate sau fiicii, iar soWIdin actuala viata sa fi fost sotie .sau
,

un bun prietenintr-o viatiianterioara.


Toti ace~tiasunt ale~ide spiritul-con~tiintaactual,pentru a-~i echilibra Karma pe care 0 avem cu ei, sau din bucuria de a fi din nou impreunii. Exista :?ispitite-con:~tiil1ta pereche gemerie, iididi acei oameni cu care au avut 0 relatie specialii, de prietenie in multe vieti trecute ~ine simtim bine in preajma lor, aceste suhete perechi gelnene sunt de obicei membri de familie apropiati sau prieteni 'intimi, adesea ace~tia comtinicii intre ei telepatic, cunoscandu-Ie gandurile ~i simtamintele in mod instinctiv. 38

---

---

- - -

Exista~i suflete perechj flacari gemene;'acesta este unicul i singurul nostru sufIet-pereche adevarat, cu care am petrecut multe vieti impreuna, cu 0 profunda legatura spirituala. Acesta se manifesta printr-o puternica atractie, ca i dind s-ar cu-

n.oate din totdeauna~ieste de obic~ide sex opus. ' . Se pot prezent~i subformaunui frate.sau sora,eu caJ;e,ne
asemanam fizic, mai ales in jurul ochHor.
,

Atragereairespingereadintreoamenisedatoreteuneire-

latii Karmice din trecut. Stanle emotionale din vietile trecute.se transmit dela 0 viata la alta i infIuenteaza relatiile i simtiiminteledin mai multe vieti succesive; achitarea datoriilor din trecut este traita ca un

procescarete conduceprin.diferitenivelede con~tiinta ~iintelegere ~ila num~oase experiente. Vietile pamante~tisunt cIDni~te trepte c1aditedin experiente' " care teduc'una din aIta. Fiecare treapta esteolectie pe care tre" ., buie sa 0 traim peptru a ne ridica mai sus, spre un nivel de euno~tintesuperior. Aceste trepte formeaza 0 scara pe care spiritul-con~tiintatrebuie s-o'urce pentru purificarea sa. Toate experientele neplacute prin care trebuie sa platim Karma, trebuie -. traite cu resemnare, nu eu sentimente de furie, de critica sau de resentiment, caci astfel va trebui sa reluam aceste experiente negative pana cand vomprocedacorect. Trebuie sa ne traim Karma, dar sa pe-o ~i echilibram, dCl simplul"faptca suferim datoritii.Karmei, nu inseamna,ca am ~iechilibrat-o. Dorinta noastra dintr-o viata trecuta, sa fim intotdeaunacu o anumita persoana, poate conduce la 0 tinere in loc a acelei persoane din drumul sau spre spiritualizare, caci prin aceasta ii anulam liberul arbitru;dar nu numai acelei.persoane"ei ~i a noastra, de care ne legam de o.maniera negativa. , Sentimentele de vinovatie, teama ~iresentiment dintr-o viafa trecuta au repe;cusiuni fizice ~iemotionale in viafa prezent~ ~i ne impiedica sa ne echilibram Karma in intregime. Karma ne urmare~te viatadupa viata, iar incercarile grele prin care putem trece, sunt dovada ca respectiva Karma nu a fost platitii 39 ---' -

,. r

~iatunci echilibrarea Karmei trebuie continuata intr-o alta viata viitoare. Echilibrarea Karmei are 0 importanta capitala pentru evolutiasufletului ~ia cre~teriinoastre spirituale,ea este until dintre motivele pentru care traim viata pe pamant. Tot ce exista in natura in domeniul fizic, este condus de legea universala a echilibrului, iar echilibrul 11 reprezinta 0 energie in Ini~care.Sufletul omului se supune legii echilibrului prin ciclul na~te'rilor~ial mortilor, adica de procesul de reincarnare. Prin echili,brareaKarmei putem sa ne dam seama ca omul are o dubla natura, una fizica ~i alta spirituala, putem atinge intelepciunea ~iiluminarea ce ne conduce la perfectionarea sufletului nostru. Pentru a ne echilibra Karma trebuie sa avem dorinta ferma de a ne echilibra viata ~isa intelegem starile emotionale prin care am trecut. Se poate contribui la echilibrarea Karmei actionand dupa principiul iertarii, care trebtlie facut din adancul sufletului, nu in mod fonnal; ne mai putem corecta Karma aplicand principiul compasiunii, al milei prin fapte bune pe care trebuie sa Ie facem toata viata. Exista ~iKarma colectiva, cand nu ne putell1da seama daca traim Karma noastra sau a altei persoane cu care suntem strans legati din alte vieti anterioare. In aceste cazuri echilibrareaKarmei personale, este mai greu de realizat, caci in ea se includ mai mult decat sufletul propriu ~i liberul nostru arbitru. Con~tiintanoastra este de provenienta cosmica, ea vine din cosinos ~ise reintoarce dupa moarte in cosmos. Modul de exprimare al con~tiintei omului este determinata de radiatiile cosmice ale constelatiilor astrale, de radiatiile planetelor sistemului nostru solar ~i ale soarelui. Se cun9a~te din ~tiinta oculta ca omul are 7 centre de absorbtie eterica ~i astrala care formeaza 7 straturi de energie ce determina con~tiinta omului. Aceste centre de energie se numesc CHAKRE ~i fiecare corespunde unui anumit nivel de con~tiinta. Straturile de energie ale CHAKRELOR soot-reprezentate de energiile celor 7 culori ale spectrului solar; aceste culori sunt
40 ,.,.

unde de energie care vibreaza pe niveluri din ce in ce mai malte de con~tiinta de la 0 culoare la alta, con~tiintacre~te 0 data cu fiecare vibratie. Prima culoare a spectruhii solar este culoarea ro~ie, iar vibratia ei corespunde energiilor fizice care ne creeaza perceptia realitatii. UrmeaziiculoareaportocaIie,carene diienergiileemotionale. Ro~u~iportocaliu alcatuiesc impreunii esenta simtamintelor ~i realitiitilor pe care Ie triiim. Culoarea galben este culoarea mentalii ~i cea a gandurilor, reprezentand primul nivel de culoare interioarii. Culoarea verde prezinta vibratia energiei spirituale ~i a evolutiei, ea reprezinta punctul central intre energiile fizice ~icele spirituale. . Albastrul reprezintiivibratia energiilor astrale ~icunoa~terea noastra in mi~care. Indigoul reprezinta vibratia energiilor eterice ~i con~tiinta, intr-un cadru spirit!Ialmai inalt de intelepciune ~ide intelegere, aceste culori formeaza esenta cunoa~terii, energia ~icon~tiinta Eului nostru superior. Culoarea violet corespunde energiei sufletului ~i formeaza con~tiinta noastra superioarii. Toate aceste culori formeaza esenta noastta energetidi ~idetermina modul de manifestare al con~tiintei;toate aceste forme de energie, spiritul-con~tiinta actual Ie strabate in ordine inversa cand vine la reincaJ,l1are, cand coboara intr-un corp fizic. Sufletul omului i~i alege 0 expresie fizicii a energiei corespunzatoare Eului interior ~iEului superior. Prin constructia fizica ~ispiritualiise absoarbe ~ise filtreaza cunoa~terea intr-o maniera unicii ~i proprie de intelegere care se exprima prin experienteletriiite.Con~tiintaomului avanseaza pe masma adancimii cuno~terii adevaratului scop al existentei fizice. A~acum am spus, con~tiintaomului este in sttansa corelatie cu cosmosul. Aceasta legatura se reflecta in modul de gandire 41

--

al omului, dici felul cum gandim este determinat de momentul na~telii.Din acest punct de vedere, a~acum exista 12 zodii,' ce corespund celor 12 constelatii astrale, exista 12.moduri de gandire ale omului. Aceste :12feluri de con~tiinte se caracterizeaia astfel:. . 1.Con~eptiamateriala, considera ca la baza tuturor fenomenelor este materia, ea corespunde zodiei Racului. 2. ConcePtia spiritualista, sustine camateria nu este'decat 0

revelarea spirituluicare sta la baza ei ~iea corespundezodiei Capricornului.


.

3. Concepti a realista, admite lumea a~a cum se prezinta, rncand abstractie de materie ~i de spirit, ea corespunde zodiei Balantei. 4. Conceptia idealista, coIisidera ca la 'baza vietii lumii se afla lumea ideii ~ia idealului. Tqate formele evolueaza spre un progres, unei tendinte de a merge mereu inainte. Tot ceea ce exista este numai un instrument pentru ideile care strabat procesul devenirii cosmice. Aceasta conceptie corespunde zodiei Berbecului. 5. Conceptia matematicienilor explica lumea in mod pur matematic, aceasta conceptie despre lume nu 'recunoa~tenimic in afara formelor matematice ~iea corespunde zodiei Gemerii. 6. Conceptia rationali~tilor, ace~tia recunosc numai existenta acelQridei pe care Ie gase~te el insu~i, numai acele lucruri care au 0 realitatesensibila, aceasta corespunde zodiei Taurului. . 7. Conceptia psihista, considera ca in spatele fiecarei idei este 0 anumita fiinta; aceasta corespunde zodiei Pe~tilor. 8. Conceptia pneumatista considera fiintele ce determina ideile ca posedaun element activ care Ie insufletesc prin spirite; aceast~ conceptiecorespunde zodiei Varsator. Devenim spirituali~ticand admitem 0 ierarhie a spiritelor ~i ideea ca nu exista un spirit unitar. Aceasta-conceptie corespunde zodiei Capricorn. In cadrul acestor conceptii se mai dis42 --J

- - ----...

...

- -.. ...

...--

..------

tinge conceptia panteista care crede intr-un spirit unitar, universal. 9..Conceptia monadi~tilor este 0 conceptie spirituala abstracta, ea admite ca in lume exista spirite, de fiind cu capacitati ~ireprezentari diferite, avand 0 insu~ire abstracta ~i ea corespunde zodiei Sagetator. 10. Conceptia dinami~tilor,consideriica tot ce exis~ In realitatea exterioara, e dominata de anumite fo* ~i corespunde zodiei Scorpionului. 11. Conceptia fenomenali~tilor considera ca lumea care ne inconjoara nu este reaHi,este 0 lume a fenomenelor, ea corespunde zodiei Fecioarei. 12. Conceptia senzuali~tilor, considera ca reale sunt numai impresiile noastre despre lumea care ne :inconjoara ~i acestea sunt date de simturi; ea corespunde zodiei Leului. Astfel, exista 12 conceptii despre lume, acestea sunt copiile spirituale ale cercului zodiacal. Sufletul uman fiind influentat de radiatiile astrale, contine imaginile a 12 conceptii despre lume. Influentele care vin asupra omului, din cosmos sunt diferite, in functie de imaginea zodiacului, pe care aceste constelatii Ie acopera. In ceea ce prive~teinfluentele planetelor sistemului solar, se poate afirma ca atunci cand predomina influenta planetei Saturn oamenii sunt gnostici, cei sub influenta lui Jupiter sunt 10gi~ti, cei ce sunt influentati de Marte sunt voluntari~ti, cei ce sunt sub influenta Soarelui sunt empiri~ti, sub influenta lui Venus sunt mistici, sub influenta lui Mercur sunt transcendentali~ti, iar cei sub influenta Lunii sunt oculi~ti. Se poate spune ca omul se afla in permanenta sub influenta muncii de gandire cosmica, noi suntem ganduri ale cosmosului, gandul cosmic este stapanul creierului uman, el .fiind 0

oglindace reflectaviata sufletelor.

Con~tiinta omului trebuie sa raspunda la intrebarea: Cine sunt Eu? 43 --

..-----Eul omului este 0 esenta interioara, imperceptibila, care nu este trecatoare, nu se schimba i intr-un anumit fel este centrul nostru. Acest Eu este propriu unei persoane i nu poate fi imprumutat de () alta personalitate, el se identifica cu realitatea cea mai intema i profunda, dar incontienta i inradacinata in adancul fiintei noastre. Logica:generala ~i experienta zilnica este inclinata sa considere ca Eul este corpul fizic. Aceasta este numai 0 aparenta, caci Eul flUse gase~te in nici un organ al corpului fizic. Nici una dintre partile corpului ~i nici organele de perceptie nUse

pot identificacu Eul omului.

Dar cine este Eul care este con~tient di are un corp fizic? di are trup? Din punct de vedere fizic, Eul care este ceva real nu poate fi identificat nici un corpul intreg ~i nici cu vreuna din partile lui componente. Eul con~tient dispare pentru lume in fiecare noapte, in somn, timp in care corpul fizic i~i continua activitatea caci omul este viu, nu este mort. Aceasta inseamna ca Eul nostru nu este nici intelectual, caci in somn acesta nu e~ista; aceasta confirma faptul ca nu corpul fizic este E\d etem

~iadevaratal omului.

.'

Dar ce lipse~te din punct de vedere biochimic din corpul omului care doarme, fata de cprpul aflat in stare de veghe, caci componentele ce aleatuiesc structura lui sunt acelea~i.RaspunsuI corect este ca lipsete facultatea de a gandi, aceasta f,\(mltate a parasit corpul. Dar ~i in soIim exista 0 con~tiinta, nu a corp1lui fizic ci a impresiilor, a amintirilor, senzatiilor,gandurilor, dOrlntelor ~i sperantelor, atribute ale omului treaz i in somn toate cele cinci simturi sunt active, caei in vis omul vede, aude, miroase, pipaie ~i gusta. In vis omul se inHHne~te eu parintii, cu rudele ~iprietenii saL Aceasta inseamna ea Eul con~tient rational exista i in vis, in continuare, caci dispune de aeela~i mod de gandire .~ide memorare ea ~i in starea de veghe, realitatea eorpului fizic este eonstatata atat in vis, cat ~iin stare de veghe ell 0 eon~tiinta reala la fel ca ~i con~tiinta din starea de veghe. 44
-- -1

Eul se situeaza deasupra fizicului, el este dat de spiritul-con~tiintaal oniului care in somn se desprinde de corpul fizic, care in vis patrunde intr-o lume spirituala, aceasta pentru ca personalitatea omului traie~te~iactiveaza in continuare, complet separata de corpul fizic, dar ca manifestare este dependent de acesta. Sa deducem ca Eul nu este trupul, ci 0 esenta con~tienta, care devine una cu trupul, el este cel ce poarta con~tiinta lui. Eul nu se poate confunda cu corpul fizic,.altfel acesta nu s-ar putea despaqi in stare de somn. In starea profunda a unei transe, se poate separa complet con~tiinta de corp ~i aceasta ne arata faptul ca in timpul vietii con~tiinta omului se poate separa de truP, devenind independenta. in transa, spiritul-con~tiinta, poo vocea celui ce se afla in trans-a, descrie prin vedere ~i auz astralintamplari ~i evenimente indepartate, care se inmrriplachiar in acel moment. Demonstrarea .separarii spiritului de corpul fizic, sustine faptul ca Eul nu este acela~ilucru cu corpul fizic. Spiritul-con~tiinta are acelea~i atribute, atat in stare de transa, cat ~i in vlata de zi cu zi. Pe de alta parte spiritul-con~tiinta continua ~i dupa moarte a~acum se poate conStatain ~edintelede spiritism,' cand se poate lua legatura Cllel, poo intermediul unui medium. Acest medium poate lua contact cu spiritul mortilor ~i sa aduca mesaje din partea lor. Mediumul Alfred Peters, vedea aceste spirite ale mortilor care se gaseau, fie in planul astral, fie pe pamant, situate printre oamenii fizici. Prin toate acestea se constata ca Eul este dat de spiritul-con~tiintaal omului, el este acela care produce gan-

durile~iideileoamenilor.

Acestea sunt transmise prin intermediul creierului, dar numai curentul de inteligenta i~i are sediul in corp, tara a fi ~iprodusullui. Corpul este numai un instrument cu ajutorul caruia omul recuno~te lumea obiectiva, care este diferita deviata interioara a Eului, cu care insa alcatuie~te un tot impreuna. 45

Nici sentimentele omului nu se pot identifica cu Eul perso", nal;caci Eul este 0 entitate stabila, pe cand sentimentele omului sunt instabile ~i schimbatoare. Eul omului nu se poate confunda nic! cu intelectullui, cad .la fel ca ~i in somnul profund.tara vise, in le~inul pr9fund sau starile de transa, activitatea gandirii, deci a intelectului este suprimata. Cu toate acestea nu se poate spune ca se distruge. C, insu~i Eul, deoarece viata omului nu este oprita, ea este prezenta in corpul fizic, iar la trezire, EuI apare din nou ca prin gand. Aceasta inseamna ca Eul nu dispare complet niciodata, pentru ca Eul nu este format de gandurile noastre, el se afla deasupra lor. Eul adevarat este dincolo de corp, de sentimente $i

de ganduri.

Eul, este spiritul incamat in corpul fizic, dar mai exista un Super Eu, adica Spiritul-con~tiinta al omului car~ s-a aflat in planul astral inainte de reincamare ~i care se reintoarce in planul astral dupa moarte. Eul omului este numai oclasa, din lunga ~coaHi pe care 0 are petrecuta in alte vieti anterioare, a caror amintire este pastrata in totalitate, atunci cand spiritul se afla in afara corpului fizic. Cat timp este incamat aceste amintiri Ie uita voit, pentru a da omului liberul arbitru, sa-~i continue .evolutia spirituala

Con~tiinla omu/ui in stare de somn


A~acum am precizat, con~tiintaeste structura psihidi de su-

port a vietiiinterne.

lung 0 considera 0 emanatie a subcon~tientuluicare se na~te In fiecate zi, dupa somn. Implicata In.atentie, con~tiintacontrole~a stanle adaptarii, luciditatea ~ifunctionalitatea totala a organismelor. Exista patru stari de con~tiinta: 1. Starea de veghe 2. Starea de somn. 3. Starea de vis 4. Starea de extaz, din Yoga, meditatia transcendentala, ~i din meditatia Zen etc. Starea de extaz, este starea de iluminare interioara ~ide calm profund, este 0 stare de revelatie, cu trairi de exceptie. In meditatia transcedentala programul cuprinde ~apteetape de cate 90 de minute. Iluminarea se face de doua or.ipe zi, cate 15-20 minute, persoana aflandu-se cu ochii inchii?ii?irostind "mantra" personala. In aceasta stare se mobilizeaza un uria~ potential al psihicului uman. SOIIU1ul suprima starea de vigilenta, anuleaza procesul gandirii, ~tergerelatiile cu mediul inconjurator. EI este comparabil cu "neantul". Trezirea din stare de somn, face sa reapara con~tiinta din starea de veghe. Somnul revine in fiecare noapte, iar tara el omul nu poate trai. Se apreciaza ca aproximativ 0 treime din viata omul 0 traie~te in somn. Durata somnului este diferita in functie de varsta: - la sugar sunt-necesare 16-18 ore de somn in 24 de ore; -la copihil de 3-4 luni, sunt necesare 13 ore de somn, in 24 ore: 47 ---

---

.-...

... ....

. .- ..

...

- la 12-16 ani, sunt necesare 9 ore de somn in 24 ore; - la adult, sunt necesare 8 ore de somn in 24 de ore.

.credeau di este aetiunea unui zeu pe care I-au numit

Neputand e?Cplicastarea de somn, oamenii din antichitate HYPNOS, ea zeu al noptii ~i frate geaman cu zeUl mortii, THANATOS. In somn, spiritul i corpul astral parasesc corpul fizic ~iimpreun5 calatorese in lumea astraHi unde i~i traiesc viata de spirit liber. In aceasHi stare eorpul astral i~i improspateaza fortele, caei

el se hrane~te cu fluidul astral pe care nu-l poate primi in timpul zilei, caci atunci se interpune radiatia solarii. Plutarh spunea: "Somnul este singurul dar gratuit pe care il aeorda zeii". Gerard de Nerval afmna: "Primele momente ale somnului prezintaimagine a mortii". Periodicitateafunctieiveghe-somneste legata de altemanta zi-n.oapte,conseeinta a mi~cariide rotatie a pamc1ntului injurul soarelui. In timpul somnului se produc unele modificari neuro-vegetative; frecventa cardiaca este maineregulata decat in stare de veghe, ritmul respirator scade ~iin general este neregulat. Tensitmea arteriala scade in timpul somnului, urmand a cre~te bmse in faza de somn cu mi~carioculare, sau in trezirile bru~te; in somn rezistenta eleetrica a pielii cre~te de cinci ori mai mult, se produce 0 mic~orare a pupilelor, iar erectia peniana apare
periodic in timpul somnului la intervale de 85 de minute ~i d\lreaza in medie 25 de minute, in somnul cu m.i~cari oculare rapide. Somnul este 0 lege inexorabila a vietii, care se extinde atat in regnul vegetal, cit ~i in eel animal. In somn, eon~tiinta subiectiva a incon~tientului este ins a

permanenta, ea nu'obose~te ~inu inceteaza niciodata, ea intretine insa~iviata, nu doarme niciodata, caci daca ar adormi ~i-ar inceta actiunea ~i ar interveni moartea. Ea controleaza toate functiile corpului, amt ill stare de veghe cat ~i in stare de somn.
48

- - - ---

----

---

In timpul somllului sufletul uman se une~tecu spiritul Divin, inspirandu-se din illtelepciunea con~tiintei cosmice. Somnul este absolut indispensabil bunei functionari a con~tiintei umane; lipsa somnului poate duce la stari de incon~tienta, ~ila imagini disparate. Daca lipsa somnuluise prelunge~te, . pierderile cOll~tiinteidevin mai frecvente ~i mai lungi. Se produc modificari ale memoriei ~i ale simturilor. Exista 0 stransa legatura intre con~tiilltaobiectiva con~tienta ~icon~tienta subiectiva incon~tienta. De~iaceasta din urma nu obose~te niciodata ~i nu doarme niciodata, ea este influentata de 0 stare de con~tiintaobiectiva normala, orice gand con~tient aJ omului provoaca reactii negative sau pozitive in activitatea

ei, aceastain functiede gandulpe care il avem..


Subcon~tientul,locul de actiune al coh~tiinteisubiective, incon~tiente, prime~tegandul pe care il decodifica, tara a-I interpreta daca este real sau nu, bun sau rau. EInu are discemamant ~i ca atare reactioneaza dupa arhietipuri simbolice, care sunt cunoscute din amintirile spiritului din alte vieti; incon~tientul i~i adapteaza activitatea pentru ca con~tientulsa realizeze efectul ce urmeaza acestei informatii. Daca se transmit incon~tientului ganduri nefaste, de boala sau insucces, con~tientul se va imbolnavi. Con~tiinta subiectiva a incon~tientuluieste 0 con~tiinta spirituala care Ware originea in con~tiintacosmica. Mentalul subcon~tient cunoa~te rezolvarea oricarei probleme caci ,,~tiinta" lui este de ordin spiritual, fiind dedusa din cuno~tintelepe care Ie are din alte vieti~i din studiul spiritului pe care il intreprinde in planul astral, dupa moarte. El functioneaza independent de vointa mentalului con~tient, mentinand normala intreagaactivitate a corpufui prin intermediul sistemului nervos vegetativ, care este autonom, al nervilor simpatic ~i parasimpatic care functioneaza antagonist. Mentalul obiectiv al con~tiinteiobiective, are con~tiinta lumii obiective pe care 0 percepe cu ajutorul celor cinci simturi. Ellnvata prin observatie directa, prin experimente ~iprin educatie ca pdncipala sa indatorire este aceea de a rationa. 49 -- -

Mentalul subiectiv poate parasi corpul fizic pentru a calatori in lumi paralele, aducand de acolo informatiile pe care Ie obtine prin vedere $i auz astral. Con~tiintaincon~tientuluicontroleaza. toate functiile vitale ale corpului, tara a fi nevoie de ajutorul mentalului 'con~tient, inima nu-~i inceteaza activitatea nici in .absenta con~tiinteiobiective, la fel respiratia; digestia, secretia glan.delor~i toate functiile vitale ale organismului, pe care Ie meritine cu 0 con~tiinta irepro~abila. El cunoa~te raspunsulla orice feI de informatie, fie de ordin extern,prin organelede simt, fie de ordin intern prin impulsuri nervoase pr9prioceptive ~i interoceptive preluate din fiecare organ in parte. Legea actiunii ~i reactiunii este legea universal a,aceeaa mentinerii vietii ~i ea este prezenta atat in regnul vegetal, cat ~i in eel animal. Con~tiintaincon~tientului este chiar constructorul organismului ~itot el mentine toate functiile vietii, ea lucreaza 24 de ore pe zi ~inu obose~te niciodata, intelepciunea ei este nelimitata. lnspiratia ~iintuitiain toate domeniile, sunt emanate din aceasta con~tiinta. Aceasta intervine in progresul vietii prin intuitie ~i presentimente. Dorinta de a salva ~i mentine viata provine din con~tiinta subcon~tientului care este de origine cosmica. Din aceasta con~tiinta s-au inspirat marii oameni de ~tiinta, savanti ca Edisson, Marconi, Poincaro,. Einstein; chimistul Frederich yon Stadonitz a descoperit formula chimica a benzinei in stare de soron, la fel ~i Frederick Banting a descoperit tratamentul diabetului eu insulina. Nils Borr a descoperit structura atomului, Mendeleev a descoperit tabelul ce-i poarta numele, Beethoven, Victor Hugo ~iGoethe primeau informatii cu care ~i-au scris operele lor, prin intuitie. Trebuie sa amintim ~i0 alta conceptie privind locul unde ar actiona acest incon~tient, in afara de conceptiile amintite privind localizarea con~tiintei incon~tiente in organism. Astfel un alt sediu ar fi plexul solar. Acesta este 0 formatiune nervoasa, formata din doi ganglioni nervo~i numiti semilunari, dupa forma lor, ce se aseamana cu 0 semilun~i care au dimensiunea unui sambure demaslina. Ace$tia suntdispu$i fata in fata, unul stang ~ialtul drept, fiind situati anterior de co50 ---

loana vertebrala, imediat sub diafragma, in spatele stomacului. Ace~ti ganglioni nervo~iprimesc informatii simpatice ~iparasimpatice fiind conectati prin firele comunicante de toate plexurile nervoase vegetative din abdomen, coordonand actjvitate.a incon~tieI?-ta a tu~~ror,vis~erelot:; pin ace~sta ca1.l;z,a ,ctmai

fost n~mit i "Creier abdomina!,,; plexul solar prime~te prirt CHAKRA din dreptul ombilicului culoarea verde din lumina solara, care determina sensibilitatea astrala. Subcon~tientul are 0 vedere astrala ~i 0 con~tiinta a sa, bazata pe un discemamant propriu. Astfel daca unui hipnotizat care are ochii inchi~i sau legati, i se cere sa gaseasca un pasaj dintr-o carte ~i sa-l citeasca, acesta lara nici 0 greutate 0 face. In stare de transa hipnotica corpul sau astral poate calatori la distante ~i prin vederea astrala se descrie aspectul unei persoahe pe care i-o indicam. Con~tiintain stare de extaz poate transcede limita simturilor $i chiar proJ?riaputere de.a rationa ~i sa aile de existenta unor adevaruri spirituale ce nu pot fi cunoscute prin -intermediul celor cinci simturi exterioare ~i care nu pot fi deduse prip rationam,ent.Cunoa~tereaacestor adevaruri spirituale stiilabaza tuturor religiilor lumii.

- --

--

..

---

Spiritul con~tiinlli in starea de somnambulism


.Somnambulismul spontan denotii 0 dedublare a personaliHitiisa~ mai bine definit, 0 personalitate multipHi la acela~i individ. In somnambulismul natural omul se scoaHi noaptea ~i execut.a gesturi automate sau actiuni inteligente. Ei se scoala din pat. se imbradi ~i i~i reiau activitatea din cursul zilei, i~i executa profesia sau rezolva 0 problema pentru care cautase in zadar pana atunci solutia. Dupa ce i~i termina activitatea se culca din nou, adorm, iar a doua zi, nu-~i amintesc nimic din ce se intamplase noapte ~i sunt surprin$i sa observe terminat, un

lucru pe care nu-l rezolvase pana la culcare. tritati, tara a suferi vreodata un accident.

o aHa categorie de somnambuli, se urca. pe acoperi:;ml casclor, unde fac plimbari ~i0 echilibristica cu 0 multime de exceIl.

La s.omnambuli se manifesta 0 dedublare a personalitatii, con~tiinta persoanei care se scoala noaptea, este cu totul diferita de cea care este treaza in timpul zilei, caci in con~tiinta persoanei din cursul zilei, nu se gase~te amintirea din cele intamplate in timpul noptii, pe de alta parte con~tiinta omului in stare de somnambulism, este mult mai ainpla ~i mai complexa decat atunci cand este in stare normala. Exista ~i forme de somnambulism care apar in timpul zilei 'in care omul traie~te 0 viata obi~nuita ~i este greu de a fi constatata dQ0 persoana care este neavizata. Se citeaza cazul unei femei tinere ~i instruite, care fiind cuprinsa in cursul zilei brusc de 0 stare de somn pro fund, ce dureaza mai multe ore, la trezire prezinta 0 alta con~tiinta, 0 alta personalitate, ea nu mai ~tia nimic din ceea ce cuno~tea inainte de aparitia noii sale personaliHiti, uu mai ~tia sa scrie ~i sa citeasca sau sa numere, fiind nevoitii sa inceapa totul de la inceput.

52

- - -

Dupa mai multe l~i, fiind cuprinsa din nou de un somn profund, se treze~teexact ca inainte de primul somn, adica a revenit la prima personalitate, dar nu-~i aminte~te nimic din ce se intamplase in acest interValde timp. Aceste doua con~tiinteau c0l!tinuat sa apara in mod alternativ, timp de patru ani. In con~tiinta primei personalitati se pastreaza toate amintirile ~i cuno~tintele acumulate, inca din copilarie, dar in starea noua de con~tiinta, ea nu mai avea nici 0 cuno~tinta, despre acestea. Aceasta dedublare a con~tiintei se explica prin posedarea persoanei de ditre un alt spirit cu 0 altii con~tiinta. Aceste stari alternative de con~tiintasunt citate de mai multi autori. Astfel este cazul Felida descris de Azam din Bordeaux, pc care a studiat-o timp de 30 de ani. Aproape de varsta de 40 de ani ea simtea 0 puternidi durere de cap ~i 0 didere intr-o amoqire profunda. Era 0 femeie robusta, bruneta ~i de talie obi~nuita,care prezinta destul de des hemoptizii, inteligenta ~i instruita, trista ~imelancolica, vorbea putin ~iavea 0 marc dorinta sa munceasca; atunci cand intra in a doua stare de con~tiinta, era cuprinsa de un somn special din care nu se putea trezi prin nici un fel de excitatie. Dupa trezirea din acest somn, ea prezenta 0 alta con~tiintacu 0" altiipersonalitate,devenea vesela, nu se mai plangea de nici un fel de dureri de cap ~i se comporta ca 0 fata tanara, iar facultatile intelectuale ~i morale erau diferite, 0 con~tiinta sup"erioarafata de prima. Este de retinut ca in situatia celei de a doua c(Jn~tiintei~i aminte~te de tot ce s-a intamplat in alte stari similare precedente precum ~i din viata ei inainte de aparitia celei de a doua con~tiinte, dar atunci cand revine la prima con~tiinta nu-~i aminte~tenimic din timpul celei de a doua con~tiinte. Deosebirea dintre cele doua conditii mentale, se bazeaza pe o schimbare de caracter ~i0 modificarea memoriei, 0 manifestare a doua Euri diferite, sunt doua con~tiintecare se alterneaza. In a doua stare este con~tiintaunui spirit care i~iconserva toate amintirile vietii dinainte de schimbarea personalitiitii cat ~i dupa aceea." In prima stare de con~tiintaeste con~tiintaunui spirit diferit care nu a trait memoria celei de a doua stari, este 53

-----

- -

deci un spirit mai tanar. Aceasta altemanta, a celor doua spirite se face dupa un somn, caci in timpul somnului spiritul ~i corpul sau astral, paraseau corpul fizic, putand sa-i ia locul altul.

Starea de con.rtiintadin somnambulism a provocat HIPNOZA Prin hipnoz;a se face 0 modificare provocata artificial a .. con~tiintei omului. Aceasta se face prin'mai multe metode. Un procedeu vechi cunoscut este cel allui BRAID. EI con,

sta in fixarea priviriisubiectului ce urme.azaa fi hipnotizat.


Prill ochi se emit cele mai putemice unde electromagnetice ale

gandiriiomului.Subiectulaflandu-sea~ezat,se face lini~tein


jurul sau, iar examinatorul il roaga sa priveasca fix un niic obiect luminos sau neluminos, pe care il apropie de ochii lui, in a~a fel ca sa determine 0 convergenta fortata ~i obositoare pentru globii sai oculari. Dupa catva timp, vederea se tulbura, pleoapele tremura ~isubiectul adoarme. Alte procedee de a produce hipnoza sunt cu ajutorul unui zgomot monoton ~i prelungit, sau prin strangerea degetului mare, prin pase magnetice sau Cllun jet de lumina electrica. In toate cazurile sugestia transmisa telepatic prin gandire este cea care hipnotizeaza subiectul, cu toate acestea nu se cunoa~te precis mecanismul intim de producere al hipnozei,dar ~tiintaoculta sustine ca in aceasta stare se produce 0 deplasare a spiritului ~i corpului astral, in afara organului fizic: Se produce 0 modificare profunda a con~tiinteisubiectului. Se intampla adesea ca hipnotizatul sa-~i'modifice caracterul ~i personalitatea avuta inainte de a fi aclormit ~i 0 modificare a tonusului emotional. Cel mai mult se observa 0 schimbare a memoriei, care este distinsa fata de starea anterioara a somnu'lui. Subiectulill stare de veghe, nU-$i aminte~tenici un eveniment petrecut in timpul somnului hipnotic, dar readus in starea
54

de hipnoza, el i~i aminte~tenu numai starile sale de somn hipnotic anterioare, dar ~i evenimente care apartin starii de veghe cu lux de amanunte, evenimente pe care in stare de veghe, subiectulle-a uitat demult. Daca s-au prezentat persoane in timpul hipnozei, el nu Ie recunoa~tela trezire, chiar daca i se adreseaza o scrisoare scrisa in stare de hipnoza, scrisa de el, nu-~i am-

inte~tela trezire,ceea ce a scrisin ea.

.-

In timpul somnului hipnotic; lJ1emoriaatinge maximum de extensie, caci ea cuprinde simultan cele doua existente psihologice, ceea ce memoria normala nu 0 face niciodata. . In'stare de hipnoza, subiectul afirma ca nu mai este aceea~i persoana din starea de veghe, el vorbe~te de aceasta persoana ca de un strain, el vorbe~te de acesta, la persoana a treia, iar noua sa personalitate ~i..oatribuie unui om mort, manifestandu-se cu con~tiinta acestuia. Toate cuno~tintele pe care le-a acumulat in aceasta viata nu ~i Ie aminte~te atunci cand se
.

prezinta cu con~tiintaunui decedat ~i nu-~i aminte~tenici


cuno~tinteleobtinute anterior datei pe care 0 reprezinta con~tiinta celui mort. Persistenta con~tiintei omului dupa moarte ~i manifestarea ei pe pamant, s,eobserva ~iin cazulde scriere automata, ace~tia scriind fraze intregi, :tarasa fie con~tienti despre ceea ee scriu. Mi~careadegetelor ~i a creionului este rigida ~i pare automata. Textul se terminaintotdeauna cu 0 semnatura, aceea a unei persoami decedate, in mod cert este manifestarea con~ti-

intei ce persistadupamoarteaei fizica.

Este de remarcat ca inregistrarea iIi timp a persoanelor hip:notizate, subiectii transpu~i intr-o perioada anterioara a existentei lor determinati sa retraiasca amintirile a acelor vieti, una din personalWitile sale moarte, (ezul.ta ca pentru moment, va disparea amintirea Eului sau actual, ca ~i toate cuno~tintele
. acumulateposteriordatei fixateprin sugestiahipnotica,toate

amintirile ulterioare nu Ie cunoa~te, aceasta pentru ca spiritul-con~tiinta parasind corpul fizic, impreuna cu corpul astral care il imbraca, se manifestiiin aceasta siiuatie prin con~tiinta persoanei hipnotizate care in situatia aceasta l~iare toate vietile 55
.~

.~nterioare inmagazinate in memoria sa, ca pe ni~te fi~e, ce se mtroduc intr:-un computer, ori dadi se apeleaza la memoria unei date anterioare, aceasta se manifesta cu memoria acumulata pana la acea data ~inu are cum sa cunoasdi date ce au fost introduse ulterior in memoria sa. Aceasta inseamna ca toate vietilenoastre se gasesc fi~ate;intocmaicum sunt fi~atecartelele intr-un calculator, cuno~tinteleacumulate ulterior, nu au cum sa fie inscrise intr-o fi~aanterioara, toate amintirile se deruleaza in raport cu datele cand ele au fost cunoscute. Con$tiinta unei personalitati din ultima viata; nu se poate gasi 1ntr-oc""n~tiinta anterioara lui, dar toate con~tiintele anterioare se gasesc in con~tiinta actuala, cu singura conditie sa ne adresam coil~tiinteiaflate in planul astral, a~acum se inHimpHi in starea de hipnoza sau stari de transa obtinute prin yoga, meditatia transcedentala sau prin diferite tehnici de meditatie. Personalitatea evocata prin regresia in timp este una reala ~i . nu una fictiva, in care 0 multime de amintiri vechi, pe care Ie credeam moarte, incapabile sa Ie evocam dupa vointa, continua sa traiasca in con~tiintanoastra, atunci cand ea devine cosmica. Con~tiinta omului continua ~i dupa moarte, ea poate fi re- . . ceptionata de catre un medium. Gandirea omului este cea care creeaza Eul, entitatea presupusa a fi separata in stare de hipnoza. In timpul vietii, in con~tiintanoastra obiectiva nu se gasesc toate experientele vietii, dar acestea sunt toate retinute in subcon~tient ~i vazute ca Intr-o oglinda de con~tiinta omului de dupa moarte, in viata lui astrala. Cea mai mare parte a experientelor noastre, de zi cu zi, comportamentul, starea de spirit ~igandurile noastre sunt guvemate de sqbcon~tient,pe care il mai putem numi psihic subliminal. Noi nu vede.mdecat ceea ce ne ofera subcon~tientulnostru, nu gandim dedit ceea ce subcon~tientul nostru vrea ~i nu auzim

decat ceea ce vrea subcon~tientul nostrusa auzim.


Subcon~tientul este in permanenta influentat telepatic de gandurile cosmice ale spiritelor din spapu, care sunt percepute ~idecodificate la acest nivel, caci universul este de natura men56
-- -

tala iar subcon~tientul.este veriga de legatura intre universul spiritual ~ipsihicul uman. Subcon~tientulgase~teprin intermediul simbolurilor arhietipale, raspunsulla toate informatiile primite, acestea reprezinm psihicul universal, limba Pamantulu{mama, psihicul subliminal

gande~tein simboluri.-

Psihicul con~tient ~iconvingerile sale nu au nici 0 puteresa opuna rezistenta,limbajului, destinat subcon~tientului. In procesul de gandire, emisfera stanga a creierului este implicata in gandirea de tip logic ~ianalitic ~iin limbaj, iar emisfera dreapta este implicata in gandirea de tip holistic, nonverbal ~i imaginativa. Subcon~tientuleste mult mai mult decat psihicul nostru con~tient,pentru ca in el actioneaza con~tiintacosmica a spiritului nostrucare a trait ~ialte vieti ~icare s-a consultat ~iexperimentat in hmpul vietii lui astrale. De~inu suntem con~tientide cuno~tinteledepozitate in subcon~tient, acestea contribuie decisiv la formarea con~tiintei omului, caci cotnportamentul nostru se afla permanent sub influenta subcon~tientului.

Con~tiinla omului in stare de somn ~i vis

Visu! este forma de manifestare a subcon~tientului. Pentru a putea sa ne controlam ~isa ne coordonam procesele mentale ~ifizice trebuie sa intelegem mesajele trimise din subcon~tient ~iacestea devin active numai in stare de somn, caci in stare de veghe, cunoa~terea datelor inregistrate de subcon~tient este blocata. EI devine activ nurhai atunci cand con~tientul este in parte inactiv. De~iomul viseaza In tot timpul somnului, el i~iaduce aminte de visele sale, numai dt'? cele produse imediat, dupa ce a adormit sau de cele avute Inaintea trezirii, adica atunci dind con~tientuI este partial activ ~i este apt sa primeasca impresii pe care 57 I I l

---

memoria Ie retine. In timpul unei vieti de 70 de ani 25 de ani omul ii petrece dormind. " ~venimentele pe care Ie traim in vis, se intind pe 0 perioada de bmp mult mai lunga dedit-timpul efectiv de visare, aceasta pentru ca in somn, timpul este 0 iluzie. Marele filozof grec HERACLIT spunea cii in somn, fiecare se intoarce la adeviirata sa natura. In somn se manifesta spiritul-con~tiinta ce se afla in subcon~tiel1t~i care devine liber in timpul somnului ~i calatore~te
in planul astral, unde

W recapata

toate amintirile vietii actuale

~i ale aitor vieti anterioare, avand in plus cuno~tinte ~i despre viitoarele sale vieti pamante~ti ce se vor derula in viitor. In Grecia antidi se sustinea ideea valorii tamaduitoare a
vise1or, in acest scop, omul bolnav

W petrecea

noapte in tem-

plullui Esculap, zeul sanatiilii.Daca visa un vis frumos, insemna ca omul se va vindeca. In timp ce Aleandru Macedon, era bolnav pe patul de moarte, in Babilon, trei generali ai sai au dormit 0 noapte in Templullui Marduk, in ideea de a visa leacul tamiiduitor al bolii acestuia. Freud, considera in psihanaliza sa, ca in stare de vis, se manifesta dorintele noastre refulate in subcon~tient, sentimentele de placere ~ide ura. EI considera ca refularea din subcon~tient cea mai putemicii, 0 reprezinta dorintele sexuale ale omului. Karol lung explica visele prin manifestarea incon~tientului individual~icolectiv,visul aducandu-neinformatiidespre sinele interior. Simbolurileviselor reprezinta limbajul subcon~tientuluiadus rnrijcenzura in memoria con~tientului. Potrivit lui lung, sufletul com\}.nicacu noi in somn prin vis. S'-a constatat cavisele survin iIi perioada de somn, care se insote~te de mi~carirapide ale globilor oculari. Somnul de 7 ore se imparte in cicluri de 6090 de minute, in fiecare in acest ciclu, au loc vise insotite de mi~cari ale globilor oculari. Cele mai importante vise, sunt cele de premonitie prin care offiul care viseaza Wvede evenimentele ce vor urma inviata sa. Aceasta se explidi prin faptul di spiritul-con~tiinta in timpul 58

.1
I

--

----

somnului se aflii in planul astral, unde nu existii timp ~i spatiu ~i unde spiritul con~tiintiii~i vede urmiitoarele evenimente pe care Ie va urma. Mi~carea globilor oculari in timpul-visului, se explicii prin faptul cii acestea urmiiresc peisajele in care.se deruleaza evenimentele, vazute prin vederea astrala, in timpul somnului manifestandu-se con~tiinta cosmicii a spiritului. Exista 0 deosebire esentiaHidintre conceptia din stare de veghe ~i cea din stare de vis. In prima este 0 asociatie obiectivii

de fenomene,pe cand in stare de vis, este 0 asociatiesubiec- .


tiva, in sensul di in stare de con~tiinta treaza, spiritul copiaza datele exterioare pe candin stare de vis, spiritul este condus de propriile sale legi ~i pierde facultatea de a reprezenta realul. Aceasta inseamna ciiin vis, fiecare om i~i are universullui, pe cand in stare de veghe ~xista un singur univers. S-a constatat ciivisul apare intr-o stare de somn superficial,

nu in starede somnprofund.

Din punct de vedere metafizic visul se realizeazii prin perceptia astralii a spiritului care se aflii desprins de corpul eteric ~i corpul fizic, d~r pentru a se realiza visul este nevoie ca cordonul care leagiicorpul astral de corpul fizic ~i eteric siinu fie prea slab ~iaceastase mtampliiimediat dupiice adormim ~iciitre trezire, cand corpul astral se reintoarce in corpul fizic; visul se realizeaza cand omul nu este nici adormit nici treaz, aceasta se confirma ~i prin faptul ca mentinandu-se 0 astfel de legatura, in timpul visuluiglobii oculari reprezintii mi~ciirirapide, ceea ce inseamnii ciivederea astrala a spiritului este transmisiistnicturilor nervoase care sunt implicate in vedere. Visul survine la aproximativ 90 de minute in cursul somnului ~idureaziiin medie 15-20 de minute. Tot astfel se explicii ~i manifestiirile vegetative din timpul visului, modificiiri ale respiratiei ~itensiunii arteriale. Visul poate fi uitat, sau dimpotriva sa fie retinut. In antichitate visul era atribuit zeului ONElRES, ei acordau visului 0 valoare de profetie ~i de premonitie. Este cunoscut visul Calpurniei, sotia lui Iulius Cezar, care inainte de a fi asasinat in SenatuI Romei, a visat acest eveni59 ---

. plent in noaptea premergatoare asasinatului, ea visand ca tinea in brate cadavrul sotului ei. Goethe ~i-a scris multe din poemele sale, in stare de somn cu vise, iar Mozart s-a inspirat scriind 0 parte din muzica sa, tot in stare de vis. Newton, in stare de somn, a visat rezolvarile unor probleme matematice. In conceptia lui Freud, visul este expresia ineon~tientului, 0 realizare a unei dorinte refulate ca

o supapa de siguranta eu rol important in mentinerea eehilibrului ]11ental, dar el a exagerat in explicarea viselor prin refuUiri ale d<.>rintelorsexuale nerealizate. lata cateva exemple de explicare a viselor, dupa eoneeptia psihanali~tilor freudieni: - dad! se viseaza obiecte alungite: baston, bat, trunchi de copac, cutit, sabie, pumnal, acestea sunt simboluri de virilitate,

o relatie eu 0 persoana de sex masculin; . - armele, reprezinta agresivitate, cearta, scandal, 0 nenorocire; - obiectele rotunj ite sau mentinatoare de obiecte (cutie, dulap, soba, caseta) reprezinta corpul unei femei; - 0 camera, este simbol feminin ~i poate semnifica matemi. tatea, sexualitate iar daca camera este cu u~a deschisa, semnifica mariajul sau evenimente de intimitate; - vasele, corabiile, se refera la persoanele de sex feminin, fie la caHitorii :?ila reintoarceri in trecut; - personalitatile de seama in vise, se refera la parintii celui care viseaza sau la 0 dorinfa de acaparare aunei puteri; - obiectele plate sunt simboluri ale unor obstacole psihice ale unor e~ecuri sau unor succese; - visele in care se urca sau se coboata pe scari sau schele, simboijzeaza .fie actul sexual, 0 promovare sociala sau invers; - dad! St1viseaza 0 cravata, aceasta simbolizeaza penisul; - peisajele simbolizeaza organele sexuale; - ma~inile ~iuneltele simbolizeaza activitiifi profesionale ~i
.

dorinte sexuale; . . - $arpele reprezinta imaginea penisului $i a sexualitatilor,


dar ~i a raului sau a unei tradari; 60

- penisul, excrementele ~ibanii, simbolizeaza ca~tigurisau pierderea lor; - ap~, simbolizeaza purificarea; - focul simbolizeaza 0 pasiune, 0 dorinta sau 0 disputa; - visele cu examene, simbolizeaza 0 reu~ita, san sexul; - visele de pierdere a dintilor, simbolizeaza onanismul, impotenta sau dorinta de a avea un copil; - visuri de zbor, de cadere, de inot, simbolizeazaimpresiidin copilarie, dorinta de a evada din conflicte actuale ~i de asemenea simbolizeaza dragostea; - moarteaunei persoane dragi,simbolizeazanecazuri,0 veste rea sau readucerea in incon~tient a unui conflict oedipian. Trebuie sa recunoa~tem ca aceste interpretari freudiene sunt fanteziste. Interpretarea metafizica a visului este urmatoarea: in timpul somnului, corpul astral se deta~eaza de corpul fizic~i impreuna cu spiritul calatore~te in lumea astrala, intrand intr-o alta dimensiune in afara celei tridimensionale in care traim noi. In planul astral con~tiinta spiritului se pastreaza ~i devine mult mai ampla, caci in aceasmviata astrala, ea are ~iamintirile vietilor pamante~ti an~erioaredar vede ~i evenimente din alte vieti viitoare, care vor urma sa se des~oare pe pamant, aceasta pentru ca in viata astrala nu mai exista timp ~i spatiu, totul se vede la timpul prezent, toate evenimentele trecute, prezente ~i viitoare fiind inscrise in arhiva cosmica. Visul are loc intr-o stare intermediara intre somn ~i veghe cand cordonul prin care se leaga corpul astral ~i spiritul de corpulfizic, este inca puternic. o prima categorie de vise, 0 reprezinm dorintele refulate din subcon~tient,sunt traite astfel diverse amintiri vizuale ~iauditive din timpul vietii. 0 aimcategorie de vise, 0 reprezinmamintirile din alte vieti anterioare care se gasesc intiparite in con~tiinta

astralaa omului.

'

o alta categorie de vise, 0 reprezinta impresiile pe care spiritulle prime~tede la alte spirite, aflate In planul astral. Aceste impresii sunt transmise prin gand sub forma de imagini, a~ase 61 --;.- - --

intamplainHilnirilein vis, cu parintii ~irudele moarte. Cea mai 'i~po~t~n~a categorie de vise, este aceea prin care spiritul-con~tllnta l~l vede aspecte din viitoarele sale vieti pamante~ti. -Acesteevenimente i se detuleaza ca intr-un film ~iacestea sunt vise~ede premonitie ~i de prevenire a unui eveniment care se vor derula in actuala lui viata in viitor. Oniromancia (interpretarea viselor) a fost dezvoltata In antichitatein Egipt, in Fenicia, in Mesopotamia, in Asia, Babilon;

inGrecia.

Visul era interpretat de indieni ~ide egipteni - ca_ 0 ahastare deexistenta, ce permite accesul omului intr-o alta dimensiune, un alt univers, transcedental. La gr~ci, lumea viselor se situa in imparatia mortilor. Exista ~icredintaca yisele rele sunt date de demoni, de aceea egiptenii ~ichineziii~i puneau sub perna diverse obiecte care aveau rolul de a alunga demonii in timpul visului. May, mama lui Buda, a visat ca poarta in ea un elefant alb ca neaua sau ca argintul, mai stralucitor decat luna ~i soarele, un elefantcu picioare frumoase cu articulatii puternice ~idure ca diamantul.Brahmanii i-au interpretat visul precizandu-i .ca va na~teun copil care va fi viitorul Buda, ciilugar ratacitor ~imonarhuniversal. . Ajutorul cerut zeilor in vis, poarta numele de incubatie ~i aceastaera foarte dispandita in Grecia, Egipt ~i Mesopotamia. Acestelocuri de incubatie, au devenit temple de tamiiduiremiraculoasii prin.vis a~a cum a fost sanctuarul din Dendera in Egipt;bolnavii dormeau in temple ~ivisele lor emu interpretate de onirocriticii care Ie prescriau diverse formule terapeutice. Un alt centru vestit din antichitate este eel allui Exculap in Grecia,la Epidaur, care initial a fost un centro de incubatie. In arhivele regelui Asurbanibal s-.agasit 0 carte de tiilmacire a viselor care data din anul 669-629 inainte de Hristos, aceste dirti de talmiicire a viselor existand ~i in Egipt $i in India. Aceastaarata imensul interes pe care visull-a trezit omului. Dar talmacirea viselor nu a fost admisa in toate civilizatiile,astfeI in Spania, pe timpul inchizitiei, tiilmacitoriide vise, 62

) J

erau ar~ipe rug, iar in Franta prin lege, era interzisa talmacirea
visului.' '

In Grecia antica cel ce dorea sa consulte sufletul unui decedat se ducea sa se culCeHingamormantul sau ~i duhul a,cestuia ii trimitea ca raspuns un vis, care era apoi talmacit de un oniromant.

Evolulia con~tiinleiprin meditalie Prin diverse forme de meditatie, gandirea noastra patrunde in a patra dimensiune, acolo unde se afla con~tiintacosmica pe de 0 parte ~i spiritul omului localizat in subcon~tient, scopul meditatiei fiind tocmaj eliberareasubcon~tientuluiin con~tiinta. In interiorul fiintei umane se afla raspunsurile la toate intrebarile care au existat de-a lungul timpului, cine suntem, de ce suntem aici ~i ce-i de facut pentru evolutia noastra spirituala. Prin meditatie reu~im sa patrundem in subcon~tient, acolo unde se afla raspunsurile la toate aceste intrebari. In subcon~tientse afla Eul spiritual al omului, care pastreaza toate amintirile cuno~tinteloracumulatede-a lungul vietilor anterioare,dar la care nu putem avea acces in stare normala, din cauza barierei pe-care'o face coqml eteric. Prin meditatie fotiam aceasta bariera ~i dialogam cu Eul nostru. Prin tehnicile de meditatie, ne putem ordona fiinta, ne stimulam energia ~i ne extindem con~tiinta.Pentru a intelege cum poate evolua con~tiintaumana prin meditatie, trebuie sa ne amintim cum functioneaza creierul uman. Electroencefalograma evidentiaza patru feluri de unde cere- , brale: alfa, beta; delta ~iteta. Ritmlil afla se situeaza intre 8 ~i 12 cicluri pe secunda, acestea se intalnesc in starile de spirit'treaz, acest ritm apare cand suntem cu ochii inchi~i $i in stare'adinainte de a ad0l!11i: Ritmul beta, are Intre 14$i 30 de cicluri pe secunda, el'apare In procesul de gandire ~i stiirile de agitatie mentalii.
63

Ritmul delta, avand intre 0 jumatate ~i 3,5 cicluri pe secunda ?pare .intr-o stare de boaHi ~i in apropierea moqii, in somn, ~i IIIbohle cerebrale in special in tumorule cerebrale. Ritmul teta are 4- 7 cicluri pe secunda ~i apare in stan emotionale. In meditatie se intalnesc undele aifa ~i undele teta care conduc la 0 stare de calm; prin meditatie se face 0 autoreglare a ritmului undelor cerebrale, trebuie deci urmarita 0 stare in care creierul sa emita unde alfa in stare de veghe, iar pentru aceasta este nevoie de odihna a Eului personal. In acest scop trebuie sa folosim in special hipotalamusul, sistcmul limbic ~i talamusul, adica creierul primitiv unde se afla sediul intuitiei ~i instinctului iar pentru aceasta trebuie sa ne antrenam cu unde alfa care ne aduc 0 destindere ~i 0 aprofundai'e spirituala. Prin meditatie, concentrare, relaxare ~i controlul respiratiei se produc !1umeroase un de alfa ~i ne.deschidem fiinta spre noi dimensiuni ale con~tiintei. Prin meditatie Onedam seama ca lumea de dincolo -pe care con~tiinta omului 0 constata dupa moarte, se afla in viata aceasta la nivelul subcon~tientului, locul de unde actioneaza spiritul omului. Meditatia produce 0 stare de profunda relaxare, unita cu 0

"

stare de veghe psihica, metabolismul scade, la fel :}iritmul cardiac ~irespiratia. Este 0 stare fiziologica, opusa celei provocate de manie ~ifrica. In timjml meditatiei, metabolismul scade, de asemeni se~de ~iproducerea de bioxid de carbon. Procentul de lactoza scade in sange pe tiP1pul meditatiei depatru ori mai mult decat in odihna obi~nuita c~nd starn culcati :}ilini:}titi. Cre~terea procentajului de lactoza in sange, produce 0 stare de anxietate ~iincordare. Cu cat anxietatea este mai mare eu atat mai mica este rezistenta piehi fata de curentii electrici slabi. In starile de meditatie, rezistenta pielii cre~tepana la 400%, ritmul cardiac incetine:}te~i cre~tenumarul de unde alfa lente (8-9 pe secunaa).
64

----

Meditatia se face prin concentrarea pe,un singur lucru, intr-o stare . ..de relaxare . perfecta ~iprin antrenarea respiratiei ritmice, msplratle, retmerea suflului ~i expiratie. Din aceste tehnici , .. con~tl1ntacuno~te 0 stare de trezire. Relaxarea se obtine in tacere, a~ezati culcat pe un covor, se expira de mai multe ori incet ~i adanc, strangand abdomenul, apoi nemi~catine concentram atentia, asupra corpului incepand de la degetul picioarelor, apoi labele picioarelor, gambele, genunchii, coapse, fese, spate, abdomen, cu~ca toracica, umeri, gat, cap, frunte,obraz, ochi, ceata, barbie, brate, maini ~idegete. Se expira incet de mai multe ori. Trebuie sa eliminam orice gand din mintea noastra. Dupa aceasta ne ridicam, ne intindem de cateva ori ~i cu ambele maini, ne masam partea camoasa dintre gat ~iumar. Se rasuce~te capul de la stanga la dreapta ~i invers, apoi ne aplecam dit putem de mult, in fata ~iin spate, ne udam mainile ~ifata cu apa rece ~ine spalam pe dinti, zambindu-nein oglinda. Meditatia se face intotdeauna cu spateIe drept, cu ceafa ~icorpul drept ~i cu umerii destin~i. Pe langa 0 postura potrivita, a doua conditie pentru meditatie este 0 respiratie echilibrata. Se inspira din ce in ce mai tare, tara sa ne fortam ~i de asemeni se expira din ce in ce mai tare, incercand sa prelungim mi~carea in abdomen. Expiratia se face pe nas. Se ~aza mainile una peste alta in dreptul plexului solar, care este situat in adancitura de la baza stemului, mai sus de stomac ~ise urmare~te cu ele mi~careaabdomenului, in inspiratie ~i expiratie, timp de cinci minute, apoi se pun mainile pe coapse ~i se urmare~te din nou respiratia cinci minute, se reia expiratia abdominala apoi se pun ambele maini pe abdomen cu degetele mari in dreptul rinichilor. Se inspira apasand abdomenul spre interior ~ise expira lasandu-lliber, se face astfel de 10 ori, dupa care se revine la respiratia normala. Prin metodele de meditatie ne putem da seama ca cunoscutul nu este decat aspectul aparent al necunoscutului. Obstacolele mentale incalea meditatiei sunt: mandria, mania, resentimentele, ura, furia, iritarea, teama, gelozia, detaimarea, duplicitatea,
65

- --

Inta. . Cunoa~tem din ~tiintaocultaca atatcorpul etericcat ~icor.pul astral intercepteaza gandul~i-l decodifica. Exista 7 centre de absorbtie eterica ~iastrala care se pun in mi~careastfel: - centrul CHAKRA din cre~tetul capului, care are-960 de petale sau spite, activat determina continuareaco~tiintei in

vicIenia,par~ivitatea,pesimismul ~igandurile rele lenea indo!enta, boala, inertia, reaua vointa, descurajarea, a~bitia ;i dor.

planulastral;

"

- CHAKRA situata intre sprancene are 96 de spite, activata, determina c1arviziunea; . - CHAKRA gatului situata in furculita sternaIa are 10-16
.

spite~ideterminaauzuleteric; tinte sentimentale; . - CHAKRAdin dreptulombiliculuiare 10petale ~idetermina sensibilitatea as.trala; calatoriilor astrale;
- CHAKRAde la baza ~ireispinariiare 4 spite,determina

- CHAKRA cardiaca are 12-14 spite ~i determina cuno~.

- CHAKRA splenica are 6 spite ~i determinamemoria


focull\undalini, trezirea unei energii speciale care se gase~te situata in osul sacru, cu care se teqnina coloana vertebrala. Prin meditatie reu~im sa deta~amcorpul astral ~ispiritul de corpul fizic, sa patrundem in spatiul astral ~isa luam contact cu lumea suprasensibila, deci in afara corpului eteric, reu~iin sa aflam ce se afla in profunzimea Eului nostru, care prin desprindere de corpul fizic, devine con~tiinta cosmidi ~iastfel i~i dezvaluie adevarata sa inqividualitate, cacj in con~tiinta lui intr-o astfel de stare se pastreaza amintirea tuturor vietilor sale anterioare. Prin rn,editatie,con~tiinta noastra patrunde in a patra dimensiune, acolo unde se afla con~tiintacosmica. Concentrandu~ne privirea~i gandirea asupraunui singur

obiect,prin antrenarearespiratieiritmice,inspiratie,retinerea
respiratiei ~iexpiratie ~iprintr-o relaxare nervoasa ~imusculara putem lua contact cu subcon~tientulnostru, sa calatorim in planul astral allumii spiritelor sau sa descoperim toate amintirile 66

--

--'---

- -- --

_..

.._u .__ _ _

-------.-.

~i experientele sufletului, din alte vieti pamfutte~ticunoscute de subcon~tientul nostru.


. . Prin meditatie,putem activa CHAKRELE,centrelede as-

piratie eterica ~i astrala care sunt in stransa legatura cu g~andele cu secretie intema, suprarenale, gonade, pancreas, timus, tiroidii,hipnoza ~iepifiza. Activarea acestor CHAKRE, se poate face prin meditatie ~i prin prontmtarea silabelor-germeni

.corespunzatoarefiediruia dintreele --: aceste silabe sunt urmatoarele,in ordinecrescandade la cea din regiuneasacrococigiana, la cea din cre~tetul capului: VAM,. BAM, RAM,

JAM, HAM~iOM.

Trebuie sa modelamde cinci ori fiecare silaba,cu voce grava, ~i conducand expiratia in zona unde se afla situatii CHAKRA respectiva. Acest exercitiu practicat 0 data pe zi, te ajutiisa obtii con~tiinta corp-spirit. Practicarea "mantrelor" pentru meditatie i~i are originea in textul sacru al hinduismului, Vedele, redactat in urma cu 6000 de ani. Acesta ca ~i Biblia se refera la ~ sunet primordial, un cuvant preexistent creatiei ~i care a determinat-o pe aceasta. Acest sunet ar fi OM care trebuie pronuntat cu expiratie profunda, forta acestui sunet, bine modulat ~ste incredibila.

Persistenla con.~tiinleiomului In cazulfantomelor materializate Spiritul-con~tiinta din timpul vietii, se conserva ~i persista dupa moarte. In con~tiintalui astrala se mentine personalitatea persoanei fizice din viata pamanteasca. 0 dovada elocventa a acestui fapt, se confirma in cazul fantomelor materializate care odata aparute, se recomanda intotdeauna cu numele unei per-

soanemoarte.

Experientele. de materializari de fantome au fost mcute de William Crookes, descoperitorul radiatiilor cosmice ~i laureat al premiului Nobel.? cu mediumul Florence Cook. El a materia67

--

--'--

---

- --- -

- -- - _.- - ~

.--

lizat fantoma Katy King. Pe parcUrsula trei ani de zile aceasta fantoma a aparut aproape dite doua ore, plimbandu-se prin camera ~i purtand convorbiri cu toti asistentii de fata, de care s-a lasat atihsa, comportandu-se ca 0 fiinta umana reala. Aceasta fantom~ s-a recomandat a fi spiritul materializat allui Anna Owen Morgan, care traise pe pamant sub acest nume. Toate fantomele materializate in ~edintede materializare de fantome, se recomanda a fi intruparea unor spirite ale unor oameni m011i.Este cat se poate de elar ca spiritul-con~tiinta al omului din timpul vietii persista ~i i~i mentine personalitatea sa in planul astral dupa moarte, altfel nu se poate explica acest fenomen. Dar aceste fantome materializate care ne vorbeau despre viata lor pamanteascain care a trait spiritullor ne mai dovedesc ca con~tiinta ~i limbajul omului nu sunt determinate de activitatea creierului ci sunt atribute ale spiritului. Cu ce creier i~i aminte~te fantoma care apare instantaneu ~i dispare brusc dupa ~ed.intade materializare? Cele afl11Ilate mai inainte sunt confirmate ~iin cazul dedublarilor persoanei in timpul vieiii, cand corpul astral ~i spiritul omului se desprind de corpul fizic pe care illasa in transa, deci-in stare de pierdere a con~tiintei ~i caIatorind la mari distante descriu prin vederea lor astrala,obiecte, persoane ~ipeisajele aflate acolo. Este cunoscut cazul fotografului de targ Edgar Cayce care a facut peste 7000 deastfeltde experiente. Acestcide~inu avea nici un fel de cuno~tintemedicale era solicitat sa calatoreasca astral ~i'sa'consulte diverse persoane bolnave aflate la sute sau mii de kilometri distanta. EI facea aceasta cu 0 precizie extraordinara. De~iera in stare de transa, descria persoana bolnava, locul unde se afla ~i de ce boala suferea. Mai mult, el recomanda ~i tratamentul respectiv spunand ~i farmacia unde se gasesc medicamentele respective. Intr-un astfel de caz familia bolnavulul a fost la farmacia recomandata de Edgar Cayce, in stare de transa, dar -medicamentul respectiv nu I-a gasit. EI a intrat din nou in transa ~i a . trimis familia la aceea~i farmacie, precizfu1draftul pe care se afla medicamentul pe care farmacistul nu.:.lvazuse. Este cea
68

- - ---

----

11consulta.

mai elocventa confinnare a faptului ca co~tiinta omului nu este data de creier, caci creierullui Edgar Cayce era in stare de transa la mii de kilometri de locul unde se afla bolnavul pe care

Cuno~tintelemedicale ale acestui medium sunt din cele mai mari pe.care le-a avut omenirea. In planul astral al co~tiintei lui, se poate sa Ie fi avut dintr-o aim viata cand sa fi fost medic sau in planul astral in care se gasea spiritul sau, sa se fi consultat cu spiritul unui medic mort aflat ~i el in planul astral. De altfel Edgar Cayce, afmna ca inspiratia ii vine din par-

tea unui medicgermanmort pe numeFrich.


.

Aceste dedublari ale con~tiintei umane, apar ~i in stare de celebre. Apolonius din Tiane, aflandu-se la Efes, unde tinea 0 conferinta in gradinile care tineau de xystes, deodam i~i intrerupe discursul ~iuimit de spaima incepe sa strige: "Love~te tiranul, fiti plini de curaj, efeseni, tiranul a fost ucis. Asffizi,ce zic? Astazi? EI a fost ucis chiar in clipa in care m-am intrerupt". In aceI moment la Roma fusese asasinat imparatul Domitian de catre Clement. Cel de al doilea caz de dedublare a con~tiintei umane in stare de veghe pe care 0 puteau face initiatii, il intiilnim relatat in 1759, Swedenborg afliindu-se la Goteburg intr-o sambarnla sfiir~itulluniiseptembrie, seam la orele 18, spune in fata anturajuluisau, ca in clipa aceea la Stockholm a izbucnit un incendiuin Sudermalm~ifocul se extindeasupra casei sale, apoi la orele 20, el spuse ca focul s-a oprit la a treia poarta de casa sa. Swedenbourg vazuse cu vederea astrala exact, fenomenele petrecandu-se a~a cum Ie descrisese ca localizare, ca inceput, ca duram ~ica s:tar~ital incendiului.

veghe,nu numaiin transa.1nacestsenssuntcitatedouacazuri

69

Con~tiinJa omu/ui in caz de Posed are # Reposedare

Se cunoa~te faptul di la na~terea fiedirei persoane, un spirit afl~t In planul astral, spirit al unei persoane moarte, se reIncameaza in.noul nascut. Acest spirit reincamat determina mai tarziu con~tiinta omului respectiv ~i personalitatea lui. Este posibil ca prin fenomenul de posedare un alt spirit al unui om mort sa vina In corpul unui om ~i sa se substituie spiritului sau iar persoana respectiva sa se manifeste cu con~tiinta~ipersonalitatea spiritului intrus. Am sa descriu In acest sens, un caz citat de doctorul Stevens, sub denumirea de minunea Watseka. In 1864, 0 tanara numitii Mary Roff din Watseka in statuI Ilinois din SUA, a decedat in urma unei afectiuni psihice. In timpul acesta, 0 vecina a ei, care se numea Lurancy Vennum avea varsta de un an. Dupa 13 aniI de la moartea -lui Roff,
Lurancy s-a imbolnavit prezentand simptomele unei afyctiuni , ,)

psihice numita manie. Fiind supusa hipnozei, ea a spus df este sub influenta unor spirite malefice. Tot sub hipnoza i s-a..cerut sa caute un alt spirit bun care sa 0 ocroteasca. Ea a comunicat ca a gasit un spirit bun care se nume~te Mary Roff, ~i i-a cernt acestui spirit, ajutor. Dupa revenirea din starea de hipnoza Venum Laurancy se comporta intocmai ca Mary Roff cu al carui nume se ~irecomanda. Ea s-a dus la familia Roff pe care a recunoscut-o ~i chiar s-a mutat la aceasta familie. Ea ~i-a reamintit v.iataei, de fapt a noului spirit ce 0 poseda, care se derulase Cllmult inainte de na~tereasa. Aceasta comportare s-a mentinut 0 perioada de 3 luni. La data de 21 Mai 1879 Roff a sP,usfamiliei ca Vennum se va intoarce, ca vindecarea spiritului sau a fost obtinuta,iar ea va trebui sa pIece in lumea spiritelor ~i intr-adevar a plecat, iar Vennum sanatoasa psihic s-a reintors In corpul ei. Aceasta Intamplare confirma faptul ca spiritul-con~tiinta dupa moarte I~ipastreaza individualitatea ~ipersonalitatea, ca este 0 entitate trahscedenta ce se poate reintoarce pentru 0 noua viata pamanteasca. Cum poate fi explicat acest fenomen din 70

. p~ct

de vederematerialist,doarin creierulluiLurancy,nu era

crelerullui Roff care sa se'manifeste prin amintirile acesteia? Este clar ca con~tiintaomului este :datade spiritul din om ~i nu de creier, acesta este numai un instrument pe care II folos~~te pentru exprimare. Un alt caz de posedare care cO.Qfinna faptul ca con~t~inta~i personalitatea omului sunt date de spirit ~inu de creier este cazul femeiiUttara Radar cares-a nascutin India la Naggurin anul 1941. Cand aceasta ajunge la varsta de 32 de ani, in mod brusc se prezinta cu 0 alta personalitate, care nu mai vorbe~te limba

natala,ea vorbe~teacumfoartebinelimbflbengalipe carenu 0


cuno~teainainte de aceasmschimbarede personalitate.Subnoua personalitate ea se recomanda Sharada, imbracandu-se ca 0 femeie bengaleza,nu-~imai recuno~te parintii ~iprietenii.Aceasta schimbare de personalitate ~i de con~tiinta, dureaza ~ateva sapmmani, dupa c.arerevine la nonnal ~i nu-~i mai aminte~te nimic.din'cele intamplate sub noua ei personalitate. Comportameritulcelor doua persoane este total diferit. Cftndvorbea limba bengala nu mai cuno~tealimbile in care ea vorbea curent, adica limbile engleza ~i hindi, cand se prezenta cu personalitate. Sharada poveste~teca atunci cftndavea 22 de ani, ~iera ins~cinam a fost mu~catade un ~arpe'~ia murit. Cercetandu-se aceasta afinnatie, s-a constatat ca acea personalitate Sharada traise intre anii 1840 ~i 1862.

Parasirea cOlpuluijizic de catre spiritul-con~tiinta in momentu/ morlii Spiritul omului vine din cer ~i se reintoarce tot in cer, dupa moarte. Pe cand spiritul-con~tiintaeste nemuritor, corpul eteric ~i corpul astral nu sunt nemuritoare. Corpul astral3e schimba in raport cu mediul astral princare trece. In preajma mortii, spiritul, prevede despiirtirea de corpul fizic. EI revede toamviata lui de spirit incamat. Aceasmpanorama
71 1

a vietii 0 vede sub forma unor imagini, care se succed rapid ~i in mod clar. Dupa eliberarea sa, spiritul se simte atras intr-omare lumina, spre familia spirituala care ii apartine, acestea sunt spiritele sfinte ~i curate. Spre deosebire de acestea spiritele oamenilor dominati de instinctele materiale, se trezesc dupa moarte, intr-o stare .desemicon~tiinta.Ele nu mai pot comunica caci numai au glas ca sa ~trige,nici maini sa ne atinga, dar ele i~i amintesc de placerile materiale ~ine(1Utiind sa Ie mai obtina, sufera. In jurul lor totul ste intuneric ~ihaos. Aceasta stare se poate prelungi luni sau ani de zile. Aceasta durata depinde de forta instinctelor materiale pe care Ie avea omul in timpul vietii. Oar incet, incet, spiritul i~i da seama de noua sa stare. El incepe 0 lupta crancena incercand sa se desparta de atractia pe care i-o face pamantul ~ilncearcii sa se insinueze spre planurile astrale superioare, spre zona care ii corespunde. In drumullui spre planurile astrale, spiritul este ajutat de alte spirite. Aceasta perioada a vietii spiritului dupa moarte a fost cunoscuta de marele initiat Moise, sub numele de HORER Orfeu 0 d~numea EREB, iar religia cn~~tina0 nume~te Purga- .

toriu sau "Valeaumbrelormortii".

lnitiatii greci 0 identifica cu conul de umbra pe care paman~ tul il tiira~tein spatele sau, con de umbra care ajunge pana la Luna ~idin acest motiv it denumesc ABISUL HECATEL Spiritele fac eforturi mari sa ajunga in atmosfera spirituala a Lunii, dar pentru aceasta trebuie sa lupte cu forta vanturilor care Ie impinge din nou in atmosfera Pamantului. . P'entruacest motiv Homer ~iVirgiliu, care se deduce ciierau mari initiati in ~tiinteleoculte, Ie asemanau cu ni~teviirtejuride frunze sau roiuri de pasan, care se lupta cu furia unei furtuni. Ajunse pe Luna, spiritele i~i reimprospateaza corpul astral, pe fata Lunii intoarsa spre cer. Luna are puterea de a magnetiza spiritul ce vine la reincarnare ~ide a-I demagnetiza pentru ascensiunea lui spre cer. Pentru a-i putea continua caHitoria,spiritul trebuie sa se debaraseze de toate impuritatile lasate de intruparea pamanteasdi.
72.

Sdipat din atmosfera spirituaUia Lunii, spiritul este cuprins de somn ~i0 stare de le~in,care ii da 0 situatie de desfiitare. El este Insotit de spiritul sau calauza, care il duce cu iuteala gandului spre spatiile cerului. Aici el vede formele luminoase ale altor spirite, care radiaza gandirea, iubirea, dorinta sau teama, Intr-o gama de culori luminoase. Aici spiritul transparent apare In adevarata sa forma :?istraluce:?tein lumina adevarului pur, caci el ~i-aregasit fericirea. Acesta este Sut1etul Universului, in care se simte prezenta lui Dumnezeu. Aici spiritul nu mai intampina nici 0 rezistenta pentru a iubi ~ia Wi. In acest spatiu astral cei ce se iubesc, se atrag, iar cei ce nu se iubesc, se res-

pmg.

Spiritele care ajung aici sunt preluate de alte spirite supe-, rioare care Ii fac sa inteleaga marele "Poem al verbului ocult". In cealalta lume, spiritulI:?ipastreaza individualitatea :?ipersonalitatea. El pastreaza numai amintirea faptelor sale bune din viata pamanteasca, pe cele rele Ie uita, astfel spiritul i:?isimte con~tiinta intoarsa, din afara, ea a trecutin interior. Aici I~ida seama ca singurele lucruri reale :?ide durata de pe pamant sunt manifestarile frumusetii, ale ,iubini :?iale adevarului spiritual, caci, viata de dincolo nu cuno~te decat acest adevar. In aceasta stare spiritele pot sa stea sute de ani, dar numai cele desavar~ite pot sa ramana defmitiv, acestea sunt spiritele ce cunosc lumea :?iuniversul. Celelaltespirite sunt trimise la reincarnare pentru 0 noua ~coalapamanteasca, spre 0 evolutie superioara spirituala. Cand se apropie reIncarnarea, spiritul devine trist :?i. melancolic, dat o putere nestapanita il atrage din nou spre pamant de:?iel simte o durere imensaca parase~testarea de fericire cereasca din viata divina. Cu cat puterea de atractie spre pamant cre~te, spiritul intra Intr-o stare de somnolenta:?i se treze:?temtr-o atmosfera densa, el reincepe cic1ulna:?terii:?ial mortii. Calauza spirituala care il insote~teIi arata femeia care ii va deveni mama. Ea are deci In uterul sau un embrion uman dar acesta nu va trai daca nu vine spiritul sa-l insufIeteasca.
-73

L-

Contopirea spiritului Cllnou nascutul face sa se uite cUi1o~tinta vietii sale divine,dar ~i"aaltor'vieti pamante~ti,anterioare, acestea raman intiparite numai'in adancurile oculte ale subcon-

~tientului.

'.

Legea incarnarii ~iadestuparii este adevaratul inteles alvietii ~ial mortii, caci na~tereape pamant este 0 moarte spirituala, iar moartea, o'ihviere a"spirituliIi;'~llternanta acestor ddua, este indispensabila pentru dezvoltareaspiritului. Spiritul vine la reincarnare in momentul cand i se ofera

conditiilecele mai potrivitepentru indeplinireadestinulufce .


~i-l alege sau i se impune; optiunile ~i deciziile pe care leia inainte de reincarnare, devin amintiri intiparite in con~tiintasa astrala, dar in noua viata fizica, ramal}necUnoscute,fiind localizate la nivelul subcon~tientului;, De la nivelul subcon~tientului

acesteaincearcasa coordonezeactivitateaomului;calauzindu
. in directia pe care ~i-apropus-o, inocaziile
.

'

~iim:ercarueCllcare

a fost'deacordsa Ie traiascain aceastanoua viata.


Inaintea ria~terii, sufletul se afla sub forma unor relevatii energetice de con~tiinta. In ceea ce prive~te patrunderea spiritului in corpul fizic al noului nascut, oculti~tii sunt de mai multe pareri. Dupa unele opinii spiritul intra in interiorul corpului in orice, moment situat intre conceptie ~i trei' luni dupa na~ten;~, Dupa primele trei luni de viata in phmul.fizic, sufletul se lega de corpul fizic ~i raman impreuna pana in momentul mortii. 0 alta parere' este ca sufletul se inglbbeaza in corpul fizic 0 data cu

fOQTIarea sangeluiadici'idin luna a treia, considerandca san- .


gele este ac"elac~\feintretine viata, Altii considera ca spiritul patrunde in corpul copilului in momentul aparitiei,primelor mi~cari fetale, adica in luna V a vietii intrauterine. o alta conceptie, considera ca spiritul se afla in preajma mamei viitorului copiI, inca din momentul conceptiei dar el se afla in jurul pantecelui mamei, de unde coordoneaza formarea ~idezvoltarea copilului. El patrunde in interiorul corpului acestuia in momentul expulziei, adica 0 data cu naterea.
74

--0

___

o data cu intruparea lui, ~i pierde cUIio~tintele acumulate in alte vieti, adica con~tiinta luicosmica~ care ramane cantonata la nivelulsubcon$tientului,. nepqtmd fi Jolosite drept calauza con~tienta in noua viata. Aceasta restrictie constituie 'ce~a,ce se nume~te "Valul con~tiintei~'.Aceasta.eon~tiinta interioara form~~zaEul nostru eu care p~ putem consulta in momentele de meditatie profunda, ea ne poate. ajuta in timpul vietii prin

inspiratie~iintuitie.

Meditatia profunda ne permite sa con~tientizam energiile Eului interior. Spiritul imbracat in haina pamanteasca a corpului fizic se adaptea?:aenergiilor fizice care ii permit existenta intr-un mediu fizic. Aceasta pentru achitarea Karmei ~i echilibrarea aeesteia rncand ca sufletul sa treaca pe nivele din ce in ce mai ridicate de con~tiinta, pentru obtinerea intelepciunii spirituale ~i atingerea iluminarii.

Con~tiinJa umana ~i spiritismul

Persistenta con~tiinteiomului.dupa moarte, a putut fi qo'vedita pitn comunicarile obtinute in ~edintele de spiritism. AceS'te~edinte au fost tinute de oamenii de ~tiinta a caror probitate nu poate fi pusa la indoiala. Printre acestea putem cita pe Thomas 'Edison, marel'e inventator american 'care"a lucrat cu mediumul Bert Reese, William Crockes, pre~edinteleAcademiei de $tiinte Britanice, descoperitorul Thaliumului ~ia radiatiilor cosmice care a avut ca mediumuri pe D.O. Home, Kate For ~iFiorence Cook reu~ind.chiarmaterializari totale de fantome, care au pufut fi fotografiate. Mai amintim pe prof Galvani, Faraday, Mendeleev, sotii Curie, Charles, Richet, laureat al premiului Nobel pentru medicina care a avut ca medium pe Eusapia Palladino,Lord Rayleigh laureat al premiuluiNobel, descoperitor al Argonului, H.H. Price profesor de filozofie la Oxford, profesor Cezare Lombroso, profesor a.N. Tireel care

75

----

impreuna cu Marconi au descoperitradioul, astronomul Camille Flamarion, i lista ar putea continua cu parintele cibe~eticii Norbert Wiener, profesorul Bechiterev care a lucrat cu mediumul Nina Kulachina. in Brazilia profesorii Newton Bochard i Rubens Romanelli avand ca mediUiIlpe Francesco Lins Peisato au reuit materializari de fantome, obtiniind mulaje ale acestora. Toti acetia au obtinut comunicari de la spiritele din spatiu care atesta ~ontinuitateacontiintei umane dupa moarte. Toate aceste entitati afirma ca apartin unor fo~tioameni decedati. Aceste fapte nu contravin religiei, din contra exista 0 compleinentaritate a ~cesteia. Aceste comunicari spiritiste confirma faptul ca con~tiinta omului, de-a lungul nenumaratelor sale reincarnari, are 0 evolutie ascendenta din punctul de vedere al spiritului. Punerea in actiune a unui creion lasat liber pe 0 coala de hartie, care este pus singur in mi~care ~icare scrie desturde repede fraze inteligente ~i discursuri intregi dictate de con~tiinta unor spirite aflate in lumea astrala, care ne descriu evenimente ~ifenomene ale oamenilor inainte de moarte, dovedesc cu prisosinta ca a~eastacon~tiintaumana, nu este determimitade elementul material al creierului. Toate acestea in prezenta unor oameni dotati cu facultati mediumnice. De muIte ori aceste scrieri sunt rncute in limbi straine necunoscute de medium ~icu scriere total diferita de cea a mediumului. , De multe ori intrebarile erau puse in gaud, nu cu voce tare. Toate aceste scrieri se semneaza la sfiir~itca spirit al unei persoane decedate. Identificarea spiritelor se sprijina pe caracterul scrisului, caci scrisul mediumului se schimba cu cel al Spiritului evocat Gareeste exact de fiecare data pentru acela~i spirit, fiind individual ca ~ila oamenii in viata. in cazul unor persoane recent decedate scrisul este exact cu al acesteia. In con~tiinta cosmica a spiritului se pastreaza ideile, gandurile, parerile ~i maniile pe care le-a avut omul in timpul vietii. Limbajul folosit este in coneordanta ell caracterul spiritului omului decedat Spiritele evoluate se exprima diferit fata 76

- --

de cele mai putin evoluate, s-au putut obtine comunidiri spiritiste de la spirite superioare cum ar fi Socrate, Platon,-Fenelon, Franklin, Swendenborg, Saint Augustin, Saint Jean Evanghe. listul, Sf'antul Mina ~i altii. ~

--

'J.;

<

..1

Datorita pacatului originar,' Monada spirituala a .plecatdin lumea astrala a spiritelor pe pamant, In lumea materiala. Aceasta evolutie In materie a spiritului are loe pe parcursul a ~apteperioade lungi de timp, despartite una de alta de mari Cataclisme pla~etare, fiecarecataclism planetar aducand 0 noua rasa umana. In primeIe trei perioade de evolutie, spiritul este strans legat de materie ~i dominat de aceasta, astfel ca el i~i pierde amintirea originii sale divine, omul fiind dominat de in-

stinctelemateriei.

. .

Din punctul de vedere al con~tiinteiumane ca atribut spiritual ~iaceasta cunoa~te 0 lunga perioada de timp,de limitare a gandirii filozofice, privind crearea omului pe pamatlt ~isCQPul acestei creatii. Evolutia con~tiintei umane, a mers, paralel cu aparitia ~i dezvoltarea raselor umane. Aflandu-se ina patra perioada de evolutie apamantului pana acum, auaparut patru rase umane: ro~ie, neagra, galbena ~i alba. Aparitia rasei albe, a condus la 0 .trezire spirituala dirt Intunecimea incatu~arii maferiei, astfel ca omenirea a Inceput sa raspunda la intrebatil'e majofealeehigIhei vietii ~imortii. Din sanul acestei rase albe, se vor na~teoameni al caror spirit se trt?ze~te ~ipercepe chemarea originii sale, care ilindeamna sa se redreseze ~i sa se reorienteze spre originea lui divina. Aceasta este perioada cand spiritualismul se echillbreaza cu materialismul, aceasta este perioada antichitatii~care se iritinde pe 0 perioada de 7-8.000 de ani, perioada in care se dezvolta con~tiintalui Zoroastru, in Persia, con~tiintaIndiei antice allui Krisna, cea greaca a lui Orfeu, Pitagora ~iPlaton, cea egipteana' a lui Hermes, eea ebraidi a lui Moise, care eulmineaza eu Iisus
Hristos. .

78

--

Acestea percep iluzia vietii pamante~ti-~ive~niciavietii spiritului. Ei incearca sa reorienteze con~tiintaumana spre aceasta entitate transcendenta ~i nemuritoare a sufletului uman. In aceasta perioada exista Templele de initiere ale misterelor antice, in care se da'raspunsul creatiei ~i scopului omtilui .pepamant. Este petioada cand apar marile religii monoteiste. Marii initiati amintiti in diversele civilizatii percep lumea de dincolo, paralela cu a noastra, in care se afla spiritele oamenilor moqi ~i spiritele divine. Ei constata ca fiinta umana este temara in a1catuirea ei, fiind formam din corpul fizie,sufletul.~i spiritul, iar dintre acestea numai spirituleste de provenienta divina; nemuritor ~i transcendent. Con~tiinta omului va cre~te in spiritualitate in urmatoarele perioadede dezvoltare a pamantului, caci monada spirituala va
. .

terminacic1ul.evolutiilorsale pamante~ti; evolutieisalein ma'.'

, terie ~ise va reintoarce defmitiv in con~tiintacosmica acolo de

. unde"aplecat..
.

Doctrina misterelor din antichitate, este izvoriII civilizatiei umane, ea a creat marile religii, atat ariene dit ~i semite. In as-

censiuneasa spiritultrebuiesa sedebarasezede imperfectiunile . pe care le-a creatmateria.


Daca din punctul de vedere materialist, cauza ~iscopul vietii raman pentru totdeauna de nepatruns.mintii omene~ti,adevarul despre existenta noastra seafla in noi in~ine,-in'viataanterioara a sutletl,lluinostru, care este unica realitate divina ~icheia uni-

versului.

Spiritul parase~te corpul fizic, 0 data cu moartea acestuia. Cand moartea survine in ~o<! natural prin imbatranire, separarea spiritului se face in mod.lent. El parase~te corpulinain-

tea corpului'eteric.Acestase desprindede corpin mod gradat,


Cll0 incetineala care difeia de la individ la individ. La unii se face in mod subit, la cei ce in'viata, sunt mult legati de dorintele materiale; aceasta deta~are se face in cateva zile, alteori saptamani sau luni, eu cat _spi.~itulln viatii s-a identifieat eu materia, cu atat mai muIt sufera in separarea sa.
79

De semnalat ca de multe ori, in agonie spiritul a parasit deja corpul, de~iacesta devine incon~tientin acest moment, omului . ii mai ramane un suflu de viata, atata timp cit inima continua sa batao De multe ori, omul simte cum se desfac legaturile spiritului ~i corpul astral, de corpul fizic ~i con~tientizeaza apropierea mortii. Nu sunt putini aceia care inainte de moarte, afirma ca sim1: ca vor muri. ' lmediat dupa moarte, spiritul i~ivede doua corpuri, unul fizic Hisat. pe pamant ~ialtul eteric, 0 dubluffia sa, care se afla desprins de primul. Din aceasta cauza nu realizeaza inca moartea corpului fizic, in continuare insa constatand ca cu mainile sale eterice nu poate face nimic in plan fizic ~ica de~i se adreseaza persoanelor din familie, el nu este auzit, i~i da seama ca a murit. Dupa desprindere spiritul este ajutatin calatoria astrala de spiritele rudelor moarte aflate in spatiul astral. Totu~i dupa,' moarte spiritul se afla intr-o stare de confuzie care este variabila, de la cateva ore, la cativa ani, in functie de puritatea lor; aceasHiconfuzie este frecvenmin mortile subite ~iea va dispare dupa sepanirea conipleta a perispiritului, adidi a corpului astral, atunci spiritul se recunoa~te~iintelege ca nu mai face parte dintre pamanteni. In moartea lenta, desprinderea.spiritului de corpul fizic se face prin ajutorul unor spirite ce se comporta ca adevarati medici cere~ti,care fac demagnetizarea ~ide electrizarea corpului. Ace~tia desfac legaturile corpului eteric ~i astral de fiecare celula a corpului, ace~ti medici cere~ti fiind trimi~i de spiritele angelice. lmediat dupa moarte, spiritul i~i vede toam viata sa pamanteasca, sub forma de imagini, intocmai cum se vede un film sau.0 video caseta. Cand tot perispiritul s-a degajat din corp, atunci aceasta masa fluidica se deschide ~i ia forma corpului fizic, asemanatoare cu a celui ce moare. Ciind cordonul se rupe - in popor exista 0 zicaHi"S-a rupt firul"- spiritul l$i ia zborul spre planurile subtile ale spatiului astral.
80

... ...

..-

---

Inainte de aceasta totala 'desprindere de corpul astral care este in parte detaat, omuI ii vede la distanta pe tei ce se afla in alte camere ale locuintei sale dar i alte spirite din spatiu care vin in inmmpinarea Iui, cu -careare convorbiri pe care cei de fata Ie eticheteaza halucinatii, elle vede ca pe nite fiinte fluidice in care ii recunoate panntii sau alte rude moarte. Dupa ce spirituI ajtinge in planul astral, el se desparte de corpul astral i de corpul eteric i imbraca alte haine pentru a putea ciiliitorispre spatiile mai eterate ale astralului. Imediat ~upa moarte spiritul se gasete in conul de umbra al pamantului care se intinde pana la Luna, din aceasta cauza se ard lumanarile mortilor, consideriind ca sunt lipsiti de lumina. Pe luna spiritul este demagnetizat, iar pe fata Lunii intoarse spre cer, el imbraca alte haine astrale pentru continuarea calatoriei sale. Corpul astral i eteric lasat in atmosfera pamantului ramane alaturi de corpurile astrale ale animalelor moarte i acestea constituie "elementalii" pe care ii folosesc cei ce fac magie neagrii, la materializari satanice. Omul merge dupa moartea sa in locul pe care el i I-a pregatit prin viata painanteana. In lumea spiritelor se gasesc toate gandurik oamenilor pamanteni, iar spiritele din spatiul astral comunicii intre ele tot prin intermediul gfu1dului.Prin foqa creatoar~a gandului spiritele.ii construiesc in imagini tot ceea ce gandesc. Confirmarea faptului ca gandurile se transmit de fapt prin imagini a putut fi doveditii prin fotografierea imaginilor gandurilor bolnavilof mintali, care au halucinatii. Atunci cand spunem ca in lumea spiritelor se comunica prin imagine creata prin gandire - s-a putut dovedi in viata pamanteasca. Aadargandirea este totul in viata spiritului dupa moarte iar prin gandire i cu vointa ii creeaza toate lucrurile de care are nevOte. Tot prin gand spiritele influenteazatelepatic oamenii carnali, gandul fiind interceptat de subcontientul omului care determina la randullui modificari ale contiintei.
81

Con~tiinla spiritualii Judecata sufletului dupii moarte

Faptele ~i.gandurileomului din timpul vietii raman intiparite in con~tiintaspiritului sub f<;>rma de imagini. Aceste imaginiale vietii lui sunt derulate pentrujudecata spiritului. La vizionarea vietii lui pamante~ti se afla spiritullui, impreuna cu spiritele angelicepe de 0 parte ~ide spiriterele, satanice pe de altiiparte. Faptele bune ~i cele rele nu pot fi ascunse sub nici 0 forma" caci in con~tiinta spiritului acestea sunt inregistrate sub forma de imagini ~i nu se pot ~terge.Acest fapt il constatam ~i in regresia in timp a omului carnal sub hipnoza, cand acesta i~idescrie cu lux de amanunte faptele din viata actual a, uitate, sau din alte vieti anterioare. Aceste date sunt relatate sub forma de imagini, omul ~i Ie descrie ca ~i cand el se prive~te pe sine de .la distanta. Dupa judecata spiritul este trimis in planul astral core.spunzator gradului sau evolutiv, de unde este trimis la reincar.

nare,atuncicand spiriteleangelicehotarascaceasta.

Judecata con~tiinlei spirituale in conceptia Religiei Cre~tine

In concept1areligiei cre~tinesufletul dup~ ce parase~te tru., pulla moarte, timp de trei zile sta in atmosfera pamantului, vizitand locul unde a rncut fapte bune ~itrupul sau lipsit de viata. A treia zi, dupa ce se inmormanteaza mortul, sufletul se prezinHiin fata lui Dumnezeu, de unde este condus de ingeri in Rai. Aceasta viziHiin Rai se face timp de 6 zile. In a 9-a zi dupa despartirea de trup, sufletul urea din nou in fata lui Dumnezeu, dupa care acesta il trimite sa viziteze ladul. Dupa 40 d.ezile de la moarte, sufletul urea pentru a treia. oarii in fata lui Dumnezeu, cand are loc judecata particulara. 82
.1 - - - -.J

In unna acestei judediti este hotanlt locul unde este trimis sufletul. '

De semnalat ca putrefactia corpului incepe in a 9-a zi dupa moarte, in afara inimii care ramane intacta, ea descompunan-

du-sein a 40-a zi dupamoarte.

Judecata sufletului se face trecand succesiv prin 24 de tribunale, numite varni cere~ti. Judecata'sufletului se face in fata lui Iisus Hristos, ge fata' afHindu-sespirite bune, angelice ~i spirite rele, satanice. lata care sunt cele 24 de varni ale vazduhului: la prima vama se judeca pacatele savar~ite prin cuvant; la a doua vama se judeca pacatele 'savar~iteprin minciuna; la a treia vama se judeca pacatele savar~ite prin calomnie; la a patra vama se judeca pacatele savar~ite prin lacomie; la a cincia vama se judeca pacatele savar~ite prin lenevie; la a ~aseavama se judeca pacatele savar~ite prin furt; , la a ~apteavama sejudeca pacatele savar~iteprin avaritie ~i
I

iubirede argint;

la a opta vama se judeca pacatele savar~ite prin camatiirie; la a zecea vama sejudeca pacatele savar~iteprin mandrie ~i ambitie; la a 12-a vama, se judeca pacatele savar~ite prin manie; la a 13-a vama, se judeca pacatele savar~iteprin razbunari; l~ a 14-a vama, se judeca pacatele savar~ite prin ucidere; la a 15-a vama, se judeca pacatele savar~ite prin magie, vrajitorie, fannece ~i spiritism; I la a 16-a vama, se judeca pacatele sayar~ite prin necuratire, I dorinte necurate ~iiubiri pasionale neunite prin casatorie legitima, adulterul; la a 17-a vama, se judeca pacatele savar~ite prin sodomie; la a 18-a vama, se judeca pacatele savar~ite prin incest; la a 19-a vama, se judeca pacatele savar~ite prin erezi~, falselor rationamente asupra religiei, hulirea ~iblasfemia; la a 20-a vama, se judeca pacatele savat~ite prin nemilos,tiviri $i c11lzimi;
83

--,.

..

...

...-

. l~a 21-a varna,se judeca pacatelesav~ite prin slujiri de Idoh; .

la a 22-a .varna,sejudeca pacatele sav~ite prin sulerneniri ~i slutirii fetelor; la a 23-a varna, se judeca pacatele sav~ite prin fumat; la a 24-a varna, se judeca pacatele sav~ite prin sirnonie ~i curnparare eu bani a treptelor ierarhice preote~ti. Trecerea prin aceste varni, are loc in a 3-a zi dupa moarte. Poporul rnai nurne~te aceste varni, punti. Atunci cand mortul este condus spre inrnormantare pe drumul pe care il parcurge carul rnortuar, se a~aza aceste punti, cu ~temuturi, panza, un vas-cu vin, paine ~i lurnanari, peste care trebuie sa treaca eo~ciugul ~i c~r preotului sa citeasca 24 de evanghelii, ectenii ~i blagoslovenii pentru u~urarea sufletului celui mort :?itrecerea lui rnai u~oara peste aceste 24 de varni. Sufletele care nu s~aufiicutvinovate de pacatele celor 24 de

varni acelea nu vor fi oprite la toate acestea, iar pruncii, cu- 'I
,vio:?ii,rnartirii ~i altii care n-au pacatuit de loc, nu se vor opri ~I la nici 0 varna. Judecata particulara in conceptia religiei cre:?tine,se face de ' insu:?iIisus Hristos. Pentru aceasta El are de fata pe de 0 parte
, 1

-spiritele angelice, iar pe de alta parte de spiritele satanice; pri- .

rnele arata faptelebune ale omului parnantean, iar cele satanice, arata faptele ~igandurile lai rele. Toate aceste fapte se prezinta in~~
,

.~

in fata acestei instante prin irnaginile vietii care se deruleaza ~ . ,

Daca predornina faptele bune, sufletul ornului este dus in Rai, iar daea predornina cele rele, este condus iit lad (Luca XVI -22). Ca aceasta judecata are loc imediat dupa moarte, ve-

dern ~idin euvintele lui Iisus Hristos catre talharul de pe cruce. \ "Astazi vei fi irnpreuna cu mine in rai" (Luca XXIl-43), iar ; apostolul Pavel spune cuvintele "Randuit este oamenilor 0 data sa rnoara, iar'dupa aceia judecata" (~ei IX-27). Desprejudecata particulara a sufletUblr,vorbe~te~iTertulian care spune ca "Sufletul pacatosului dupa moorte, eel dintai trebuie sa incerce judecata lui Dumnezeu". Faptul ea judeeata' .

84

particulara 0 face lisus Hristos ~i nu Dumnezeu, este scnsa de loan (X-22) care spune "Tatal nu judeea pe nimeni, ei toatii judecata a dat-o fiului".

Judecata spiritului in conceplia Egiptului antic In Egiptul Antic, ca ~i in Grecia antica au existat cele m~i importante temple de initiere. Aceasta se explica prin faptul ca in acea perioada s-au reincamat in aceste regiuni geografiee mari spirite plecate din planurile superioare ale astralului care luasera contact cu cele mai inalte spirite divine. Este sufieient sa amintim ca in aceastiiperioada s-a eonstruit Marea Piramida . ~i ~finxul din Giseh, ale earor mistere nu au fost dese~!rnte mca. Egiptenii cuno~teau alcatuirea fiintei umane, din punet de vedere ocult. Ei euno~teau ea spiritul eliberat de trup se inalta spre planul astral ~i devine nemuritor. Aceastii eoneeptie despre viata ~imoarte 0 gasim bine expusa de Empedpcles. Dupa
I

moarte~ entitateave~niea~i.nemuritoare din om, se desprinde


de corpul fizic ~ise prezintii peRtrujudecatii in fata lui ISIRIS, care in conceptia religioasa a Egiptului antic, reprezintii Spiritul SupremoAcesta era asistat de 42 de judecatori ~idaea eonsideram ca spiritul mortului ~i-a:marturisit paeatele ~i nu este considerat vinovat, el va trece in imparatia lui QSIRIS, fiind I considerat un spirit desavar~it. Ei eonsiderau ca spiritul omului este 0 piirticica din OSIRIS, ~a eum religia ere~tinaeonsidera ca spiritul este Scanteia Dumnezeiasca in om, dar pentru ca spiritul omului sa patrunda in imparatia lui OSIRIS, omul pamantean trebuie sa aiba 0 viata desavar~itii. $i ei ~tiauca spiritul plecat din divinitate este invaluit prin puterea naturii pamante~ti. Aceastii natura pamanteasca a oamenilor, trebuie sa se descompuna in monnant pentru ca natura superioanl a spiritului sa se poate elibera. in templele de ini85

tiere din Egiptul Antic se urmarea tocmai acest aspect, eliberarea spiritului de corpul fizic in timpul vietii omului. Conform doctrinei oculte egiptene,judecata sufletului dupa moarte se tacea prin cantarirea inimii. Aceasta avea ca suport, ideea ca in inima este cantonat sufletul in timpul vietii.

Modifidjrile con~tiinlei umane sub acliunea drogurilor Con~tiintaomului este vazuta de Williamm J.ames,ca pe un curent continuu, un fel de monolog interior,totdeauna prezent in mintea omului. Dupa conceptia lui, in con~tiintasunt implicati doi factori: informatia senzoriala, pe care 0 primim prin organele de simt ~i emotiile interioare care determina modificari in con~tiinta. Dad se suprima informatia senzoriala apar in con~tiinta, . doua efecte diferite, fie 0 stare cu un nivel mai adanc de con~tiinta, a~acum se intampIa in meditatie, cand con~tiinta omului poate ascede in con~tiinta cosmica, fie 0 stare opusa, de pierdere totala a personalitatii, cu aparitia de halucinatii ~itulburari

marcateale acesteia.

..

Con~tiin1a spirituala sufera modificari marcate, sub aCliunea drogurilor. Aceste droguri, pentru ca aclioneaza asupra psihicului se numesc droguri psihogene. 1.Nicotina - drogul activ din ligari ~i tutun, blocheaza mesajele nervoase la nive1ulplacii terminale motorii, astfel ca mesajul de ia cr~ierspre mu~chi,ajunge doar partial. Nicotina duce la 0 stare de.letargie ~i de cre~tere a gradului de oboseala. 2. Alcoolul, este un sedativ, aClionandprin inhibarea receptorilor de noradrenalina din creier. Se produce 0 somnolenla ~i o sddere a vitezei de reaclie la informalia senzoriala primita. Este un drog amnestic. Sub influen1aalcoolului, omul uita de grijile reale. Consumul constant de a1cooI, toce~te memoria, a1coolul modifidi 86

?on~tiinta ~~in distrugerea eapaeitatii de judeeata, el inhiba Judecata cntIdi. De semnalat faptul di daca un om In stare de ebrietate face o actiune, el 0,uita In star~ de trezire, dar ~i-o reaminte~te daca se ImbaHi din nou, daz!d dovada ca exista doua con~tiinte distinete la aceea~i persoana, una In stare de trezire ~i alta In stare
de betie. l'

3. Cofeina, actioneaza direct asupra sistemului nervos ~entral, marind nivelul alertei autonome. Utilizarea masiva ~iprelungita poate produce un efect epuizant, poate produce un somn agitat sau insomnie, nervozitate, iritabilitate ~ianxietate.
.

4: Excitantelede tipul amfetaminelorsunt exeitanteputernice, ele duc la prelungirea rezistentei ~i atentiei, conduc un sentiment de Incredere sociala. Un consum prelungit, duee la o slabire fiziea ~i la tulburari psihologice. 5. Cocaina este un excitant, ea da 0 senzatie de euforie ~i0 cre~tere a eq.ergiei,dar un consum prelungit duce la 0 slabire fiziea, nervoasa $i 0 distorsionare a imaginii asupra realitatii.

activitatea sistemului nervos autonom, producand calmarea. Acestea pot produce un somn adanc sau chiar inton1?tienta. I 7. Narcoticele produc somnul1?i incon~tienta. Morfina 1?i heroina sunt cele mai puternice, ele produe 0 stare de euforie cand sunt consumate prima data, 0 senzatie de ferieire ~ibunastare, care Incurajeaza persoana sa Ie consume din nou, duciind la dependenta, apare apoi 0 obi~nuinta fiziea, fiind necesare doze din ce In ce mai mari. 8. Halucinogenele, produc modificari directe ale starii de con~tiinta, cauzand halucinatii sau amplificari ale perceptiei senzoriale. Mescalina, Psilocibina 1?i LSD (dietilamida acidului lizergic) au 0 structura chimica similara eu cea a neurotransmitatoruhii natural numit serotonina. Aeestea produc modificari importante de eon~tiintaprin deta~areacorpului astral ~ia spiritului care traiesc In aceasta situatie, oexperienta astrala, cu viziuni ale lumii, aflate In planul Iastral, care Ii confera 0 stare de fericire spirituala. . 87

6. Sedative Iede tipuldiazepamului~iclorpromazinei, sting

--.

.-- -..

---

------

Evolufia con~tiinfeispirituale

SpirituaJitstea omului. va cre~teatuncicandel va incepesa I nu mai fie~trasde pHicerile materiei~i Wva cauta fericirea in. .
trairea spirituaHia Eului sau, fiind caIauzit in efemera lui viata pamanteasdi de cerintele moralei divine, care ar putea fisintetizate astfel; sa se teama de numele lui Dumnezeu, sa judece toate faptele cu dreptate, nu de dragul rec6mpensei, sa dea 0 haina celor goi ~i paine celor flamanzi, sa aibe mila de orfani ~i vaduve, sa eaute adevarul,. sa aibe dragoste ~i blandete in inimii, astfel con~tiintaspirituala se va inalta treapta cu treapta pe calea dezvoltiirii ~i ascensiunii in foqa sufletului va avea 0 . influenta cu mult mai mare asupra trupului omului. Prin spiri.tualizareasa, omul i~i va schimba destinul, i~i va

echilibraKarma~ii~iva'intrerupeciclulreincamarilor. . Spiritul va domina materia, putand-o asocia, realcatui ~i .ureadupacumdore~te. Aceststadiude dezvoltare,va fi atunci
cand intuitia-instinct se va dezvolta in egala masura cu inte-

ligenta. : Co~tiinta spiritualai~iva dezvoltadarurileintuitiv-oculte :


~imagice dici in spirit, intuitie ~i instinct se afla evolutia ome-

nirii. Se va produceun triumfal spirituluiasupramateriei.


Atributele omului spiritualizatsunt: iubirea, altruismul,mila,

jertfa ~iaboegatiade sine.

Stadiul evoluat al con~tiintei spirituale Upansky 0 nume~te J con~tiinta obiectiva prin care putem cunoa~te adevarul deplin despre orice, putem studia lucrurile in ele insele, ~i lumea a~a eum este ea. Acel~i autor, avand drept criteriu tot con~tiinta,imparte oameDiiastfel: 1. omul fizic, este omulln care centrul motor ~i cel instinctiv domina intelectualul ~i emotionalul;
88

- .------

predommant fata de centrele intelectuale motor ~i instinctiv; 3. omul intelectual, este omul in care centruI intelectual predomina fata de cel emotional, motor ~i instinctiv. Numai aceste prime trei categorii sunt intalnite in omul obi~nuit. 4..In afara de aceste categorii exista ~i alte categorii supe,rioare dar acestea se obtin numai poo autocunoa~tere, astfel este con~tiintain care functiile ~i centru omului sunt mult mai

2. omulemotional,esle omulin careceutruIemotionalesle

echilibrate. .5. 0 con~tiinta imediatsuperioara-este con~tiinta de sine,el


.

se deosebe~tede omul obi~nuit,deoarece in el deja functioneaza unul din centri sup"eriori~i are multe functii ~i puteri pe care oamenii citati mai inainte nu Ie au. 6. 0 con~tiintaa spiritului superioara este co~tiinta obiectiva. El are mult mai multe posibilitati ~i puteri, dincolo de capacitatea de intelegere a unui om obi~nuit. 7. 0 ultima evolutie a cori~tiinteispirituale, este cea in care omul are un Eu permanent ~i 0 vointii libera. EI i~i poate conI

trolatoatestarilede ~inu maipoatepierdenimicdin ceea ce a dobandit. con~tiintii


Fiecarei din aceste con~tiintespirituale, din punct de vedere al credintelor religioase, ii corespunde un anumit concept religios. Astfel primei categorii ii corespund toate formele de feti~ism, celei de a doua categorii ii corespunde 0 religie emo-

tionala,aici gasimcele mai primitiveformede.intoleranta~i


persecutie. Con~tiintei spirituale Dr.3 ii corespunde 0 religie teoretica scolastica, plina de argumente privind cuvintele, formele ~iritualurile. Con~tiinteispirituale Dr.4 ii corespunde religia omului ce depune eforturi pentru autodezvoltare, celui de al 5-lea ii corespunde religia unui om care a atins unitatea sa

-poatasa cunoascamultelucruripe care ceilaltioameninu pot nici sa Ie vada, nici sa Ie cunoasca. Ultimele doua categorii, Ie corespunde 0 religie pe care
l
I

omul pamantean inca nu a atins-o.


89

- ---

- -. - * -* -- -- . -. -

-. --

.-------

PersonaJitatea omului atribut al spiritului

Fieca~e. om are 0 personalitate unica care este compusa din-

tr-o multI me de caracteristicidiferite,careramanstabile0 pe- \


rioada mare de timp. I
I

Freudconsideraca personalitateaumana este compusadin


trei: sinele, eul ~i supraeul. Sinele se manifesta numai pc;: baza principiilor placerii, el

continepulsiunile~iinstinctele.

. .

Eul, se manifesta pe principiul realitatii ~iincearca sa satis-

faca solicitarilesinelui,in raportcu realitatea..


Supraeul este ca un piirinteinterior, care indica omului ce ar

trebui~ice uu ar trebuisa faca,continandtoate ideile,datoriile .


~iresponsabilitatile individului ca parte a atributiilor sociale. -

Sinele~isupraeulse amiin incon~tient.

Freud explica originile personalitatii prin conceptul de libido pe care I-a considerat 0 energie vitala generala motivanta

~iel consideralibidoulde natUraesentialmentesexuala.Critica care i-a fost adusa a fost aceia ca daca se poate explica aproape orice dupa consumarea evenimentelor, nu se poate fo-

;
.

losi pentrua prezicece se poateintampla.0 alta criticaadusa j teorieilui Rreud,este ca subiectiistudiatide el, au fostnumai ., femei~iacesteade conditiemedie. .
..

Dupa Eysenck, exista trei dimensiuni esentiale ale personalitatii, acestea sunt:'EXTRAVERSIUNEA, NEVROZISMUL ~iPSIHOZA ~ialti factori secundari ca: dinamismul, sociabilitatea, disponibilitatea de asumare a riscurilor, impulsivitatea, expresivitatea,chibzuinta ~iresponsabilitatea,respectul de sine,. bucuria, teama, obsesivitatea, autonomia, ipohondria ~i vinovatia. Un rol important in determinarea personalitatii il are forma. tiunea reticulara activatoare ascendenta din trunchiul cerebral, care se comporta ca un comutator, ce inchide sau deschide transmiterea'mesajelor interne ditre scoaqa. 90

--

--

-- --

-- ---

Baza biologidi a nevrozei dupa Eysenck ar fi determinata de sistemullimbic din creier, care determina modalitati diferite de functionare a sistemului nervos autonom fata de evenimentele stresante. Psihoza, dupa acela~iautor a fost determinata de cantita~ea de hormoni androgeni pe care ii produce organismul. Modelul de personalitate al Jui Eysenck. I. Personalitatea coleridi: activ optimist impulsiv schimbator agreslv
ViOl

II. Personalitatea me1ancolica:

extrem de sensibil capricios nelini~tit rigid

sobru

III. Personalitatea flegmatidi:

IV. Personalitatea sanghina:

pesimist rezervat nesociabil tacut calm echilibrat slgur . . cohtrolat pa~mc ganditor grijuliu paslv .sociabil prietenos flecar' sensibil non~alant energlc

91

lipsit de griji autoritar Factori de personaIitate dupa ~ria CATTELL: rezervat; .sigur de sine; mai putin inteligent; conservator; sentimental, dependent de grup docil necontrolat, serios relaxat, expeditiv, timid, dur, increzator, practic, direct. sau factori de persooaIitate opu~i acestora adip: sociabil-anxios inteligent-ingrijorat stabil emotional-autonom autoritar-controlat non~alant-incordat con~tiin.cios
aventuros . sensibil suspicios fantezist viclean

comportamentul individului, suot factori spirituali. ' Spiritele ce sunt trimise spre reincarnare sunt diferite, fata

Ace~tifactori esentiali de personalitatecare influenteaza I


.I

de altele,cacinu toate au acela~icapitalde cuno~tinte acumu. late,uneleau un mllnarredusde vieti anterioare,alteleun nu- I
mar mai mare, unele sunt evoluate, altele mai putin evoluate. In afara de acest capitol spiritual acumulat prin experientele vietilor anterioare un rol important in formarea personalitatii umane, II au radiatiile astrale ale sistemului nostru solar i al constelatiilor astrale ce formeaza cercul zodiacal.

92
-------

Continuarea con~tiinfei spirituale dupa moarte, dovedita 'prin spiritism Persistenta con~tiinteispirituale dupa moartea corpului fizic se poate dovedi ~i prin comunicarile spiritului luiFrederick Myers. Acesta in timpul vietii a su~tinutideea continuarii vietii spiritului dupa moarte ~i a scris chiar 0 carte care trateaza aceasta tema "Personalitatea umana ~isupravietuirea ei". Dupa moarte acesta a transmis mai multor mediumi, in scriere automata aflati la distanta unul de altul, co.municarisub forma de mesaje fragmentate, care numai dupa ce au putut fi puse cap la cap, Ii s-a deslu~it intelesu~. El a transmis mesajele in acest fel, pentru a nu se incrimina actiunea oamenilor in mod telepatic mediumilor. Acest spirit a transmis mesaje timp de 30 de ani, astfel putandu-se scrie peste 2000 de pagini de scriere automata. Cele mai multe comunicari au fost fiicute prin mediumul Geraldine Commings. EI a descris 7 trepte de existenta ale con~tiintei spiritului in lumea astrala. Prima treapta este descrisa ca fiind imediat dupa moarte dind are loc desprinderea spiritului ~icorpului astral de corpul fizic, a doua treapta urmeaza primei ~i a fost numita de acesta treapta intermediara. Celelalte trepte sunt denumite de el sfera iluziei, sfera culorii, sfera de flacari, sfera lumii ~ietemitatea. Ultimele 2 sfere sunt in imediata apropiere a sferei creatiei.

Desprinderea co~tiin/ei spiritului in stare de somn Se ~tieca in somn, spiritul omului, invelit in perispirit, parai se~te corpul IIZic~i calatore~tein lumea spiritelor. Persistenta I 93 I j

. .- ~---

personalWitiicon~tiinteiindividului in stare de somn a fost dovedita de yoghinul Swami Rama, acesta aflandu-se in somn profund cand electroencefalograma nu mai inregistra nici 0 activitate mintala, dupa ce a fost t~ezitdin somn, a relatat toate discutiile purtate intre oamenii ce se aflau in laboratorul de cercetari ~tiintificede la Institutul Menninger din America. Amitltirea convorbirilor dintre ei, era mafbuna decat a oricaruia dintre.ace~tia.Aceasta dovede~tepersistenta c::on~tiintei

omuluiin starede spirit liber,aflat in stareade somn. .

Descoperirea vielilor trecute


Con~tiinta spirituala a omului in viata, este 0 veriga din lantul con~tiintei sale spirituale cosmice. Acest lant este for. mat din vietile trecute pe care le-a avut omul de-a lungul tuturor existentelor sale pamante~ti. in con~t1inta cosmica a omului sunt intiparite toate amintirile vietilor sale, toate suferintele ~i toate implinirile, toate [aptelebune ~i rele savar~ite. Actuala viata pamanteasdi a spiritului are scopul sa achite Karma din ultima no astra viafii ~isa echilibreze prin fapte conforme cu morala divina. De~i in subcon~tientul omului se afla prezenta con~tiinta lui cosmicii, ea nu este cunoscuta de om in viata lui pamanteasca, aceasta nu este con$tientizata pentru a-i lasa omulul 0 libertate .de actiune deplina tara resentimente ~i remu~cari, tara a fi obsedat in permanenta de mustrarea de con~tiinta pentru anumite fapte spvar~ite. Aceasta acfiune a omului in viata, reprezinta ceea ce ~tiinta spirituala 0 denume~te cu termenul de "liber aribitru" prin care omul este pe deplin liber sa faca fapte bune sau fapte rele, dupa cum este influentat de spiritele bune sau

de spiritele rele.

Existenta sa de zi cu zi este determinata de destinul sau prestabilit, detenninat de influentele astrale asupra spiritului I sau ~i hotarat de spiritele angelice. . I J I 94 I I J

I.

I'

D ar ch lar d acaomu I nu este in mod normal con~tient de vietile sale anterioare, elle poate descoperi prin anumite practici care 11 pun in legatura directa cu subcon~tieniullui, unde se afla Eul sau superior, Aceasta este partea cea rnai inteleapta ~i cea mai cunoscatoare din o~, care ~tietotul despre el. EI este eel care ne protejeaza ~ine indmm,a zi de zi, pe plan fizic $i pe plan spiritual. Devenind con~tient de' Eul tau superior, i~i deschide calea cunoa~teriiinterioare ~ia adeviirului,i~imare~tenivelul de cul1oa~tere~ide con~tiinta. Toate greutatile vietii, toate incercarile ei, pot fi rezolvat de r Eul tau superior,daca re~e~ti sa-ti deschizidrumul catre el, caci el este profesorul ~i indrumatorul tau permanent. DQbandindintelegere din experientele traite, devii con~tient de adevarul tau, iar cunoscand adevarul,poti avansa spre noi niveluri de intelegere. Cunoscand Eul tau superior poti sa devii con~tientde reactiiledin prezent, fata de evenimentele din trecut, explicand legaturile dintre evenimentele altei vieti ~iviata ta actuala. El ne poate ajuta sa cunoa~tem nu numai actiunile noastre din alte I vieti dar ~iviata altei persoane din anturajul nostru. To.ateaces\ tea Ie putem descoperi prin meditatie, caci trairid con~tiintasuI fletului tau vei descoperiesenta ta insati. . . Printr-o meditatie fiicutain stare de alfa a undelor cerebrale, vei putea primi imagini ~ivei auzi ganduri pe care ti Ie ofera eul
~

'

'.

\ I .

tau interior,astfelyom putearealizacinesuntem~icu ce scop

am'venit in actuala viata, Se pot vedea imagini atat din trecutuLvietii actuale pe care Ie-am-trait cumulti ani in urma cat ~i I imagini din alte vieti anterioare, yom realiza astfel progresul pe care I-a fiicut sufletulin cadrul evolutiei sale. Toate aceste imagini nu sunt influentate de trecerea timpului, ele sunt la fel de prezente ~i de reale, ca ~i in prezent. Ne aflam intr-o situatie speciala, de~itraim fizic in prezent, avem. in acela$itimp triiiriin vietiletrecute.
95 I

pective.

Toate aceste trairi sunt mentaie, noi Ie vedem cu ochii mintii a~a cum vedem in gand amintirile pe care nu Ie-am uitat din actuala viata. spirituala, ne face sa vedem, sa auzim , sa . Con~tiintanoastra . . slmtlm ~lsa gustiim imagini din trecut ~isa triiim emotiile res.

Continu~nd meditatia, reu~im deta~area,cc1nd Wim experienta acelei vieti trecute, tara sa simtim emotiile, ca ~icc1nd evenimentele !;-arintampla unei alte persoane, in felul acesta Ie putem interpreta mult mai obiectiv. in continuarea meditatiei, se poate atinge vederea de ansamblu, cc1nd con~tiintase va situa deasupra evenimentelor din viafa trecuta la care participa, astfel va identifica motivele care au dus la acel eveniment. Se poate astfel realiza corelatia dintre faptele petrecute in trecut in triiirea actuala. In timpul acestor trairi pot apare 0 mi~carerapida a ochilof', . aceasta este 0 stare similara cu mi~careaochilor in timpul visu. lui, cand folosim ochii mentali pentru a urman scenele visului. Uneori apare.senzatiade a inghiti, care se datoreaza senzatieide profunda relaxare, corpul se poate simti foarte u~or sau foarte greu sau vibrand de energie sau sa apara 0 senzatie de plutire a con~tiintei pe deasupra corpului fizic. Este acea "vedere din astral" treapta de initiere din misterele antice pe care 0 atingeau initiatii numiHiEpifania. . Poate aparea senzatia ca treci prUitr-untunel in care lumini slabe se deplaseaza rapid, inainte ~iinapoi ~isa auzi sunete care

trecrapid pe langatine.
Aceste senzatii sunt normale ~inaturale dar nu este obligatoriu sa Ie percepi, aceasta depinde de nivelul nostru de con~ti-

inta spirituala.

Sa ne amintim din trairile co~tiintei din moartea clinica, cand foarte multi bolnavi, reveniti la viatii, descriu trecerea printr-un tunel de luminai'i perceperea celorlalte senzatii, descnse. Trairile din vietile trecute, pot fi foarte dureroase i chiar inspiiimantiitoare,pentru ca in trecut este posibiI sa fi tacut Iu96

faptelece au determinatacfualaKarma. .

cruri sau sa fi trait evenimente dureroase. Putem astfel intelege


.

Din aceasm cauza. reamintim .evenimentele ~i emotiile din vieple anterioare numai daca avem 0 pregatire corespunzatoare spiritual, ele se obtin prin meditatii profunde in aceste regresiuni pe care Eul mu suprem Ie va conduce prin tine ~iin tine. Protectia impotriva ~tirilornegative se face folosind ca proteetie lumina alba care reprezinta energia universala. Pentru aceasta trebuie sa intram in nivelul Alfa al undelor cerebrale ~i sa urcam pe curcubeu pana la ceata alba de deasupra lui aceasta reprezinm Lumina Alba Universala care este 0 vibratie de energie pozitiva ~i ajungand la aceasm lumina alba trebuie sa ne confundam in e~ cautiind sa 0 inspiram in interiorul nostru; atunci se percepe 0 vibratie in ritmul acestei energii pure ~i albe, iar co~tiinta se deschide ~i se extinde in toate directiile. Accesulla lumina alba se obtine poo imaginatia ei. .""Toateaceste experiente se fac poo "Legarea la Pamant" care te ajum sa riim3iorientat in planul fizic prezent. Aceasta se face prin atingerea unui obiect fizic de care sa ramai con~tient. Intriind in starea alfa cerebraIa, poti sa faci calatorii mentale intr-o tara in care crezi ca ai trait intr-o aImviata sau intr-o localitate spre care te simti atras sao vizitezi. Con~tiintata spirituaIa va caHOOri~i va trai evenimente ~i emotii daca-intr-adevar

au trait in acelloc. Aceste fapte Ie traie~ti fie ca participant direet, vazandu-ti imaginea ta din acel moment sau ca un observator din afara evenimentelor.

-...

Unicitatea con~tiinlei In viata obi~nuita oamenii .se considera fiinte con~tiente. Ei au 0 experi~ntacontinua a lumii exterioare ~ia lumii interioare, cu sentimente, ganduri ~iemotii. Ne.putem consideraun computer con~tientce percepe prin intermediul unei camere video. ExaminaHiintr-un anumit moment, c(jn~tiintanoastra prezinta cel putin un act mental, caruia Ii corespunde un obiect al con~tiintei, orice experienta con~tienta include obiectul 'con~tiintei , cat ~i modulin care suntem qm~tienti de.acel obiect, adica actul mental. 'Obiectul con~tiintei este ceea ce experientanoastra ne infati~eaza fiind denumit"~i obiect intentional. Con~tfinta
.

estefonnatain totalitateaei de actementale.Experientacon~ti-

intei implica cel putin un act mental care este directionat ditre . un obiect al con~tiintei. Acte mentale sunt vederea, auzul, mirosul, imaginatia, amintirea, dorinta,spaima, fericirea, supararea sau frica; dar de regula in fiecare moment, con~tiinta are mai multe acte mentale. o aWicaracteristica a experientei con~tienteeste intuitia pe care 0 avem rata de aptitudinile ~i capacitatilenoastre. Aceasta ne ajuta sa intelegem schimbarite ~i capacitatile noastre. A avea expericnta con~tientanu este acela~ilucru cu a Ie cunoa~te, a~a cum afirma Descartes, ca.ci noi Ie cunoa~tem numai atunci cand Ie intelegem clar ~i distinct, aceasta implicand atat ~11telegerea a~tului mental cat ~i a lucrului la care se'raporteaza gandurile noastre. Orice experienta individuala con~tienta se petrece numai Intr-o con~tiinta, doar 0 persoana 0 poate a:~ea~iaceasta se datore~te deosebirilor dintre spiritele noastre, de~i"maimulti oa-

menigandescla acela~iiucl1l,fiecareIIgiinde~te eu eon$tiinfa


sa proprie, care fi este specifica numai lui.
98

-Din acest motiv, experientele con~tiente aleunei persoane nu pot fi examinate la 0 aWipersoana. Stanle' de con~tiinta nu' pot fi studiate dupa legi fizice ~i chiniice. Spiritul ~i starile mentale, nu sunt divizibile, a~a cum sunt divizibile obiectele spatiale. ' Spiritul ~i t~pul sunt strans legate intre ele, noi percep~m lumea prin organele de simt, iar aceste impresii sunt transmi, ,

se spiritului.

Spiritul ~i creierul interactioneaza cauzal, fiecare il influenteaza cauzal pe celalalt, evenimentete din creier, Ie cauzeaza pe ale spiritului, prin aceste experiente percepem lucrurile, ele cauzeaza senzatia, iar senzatiile definesc starea de con~tiinta. Obiectele con~tiinteisunt cele catre care ne'poarta con~tiinta prin intermediul actului mental, procesele con~tiinteisunt tipuri de secvente de acte mentale, cum sunt asocierea libera sau giindirea rationala. Prin intuitie ne dam seama de ceea ce suntem capabili sa gandim, dar la care ne gandim acum, aceasta intuitie ne ajuta sa intelegem schimbarile din,experienta noastra. Experienta con~tientaa unui om, nu poate fi cunoscuta de ceilalti oameni. Presupuner~a ca ~i alti oameni au aceia~i experienta con~tienta,este 0 ipoteza, ei ar putea avea acelea~iexperiente con~tiente,daca s-ar afla intr-o situatiesimilaracu a noastra, prezenta atunci ciindam avut aceste experiente. Aceasmconstatare 0 putem testa observiindu-l daca actioneaza la fel cum am actionat noi in conditii similare. Cu cat testele la care ii supunem sunt mai variate ~i reactia lor este mai asemanatoare cu a noastra, cu atat afirmatiile noastre referitoare la experientele individului respectiv sunt mai indreptatite. Experienta con~tienta este un atribut exc1usival spiritului, iar spiritul, nu este spatial, caci el este lipsit de intindere ~i spatiu ~iindivizibil, de aceea starile de con~tiintanu se explica prin legi fizice ~i chimice. Spiritul este capabif sa regleze probleme complexe, sa cantareasca argumentele~isa inteleaga limbajul, el poate simti durerea ~iplacerea"po~te avea dorinte, aversiuni, nevoi ~ipoate avea emotii.

--

Dincele relatate in cuprinsul caqii s-a desprins constatarea di adevarata con~tiintiia omuluinu se afla in straturile scoartei' cerebrale, ~a cum s-ar parea.laprima vedere, ci in straturil~ subcon~tientului~iinco~tientului, care este rnspandlt in intregulorganism. in sustinerea acestei idei sunt semnificative experientele mcute de Huxley, pe "bro~te spinale" adica deca.pitate.lntre broasca decapitata ~i 0 sursa de lumina se pune 0 carte. Daca i se da un ~or impuls, broasca sare, dar nu se izbe~te de carte,caci 0 ocole~e, fie pe partea stanga, fie pe cea dreaptii.Eltrage concluzia ca exista un element psihic in broasca care persista ~i dURadecapitarea ei, deci, dupa suprimarea creierului. Ac~asta inseamna ca exista 0 con~tiintii.inco~tienta? Dar prin ce simte, sesizeaza ~i localizeaza broasca obstacolul? Cu siguranta prin corpul sau astral care invele~te tot corpul ~i care are 0 vedere ~i 0 co~tiintii a sa. Con~tiinta subcon~tientuluieste adeviirataparte con~tientii,ea emana din con~tiinta cosmica pe care 0 are spiritul in viata sa astrala. Aceasta con~tiinta este etema ~i in directa legatura cu Dumnezeu; ea i~itrage puterea ~igratia dintr-un uil.iversspiritual. In aceasta con~tiintii-incon~tiintii se afla inregistrate toate vietile anterioare ~iale vietii actuale; acolo se afla cuno~tintelepe care in actuala viata nu Ie cuno~te. Este citat cazul unei angajate la 0 casa de comert din Geneva care in hipnoza prezinta patru personalitati diferite subcon~tiente, afirmand cand ca este 0 locuitoare a planetei Marte, cand printesa indiana, cand regina Maria Antoaneta sau Cagliostro. Pentru fiecare personalitate, ea adopta manierele corespunziitoare. Cand se'manifesta eu personalitatea ei martiana, ea vorbea intr-o limba necunoscuta, cand era printesa indiana WI

.-..----

~esc~fralimba sanscrita ~iconversa cu logodnicul sau Nayaka, lar cand se prezenta ca regina Maria Antoaneta, se comporta

ca aceasta.Con~tiinta spirituluiesteun calculator,care inregistreaza amintirile din toate vietile, sub f~rma de imagini, omul fiind privit din afara. Aceste evenimente se introduc in meQ1Oria con~tiintei pe masurace ele se produc, chiar daca in actuala viata avem anumite cuno~tinte, ele nu se gasesc in con~tiinta spiritulu,i,daca el se gase~tein situatia unei vieti anterioare. Cuno~tintele din cursuI vletilor sunt fi~atepe masura timpului

produceriilor.

Personalitatile multiple prezentate de Helene Smith, se explica prin reincamarea unuia ~iaceluia~ispirit. Aceasta denota ca subcon~tientul are 0 con~tiinta tare se situeaza deasupra con~tiintei corticale. Aceasta con~tiinta a subcon~tientului se manifesta in hipnoza, in extaz, in Yoga, in meditatia transcedentala, la somnambuli sau in somn, in stare de vis. Creierul uman este numai un intermediar pe care il folose~te .con~tiintasubcon~tientuluipentru a determina con~tiintauma'na. Con~tiintasubcon~tientuluiface parte din acela~isistem comun cu con~tiintarigida a scoartei cerebrale, dar este mult mai ampla ~imai complexa, caci ea contine in plus vietile cosmice ale spiritului. In timpul starilor amintite, memoria este mult mai ampla, ea atingand maximum de extensie, ceea ce memoria normala nu 0 face niciodata, aceste con~tiintesecundare fac

un corp aparte~itraiescin afaracon~tiintei normale. .


In stan Ie de transa, la acel~i indiyid, in acela~itimp coexista doua vointe a doua actiuni distincte, una care are con~tiinta ~i alta care nu are con~tiinta, aceasta fiind atribuita unor fiinte invizibile, ceea ce vine in om in stare de spiritism, se termina totdeauna cu semnatura unei persoane moarte. In regresia in timp, prin hipnoza, cand transpunem subiectul intre perioada anterioara existentei sale ~iilfacem sa retraiasca pentru moment una dintre personalitatile sale moarte, rezulta ca amintirea Eului sau actual va disparea pentru moment ~itoate cuno~tintele acumulate posterior datei fixate prin sugestie, se produce 0 dirijare a con~tiintei,0 intreaga sinteza de fenomene
102

. ..

-....

-. -. - - . -- .

yk disp5.rea, va fi 'uitata pentI1l a tac~ foe temporM'Unei sinteze mai vechi. Personalitatea evocata'este una adev5.rata care a trait
~fe~d~pe pamant ~inu ,unaflctiva, .2i-eata prin imaginatie. Mai
m':i1t, daca apea viata, ac.ea personalitate avea 0 paraliiie, ea apare fn starea actuala a~ 'hlpnoza, d3rvadisPfu-ea dupa aceasta.
.

o rilUitimede aniiht{rireale;pe care Ie credem moaite sUIlt retraite cu lux de amanunte in noua stare de con~tiilitii;aceasfa arata ca ceea ce ~tim~oi In stare normala este nuniai 0 parte micii din ceea ce ~tiesubcon~tientul nostru. Toate aceste constatari arata faptul ca spiritul-con~tinta al omului nu are nimic comun eu corpul fizic, ca el este transcedent ~inemuritor, ca con~tiintanoastra actuala este 0 mica par-

'
I

,.

te din con~tientul nostru,atunci candne aflamIn stare de spirit astral dupa moarte. Exista un paralelism absolut Intre microcosmos ~i macrocosmos, adicaIntre om $irinivers.Ierm-hlaregnurilor In aicatuirea universului: mineral, vegetal, animal ~iuman, corespunde fortelor ce-l alcatuiesc'pe om, corpul fizic, eteric, astral ~i Eul con~tient, omul fiind un produs aiintregului univers, devine imaginea lui Dumnezeu. . Evolutia con~tiintei umane este strans corelata cu situatia sistemului solar in raport cu constelatiile astrale; se ~tie ca intregul nostru sistem solar face 0 mi~care de revolutiein univers, sub forma unei spirale, in decurs de 26 de mii de ani, dar o data la 25 de secole, con~tiintaumanii face 0 cotitura, ultima ei co.titlira.afost,acum 2500 de ani, cand a aparut Buddha. Fiecare constelatie astralii,din cele care formeaza cercrilzodiacal, determin~un anume caracter eon~tiinteiumane. Intrea,ga mi~carea sistemului solar prin cercul zodiacal se face In 26 de mii de ani ~i fiecare arc zodiacal de 30 de grade este strabatut In decurs de 2200 de ani. Aceasta este ~iRerioadacare

d~terminamodificareaprofundain con~tiinta umana.

Prin evoluiia ton~tiintei omului, acesta trebuie sa-~idea sea... ma di se trage dintr:o anumita lume .~ise poate reintoarce la ea, dad el dore~te,dici In om existii ceva efemer ~iceva divin, el nu trebuie sa se serveasca de prima stare, decat pentru a dez103

volta pe.cea'de-a doua;'pen~ aceasta cQn~tiinta umana trebuie sa se debaraseze de conceptia materialism asupra lumii, ,care crede ca nu existadedit mateJ;ia:~ica trebuie sa profitam 'elt mai mult de tentatiile acesteia. Astfel.ne dam seama ca tnateria este energia in forma ei cea mai inalm ~i cea mai suqtila. Materia este spiritul care coboara ~i se degradeaza, iar spiritul este materia carese inalta ~i se,innobileaza. De~i spiritul sau viata se afla in tot ce este materie, el exism ~iseparat de materie sau in afara materiei manifestata in forma vizibila. ,Procesul de cre~tere ~i evolutie a con~tiintei omului cu etapele sale de dezvoltare, se poate asemanacu procesul de cre~tere al unui individ. Singura deosebire este ca pe dind con~tiinta omului se;formeaza'in mai multe vieti pamante~ti~ivieti astraIe,procesul de cre~tereal unui individ atinge maturitatea intr-un' timp extrem de scurt, numai in timpul unei vieti paIi1ante~ti. Candsufletul ajunge la 0 evolutie spirituala superioara, el incepe sa dispuna in~r-omai mare masura "de libeIiIl arbitru" iIi
ceeace prive~tealegereatimpuluifizicin care se va reincarna;

el i~i alege viitorii parinti in a~a fel incat sa pastrez~ cu ei 0 legatura din trecut sau fiindca vede in ei, posibilitatea de a mo~teniunele calitati pe care Ie considera de dorit ~iutile. Aceasta inseamnaca un spirit superior i~i alege familia ~i mediul in care el dore~te sa se nasca. Con~tiintaomului se formeaza de-a lungul mai multor reincarnari succesive, ca barbat ~iapoi ca femeie ~iinvers; anumite lectii de viata nu pot fi invatate decat ducandu-~i viata ca femeie, iar altele ducandu-~i viata ca barbat, prin care sufletul obtine calitatea intelegerii depline. 0 atractie irezistibila dintre oamenii care se intiilnesc pentru prima dam, nu poate fi explicarn decat daca s-au cunoscut candva jntr-o aIm viata anterioaril, cand au fost prieteni apropiati, intimi sau in mai multe incarnari. Aceasm legatura a ramas inregistramin con~tiinta-suflet a spiritului; ~a se poate explica dragostea la prima vedere sau cazuri~e de lesbienism sau homosexualitate, caci nu farnlecul s.auatractia sexuala explic8 marea pasiune. Tot astfcl se explica ~i aversiw1ilaimediate dintre indivizi.
1'04

,(

Reincarnarea explidi sentimentele de iubire ~i urn dintre oa-

meni, .precum ~i diverse fobii care se datoresc conservarii in subcon~tienta menioriei unor intamplari dureroase dintr"-o viata anterioara legate de moqi tragice,prin inecare, prin ardere, prin caderi de la inaltIme,prin sufocare sau alte imprejurari ne... fericite. Aceasta se datore~te faptului ca con~tiinta-spiritpastreaza memoria tuturor experientelor sale de-a lungul tuturor incamarilor. Persistenta con~tiinteiEului dupa moarte confirma faptul ca aceasta este determinata de altcineva ~i nu de cehilele cerebrale, care cu fiecare n~tere succesiva, trebuie sa formeze un creier nou, care nu are 0 continuitate de la 0 viata la alta. Nu acela~i lucru se inmmpla cu sufletul, in cazul acesta nu exism o intrerupere a lui ~i astfel memoria romane intacta, aceasta . inseamna ca gandul nu este produsul creierului. Formele gandurilor pot fi vazute in ceea ce a fost numit "spatiul mental" de catre clarvazatori, iar pe de alta parte, gandurile au PJItutsa fie imortalizate pe pelicule fotografice, care redau imaginile exprimate prin gand. Gandurile intarite prin vointa, pot dura mai mult, avand influenta asupra subco~tientului, ~a se explica actiunea blestemelor. Am vazut ca in timpul somnului con~tiinta flzica se retrage temporar ~a cum la moarte ea se retrage permanent Fiziologiaa putut da 0 explicatiefenomenuluimoqii, dar nu a putut explica satisrncator fenomenul somnului; pe de aImparte omul i~i poate transferaco~tiinta din corpul fizic in corpul astral, putiind calatori cu ea oriunde dore~te. EI poate caUitoricu acest corp subtil, in timp ce corpullui fizic se afla la mii de {plometridepartare. Cu acest corp subtil un clarvaza-

torpoate purtadiscutiica ~icandacesta,ar fi in carne~ioase.


Invatatura ezoterica propaga puterea spiritului pe care se cre~tina, islamica, hindusa' sau budista. EI este 0 divinitate a vietii absolute, totalitatea tuturor energiilor din univers, a energiei vietHin~i~i,a iubirii, 0 inteligenta a experientei active ~ia ceea ce determina influenta reciproca dintre cele vazute ~icele 105 -- ---

bazeaza toate religiile, caci Dumnezeu nu este 0 div~nitate.

n~\lazut~. ~ce~$,t~ :diviJ1~tate' y.F1fi recun91?c*~

cendenta, cat ~l ca Imanenta..


, ,,'

~tat ca tra'1&:<,' ',',,'


!;;.,I

",

,,'

'

,,

",,', '

"

Suntem 0 particidi,d~. spat\~,~i ~.and devenitn in~exclusiv.i: ~t~ co~~tiepti de no) in$in~;..cade aceasta.paqic~ca,ne,~epar~m (1~~:''patlUl glob~l, qarei!i ii,QPUI!em,imaginea entitatii noa.stre dlst.mcte. Omul nu vede d~cat ceea,c~s;ubconti,e,~tulnostru
'

pro~~cteaz~in,~patiul PostJ1q~op~tieI1i ~im~ntalfcare contine

'

toateexpenentelepe care Ie avemde la'viata. finitulFiintei.


-,

'
J

Mibardele de contiinte spirituale forme&za0 unica con~tiinta spirituala cosmidi i fiecare r~prezintiio energie vie, In inOmui este reprezentat de trei centri principali: corpul fizic care reprezinta centrulgravitatii an~ambiuluimateriei fizice ~i

.
,

alte douacorpuri,care (intre ele'existand0 difcrentade frec.

in exterior; aceste doua centre sunt - unul eel psihic ~ieel men~tal -- adidi corpul astral ~i Eul personal. Eul este entitatea din - subcon~tientulnostru care face legatura <:fintre doua lumi, aceea a celei in care traim pe pamant ~icea pe care 0 yom traim dupa moarte. ,'Fiecare dintre noi poam in el adevarullui ~iinainte de,toate ade"arul fiintei lui, caci existam simultan in doua lumi, una a personajului nostru fizic ~ipsihic careeste discontinuu ~ilimitaUn spatiu ~itimp, la care participam eu totii prin tiinta noastea IlGm,uritdare. . '

venta$i intensitate vibratorie) satuteaza 'corpu~fizic ~iiradiaza

, Spiritul'uman
,

este pelerinul

care Jraverseaza

emul de la
'

crearea lui ~i pana.l,a omuldin zilelenoastr~. Umanitatea in spatiu ~i timp exprima 0 realitate de ordin

cosmic,in care ,omulluat ca individ repr~zinHiun graunte de nisip, ~picatura;de ~pa:~iifluviulviet.U creme: ' _ ,.. . , Resimtim Existenta ca Esen~iia tuturor vietilorparticulare,
in ea secondenseaza clipele tmite ~e timpu!ui. Pentru a realiza acest adevM, singura evolutie care poatc avea loe este aceea a con~tiintei. Contiinta es.te sursa ~uturor.manife~tiirilor ~iper.ceptiilor noastre, ea este de origin~ cqs.midi? iar con~ti4Ita omului pamantean este nllmai 0 piirticica, 9in, con$tiinta~ceilli om 106

_0i
~-

0_ _0- ___---

-afun.ci cand ac~as~ deyine asttaIa:'Intte pamant, care reprezinta patna corpulm fiZlC~l cer, care repj-~zintapatria spiritului, se d~sfa~o~di.la infinit vietile noastre'pamante~ti, care au ovechime de'aprmdmativ3 ri1ilioane-defuIidela "aparitiaomUilii. ~,'Unicul'izvor 'ai'Universului. este' con$tiinta spirituala'cosmicii; cacdn om -seexprimii.in:mod-egal doua voci,una este vocea.petsoanei ,umane ~i altal.esteVoceafiinteiJuniversale. Spiritul este coi1~tiinta, este viata, i1i(eligenta~idragoste; in viata fizidi el traie~te un' moment al con~tiintei cosmice in sanul con~tiinteiumane. Omul este unpunct de convergenta al celor doua niveluri ale maturarii con~tiintei;in oin ate loc iIicruci~area~iintalnirea drumllrilor, unirea susului cu josul, adica a con~tiinteiomului din astral, de dupa m9arte, care este amplii ~i complexa ~i cea a omului intrupat, care este limitata in timp ~i spatiu. Omui este 0 punte de treeere peste abis intre doua dimensiuni ale fiintei, este locul de jonctiune a doua lumi de con~tiinte, una limitata de timp ~i spatiu ~i alta nelimitata, el -este0 veriga intre doua infinituri, infinitul mare al con~tiintelorcosmice ~i infinitul mic al con~tiintelor omului fizic. . , " Eul nostru psihologic cares-a format ~is-a dezvoltat in noi, dotandu-se cu 0 autonomie, perIi1itecon~tiintei cosmice sa ia com~nda Eului nostru instinctual, ridicandu-Ila nivelul unei con~tiinteuniversale,cand va cunoa~te interdependenta totaia a fiintelor ~i lucrurilor in sanul energiei universale, de unde emaria Intreaga 'Viata~ Spiritul hostru"nu se limite~ Ia con~ti-. inta valorilor rationale, caci ele reprezinta numai 0 parte din tot. Con~tiintaspirituaia se afla in interioritatea noastra cea mai profunda. Pentru aceasta ~i fimta care este in om trebuie sa se trezeasca,astfel un nou domeniu al perceP'tiei'se'deschide,acela al iilhlitiei, diciintuitia izvonl$te din tiicerea interioara a subcon~tientuluiunde se gase~tecon~tiinta noastra spirituala. S-a putut constata din relatarile facute pana acum ca con$tiinta este inexplicabWi pentru conceptiile materialiste, caci acestea mi pot explica actiunea gandirii, care are un scop ~i 0 dorinta.Con~tiinta este aceea care programeaza creierul omuw:z

lui, nu esteprodusUlacestuia;.pentro cii,con~tiintaeste transmi- ,


sibila de la un corp fizie-Ia altul~..cum seJntampla in fenomenele de dedu~lare ~i'de posedare. . '. Con~tiinta este 0 ~cn~_~esint~~ a psihicului.uman.,deter- . . ,
. ."'".,\P~~' ,'#.'

minand acumuliirile.expenentelotdin'vieple. noastre fizice ce.1 se inregistreazi. in spiritul DOStnl, acest computer.de energie 'Pe care divinitatea it trimite in viafcifizica pentru 0 noua experienta.in scopul purificarii ~i evolupei salespirit;Uale. Fiecaredintre noi poate.intrain comunicarecuEul sau atunci cand in urma proceselor de meditape se atinge aceasta stare ne:' gativa, in care nu mai reactionam la nid un fel de stimul exterior, care sa influenteze organele noastre de simt; astfel putem vedea amintiri din actuala viata sau evenimente din vietile

noastreanterioare.

'

Printr-o meditatie succesiva asupra celor ~apte CHAKRE de absorbtie eterica ~iastrala, con~tiintaspirituala poate fi eliberata din inchisoarea corpului fizic; sa capete 0 autopomie ~i transcendenta fata de timp ~i sa urce in con~tiinta cosmica. Actionand asupra celei de-a 7-aCHAKRE, care se gase$te in cre~tetulcapului, con~tiintaomului urcandu-se in astral se contope~tecu con~tiintaastrala a acelui om cu supracon~tiinta lui, care cuprinde'amintirile din toate vietile lui pamante!lti; in aceasta stare se percepe auzul ~ivederea astrala.
.
~.' I

.'

..

j' -"::;!t J

. r-.....

t '~'.

1 r ;.,L.' - .