Sunteți pe pagina 1din 2

Contract de donatie Municipiul Chisinau, Republica Moldova Douazeci si sae iunie, anul doua mii douasprezece Subsemnatii: BICU

VLADIMIR, a.n. 10.0.1958, c/p 0981002023559, BI nr. A 01066074, eliberat de of. 1, la 29.01.2003, domiciliat in mun. Chisinau, str. Frumoasa 7 si BICU NATALIA, a.n. 06.11.1957, c/p 09810020235560, BI nr. A 88046271, eliberat de of. 88 la 27.05.2004, domiciliata in mun. Chisinau, sos. Hincesti nr. 55/3, ap. 125 si BICU CORNEL, a.n. 20.07.987, c/p 2004001030574, BI nr. A 01139171, eliberat de of. 1, la 11.06.2012, domicilit in mun. Chisinau, sos. Hincesti nr. 55/3, ap. 125, am incheiat prezentul contract despre urmatoarele: 1. Noi, BICU VLADIMIR si BICU NATALIA, am daruit fiului BICU CORNEL, apartamentul nr. 125, ce consta din doua camere, cu suprafata totala de 52,4 (cincizeci si doi intregi si patru zecimi) m.p. inclusiv cea de locuit de 27,1 (douazeci si sapte intregi si o zecime) m.p., situat in mun, Chisinau, sos. Hincesti, nr. 55/3 2. Apartamentul nr. 125 apartine cetatenilor BICU VLADIMIR si BICU NATALIA in baza contractului de schimb a spatiului locativ, nr. 3-4593 din 12.06.1998, autentificat de fostul BNS nr. 6 Chisinau, inregistrat la Oficiul Cadastral Teritorial Chisinau, Fliala IS Cadastru la 09.12.2003, cu nr cadastral 0100212.129.01.125, confirmat prin Exrasul din Registrul bunurilor imobile nr. 0100/12/76921 din 21.06.2012. 3. Eu, BICU CORNEL, primesc in dar de la parinti BICU VLADIMIR si BICU NATALIA apartamentul nr.125, situat in mun. Chisinau, sos. Hincesti, nr. 55/3. 4. Apartamentul este evaluat de partile contractului la suma de 283 850 (doua sute optzeci si trei de mii opt sute cincizeci) lei. 5. La data incheierii prezentului contract apartamentul nr. 125 nu este vandut, sechestrat, ipotecat, nu formeaza obiectul unui litigiu. 6. Continutul art. 321, 827, 829 al Codului Civil al Republicii Moldova, art. 50 si 51 al Legii cu privirea la notariat, ne-au fost explicate de notar. 7. Cheltuielile legate de autentificarea prezentului contract sunt achitate de BICU CORNEL. 8. Un exemplar al prezentului contract se pastreaza in dosarele Biroului notarului public, Gladis Oleg cu sediul: municipiul Chisinau, strada Puskin 50 A, al doilea se elibereaza cetateanului BICU CORNEL. Semnaturile: Republica Moldova Notarul public OLEG GLADIS Sediul biroului: mun. Chisinau, str. Puskin 50 A Anul doua mii doisprezece luna iunie ziua douazeci si sase Eu, notar public, Oleg Gladis, autentific prezentul contract. La sediul broului s-au prezentat partile BICU VLADIMIR, BICU NATALIA si BICU CORNEL, care au cerut intocmirea prezentului conract si dup ace l-ai citit, partile fiind cunoscute cu continutul si effectele acestuia, l-au smnat in prezenta mea, confirmind prin aceasta incheierea prezentului contract. Identitatea partilor a fost stabilita capacitatea de exercitiu a partii contractante, precum si dreptul de proprietate asupra imobilului instrainat au fost verificate. In temeiul art. 290 al Codului civil dreptul de poprietate urmeaza a fi supus inregistrarii in Registrul Bunurilor Imobile.

S-a inregistrat cu nr. 29992 S-a incasat taxa de stat 284 lei S-a perceput plata pentru serviciul notarial 856 lei Stampila Semnatura