Sunteți pe pagina 1din 676

Evanghelizare

Ellen G. White

Copyright © 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa¸tii despre aceasta˘ carte

Prezentare generala˘

Aceasta˘ publica¸tie ePub este oferita˘ de catre˘ Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec¸tie mai larga.˘ Va rugam˘ sa˘ vizita¸ti Ellen G. White Estate website pentru o lista˘ completa˘ a publica¸tiilor disponibile.

Despre autor

Ellen G. White (1827-1915) este considerata˘ ca fiind autorul american cu cele mai raspândite traduceri, lucrarile˘ ei fiind publicate în mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, într-o varietate larga˘ de subiecte spirituale si¸ practice. Calauzit˘ a˘ de Duhul Sfânt, ea l-a înal¸˘ tat pe Isus si¸ a aratat˘ catre˘ Biblie ca temelie a credin¸tei sale.

Mai multe link-uri

Sfâr¸situl acordului licen¸tei de utilizator

acestei car¸˘ ti, va acorda

doar o licen¸ta˘ limitata,˘ neexclusiva˘ si¸ netransferabila˘ pentru utiliza- rea personala.˘ Aceasta˘ licen¸ta˘ nu permite republicarea, distribu¸tia,

derivate, sau

transferul, sublicen¸ta, vânzarea, pregatirea˘

folosirea în alte scopuri. Orice utilizare neautorizata˘ a acestei car¸˘ ti

se va sfâr¸si prin anularea licen¸tei acordate prin prezenta.

Vizualizarea, imprimarea sau descarcarea˘

unor lucrari˘

Mai multe informa¸tii

Pentru informa¸tii suplimentare despre autor, editori, sau modul în care pute¸ti sprijini acest serviciu, va˘ rugam sa˘ contacta¸ti Ellen G.

i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunoscatori˘

interesul si¸ impresiile dumneavoastra˘ si¸ va˘ dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în timp ce ve¸ti citi.

pentru

ii

Prefa¸ta˘

Evanghelizarea, însa¸˘si inima cre¸stinismului, este un subiect de o importan¸ta˘ principala˘ pentru aceia care sunt chema¸ti sa˘ vesteasca˘ ultima solie de avertizare a lui Dumnezeu unei lumi aflate sub con- damnarea pacatului.˘ Traim˘ în ultimele ceasuri ale istoriei, iar me- sajul adventist, proclamat spre a pregati˘ un popor pentru revenirea Domnului, trebuie sa˘ ajunga˘ pâna˘ la cele mai îndepartate˘ zone ale pamântului,˘ asemenea unui strigat˘ puternic. Înca˘ din perioada timpurie a lucrarii˘ adventi¸stilor de ziua a sap-¸ tea, înva¸˘tatura˘ data˘ de Spiritul Profetic a pus un accent deosebit asupra principiilor si¸ practicilor legate de câ¸stigarea sufletelor pentru Hristos, îndrumând spre o activitate din ce în ce mai ampla.˘ Unele etape ale lucrarii˘ de evanghelizare au fost descrise în aproape toate car¸˘ tile lui Ellen G. White. De-a lungul anilor, solul Domnului a impulsionat lucrarea de evanghelizare aflata˘ în continua˘ cre¸stere, vorbind prin intermediul articolelor din Review and Herald, Signs of the Times si¸ din alte reviste. De asemenea, din când în când, dife- ri¸ti evangheli¸sti au avut favoarea de a primi înva¸˘taturi˘ si¸ avertizari˘ cu privire la,metodele care ar trebui sa˘ caracterizeze lucrarea lor. Ocazional, Ellen G. White s-a adresat unor grupe de evangheli¸sti si¸ conducatori˘ ai bisericii, iar aceste cuvântari˘ au con¸tinut sfaturi foarte folositoare. Totu¸si aceste articole, marturii˘ deosebite, sfaturi personale si¸ cu- vântari˘ nu sunt disponibile astazi˘ publicului larg. Pentru a pune toate aceste înva¸˘taturi˘ oportune la dispozi¸tia armatei actuale, mult mai numeroase, de evangheli¸sti adventi¸sti de ziua a saptea,¸ este publicata˘ [6] acum compila¸tia aceasta cuprinzatoare,˘ organizata˘ pe teme dedicate în exclusivitate subiectului deosebit de important al evanghelizarii.˘ Volumul prezent nu numai ca˘ expune principiile cal˘ auzitoare˘ bine întemeiate, care trebuie sa˘ modeleze lucrarea evangheli¸stilor si¸ a profesorilor de religie, ci ofera˘ si¸ sfaturi nenumarate˘ cu privire la modalitatea în care aceste principii trebuie sa˘ fie aplicate. Deoa- rece este o compila¸tie a înva¸˘taturilor˘ pe care Domnul le-a dat de-a

iv

lungul multor ani, aceasta˘ lucrare constituie un adevarat˘ manual de evanghelizare pentru mi¸scarea adventista.˘ Când numeroasele declara¸tii din diferite surse au fost adunate si¸ organizate într-o ordine logica, s-a constatat ca˘ anumite sfaturi generale sunt expuse repetat. În efortul de a-i oferi cititorului întregul material care a contribuit la tratarea unui subiect, dar far˘ a˘ a prezenta repeti¸tii inoportune, au fost alese numai paragrafe sau grupuri de paragrafe. În unele cazuri, propozi¸tiile care se repeta au fost sterse¸ chiar si¸ din citatele scurte, iar omiterea lor este indicata˘ în fiecare caz. Cu toate acestea, compilatorii au avut grija sa˘ prezinte declara¸tii suficient de ample, pentru a reda contextul corect al sfaturilor. S-au facut˘ eforturi pentru ca fiecare sec¸tiune sa˘ con¸tina˘ o tratare completa˘ a subiectului prezentat. Acest proces a facut˘ sa˘ creasca,˘ într-o anumita˘ masur˘ a,˘ repetarile˘ inevitabile ale unor idei care evi- den¸tiaza˘ înva¸˘tatura˘ data.˘ Compilatorii au adaugat˘ subtitluri pentru a ajuta la identificarea mai u¸soara˘ a ideilor la care se refera˘ declara¸tiile cheie din volumul acesta. La încheierea fiecarui˘ citat este indicata˘ sursa lui, iar ca un ajutor suplimentar pentru cititor, pentru citatele din manuscrise este prezentata˘ si¸ data scrierii sau, în cazul citatelor din publica¸tii, este prezentata˘ data primei publicari.˘ Uneori, cunoa¸sterea timpului când a fost adresat un anumit sfat este un indiciu folositor pentru în¸telegerea aplica¸tiei lui, deoarece lucrarea noastra˘ se desfa¸˘soara˘ în condi¸tii aflate în continua˘ schim- bare. De¸si, în unele situa¸tii, metodele sus¸tinute în anii din trecut nu pot sa˘ fie aplicate în detaliu, totu¸si principiile enun¸tate sau ilustrate în aceste sfaturi timpurii vor îndruma spre metode sigure si¸ pline de rezultate pentru zilele noastre. Principiile sunt neschimbatoare,˘ chiar daca˘ aplicarea lor ar putea sa˘ necesite o adaptare la condi¸tiile actuale. În cele ce urmeaza,˘ vom prezenta o ilustrare concreta˘ a acestei idei. Cititorul va gasi˘ men¸tionarea frecventa˘ a adunarilor˘ de tabar˘ a,˘ precum si¸ sfaturi pentru organizarea lor. în anii 1870, adunarile˘ de tabar˘ a˘ ale adventi¸stilor de ziua a saptea¸ atrageau˘ o mul¸time de neadventi¸sti, iar participarea varia de la aproape jumatate˘ adventi¸sti si¸ jumatate˘ neadventi¸sti, pâna˘ la raportul neobi¸snuit de cincisprezece neadventi¸sti la un singur membru al bisericii. în anii 1890, adunarile˘ de tabar˘ a˘ de mare succes, care aveau loc în suburbiile marilor ora¸se, durau între doua˘ sapt˘ amâni˘ si¸ o luna.˘ Aceste adunari˘ aveau un poten¸tial mare de câ¸stigare de suflete. în perioada acelor ani au fost

[7]

scrise multe declara¸tii care recomanda˘ asemenea adunari˘ si¸ prezinta˘ îndrumari˘ pentru organizarea lor cu succes. Totu¸si vremurile s-au schimbat, iar participarea la adunarile˘ de tabar˘ a˘ a ajuns sa˘ fie alcatuit˘ a˘ de un grup tot mai numeros de membri ai bisericii. Acum, pentru mul¸timea de neadventi¸sti care era atrasa˘ în anii din trecut de adunarile˘ de tabar˘ a˘ se lucreaza˘ mai eficient prin adunarile˘ ¸tinute în corturi sau în sali˘ publice. Far˘ a˘ îndoiala,˘ principiile cal˘ auzitoare˘ pentru metodele de organizare a adunarilor˘ de tabar˘ a˘ slujesc bine si¸ sigur pentru gasirea˘ unor metode eficiente în evanghelizarea din zilele noastre. Înva¸˘taturile˘ din cartea aceasta sunt limitate aproape în totalitate la lucrarea de evanghelizare a pastorilor si¸ profesorilor de religie. [8] Sfaturile numeroase cu privire la evanghelizarea laica,˘ care sunt pre- zentate în alte car¸˘ ti ale lui Ellen G. White, precum si¸ în îndrumarile˘ pentru evanghelizarea prin literatura,˘ care ocupa˘ un loc important în lucrarea noastra,˘ nu sunt repetate aici, din cauza spa¸tiului limitat. De asemenea, evanghelizarea medicala,˘ care este tratata˘ amplu si¸ bine în car¸˘ tile Divina vindecare, Lucrarea misionara˘ medicala˘ si¸ Sfaturi pentru san˘ atate,˘ nu este tratata˘ aici, cu excep¸tia legaturilor˘ cu prezentarea publica˘ a soliei biblice. în cadrul subiectului evan- ghelizarii˘ ar putea sa˘ fie inclus mult mai mult, dar citatele de aici se limiteaza˘ la aspecte care au o importan¸ta˘ directa˘ pentru lucrarea aceasta specifica.˘ Scopul publicarii˘ acestui volum este acela de a marca un progres categoric în dezvoltarea metodelor de evanghelizare. Noi credem ca˘ sfaturile lui constructive si¸ actuale, avertizarile˘ lui oportune, con- cep¸tiile lui despre triumful Evangheliei vor constitui o „amprenta“,˘ cal˘ auzind˘ spre o lucrare de evanghelizare care va atinge punctul ei culminant si¸ plin de slava˘ în timpul soliei strigatului˘ cu glas tare al îngerului al treilea.

Consiliul de administra¸tie a publica¸tiilor lui Ellen G White

[9]

Cuprins

Informa¸tii despre aceasta˘ carte

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. i

Prefa¸ta˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

iv

Sec¸tiunea 1 — Chemarea la evanghelizare

 

13

Propovaduirea˘

evangheliei

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

14

Influen¸ta tot mai vasta˘ a evangheliei

 

18

Nevoia de evangheli¸sti

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

21

Sec¸tiunea 2 — Locuitorii marilor ora¸se

 

25

Umbra unei pedepse iminente

26

Dificulta¸˘tile tot mai mari

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

31

Chemarea la o lucrare grabnica˘

 

34

Ocaziile favorabile deosebite pentru evanghelizare

36

Cercetarea nevoilor din ora¸sele mari

38

Problemele specifice evanghelizarii˘

în ora¸sele mari

 

40

Fag˘ aduin¸˘

ta unei recolte îmbel¸sugate

 

44

Sec¸tiunea 3 — Bisericile mici din zonele rurale

La drumuri si¸

la garduri

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

47

48

Lucratorii˘

. din zonele rurale

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

51

Sec¸tiunea 4 — Planurile pentru campaniile publice

 

55

Modelul de planuire˘

al marelui evanghelist

 

56

Planuirea˘

unei evanghelizari˘

tot mai vaste

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

62

Înaintarea prin credin¸ta˘

 

64

Evanghelizarea, o lucrare plina˘ de demnitate

68

Evanghelistul si¸

echipa lui

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

72

Avantajele lucrului doi câte doi

 

75

Locul de desfa¸˘surare a evanghelizarii˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

78

Centrele de lucru din afara

 

80

Planuirea˘

adunarilor˘

în cartierele de la marginea ora¸selor si¸

 

în zonele suburbane

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

82

Planuirea˘

unei lucrari˘

permanente

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

84

Finan¸tele si¸

bugetul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

89

Administrarea financiara˘ a campaniilor de evanghelizare

 

94

de evanghelizare

 

97

Sec¸tiunea 5 — Organizarea adunarilor˘ Echipa de lucru în evanghelizare

 

100

Importan¸ta sfatuirii˘

si¸ a rugaciunii˘

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

101

vii

viii

Evanghelizare

Unitate în

diversitate

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

103

Permi¸tând mai mult decât metoda unui singur om

 

107

Scolile¸

de pregatire˘

pentru lucrarea în ora¸se

 

111

Înviorarea spirituala˘ si¸ organizarea bisericii pentru slujire

 

114

Rela¸tia dintre evanghelist si¸

pastor

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

119

Evitarea organizarii˘

excesive

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

120

Sec¸tiunea 6 — Solia adevarului˘

prezent

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

123

Atragerea aten¸tiei publicului

 

126

Metode de publicitate impresionante, pline de succes

131

Publicitatea evanghelistului

134

Evitarea paradei si¸

a lucrurilor senza¸tionale

 

138

Abordarea corespunzatoare˘

a oamenilor

 

142

Decorarea platformei, anun¸turile si¸ pregatirile˘

preliminare . 147

Aspecte cu privire la men¸tinerea interesului

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

150

Adunari˘

în care au loc întrebari˘

si¸ raspunsuri˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

154

Cunoa¸sterea îndeaproape a oamenilor

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

158

Predicile tiparite˘

Dezbaterea

literatura . prezentarea ei

modalitatea de prezentare a soliei

si¸

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. Sec¸tiunea 7 — Solia si¸

.

.

.

.

.

.

Spiritul si¸

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

161

164

169

170

Predicile de evanghelizare

 

176

Hristos este centrul soliei

185

Predicarea profe¸tiilor captiveaza˘ aten¸tia

 

193

Re¸tinerea unor înva¸˘taturi˘

far˘ a˘ a face adevarul˘

 

sa˘ fie neclar

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

198

Mijloacele de prezentare a adevarului˘

Povestiri, anecdote, gesticulari˘

.

glume

.

si¸

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

201

204

208

Standarde omene¸sti false Sec¸tiunea 8 — Predicarea adevarurilor˘

distinctive

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

213

Vestirea celei de a doua veniri a lui Hristos

 

214

Adevarul˘

despre sanctuar

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

218

Prezentarea Legii si¸

a

Sabatului

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

221

Întâmpinarea problemelor cu privire la respectarea Sabatului231

Predicarea despre nemurire

 

239

Solia

unui

cre¸stin

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

242

   

247

Prezentarea spiritului profetic Prezentarea subiectului despre san˘ atate˘

Rânduielile

.

sfinte

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

si¸ standardele cre¸stine251

.

262

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. Sec¸tiunea 9 — Interesul pentru cunoa¸sterea adevarului˘

 

.

.

.

.

.

.

267

Cuprins

ix

Predicarea în vederea luarii˘

deciziilor .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

268

Apelurile si¸

invita¸tiile

la

altar

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

271

În ajutorul convertirii sufletelor

 

274

Lucrarea pentru cei interesa¸ti de cunoa¸sterea adevarului˘

 

.

.

.

280

deciziilor

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

283

Metodele de finalizare a luarii˘ Întâmpinarea prejudeca¸˘tilor si¸

a împotrivirii

 

288

Botezul si¸

calitatea de membru al bisericii

 

293

. Durata unui efort de evanghelizare si¸ încheierea campaniei . 310

305

Încheierea completa˘

a lucrarii˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Factorul determinant al succesului adunarilor˘

de

evanghelizare Sec¸tiunea 10 — Întarirea˘

. si¸ sus¸tinerea celor nou-converti¸ti

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

312

317

Metodele pentru culegerea roadelor

 

318

Integrarea noilor credincio¸si în biserica˘

324

Lucrarea pastorala˘ si¸

evanghelizarea

 

328

Responsabilitatea membrilor laici evlavio¸si fa¸ta˘ de cei

 

nou-converti¸ti

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

333

Ajutorul acordat noilor credincio¸si pentru a câ¸stiga suflete . 336

Ferirea noilor membri de gre¸seli doctrinare si¸ fanatism

 

340

Recâ¸stigarea celor cazu¸˘

.

Rebotezarea

.

.

.

.

.

.

ti

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

348

352

. Construirea bisericilor

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

355

În

teritorii

noi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

360

Sec¸tiunea 11 — Lucrarea în marile ora¸se americane

 

363

Boston si¸

New England

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

368

Ora¸sele din estul si¸ din sudul Americii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

373

Ora¸sele din statele centrale

 

379

Ora¸sele

vestice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

380

Sec¸tiunea 12 — Vestirea soliei în alte continente

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

385

Vestirea soliei în Europa

 

386

Anglia si¸

ora¸sele ei

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

392

Ora¸sele din nordul Europei

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

396

În sudul Europei

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

400

Lucrarea din ora¸sele australiene

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

402

Sec¸tiunea 13 — Lucrarea personala˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

405

Nevoia de lucrare personala˘

 

406

Vizitele din casa˘ în casa˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

408

Câ¸stigarea familiilor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

412

x

Evanghelizare

Vizitele misionare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

415

Pastorii care prezinta˘ studii biblice în camin˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

417

Arta lucrarii˘

personale

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

419

Îndepartarea˘

prejudeca¸˘tilor

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

422

Lucrarea pentru persoanele în vârsta˘

 

424

Experien¸ta si¸ metodele lui Ellen White în lucrarea personala˘ 425

Sec¸tiunea 14 — Instructorul biblic

433

Înva¸˘tarea Bibliei este obiectivul nostru

434

Lucrarea personala˘ si¸ sfatuirea˘

În cautarea˘

celor pierdu¸ti

.

.

.

.

în¸teleapta˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

437

440

Femeile în lucrarea de evanghelizare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

443

Atât barba¸˘

tii, cât si¸ femeile sunt chema¸ti deopotriva˘ în

 

lucrarea biblica˘

. Vizitele pentru vestirea evangheliei

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

447

449

Femeile în lucrarea publica˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

451

Educa¸tia si¸ pregatirea˘

profesionala˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

453

Însu¸siri care îi califica˘ pe lucratorii˘

biblici

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

456

Metode pentru lucrarea biblica˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

459

Lec¸tiile Marelui Înva¸˘tator˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

464

Rezultatele lucrarii˘

Salariile corespunzatoare˘

.

.

.

.

.

.

.

biblice

.

.

.

. pentru femeile care sunt lucratori˘ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.