Sunteți pe pagina 1din 8

Incercarea imbinarilor adezive cu suporti din materiale compozite

1. Generalitati Rezultatele obtinute in urma incercarilor mecanice ale imbinarilor adezive avand suporti materiale compozite depind de: natura adezivului si natura suportilor, modul si conditiile de aplicare ale adezivului, geometria si dimensiunile imbinarii, grosimea stratului de adeziv si ciclul de polimerizare al acestuia, modul de pregatire a suprafetei suportilor inainte de realizarea imbinarii, conditiile in care se realizeaza incercarile etc. Pentru interpretarea rezultatele obtinute in urma incercarilor se considera ca: grosimea stratului de adeziv este constanta si este mult mai mica in comparative cu cea a suportilor, tensiunile sunt uniform distribuite pe grosimea adezivului si pe latimea imbinarilor. 2. Tipuri de imbinari si moduri de rupere ale acestora Principalele tipuri de imbinari adezive sunt indicate in figura 1.

Figura 1 Tipuri de imbinari adezive plane si calitatea comportarii lor In figura 2 este prezentat modul in care se poate produce ruperea intr-o imbinare adeziva.

Figura 2 Moduri tipice de rupere a imbinarilor realizate intre materiale compozite 3. Incercari ale imbinarilor In conditii de incarcare statica, pe o imbinare adeziva se pot face urmatoarele incercari: 3.1. Forfecare Forfecarea este solicitarea cel mai frecvent intalnita (figura 3 .

Figura 3 Incercarea imbinarilor prin simpla suprapunere

In cazul imbinarilor prin simpla suprapunere, se inregistreza o distributie de tensiuni cu valori mult mai mai pe capetele imbinarii decat in partea de mi!loc a acesteia (vezi figura 4.

Figura 4 "istributia tensiunilor tangentiale in stratul de adeziv #pruveta recomandata de $%TM " &'&' pentru realizarea incercarilor are forma si dimensiunile din figura 5.

Figura 5 #pruveta pentru realizarea incercarilor la forfecare a imbinarilor ($%TM " &'&' Pentru determinarea rezistentei la forfecare a unei imbinari adezive cu suporti din materiale compozite in $%TM " (&)* se recomanda epruveta prezentata in figura 6, care are avanta!ul ca reduce tensiunile de desprindere.

Figura 6 #pruveta cu doua eclise pentru realizarea incercarilor la forfecare a imbinarilor ($%TM " (&)* +n alt tip de epruveta frecvent folosita pentru determinarea rezistentei de rupere la forfecare este prezentat in figura 7. %i in acest caz dubla suprapunere este folosita pentru

a reduce tensiunile de desprindere care apar si care pot determina ruperea aderentului din material compozit inainte de ruperea adezivului.

Figura 7 #pruveta cu dubla suprapunere pentru realizarea incercarilor la forfecare a imbinarilor Prinderea epruvetei pentru determinarea rezistentei la forfecare este indicata in figura 8.

Figura 8 Incercarea epruvetei cu dubla suprapunere 3.2. Tractiune In acest caz se obtine o distributie uniforma a tensiunii in stratul de adeziv, valoarea acesteia putand fi determinata simplu ca raport intre forta si suprafata imbinata.

Figura 9 Incercarea imbinarilor cap la cap 3.3. ompresiune ,ompresiunea este o solicitare foarte rar utilizata.

Figura 10 Incercarea imbinarilor la compresiune 3.4. !esprindere "#upuire$ Incercarea se poate face in T sau la -*... /aloarea ma0ina a tensiunii se obtine evident pe capatul imbinarii unde este aplicata forta.

Figura 11 Incercare in T 3.5. li%a# In aplicatiile te1nice se recomanda ca la proiectarea imbinarilor atat !upuirea cat si cliva!ul sa fie pa cat posibil evitate.

Figura 12 Incercare la cliva! 3.6. Inco%oiere Incercarea la incovoiere se poate face in ( respectiv 2 puncte (v. figura 13 .

Figura 13 Incercarea la incovoiere in ( puncte (a si respectiv in patru puncte (b Realizarea practica o incovoierii in 2 puncte este ilustrata in figura 14a si 14b, iar a incovoierii in ( puncte in figura 14c:

c Figura 14 Incercarea la incovoiere in 2 puncte (a, b si ( puncte(c

&ibliografie -. %i1 3.,., %4udra $.M., - 5andboo4 of ,omposites, Failure Mec1anics of ,omposites, vol. (, 6ort1-5olland, $msterdam, )..& ). 5ou T. 5., 7ensen 7., 5ergenrot1er P. M., Processing and Properties of ,omposite, 7ournal of ,omposite Materials, vol (., 7anuar8 -99', p. -.9---). (. Tarnopol:s4ii ;.M., <incis T., %tatic test Met1ods for ,omposites, /an 6ostrad Rein1old ,ompan8, 6e= ;or4, -99&

2. 5as1in >., Rotem $., $ fatigue failure criterion for fiber reinforced materials, 7.,omp. Mater, ?, -99*, p. 22*-2'2. &. $=erbus1 7., 5a1n 5. T., @ff-a0is fatigue of grap1iteAepo08 composite, Fatigue of Fibrous ,omposite materials, )..-, p. )2(-)?(.