Sunteți pe pagina 1din 11

1

3. TOLERANŢELE ŞI AJUSTAJELE MONTAJELOR CU RULMENŢI

Durabilitatea rulmenţilor este influenţată în mare măsură de forma, mărimea şi starea


geometrică a suprafeţelor de montaj. Jocurile sau strângerile ce se realizează la montaj pot influenţa
jocurile interioare din rulment .Ele pot determina corectarea deformaţiilor remanente ale inelelor
respectiv ale căilor de rulare. Repartizarea solicitărilor cât mai uniform pe căile de rulare, limitarea
solicitărilor maxime şi asigurarea unei uzuri cât mai lente şi uniforme se pot obţine prin mărimea
jocului sau strângerilor la montaj. Alegerea corectă a ajustajelor ce se formează între inelele
rulmentului cu fiecare din suprafeţele de montaj ( ale arborelui sau carcasei ) este deosebit de
importantă.
Alegerea toleranţelor pieselor pe / în care se montează rulmenţi se face pe baza
reglementărilor din STAS 6671-92.

3.1. Toleranţe de execuţie ale rulmenţilor

Prin ISO 1132 : 95 sunt stabilite cinci clase de precizie pentru rulmenţi Acestea sunt
simbolizate cu: P0; P6; P5 ; P4 şi P2, în ordine crescătoare a preciziei dimensionale şi de rotire.
Rulmenţii din clasa P0 sunt consideraţi cu precizie normală.
Dimensiunile de montaj şi diagramele lor de toleranţă sunt prezentate în figura 3.1.

Fig. 3.1. Toleranţele şi ajustajele montajelor cu rulmenţi


2

Suprafeţele de montaj ale rulmenţilor sunt:


- cilindrul exterior, re ,cu diametrul nominal D;
- cilindrul interior, ri , cu diametrul nominal d ;
- suprafeţele laterale plane, paralele între ele la distanţa B şi cu planul de simetrie al căilor
de rulare.
Câmpurile de toleranţă la diametrele de montaj ale rulmenţilor: hx, Mx (fig. 11.9.) nu sunt
stabilite după sistemul de toleranţe şi ajustaje pentru piese cilindrice prin SR EN 20286 : 97.
Poziţia câmpurilor este sub linia zero, tangentă la aceasta, cu abaterile superioare es şi ES
egale cu zero, ceea ce calitativ corespunde poziţiilor h şi aproximativ M din sistemul ISO.
Toleranţele de execuţie ale rulmenţilor la dimensiunile de montaj sunt date în cataloagele de
rulmenţi, pentru fiecare tipodimensiune de rulment, [36]. O selecţie din toleranţele de execuţie este
dată în tabelul 3.1.

Toleranţele de execuţie Tri şi Tre , ale rulmenţilor (din Catalog [36]) Tabelul 3.1.
Tri [µ m] Tre [µ m]
d [mm] Toleranţa la diam. interior D [mm] Toleranţa la diam. exterior
ES = 0; EI = - Tri es = 0; ei = - Tre
de până de până
PO P6 P5 P4 P2 PO P6 P5 P4 P2
la la la la
0,6 2,5 8 7 5 4 2,5 2,5 6 8 7 5 4 2,5
2,5 10 8 7 5 4 2,5 6 18 8 7 5 4 2,5
10 18 8 7 5 4 2,5 18 30 9 8 6 5 4
18 30 10 8 6 5 2,5 30 50 11 9 7 6 4
30 50 12 10 8 6 2,5 50 80 13 11 9 7 4
50 80 15 12 9 7 4 80 120 15 13 10 8 5
80 120 20 15 10 8 5 120 150 18 15 11 9 5
120 180 25 18 13 10 7 150 180 25 18 13 10 7
180 250 30 22 15 12 8 180 250 30 20 15 11 8
250 315 35 25 18 - - 250 315 35 25 18 13 8
315 400 40 30 23 - - 315 400 40 28 20 15 10
400 500 45 35 - - - 400 500 45 33 23 - -
500 630 50 40 - - - 500 630 50 38 28 - -

3.2. Analiza evoluţiei uzurii căilor de rulare

Rolul rulmenţilor de a favoriza rotirea relativă a două piese ne sugerează asamblarea cu joc
între inelul exterior şi carcasă, respectiv între inelul interior şi arbore aşa cum sunt reprezentate în
figura 3.2.
La contactul între două suprafeţe cilindrice repartiţia presiunilor pe circumferinţă este
aproximativ parabolică. Prezintă un maxim pe direcţia forţei P şi se întinde pe o anumită lungime de
arc de cerc în funcţie de mărimea jocului şi forţei P. Lungimea maximă, jumătate din lungimea
cercului, se realizează numai la asamblările fără joc (cu strângere). În această situaţie, presiunea
maximă (efortul de compresiune maxim) va fi la valoarea cea mai mică. Rezultatele se pot extinde
cu diferenţele de rigoare şi asupra contactului dintre calea de rulare şi corpurile de rulare.
3

Fig.3.2. Evoluţia uzurii căilor de rulare

În concluzie se poate spune că solicitările asupra căilor de rulare ale rulmentului şi uzurile
sunt minime dacă montarea rulmentului se face cu strângere.
Dacă se examinează evoluţia uzurii pe circumferinţa căilor de rulare când inelele se rotesc,
se observă că va fi influenţată de direcţia forţei P. La inelul interior, care se roteşte în raport cu forţa
P, uzura progresează uniform pe toată circumferinţa căii de rulare. Se spune că forţa este rotitoare
în raport cu inelul interior sau că inelul interior are încărcare circulantă. Situaţia favorabilă
este dacă asamblarea între inelul interior şi arbore este cu strângere.
Pentru inelul exterior, zona de solicitare este permanentă numai pe partea inferioară. Se
spune că forţa este fixă pe inelul exterior sau că inelul exterior sau că inelul exterior are
încărcarea locală. În această situaţie se va uza numai partea de jos a căii de rulare. Este necesară o
asamblare cu joc pentru a permite inelului exterior să se rotească şi prin forţele de frecare, să aducă
în zona de solicitare porţiuni fără uzură ale căii de rulare. Astfel, se poate conduce uzura progresiv
pe toată circumferinţa căii de rulare a inelului exterior.
Poziţia forţei P în raport cu inelele rulmentului determină modurile de încărcare şi
ajustajele recomandate pentru montarea inelelor în carcasă şi pe arbore. La inelul cu
încărcare circulantă ajustajul recomandat este de trecere spre cele cu strângere. La inelul cu
încărcare locală se recomandă ajustaje cu jocuri foarte mici. O alegere corectă ar trebui să
aibă la baza limitele pentru jocuri şi strângeri.
4
Colaborarea între fabricanţii de rulmenţi şi proiectanţii montajelor cu rulmenţi nu este prea
bună. Fabricanţii nu adoptă toleranţele din sistemul ISO pentru piese cilindrice, iar pentru
proiectanţi recomandă caractere de ajustaj fără să precizeze limitele jocului şi strângerii. Totuşi,
pentru caracterele recomandate, prezintă jocul minim, jocul maxim şi jocul probabil.
Manualele de proiectare prevăd şi ele caractere de ajustaj recomandate fără să evalueze
limitele jocului. În unele cazuri se fac referiri la jocul optim ceea ce este insuficient.

3.3. Alegerea toleranţelor arborilor şi carcaselor.

Ajustajele necesare montajelor cu rulmenţi se obţin prin alegerea câmpurilor de toleranţă


pentru arbori şi carcase în funcţie de condiţiile concrete ; constructive şi funcţionale.
Ajustajele şi toleranţele arborilor pe care se montează rulmenţii radiali de precizie obişnuită
PO sunt cuprinse în tabelul 3.2.
Condiţiile de lucru se referă la poziţia relativă între direcţia sarcinii şi calea de rulare a
inelului interior, la mărimea sarcinii şi la necesitatea deplasării inelului interior pe arbore.
Condiţiile constructive se referă la tipul alezajului inelului interior, tipul rulmentului şi
diametrul inelului interior.
Pentru fiecare combinaţie posibilă, este notat un simbol al câmpului de toleranţă, iar pentru
confirmarea alegerii sunt date câteva aplicaţii specifice din construcţia de maşini.
În mod asemănător se aleg simbolurile câmpurilor de toleranţă pentru carcasele în care se
montează rulmenţi din tabelul 3.3.
Pentru montajele cu rulmenţi de precizie clasele P6, P5, P4(SP) şi P2 (UP) toleranţele
arborilor şi carcaselor se aleg din tabelul 3.4.
În manualele (cataloagele) de rulmenţi există recomandări pentru câmpuri de toleranţă
folosite în principalele domenii ale construcţiei de maşini.
5

3.4. Jocul ( +) probabil sau strângerea ( - ) probabilă

După alegerea caracterelor de ajustaj pentru montajul inelului exterior D în carcasă şi a


inelului interior d pe arbore, se extrag din tabelele corespunzătoare abaterile superioare şi inferioare
ale pieselor ce formează cele două ajustaje. Pentru siguranţă şi uşurinţa calculelor se vor schiţa cele
două diagrame de toleranţe ca în figura 3.3.

a b

Fig. 3.3 Diagramele de toleranţă pentru montajul cu rulment.


a) pe arbore; b) în carcasă

În mod obişnuit se consideră abatere probabilă pentru un domeniu de toleranţă, abaterea


situată la 1/3 din toleranţă sub abaterea superioară es la arbori şi respectiv, peste abaterea inferioară
EI la alezaje. Aceasta se explică prin tendinţa de deplasare a dimensiunii de reglare, după principiul
maximului de material, în procesele de prelucrare pentru arbori spre diametrul maxim, iar pentru
alezaje spre diametrul minim. Pe baza acestor precizări se pot scrie relaţiile de calcul pentru
abaterile probabile:
T
E pr = EI + D ;
3
(3.1.)
Td
e pr = es − ,
3
6

Câmpurile de toleranţă recomandate pentru arborii pe care se montează rulmenţi radiali


din clasa P0 (STAS 6671 – 92) Tabelul 3.2.

Diametrul arborelui, mm Simbolul


Rulm. cu
role cilin- Rulmenţi câmpului
Condiţii de lucru Exemple Rulmenţi cu
drice şi coni- oscilanţi de
bile
ce, rulmenţi cu role
toleranţă
cu ace
Sarcină fixă pe inelul interior

Este
necesară Roţi de rulare pe
deplasarea arbori staţionari g6
uşoară a (roţi libere)
inelului
Toate diametrele
Deplasarea
inelului Role de întindere
k6
interior nu Role de cablu
este necesară
Instalaţii de 18…100 ≤ 40 - j6
Sarcini mici transport, lagăre
şi variabile din mecanisme >100…140 >40…100 - k6
încărcate uşor
≤ 18 - - j5
Construcţii de > 18…100 ≤ 40 ≤ 40 k5 (k6)
Sarcină rotitoare pe inelul interior

maşini în general,
>100…140 > 40…100 > 40…65 m5(m6)
Sarcini motoare electrice,
> 140…200 >100…140 >65…100 m6
normale sau turbine, pompe, cutii
> 200…280 >140…200 >100…140 n6
mari cu angrenaje, maşini
- >200…400 >140…280 p6
pentru prelucrarea
- >280…500 r6
lemnului
- >500 r7
Sarcini mari Lagăre pentru osii - > 50…140 >50…100 n6
şi şocuri în de material rulant - >140…200 >100…200 p6
condiţii greu, motoare de
grele de tracţiune, - > 200 > 200 r6
lucru laminoare
≤ 18 - - h5
Prec. mare
> 18…100 ≤ 40 - j5
de rotire la Maşini – unelte
> 100…200 > 40…140 - k5
sarcini mici
- > 140…200 - m6
Pentru toate ≤ 250 ≤ 250 ≤ 250 j6
Sarcini pur axiale
lagărele > 250 > 250 > 250 js6
Fusul osiei pentru
h9
Rulm. cu alezaj mat. rulant
Toate diametrele
conic şi bucşă conică Construcţii de
h10
maşini în general
7

Câmpurile de toleranţă recomandate pentru arborii pe care se montează


rulmenţi radiali din clasa PO (STAS 6671-92). Tabelul 3.3.
Simbol
Condiţii de lucru Exemple câmp Observaţii
toleranţă
Precizie mare de rotire, mers fără zgomot Sarcină fixă pe inelul exterior Sarcină nedeterminată Sarcină rotitoare pe inelul exterior

Sarcini mari pentru


Butucul roţilor cu rulmenţi cu
carcase cu pereţi subţiri, P7
role, lagăr de bielă
sarcini cu şocuri
Butucul roţilor cu rulmenţi cu
Sarcini normale şi mari bile, lagăr de bielă, roţi libere N7
Carcase neseparabile

Inelul exterior
pentru macarale nu este
deplasabil
Role de transport, roţi de
Sarcini mici şi variabile M7
cablu, role de întindere

Sarcini cu şocuri Motoare de tracţiune M7


Inelul exterior
Sarcini normale şi mari Motoare electrice, pompe,
de regulă nu
Deplasarea inelului lagăre principale pentru arbori K7 este deplasabil
exterior nu este necesară cotiţi
Sarcini normale şi mici Motoare electrice, pompe, Inelul exterior
Carcase separabile sau neseparabile

Deplasarea inelului lagăre principale pentru arbori J7 de regulă este


exterior este de dorit cotiţi deplasabil
Construcţii de maşini în
Orice fel de sarcini general, cutii de unsoare H7
pentru material rulant
Sarcini normale şi mici la
Transmisii H8 Inelul exterior
condiţii uşoare de lucru
este uşor
deplasabil
Transmiterea căldurii prin Cilindrii uscători, maşini el.
G7
arbore mari, rulmenţi oscilanţi cu role

Arbori principali D≤ 125 M6 Inelul exterior


Rigiditate mare, la sarcini
ptr. maşini-unelte nu este
variabile D>125 N6 deplasabil
cu rulm. cu role
Partea de lucru de la arbori pt.
Inelul exterior
Sarcini mici, maşini de rectificat, cu rulm. cu bile,
K6 de regulă nu
nedeterminate lagărul fix pt. compresoare cu
Carcase neseparabile

este deplasabil
turaţie înaltă

Partea de antrenare de
la arbori pentru maşini de Inelul exterior
Deplasarea inelului
rectificat, cu rulm. cu bile, lagărul J6 de regulă este
exterior este de dorit fix pentru compresoare cu turaţie deplasabil
înaltă

Inelul exterior
Mers fără zgomot Maşini electrice mici H6 uşor
deplasabil
Sarcină pur axială Rulmenţi axiali cu bile H8 Pt.lagăre fără exi-
genţe jocul radial
în carcasă poate fi
8
până la 0,001D
Şaiba de carcasă se
Rulm. axiali, oscilanţi cu role - montează cu joc
până la 0,001D
Încărcarea periferică pentru
M7
Sarcină combinată pentru rulmenţi şaibă de carcasă
axiali-oscilanţi cu role Încărcarea periferică pentru
H7
şaibă de carcasă

Câmpurile de toleranţe pentru arbori şi carcase la montarea


rulmenţilor de precizie.(STAS 6671-92). Tabelul.3.4.
Arbore Carcasă
Condiţiile de lucru ale Clasa de precizie Clasa de precizie
Diametre,
lagărului P5 Condiţii de lucru P5
mm P6 UP P6 UP
SP SP
Rulmenţi radiali cu Sarcină mică sau
≤ 18 h5 h4 h3 J6 J5 JS4
bile pe un rând normală
(18) – 100 j5 j4 j5
Rulmenţi radial-axiali Sarcină rotitoare
> 100 k5 k4 - M6 M5 M4
cu bile pe un rând pe inelul exterior
Sarcină mică sau
≤ 40 j5 js4 - normală K6 K5 K4
Rulmenţi radiali cu
(40) – 140 k5 k4 - Sarcină mare,
role cilindrice
(140) - 200 m5 m5 - rotitoare pe inelul M6 M5 M4
exterior
Fără joc la inelul J6 JS5 -
≤ 40 j6 j5 - exterior
Rulmenţi radial-axiali
(40) – 140 k5 k5 - Inelul exterior fix K6 K5 -
cu role conice
(140) - 200 m6 m5 - Încărcare rotitoare
pe inelul exterior M6 M5
Rulmenţi axial- radiali Toate
- h5 h4 K6 K5 K4
cu bile dimensiunile
Toate
Rulmenţi axiali cu bile h6 h5 H8 H7 -
dimensiunile

Ţinând seama că jocul unei asamblări este diferenţa între dimensiunile efective ale alezajului
şi arborelui (j = M – m) aceeaşi cu diferenţa între abaterile lor, se poate scrie:

TD − Td
jpr = E pr − e pr = EI − es + , (3.2.)
3

Pot apare două cazuri: jpr ≥ 0 ajustaj cu joc probabil şi jpr < 0 (joc negativ) ajustaj cu
strângere probabilă, cunoscând că strângerea este egală cu minus jocul. Pentru exemplele
considerate în diagramele din figura 3.3. rezultă joc probabil la montarea inelului interior pe arbore
(fig. 3.3., a) şi strângere probabilă la montarea inelului exterior în carcasă (fig. 3.3.,b)
Pentru câmpurile recomandare în STAS 6677-92 la montarea rulmenţilor din clasa PO sunt
date în anexe alături de abaterile arborilor şi carcaselor , valori pentru jocurile minime, probabile şi
maxime.

3.5. Prescrierea abaterilor limită pentru forma; poziţia şi starea geometrică a


suprafeţelor.
9
Forma suprafeţelor pe care sau în care se montează rulmenţi trebuie să corecteze eventualele
deformaţii ale inelelor de rulmenţi datorate tensiunilor remanente şi să nu introducă deformaţii
suplimentare care să modifice jocurile interne ale rulmentului. Abaterile limită de la circularitate şi
cilindricitate impuse prin STAS 6671-92 sunt prezentate în tabelul 3.5.
Poziţia corectă a planului de simetrie a căilor de rulare (normală pe axa de rotaţie) este
asigurată prin rezemarea laterală a inelelor pe suprafeţe plane practicate pe arbore sau în
carcasă, numite umeri laterali. Aceste suprafeţe nu trebuie să prezinte bătaie frontală faţă de axa de
rotaţie impusă de suprafeţele cilindrice de montaj. Valorile limită pentru bătaia feţelor frontale ale
umerilor arborilor şi carcaselor sunt prezentate în tabelul 3.6.

Abaterile limită de formă ale suprafeţelor cilindrice de montaj(STAS 6671-92 tab. 8). Tabelul 3.5.
Diametrul Arbore Carcasă
nominal, Clasa de precizie a rulmentului
mm PO P6 P5 P4 P2 PO P6 P5 P4 P2
Peste Până Ovalitate sau conicitate µ m max
la
3 4 3 2 0,8 0,5 6 4 3 1,2 0,8
3 6 5 4 3 1 0,6 8 5 4 1,5 1
6 10 6 4 3 1 0,6 9 6 4 1,5 1
10 18 8 5 3 1,2 0,8 11 8 5 2 1,2
18 30 9 6 4 1,5 1 13 9 6 2,5 1,5
30 50 11 7 4 1,5 1 16 11 7 2,5 1,5
50 80 13 8 5 2 1,2 19 13 8 3 2
80 120 15 10 6 2,5 1,5 22 15 10 4 2,5
120 180 18 12 8 3,5 2 25 18 12 5 3,5
180 250 20 14 10 4,5 3 29 20 14 7 4,5
250 315 23 16 12 6 4 32 23 16 8 6
315 400 25 18 13 7 5 36 25 18 9 7
400 500 27 20 15 8 6 40 27 20 10 8

Bătaia feţelor frontale ale umerilor abaterilor şi carcaselor(STAS 6671-92 tab. 9). Tabelul 3.6.
Diametrul Bătaia feţelor frontale a umerilor arborilor Bătaia feţelor frontale a umerilor carcasei
nominal, [µ m] max [µ m] max
mm Clasa de precizie a rulmentului
Peste Până PO P6 P5 P4 P2 PO P6 P5 P4 P2
la
3 6 8 5 3 2 1,5 12 8 3 2 1,5
6 10 9 6 3 2 1,5 15 9 3 2 1,5
10 18 11 8 3 2 1,5 18 11 3 2 1,5
18 30 13 9 4 3 2 21 13 4 3 2
30 50 16 11 4 3 2 25 16 4 3 2
50 80 19 13 5 3 2 30 19 5 3 2
80 120 22 15 6 4 3 35 22 6 4 3
120 180 25 18 8 5 4 40 25 8 5 4
180 250 29 20 10 7 5 46 29 10 7 5
250 315 32 23 12 8 6 52 32 12 8 6
315 400 36 25 13 9 7 57 36 13 9 7
400 500 40 27 15 10 8 63 40 15 10 8

Suprafeţele de montaj trebuie să asigure preluarea eforturilor de contact fără să modifice


jocul sau strângerea. În acest sens STAS 6671-92 limitează starea geometrică a suprafeţelor
(rugozitatea) prin valorile limită ale parametrului caracteristic de profil, abaterea medie aritmetică
10
Ra , la profilul filtrat “trece sus”. Valorile maxime admisibile pentru rugozităţile suprafeţelor de
montaj sunt prezentate în tabelul 3.7.

3.6. Proiectarea montajelor cu rulmenţi. Problemă rezolvată

După alegerea tipului şi dimensiunilor rulmentului care satisface condiţiile de funcţionare şi


durabilitate impusă se trece la proiectarea formei constructive a pieselor pe şi în care se montează
rulmentul. Din punctul de vedere al preciziei montajului cu rulment, în cele ce urmează se vor lua în
considerare numai suprafeţele cilindrice şi umerii laterali.

Rugozităţile suprafeţelor pe care se montează rulmenţii. (STAS 6671-92 tab. 10) Tabelul 3.7.
Arbore Carcasă
Diametre nominale, mm Diametre nominale, mm
Condiţiile de lucru ale
50 120 50 120
lagărului < 50 >250 < 50 >250
120 250 120 250

Lagăre de precizie foarte


înaltă cu rulmenţi din clasele 0.2 0.4 0.8 1.6 0.4 0.8 1.6 1.6
P2 şi P4
Lagăre de precizie ridicată cu
rulmenţi din clasa P5. Ajustaje
0.4 0.8 1.6 3.2 0.8 1.6 3.2 3.2
cu strângere.
Sarcini mari
Lagăre de precizie normală cu
rulmenţi din clasa P0 şi P6.
0.8 1.6 3.2 3.2 1.6 3.2 3.2 6.3
Ajustaje cu joc.
Sarcini mici.
Suprafaţa frontală a
1.6 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
umărului arborelui PO, P6
şi a carcasei pentru
rulmenţi din clasa P5 0.8 0.8 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
de precizie
P4, P2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 3.2 3.2

Problema nr.3. Să se proiecteze toleranţele unui montaj cu rulment radial cu bile pe un rând
(Rulment 6206) din clasa PO cunoscând: D = 62 mm; d = 30 mm; B = 16 mm pentru un arbore
intermediar din cutia de viteze a unui strung.

Etapa 1. Stabilirea modului de încărcare a rulmentului.


Din condiţiile concrete de funcţionare se observă că arborele împreună cu inelul interior se
roteşte, inelul exterior nu se roteşte iar rezultanta forţelor radiale are o direcţie fixă. Aprecierea dacă
se roteşte sau nu, se face faţă de pământ.
Din analiza poziţiilor relative în timpul funcţionării se constată că rezultanta este rotitoare
faţă de inelul interior (inelul interior are încărcare circulantă) şi rezultanta are o direcţie fixă faţă de
inelul exterior (inelul exterior are încărcate locală).

Etapa 2. Alegerea caracterelor de ajustaj.


Din tabelul 3.2. se va alege câmpul de toleranţă recomandat pentru arborele pe care se
montează rulmentul radial. Condiţiile impuse prin enunţ corespund rândului ce cuprinde: Condiţii
de lucru – sarcină rotitoare pe inelul interior. Precizie mare de rotire de sarcini mici, Exemple –
Maşini – unelte, Rulmenţi cu bile, Diametrul arborelui, în mm 18 … 100 şi Simbolul câmpului de
toleranţă, j5.
11
Pentru carcasă se va alege în mod asemănător caracterul de ajustaj din tabelul 3.8. Se va
alege rândul : Condiţii de lucru: Carcase separabile sau neseparabile, sarcină fixă pe inelul exterior,
Sarcini normale şi mici la condiţii uşoare de lucru, Exemple – Transmisii, Simbolul câmpului de
toleranţă, H8, iar la Observaţii – Inelul exterior este uşor deplasabil.

Etapa 3. Stabilirea şi completarea diagramelor de toleranţă pentru montajul cu rulment.


Se trasează diagramele de toleranţă ca în figura 3.3. şi se calculează toleranţele şi abaterile.
Pentru cazul considerat se vor găsi, din tabelele cu abateri şi toleranţe fundamentale, valorile:
- pentru arbore φ 30 j5; ei = - 4; Td = 9; es = + 5; epr = + 2,
- pentru alezaj φ 62 H8; EI = 0; Td = 46; ES = + 46; Epr = + 15,
- inelul interior φ 30 ; ES = 0; Tri = 10; EI = - 10; Epr = - 6,
- inelul exterior φ 62 ; es = 0 ; Tre = 13; ei = - 13; epr = - 4.
Cu relaţia 3.2. se vor calcula jocurile probabile.
- la inelul interior jpr = - 6 - (+ 2) = - 8 strângere probabilă 8µ m
- la inelul exterior jpr = + 15 – (- 4) = + 19 joc probabil 19 µ m

Etapa 4. Executarea desenelor de execuţie, cotarea şi înscrierea abaterilor de formă, poziţie


(toleranţe geometrice)şi stare a suprafeţelor.

Fig. 3.4. Desene de execuţie: a) arbore ; b) carcasă

Desenele de execuţie ale arborelui şi alezajului prezentate în figura 3.4. vor cuprinde cotele
şi simbolurile pentru abaterile de formă, poziţie şi stare geometrică a suprafeţelor.