Sunteți pe pagina 1din 9

1

5.3.Proiectarea calibrelor pentru controlul pieselor filetate.

Pentru controlul pieselor filetate se utilizează două feluri de calibre: calibre filetate (tampon
filetat şi inel filetat) şi calibre netede pentru controlul semifabricatelor (tampon cilindric pentru D 1
şi potcoavă pentru d).
Principiile constructive, de proiectare şi utilizare ale calibrelor pentru controlul pieselor
filetate sunt aceleaşi ca la controlul arborilor şi alezajelor cilindrice netede. Calibrele au forme
asemănătoare pieselor conjugate cu cele controlate, iar poziţiile câmpurilor de toleranţă sunt
determinate de limitele dimensiunilor pieselor controlate.
Particularităţile constau în faptul că piesele filetate prezintă abateri la capete şi din această
cauză se acceptă ca partea nu trece “NT” să se poată asambla pe maxim 1,5 spire de la începutul
filetului. Apare necesară prevederea rezervei de uzură şi la părţile NT ale calibrelor filetate.
Obiectivitatea controlului cu calibre filetate este acceptată numai combinată cu
măsurarea profilului filetului. Controlul cu aceste calibre oferă numai informaţia că
materialul piesei filetate se află de aceeaşi parte a suprafeţei materializată pe calibrul filetat
trece (T) şi că cel puţin un punct al profilului este în câmpul de toleranţă, ceea ce este necesar
dar nu şi suficient.

5.3.1. Calibre tampon şi inel filetate

5.3.1.1. Calibre tampon filetate

Fig.5.6.Profilul filetului calibrului tampon; a-tampon trece ; b- tampon nu trece.

Calibrele tampon filetate sunt asemănătoare constructiv cu calibrele tampon cilindrice netede cu
deosebirea că părţile active sunt filetate.

. Profilul părţii trece “T” este asemănător profilului ISO al filetului metric, dar prezintă o degajare la
fundul filetului, cum se poate vedea în figura 5.6.
Calibrele filetate nu trece ”NT” au profilul redus (fig.5.6.b.) prin truncherea la vârf şi cu
degajare la fund. Flancurile filetului se limitează pe o zonă redusă în jurul cilindrului de diametru
mediu, d2
Dimensiunile constructive, altele decât dimensiunile tolerate (diametrele medii) , se aleg d
upă STAS 8417-73 din tabelul 5.4., iar toleranţele unghiulare şi de pas din tabelele 5.5.şi respectiv
5.6.

1
2

Distanţele F1, F2 şi lăţimea degajării b3 [mm] Toleranţele unghiurilor Tα 1/2 şi


(STAS 8417/2-73 Tab. 8) Tabelul 5.4 Tα 2/2 (STAS 8417/2-73 tab. 9)
Tabelul. 5.5
Pasul F1=0.1 F2 b3
P p Abateri limită ale
0.2 p 0.15 p 0.1 p nomi abateri Pasul semiunghiului
nal limită P Tα 1 /2 Tα 2 /2
minute ±
0.2 0.02 - - -
0.2 60 60
0.25 0.025 - - -
0.25 48 48
0.3 0.03 - - -
0.3 40 40
0.35 0.035 - - -
0.35 35 35
0.4 0.04 - - -
0.4 31 31
0.45 0.045 - - -
0.45 26 26
0.5 0.05 - - -
0.5 25 25
0.6 0.06 - - -
0.6 21 21
0.7 0.07 - - -
0.7 18 18
0.75 0.075 - - -
0.75 17 17
0.8 0.08 - - -
0.8 16 16
1 0.1 - - -
1 15 16
1.25 0.125 0.25 - - 0.3 0.04
1.25 13 16
1.5 0.15 0.3 - - 0.4 0.04
1.5 12 16
1.75 0.175 0.35 - - 0.45 0.05
1.75 11 16
2 0.2 0.4 - - 0.5 0.05
2 10 14
2.5 0.25 - 0.375 - 0.8 0.05
2.5 10 14
3 0.3 - 0.45 - 1 0.08
3 9 13
3.5 0.35 - 0.525 - 1.1 0.08
3.5 9 12
4 0.4 - 0.6 - 1.3 0.1
4 8 11
4.5 0.45 - - 0.45 1.7 0.1
4.5 8 11
5 0.5 - - 0.5 1.9 0.1
5 8 11
5.5 8 10

Diametrele ce definesc suprafeţele filetului pentru calibrul tampon filetat au câmpurile de


toleranţă poziţionate, în raport cu diametrele piuliţelor controlate, ca în diagramele din figura 5.6.

Se prezintă în continuare relaţiile de calcul pentru diametrele filetelor calibrelor tampon


după diagramele din figura 5.6.
Calibrul tampon filetat trece, “T” (diametre
Toleranţele pasului , Tp Tabelul 5.6.
cotate în figura 5.6.a).
Lungimea filetului Abateri limită la
d T = ( Dmin + z PL ) ± TPL
calibrului pas (± Tp)µ m
Până la 32 5 T (5.7)
d 2Tnou = ( D2 min + z PL ) ± PL
Peste 32 la 50 6 2
Peste 50 la 80 7 d 2Tuzat = D 2 min + z PL − WT

2
3

Calibrul tampon filetat nu trece, “NT” , (diametrele cotate în figura 5.6.b)

d 2 NTnou = ( D2 max )0+TPL


TPL
d 2 NZuzat = D2 max + − W NT
2 (5.8)
h
diam . deg aj = D1 min − 2
6

Fig. 5.7. Diagramele toleranţelor de execuţie şi limitele de uzură ale calibrelor tampon filetate;
a. – la diametrul exterior, b. – la diametrul mediu şi c. – la diametrul degajării.

Valorile toleranţelor de execuţie şi limitele lor de uzură se aleg din tabelul 5.7.

Toleranţe de execuţie şi limitele de uzură ale calibrelor filetate. Valori în µ m.


(STAS 8417/2 – 73 tab.1) Tabelul 5.7.
Td2 şi TD2 WT WT
calibru calibru
până TR TPL ZPL ZR tampon inel tampon inel
peste
la filetat T filetat T filetat filetat
NT NT
24 50 8 6 0 -4 8 10 6 7
50 80 10 7 2 -2 9.5 12 7.5 9
80 125 14 9 6 2 12.5 16 9.5 12
125 200 18 11 12 8 17.5 21 11.5 15
200 315 23 14 16 12 21 25.5 15 19.5
5.3.1.2. Calibre inel filetate.

3
4

Calibrele inel filetate se aseamnănă constructiv cu piuliţele. Profilul filetului pentru inel trece,
T este prezentat în figura 5.8.a, iar profilul redus pentru filetul nu trece, NT, în figura 5.8.b.

Fig.5.8. Profilul filetului calibrului inel filetat; a- calibrului inel trece, b- calibrului inel nu trece

Poziţiile şi mărimile câmpurilor de toleranţe la diametrele calibrelor inel filetate se prezintă


în diagramele din figura 5.9.

Fig.5.9. Diagramele toleranţelor de execuţie şi limitele de uzură ale calibrelor inel filetate.
a. – la diametrul degajării, b. – la diametrul mediu, c. – la diametrul interior.

4
5

Relaţiile de calcul pentru diametrele filetelor calibrelor inel filetate se prezintă în


continuare.
Calibrul inel filetat trece, T diametrele din figurile 5.8.a şi 5.9
Diametrul degajării = dmax + TPL + H/12
T
D2Tnou = (d 2 max − Z R ) ± R
2
D2Tuzat = d 2 max − Z R + WT (5.9)
T
D1T = (d + es − 5 H / 4) ± PL
2

Calibrul inel filetat nu trece , NT (diametrele din figurile 5.8.b şi 5.9)


Diametrul degajării = dmax + TPL

D2 NTnou = ( d 2 min ) 0−TR


TR
D2 NTuzat = d 2 min − + W NT (5.10)
2
T
D1NT = ( d 2 min − 2 F1 + R ) ± TR
2

5.3.2. Calibre netede pentru controlul semifabricatelor

Semifabricatele pieselor înainte de filetare sunt sub formă de alezaj pentru piuliţe, la
diametrul interior D1 , şi sub formă de arbore pentru şurub, la diametrul exterior, d.
Principiul de proiectare şi control este acelaşi ca la controlul pieselor cilindrice netede.
Particularităţile decurg din faptul că toleranţele dimensiunilor controlate sunt cu mult mai mari
decât piesele cilindrice netede ce formează ajustaje după sistemul ISO.

Fig. 5.10. Diagrama toleranţelor pentru calibre tampon netede pentru controlul piuliţei (alezajul D1).

5
6

5.3.2.1. Calibre tampon netede pentru diametrul interior al piuliţei, D1

Poziţiile şi mărimile toleranţelor calibrelor cilindrice trece (T) şi nu trece (NT) sunt
reprezentate în diagrama din figura 5.10
Diametrele calibrelor tampon pentru controlul semifabricatelor piuliţelor se vor calcula cu
relaţiile:

H1
d1Tnou = ( D1 min + z1 ) ±
2
d1Tuzat = D1 min (5.11)
H1
d1NT = ( D1 max ) ±
2

Valorile z1 şi H1/2 se aleg din tabelul 5.8.

5.3.2.2. Calibre potcoavă pentru diametrul exterior al şurubului, d

Câmpurile de toleranţă ale calibrelor potcoavă pentru controlul semifabricatului şuruburilor


sunt prezentate în diagrama din figura 5.11.

Fig. 5.11. Diagrama toleranţelor pentru calibre potcoavă pentru controlul şurubului (arborele d )

Relaţiile de calcul pentru dimensiunile calibrelor necesare controlului semifabricatelor


şuruburilor sunt:
H
DTnou = (d max − z 2 ) ± 2
2
DTuzat = d max (5.12)
H
D NT = ( d min ) ± 2
2
Toleranţele de execuţie sunt cuprinse în tabelul 5.9.

6
7

Toleranţele de execuţie ale calibrelor Toleranţele de execuţie ale calibrelor


tampon pentru controlul potcoavă pentru controlul
semifabricatelor piuliţelor (STAS semifabricatelor piuliţelor (STAS
8417/2-73 tab.2) - 8417/2-73 tab.3) -
Valori în µ m - Tabelul 5.8. Valori în µ m - Tabelul 5.9.
Toleranţa la diametrul H1 Toleranţa la diametrul H2
interior al filetului Z1 interior al filetului Z2
piuliţei TD1 2 piuliţei Td 2
38 100 4 9 36 85 4 8
100 180 5 22 85 140 5 20
180 375 8 38 140 335 8 38
375 710 13 52 335 850 15 54
710 1250 23 65 850 950 21 60
5.3.3. Problemă rezolvată

Problema nr. 6. Să se proiecteze calibrele necesare controlului pieselor ce formează ansamblul


filetat M 25 x 3 – 6H/6g.
Calibre pentru controlul piuliţei.
Calibru tampon filetat: partea trece
Etapa 1. Alegerea elementelor profilului calibrului (notaţiile din figura 5.6.a).
- pasul filetului p = 3 ± T p = 3 ± 0,005 =, (Tabelul 5.6)
T
- semiunghiul α 1 / 2 = 30 ± α 1 = 30 ± 9' (tabelul 5.5)
0 0

2
3
- înălţimile H = p = 2,598 ; H / 2 = 1,299 ; H / 8 = 0,325
2
- lăţimea degajării b2 = p / 4 = 0,75

Etapa 2. Calculul diametrelor (relaţiile 5.7)


Din tabelul 5.7 se găsesc zPL=16; TPL =14 şi WT = 21 pentru TD2 = 265, rândul peste 200
până la 315.

d T = ( 27 +0,016 ) ±0,014 = 27 +0,030


+0,002
d 2nou = ( 25 ,051 +0,016 ) ±0,007 = 25 ,051 +0,023
+0,009
d 2Tuzat = 25 ,051 +0,016 −0,021 = 25 ,046

diametrul degajării = 23,752-2 x 0,433 =22,886

Etapa 3. Întocmirea desenului de execuţie şi înscrierea dimensiunilor


Valorile stabilite în etapele anterioare se înscriu pe un desen ca cel din figura 5.6.a
înlocuindu-se notaţiile.

Calibru tampon filetat partea nu trece.

Etapa 1. Stabilirea elementelor profilului după schiţa din figura 5.6.b

7
8

p = 3 ±0,005
α2 / 2 = 30 0 ±13 '
H = 2,598 ; H / 2 =1,299 ; H / 6 = 0,433
b3 = 1 ( din tabelul 5.10)
F1 = 0,1; P = 0,3 ; F2 = 0,15;P=0,45 (din tabelul 5.4)
Etapa 2. Calculul diametrelor
TPL = 14; WNT = 15 ( din tabelul 5.7)
Diametrul exterior dNT = D2 + 2F1 = 25,051 + 2 x 0,3 = 25,651
+0,014 = 25 ,051 +0,279
d2 NT nou = (25,051 + 0,265) 0 +0,265

d2 NT uzat = 25,316 + 0,007 – 0,015 = 25,308

diametrul degajării = 23,752 – 2 ⋅ 0,433 = 22,886 ca şi la tamponul filetat trece.


Etapa 3. Întocmirea desenului de execuţie şi înscrierea dimensiunilor. Profilul filetului
calibrului tampon NT va fi reprezentat, în detaliu, ca în figura 5.6.b, în care se vor face notaţiile cu
valorile determinate mai sus.
Calibre netede pentru semifabricatul piuliţei.
Calibrul tampon neted simplu trece şi nu trece.
Toleranţele : TD1= 500; D1 = 23 ,752 +0,500 H1/2 = 13, z1 = 52 (din tabelul 5.11)
Diametrele (calculate cu relaţiile 5.11):

d1Tnou = ( 23 ,752 +0,052 ) ±0,013 = 23 ,752 +0,065


+0,039
d1Tuzat = 23 ,752

d1NT = ( 23 ,752 +0,500 ) ±0,013 = 23 ,752 +0,513


+0,487

Desenul de execuţie este similar celui din figura 5.4, dar cu diametrele determinate mai sus.

Calibrul pentru controlul şurubului.

Calibru inel filetat, partea trece.

Etapa 1. Alegerea elementelor profilului filetului calibrului (notaţiile din figura 5.8.a).

− pasul : p ± Tp = 3 ± 0,005
α
− semiunghiu l : 1 = 30 0 ± 9'
2
− deg ajarea : b1 = p / 8 ≅ 0,4

Etapa 2. Calculul diametrelor (cu relaţiile 5.9)

Td2= 200; TPL = 11; ZR = 8; TR = 18; WT = 21; es = - 48; 5H/4 = 3,247; ei = -423; H/12 =
0,216
D2Tnou = ( 25 ,051 −0,048 −0,008 ) ±0,009 = 25 ,051 −0,047
−0,065
D2Tuzat = 25 ,051 −0,048 −0,008 +0,021 = 25 ,016

D1T = ( 27 −0,048 −3,247 ) ±0,005 = 23 ,752 −0,0415


−0,0525

8
9

diam.degajării T = 27-0,048 + 0,011 + 0,216 = 27,179

Etapa 3. Întocmirea desenului de execuţie şi înscrierea cotelor.


Detaliul profilului calibrului inel filetat trece este similar cu cel reprezentat în figura 5.8.a, în
care se înlocuiesc cotele literale cu valorile determinate mai sus.
Calibru inel filetat, parte nu trece.
Etapa 1. Alegerea elementelor profilului filetului calibrului (pentru figura 12.14)
p ± T p = 3 ± 0,005
α2
= 30 0 ±13 ' (din tabelele 5.4, 5.5 şi 5.6)
2
b3 = 1; F1 = 0,3; F2 = 0,45

Etapa2. Calculul diametrelor ( cu relaţiile 5.7)

TPL =11; TR =18 ;W NT =15

D2 NTnou = ( 25 ,051 − 0,248 ) 0 − 0,018 = 25 ,051 −0,248


−0,266
D2 NTuzat = 25 ,051 − 0,248 − 0,009 + 0,015 = 24 ,809
D1NT = ( 25 ,051 − 0,248 − 2 ⋅ 0,3 + 0,009 ) ± 0,018 = 24 ,212 ± 0,018

diam. degaj. NT = 27-0,048+0,011 =26,963

Etapa3. Întocmirea desenului de execuţie


Detaliul profilului filetului calibrul inel nu trece reprezentat în figura 5.8.b va fi completată cu
cotele determinate mai sus.
Calibrele netede (potcoavă) pentru semifabricatul şurubului
Calibru potcoavă dublu trece şi nu trece.
−0,048
Toleranţele: d =27 −0,423 , Td =375 ; H 2 / 2 =15 ; z 2 =54 .
Diametrele (calculate cu relaţiile 12.18).

DTnou = ( 27 −0,048 −0,054 ) ±0015 = 27 −0,087


−0,117
DTuzat = 27 −0,048 = 26 ,952

D NT = ( 27 −0,423 ) ±0,015 = 27 −0,408


−0,438

Se întocmeşte desenul calibrului potcoavă (ca în figura 5.5) şi se înscriu cotele obţinute mai sus.