Sunteți pe pagina 1din 1

Numarul de moli: = m/ = V/Vm Unde: m = masa de subst.

. din problema = masa molara a substantei V = volumul de gaz din problema Vm = volumul molar (22,4 l pt. 1 mol din orice gaz in conditii normale) Concentratiile solutiilor: a) Concentratia procentuala: C% = (md / ms)x 100 b) Concentratia molara: CM = / Vs Unde: md = masa de substanta dizolvata (cea de pe reactie) ms = masa de solutie = nr. de moli de subst. dizolvata (se determina pe reactie) Vs = volumul solutiei totdeauna in litri e!ile !a"elor # $cuatia de stare a !a"elor per%ecte: pV = &' Unde: p = presiunea gazului V = volumul de gaz = nr. moli de gaz ! = constanta universala a gazelor = ","#2 l.atm$mol.% & = temperatura absoluta (%) = 2'( ) t ("*) (ensitatea absoluta: ) = m/V (ensitatea absoluta in conditii normale pt* !a"e: )0 = / Vm (ensitatea relati+a in raport cu un !a": d!a" = subst* / !a" + pt* determinari in raport cu aerul !a" = aer = ,-./ + nu are unitate de masura si se da pt* a calcula masa molara a subst* &andamentul reactiilor c0imice: 1 = (Cp / Ct)x100 Unde: *p = cantitatea practica , pt reactanti este cantitatea reactionata 2 pt. produsii de reactie este cantitatea obtinuta Ct = cantitatea teoretica , pt. reactanti este cantitatea introdusa daca se da si cantitatea necesara daca se cere in problema + pt. produsii de reactie este cantitatea care ar trebui sa se obtina daca ar reactiona toata materia prima introdusa Compo"itia procentuala a unui amestec: % componenta = (cantit* componenta/cantit* amestec)x100 Numar atomi element = p%*subst*/100*3element 4uritatea substantelor: p% = (mpura/mimpura)x100 &eactii redox necesare: 1) 5xidarea blanda a alc0enelor cu solutie apoasa de perman!anate de potasiu: 6 3lc0ena 7 ,8Mn59 7 9:,5 ; 6 (iol 7 , Mn5, < 7 ,85: (indi%erent de alc0ena sau diol. coe%icientii sunt aceiasi)= Mn5, este un precipitat brun ,) 5xidarea ener!ica a alc0enelor= reactiile care au loc in sistemele oxidante pt* a obtine oxi!enul atomic >5? necesar oxidarii alc0enelor: ,8Mn59 7 6:,@59 ; 8,@59 7 ,Mn@59 7 6:,5 7 A>5? @ol* +ioleta 8,Cr,5B 7 9:,@59 ; 8,@59 7 Cr,(@59)6 7 9:,5 7 6>5? @ol* portocalie Cand solutiile se decolorea"a inseamna ca reactia are loc* 3pa de brom este o solutie apoasa de brom. brun roscata. care are de re!ula concentratia ,%*