Sunteți pe pagina 1din 5

BREVIAR DE CALCUL 1. Numrul de locuitori din loc. = 870 persoane Calculul populaiei n perspectiv pn n anul 203 !

2 ani" #opulaia Nt = N !1 $ 0%01 & p"' p = 0% ( N203 = 870 ! 1 $ 0%01 & 0% "2 = 870 !1%00 "2 N203 = )8* locuitori +,ective animale -i psri n .ospodrii / - #sri 0 2.000 capete - 1ae 0 1.000 capete - 2ovine 0 1.080 capete - #orcine 3 8 capete - Cabaline - 230 capete Determinarea necesarului de ap 4"#+N516 #7#684594 4C56484 ! 870 loc " 41"Cerina de ap !C" C=
p

! "#$ % #p % #a$ ec % #ri &' (n care)

#$ = necesarul de ap* pentru c+nsum $+sp+d*resc #p = necesarul de ap* pentru c+nsumul public #a$ ec = necesarul de ap* pentru a$en,i ec+n+mici #ri = necesarul de ap* pentru re-acerea re.er/ei de incendiu
p 0 c+e-icient care repre.int* suplimentarea cantit*,il+r de ap* pentru ac+perirea pierderil+r de ap* (n +biectele sistemului de alimentare cu ap* p1n* la bran2amentele utili.at+ril+r s 0 c+e-icient de ser/itute pentru ac+perirea necesit*,il+r pr+prii ale sistemului de alimentare cu ap* ) (n u.ina de ap*' sp*lare re.er/+are) sp*lare re,ea distribu,ie' etc3

42"Necesarul de ap 1":eterminarea de;itului <ilnic mediu 4.i med = V+l anual5367 = 858000 9 # "i& ! :s "i&; 2":eterminarea de;itului <ilnic ma&im 4.i ma! = 858000 9 # "i& ! :s "i& ! 3":eterminarea de;itului orar ma&im 4+rar (n care) - # "i& = num*rul de utili.at+ri
ma! .i "i&

= 858000 ! 852< 9 # "i& ! :s "i& !

.i "i& !

+rar "i&

:s

"i&

= debitul speci-ic) cantitatea medie .ilnic* de ap* necesar* unui c+nsumat+r

"l5c+nsumat+r' .i& =.i "i& = c+e-icient de /aria,ie .ilnic* = 4.i ma! "i& 5 4.i med "i& =+rar "i& = c+e-icient de /aria,ie +rar* = 4+rar ma! "i& 5 4+rar med "i& > 4+rar med "i& = 4.i ma! 5 2< Indicii din sume au semni-ica,iile ) 0 se re-er* la cate$+ria de necesar de ap* "ne/+i $+sp+d*re2ti' publice& i - se re-er* la tipul de c+nsumat+ri 2i debitul speci-ic pe tip de c+nsumat+ri 42.1.":e;itul speci,ic de ap pentru nevoi .ospodre-ti != ." Debitul speci-ic de ap* pentru ne/+i $+sp+d*re2ti ": $& c+n-+rm pre/ederil+r ?R 83<358 0 2006' tab38) :$ = 820 l5+m .i pentru .+ne cu $+sp+drii a/1nd instala,ii interi+are de ap rece' cald* 2i canali.are' cu prepararea indi/idual* a apei calde' inclusi/ c+nsumurile pentru animalele de pe l1n$* $+sp+d*rii > = .i = 8'3 :$ = 60 l5+m .i pentru .+ne (n care apa se distribuie prin ci2mele amplasate (n cur,i' -*r* canali.are' inclusi/ c+nsumurile pentru animalele de pe l1n$* $+sp+d*rii > = .i = 8'6 ?e consider/ 887 l+cuit+ri (n .+ne cu $+sp+drii a/1nd instala,ii interi+are de ap 2i canali.are : $ = 820 l5+m .i @77 l+cuit+ri /+r l+cui (n .+na 2 ".+ne (n care apa se distribuie prin ci2mele amplasate (n cur,i&3 4$ = 60 l5+m .i @<i med pentru nevoi .ospodre-ti = " 887 ! 820 &%" @77 ! 60 & = 833A00 l 5 .i % <73300 l 5 .i = 7B'80 mc 5 .i @<i ma& nevoi .ospodre-ti = @<i med ! )0%A2 mc B <i @orar ma& pentru nevoi .ospodre-ti = 852< 9 B0'<2 ! 2'7 ;= 852< " 226'07 & = )%A2 mc B C Dorar = 2 % 0 con,.ta;.3 din ?1 13A3B1 3 200* @orar med pentru nevoi .ospodre-ti = )%10 mc B<i B 2A = 2%A* mc B C 42.2.":e;itul speci,ic de ap pentru nevoi pu;lice != p" Debitul speci-ic de ap* pentru ne/+i publice ": p&' c+n-+rm tab32 din ?R 83<358 0 2006' /a -i ) #r3 crt3 8 2 33 <3 Cate$+rie de c+nsum Dispensar uman Cc+al* Bir+uri Eensiuni Unitate C+nsulta,ii 5 .i ele/i an$aDat Client Debite l5unitate'.i 87 30 70 300 #r3 unit*,i 87 B8 78 200 Debite t+tale "l5.i& 227'0 23@30'0 23770'0 603000'0
.i =

83'A ! 8'3 % <7'3 ! 8'6 = 8@'B< % @2'<A =

73 63 @3 A3

Bu-ete Ferase Ga$a.ine mici H+tel

C+nsumat+ri deser/i,i 5 .i scaune an$aDa,i Clienti 5 an$aDa,i

87 67 37 270

870 20 83 200

23270'0 83300'0 <77'0 703000'0 23700'0 33000'0 8B3200'0 8<<3280'0

70 70 B3 Restaurant mas* 87 200 803 Campin$ - c*su,e pers+an* 860 820 C+nsum t+tal .ilnic pentru ne/+i publice 2i pentru mica industrie

@<i med pentru utili<atori pu;lici = 1AA%21 mcB<i @<i ma& pentru utili<atori pu;lici = 1AA%21 mc & E<i = 1AA%21 mc & 1%A = 201%) mcB<i @orar ma& pentru utili<atori pu;lici = 1B2A F 201%) mc & 2% G = 21%03 mc B C Dorar = 2 % 0 con,.ta;.3 din ?1 13A3B1 3 200* @orar med pentru utili<atori pu;lici= 1AA%21 mc B<i B 2A = *%01 mc B C

N+C+?4168 :+ 4#H #+N516 489'+N541+4 C6 4#H 4 +I+C59J+871 :+ 4N9'48+ K9 #H?H19 :9N L7?#7:H199 Numr de animale ;ovine porcine .ini rae ca;aline 57548 an 2010 1080 8 2000 1000 230 =speci,i c l B <i *0 30 0%A 1% 0 @ med m3 B <i *A%80 0%2A 0%80 1% 11% 78%8A 1%2 1%20 1%20 1%2 1%20 <i D <i @ <i ma& m3 B <i 81%00 0%2) 0%)* 1%88 13%8 )7%)3 1% 7 1% 7 1% 7 2%0 2%0 Do @orar ma& m3 B C %30 0%02 0%07 0%1* 1%1 *%70

N+C+?4168 :+ 4#H #+N516 N+J79 #6289C+ % 489'+N541+4 L7?#7:H199 C6 4#H 4 +I+C59J+871 :+

L7?#7:H1+K59 K9 #+N516 4N9'48+ K9 #H?H19 :9N

@<i med = )%1 mc 5 .i % 8<<'28 mc 5 .i % @A'A< mc 5 .i = 282%1 @orar ma& = B'<2 mc5I % 28'03 mc5I % 6'@0 mc 5 I = 37%1 mcBC @orar med = 2%A* mcBC $ *%01 mcBC $ 3%2) mc B C = 11%7* mcBC

mc B <i

@<i ma& = B0'<2 mc 5 .i % 208'B mc 5.i % B@'B3 mc 5 .i = 3)0%2 mc B <i

Necesarul de ap pentru nevoile proprii ale o;iectelor sistemului de alimentare cu ap C+n-+rm pre/ederil+r ?R 83<358-2006' pierderile de ap* teInic admisibile (n re,eaua de distribu,ie /+r -i de ma!387J din /+lumul de ap* distribuit3 N+C+?4168 :+ 4#H #+N516 N+J79 #6289C+ $ L7?#7:H1+K59 $ #+N516 489'+N541+4 L7?#7:H199 $ N+J798+ #17#199 48+ ?9?5+'6869 :+ 489'+N541+ C6 4#H @<i med = 2A2'87 mc 5 .i % 2A2'87 mc 5 .i ! 0'87 = 32<'7 mc B <i @<i ma& = 3B0'27 mc5.i % 3B0'27 mc 5.i ! 0'87 = <<A'@B mc 5 .i @orar ma& = 3@'87 mc5I % 3@'87 mc5I ! 0'87 = <2'@3 mc B C @orar med = 88'@6 mc5I % 88'@6 mc5I ! 0'87 = 83'73 mcBC Calculul necesarului de ap pentru com;aterea incendiului 4ie = Debitul de incendiu pentru -+l+sirea Iidran,il+r din re,eaua e!teri+ar = 7< mc "7l5s&' pentru + durat* te+retic* de -unc,i+nare a Iidran,il+r e!teri+ri de 3 +re3 N+C+?4168 :+ 4#H #+N516 N+J79 #6289C+ $ L7?#7:H1+K59$N+J798+ #17#199 48+ ?9?5+'6869 :+ 489'+N541+ C6 4#H K9 #+N516 C7'245+1+4 9NC+N:99871 @<i med = 32<'7 mc 5 .i % 7< mc = 378% 0 mc B <i @<i ma& = <<A'@B mc 5 .i % 7< mc = 02%7) mc B <i @orar ma& = <2'@3 mc5I % 8A mc5I = *0%73 mc B C @orar med = 13% 3 mcBC $ 18 mcBC = 31% 3 mc B C N+C+?4168 :+ 4#H #+N516 65989M45719 C41+ N6 ?789C95H 4#H #754298H !@2" 42.3."Necesarul de ap pentru stropit spaii ver<i != sv" #ecesarul de ap* pentru str+pit spa,ii /er.i ": s/& se calculea.* c+nsider1nd + n+rm* speci-ic* "c+n-+rm ?R 83<358-2006& de 2 l5mp' .i 2 l5mp' .i ! 8000 mp = 2000 lB<i = 2 mcB<i C6 4#H 4 +I+C59J+871 :+ 4N9'48+ K9 #H?H19 :9N

42.A."Necesarul de ap pentru stropit str<i !=sv" #ecesarul de ap* pentru str+pit str*.i' sp*lat pie,e' (ntre,inere .+ne urbane de interes $eneral se calculea.* c+nsider1nd + n+rm* speci-ic* "c+n-+rm ?R 83<3582006& de 2 l5+m' .i 2 l5+m' .i ! <37 +ameni = 870 lB<i = 0%87 mcB<i 42. ."Necesarul de ap pentru ntreinerea reelei de canali<are != c" ?e ia (n calcul un debit de ma!3 2 mc5.i Necesarul de ap pentru utili<atori care nu solicit ap pota;il !@2" @2= 2 mcB<i $ 0%87 mcB<i $ 2 mc5.i = <'A@ mc5.i 1+C4#956841+/ N+C+?4168 :+ 4#H #+N516 N+J79 #6289C+ $ L7?#7:H1+K59$N+J798+ #17#199 48+ ?9?5+'6869 :+ 489'+N541+ C6 4#H K9 #+N516 C7'245+1+4 9NC+N:99871 @<i med = 378% 0 mc B <i @<i ma& = 02%7) mc B <i @orar ma& = *0%73 mc B C @orar med = 31% 3 mc B C Necesarul de ap pentru utili<atori care nu solicit ap pota;il !@2" @2= 2 mcB<i $ 0%87 mcB<i $ 2 mc5.i = <'A@ mc5.i A 2363 & Necesarul de ap pentru com;aterea e,ectiv a incendiului Vi = 3'6 ! 7 ! 3 = 7< mc A 23@3 & Necesarul de ap pentru consumul la utili<ator pe durata stin.erii incendiului V c+ns = a @orar ma& 5e = 1& *0%73 & 3 = 182%1) mc Re.er/a intan$ibil* de incendiu Vri = Vi % V c+ns = 236'8B mc Dup* c+nsumarea apei (n urma c+mbaterii incendiil+r n+rmate ' re-acerea re.er/ei de ap* trebuie s* se reali.e.e cu debitul 4ri (n timpul Fri 4ri = Vri 5 Fri ! 2< = 236'8B mc 5 .i