Sunteți pe pagina 1din 6

DICIONAR DE NODURI

Tipul nodului ROMN FRANCEZ ENGLEZ GERMAN ITALIAN Alte denumiri Fotografia nodului
1 Nod de legare!
amarare la pun"tul
de an"orare
Nod de legare la
mi#lo"ul "or$ii
Opt %uit de
&lein'&oing
Figure eig(t
loop
Opt du)lu
*ou"le en (uit
%uit +ou)le,
%uit Gan-.
Flemi-( loop
Fig1
/ Nod de legare !
amarare la pun"tul
de an"orare
Nod de legare la
mi#lo"ul "or$ii
Coada 0a"ii 1ueue de
2a"(e
Loop 3not N4ud de &lein '
&oing
Fig/
5 Nod de legare !
amarare la dou6
pun"te de an"orare
Iepurelui +ou)le en
(uit
+ou)le
figure eig(t
loop
*unn7, Mi"8e7,
Lapin,
9 en :, *ou"le
dou)le en (uit
Fig5
; Nod de legare !
amarare la pun"tul
de an"orare
*ulin du)lu
urm6rit
+ou)le
C(ai-e en
%uit
Fu-ion
%uit C(ai-e
+ou)le
Fig;
< Nod de legare !
a-igurare la
mi#lo"ul "or$ii
Fluture &apillon
Alpin
Alpine
)utterfl7
*ou"le du po-eur
de ligne-,
N4ud de Milieu
+=Alpini-te
*utterfl7 3not
Fig <
> Nod de legare
la mi#lo"ul "or$ii
Ca)e-tan Ca)e-tan Clo0e (it"( Ma-t?urf *ar"aiolo +eu@ demi'd.- A
"apeler
Fig > a F6r6 nod de "ap6t
Fig >) Cu nod du)lu de "ap6t
B Nod de
fra"Cionare
0erti"al6
Opt
dire"Cional
Romano ' Fig B

: Nod de "ap6t !
terminaCie
Nod de
"ap6t du)lu
N4ud
+ou)le
+ou)le
o0er(and
8not
+emi'pD"(eur
dou)le,
Noeud de *ut.e,
&D"(eur Eimple,
Fran"i-"ain
Fig :
F Nod de legare!
amarare la pun"tul
de an"orare
Nod de legare la
mi#lo"ul "or$ii
Nou6 N4ud de
Neuf
Fig F

1G Nod de "ap6t !
terminaCie
Opt -implu %uit -imple Figure of
eight
%uit Fig 1G
11 Nod de legare
a "apului de
"oard6
Opt prin
urm6rire
%uit tre--. Re t(readed
figure of
eig(t
%uit +ou)le
Htre--.!tri"ot.I,
%uit Gan-. Tre--.
HTri"ot.I,
Figure eig(t
follo? t(roug(
Fig 11


1/ Nod de legare
la pun"tul de
an"orare
*ulin C(ai-e *o?line *ouline,
Noeud d=Agui ,
Noeud d=."oute
Fig 1/ a F6r6 nod de "ap6t
) Cu nod de "ap6t du)lu

15 Nod de legare
a dou6 "or$i
&e-"6re-"
du)lu
&D"(eur
+ou)le
+ou)le
Fi-(erman
Fig 15
1; Nod de legare
a dou6 "or$i
Opt urm6rit
in0er-
%uit Tre--.
de #on"tion
Figure eig(t
)end
%uit Tre--. ,
%uit en +ou)le ,
Flemi-"( *end
Fig 1;

1< Nod de frJnare
! a-igurarea
dinami"6
Eemi
"a)e-tan
+emi
Ca)e-tan
Munter
(it"(
%al)
Ma-t?urf
M*
Me$$o
*ar"aiolo
Noeud en "roi@ ,
%ME
H%al) Ma-t?urf
Ei"(erungI ,
N4ud Italien
Fig 1<
a Eemi"a)e-tan) Eemi"a)e-tan )lo"at "u o "(eiC6

" Eemi"a)e-tan "u du)l6 )lo"are


1> Nod de legare
la pun"tul de
an"orare
Ca)e-tan
prin
urm6rire
Ca)e-tan
Tre--.
Clo0e (it"( Ma-t?urf +eu@ demi ' "l.-
A "apeler
Fig 1>
a La "ap6tul "or$ii ) La mi#lo"ul
"u nod de )lo"are "or$ii
du)lu


1B Nod de "ap6t !
terminaCie
Capu"in Capu"in Ete0edore
8not
Noeud d=arrimeur
Eou0ent appel.
Fran"i-"ain
Fig 1B

1: Nod de legare
la pun"tul de
an"orare
Nod de fra"Cionare
pe -tru"tur6
ori$ontal6 -au
0erti"al6
*ulin Kn
du)lu Hla
mi#lo"ul
"or$iiI
C(ai-e en
dou)le
HC(ai-e
Eimple a0e"
"orde en
dou)leI
Fig 1:
1F Nod de
tra"Ciune ! ridi"are
greut6Ci
Moldo0ene-" Fig 1F