Sunteți pe pagina 1din 351

nceput la anul mntutrH r

Mo. Slatina ~ ' ^


6 1
^
CELE PATRUSPREZECE 1
ADEC TRI MI TERI
ALE
BUifEfEESCUlUI i-SaViJOLUi APOSTOL
3P . A. T IED 'JLi
TALCUITE IN LIMBA ELINA
DE
FERI CI TUL TEOFI LCT ARHI EPI SCOPUL BUL GARI EI
Tlmcite ias n cea greceasc proast i mpodobite ca feluri de nsemnri
DE
FERICITUL INTRU POMENIRE NIC0D|M AGH10R1TUL
TRADUSE IN LIMBA ROMAN
DE
MI TROPOLI TUL MOLDOVEI I SUCEVEI
T O M XT XJ I I I
CA R E L E CUP R I NDE : PRE CEA NTIA l A DOUA CTRE TESALONl CHENI , PRE CEA CTRE
TI MOTEI , iNTlA l A DOUA, P RE CEA CTRE TIT, PRE CEA CTRE F I UMON l PRE CEA
CTRE EVREI.
TI PRI TE -
In zilele Majeste Sal e, iubitorului de Christos
C A R O L I
R E GE L E R O M N I E I
Cu binecuvntarea i aprobarea Sfntului Sinod al Sfintei Biserici
Autocefale Ortodoxe Romne
BUCURETI
TIPOGRAFIA CRILOR BZSERICETI
1 9 0 4
Elinilor i varvarilor, nelepilor i nenelepilorxlator, ( Ro m.
$1, 14). Auzi i toi cei lumeti, i ctigai-v cri, dof tori i ale
sufletului;- de nu voii alta, mcar pre cel nou (Testament a-
i i dec) crigi-1: Apostolul, Faptel e Apostolilor, Evangheliile,
nvtori necontenit.
Hrisostom, Voroava a 9-a la cea ctre Colaseni
CELE PATRUSPRZECE EPISTOLII ADEC TRI MI TERI
a!e Dumnezeescului i slvitului Apostol
3? - A . " V 33 I J
Tculre a lui Teofifact Arhiepiscopul Bulgariei la ntia Epistolie a Aposto-
lului Pavel ctre Tesjalofiicheni, tlmcit acum din cea proast greceasc n
iimba 'romneasca de smeritul V. r\ M,
Pricina Epistolia ntia ctre Tesalonicheni, dupre Te*
odorit i Icumenie riumai
y
\.
Tesalonicul este Mitropolia, adec maica tuturor cetilor
Machedoniei*), carele a priitnit mntuitoarea propoveduire prin
nvtura Marelui Pavel ntr'o vreme, cnd Evreii cei ce se
aflau n Tesalonic griau nprotiv i l vrmuiau pre
el. Abia ns izbvindu-se Pavel de vrmiile Evreilor, a
fugii din Tesalonic i sa dus n Veria, i de acolo a mers
la Aine, preciim mrturisesc Faptele (cap. XVII). Acolo ns
aflndu-se, fiindc avea grij de ucenicii si Tesalonicheni a
trimis la dinii pre fericitul Timotei, pentru ca s-i ntriasc
n credin i s-i fac mari de sufletntru vrmiile ce is-
piteau dela protivnicii Evrei. Timotei ns ntorcndu-se de acolo,
a artat lui Pavel c Tesalonichenii credin aveau adec sta-
tornic i necltit, aveau ns trebuin de nvtur i de
sfiuire la oare care ntrebri <r<? aveau; i dar pentru acesta
pricin sa ndemnat Pavel de a scris lor Epistolia aceasta. O
pricin dar; este aceasta, dupre Teodorii; iar Icumenie zice c
a sttut i'oft, pricin, pentru care s'a scris Epistolia aceasta:
Pavel, zice, fiindc, fost ptimit multe necazuri n Veria i
n Filipi Machedoniei i( temndu-se ca nu cumva <Tesaloni-
*) nsemneaz, c nici Hrisostom, nici eofilact-au pricina Episto-
liei aceste'ea, precum atu avut. la pricinile celor de mai nainte Epistolii;
ci singur Icumenie i "Feodorit zic, c Epistolia aceasta o a scris mai
nainte dect pre toate celelalte Apostolul Pavel. Iar dupre Meletie a
ceasta s'a scris n anui 20 dupre nnlarea Domnului (Tom. I al bis.
istorii). ....
.' D Despre Tesalonicul acesta zice neleptul Teodorii: Tesalonicul este
b cetate prea mare i mult norodit, neamului Machedonenilor fiind
supus, povuitoare ns i a Tesaliei i a Ahaiei, ns i a multora
altora neamuri, cte au ocrmuitor pre eparhul Ilirienilor (cart. V a
biser. Istorii, cav. XVII).
6. PRICINA EPISTOLIEI NTTA CTRE TESALONICHENI.
c'MU, auzind cele ce a ptimii, s se smintiasc, socotind c
dp Slbiciunea lui Ckristos fi a propoveduirei le-a ptimit a-
fiste'Q.) auzind ns i c Tesalonchenii foarte se ntristai pen-
''f*trufiei mori, pentru aceasta dar trimite pre Apostolul Timo-
tei mpreun cu Epistolia aceasta*). Mai nti i ntrete n
xcre-m4s t# st nu se clteasc pentru necazurile ce sufer, cci
fiu d-u,fpHmti' W-e in lucru ft/-nlt; clac s au, suprat e cite
Evrei, care i.pre nsui Dbmnul t:aii cmort, fiindc nsuire
xt hristianilpr este a se necji n viaa aceasta; i i sftuete
pre ei nc cum s petreac, adec eum c se cuvine a lucr
meteug i lucru de mn, precum a i priimit pild dela nsui
Pavel, i s nu ad nelucrtori. Scrie ns i pentru cei ?nori
i i mnge pre ei, nvndu-i a; nu se ntrista greu, fiindc
moartea celor ce adorm ntru Ckristos nu este perzare, ci este
un prilej i o cale a nvietei. Apoi i nva pre ei i c ziua
venireia doua a Mntuitorului Christe este ne artat; tiind-o
dar pre ea c eie ne artat, ' se cuvine totdeuna a -fi gaia i
a nu lua aminte la cele ce fgduee cineva c tie cnd se
va face ziua aceea. Spune ns, c -ihru venirea Dopinului, nu
vor ntrece cei vii. pre cei mult m.%i nainte mori, fiindc de
nprazn are a se face att nvierea celor mult mai nainte
mori, ct i schimbarea i nestricciuneg. celor ce nc vor fi
vii; i ndemnndu-i pre ei s-i hdrepleze moralurile, sase
bucure ntru ndejde i s se roage i s mulvniasc totdeuna
- Domnului, i jur s cetiasc Epistolia aceasta (a toi fraii, aa
sfrete Epistolia.
') Nu este adevrat c ar fi mers a doua oar Timotei n Tesalo-
nic, aducnd Epistolia aceasta, precum ziqe' aicea Icumenie; una adec,
fiindc Pavel elice la nceputul Epistoliei, c&\ trimit Epistolia aceasta Pa-
vel mpreun (cu) Sila i Timotei; altul dar este cela ce trimite, i altul
cel ce duce Epistoliile; i alta nc, pentruc la sfritul Epistoliei a-
cetiea nu se scrie c s'a trimis Epistolia prin Timotei, precum se o-
Mriuete a se scrie la sfritul celor alalte Epistolii numele celui ce le
aduce, ci numai c s'a scris dela Aine. Vezi i tlc. cap. I i a stih.
1 care adevereaz aceasta ce o zicem; ascult nc i ce zice Pavel n
aceast Epistolie: -Pentru aceasta ne tnai suferind, zice, am binevoit
a rmne singur n .Aine, i am trimis pre Timotei fratele nostru
spre a v ntri pre voi" (cap. III). Auzi? A trimis, zice, n vremea
trecut, mai nainte adec fr de scrisoare, precum a <}is Teodorit;
i nu l trimite pre el acum; i iari: Acum viind Timotei la noi
dela voi" dice (cap. III, stih. 2).
TLCtIIRE LA CEA i-a CTRE TESALONICHENI
CAP. I.
KI MEN ( ADECl TEXTUL EPISTOLEI).
i . Pavel i Siluan i Ti motei .
T L C U I R E.
Pentruee Apostolul Pavel, scriind ctre Tesalonicheni, ndat
la nceputul Epistoliei, mpreun cu sinei numr pre Ti mo-
tei, iar Efesenilor scriind, nu mpreunnumr pre Ti motei
cu sinei, i cu t6te c Ti motei era cunoscut Efesenilor? Pen-
truc, precum mi se pare; la Efeseni vrea s trimit pre
Ti motei ndat, i pentru aceast a socotit Lucru deprisos a
numi pre Timotei pricinuitor de a trimite Epistolie ctre Ef e-
seni, carele avea s i n manile sale Epistolia, cnd era s
mearg la Efes. Iar aicea la aceasta nu a urmat aa, ci fiind-
c Timotei atuncea a fost venit dela Tesalonic, pentru aceasta
dupre cuviin Pavel l'a mpreun numrat cu sinei i dice
c trimit Epistolia amndoi; pune ns mai nainte de Ti mo-
tei pre Siluan
1
), poate pentruc Ti motei p a cerut aceasta a
*) nsemneaz, c fericitul Teodorit zice c Sila se numete aicea Si-
luan, pentruc pre Sila 1-a ales Pavel i l avea mpreuna cu sinei
dupre certarea ce s'a fcut' cu Varnava. C Pavel, zice, alegnd lng
sinei pre Sila a eit (Fapt. XV," 40). Pentruc Sila mpreun se afl
cu Pavel n Filipi i n Tesalonic i n Veria; i mai ales c Sila t
Timotei au rmas mpreun amndoi n Veria, iar Pavel lsndu-i pre
ei acolo s'a dus la Aine (Fapt. XVI I , 14). Eu ns socotesc c, precum
Simeon, dupre scurtarea zicerei s'a fcut Simon (care amndou aces-
tea snt numiri ale vrfelnicului Petru), c n Epistolia cea catoliceasc
a doua a lui Petru se scria aa la nceput: Simon Petru". i Iacob fra-
tele Domnului a zis despre Petru: Simeon a tlmcit c ma nti Dum-
nezeu a descoperit a lu numelui su norod din neamuri" (Fapt. XV, 14),
aa i numele Siluan, dupre scurtare s'a fcut Sila, sau i c desmer-
8. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. I, VERS. 12.
EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. I, VERS. 2 3. 9
slvete i se; mulinete lui Dumnezeu; cu mulmirea aceasta,
ns nva Apostolul pe Tesalonicheni totdeodat i a cugeia:
smerit, fiindc. Dumnezeu este carele lucreaz i isprvete Ir^
tru dnii totul faptelor bune ale l or
1
) .
Pomeni r e de voi f cnd ntru rugci uni l e noastre.
A multa.ro! Pavel lui Dumnezeu pentru Tesalonicheni, aceasta
se pricinuia din faptele cele bune ale lor; iar a-i pomem pre
ei ntru rugciunile sale, ~ se ntea--din dragostea ce avea Pa-
vel ctre^Tesaionicheni.
3. Nencetat aducndu-^ne-aminte de voi .
Nu numai cnd m rog, zice, mi aduc aminte de. voi, ci i
ntru toat eeealalt vreme, ci totdeuna; i acesta este semn i
dovad de "covritoarea dragoste a Marelui Pavel cea ctre
Tesalonicheni: , L >' " >
De lucruF credinei,^
Totdeuna, zice, mi aduc aminte de lucrul credinei voastre,
adec de starea cea pentru credin i de nevoina voastr;
c acesta este lucrul credinei, a st statornic fietecare hris-
tian i a nu se mndri pentru credina sa nu numai cu cu-
vintele, ci-cu fapta i cu lucrurile s sufere brbtete ispitele
cele ce i se fac pentru credin.
i de osteneal a dragost ei .
Ai cea s' ar' nedumeri cineva zicnd: i ce osteneal este a
iubi cineva, ~6 fericite Pavle? Rspunde el, c a iubi cineva
prost cu cuvinte, aceasta nu este osteneal, iar a iubi cineva
cu curenie l din inim i prin fapte, aceasta cu adevrat
este osteneal mare i mult, cci, cum nu este osteneal cnd
cineva"pentru iubitul su sufere tot necazul i ispita? Deci i
Tesalonichenii multe rele aii ptimit pentru dragostea ce aveau
ctre Pavel, precum fietecare poate s o afle dela Faptele
Apostol i l or
2
) .
*) Teodorit ns zice: Ne nvm mai nti a mulm pentru bu-
ntile cele ce "mai nainte s'au- fcut nou, apoi "dup aceasta a cere
. cele de lips; c aceasta este a "afla pretutindenea c o face dumneze-
eseul Apostol. . . . .
J
) C cetim.la cap. XVI I al Faptelor, c aflndu-se Pavel la Tesalonic
unde era Sinagoga Iudeilor, vznd Iudeii, c mult mulime de Elin
s'au nduplecat la cuvintele, lui Pavel i c au crezut, au fcut mari
turburare n urm n tot Tesalonicul, i ducndu-se ei la casa lui Iasor
:. i neaflnd pre hristianii cei ce crezuser, au tras pre.Iason i pre ali
la stpnitorul TesalonicUlui, cu strigare zicnd acestea:. Cc au re
voltat. pre toat lumea acetia i aicea de fa snt, pre cari i-a priimi
Iason. Atuncea stapnitorii, puind la rnduial pentru aceasta, au lua
se scrie mai nainte de sinei Siluan, pentru smerita cugetare:
c urm de trei ori fericitul Ti motei lui Pavel nvtorului su,
-prele mpreun cu ucenicii si se numr pre sinei. i nu
numete aicea Pavel pre sinei nici Apostol , nici rob sau
sluga lui Christos, precum obinuete a scrie n celelalte Epis-
tolii, pentruc Tesalonichenii erau noui nvai i noui luminai,
i nu au fost luat nc cercare de darurile i vredniciile lui Pa-
vel ; deci pentru acesta Pavel nu pomenete ctre dnii v r e o
vrednicie a sa. :.'
Bi seri cei Tesal oni cheni l or.
i cu toate c puini Tesalonicheni erau hristiani i nc nu
aveau alctuire i ntrire, ns pre acetia Pavel i numete bi-
seric, mngindu-i pre ei cu acest nume al bisericei, fiindc
numele acesta mai de multe ori nsemneaz mulime adunat.
I nt ru Dumnez eu Pri ntel e i Domnul Iisus Chri stos.
Fiindc erau biserici i ale Elinilor i ale Iudeilor, pentru aceasta
Pavel vrnd a oseb de bisericile acelea pre biserica hristianlor ce
erau n Tesalonic, adauge aicea i zice, bisericei ceii ntru Dum-
nezeu Printele. Mare vrednicie ns este a ti cineva ntru Dumne-
zeu, cci cel ce este. rob i lucrtor al pcatului, acela nu este n-
tru Dumnezeu. nsemneaz ns, c propunerea (prepoziia) n-
tru- s'a pus aicea de Pa|vel i la Printele i la Fiiul; i dar amu-
iasc lupttorii de Duh Machedoniartii, cari hulind pre Duhul
cel Sfnt, zic cum c nu este de" o fiin cu Printele i cu
Fiiul, cci la singur Tatl se d propunerea di n , iar la Fiiul
propunerea pri n , iar la Sfntul Duh singur propunerea n-
t r u ; c iat c i propunerea ntru, se d de Pavel i la P-
rintele i la Fiiul, i dupre urmare se arat i dintru-aceasta c
Duhul Sfnt este de o fiin i cu Printele i cu Fiiul.
Har vou i pace.
Roag Apostolul, Tesalonichenilor, ca mai mult s sporiasc
ntru dumnezeetile daruri, dar i pentru ca s aib pace n-
tru dnii, i a nu se mndri unul asupra altuia
1
).
; :,2>- Mul mi m .lui Dumnez eu t ot deuna pentrutoi voi .
' - Jndat ncepe Pavel procuvntarea Epistoliei dela lud, cci
a mulm el Iui Dumnezeu pentru Tesalonicheni, aceasta a-
rat, c ei au isprvit oare cari mari fapte bune, de cari se
dat nUme dela Siluan este Sila, precum i Pavel pre Prischila o nu-
mete Prisca ntru cea ctre Romani, precum cjice Teodorit, mcar c
i acum Prischila se cetete i nu Prisca mai n toate izvoadele.
Despre zicerea har vou", vezi la Cap. I al celei ctr Corinteni,
stih 3. ' T . "
10. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. I, VERS. 3 5.
ndesui bani dela Iaspn i i-au slobozit pre ei. Iar fraii, ndat noptea
au petrecut pre Pavel la Veria". De aceasta vrcscnice ce laud snt cele
ce cice fericitul Teodori t: C lucru al .ci'ediaei este a fi'xineva ade-
vrat i ntrit ntru primejdii, c nu se cuvine. a_se urata credina nu-
mai n vreme de pace i de linite, ci i ntru nyiforare se cuvine a
se inea de dnsa; aa i dragostea, nu are ohndirea cea mai dulce
numai, .ci i. osteneala cea covritoare; c a\nuferi se cuvine grealele
fratelui, mcar de zavistuete, mcar de se manie,, mcar de se nnal
i de bolete de nemulmire; pentru aceasta pis osteneal o a njugat
cu dragostea, iar cu ndejdea mpreun a r/';iduit pre rbdare".
EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP^I, ^^
s
^^J" ^
-
^e w J; J; y
' ) Iar Teodorit <Jice: V a nduplecat ns pre voi i mrimea primej-
diilor la care nu am venit, pre cele ce de noi se proaduceau ca dum-
nezeeti; cci zicerea, ce fel.ne-am fcut ntre voi pentru voi, pre primejdii
le arat, care pentru dnii le-a suferit, mntuitoarea propoveduirea lor
proaducndu-o.
i de rbdarea ndejdei Domnului nostru Iisus Christos.
Multe ispite i primejdii, zice, de muli ani suferii, fraii mei
iubii; acestea ns le suferii pentruc v' ai ntrit i v'ai m-
puternicit cu ndejdea cea ntru Domnul; c credeau acetia
i ; ndjdui ala cu ncredinare- dardjaleifi cliinunile buntilor

:
0eJo.r fiitoare i peptru aceasta, rbdau ispitele, cci i Duni - .
&e^$jeftt&'aceasta Iert 'Ta inceputul credinei a se ispiti
hristihii, pentru ca s nu zic cineva c propoveduirea i E-
Vafighelia se -ntri prost i cum s'ar .fi 'nlrtplat i cu m-
gulirile i cu odihnele celor ce o priimiau aceasta; i pre lng
acestea pentruc s se arate c nu nduplecau pre sufletele
celor ce credeau vre o nduplecare i lmbuie de oameni, ci
singur puterea lui Christos celuia ce; se propovedui.
naintea lui Dumnezeu i Printelui nostru.
. . Dup dou chipuri poi s nelegi zicerea aceasta, iubitule:
sau c noi Apostolii totdeuna naintea lui. Dumnezeu i Prin-
telui v pomenim pre voi Tesalonichenii 5 sau c ne aducem
aminte de lucrul credinei voastre, care st naintea lui Pum-
nezeu i Printelui". S nu socotii, zice, & Tesalonichenilor
hristiani, c fr folos i fr ctig ostenii, nu, pentruc toate,
faptele voastre stau naintea'"lui Dumnezeu i Printelui, drept
aceea i plile faptelor voastre,el le va.rsplti prea ndeplinite,
4 tiind, iubiilor frai,-alegerea voastr.dela Dumnezeu..
Ne aducem aminte de voi, zice, o iubiii mei frai, cci tim
cum c sntei, alei de Dumnezeu, fiindc dect muli alii mai.
muli sntei aiei n credina lui Christos. i de unde e artat
aceasta, o fericitule Pavle, cum c Tesalonichenii snt ale de
Dumnezeu? Aceasta mai jos o arata descoperit. .
5. C Evanghelia noastr nu s'a fcut ctre voi nu-
mai n cuvnt.
Di n aceasta, zice, este artat c voi Tesaloruc'ceni sntei a
lei de Dumnezeu, pentruc Dumnezeu a slviP/i. a mrit la
oi propoveduirea Evangheliei, i fiindc noi nu am propove-
luit vou numai prost .cu cuvntul, ci i semne i minuni s'au
acut la voi prin noi, pentru aceasta Dumnezeu a binevoit cu
.devrat pentru ca s credei voi cu semnele cele de acest
U, cum. c .sntei alei i prohoti-i ai lui Dumnezeu.
Ci i ntru- putere. .... - - :i ;, .. - : ,. ,.
Adec ai priimit Evanghelia cu semne - i
:
cu- minuni, care
'au fcut prin noi, att pentru facerea de bine i ajutorul ce-
or ce au priimit credina cu mulmitoare inim, ct i pen-
ru pedeapsa i nelepirea celor nenduplecai i nemulmitori.
Si ntru Duhul Sf nt.
Adec ai priimit, zice, Evanghelia, ori cu nelepciunea du-
lovniceasc i nu cu cea din afar i trupeasc a filozofilor,
>au ai priirAit Evanghelia i credina cu Duhul cel Sfnt, care
;e da celor ce credeau i griau n limbi streine i prorociau
feeu mitluni dsebite.
i ntru mul t ncredi nare.
Adec ai priimit, zice, Evanghelia cu necaz i cu rea pti-
nire, c precum semnele i minunile i mprirea Sfntului
Duh i darul se fcea pentru deplina ncredinate a celor ce
credeau, aa asemenea i necazurile, ce se fceau pentru pro-
poveduirea-Evangheliei, erau mare adeverire i ntrire a n-
si Evangheliei i a credinei.
Pr ecum tii, ce fel ne-am f cut ntre voi pentru voi
1
) .
Voi ni-v, zice, sntei marturi, frailor, cum am petrecut
mpreun i am umblat ntre voi, i cum am propoveduit E-
canghelia cu mult osrdie; iar aceasta o-am fcut pentru voi,
fiind-c voi-sntei alei de Dumnezeu, pentru aceasta i noi
ne-am srguit s lucrm toate i s suferim toate numai pen-
tru voi ; cci cine nu ar ptimi ispite pentru cei iubii ai lui
Dumnezeu? Ai cea ns Pavel arat laudele sale, mcar dei um-
btps, fiindc voete s laude mai nti pre Tesalonicheni.
6. i v o i urmtori ai notri v ' a i fcut i ai Domnul ui .
Aicea inviteaz i ntrete Apostolul pre Tesalonicheni, fi-
indc i laud i le aduce aminte c i ei nu au rmas mai
jos dect Pavel, dupre primejdii, ci i-au urmat lui. Omi nune!
12. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. I, VERS. 67.
Ct laud este a Tesalonichenilor, a se face ei ndat ce au
crezut urmtori ai.nvtorului lor Pavel, nc i ai nsui Dom-
nului nostru Iisus Christos! Cum s'a fc-ut ns urmtori ai Dom-
nului? Aa, pentruc i Domnul, multe ptimind, se bucura;
fiindc de voe veni la patim, n ct i zicea ctre Printele
su rugndu-se:- Printe a veni t crasul, proslvete pre' IFiiul
tu (Ioan XVI I , l )
1
) .
Priimin'd cuvntul, cu mult necaz, ntru bucuria Sf;. ) uh.
Nu prost, zice, ai priimit cu necaz voi Tesalonichehii cu-
vntul " Evangheliei, ci cu mult necaz, adec cu multe primejdii,
iar aceasta o vei afl din Faptele Apostol eti , precum iufn zis
nainte n suptnsemnarea stihului 3. Dar ns acest necaz, zice,
i primejdiile bucurndu-v le-ai priimit. Tlmcind ns A-
postol urcum se poate n necazuri a se bucur, a zis cu bu-
curia Duhului Sfnt; pentruc nu v' a lsat pre voi, zice, Sfn-
tul Duh s v ntristai pentru necazurile ce le suferii, ci du-
rerea adec era la trup i la cele trupeti, iar bucuria se d
sufletului'vostru dela SF.
;
Duh; cci precum tinerii cei ' trei -In
mijlocuL flacrei cuptorului aflndu-se se rcoriau cu Duhul
acela ce-uerT -aa i pre- voi aflndu-v n primejdie v bu-
cur Duhul Sfnt, artnd n fantazia voastr ca i cum! ar fi
fost: de fa rspltirea cea viitoare n ceriuri. Vezi ns, ;o ce-
ttoriule, c atuncea se face cineva urmtor Domnului, cnd su-
fere primejdiile i necazurile cu bucuria Sf. Duh.
7. Ca s v facei voi chip, tuturor celor ce crjed n
Machedonia si n haea.
Mcar c Pavel n urm, dela Filipi i dela celelalte! ceti
.
l
) Multe.i alte *nl semnele eu care se dovedete bucuria ce ave|i
nul ntru, ptimiri, cu a zice ndat ce a venit n lume: jertf
aducere ti u. ai voit, trup ns ai gsit mie (Psalm. XXXI X, 9)
trupul meu Pai' ales, o Printe, a se face jertf gtit i deplinit.
cum tlcuete Apostolul Pavel n Epistolia cea ctre Evrei (Evr
A numi pre Petru -Satana", pentruci oprea a nu merge n Ier
ca s pimiasc-(Mat. XV,'~23). A. se necji..cnd..s vie ciasu
pimiasc, c.aceasta nsemneaz zicerea: Botez am s m
cum (adec, ct) m supr pn-"s se svriasc" ( Luca. XV,
numi pre.moarte: pahar, care-dupre sfinitul Teofilact nsemnez
cea j bucurie, ce o. simesc-cei ce beau vin: Paharul carel
mie. Printele, au nu'l voiu be?" (Ioan XVIII, 11). A alerg pre
zul nopei i a se duce h grdina, care era cunoscut lui Iuda,
tlcuete Hrisostom i a-zice femeilor celor ce plngeau, s nu
pentru dnsul (Luca XXIII, 28). Vezi la Duhovnicetile nevoinjj
347 i la Rzboiul cel nevzut, foaia 227. i alte semne ale bucuri
nului, ce avea ntru ptimiri.
i Dom-
i pro-
adec
, pre-
JX, 5).
usalim
II ca s
botez, i
' 30)._A.
,z dul-
| a dat
la me-
precum
pliig
foaia
Dom-
EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. I, VERS. 7 8. 13
e Machedoniei a venit la Tesalonic, Mitropolia Machedoniei,
a propoveduit Evanghelia, cu toate acestea Tesalonichenii
tata au strluicit n :ru fapta bun, i ntru priimirea Evanghe-
ei, n ct s'au fcut nvtori i pild ntru toat Machedonia
; Ahaea, adec n Moreea
1
) . i dupre aceasta dar au urmat Te -
-ilonichenii lui Pavel , fiindc i Pavel, mcar dei a crezut la
rm ntru Christos, ns pre toi Apostol i i cei mai dinainte-
a ntrecut cu otenelele. i vezi, o cetitoriule, c nu, a zis A: :
:
ostolul; c s'au fcut Tesalonichenii" spre a crede ceilali, "ci
up cei au crezut ceilali, atunci s'au fcut Tesalonichenii chip
i nvtori acelora, adec cum se cuvine a crede cu ferbinr
sal i 'cu inim gata spre a priimi ispitele i primejdiile cele
>entru credin i pentru poruncile Domnului.
8. C dela Voi s'a revrsat cuvntul Domnului.
Adec vestea credinei i a faptei bune a voastr, o fraii
nei Tesalonicheni, a fcut auzit i prea vestit la toi, pe
)ropoveduirea: Evangheliei, i a tuturor celorlali credincioi voi
f
'ai fcut nvtori. Iar zicerea: S' a revrsat, o a zis ca s
irate c precum Trmbia rsun strlucit i ajunge n mult
leprtare de loc glasul ei, aa i dela voi Tesalonichenii au
sunat
!
propoveduirea Evangheliei ca o trmbi i a ajuns
dasul ei la deprtate locuri
8
).
Nu numai niVlachedonia i n Ahaea, ci ctre tot l o-
;ul credina voastr cea ctre Dumnezeu a eit.
Pf e Machedonia, zice, i pre Moreea, o ai.umplut de cuvn-
:ul Evangheliei cu pilda voastr i fietecare loc l'ai umplut
deTmirare i de npimntare, pentruc ntru atta puin vreme_
ai artat atta lerbinte i covritoare credin, cu form de_
infiarje ritoricesc, ca i cum ar vorbi pentru vre un lucrii
nsufleit i Viu.'
In ct a nu ve noi trebuin de. a gri ceva.
Atta mare, zice, i lucrtoare este vestea credinei voastre,
n ct rfic nu mai ateapt pre noi oamenii s spunem ceva
pentru voi, ci de -cte ori_am ncepe noi a le spune vre o la-
ud pentru voi, cu -scopos pentru ca s-i ndemnm la aceas-
1
l
) Iar |Care este partea Moreei, -care se <ice mai cudeosebire Ahaea,
vezi la suptiVisemnar-ea zicerei: C a binevoit Machedonia i Ahea m-
prtire!" (Rom.. XV, 26). " " ,
s
) Teodorit ns zice: Zicerea j,dela voi s'a revrsat cuvntul Dom-
nului", o a zis, nu doar c de acolo a luat nceput propoveduirea, ci c
osrdia, loi^despre cele dumnezeeti mult vestit fcndu-se, pre muli
!^a pornit spre a revrs lumei cinstiri de Dumnezeu. "
14. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. I, ViRS. p.
' ) i poate c venirea
-
a doua a lui Pavel ri Tesalonic_.se arat,
mcar c umbros, din Faptele Apostoleti, c, nsui ele zi c: Iar dupre
ce a ncetat turburarea (cea din Efes adec), chsipnd Pavel pre ucenici
i srutndu-i, a eit ca s mearg n Machedonia; si trecnd prin pr-
ile acelea, i mngindu-i pre ei cu mult cuvnt,' a venit n Elada
(Cap. XX stih 1). Iar n Machedonia se. ajfl .i. Tesalonicul, Mitropolie
a ei fiind; ns nct din cuvntul acesta
1
ce i zice. nsui Pavel n
cap. II al acestei Epistolii, se vede c nu ,a mrs a doua oar n Te-
salonic,; c aa zice acolo: pentru . aceasta, am voit a veni ctre voi, eu
Pavel, i o dat i de dou ori i ne-a. mpei eeat pre nai Satana (Cap
II, T8) . i aceast" nc o nsemnm, c dupre ce Pavel a pers n E-
l'ada.; i a ezut acolo trei luni, iari,a fcut socoteal, sg. se ntoarc
prin' Machedonia la Siria. Iar de a mers hf Machedonia f yci i lucrul'/nr
se tie; (fcnd trei luni n Elada) i fcndi-se asupra iui vrmaii
de ctre Evrei, cnd urm a se duce n -'uf, a fcut socoteal -<te t
merge prin Machedonia (Fapte XX, 3)
EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. I, V. 10. CAP. II, V. 1. 15
de cinstire
s|: viului
cu
I O .
sculat
ftoi" de
*> -C.ee
de mal
cheni
carele
mare mi|i
ce a
cesta n$
acum ne
vecinica
prin. cred
ne n
n rrmhc
deamn
nu erau
vel aicea!
duiau
ndoi
Si
din rriori
urgia
iie.
! ; U 3
du rinez^
arp s
jerje
murit s
ui
. iar
de
, c
despre
Dumnezeu i la dreapta cunotin a adevratului
Dumnezeu, i dupre urmare i sftuete s vieuiasc
aceast bun cinstire i cunotin de Dumnezeu
1
).
a atept pre Fiiul lui din ceruri (pre care 1'a
i), pre Iisus, pre cel ce ne-a izbvit pre
jce viitoare. - " "" "
cjijvinte. ale IiiT^vel.''^Scg'i^|,vmstpji\'|l aii cu cele
cci in chip de povestire 'nva.'; pre Tesaloni-
escul Apostol s atepte pre Fiiul iui Dumnezeu,
^ie s ne slo( boziasc de viitoarea urgie; prea
ns este aceasta la cei _ce se necjesc, c cela
a] sculat, a nviat i c se afl acum n cer, a
va veni ntru a doua venire, i pre noi cei ce
necjm,' ne' va slobozi de viitoarea urgie, adec de
munca ce va s fie, fiindc noi arh" bineplcut lui
in i prin neprihnita viaa noastr; iar pre cei ce
ecjfesc pre noi, nu-i va milui Cu ndurare, ci i va osndi
Insa fiindc Cele rele i suprtoare erau de fa i
cele bune i bucurtoare se ndjduia numai i
fi, pentru aceasta mare credin mrturisete Pa-
aveau Tesalonichenii, fiindc ei ateptau i. ndj-
vitoarfle bunti cu adeverire, fr ct de puin a se
acel ea
8
) . '
CAP. II.
i . C
c nu s
Cu
nu anrihtrebl
deart
adevrat
i
niv tii, frailor, intrarea noastr cea ctre voi,
a fcut zadarnic.
, i isprvile noastre, zice, mari snt, ns.i noi
uinat ctre voi socotele omeneti, nici s'a fcut
zadarnic venirea noastr la voi, adec nu am ve-
' ) Iar Teodorit zice: Vederat pre noi ne-a nvat Apostolul cum se
cuvine a nelege zicerea: Ca s te cunoasc pre tine singur, adev-
ratul Dumnezeu" (Ioan XVII, 3) ; c nu de Fiiul osebindu-1, ci de cei ce
nu snt dumnezei pve cel ce este Dumnezeu viu i adevrat, pre acesta
Ta- numit; i viu adec T a numit pre el cci aceia nu snt vii i a
devrat, cci aceia mincinoi, se numiau dumnezei.
' ) . Acestai Teodorit cioe: j,Se cuvine dar a ti c nu dumnec-eiasca
fire a celuia Unuia nscut s'a sculat din mori, cci neptimitoare este;
nici iari alt Fiu este Iisus osebit de cel Unul nscut, d acestai cu
adevrat este (dupre fa i Ipostas adec); a ptimit ns ca om i a
ieviat ca om (adec dupre. firea omenirei). ..
tai rvn a credinei voastre, ei mai nainte ne ntimpin i
povestesc nti faptele voastre cele bune, i noi dela dnii
le auzim.
9. C ei vestesc pentru voi, ce fel de intrare am a
vut ctre voi . ; , , i ....
- Singuri ei ' de sinei vestesc i zic, cum c dei. venirea noas-
tr ia voi - fest p|ir) de nenumrate ijiir^/^oi-lnt laft v'^
STriihlt "httfi. t f t t ov tfkSt v' ai rcit pentru, relele i primejdiile
cte' am cercat, cnd eram acolo. Spun ei ns pre lng a
cestea, cum c i voi, cu toate c ai .czut n feluri de primejdii
pentru noi (i vezi despre aceasta la cap. XVI I al Faptelor i
suptnsemnarea de mai nainte la stih 3 al capului acestuia), nu
v'ai ntors faa de ctre noi, ci atta atrnai de noi, ca cum ai
fi dobndit dela noi nenumrate bunti. Se vede ns c ve-
nirea aceasta a lui Pavel n Tesalonic a fost a doua, cci ntiai
dat4:" fost gonit din Tesalonic Pavel "pentru turburarea Evre-
ilor i |$'a dus n Veri a; i apoi iari a doua oar' s'a dus n
Tesalonic, i atta s'a priimit de Tesalonicheni, n ct voiau a'i
pune i sufletele n primejdie (pentru el )
1
) .
i cum v' ai ntors ctre Dumnezeu del a i dol i , ca s
slujii Dumnezeul ui celui adevrat .
'Ceilali vestescr nou, zice, cum de cu lesnire i cu mult
cldur, voi Tesalonichenii ai crezut, fr a spune noi ceva
pentru voi ; aicea ns, n chip de povestire, sftuete pre Te -
salonicheni Apostolul, fr greutate i fr suprare, fiiihdc
le aduce aminte cu un frumos 1 metod, dela care rtcire i p-
gntate a" idolilor celor mincinoi i mori, au venit la buna
16. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. ii, VERS. 1 3 .
*) Aa a tlcuit i Teodorit pre mngere.
EPIST. NT/ilA^ CTRE TESALONICHENI CAP. II, VERS. 45. 17
Tom, II* 2 .
nit la voi fr primejdii i fr ispite, nici fr a avea oare
care lucru statornic; fiindc, precum am zis,?primejdiile de
multe ori snt care ntresc (propoveduirea credinei), i fr
primejdii credina ar fi fost deart i zadarnic. Vezi i ia
stih 5 al cap. I al acetieai unde zi ce: i ntru mult n-
credinare." .....
21 Ci mai nainte ptimind i ocrndu-ne. precum tii,
n Filipi, am cutezat ntru Dumnezeul nostru, a gri ctre
voi Evanghelia, lui Dumnezeu ntru mult nevOin.
Din primejdii, zice, n primejdii am czut; c^isbvindu-ne
de primejdiile i btile i din nchisorile ce am ptimit mai
nti n Filipi (cci n Filipi Machedoniei a fost btut Pavel
i Sila, i nchis n temni precum mrturisesc Faptele, cap.
XV, iari ntru alte primejdii am czut, cnd am venit n Te-
salonic,. s proveduim vou Evanghelia; c Evreii turburnd
pre norod i pre stpnitori, ne-au fcut s ne deprtm de
acolo n Veria, cu mult primejdie i cu anevoin i cu fric
(precum se vede aceasta ia cap. XVI I a! Faptel or) . Vezi ns,
iubitule, cum afierosete Pavel totul la Dumnezeu, fiindc a
zis c am cutezat ntru Dumnezeul nostru, adec de Dumne-
zeu ntrindu-ne, ne-am nfiat n cetatea voastr Tesaloni-
cul, pentru, ca s propoveduim vou Evangheliar---
3. C mnger ea noastr nu este di ntru amgi r e.
Adec nvtura i propoveduirea noastr
1
) nu este din a
mgire, adec nu amgete pre cineva, ci pre toi i nva
calea cea dreapt a mntuirei, cci cei ce amgesc, nu se dau
pre sinei n primejdii i rele ptimiri, ci la desftri i ban-
cheturi; iar eu m'am dat pre sinemi n rele ptimiri i pri-
mejdii ale vieei mele, numai ca s v mntuesc pre_ voi cu n-
vtura mea; pentru aceasta artat este c nvtura mea pre
nimenea amgete, pentruc eu nvnd nu sufer primejdii
pentru omeneti i vremelnice lucrri, ci pentru dumnezeet
i venice.
Ni ci din necurie.
Adec nu nv vre un lucru necurat i spurcat, precun
unele ca acestea nva i le fac oamenii vrjitori i fermectori
Ni ci cu vicleug.
Nici nv vre un-lucru, zice, care s pricinuiasc oarecan
rebel i e i scornire, precum a fcut Tevda, despre carele est
scris la Fapt e: C mi nainte de aceste zile s'a sculat Tevda
zicnd a fi el oar ece, de care s'a lipit n numr ca la patru
sute de brbai; carele s'au ucis, i toi ci s'au nduplecat
lui s'au risipit i s'au fcut o nimica (Fapt; V, 36) .
4. Ci . dupre cum ne-am cercat de Dumnezeu a ni se
ncredina Evangheia,, aa grim.
Dumnezeu ne-a cercat pre noi, zice, i ne-a ales ca s "ni
se'.'ncredineze propoveduirea Evangheliei; nu ne ar fi ales.
Ins de nu ne-ar fi tiut vrednici. Deci unii ca acetia rm-
nem alei adec, i ndestulai, n ce chip ne-am ales de Dum-
nedeu, pentru propoveduirea att de ma r e a Evangheliei
1
).
Nu ca cum oamenilor plcnd, ci lui Dumnezeu celui
ce cearc inimile noastre.
Grim adec, zice, Evanghelia, nu ca s plcem vou, sau
altor oameni, ci pentruc voim s plcem lui Dumnezeu, carele
cerceteaz cele ascunse ale inimei noastre (cci zicerea cearc
aicea va s zic cerceteaz) ; sau o zice aceasta, c Dumne-
zeu este care priimete i ncununeaz inimile', i aezarea-cea
dinluntru a omului, nu pre artarea cea din afar; cci nici un
om viclean cu inima i amgitor, i necurat, nu poate a plcea
lui Dumnezeu.
5. C nici ne-am fcut cnd-v ntru" cuvnt de m-
gulire, precuirTtii. \.-
Fiindc mai nainte a ludat Apostolul pre Tesalonicheni,
pentru a nu Tace dar "lauda, lor sub prepus, pentru aceasta
zice aicea, c nici altx dat. Va m mgulit ca s v amgesc;
c mgulirea" este nsuit "acelora^ cari caut s amgeasc
pTe cineva; deci precum nici alt dat v' am mgulit, aa nici
acum v mgulesc. -
Ni ci ntru prilej de lcomie de avere; Dumnezeu martur.
Nici v' am propoveduit, zice, -pentru iubirea de-argint, i pen-
tru a lu dela voi bani
2
) . Deci cum c eu nu v' am mgulit
cndva, voi ni-v sntei martori de aceasta; i iari c eu
*) Teodorit ns aa tlcuete zicerea aceasta: Nu de.._sinei hiroto-
nisii ne-am pus nvtori^ ci de Dumnezeu ni s'a ncredinat Evan-
ghelia; pentru care, ca sub mrturia lui Dumnezeu toate le zice i
r
l e
"face; c-tim" c nici una din micrile sufletului" este. netiut" de el ;
iar zicerea: j,Precum ne-am. cercat de Dumnezeu,-este n loc de.: fiindc
i s'a prut lui, i nu a cercat spre a incredinrnou". .. "/. , .....
2
) i Teodorit zice; Iar lcomie de averi a numit' pre a propovedui
pentru bani. __ ' ' .
S . EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. II, ' ERSt J/. . .
" EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. II, VERS. ? 8 . 19
de fii ce avea ctre Tesalonicheni. Au doar, zice, doica m-
gulete pre copiii, ce-i hrnete, pentruc i dela dnii
slav? Ba; au doar bani cere dela copiii cei mici? Nu; au doar
grea este i nsrcintoare lor? Ba; i dect nsi maica cea
adevrat, doica este mai blnd ctre copii; deci precum,
doica Se aat ctre copiiiv cei jrnici pt e cari'.'ii-, crete i ' i
hffiefe, Unii cajtfee^f&7$v$ja; araf.'li ^'-nj&i ' ' A^ Cf . g i p J i . v o i
i .acesX fel se cuvine a: s e "art i fiete carele nvtor i
propovduitor al Evangheliei ctre hristianii ucenicii lui; blnd
adec i blajin ijmbriind i srutnd pre cei c e i ocrsc,
precum i doica mbrieaz i srut pre copiii ce i hrnete
i i crete, chiar de o i lovesc acei a
1
) .
8. Aa tindu-ne de voi, bine voi m a d vou, nu
numai Evanghelia, ci i sufletele noastre
2
).
1
) Teodorit ns zice, c doic sau maic aicea numete Pavel pre
nsui maica. Vezi ns tu, o cetitorule, c dumnezeescul Pavel .i pre
nsui Moise l'a covrit ntru iubirea cea cu ndurare ctre norod, i
c a ajuns la iubirea de oameni i adevrata dragoste nsui lui Dum-
nezeu; < c vztorul lui Dumnezeu Moise, se vede c se jeluia necjin-
du-se, i' zicea acestea ctre Dumnezeu pentru norodul lui Israi l : , Au
doar .
:
eu am luat n pntece pre tot norodul acesta? Sau eu i-am nscut
pre acetia? cci zici mie: i'l norodul acesta n snul tu, precum ri-
dic doica pre cel ce l. apleac la pmntul,care ea ,a jurat al da p-
rinilor lor (Numer. XI, -12) . Iar Pavel, iubitorul'cel cu ndurare i prea
iubitorul de frai, nu
-
zice nite jeluitoare cuvinte ca_.-acestea i oare cum
crtitoare, ci urmnd ndurrilor lui Dumnezeu, cele ca de maic i de
printe, Poarte dulci cuvinte zice ctre hristiani: Ne-am fcut n mij-
locul vostru ca o doic ce-i nclzete pre copiii..si;
:
c acest fel a
sttult i Dumnezeu ctre, israiltenescul norod; cci i Dumnezeu
doic i maic, sau ea un iubitor de fii printe, a Tirnit i a purtat
n braele sale_.pre israiltenescul norod n pustie, patruzeci de ani n-
tregi, precum este scris: i n pustiu, 1 acesta care_Tai vzut,_; eale de
muntele Amoreului, ca o doic te-a purtat pre tine Domnul Dumnezeul
tu, ca cum ar purta un om pre fiiul su hrnindu-1, n toat calea n
"care a,i umblat, pn ce ai venit la locul acesta" (II, Lege I, 1).
2
) Nu am putut s tcem cuvintele ce ntru adevrat cu aur esute,
ale Hrisostomului celui cu "dar numit, carele poruncete la moralul
zicerei acetiaj iar care snt acestea, i dupre cine? despre prietenie, i
despre adevratul, i bunul' i credinciosul prieten: Aa trebue' a iubi
pre cela ce te iubete, nct i sufletul de i-ar cere i ar fi cu putin,
'l da. Ce zic a'l cere, ci i nsui a alerg la o dare ca aceasta; c
nimica, nimica dect dragostea cea de acest fel ar A mai dulce; acolo
nimica s'ar ntmpl mhnicios. Cu adevrat prietenul credincios este
.doftorie de via; cu adevrat prietenul credincios este acoperemnt tare;
c ce nu ar face prietenul cel curat? Ct ndulcire nu ar face priete-
nului --su? i ct folos? ct siguranie? Mcar mii de vistierii de ai
zice, nimic ar ti vrednic mprotiva adevratului prieten. Se bucur pri-
nu sntJubitor de argint, de aceasta e martur nsui Dumne-
zeu, carele tie aezrile inimei mele, fiindc aceasta este vou
netiin, ca o patim ascuns a inimei.
6. Nici cutnd slav dela oameni, nici dela voi, nici
dela alii. ~ .\
Nu 4 zis Apostolul cum c ne-am necinstit, ^iiu am dobn-
dit ;cinst$---dela . voi , pentrijea isf ru se socoteasc
:
c i 6c-
rte ;* ci zice, c noi nu am cutat vre o slav -i cinste dela
voi, oi cu tote c propoveduirea Evangheliei cere a se cinsti
propoveduitorii Apostol i de hristianii cei ce o ascult, cci daca
oamenii aduc mult cinste solilor i mijlocitori mprailor' p-
mnteti, cu ct mai vrtos se cuvine a. se cinsti solii mp-
ratului ceresc, care erau Pavel i ceilali Apostoli? Deci cum
vom face vre un lucru al nostru pentruc s dobndim slav,
noi carii nici ca cum voim s ne cinstim ca nite nvtori i
Apostoli, nici de ctre voi ni ci de ctre alii? C aceasta este
de necrezut i de neurmat.
7. Putnd noi a fi ntru greutate, ca Apostolii, lui
Christos.
Puteam noi, zice, a fi ntru greutate, adec n cinste, i n
slav, i n mare cuviin; i putem s fim vou i grei, i s
lum dela voi toate cele trebuincioase i de nevoe pentru
hrana vieei noastre, pentruc dregtoria ce avem le cere a
cestea, adec ca s ne cinstim i oa s lum cele pentru
hrana vieei noastre dela voi, c trimiii lui Christos sntem,
adec ai cerescului mprat soli sritem" i slujitori", i avem
stpnire dela Domnul, s vieuim din Evanghelie, -ea nsui
a zis: Vrednic.este lucrtorul de hrana sa (Mat. X, 10), dar
ns stpnirea aceasta nu o am ntrebuinat.
Ci ne-am fcut n mijlocul vostru blnzi.
Am fost, zice, ntre voi; blnzi i fr a pricinui vr o gre-
utate i suprare; sau ca nite prunci am fost ntre voi,' precum
ntru alte isvoade se afl, adec fr rutate i smerii i ne-
iubitori de slav, ca nite prunci, cci i pruncii nici o iubire
de slav sau alt rutate ca aceasta cugeteaz. i zicerea: In
mijlocul vostru, o nelegere ca aceasta are, adec: eu Pavel
m' am fcut ntre voi ca unuj djp voi, asemenea adec cu voi
ntru toate, fr a lu rnduial mai innafc i n treapt mai
pre sus de voi, precum cerea dregtoria A.ppstoliei rhele.
Precum ar nclzi doica pre copiii si.
-s Cu aceste cuvinte arat de trei ori fericitul Pavel, iubirea
1 7
20. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. II, VERS. 8.
EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. II, VERS. 89. 21
C-ci v' ai fcut iubii nou.
Pentru a nu se arta c a zis cele de mai sus PaveL fiindc
ostenete pentru dnii, i c pentru osteneala aceasta dato-
resc Tesslonichenii ai cinsti, pentru aceasta zice aicea dupre
urmare, c pentru nimic alt le zic acestea vou, frailor, fr
numai pentru' dragostea voastr, de vreme ce eu nu le zic a
cestea ca s iau vre o plat dela voi, ci le zic pentru singur
binele acesta i '.pentru dragostea voastr.
9 . C aducei-ve rninte, frailor, de ostenelele i tru-
dele noastre, c noaptea i ziua lucrnd, pentru a nu n-
greuia pre cineva din voi, am propoveduit vou Evan-
ghelia lui Dumnezeu.
Nu a zis: aducei-v aminte, frailor, de facerile de bine ce
ai luat dela rriine, ci a zis: aducei-v aminte de ostenele, i
nu de ostenele prost, ci j de trudele, adec cele cu mult
silin i cu sudori fcute ostenele ale noastre; i c nu nu-
mai, ziua lucram lucru de mni, ci i noaptea
1
) , pentruc s
l
) i la multe alte pri ale Epistoliilor sale arat fericitul Pavel c
lucr lucru de mni, adec meteugul facerei de corturi, precum este
scris'la Faptele Apostoleti: Dup acestea desprindu-se Pavel din A-
ti'ne a venit n Corint.... i s'a apropiat de dnii (de Achila adee i
de Prischila), i pentruc era ..de un meteug a rmas lng dnii i
lucr, c "ei erau fctori de, corturi cu-meteugul" (Fapt. XVIII ) . i
nu numai Pavel lucra i sluji, ci nd'enbte -toi Apostolii, precum ei
nsui o zic n Azmnturile lor: Fiindc i noi ndeletnictndu-ne n
cuvntul Evangheliei, cu toate acestea de lucrri nu ne lenevim; c unii
dintre noi snt pesca_ri, iar alii. fctori: de corturi, i alii lucrtori de
pmnt, pentruc nic-.odinioar s fim fr lucru" (Az. la cart. II
cap. LXIII) . -i ce zic, nsui, stpnul tuturor i Domnul nostru Iisus
Christos, lucra lucru de msni, meteugul -teslresc, adec cel subire
teslresc, pn la vrsta de treizeci ani, c "nu numai se numea fiu al
tes'larului Iosif, precum zice Evanghelst.^Matei:--Au nu acesta este fiiul
teslarului? (Mat. XIII, 55); ci i curat te'slar, precum zice Evanghelist..
Marcu: Au nu acesta este teslarul fiiul Mriei,?" (Marcu VI , 3). i lucr
meteug Domnul i dumnezeeti Apostolii lui, a). Pentruc s-i scoat
hrana vieei lor, i s nu ngreueze pre cineva; c srac a fost i Dom-
nul; i vezi-Ja zicerea: Pentru noi a srcit bogat fiind" (II Corint. VIII,
9), n suptnsemnare, i Apostolii lui; pentru aceasta avea trebuin de
a lucra. b) . Pentruc s de milostenie la sraci, din osteneala lor. c).
Pentruc s de mprtetile djdii cele ce cdeau asupr-le.. d) . Pentru
ca s dea i preoetie djdii. e). Pentruc s nvefespre oameni ca me-
teugul s nu'l aib ca. pre un lucru necinstit i defimat, - ci s-.l soco-
teasc ca pre un lucru cinstit .i de Dumnezeu legiuit; ca "muli-bogai
fr de socoteal i stpnitori ajung ntru atta mndrie, nct au de
ruine nu numai de a lucr mestesue-. ci si d e a v o r n v o r.n mp t f r i
Aa zice, inndu-ne de voi , adec aa sntem legai i m-
pleticii cu voi dupre iubire. Deci nu numai c nimic am luat
dela voi, zice, i de ar fi cu putin, binevoim, adec foarte
voi m, s dm i pre nsei sufletele noastre vou. Deci a d
Pavel Evanghelia Tesalonichenilor, acest, lucru a fost mai cinstit,
iar a d i sufletul su pentru dnii, acesta a fost mai cu a-
nevoe, i o fapt de o turbat i nfricoat dragoste; care i
nsui voind a o arta, dupre umflare zi ce;
etenul vznd pre prietenul i se veselete i se mpleticete de el cu
0 mpleticire oare care sufleteasc,-ce are ndulcire negrit, numai de
i aduce aminte de prieten, se deteapt cu mintea i se nir'aripez.
Despre prieteni, zic, cei adevrai, cei de un suflet, cei ce aleg i a muri
pentru cei ce i iubesc cu fierbineal; nu dupre prietenii cei prost n-
elegnd, rogu-v, i dupre prtaii meselor, i numai dupre numire pri-
eteni s socotii c s'au zis prietenii. De are cineva prieten acest fel pre-
cum l zic, va cunoate graiurile; i n toate zilele de l'ar vedea, nu se
satur; aceleai roag lui, care i luii; tiu eu pre oare carele, ce pen-
tru prieten rugnd pre sfinii brbai, i ruga mai nti pentru acela.
ALta este prietenul cel bun, nct i locul i vremea se iubete pentru
dnsul; c precum trupurile cele strlucite Slobod floare ctre locu-"
rile cele aproapiate, aa i prietenii, n locurile n care merg, ias harul
l or; i de multe ori ajungnd la locurile acelea fr prieteni, am l-
crmat, aducndu-ne aminte de zilele ntru care ne aflam mpreun i
am suspinart. Nu se poate art n cuvnt dulceaa, ct o pricinuete
nfiarea prietenului, i singuri aceia tiu, carii cu ispita au cercat; i
a c e r e dar i a lu dar dela" U'n prieten fr de prepus; cnd ne po-
runcesc nou prietenii atunci le cunoatem har; iar cnd se ngreueaz,
atuncea ne scrbim; nimica "aVem, care s nu fie al acelora; de multe
ori pre-toate acele de aicea -defimndu-le, pentru aceea nu voim a ne
duce de aicea, i dect lumina aceia snt mai poftii, c i cu adev-
rat dect nsui luminaj mai poftit este prietenul, cel adevrat zic. i
. nu te mir-;' c mai bine este .nou soarele a se stinge, dect de pri-
eteni a ne lipsi, mai bine este n ntunerec a petrece, dect a fi fr pri-
eteni. i cum? eu voiu spune, c muli pre soare vzndu-1 se afl ntru
ntunerecul ntristrei; iar de prieteni fiind bine norocii, nici ar ajunge
n necaz dupre prietenii cei duhovniceti zic, carii nimic mai mult cin-
stec dect prietenia. Unul ca acesta era Pavel, i sufletul su cu dul-
cea dndu-1, i he fiindu-i cerut, i n gheen cu dulcea ar fi c-
zut. Aa trebue a iubi cu aezare nfocat; voesc a d o pild de pri-
:
etene; pre prini i pre fii ntrec prietenii, prietenii cei dupre Christos.
Acesta este prieteugul:- a nu socoti cineva pre ale sale ale luii, ci ale
aproapelui; iar pre ale sale Streine. i unde este cu putin, zice, a se
afl unul ca acesta? Aa, nu e cu putin fiindc nu voi m; cci d
am voi ar fi i foarte cu putin; c de nu ar fi cu putin, nu ar f
poruncit Christos; nu ar fi vorovit unele ca acestea pentru dragoste
mare lucru este prieteugul, i cte este de mare nimenea ar putea <
ti, nici vre un cuvnt a'l art, afar de cercarea singur" (Vor. IE
la cea ntia ctre Tesalonicheni).
22. EPIST. NTIA CTRE TESALONICIi'.F.M -CAP. Hy^VERS. 9.
FPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. II, VERS. 101 1 . 23
a hrni pre Apostol i pentru aceasta scrie i nsui Pavel Fi -
hpiseniUir, c ei i trimeteau cele spre trebuin lui cnd se afl
n Tesalonic, zicnd: C i n Tesalonic, i o dat i de dou
ori ai trimis cele spre trebuin (Filip. IV, 16). i iari: Cnd
am eit di;vJVlachedonia, nici o biseric a mprtit mie cuvnt
de,-date i dc
;
lurC,".-f*u-rriai:i"nguri voi ( i j . " XV)
' i a. Voi srite -tp^^^^.^^^apzevL..
Dumtiezest
v
;e$ter
:
^xsst^^.yk0tA6~'-b -"crefcare, i singur iuf?-
du-se spre adeverirea cuvntului; ns fiindc oamenilor este
netiut de mrturisete Dumnezeu de' aceasta, pentru aceasta
aicea Pavel cheam marturi pentru cele mai sus zise i pre
nii Tesalonichenii, ctre care le-a zis
2
).
Cum cu cuvioie.
Adec s Dumnezeu e martur, i voi, c toate cte trebuia,
le-am svrit; c aceasta arat zicerea cu cuvioie n loc
de cu toat evlavia cea ctre Dumnezeu.
i cu dreptate.
Adec Pui nnezeu martur, i voi, c le-am svrit toate fr
a cere vre o dare de bani.
i cu neprihnire.
Adec Dumnezeu e martur, i voi, c le-am svrit toate
fr a d vre unuia di n, voi pricin de prihnire i de smin-
teal. '"; : . . .
. Vou celor ce credei ne-am Tcut. .
Aicea nchee Pavel cte le-a zis mai sus, adec cumc Dum-
nezeu e martur, i voi, c noi ne-'am fcut, adec am petrecut,
ntre voi credincioi hristiani cu cuvioie, i cu dreptate, i fr
prihan, de -vreme "ce ntre cei neeredincioi Pavel se numi
necuvios, i nestatornic, i semntor de cuvinte, i cu alte
osebite numiri. *
i i . Precum tii.
l
) Drept aceea, nici Tesalonichenii acetia, nici Corintenii, nici alii
oare cari, d cele de trebuin lui Pavel, fr .numai singuri Fiipisenii.
Ins s'ar nedumeri cineva dac Pavel aflndu-se n Tesalonic lucr,
pentruce Fiipisenii trimeteau lui cele de trebuin, i pentriice Pavel le
opri? La acestea rspundem, c Fiipisenii trimeteau lui fr a cere el;
i c dupre ce trimeteau,, Pavel le opri .nu_pentru sine ns, ci pentru
a le mprti sracilor. C vezi tlcuirea stih. 10 al cap. IV al ceii ctre
Filipiseni, cnd lu Pavel i cnd nu lu, frumoas fiind tlcuirea aceea.
,
s
) . Pentru aceasta a zis i Fotie: Marturi sntei voi de cele ce ai
vzut; iar de cele ce voi nu le-ai vzut, Dumnezeu, cela ce toate le
tie; aja voia nct nici prepus a rmne lor s priimiasc, .
h
nu ngreuem pre ci neva din voi. O, minune! Ct srguin a
rat i osrdie de trei ori fericitul Apostolul Domnului! Mai
nti pentruc s de pild hristianiior s lucreze, i al doilea
pentru a nu sminti pre cineva i % rm da prepus, c pentru
aceasta propoveduete Evanghelia, pentruc s adune argini.
Iar cu cuviritul ce "zice;, c.lucreaz pentruc s ruj ingreue^e,
arat: c Te'salphifchenii iristiahi elrai sraci, i c nu ateau chip
Pentru aceasta i unii mai nainte fiind meteri, apoi .dupre ce se m-
bogesc leapd meteugul' lor,' i i petrec viaa iar lucrare,",pen-
truc au de ruine a lucr .meteug.! f). Pentruc s nvee pre oameiii
cu . fapta cum c meteugul i lucrarea de : mn ori i ct ar fi de
smerite i srceti, nu snt rele, nici pot a. opri pre 'om dela mn-
tuirea sa. g) . Ins i-cea mai de pe urm pentruc s nvee pre toi
meterii, s nu ntrebuineze vicleuguri, sau amgituri i furtiaguri
i minciuni ' i jurmnturi n meteugurile lor, ci s le lucreze cu
curenie i cu frica lui Dumnezeu, urmnd Domnului i Apostolilor lui.
Acum dac stpnul:anghelilor i. dumnezeeti Apostolii acestuia lucrau
meteuguri i lucrri de mn, i nu. edeau fr lucrare, i mcar c
aveau voe a se hrni' dela propdveduirea Evangheliei, precum .'Domnul
le-a. rnduit, cu ct mai vrtos se cuvine toi hristianii, i-cei" sfinii cu
preoia, i norodnicii i. brbaii i femeile, s slujiasca meteuguri i
s nu ead fr de lucrare? cci din nelucra?;e se nasc tlhriile, vieie-
~ ugurile, eresurile i rutile cele mai multe, precum zice neleptul
.-Sirah:--. Mult rutate a nvat pre oameni, nelucrarea" (irah XXXI I I
' 3 2 ) . la'f'din meteuguri se nate fiete care fapta bun sau virtute, i
buna rnduial n lume. Pentru aceasta i nsui Pavel poruncete a nu
petrece cineva mpreun cu oamenii cei: nelucrtori, zicndi Poruncim
ns vou, frailor, ntru numele'- Dofnnulut Iisus Christos, a v oebi
voi de tot fratele cel ce umbl fr rnduial, nu dupre predanisirea,
care-O a luat dela noi" (II Tesal. III, 2).
Pentru aceasta poruncete nici a mrjc cineva fr a lucr zicnd:
Dac cineva nu voete s lucreze, nici s mnnce" (II Tesal. III, 10).
Iar cum i Domnul i Apostolii din lucrarea manilor lor,* plteau djdule
cele mprteti i cele preoeti, artat st e: ca Doinrrai7 cum ar fi fost
cu putin s nvee pre alii, adec, le plti acestea ca zfee: Dai
napoi cele ale chesarului, chesarului" (Mat. XXII,- 21), i nsui, s nu
plteasc? i Pavel i ceilali mpreun cu el Apostoli, cum ar fi fost
cu.putin s zic: Dai dar tuturor datoriile, celor ce datorii cu daj-
die, dajdie, celui cu birul, bir" (Rom. XIII 7). i apoi ei' s nu de daj-
diile i birurile cele ca acetia? Pltea i Domnul, i Apostolii drile
' cele preoeti i aceasta se arat din Evanghelie, pentruc Domnul-a
pltit drahmele cele ndoite la cei ce le cereau, att pentru sine, ct i
pentru Petru, carele era ntiu nscut; c statru acesta zice, avndu-1
d lor pentru mine i pentru tine (Mat. XVII, 27). Iar cum c drahrnja
cea ndoit era dare preoeasc, care se da Arhiereilor E
v r e
' '
0 1
' . C mr-
turisete cap. II al Numerilor. i au pltit Domnul i Apostolii drile-
-acestea, pentru ca s de pild hristianilo^ ca i ei plteasc fr
crtire si
:
cu multmire. )
24. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. U, VERS. 1112
Iari aicea Apostolul cheam marturi pre nsui Tesaloni-
chenii acetia, care lucru este semn, .cum c nu le zice) acestea
Pavel mndrindu-se i flindu-se n zadar.
Cum pre unul fiete-carele din voi , ca un printe pre
fiii si, rugndu-v pre voi i mngindu-v,
O, ct de minunat lucru este ntr'adevr, c nu las de trei
ori. fericitul Apostol Pavel pre nici. un hristiari nemngiat, ci
vorovete
:
i mnge pre fiete carele potrivit, dup epanghelma
lui i. dupre mprejurarea ce avea, precum i un printe iubi-
tor de fii, mnge pre fiete carele iubit fiu al su. ndemnm,
zice, o Tesalonichenilor, pre unul fiete carele din voi |s. rabde
brbtete ispitele. Apoi nu cutm dela voi slav, ci din dra-
goste o facem aceasta, i mai sus adec s'a asemnat pre sine
cu doica i cu manca, iar acum se asemneaz pre sinei cu un
tat, pentruc s~arate cu numirea tatlui, dragostea i purtarea
de grij, ce avea . pentru hristiani, i smerenia i nemndria
socotinei sale; cci carele tat se mndrete mprotiva copi-
ilor si? Negreit nici unul.
1 2 . i mrturisind noi, ca s umblai voi cu vredni-
cia lui Dumnezeu, celuia ce v' a chemat pre voi la a sa
mprie i slav.
A zice Pavel aicea c mrturisi, adec c ndatora i po-
runci Tesalonichenilor s umble dupre vrednicia lut Dumne-
zeu, celui ce i-a chemat, aceasta este o nvtur mustrtoare
1
).
Deci fiindc, zice, i eu v mustram, artat este c nu v m-
guleam. Iar fiindc mai,sus a zis, cum c pre voi v mng-
iam ca un printe, atuncea aicea dupre m-mare zice, c i mr-
turisiam (adec v chizluiam); pentruce nu v mustram, zice
cu covrire i cu asprime, ci cu blnde ca un printe, i a
ceasta pentruce?-Pentruc s umblai i s petreceri dupre cu-
viina lui Dumnezeu carele v' a chemat la a sa slav i mp-
rie- Vezi ns, o cetitoriule, nelepciunea Mar. Pavel, c po-
vestind lor cele ce le zicea i le fcea, cnd era n Tesalonic,
n chipul povestirei acesteea, tot o dat i nva i i mnge
pre Tesalonicheni; cci dac Dumnezeu v' a chemat, zice, la
mpria sa, se cuvine i voi s suferii necazurile i ispitele
ce vi se ntmpl ca prin necazurile cele de acest fel s in-
' j
' I '
*) Iar Teodorit zice:. Foarte"p~otrivit a pus aceste trei, rugnd i mn-
gind i mrturisind, c nu numai mngere trebue a aduce celor ce
se ntristeaz, ci i pre cei ce vieuesc cu trndvire a-i nspimnt ( s-
adec, a-i nfricoa) cu aducerea aminte a relelor celor ce ngrozesc.
EPIST. NTIA CTRE TESALONi'CHENr CAP. I, VERS. 1 314. 25
trai ntru mpria aceea: C prin multe necazuri, zice, tre-
bue s intrm noi ntru mpria lui Dumnezeu (Fapt. XI V,
11). Iar cuvintele cele de acest fel tot o dat snt i nvtur
i mngere.
1 3 . Pentru aceasta i noi mulmim lui Dumnezeu ne-
ncetat, c lund cuvnt de ascultare, dela noi al lui Dum-
nezeu,. Tai pri i mi t, nu cuvnt ai oamenilor ci ( precum
este adevrul) cuvnt al lui Dumnezeu.
- -Aicea laud pre Tesalonicheni dumnezeescul Pavel, cci nu
zice numai c noi Sr prihan am fcut toate lucrrile noas-
tre, ei i c voi nu ai priimit vre un lucru vrednic de nv-
tura noastr, ci vrednici v'ai artat de apostoliceasca mea
propovedojre;' cci voi auzindu-ne pre noi c v nvm, nu
ascultai nvtura noastr prost i cum s'ar fi ntmplat, ci
atta luai aminte de dnsa, ca cum v' ar fi-nvat nsui Dum-
nezeu; c cuvnt de ascultare al lui Dumnezeu numete pre
propoveduirea Evangheliei, cci prin ascultarea ei se credea;
pentru-aceasta aiurea Pavel zicea: cum vor crede de nu vor
auzi? ( Rom. X, UV).
Care se i lucreaz intru voi cei ce credei.
De unde este artat, zice, c ai priimit cuvntul nostru ca
cuvnt al lui Dumnezeu? Din aceasta, fiindc acest cuvnt se
lucreaz ntru voi, adec din nsei faptele cele ce voi facei,
se arat; cci de nu ai fi priimit Voi cuvntul nostru, ca un
cuvnt al lui Dumnezeu, negreit nu ai fi suferit attea mari
ispite cu vitejie de inim; c precum Pavel a artat mat sus,
cum c el nu este linguitor i amgitor*, pentruc suferi a
ttea primejdii, aa asemenea se dovedete i credina Tesa-
lonichenilor, C este statornic, pentruc a rbdat i rabd pri-
mejdii i necazuri.
1 4 . C voi frailor, v' ai fcut urmtori bisericilor lui
Dumnezeu celor ce snt n Iudeea, n Christos IisUs.
J
) i Fotie aa tcuete: Cuvnt de ascultare" bine, c nu se putea
a fi toi nii nvtori ai acelui ce se propovedui. C i nsui Dom-
nul zicea fericii cei ce nu au vzut i au crezut" (Ioan XX) , prin auz
adec i cu cuvntul priirnind. buna cinstire -de Dumnezeu, dela noi l
lui Dumnezeu, adec dela noi ai priimit, nu al nostru ns, ci al lui
Dumnezeu cuvnt; iar. Teodorit zice: cum c pentruc Tesalonichenii
au priimit cuvintele lui Pavel, ca cuvinte ale lui Dumnezeu, pentru aceasta
au dobndit dar prorocesc, i prorociau, i n limbi osebite voroviau, i
minuni denate lucrau, c. aceasta i nsenineaz cuvntul ce a zis c;
care se i lucreaz ntru voi cei ce credei".
26. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. II, VERS. 14 15 EPIST. NTIA CTRE. TESALONICHENI CAP. II, VERS. 15 16. 27
* ^ a r Fotie aa tlcuete zicerea aceasta, zicnd: Iar acestea i din
vechi prorocilor, i acum lui Christos' i nou le-au fcut ca totdeuna
s se deplineasc pcatele lor; c de vreme ce totdeuna fceau, totdeuna
deplinirea pcatelor lor". Iar Icumenie zice: Toate cele ce le fceau
Iudeii cu scopos de a pctui le fceau; adec tiau ca pacatuesc, i pa-
Voi Tesalonichenii, dice, ai urmat bisericilor celor din Iudeea
ale hristianilor, celor ce din Evrei au crezut, c pentru aceasta
a adaus Pavel zicerea: n Christos, pentruc s nu socotiasc
cineva c a numit biseric pe sinagogurile necredincioilor E
vrei, ci c a numit bisericile credincioilor hristiani.
. C. aceleai ai ptimit i voi de nsui cei de o se-
minie .cu^-vftiV'^^f-uW'#--''
ac
'ea:. -au -jptirmt deTudej .
Mre est^ymtrgeTea' cc o- f ace -aicea' Pavel ctre Tesalorii-
cheni, pentruc dac Evreii cei ce erau n Ierusalim, zice, rh*
car C erau. rvnitori ai printete! iegei lor, ins dup ce o data
au crezut n Christos au suferit attea patimi i ispite dela n-
sui Iudeii din nsui neamul l or
1
) , eu ct mai vrtos VOi hri s-
tianii cei ce sntei n Tesalonic, sntei. datori a suferi pentru
credina lui Christos ori cte patimi i primejdii vor urma? Ins
nu este puin dovad, cci propoveduirea Evangheliei este a
devrat i ncredinat, nsi aceasta, a. ptimi Evreii cei cre-
dincioi attea ispite pentru nsi propoveduirea aceasta, pe
care ei mai nainte o goniau. - -
1 5 . Dela cei ce au omort i pre Domnul Iisus.
i ce mirare este, zice, dac necredincioii Evrei au fcut
ruti hristianilor celor din Evrei de o seminie cu dnii, cnd
i pe nsui Domnul Iisus Christos l'.au omort. i. vezi, iubitule,
ct mare mngere este a se mprti cineva 'Intru ptimiri
cu Christos? Pentru aceasta i..Pavel, totdeuna ntru toate ispi-
tele i necazurile, acest cuvnt obicinistee a'l zice: adec cum
c cei ce sufer ispite, se fac comprtai ai ptimirei Domnu-
lui;: De a cunoate, zice, mprtirea ptimirilor lui, mpre-
un nchipuindu-m cu moartea lui (FUip. HI,<T0). i iari:
Deci acum s eim ctre dnsul afar de tabr, ocara lui pur-
tndu-o (Evrei III, 12),
i pre prorocii lor.
Nu numai pre Domnul au omort Iudeii, zice, ci i pre n-
ii prorocii lor. Dar ar zice cineva c Iudeii au omort pre
Domnul pentru c nu l'au cunoscut c era Dumnezeu; dar ce?
Nici pre prorocii lor i-au cunoscut?-ale crora cri i le au i
l
) i aceasta nsemnnd Pvet zicea ctre hristianii cei din Iudei, ce
erau jn Ierusalim: Multe nevoine de patimi ai suferit; une ori adec
cu ocri' i cu. necazuri nprivelitlndu-v/ iar alte ori prtai fcndu-v.
celor ce vieuesc aa; c i cu legturile mele mpreun ai ptimit i.
rpirea averilor voastre cu bucurie o ai i priimit',' (Evr. X, 32). Pentru
aceasta zice i Teodorit: ndestul este spre.' mngere pilda: c ase-,
mnarea ptimirei aduce ndestul mngere".
le cetesc? Cu adevrat i cunoteau. Cum dar i-au omort? Pen-
tru mpetrirea inimilor lor i nrutirea. Drept aceea artat
este c Iudeii nu fac ru numai pentruc ar avea rvn ludat
spre aprarea adevrului, ci mai ales pentruc turbeaz spre
perderea adevrului. '
r pre rior ne-att gonit. \ ; ^
Nu numai .pre.Domnql^zjpe,-^^^ omort Iudeii,"
ci i pre noi pre Apostolii T3omnui#i.i ,p
;
e nvtorii yotrii,
ne-au gonit. Deci pentru aceasta i voi ucenicii notri, se cu-
vine s cutai totdeuna la pilda noastr a nvtorilor votri,
i aa s suferii cu brbie ispitele; cci dac pre noi ne-au
gonit i attea rele ne-au fcut, negreit urmeaz a v goni i
ru a face i vou, precum a zis Domnul: Dac pre mine m'au
gonit, i pre voi v vor goni (Ioan XV, 20) .
i lui Dumnezeu neplcnd.
Iudeii, zice, nu plac lui Dumnezeu, cci cum ar plcea lui
Dumnezeu i Printelui, cei ce - au ornort pre Fiiul si mpre-
un i pre prorocii lui, i care ne gonesc i ru ne fac i nou,
Apostolilor lui?
1 6 . Cci i tuturor oamenilor snt mprotiv, oprindu-
ne pre noi a gri neamurilor, ca s se mntuiasc.
De vreme ce trebuin este, zice, s ,propoveduim . la toate
neamurile, in . toat lumea, mntuitoarea propoveduire a Evan-
gheliei, iar Iudeii mpedec propoveduirea aceasta, deci artat
ete c ei snt vrmai ai tuturor oamenilor, i ai lumei toate,
i pismuitori desvrit; fiindc pismuire desvrit i fr a
semnare este cu adevrat, a opri cineva mntuirea cea de
obte a oamenilor. *
Spre a se deplini totdeuna pcatelor.
Toate acestea, zice, le-au fcut Iudeii, i mai nainte proro-
cilor, i al doilea lui Christos, i al treilea nou, Apostolilor
lui Christos, pentruc s se arate pre sinei c snt i pc-
: tuesc desvrit, i fr mrginire, i c au ajuns la msura
cea mai desvrit i mai de margine a rutei, care a mai
crete nainte este cu neputin; pentru aceasta i Domnul a zis
lor: i voi ai plinit msura prinilor votri (Mat. XXI I I 32)
1
) .
28. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. II, VERS. 16-17
Au ajuns ns asupra lor urgia n sfrit.
Adec nu va mai urm Evreilor alt dat slobozire din ro-
bia ce o sufer acum, nici motenirea pmntului Ierusalimului,
precum au urmat lor mai nainte, cnd s'au slobozit din robia
Eghipetului, i au motenit pmntul fgduinei, i n urm nc
s'au slobozit din robia Vavilonului i s'au ntors la Ierusalim;
nu, zice, nu va urma aa i acum, ci urgia" lui Dumnezeu a
ajuns asupra lor, adec pn n sfrit va rmne urgia lui'
.Dumnezeu- atipr-ley-'i nici 0 dat vor vedea slobozenie. Zi-
cnd ns Apostolul urgia, cu articul, artat este c urgia a-
ceata a lui Dumnezeu era datornic lor, i procunosout -i
mai nainte prorocit
1
). i dar dupre ce mai sus a mngiat
pre Tesalonicheni Apostolul, artnd c pre muli prtai au
ntru ispite, i acum i mnge, cu ceea ce zice aicea, cum
c Iudeii, cari i necjesc, se vor osndi de Dumnezeu pentru
necazurile ce le pricinuesc".
1 7 . Noi ns, frailor, orfani rmnd de voi la o vre-
me de cias. . . . . . .
Cu aceste cuvinte arat-Pavel covritoarea dragoste ce a-
ve ctre Tesalonicheni. i mai sus nc a zis, c precum ta-
ctuiau, ca spre a deplini, zice, pcatelor lor; c cum ar fi fost datori,-
adec a pctui, aa pctuiau. nsemneaz ns, c deplinire a pcate-
lor este cnd ajunge cineva la plinirea, cea mai dupre urm i mai de
margine a pcatului, asupra cruia -nu -poate cineva a mai adauge alt
ceya, precum mai sus. a flcuit sfinitul Teofilact. De aceastai i despre
Amorei a zis Sf. Scriptur: C nc nu 'au deplinit pcatele Amore-
ilor pn acum" (Facere XV, .16), care tlcuirid- ori ce zice: nc nu a
lipsit, zice, cuvios dintre dnii; nu snt nc deplinii ntru pcate". Iar
oare carii dascli zic, c deplmirea pcatului, este msura aceea a p-
catului, carea nu o mai sufere Dumnezeu, ci o pedepsete
-
cu asprime
i cu urgie. -
l
) C a zis despre dnii, Amos prorocul: Acestea zice Domnul: pen-
tru cele trei pgnti ale lui Israil, i pentru patru, nu'l voiu ntoarce
pre el ; pentruc a vndut cu argint pre cel drept". (Cap. II, stih 60).
i Teodori t aa tlmcete zicerea la sfrit": c nu vor mai dobndi
chemarea napoi; iar mai ales i dumnezeiasca Scriptur aa zice des-
pre dnii: Casa lui Israel a czut, i nu va mai adauge a se scul!"
( Amos V, 10). i Osie prorocul"zice: i a zis lui: Cheam numele ei nu.
miluit; cci nu va mai adauge-nc de a se milu casa lui Israil" (Osie
I, 2). Aceasta ns se nelege cum c o alt dat .Iudeii nu vor mai
lu slobozenia din robia n care se afl acum, i cum c o alt dat
nu vor crede fiindc muli dintre dnii au s cread Jritru Christos n
vremea sfritului lumei, precum zice Apostolul; j vezi tlcuirea i supt-
nsemnarea zicerei: Orbire, s'a fcut din partea lui Izrail, pn ce plini-
rea neamurilor va intra, i aa_tot Israilul se va mntui" (Rom. XV, 25).
EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CP. H, VER3. 17.' ,29
ti iubete pre fiii si, i doica pre cei ce-i apleac, aa i el
iubete pre hristianii. cei din Tesalonic. Iar aicea acum se a-
semnneaz Pavel . pre sine cu un copil, ci fr de vreme r-
mne orfan de nsctorii si, dupre Teodori t, i pentru aceasta
caut pre nsctorii de care s'a lipsit i de care se zice ctre
Tesalonicheni: c noi am rmas orfani despre voi, i ne-am lip-
sit l e voi , iubiii nsctorii notri. A zis ns. acest fel Apo-
stolii, pentruc s arate ct i iubete pre ei; i pre lng a-
.cestea s arate umbros -rahmciunea ce aveau Tesalonichenii,
pentru desprirea sa; i nici se poate, zice, a zice cineva c
mult vreme am fost deosebii de voi, i pentru aceasta v' ai
ntr.stat, nu; ci aa puin vreme am fost osebii, ct se
pare a fi trecerea unui ci as
1
) .
Cu faa nu cu inima.
Isie-am osebit, zice, fraii mei, de voi, nu cu inima, nici cu
dragostea, ci cu singur faa,, i cu trupeasca nfiare
2
), ns
m<f:ar c totdeuna fa v m n -inima mea, i v port gn-
ditori ntru pomenirea mea, ns m mhnesc pentruc nu v
privesc i trupete. nsemneaz ns aceasta, c cei ce iubesc
cu jierbineal, au trebuin a privi i trupeasca nfiarea iubi-
tului lor prieten, cci din trupeasca teorie sau privire, se a
i e aprinde dragostea mai mult.
rVlai mur;, ne-am srguit-faa voastr a o vedea ntru
mult dor. - ...'..
lyl. silesc, zice, mai mult dect s'ar cuveni" a se .sili iubiii
la o vreme desprii; dar pentruce m silesc?-Pentruc
cei
r
C obicinuete dragostea, cnd este fierbinte i adevrat, a arta
prea scurt vreme, i pre cea ndelungat, ntru care este.rdepr-tat, cel
iubit, de acela carele iubete. De aceasta a zi s-Teol ogul Grigorie; Cu -
adevrat, celor ce ptimesc de dor -toat viaa o zi li.se pre" (Cuvinte
la sinei, dela moie ntorcndu-se). i Sicheliotul poetic nc zice, a-
deca Teocrit: Cu ascuire mbtrnesc cei ce doresc, i dimprotiv, cnd
cineva vede pre cel iubit al su, i vremea cea ndelungat de timp, pu-_
tini o- socotete". Pentru aceasta cetim la Facere, unde zice: i slu-
jit iacob pentru Rahela eapte ani, i a fost naintea sa ca nite puine
zile pentruc o iubi el pre dnsa" (Fac. XXI X, 20). Care__tleuind'o
Teologul Grigorie zice: Poate, c i er ntru vedere aceea, pre care do
. ri". Sau cci uor este celui ce ostenete pentru dragoste, mcar dei
ntrzierea mhnete, aa lucrul cel gata ntru stpnire, este nelucr-
tor spre rbdare, precum oarecine din cei mai nainte de rioTa zi s" (Iri
Cuv. cel de sinei, ntorcndu-se dela moia sa).

) Pentru aceasta a zis fericitul Teodori t: Bun este ns i adugi-


rea: cu faa i cu inima; n locul lipsirei voastre i de a simitei pri-
viri, m ndulcesc nencetat cu privirea cea din gnd. ..
30. EPI ST^4NT^A- CTRE f E3ALON GHEN1 CAP. I I , VERS. 18
s vd faa voastr cu mult dor. Vezi , o cetitorule, dragos-
tea ferbinte a lui Pavel ! Pentruc el nu dorete a merge la
Tesalonic pentru altceva, fr numai pentru a vedea faa iubi-
ilor si fii hristiani.
1 8 . Pentru aceasta am voi t s venim la voi, eu adec
Pavel , i p dat, i a doua oar, i ne-a zticnit pre noi
satana. ''
:
. " ' . ' "" li'.
:
[;-' .1 .
i Ge 2iei;--o-fericite PVler Satana te-a zticnit? A, zice, m'a
zticnit, pentruc nu er lucru i vpe a lui Dumnezeu; c Ro-
manilor le scria, cumc Dumnezeu ' a oprit pre el i nu a mers
la Roma ( Rom. I, 13), zice ns i dumnezeescul. Luca la Fapte
c Duhul cel Sfnt a oprit pre Pavel i pre Sila de a gri cu-
vntul Evangheliei n Asia (Fapt. XV, , 6). Ci i n Epistolia
cea a doua ctre Corinteni zice acestai Pavel , c s'a oprit de
Duhul cel Sfnt a merge la Corint (i vezi la stih 17 al Cap.
I l aceieai Epistolii). Iar aicea zice c toata zticmrea de a
nu merge la Tesalonic a fost numai a Iui satana, fiindc a
dus asupra lui Pavel nfricoate i ncndjduite ispite, dupre
dumnezeeasca deprtare adec
1
) . Vezi ns, iubitule, Cum se
mpodobete Pavel i se respectuete intra dragostea hristianilor
celor din Tesalonic; c zicnd, eu, adec Pavel, arat cumc _
el iubete pre, Tesalonicheni .mai mult, dect ceialali mpreun
cu ei Apostol i ; c ceilali Apostoli, cei, mpreun cu mine, se
srguiau a veni la^-vbi adec, dar eu, i m' am apucat ndeadin-
l
) _ Despre zicerea aceasta a lui Pavel, ntreba* -fiind - Mar. Vasule, rs-
punde c isprvile cele ntru Domnul, altele adec, se isprvesc cu sin-
gur judecata i proalegerea sau voea sufletului, iar 'altele i prin trup_
se lucreaz cu osrdie i cu rbdare. Deci lucrurile .,cte se svresc
i stau ntru singur proalegerea sufletului, acestea a l e opri satan nu
poate; iar acelea cte 'se svresc i se isp,vesc cu trupeasc lucrare
de multe ori iart i las Dumnezeu a e face oprire spre cercarea i
spre dovada omului celui ce se oprete; c dac s'ar preface el din sco-
posul cel bun, ce l avea -s se vdiasc c este lesne schimbcios,
precum i seminele cele semnate pre peatr, care la.puin vreme pri-
imesc cuvntul cu bucurie, ns cnd urmeaz necaz i ispit, ndat
se leapd; sau, de rmne n scoposul su cel bun omul acela, s se
dovediasc c are srguin ntru isprvile sale, precum s'a dovedit i
nsui Apostolul acesta, carele dup ce a pus scopos de a merge la
Roma, i a fost oprit, precum o a mrturisit (Rom. I, 13), n nu. a
ncetat dela scoposul su acesta, pn ce l'a isprvit, i a mers la Rom,
sau i pentru a se art cel ce strnete ntru scoposul su, cumc are
rbdare, precum unul ca acesta s'a artat Iov (Hotar. CCLXXV din cele
pre scurt).
EPI ST. NTI A CTRE TESALONI CHENI CAP. I I , VERS. 19 20. 31
sul ca s viu, i am fost mpedicat de| satana pentruc nu a
fost voea Domnului.
1 9 . C, ce este ndejdea noastr, sau bucuria, sau cununa
laudei?
Oare cuvintele acestea, ale fericitului Pavel, nu snt cuvinte
de maic prea iubitoare de fii, ce i se ard mruritaeie, cnd
vorp veste cu copilaii
:
j ceiTriiCi i prea i ube i ?. Aa "eu ai i pn
vrat; Jar mai ales nc i mi iubitoare de, 'fii -snt. j soco-
feste, iubitule, c nu i s'a prut lui Pavel ndestul spre a a-
rt ferbineala dragostei ale l a zice numai, c voi Tesal o-
nichenii sntei ndejdea mea, ci a adaus c voi sntei i
bucuria mea, i nu s'a ndestulat nici cu aceasta, ci a zis nc,
c sntei i cununa mea; i iari nu s'a mumit nici cu a-
ceavta, ci a adaus i aceasta: cununa laudei zicnd. Pentru voi,
zice,'ndjduesc c m Voiu noroci a ctiga mai mult n-
drzneal ctre Christos, - pentru aceasta i m bucur, c sn-
tei nU numai eunuU a mea, ci i cunun a laudei i nel e, a
dec c voi v vei face mie cunun de slav i de strlucire,
i acum i la judecata ceea ce va s fie
1
).
Au, nu vei fi i voi naintea Domnului nostru Iisus
Christos ntru venirea (lui)?
Al t ndejde, zice, a mea, i bucurio i cunun de laud nu
va: fi. ntru a doua venire a Domnului, fr numai voi hristi-
anii Tesalonicheni. Dar ce? Singuri Tesalonichenii snt ndej-
dea, i bucuria, i cununa ta, o fericite Pavle? Ba, rspunde
,poU,,nu singuri acetia snt, ci snt j ceialali hristiani Cari
prin propoveduirea mea au crezut n Christos, cci nu a zis:
rni voi , ci: nu i -voi , pentruc S arate cu i conleg-
tura, c i ceialali hristiani snt cununa lui, ns mpreun cu
aceia
-
Snt i Tesalonichenii. -
2 0 . C_ voi sntei slava noastr i bucuria.
i cu adevrat, mare i minunat slav era a lui Pavel, a
proaduce lui Christos, mntuit prin credin, o att de mult
norodit biseric a cetei ceii mari a Tesalonicului, i una
-
at
de aleas ntru faptele cele bune.
,.':
1
) . Intru, o unire ns a zis i neleptul Teodori t: De vreme ce-cu
b maic s'a asemnat pre sinei Pavel, ce apleac la snul su pre.
prunci, alo ei graiuri le vorovete, c ele obicinuesc pre copiii cei nc
tinerei, a-i ur i ndejde, i cu bucurie, i cu cele de acest fel.
32. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. III, VERS. 12
EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. HI, VERS. 34. ' 33
Tom. III. 3.
CAP. III.
i . Drept aceea, ne mai putnd rbda, ani binevoit a
rmnea n Aine singur.
De aceasta, zice, adec fiindc ne-am mpedecat de a veni
la voi, dupre Teodori t, i nu suferi m covrirea purtre de
grij, voastr, am binevoit, adec am ales mai -bine- a r-
mnea n Ai ne
1
) . .
2 : Am trimis pe Ti motei fratele nostru i slujitorul lui
Dumnezeu i mpreun cu noi lucrtorul ntru Evanghelia
lui Christos. "
Atta mult purtare de grij avea fericitul Pavel pentru u
cenicii si hristiani, nct cnd se oprea el de oarecare m-
prejurri, i nu putea singur n persoan a-i vedea, trimetea
pre alii n locul su ca s-i cerceteze. Pentru aceasta i atun-
cea a trimis pre Timotei la Tesalonicheni, fiindc singur se im-
pedec de a merge la dnii. i zice pentru Ti motei , Pavel ,
multe laude, nu atta pentruc s'l cinstiasc pe el, ct pen-
truc s cinstiasc pre Tesalonicheni; c cu laudele acestea
arat, c pentru dragostea lor l'a osebit de. lng sine, dela
lucrul Apostolicetei slujbei sale, pre sfinitul Timotei;, carele
a fost atta vreme aa de trebuincios mpreun lucrtor ntru
Evanghelia lui Christos., _._
Ca s v ntriasc pre voi i s v mnge pre voi
pentru credina voastr. ... -f
De vreme ce Tesalonichenii se turburau i se ntristau, pen-
truc Pavel nvtorul lor ptimi ru i se supr 'de ctre
cei necredincioi, pentru aceasta-avea trebuin de ntrire m-
protiva turburrei, i de mngere la ntristarea lor aceast,
ca nu din multa turburare i ntristare s se mpuineze cu
sufletele, s cad din credin; fiindc ispitele i necazurile n-
vtorului, nu face puin turburare i ntristare ucenicilor,
precum urmeaz ntristare i turburare ntre ostai, cnd se
rnete n rzboirT arhistratigul lor.
*) Cnd a rmas ns Pavel n Aine, arat Faptele: adec dup ce
a fugit din Tesalonic i s'a dus n Veria, i din Veria s'a dus n Aine:
Iar ei lund pre Pavel, l'au dus pre el pn la Aine, ci lund porunc
ctre Sila i ctre Timotei, ca ct mai ngrab s vie ctre' dnsul, v
eit, iar n Aine ateptndu-i pre ei Pavel"_ i celelalte (Fapt. XVI I , 15).
Se vede ns ct din Faptele Apostoleti, c nu a trecut mult. vreme
de cnd s'a deprtat dela Tesalonic Pavel, i a trimis Epistolia aceasta.
3. Ca nici unul s se clteasc ntru necazurile acestea.
Aicea tlcuete Apostolul, ce urma a-i folosi pe ei ntri-
rea ceea ce avea a se face de Ti motei ; pentru aceasta i zi ce:
ca folosul acesta are s pricinuiasc vou Ti motei , adec a
face ca nici unul dintre voi s se clteasc, adec s nu se
turbure i s nu se trndviasc pentru ispitele mele, fiindc
diavolul, n vremea ispitei i s necazurilor, trndvete, i sl-
bnogete pre cei nentrii, aducndu-le aminte de odihna tru-
pului, -pn ce s-i fac s fug desvrit de. mntuitorul de
suflet necazul cel ce l ptimim. Unii ns au zis c a se clti
aicea este zicere n loc de a se turbura dela metafraza c-
nilor, cari Cnd se linguesc i se gudur ctre om, i cla-
tin Cozi l e. Deci le zice l or Apostolul s nu se turbure, pentru
necazuri, i s-i ias din socoteala ce aveau mai nainte, afar,
ci s le sufere cu statornicie i fr turburare. -
C niv tii,c spre aceasta sntem pui.
S ascultm ce zfoe.' aicea sfntul Apostol , c hristianii spre
aceasta sntem pui, adec spre aceasta ne-am sortit i ne-am
rnduit; spre care? Spre. a ptimi ru i a ne cleveti. Fiindc
nu le-a zis acestea Pavel numai pentru sine i pentru Apo
stoli, nul Ci i pentru toi hristianii. Deci de vreme ce i noi
hristianii. spre aceasta ne-am rnduit, adec ca s ptimim, c&
lucru denat este dac i ne necjim? Drept aceea noi nu
se cuvine numai a nu ne turbura pentru trecutele ispite-i ne-
cazuri ce le-am ptimit, ci se cuvine a nu ne turbura nc i
pentru cele ce urmeaz s le ptimim, de vreme ce aceasta
este nou mai potrivit, adec a nu ne turbura ntru ispitele i
necazurile, ce vor s. ne vi e. - - . "
4 . C i cnd eram la voi, mai nainte spuneam vou,
c avem s ne necjim, precum i s'a fcut i ai vnzut.
Mare mngere est e ucenicilor a le spune mai nainte n-
vtorul lor necazurile ce au s le ptimeasc, pentruc" e i
nu se mai turbur cnd le vin necazurile de vreme ce le
:
a-
teptau; c atunci se turbur cineva cnd vin necazurile, de n-
prasn i fr ndej de. Pentru aceasta i Stpnul Christos
zice Apostol i l or: i acum am spus vou mai nainte de a e
face, ca, cnd se va face s credei (Ioan XI V, 29) . i pro-
rocul David a zis: Gtitu-m' am i -nu .m'am t urburat (Psal-
Jul CXVI I I ) . i nu numai mai nainte aceasta o a spus Pa-
vel Tesalonichenilor, i s'a mplinit cu lucrul, ei i altele multe,
care s'au fcut n Fapt.
Si . EPI ST. NT I A CTRE TESALONI CHENI CAP. I I , VERS. 5.
EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. i i i , VERS. S. 3f>
l'am defimat pre el ; ' c nu privete ca omul Dumnezeu n fa
(I Impar. XVI , 7) . i precum prorocii nu tiau toate, asemenea
i Apostol i i ; i aceasta se fcea, a nu le ti ei toate, ca nici
nii ei s se mndriasc, nici ceilali oameni s socotiasc
pentru dnii lucruri mari; i pre lng acestea pentruc s nu
-putem -i'
1
noi a' zi ce cei mai din urrn, c sfinii aceia, fiind
mai presus de^firea omeneasc,ipejftru aceasta ad isprvit fapta
T>u:n, i ^aa din-cugetarea acesta-s cdem Intru l.epeyiffij_ci
ca s cunoatem, c i aceia nu totdeuna dobndiau ajutorul
lui Dumnezeu, ci aveau pre Darul lui Dumnezeu nencetat lu-
crnd n inima lor, dect une-ori, mcar dei l aveau totde-
una Darul* dupre deprindere i putere
1
) , ci i cu ostenelele lor
au isprvit buntile i virtuile.
De nu cumva v' a ispitit pre voi ispititorul.
Nu arh prepus, zice, c v' ai cltit din credina din pricina
ispitelor, ci numai c v'ai suprat. Vezi, o cetitorule, c a se
turbura cineva ntru ispite, este lucru X diavolului? i mai a
les cnd alii se turbur i se amintete, pentruc fraii lor p-
timesc ru, precum una ca aceasta s'a ntmplat lui I ov; fiindc
diavolul a ispitit i a turburat pe femeea lui, pentruc ptimea
el; de unde i l ndemna pre el s huliasc ctre Dumnezeu
i s moar, zicnd: Ci zi un graiu ctre Domnul i sfrete
(Iov II, 9) . . i ispitete diavolul pre oameni pentruc s tie de
ij va birui, precum se i vede aceasta, dela I ov
2
) ; ins cu toate
*j S'a' zis ns, c sfinii .nu au totdeuna-Darul lui Dumnezeu ntru
lucrare, ci dupre deprindere i putere, c precum meteugul,totdeuna
se afl' n sufletul'meterului dupre deprindere i putere, iar,cu lucrare
"'mimai atuncea este ntru dnsulrcnd lucreaz meteugul; aa i Darul
Sfntului Duh se afl n sufletele- sfinilor; i"~adevereaz aceasta Ma-
rele.. Vasilie zicnd aa: Precum meteugul ntru-cela ce l'a dobndit,
~ Darul Sfntului Duh ntrU cela ce l'a priimit, pururea adec fa
"este, nu ns cu lucrare nencetat; fiindc i meteugul, cu puterea
este-n meter (adec dupre deprindere), iar cu lucrarea atuncea, cnd
lucreaz dupre meteug, aa i Sfntul Duh, -eapururea adevrat, m-
preun fa este ntru cei vrednici, lucreaz ns dupre trebuin, sau n
prorocii, sau n-tmduiri, sau ntru alte.oarecari lucrri ale puterilor"
(Cap. XVI dupre Sfntul Duh).
2
) De; unde s arat aceasta?. Din cuvintele cele ce a zis diavolul c-
tre Dumnezeu despre Iov, precum zice Hrisostom: c a zis "diavolul ctre
Dumnezeu, c. de va lipsi pre Iov de avuiile lui, i va schingiui trupul
lui, are s huliasc, ci trimend, (zice) atinge-te de oasele lui i cr-
nurile lui, de te va binecuvnta n fa (Iov I, 5), adec negreit te va
huli; dar ns s'a fcut cea dinprotiv, cci Iov n loc de a huli a_slavo-
cuvntat mai mult i a mulmit lui Dumnezeu.
5. Pentru aceasta i eu, ne mai suferind, l'am trimis.
Dac mai nainte ai spus, o fericite Pavle, Tesalonichenilor,
c ai s te necjeti, i c ei nu se cuvine a se supra pen-
tru necazurile ce urmau a le ptimi, cum trimei acum la dni i
pre ireotei? Din multa dragoste, zice, o fac aceasta; fiindc
cei ce iubesc prepun/-nc i cel e-ce snt sigure adevrate
Jtjprur;
;
Iar f i r e ' ^ c e s a ' j "er as ..mul te; ; Sice$ jpitple T e -
salonichenilor, i covrirea^ lor mlau-risp^iiTintt;. pentru aceasta
nu a zis c prihnindu-v pre voi -c pre nite nerbdtori i
neritrii, am trimis pre Ti motei , ci c neputnd mai mult a
suferi
1
), care este semn de un mare prieteug i dragoste..
Spre a cunoate credina voastr.
Ai cea oarecari ntreab: pentruce oare Pavel , cel ce s'a suit
pn la al treilea cer i a auzit graiuri negrite, nu tia a
ezrile cele sufleteti ale Tesalonichenilor, ci trimite pe Ti mo-
tei pentruc s cunoasc credina lor? Deslegarea ntrebrei
acesteea, este s zic cineva, cunrc sfinii, att cei mai din-
nainte de Christos, precum prorocii, cum i Apostolii cei dup
Christos, i ceilali, nu tiau tojrte lucrurile, ci numai cte l e
descoperi Dumnezeu; cci nici Elisei nu a cunoscut c a
murit fiiul Somanitencei; de aceas'ia i a zis: Domnul a as-_
Cftns de mine, i nu .a .vestit i pj e* ( I V a Impar. I V. 27). i
Ilie nc, ocoti c a rmas singur ntru Israil, slujind ade-
vratului Dumnezeu, cu toate c erau eapte mii de brbai
cinstitori de Dumnezeu (III Impar, I, X, 18). i prorocul Sa-
rnrjljt cel mai nainte (de) Ilie i de Elisei, de Dumnezeu s'a
nvat s nu caute n faa lui Eliavy ntiului - fratelui.' Im Da-
vid, c acela nu Urm s mpriasc: i a zis Domnul ctre
Samuil, s nu caui n faa lui, nici intru mr i mea statului lui, c
*) nsemneaz, c i din cuvntul acesta -qe zice aicea Pavel se arat
c nu a trecut mult vreme de cnd s'a ft>st dus din Tesalonic i a
trimis Epistolia aceasta, fiindc nu ar fi suferit s treac mult vreme,
Adauge ns dumnezeescul Hrisostonii acestea zicnd: O minune!
ct iubire de fii a lui Pavel; nu i psa lui de necazuri, nici ide vr-
muiri (c socotesc c el acolo atuncea a rmas, precum, zice Luca,
c a rmas n Elada trei luni, vrmuire fcndu-se asupi' lut de
ctre Iudei) (Fapte XX, 3). Nu-i psa lui dar de primejdii, ci> de uce-
nici se ngrij. Vezi cumc pre.tot firescul printe l'a ntrecut? C noi
adec ntru necazuri i primejdii aflndu-ne, pre toi i scoatem din po-
menire, iar el aa se temea i se cutremur pentru fii, i pre unul sin-
gur ce l avea de mngere, pre Timotei, i .prta, i mpreun -lucr-
tor, pre acesta ntru nsei primejdiile fiind, F trimis la dnii" (Vorov.
I V la aceastai).
3f i . EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. ttt, VERS. 56.
c nu tie de i va birui, tot spurcat i obraznic fiind, lovete
i d rzboiu lor, i de vede socoteala oamenilor slab i ne-
putincioas, struete ntru rzboiu, iar de vede socoteala lor
puternic, fuge ruinat
1
).
i s se f ac osteneala noastr zadarnic.
Si de ar fi Tesalonichenii necltii ntru credin, ce pagub
ai tu, o f eri ci te Pavl e ? Osteneala ta la Dumnezeu are plata,
cea desvrit. Cu adevrat, zice, aa este, dar ns eu din -
multa dragoste, ce am ctre ucenicii mei, socoteam c oste-
neala" mea se face deart i zadarnic.
6. Acum ns venind -Timotei ctre noi dela voi i
binevetindu-ne credina voastr.
Acestea, zice, adec a v clti din credin i a v turbura
ntru ispite, ateptnd s urmeze vou Tesalonichenilor, a ur-
mat ins cel e dinprotiv, precum Ti motei viind, a artat nou
Credi n a i dragostea voastr; i vezi, iubitule, bucurie ce a
luat fericitul sufletul lui Pavel ; cci nu a zis c Ti motei ,ne-a
vestit, ci c bi ne a vestit nou, adec bun i pricinuitoare
de bucurie veste ne-a adus, att-de mare buntate socoti pre
adeverirea i ntrirea ucenicilor si ntru credin, ci i ntru
dragostea lor se bucura ^ trei ori fericitul Pavel, c acesta
er semn al credinei lor.
;
" ~ .
i cumc avei pomenire pentru noi bun totdeuna,
dorind a ne vedea pre noi, precum i noi pre voi.
Ti motei , zice, a binevestit nou nc, i c voi pomenii pre
noi cu laud i cu oraii. Auzii cuvintele acestea, voi hristi-
anii, ci sntei ucenici i asculttori ai dasclilor 'i ai pro-
poveduitorilor dumnezeetilor Evanghelii, i rtvai-v din
acestea cum i voi s pomenii totdeuna cu l udex cu oraii
pre dasclii cari v nva cuvntul lui Dumnezeu; pentruc i
aceast bun pomenire voi avei mai mult a v folosi, dect
dasclii votri. Mare mngere ns i bucurie a urmat Tesa-
lonichenilor, aflnd c tie Pavel c ei l iubesc; fiindc din.
aceast cunotin se fcea adugire dragostei lui Pavel ceii
ctre dnii. ; - " " -
cu toate .ca,nu uer l ai * j dev&rat ca cum riet und nvlete
( Vor, I V: la aceasta).
EPIST.' NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. III, VERS. 7 10. 37
7. Pentru aceasta ne-am mngiat, frailor, de voi n-
tru necazul i nevaea.noastr,
O minune! Marele Pavel cunotea har i mngere a sa,
c Tesalonichenii ucenicii si nu s'au cltit n credinLNu sim-
esc, zice, mai mult cele ntristtoare, ci m'am mngiat, nu
pentru unul i al doilea necaz ce avem, ci pentru toate ne-
cazurile ce le sufeream; fiindc bucuria voastr s'a fcut de o
msur,' adec a biruit, pre toate nevoile i necazurile i m-
prejurrile mele, '. '
Prin credina voastr.
Voi , zice, o iubiii mei frai, m'ai ntrit, i cu-toate c eram
totul dinprotiv, de vreme ce Pavel nu s'a fost biruit de ispite,'
el a fost ntrit pre Tesalonicheni, i nu Tesalonichenii au n-
trit pre Pavel ; ns Pavel ntrirea sa o d la dnii, i lauda.
Voi , zice, prin credina voastr cea statornic nu Tn'a lsat
s simesc ispitele i necazurile ce le suferiam,
8. C acum vieuim, dac voi stai ntru Domnul.
Nu a zis Apostolul numai c ne-am mngiat, ci i c vieuim,
dac voi stai ntrii ntru credina Domnului; pentruc. s a
rate cu zicerea aceasta, cumc sminteala acelora, s'ar fi soco-
tit moarte a lui Pavel ; i dinprotiv, procopsala Tesaloniche-
nilor i adeverirea ^ntru Christos se socoti nviere i via a
lui Pavel. '
9 . C ce mulmire putem a d lui Dumnezeu pentru
voi, pentru toat bucuria cu care ne bucurm pentru voi
naintea Dumnezeului nostru?
Att de -mare bucurie, zice, este ceea ce o am luat ntru
voi, fraii mei, nct nu putem a mulm dupre vrednicie lui
Dumnezeu pentru aceasta, de vreme ce isprava voastr i vir-
tutea, adec fapta bun, o socotim c este Dar al lui Dum-
nezeu, cci nu este de srguin omeneasc, sau de suflet, cu-
getarea credinei cea att de brbteasc ce o avei. Pentru
aceasta, ndatoriri fiind a mulm lui Dumnezeu noi, cci v' a
druit un dar ca -acesta;, nu aflm care vrednic mulmire _s
aducem l ui
1
) .
1 0 . Noaptea l ziua preste msura rugndu-ne spre a
vedea faa voastr. -
-
l
) i. Teodorit. nc zice:. Biruete mrimea bucuriei pre cntarea cea
de laud a limfoei, c. nu a putut, zice, a proaduce lui Dumnezeu po-
trivit, laud cu bucuria ceea ce nou ni s'a adus dela. voi.
38. EPIST. NTIA nETRE TESALONICHENI CAP. IU):VERS. lO-r-11
Vezi , o cetitorule, covrirea dragostei fericitului Pavel ! C
mai presus de covrire se rug lui Dumnezeu ca s vad pre
Tesalonicheni ucenicii "si, precum, de pilda, i uri plugar, cnd
aude c holda lui. care o a arat i o a semnat este plis de
roduri, dorete i singur a merge s vad holda aceea, pentru
ca mai mult s se bucure cu privirea sa cea de fa. ".. .
i .vpli-n'^--^isj^e:Tci^mi^j^^^l^V "
Pentruce mai sus a zis-'Pavet, 'e
:
sau Tesajoniehetiii ritrii'"
ntru credin, -iar. acum zice c s plineasc lipsurile qredinei
lor? Rspundem, c Tesalonichenii nu au fost luat nc toat
nvtura, nici aveau deplintatea ntru toate dogmele credinei,
ci mai aveau trebuin a se nva mai cu scumptate, cele
despre nvierea celor adormii, i altele asemenea; pre lng
acestea ns erau ntru Tesalonicheni i muli nvtori minci-
noi, pentru aceasta dar.a zis c aveaiu lipsuri de credin. Deci
mai su, .fiindc pentru credma Tesalonichenilox se temea A
postolul; pentru aceea a zis c a trimis pe Timotei pentruc
s-i ntriac i s-i adevereze ntru credin, iar aicea zice
pentruc s-i depliniasc, adec sri ntocmisc i s-i arate
deplinii i fr de lipsuri; care plinire este lucru mai mult de
nvtur, dect de adeverire n credin; de vreme ce i haina
zicem c o gtim i o crpim,, care are vre o puin' lips i
rupere, i nu aceea ce este cu totul spintecat, sau ntreag
sntoas
1
).
I I . Iar nsui -Dumnezeul i Printele nostru i Dom-
nul nostru Iisus Christos, binevoiasc a ndrepta calea
noastr ctre voi . . -
Aceasta _ete nsuirea covritoarei dragoste a Marelui Pavel,
nu numai a ruga pre Dumnezeu pentruc s vad pre Tesa-
lonicheni, ci i a scrie n Epistolie pre nsi rugciunea aceea
cu care se ruga; aceasta cu adevrat a fost lucru de un su-
flet nfocat i nerbdtor. Pre lng aceasta ns i se desvi-
novete dumnezeescul Apostol ctre Tesalonicheni cu aceasta,-
cum nu se lipsete de dnii pentru lenevirea sa, i ca cum.
ar zice lor: O, de ar ridica Dumnezeu |i Printele-i Dom-
nul nostru Iisus Christos din mijloc ispitele i impedecrile, cari
din toate prile m trag, i de ai" netezi calea', pentruc s
viu s v dobndesc pre voi.
' ) In scurt cuprinztor acestai T-eodorit desluete aceasta zicnd:
A plini lipsurile credinei voastre, adec cele ce lipsesc a le plini, Iar
acest folos i prin scrisori l aduce lor. ;..'
EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. III, VERS. 1213. 39
1 2 . Iar pre voi Domnul s v nmuliasca i sa v
prisosiasc cu dragostea unuia spre altul i spre toi.
Vezi, iubitule, dragoste nestpnit a dumnezeescului Pavel?
Vezi ntreg neleapt turbare de dragoste, care avea ctre hris-
tianii ucenicii si? Cci el se roag s se nmuliasca hristianii
i s prisosiasc ntru dragostea cea a uriOi'a ctre alii., ci i
ntru dragostea cea cite ftba%oarifleTuf.^todc4'ac'ea's^e'ste' n-
suirea". "dragostei cea ctre Dumnezeu, a iubi pre toi Oamenii
de o potriv i fr osebire, privind la firea cea una a oame-
nilor, i nu la proalegerile lor cele multe i osebi te; iar dac
pre un om l iubete cineva, iar pre altul nu'l iubete, dra-
gostea acestuia nu este dupre Dumnezeu, ci dupre om
1
) .
-Precum i noi pre voi .
Lucrul, zice, cel ce a fost al dragostei noastre, acum s'a
fcut, i l' am artat n fapt; iar lucrul dragostei voastre ne
rugm lui Dumnezeu s se fac i n fapt' s'l artai,- fiind-
c avei msur i pild de dragoste pre noi nvtorii votri,
adec precum noi v'am iubit pre voi, aa i voi se cuvine a
ne iubi pre noi.
1 3 . Ca s, ntriac inimile voastre neprihnite ntru
sfinenie,"" naintea Dumnezeului i Printelui nostru, ntru
artarea Domnului nostru Iisus Christos mpreun cu toi
sfinii.
4
, ^ . . . .
Cu cuvintele acestea arat dumnezeescul Pavel Tesaloniche-
nilor, c dragostea aduce folos nsui celor ce iubesc, i riu
celor ce se iubesc-de dnii. O, de ar prisosi, zice, Domnul
dragostea Ta" voi, pentruc^ s ntriac neprihnite inimile
voastre
2
) . Domnj ns numete aicea Pavel pre Sfntul Duh, pre-
" ^ Pentru aceasta zice "i prea M. Maxim: Dragostea cea desvrit
nu'i spintec pre firea Gea una a oamenilor, cu socotinele lor cele osebite;
ci deapururea Ia acea una privete pre toi oamenii deopotriv iubete,
i-.pre cei osrdnici ca pre prieteni privete; iar pre ce ri, ca pre vr-
mai i iubete, bine fcndu-le i ndelung rbdndu-i i suferind cele
ce vin asupra sa -de -etre dnii, rul nici ca cum socotindu-1, ci sufe-
rindu-1 pentru dnii, de a-i chem vreme, ca i pre aceia s-i fac pri-
eteni ce ar fi cit putin, iar de nu, din aezarea sa. nu cade, rodurile
dragosteTpururea deopotriv ctre toi oamenii artndu-le" (Cap. LXXI
ntru a .doua sut- dm cele. despre dragoste).
2
) Lucru vrednic de nsemnat este ceea ce zice dumnezeescul Hriso-
'stom cum c odinioar povestind nsui dumnezeescul printele arat,
cum c dragostea face_p_re oameni neprihnii i ntru toate nenvindv-
ii. Un, prieten al sf. acestuia printe auzind cuvntul acesta a zis lui
40. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. III, VERS. 13.
cum a neles i Mar. Vasi l i e
1
) , cci cine altul va ntri, pre
hristianii neprihnii naintea lui Dumnezeu i Printelui, ntru
venirea Mntuitorului Christos fr numai Duhul cel Sfnt? Nu
a zis ns prost: s v ntriac, ci: s ntriac inimile voas-
tre; cci dupre cuvntul Domnului: Di n inim ies cugetrile
cele rel e, uciderile, preacurviile, curviile, tlhriile, mincinoasele
mrturii i hulele; i acestea snt care spurc pre om (Mat.
X V , Drept aceea este cu putin a nu face omul cu lucrul
nici nu ru, ijmsui-a fi ru dupre inim, adec: cnd pizmuete
i viclenete, i pomenete rul, i are dogme rele i rsvr-
tite n inima lui. Iar neprihnit i fr prihan este acel om
cu adevrat, care i are curat inima de patimile acestea, i
cnd are sfinenie; cci chiar i cu deosebire sfinenia este n-
treaga nelepciune, precum i necuria chiar, i mai cu de-
osebire este curvia i preacurvia; deobte ns : i dupre cu-
prindere, fiete-carele pcat se zice necurie, i toat,virtutea,
adec fapta bun se zice sfinenie. Dumnezeescul Pavel ns
voete s fim noi fr de prihan naintea lui Dumnezeu i Pri n- ,
telui, i ntru aceast via, cci aceasta este i se ziee. adev-
rat i curat virtute, care se face plcut naintea lui Dumne-
zeu, t nu naintea oamenilor; cci judecata oamenilor i plcerea
este greit. Voete ns Apostolul s ne aflm fr de prihan
i ntru venirea Mntuitorului Christos, cci de acesta avem a
c adevrat dragostea cea ctre frai poate a opri pre oameni dela prea-
curvie, i dela zavistie, i dela vrmie, i dela alte asemenea patimi;
iar.dela curvie cum este cu putin a.'j opri? Iar dumnezeescul Hriso-
stom i-a rspuns c i dela curvie poate a opri, pentruc de iubete
omul dupre Dumnezeu, pre femeea cu care curvete, nu nutna-i et-rra-
va mai curvi cu dnsa, ci se va sili a o opri pre ea Ldespre alii,
cari caut s curviasc cu dnsa; drept aceea acela, ce curvete, acela
urte pre curv dupre suflet, i pentru aceasta curvete cu dnsa, i
cela ce iubete dupre Dumnezeu, acela caut s o sloboziasc pre. ea
dela curvie, cu aceste cuvinte vorovind sfntul: C de iubete cineva
pre temeea curvar, i de ctre ceialali brbai se ispitete a o opri, nu
ns a se mai adugi i pre sinei la pcat; drept aceea a curvi cu
dnsa este dovad c foarte o urte; iar acelui ce cu adevrat iubete
este lucru de a o opri pre dnsa de spurcata acea amestecare" (Vor.
IV-a la aceastai).
*) Unde o a neles aceasta i o a zis Mar. Vasilie n cpr-XXI des-
pre Sf. Duh, ca adugnd acolo la zicerea aceasta a lui Pavel anume,
dupre urmare zice acestea: pre carele domn l roag naintea lui Dum-
nezeu i Printelui nostru, ntru venirea Domnului nostru s ntriac
inimile ntrite ntru sfinenie a credincioilor din Tesalonic? Rspund
nou cei ce pun pre Duhul cel Sfnt mpreun cu duhurile cele sluji-
toare, i care se trimet spre slujb, dar nu au ce rspunde.
EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. IV, VERS. 1'2. 41
xr,-rs.:-s>ys,-,?.ws,ws?/s:i-s-ys,;-*.;jr.--r.?s..s.yr/.-s.ysrysy.-s,-y.,y/rsry.-sy/s.y*. -. s. s.sys s-sws. ss. s s syys/ssMt&W!'zWrt&M-S*7-&#^^
fi judecai naintea Printelui. Deci, o, de v' ar ntri, zice, Duhul
cel Sfnt pre voi, ca s fii fr de prihan i nepri i acum,
i atuncea, precunl au fost i toi sfinii.
:' CAP. I V .
Deaciia frailor, v poftim pre voi i v rugm ntru
Domnul lsu. precum ai luat dela noi, n ce chip se cu-
vine voi a"" umbl'.-i a plcea lui Dumnezeu, ca s pri-
sosii mai mult.
Fiindc v' am poruncit mai sus, zice, fraii mei, despre cele
ce se cuvin i despre moravurile cele potrivite hristianilor, as-
cultai acum i, pentru cele ce snt de hevoe, totdeuna a le
auzi: c deaciia aceasta nsemneaz adec totdeuna i n toat
vremea de acum nainte. Vezi ns, o cetitorule, smerita cu-
getare a fericitului Pavel ; cci nu se socotete pre. sine vred-
nic de crezare nici a ruga singur pre Tesalonicheni, ci mpre-
un cu inei i i pre Stpnul Christos, ca cum le-ar zice: c
Christos vi roag n locul meu. Iar zicerea: ai luat, nsem-
neaz c Pavel nu numai prin cuvinte i-a nvat, ci "i prin
fapte i prin lucruri; c pentruce, zice, v rugm? Pentruc.
mai mult s prisosii, adec pentruc s v filotimisii a face
oarece mai imult dect .cele ce v' am poruncit, s ntreii po-
runcirile mele. Pentruc, precum pmntul nu odrslete nu-
mai smna ce se seamn ntr'nsul, ci o nmulete pri nrod,
aa i sufletul nu e dator numai a st pn la poruncile ce va
lu dela nvtorii si, ci i a le covri. "---
2. C tii ce fel de poruncjri m dat vou prin Dom-
nul nostru Iisus Christos. V
Poruncirea se zice la relele acelea de care se cuvine a fugi
cineva, care cnd se fac picinuesc munc celor ce le fac; iar
cnd nu se fac, nu pricinuesc nici o laud; snt ns i oare
cari lucruri, care nu se cuvine a le porunci cineva, adec a
le opri cu ngrozire i nspimntare,- ci s le lase n socotina
asculttorilor; precum este a d cineva toate avuiile sale s-
racilor
1
) i a se face srac; fiindc pentru feciorie a zis Dom-
*) nsemneaz, c a d cineva averile sale sracilor, nu este sftuire,
ci porunc: e Domnul ca o porunc aceasta o d nou, zicnd de
obte la ton Vindei avuiile voastre i dai-le milostenie" (Luca Xfl,
33) ; i iari: Fiete care dintre voi de nu se va lepda de toate avu-
iile sale nu poate fi. al .meu ucenic" (Luca XXI V, 33), i dumnezeetit
42. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI;CAP-, IV, VERS. 23.
prini nc aceasta mpreun o mrturisesc; e Marele Vasilie, fn cu-
vntarea despre cei bogai, zice aa: ntia povuitoare porunc a Dom-
nului, i ca pre o de nevoe pentru noi o a ornduit, zicnd: Vinde
avuiile tale i d sracilor". i Hrisostoniul ce zice ntre altele -c nu
este porunc aceasta: vinde avuiile tale'; n a n cuvntul ce! despre
feciorie zi ce: Datori sntem a le vinde, c i ^ceasta ni s'a poruncit".
L.teolog. Grigorie nc n cuvntarea cea dupre iubirea de sraci, ne-
domerindu-se de este lege i nevoe cuvntul ce l'a zis Domnul ctre
tnrul acela sau numai sftuire: pleac a hof'r mai mult c este po-
runc dect c ar fi sftuire: Porunc care a hotrt, i a legiuit pre
deplintatea tnrului ntru a d avuiile lui sracilor, fie s nu fi fost
nevoe sau sil a iubirei de oameni, ci alegere, nici lege s fi fost, ci
ndemnare? i nsui foarte o voiam, aceasta i o prepunem; dar m
tem c mna stng, i ezii sau captele i cele ce se ocrsc de ctre
cel ce va st judector; nu cci a rpit, nici cci a jefuit, sau c a prea
curvit, sau c altceva din cele oprite a fcut, eu aceast rnduial se 0 -
sndesc, cci nu au odihnit pre Christos'prin
1
sraci". Vezi i cuv. XIII
l Hristoitiei. Iar ce osebire are poruncirea de nvtur, vezi la stih.
11 al cap. IV al ceii ntia ctre-Timotei, ,
*) nsemneaz c, dupre Teodorit, curintele acestea ale Apostolului:
prin Domnul nostru Iisus Christos, snt,ndestule s r.frunteze hula lui
Ari e i a lui Evnomie; pentruc dac dupre dnii propunerea prin"
nsemneaz pre slujitori, apoi slujitor dar al lui Pavel a fost Domnul
Iisus Christos fiindc prin Domnul Iisus a adus poruncirea. Iar dac i
ei fug de hula aceasta, i mrturisesc c Pave este rob, iar Dorrmul este
Domn^ deci artat este c Pavel propunerile Ijg ntrebuineaz fr osebire.
EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI^CAP. IV,^VE.RS. 34. 43
De toat curvia, zice, voete Dumnezeu ca s v deprtai,
frailor, fiindc multe i _prea.de multe chipuri snt felurile
trupescului pcat, care nu a voit sfntul Apostol nici a le
spune n parte, ci cu un obtesc nume le-a cuprins
1
). nsem-
neaz, c i Teodori t de toat curvia are, iar unele din is-
voade nu o au: de toat . curvi a,
;
'. '
:
.
4 . A i fiete carele.dintre voi a'i pzi vasul bu
intru sfinenie i cinste. , .
Vas aicea numete dumnezeescul Apostol pre trupul omului
2
).
Deci cnd noi pzim ntreaga nelepciune, i trupul nostru este
ntru sfinenie, atuncea i noi l avem ca o avuie a noastr;
iar cnd dinprotiv trupul nostru este necurat atuncea p-
catul l arc pre el ca a sa avuie, fiindc cele ce poruncete
pcatul, trupul le face, i pentru aceasta se face rob supus p-
catului; ijderea atuncea trupul nostru se afl ntru cinste,'
cnd pzete ntreaga nelepciune i fuge de toate trupetile
pcate. Drept-aceea. pcatul este necinste. nsemneaz ns zi -
4) Din cuvntul acesta al. Apostolului se nchee c i rrialahia, cu
ori ce chip s'ar face, i singhilismosul, i ori care alt necurie^curvie
se numete mai cuprinztor.. i ce zic acestea, de vreme ce Domnul i
pofta femeei ceea ce n inim se face, preacurvie . 0 a numit, zicnd:
c to cela ce caut la femei, spre a o pofti pre ea, iat a preacurvit
cu ea n inima sa (Mat. V, 25). Pentru aceasta i dumnezeescul Maxim
zice cuvintele acestea, care ct snt de nfricoate, atta snt i ade-
vrate: Precum trupul are lume pre lucruri, aa i mintea are lume pre
noime; i precum trupul curvete cu trupul muerei, aa i mintea curvete
eu nelegerea muerei, prin- nlucirea trupului su: c. chipul a nsui
trupului; l vede mpreunat cu chipul muerei dupre gnd;
l
ai.derea i
asupra chipului celui, ce l'a
;
mhnit isbndete dupre gnd, prin chipul
trupului -sii; i la celelalte pcate asemenea; c ce le face trupul cu
tttcrarea n lumea lucrurilor, acelea le face i mintea n lumea nele-
gerilor", (cap. LIII din nota a treia despre dragoste).
'
2
) i Teodorit aa a neles vasul, zicnd: Unii vasul su a tlcuit
a fi femeea, soia, iar socotesc c pre trupul fiete cruia aa l'a numit
c nu aduce punerea.de lege numai celor cstorii". Iar sfinitul Mi-
trofan tlcuind zicerea vrfelnicului Petru ce zice: Brbaii ijderea
mpreun locuind dupre cunotin, muerescului vas ca unui mai ne-
putincios dndu-i cinste, c i mpreun snt motenitori ai darului
vieei" (I Petru III, 7);aceasta zic, tlcuind-o sfinitul Printe, zice c
Pavel aicea- va nelege, pre femeea fie crui brbat, pre care brbatul se
. cuvine a o avea cu cinste, adec se cuvine a o cru i a se nfrna i
a nu se amestec cu dnsa dupre saiu. Una adec, pentruc femeea este
firete neputincioas, i alta nc, pentruc' este mpreun motenitoare
cu brbatul su, al darului vieei; iar unii adaug i pentruc de multe
ori din nestmprata mestecare de multe ori - moare femeea, une ori i.
brbatul.
nul: Cel a ce poate (adec cela ce voete ucrtorete) a n-
cpea, ncap (Mat. XI X, 12). Deci urm s porunciasc prin
viul glas Pavel Tesalonichenilor cu midt ngrozire, pentru oare
care lucruri; drept aceea n Epistolie nu le scrie acelea, ci
numai le aduce aminte de acelea. i iari pre Christos l pune
mijlocitor la poruncile sale, zicnd: nu y;':a ivi poruncit eh -ale
rride udruTi ci le
r
i ni Chri tps\nt-acel e ce-v' rh poruncit;
-hct, de vei asculta voi de acelea, i'"de- ic vei pzi,- de '
nsui Stpnul Christos ascultai. Iar de na vei ascult i le
vei clca, de nsui Christos v lepdai i. nu ascultai
1
).
3; C aceasta este voea lui Dumnezeu, sfinenia voastr.
Adec voea lui Dumnezeu este, curenia trupului, zice, i
ntreaga nelepciune. In toate prile Epistoliilor sale ns, po-
runcete pentru ntreaga nelepciunea aceasta i pentru cu-
renie sf. Apostol, i. ctre Corinteni scriind, i ctre Ti mo-
tei, i ctre Evrei, fiindc pofta ce trupeasc este o patim
tiraniceasc, i pentru aceasta are trebuin de multe i dese
doftorii i nvturi, pentru ca s se poolasc.
S _v deprtai voi de toat curvia.
44. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. IV, VERS. 5 6.
l
) Iar dumnezeescul Hrisostom dovedete, cum c preacurvf~~ se
zice, nu numai brbatul acela ce pctuete cu femee mritat^ cr~
acel nsurat, ce. pctuete cu femee slobod; pentruc nedreptete pre
femeea sa, eu mpreunarea ce face cu femeea nemritat, zicnd' aa
sfntul: Cnu numai aceasta este preacurvie, cnd un brbat pc-
tuete; cu femee mritat, ci mcar i cu lsat i slobod, fiind el legat
cu femee, preacurvie este lucrul; c ce dac ceea ce precurvete nu
este legat, iar tu eti legat? ai clcat legea; ai nedreptit trupul tu
(adec pre femeea ta) c pentruce, spune-mi, pre femeea ta o pedep-
EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. IV, VERS. 68. 45
seti, mcar de ar curvi cu brbat slobod i-fr de femee? Cci este
preacurvie dei cel ce a curvit cu dnsa nu are femee, dar te are
pre tine brbat. Drept aceea i tu legat eti cu femee; pentru aceasta
asemenea i pcatul tu preacurvie este" (Vor. V la aceasta).
*) i nu izbndete i pedepsete Dumnezeu numai pre cei ce prea-
curvesc sau curvesc cu femeea necredincioas, agari(ne)nc adec, sau
evreic, sau cu alta careva, ci i biserica lui Christos, cu mai mari
certri i canoane nsrcineaz pe unii ca acetia, dect pre ceilali
De vreme ce judector rspltitor este Domnul pentru
toate acestea, precum i mai nainte am spus vou i
v' am mrturisit.
S nu socotii, o frailor, zice, c zic acestea numai pentru
femeile cele ce au brbai hristiani, ci le zic i pentru femeile
celor necredincioi, i nici pre femeile cele fr brbai i slo--
bode se cuvine ie avea de obte; pentruc toate pcatele
acestea trupeti le izbndete i le osndete Domnul; i ci
l e fac acestea, nu vor rmne nepedepsii, ci vor lu nmiit
ndoit osnd, pentru reaua lucrare i ndulcire a lor ntru
cele ca aceasta. Vezi ns, o cetitorule, nelepciunea lui Pavel,
mai nti a rugat pre Tesalonicheni, al doilea cu chip dojeni-
tor i a mustrat zicnd, c fac ca neamurile cele ce nu cu-
nosc pre Dumnezeu, al treilea din siloghismuri sau socotele a
artat necuviina preacurviei, numind-o pre ea Jcomie, i n
sfrit i nfricoeaz cu judecata i rspltirea lui Dumnezeu i
aduce aminte lor, c acestea de multe ori le-au auzit dela dnsul.
7 . C nu ne-a chemat pre noi Dumnezeu spre necu-
rie, ci spre sfinenie. -
8. Drept aceea cebce defima, nu om defima, ci pre
Dumnezeu, pre cel ce a dat Duhul su cel Sfnt nou.
Fiindc mai sus. a zis Apostolul, cumc tu cel ce preacur-
veti, pre fratele tu nedrepteti, i cumc Dumnezeu face
izbnd asupra nedreptei acesteea, aicea lete nelegerea
aceasta i arat, c mcar i necredincios de ar fi brbatul
acela, a cruia femee ar preacurvi, negreit hristianul cela ce
"ar face preacurvia aceasta se va munci. Fiindc Dumnezeu,
zice, te va pedepsi pre tine preacurvarule, nu pentruc s iz-
bndiasc pentru brbatul cel necredincios al ceii ce a prea-
curvit cu tine, ci pentruc s-i izbndiasc luii, fiindc este
Dumnezeu, cel ce te-a chemat spre curie, de aceasta tu prin
necuria ta ai ocrit pre Dumnezeu, carele i-a dat pre Du-
hul cel Sfnt
1
), drept aceea mcar roab de ar fi i mritat
cerea: a ti, ce o zice aicea Pavel, c aceasta nsemneaz
cum c ntreaga nelepciune i fecioria trupului se isprvete
din nvtur i iscusin. Unde dar snt Maniheii i Mar-
chionitii, cari brfesc cum c trupul firete este ru i ne-
curat, i c nici de cum este cu putin cu vre un chip a se
face curat?
5 . Nu ntru patima poftirei.
Adec aceasta este voea iui Dumnezeu, a-i avea fiecare hris-
tian trupul su, nU',cu pofta ptima, adec care are patim,
pentruc este i poft neptima, cea de lucrurile,cele dum-
nezeeti i duhovniceti; de aceasta i Daniil prorocul s'a zis
brbat al doririlor, adec al doririlor Duhului Sfnt; sau nu-
mete Apostolul patimi de poft toate pricinile acelea, ce
aprind pofta, precum este desftarea, bogia nelucrarea mr
nilor, lenevirea, n ptimaa micare a simirilor i mai ales a
vederei. Fiete care, zice, din acestea, poate as e numi patim
de poft. Pentru aceasta, dar i noi, de voim s fim ntregi
nelepi i s pzim feciorie, se cuvine s nu priimim nici o
patim, care aprinde pre pofta cea trupeasc.
Ca i neamurile cele ce nu cunosc pre Dumnezeu.
Fiindc neamurile (ori pgnii) nu cunosc pre Dumnezeu,
pentru aceasta nici ndejde au de rspltire, din aceasta dar' i
toate, micrile le druesc ndulcirei trupeti i pentru, dnsa
lucreaz. . ~ " '
6. A. nu covri i a nu lacomi ntru lucrul fratelui.
Mai sus" adec a zis Apostolul pentru tot felul de chipul
curviei, iar acum zice osebit despre preacurvie, precum o ^nu-
mete lcomie i clcare de l ege; i dupre cuviin o numete
aa, fiindc Dumnezeu a dat femee fiete cruia, Ti a pus legi
i hotare firei, adec a se mpreuna cu singur femeea sa; drept
aceea, lcomie se face n lucru, adec ntru mpreunare, ji l-
comi e care se face mprotiva fratelui: cnd cel ce are femeea
sa adec, i lsnd-o, preacurvete cu femeea fratelui su
1
).
46. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. IV, VEBS. 89,
aceea cu care ai preacurvi, sau femeea mpratului, unul i a-
cela este pcatul, fiindc Dumnezeu unul i aeela este care
s'a ocri t , sau prin roab, sau pri n mprteas, i nsui este
carele t e va osndi, pentruc ai spurcat pre Duhul cel Sfnt,
care i l'a dat ie prin sf. botez. i dupre alt chip nc s
"nelegi zicerea aceasta: Dumnezeu fiindc ne v e de pre noi-C -
ntru pcatele cele de acest fel trupeti, de curvie i d-3 pj eV
-curvie, i de celelalte, -mi mult l defiinm/pre, el,.dect pre
oameni, pentru aceast pedepsindu^ne pre noi, luii i izbn-
dete, cci cnd voim noi s facem curvie, sau preacurvie, sau
alt oarecare trupesc pcat, ne silim ca s nu ne vad ochii
oamenilor, iar pre Dumnezeu care ne vede l defimm. , ;.
9 . Iar despre iubire de frai nu avem trebuin a scrie
vou.
Ai cea Apostolul acum nu' voroveste pentru obteasc dra-
gostea cea ctre toi oamenii, ci pentru cea ctre fraii hris-
tiani, ns dupre form ritori-ceasc al urei (pretermisiune)'face
sftuirea cea dupre aceasta, zicnd c' nu avem trebuin a
scrie vou, hristianilor, despre dragostea cea ctre fraii vo-
tri. i - o zice aceasta pentru dou pricini: una adec c atta
de ne v o e este firete iubirea de frai, nct nu are trebuin
nici de o -nvtur, fiindc lucrurile acelea, care snt prea
mari, i fireti, i de nevoe, acelea snt i-artate tuturor, i
alta nc, pentruc s ndemne cu forma aceasta pe Tesaloni-
cheni, mai mul t spre iubire de frai, deteptndu-i pr e ei a
nu se arta mai josii dect
1
socotina ce .are Pavel pentru
dnii, cci ei mai nainte apucnd au isprvit fapta bun a
iubirei de frai. ' * - , . -
C ni-v voi de Dumnezeu nvai sntei spre a fubi
unii pre alii.
Vezi , o cetitorule, cu ce laud o scrie aicea Pavel ; pre
Dumnezeu, zice, l avei voi fraii mei hristiani, nvtor al vir-
tuei acesteea, al iubirei de frai. Aceasta ns i Isaia proro-
ci nd strig: i voi u pune pr e toi fiii ti nvai de Dumne-
. preacuryari i curv'ari, cari curvesc sau preacu-rvesc cu fa drept slvi-
toare, pentru staniceasca spurcciune ce au luat* unii ca aceia dela cele
necredincioase, i dela eretice, dupre canc-n -51 al lui Kitruc, i dupre
47 rspundere a lui Valsamon, ns unii ca acetia nu se cuvine a se
mir'ui a doua oar (cu sf. mare mir adec), precum fap oarecari du-
hovnici nenvai de miruesc pe unii ca aoetiea, pentrdc sf. mir se
poftorete la cei ce s'au lepdat o dat_de drept slvitoarea credin i
apoi iar se ntorc la dnsa, iar nu i la unii ca acetia.
EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. IV, VERS. 9 11. 4*7
zeu (Isaia LI V, 13) ; i Ieremia nc a z"s: Nu vor nv fiete-
carele pre aproapele su, i fiete-carele pre fratele su, zicnd:
cunoate pre Domnul, c toi m vor cunoate pre mine, dela
cel mic al lor pn la cel mare al lor (Ierem. XXXI , 34)
1
) ;
i Domnul nc a zis: Vor fi toi nvai de Dumnezeu (I-
oan VT 45)>
i o. C i o facei aceasta ntru toi fraii, carii snt
ntru toat Machedonia..
Nu prost zice Apostolul c voi Tesalonichenii sntei de
Dumnezeu nvai, ci-tiu, rice, c sntei unii ca acetia n-
vai de Dumnezeu din faptele ce facei. Arat Ins aicea pre
Machedonia, pentruc Tesalonicul er Mitropolie a Machedoniei.
i . V rugm Jns pre voi, frailor, s prisosii mai
mult i s v filotimisii a v liniti i "a face ale voastre,
i a lucr cu manile voastre, precum am poruncit vou.
i cum c sntei iubitori de frai, zice, prea" bine o tiu;
iar acum v rog, i s prisosii, adec s adugii nc la iu-
birea de frai, i la_ milostenie, i mai mult s v ndemnai la
aceasta. Deci ori aicea f stare, i cetete dela alt nceput a
ceasta, a vJLliniti i a face ale voastre; sau zicerea, ce v fi-
lotimisii, unete-o cu zicerea: s v linitii i s facei ale
voastre i s lucrai-eu manile, adec v rugm, zice, frailor
'hristiani, s filotimisii spre a v liniti, i a face cele de tre-
buin ale voastre, i a lucr cu manile voastre, precum am
poruncit vou
2
) . Din cuvntul acesta ns arat dumnezeescul
-
1
)- De Dumnezeu .nvai i numete ns pre ei,_ _spre a-i iubi unii
pre alii, fiindc s'au nvat de Fiiul iul Dumnezeu, carele a zis: Po-
runc -nou-dau vou, ca ..s v iubii unul pre~attul" (Ioan XIII, 34).
Iar de Dumnezeu" i Printele, unde a zis n Testamentul Vechiu: S
iubeti pre aproapele tu ca pre sinei." (Levit- XI X, 18). Iar Teodorit
zice: C iubire de frai numete aicea Pavel pre iubirea drei de bani,
pentru care a zis c nu au trebuin Tesalonichenii de sftuire, fiindc
aceast virtute s'a dat lor de Dumnezeu".
2
) Zicerea aceasta la Icumenie aa se tlcuete: S v filotimisii
pentru ce? Intru a v liniti i a face trebile voastre, ca cum- ai zice:
nu v ruinai c v'ai fcut sraci pentru Christos, ci i filotimie s o
. socotii, aceasta, c v linitii, i v facei trebile voastre i lucrai cu
minile.Tar Teodorit aa o tlcuete: se ntmpl ca unii cu filotimie
(adec cu mbelugare), a d qelor nevoiai cele trebuincioase, iar alii
pentru filotimia acestora, se lerteviau de a lucr; deci potrivit pre aceia
. i-a ludat, iar pre acetia cele potrivite i^a sftuit. i filotimie potrivit
pre lucrare o a numit; c cei ce puteau i fr de lucrare a se hrni
pentru fubirea de frai a celor de o credin, apoi fr de toate nesu-
ferind a
1
vieui, ci din lucrarea minilor chivernisindu-i i viaa, ca oare
48. EPIST. NTIA CTRE TfiSALONIHENt CAP.'IV, VERS. 11 12.
care filotimie traducea iubire de lucrare; nct din cuvintele acestea ale
dumnezeescului Pavel nchee Teodorit cum c se cuvine-a lucra lucru
de mini i meteuguri, nu numai sracii i cei ce nu au nlesnirea
vieuirei, ci i bogaii, i cei ce au chipul chvernisirei vieei "pentruc
lucrarea de mini frmnt pre trup i l ntrete, adun mintea, li-
nitete simurile i strnge pre om.
EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. IV, VERS, 13. . 49
Tom. Iii. 4,
umbla fr cuvi i n
1
) . A zis ns aa pentruc s nu-i nfrun-
teze pre dnii; cci dac credincioii hristiani se smintesc cnd
vd vre un om sntos i puternic de a lucr, cernd milos-
tenie (c pentru aceasta pre unii ca acetia i numesc hristo-
negutori, adec c negoa numele lui Christos, pentruc s
adune bani), cu mult mai vrtos se smintesc de aceasta nea-
murile cele necredincioase.
1 3 . Nu voi m a nu ti voi , frailor, despre cei ce au a
dormit;
Ai cea pornete dumnezeescul Apostol cuvntul cel despre
nviere; cci mcar c i mai nainte a fost vorbit Tesaloni-
chenilor despre aceasta, acum ns arat i descopere lor o
noim tainic despre nviere, sau cci i Tesalonichenii toat
cunotina despre nviere o tiau, ns se tnguau mai mult de
ct se cuvine, adec de cei adormii i rposai frai ai lor,
pentru aceasta acum Apostolul ndrepteaz greala aceasta; c
de vreme ce multe lucruri, cnd nu le tim, ne ntristeaz, iar
dup ce l e. aflm, ne slobozim de ntristarea lor, pentru a
ceasta, zice Pavel, c nu voesc a nu ti voi, o frailor; i nu
a zis pentru cei ce au murit, ci pentru cei ce au adormit,
pentruc- s arate, c i dela nsui numele acesta, ce-1 dobn-
desc cei ce au adormit ntru Christos, arat c au s. se scoale;
cci firete cel ce doarme, aceia are s se scoale.
Ca s nii y ntristai, ca i ceialali ce n'au ndejde.
Acei a se cuvine a se ntrista, zice, i a s e tngui cu covr-
ire adec, pentru morii lor, cari nu au ndejde; ce ndejde?
Adec de nvierea morilor celor ce. se plng de dnii, adec
necredincioii*'i pgnii, dar nu voi hristianii cari avei n-
dejde cum c .avei s. v sculai cu nestricciune i cu slav
2
).
S auzim dar .noi hristianii cuvintele acestea ale Apostolului;
pentruc plngnd pre fraii notri, ce au adormit ntru Chri -.
stos, dupre Hrisostom, cu amar, iar dupre Teodori t, fr m-
sur
3
), ne facem asemenea cu pgnii i cu cei necredincioi,
! ) Pentru aceasta i Teodorit zice aa: C a nu umbla fr cuviin,
zice adec, a nu vieui intru nelucrare, de a nur ctig cele de trebu-
in din lucrare, ci a alege viaa ceritoreasc i a atept milostenie
dela ceialali.
2
) nsemneaz, c la zicerea.aceasta a Apostolului se cuvine a se n-
eiege-din afar aa,-i se ntristeaz-.adee: Ca s'nu V ntristai aa,
precum se ntristeaz i ceilali cari nu au ndejde"; adec, s nu v
ntristai atta mult i cu covrire, precum se ntristeaz mult i cu co-~
vrire "cei.ee nu au ndejde. . .'
3
) Pentru aceasta i Teodorit unit zice: nu desvrit oprete ntris-
Apostol , cum c aceia ci snt nelucrtori, aceia snt i is-
coditori i oameni turburtori; c mprotiva linitirei este tur-
burarea i mprotiva de a-i face trebile sale, este iscodirea.
Zicnd dar c hristianii s lucreze cu manile lor meteugu-
rile i lucrri, de mn, ruineaz pre aceia, care defima tru-
petile lucrri cele de mni, i caut numai pre cele duhov-
niceti; cci omul precum este ndoit, adec sunet i trup, aa
si lucrare se cuvine s aib ndoit, trupeasc i sufleteasc.
Deci fiindc voi, o lipsiilor de minte,. carii defimai .lucrrile
cel e trupeti i de mni, spunei dar, poate a lucra, cineva
postul cu manile sale, sau culcarea pre pmnt gol, sau ce-
tirea, sau rugciune? Nu, cu adevrat. Deci dumnezeescul A
postol aicea pentru meteugul i lucrul de mni cel trupesc
vorovete, i nu pentru lucrarea cea duhovniceasc a minei.
Ins meteugul i lucrare de mini, mai mult snt duhovni-
ceti: fiindc meteugul i rocodelia se lucreaz, pentruc ceL
ce le lucreazacestea s mprtiasc pre alii cu milostenie^
adec s de frailor celor sraci, iar milostenia, pre lng a-
cest c este fapt bun trupeasc, este nc i duhovniceasc
fapt bun, ca una ce se nate din dragostea cea dupre duh;
ns fiindc Tesalonichenii erau sraci, cci au fost rpit averile
lor nii compatrioii lor Iudeii cei necredincioi, nu ayeau~de-
unde s de sracilor, pentru aceasta Apostolul i ndatorete
pre ei s lucreze, pentruc s miluiasc pre cei lipsii; iar
dac acestora poruncete s lucreze, crora li se rpise averile
pentru Christos, cu rnuhVmai mult poruncete s lucreze celor-
lali hristiani, cari nu au ptimit aceasta.
2 . Ca s umblai cu bun chip ctre cei-clin afar, i
s nu avei trebuin de nimica.
Adec pentru aceasta se cuvine a lucr, zice, meteug, o
hristianilor, i din meteug s v adunai cele de nevoe vou,
pentruc s nu umblai cu chip necuviincios, i s v artai
fr. rnduial i priimitori de sminteal ctre cei din afar i
necredincioi, cernd milostenii dela alii. i frumos nume a
pus Apostolul, fiindc n loc de a rtu sminti, a pus a nu
50. EPI ST. NT I A CTRE TESALONI CHENI CAP. I V, VERS. 13.
cari nu au ndejde de nviere. Dar ce, p fericite Pavle? Pen- ,
tru aceasta nu voeti a nu ti despre cei ce au adormit Te-
tarea, ci pre cea fr de msur o leapd .i cu ndejdea nyierei mn-*
ge. Iar cum c hristianii nu se cuvine a plnge cu amar, i a se n-
trista fr msur, pentru rudeniile lor ce've ce au adormit, la multe
pri dovedete aceasta- i o poruncete rito'ril'bisericei cel aurit, i-cu-
vinte ntregi despre aceasta scrie; ci i h vorcava a patra la cea ctre
Evrei, oprete la, mult vreme dela'.biserica lui Chrsi'o.s,. ca :pi'e. nite
idoioslujitori,.pie brbaii aceia ale crora feaieile le-au 'iLJrit,.sau pre,fe-
meile acelea care plng pre brbaii cei ce au murit, chemnd bocitoare
pentruc s bociasc pre morii lor, asemenea i pre femeile acelea bo-
citoare le afurisete (adec le oprete' dela biseric)' de vor cujtez a
merge, zicnd: De va nimi cineva pre bocitoarele acestea,... la mult
vreme l voiu opri pre el dela biseric, /;a pre un idjloslujitor, c dac
Pavel pre -lacomul de averi l numete idoloslujitor, cu mult mai vrtos
pre cela.ce traduce asupra celui credincios, obiceiurile idoloslujitorilor?...
i pre ticloasele acelea prin voi le oprim, nici o dat la ducerile cre-
dicioilor mori a nu se bg, ca nu. cu adevrat s le silim pre ele
a-i boci rutile lor". i pentruce, o Jiristiane, s plngi cu amar l
s- te tngueti p'reste msur, pentru cei adormii? Nu auzi cum cnt
biseric lui Dumnezeu laude i mulmiri. lui Dumnezeu pentru moartea
celor adormii? Iar cele ce se cnt ce alta snt, fr numai semne de
bucurie i de veselie? Nu vezi cum aprindem, fclii luminoase, i c ua -
cestea petrecem pre cei ce au adormitHlh lumea aceasta, ca pre nite
nevoitori i ostai? Iar fcliile ce alt nsemneaz, dect bucUrie i ve-
selie pre care o dobndim,.pentruc Dumnezeu .a slobozit pre fraii notri
cei Ce au adormit, din ostenelele vieei acesteea i i odihnete n viaa
aceea ce va s fie? Aa o hotrte aceasta Ioan cel cu limba aurit,
zicnd: C.spune-mi ce vor fcliile cele strlucite? Au nu.ca pre nite,
nevoitori i petrecem pre acetia? i ce cntrile? Au nu slvim pre Dum-
nezeu i-i mulmim, c diaciia a ncununat pre cel ce s'a du, c l'a
izbvit de ostenele, c l'a scos din robie iT are lng sine? Au nu' pentru
aceasta snt laudele? Au nu pentru aceasta snt cntrile, de psalmi"?
Acestea toate snt de. cei ce se bucur, c zice: De se-bucur cineva,
s cnte" (Ioan V, 13. In voroava a patra ctre Evrei).
.i aiurea acestai Ioan tlcuete mai curat ce nsemneaz cele ce le
facem la cei adormii; c zice aa, n cuvntul. cel ce'l face despre cei
ce plng cu amar de cei svrii, iar cuvintele lui acestea snt tlm-
cite aa: Cu Psalmi i cu laud petrecem pre cei ce au adormit, pen-
truc s artm cu aceasta mumirea ce facem Stpnului Christos
pentru moartea lor. i giulgiuri noui i cu haine l mbrcm, pentruc
s artm cu acestea, mbrcmintea cea nou a nestricciunei ce au
s o ia cei ce au rposat; untdelemn turnm preste ei, creznd c a
- ceasta se va face lor merinde i ajutor spre viaa de acolo, cu tmeri
i cu fclii lurrhoase i ntovrim, nsemnnd cu ele c^ s'au izbvit
de ntunerecul i de putoarea vieei acesteea
1
i s'au dus ctre lumin
cea adevrat i ctre buna mireazm cea pururea vecuitoare; ctre r-
srituri mormntul lor i trupul lor le nchipuim, artnd cu aceasta n-
' Vierea ce au s o dobndiasc".
EPI ST: NT I A CTRE TESALONI CHENI CAP. I V, VERS. i 3 . 51
salonichenii, numai pentru a nu se ntrista? i cum nu zici mai
bine, c nu voeti a nu ti, pentru a nu se osndi n munc,
Zice nc i dumnezeeescul Dionisie Ariopaghitul, cumc hristianul
cel Ge este cu adevrat, cnd vine moartea nu se ntristeaz, ci se bu-
cur i se veselete c a ajuns la sfritul nevoinelor vieei acesteea,
i -mult ndulcire de suflet ntr n calea invierei cei.i'ce va s fie;' iar"
casnicii, i rudeniile cele ale unuia, ca acestuia: adormit, se bucur i .
fericesc pre .cel adormit o . a -ajuns. 3a sfritul biruinei, i mulmesc
lui-Dumnezeu pricinuitorului biruinei acesteea,.mgndu-i i ei s-i n-
vredniciasc a ajunge la un asemenea sfrit, apoi ridicnd pre cel a-'
dormit l aduc la arhiereu, ca acela s-i de cununile biruinei,"iar ar-
hiereul vesel l cu bucurie priimete pre cel adormit, i svrete pen-
tru dnsul cele obicinuite t legiuite (despre bisericeasca ierarhie cap. VII) .
Vzut-ai, fraii mei, ce rnduial. svrete biserica lui Christos, la
cei ce au adormit ntru Christos? Auzit-ai cum se cuvine adevratul
hristian s priimiasc moarte, i- rudele lui cu ce chip se cuvine a se
purt-la adormirea Iui? Deci-la o sfnt rnduial ca aceasta, v rog
spunei-mi: ncap plngeri mai mult i lacrimi amare i tnguiri preste
msura? Negreit'acestea snt cu totul nevrednice de o sfinit-cuviineioas
rnduial ca aceasta a hristianilor, i de credina celor ce ndjduesc
nviere. Adauge ns i aceasta la aceast suptnsemnare, cum c r-
miele hristianilor (adec trupul cel mort) nu se cuvine a se ngropa
ntuntru n biseric sfinit,-precum zice Ioan al Kiprului i Valsamon,
la;ntrebarea 38: . cci dac canonul_ LXXI I I al icumenicului sobor al
easelea poruncete aTiU~r'mhe s doarm "Cineva nici n catihume-
nile bisericilor vii fiind, ns, eu: mult mai vrtos nu se cuvine morii
a rmnea n biseric, cei plini .de putoare i de putrejune? Iar cum
c arhiereii-i toi preoii i norodnicii se cuvine a srut pre cel a
- dormit, mrturisete anume aa dumnezeescul Dionisie Ariopaghitul: S-
vridu-se ns aceasta, ierarhul nsui l srut pre cel adormit, .i
diaciia toi "cer ce snt de faj-.c-dulce este i cinstit tuturor celor du-
pre. chipul lui Dumnezeu, cel ce S' A svrit dupre .dumnezeeasca vi a"
(Cap. VIII, dupre bisericeasca Ierarhie). Pentru aceasta obiceiul ce ur-
meaz n oare-cari locuri, de nu" srut preoii pre cei ce au adormit,
cei ce au s slujiasc liturghie este iudaicesc i strein de hristiani, i
dupre urmare xei ce pzesc obiceiul acesta, dupre aceasta fac evreete,
cci obiceiu al Evreilor a fost de-a socoti necurat de a se atinge de
trup mort, dar nu al hristianilor-; unii ca acetia dar ndrepteze-se, iar
de nu, s se cerceteze de ctre duhovnicetii prini, i de sfinii arhi-
erei. Aiderea se cuvine a se cert i muerile acelea' i brbaii, cari
merg. asupra mormnturilor morilor lor i plng; asemeiiea i cei ce
nu vor s mearg pentruc s asculte liturghia i ceealalt slujb a bi-
sericei acelea, unde se ngroap vre o rudenie, a lor.
Ins i
1
aceasta adugim n aceast suptnsemnare, c precum hristi-
anii nu se cuvine a plnge cu amar i a se tngui, fr mnie i mai
','mult dect se cuvine pentru rudele lor cele moarte, precum-zic aicea,
att dumnezeescul Apostol, ct i tlcuitorii dumnezeescului Apostol, Hri-
sostom i Teodorit, aa i acetiai hristiani dinprotiv nu se cuvine a
rmnea fr comptimire i fr mhnire i fr simire la morile
52. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. IV, VERS. 3.
EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. IV, VERS. 14. 53
1 4 . C de credem c Iisus a murit i a nviat, aa i
Dumnezeu pre cei adormii cu Iisus i va aduce mpre-
un cu el. . ,
Precum a sculat Dumnezeu, zice, pre Domnul Iisus cel ce
trupete a ptimit i a murit, aa i pre noi ne va scula. Vezi
ns, o cetitoriule, cum la Domnul, adec, fiindc acum s'a
fcut nvierea lui, pentru aceasta cu ndrznial zice Apost o-
lul c a murit; iar la noi, fiindc nvierea noastr nc nu s'a
fcut, pentru aceasta zice pre cei adormii, pentruc 's arate
cu numele acesta al adormrei, cum c au i s se scoale i
au s nvieze: C au doar cel ce doarme, zice Dvid, nu va
adauge a se scula? (Psalm XL, 9)
1
) . Iar zicerea: Pre cei a
dormii prin Iisus i va aduce, dupre dou chipuri se nelege:
sau c i va aduce prin Iisus, adec c Iisus se va face mij-
locitor al nvierei lor, i-i va nfia naintea Printelui; sau
c adormi i , se unete cu zicerea: prin Iisus, adec Dum-
nezeu va aduce ntru slav i n mpria sa pre cei ce au
adormit prin Iisus, adec pre hristianii cei credincioi i drepi
fiindc drepii hristiani, pre Christos avndu-1 locuind n inima
msur prea bine nchipuit puind, i canon scumptorit, dupre care se
cuvine cu respect" i cu bun cuviin ntru hotarele firei rmnnd, a
osebi pre cea ntristtoare. Deci nici femeilor nici brbailor li se d voe
iubirea de ntristare i muka lcrmare, ci nct s'ar rcori de cele
mhnicioase a slobozi puine lacrimi, i aceasta cu linite i fr glas
i suspinuri, nici rupndu-i hainele, sau rn a arunc asupr-i,
nici-altceva din cele ca acestea, ce fac cei ce tac necuviin, prostii,, pen-
tru cele omeneti" (Cuvinte despre mulmire). Deci la morile cele proaste
ale hristianilor, aa se cuvine msurat a ne mhni i a lcrima, iar la
morile~sfinilo-r nicreum se cuvine a ne mhni; ci mai ales a ne bucur
derhovnicete i a-i praznui, rfhndc acei sfini-snt vederat biruitori ai
pcatului, celui ce este vrednic de ntristare i-de multe lacrimi, i moar
- tea sfinilor este vederat pricinuire a adevratei viei (Vezi i suptn-
semnarea canonului, LXXX1II al sinodului 6 n canonicul nostru).
l
) i neleptul Foti'e ific. nsui aceasta o zice: Pentruce end vo-
rovete Pavel pentru Christos, pre moartea lui moarte o numete, iar
cnd pentru .sfritul nostru, adormire o numete, i nu moarte? C n-
"tru acela cuvnt de trei ori pomenind de sfritul oamenilor, nici o
-dat t zice me-a-rte, ci adormire, ca durerea s o mnge; c unde s'a
fcut nvierea,.'cuteznd sfritul l numete moarte, iar unde nc r-
mne ntru ndejde, i numete adormire, prin aceasta mngindu-ne
pre noi cu-numirea uormirei, i bune ndejdi dndu-ne nou, c cela
ce doarme negreit-se-va scul, fiindc i moartea nimic alta este decl
somn de ndelungat vreme" (Amfiloh. ntreb. 187). Acesteai le zice :
dumnezeescul Hrisostom, la zicerea aceasta a Apostolului, pre care a
nume le-a luat Fotie,
ci pentru a nu se ntrista? Aa ne rspunde: eu le zic s nu
se ntristeze pentru cei adormii, pentruc ntristarea aceasta
(covritoare adec), pricinuete lor osnd de munc.
rudeniilor lor, fiindc aceasta este nsuire a hiarelor i a.celor nesim-.
itoare, dar nu a oamenilor celor cuvnttori i Simitori, i precum a
plnge cu amar pre cei mori este oprit,, aa i a nu se plnge nici de
curri de dnii este lips; iar covrirea i lipsa snt de o potriv de
rele amndou i prihnite. Se cuvine-hristianii a se mhni i a lacr-'
m-mai puin la morile rudelor lor,, pentru trei pricini: a) pentruc
moartea nu este lucru i lucrare a lui ..Dumnezeu, s nu fie; ci fapta
i lucrarea diavolului i a pcatului; nici este isprav fireasc, ci afar
de fire: C Dumnezeu, zice Solomon, moarte nu a fcut" (Inelep.. Is
13). i iari zice: Dumnezeu a zidit pre om spre nestricciune, iar
prin pizma diavolului moartea a intrat n lume" (Inelep. II, 23). Fiind
dar c cel ce moare, se lipsete de lumina vieei, care este lucrare a
lui Dumnezeu, pentru aceasta i Sirah poruncete s'l plngem pre a
cesta, zicnd: Plnge pentru mori, c le-a lipsit lumina" (Sir. XXI I , 9).
b) i mai chiar pricina-pentru care hristianii se cuvine a se mhni
puin pentru moartea rudelor este, pentruc ei ca nite oameni au p-
ctuit, " iar pcatul desparte pre .suflet de Dumnezeu i pentru aceasta
este vrednic de -mhnire i de lacrimi i cu ct mai mult viaa celor ce
au murit a fost rea, cu atta mai mult se cuvine i mhniciune mai
mult a se face pentru ei; i mai ales de nu au apucat ei mai nainte
a se poci, mrturisindu-se i mprtindu-se cu dumnezeetile taine;
c la unii ca acetia se potrivete ceea ce a zis Sirah: Fiiule, vars
lacrimi pentru cel mort-, cci ca unul ce ptimete ru a nceput pln-
gerea.... Amrte plngere i nferbinteaz trupul.... ad-i aminte de
judecata lui c aa precum i a ta, mie eri i ie astzi" (Sir. XLXXVIII,
6) ; c se mblnzete Dumnezeu ctre cei mori pentru ntristare i l a-
crimile ce se vars pentru pcatele lor de ctre cei vii. c) Iari cea
mai de pre urm pentruc dobitoacele cele necuvnttoare firete se
mhnesc, multe nc i lcrmeaz, cnd se despart de- ceealalt, -e-ii
ct mai vrtos se cuvine msurat a se mhni oamenii cei cuvnttori,
pentru desprirea rudeniilor lor celor ce au murit? C & zis oare carele
dintre prini: Am vzut eu i viu lcrmnd, desprindu-se oare cnd
de soia sa"..
Acestea ns ce le zicem, le-a adeverit Domnul, lcrmnd pentru .moar-
tea lui Lazr, pentruc s de pild nou i a legiui: nici a fi noi fr
comptimire i cu totul nemhnii pentru moartea rudelor, noastre, nici
iari fim iubitori de ntristare i mult plngtori pentru dnii, A-
deveriaz ns i Marele Vasilie aa zicnd: Domnul pretutindenea sl-
biciunea noastr trecnd'o cu vederea, cu oare care' msuri i hotare
a cuprins patimile cele de nevoe, de necomptimire i de slbtciunea
cea ca de hiar ferindu-ne, iar iubirea de ntristare i mult plngere
ca pre o fapt nemoral lepdndu-o; pentru aceasta lcrmnd pentru
prieteni, nsui a artat pre mprtirea omenirei, i pre noi de covr-
irea cea pentru amndou ne-a slobozit, nici cu totul a ne slbnogi
ctre patimi, nici fr simire a fi de cele mhnicioase, dndu-ne voe"...
i iari: Aa i lacrima Domnului, nu este legiuire spre a plnge, ci
54. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. IV, VERS. 1415. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. IV, VERS. 15. 55
C noi cei vii, cari vom fi rmai ntru venirea Dom-
nului, nu vom' ntrece pre cei adormii.
Ceea ce zice Mr. Pavel n Epistolia cea ntia ctre Co-
rinteni, adec ntru o cirt, n clipeala ochiului (I Cor. XV,
-51), nsi aceasta cu alte cuvinte o zice i aicea; c de vre-,
rne ce "se prea a fi cu greu i mai presus de hotarele firei,
a se scul morii, cei cu mult mai nainte putrezii i stricai,
pentru aceasta zice Pavel cum-c -cei ce nc vor fi vii atun-
cea-, nu vor ntrece ntru nviere pre cei ce cu mult mai na-
inte murii i putrezii mori, adec nu-i vor ntrece ntru a se
schimb i .a se face nestricai
l
) cei atuncea vii, mai nainte
dect cei de demult numii, nu, "ci ntocmai amndou prile,
Intru acea clipeal se vor face nestricai, pentruc precum este
lui Dumnezeu lesne a face nestricai pre cei nc vii, i cari
snt. ntregi, aa ntocmai , este lesne lui a face nestricai, intru
aceeai clipeal, i pre cei ' cu mult mai nainte mori i ntre
cele patru stihii topii. Zicnd ns Pavel noi cei vi i , nu" o
-nelege aceasta pentru sinei_(fiindc el nu urm a fi n viaa
aceatai pn la nvierea cea de obte), ci o zice pentru cei-
lali hristiani ce vor s se afle atuncea vi i ; "c pentru aceasta
- a adaus i zicerea: cei rmai ntru venirea Domnului, c
n faa sa arat Apostolul pre" hristianir cei ce se vor afla a-
tuncea; iar fericitul Metodi e, n cuvntul cel despre nviere, vii
adec^ nelege pre suflete,! tar. adormii pre trupuri; acestea
: nvnd, cum c sufletele cele vii %u vor- ntrece pe trupurile
lor cele cu mult mai nainte' stricate, fiindc mai ntiu trupu-
rile se. vOr scula,-ca s le dobndiac sufletele
2
), care suflete,
de cpitenie ale Scripturilor s'au nsuflt-de ctre Sf. Duh. i s'au diet-
luit; Pentruc Duhul cel Sfnt fa fiind i slluit ntru dumnezeetii
, scriitori, nu i-a lsat pre ei a se rtci;~""pentru
:
aceasta dar i toate cele
ce snt ntru dumnezeetile Scripturi i dupre urmare i cele ce snt n
Epistoliile acestea ale Apostolului Pavel, snt graiuri ale lui Dumnezeu,
de Dumnezeu insuflate, i Dumnezeu este adevrat" (Rom. III, 4). De
aceasta i Apostolul Pavel pre fiete-care Scriptur o numete de Dum
nezeu insuflat zicnd: Toat Scriptura de Dumnezeu insuflat este"
(II Timotei III, 16). Vezi ns i mai" pre "larg" suptnsemnarea canonului
LXX-XV al sfinilor Apostoli n. canonicul nostru.. :
^.nsemneaz, c dupre neleptul Ghenadie i schimbarea i nestri-
" cciunea a celor vii de atufteea, ndoit va s se fac,_ a celor drepi
adec n viaa venic, iar celor pctoi n munca vecinic (Cuvnt
manuscris despre a doua venire).
2
) Zicerea mai ntiu", aicea se cuvine s o nelegem dupre rndu-
ial, i nu dupre vreme, cci dupre Ghenadie al Constantinopolei cei
de mai sus: mpreun i trupurile cele mai nainte murite se vor scul,
lor, i prin dar adorm i mor prin Iisus. Deci despre nvierea
cea n parte voroveste aicea Pavel, adec despre nvierea cea
cu slav a credincioilor pre ceea ce se va face mpreun cu
Domnul : adec despre nvierea drepilor,
1
celor ce s'au svr-
it ntru credin i n dar; c pre aceti a i va aduce Dum-
nezeii mpr eun cu nsui Ii sus, adec diri' t oat e pr i l e l umei
i va, rpi, cu nouri mpreun cu Domnul- Despre' nvi erea-cea
n parte, zic, c voro veste ai cea Pavel, despre',' Care nu tiau
Tesalonichenii, i nu de cea obteasc, a
r
tuturor* oamenilor,
cci despre aceasta tiau. Deci voCte acum Apostolul s mn^
ge pre hristiani dovedind lor, cum c jfo'vierea credincioilor.
are s se fac cu cinste i cu slav mul t, i di n aceasta s-i
nduplece a nu se intrist pentru cei adormii. Cci toi oa-
menii i credjncioii i necredincioii cu ad,evrat Iau s se n-
vieze, ns. nu. toi au s nvieze cu slav ; CU cinste, ci sin-
guri cei credincioi, adec cei ce credina o au ntovrit
cu faptele cele hune, precum am zice,' drepi i ,
:
1 5 . C aceasta gr i m vou cu cuvntul Domnul ui .
Fiindc vrea Apostolul s spue un lucru de mirare, pentru
"aceasta l face vrednic de crezare prin cuvntul Domnului. i
zi ce: Nu vou zic, .o hristianilor, dela sine-mi aceasta, ce voiu
s zic, cir o am aflat dela Domnul nostru Iisus Christos, fiind-
c Insuflatul de Dumnezeu Pavel att cuvntul acesta, Ta a
uzit aevea. i fr mijlocire chiar dela nvtorul su Christos,
prin descoperire adec i prin dumnezeeasc nsuflare, ct i
pire acela ce l ' a. zi s: Mai fericit este a d, dect a lu, pre-
cum "se zice la Fapte ( Fapte XX, .15), Iar celelalte cuvinte ce
le. zicea Pavel, le zicea adec prin luminarea: Sf. Duh, ns nu
i anume, ce nsei zicerile acelea ale Sf. Duh
1
) .
l
) C zic sfinii teoioghi, c precum poate cineva a trimite scrisoare
la altul dupre dou chipuri: sau s zic scriitorului i nsei, cuvintele
care vrea s le scrie, sau numai noima s o spue i s lase pre scri-
itor s alctuiasc scrisoarea aceea, cu graiul i cuvintele sale; aa i
Sf. Duh; sau toate cuvintele dumnezeetilor Scripturi le-a dietluit, att
ale cei vechi ct i cele ale ceii noui, a" creea. parte este i epistolia
aceasta a dumnezeescului Pavel, precum mrturisete aceasta purttorul
de Dumnezeu" Ignatie, Iustin, Climent Alekandrianul, Orighen, Atinoghen,
Avgustin i dumnezeescul Hrisostom. Sau mai puternice i mai ntrite
cuvinte, ale Scripturilor, precum zic Dionisie Alex.andrianul i dumneze-
escul leronim i Teofilact aceasta": Iar cuvintele cele istoriceti i cari
snt altfel ale Scripturilor, s'au' scris adec cu pcrunca i cu luminarea
Sf. Duh, ns cu nsui haractirul acelor ce le-aii scris; ns de vreme
ce osebirea care este ntre amndou aceste dou socotine, este puin
i foarte mic; c amndou socotinele cugeteaz c prile cele mai
56. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. IV, VERS. 16. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. IV, VERS. 16. 57
zice, rmn i se afl pn la venirea Domnului, cci snt nemuri-
toare. Vezi i tlcuirea stihului 51 i 52 al cap. X V al ceii ntia,
ctre Corinteni.
1 6 . C nsui Domnul ntru porunc i ntru glasul Ar -
hanghelului i ntru trmbia lui Dumnezeu se va po-
gor din cer.
Nu fii necredincioi, zice, hristianilor, la "aceasta ce v zic,
pentruc i nsui Domnul o va porunci aceasta:, i cum o va
porunci? Cu glasul Arhanghelului
1
)' l' celui ce st asupra an-
ghelilor celor mai josii, zicnd l or: Gata facei pre t o i , a
dec gtii pre toi morii c fa este Judectorul, adec
pentruc a ajuns Judectorul. i multe vor fi trmbiile, dar
ntru trmbia cea mai de pre urm se va pogor Judectorul.
Aceasta ns o zice Apostolul i ntru cea ntia ctre Corin-
teni: To i nu vom adormi adec, toi ns ne vom schimba
ntru o eirt, n clipeala ochiului, n trmbia cea mai de pre
urm, c va trmbia i morii se vor scula nestrici, i noi
ne vom schimba (I Cor. XV, 51) ; cci precum Dumnezeu
Pri ntel e cnd s'a pogorit n muntele Sinai, i avea anghel slu-
jitor i trmbi, aa i Fiiul, ca un mprat i Dumnezeu va
avea ntru a doua venire i pogorre a sa, angheli slujindu-i
i trmbi. Sau i aa se nelege, c porunca lui Dumnezeu
adec ya face pre pmnt s de afar trupurile morilor' schim-
bate ntru nestricciune. Iar glasul Arhanghelului va lucra prin
ali Anghel i slujitori, a se aduna la un loc toi morii cei ce
i mpreun ntr'nsele sufletele-se vor sllui, i cei vii (tot mpreun
ndai) ntru trupurile lor vor lu schimbare" (Cuv. despre a doua ve=
nire). i iari': Morii se vor scul cu puterea dumriezeescului glas,
ntru o' cirt, i mpreun cu glasul ce se va face,~i cu nvierea lor
nct zic, glasul i va nvia pre ei i nviind vor auzi glasul" ( Ti j ) .
*) Gheorghie Coresie i Gheorghe Singhelul i muli alii vor, c-Ar-
hanghelul acesta s fie nceptorul Mihail, i aceasta o adevereaz dela
prorocul Daniil, c Arhanghelul Gavriil cel ce gria lui Da'rM zice aa
ctre dnsul : i n vremea aceea se va scul nceptorul Mihail cel
mare cel ce st asupra firilor norodului tu, i dupre urmare mai ada-
uge zicnd: i muli (n loc de toi) din cei ce dorm n rna pmn-
tului se vor scul, acetia spre viaa vecinic, i acetia spre ocar, i
spre ruinare vecinic" (Daniil XII, 1). Dar carele va fi glasul. Arhan-
ghelului Mihail? Fericitul Hrisostom ni'l arat c va fi glasul acela ce
l'a zis Domnul n Evanghelie: Iar la miezul nopei strigare s'a fcut:
iat mirele vine, eii ntru ntimpinarea lui" (Mat. XXV, -5).Aceasta o
zice i Teodorit. Iar Chirii al Ierusalimului zice aa: Arhanghelul va
striga i va zice tuturor: sculai-v spre ntimpinarea Domnului (n' C' a-
tih. XV ) .
se afl n toate prile, pmntului, dup ce se vor scula din
mormnturi
1
). Adauge ns neleptul Teodori t : Iar dac n
muntele Sinai o msurat rsunare fcndu-se pentru cei de
fa, nu a-suferit norodul covrirea Temer ei , ci au zis ctre
Mar. Mosi: grete tu ctre noi, i nu griasc Dumnezeu c-
tre noi, ca s nu murim (Eire XX, 19). Cine va suferi gla-
sul cel ce va fi atuncea?
Si cei mor i ntru Chri stos se v or scul ntiu.
Morii, zice, cei ntru Christos, adec credincioii i .drepii
hristiani, se vor scula mai nt' iu, c de vreme ce au s se
rpiasc de nouri i s se nnale la nnlime pentru ea s mearg
spre ntimpinarea mpratului Christos, carele va s vie cu pu-
tere, i cu slav mult, pentru aceasta acetia se vor scul mai
ntiu^ iar necredincioii i pctoii n urm Se vor scul; fi-
indc ticloii acetia nu au s se rpiasc de nouri, nici au
s mearg ntru ntimpinarea nfricoatului Judector, ci au s
rme jos, ateptnd venirea Judectorului
2
).
*) A doua tlcuire aceasta apostaletei ziceri este mai potrivit i u
nit cu cuvintele Evangheliei, fiindc prin glas, adec prin porunca Fi-
tului-lui Dumnezeu, au s se scoale morii, precum singur zice: C va
veni cisul ntru carele toi cei ce snt n mormnturi vor auzi glasul
lui i ' vor merge cei ce au fcut cele bunej ntru nvierea vieei, iar cei
ce an. lucrat cele rele, ntru nvierea judecatei" (Ioan XV, 28): Iar cum
c l. prin trmbiele .Angh'elibr se Vor adun ntr'un loc cei ce prin
glasul, lui Christos se vor scul, i aceasta o_a zis Domnul: i va tri-
mite pre Anghelii si cu mare glas de trmbi, i vor adun pre cei
alei_din cte patru vnturile dela marginile ceriului, pn la marginile
lor" (Mat. XXI V, 31). nsemneaz ns, c neleptul Fotie i Icumenie,
trmbi au neles cu chip schimbtor, pre puterile anghelieeti, c pre-
cum Jmbia nimic al su are, ci ceea ce"r nsufl "ntr'nsa trmba-'
ciul; -aa i trmbiile "lui Dumnezeu nimica avnd a lorui cuteaz a
. glsui, ci ceea ce stpnul cal de obte" i Fctorul a toate ar porunci
lor, prin Arhanghelul. Ali "prini ns vor, c vor rsuna atuncea i
trmbii. nsemneaz ns nsuflarea, i nsuflarea trmbielor, pre ntia
nsuflare _a lui Dumnezeu cea de via dttoare, precum zice dumne-
zeescul Grigorie Palan.a (n Duminica lsatului de carne): c precum
prin. nsuflarea aceea A'riarn ala fcut viu, aa. i prin suflarea angheli-
cetilor trmbie, se vor face vii strnepoii lui Adam cei mori mcar
c nvioarea aceasta' a morilor, are s o lucreze chiar glasul lui Dum-
nezeu" i porunca, "precum mi-nainte am zis.
2
) Teodorit ns zioe, c. mori ntru Christos zice aicea Apostolul nu
numai pre hristianii cei ce ava crezut n Evanghelie, ci i pre cei ce au
crezut n Legea Veche, i drepii cei ce" au strlucit nainte de Lege i
s'au svrit ntru credin lui Christos cel ce era s vi e; de aceasta
i pentru acetia zicea n cea ctre Evrei: i acetia toi mrturisindu-
se prin credin nu u luat fgduina, Dumnezeu pentru noi ceva mai
fi8. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP, IV, VERS. 17. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. IV, VERS. 17. F>9
nezeiasca artare a lui cea vzut ntru preacuratele teorii umpndu-ne
cu strlucire prea luminoas pre noi cuprinzndu-ne, capre ucenici ntru
prea dumnezeiasca schimbare la fa" aceea, iar de gnditorea dare de
Itfmin'a^s.a, ntru neptimre, i cu nematerialnic minte mprtindu-ne
i- de unirea cea mai pre sus i e moarte, ntrunecunoscutele i. fericitele.
vedeH ale Vazelor celor mai presus"de lumin, ntru mai dumnezeiasca
urmarie. a minilor celor cereti" (Despre dumnezeetile uimiri, cap. I).
*) Iar dumnezeescul Hrisostom la aceasta aduce i .alt asemnare,
cum c: Precum un printe, iubitor de fii, viind copii adec, i copiii
cei ce snt vrednici, cu trsur es ca .s'l vad i si srute; iar cei
.ce 'au greit dintre casnici rmn nluntru, aa va fi i atuncea. Oare
ee tremurare va fi, ce frica celor ce vor rmnea pe pmnt: c una,
zice, se va rpi (adec femee), i alta se va lsa, i unul se va lu i
siltul se v a ias" (Mat. XXI V, stih 40). Care va fi sufletul acelora, cnd
pre cei alei i vor vedea, iar pre sinei lsai oare nu dect toat gheena
- mai nfricoafraCestea pre ei i vor cutremura? Deci s socotim acum
c aceasta este de fa cu cuvntul, cci dac moartea nprasnic sau
cutremurul cetei-i ngrozirile aa fac, pre sufletele Ttpastre, cnd ve-
dem pmntul crpnd... oare ce suflet va.fi urm~lituncea? S ne n-
fricom rogu-m i s ne temem, ca cum acum se fac acestea" (Vor. 8
la acestea ctre Tesalonicheni). i iari zice: Vztfta-i cndva pre cei
ce i duc la moarte? Ce fel .socotii a fi cii sufletul lor- atuncea? Eu pre
-muli arin auzit zicnd: au cei-chemai napoi pentru mprteasca iubire
de oameni, dup ducerea la locul cel de moarte, cum c nici oamenii
vedeau pre oameni, cu totul nspimntat fiind sufletul lor i ngrozit
i eft din minte. Deci dac trupeasca moarte aa n'e-africoeza pre noi,
:
cnd se va nfi cea venic, ce vom ptimi?-{Tij, X"X). l Teodorit
nc zice:.. i. Domnul ntru sfinitele Evanghelii a nvat zicnd: c
doi se vor afl n pat. unul se va lu i altul se va ls, Dou vor fi
la moar, ufta se va. l u i una se va las. Doi vor.'fi. n arin: unul
- se va' lu i altul se va las" (Luca XVIII"," 34) -Cu p~atul a arataLDom-
nul pre cei bogai i iubitori de desftare; iar cu moara a artat pre cei
sraci i.pre robi sau slugi; iar cu arina.a artat viaa cea plugreasc
i lucrtoare de pmnt, i prin acestea ne-a artat c fiete-eare via,
i stare de via are i pre cei ce se mntuesc, i pre cei ce se osn-
desc j a. munci ; cdi din fiete care fel de via a oamenilor, cei buni, i
cari pzesc poruncile lui Christos au s se rpiasc de nouri i s mearg
spre ntimpinarea Domnului, adec i s se mntuiasc; iar cei ri i
clctori poruncilor au s rme'-jos, adec au s se munciasc".
;
' nsemneaz ns, c slava aceea i Darul Duhului pre-care i iau de
aicea nc sufletele sfinilor, Darul acesta zic i slava" dupre nviere_are
s acopere trupurile lor i s le rpiasc la cer, ca i trupurile m-
. preun cu sufletele, s se odihniasc i s se bucure venicete ntru
mpria lui Dumnezeu, precum zice Mar. Macarie: Slava cu care de
aicea se mbogesc sufletele sfinilor, aceea va acoperi i va mbrc
pre trupurile lor cele goale ntru nviere, i rpite la cer le va face.
i atanpea dar cu sufletul i "cu trupul mpreun se vor odihni ntru
1 7 . Apoi noi cei vii, cei ce vom fi rmai, mpreun
cu acetia ne vom rpi n nouri, spre ntimpinarea Dom-
nului, n vzduh, i aa totdeuna mpreun cu Domnul
vom fi.
Mcar dei mor i i mai" ntiu se vor .-scul, dar ns i .noi*
zi ce, cei vii ( adec hristianii cei drepi, cari se voi afl atun-
cea vii; c- n f aa sa pre acei a i arat Pav e l , preeum mai sus
a zi s
1
) , mcar, zi c, c cei mor i se vor Scul mai ntiu, dar
ns i hristianii cei ce se vor afl atunqe-a vi i , adec cei drep i
i vrednic-i, ndat schi mbndu-se, asemenea cu cei ce s'au
sculat di n mori au s se rpiasq i ei n nouri i s mearg
spre nt i mpi narea Domnului n vz Iul?, c precum Christos,
dup ce s'a sculat di n mor i , s'a nnlat la ceriuri- cu nouri : C
nouri, zi ce, l'au luat pre el del a ochi i l or ( Fapt . I, 9), cu un
chi p ca acesta i hristianii cei ce au vi eui t dupr e Christos, nu
au numai s se ri di ce, ci i se vor nnl nc; ci i cu acel a
car, adec cu acei ai nouri , cu care s'a nnl at i Christos.
Dar s'ar nedumeri ci neva c dac Christos are s se pogoar e
j os, pent ru care' pri ci n- rpet e pre hristianii cei dr ep i n sus?
Zicem la aceasta, c . pentru ci nste i pent ru sl av i nnal,
cci, pr ecum cnd un mprat va s i ntre n vr e o cet at e, ci
snt ci nsti i -i sl vi i , mer g i nti mpi n pr e mpratul mai na-
i nte, iar ci snt osndi i , nu es afar, ci at eapt nuntru
pe mpratul pentruc s j udece, aa va fi i atuncea, i drepi i
cu adevr at se vor rpi n nouri , i vor me r g e cu ndrzneal
spre nti mpi narea Domnului. i dup j adecat au_ s rme
pururea unii cu mpratul Christos ( care uni rea aceasta este
capul tuturor bunti l or) , mpreun mpruad i mpreun
Sl vi ndu-se cu el n~vec
2
i ) , iar pctoi i i hristianii de~ vor fi,
bun mai nainte vznd, ca s nu se svriasc fr de noi" (Evr. XI,
39). i n cea ctre Corinteni scria zicnd: nceptura Christos,. apoi
cei ai lui Christos (adec cei ai lui nainte de lege i n lege i dup
lege, care s'au ndreptat n credina lui Christos) ntru venirea Lui, apoi
sfritul" (I Cor XV, 23). -:
?) De aceasta,a zis neleptul Ghenadie: mpreunase numr nsui
1
pre sinei Pavel cu cei vii, adec ctre cei pururea vii, pn ca vre-
mile sfritului a toate fcnd cuvntul acfesta i tuturor vorovidu-le, ca
cum ar fi. de fa" (Tij.).
'-) De aceasta Ariopag. Dionisie, ucenicul dumnezeescului Pavel, tl-
cuind zicerea aceasta a dasclului su: Pururea mpreun cu Domnul
vom fi", zice, aa: i atuncea cnd ne vom face aestricai i nemuri-
tori i vom ajunge la starea cea dupre chipul lui Christos, i la fericire,
pururea mpreun cu Domnul, dupre cuvntul acesta vom fi: de dum-
rmn ns ti cl oi i j os ruinai i fr ndrzneal , i dup ce
se vor j udeca, au s se duc n munca cea veni c
1
) .
60. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. IV, VERS. 18.
EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. V, VERS. 1 2. 61
carPcu rutaile
_
oT, aleg Iadul cel gtit pentru diavolul, nJacj.il bun-
tilor celor venice, aceastavine din proalegerea acelora cea rea. Pen-
tru aceasta iriPavel, pre nsui, firea aceasta a nviere! tlmcind'o, i
scoposul pentru .care Dumnezeu are s o fac aceasta (fiindc nu pen-
tru muncite i schingiuire chiar i cu diadihsui, ci pentru rspltire i
dare de daruri se face nvierea), pentru aceasta zice i Pavel aicea n
cuvntul cel despre nviere, rmtnCa pctoilor celor ce au s nvieze
nu o pomenete". -
!
) Domnufin.c a zis: Iar despre ziua i ciasul acela, nimenea tie,
nici anghelii -cei ce .snt n. ceriu, nici Fiiul, fr numai Printele "-(Marcu
XIII, 32). Oare^cari dasclL mai noui "ns. zic, c Domnul fiindc a zis
cumc nu tie cineva anii i. vremile, ziua i ciasul sfritului lumei ns
nu a artat veac care este mai mult cuprinztor dect ciasurile i zilele
i dect vremile i anii^ pentru aceasta oarei cari nchee, cum c sfr-
itul a toat lumea are a se face4n veacul acesta al optulea, ntru carele
acum ,ne aflm; l vezi n traductoreasca alctuire a lui Visarion celui
lung, la foaea dou" sute patruzeci i trei. Ins i aceasta este netiut.
CAP. V.
1. Iar despre ani i despre vremi, frailor, nu avei tre-
buin a se scrie vou.
De prisos este, zice, i nu folosete a ti c, o frailor, anii
i vremile ntru care are a se face sfritul lumei, fiindc a
ceasta nici Apostol i l or si Domnul o a artat, cnd apropiin-
du-se. ei l'au ntrebat zicnd: Doamne, au ntru acest an vrei
s aezi mpria lui Israil ?_ C a zis ctre dnii: Nu este
al vostru lucrua. ti anii, sau vremile, pre care Printele le-a
pus ntru a >a stpnire (Fapt. I, 6)
1
) . Apostolul Pavel ns
poate c se fi nvat a ti i vremea sfritului lumei din gra-
iurile cele negrite ce le-a auzit n raiu.
2. C ini! v .'"cu scumptate tii, c ziua Domnului ca
un fur "noaptea aa va veni .
Ziua Domnului vei nelege, o cetitoriule,- i pre obtescul
sfrit a toat lumea, i sfritul cel osebit al fiete-cruia, ca-
rele este moartea fiete-cruia, fiindc i ziua morei i aceasta
asemenea este netiut "cnd vine fiete-cruia, fiindc aceasta
e ' de folos.nou dupre multe chipuri, a fi necunoscut ziua
morei, precum zice" Hrisostom: Mai ntiu, pentruc de ar ti
omul ziu cea rffal de pre urm" a moreTsale, s'ar sili "a face
tot pcatul n celelalte zile ale vieei sale, i apoi la sfrit s
se boteze"; al doilea, c i muli de ar ti c mine, s zicem,
au s moar," ar face mulime de ruti vrmailor lor, i mai
"s' ar desTt Tri " sngele lor, fiind desndjduii c nu mai u
1 8 . Drept aceea mngiai-v unul cu altul ntru cu-
vintele acestea.
Cu aceste cuvinte, zice, mngiai-v fraii mei hristiani, i
nu plngei pre rudele voastre cele adormite ntru Christos mai
mult dect se cuvine, adec cum plng pre morii lor necre-
dincioii i cari nu ndjduesc nviere i nestricciune i slav
veni c
1
) .
mpria lut Dumnezeu venicete.; c pre. Adafri zidindu-1 Dumnezeu
aripi lui trupeti ca paserilor nu i-a pus, fiindc avea dupre nviere
a ti lui aripile Duhului, c prin acelea" s se uureze, i s se rpiasc
unde va voi cu adevrat Duhul. Iar aceste- gnditoare aripi s'au dat su-
fletelor sfinilor de acum s le aib care ctre cugetarea cea cereasc
le nnai pre ele." (Cap. II despre mnlarea minei). Drept aceea, dac-
de sine nu va lu. cineva aripile acestea, nu se va rpi n ceriuri; pen-
tru aceasta zice dumnezeescul Simion Metafrastul, tlmcind cuvintele
cele duhovniceti ale Mar, Macarie, c ceea ce a nvistierit cineva n
luntru acum, aceea va nfia afar atuncea, precum rodul pomilor
iarna este nluntriil lor, iar n vreme de var se scoate afar, aa i
chipul i nchipuirea Sf. Duh cea dumnezeiasc i ntru sfini, care din
viaa acensta s'a nchipuit n inima, lor, aceast va face atuncea i tru-
pul lor dupre dumnezeiasca nchipuire, luminat i ceresc; iar trupul p-
ctoilor i al celor necurai, cel ntunecatul acoperemntul duhului celui
lumesc, care a acoperit, de acum sufletul lor, i au fcut mintea lor n-
tunecat i urt, cu grozvia patimilor i. a pcatului, acesta ntunecat
acoperemnt zic, atuncea se va art din afar;, vai, i trupul pcto-
ilor ntunecat mpreun i plin de toat ruinea" (Cap. CXL din. Filocalte).
x
) nsemnm aicea- nedumerirea aceasta i zicem: Pentruce Pavel spu-
ind pentru nvierea, drepilor celor ce se vor scul spre viaa venic,
nu a grit i pentru nvierea pctoilor celor ce se vor duce n munca-
venica?-Spre deslegarea nedumerirei acesteea rspunde neleptul Fotie,-
i zice, c pentru trei pricini nu o a vorovit aceasta: a) pentruc sco~
posul Apostolului, pentru care a verovit despre nviere, a fost ca s
mnge pre ntristaii Tesalonicheni pentru nsctorii i rudele lor cele
adormite; de aceasta nu se cuvenea mpreun cu cele veselitoare a a-
mestec i pre cele ntristtoare; cci de ar fi zis despre nvierea pc-
toilor i despre' venica lor munc i osnd, mai mult i-ar_fi ntristat
pre ei. b) Pentruc vorovi unor hristiani credincioi; i hristianii cei
credincioi, cnd vieuesc dupre stpnetile porunci, nu iau nici o cer-
care de munc, ci se duc ntru bucurie i veselie pururea vecuitoare,
pentru aceasta nu se cuvenl a spune celor credincioi munca pcto-
ilor i a necredincioilor i a mesteca aducerea aminte a strinelor rele,
cu slava i cu desftarea cea gtit credincioilor. Iar pentru cea a treia
i cea mai de pre urm pricin nu a spus despre aceea, pentruc Dum-
nezeu .nvierea a fcut'o chiar i dupre ntiul scopos i domnitorul sfr-
it, pentru mntuirea tuturor oamenilor, i pentru nestricciunea lor, i
negrita slav i bucurie, i pentru dobndirea tuturor venicilor bun-
ti, cci munca Iadului o a gtit pentru diavolul i pentru anghelii i ui ,
precum zi ce n Evanghelii Domnul, i nu pentru oameni. Iar dac oare
62. EPIST. NTIA CTEE TESALONICHENI CAP. V, VERS. 23.
EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. V, VERS. 3. , 63
s fie vii; iar acum aceasta se face fiindc oprete pre oameni
dela rutile acestea, ndejdea vieei acesteea. Al treilea c
oamenii cei iubitori de ar ti cnd au s moar, s'ar sric .
mhnindu-se i ntristndu-se. Al patrulea c de ar fi cunos-
cut sfritul omului, nu ar avea drepii atta plat pentru pri-
mejdiile i ispitele ce sufer, fiindc .s'ar socoti cum c. tiind
euui c pu au s moar acum ci n urm, dup atia ani adec3,
pentru aceea u-lM jale de via i de trupul 4or; iar curn,
finc', este netiut sfritul, de vor birui primejdiile i nu vor
muri, iar ei se dau pre sine-i la primejdii i nu se ntristeaz,
pentru aceasta se face artat virtutea lor cea dupre Dumne-
zeu. Precum, ~de pild, i acei trei tineri, pentru aceasta snt
mai ludai i mai vrednici de mirare, pentruc dei nu tiau
de vor birui, i de vor stinge para focului cuptorului, i de vor
mai fi vii dup aceea, ns nu s'au nchinat chipului celui ridicat
de Nabuhodonosor; i aceasta artndu-o ziceau ctre mpra-
tul; Est e Dumnezeul nostru n ceriuri, cruia noi slujim, pu-
ternic a
n e
scoate pre noi din cuptorul focului celui ce arde,
i din manile tale, mprate, a ne izbvi-pre noi. i de nu (i de
nu va voi a ne izbvi pre noi -din cuptor, fie ns cunoscut ie),
cunoscut s-i fie ie mprate c dumnezeilor ti. nu vom sluji,
i chipului pre care 1'ai ridicat nu ne vom ftchin (Daniil III,
17). Pentru aceste pricini dar moartea vjne asupra fiete-crui -
ora ne tiut i fr veste, precum vine Jurn.il noaptea,, precum
i voi o Tesalonichenilor, o tii aceasta, din cuvintele ce a zis
Domnul n Evanghelie: De ar ti stpnul casei n ce cias vine
furul, ar priveghi i nu. ar ls s i se sparg casa'iui, i voi dar
fii gata, c nu tim n ce cias Fiiul omului va veni (Luca XII, 39) .
3. I ar cnd zi c pace i siguran, undea' de nprasn
vi ne asupra lor perztorul , precum chi rui rca cea de na-
tere l a ceea ce are n pntece i nu vor scpa.
De vreme ce cei ce necjiau i pricinuiau ispite Tesaloni-
chenilor hristiani, se aflau n bun norocire i n stare bun, pen-
tru aceasta mnge pre Tesalonichenii cei suprai Pavel cu
cuvintele acestea zicnd: s nu socotii, fraii mei, c vor scpa
de dumnezeiasca urgie i de peire, necredincioii aceia, cari
v necjesc, nu; fiindc va veni peirea asupra lor netiut i
foarte obosit, aducnd mpreun cu sine multe amrciuni i
necazuri
1
), ca i durerile cele de natere ce aduc mult du-
l
) La unii ca acetia se potrivete ceea ce zice Ieremia: Pace, pace
i unde este pace" (Ier. II, 14). i ceea ce zice Iezechiil: Pentruc a
rere i amrciune femeei ceii ngreunate; de aceasta zice des-
pre o parte Isaia: Chinuiri vor veni asupra lor ca asupra f e -
meei celei ce nate (Is. XIII, 8) . i despre alt parte Ieremia:
Necazuri ne-au cuprins pre noi i chinuiri ca pre aceea" ce
nate (Ier. VI , 24)
x
). -.Ins s'ar nedumeri cineva, c dac Ilie
vi ne
2
) i Arhitratigul, cum zice aicea Pavel c va veni asupra
amgit, pre"ndroBiil meu, zi cnd- pace, pace i numete pace" (lezecli,
XIII, -10).. Li r: Nu snt cei- ce prorocesc asupra ierusalimului i cei
ce vd pace-lui, i nu este pace, zice Domnul" ( Ti j . 16).

l
) Iar Teodorit zice: C pentru nevestire i ...netiin a adus Pavel,
_pilda ceii ngrecate, foarte potrivit c i aceea tie c este - ngrecat,
nu tie i ns vremea chinurilor, aa ,i noi, cum c Domnul a toate se
Va art adec o tim; iar artat vremea aceea nici ca cum ne-am n-
vat; pentru aceasta pururea treime a atepta ziua aceea. Ci i- Teof i -
lact mai nainte nsui o zice aceasta. I - . .
-) nsemnm aicea, c de vreme ce oarecari auzind pre Domi i uLc
zice: c Ilie a venit" (Marc. IX, 13), i cum c: Acesta este Ilie cel
ce are. s vi e" (Mat. X1/--14), care acestea le-a zis Domnul despre Ioan
Boteztorul, acestea zic, auzindu-le ei, au socotit cum c Ilie nu va veni.
Pentru aceasta hoi aicea n _scurt artm cele. despre aceasta, a) Mai n-
tiu dumnezeiasca Scriptur mrturisete artat i curat cum c va s
vie prorocul Ilie; c prorocul Malahia ca despre faa lui Dumnezeu mr-
turisete acestea: C iat eu voiu trimite vou pre Ilie Tesviteanui, mai
nainte de a veni ziua Domnului cea. mare" i artat, care va aez ini-
ma tatlui ctre fii i inima omului ctre aproapele su, ca- s nu viu i s,,
bat pmntul de nprasn" (Malahe IV) . b) Dumnezeetii Prini .ntr'un
glas o mrturisesc aceasta; c dumnezeescul Hrisostom adec n voroava
LVII la Matei le zice acestea anume: Sf. Scripturi "dou veniri ale lui Chri-
stos arat, i pre aceasta ce s'a fcut :i pre ceea ce o s -se fac...' ns a
ceii a doua ce va s fie. nainte mergtor spun-'c Ilie va fi, ~c._al ceii
ntiu a fost Ioan, pre carele .Christos l'a numit i i l i e: "Nu c doar era
Ilie, ci cci slujba aceluia o plini; c precum acela va. .fi nainte mer-
gtor venirei a doua, aa i acesta a fost al ceii ntiu; ci crturarii a
cetia tulburndu-se de singur acea pomeni ctre calea venirei a doua,
i zicea: c de este acesta Christos, trebue'. apuce mai nainte Ilie; pen-
tru aceasta i ucenicii zic (ctre Domnul adec) c crturarii zic c tre-
bue mai nainte a veni Ilie; deci care este desiegarea pre care Christos
o a adaus? um c Ilie adec va veni atuncea adec mai nainte de
a doua venire, i acum nc a venit Ilie, pre Ion""htmindu-l aa; a
cesta a venit Ilie; iar de vei cuta pre Tesviteanui, va veni; pentru a
cesta i zicea, Ilie va veni i va face toate. Care toate? Cele ce le spune
prorocul Maiahia,- l povestind zicerea din Malahia cea de mai sus, a
dauge aa (Hrisostom adec): Artnd dar cum c mai nainte de aceea
va veni Tesviteanui Ilie, de aceea cnd va s. fie i judecata, a zis a
ceasta, i pricina nc mpreun o arat a venirei sale; i care e pricina?
Ca viind s ncredineze pre Evrei s cread ntru Christos, i s nu
piar toi de nprasn viind el". Acestea cu adevrat Hrisostom le zice.
Iar Ivirii al
-
Alexandriei tlcuind zicerea de mai sus a lui Malahia, zicea
64. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. V, VERS. 3.
aa: Dovad a blndeei i a suferirei de rele a lui Dumnezeu este/
c i pre Ilie Tesviteanui l va trimite mai nainte s strluciasc nou
dupre vremi cum c iat dar sosete Domnul mai nainte vestind tutu-
ror celor ce snt n toat.'lumea.... i fiindc sntem ntru multe pcate,
mai nainte vine dupre trebuin dumnezeescul proroc, aducnd la ntru
o nsufleire pre toi cei de- pre pmnt; ca toi mpreun ntru unirea
cea prin credin mpreun "aducndu-ne i din srguinele cele Spre mr-
evire smulgndu-ne, alegnd a. deplini buntatea, i aa s nemni ui m
viind Domnul. r
Iar neleptul Teodorit al Chirului aceasta-i zicere & lui Malahie tb
cuind-o zice aa: eu voiu trimite vou pre Ilie Tesviteanui, i nsem-
nnd vremea a adaus: mai nainte de a veni ziua Domnului cea mare,
i artat, pre a venirei doua o a numit; nva ns cele ce ya face
Mar. Ilie viind, carele va ntocmi inima tatlui ctre fii, i ipinia Dmului
ctre aproapele; i artnd scoposul, pentru care Ilie vine mai nainte,
a adaus: ca nu viind, s bat pmntul de nprasn; cci ca nu afln-
du-v pre voi,, (pre Evrei adec) pre toi ntru necredin, pre toi pre
voi s v trimit ntru nesfrita munc. Va veni mai nainte Ilie, i va
spune vou venirea mea, i v va ncredina, o Evreilor, .ca fr de n-
doial i stnjinire s v unii cu cei ce dintre neamuri au crezut- n
mine, i s fac pre biserica mea una. C prini pre Evrei i numete .
ca pre cei mai nainte chemai; iar fiii pre neamuri ca pre cei n urma
acestora mntuii". i sfinitul Teofilact al Bulgariei, afar de cele ce zice
la tlcuirea postoletei zicerei acesteea, zice i la tlcuirea Evangheliei lui
Matei Cap. XVI I zicnd (Domnul) c Ilie va. veni, arat c nc nu a
vehit; va veni ns nainte mergtor al venirei a doua, i va aez c-
tre credina lui Christos pre toi Evreii cei ce se vor afl asculttori,
ca pre nite czui aeznduTi n printeasca soart. i ntru tlcuirea
. Evangheliei lui Marcu Cap. IX la aceastai pricin: Ilie mai nainte
viind va aez toate, iar aceasta ce zice (Chrilos adec) acest fel este:
' Ilie Tesviteanui cnd va veni, va face pace nesupuilor Evrei, i va cut
s-i aduc pre ei la Gredin". i dup puine iari zice: c Ilie le va
ntocmi toate, i atuncea nu va mai fi vre un Evreu ne supus, ci Lai.
vor crede ntru propoveduire, ci vor-ascult de' Il i e. mpreun mrtu-"
risec ns la aceast socoteal i f. Efrem, i Ipolit, i ali Prini. Iar
a treia pricin i cea mai de pre urm, este c toat biserica lui Chri-
stos de obte slvete, cum c prorocul Ilie va veni naintea venirei a
doua a lui Christos, pentru aceasta i la pomenirea acestuia cea din fiete-
care an, o zice aceasta la multe pri ale Troparelor lui celor cuttoare.
Jar cum c aezarea tuturor nc nu s'a fcut, precum aceasta oare-
cari cu greal o au zis, ci are S se fac ntru sfritul a toat lumea,
o a adeverit i Domnul cu adevrat, zicnd cele de mat sus: Ilie va
veni t va aez toate, o adevereaz ns i vrfelnieul Petru, zicnd des-
pre Mntuitorul Christos": Pre carele trebue a-1 priimi ceriul pn la
vremile aezrei tuturor, precum a grit Dumnezeu prin gura sfinilor
prorocilqr si din veac" (Fapt. III, 21). Ci i Teol ogul Grigorie zice n
cuvntul al doilea despre Teol oghi e, cum c toate ntru toi va fi Dum-
&PIST. NTIA CTRE TESAEONfCHENr CAP. V, VERS. 3 4. 65
stih 14) i asupra neamurilor celor necredincioi? Rspundem
la aceasta cum c semn al sfritului a toat lumea va fT An-
tihrist i Ilie, nu ns i al venirei lui Christos, pentruc aceasta
va fi fr de veste i netiuta, cci i femeea cea ngreunat
tie cu adevrat c are s nasc, iar cnd i n ce zi i vor
veni durerile cele de natere, nu tie, pentru aceasta multe
femei nasc, n eapte luni.fiind, i multe n opt luni, i aiteie
umblnd n cale, fr a ti mai nainte ceva. Deci precum fe-
meile cele ngreunate, n vreme ce joac sau rd, de nprasn
e apuc durerile naterei cele nesuferite i se smulg de du-
rerile pntecelui, ntr'acest, chip i sufletele oamenilor acelora,
care cnd se desfteaz sau benchetuesc, de nprasn se vor
rupe de dureri i de- fric cnd va veni nfricoata ziua aceea
a judecatei, i nu vor scp
1
).
4 . Iar voi,-frailor, nu sntei ntru ntunerec, ca ziua
s v apuce pre voi "ca un fur.
Voi , zice, o fraii mei hristiani, nu avei via ntunecat i
fapte necurate pentruc s v temei, c are s v afle ziiia
aceea ca un fur.!!Dar ce? Au nu va veni. fr tire i asupra
acelora moartea, mcr dei nu snt ntunecai i necurai ? Aa
moartea fr sare- i de nprasn va veni i asupra acestora,
dar ns nu le va pricmui vre o ntristare; cci celor ce snt
detepi i se afl ntru lumin, dei intr furii n casa lor,
ns nu pot a-i vtma-; -iar pre aceia cari dorm, cnd intr
tlharul n casa" lor, pre aceia, zic, cu lesnire i desbrac tlha-
rul i se duce. -
nezeu, n vrem ea, "aezrei; i purttorul de Dumnezeu Maxim i sf. Gri-
gorie al Nisiei7"ezarea zic c se_va face la sfritul lumei, i sfin. Te -
ofilact mai sus. ' . . ' " . ;
l
) i pildele nc ce le-a adus Domnul pre nprasn i netiina zi-
lei aceea o arat, precum zice Teodorit: C precum n zilele lui Noe,
aa va fi i venirea Fiiului omului, c precum er n zilele acelea mai
"nainte de potop, mncnd i bnd, nsurndu-se i mritndu-se, pn
n ziua n care a intrat Noe n corabie, i nu tiau pn a venit potopul
-i i-a luat pre toi; aa va fi i venirea Fiiului omului" (Mat. XXI V, 37) .
i iari: Luai aminte "de sinev, nu cndva s se ngreuze inimile
voastre cu benchetuiri i cu beii, i cu griji lumeti, i fr de veste
s vie asupr-v ziua aceea; cci ca o curs va veni preste toi cei ce
-ed pre faa a-tot pmntului" (Luca XXI I , 34). Iar fiindc ziua Dom-
nului se zice i moartea fiete-cruia, precum mai sus a tlcuit sfini-
tul Teofilact, pentru aceasta i pildele acestea, att cea a Apostolului
despre femeea ngreunat, ct i cea a Domnului, se potrivesc i la ne
tiina i nprasna morei.
Tom, III. 5.
Iudeilor fr de veste (c acetia mai ales erau care necjiau .i
suprau pre Tesalonicheni, precum a zis mai sus Pavel, cap. II,
66. EPI ST. NT I A CTRE TESALONI CHENI CAP. V, VERS. 5V.
) Teodori t ns zice:. C de vreme, ce mai scs a zi sTavel pentru i
venirea lui Christos cum c nu tim vremea ei, tim ns cum ca ne-
greit are sa fie, pentru aceasta cu pild aici, ntunerec adec numete
pre-netiina venirei, iar ziua, pre cunotina venirei. ~
fePHT. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. V, VERS. 7 8 . 67
7 Vezi i la suptnsemnarea'zicerei: S nu v mbtai de vin (Efe- .
seni V, 18) de cte feluri este mbtare. - -
3
) Pentru aceasta i teologul Grigorie plsmuire-de. zi, i protivnic
ceii de noapte numete pre sf. Botez zicnd: i iari trei nateri zic
cuvntul nou, pre cea trupeasc, pre cea din botez, pre cea din nviere,
dintre acestea una adec este din noapte i roab i ptima, iar alta
de zi i slobod i deslegtoare de patimi" (Cuvnt-la botez), care tl-
cuin4u-l.e neleptul Nichita zice aa: Cea din trupuri adec este de noap-
tea; c : chiar vremea mpreunreLnunei noaptea este, adec peritru mai
cu respect a vorovi, i roab fiindc patima o stpnete; c din iubire
de ndulcire este nunta. Iar cea din botez, dei se numete de ctre Da-
vid: C ziua, zice, se vor plsmui; pentruc mai de multe ori botezul
ziua se svrete, sau pentru curia i strlucirea cea din botez, i a
ceasta este nu numai slobod de patimi, ci i pierztoare a patimilor".'
mile i pcatele; pentruc aceasta ntunec pre mintea cea st-
pnitoare i pre desluire, i face pre om s ias afar din dreptul
cuvnt cel dupre fire. Despre beia aceasta.dar a zis Isaia: Vai
celor ce se mbat fr de vi n (Isaia, 28. I )
1
) . Deci voi hri-
stianii, zice, nu se cuvine a fi acest-fel: dormind de lenevire i
a v mbta de' patimi, fiindc voi nu sntei ai ntunerecului i
ai nopei,-ci ai luminei..i ai zilei, prih a doua natere cea de ziu
.4 ;sl.,.'Ppfe-i'
2
)j i a lumjfiatef;lunari poruncilor -luiDumnezeu.
8. d u n f o r c r i d u - v c u z e a u a c r e d i n e i i a d r a g o s t e i .
Nu e destul, zice, nUmai a priv.eghi hristianul i a lu a
minte, ci -se cuvine a fi i ntrarmat; cci de va fi hristianul
detept i lutor aminte, dar nu va avea arme, de graba l vor
omor pre el tlharii demoni i patimile, zicnd ns Pavel zeaua,
adec cmaa cea de fer, a credinei i a dragostei, nsem-
neaz cu aceasta dogmele credinei i viaa cea mbuntit.
i aceasta este a fi detept hristianul i a lu aminte dupre
adevr. Ins nu se cuvine a avea hristianul prost i cum s'ar
ntmpla^ credina aceasta i dragoste, Ci se cuvine a le avea
i a le mut precum ostaul poart zeaua pre peptul su;-cci
aceasta nici o sabie sau alt arm poate a o ptrunde, ci se
afl e asupra peptului ca un zid de cetate, i oprete pre lo-
viturile vrmailor cele din afar, i nu las a intra n trupul
i n iqima hristianului, pre nici una din sgeile cele nfocate
ale diavolului i ale patimilor.
i c o i f p r e n d e j d e a m n t u i t e i . . -
Precum coiful (adec nvlitorui capului cel de fer) pzete
cu deadinsul pre partea omului cea mai ; de cpetenie, adec
capul) acopcrindu-1 i nelsnd s'l loveasc vre o arm a vr-
5. C toi v oi fii ai l umi nei sntei i fii ai zilei.
Precum se numesc fii ai gheenei, cei ce fac fapte vrednice
de gheena, precum a zis Domnul ctre Farisei: Vai vou cr-
turarilor i fariseilor farnici, cari ncungiurai marea i uscatul
ca s facei un prozelit (adec un lipaci), t cnd se face l fa-
cei pre el fiu l gheenei-mai ndoit dect voi (Mat. XXI I I , 15).;
a^eniehea precum se numesc fii ai nesupunerei, cei nesupui'i
"ries:c>iitt6ri: 'Peritru care vine .urgia lui Dumnezeu-preste fiii
nesupunerei (Efes.-V, 6"; Col. III, 6) ; aa se numesc, i fii ai Iu-
minei i ai zilei cei ce fac faptele luminei "T ale zilei, adec
faptele cele.bune, i care ntrebuineaz virtuile
1
). ,
N u sntem ai nopei , nici ai ntunerecului;
Adec noi hristianii, fii ai luminei fiind ^ ai zilei, adec ai
cunotinei de Dumnezeu i ai virtuer, nu sntem fii ^i nop-
ei i ai ntunerecului, adec ai rtcirei i ai pcatului: c pro-
tivnice desvrit snt ntru dnsele lumina. cu ntunereeul, i
ziua cu noaptea, i nici o dat pot a se uni. ?
6. Deci .dar s nu dor mi m ca i ceilali, ci s pr i veghem
i s fim detepi .
Adec noi hristianii dar s nu nej enevi rn despre virtute i
despre faptele cele bune, ci s priveghem i s fim trezi, adec
bine s lum aminte de noi nine; c ntindere i cretere a
privegherei este ateptarea i luarea, aminte; cCi' este cu pu-
tin cineva a priveghi adec, ns a ni t fi detepi i a nu
lu aminte, ci a'i ls mintea s alerge ngoaci i.mcolo spre
cele zadarnice; i ca" cum ar zice-Pavel: fraii mei hristiani, fap-
tele cele bune s le facem cu tresvire i eu luare~mintev
7 . C cei ce dorm, noaptea dorm, i cei c e ~se mbat,
noapt ea se mbat ; i ar noi ai zilei fiind, s mp trezi.
Ai ci numete Pavel dormind pre cei ce se afl ntru pcate,
fiindc acetia snt nemicai i nelucrtori ntru virtute, i toate
faptele lor le fac ca cum nlucindu-se i visnd; cci unele ca
acestea snt toate lucrrile vieei acesteea, adec nlucite i
neipostatnice, i nici cu un chip osebindfj-se de visuri. Ci i
beie numete aici Apostolul nu numai pe ceea ce se face de
multul vin, ci i pre beia care se, pricinuete din toate" pati-
68. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. V, VERS. 810 EPIST. NTIA J2TRE TESALONICHENI CAP. V, VERS. 11 12. 69
1
) Iar cum c. dator, este fietecarele hristian a sftui pre fratele su,
cele spre mntuire, vezi in cartea Hristoitia. ;
2
) Pentru.. aceasta aiurea.acestai Apostol a zis: Preoii cei ce bine
proistoesc," de ndoit cinste s-se- nvredniciasc,.. mat ..ales cei ce se
ostenesc n cuvnt i ntru nvtur" (I Timotr V, 15). i de obte toi
Apostolii n Aezmnturile lor zic: Pre cela ce-i grete ie cuvntul
lui Dumnezeu l vei slvi i i vei aduce aminte de el ziua i "noaptea
i l vei cinsti pre el nu ca pre un pricinuitor al naterei tale, ci ca pre
unul ce s'a fcut pricinuitor de a fi bine "ie;., c unde este nvtura
cea despre Dumnezeu, acolo fa este Dumnezeu; vei "cuta n toate zi-
lele faa sfinilor, ca s te odihneti ntru- cuvintele lor" (Cartea VII,
Cap. 10). i n epistolia cea ctre Evrei .poruncete Pavel, ca . hristianii
s-i aduc aminte de povuitorii lor,.. adec s-i-pomeheasc, pentruc
s-i ajute la trebuinele lor cele trupeti i s urmeze faptele lor (E
vrei XIII, 7). - - '
mailor; aa i ndejdea pzete pre mintea hristianilor, care
este putere a sufletului cea mai de cpetenie i se face lui
mntuitoare, nelsnd a intr ntr'nsul vre un cuget de ndo-
ial i ru. Vezi ns, o cetitorule, c i aici poruncete Apost.
Pavel, s. dobndiasc hristianii aceste trei: credina, ndejdea i
dragostea, precum i Corintenilor scria zicnd: Iar acum rmne
credina, ndejdea i dragostea, aceste trei (l-ia Cor. XI 13).
9 . C nu ne-a pus pre noi Dumnezeu spre urgie, ci spre
ocrotire de mngere, prin Domnul nostru lisu Christos,
1 0 . Celui ce a murit pentru noi; ca, ori de priveghem,
ori de dormim, mpreun cu el s vieuim.
Pentru aceasta se cuvine, zice, noi hristianii s fim narmai
cu credina, cu ndejdea i dragostea, pentruc nu ne-a pus,
adec nu ne- rnduit pre noi hristianii Dumnezeu pentru ca
s ctigm urgia i osndirea lui, ci pentru ca s ne ocrotiasc
pre noi, adec pentru ca se ne strng lng sinei i s ne
mntuiasc, pentruc a dat pre fiul su spre moarte pentru mn-
tuirea noastr. Deci pentru aceasta i noi datori sntem n pri-
mejdiile ce le cercm, s ndjduim cum c avem s luam pen-
tru dnsele mari bunti dela Dumnezeu; cci, dac am crezut
c Dumnezeu nu a cruat pre Unul nscut Fiiul su pentru dra-
gostea noastr, de urmare este a i ndjdui noi, cum c cu mult
mai vrtos Dumnezeu ne va i siobozl de primejdiile i de ne-
cazurile ce ptimim; i pre lng acestea de urmare este s
privim la pilda Fiiului lui Dumnezeu i s'l iubim pre el i pre
fraii notrii. . ...
(
Cci pentru aceasta, zice, a murit Christos, ca noi hristianii.
ucenicii lui, s vieuim mpreun cu Christos, ori detepi de
vom fi, adec ori de am fi vii i ne-am afla atuncea cnd va
veni Domnul, sau dormind, adec de ne vom afl mori mai
nainte de venirea Domnului, dupre Teodori t, precum i aiurea
aceasta^ Pavel scria zicnd: Deci ori de sntem, ori de vom
muri, ai Domnului sntem (Romani XI V, 8) . C mai sus somn a
neles Apostol ul pre lenevire, iar priveghere pre luarea aminte;
iar aici, somn numete pre moarte, iar priveghere, pre via.
Deci nelegere ce o zice este de accst-fel: Nu v temei, fra-
ilor, de trupetile primejdii i de mori; pentruc chiar i de
vom muri pentru Christos, iari avem s vieuim mpreun cu
Christos, pentruc i Christos carele ne-a iubit atta mult, n
ct i a murit pentru dragostea noastr, i aceasta, zic, viaz,
i pre noi are s ne nvieze.
1 1 . Pentru aceea mngiai unii pre alii, i zidii unul
pre altul, precum i facei.
Vezi, iubitule, ce scrie aicea Mar. Apostol r" Deci pentruce
tu fratele meu hristane, ori de ce rnduial i treapt eti,
pentruce pui de pricin i zici c eu nu snt dascl, i pen-
tru aceasta nu snt dator a zidi i a sftui pre fratele meu cele
spre mntuirea sa? auzi? zidii, zice dumnezeescul Pavel, i n-
dreptai unul pre altul dintre voi ; fiindc singuri nvtorii nu
snt destui pentru mpuinare, spre a sftui i a ndrept pre
toi hristianii, ci este trebuin fietecarele hristian s sftu-
iasc i s ndemne pre fratele su, cu smerenie, i cu dra-
goste, la cele folositoare i mntuitoare
1
).
12. i v rugm pre voi frailor, s cunoatei pre
cei ce ostenesc ntru voi .
Fiindc mai sus -a zis dumnezeescul Apostol , zidii unul pre
altul, pentru a nu socoti Tasalonichenii c i-a suit pre ei
la vrednicia nvtorului, i din aceasta s se mndriasc a-
upra nvtorilor, pentru aceasta acum zice, c det v'am
ndemnat, fraiiimei, s zidii i s sftuii cele folositoare unul
pre altul, ns. iar v rog s cinstii pre nvtorii votri; fi-
indc nvtorii i propoveduitorii cuvntului fui Dumnezeu su-
fer multe osteneler^pentrc nvtura hristianilor, pre care os-
tenele le va uura puin ceva cinstea i ocrotirea care voi o
vei aduce l or
2
) .
i pre proistoii votri ntru Domnul, i pre cei ce v
sftuesc, .
Pentruc dac voi hristianii, cinstii i ocrotii pre proistoii
70. EPIST. NTIA C'TRE TESALONICHENI CAP. V, VERS. 1213
l
) i Teodorit aa a tlcuit zicerea aceasta, scriind cu dnii".
EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. V, VERS. 1314. 71
nvtorii de muli Oameni se ursc i mai ales de pctoii
cei ce nu se ndrepteaz, pentruc ei i mustr i i opresc
dela cele rele, pentru aceasta aicea poruncete ca hristianii s
nu se poarte cu dumnie ctre nvtorii lor, ci s fie n
pace, i s aib dragoste i supunere ctre dnii, nu numai
cu chipul,* cel din afar, ci .i ntre sinei adec cu aezarea
cea dinluntru-^ inimei lor. v ..
14. 'i' v .rugm" pre-/voi, TttHur,.'nelept...pr cei '
fr de rnduial.
Ai cea vorovete Pavel ctre nvtori, cari an epanghelma
lor a propovedui .cuvntul lui. Dumnezeu: nu certai, zice, voi
nvtorii, cu stpnire i cu obrznicie pre norodul lui Chri-
stos cel fr rnduial, ci s'l nelepii cu blndee; fiindc
omul cel fr de minte i sume, cnd se ceart se face mai
obraznic, i nici un folos dobndete din. certarea cea cu o-
brzhicie* i iute, iar fr rnduial snt toi aceia ce fac, afar
de rnduial i legea ce ; o a rnduit Dumnezeu, ca rnduial
osebit a rnduit Dumnezeu .fiete-cruia, i ori care o calc
aceasta, acela este fr rnduial, cel ce este beiv dar, sau
ocrtor, sau lacom de averi, i de obte ori carele pctuete,
acela este fr rnduial, pentruc es afar din rnduial i
din legea ce o a rnduit Dumnezeu
1
).
Mngiai pre cei mpuinai cu sufletul.
. mpuinat cu sufletul este hristianul acela, carele nu sufere
.ispit,Ici ndat obosete i se dezndjduete, carele se ase-
mneaz cu smna aceea, ce a czut pre peatr, despre care
a zis Domnul: Iar cei ce 'au semnat pre peatr, adec snt
cari cnd aud, cu bucurie priimesc cuvntul, i acetia ne a
vnd rdcina, la o vreme cred, iar n vreme de ispit se
l eapd (Luca VIII, 15). Deci pre cei mici de suflet ca ace-
tia, i puin credincioi, poruncete Apostolul nvtorilor s-i
mnge i s-i ntriac mpuinarea de suflet a lor, cu dum-
nezeescul cuvnt
2
).
*) Acestai Teodorit zice: Acei ce vieuesc cu nelucrare i+au numit
aa, ca pre unii -ce^nu pzesc rnduial cea pus; pre acetia a nu-i
ur, ci a-i sftui a poruncit. Aa i Apostolul aiurea' pre cei,nelucr-
tori fr rnduial i numete.
s
) Pentru aceasta i dumnezeescul Isidor Pilusiotul, scrie ctre Epi-
scopul Teodosie, zicnd; Cu ndurare i cu blndee, o prea nelep-
t.ule, ispitete-te s mblnzeti primejdiile celor ce cad n ispite, i silin-
du-i pre ei cu cuvnt blnd spre a se veseli, desvlete rdcinile n-
tristr.ei. C de s'ar ti de tine, cum c de s'au deprtat cu dreptate,
votri cei din afar, cari v apr i v ajut la lucrurile cele
omeneti i lumeti, cu mult mai vrtos sntei datori a cinsti
i a mrturisi haruri (adec a mulm) p'roistoilor celor din
luntru, cari v apr -i v ajut la lucrurile cele dumneze-
eti i duhovniceti, precum snt arhiereii i preoii i duhov-
nicii ;|finn( nvtori ? C zicerea ntru Domnul , aceasta
nsemneaz n loc de: aprtorii acetia din luntru ai votrii
(ade"c""cei bisericeti, precum Va zis mi sus), nu v sprijinesc
i v ajut la lucruri lumeti i printeti, ci la cele ale Dom-
nului, pentruc se roag pentru voi, pentruc v'au nscut a doua
oar prin sf. Botez, al doilea v cerceteaz, v nva, v sf-
tuesc, snt doftori ai sufletelor voastre, i n miezul nopei de-i
vei chem s vie la casa voastr, pentru vre o trebuin du-
hovniceasc a voastr fr de lenevire vin. Vedei fraii mei
hristiani ce fel de aprare luai dela arhjerei i dela preoi i
dela duhovnicetii votri prini i nvtori ? Deci pentru a
prarea aceasta cinstii-i i voi pre ei i c&cotii-i.
1 3 . i s-i socoti i pre ei mai: cu prisosin ntru dra-
gost e, pentru lucrul l or.
S nu iubii,, zice, fraii, mei hristiani, . prost pre proistoii
votri cei. bisericeti i duhovnicetii votri prini, ci s iubii
mai cu prisosin adec cu .mult ferbmeal, precum i fiii
iubesc pre nsctorii l o r cei trupeti, fiindc cela ce iubete
pre Christos, acela dupre urmare i va fcb'l i pre sluga i.K-
turghisitorul lui Christos, orice fel ar fi, sau bun, sau ru; de
vreme ce printr'nsul se mprtete cu preacuratele taine. i
dac tu, hristianule, de lai vre 6 femee bogat' i nobil, iu-
beti i cinsteti pre acela ce i-o prioinuete, cu ct mai vr-
tos vei iubi i vei cinsti pre arhiereul, i pre preotul care.au
pricinuit ie o mprie a ceriului? Pentru aceasta luai bine
aminte, frailor, i nu defimai pire duhovnicetii i sfiniii
votri prini cei de acest-fel; cci iat auzii pre Pavel ce zice
ca s cinstii pre ei, pentru lucrul i vrednicia ce au i pen-
tru aprarea ce fac vou.
1
Pa c e avei ntru si ne-v. i
ntru alte prescrieri se -afl aa: Pace avei cu dnii, a
dec s avei pace cu duhovnicetii nvtorii votri; iar n-
tru altele se afl: ntru sine-v, ns dup amndou acestea
se ndrepteaz noima
1
), c de vreme ce Apostolul tia cum c
72. EPTST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. V, VERS. 14.
uurare vor face de greale; iar de s'au ertat a se duce nimic ru au
fcut, cununi le, pricinuesc nu numai pre ntristare o gonesc, ci i de
bucurie i umpl e" (Epist. *330). Pentru aceasta i Teol og. Grigorie cu
dreptate prihnete pre prietenii lui Iov, pentruc se cuveni s mnge-
pre Iov ntru ntmplrile lui cele mari, ce i-a fost urmat, ei ns n loc
de a'l. mngia l ocrau i l mhniau pentruc ptimete pentru pca-
tele sate, de vreme ce i pentru pcatele sale de ar fl ptimit, se cu-
venea a mngia ntristarea lui cu cuvinte mngitoare, i a nu i se
face lui mngetori ri cil aceste cuvinte zice sf.. Teol og: Avea ns
( Iov) i pre cei mai adevrai dintre prieteni, mngetori de rele" (Iov
XV, 1), preeum nsui zice, nu vindectori; cari patima adec o vedeau
iar taina ptimirei netiindu-o, nu cercare de fapt bun, ci rana o pre-
pune pedeaps de rutate, i nu socotiau numai, i nici s ruinau o-
crnd patima cea rea; cnd mcar i pentru rutate de ar fi suferit,
trebuia a nelepi mhniciunea cu grai de mngere (Cuv. la Mar. Ata-
nasie). Pentru aceasta i prorocul David se jeiuete c nu a vzut pre
cineva a. se mpreun mhni i a'l mngia ntru necazul su zicnd:
i am ateptat pre cel ce s'ar mhni mpreun, i nu a fost, i pre cel
ce m'ar mngia, i.nu l'am aflat" (Psalm. LXVIII, 25). i iari ,zice: i
asupra durerei ranelor mele au adaus" (Tij. 31). Pentru aceasta i Dum-
nezeu poruncete preoilor Legei Vechi, s mnge pre norod, zicnd
aa: Mngiai, mngiai pre norodul meu, zice Dumnezeu, preoii
grii n inima lui Israil, mngiai-o pre ea c s'a ndeplinit smerenia
sa" (Is. XL, 1). Ce zic? nsui Dumnezeu milostivindu-se ctre cei mici
de suflet i ntristai, i mnge pre ei ca o maic iubitoare de fii, pre-
cum singur zice: Precum ar mngia vre o maic, aa i eu v voiu
mngia pre voi " (Isa. LXVI , .13). Pentru aceasta Printe al ndurriloi
i Dumnezeu a toat mngerea se numete de sf. Apostol (II Cor. I, 3)
*) Zice ns sf. Marcu cum c, cnd rutatea unuia vatm pre mul
atuncea nu se cuvine cineva a rbda ndelung, ci a nfrunt rutate*
unuia pentru folosul celor muli, nici a cut folosul su cineva, ci pr<
al celor muli, ca s se mntuiasc, cci dect fapta bun cea despn
o parte numai, cea n multe pri mprit mai folositoare este (Cap
CCCX1V, despre cei ce socotesc~c se mntuesc din fapte).
EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. V, VERS. 1517. 73
x
) Pentru aceasta i Domnul poruncete zicnd: Iubii pre vrjmaii
votri... Bine facei acelora ce v ursc pre voi " ( Mat V, 44).
2
) i Hrisostom nc zi ce: Nu vedei albina, c lovind moare, zice,
cu boldul ? Prin acea mic insect ne nva Dumnezeu pre noi a nu
scrbi pre aproapele; c noi priimim moarte-mai ntiu; c pre aceia
lovindu-i, poate !a o vreme s-i scrbim; iar noi nu vom-mai fi vii, pre-
cum nici vietatea aceea" (Voroava X ^ la aceast zi cere^ Vezi i tlcu-
irea stihului 4,sdela capul IV ctre Filip., i suptnsemnarea cea dela dn-
sul. i cum c este cu putin ntru Domnul a se-bucur -eineva tot-
deuna, vezi la sijptnsemnarea zicerei: Bucurai-v ntru Domnul totde-
una" (Filip. IV, 4) .
1 5 , Vedei s nu rspltiasc cineva vre unuia ru n
loc de ru.
Dac hristianii
!
nu se cuvine a-rsplti ru n loc de rul
ce le-au fcut alii, cu ct rnai vrtos nu se cuvine rsplti
ru n loc de binele ce le-au fcut alii ? i cu mult mai vr-
tos nu se cuvine eria ncepe s fac rii, aceluia care nici
curi le-a fcut ru sau a pgubit? C acestea snt departe de
vieuirea hristianilor. Pferttru aceasta i aiurea acestai. Pavel
scria zicnd: Nimnuia rspltind ru n loc de ru (Romani
XI I , 17). i iari: Nu te birui de ru, ci biruete rul cu
buntate (Tij. 21) , a crora vezi-le i tlcuirea.
Ci totdeuna cele bune s urmai, i spre voi unul spre
altul i spre toi.
Nu este destul,, zice, numai a nu rsplti hristianii ru n
loc de ru, ci se cuvine pre lng aceasta a face i bine a
celora, ce le-au fcut ru, i a binecuvnta pre nii cei ce
i-au nedreptit; c aceasta nsemneaz Apost. cu ceea ce a zis:
urmai binele, adec cu dinadinsul, i cu covrire srguii-v a
face bine, i unul altuia, adec hristianilor celor de o credin cu
voi, i tuturor, adec i necredincioilor i pgnilor
1
).
1 6 , Tot deuna bucurai -v. -' "
Adec mcar ntru ispite i n necazuri de v aflai, bucu-
rai-v. Vezi ns, iubitule, c dup x e Apostolul mai sus a
zis c hristianii s nu "rspltiasc ru n loc de ru, atunci
le-a zis, i s se bucure; pentruc ori carele hristian se. va
nv_ a nu izbndi cuiva cu ru, ci mai ales s fac bine a
celora cari i-au scrbit" i e-au fcut ru, acesta dar de unde
i dela cine are ~s se serbiasc ? Negreit unul ca acesta nici
dintr'o parte se mhnete, ci t ot deunse bucur
2
).
17. Nencetat rugai-v, ntru toate mulmii.
Sprijiniii pre cei neputincioi. :
Adec pre cei neputincioi n credin s-i sprijinii, precum
i aiurea acestai Apostol scrie: Iar pre cei slab ncredina, i
priimii-1 ( Rom. XI V, 1). . ,
Rbdai ndel ung ctre toi.
Ai cea unete Apostolul pre toi cei de mai sus, rbda i n-
delung, zice, o frailor, i suferii cu suferire de ru pre cei
fr de rnduial, i pre cei puini de suflet, i pre cei nepu-
tincioi, fiindc aceasta, adec ndelunga rbdare, este vou f-
gduina cea prea potrivit, care poate s ruineze i s sme-
riasc pre toi i pre nii oamenii cei mai slbatici i mai
nemblnzii, spre ascult'cu osrdie nvtura voastr
1
) .
74. EPIST. NTIA CATRE TESALONICHENI CAP. V, VERS 17.
EPIST. NTIA CATRE TESALONICHENI CAP. V, VERS. 1820. 75 .
1 8 . C aceasta este voea lui. Dumnezeu, n Iisus Chri-
stos, spre voi .
Cum vei mulmi, hristianule, totdeuna lui Dumnezeu ? Dac
vei cunoate, zice, c aceasta voete Dumnezeu, adec a fi tot-
deuna rnulmitor ctre dnsul, i ntru tot lucrul, fiindc totde-
una i se face bine dela Dumnezeu, ntru Iisus Christos adec ,
-prin facerea de bine "a Domnului Iisus; cci i a mulmi noi
tptdeuna lui Dumnezeu, "nsi lisir.Christos se face mpreuna
lucrtor cu noi, cci noi singuri de sinene nu putem s mul-
umim; fiindc nsui Iisus Christos ne-a nvat aceasta, i a
mulmi, precum ne-am nvat din sf. Evanghel i e
1
) .
1 9. . Duhul s nu-1 stingei.
2 0 . Prorociile nu le defimai.
De vreme ce viaa aceasta este noapte i ntunerec, pentru
lucru. ndatorit a ncredina, c este luare aminte a ei. Deci trebue.a-i
d ei ntreag lucrare scoposului numai aceasta: Doamne lisuse. Chri-
stoase...." (Cap. LI X) . '.""..'
Iar dumnezeescul Hrisostom aiurea zice: Nu trebue a ne pune noi de
pricin zicnd, cum c nu este cu putin a crete cineva (poate ntru
fapt bun) ndeletnicindu-se n lucruri lumeti, i neaflndu-se aproape
de casele cele de rugciune; c ori unde te-ai afl, poi a ridic jertfel-
nicul; nu te mpedec locul, nici te oprete vremea; chiar i de nu pleci
genunchele, chiar dei riu-i bai pieptul, i manile nu i-ai ridic ctre
.cer, i -'singur gnd ns fierbinte arat, i' lotul rugciunei l'ai ispr-
vit, i este cu putin i n . dughean eznd, i piei cosnd, sufletul
a-i ntinde ctre stpnul, cnd nu-i este cu putin a intr n biseric,
' i a face rugciune ntins. nfricoat "ns este cuvntul acela ce l' a.zis
un btrn de slujitori, care este acesta; Dac monahul, cnd st ntru
rugciune, numai atuncea se roag, unul ca acesta nici cum se roag"
(La Everherrios). Iar cum c se cuvine i a-mulmi ntru tot lucrul,'vezi '
tlcuirea zicerei: Bine mulmitori fcei-v" ( Col . III, 15). Iar Mar. Va-
silie scrie un cuvnt ntreg despre mulmire, dovedind, c nu este. cu
neputin a mulmi totdeuna i n fiete-ce lucru.
x
) i unde ne-a nvat pre poi aceasta Somnul ? Mai ntiu cu lu-
crul i cu pilda, cnd- mulmind a blagoslovit cele cinci pni, i cnd
a mprit tainele, i dup ce a cinat seara, n Joia cea Mare: C l-
udnd" (adec mulmind) zice, a eit n Muntele Mslinilor" (Mat, XXVI ,
30). i al doilea, cu cuvntul acela ce a zis cnd s'a ntors mulmind,
Samarineanul acela cel mai nainte lepros: Au "nu zece s'au curit?
Iar cei nou"unde snt? Nu s'au aflat ntorcndu-se s de~ slav lui
Dumnezeu, fr numai acest de alt neam?" (Luca XVII, 17), c cu cu-
vntul acesta prihnete pre acei nou leproi, cari s'au fost curit, ca
pre nite nemulmitori, i fiindc pre Samarineanul cel rnulmitor l
laud, i dupre urmare nva pre toi s mulmiasc lui Dumnezeu,
pentru, buntile i facerile de bine, care nencetat le dobndesc dela el.
Ai c e a arat Pavel hri sti ani l or cal e i meteug, 'prin care pot
a se bucur t ot deuna; acest ea ns snt: rugci unea cea di n
t oat vr emea i mul mi rea cea ctre Dumnezeu cci cel ce
se va obi nui a mpreun vor bi cu Dumnezeu prin rugci une,
i a mul m lui t ot deuna, acel a artat est e cum c t ot deuna
va avea ..necurmat bucuri e n i ni ma s a%
^'.Pentru aceasta.toi hristianii mici i mari, brbai i femei, mai ales
parte clugreasc, se cuvine totdeuna a se rug, i cnd i lucreaz
rocodelele lor, i cnd mnnc, i cnd umbl, i cnd fac vre o treab,
u-ne-ori cu gura zicnd, iar alte ori cu mintea i "cu inima, aceast purt -
rugciune: Doamne lisuse Christoase Fiiul lui Dumnezeu mjluete-m" ;
i cu aceast rugciune s-i dreag toate meteugurile lor ca cu sarea,
precum poruncete Marele Vasilie zicnd: Ca cu o sare aa drege toate
lucrurile lor" (Epist. I). C se blagoslovesc prin aceasta- -toate pricinile
lor, i s sfinesc gurile lor i inimile lor prin sf. n'Umele Domnului no-
stru Iisus Christos. Pentru aceasta i dumnezeescul Hrisostom porun-
cete tuturor meterilor,, zicnd: Meter de . mni eti ? eznd cnt:
mare rrpreun vorbitor este Psalmul" (Andercand. 21). Zice ns i Ma-
fele Maprie: Hristianul este dator totdeuna a avea pomenirea lui Dum-
nezeu; c scris este s iubeti pre Domnul Dumnezeul tu din toat
i ni ma"' ( a Ii-a Lege VI, 5) c numai cnd intr n' casa cea de rug-
ciune (adec n biseric) a iubi pre Dmnul, ci i umblnd, f vorovind,
i mncnd,, s aib pomenirea lui. Dumnezeu, i 'dragostea__i iubirea.
C la orice lucru s'a legat inima cuiva, i unde l trage pre el" pofta, a
cela.lucru este. Dumnezeu l lui. De dorete" totdeuna "inima"',de Dum-
nezeu^ acela este. Domnul, inimei .lui (Vor. XLVIII, cap, 3). Zice ns i
prorocul David; Bine-voiu-cuvnt pre Domnul n toat.vremea" (Psalm.
XXXIII, stih. 1); care tlcuindu-o 'Mar. Vasilie: Nu numai ntru bunele
norociri ale vieei, ci i n, vremile cele ntmpltoare (adec suprtoare);
de .aicea nvndu-se Apostolul totdeuna zice: Bucurai-v, nencetat -
rugai-v; ntru toate mulmii pururea lauda lui n gura mea;
:
se pare.,
c poi-uncete" ceva de neputin, prorocul; cci cum se poate luda lui
Dumnezeu a fi totdeuna n gura omului?.'., la aceasta rspundem, c este
gur ns i gnditoare Jnluntru n om, care se--hrnete mpr.tin-
du-se de cuvntul vieei, care este
:
pnea ceea ce .s'a pogort j di ncef
Deci este cu putin lauda ceea ce o dat s'a tiprit, i oare cum, s'a
pecetluit nelegerea despre Dumnezeu n partea ci. stpnitoare a su-
iletului a se. numi Dumnezeu, pururea atlndu-se n suflet aceasta; poate
ns i dup apostoleasca sftuire cel osrdnic toatg'a le face -sprc slava
1
lui Dumnezeu, ca toat fapta i tot graiul, i .toat lucrarea s aib pu-
tere gnditoare de laud c ori de mnnc drepte,
1
., ori de be, ori de
face ceva, toate spre slava lui Dumnezeu le face; unul ca acesta dor-
mind, inima lui privegheaz, dupre cela ce a zis, n Cntarea Cntrilor:
Eu dorm, i inima mea priveghiaz, c precum de multe ori nluci-
rile cele n vis, snt isprvi ale nelegerei cei din vremea"'zilei" (Mar,
Vasilie). nc i sf. Diadohul zice: Cu ndatorirea-cea del' noi negreit
mintea, cnd cu pomenirea lui Dumnezeu ngrdim noi toate, eirile ei
76. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. V, VERS. 2021.
s
) Zice ns i dumnezeescul Hrisostom: Aceasta ns .o stinge viaa
cea necurat; cci precum de ar turn cineva n candela aceasta a lu-
minei ap, sau rn, stingel"lumina, sau de nu ar turn nimic din a
cestea, ci singur untuidelemn ar lipsi (s'ar stinge), aa i la' TJarul
Duhului" (Vor. XI Ia aceasta). i iari aceasta aiurea zice: C precum
lumina candelei cu untuidelemn- se ine, i acesta cheltuindu-se i lu-
mina se stinge, aa dar i Darul Duhului afln.du-se ntru noi fapte
bune i milostenie mult turnndu-se asupra sufletului, rmne ca cum
s'ar revrs' h untdelemn flacra lui. Iar,aceasta nefiind se duce i se
stinge" ( Tom. IX, cuv. 55).
EPIST. NTIA ci TRB TESALONICHENI CAP. V, VERS. 212$. '; 77
) De aceasta i Teodorit aa tlcuete: Tot o dat mpreun a cu-
prins i cele dogmaticeti i cele moraliceti.
Fiindc Tesalonichenii poate . ar fi zis: Dar ce, o fericite
Pa vie ? avem. s'priimirn i pre mincinoii proroci ca adevrai?
Pentru aceasta le rspunde, c nu, s nu-i priimii, ci toate
s le ispitii, adec i cele mincinoase i cele adevrate, s le
judecai cu 'cercare i cu amnunit cercetare, i atuncea s
le inei, adec s cinstii i s mbriai acel ce vi se art
bun, adec s mbriai prorociile cele adevrate.
22. De tot felul de ru s v ferii.
Deprti-v, zice, o hristianilor, nu numai de acesta sau de
rul acela, ci de obte de tot felul de ru, adec i de pro-
rocul mincinos, i de tot felul de pcat mic, sau mare, vred-
nic de ertat, sau de moarte
1
) ;
2 3 . Iar nsui Dumnezeul pcei s v sfiniasc pre
voi deplinii. ,
Dup sftuire i nvtur obinuete fericitul Pavel a pune
rgciune, precum i aicea face acum, i roag Tesalonicheni-
lor s aib siguranie din amndou prile, i din sftuirea
sa, i din ruga sa cea ctre Dumnezeu. Ce va s zic ns
deplinii? Adec desvrii i ntregi i dupre trup i dupre
suflet, precum i mai jos zice aceasta.
i Duhul vostru ntreg, i sufletul i trupul, neprih-
nit ntru venirea Domnului Nostru Iisus- Christos s se
pzisc. - -
Binevoiasc Dumnezeu, zice, a se pzi Duhul, adec Darul
Duhului, ce l'ai luat prin sf. botez, fraii mei, cci de vom
pzi noi iiristianii fclia Darului acestuia strlucit i ne stins,
prin virtute i prin faptele cele bune, vom intra n cmara mi
- relui cea cereasc, ca i cele cinci feeioare nelepte; i atuncea
sufletul i "trupul vostru se vor pzi neprihnite i' curate, de~
nu se va stinge Darul acesta al Duhului, ci de va strluci n-
tru noi. Iar
-
sf. Grigorie al Nisiei tlcuind
-
zicerea" aceasta-zice
aa: C de vreme ce omul este alctuit dfTfiete-care fel
de suflete, adec i din cel firesc, i din cel simitoresc (care
snt n om numai ca nite puteri, iarnu c fiin) i din cel
gnditor, care este fiin ipostatnic i nemuritoare; zicnd dar
Apostolul Duh, a artat pre sufletul cel gnditor i- cuvnto-
resc, iar zicnd suflet, a artat pre puterea cea simtoriasc,
i zicnd trup, a artat pre puterea omului cea fireasc i vi-
aceasta Dumnezeu a dat nou ca o fclie, pre Duhul cel Sfnt
ca s ne luminm i s umblm, adec pre Darul Sfntului
Duh; fclia aceasta dar, i Darul Sf. Duh, alii cu adevrat o
au fcut mai lumintoare, prin faptele cele bune, precum toi
sfinii, iar alii o au stins prin nelucrarea faptelor bune i mai
ales prin lipsirea milosteniei, precum fecioarele acelea cinci
nebune, carele au lsat candelele lor fr de untuidelemn,
i precum acela ce a curvit n Corint cu matiha
a turnat n candela sa noroiul pcatului. Pentru acesta zice
aicea Pavel : Duhul s nu'l stingei, adec pre Darul Sf. Duh
s nu'l stingei, care 1 'ai luat prin sf. botez, nchidei, zice, .
o hristianilor, uile casei voastre, adec simirile trupului vos-
tru, ca s nu intre prin aceste ui i simiri ale voastre du-
hul pcatului, i s sting candela i Darul Duhului. Nu pu-
nei asupra Darului acesta al Duhului rn i cenu, adec
griji pmnteti, ale lumei, pentru ca s nu se sting
1
), ci mai
ales adogai untuidelemn n candelele voastre, fapte bune
adec, iar mai cu osebire milostenia, pentru ca s pzii Darul
totdeuna nestins; ijderea s nu ascundei i s ngropai pre
schinteea dumnezeescuui Dar, nluntru n rna i cenua pa-
timilor i a grijilor celor pmnteti; ci mai ales adugii a-
are i lemne scnteei, i suflnd cu osrdie i cu dragoste a-
prindei-o n vpae mare. Sau i aa se tlcuete aceasta: Intre
Tesalonicheni se aflau .i proroci adevrai ai lui Dumnezeu, i
de cei rninciunoi, i fiindc er necunoscut, carele dintru a
cetia er cu adevrat proroc, i carele mincinos, pentru aceasta
Tesalonichenii de ctre toi ntocmai i ntoarceau feele, de
aceasta Pavel zice lor: Duhul, adec Darul Duhului cel ntru
adevraii proroci s nu-1 stingei cu ntoarcerea voastr, ce
facei ctre dnii, nici s defimai.prorociile, cele ce din Du-
hul Sfnt se fac. . r
2 1 . T o a t e ispitii-le, bunul inei-1.
78. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. V, VERS. 2427.
. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. V, VERS. 27. 79
l
) Vrednic de nsemnat este povestirea ce q--pomenete- la tlcuirea
zicerei acesteea dumnezeescul Hrisostom, c zice. el: C i-a poruncit
oare-care fa vrednic de crezare, c o doamn avea un rob pngrit,
i om ru, avnd-muere; i fiindc doamna aceea .er vduv, nU' pu-
tea a pedepsi pre robul cel ru, carele i pricinuia multe pagube n casa
ei, a hotrt 'l vnd unui alt domn. Ins socotind c este lucru ne-
cuviincios, a despari pre femee de brbatul ei, adec de robul acela, a
socotit s vnd mpreun cu dnsul i p*=e femeea lui, care i ea er
roab a doamnei acelea. Vzndu-se ns roaba pre sinei ntru neno-
rocire, a mers-i a rugat pre o alt doamn (care -a povestit pricina
aceasta, sf. Hrisostom) puind'o pre ea mijlocitoare ctre doamna sa pen-
tru a nu o vinde pre dnsa. i 'fiindc ; multe cuvinte' cheltuia rugnd
pre doamna aceea, i nimic nu a isprvit, la cea mai dupre urm.i-a
zis i aceast: Aa vei vedea pre Christos n ziua judecatei, s nu treci-
cu vedereirugmintea mea!" i acestea zicnd roaba s'a dus-. Iar doamna
aceea s'a nduplecat cu adevrat s mijlociasc ctre stpna roabei,
ns din pricina grijilor casei sale a uitat. Indeseara ns i-a adus a
minte de jurmntul roabei i s'a umilit foarte i sculndu-se a mers
la doamna aceea i o a rugat i n sfrit o a nduplecat s nu vnd
pre rpab. Intru.acea noapte- dar de nprasn, vede. doamna aceea c
se deschid ceriurile- i vede pre Christos precum er cu putin unei
femei a'l. vedea. i s'a nvrednicit de aceasta pentruc a pzit -jurmn-
tul sracei roabe. Dup acestea urmeaz dumnezeescul Hrisostom i
zice cum c a spus aceast povestire pentruc s nduplece pre br-
baii hristiani i pre femei, s nu defaime jurrile, care i jur ali oa-
meni i mai ales sracii ceritori. i cnd- i roag. i. i jur ca s-i
miluiasc, sau pentru ca s fac iubire de oameni, sau i pentru alte bu-
nti s fac, adec cnd i jur aa: Miluete-m, frate, ca s te mn-
tue'ii! ca s te eri, f-mi darul acesta! pentru ca s vezi pre Christos,
o doamn, ajut-mi! Deci prihnete dumnezeescul printe, pre femeile
acelea i pre( brbaii aceia, cari nu se nduplec ctre acest-fel de jur-
mnturi, nici miluesc, nici i ajut, zicnd sracilor i celor ce au tre-
buin, i cnd le aduc sracii aminte de. numele lui Christos nu e milos-
tivesc ctre ei. Iar de le zic: s v triasc nsctorii, i ochii votri, milu-
ete-m; s treti doamna mea, ajut-mi mie! sau s-i triasc copiii,
sau boemi/tu! Su de le jur pre frumuseea lor, ndat le sare inima
i se ndur i miluesc! Iar de le jur pre ele sracul .cu Domnul, l
trec pre el cu vederea neajutat.Tnsemnm ns aicea" i aceasta, c hris-
tianii nu se cuvine a jur pre cineva, nici cu numele lui Dumnezeu,
nici pre viaa aceluia, nici ntru
1
alt ceva, fiindc dupre Teol og. Gri-
gorie: Prea ru lucru este a d i a lu jurmnt. i precum nu. se
a lui Pavel, i pus ns pre Tesalonicheni s o cetiasc la toi
pentru aceast pricin, c i de ar defima, ns pentru frica
jurmntului, s -pziasc porunca lui, ci s o cetiasc la toi,
fiindc i hristianii cei buni, jurmintele erau foarte groaznice
i nfricoate, iar la noi hristianii cei de acum, jurmnturile'
ni ci . o fric ne pricinuesc, de aceea vai nou!
1
) . Vezj i supt-
aa. Deci roag Pavel s se pziasc Tesalonichenii hristiani
curai, dupre toate puterile sufletului, i cu toate s bine plac
lui Dumnezeu
1
). .
2 4 . Credi nci os este cel a ce v' a chemat pre voi , carel e
i va f ace.
Vfesi, "iubitule," "smerita cugetare a" Mar. Pavel
1
. Fiindc mai
sus a rugat Tesalonichenilor,. pentru 'aceasta, acum zice, -sa nu
socotii frailor, c de rugciunile nlele avei s v mntuii,
nu; ci de buntatea i mila lui Dumnezeu cela ce v' a chemat,
cci de vreme. ce v' a chemat spre mntuire, credincios este,
adec adevrat c i va face dup voea sa i dupre- chemarea -
cu care v' a chemat; adec credincios i adevrat este Dumne-
zeu c i v va mntui. -, -
25' . Fra i l or, ruga i -v pentru noi,
Asemenea i aicea vezi , iubitule, smerita cugetare a prea fe-
ricitului Pavel ! Cci Apostolul cel a de mare i minunat, cerea
spre-ajutorul su rugciunea Tesalonichenilor
2
). -
2 6 . mbri ai pre fraii toi cu. srutare sfnt.\
De vreme ce Pavel lipsi departe i nu put ea s mbri-
eze pre hristiani nsui i s-i srute cu gura sa, ' pentru a
ceasta poruncete celoralali s unpliniasc lipsa lui, i n locul
lui s srute ceilali pre frai, i ca cum ar zice l or : srutai,
o Tesalonichenilor, pr e f o i hristianii n l ocul meu; precum- i
noi obinuim a zi ce: frate, srut pre cutarele prieten n lo-
cul meu; ns fiindc est e i srutare viclean, precum a fost
acea a lui Iuda, i rea, precum est e a curvelor.i curvarilor,-
pentru aceasta a poruncit Apostolul, s v srute cu srutare -
sfnt i curat de t ot vicleugul i de toat trupeasca iubire
3
).
2 7 . V j ur pre v oi cu Domnul , s se ceti asc epistolia _
la toi sfinii.
Ai cea poruncete Apostolul Tesalonichenilor s cetiasc scri-
soarea aceasta la toi hristianii cei din Tesalonic. Nu v jur,
zice, s cetii toi scrisoarea mea, att pentru ca s v nv
1
ct pentru ca s vorovesc mpreun cu voi, prin/aceasta, care
aceasta er semn de un dar ferbinte, i de o mare dragoste
*) Vezi-i suptnsemnarea zicerei: Strbtnd pn ia desprirea sufle-
tului i a Duhului" (Evr. IV, 12).
2
) Iar Teodorit aa tlcuete aceasta: Aceasta ns o a pus, nu nu- ,
mai ca s i ajutorul rugciunei, ci i ca s-i nvee pre ei a fi smerii.
.
3
) Vezi tlcuire frumoas a srutrei la cap. XJII al ceii a doua ctre
Corinteni, stih 12.
80. EPIST. NTIA CTRE TESALONICHENI CAP. V, VERS. 28
nsemnarea la zicerea: M jur pre lauda voastr. (I Cor. XV,
31), pentruc Pavel se vede c face jqrmnturi.
2 8 . Darul Domnului nostru Iisus Christos cu voi, Ami n
1
) .
Toate buntile, zice, le-a druit vou Darul Domnului Iisus.
Pentru aceasta srguii-v, frailor, pentru a trage dela nsui
Iisus mai mult i mai mbelugat dumnezeescul Darul lui. Cum ?
i cu ce chip ?' Unul blnd i vieuind dupre vrednicia bun-
tilor iui celor viitoare. Ins o, de ne-am nvrednici i noi,
frailor, a ne- pzi de darul acesta, dupre toat calea- i tmpe-
decarea pcatului, ca i s vieuim spre slava Printelui i a
Fiiului i a Sf. Duh, cruia se cuvine toat slava fn veacurile'
veacurilor. Ami n.
Epistolia aceasta ntia' ctre Tesalonicheni s'a scris
1
din i^tirm
cuvine a face jurmnt cineva, nici pre cer, nici pre pmnt, nici pre
capul su, precum a zis Domnul, aa nu se cuvine, nici a jur pre alii
cu acestea; de i jur ns alii pre dnii, treb'ue a pzi jurmntul.
*) nsemneaz c zicerea aceasta:" Darul Domnului nostru Rsus Chri-
stos cu voi, Ami n", este oraia fericitului Pavel", care obinuia a o scrie cu
mna sa n fiete-care epistolie, precum zice aceasta Teodorit la sfri-
tul ceii a doua ctre Tesalonicheni, i este n locul zicerei: ili sntoi,
care noi obinuim a scrie acum la sfritul scrisorilor noastre.
Trimiterea a doua -ctre.'Tesalonicheni a' sivitului i ntru tot ludatului
Apostolul Pavel, tlcuit de Teoiiact Arhiepiscopul Bulgariei n limba elin,
apoi tlmcit n cea obteasc greceasc de fericitul Nicodim Aghioritul, i
acum n cea romneasc de smeritul V. P. M
1
),
Pricina trimiterei a doua ctre Tesahnickeni, dupre
Hrisostom, Teodorit, Teofilact i Icumenie. ~
Pricina pentru care trimite aceast scrisoare fericitul Pavel
a If-a ctre Tesalonicheni, este aceasta: Intru cea dintiu a
scris duftinezeescul Apostol c se srgui i-i dori-s-i vad,
$icnd: Pentru aceasta am dorit s venim la voi (eu adec Pa--.
vel) i o dat, i de dou ori, ine-a mpedecatpre noi Satana
[I-a Tesal. II, 18). Deci fiindc nu a ajuns s mearg Ja Te-
salonicheni f pentru ca s depliniasc lipsurile credinei lor, i s
pliniasc dorul ce avea, pentru aceasta scrie ctre dnii aceasta
a doua scrisoare, plinind prin aceasta lipsa venirei sale. i cum
c nu a mers la Tesalonic Pavel dup ce a scris scrisoarea ntia,
este artat din aceasta: cci, ntru, cea dintiu a ntrziat vre-
mea, i nu a scris cnd se va face venirea; Domnului, fiindc
cunotina aceasta nu er lor de nevoe, - iar acum "ntru aceasta
scrie lor despre aceasta. Deci artat este c- nu a mers la Te-
salonic, c de ar fi mers, ar fi artat lor prin viul glas, i nu
ar fi trebuin a scrie aicea. Ins scrie despre nlrebar-e-a aceasta
dumnezeescul Pavel fiindc a urmat nevoe, de vreme ce oare-cari
amgitori i neltori ziceau, cum c atuncea a fost a doua ve-
nire a lui Christos, i ce e mai ru, c oamenii -aceia strictori
mincinos ziceau i oare-care cuvinte c le-ar fi zis Pavel despre
x
) nsemneaz, c trimiterea aceasta este. a Il-a scris dintre_toate tri-
miterile de ctre Pavel, adec dup cea ntia ctre Tesalonicheni, pre=
cum zice Teodorit n precuvntarea trimiterilor lui Pavel, iar dupre Me-
etie aceasta s'a scris puin n urma ceii ntia, adec n anul 20 (In
biser. istorie). -
Tom. iu.
6.
82. PRICfNA TRIMITEREI A DOUA CTRE TESALONICHENI
aceasta, i plsmuiau oare-care scrisori ca de Pavel scrise i
trimise, i pre lng acestea brfiak cum c prin descoperire
s'-au nvat de-la Sf. Duh acestea -ce le spun. Acestea ns le
fcea i le fnefeugi diavolul, pentru ca s slbnogiasc cre-
dina hristianilor, una adec, pentruc din cuvintele acelora se
art Christos mincinoSj ce, el a dat in Evanghelie semne ale. ve-
ni? ei sate ceii a doua, care nc nu s'a ffuf i alta nc, cci
hristianii, cei ceti credeau, aveau fridre .mngere. mru necazu-
rile lor pre ndejdea nvierei, ndjduind c ei vor lu plile
cele vrednice de faptele cele bune i de credina lor, iar pre ne-
credincioii cei ce i necjiau, i vor vedea c iau dreapta i-
cuviincioasa lor osnd. De aceasta diavolul a pus pre slujitorii
lui s nvee cum c judecata i venirea lui Christos acum este.
de fa, ca cu nvtura aceasta 7iiinciun, s arate c nu va
mai fi nici alt rspltire credincioilor, i celor buni, nici ju-
decat i osnd de munc celor necredincioi i. ri, i dupre
Urmare' diti aceqsla s sting ndejdile credincioilor hristiani,
i a sfinilor i s fac pre cei necredincioi i vrmai ai pro-
poveduirci, ?nai. aspri asupra credinei hristianilor. Deci penlri
toate acestea s'a ndemnai fericitul Pavel a scrie trimiterea a-_
ceasta, i mai ntiu priimete i laud credina lor i crete-
rea i cci sufr necazurile pentru Christos i-i mnge pre ei
Vum c se va face. izbndirea dela Dumnezeu mprotiva acelora
ce i nedreptesc, iar a doua, nva despre venirea. Domnului
a nu se turbur, nic-s se nduplece a crede pre nimenea, nici
c doar ar gri prin Duhul Sfnt, .^nici ca prin scrisorile lui
Pavel, i nici de cum .ec .socoti c acesta este f; cci venirea
Domnului~nu se va face de nu va veni mai ntiu Aposidsi
(adec ridicarea asupra sau nesupunerea), i n urma acesteea
' va veni Antihrist fiiul peirei, a cruia venire, zice, c va fi cu
semne i cu minuni mincinoase i amgitoare, dupre lucrarea
lui Satana. De vreme ce sftuindu-i pre ei s stea ntrii n
credin, i s ie predanisiriie care s'au nvat dela el, le po-
runcete a nu se mprti i a nu petrece mpreun fr rn-
duial i nelucrtori, ci s lepede pre unii ca aceia, fiindc snt.
iscoditori i amgitori, poruncind lor ns: de obte s lepede din
-adunarea lor pre acela, ce nu asculi cuvintele lui, i rugnd
lor pacea, sfrete trimiterea scriind de desupt cu nsi mna
sa, c este semn al adevratelor sale scrisori.
TLCUIRE LA CEA A DOUA CTRE TESALONICHENI.
CAP. I. -
1. Pavel i Siluan
1
) i Ti motei bisericei Tesalonichenilor,
ntru Dumnezeu Printele nostru i Domnul nostru Iisus
Christos.
i pre cea ntiu ctre Tesalonicheni trimitere cu acest n-
ceput o a nceput dumnezeescul Apost ol ; pentru aceasta tl-
cuirea ce o am fcut la aceste cuvinte,-vezi-o acoto, ca nu a
celeai s le zicem i aicea.
2. "Har vou i pace dela Dumnezeu Printele i dela
Domnul Iisus Christos.
Dumnezeu cnd d Darul su vre unui om, nici uri lucru nr-
tristtor nu urmeaz lui, ci toate acele protivnice ce ar urm
asupra aceluia; se topesc i el .rmne mai pre sus de toate;
peritru aceasta i fericitul Pavel cunoscnd ct de mare este
Darul lui Dumnezeu cel ca acesta; i care minunate isprvi face
n sufletele celor mprtii de" acest Dar, pentru aceasta aicea
l fOag Tesalonichenilor; cci dac Darul se afl fa la dnii,
cu adevrat nu vor simi nici o ispit; iar cnd au i pacea
lui Dumnezeu acetia n sufletul lor, mpreun cu dumnezeescul
Dar, negreit vor rmne pacinici i necltii ntru ispitele ce
le-ar urm. Iar pre lng aceasta Apostolul aduce aminte Te -
salonichenilor de dumnezeescul Dar, ca i ei aducndu-i aminte
^' C Siluan acesta este cel numit din Fapte,. Sila, dupre scurtarea nu-
melui, vezi pre cea dintiu ctre Tesal., Cap. I, stih. 1. nsemneaz, c
~* dupre Teodorit, zicerea: ntru Dmnezeu Printele nostru, se potrivete cu
ceea ce scrim noi n epistoliile noastre, adec: Gheorghie lui Constantin
s,se bucure ntru Domnul; ns i aicea nva Pavel pre puterea cea
de o potriv a Fiului cu a Tatlui; c zicnd: ntru Dumnezeu Printele,
urmeaz a zi ce: i.ntru Domnul Iisus Christos". i iari zicnd: dela
Dumnezeu Printele nostru, a adaos: i dela Domnul Iisus Christos,
cumc aceleai bunti se dau nou i dela Printele i dela Fiiul". ;
84. EPIST. A DOUA GTRE TESALONICHENI CAP. I, VERS. 23.
EPIST. A DOUA CTRE TESALONICHENI CAP. 1, VERS. 34. . 85
i cnd s'a fcut potopul acel vechiu i preste toat lumea,
dei munii cei nnali i dealurile s'au acoperit de ap, ns
nu cu atta lesnire i pohoi, cu care s'au acoperit esurile i
dealurile cele mai josite. Pentru aceasta i Pavel a zis: foarte
crete credina voastr, adec nu prost crete, pentru ca s a
rate cu zicerea aceasta pre covrirea nnlimei credinei Tesa-
lonichenilor.
i s nmul ete dragost ea unuia fiete-cruia dintre
ni -v, unuia fiete-cruia. --'
Vezi, frate, ct fierbinte dragoste trebue a avea hristianii,
pentruc ei se cuvine, nu pre un frate al lor a'l iubi, iar pre
altul nu, ci se cuvine avea a i ntocmai dragoste toi hris-
tianii ctre toi fraii lor, c aceasta nsemneaz cuvntul acesta ce
zice aicea Pavel a unuia fiete-cruia i zicerea ntru ni-v,
cci, cnd hristianii iubesc numai pre oare-cari frai ai lor i nu
pre toi, aceasta nu este dragoste adevrat i dupre Dumne-
zeu, ci mai ales este desbinare i desprire, cci dac tu, hris-
tiane, iubeti pentru Dumnezeu pre fraii ti, iubete~i pre toi,
i nu pre unii, cci i E'uninezeu, pentru carele tu i iubeti, nu
este al unora oameni numai Dumnezeu, ci este al tuturor oame-
nilor, iar dac tu numai pre unii i iubeti, iar pre alii nu
iubeti, s tii c dragostea ta aceasta este omenesc prieteug,
i nu iubire dumnezeiasc. Vezi ns, o cetitorule, c a fi hris-
tianii unii prin dragoste, foarte folosete ntru a suferi necazu-
rile; cci unirea aceasta din dragoste i face a se mngia ntru
necazuri unii cu alii i mai mici a le socoti.
4 . nct noi nine a ne lud ntru voi, n bisericile
lui Dumnezeu. -
In trimiterea cea ntiu ctre Tesalonicheni acestea a zis A-
postoluL-cum c atta tiu toi faptele cele bune ale voastre
i isprvile, nct nu mai este trebuin noi a spune ctre
dnii pentru voi ; cum dar acum zice, ca s ne ludm ntru
voi la toate bisericile hristianilor? Deslegarea nedumerirei a-
cesteea este artat din nsi zicerea, ce o a pus aicea A
postolul: cci nu a zis c nvm pre ceilali pentru voi) ci
ca s ne ludm. Deci de vom mulmi noi lui Dumnezeu, pen-
tru voi, ~i de ne vom luda ctre oameni, cu mult mai vrtos
voi ni-v se cuvine a face aceasta? Adec cu ct mai mult
. se cuvine voi -fraii mei r i a mulmi lui Dumnezeu, i a v
luda ntru necazurile ce ptimii, i a nu v ntrista pentru
dnsele, i a nu crti?
de acela, de ctre carele s'a mntuit, s se mnge cnd le
vor veni necazuri, i ca ncredinai fiind din cele trecute i
relele cele mai mari ce le-a ptimit, s nu se desndjduiasc
n cele urmtoare i mai mi ci
1
) .
3. Datori sntem a mulmi lui Dumnezeu totdeuna
pentru voi , frailor, precum este dupre cuviin.
Trei lucruri nva aicea pre Tesaloniaheni dumnezeescul A
postol : ntiu, cum c pentru buntile ce vom isprvi, nu se
cuvine cunoate har nou ni-ne, ci lui Dumnezeu, i dela"
Domnul , socotindu-le toate cele ale faptei bune, s rtu ne mn-
dri m; iar al doilea, c cele ce ptimiau Tesalonichenii, nu erau
vrednice de plns i de lacrimi, ci mai ales de mulmire c-
tre Dumnezeu, nct i ei se cuvine a se bucura de aceasta
i a mulmi lui Dumnezeu, i a nu se ntrista; i al treilea
nva cum c nu se cuvine nici un hristian a zavistui pre cei
ce sporesc ntru fapta bun, ci a se bucura i a mulmi lui
Dumnezeu pentru sporirea lor ntru virtute (fapta bun). Drept
aceea, cei ce se mhnesc i- din zavistie gresc ru pre fraii
lor, pentruc sporesc, acetia hulesc pre nsui Dumnezeu, ca-
rele druete frailor sporire
2
). Iar zicerea: precum este dupre
cuviin, o a zis, pentru ca s ne nvee s nu ne mndrim,
cci mulmim lui Dumnezeu pentru sporirea celorlali, ca cum
am fi fcut vre un mare lucru; cci mulmind lui Dumnezeu
pentru fapta bun a celorlali, facem aceea ce este de cuviin
i drept i datorie a noastr, pentru aceasta i datorie a nu-
mit pre niulmirea aceasta; iar cu zicerea: este de cuviin
ne nva s mulmim lui Dumnezeu; nu numai prin cuvinte,
ci i prin fapte, c aceasta este mulmirea cea cuviincioas
ctre Dumnezeu
3
) .
C foarte crete credina voastr.
Cnd vine potopul ispitelor pentru credin la noi~ris nu
ne afund, atuncea este semn adevrat,.cum c credina noas-
tr a crescut i s'a fcut mai nnalt i mai pre sus -de i spi te
i pentru aceasta nu se afund de dnsele, precum de pild
1
) Despre zicerea: har vou, vezi la cea ntia ctre Corinteni, cap. I,
stih 3.
2
) Pentru aceasta a zis neleptul Foti e: Dac trebue a mulmi pen-
tru isprvile cele de alii fcute, ce vor ptimi cei ce zavistUesc pre cei
ce le ispitesc" ? . .
3
) Iari Fotie. zice, c se cuvine din afar a nelege aicea ^aceasta
mult" adec: sntem datori totdeuna a mulmi mult lui Dumnezeu,
precum este de cuviin celui ce mari daruri d. -
86. EPIST. A DOUA CTRE TESALONICHENI CAP. I, VERS. 4 5. EPIST. A DOUA CTRE TESALONICHENI CAP. I, VERS. 57. 87
Pentru rbdarea voastr i pentru credina i neca-
zurile care le suferii.
Cu aceste cuvinte arat Pavel c Tesalonichenii muli ani
se ispitiau i se necjiau, fiindc rbdarea nu se cearc de este
ncredinat.-i adevrat n dou sau n trei zile, ci n vreme
ndelungat,, i. rbdare, este i aceasta, suf ej i cineva cu mul-
mire, .maHmainJe.
:
i de a dobndi fbc' ;fj|ciuipele .cele dela.
Dumnezeu'
1
), aicea 4h Pavel zice i mi 'mare rbdare a Te -
salonichenilor, cari au suferit goane i necazuri, cci ei , vieu-
ind mpreun cu vrmiLcredinei, cei nempcai, cari mai
ales erau Evreii cei de o seminie cu dnii,, dupre urmare tre-
buiau s aib i credin statornic, i mai ales c acestea le
ptimiau la nceputul propoveduirei i n vremea cnd erau s-
raci i scptai, i cu toate acestea stau rtcii n credina
lui-Christos. Pentru aceasta de Tesalonichenii acetia trebue a se
ruina unii hristiani, -sraci ai vremei acesteea, cari pentru pu-
in ajutor i aprare ce, priimesc dela oameni necredincioi i
eretici, i schimb ticloii credina i dreapta slvire a lor, i
se fac, vai ! necredincioi i eretici, i pentru o vremelnic^ n-
dulcire, priimesc ticloii o venic osndire*
5 . Spre dovada dreptei judecatei lui Dumnezeu, spre
a f . nvrednici voi mpriei lui Dumnezeu.
A mngiat dumnezeescul Pavel pre ntristaii Tesalonicheni,
cu cte a -zis mai sus, i mai ales cu ceea-ce a zis, c mul-
mim lui Dumnezeu i ne ludm pentru voi. Ins chiar i
mai -cu osebire acum i mnge, pentruc zice lor, cum c au
s e sloboad de cele necjicio^se, i cei ce i necjesc pre
ei, au s se pedepsiasc de Dumnezeu, care acestea tot omul
cel necjit dorete s le aud. nelegerea ns a cuvntului
l
) PentrU aceasta i dumnezeetii proroci mrturisesc, cum c dum-
nezeetile daruri i ceretile bunti se dau celor os rabd, oare-cum
ca o plat a rbdrei lor, c Isaia zice: Iar cei ce rabd pentru Dum-
nezeu vor schimb trie i se vor ntraripa ca nite vulturi, vor alerg
i nu vor osteni, vor umbl i nu vor flmnzi,, (Cap. XL, 31). i David
zice: Iar cei ce ateapt pre Domnul, aceia vor moteni pmntul"
-{Psalm XXXI X, 9). i Sirah pentru, aceasta zice ctre Dumnezeu; D
plat celor ce te ateapt pre tine" (Cap. XXXVII,, 16). Drept aceea, fraii
mei hristiani, dei Domnul ndat nu d nou cele ce le cerem, nici vie
slobozete din ispite, trebue s'l ateptm, i el va veni spre ajutorul
nostru mai curnd; aa ne adeveriaz Soomon zicnd: Ateapt pre
Domnul ca s ajute ie" (Pilde VIII, 12). i Avacum, zicnd: De va
lipsi (Domnul adec), ateapt'l pre el, c viind va veni, i nu va zbovi"
(Cap. II, 3).
Apostolului este acest-fel: Voi frailor, suferii necazurile pen-
tru ca s se arate dreapta judecata lui Dumnezeu, adec pen-
tru ea s v nvrednicii mpriei ceriurilor, fiindc Dumnezeu
cnd v va ncununa pre voi cei necjii, iar pre cei ce v
necjesc i va pedepsi, atuncea se va vedea dreapta judecata
Ini. i aceasta nc este o ni are mngere, a le spune lor Pa-
vel, c nu se vor ncunun numai rr dat de Dumnezeu, Ci i
-cu drepate; pentruc oare-$tini/-,lmprsa lui Dumnezetr>'<e~
0 rspltire a osteneleior a sudorilor lor"
1
).
Pentru care ptimii. - :
Drept aceea voi ptimii, zice, voi fraii mei; nu cci snt
mai puternici acei ce v necjesc dect voi, ci pentruc voi
din necazurile i ispitele' acestea ce ptimii, ctigai mpria
Ceriurilor, pentru aceasta de nevoe este a se face negutoria
aceasta de ctre voi, cu ostenele i cu necazuri, iar nu cu 0-
dihn i fr osteneal, fiindc prin multe necazuri trebue s
intrm noi ntru mpria ceriurilor (Fapt. XI V, 22), precum
aiurea nsui acestai Apostol a zis. . '
6. De vreme ce cu dreptate este la Dumnezeu, necaz
a rsplti celor ce v necjesc pre voi .
7. i vou celor necjii odi hn. ""*"
Acest de vreme , aicea, nu este stnjinitor, adec nu n-
semneaz stnjinire i ndoeal, ci mai mult este adeveritor,
adec nsemneaz adeverire, in loc de fiindc cp dreptate
este lui Dumnezeu, pentruc, -dac la oameni este cu dreptate
a pedepsi ei pre cei ri i a ncununa pre cei buni, cu mult
mai vrtos aceasta este cu dreptate prea dreptului Dumnezeu
a o face? Obinuim ns i noi a zice, vorpvind unii cu alii,
c dac Dumnezeu urte pre cei ri, i pronoisete lucrurile,
- negreit va izbndi asupra celor ri, fiindc cei ce aud au s
- urmeze, i negreit vor zice mpreun i Cuvintele acestea,.a-
dec cum c, de vreme ce Dumnezeu urte pre cei ri i
-ecrmuete lucrurile cu provedenia sa, apoi i va pedepsi pre
cei ri negreit, aa~zice i Pavel aicea, dup obtescul obiceiu
aceasta: De este cu dreptate a rsplti cu necaz celor ce ne-
cjesc, i celor necjii odi hn, c de urmare este a zice cine-
va apoi : dar de vreme ce i aceasta este cu dreptate, apoi
Dumnezeu va d necaz celor ri i odihn celor mbuntii
1
).
T Despre aceasta vezi la suptnsemnarea zicerei: Deci mi se pstreaz
mie cununa dreptei" (II Timot. IV, 8) , unde mai pre larg zicem.
2
) i Teodorit nc ntr'o unire zice, cum c zicerea: de vreme ce"
88. EPIST. A DOUA CTRE TESALONICHENI CAP. I, VERS. 18. EPIST. A DOUA CTRE TESALONICHENI CAP. I, VERS. 89. 89
.
x
) Se ndrepteaz ns alctuirea i nelegerea pricinei zicerei i aa,
precum se afl; ca zicerea n Jocul vpei", se unete cu zicerea, Dom-
nul Iisus adec dnd izbnd, fiindc n foc de vpae va d Domnul
izbnd, celor ce nu cunosc pre Dumnezeu.
2
) Unii, zice i Mar. Vasilie tlcuind aceasta, psalmiceasca .zicerea a
ceea: Glasul Domnului celui ce tae.para focului". (Psalm XL, 28). Aa
zice: Socotesc ns c focul cel gtit spre munca diavolului i anghe-
lildrTui, se tae prin glasul Domnului, ca, fiindc dou puteri snt n
foc, una arztoare i "una lumintoare, lucrarea cea iute i arztoare a
focului rmne celor vrednici de ardere, iar cea lumintoare lui i
strlucitoare a lui se va sorti strlucire! celor ce se veselesc. Deci gla-
sul Domnului "cela ce tae t mparte para focului, ca o nelumintoare
este focul muncei, iar ne arztoare va rmne lumina odihnei. nsem-
neaz ns, cum c-cei fericii au s dobndiasc nu numai pre lumina
aceasta zidit, precum zice aicea Mar. Vasilie, ci i.pre lumina cea ne
zidit a dumnezeirei, care chiar i va face pre ei fericii.
propoveduirea Evangheliei lui. i cu acest cuvnt ncredineaz
Apostolul pre Tesalonicheni, cum c negrit se vor osndi ne
cinstitorii de Dumnezeu, de ctre Domnul. Cu cellalt cuvnt
ns, ce l'a zis mai sus, cum c Dumnezeu va d necaz i
munci necredincioilor, celor ce. necjesc pre Tesalonicheni, cu
aceasta, zic, iari pre acetia i mnge, c pentru dragostea
i. cinstea i slava lor, Dumnezeu va munci pre aceia ce i ne-
cjesc. Vezi ns, iubitule, c dac osndete Dumnezeu pre
aceia, cari prost. nu .ascult Evanghelia iui, cu mult mai-vr-
t os' va osndi pre aceia ce, nu mimai nu ascult Evanghelia,
ci i pre alii. Ji opresc s nu o asculte, precum erau aceia cari
necjiau pre Tesalonicheni; iar zicerea: n focul vpei , sau
se cuvine a o uni cu cea urmtoare, i a se face plecat ea cea
ghenetiv dativ, aa: celui ce d izbndire, adec n foc,
celui ce osndete pre cei necredincioi i nesupui; sau se
cuvine a se uni cu cea mai nainte zis, adec: Intru desco-
perirea Domnului Iisus, care se va face n focul vpei
1
) , pre-
cum i David o mrturisete aceasta, zicnd: foc naintea lui
va merge, i arde mprejur pre vrmaii lui (Psalm XCVI , 3) .
i Daniil zice: Ru de foc trecea naintea lui (Cap. VII, 10).
Vezi ns, o cetitorule, cum a zis Pavel : n foc, nu luminnd,
ci arznd numai; fiindc focul pre cei pctoi are numai s-i
ard, nu ns i s-i lumineze; iar drepilor, cu totul dinpro-
tiv, adec i va lumin; numai, iar nu i va i arde ) .
9 . Cari vor lu osnd peirea venic.
Unde este acum ereticul Orighen i urmtorii acestuia, cari
bsnesc cum c munca are Sfrit; aud acum pre Pavel c
Ins, precum necazurile snt vremelnice, care le ptimesc hris-
tianii del a. cei necredincioi, dar nu snt vremelniceti i ne-
cazurile i pedepsele, cele ce au s i necredincioii dela Dum-
nezeu, nu, ci acelea vor fi venice i nesfrite, asemenea i
odihnele, ce au s dobndiasc hristianii dela Dumnezeu, nu
snt vremelnice, precum snt vremelnice i necazurile, ce le
ptimesc acum; ci acelea vor fi venice i nesfrite.
mpreun cu noi ntru descoperire a Domnului Iisus
dela cer, mpreun cu anghelii puterei sale.
Iat i alt mngere aduce aicea Apostolul Tesalonicheni-
lor, adec cum c el vor fi mpreun prtai dupre cununi, m-
preun cu nsui Pavel cel ce a isprvit attea multe minunate
lucruri. Descoperirea ns a Domnului pre a doua venirea lui
o zice, mngind i cu aceast zicere pre Tesalonicheni, acum
zice, ascuns este Christos, ns nu v ntristai de aceasta, c
negreit se va descoperi i e va art cu stpnire, ca Dum-
nezeu i stpn, cci va veni din cer, care este neam al lui
Dumnezeu, dupre Isaia, ce zi ce: Cerul esfe mie scaun, i p-
mntul aternut picioarelor inele (Cap. LXVI , 1). i va veni
ntovrit de angheli nfricoai, fiindc . acetia snt angheli
ai puterei, adec puternici; drept aceea, pentruce, voi hristi-
anii, s obosii de ntristare, de vreme ce avem un stpn mare
i nfricoat ca acesta, cruia slujitori snt angheli ai puteref?
Deci mngiai-v, fraii mei, pentruc negreit vor lu izbn-
dire i pedeaps dela Dumnezeu cei ce acum v necjesc i v
fac ru, i nu vor scp de aceasta.
8. In vpaea focului dnd izbnd celor ce nU cunosc
pre Dumnezeu i nu ascult Evanghelia Domnului Iisus.
Mai sus adec a zis Tesalonichenilor Apostolul,, c Dumne-
zeu va izbndi acelora cari v necjesc i v fac ru. Acum
ns de obte, i cuprinztor zice, c Dumnezeu va izbndi tu-
turor acelora, cari nu cunosc i nu cred pre adevratul Dum-
nezeu, formluete ns i pune o pricin prea nelepete, cum
c cu adevrat se va face izbnd de Dumnezeu asupra tutu-
ror necredincioilor i necinstitorilor de Dumnezeu, cci i de
nu va izbndi Dumnezeu, zice, necredincioilor vrmailor si
pentru noi , adec pentruc ne necjesc i ne fac ru, ns pen-
tru sinei negreit le va izbndi, adec pentruc nu ascult
este adeveritoare, i nu de stnjinire i de ndoial, c i noL-zice,cr-
binuim ntrindu-ne, zice: de este aceea adevrat, precum i este
. adevrat".
90. EPIST. A DOUA CTRE TESALONICHENI CAP. I. VERS. 910.
EPIST. A DOUA CTRE TESALONICHENI CAP. I, VERS. 1011. 91
Adec Domnul, zice,_va veni ca s se minuneze ntru toi
cei ce au crezut, adec prirr toi hristianii cari au crezut n-
tr'nsul, fiindc propunerea: ntru se nelege aicea n l oc de:
pri n , cci cnd va nvrednici Christos pre hristianii, pre cei
jalnici n viaa aceasta i gonii de ctre toate necredincioa-
sele neamuri, cnd i va nvrednici, zic, de atta strlucire si
slav a sa, atunci se va art slvit i puterea:lui.jpe -val.'cu-
noate mare. i . dupre alt chip. nc se nelege aceasta: cei
;
cnd se vor nfi cu slav n ziua judecatei hristianii aceia,
cari au ptimit attea rele pentru cas se lepede de credina
lor i nu s'au lepdat, atuncea se va arta Domnul minunat
i slvit ntru dnii, precum este scris: Minunat este Dum-
nezeu ntru sfinii si (Tlm. LXVI I , 38) . i iari: Sfinilor
celor din pmntul lui minunate a fcut Domnul (Psalm. XV, 2) .
; ( Cum c s'a crezut mrturia noastr pentru voi ) n
ziua aceea.
Se va minun, ,zice, Dumnezeu, n ziua judecatei, pentruc
propoveduirea noastr a Apostolilor s'a crezut de ctre voi,
(c aceasta o. numete mrturie), adec pentruc voi hristianii
ai crezut n propoveduirea noastr, i dupre urmare pentru
cjv' ai fcut pre sine-v vrednici de a moteni buntiie a
celea, ce atuncea au s se de hristianilor celor credincioi i
drepi. Pline a zis ns n ziua aceea
1
) , fiindc atuncea cu a-
devrat' au s se vad cari snt adevraii hristiani, fiindc a
cum muli se frnicesc a fi credincioi i zic c snt hristi-
ani, ci atuncea se vor art ci au fost Cu adevrat i cu lu-
; crul hristiani, i au pzit adec-nu numai credina, ci i po-
runcile Domnului, pentru aceasta i neleptul Sirah zi ce: Mai
nainte de sfrit s nu fericii pre nimni (Sir. XI , 28) .
.-. j i . L a care i ne rugm totdeuna pentru voi , ca sa
v nvredniciasc pre voi chemrei Dumnezeului nostru.
Cum? Nu erau chemai Tesalonicenii de Dumnezeu? i pen-
truce zce Pavel aicea s-i nvredniciasc chemrei sale ? Cu
adevrat chemai erau, i nu zice aicea Apostolul pentru che-
marea aceea dintiu a dumnezeescului Dar, cci dupre aceea
muli snt chemai, precum a zis Domnul : C muli snt che-
mai, i puini alei ( Ma t . XX, 16), i cela ce purt hainele
cele. ntinate nc s' a"chemat i el la nunt, ci dar s' a trimis
x
) Intru un glas cu sfinitul Teofilact i fericitul Teodorit pre zicerea:
n ziua aceea", o d la zicerea cea de mai sus, adec la zicerea: a se
slvi ntru toi cei ce au crezut n ziua aceea, i nu la zicerea: C
s'a adeverit mrturia voastr pentru voi ",
numete aicea pre munca venic, adec nesfrit, urmnd
cuvntului Domnului, carele l va zice cjre cei pctoi: Du-
cei-v dela mine, blestemailor, n focul cei venic (Mat. XXV,
4) . i dar cum de ctre voi origheniii munca ceea ce este
venic,, se socotete vremelnic?
De l a faa: Domnul ui i, del a sl ava tri ei l i ^
Cu cuvintele acestea, rat .Apostolul degnirea cu care are ..
s osndiasc Domnul pre 'neciristitofii de Du'mneiieu, adec
pre pgni, fiindc, zice, ndestul este numai as e arta Dom-
nul, i ndat toi necredincioii se vor osndi n munc, i
cci singur faa Domnului i artarea lui, celor hinecinstitori
de Dumnezeu i drepilor, le va fi lumin fericire, iar p-
gnilor i pctoilor le va fi ntunerec i mujic, fiinqc Dom-
nul nu va veni prost ca un om gol, ci va veni cupslav mare
i cu putere, ca Dumnezeu, i nici slava lui - va fi fr de pu-
tere, Tiici puterea lui va'"~n fr de slav. Precum, am zice c
Christos va veni ca un mprat puternic i- Dumnezeu slvit,
precum nsui singur mai nainte a zis: Atuncea vor vedea
pre Fiiul omului, venind pre nourii ceriului, cu putere i cu
slav mult (Mat. XXI V, 30) .
i o . Cnd-va veni s se slviasc ntru fiii si.
Domnul, zice, va veni sase slviasC intru-sfittii-si i drep-
ii hristiani; fiindc slav a lui Christos Va fi, a vedea necre-
dincioii i nesupuii cei de acum', slvindu-se n ziua judecatei
pre hristianii aceia, cari acum se bat i se necinstesc de dnii,
pentruc slava ce o va d atuncea Christos hristianilor si, va
fi i slav a sa, n ct cu slava aceea cu. care va slvi Chri-
stos atuncea pre hristianii si, n nsui aceea se va slvi i
nsui, cci precum hristianii snt bogie favuie a lui Chri-
stos, pentru care i norod ales al su se numesc, precum zice
acestai Pavel : Carele s' a dat pre sinei pentru noi.... ca s
ne curiasc luii norod ales (Tit II, 14);precum, zice, hris-
tianii snt bogie i avuie a lui Christos, aa va fi i slav
a nsui lui Christos, a dobndi hristianii buntile lui cele ce
vor S fie
1
).
1
,
i a se mnun ntru toi cei ce au "Crezut.
l
) Sau, dupre Icumenie, atuncea se va slvi Domnul ntru sfini, pen-
. truca sfinii l vor slvi vzndu-1 ntru printeasc slav, ca Dumnezeu
i judector al tuturor eznd, sau se va slvi Domnul ntru sfinii si,
' pentruc sfinii vor face pre angheli s slviasc pre Dumnezeu, vznd
ei de cte daruri i de ct slav a nvrednicit pre oamenii cei pmn-
, teti l de lut.
92. EPIST. A DOUA CTRE TESALONICHENI CAP. I, VERS. 11 12.
1
) Chemarea aceasta ns, aiurea o a numit Pavel chemare sfnt"
zicnd: Aceluia ce ne-a' mntuit pre noi i ne-a chemat cu chemare
sfnt" ( I I Timot. cap. I, 9). Iar care este chemarea cea sfnt vezi la
suptnsemnarea zicerei acesteea: Nu ndeert s priimii voi Darul lui
Dumnezeu""( I I Cor. VI, 1). nct din. aceste cuvinte se nehee, cumc
dou snt chemrile, cea mai ntiu i cea prin fapte adeverit: i cea
ntiu este toat a dumnezeescului Dar, iar ceealalt este i a proale-
gerei i a vii tutei noastre.
2
) Cumc bunvoin se. zice Voea lui Dumnezeu cea ntia povu-
itoare (adec a se mntui tot omul), vezi la suptnsemnarea zicerei: Spre
a cerc voi ce este voea lui Dumnezeu cea bun i bine plnuit i de-
svrit" (Rom. XII, 2).
EPIST. A DOUA CTRE TESALONICHENI CAP. II, VERS. 1. 93
n ntunerecul cel mai dinafar (Mat. XXI I , 11), ijderea i
fecioarele cele cinci nebune s'au chemat de Dumnezeu, dar
nu au intrat n cmara cea de nunt (Mat. XXV, 12). Deci
chemare numete aicea Pavel pre cea adeverit prin faptele
cele bune care este chiar i cu adevrat chemare
1
) , precum i
credin chiar i adevrat este, cea adeverit prin faptele cele
bune, fiindc dupre facov fratele Domnului: Credina fr de
fapte este moart (lacov II, 20) .
i s plinise toat bunvoina buntei.
Aceasta, zice, numesc eu chemare a lui Dumnezeu, a se plini
la voi, hristianilor, toat bunvoin a lui Dumnezeu, adec
toat plcerea i voea lui. cea mai ntiu i cu deadinsul
2
), i
ca s facei voi tot binele, i ca s fii acest fel de deplinii,
precum v voete Dumnezeu ca s fii, fr a lipsi vre o vir-
tute dela voi. Cu aceste cuvinte ns smerete Apostolul cu-
getarea Tesalonichenilor, pentruc s nu se mndriasc ntru
multele laude ce le-au fcut; c arat cu aceasta Pavel c nu
snt ei nc desvrii. .
i lucrul credinei ntru putere. ....
Rbdarea goanelor, zice, o va d vou Dumnezeu, frailor,
deplin. Cum? i cu ce chip? Intru putere, adec mputerni-
cindu-v i ntrindu-v n credin, fiindc rbdarea este. lucrul
i isprav a credinei, n ct, cel ce nu are rbdare, .acela a-
rat c nu are lucrul i isprava credinei.
1 2 . Ca s se slviasc numele.Domnului nostru Iisus
Christos ntru voi i voi ntru dnsul. .. .
De se vor face, zice, ntru voi, frailor, cte le-am zis mai
sus, se va slavi ntru voi n viaa aceasta numele Domnului,
cci cnd v vor vedea oamenii pre voi c suferii toate ispi-
tele i necazurile, pentru dragostea Stpnului Christos, negre-
it aceast rbdare a voastr va fi slav numelui lui Christos,
fiindc oamenii se ndeamn a zi ce, c Christos este att de
bun, n ct hristianii robi i lui ptimesc i mor pentru numele
lui, i att de puternic, n ct pre hristianii cei ce cred n-
tr'nsul, i mputernicete spre a suferi attea necazuri, cu bu-
curie i cu mrime de suflet, ci i voi, zi ce, hristianilor, v
ve i slvi asemenea ntru numele lui Christos, fiindc v'ai a
flat att. de credincioi, n ct t oat e relele a le suferi pentru
numel e Stpnului nostru Chri st os, cci slava robului este a
se afla credincios stpnului su. i dupre alt chip adec se
nelege aceasta: necazul cel mare pentru Christos este slav,
pentruc mai strlucii f ace pre hristianii cari se necjesc pen-
tru dnsul; i cu ct ei totdeuna se dau pre sinei la ispite
i la mori, atta se arat a fi mai pre sus de ispite i de
mori. .
Dupre Darul Dumnezeului nostru i al Domnului Iisus
Christos.
Si aceasta, zice, a se slvi Dumnezeu ntru voi si noi i ntru
DujDnezeUj_si aceasta este isprav i Dar al lui Dumnezeu, i
nu isprav a noastr i virtute, fiindc Dumnezeu se slvete
ntru noi, pentruc noi mai ntiu de t oat e pre Dumnezeu ci ns-
tim, ca pre cel mai dulce i mai pre sus de t oat e, i noi iari
ne slvim ntru Dumnezeu, pentruc l um putere del a dnsul
s rbdm t oat e ispitele cu mulmire.
, CAP. II.
I . i v rugm pre voi, frailor, pentru veni rea-Dom-
nului nostru Iisus Christos, i pentru adunarea noastr
la dnsul, spre: a nu v clti degrab voi din minte.
Cnd se va f ace venirea Domnului, adec i nvierea cea
din mori, rm/o arat aceasta Pavel ; iar cum c nu este acum
venirea lui Christos i nvierea, aceasta o nva ai cea; fiindc
precum am zis h pricina trirniterei acesteea, erau oare cari
amgitori i neltori n Tesalonic, cari ziceau cum c acum
este vremea sfritului a toat lumea, i a venirei Domnului;
i nu este puin mngere a spune Pavel ai cea, cum c se
vor aduna mpreun la Christos toi drepii hristiani," i cum
c__totdeuna vor fi mpreun cu Christos, precum a zis n tri-
miterea cea ntia ctre Tesalonicheni (Cap. I V, 17). i Dom-
nul nc a zis: Ori unde va fi strvul, acolo se vor adun
94. EPIST. A DOUA CTRE TESALONICHEN( CAP. II, VERS. 1 3.
EPIST. A DOUA CTRE TESALONICHENt CAP. II, VERS. 34. 95"
vulturii (Mat. XXI V, 28) . i iari: i va trimite pre anghelii
si i vor aduna pre cei alei ai si dintru patruvnturile, dela
marginile ceriurilor pn la marginile l or (Mat. XXI V, 31) . Fi -
indc ndat ce se vor scul drepii hristiani, au s se rpiasc
de nouri i s se adune lng Christos i aa s rme tot-
deuna mpreun cu el, c aceasta nsemneaz zicerea: i a
dunarea noastr i' dnsul >>. DecT' cfe v rugnjt, o- fraijor 1p-
salonicheni? S iU' V cltj'"Fxuci de cum s v -abatei din
minte, adec din dreapta cugetare i din socoteala ce avei -
pn acum. ,
2 . Ni ci s v turburai, nici prin Duhal. . .
Adec., v rugm frailor, s nu v turbura fi prjin oare care
prorocire ; pentruc amgitorii aceia, frnicipda-se e snt pro-
roci, - amgiau pre hristiani, zicnd, c acum este -vrernea veni-
fei lui Christos. I
Ni ci prin cuvnt. ' ; . ' . !
Adec s nu v turburai, frailor, 'prin o nvtur, ce
se face prin viul glas.
Ni ci prin scrisoare, ca prin noi. ,/. '
Nici s v turburai, zice, de vor plsmui oare care scrisori
i trimiteri i ar vesti, ca cum s'ar fi trimis de ctre mine
Pavel ; c snt amgitori unii ca aceia i mincinoi, i vor s
. ntriasc cuvintele lor cu minciuna.
Ca cum c a sosit ziua Domnului.
..... Nu v turburai, zice, frailor, ca cum ar ^ sosit ziua Dom-
nului, adec venirea lui Christos.
3. S riu v amgiasc cineva pre voi dupre nici un
chi p.
Niminea, zice, s nu v amgiasc, c acum ar fi vremea
venirei lui Christos, mcar c i ca proroc de s'ar socoti u
nul "ca acela, mcar i ca nvtoi
J
, mcar i de ar zice c eu
am scris una ca aceasta.
Cci de nu va' veni mai ntiu apostasia, i de nu se
va descoperi mai nti omul pcatului, ijiul perzrei.
Nu se va face, zice, ynirea Domnului, de nu va veni mai
nti apostasia, adec antihrist; apostasie ps pre_acesta 1-a
numit, pentruc nsui este chiar apostasie fiindc are s a-
postisiasc, adec s deprteze dela Christds pe atia muli,
n ct de ar fi cu putin s deprteze nc. i pre nii cei
alei; asemenea nc i om al pcatului pre antihrist l'a numit
pentruc nu numai el are s fac tot pcaiul, ci i pre ceilali
1
are s-i arunce n pcat ; ai j derea nc i fiu al . perzrei pe
anti hri st l numet e, pent ruc nsui are s pear i pre mul i
i va per de. Dar ci ne est e acest a? Satana oar e? Ba; ci est e "un
o m
1
) , carel e va fi mbrcat nsui cu t oat l ucrarea lui.
4 . Protivnicul, i carele se va nnl mai pre sus de tot
ce Se-ziCe,Dumnezeu sau cinstire.
. Ant i hri st , zi ce, va aduce pre oameni la pol i ei ^ i i dpl o-s u
v
jir'$ ee va per de pr e toi z e i l i ci nsti ri l e zei l or, adec pr e i dol i "'
i numai pre sinei are s se pr opovedul asc dumnezeu^) .
In ct el s ead n biserica lui Dumnezeu ca Dum-
nezeu. ....
Nu numai anti hri st, zi ce, are s ead n osebi t a bi seri c a
lui Dumnez eu, ceea ce est e n Ierusal i m, ci de obt e n fiete-
care bi seri c "i l oca al lui Dumnez eu are s e ad
3
) .
x
) i Severian zice nc despre antihrist: Dupre urmarea Mntuito-
rului vine satana ntru om ntreg". i Teodorit aa zice: Omul pca-
tului ns l'a numit pre el, fiindc om va fi cu firea, primind ntru sine
toat lucrarea diavolului". i mai j os zice: C vai'urmri vrmaul
oamenilor firea omeneasc diavolul adec pre nomenirea Mntuitorului
nostru i Dumnezeu, i precum Mntuitorul lund firea omeneasc a lucrat
mntuirea noastr, aa acela alegnd pre un om putincios a priimi pre
toat lucrarea lui, prin acela se va ispiti s amgiasc pre toi oamenii,
Christos i Dumnezeu pre sinei numinduse--i vdjnd minciuna celor
ce se* numesc dumnezei, pre care el n vremile trecute o.ntri",
2
) nsui aceasta o a zis i Teodorit tlcuind zicerea aceasta.
") i Teodori Lzi ce: Loca al lui Dumnezeu ns pre. biserici le-a nu-
Hnit, ntru, pare ya rpi pre ntia edere, ispitridu-se a-se arta'pre si-
nei Dumnezeu. Acestea i dumnezeescul Daniil mai nainte le-a spus:
i asupra dumnezeilor prinilor si nu va pricepe; i Dumnezeul Ma-
ozim (ntru altele -se numete^ Mazoim sau Mazurim) asupra acestuia
pre sinei se va slvi" (Daniil XI, 39), n loc de: Dumnezeu tare pre
. sinei. se va numi". nsemneaz ns, o eetitorule, la cuvintele acestea
...ale Apostolului,.dou oare-carele: a) C dumnezeescul Apostol zicnd
aicea mai cu deosebire despre cel ce se numete antihrist, c .de nu se
va descoperi omul pcatului, fiiul perzrei" arat prin acesta, pre anti-
hrist, c este un atom de om,_ i un om particularnic, precum i tlcu-
torii Apostolului zic, i nu un neam ntreg de oameni, i o mprie,
. adec nici atome multe de oameni. In zadar taac dar, i ndeert, cei
ce zic, cum c antihrist cel mult vestit, este neamul cutarele i mp-
ria, adec ar fi multe atome i muli Oameni; acetia ns adugnd
cum c antihrist cel mult vestit a fost i este nu numai un neam i o
mprie, ci dou i multe neamuri i mprii; cutare i cutare i ni-
minea altul; acetia nc n zdar zic i n deert vorbesc. Cum ns
antihrist cel ce se propoveduete aicea de Marele Pavel artat unul vor
fi doi? Sau cum unul vor fi muli i mai ales foarte muli? Aceasta este
o prea artat i mprotiv zicere, nentrit, i nsi de sine rsturnat,
96. EPI ST. A. DOUA CRE TESALONI CHENI CAP. . I I , VERS. 46.
EPIST. A DOUA CTRE TESALONICHENI CAP. I, VERS. 1.
Tom, UI. 7.
Ceea ce oprete este care ine i mpedec; care dar este
ceea ce ine i oprete pre venirea lui antihrist? Alii, zic, din
cre este Severian, cum c este drui Sf. Duh, acesta este care
ine i oprete pre antihrist ca s nu vie nc. Iar-cnd acesta
se va mpuina mult i se va ridica din mijloc, atuncea va veni
i antihrist. Iar alii zic. c este mpria Romanilor, cu care
se conglsuete i Mar. Ioan Hrisostom: Fiindc de nu sc va
strica mpria Romanilor, nu afl vreme i slobozenie anti-
hrist a face cele ce voete,. Pentru aceasta Pavel umbros gr-"
ete despre aceasta i nu zice artat cum c dup mpria
Romanilor are s vie antihrist, cci nu voia a lu asupra sa
vrmaii zadarnice i primejdii nefolositoare; cci de ar fi zis
Pavel artat, cum c puin n urm va s se oboare mpria
Romanilor, ndat mpratul Romei l.'ar fi perdut pre el, ca pre
un om pricinuitor de stricciune, i mpreun cu dnsul, ar fi
perdut i pre hristianii cei ce erau n Roma, c s'ar fi bucu-
rnd pentru stricarea i perderea mpriei Romanilor i pen-
tru aceasta mai nainte a spus pentru dnsa aceste propoveduiri
rele. Iar cum c Pavel nu numete oprire pre Darul Sf. Duh,
artat este: mai nti, c de ar fi fost acesta, nu se cuveni
a o spune aceasta Apostolul nedescoperit i ntunecat, ci lu-
minat" i artat; iar al doilea, cum c cnd vor lipsi darurile
Sf. Duh, atuncea are s se arate antihrist, -trebuia i acum a
se arta; de vreme ce darurile Sf. Duh din vechi au lipsit.
Vezi ns, o cetitorule, c mu a zis Pavel c ngrab se va a
rta, ci c are s se arate n vremea lui; i cu cuvntul acesta
a lsat vremea neartat, ntru care va veni antihrist
1
). -
*) De acesta i Fotie a zi s: Intru a sa vreme", adec cnd se va
ert vremea cea hotrt lui de Dumnezeu va veni, iar de nu s'ar inea
i acum ar veni, c aa rgnete asupra credincioilor i rutatea lor vi-
cleanul o dorete, ci s ine i s oprete". Iar Teodorit aa tlcuete
.zicerea aceasta zicnd: Unii pre mpria Roman o au neles c i
oprete, iar alii pre Darul Sf. Duh; c zic ei, Darul Sf. Duh oprindu'l
acela nu vine, dar nu va fi cu putin Darul Sf. Duh desvrit a lipsi,
cci.cum ar fi cu putin lipsindu-ne de duhovnicescul ajutorul Duhului
a birui meteugirile aceluia. Dr nici mpria roman o va moteni
alt mprie c prin hi ar aa patra dumnezeescul Daniil pre mpria
roman o a nsemnat, i ntru aceasta a rsrit cornul cel mic, pe care l
nchipucte rzboi mpreun cu sfinii i nsui acesta este despre carele
a zis cele mai nainte zise dumnezeescul Apostol.-Nici una alta dect a
ceasta mi se pare c a zis dumnezeescul Apostol, ci cea de alii zis so-
cotesc a fi adevrat, c adec a cercat Dumnezeul a toate, ca n vremea
sfritului a toat lumea s'l lase pre el. Deci hotrrea lui Dumnezeu
acum pre el l ine a nu se arat. i socotesc, zice acesta Teodorit, c
Artndu-se pre sinei c este Dumnezeu.
Nu a zis c antihrist are s zic numai c este Dumnezeu,
ci c are s se siliasc ca s dovediasc cum c este-Dum-
nezeu, fiindc va arta lucruri i semne mari, cu scopos d e .
a amgi pre toi oamenii Cum c este Dumnezeu.
5 . Nu v aducei aminte, c nc aflndu-m la voi ,
aceastea le spuneam vou?
Di n aciSte cuvi nt e se arat, cum c fericitul Pavel, multe
i 'mari, n predanisit ucenicilor si hristiani nescris, prin sin-
gur viul glas; asemenea ns din aceste cuvinte se face artat,
cum c este de nevoe a zice cineva hristianilor adesea-ori a
ceste cuvinte, care alt dat l e zicea, i a-i adp. adesea-ori -
cu nsei acele nvturi; pentruc Tesalonichenii acetia, cari
au fost auzit cuvintele acestea dela Apostolul Pavel, c nc Ls e
afla faa n Tesalonic, au avut trebuin i acum a le auzi a
cestea dela nsui el, prin scrisoarea aceasta, i dupre urmare
i acum au avut trebuin din acestea a lu ntrire n inima
lor. Nu v zic, frailor, zice, vre un lucru denat i nou, nu;
ci nsui acele ce v ziceam vou i alta dat. Ruintor face
ns cuvntul Apostolul cu chipul ntrebrei zicnd: Nu v a
ducei aminte cum vi le spuneam vou? Att de ngrabje-ai-
uitat? "
6. i acum ceea ce oprete o tii, ca s se descopere
el n vremea sa. -
care este cu neputin a se nvoi i mpreun a se adeveri, nu numai de
obte la toate fpturile cele ce se afl pretutindenea, ci i la oameni i
la nsui Ziditorul tuturor, a cruia putere se prdpoveduete nemrgi-
nit, precum toi metafizicii i toi teologhii cu o gur mpreun mr-
turisesc: c nici nsui Dumnezeu poate pre una a o ""faee-doua sau
multe, b) Aicea dumnezeescul Apostol zice, c antihrist are sse arate
pre sinei Dumnezeu; i sfiniii tlcuitori zic, _ cum c are s e n'u-
miasc pre sinei Dumnezeu, iar cei de mai sus, zicnd cumc cutarele
neam, i cutare mprie este mult vestitul antihrist, vederaT' vorovesc
ndeert i minesc, c nu nsui neamurile acestea se arat pre sinei
c snt dumnezei, ci precum se vede, unii ca acetia rpindu-se "mai
pre sus de cele trei ceriuri, au vzut i au auzit i li s'au descoperit
priviri i auzuri mai tainice i mai nnalte dect Apostolul Pavel, c
pentru aceasta nu vor s vad i s aud cuvintele lui acestea, cu care
haracterisete pre cine va fi cel ce cu deosebire se va numi antihrist.
Am zi s ns cel ce cu deosebire se va numi antihrist, pentruc toi
_
cei
ce se pun mprotiva Evangheliei lui Christos, mai de obte antihrist se
zi c: C i acum, zice, muli antihriti s'au fcut" (I Ioan II, 18), t
nainte mergtori sau nchipuitori ai lui Antihrist, nu ns chiar nc
acel mai cu osebire antihrist.
98. EPI ST. A DOUA CTRE TESALON CHEN CAP. I I , VERS. ? .
are- i alt nelegere zicerea aceasta; c de vreme ce a tiut Apostolul
c a zis Domnul: C mai nainte se va propovedui Evanghelia la toate
neamurile i atuncea va fi sfritul", iar vznd c nc stpni reli-
gia idolilor, pentru aceasta urmnd nvturei Domnului a zis, c mai
nainte se va perde puterea idoloslujirei, i va strluci pretutindenea.
mntuitoarea propoveduire, i atuncea v veni antihrist protivnicul a
devrului.
l
) Iar TeodOrit zice, tlcuind zicerea aceasta : Oare-cari. au zis c Ne-
ron s'a numit tain a nelegiuirei, i c s'a fcut lucrtor al pagntei,
eu ns socotesc c pre eresurile cele ce s'au vit le nsemneaz Apost.
c prin acelea diavolul pre muli i-au apostatisit (adec i-a deprtat dela
adevr) i proformluete pre peirea amgirei; iar tain a nelegiuirei pre
acetia i-a numit, ca pre unii ce aveau ascuns pre cursa neligiurei, c
. aceasta vederat va deprta pre oameni dela Dumnezeu; pentru aceasta i
pre venirea lui o a numit descoperire Apostolul; c ceea ce pururea o
fcea pre ascuns acea vederat i artat o va propovedui.
EPI ST. A DOUA CTRE TESALONI CHENI CAP . I I , VERS. 7 8. 99
C taina f rdel egei i at se l ucreaz.
Pre Neron l numete Apostolul tain a frdelegei, fiindc
acesta, er chip al lui antihrist, cci era necurat, i spurcat, i
cut s se zic c este Dumnezeu; i, precum l numete Pa-
Jvel pre el, tain; fiindc Neron, zice, nu artat i cu obrzni-
cie se mpotrivia tuturor' zeilor, precum antihrist, se yJro' po-
triv. Iar nelegerea a tot cuvntului Apostolului esteJiceSWel:
mai nainte de a veni vremea U -arthr^t s
,:
a artat altul, ca-
rele nu este mult mai josit ntru rutate dect antihrist. i
dar ce mirare este dac i acum se afl fa antihrist, umbrit
ns i nedescoperit. Au zis Pavel despre Neron, fr a arta
numele lui, nu pentru fric i temere, ci pentru ca s ne arate
i nou,, s nu lum asupr-ne vrjmii i primejdii fr de
folos, cnd nu este vre o trebuin de ne v o e
1
) ^
Numa i cel ce oprete acum, pn v a lipsi din mi j l oc,
i atuncea se va descoperi cel f rdel ege.
. Adec cnd se va ridic din mijloc mpria Romanilor, a-
tuncea va veni antihrist; cci pn cnd este frica mpriei
acesteea; niminea se va impune cu lenire lui antihrist; iar cnd
mpria aceasta se va strica, atuncea ,va nvli antihrist a
supra nestpnirei (anarhiei), i se va sili s rpeasc stpnirea
oamenilor i stpnirea lui Dumnezeu. Cci precum s'a stricat
mpriile cele ce au fost mai nainte de romana mprie; i
mpria Midilor s'a stricat de-cea a Perilor; i cea a Per-
ilor de. a Elinilor i Machedpjienilor, i a ^Elinilor de a Roma-
nilor; aa a Romanilor mprie se va strica de antihrist; i
acestea toate Daniil le povestete cu mult luminare (Daniil.
VI ) . Oare-cari ns (precum este i Teodori t, cum am zis n
suptnsemnare),, pre cel ce oprete" nel ege pre idolo-slujire:
pentruc, zic ei, cum c, cnd va nceta amgirea ceea ce siai-
pnete pre lume i slujirea de idoli se va stinge, atunci va v m
i antihrist, precum a zis i Domnul:. i se va propovsutS
evanghelia aceasta a mpriei ntru toat lumea, spre mrt&re
tuturor neamurilor, i atuncea/ya- veni. sfritul>> ( Mat ei ' XX ' f
14). Alii ns, opritor a neles pre hotrrea-ui Durjite'
zeu, precum sf. Ghenadie al Constantinopolei i Teodori t;, pen-
truc, zic ei, c hotrrea lui Dumnezeu cnd se va plini, care .
ine i oprete pre venirea lui antihrist, i cnd va veni vre-
mea cea rnduita lui de Dumnezeu, atunci se va art antihrist.
Am zis ns mai sus, cum c alii iitor i opritor n-
eles pre Sfntul-Duh; precum Severian; cci cnd Sf Duh
se va ridic din mijloc i va lipsi pentru mult rutate a oa-
menilor, atuncea va afla ncpere a se art Antihrist. i zic
acetia c a luat nceput taina frdelegei, adec, taina-lui an-
tihrist, nc din vremea lui Pavel ; fiindc Simon, marele vr-
jitor i Nicolae nceptorii eresurilor, lucrau faptele lui antihrist;
c; i Evanghelistul Ioan a zis: A i auzit c antihrist vine i
acum muli antihriti s'au fcut (I Ioan II, 18). i iari zi ce:
Acest a este antihrist carele se leapd (sau tgduete) pre
Tatl, i pre Fiiul (Tij. 22) . i iar zi ce: muli amgitori au in-
trat n lume, care nu mrturisesc pre Iisus Christos c a venit
n -trup; aceasta este amgitorul i antihrist (l Ioan J?). nc
i toi cei mai din urm dect SimOn i Nicolae, precum au
-fost Marchion i Montanos, carele se numeau pre sinei mn-
gitori, i toi ceilali eretici i ru slujitori i acetia, zic, fap-
tele lui antihrist le urmau. Ins_tu, o cetifdrule, priimete mai
adevrat pre tlmcirea lui -Sf. Hrisostom.
. 8. Pre carele Domnul Iisus l va topi cu Duhul gurei
sale, i l va perde cu artarea venirei sale.
In grab aduce mngerea Pavel, de vreme ce, zice, Dom-
nul va perde pre antihrist; cci precum foculy nainte de a
veni. fa, nc departe fiind,, arde, i nemictoare face pre vi-
etile cele mici, a
a
i stpnul Christos cu singur porunca
sa, adec cu suflarea cea plin de Sf. Duh, pre antihrist l va
perde, i cu singur artarea a l va face nelucrtor i cu to*
tul nemicat; fiindc ndat numai ce se va art, va nceta
amgirea i rtcirea l ui
1
) . .
l
) Iar cum c Domnul, cu singur cuvntul su va perdere pre anti-
100. EPIST. A DOUA CTRE TESALONICHENI CAP. II, VERS. 910.
9. A cruia venire este dupre lucrarea lui satana.
Cu aceste cuvinte ne nva pre noi Apostolul, carele va fi
antihrist, adec cum c va fi om, carele va avea pre satana a
lucr ntr'nsul, i printr'nsul.
Intru toat puterea, i semne, i grozvii mincinoase.
Adec cum c antihrist ya art fietece putere, nu adev-
rat ns, ci toate faptele lui vor fi spre amgirea i nl-
eitmea oamenilor celor ce le vor vedea, cci va face semne i
grozvii mineinoaserrdec care-vor aduce pre oamenii cei ce
vor lu aminte la acelea, n minciun i n rtcire. Acestea ns
mai nainte le spune Pavel, pentruc s nu se amgeasc oa-
menii aceia, cari se vor afl n vremea lui antihrist.
1 0 . i ntru toat amgirea nedreptei ntru cei pe-
ritori.
Antihrist, zice, se va arta nfricoat din toate prile, i defa.
stpnire, i dela slbtcimei cea dehi ar i neomenia, i toate
lucrrile lui le va face pentru ca amgeasc i s nedrep-
teasc pre. oameni, oprindu-i i pgubindu-i de mntuirea lor.
Ins ca s nu se nedomireasc cineva zicnd: i pentruce Dum-
nezeu s erte ca s vie amgitorul cel de acest-fel, dup ce
o dat au s se pgubeasc i s .se vatme de dnsul atia
oameni? L a aceast nedomerire, zic, rspunde Pavel, ca s nu
te temi de aceasta, o hristianule, cci antihrist are trie i pu-
tere aa, dar nu asupra credincioilor i a celor alei, ci asu-
pra celor necredincioi i peritori, care erau s rme nesupui
credinei i evangheliei lui Christos, chiar dei nu ar ti venit
antihrist.
Pentruc dragostea adevrului nu o au priimit ei spre
a se mntui. .
Dragostea adevrului aicea numete Apostolul pre Christos;
cci Christos amndou acestea er, i dragoste i adevr, i
pentru amndou acestea a venit n lume, i pentruc iubete
pre oameni, i pentru ca pre adevrul s'l arate lor. Cu aceste
cuvinte ns cu chip ghicitoresc arat Pavel , cum c antihrist
mai mult trie va avea ntru Evrei ; fiindc Evreii nu au pri-
imit pre Christos, nici au crezut ntr'nsul; pentru aceasta i
Christos zicea l or: Eu am venit ntru numele Printelui meu,
hrist, i Isaia prorocul mai nainte vestete zi cnd: Iei-va toiag, din r-
dcina lui lesei i floare din rdcin va odrsli; i se va odihni presfe
el Duhul lui Dumnezeu"... i mai j os zi ce: i cu Duhul prin buzele sale
va perde pre cel necinstitdr" (s. XI , 1).
EPIST\ A DOUA CTRE
T E S A L 0 N I C H E
J ^ ^
i pre mine nu m priimii; de va veni altul ntru numele sau,
pre acela l jvei priimi (Ioan V, 43) .
1 -1. i pentru aceasta va trimite lor Dumnezeu lucrare
de amgire spre a crede ei minciuna.
Zicerea va trimite aicea se nelege n loc de Dumnezeu
se va deprta, ca s vie Ja cei ce nu au crezut, lucrare de
amgire
1
). Vezi ns, o cetitbruie, cum c necredincioii mai n-
tiu s'au ntors de ctre adevr, i atuncea i-a prsit pre ei
Dumnezeu, i i-au stpnit pre ei minciuna. Tar lucrate <de a
mgire zice pre faptele lui antihrist, carele va face, ca s -
mgeasc pre oamenii; sau i pre nsui antihrist l'a numit lu-
crare a amgirei cci nsui se va lucr de ctre satana, pen-
tru ca s amgeasc pre muli.
1 2 . Ca s se judece toi, cari nu au crezut adevru-
lui, ci au binevoit ntru nedreptate.
Nu a zis Pavel ca s se numeasc (cci i de nu ar veni
antihrist, dar ns cei necredincioi iari vor urma, ca nite
nesupui), qi a zis ca s se judece, pentru ca s fie fr rs-
pundere; ce vreme ce, ce rspundere ar mai avea s zic ne-
credincioii, i mai ales Evrei i ? Negreit nici una; c de vor
zice ei, c pentru aceasta nu am crezut n Christos, pentruc
ucenicii lui l propoveduiau Dumnezeu, iar noi am auzit c unul
este Dumnezeu, de carete s'au fcut toate fpturile; de vor zice
ei aa, noi vom rspunde lor, c cum ai crezut n. antihrist,
carele se fcea prea sinei Dumnezeu? cci Christos adec, toate
lucrrile sale le nrita la Tatl zicnd: Eu am venit ntru nu-
mele Tatlui meu, i pre mine nu m priimii (Ioan V, 43) .
Iar antihrist toate lucrrile sale le va zice ale sale: C de va
veni altul, zice, ntru numele su, pre acela l vei priimi-(Tij).
Iar de vor*'pune" de pricin necredincioii, zicnd, c am vzut
""semne i minuni,~i pentru aceasta am crezut ntru antihrist,
vom rspunde i noi, c i Christos a fcut multe i mari mi-
nuni, cum dar nu ati crezut ntr'nsul ? Si mcar c Christos
mai nainte se propovedui de ctre proroci mntuitor al lumei,
iar antihrist mai nainte se vestea c este fiu al nelegiuirei i al
peirei. Pentru toate acestea dar au s se judece necredincioii,
i s rme fr rspundere, pentruc lsnd adevrul, au bine-
_ i Teodorit. aa tlcuete zicerea: Va trimite lor Dumnezeu lucrare
de amgire", n loc de, va ert a se art amgirea". A. zis nct ca
s se arate iubitori rutei; c nu Dumnezeu o va trimite aceasta, ci
^eLcu_xuvntul gurei sale o va topi pre ea.
12?" EPIST. A DOUA CTRE TESALONICHENI CAP. II, VERS. 12 14.
voit, adec bine le-au plcut, i cu bucurie s'a adaus ntru ne-
dreptate, adec la fctorul de stricciune antihrist, carele a
adunat la sinei pre toat nedreptatea sunetelor omeneti, pen-
tru aceasta el este nsui nedreptate. ,
1 3 Iar n o i sntem datori a mulmi totdeuna lui Dum-
nezeu ' pentru voi, fraii mebeei iubii de " D o mn u l .
Fiindc mi sus- a sptDs PaVel nfricoate lucruri,ncare puteau
s cutremure-mintea i irnrha, pentru, aceasta >|ndncete acum
i mnge inimile hristianilor, zicnd-lor: c acestea ce am sp^us,
fie nfricoate i ngrozitoare celorlali, adec necredincioilor
i celor peritori, asupra crora au putere^ adec asupra crora
au s se lucreze acestea; noi ns Apostolii sntem datori tot-
deuna a mulmi lui Dumnezeu pentru voi, fraii mei hristiani;
i dac noi mulmim pentru voi, cu mult mai vrtos voi ni-v
sntei datori a mulmi lui Dumnezeu pentru sine-v ?
' Cci v'a. ales pre.voi Dumnezeu din nceput spre mn-
tuire, ntru sfinenia Duhului i n credin adevrului.
1
Pentru aceasta* zice> mulmim, pentruc v' a ales Dumne-
zeu i v' a prohotrt spre a v mntui,: pentruc v' a procu-
uoscut vrednici de mntuire. Cum, i cu ce chip? Cu sfinenia
Sf- Duh, adec Dumnezeu v' a mntuit, fiindc v' a sfinit prin
Buhul su. Apoi pentru a nu zice cineva, dar ce? Au nu am
proadus i noi dela nine vre o mpreun; lucrare
s
pr e a ne
mntui ? Pentru aceasta dupre urmare zice Pavel : i ntru cre-
dina adevrului., adec noi am priimit ninima noastr credina
.-adevratelor lucruri, cci nu am.crezut n oarecare minciuni, ci
^
n t r
U, nsui adevrul. nc i dupre al chip, pentru aceasta a
zis dupre urmare Apostolul credin a adevrului, fiindc noi
hristianii, dup sfinenia Duhului, care o am luat prin botez,
avem trebuin de mult i mare credin, pentru aam ne clti
din dogmel e i cuvintele hristianis^muiui..
1 4 : Spre ceea ce v' a urmat pre voi prin brfn vesti-
rea noastr, spre ctigarea slavei Domnului nostru Iisus
Christos. . ,
Pentru ca nu auzind. Tesalonichenii .credin, s se mn-
driasc cum c i ei au priimit credina cea n Christos, i c
G u
aceasta au adus i ei ceva parte spre mntuirea lor, pentru
aceasta zice aicea Pavel, c i aceasta a priimi voi, fraii mei,
credina, i aceasta zic, este dar i isprav a lui Dumnezeu:
fiindc Dumnezeu v' a chemat la aceasta; la aceasta care? Spre
a v mntui adec prin sfinenia Duhului, i a credinei voastre.
EPIST. A DOUA CTRE TESALONICHENI CAP. H, VERS 1415. 103
.n ct, dei ai crezut voi, ns credina voastr aceasta este
Dar al lui Dumnezeu, carele v' a chemat spre a crede; cci
de nu v' ar fi chemat pre voi Dumnezeu cu cuvntul Evanghe-
liei, i al poStoletei noastre propoveduiri, cum v' ai fi mn-
tuit? i ne auzind, cum ai fi crezut? Cci cum vor crede,
zice, ceea ce nu au auzit? (Rom- X, 14). Vezi ns, o ceti-
torii le cum c Christos nu socotete puin slav a sa, pe a
noastr iriTltUire'; cci slav a bunului Dumnezeu est^ a_.fi.
muli- hristiani, cari e mrituesc Deci cine nu v iubi pre uri
Dumnezeu i stpn ca acesta? Sau cine nu va iubi slava unuia
acest-fel de bun stpn, care slav este mntuirea noastr?
1 5 . Deci dar frailor, stai i inei predanisirile, care
v' ai nvat, sau prin cuvnt, sau prin Epistolia noastr.
Din cuvintele acestea ale Apostolului se face artat, cum
c multe lucruri i pricini predanisiau Apostolii hristianilor u
cenicilor lor, nu numai prin scrisorile trimise, ci i nescris prin
cuvnt, adec prin viul glas; i asemenea i ntocmai, i a
cestea i acelea, adec, i cele scrise i cele predanisite prin
cuvnt de Apostol i , snt vrednice de crezare i adevrate. Pen-
tru aceasta i predanisirile Bisericei le socotim i le credem
vrednice de crezare i adevrate zice mpreun cu dumneze-
escul Teofilact i Hrisostom. Predanisire' este, zice acestai Hri-
sostom i Teofilact, mai mult nu cut. Drept aceea i pre-
dania Bisericei o socotim vrednic de crezare; predanie este,
nimic mai mult s nu caui
1
). Cu cuvntul, acesta ns ce zice
~) Peritru ..aceasta Ma. Dionisie Ariopag. fiin a bisericetei ierarhii
numete, nu nurnai pre dumnezeetile Scripturi, ci i apostoletile i i-
erarhieetie predariisiri ale Bisericei, zicnd aa n cap. 1 despre biseri-
ceasca ierarhie: ."C fiin a bisericetei noastre ierarhii snt cuvintele
cele de Dumnezeu predanisite. i cuvinte prea cinstite pre acestea le
zicem, cte dumneZeetile noastre -sfinite slujbe, s'au dedat ,n crile
cele sfinit scrise i teologhiceti noui. Ins i cte ctre nsei sfiniii
brbai cu nvtur mai iematerialnic, i apropiat oarecum de ce-
reasca ierarhie, din minte n minte, prin cuvntul trupesc adec i mai
nematerialnic nc,'fr de scrisoare, povuitorii notri s'au nvat".
Zice ns i Ma. Vasilie: Din nvturile i propoveduirile cele ce se
pzesc n Biseric,'""pre* unele le* avem din nscris. nvtur, iar pre
altele din predania Apostolilor predanisite jiou, n tain le-am priimit,
carea i unile i altele aceeai trie o au ctre buna cinstire de Dum-
nezeu... C de ne-am ispiti a ne lepd de-eele nescrise din obinuiri
ca cum nu ar avea mare putere, am grei ntru aceasta la cele mai
de cpetenie a pgubi pre Evanghelie, i mai ales, ntr'urt gol nume
cuprinznd propoveduirea" (Cap. XXVI I despre Sf. Duh). i iari zice
acestai: Apostoleas.c zicere socotesc a fiJns i rmnerea ntru pre-
104. EPIST. A DOUA CTRE TESALONICHENI CAP. II, VERS. 1517 EPIST. A DOUA CTRE TESALONICHENI CAP. III, VERS. 1. 105
aicea Pavel stai , arat cum c muli erau n Tesalonic cari
se cltiau ntru cele ale credinei i n predanisirile' Apostolului,
i pentru aceasta aveau trebuin de ntrire.
1 6 . Iar nsui Domnul nostru Iisus Christos i Dum-
nezeu i Printele nostru, cela ce ne-a iubit pre noi i
a dat mngere venic i ndejde adevrat n dar,
7 . S mnge inimile voastre i s v ntriasc pre
voi ntru tot lucrul i cuvntul bun.
Dup nvtur...obiouete .fericitul. Pavel a zice i rug-
ciune ctre Dumnezeu, fiindc rugciunea este adevratul aju-
tor, ce poate un nvtor a d ucenicilor si; pentru aceasta
i aicea face obiceiul su acesta, i ca cum ar zice Tesaloni-
chenilor aceasta: Eu cu adevrat am spus vou, i v' am n-
vat pre voi, iar totul nvturei este lucru al lui Dumnezeu.
Unde snt acum arienii, cari zic pre Fiiul mai josit dect pre
Tatl, fiindc la taina botezului Fiiul se numete dup Tatl?
Iat asculte pre Pavel c zice dinprotv, cci mai ntiu a
numit pre Fiiul i n urm pre Tatl
1
) . Dar care mngere o
zice venic? Pre ndejdea buntilor celor viitoare, c n-
damsirile. cele nescrise: C v laud pre voi, zice, c totdeuna v a
ducei aminte de mine, i precum am dat vou predanisirile le inei"
(I Cor. XI , 2).,i aceasta: inei predanisirile care le-ai luat, ori prin
cuvnt, ori prin scrisoarea noastr" (II Tesl. II, 15). Pentru aceasta i
sf. i icumenicul al 7-lea sinod anatematisete pre cei ce calc preda-
nisirile bisericei, zicnd: Dac cineva pre toat bisericeasca predanisire
nscris sau nescris o leapd, anatema fie" (Practica VIII). i n E
pistolia cea ctre Alexandreni aa scrie acestai sinod: Toate cele afar
de predanisirea bisericeasc i de nsemnarea sfinilor i pururea pome-
niilor Prini din nou isvodite i fcute, sau cele ce dup aceasta se
vor face, anatema fie". nsui aceasta se afl tiprit i n Triod, n
Duminica dreptei slviri. Predanisirile bisericei se ntresc i din aceea
ce scrie Pavel ctre Timotei: i cele ce ai auzit dela mine prin muli
marturi predanisete-le la oameni credincioi, cari vor, fi ndestulai a n-
va i pre -alii" (II Timotei II, 2). Aijderea i din ceea ce o a zis mai
nainte: Nu v aducei aminte, c nc fiind la voi le spuneam vou
acestea" (II Tesal. II, 5) . Iar de cte feluri este predanisirea, vezi la
suptnsemnarea canon. XXVI , al Ma. Vasilie n canonicul nostru.
>-! *) De aceasta i Teodorit zice: Aceasta ns pre hula~lui Arie i a
lui Evsevi e o nfrunteaz-i nva artat, c rnduiala numelor nici o
osebire de vrednicii arat; c aicea pre Fiiul mai nainte dect pre P-
rintele l' a rnduit, nu mai mare nvnd a fi Fiiul dect Tctl, ci cu
schimbarea rnduelei pre cinstea cea de. o potriv rtndu-o. Iar cum
c rnduiala, numirilor nceptoarei de via, prea Sfintei' Treimi se cu-
vine a se pzi i a nu se schimb, vezi la suptnsemnarea zicerei: Iar
acestai este Dumnezeu- cela ce lucreaz toate ntru toi" (I Cor. XII, 6).
dejdea aceasta a celor ce vor s fie, este care ine i mnge
inimile hristianilor, cari se mhnesc pentru ispite; aceast n-
dejde ns o a dat Dumnezeu hristianilor har i druire, fr
a osteni nimica. O a zis aceasta ns Pavel, pentru ca s sme-
riasc cugetarea Tesalonichenilor. Vezi ns, iubitule, c cu
form de-rugciune Apostolul detept pre mintea hristianilor,
i pune semnele i zloagele provedeniei, ce le are Dumne-
zeu ctre om, zicnd, c dac Dumnezeu a dat mngere
venic acelora, cari nimic au ostenit, .cu ct mai vrtos va
d mngere ca aceasta acelora j - cari ostenesc pentru credin
i sufer ispite? Deci avei ndejdi bune, hristianilor. Zice ns,
c binevoJasc Iisus Christos i Dumnezeu, i Printele, a mn-
gia inimile voastre i. a v ntri ntru tot lucrul i cuvntul
bun; de vrenie ce aceasta este mngerea hristianilor, a face
vre un lucru bun, i a gri vre un cuvnt bun, i orice alt
este bine plcut lui Dumnezeu. Sau i aceasta o zice, c a v
ntri pre voi Dumnezeu, att n dogmele cele drepte ale cre-
dinei, ct i n lucrurile cele bune, n ct a nu v purta ri-
coaci i ncolo i a v obor de ispitele ce v urmeaz, a-
cesta -este ni'hgere venic; cci cel ce este ntrit, acela
ori cte ar ptimi le sufere vitejete, i nici cum se cltete;
cci--pentruc pzete dreptele dogme, este ncredinat cum c
are s moteniasc buntile cele viitoare; iar pentruc are
via bun i pentruc ptimete, nu ca un fctor de rele, ci
ca un rob al lui Dumnezeu, pentru aceasta se bucur i se
veselete. - - -
CAP. III.
i . De aceea rugai-v, frailor, pentru noi, _ca_cuvn-
tul Domnului s curg i s se slviasc, precum i c-
tre voi .
Mai sus Pavel a rugat pre Dumnezeu pentru a se ntri T e -
salonichenii, iar acum roag pre Tesalonicheni, ca ei s se roage
pentru- dnii, nu pentru ca s nu ptimiasc i s nu se pri-
mejduiasc (cci spre aceasta er rnduit, adec spre a p-
timi), ci ca s curg propoveduirea nainte, i s se slviasc.
Ins mpreun cu rugciunea aceasta, ce cere Pavel dela Te-
salonicheni., adauge lor i laud; pentruc zi ce: Precum pro-
poveduirea-i cuvntul lui Dumnezeu curge i se slvete n-
tru voi adec rugai-v, frailor, ca toi necredincioii s se
supue a ascult propoveduirea Evangheliei, precum i voi q
106. EPIST. A DOUA CTRE TESALONICHENI CAP. III, VERS. 13.
EPIST, A DOUA CTRE TESALONICHENI CAP. III, VERS. 35. 107
ii ascultat, aa Pavel pentru nici un lucru al su se roag,
;i numai pentru cele ale lui Dumnezeu.
j . 2. Ca' s. ne isbvim de oamenii cei necuviincioi i ri, -
c credina nu este a tuturor.
Ai cea vorovete Pavel pentru cei ce griau mprotiva pro-
boveduirei, i -se mprotiviau dogmelor Evangheliei, carele er
Alexandru faurul i Dimitrie argintarul i toi ceilali; c pre
acetia umbrit i arat Pavel c nu este a tuturor credina.
Nu cred toi n Evanghelie, ci numai cei vrednici; precum ar
pice cineva, de pild, c nu ete nsuit tuturor oamenilor a
se face ostai mprteti, ci celor ce snt iscusii spre aceasta' ).
Deteapt ns i mnge pre Tesalonicheni Pavel cu aceste
cuvinte, fiindc arat lor c atta ndrsneal au ctre Dum-
nezeu, nct pot a nlesni nvtorului lor pre propoveduirea
Evangheliei. Cu aceste cuvinte nc n ascuns le arat Apo-
stolul, i c multe primejdii pricinuesc lui cei ce se mproti-
jvesc propoveduirei, care aceasta er ndestul a mpgi pre
hristianii ucenicii lui, ncredinndu-se eum-c Pavel cel att
de mare i nvtorul lor, ptimete i nc se lupt cu pri-
Jmejdii i cu ispite.
1
3. Credincios Jn's este Domnul, carele v va ntri
pre voi i v va pzi de cel viclean.
Fiindc a zis" mai sus, c Dumnezeu v'a ales pre voi spre
*) Iar Coresie zice, cum c credina nu este a tuturor; c adec, cre-
di n a nu este a celor trupeti, sau a celor sufleteti, ci" a sfhiilor i a
celor ce snt ml. presus de cei trupeti i sufleteti-, c sfnt est ea-
j cela ce este departe de pmnt i de pmntetii 3 hlcruri; pentruc cre-
dina este Dar al lui Dumnezeu, i nu dar ca prorocia i ca d,rul lim-
bilor i al facerilor de minuni, ci ca o virtute (adsc fapt bun), c
1 credina este Dar al lui Dumnezeu dup darul cel pvbnceptor, cel ce
| chiam pre toi spre. a crede, i dupre darul cef povuilor i ajuttor,:
i nu dupre nvoire, fiindc Dumnezeu nu cred, ci. Omul crede i dar
credina este un lucru mestecat din mai pre sus -de fire mpreun i
| din firesc, adec din Darul cel mai pre sus de fire, al lui Dumnezeu i
I din fireasca voe a omului; c Dumnezeu mai nti,lu,mineaz i chiam
apoi ateapt pre mpreuna nvoire a proalegerei noastre; ci i adeve-
rirea cea-In credin, dela Dumnezeu este. De aceasta. Teodorit aa tl-
| cuete zicerea aceasta: Aceasta i aiurea s'a zis: nduplecarea nu e
! a celui ce chiam" (Galat. VIII). C' nsuirea Iui Dumnezeu-este"a che-
m, iar a noastr a ne ndupleca; aa i n sfinitele Evanghelii zice
Domnul: ,,De nseteaz cineva s vie la mine i s bea" (Ioan VII, '37)
1 i de voete cineva a veni n urma mea lepede-se de sinei.i i'i
J crucea i urmeze mi e" (Luca IX, 23). C nu, silete cu nevoe, ci so-
' cotina o cere".
mntuire, pentru aceasta acum zice aicea: c Dumnezeu cel
ce v'a ales, acesta este credincios i adevrat, i negreit va
svri ceea ce a nceput ntru voi ; i acesta v va ntri, pre-
cum l'am rugat mai sus, pentru a nu v "clti; nc v va i pzi
ca s nu i putere asupra voastr satana (c acesta este vi-
cleanul) i ca .&&.nu v biruiasc..-.-'
"; 4,} Ndj duim ns ntru Domnul pentru voi , c cel e
ce :at^oriiricit '-vo'- f l e' -facei, i le vei face. :
- De vreme ce mai sus Pavel a zis lor, cum c Dumnezeu
este credincios, i c va svri ceea ce a nceput ntru voi,
pentru a nu socoti ei c totul mntuirei lor este lucru al lui
Dumnezeu i s se leneviasc ei, pentru aceasta iat i acum
de datorie cere dela hristianii Tesalonicheni, ca i ei mpreun
s lucreze spre mntuirea lor, i ca cum le-ar zice acestea:
cu,adevrat Dumnezeu credincios este i adevrat, i negreit
va face lucrul su, dar ins de vei face i voi lucrul vostru,
i de vei pzi poruncile care am dat vou. Vezi ns, o ce-
titorule, nelepciunea lui Pavel . C nu prost a zis, c sntem
ncredinai ntru voi, ci a adaus i "aceasta: Intru Domnul
adec desvrit ncredinai sntem, zice, "ntru iubire-de oa-
meni i puterea Domnului, c acesta v va mputernici; pen-
tru ca s arate cu cuvntul acesta, cum c totuT desvrit se
cuvine s'l atrnm dela Dumnezeu. Aijderea iari, nu a zjs
desvrit ne ncredinm ntru Domnul , ci ntru voi ne ncre-
dinm c facei i vei face cele ce am poruncit vou; aceasta
ns o a zis aa, ca nu hristianii totul s'l atrne de Dumnezeu
i ei lenevindu-se' s rme_ nelucrtori; cci se cuvine cu a
devrat toate s le ateptm dela Dumnezeu, dar ns i noi s
lucrm i s ne nevoim. Nu s'a ndestulat ns Pavel numai s
zic, cum c facei cele poruncite de mine, ci a adaus i c le
vei face i n viitorime, pentru ca s arate cu aceasta c la
hristiani se cuvine a se afl totdeuna virtutea sau fapta bun,
i paza stpnetilor i postoletilor porunci, pn la rsu-
flarea cea mai de pre urm a lor.
5. Iar Domnul s ndrepteze inimile voastre spre dra-
gostea lui Dumnezeu i ntru rbdarea lui Christos.
Iari aicea Apostolul roag Tesalonichenilor, pentru ca s
arate Cu rugciunile acestea, ct purtare de grij are pentru
dnii; cci, fiindc are s mustre i s certe pe oare cari din-
tr'nii, pentru aceasta mai nti -moae inimile lor cu rugile,
pentru ca s le arate c i ceart din multa iubire ce are ctre
108. EPI ST. A DOUA CTRE TESALONICHENI CAP. III, VERS. 56.
EPIST. A DOUA CTRE TESALONICHENI CAP^jni, VERS.J5. ^ 1 0 9
dni i . De c i zi ce, bi nevoi asc Domnul a ndrept a i ni mi l e voas-
t re, adec a le f ace s se afle dr ept e i cuvi oase, n ct a nu
-se abat e di n drept ul ; pent ruc mul t e i ucruri snt, care abat
i scot pr e hristiani di n cal ea cea dreapt a lui Dumnez eu,
adec i bani i i sl avel e i ndul ci ri l e i necazuri l e i i spi t el e.
C acest ea i al tel e " nc mai mul te snt cel e ce nu ne las
pr e noi hri sti ani i ca s umbl m dr ept ntru dr agost ea lui Dum-
nezeu, ade c s i ubi m pre" Dumnezeu' pr ecum se cuvi ne; iar
zi cerea: . nt r u rbdarea lui Chri std. s, se n el ege aa: ca i
noi s r bdm pat i mi l e pr ecum i Chrsto.s le-a r bdat ; sau
aceasta s e n el ege i aa: adec s at ept m pr e Chri st os cu
r bdar e i cu ndej de i s nu ne desndj dui m, ci s cr edem
cu adever i r e, c cel e ce ne-a f gdui t Chri st os, negrei t are
s le pl i ni asc. Zi cnd ns Pavel s av e m r bdar e, n el ege
necazuri i pri mej di i i i spi te, care se cuvi ne noi hristianii s
l e r bdm cu, mul mi re i cu mr i me de sufl et. Ins mpr e-
un cu dr agost ea a uni t i pre. rbdare, f i i ndc aceasta este
a i ubi ci neva pre Dumnez eu, a rbda pent ru Dumnezeu ne -
cazuri l e c e i se nt mpl , i a nu se turbura. nsemneaz ns,
c Mar e l e Vasi l e Do mn ai cea a nel es c est e Duhul cel Sf nt
1
) .
6. i poruncim vou, frailor, ntru numele Domnului
nostru Iisus Christos.
D e mul t e ori m spus, cum c porunc numet e Pavel pr e
nv t ura cea as pr
2
) ; de aceasta i ai cea porunc numet e pr e
aspra nv t ur, ce are s o fac ca s l ucreze hri sti ani i i
s nu ead fr de l ucru. Ins pentru a f ace porunca sa a
' ) Cuvintele Mar. Vasilie snt acestea: Deci am aflat la.Apostolul,
ntru cea. a doua ctre Tesalonicheni, zicndu-se: Iar Domnul s n-
drepteze inimile voastre spre dragostea de Dumnezeu i ntru rbdarea
lui Christos; cine este Domnul cel ce ndrepteaz spre dragostea lui
Dumnezeu i ntru rbdarea necazurilor? Rspund nou cei ce pre Sf,
Duh l fac rob; c de ar fi zis cuvntul despre Tatl (trebuia a zi ce) :
iar Domnul s v ndrepteze pre voi ntru dragostea sa; (iar de ar fi
fost) despre Fiiul, trebuia a se zice: ntru a sa rbdare; deci caute ei
care alt fa este, cea vrednic de a se cinsti cu numirea Domnului"
(Cap. XXI despre Sf. Duh). i Teodorit nc zi ce: De amndou este
trebuin nou, i de proaezare bun i de ajutorul cel de sus; acestea
a le dobndi i prorocul s'a rugat: ndrepteaz paii mei n crrile
tale" (Psalm XVI , 5) . Iar dumnezeescul Apostol pre prea Sf. Treimi o
a artat nou, cci Domn a pus i Dumnezeu i Christos, i artat este
c Domn pre prea Sf. Duh l'a numit; aa i Corintenilor trimend le-a
scris: Iar Domnul Duhul este" (l Cor. III, .17).
2
) Vezi despre aceasta stih 11 al cap. IV al ceii nti ctre Timotei i
stih 2 al cap IV al' ceii nti ctre Tesalonicheni.
ceasta mai nfricoat i mai aspr zice, c nu eu poruncesc
vou acestea, ci Christos; cci cele ce eu zic vou i v po-
runcesc pentru ca s~luerai i s nu edei fr de lucru, Chri-
stos le zice vou i le poruncete; pentruc Domnul la nici
un loc a zis a petrece ntru nelucrare, hristianii ucenicii si
1
).
Se v ferii voi de tot fratele cel ce umbl fr rn-
duial. -
V poruncesc, zice, o hristianilor, s v osebii de fiete-
carele hristian, sau bogat de ar fi-, sau srace, sau i sfnt,
carele umbl fr rnduial, adec carele i petrece viaa fr
lucrare i nu face lucruri de mni, i s* nu petrecei mpreun
cu acesta; pentruc cei ce petrec fr lucrare i nu fac lucru
de mni trebuincios pentru viaa omeneasc, unii ca aceia mai
de multe ori cad n glume i n rsari i n nebgare de seam
de via; de aceasta a zis i Sirah: Mult rutate (adec pre
toat rutatea, precum cei mai muli dascli tlcuesc) a nv-
at nelucrarea (Sir. XXXI I I , 32) . i rutile acestea snt ne-
rnduial, care nu se potrivete la viaa hristianilor cea cu bun
rnduial
2
). Dar pentruce acestea snt nernduial? Pentruc
nsi nelucrarea de sinei este cea nti nernduial, pentruc
nelucrtorii cei ce le fac acestea, ias din rnduial ce o au
rnduit lor despre aceasta dasclul neamurilor i Apostolul Dom-
nului Pavel ; pentru aceasta i dupre urmare zice:
") Iar mai ales i cu pilda sa a nvat pre hristiani, s nu ead iie-
lucrtori, ci se lucreze lucru de mni; .fiindc nsui Ddmnul er tes-
lar^_pj-ecum zice evanghelistul Marcu: Au nu este acesta teslarul, Fi -
iul Mriei?" (Marcu VI, 3). i vezi tlcuirea stih 9 al cap. II al ceii n-
ti ctre Tesalonicheni i suptnsemnarea cea de acolo pre larg fiind.
Vezi.i suptnsemnarea zicerei: pentru, noi a srcit, bogat fiind (II Cor.
VW, 9). Vezi nc i sitoghismul al doilea al cugetrei 23 din duhov-
nicetie iscusine i cuvntul 8 al hristoitiei hristianilor. Vezi nc i
porunca ce o d Pavel aicea pentru a lucr lucru de mni, nsui Chri-
stos. o d, precum tlcuesc i dumnezeescul Hrisostom i sfinitul Te-
ofilact, precum nainte la stih 12 nsui aceasta o zice Pavel: att de mare
buntate este a lucra hristianii i att de mare rutate este a nu lucr
-
2
) , : Pentru aceasta i.toi Apostolii de obte dau aceast porunc hri-
stianului aceluia, ce tfu eside s lucreze meteug, ci umbl fr rn-
duial ncoace i ncolo i iscodete pre unul i altul, zicnd: i nu
fii ca un sburtor i ncungiurnd dobitocete prin ci" n zadar chel-
tuind vremea, ca s priveti pre cei ce viaz ru; ci de meteugul tu,
i de lucru mnkji tale i aminte i caut cele plcute lui Dumnezeu
i de cuvintele iui_hristos.aducndu-i aminte, nencetat cugeteaz-le;
c zice Scriptura c n Legea lui s cugetezi .ziua i noaptea: umblnd
n arin i eznd n' cas, i culcndu-te i sculndu-te, ca ntru toate
s pricepi" (Cartea I-a cap. IV din Apostoletile aezmnturi).
110. EPI ST. A DOUA CTRE TESALONI CHENI CA P , W, VERS. 67. '
3) i Teodorit zice: Pvedanisire ns zice nu cea prin cuvinte, ci cea
prin fapte". . . '. '"
2
) Zicerea aceasta tlcuindu-o Ma. Vasilie, zice: C cu adevrat nu
fcnd Dumnezeu pre om,' nelucrtor i nemicat a voit s fie el, ci
lucrtor a fi ntru cele ce se cuvin; n rai poruncind lui Adam s'l lu-
creze i s'l pziasc. pre el. C
;
dei zicerea axeasta are trebuin de
teorie, dar nsi aceasta osebit, este vrednic ele rvn l de luare a
minte: C dup cderea de acolo, ntru sodoarea feei sale a'i mnea
pnea sa hotrndu-se; iar cele ctre Adam zise,,cum c s'a zi i c-
tre toi cei ce se vor nate dintrnsul," este artat de aicea (Aez. al 4
din cele aschiticeti). i dumnezeescul Hrisostom aa zi ce: C pentruce
nu lucrezi? Mni pentru aceasta a dat ie Dumnezeu, rid pentru ca dela
alii s iai, ci ca s dai altora" (Vor. V-a la aceast zicere).
EPIST. A DOUA C X T R E TESALONiCHESI CAP. III, VERS. 78. 1 1 1
' ) Iar Coresie zice cum c Apostolul Pavel ntrebuina meteugul,
pentru ca s arate chip i meteug hristianilor, cum s scape de p-
cat. Pentru aceasta i Climent (n cart. I-a a Aezrilor) i Evsevie (cart.
V-a a Istoriei, cap. XV) i Ighisip (cap. XV) i Epifanie (Eres. LXXX) ,
ntru, 'o unire zic, cum c lucrarea manilor i osteneala picioarelor oprete
pre om dela pcate, pentru aceasta i. marele Carol, mcar dei er m-
prat, a pus ns pre fiii si de se iscusiau la meteugul cel de mni
spre a ese pnzuri. Pentru aceasta i Caton, maic a rutilor ome-
nete prg nelucrare, i Seneca a dat socotin c nelucrarea este mor-
mnt al omului viu; fiindc Dumnezeu nu ne-a dat n zadar manile i
picioarele. Pentru aceast:i Solomon, ludnd pre femeea cea brbat
i lucrtoare, zice, cum; c: A gustat ea .c bine este a lucr, i nu
stinge toat noaptea candela ei" (Pild. XXXI , .18), cu. care cuvinte-a-
rat cum c aceea lucr i ziua -i noapteaTDe aceasta i Mar. Antonie
a auzit dela Domnul cuvintele, acestea: Antonie, voeti a plcea lui
Dumnezeu? Roag-te; iar cnd nu poi a te rug, ostenete cu manile".
i cu adevrat izvorul i pricina pcatului este'nelucrarea i nentrebu-
inarea manilor, pentru aceasta i dumnezeesculHrisostom a zis: Ni -
mic e mi pngrit dect petrecerea zadarnic, nimic mai ru dect ne-
lucrarea, e nelucrarea pre toi vatm,-' i pre nsui mdularele trupu-
lui nelucrarea oarecum e-vatm" . (Vor. 35-la Fapt. Apost.). i iari
zice: Ce e mai greos dect omul, cel ce nu.are a face nimic? Ce e
mai pngrit? Ce e mai ticlos? Aceasta e mai ru dect zeciuri de mii
de vrmai a csca i a zcea cu faa n sus'totdeuna eznd prin trg,
privind pre
!
cei ce trec. C sufletul fire avnd de a se mic totdeuna,
nu sufere a se liniti. Lucrtor a fcut Dumnezeu pre dobitocul acesta,
i dupre fire este lui a lucra, iar afar de fire nelucrarea" ( Ti j ) . i iari-
Care cal este trebnic? Cel ce se desfteaz, sau cel de se iscusete?
Care corabie? Ceea ce nnoat, sau cea ce nu umbl? Care ap? Ceea
ce curge, sau ceea ce st? Care her (fer)? Cel ce se poart, sau cel ce
nu se lucreaz? Au nu cel. ce se lucreaz, strlucete i. se aseamn
: cu argintul, iar celalt pretutindenea se. nnegrete, netrebnic fiind, i din
" materia a perznd ceva? Una ca aceasta se face i l sufletul cel ne-
lucrtor; se revars asupra sa oare-care rugin i mnnc-strlucirea
lui i toate celelalte" ( Ti j ) . i aiurea acestai Hrisostom zice: Precum
- pmntul cnd nu se seamn, nici se sdete, odrslete pros_buru-
ene; aa i sufletul, cnd nu are a face ceva din cele de trebuin, ne-
greit dorind a face, se d pre sinei la fapte rele" (Vor.. 7-a la cea a Il-a
ctre Corinteni).
s (Mat. X, 10). Cetete i tlcuirea |capului I X al ceii ntia
ctre Corinteni.
8. Ci ntru osteneal i trud, noaptea i ziua lucrnd.
Vezi, o cetitorule, cte porunciri i covriri pune Pavel aicea;
pentruc nu a zis numai c a lucrat cu osteneal, ci i cu trud,
care- -dect osteneal este mi grea, i c a lucrat nu numai ziua,
Ci i noaptea nc
1
) .
Spre a nu ngreui pre cineva dintru voi .
i nu umbl dupre predani si rea, care a, a luat del a no.
Ce va s zic: i nu umbl dup pfodnisirea care o a
luat dela noi? Adec cci nu lucreaz meteug i lucru de
mni, aceasta este afar din predanisirea mea, zice, pe care eu
Apostolul Domnului o am predanisit, nu cu cuvinte goale, ci
cu fapte;, fiindc eu lucrnd meteug, cu manile mele, cel de
cortilri, fri.'am fcut pild i nchipuire ca s lucrai i vpi toi _
hristahii; c .aceast este chiar pilda, care prin, fapte se nva
1
).
7- C ni-v tii cum se cuvine a urma nou; c nu
am fcut nernduial ntre voi, nici pnea o am mncat
n dar dela cine-va.
Voi , zice, ni-v tii, hristianilor, c noi nu am umblat fr
rnduial ntre voi ; adec nu am petrecut nelucrtori i fr
lucrare de mn;, c' nernduial numete Pavel pe nelucrare,
precum i mai sus, o anumit i cu adevrat aa este; pentruc
Dumnezeu din nceput pre om aa l'a rnduit, aezndu'l n
rai, pentru ca W'l lucreze pre el i s'l pziasc: i a luat,"
zice, Domnul .Dumnezeu pre omul, pre carele l'a zidit, i l'a
pus pre el n raiul desftrei, ca s'l lucreze pre el i s'l
pziasc (Facere II, 15)
2
). i pentruce a fcut Dumnezeu omu-
lui mni i picioare i celelalte mdulri, nu pentru ca s le
aib nelucrtoare, ci pentru c s lucreze cu ele. Drept aceea
cel ce nu lucreaz, este clctor al rnduelei acesteea, ce o
rnduit Dumnezeu. Vezi ns, o cetltorule, cum a numit A -
-postolul mncarea cea ce se d n dar, a se hrni el de ctre
Tesalonicheni, i cu rtoate c aceasta nu se d lui n dar; cci,
el propovedui lor Evanghelia Iui Christos i cel ce propdve-
duete Evanghelia, lucreaz, iar lucrtorul, vrednic este de hrana
sa, precum" a zis Domnul:. Vrednic este lucrtorul de hrana
i I 2. EPIST. A DOUA CTRE TESALONICHENI CAP. IU, VERS. 8<10.
Chiar greutate este, adec, a lua cineva dela oamenii cari
nu dau de voe i cu inima lor, ci de sil i fr de inim; iar
Apostolul greutate zice aicea a lu dela Tesalonicheni, nu pen-
truc ei nu voiau a-i d, ci pentruc erau sraci i lipsii de
cele de nevoe.
9. Nu doar c nu avem stpnire, ci ca pre ni-ne
s ne dm vou nchipuire spre a urm nou voi . .
Avea stpnire Pavel a nu lucr l uci u dc mni , fiindc se
ndeletnici. ntru -mai mari lucruri, adec ntru a propovedui
Evanghelia i avea voe a se hrni dela hristianii ucenicii cei
ce se nvau de dnsul; ns nu *voi a urma aceasta, ci lu-
cra lucru de mni. i se hrni i pre sinei i pre fraii cei
ce erau mpreun cu dnsul; i o fcea aceasta i lucra de
trei ori fericitul Apostolul Domnului, pentru ca s nvee pre
hristianii ucenicii si, s-i urmeze i s lucreze i ei
1
) .
1 0 . C i cnd eram la voi , aceasta porunciam vou,
c dac nu voete cine-va a lucr, nici s mnnce
2
).
.
l
) Drept aceea din aceast zicere artat ncheem, cum c pricina chiar ,
cea ntia i nsi este, pentru care fericitul Pavel lucr cu manile i
din lucrul manilor sale se hrni, er pentru ca s dea pild tuturor
hristianilor ca sa-i urmeze i s lucreze i ei. Iar a doua i urmtoare
pricin, pentru care Pavel lucr, er pentruc I prihniau pre el min-
ciuno-Apostoli, cum c pentru aceasta, propoveduete, ca s i bani de
la ucenicii si, precum, despre aceasta vorovete n tot capul al noulea
a ceii ntia ctre Corinteni; i vezi acolo la stih zece al acestui cap.
Aijderea vorovete' despre aceasta i la cap. unsprzece al ceii a doua
ctre Corinteni. Vrednic de nedumerire lucru este ns, peutruce Dom-
nul zice s nit ne ngrijim de cele de nevoe ale vieei, zicnd: S
nu v grjii ce vei mnca i ce vei bea" (Mat. VI , 25). i aiurea zice:
Lucrai nu. mncarea cea peritoare, ci ceea ce rmne n viaa vecinic"
(Ioan VI,- 27). Iar Apostolul aicea poruncete cu totul dinprotiv, case
purtm grij i se lucrm? Aceast nedumerire o desleag Mar. Vasilie; .
zicnd: A purt de grij cine-va pentru sinei, sau a lucr desvrit
s'a opri t; iar dupre porunca Domnului pentru trebuina celui de aproape
a se ngriji i a lucra trebue mai cu deadinsul, mai ales c Domnul la
sinei priimete srguina pentru cei aferosii lui, i mpria ceriurilor
o fagduete pentru purtarea de grij aceasta" (Hotar, pre scurt 207).
Iar dumnezeescul Hrisostom adauge zicnd, c este cu putin i a lu-
cr cine-va-meteug, i a nu. se ngriji pentru hrana vieei, ndjduind
cu totului tot ntru Dumnezeu, carele satur pre tot dobitocul de buna
voin. Iar eu zic c prin lucrarea meteugului mai ales scap omul
de ngrijirea vieei sale; de vreme ce.prin aceasta, ctigndu-i cele de
trebuina sa, poart de grij i se linitete cu cugetul.
- 2
) nsemneaz, c dupre Teodorit, zicerea: nici s mnnce, nu o a
zis Apostolul ctre cei ce dau, ci ctre cei ce vieuesc cu nelucrarea;
EPIST. A DOUA CTRE TESALONICHENI CAP. HI, VERS. 1011. 113
Cnd eram la voi, zice, frailor Tesalonicheni, aceasta am
poruncit vou,, c ori carele hristian nu voete a lucr i a
sluji, unul ca/acela nici s mnnce. Deci n .Epistolia cea din-
ti u mai moale,, scrie dumnezeescul Apostol despre lucrarea de
mni ctre Tesalonicheni, iar ntru aceasta a doua mai aspru
scrie ctre dnii despre aceasta; i despre dreptate, cci dac
Pavel lucra ziua i noaptea i cu toate c avea voe de a se
hrni dela ucenicii si, cu ct mai vrtos ceilali.. hristiani se
cuveni a o face aceasta, i a-.lucra ziua i noaptea?
1 1 . C auzim de oare-cari c umbl ntre voi fr
rnduiala, nimica Lucrnd, ci iscodind.
Fiindc mintea omului este pururea mictoare adec tot-
deuna se milc i nici odinioar st, penti'u aceasta Cnd o
mul nu ntrebuineaz vre un meteug trebnic i lucru de mni,
de nevoe urmeaz a se ndeletnici i a umbl (mintea poate)
n lucruri netrebnice i zadarnice, i a iscodi viaa i petrece-
rea celorlali i ce face fiete-carele i din aceasta s cad n
vorbe dearte i n griri de ru, i n glume i n nebgare
de seam de via, precum mai sus am zis. Deci pentru a
scpa omul de toate aceste rele, se cuvine a lucr vre un
meteug i lucru de mni; cci lucrnd meteug nu numai
mintea sa o strnge, i o oprete de a alerga ncoace i ncolo,
ci i hrana sa o scoate i nu ngreueaz pre altul, lund dela
dnii cei e
-
de trebuina trupului su; fiindc nu se cuvine a
mitul cine-va i ajuta pre acela ce poate a lucra i a sluji
meteug i lucru de mn i eade nelucrtor nevrnd a lu-
cra
1
) . Dar ce pune de pricin i zice leneul i trndavul? Eu
snt pustnic; eu' m rog lui Dumnezeu; eu postesc i mpli-
nesc cu _aceasta osteneala lucrului celui de mni. Ctre carele
rspundem: mai ntiu, c-rugciunea i postul, nu este lucru
de mni. Si Pavel aicea zice artat lucrare de mni; iar al do
ilea rspundem: c tu cel ce le zici acestea, poi mpreun cu
nevoina pustniciei, i cu rugciunea i cu postul, s faci i
lucru de mni i de vreme ce u defaimi lucrarea manilor, pen-
iar celor ce dau dup puine cuvinte i sttuete, a nu cuta la trnd-
virea acelora, ci milostivirea lor s o ntrebuineze. ~
x
) Vezi i socotina lui Climent Stromateul i a sf. Apostoli la supt-
nsemnarea Capului IV al ceii ctre Filipiseni, stih 10. Zice ns i Hri -
sostom: Iar milostenia singuri acelora se d, cari din lucrarea manilor
sale nu pot a se ndestula pre sinei; sau celor ce nva i cari cu to-
tul se ndeletnicesc ntru cuvntul nvturei" (Voroava 5-a Ia aceast
Epistolie).
Tom. III.
i i i , , , , EP ST. A DOUA CTRE TESALONICHENI CAP. H, VERS. 1112.
tru aceasta te si osndeti ca un neluertqr. Dar zic oare-cari,
c H '
e
i poruncete Apostolul s lucreze toi, cura dasclii i
P
r o
Povedui t ori i cuvntului lui Dumnezeu nu se silesc s lucreze?
e
cari rspundem, c dasclii ntrebuineaz i lucrare care
e s t
;
e
rnai mare! ..i mai grea-dect lucrarea manilor; i pre lng
? *
c e a s
t a treaba lor i oprete a lucr Cu manile. Iar ie .ncvo-
L
^
r u
' u i i linititului, nici ,o oprire ca aceasta i este, drept
a c e e
a , ' .pctueti; cci te, leneii i hu lucrezi lucru de mni
4
). .
*
3
- Iar unora ca acestora le poruncim, i-i rugm pen<
r t
Lpb"mnul nostru Iisus Christos.

l l r
>dc a prihnit pre hristianii cei din Tesalonic, cu cu-
vantm ce a zis lor, c v ndatorim, adec aspru v nvm,
P
e n
- t ru aceasta iari ndulcete cuvntul xel aspru i adauge
z
'can<d i v rugm, i nu numai noi, ci punem mijlocitor al
r u

a r
^ i n e i noastre i pre nsui Domnul Iisus Christos, nc t
^ phipul acesta face Pavel rugmintea sa, tot de o dat i mai
r
V^at i mai vrednic de crezare,
- 3 - cu linite.lucrnd, s-i mnnce pnea lor.
.
l e
amndou acestea cu ndatorire le cere Pavel . del a hris-
n i
> adec i s se linitiasc, ca unii ce umbl fr de rn-
r '
e
adun ns din zicerea aceasta a Apostolului, cum ca iscodi-
cm
G
^ nate din rielucrare, i. aceia snt iscoditori cari. ed fr .de tu-
mr^
1
'
s c
di r ei iari i urmeaz viclenia, grirea de ru, i alte nenu-
s j .
e
^ ruti, dupf ecari vezi la. cetirea a patra a duhovnicetilor iscu-
a s g ' in partea a doua. Pentru aceasta cu -adevrat aurit er acela care
0 gt ^
n e
neaz- . pr e cei ce lucreaz meteug cu albinele cele "iubitoare de
ca mk?' ^ care slujesc; iar pre cei.nelucrtori cu trntorii cari, nu lucreaz
r e "i nel e, ci tot'deun ed nelucrtori, i precum albinele lucrnd rnie-
C e
a mai dulce, nu pre sine Se hrnesc numai' din .aceea ci i pre
r e a ^
n
' j i ostenelile lor le ntrebuineaz spre sntate i spre ndulci-
z j ^ pul ui , cei mai mri ai lumei i stpnitorti i mpraii precum
v -e arimiastul; aa i cei ce lucreaz meteugurile, nu numai singuri
t *
U 6 s
c din lucrul manilor lor; "ci i toi oamenii se nlesnesc prin me-
- ot ^
u
J
,
^
e
lor i lumea toat se iconomisete cu osteneele lor. i din-
l
.
v
^, precum trntorii, nelucrnd, mnnc din mierea cea gata a al--
nea $ viaz din strine ostenele, aa i cei. ce nu lucreaz meteug
o s t
V a r i
d cum s-se hrniasc, caut la manile, ^celorlali, i vieaz din
cea t
e l e s t r e i n e
- Poate-se oare a se afl mai netrebnic via dect a-
s i
a
^ l^uu'u aceasta i olomon ndemna .pre unii ca acetia lenei
la a i v
0 5 2 6 a l D m e i c e
' i iubitoare de osteneal, zicnd: Mergi, o leneule
c j ?j.n, i vezi-o ct este de lucrtoare i lucrarea sa. o face att de,
tate- '
a c a r u
'
a
ostenele mpraii i .cei -de obte aduc spre sn-
tri ^
r i t a
estejuturor i cinstita, mcar dei fiind neputincioas cu.
( P i l d e
C U
'
n

e
l
e
P
c l u n e a
'
n s a
(adec cu meteugul) cinstindu-se covrete.
V
I , 8).
EPIS. A DOUA CTRE TESALONICHENI CAP. III, VERS. 12 14. 115
!' .
duial; c linitea protivnic este nernduelei, i s lucreze i
s slujiasc, ca unii ce ed fr de lucru; c protivnic este.
nelucrrei, lucrarea mnilor.~Dar pentruce s lucreze i pentruce
s slujiasc hristianii? Pentru ca s-i mnnce, zice, pnea lor,
adec cea ctigat cu osteneala manilor lor i s nu mnnce
pne stfein; ^fiindc hristianii. cei ce snt sntoi nu se cu-
vine" ,c|ht la r&ftije .altor oameni i a se hrni din sudori i
;6stenele streine, - .
1 3 . Iar voi frailor, s nu slbii, binefcnd. ... *
Vezi , iubitule, cum s'a muiat ndat printetile ndurrile
-fericitului Pavel, c ndat iari s'a mhnit i l'a durut inima
pentru cei lenei i nelucrtori; i ca cum ar zice Tesaloniche-
nilor acestea: osebii-v cu adevrat, hristianilor, de cei ce pe-
trec cu nelucrarea, i nu slujesc i s nu petrecei mpreun
cu dnii, ns s nu-i . lsai s moar de foame, ci- dai-le
cele de trebuin. Dar ar zi pe cineva, dar ce? Dac nelucr
tOrul i cel ce. nu.. slujete, ndjduind c eu l hrnesc, nu ar
voi s slujiasc, nici s lucreze,- ci ar rmne ntru nelucrarea
sa? Rspunde Apostolul acelora, destul este ie a- nu petrece
mpreun cu unul ca acela,,i a nu i d intrare i ndrsneal,
artndu-i cu aceasta c urti nelucrarea i trndvia lui: iar
dac nici aa se va ndrept, nici se va ndupleca a lucra i
a sluji, tu s nu te mni i asupra lui', ci f bi ne lui cu ajuto-
rul,.tu, cel dupre putin
1
), . ... .
1 4 . Iar dac cineva nu ascult de cuvntuhvostru, prin
scrisoare nsemnai-1 pre acesta.
Unii adec (precum est e i Teodori t) , pr e zicerea vostru
i cetesc n faa, ntia, adec nostru. Pentru acesta i aa
neleg zicerea: c Ori ci ne ar fi acela ce nu ascult de cu-
vntul nostru al Apostolilor, carele prin aceast Epistolie se
grete vqu, pre acesta s'l nsemnai i s' l avei- osebit i
desprit de mpreun petrecerea voastr. Iar fericitul Ioan Hri -
soiom a cet i t zicerea n a doua fa (adec cuvntul vostru)
i d nou s nelegem aa: cum c ori carele nu se impune
i nu ascult de cuvntul vostru, care zicei lor cele ce prin
Epistolia mea aceasta v'ai nvat, pre acel nesupus nsem-
nai' l i s nu petrecei mpreun cu el .
_i nu v amestecai cu dnsul, ca s se ruineze.
Vezi iubitule, care mare folos pricinuete aceluia ce se 0
.
l
) i Teodorit aa tlcuete zicnd: S nu biruiasc pre a voastr
filotimie, trndvia acelora".
116. E P I S T . A D O U A C T R E T E S A L O N I C H E N I CA P . ' I I I , V E R S . 1415.
sebete de mpreun petrecere a frailor lor hristiani? Adec
a lu ntru sinei ruine; iar de ruine se pricinuete luii n-
dreptare; cci, dac a lu milostenii cineva dela alii, este lu-
cru ce pricinuete ruine celui ce o i, cu mult mai vrtos se
pricinuete lui ruine, desprindu-se apoi de mpreun petre-
cerea lui fraii si hristiani i-apoi desprit fiind, s-i de lui
milostenie? Cci la hristianii acei vechi, mare pedeaps i o-
snd se socoti osebirea de mpreun petrecerile hristianilor,
adec desprirea; iar acum desp'rir.ilts acestea ntru nimfe se
socotesc de hristianii vremei noastre. Vezi ns, o cetitorule,
c dac se cuvine a se despri hristianii de cela ce eade
simplu, nu lucreaz i nu slujete, ci eade nelucrtor' ), cu ct
mai vrtos urmeaz a se despri de ceilali oameni ri, de
cei ce pctuesc vederat? Pentru aceasta i aiurea scria aceas-
tai Pavel : Iar acum am scris, zice, vou, a nu v mpreun
amestec, dac vre un frate este numit: sau curvar, sau la-
com de averi, sau idolo-slujitor, sau ocrtor, sau beiv, sau
rpitor; cu unul ca acesta nici a mnca mpreun (I-a Cor.
v,;2i ) 2) .
1 5 . i s nu'l socotii ca pre un vrma, ci ca pre un
frate sftuii-1.
") Drept aceea pentru cel lene i carele nu lucreaz, poruncete Pa-
vel hristianilor,. aceasta ce zice aicea, adec a nu petrece mpreun cu
unul ca acela.
*) nsemneaz c. aforismul (adec desprirea) de ctre cei vechi, se
fcea n trei feluri; cci ori aforisi pentru pcate (adec despri i
opri) de mprtirea sfintelor taine numai pre pctos, carele st cu
ceilali hristiani n biseric i se rug; sau se aforisi (adec l des-
pri) i de adunarea hristianilor i de mpreuna petrecere cu dnii,
precum aceasta se arat din zicerea Apostolului; sau n sfrit aforisi
pre cleric, cnd pctui, de mpreun clericii si: adec pre arhiereu
de ceilali arhierei, pre presviter de presviteri, i pre diacon de di aconi '
i vezi apostolescul canon 10 al grecescului canonic; acest-fel se cuvine
a se face i acum aforisirea de ctre sf. arhierei, pentru ca s pricinu-
iasc folos i ndreptare celor aforisii, adec cu nemprtirea sf. Taine
i cu scoaterea din biseric, i nu cu aforisirea, adec cu desprirea
de Sfnta i cea de o fiin Treime i cu blestemul de a rmne cel a-
forisit i dup moarte nedelegat i neertat, precum se obinuete a se
scrie cartea cea de afurisenie i de blestem, c. afurisenia aceasta nimic
se osebete de anatema. Zice ns dumnezeescul Hrisostom c hristianii
cei din vremea aceasta nu socotesc vre un ru mare a nu petrece m-
preun cu cei ri i cum c pricinuete mare folos celor ri, nepetre-
cerea hristianilor mpreun cu dnii, n ct cela ce a curvit n Corint
cu matiha sa, pentruc s'a desprit de hristiani, aa s'a folosit i. aa.
EPIST. A DOUA CTRE TESALONICHENI CAP. III, VERS. 1516. 117
lucreaz, nici Precum mai sus, zicnd Pavel c cel ce nu
pne s mnnce, s'a temut nu cumva cei nelucritori se moar
de foame i pentru aceasta dupre urmare a zis: c voi s nu
v oprii de a 'face bine unora ea acestora; aa i acum, fi-
indc a zis s nu petreac mpreun cu unii ca acetia hris-
tianii, adec cu cei ce nu lucreaz, s'a temut, nu cumva des-
prirea aceasta a hristiani or de unii ca acetia, s-i lepede
desvrit de fraii lor, i s-i fac s se desndjduiasc, pen-
tru aceasta dupre urmare acum zice, s nu socotii o hristi-
anilor ca pre nite vrmai pre cei nelucrtori .i lenei ci s-i
sftuii ca pre nite frai ai votri, i dndu-le cele spre tre-
buin, sftuii-i frete, pentru ca s se ndrepteze i s
lase lenevirea, dar s nu-i ocrii, nici s-i nfruntai, pentru
c i vei milui, ca cu acest chip, ei s se folosiasc dela voi
trupete i sufletete. Cci cel ce sftuete pre
blicarisete meteahna lui naintea acelora, ci n
du-1, l sftuete cu blnde fr'iasc i cu dra
se ndrepteze. S se mhniasc, zice, hristianii,
inima, nu pentruc dau~ milostenie celor ienei
ci pentruc aceia calc legea lui Dumnezeu i se plng pen-
tru dnii, ca pentru nite neputincioi i bolnavi cu sunetul
Asculte cuvintele acestea aceia cari nu numai
tenie celor nelucrtori, ci nc i i ocrsc i i
frate, nu pu-
deosebi luii-
^oste, cum s
s-i doar
i nelucrtori.
iu dau milos-
sburtuesc cu
petrii. Ce faci o_ omule? Pentru tine este srac acela, adec
pentru ca s vindeci tu ranele sufletului lui, cu iubirea de oa-
meni i cu milostenia ce o ai d lui i tu goneti pre el cu
petrii? De ct nesimire! de ct necunotin pste fapta cea
de acest fel!
1 6 . Iar nsui Dumnezeul pcei
1
), s de| vou pacea
totdeuna, ntru* tot-ciasul.
Pretutindenea, n toate prile Epistoliei sale,
Pavel mpreun cu sftuirile pune i rugi. Prec
a pune oameni asupra arginilor i. altor de mare pre lucruri
nchise, pecei i semne i ncuetori; aa i fer citul Pavel a
supra sftuirilor i nvturilor celor aurite i de mult pre,
ce d hristianilor, pune i rugile cele ctre Dumnezeu, ca pe
aicea, fiindc
oniri de vorbe
nite pecei ale celor ce se zic. De aceasta i
urma a- se faee ntre Tesalonicheni glcevi, i prigl
s'a sfiit, n ct a zis Pavel pentru "dnsul: Destul este
tuia certarea aceasta" (II Cor. II, 6).
l
) Pentru ce Dumnezeu se zice Dumnezeu al pcei,
cap. IV stih 9 al ceii ctre Filioiseni si la suotnsemnar
dumnezeescul
um obinuesc
unuia ca aces-
/ezi la tlcuirea
:a de acolo.
118. JpIT. A DOUA CTRE TESALONICHENI CAP 1 UT, VERS. 16 1 V,
pentru pricinile ce a zis mai sus; cci.cei Ce nu lucrau, despr-
indu-se de mpreun adunarea hristianilor, puteau s se fac mai
ndrtnici, iar cei ce lucrau i aveau chip de traiul vieei, pu-
teau urm a nu mai d celor nelucrtori cu osrdie i cu poft,
pentru aceasta duprte dreptate roag Tesalonichenilor hristiani
Apostolul s aib. pace ..totdeuna; c aceasta est e lucru tot ce
.-s'e caut,: adec a: avea hristianii totdeuna . pace i ntru t ot
chipul; n ct nu avea prilej de a se sminti despre nici o
parte, nici de cuvnt, nici de lucru; cci aa avnd pace voi,
o hristianilor zice, vei ndrepta i pre cei .nelucrtori l esne i
fr greutate; cci nici un lucru ajut atta nou spre a is-
prvi cele ce voim, i spre a ndrept pre frate, dect chipul
i cuvntul cel panic i neturburat, n ct a nu ne art c
certm' i nfruntm cu vrmie pre fraii votri cei ce greesc.
Domnul fie cu toi voi .
Aceast rug, ce o face aicea Pavel - i nsui Domnul o a
fgduit ucenicilor lui, zicnd: i iat eu cu voi snt n toate
zilele (Mat. XXVI I I , 20) . Cci dac Domnul, zice, este cu voi
toi, hristianilor, adec i cu cei ce nu lucreaz i cu cei ce
lucreaz, negreit vor veni vou toate buntile; c Domnul
i pre cei nelucrtori i va ndrepta i pte cei lucrtori ii va
ntri.
1 7 . Srutarea cu mna mea a lui Pavel .
: Srutarea aicea numete pre rugciune, ce o a zis mai sus
1
)
pentru ca s arate cum c i cnd vrea s scrie cu nsi mna
sa oraia cea din partea sa i nSui-Tiraia sa er ctig i rug
duhovniceasc i nu er prost numai un semn de iubire.
Care este semn n toat epistolia, aa scriu.
Pentru a nu se mincinoi i a nu se rstlmci zi ce, Epis-
toliile mele de oar e cari mincinoi i amgitori' (c muli o
fceau aceasta precum am zis din nceput la pricina Epistoliei
acesteea). Pentru aceasta ai cea isclesc pu nsui mna mea;
i acesta este semnul cel adevrat i cunoaterea fiete-creea
l
) Teodorit ns" zice, cum c srutare numeti? pre blgoslovenia ceea
ce se afl, n sfrit, care se vede a fi aceasta'.,,Darul Domnului nostru
Iisus -Christos fie cu voi cu toi, amin". C z;ce dupre urmare acestai
Teodori t aceasta tlcuindu-o: iar aceasta,o a adaus pentru cei ce cu-
teaz a purt epistolii plsmuite (adec neadevfate), nvndu-ne s
.cutm isclitura lui, c acesta este, zice, semnul epistoliilor mele;, c
ntru epistoliile, srutarea eu o scriu". Deci ne nvm, de aicea, cum
c zicerea Darul Domnului nostru Iisus Christos fie cu voi toi. Ami n" .
Obinuia dumnezeescul Apostol a o scrie, n ioc de fii sntoi".
'. EPIST. A DOUA CTRE TESALONICHENI CAP. III, VERS. 17 18. 1 19
Epistoliei mele, i a zis n ficte-care Epistolie a mea, adec
n fiete care scrisoare, ce vrei poate s trimit la voi i de
obte n fiete care alta, ci o trimit ctre alii.
18. Darul Domnul ui nostru Iisus Christos cu voi cu
toi. Ami n. . . .
Del aD'
1 1
" * nceput Apostolul Epistolia aceasta i iari cu
Darul face- sfritul ei,,.' cuprinznd i-ntrind toate cuvintele
cele ntrnsa, despre amndou.prile,-c-despre dou ziduri
puternice i mari, adec i temelii puind ei tari i acopere-
mnt sigur; cci dac Darul Domnului, zice, este cu voi hris-
tianilor, carele din nceput v' a mntuit pre voi prin botez, a
ceasta va trece cu vederea toate neputinele voastre, c acest
lucru este nsuit dumnezeescului Dar, a trece cu vederea ne-
putinele oamenilor; va fi I ns cu voi -Darul Domnului, dac
i voi , nu l vei alunga dih sufletele voastre cu rutile i cu
ura de frai i cu celelalte pcate ale voastre. Pentruc Darul
lui Dumnezeu iocuete n sufletele cele bine proalegtoare i
n sufletele cele ce au prostime i iubire de frai. O de ,am
dobndi i noi, cei ce cetim acestea, acest-fel de suflete bine
proalegtoare, i artnd iubirea de frai i sftuind pre fraii
notri cei ce greesc i cu toate putincioasele chipuri icono-
misind, ndreptarea lor cu pace, s fim pzii de Darul Dom-
nului nostru Iisus Christos, carele ne-a ales pre noi i ne-a
proadus lui Dumnezeu i Printelui, ntru Sf. Duh, cruia se
cuvine toat slava, cinstea i nchinciunea, acum i pururea
i n veacurile veacurilor. Ami n. .
Aceast a doua Epistolie ctre Tesalonicheni s'a scris din
Ai i *
Trimiterea nti ctre Timotei a slvitului i ntrsi lot ludatului Apostolul
Pavel. Ticuit n fimb elin, de: sfinitul Teofilact, Arhiepiscopul Bulgariei
i n urm n limba proast greceasc de cuviosul Nicodim Atonitul, apoi n
limba romn de smeritul V. P. M.
Pricina trimiterei a aceii ctre Timotei}) dupre Hri-
sostom, Teodorit, Teofilact i Icumenie.
'Timotei acesta a fost unul din cei mai adevrai i mai a-
Iei ucenici ai Apostolului Pavel, i atta a fost de lipit de
dragostea nvtorului su, n ct a priimit de l'a tiat mpre-
jur pentru iconomie Pavel acela, zic, carele propovedui altora
a nu se tia mprejur, i carele pentru terea mprejur a st-
tut mprotiva Apostolului Petrii
1
). Deci pentru Timotei acesta
'multe laude mrturisete dumnezeescul Apostol la multe pri
ale Epistoliilor sale^), i acestuia a scris aceast trimitere pen-
l
) Trimiterea aceasta s'a >scris dupre Meletie, n anul 25 dup n-,
nlfarea Domnului (In Biser. Istorie).
*) Vezi la cap. XVI al Faptelor stih 2 unde se zice: C Timble
a fost fiu al oare creia femei iudaic credincioas, tat avnd elin,
carele se mrturisi de fraii cei ce erau n Listra i n Iconie... pre
'acesta a vrut Pavel s ias mpreun cu dnsul i lundu'l l'a tiat
pre el mprejur, pentru iudeii cei ce erau n locurile acelea; c tiau
toi pre tatl lui elin".
*) Drept aceea^ Filipienilor scria pentru Timotei: Cercarea lui ins
o cunoatei, zice,, cum c ca unui printe fiiul, mpreun cu mine a
slujit n Evanghelie" (Filip. II, 22). Iar Coriwtenilor: Am trimis, zice
vou pre Timotei, carele este mie fiu iubit i credincios ntru Domnul"
(I Cor. II, 17). i iari: Vedei au cumva s'l defaime cineva: cci
lucrul Domnului lucreaz ca i eu" (Tij. XVI, 11). i ctre Evrei nc
scria despre dnsul: Cunoatei pre fratele Timotei slobod" (Evr. XIII,
23). Iar Hrisostom zice, cum c: i minunile cele ce se fac acum,'
arat p*re ndrsneala lui" (In pricina trimiterei acesteea). Minuni ns"
poate zice Hrisostom, cele ce se fac prin sfintele moatele Apostolului
Timotei, care moate atuncea se aflau n Constantinopole n Biserica
PRICINA TRIMITEREI NTIA CTRE TIMOTEI 121
tru o pricin ca aceasta. In Efes, unde cel ntiu Episcop a
sttut Timotei, erau oare cari hristiani pzind cete iudaiceti,
cari se apucau s amgiasc pre cei mai proti, propoveduind
cum c se cuvine a pzi Legea cea Veche. De aceasta Ma. Pa-
vel aduce aminte lui Timotei, carele tia credina cea ntru Chri-
stos, i l nva pre el dupre lege, poruncind lui s opriasc
pre aceia ce vorovesc afar de dreapta nvtur i s-i cerce;
fiindc i nsui Pavel a dat lui satana pre Imeneu i.pre A
lexandru, pentru ca .s. se nvee a nu huli. i dup ce i-a a
dus aminte lui Timotei de aceasta, i rnduete hei i oare care
canoane bisericeti, u) Dupre rugciune, cum i unde i pentru
care se cuvine a se rug hristianii. b) Cum c se cuvine fe-
meile a tcea n biseric i a nu nv, ci mai ales a se n-
v, c) Cari i cum se cuvine a fi Episcopii i presviterii. i
diaconii, d) De ci ani se cuvine a fi. vduvele cnd se m-
preun numer n eeata cea vduviasc a bisericei, i care se
cuvin a fi. e) Cum c cei mai tineri se cuvine a pzi ntreaga
nelepciune i a se cstori mai bine, dect a vieui ruinat,
f) Cum c se cuvine s porunciasc bogailor s nu cugeteze
nnall, nici s ndjditiasc n bogia lor. g) Il ndeamn pre
el s nu mai bea ap "fi s i aminte de nvtur; fiindc
vor veni vremi a se deprta oare cari dela credin, h) II n-
va, cum c mncrile snt curate i ciim c se cuvine a se
pzi de prigoniri n cuvinte, i de ntrebri necurate, ntru care
unii ludndu-se, s'mt lepdat de credin. i n sfrii nv-
ndtl pre el cum se cuvine a stpni i a ocrmui pre noro-
dul su, -sfrete' Epistolia. Ins s'ar nedicmeri cineva pentruce
Pavel nu a scris epistolia nici lui Sila, nici lui Varnava, nici tui
Climent, nici lui 'Duca, nici altuia oare cruia_jdin aceia, cari se
aflau mpreun cu el intru propoveduire-, ci numai lui Timotei i
lui Tt?. La aceast nedumerire ar zice cineva, cum c pre a
ceia i avea ncr Pavel mpreun cu sinei umblnd; iar aces-
tora, adec lui Timotei fi lui Tit, le-a fost ncredinat biserici
i eparhii; pentru aceasta avea trebuin a scrie lor acetea, ce
se cuveniau sfac i a-i mngia cu epistoliile sale. Iar de~te
nedumereti nc, o cetitorule, pentruce nu i-a fcut desvrit
pe Apostolii acetia Pavel ntru toat nelepciunea, ci dup ce
a ncredinat lor aprare i oblduire de noroade, iari le scrie
i i gtete? La aceasta rspundem ie: mai fhtiu c niminea.
este desvrit, ci mcar i nvtor de ar- ajunge cineva a fi
sf. Apostoli din Efes mutate in Constantinopole, cu porunca mpra-
tului Constantie, prin Ma. Duca Artemie al Alexandriei si mucenicul.
122. PRICINA TRIMITERE! NTIA CTRE TIMOTEI
'.,S..S.s<*:s..S.s s.f:S./s*s,,As*<f**.#"SXAys.-y.rs s. s s /. ////. s, s s /;//-/ s s s s s. s s. s s<s s ss.r s * s.-s s ' S's. s s-s s..s..x s ss.s*'S*.-'*.vwii
iari are trebuin a se pavajul ia multe de ctre cei mai de-
svriri. i alt-fel nc, de vreme ce biserica, i norodul lui
Christos atuncea de curnd s'a fost alctuit, nu er lucm lesne
unui episcop a rndul i a pecetlui n sufletele hristianilor toate
prin viul su glas i prin nvtur. Apoi i aminte i toat
nvtura epistoliei acesteea ctre Timotei, s. nu este att de
mff: cfrrt s Se 'potrivi'asc la ucenici i .a -e&i- .ce ' se ocrmu-
esc^-ciesie una,ca aceasta, de mare cuviing, cqre se potrivete
unui nvtor i pstor^).
l
) nsemneaz c trimiterea aceasta este a cincia dup rnduiala
i dup vr emile In care scria trimiterile sale Pavel, dup amndou
cele ctre Tasalonicheni i dup amndou cele ctre Corinteni, pre-
cum zice Teodorit n procuvntarea trimiterilor lui Pavel.
TLGU1REA LA CEA 1-a CTRE TIMOTEI.
CAP. I.
i , Pavel Apost ol ul lui Iisus Chri stos, dupre porunca
Dumnezeul ui Mntui torul ui nostru.
Fiindc urmeaz Pavel a d legiuiri i rndueli lui Timotei
pentru aceasta ca s fac cuvntul su vrednic de crezare, se
vestete pre sinei Apostol ndat la nceputul Epistoliei c
cum ar zice lui: eu nu voiu gri dela sine-mi, ci cuvintele lui.
Christos le voiu zice, celui ce m'a trimis pentru ca s propo-
veduesc. Vezi dar tu, o Timotee, s nu te ari neasculttor,
i fiindc mare er dregtoria Apostolului, pentru a nu se a-
rt c se mndrete de aceasta, dupre urmare zice: dupre
porunca lui-Dumnezeu. Eu hu. am rpit, zice, de sine-mi dre-
gtoria aceasta apostoliasc, ci datorie a mea neaprat estei
porunc dumnezeiasc plinesc; cci zicerea dupre porunc,
care o zice aicea, este mult mai lucrtoare dect zicerea che-
mat, ce o zice la alte epistolii ale sale, adec: Pavel che-
mat Apostol (Rom. I, 1). Nu se vede ns nici la o parte
a Scripturilor s porunciasc lui Pavel Dumnezeu Printele, ci
Christos, c aceasta a zis lui: Mergi c eu la neamuri de-
parte te voiu trimite pre tine (Fapte XXI I , 21). i iari: Nu
te temi, Payle, c naintea Chesarului trebue s stai (Fapte
XXVI I , 27) . Aijderea nc i Duhul cel Sfnt zice despre Pa-
vel : Osebii mie pre Varnava i pre Savlu, la lucrul care i
chem pre ei (Fapte XIII, 2) . Dar ns poruncile Fiiului i ale
Duhului nsui, snt obteti porunci i ale Printelui, pentru
fiina i cinstea lor cea ntocmai, precum i din urmtoarele
cuvinte se arat.
i a Domnul ui Iisus, ndej dei noastre.
Vezi, o cetitorule, c porunca cea ctre Paver; este obteasc
a Tatlui i a Fiiului? Vezi ns i cum David adec a zis des-
124. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. I, VERS. 12.
pre Tatl ndejdea tuturor marginilor pmntului (Psalm.
LXI V, 6) . i Pavel nsui zicea aceastai ntru alt l oc: C am
ndjduit n Dumnezeul cel viu (I Ti mot. IV, 10). Iar acum
aicea acestai Pavel numete pre Christos ndejde a noastr,
pentru ca s ne nvm, c toate nsuirile cele fireti a l e
Tatlui, dupre ceea ce e Dumnezeu, obteti snt i ale Fi i u-
lui, i n cuviincioas vreme a pus Pavei i numirile acestea,
pre a Mntuitorului adec la Tatl, iar pre a ndejdei la Fi -
iul; cci fiindc nvtorul i pstorul se lupt cu multe gre-
uti i ispite (pentruc tot rzboiul diavoului i al oamenilor
celor ri i pgni, se face mprotiva nvtorului.i psto-
rului; cci nvtorul i pstorul biruind i obosindu-se, mai
cu lesnire vor cdea i se vor birul i. ucenicii -i cei ce se
pstoresc toi, precum este scris: Bate-voiu pstorul i se vor
risipi oi l e (Zah. XIII, 7) . Pentru acestea, zic, Pavel aicea mn-
ge pre nvtorul i pstorul Timotei, i zice lui c nu se
cuvine a te ntrista pentru ispite, o T motee, fiindc avem
mntuitor un om, ci pre nsui Dumnezeu i Tatl, Carele n-
grab ne- va mntui de primejdii, i de ispite; ci i de nu ne
vom mntui curnd de primejdiile acestea, ns trebue s n-
djduim cele mai bune; pentruc ndejdea noastr este neru-
inat care este Christos, fiindc noi oamenii dupre dou chi-
puri ne rnngem i putem s suferim primejdiile; sau pentru
c curnd cu lucrul scpm de acestea, sau pentruc avem
ndejdi bune a scpa de acestea n viitorime.
2. Lui Timotei adevratului .fiu ntru credin.
Adec eu zic ie, lui Timotei, celui ce te-ai nscut prin cre-
din fiu al meu, c har-fie ie, mil i pace; cci propune-
rea n aicea, este n loc de pri n , precum aiurea mai cu-
rat o zice Pavel : Cci prin Evanghelie eu v' am nscut pre
voi (I Cor. IV, 15)
l
) . Ludnd ns pre Timotei, nu l'a numit
numai fiu al su, ci i curat i adevrat; curat ns l numete
pre el dupre dou chipuri, i pentruc Timotei mai mult pzi
asmnarea cea cu Pavel dect ceilali ucenici ai lui i pen-
truc Pavel l iubi pre Timotei cu curenie, i prea nelep-
ete pus-zicerea ntru credin, pentru ca mai mult s
ndemne pre Timotei la credina aceasta. Pentruc dac din
nceput zice, tu, o Timotee, ai artat att de mult eredin,
x
) Pentru aceasta i neleptul Teodorit zice: Foarte potrivit a nsoit
credina cu numele cel atrntor; c nu firea ci credina l'a fcut fiu
(al lui Pavel adec) cci creznd n dumnezeiasca propoveduire, s'a n-
vrednicit a numi tat pre dumnezeescul Apostol.
EPIST. NTIA CTRE TlMOTEI CAP. I, VERS. 23. 125
n ct prin aceasta te-ai fcut cu adevrat fiu al meu, cu mult
mai vrtos se cuvine acum s te narmezi cu-credina aceasta
i s nu te birueti, nici s te turburi de ispite? Pentruc a
ceasta este nsuirea credinei ceii statornice, a ndjdui pen-
tru cele viitoare, adec cum c are s se sloboad de ispite,
i dupre urmare s nu cad.
Har, mil, pace.
Ni ci ntru o parte alta n nceputul scrisorilor sale nu a pus
Pavel mila, fr numai aicea; o a fcut ins aceasta pentru
dou pricini, nti pentru ca s se roage mi rfrult pentru du-
hovnicescul fiu, pentru Timotei adec, de mult iubire prin-
teasc ce o avea ctre dnsul, pentru carele se temea i tre-
mura, precum tremur un printe pentru fiul su, pentru a
ceasta i i porunci s se ngrijiasc de stomacul su i s
nu be ap; i alta nc, pentru ca s arate c nvtorii i
pstorii norodului au trebuin de mai mult mil dect ceilali
oameni obteti ai norodului
1
).
Dela Dumnezeu Printele nostru i dea Domnul Iisus
Christos Domnul nostru.
i cu aceste cuvinte iari mnge Pavel pre Timotei cci
dac Dumnezeu este Printe al nostru, zice, artat este c
poart de grij i pronoisete pentru noi ca pentru fiii si, c
dar ne va milui, i va d nou Darul su, n ct toi noi s
fim druii de ctre el i s avem pace despre vrmaii notri.
3. Precum te-am rugat pre tine s rmi n Efes, pre
cnd m duceam n Machedonia.
Vezi o cetitorule, blndeea fericitului Pavel i buntatea,
cum ntrebuineaz cuvinte ctre Timotei, nu de nvtor, ci
de un~~prieten rugtor; c nu a zis,_precum am poruncit ie,
ci precum te-am rugat; cci o dulce voroav ca aceasta se
cuvine a ntrebuina nvtorii ctre adevraii i iubiii lor
ucenici; iar ctre ucenicii cei ri ai lor i neadevrai, se cu-
vine a ntrebuina alte cuvinte nfrunttoare adec i aspre. A
rugat ns Pavel pr e Timotei s rme n Efes, fiindc epis-
tolia ce o a trimis ctre Efeseni, nu er ndestul ca s-i n-
drepteze pre ei ; fiindc oamenii obinuesc a se art defi-
x
) Dupre zicerea: Har vou", vezi la cap. I, stih 3 al ceii I-a ctre
Corinteni, c aceastai chip este i acolo Har vou", i aicea iari,
Har, mil i pace", adec eu Pavel zic ie, lui Timotei, sa fie ie har,
mil i pace, n loc de te urez, te mbriez pre ti ne, care obinuim
noi a le scrie mai nainte n Epistolii. . -
126. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. I, VERS. 34.
x
) -i Teodorit zice aa: Basne ns nu.prs nvtura Legei o anu-
mit, ci pre tlcuirea cea iudaiceasc, care de dnii se numete poftorire.
2
) Acestai Teodorit zice, c cei ce crezuser din iudei, mndrindu'-e
pentru cunotina Testamentului Vechiu, fceau ntrebri oare cari hris-
tianilor celor din neamuri, nfruntndu-i pre ei ca pi;e nite nenvai
de dumnezeetile cuvinte i apucndu-se sa-i nduplece pre aceea s
pziasc petrecerea vieei dupre lege, i acetia numerau neamurile cele
din Avraam i din David, cercetnd ca cum ide s'a nscut Christos cu
adevrat din acetia dupre trup.
EPI ST. NTI A C4TRE TI MOTEI CAP. I , VERS. 4. 127
*) i Coresie nc zice c Evreii mai ntiu cercetau ghenealoghiile,
precum se vede n cartea lui Ezdra i a lui Neemie, pentruc cutau
s afle din care neam are s se nasc Mesia, adec Christos, iar acum
mai mult nu se ngrijesc pentru ghenealoghiile acestea, pentruc a ve-
nit Chrrstps.
s
) C aa zice Mar. Vasilie: Credina este o nvoire nendoit de cele
auzite Intru ncredinarea adevrului, de cele propoveduite cu Darul lui
Dumnezeu (Cuv. despre credin n cele aschiticeti), Pentru aceasta zice
i dumnezeescul Hrisostorfr. S nu lum dar. aminte, la ntrebri: c
credincioi pentru aceasta ne numim ca fr de ndoial s credem cele
ce se zic i de nimic s ne ndoim. C de ar fi cete ce se zic ome-
neti, ar trebui a le iscodi cu deadinsul, iar de vreme ce snt ale lui
Dumnezeu, trebue numai a se cinsti i a se crede, iar de nu vom crede
nici c este Dumnezeu ne vom nduplec; cci cum tii c este Dum-
nezeu cerndu-i lui dare de seam? Aceasta este cea nti dovad a cu-
noate pre Dumnezeu, a crede ntru cele ce se zice, fr de dovad i
de artri; aceasta i Elinii o tiu, c credeau zice n Dumnezeu; cu
toate c i zic fr de dovezi i ce zic de Dumnezeu? La un .om Vr-
jitor..i fermector o.'fcea aceasta la- Pitagora, zic: eu am zi s", i; la
capite se scria de-asupra tcerea i i inea, gura cu degetul i i strn-
gea buzele i tuturor celor ce treceau le porunci s tac" (Vor. I-a la
aceasta), C Eghiptenii aveau de-asupra uei capitelor lor un idol ce
se chem Arpocrate, care i avea mna n gur. i art punerea ma-
nei n gur, ca cei ce intr acolo trebue s tac i s nu ntrebe nici
s publicarisiasc tainile religiei lor. Pentru aceasta potrivit a zis i dum-
nezeescul Diadoh: Fundul credinei cercetndu-se se nvluete, iar cu
mtori ctre scrisorile cele nensufleite i ctre epistolii i poate
a rugat pre Timotei s rme n Efes nc mai nainte de a
trimite Epistolia ctre Efeseni. Ins este nedumerire i ntre-
bare dac cu rugciunea aceasta ce a fcut Pavel ctre Ti mo-
tei, ca s rme n Efes, de l'a aezat pre el., i de l'a pus
n-scaun ca-s fie episcop al Efeului (prin aceea adec); i
se vede c se potrivete a fi aceasta, c zice dupre urmare.
Ca3^porunceti oare crora- s nil nvee nvaturi
streine. '""^
;
, <
Nu a zis Pavel ctre Timotei ca s rogi, ci ca s porun-
ceti, care cuvnt este mai aspru, i nu a artat anume,pre
aceia ce nva streine, pentru ca s nu-i fac cu,, vdirea mai
fr de ruine; iar a nv streine este, a bg,,cineva alte
> mincinoase i plsmuite nvturi, n dreapta i adevrata n-
vtur a Evangheliei; pentruc er oare care rainciuno-apo-
stoli din iudei, cari nvau, cele ale legef pentru iubirea de
-slav i pentruc voiau a e. numi nvtori, : .j
4 . Ni ci a lu aminte la basne. ;- - ..
Basne ns aicea nu numete Apostolul pre Lege?, cea Veche,
s nu fie! ci pndirile cele iudaiceti, i dogmele cele minci-
noase i de rea socotin
1
).
i de ghenealoghii nemrginite.
Minciuno-apbstolii cei din iudei nirau numrnd strmoii i
rstrmoii, ai neamului lor, pentru ca din aceasta s capete
slav i cinste, c au strmoi vechi ca acetia; iar nemrgi-
nite ghenealoghii adec numere de neamuri al e acestora au
numit, sau cci neamurile lor se sue la multe vechi vremi, sau
pentruc acestea nu aveau nici o margine i sfrit trebuit sau
lesne cuprins de minte, ci er cu anevoe cuprins i de multe
feluri
2
). De urmare ns este s arate Pavel aicea ghicitorete i
pre elini; cci basnele erau nsuiri ale elinilor i ghenealoghiile
minciuno-zeilor i ale eroilor lor; ce fel adec erau ghenealo-
ghile Pelopidelor dela Pelops i ale Checropidelor dela Che-
crops i altele ale altora
1
).
Care dau mai mult ntrebri dectdeonomie a lui Dum-
nezeu ntru credin. . . .
Adec Dumnezeu, zice, a iconomisit s priimiasc pre toi
oamenii i pre Iudei i pre neamuri prin .credin. Iar aceti
mai sus^sji propun nite ntrebri, ca acestea) care desleag
pre iconomia aceasta a Iul -Dumnezeu; Sau .zice aceasta, cum
c Dumnezeu a voit a d nou daruri mari i mai pre sus de
Sire i a artat ntru noi o iconomie minunat i nepovestit;
pre aceast icOnomie ns a buntei lui Dumnezeu, credina
adec, o priimete, iar ghenealoghiile cele de mai sus nu o
priimesc, ci pricinuesc numai ntrebri i prigoniri de vorbe,
i nedumeriri, precum de pild snt acestea; i cum este cu
putin a se face aceasta? i noi cum putem s credem bu-
ntile cele ce au fie! i altele asemenea. Deci ntrebrile
cele prigonitoare de cuvinte i nedumerire de acestea, gonesc
.credina, care este o nvoire a inimei fr ndoire, precum o
hotrte Mar. Vasilie
2
). Ins poate ar zice cineva: Dar Cum
^28. EPI ST. NTI A CTRE TI MOTEI CAP. I , VERS. 45.
EPI ST. NTI A CTRE TI MOTEI CAP. I, VERS. 57. 129
Tom. III.
9.
a
zis Domnul, cutai i vei afl? (Mat. VII, 7) . i iari: Cer-
cai Scripturile (Ioan V, 39). La care rspundem, cum c
^
c
er ea cutai, ce o a zis Domnul, o a zis ca s cerem dela
^Urrmezeu cererile ce avem, cu dor ferbinte, i nu ca s c-
utm nite ntrebri prigonitoare ca acestea i nedumeriri ne-
buneti; ijderea i zicerea: cercetai Scripturile o a .zis,
Pentru ca s ne nvm i. s tim amrunimea Scripturilor.
s
' aa tiindu-o aceasta, s contenim de prigonitoarele .nedu-
meriri i ntrebri.
5 . I ar sfritul poruncei este, dragost e din curata i ni m.
O fiul meu Timotee, de .porunceti tu, zice, pstoriei tale,
s
& nu zic alte nvturi, aceast virtute sau fapt bun o vei
s
&di ntru dnii, adec dragostea. i iari de vei sdi dra-
Sostea n inimile lor, negreit ori ce dogm ru slvitoare i stri-
cat va peri dintre dnii, pentruc mai nainte e afla ntre
dnii zavistie, neaflndu-se dragostea; i apoi din zavistie se
"te ntre dnii iubirea, de stpnire i iubirea de slav; iar
din iubirea de stpnire se ntea, a voi ei s nvee cuvinte
r
svrti te i strmbe i din aceasta se pricinuiau eresuri; ci
a
cum dinprotiv, sdindu-se ntre dnii dragostea, toate ace-
stea se; stric. Vezi ns, o cetitorul e, c Pavel cu ndatorire cere
dela hristiani s aib dragoste curat i adevrat, nu numai cu
c
uvi nte, ci i cu inima i cu acest-fel de inim care s fie
c
urat i neviclean i s. nu fie umbrit de frnicie, ci s .fie
^Ictuit de o aa fel de aezare, n ct a comptimi de relele
l r
>tmplri ale aproapelui.
i din contiin bun i credin nefarnic.
Fiindc dragostea se ntinde i ntre oamenii cei ri, c i
furii iubesc pre furi i curvarii pre curvari; care aceast dra-
goste nu se face din contiin bun, ci din contiin rea i
V l
cl ean, nici din credin nefarnic i adevrat, ci din cre-
din iarnic i mincinoas; pentru aceasta zice Pavel aicea,
dragostea hristianilor se cuvine a se nate din contiin
bun i din credina cea ntru Dumnezeu .nefarnic; cci cela
C e
crede n Dumnezeu fr frie i adevrat, acela nici odi-
nioar sufere a ei cndva din adevrata dragoste; fiindc dra-
gostea cea adevrat pre toi i iubete i pre toi mbrieaz
i buni i ri; iar dragostea, care o au cei ri este mincinoas
^ezare simpl privindu-se se limpezete; c apa a uitrei relelor fiind
fundul credinei, nu sufere a se privi de nelegerile cele iscoditoare, iar
C
U simplicitatea minei nnotm prin apele ei, ca aa s ajungem n li-
banul voei lui Dumnezeu" ( Cap/XXI I ) .
si pentru aceasta nu iubesc pre toi, ci mai ales i ursc i ru
fac celor mai muli de aceasta i furii i ucigaii ucid i r-
pesc lucrurile celui de aproape lor. Din aceast zicere a Apo-
stolului ns este a ncheea cineva, cum c ori carele nu are
dragostea aceasta nici hristian este
1
).
6. Dela care unii greind, s'au abtut n voroave de-
earte.
A grei, adec a ;nu nemerj, chiar se zice la aceia, ce dau
cu arcul, aruncnd sgei la int, i nu nimeresc. Zice dar
Apostolul c i aicea, la vieuirea cea dupre Christos, trebue
fiete-carele hristian s nimeriasc de-adreptul la semnul i inta
hristianismului; i care este inta hristianismului? Este credina
cea curat i dragostea; ns oare-cari hristiani nu nimeresc i
greind inta aceasta a credinei i a dragostei, s'au povrnit
si au czut n cuvinte zadarnice
2
), dar cum a czut? 0 spune
dupre urmare.
y. Vrnd a fi nvtor de lege.
.Adec pentru aceasta a czut n cuvinte zadarnice, perttru
c bolesc din iubire de stpnire i au ndrgire de slav n
inima lor; i nu ar fi fost unii ca acetia de ar fi avut dra-
goste i credin n sufletul l or
3
) .
Nenelegncl" nici xel e ce zic, nici cele despre care a-
devereaz. '
Aicea prihnete pre cei de mai sus nvtori de strine
dumnezeescul Apostol, cum c nu .tiu pravul Legei Vechi,
nici vremea^ pn la care stpnea i domnia Legea. i dar,
dac ei din netiin greiau, pentruce i osndeti, o fericite
Pavie? i judec, zice, pentruc. netiina ce o aveau ei, este de
voe i pentruc una ca aceasta se pricinuete din iubirea de _
stpnire a lor i dintru a nu voi s aib dragoste ctre fra-
J
) De aceasta zice Corese, cum c dragostea cea de acest-fel, care
din inim curat i din contiin bun se~h.ater~ defaim-pre moarte,
ca pre un lucru de nimica. Pentru aceasta i dupre Ieronim, ava Ilarion
murind zicea: Nu te teme o suflete a ei din trup; c iat aptezeci de
ani acum ai slujit lui Dumnezeu. i Pavel zicea: Nevoina cea bun
m'am nevoit, calea o. am svrit, deci s pstreaz mie cununa drep-
tei" (II Timot. IV, 7). i mucenicii pre moarte, o socotiau desftare. .
2
) Iar Icumenie zice cum c ntrebrile i ghenealoghiile cele ce le
zicea mai sus, acestea acum le zice cuvinte zadarnice.
3
) Teodorit ns zice, cum c acetia din Iudei erau, t nU erau vederat
protivnici ai credinei, ci credeau adec n Domnul, i ar Evangheliceasca
nvtur o stricau i cugetrile lor le socotiau mai nelepeti dect dum- ,
nezeetile cuvintele-Scripturilor a fl.
130. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. I, VERS. 79.
EPiST. NTIA CTRE TlMCTEl CAP. , VERS. 9 10. 131
slbatec i neregulat i nesupus cal
1
). Intr'acest chip i legea
nu s'a fcut pentru cei sntoi i perttru drepii ceMaine re-
gularisii ci pentru pctoii cei neregularisii i neputincioi.
Ci celor nelegiuii i nesupuilor i necinstitorilor i p-
ctoilor, ocrtorilor de prini i ocrtoriior de maiee
i' ucigi^orilor ~4e babani, '':. v '.'
;
v
iof.'CuVvartior, - Sddortiitenilor, tlharilor, mincinoilor
i clctorilor de jurmnt.
Aicea nir Apostolul dupre fel pcatele, pentru ca s n-
duplece pre cei din Iudei s se ruineze, c legea avea epis-
tarie asupra rilor celor de acest fel; i toate pcatele aces-
tea le aveau Iudeii cei ce urmau legea; cci cum nu erau necin-
stitori de Dumnezeu Iudeii, cari adese ori se nchinau idolilor,
i jertfeau pre fiii lor demonilor? C au jertfit, zice, pre fiii
lor i pre fiicele lor dracilor (Psalm. CV, 35) . Sau cum nu
erau ucigai cei ce sburtuiau cu petrii pre Moise i pre Aaron
i pr Isus al lui Navi i Hal el o: C a zis, zice, toat adu-
narea s ucid pre acetia (Numer. XI V, 10) . i cei ce uci-
deau pi e proroci (Cartea a III a mpr. XI X, 10). i cei ce
i aveau manile lor pline de sngiuri? Manile voastre snt
pline de sngiuri (Is. I, 15). Aijderea nc i ocrtori de
prini erau Iudeii, precum mai ales a sttut Avesalom asupra
lui David tatlui su i nesupui i frdelege i toate cele-
lalte rele le aveau, cte aicea una dup alta-Je numr Apos-
tolul, precum va nelege cineva aceasta, de va ceti istoria Sf.
Scripturi. Pentru aceast pricin dar s'a dat legea Iudeilor ce-
lor pctoi ca acetia, ca s opreasc rutatea lor; care i
aiurea Pavel nsemnndu-o zicea: Deci ce legea? pentru cl-
crile de porunc s'a adaus (Gal. III, 19). Iar drepilor nu
este de nevoe Legea cea Veche, fiindc ei nu se abat spre
clcrile poruncilor, nici fac pcatele cele zise.
i orice'alt se mpotrivete nvturei ceii sntoase.
Mcar dei' patimile i rutile cele mai sus zise, erau n-
destule, dar-ns Apostolul nu s'a ndestulat numai cu acelea
ci a zis nc i cuprinztor i de obte, cum c i orice alt
*) i Cores e nc zice, ca Hrisostom voete, c dreptul nu este sub
lege, ci dc-asupra legei. Iar Augustin n tlcuirea Psalm. I zi c. e: C
dreptul nu este sub lege, fiindc n legea Domnului se afl voea lui;
pentruc cel ze este n lege, dupre lege umbl, iar cel ce se afl sub
lege, dupre l<:ge se face i se- lucreaz, nu lucreaz. i cel ce este n
lege, este slobod, iar cel de sub lege este rob.
ii lor; fiindc ei voesc zice, s fie puitorbi nvtori del ege,
pentru aceasta se orbesc de patima iubirei de slav i nu cu-
nosc prayul l egei ; drept aceea nsui ei snt pricinuitorii neti-
inei ce o au, i pentru aceasta snt vrednici de osnd. Dar
pentru Cre lucruri adevereaz? Poate pentru curiile i sp-
lrile ee le rndui legea i pentru celelalte luri aminte.
^'V?',JKlV;$^
;
& este i egea, e o ntrebuineaz
ci neva l egi ui t.
Noi, zice, tim cum c Legea cea Veche a lui Dumnezeu
este bun i sfnt, ns de o ntrebuineaz cineva i legiuit,
adec de nu o tlmcete cineva numai cu cuvintele, ci o de-
plinete i cu faptele, cci cel ce nva cele aie lege, dar nu
-face cele ale legei, acela nelegiuit ntrebuineaz legea. Sau i
dupre alt tlmcire: atuncea ntrebuineaz cineva legiuit le-
gea, cnd prin lege se povuete ctre dttorul legei i de-
plinitorul legei -Christos, fiindc legea, neavnd
1
putere ca s
ndrepteze pre oameni, pentru aceasta trimetea'i povui pre
c
e i ce o pzesc pre dnsa la Christos, carele mdreptez i
^ceasta a fost tot pravuLi scoposul i sfritul legei, adec
a
povui pre oameni la Christos:.C sfritul legei, zice, este
Christos (Rom. X, 4) . Deci legiuit ntrebuineaz cineva legea
(adec precum nsi legea poruncete), acela ce mai bine pre
Christos alege dect pre lege.
.9. ti i nd aceasta, c dreptului l egea nu4 este pus.
Omului celui drept, zice, nu i s'a pus lege, pentruc drep-
tul nu ateapt a se nva dela lege binele jacela ce se cuvine
M face, ci o tie aceasta din buna contiina sa. ce-dinlun-
tru i din Darul Duhului celui ce locuete n inima sa, i peri-
a u aceasta nici de pedeaps se teme c va lu. Iar drept se
l r i
el egi c zice aicea Apostolul, pre omul ce a isprvit virtu-
^
e
a, carele Urte pre rutate i iubete buntatea, nu pentru
*
r
i ca i pedeapsa legei, ci pentru nsui binele i virtutea; i
parele face mai mari fapte bune, dect cel ce se nva de..
e
g e , fiindc acesta nu priimete a avea pedepsitor i ny-
**** al su pre Legea cea Veche; carea i ngrozete s chim
S
I u
asc pre cei ce o calc, nu; ci are o cugetare vitejiasc
cu mrime de suflet ntru sinei, cu carea covrete pre
e
g e a cea copilreasc, adec pre cea potrivit copiilor i in- :
^
e
ptori l or, precum de pild doftorul nu s'a' fcut ca s vin-
^ce. pre cei sntoi, ci s vindece pre cel bolnav i rnit;
1 1
ici zbala s'a fcut pentru calul cel blnd i regulat i supus,
& acela i fr de zbal merge drept, ci s'a fcut pentru cel
132. EPI ST. NTI A CTRE TI MOTEI CAP. T, VERS. 1112.
x
) Drept aceea, forma aceasta sritoare aa se ndrepteaz: Adec i
orice alt e mprotivete nvturei ceii. sntoase,, cei dupre Evanghe-
lia slavei fericitului Dumnezeu".

,
2
) Teodorit ns zicerea aceasta tlcuindu-o zice: A artat' cum c cele
de nevoe ale legei .sjnt Unite i conguite cu Evanghelia, iar de nevoe
ale legei snt; s nu prea curveti, s nu ucizi, s nu furi i cte ca a
cestea; iar de prisos ale legei snt: cele despre jertfe, i-zile, i mori,
i leproi, i cele asemenea cu acestea; pre a crora plinire o a nsoit
cu locul cei afierosit (adec cu Ierusalimul, c ntru acestea a zis s se
adune i s fac acele trei mari praznice, Pastele, Cincizecimea i nfi-
gerea corturilor i celelalte obiceiuri ale legei), ca acela desfiinndu-se,
s se arate i desfiinarea acestora. .
EPI ST. NTI A CTRE TI MOTEI CAP. I , VERS. 12. 133
ncredinat mie, pentru ca s nu se arate c se mndrete i
c se flete, pentru aceasta aicea, totul l d la Dumnezeu, zi-
cnd, cum c lui Christos Iisus s-i fie har, carele a dat mie
putere, ca s iau asupr-mi sarcina cea de acest fel a Evan-
gheliei; cci a st cineva s se lupte cu primejdii de toate
zilele i aductoare de moarte, aceasta nu este nsuire a ne-
putinei omeneti, ci a dumriezeetei puteri. Acest smerit cu-
vnt al lui Payel este i se zice adevrat smerit cugetare, iar
smerenia noastr nu este adevrat smerit cugetare, ci numai
cuvntare de smerenie, adec noi nu avem smerenie,n cuge-
tul nostru, ci numai n cuvinte
1
).
C m'a socoti t credi nci os pui ndu-ni n slujb.
Pentru ca s nu zic cineva, c dac totul este al lui Dum-
nezeu i noi nimica nu traducem, pentruce Dumnezeu pre Pavel
adec l'a fcut att de mare i minunat, iar pre Iuda nu l'a
fcut? Pentru aceasta dumnezeescul Apostol, ca s surpe -m-
protivirea aceasta zice, c nu prost i cum s'ar fi ntmplat pre
mine m'a mputernicit Christos, adec fr judecat, ci pentru
c m'am aflat credincios, adec vrednic de a" mi se ncredina
bun vestirea aceasta. Dar nu a zis, ci cum c m'a socotit
Christos de credincios, umbrind iari cu aceasta pre a sa fapt
bun i isprav; zicnd, nu zic c eu am fost credincios, ci
c Christos m'a judecat, cum c snt credincios acest fel. De
unde este artata aceasta? Pentruc m'a pus, adec m'a rn-
duit-n slujb; Cci cumm' ar fi rnduit, "de nu ar fi cunoscut
iscusul proalegerei mele ntru aceasta? Aa fac i iconomii ca-
selor celor mari! ale stpnitorilor, rnndc i-aceia cunosc har
stpnilorJor, Cci le-au ncredinat iconomi. i ocrmuirea a
verilor casei lor;.iar semn al iconomiei acesteea socotesc, a
se arta ei dect toi ceilali casnici ai casei mai credincioi
i mai iscusii. Pentru aceasta i Dumnezeu a zis lui Anania
pentru Pavel : Mergi c vas de alegere este mie acesta,
l
) Pentru aceasta scria i dumnezeescul Isidor Pelusiotul zicnd: Fii
smerit cugettor, i nu smerit cuvnttor" (Epjsto.). Se cuvine ns a__
se smeri cineva cu cuvntul i a se smeri i cu chipul; pentruc,din
smerenia cuvintelor i a chipului, vine i la smerenia cugetrei; c se
consmerete dinluntru i se nnoete cugetarea i sufletul dup chipurile
i micrile cele din afar ale trupului i cu mult mai vrtos dupre cu- ..
vinte, precum zice Ioan al Screi. Iar Teodorit zice, c de vreme ce
Pavel mai sus a zis c i s'a ncredinat Evanghelia lui Dumnezeu, 'i-a
adus aminte de goanele de mai nainte ce fcea nsui mprotiva bise-
ricei i pentru aceasta dupre urmare a mulmit lui Dumnezeu i a zis
har cunosc lui Christos celui ce m'a ntrit pre mine,
patima i pcat este mprotiva sntoasei nvturei Evanghe-
liei, asupra acelora toate, s'a rnduit legea. Se arat ns din
zicerea aceasta a Apostolului, cum c toate patimile cele de
mai sus zise i au intrarea i nceputul lor din dogme rele i
stricate; fiindc acestea snt protivnice dreptelor i sntoa-
selor dogmelor Evangheliei.
i i . Dupre Evanghelia slavei fericitului|DutTinezeu.
Zicerea aceasta se unete cu cea de mai sus aa: Adec
orice alt se mprotivete nvturei ceii sntoase, care este
dupre Evanghel i e
1
) ; dar pentruce a slavei Evangheliei numete.
Pavel pre Evanghelie? Pentru aceia ce se ruinau i socotiau
necinste goanele cele pentru Evanghelie i patimile cele pen-
tru Christos. Deci arat Pavel cu cuvntul acesta, cum c a
ptimi cineva i a fi gonit pentru Christos, este slav. S'au zice
Evanghelie a slavei i pentruc pricinuete pre slava ceea ce
va s fie n ceriuri; cci, zice, dei patimile au ruine n viaa
aceasta,-dar ntru cea viitoare au slav i cinste; iar slava a
ceasta o binevestete i o arat nou Evanghelia; cci fiete
care bun vestire este veste fctoare de bucurie a bunti-
lor celor viitoare i nu a .celor de fa, sau slav a lui Dum-
nezeu numete pre slujba i credina cea ntru Dumnezeu .i
dogma i cugetarea cea bine cinstitoare despre Dumnezeu, care
evangheliceasca propoveduire le nva
2
).
Care mi s'a ncredinat mie.
Mi e, zice, mi .s'a ncredinat propoveduirea Evangheliei i nu
minciuno-apostolil.or, cci Evanghelia lor este evanghelie de
ruine i nu de slav.
1 2 . Si har cunosc lui Christos Iisus Domnului nostru
5
celui ce m'a mputernicit pre mine.
Fiindc mai sus a zis-Apostolul, c Evanghelia, care mi s'a
134. EPI ST. NTI A CTRE TI MOTEI CAP. I , VERS. 1213 EPI ST. NTI A CTRE TI MOTEI CAP. I , VERS. 13. 135
purta numele meu naintea neamurilor i a mprailor i a fi-
ilor lui Israel ( Fapte.IV* .15). Deci Pavel eri^ _iscusit dupre .
proalegere spre a purt numele lui Christos, a luat nc pu-
tere dela Christos spre a svri aceasta cu lucrul, cci cel
ce voete a purta numele :cel mare al .lui Christos, acela tre-
bue -s aib mult .. \i.,mare putere, n ct s poat a sdi a
cest sfnt nume n sufletele, 'eamenior. i poart ntfrriele lui
Christos cela ce nelege i zice, i face toate nelegerile lui,,
i cuvintele i faptele, dupre vrednicia numelui lui Christos,
adec cela ce ntrebuineaz toate lucrurile sale cu sfinenie,
precum este sfnt i numele lui Christos pre care l poart; "
iar cela ce nu face aa, acela nu poart numele lui Christos;
cci cum ar purt numele lui Christos cel ce ,hici ca cum are
pre Christos n sinei?
1
) Deci credincios er Pavel i dupre
toate celelalte i cci nu rlui adec nici un "dar al stp-
nului su i. Dumnezeu nu i'l nsui uii i mai ales el i
isprvile sale le afierosi lui Dumnezeu. Pentru aceasta i zi-
cea: Mai mult dect toi m'am ostenit; ns u eu, ci Darul
lui Dumnezeu eel mpreun cu mine (I Cor. XV, 1G). i alte
cuvinte ca acestea zice la multe pri ale epistoliilor sale, toate
dndude la Dumnezeu. '"
1 3 . Pre cel ce mai nainte eram hulitor, gonaciu i o-
crtor.
Vezi , o cetitorule, i aicea, prea fericitul Pavel, cum c m-
rete mila, ce o a. fcut Dumnezeu cu dnsul, tlmcind -viaa
ce o avea mai nainte de a crede n Christos, i cuaceasta
artnd smerita cugetare cea desvrit; cci cnd vorovete
i prihnete pre ceilali Evrei, cari erau vrednici de toat pri-
hnirea, nu zice nici un cuvnt c acesta mprotiva lor, nici
i numete pre ei hulitori, i gonaci, i ocrtori; iar cnd vo-
rovete pentru nsui persoana sa, atuncea nir cele ca. aces-
tea i se numete singur cu aceste ocrtoare numiri, zicnd:
l
) Pentru aceasta zice i Hrisostom: Precum cei ce poart semnul
cel mprtesc n oaste, carele se numete dupre obiceiu steag, au-tre?
buin de mult trie i iscusin, pentru a nu'l d vrmailor, aa i
cei ce poart numele lui Christos, nu numai n rzboiu, ci i n vreme
de pace au trebuin de mult putere, n ct a nu'l d acesta prihni-
torilor n gur, ci a'l purt bine i a inea crucea; c cu adevrat, de
mult trie este trebuin, spre a purt numele lui Christos, c cela ce
zice ceva nevrednic, sau face, sau cugeteaz, nu a purtat numele i nt
are pre Christos ntru sinei, cel ce l poart ns l triumfeaz, nu prir
trg, ci prin ceriuri i toi anghelii s'au nfricoat cinstindu'l i ludn-
dn' i " cVor. 3-a la cea I-a ctre Timotei).
Nu eram numai hulitor eu, i necredincios ntru Christos, ci
i pre cei ce erau bine cinstitori de Dumnezeu i credincioi
n Christos i goniam, nengrdindu-mi pcatul numai pn la
mine nsumi, i nu prost i goniam pre cei ce credeau n Chri-
stos, ci ntrebuinam i goana cea asupra hristianilor, cu ocar
i cu asprime, btndu-i, legndu-i, nchizndu-i i necinstim-
du-i>" i, mpreun binevoind ntru omorrea lor, precum nsui
o ?te' &rg.j&iQQyii} -Doamne,-;ei tiu c <eh eramrinehizhd
i btnd pfin adunri pre ~eel ce cred ntru tine. d-cnd se
vrs sngele lui tefan al mucenicului tu i nsumi eram fa
stnd i binevoind ntru uciderea lui i pziam hainele celor
ce l ucideau pre el (Fapte XXI I , 19). i aiurea zice: A
ceast cale o am gonit pn la moarte, legnd i dnd n n-
chisori) brbai i femei (Tij. 4) .
Ci m' am miluit, c netiind am fcut ntru necredin.
Cu aceste cuvinte arat Pavel cum c er vrednic . de pe-
deaps, ns s'a miluit de Dumnezeu, pentruc mila se face
asupra celor vrednici de pedeaps, dar pentruce ceilali Evrei
nu s'au miluit de Dumnezeu? Pentruc nu pctuiau ntru ne-
tiin, ci i ntru mult cunotin; c zice Evanghelistul Ioan:
Dar ns i dintre boeri muli au crezut n Christos, ci pen-
tru frica fariseilor nu mrturisiau, ca s nu fie gonii din adu-
nare; c au iubit slava oamenilor, mai mult dect slava .lui
Dumnezeu. i Domnul nc a zis ctre dnii: Cum pu-
tei voi a crede, slav lund Unii dela alii i slava cea dela
singur Dumnezeu nu o cutai? (Ioan V, . 44) . nc i. singuri
Iudeii ziceau: Vedei c nimica folosii? c lumea s'a dus n
urma lui (Ioan XII, 19). i n toate prile Evangheliilor se
vede c patima iubirei de stpnire i-a iubirei de slav ispi-
ti pre Iudei, i pentru aceasta nu i ls pre ei s cread n
Christos. i socotete-o aceasta din aceasta: Christos a ertat
pcatele slbnogului, zicndu-i: Iart-i-se ie pcatele tale
(Luca V, 20). i Iudeii mrturisiau c aceasta este nsuit sin-
gur lui Dumnezeu: Ci ne poate a ert pcatele, ziceau ei, fr
numai singur Dumnezeu? (Tij. 21) . i cu toate c aa au mr-
turisit singuri, ns nu au crezut ntr'nsul. Deci din ce nu au
crezut? Din necunotin? Ba, ci din patimi i din rutatea lor.
Ins poate ar ntreba cineva: Unde era Pavel mai nainte de
a crede? Rspundem, c dupre dumnezeescul Hrisostom i du-
pre sf. Teofilact acesta, er lng Gamaleil prea tiutorul de
lege acela, i nu er mestecat, cu norodul cel mult, fiindc
Gamaleil era om linitit i petrector n osebire i dupre ur-
136. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI'CAP. Ij-VERS. 13.
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. I, VERS. 1314. 137
acolo i rar ngropat, fcnd plngere mare asupra ngroprei lui, -pre-
cum este scris: i au luat mpreun pre tefan brbai colaviti i au
fcut plngere mare asupra lui" (Fapt. VIII, 2),
stos crescndu-se, i pentru aceasta rvni dupre lege, precum
o zice singur ctre Iudei: Rvnitori fiind ai lui Dumnezeu,
precum i voi sntei astzi (Tij). Drept aceea pentru ca s
ncbeem totul, Pavel adec din rvna ce avea ctre Dumne-
zeu cea nu dupre cunotina, nu credea n Christos, iar Iudeii
nu credeau din pricina patimei iubirei de stpnire i iubire
de slav a lor. Dar cum Pave nu cunotea pre Christos prin
tiina '.Scripturilor fiind el amrunit ntru tiina Scripturilor
i" a legei, precum rnai .sus..o- mrturisit?,Rspundem: c pen-
tru aceasta i -ei fericitul se prihnete pre sinei aicea, c a-
ve necunotin, care o a nscut lui necredina; pentru aceasta
zice c s'a 'miluit de Dumnezeu, c ntru netiin a fCut.
1 4 . i 1 prea prisosit Darul lui Dumnezeu cu cre-
din i cu dragostea cea n Christos Iisus. ; .
Dup ce mai sus zis Apostolul multe i mari cuvinte des-
pre, iubirea de oameni a lui Christos, c l'a miluit pre el, n
vremea ce er vrednic de cea mai cumplit i mai covri-
toare pedeaps, acum aicea zice, cum c nu numai l'a miluit
i l'a izbvit de pedeaps, ci i l'a nvrednicit a!! face fiu al
su, i frate al su, i prieten al su, i mpreun motean-al
mpriei sale, atta mult i covritor a prisosit darul iubirei
de oameni; al lui" Christos asupra fericitului Pavel. Pentru ca
s nu zic cineva ns, cum c pretutindenea este Darul lui
Dumnezeu, carele lucreaz totul, apoi se surp stpnirea de
sine a omului i proalegerea; pentru aceasta dupre urmare zice
Apostolul: cu credin i cu dragoste, ca cum ar zice:, c _
cu adevrat Darul lui Christos, a_.prisosit ntru mine, ns i
eu am proadus dela mine credin i dragoste; credin adec,
pentruc am crezut,~"c Christos poate a m mntui,- iar dra-
goste, pentruc am iubit pre Christos cu _toate__ puterile mele,
i Christos" s'a fcut mie pricinuitor al dragostei ceii ctre Dum-
nezeu i nu legea. Arat ns cu cuvintele acestea Apostolul,
c i fiete-carele hristian, se cuvine a prbaduce lui Christos
credin i dragoste; pentruc din dragostea lui Christos se
nate lucrarea i pzirea poruncilor lui, precum a zis nsui:
De m iubii pre ..mine, poruncile mele pzii-.le (Ioan XI V,
15). i cela ce nu iubete pre Christos, acela nici poruncile
mare i Pavel ucenicul lui a fost acest-fel; i aceasta o mr-
turisete nsui Pavel ctre Iudei zicnd: .Eu snt brbat Iudeu
nscut n Tarsul Chilichiei, crescut i hrnit n cetatea aceasta
lng picioarele lui Gamaleil, nvat dupre amrunimea p-
rintetei legi (Fapt. XXI I , 3) ' ) . Pentruce dupre acestea nchi-
dea Pavel pre hristiani? Pentruc vedea propoveduirea lui Chri-
l
) nsemneaz c Evstratie presviterul bisericei ceii mari istorisete,
cum c Gamaleil acesta a fost unchiu al sf.-Nicodim al prietenului Dom-
nului cei de noapte i a ngroptorului lui, carele n, urin s'a. fcut
prieten al Domnului i de ziu, prin mucenie; c s'au botezat amndoi
i Gamaleil i Nicodim nepotul su, de Petru i de Ioan Apostolii i
fiindc au aflat Iudeii c s'a botezat fericitul Nicodim, l'au btut i l'au
schingiuit cu multe bti, ntru care cu statornicie nevoindu-se puru-
rea pomenitul, dup puin s'a svrit i a luat cununa muceniciei (La
cart. ce se numete tropeon ortodoxian, foaea 226). Iar Calist Xanto-
pul, n sinaxaristul Duminicei miropurttoarelor zice, c sf. Nicodim cel
mai ntu dect toi a scris o carte, i a artat ntr'hsa cele despre
patimile i nvierea Domnului, fiindc er unul din adunarea Iudeilor
i tia cu amruntul sfaturile i cuvintele lor, i. celelalte toate. Despre
Nicodim acestea le scrie i teolog. Grigorie zicnd: Dei Nicodimeeti
cinstitor de Dumnezeu de noapte, cu miruri ngroap'l pre el" (Cuv. la
Pati). Care tlcuindu-o aceasta Sholiastul Nichita zice~a: Nicodim
este cel ce a iubit n mintea sa "pre cunotina lui Christos, iar de fi-
lotimia lucrrei poruncilor, i cru trupul ca uri' fricos, .tgduindu-se
pentru frica Iudeilor, zic adec de a patimilor i a demonilor proloviri;
iar despre unul ca acesta, mare. lucru este spre a priimi, de a cugeta
bine pentru Christos, i a- nu gri cuvinte hulitoare, i trupul cel st-
pnesc l ngroap cu .miruri, cela ce cuvintele cele despre stpnul.cu
bun Cin-tire de Dumnezeu le ntrebuina, sfropindu-le pre ele cu mi-
ruri care sloboziau duhovniceasca mireasm",
nsemneaz, c acesteai mpreun cu Evstratie cel de mai sus le zice
i Nichita ritorul Paflagon de$pre...nvtorul de lege Gamaleil i unchiul
mucenicului Nicodim; cum c s'a botezat adec amndoi i c Nicodim
nepotul lui Gamaleil, ntru bti s'a svrit; adauge nc i aceasta c
i fiul lui Gamaleil, Avelvus cu numele, i acesta botezn~du'-se, ntru
feciorie i necstorit i-a sfrit viaa: -i. s'a pus' sfinitele rmiurile
a cte trei acestora n trei osebite racle, i s'ati aezat n locul unde
er i racla ceea ce avea prea cinstitele moate a ntiului mucenic i
arhidiacon tefan, i cnd dup. multe vedenii i descoperiri s'au aflat
moatele sf. tefan, s'au aflat t moatele acestora (Cuy. la desgropa-
rea moatelor sf. tefan). Adauge nc i aceasta, acestai Nichita, ntru
acestai cuvnt, c Gamaleil fiind cunoscut i iubit, i rudenie sf. te-
fan (c din seminia lui Veniamin, zice, erau amndoi, precum i Pa-
vel i Nicodim) pentru aceasta, dup ce s'a desgropat sL trupul lui
(adec a lui tefan), din petrile cele grmdite asupra lui, a rugat-a
cesta pre sfinii Apostoli s de lui trupul ntiului mucenic, pentru ca
s'l ngroape n satul su, nefiind departe de Ierusalim; i Apostolii
s'au nduplecat rugminei lui. i el lund dar trupul cu cinste, l'a dus
138. EPI ST. NTI A CTRE TI MOTEI CAP. I , VERS. 15. EPI ST. NTI A CTRE TI MOTEI CAP. I , VERS. 1516. 139
: l
) Frumoas este i pilda ce o aduce la aceasta neleptul Teodorit
zicnd: Precum cnd se afl muli bolnavi ntru un spital i toi snt
desndjduii c i vor. mai dobndi sntatea, dac un doftor ar lu
pre unul.din bolnavii aceia, ce se primejduete de moarte-i ar d lui
uoftoriile-cele ajuttoare i l'ar face -sntos, d i tuturor celorlali bol-
navi o ndejde, cum c i aceia au s dobndiasc dela acesta dorita
sntate; aa i Stpnul Christos doftorul sufletelor, fcndu-se om
pentru mntuirea oamenilor, zice fericitul Pavel, m'a luat pre mine cel
mai. frdelege dect toi, i aducndu-m n mijloc, nu. numai de p-
catele i frdelegile mele cele mai dinainte m'a curat, ci i cu mar
daruri i haruri m'a mbogit, i aa prin mine a artat tuturor oame-
nilor ndelung rbdarea sa .cea nemsurat, ca nici.unul dintre, cei ct
strlucit Christos ca soarele s'a fcut ziu, atuncea a ascuns
pre dreptatea legei, ca pre lun, i ca pre o fclie. i dar-pre-
cum greete i precum este fr socoteal, cel ce ntrebu-
ineaz fclia ziua, cnd soarele strlucete, aa greete i cel
fee ntrebuineaz Legea Veche dup ce Christos a venit n
lume. i ntr'alt loc nc nuf apeiast noim o arat, zicnd
dupre l ege: Mu s'a' siyitf cea
:
slvitTit^prtea aceasta^ (adec-
Legea Veche), pentru covritoarea slav (a lui Christos adec)
(II Cor. III, 10) i vezi tlcuirea acesteea.
1.6. Ci pentru aceasta' m'am miluit, ca ntru mine mai
ntiu s arate Iisus Christos toa ndelunga rbdare,
spre nchipuirea celor ce vreau s cread ntru dnsul
spre viaa venic.
Vezi , iubitule, smerita cugetare cea mare a fericitului Pavel ;
pentru aceasta zice, eu m'am miluit de Dumnezeu, pentru,a
pu se desndjdui nici un pctos, ce ar avea bune ndejdi,
fiindc s'a mntuit Pavel cel mai pctos dect toi oamenii;
se arat ns pre sinei cu aGeste cuvinte, cum c nu.er vred-
nic de ertare, ci pentru mntuirea celorlali, a dobndit el iu-
birea de oameni a lui' Dumnezeu. i nu a zis, pentru ca s
arate ntru mine. Christos ndelung rbdare prost, ci toat n-
delunga rbdare, ca cum ar fi zis aa: eu, nemrginit pc-
tuind,"aveam trebuin i de toat nemrginita mila lui Dum-
nezeu pentru a m ert, i de toat iubirea lui de oameni i
nu de o parte, precum de o parte, ca aceasta au trebuin cei-
lali oameni pctoi. Spre nchipuire, zice, adec, spre pilda
i ndemnarea celorlali necredincioi, ce ar voi s cread n
Christos, adec pentru aceasta m'a miluit pre mine Christos
i m'a mntuit, ca pre mine avndu-m pilda ceilali necredin-
cioi, s cread i ei n Christos i s se mntuiasc
1
).
lui pzete: Cela ce nu m iubete pre mine, acela nici cu-
vintele mele ine (Tij. 24)
1
) .
1 5 . Credincios este cuvntul i de toat priimirea vred-
nic; c Iisus Christos a venit n lume ca s mntuiasc
pre pctoi. . , }.[
. ~De vreme c<,.mau_su ..sf zs .Apostolul c Dumnezeu l'a mi-
luit pre el gonaciu fiind i-diufitor, l ocrtor, pentru aceasta
zice aicea, s nu v mirai, nici s nu credei mrimea aceasta
a Domnului, ce s'a fcut mie; pentruc Iisus Christos, pentru
aceasta a venit n lume, pentru ca s mntuiasc pre toi p-
ctoii. Deci credincios este cuvntul acesta i propoveduirea,
i vrednic a se priimi de toi, cci nu se cade a ne ndoi des-
pre propoveduirea aceasta a ntrupetei iconomii, fiindc mari
i proslvite snt buntile acelea ce ni s'au druit prin aceasta,
i mai ales este de cuviin se crede aceasta i a se priimi
de fiete-carele, pentruc buntatea celui ce d darurile aces-
tea este nemrginit; iar acest cuvnt al lui Pavel privete i
la Iudei, cari, iau aminte' i de Legea: cea Veche; c arat
lor, c fr de credina lui Christos este cu neputin a se
mntui. ., - .__
Di ntru cari cel ntiu snt eu.
Pentruce Apostolul n alt loc zice, c a fost fr de prihan,
dupre dreptatea cea n lege (Filip. III, 2) , iar aicea se numete
pre' sinei mai ntiu ntre pctoi? Pentruc dreptatea cea n
lege, asemnndu-se cu dreptatea cea f?tru Christos, este p-
cat i ,nu dreptate, fiindc aceea a rmas nelucrtoare, i nu
mai are vreme de a lucra acum; cci, pn cnd aceea avea
vreme i lucr, er dreptate, precum i luna, i fclia lumi-
neaz, pn ce e vreme de noapte; iar cnd s'a artat i a
i
1
) Zice nsi dumnezeescul Hrisostom: C nu este trebuin numai
de. credin ci i de dragoste; cci muli snt i acum, cari cred, c Chri-
stos este Dumnezeu, ns neiubindu-1 pre el, nici poruncile lui fcnd;
cci cum, cnd cinstesc ei mai mult acestea, banii? Naterea? Norocul?
Lurile aminte? Menirele? Ionismosurile (auguriele)? $i cnd vieuim spre
ocara lut, spune-mi, care dragoste este? De are cineva prieten ferbinte
i nfocat, mcar aa iubeasc'pre Christos.... Dumnezeu dup nenum-
. rate faceri de bine i purtrile de grij, (ce au ntrebuinat ctre noi,
cunosctorii i vrmaii lui), nici aa ne-a lepdat, ci atuncea mai a
les a dat pre Fiiul su, cnd mai mult l'am nedreptit; iar noi, dup
ce ne-am norocit de attea i dup ce ne-am fcut prieteni i dup ce
ne-am nvrednicit prihtr'nsul a dobndi' toate buntile, nici aa l'am
iubit ca pre un prieten, ce ndejdi va mai fi nou? (Vor. 3 la cea I-a
ctre Timotei).,
140. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. I, VERS. 17.
foarte au nelegiuit, s nu se desndjduiasc de mntuirea sa privind
la pilda mea.
*) nsemneaz c sf. Pavel s'a mprumutat cu aceast zicere dela Moise
ce zice: Domnul mprind veacurile i preste veacuri i nc" (E.
XV, 18). Aceasta tleuindu-o purttorul. de Dumnezeu Maxim a zi s:
Este oare care lucru mai pre sus de veacuri. mpria i ui Dumnezeu,
c nu este ertat a zice c s'a nceput, sau se va. ajunge de veacuri m-
pria lui Dumnezeu" (Cap. LXXXVI din suta a doua a celor Teol o-
ghiceti). Vezi ns i suptnsemnarea la cap. IV stih 20 al ceii ctre
Filipiseni, frumoas fiind, despre mulmire.
EPI ST. NTI A CTRE TI MOTEI CAP. I, VERS. 171 8.. 141
pentru ca si iubim, pentru ca s lum aminte de el, pentru
ca s ascultm poruncile lui cu supunere i pentru ca s-i ur-~
mm prin fapte i din toate acestea nine noi s ne folosim,
cari l slavo-cuvntm pre el; precum i cel ce se minuneaz
i cunoate slava soarelui, nsui el pre sine se folosete, pen-
truc se bucur vznd lumina lui i pentruc o dobndete
aceasta spre a umbla i a lucr feluri de meteuguri; precum
dinprotiv i cel ce nu cunoate slava soarelui, nsui el mai
nti pre sinei se pgubete, r-ievznd lumina soarelui i ne-
ntrebuinndu-o ntru lucrare
1
).
1 8 . Aceast poruncire ncredinez ie, fiule Timotei.
Fiindc Pavel a zis poruncire, iar poruncirea este o nv-
tur aspr, precum i alt dat am zis, i se face cu domnesc
i stpnesc chip; pentru aceasta, ndat dupre urmare-a zis
aceasta: Fiule Ti motei , i ca cum ar zice lui, aceast po-
runcire o zic ie, nu cu stpnire, ci ca un iubitor de fii p-
rinte fiului u celui prea iubit. Iar o ncredinez a zis, pen-
tru ca cu zicerea aceasta, s arate scvJmptatea ce se_ cuvine
a o avea Timotei spre a pzi poruncirea aceasta, ca un zlog
i vistierie mprteasc, i pre lng acestea, ca s arate, cum
c darurile cele ce avem, nu snt ale noastre ci ale lui Dum-
nezeu. Deci cele ce Dumnezeu a dat nou, datori sntem a l e
pzi cu scumptate.
Dupre prorociile ce s'au fcut mai nainte spre tine.
Dregtoria preoiei, i a nvtoriei, i a prostriei norodu-
lui, fiind -mare i nalt, pentru aceasta are trebuin de sus
dela Dumnezeu a se alege acela carele are s o priimiasc
aceasta. Pentru aceast pricin i preoii cei vechi i arhiereii
se fceau din dumnezeeti prorocii, adec de ctre Sf. Duh.
Prorocia ns, urai pre
-
"larg lundu-se, nu este numai a spune
cineva despre cele viitoare, ci i despre cele de fa, adec,
l
) Iar Teodorit zice, c dumnezeescul Pavel zice mulmirea aceasta'
i slavo-cuvntarea ctre o fire a duninezeirei, mutndu-se dela o fa
a prea Sf. Treimi, la stpnul Christos adec, pre carele mai nu l'a nu-'
.mit dttor al buntilor; .dela aceasta zic, mutndu-se la obtimea fi-"
rei, pentru ca s arate c buntile acelea mpreun s'au dat cu bun-
voina a lui Dumnezeu Printelui i cu mpreun. Jucrare a Sf. Duh c
. mprat al "veacurilor este" nu. singur Tatl, ci i Fiiul i Sf. Duh; c
venic i pe acesta_j['a numit sf. Apostol-zicnd: Carele prin Duhul
venic" (Evr. IX, 14) i nestricciunea i nevederea, nsuite snt i ale
Fiiului i ale Duhului; deci i numele Dumnezeu, ce l zice aicea, al
singurei Treime cu adevrat este nume; c nici unul afar de prea Sf.
Treime este firete Dumnezeu. -
1 7 . Iar mpratului veacurilor nestricatului, nevzutu-
lui, singur neleptului Dumnezeu, cinste, slav n veacu-
rile veacurilor. Amin.
Fiindc, mai sus a zis dumnezeescul Pavel multe i mari cu-
vinte i noimi pentru Fiiul i cum c acesta mnuiete pre
cei desndjduii, precum a fost i nsui el, ca s nu soco-
teasc cineva c Tatl este lipsit de acestea, pentru aceasta
aicea art slav i mulmit Ctre Tatl, numindui pre el
mprat al veacurilor i nestricat i nevzut i nelept, care
toate acestea lui Dumnezeu cuvenite numiri, snt obteti i
ale Fiiului, pentruc i Fiiul este mprat n veacuri nesfrite
1
);
c dac el este fctor i ziditor al veacurilor c printr'n-
sul, zice, a fcut veacurile (Ev. I, 2), cum nu va fi i mp-
rat al veacurilor i nestricat, i_ nevzut dupre dumnezeire i
singur nelept? C el este nelepciunea Tatlui; i acestea
toate de obte snt i ale Sf. Duh; cci singur nelept a zis
Pavel pre Tatl, nu spre osebire de Fiiul i de Sf. Duh,' de
cei de o Fiin cu el ; s nu fie 6 hul ca aceasta! ci spre o
sebirea fpturilor celor cuvnttoare a anghelilor i oameni-
lor; fiindc i anghelii i oamenii adec au nelepciune, ns
Pavel arat, c Dumnezeu _ singur este chiar nelept, ca izvo-
rul i pricina nelepciune!; iar cte alte fpturi au nelepciune,
o au aceasta dupre mprtire dela .Dumnezeu; cinste ns i
slav ndoit se cuvine a se d lui Dumnezeu, nu numai cu
cuvinte, ci i cu lucruri i cu fapte .bune; cci slava i cinstea
ceea ce se d prin cuvinte, carele proaducem lui Dumnezeu,
ne arat numai c sntem bine cunosctori i mulmitori lui
Dumnezeu; iar slava i cinstea" ceea ce se aduce lui Dumne-
zeu prin faptele noastre cele bune, ne arat pre noi, c pre
lng acestea, c sntem i urmtori lui Dumnezeu care lucru
este mult mai mare dect cel ntiu. i pre aceast slav prin
cuvinte cu ndatorire o cere Dumnezeu dela noi, cu socoteal
142. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. I, VERS. 18.
r>r.-jr.-ir<>f.ry.y,j,**/Wipr ^/iMf/j/f/v/ww*/' s.rs-- ? s ss :s.s. ss.-s.,s/s -, s.s.<s/s-s. s s s.ts. / s.:-s-s. s s s- s r'/-A'////i/i
,
A/yr/.//w s s s.tf.x.s.s.z-.'JL
ns ascunse. Drept aceea prorocie era a zice Duhul cel Sfnt
despre Varnava i despre Pavlu: Osebii dar mie pre' Var- .
nava i pre Savlu la lucriTla care i-am chemat pre ei (Fapt.
XIII, 2)
1
) . Cu un chip ca acesta de sus de ctre dumnezees-
cul Dulas'a judecat i Timotei a fi arhiereu, iar de vreme ce
aicea prorocii zice multuratic, poate i cnd s'a ales Timotei
din nceput spre aj se f ace ucenic l -lhi Pkyeh i cnd s'a tiat
.mprejur, i cnd s'a .pr$iuft .j&psc^p/' t-ptfe' &ces,tea; zi c, ;
poate c s'au fciit cu dumnezeeti prorocii. Deci zice dumne-
zeescul" Pavel, c poruncesc ie,"Miupre prorociile acelea, care
mai nainte s'au fcut pentru tine; adec eu privind la proro-
ciile cele de mai nainte i oare cum de acelea povuindu-m,
te sftuesc ce se cuvine s faci, ca un fiu al meu, Timotee,
pentru ca s vieueti dupre vrednicia prorociilor acelora i s
nu le ruineze. Iar Icumenie zice, c uicea Apostolul a ntre-
buinat form sritoare, care se cetete aa: Aceast
1
porun-
cire o ncredinez ie, fiule Timotee, c s e oteti, dupre
prorociile cele ce s'au prozis asupra ta, c'ri bun otire.
, Ca t e oteti ntr' nsele bun oti re. .
Ce poruncesc ie, zice, o Timotee., fiul meu? Pentru, ca s
te oteti nluntrul acelor ce s'au prorocit pentru tine, adec
ca nici ct de puin s ei afar dintr'nsele, ci precum acele
dumnezeeti prorocii te-au ales spre a fi ucenic i arhiereu,
aa i tu s umbli .i s te oteti, adec s fe oteti buria
-otire i bunul rzboiu; pentruc este i otire, i rzboae rele
"i prihnite, cnd cineva nfieaz mdulrile trupului su i
puterile-sufletului su, arme spre a face pcatul i necure-
nia. Otire ns a zis Pavel i rzboiu, pentru ca s arate, cum
- c i tuturor hristianilor se afl stranic i nevzut rzboiu a
supra demonilor i a patimilor, iar mai ales i mai cu deose-
l
) Aa zice dumnezescul Hrisostom c prorocie a fost de a afl Samoil
pre Saul, carele er ascuns nluntru n vase: i a ntrebat Samoil
..nc ntru Domnul, de vine brbatul aicea? i a zis Domnul: Iat el
x'a ascuns n vase i alearg i i i pre el de acolo" (I Impar. X, 12).
Dupre prinii cei detepi ns, strvedere chiar se zice ceea ce str-
vede prin dumnezeescul Dar cele de fa adec, ns ascunse; sau pre
cele ce nu snt mprtite de dumnezeescul Dar; iar prevedere este,
ceea ce ma nainte de a se face lucrurile le vede numai, ris nu i
spune de ele; iar prorocie este, ceea ce mai nainte de aceasta prozice i
celorlali prin cuvnt le descopere cele ce vor s-, fie; unii ns zic, c.
prorocia se zice adec, ceea ce mai nainte spune cu muli ani de cele
ce vor s se fac dupre vremi, iar hipofithia (adec tlcuire de dumnezeeti
meniri) este ceea ce mai nainte spune pre cele dup puin vreme.
EPIST. NTIA CTRE TIM0TEI CAR. I, VERS. 1819. 143
bire, nvtorul i arhi ereul i aprtorul norodul ui ; n ct este
de trebui n unul ca acesta a st det ept , i cu l uare ami nte
i a nu arta nici o sl bnogi re i l enevi re.
1 9 . A v n d c r e di n a i bun cunot i n .
S nu socot et i , zi ce, o Ti mot e e fiul meu, cum c destul
este i e numai a t e f ace arhi ereu, cu dumnezeet i proroci i , nu;
ci s e cuvi ne- pr e l ng ceg| i u # v a v e ''e'ffcdhiffr,- ''$&-%ifixi
aceast a s ndrepte?;! cuvntul adevrul ui , ci se cuvi ne ne s
aibi i bun contiin, adec s dobndet i vi a nepri hni t
c di n vi a a_cea fr de pri han se nate buha conti i n, ca
cu nepri hni ta vi aa aceasta i cu buna conti i n, s po i a-
pr i pre al i i ; cci pr ecum arhistraigul ( adec nceptorul
otii) rnai nti se cuvi ne a se face bun osta, aa i nv-
torul i dumnezeescul "pstor, trebue mai nti nsui s ai b
f aptel e cel e bune, acel ea carel e cer cu ndatori re del a uce-
nicii i -cei ce se pst oresc eu el . Ne nv m ns din aceasta
cum c i noi mcar nvtori sau arhi erei de am fi, nu se
cuvi ne
1
ns l epdm sftuirile i nvturi l e acel ora, cari
snt mai mari dect noi dupre nel epci une, i fapta bun; pen-
truc dac Apost ol ul Ti mot e i a jpriimit sftuirile i porunci l e,
nc i nvtor i pst or, cu ct mai vrtos noi snt em da-
tori - a le pr i i mi
1
) .
Pre care unii lepdndu-6, din credin u czut.
Buna contiin aceasta, zi ce, per zndu- o unii, dupre urmare\
au
s
per dut i credi na i dupre cuvi i n; cci cnd viaa ee
necurat i rsvrti t, dupre urmare din acea vi a se nasc i
dog me rsvrti te, cci cei ce viaz vi aa necurat i. pctoas,
pentru a nu se bntui de frica muncei cei ce va s fie, se
ndupl ec pre sinei a cr ede c t oat e al e hri sti ani l or snt mi n-
ci uni
2
) . i aa ti cl oi i cad din credi n i o per d, i, i cel
1
) Purttorul de Dumnezeu Maxim ns aa tlcuete zicerea aceasta:
Credina cea mare este un adevr iitor i ntritor, minciun neavnd
iar buna contiin cu puterea dragostei se poart, ca una ce nu are
nici o clcare de porunc" (Cap. XXXI V din suta a patra a celor teolog.).
2
) i dumnezeescul Hrisostom nc ntru o unire zice: Cnd viaa
este ^desndjduit i osndit, nate i dogme asemenea i se pot. ve-
dea-muli, c din aceasta au czut n rndul relelor i n elinism s'au
abtut"- (Vor. V la aceasta). i nelept. Teodorit zice: De multe ori
viaa cea stricat se face temei pgntfei i unii nesuferind prihn-
rea contiinei, s'au lepdat i de cuprinztoarea peste tot pronia lui
Dumnezeu i au bgat n sinei noroc i meniri; c se cuvine a se n-
soi cu credin i viaa cea ludat", cci contiin bun, pre viaa.
cea mpodobit cu ntreaga nelepciune i cu dreptate o zice. Vezi i
144. EPIST. NTIA CTRE TlMOTE CAP. I, VERS. 1920.
ce leapd credina cea simpl i las totul ntru cugetrile
luii i acesta asemenea se rstoarn i se primejduete n dog-
mele credinei; fiindc credina este liman lin i nenvluit,
puind pre minte ntru linite i n limpezire; iar cugetrile i
ntrebrile snt valuri, care, cnd ncoace cnd ncolo rpesc
pre minte; ca o jalnic primejduire de corabie, care n sfr-
it sau de petrii i de greeale o lovete, sau i desvrit o
nneac prin necinstirea, de Dumnezeu i peire.
2 0 . Di n cari este Imeneu i Al exandr u. , . -
Vezi , o cetitorule, cum c nvtorii de cele streine dintru
nceput au fost, cei ce leapd credina cea simpl i ndu-
plecarea inimei cea fr ndoire i cei ce urmeaz mincinoa-
selor cugetri i ntrebrilor celor sofisticeti i viclene? Deci,
zice Apostolul, s nu t e trndveti tu, d~ Timotee, cnd vezi
pre nvtorii de cele streine ca acestea, nvnd afar de
dogmele cele bine cinstitoare de Dumnezeu, ce stau mprotiva
l or
1
) . ,
Pr e cari i-am dat lui satana, ca s se pedepsiasc s
nu huliasc.
Dac satana pedepsete i nelepete -pe alii s nu huliasc
ntru Dumnezeu, cum nsui pre sinei nu se nelepete a nu
huli? Iar dac pre sinei nu se nelepete, artat este c nici
pre alii nu nelepete pentru un prav ca acesta, adec a
nu huli ntru Dumnezeu, i aceasta vrnd s o arate Pavel nu
a zis, ca s-i pedepsiasc pre ei satana, ci ca ei s se pe-
depsiasc; cci satana
2
) nu-i pedepsete c a ' s nu huliasc, ci
aceasta rmne la dnii nsi din isprav:; cci precum spe-
culatorii i oamenii cei ri cari se afl pre "lng stpnitori,
mcar dei ei snt plini de nenumrate ruti, rfs a l t e r a j e
fac pricinuitori de a se nelepi; aa i diavolul, nsui cu to-
tul ru fiind, face pre oameni a se .nelepi prin bntuirea ce
pricinuete lor, dupre deprtarea lui Dumnezeu. Pentruce ns
suptnsemnarea zicerei: i precum nu au cercat a avea pre Dumnezeu
ntru cunotin" (Rom. I, 28).
J
) Imeneu aceasta zicea, cum c nvierea morilor acum s'a fcut, pre-
iurn se arat aceasta din cea a doua ctre Timotei (cap. II, 17). Iar
\lexandru acesta, se vede c a fost Iudeul acela, pre carele l'a propus
udeii cei de un neam cu el, c s rspund la norod pentru turbura-
rea ce a urmat n Efes, precum mrturisesc Fapt. Apost. (cap. XIX, 33).
\cest Alexandru multe rele a pricinuit lui Pavel, precum singur mr-
urisete (II Timot. IV, 14).
2
) Ce va s zic numele satana i celelalte numiri ale diavolului, vezi
a suptnsemnarea stih 15 al cap. VII al ceii a doua ctre Corinteni).
EPI ST. NTI A CTRE TI MOTEI CAP. I , VERS. 20. 145
nu nsui Pavel a pedepsit pre aceti nelegiuii, precum a pe-
depsit pre minciuno-prorocul acela, pre Iudeul Variisus, carele
se tlmci Elima vrjitor (Fapt. XIII, 2), sau precum Petru
a pedepsit pre Anania i pre Satira? Rspundem, c aceasta
o fcea Pavel, ntiu, ca mpreun cu aspra pedeaps a unora
ca acelora, s sc uniasc i necinstea mai mare; c mare ne-
cinste er lor a se pedepsi de satana; i alta nc, pentru ca
s arate Pavel c este att de mare, n ct poruncete i n-
sui lui satana, i dupre urmare pentru ca s se arate mai n-
fricoat ctre cei nesupui, sau mi bine a zice, pre cei ce erau
necredincioi, nsui Apostolii i pedepsiau singuri, cu socoteal^
pentru ca s se nvee necredincioii, pentruc nu pot a se
ascunde de Apostoli, cci i Anania necredincios er i ispiti
i cerc credina, pentru aceasta i l'a pedepsit Petru; ijde-
rea i Variisus acest-fel er i pentru aceasta s'a pedepsit de
Pavel, iar pentru cei ce mai ntiu crezuser, i apoi se abtuser
din credin, pre acetia Apostolii i d lui satana, pentru ca
s le arate ei, c nu au rmas nevtmai de demoni din fapta
bun i sigurania loiui, ci din propzirea sf. Apostoli, sau
i altfel putem s nelegem aceasta: cum c Apostolii, pre
cei ce voiau a se ndrepta nsui, nu i pedepsiau nsui ei,
iar pre cei ce rmneau nendreptai, i pedepsiau nsui A
postolii. Dar.cum si cu ce chip d Pavel pre cei ri lui satana?
Mai ntiu i
1
lepd pre ei afar din biserica lui Christos,- i i
isgoni din turma hristianilor, i apoi goli i d pre ei lupului
diavolului; cci precum pre cortul cel vechiu l' acoperi mai
nainte nourul, aa i pre biserica Jui Christos o acopere acum
Duhul cel Sfnt. Deci ori carele se va scoate acum afara din
biserica lui Christos prin aforisire, acela tot o dat s'a isgonit
t din...acoperemntul prea Sf. Duh, i dar ticlosul acela se
face mai lesne biruit i sub-mna diavolului supus. Un ru ca -
acesta este, i acest-fel de nfricoat putere are i certarea a-
forisirei. i nsui Dumnezeu nc pedepsete pre cei ce pc-
tuesc, dndu-i pre ei n osebite boale i rele ptimiri ale tru-
pului; pentru aceasta a zis Pavel: Iar judecndu-ne, de ctre
Domnul ne pedepsim (I Cor. XI , 32)
1
) . Vezi ns cetitorule,
c ntreba cineva (poate a iscodi) despre dumnezeetile i
*) nsemneaz c de multe ori Dumnezeu pedepsete pre cei ce p-
ctuesc i prin anghelii cei buni dup socoteala sf. Teologhi i dupre
Sf, Scriptur care la mai multe locuri o arat aceasta; pedepsete ns
i prin demonii cei ri dupre ceea ce zice: Tri mi sa asupra lor urgie
i necaz, trimitere prin anghelii si" (Psalm. LXX, 54). i cea a lui Iov.
To m. IU.
1 0
L46. EPI ST. NTI A CTRE TI MOTEI C A ^ j n t e ^
:ele mai pre sus de fire lucruri, cu siloghismuri fireti i o
meneti, este hul; cci ocar i necinste este lui Dumnezeu
i a celor dumnezeeti i mai pre sus de fire. Vezi i tlcu-
irea i suptnsemnarea zicerei: mpreun cu puterea Domnu-
lui nostru Iisus Christos a se d unul ca acesta lui satana (l
Cor. V, 5).
T. Rogn-te dar mai vnti de toate, s se fac rug-
ciuni, cereri, rugi, mulmiri pentru toi oamenii, pentru
mprai i pentru toi cari snt n dregtorie.
Mai nti de toate adec tu, cel mai nti de toi, se cu-
vine s te-rogi pentru toi oamenii
1
), ntru slujba i rugeiu-
De vor fi mii.de angheli aductori dje moarte" ( Iov, XXXIII, 2). i..,.
Sihesie-nc zice: ca Dumnezeu ntrebuineaz' pre puterile cele fctoare
de; ru unelte pentru a' pedepsi pre cei 'ce- pctuesc. Deci unelte ai pe-
depsei i ai urgiei lui Dumnezeu ctre cei ri se fac i anghelii i de-
monii, ci cu socoteal foarte osebit; anghelii. adec spre vindecare a
duc pedepsele i spre folosul celor ce se pedepsesc i pentru ca s se
supue cu ascultare la poruncile lui Dumnezeu, fcndu-se aceasta spre
folosul acelora; iar demonii pedepsesc spre isbnda i rspltirea celor
, ce se pedepsesc, c asupra fctorilor ..de rele. i a-celor ce se bucur
pentru pedepsele cele asupra altora. Isr._Tei?dorit zice n tlcuirea zice-
rei acesteea, c .nu a artat - Apostolul, felul hulei, fiindc o Jti aceasta
- Timotei: ,Iar diavolului i-a dat pre acetia., zice, n'u ca unui'"nvtor
de bune, ci ca unui amar speculator-^ c ije bisericescul trup despr-
indu-se ei, i de dumnezeescul dar desbrcndu-se, amare bti priimiau
"dela cumplitul vrma i' n .b o ale i n patimi cumplite cdeau i n
pagube i n streine primejdii; c acestea aceluia-snt iubite a le aduce
asupra oamenilor, fiindc este vrma i isbnc'for dupre prorocul
(Psalm. VIII, 3) i se potriviau aceia a!'i schimb socoteala, vzndu-i
vtmarea ce li se fcea din hul". Iar :um c demonul se bucur de
a munci pre oameni, mrturisete i M. .Vasilie'zicnd: Nimica e mai
dulce.urtorului de oameni, dect cu rriulte feluri a-i ntrista i a-i munci
pre oameni".
l
) Poate ns zicerea: Mai nti de toate'', s fi nsemnnd, n loc
de, mai nainte de toate faptele tale, o Timotee, s fie aceasta, a te
. rug pentru toi oamenii i celelalte; pentru aceasta i dumnezeescu'
Teodor Studitul zice acestea: De aicea fericitul Apostol plngea pre
vrmaii crucei lui Christos ntru necurmat durere a inimei rugndu-
se; de aicea "Ieremia prorocul plngea pre Israil'i plngerile le-a lsa
n multe descrise; de aicea Mar. Moise strig ctre Dumnezeu: De ve
ls lor pcatul, las'l, far de nu i pre mine terge-m din cartea ta"
i cu adevrat fiete-carele din sfini, de aceast comptimire iin.du-se
foarte se rug pentru alii; deci dar i noi, de iubim s umblm n ur
EPI ST. NTI A CTRE TI MOTEI CAP. I I , VERS. 1. 147
nea cea de toate ziiele ce se face ctre Dumnezeu; pentruc
preotul este ca un printe obtesc al lumei toate, i st na-
intea lui Dumnezeu mai nainte purtnd grije pentru toi, pre-
cum i Dumnezeu pronoisete pentru toi, i preotul este al
lui Dumnezeu. Vezi ns, o cetitorule, i darul Evangheliei n-
tins ntru toat lumea; cci rugciunile Iudeilor nu erau acest
fel, adec nu se proaduceau lui Dumnezeu-peritru tCat lumea
precum acum se proaduc rugciunile hristianilor pentru toi.
i nu a zis Pavel ndat, s "n'e rugm pentru mprai, pen-
tru Ca. s nu se ocotiasc c i mgulete pre dnii; ci dup
ce a zis mai nti s ne rugm pentru toi oamenii, atuncea
dupre"urmare a zis ca s ne rugm i pentru mprai; c
mcar i necredincioi de ar fi mpraii, ns se cuvine a ne
rug pentru dnii; c atuncea cnd scria Apostolul acestea,
necredincioi erau mpraii. i dou bunti se pricinuesc
dintru a ne ruga noi, hristianii pentru toi oamenii, i pentru
necredincioii mprai; mai nti pentruc vrmia i ura ce o
avem noi credincioii ctre necredincioi se potoale i nce-
teaz; fiindc nici un credincios hristian poate a vrmai i
a ur pe acela, pentru carele se roag. i al doilea, pentruc
i necredincioii se fac mai buni, nti, pentruc se prefac din
necredina lor, prin ajutorul rugciunilor hristianilor; i alta nc,
pentruc se mblnzete rutatea i slbtcia lor, i nu se a-
rat- asupra noastr ca' nite hiar; cci socotete, Iubitule, ct
de mare minunat lucru este,_ a auzinecredincioii cei ce
gonesc i tae pre hristiani, c aceia ce snt gonii de dnii
i "sfiai, roag pre Dumnezeu pentru dnii.
Rugciuni' ns i cereri i rugi s'a scris de ctre Apostolul
pentru mai multa nelegere, ca una i aceeai, carele cu multa
m lor, s nu lum aminte numai cele pentru noi, ci i pentru lume
s ne rugm, mil fiindu-ne i ndurndu-ne pentru cei ce vieuesc vi
. a rsvrtit; pentru cei ruinai de eresuri, pentru cei strni n r-
tcire, pentru cei ntunecai ntre neamuri, i n scurt.pentru toi oame-
nii dupre cea poruncit nou de Apostolul: a face cereri i rugciuni.
(La Nicon. tom. I, cuv. 26). Ci i sf. Isaac, ntrebat fiind care este ini-
ma cea...milostiv? Rspunde: Arderea inimei pentru toat fptura, pen-
tru oameni, pentru paseri i pentru dobitoace i pentru demoni i pentru
toat zidirea.... i de aceasta i pentru cele necuvnttoare i pentru
vrmaii adevrului, i pentru cei ce'l vatm sau l pgubesc pre el,
n tot ciasul s proaduc rugciune cu lacrimi, ca s se pziasc i
s-i curiasc" (Cuv. 81). Iar cum c asupra pgnilor i a ereticilor
nu se cuvine a ne rug, descoperit arat Mar. Dionisie Ariopaghitul n
Epistola cea ctre Dimofil pnr-care cetete-o.
148. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. II, VERS. 12.
E P I S T . NTJlA C T R E T I MOT E I CAP. I I , V E R S . 2. 149
zi cere aceasta cu ndatori re cerea del a Ti mot ei fr aprare a
o f ace aceasta ce i poruncea, adec a se rug pentru toi . I ar
uni i
1
) au luat ami nte c au osebi r e ntre . dnsel e numi ri l e a
cest ea, i cerere zic c este rugci unea cea ctre Dumnezeu
pentru i zbvi re de oare-care lucruri ntri sttoare, iar rugci une
cererea bunti l or i rug, j el ui rea cea asupra pgni l or, sau
asupra nedrept i l or sau asupra cel or ne ndreptai . Ve z i ' ns*
i ubi tul e, c nou hristianilor ni e poruncet e de Apost ol ul , s
mui mi m' lui Dumnezeu .i pentru cel e bune, ce druete el
cel orl al i , adec pentruc rsare soarel e su i cel or ri i c e -
l or buni , i pentruc satur pr e t o i de bunti l e pmntul ui
i pr e nsui cei necredi nci oi i pre nsui cei ce hul esc su- ~
pra lui, i din aceast mul mi re ne ndemnm spre dr agost e
i spre iubire de frai, i ne l i pi m- i ne unim mpreun cu t o i
oameni i ; cci cel ce. mul mete pentru bunti l e fratelui su,
acel a se si l ete i s i ubi asc; iar dac sntem datori s mulf"
mi m lui Dumnezeu pentru bunti l e ce a dat frailor notri ;
eu ct mai mult sntem datori s mui mi m lui pentru bun-
ti l e ce a drui t nou nine.
2 ) C a s p e t r e c e m v i a l i n i l i ni t i t .
D e v r e me ce putea urma a se turbura sufletul hristianului,
de s e pOrunci de ctre Pavel a se ruga n vr emea sfi ntel or
tai ne pentru mprai , pentru aceasta ai cea arat Apost ol ul c-
tigul ce se nate din aceasta, ca mcar pentru cti gul acesta
s pr i i mi m sftuirea lui, t rupeasca- mnt ui re, zi ce, a acel or ai
l i ni tea i sigurania, este mntui re t r upeasc, - i ar si gurani a
noast r, pentruc mprai i se otesc i au r zboe, c noi su-
pui i lor s avem ne ngri j i re i linite i sl obozeni e. Deci cum
nu est e lucru nedrept, aceea s-i pri mej dui asc vi a pentru si
l
) Acesta este Teodorit, carele aa hotrte cererea i rugciunea i
rug, iar Fotie zice: C a cetit dela dumnezeescul Hrisostom (n cuv.
cel la nnomenirea Domnului) cum c cerere se zice cnd cineva roag
pe Dumnezeu pentru vre un lucru; iar rugciune, crd~1aud pre Dum-"
nezeu; iar mulmire' cnd cineva pentru cele ce a dobndit, mrturi-
sete harul lui Dumnezeu, iar jluire, cnd cineva s.e_j.e,luete lui Dum-
nezeu asupra celor ce l'au nedreptit, chemndu-1 spre isbndire; iar
cum c a se jelui, zice, nu este rug, ci " ntreb i a priimi rspuns,
zice Dumnezeu ctre llie: Ce zici tu aicea llie? Rspunde prorocul n-
trebat fiind, rvnind am rvnit Domnului a tot iitorului i celelalte, i
nu este rug aicea, ci ntrebare i' rspundere i s'a fcut dintru amn-
dou jeluire; i de unde este artat_aceasta? Ascult pre Pavel zicnd:
Au nu ai cetit la llie, ce zice Scriptura? Cum se jluete lui Dumne-
zeu asupra lui Israil? (Rom. XI, 3). .Drept aceea jeluire nu este cerere,
nici rug. I
urania i linitea noastr, iar noi supuii lor nici buzele a
[echide, ca s ne rugm pentru dnii?
Intru toata buna cinstire de Dumnezeu i curie.
Cuvntul acesta l a adaus Apostolul pentru ca s arate cum
: slobozenia i linitirea cea din rzboi, la muli hristiani se
ace pricin de desftare i de pcat trupesc, iar din acestea
arai se nasc d o g me rele. S ne rugm dar, zice, noi hristi-
mii, ca s ai b mprai i pace pentru ca s petrecem i noi
riaa. noastr sub obl dui rea l or, nu cu desftri i cu pcate
rupet, ci cu toat buna cinstire de Dumnezeu, adec nu nu-
nai cu buna cinstire a dogmelor ci i cu buna cinstire a vi-
ailor i a faptelor (c este bun cinstirea de Dumnezeu i prin
ria i prin fapte), despre care zice Pavel c Pre Dumnezeu
urturisesc c l tiu (Iudeii adec), iar cu faptele l tgdiiesc
Ti t . I, 16) . i iari: De credin s'a lepdat i este mai ru
dect un necredincios (I Timot. V, 8) . Sau zicerea: Intru
toat buna cinstire, se nelege n loc de: Cu toat prea cu-
rata i drept slvitoarea credin, care este departe de t oat e
erezurile i de toat reaua slvire, i nu numai cu bun cins-
tirea aceasta s petrecem viaa noastr ci i cu toat cucer-
nicia, adec nu numai cu deprtarea de trupeasca necurie,
ci i cu toat virtutea i fapta bun
1
). Deci se cuvine noi hris-
h i Teodorit nc zice, c pentru aceia, (adec pentru mprai) cari
se ngrijesc pentru pace, de care i noi ne mprtim de linitire, i
n odihn plinim legea bunei cinstirei de Dumnezeu; iar cu buna cins-
tire de Dumnezeu a nsoit l pre cucernicie, nvndu-ne cum c cre-
dina are trebuin -de fapte; aa' i-cei ce dintre Iudei erau n Vavilona
robii, au scris celor ce rmseser n Iudeea, s proaduc rugciuni pen-
tru Navohodonosor i Valtasar. i unde e scris- aceasta? La Varuli
unde cetim acestea: i plngeau i posteltu i se_rugau naintea Dom-
nului (Iudeii cei ce se aflau n Vavilona) i au adunat argint, dupre ct
putea mna fiete-cfy|i, i au trimis la Ierusalim ctre Idachim, fiul
lui Helichiu, al fiului lui Samon preotului i ctre preoi i ctre tot
norodul, care se afl cu dnsul n Ierusalim.... i au zis.... iat am tri-
mis ctre voi argint, s cumprai cu argintul arderi de tot, i cele pen-
tru pcat, i tme i'facei manna, i ducei la jertfelnicul Domnulu
Dumnezeului nostru t rugai-v pentru viaa lui Navohodonosor m-
piatul Vavilonului, t pentru Valtazar a fiului lui, ca s fie zilele lor ct.
zilele ceriului, pre pmnt; i s dea Domnul trie nou i s lumineze
ochii votri, i s vieuim sub acoperemntul lui Navohodonosor mp-
ratul Vavilonului i sub umbra lui Valtazar a fiului lui i s slujim zil<
niulte lor i s aflm har naintea lor" (Varuh I, 5).
nsemnar ns i aceasta aicea, cum c att Mar. Vasilie ct t dum-
nezeescul Hrisostom, n sfinitele liturghiile lor, n vremea pomenirile:
(dup cntarea Axionului), scriu, cum c se roag pentru iubitorii d(
150. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. fl, VERS. 2,
Christos i bine cinstitorii de Dumnezeu i prea credincioii mprai,
hotrtor adec pentru mpraii hristiani i drept slvitori i nu pentru
necinstitorii de Dumnezeu i necredincioi, sau pentru eretici, precum
mai sus a tlcuit sfinitul Teofilact mpreun cu dumnezeescul Hrisos-
tom; cci n vremea tainelor zice Pavel aicea s ne rugm pentru cei
necredincioi mprai. Dar fiindc i dumnezeescul Hrisostom zice c
n vremea mai sus artat, unde zice: nc.proaducem ie cuvnttoa-
rea aceast slujb, pentru toat lumea; i iari acestai n EcleniLzice,
mpreun nc i Mar. Vasilie, de obte se roag zicnd: Pentru pa-
cea, a.toat lumfea"; fiind, zic, c le roag acestea, pentru aceasta so-
cotesc cum c nu este greeal de va zice preotul i n vremea dum-
. nezeetei liturghii, nenumind anume aceast rugciune, pentru necredin-
cioii mprai sau. i eretici, adec: Pentru pacea i buna aezare a
mprailor notri, ca i noi ntru pacea or s petrecem via panic
i linitit ntru toat buna cinstire de Dumnezeu i cucernicie". Iar
dumnezeescul Hrisostom urmnd nainte dovedete cum c i totdeuna
cnd zicem rugciunea: Tatl nostru", ne rugm i pentru cef necre-
dincioi, zicnd aa sfntul: Cci cnd rug:,idu-m. v zic, fac-se' Voia
ta, precum n cer i pre pmnt, nimic alt se nelege dect aceasta (c
adec pentru necredincioi ne rugm). Cum? .In cer nici unul nu este
necredincios; nici unul greind. Deci de ar fi numai pentru cei credin-
cioi, nu ar fi avut cuvnt ceea ce se zice: e de urmau credincioii a
face voia lui, iar necredincioii nu, nu ar mai 1? ca n cer voia lui, dar
ce? Precum n cer nimenea este ru, aa nici pre pmnt s nu fie,;.ci
pre toi zice, trage-i ctre frica ta; pre toi oamenii f-i angheli, mcar
vrmai ai notri de snt, mcar lupttori" (Vor. VI ia aceast ntia
ctre Timotei). Eu ns socotesc c i Mar, Vasilie n Ierurghia sa zi-
cnd, la vremea de mai sus artat (adec' cnd se'jzice de tine se
bucur ceea ce eti plin de daruri, pomenete Doamne, pre.toat n-
ceptoria i stpnirea)", c n zicerea toat, se cuprinde i nceptorii
.i stpnirea necredincioilor sau a ereticilor.
1
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. II, VERS. 3 4. 151
i ce urau pacea, eram panic (Psalm. CXI X, 6) . Iar pre
zbdiul patimilor cel ce este n inima noastr, se cuvine s' l
ruim i s'l potolim cu armele dreptlei, adec cu bunt-
e cele! protivnice patimilor noastre i mai ales cu arma sfin-
ei rugciuni.
3. C acest lucru este bun i priimit naintea Mnt u-
orului nostru Dumnez eu. .
Urmarea aceasta zice, este bun i bine promit naintea lui
umnezeu; aceasta, care? A ne ruga pentru toi adec, i pen-
u elini i pentru eretici; aceasta este, zice, bun i n fire;
indc toi oamenii aceastai fire o avem; aceasta i lui Dum-
ezeu este priimit.
4 . Carel e toi i oameni i voete a se mntui i la cuno-
na adevrul ui a veni .
Dac Dumnezeu voete a se mntui toi oamenii, zice, i
j , Timotee, s o voeti aceasta i fiete-carele hristian, i ur-
esiz lui Dumnezeu cu aceasta; i ar de voeti se mntui
ai, apoi "i roag-te pentru toi. Dar ce zici tu hristiane? A
-
ioi de voete Dumnezeu a se mntui toi i a veni la cuno-
ina') adevrului, ce trebuin este de rugciunile mele? Dar
:u i rspund c rugciunile tale mult ajut la oamenii cei
lecredincbi; pentruc rugciunile tale i trag pre ei ca s te
ubiasc, pentruc rugqunile tale nici pre t i net e las s-i u-
ti, i pentruc din rugciunile tale urmeaz, a veni i aceea
a credina lui Christos i a se mntui, c mntuirea aicea se
l
) nsemneaz c Meletie Pigas n tom. III despre hrisiiahism zice,
:um C cunotina va s zic particularnic cunotin, c aa zice a-
-ela:; Cura.c este Dumnezeu, nsui ntru toi a semnat lucrarea de a
nelege i a ti; pentru aceasta i cei ce au ajuns la cunotina adev-
ratului Dumnezeu, se zic c au venit ntru cunotin; c oare-care cu-
notin de .Dumnezeu a se afl n firea tuturor celor cuvnttori, arat
cuvntul prin acel glas: Pentru.aceasta i n luntrul fiete-cr.uia ne-
am nvat a ti c este Dumnezeu" Aceastai ns n tom. I sau Car-
tea. I despre hristianism zice: Pre aceia dar i mntuete Dumnezeu,
pre cari nsujTvoete, iar pre aceia nu-i mntuete, pre cari cu adev-,
rat ei- nu voesc; nu voesc ns cei tari n cerbicie, cei netiai mprejur
cu. inima, cei-mpetrii la inim;, pentru aceasta i Domnul zicea: ,-,Ieru-
salihe, Ierusalime, carele omori pre proroci, i ucizi cu petrii pre cei
trimii la tine, de cte ori am voit a adun pre fiii ti, n ce chip a
duna gina pe puii si sub aripele sale i nu ai voit" (Mat. XXIII, 37),
Aa cu adevrat zice Pigas despre cunotin. Iar sf. Teofilact tlcuind.
zicerea: i rugridu-ne ca s v deplinii ntru cunotina adevrului
lui" (Col. I, 9). Cunotin a neles pre adugire i pre tiina cea mai.
desvrit.
tianii, cnd avem pace de rzboaele cele siir\ afr ce se jte-
orisesc asupra trupului, s avem pace i dup rzboaele cele
dinluntru, cele asupra sufletului, vieuind cu toat"~buna cins-
tire de Dumnezeu i cucernicia; c atuncea vom avea linite
i odihn. Cci trei rzboae snt: cel al v'arvarilor i al pg-
nilor,, cel al osebiilor vrmai cari ne vrmuesc pre noi,
i .cel al patimilor celor sufleteti. i pre -f0D.iul varVarilor l
biruete i l potoale puterea mprailor,. Crora se cuvine a
le ajut i noi cu rugciunile noastre; iar pre celelalte dou
rzboae, pre al vrmailor notri i al patimilor noastre, noi
sntem datori a le birui i a le potoli; i pre rzboiul vr-
mailor notri, se cuvine s'l potolim cu blnde i cu nde-
lunga rbdarea noastr i cu a ne ruga pentru cei ce ne ne-
cjesc pre noi, c scris este: In loc de a m iubi, mai cle-
vetit pre mine, iar eu m rugam (Psalm. CXL, 2) . i: Cu
1 5 2 . EPI ST. NTI A CTRE TI MOTEI CAP. I I . VERS. 4 5 .
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. I, VERS. 6. 153
6. Cel cei s'a dat pre sinei pre de i zbvi re pentru toi .
Iisus Christbs, zice, s'a dat pre sinei plat de izbvire i
:ee negrite, au cu bun cinstire.de Dumnezeu numerese cele sfinte:
in Dumnezeu i Tatl, i un Fim unul nscut, i un Duh Sfnt, pre
iete-carele din ipostasuri unatic l vestim; iar, cnd trebue a se conu-
ner, nu cu nenvtoreasc. numerare, ne abatem ctre nelegere <ie -
Doliteie; c nu dupre alctuire numrm, .dela un fcnd cretere ctre
milime, urni, dou, trei, zicnd,.nici' nti, i al doilea, i ai treilea; c
u, zice, snt Dumnezeu "htiu, eu i-dup'-acestea; iar al doilea Dum-
nezeu, nici odinioar nici astzi am auzit. C Dumnezeului din Dum-
nezeu nchinndu-ne -i pre osebirea Ipostasurilor o mrturisim i la mo-
narhie rmnem netspndindu-ne n mulime desbinat. Teologhia,
pentruc oarecum un chip se teorisete ntru Dumnezeu Tatl i ntru'
Dumnezeu unul nscut, ntru neschimbarea dumnezeirei unindu-se. Dar
cum dac unul i unul este, nu snt doi dumnezei? C mprat se zice,
i chipul mpratului i nu doi mprai" (Cap. XVIII dupre Sf. Duh).
i dumnezeescul Hrisostom zice: C unul i unul, snt doi; dar nu
o zicem aceasta, dei cugetul o socotete; aicea nu zici: unul i unul
snt doi; ceea ce nici cugetul o pr.epune, aceea o zici, de a nscut, a
ptimit?" (Vor. 7 la aceasta I ctre Timotei). iar Coresie tlcuind .zice-
rea aceasta^zice: c Pavel pentru aceasta a zis unul mijlocitorul Chri-
stos, spre surparea i a lui. Simon vrjitorului i a-ucenicilor lui Platoh,
care ntrebuinau pre angheli nc i pre nsui demonii n loc de mij-
locitori. Pentru aceasta arat Pavel c unul este mijlocitorul, acela ce
a deslegat strmoescul pcat. Ins nu ne indoim c snt mijlocitori
dupre oare-care cuvnt i anghelii i prorocii i sfinii, dar nceptor
mijlocitor este singur Christos, iar anghelii se fac mijlocitori pentru noi
cu al doilea chip prin mijlocitorul Christos. i acestea adec le zice Co-
resie. Iar cum c' totdeuna Christos mijlocete pentru noi, i pururea
este mijlocitor foarte frumos zice neleptul Nicolae Cavasila, nsui aa
anume zicnd: C mijlocitor este, prin carele toate buntile cele date-
nou dela Dumnezeu s'au fcut; iar mai ales de-apururea se dau, c
nu o dat a mijlocit i-a dat toate nou, pentru care a mijlocit i n'e-a
-izbvit, ci de-apururea jnijlocete, nu cu oare-care cuvinte i rugi, pre-
cum fac solitorii, ci cu lucrul; i ce este lucrul? A se uni cu sinei, i-
prin sinei, a mpri darurile sale, dupre vrednicia fiete-cruia, i du- -
pre msura curiei, i precum lumina prin sinei d celor ce vd a
vedea, i dela care ar lipsi lipsete i vederea; aa i cu Christos m-
preuna a fi, de nevoe este sufletelor de-apururea s fie, dac voim cu
totul a vieui i. a ne odihni; c nici fr de lumin, omul poate s vad
nici fr de Christos este. cu putin a fi n suflete viaa cea adevrat
i pace (Cap. XLI V tlcuirei sfinitei liturghii). nsemneaz ns c
dupre teologhi, Christos poart haractir mai pre sus de deplinit de mij-
locitor, fiindc are firile cele osebite ntre dnsele, ale lui Dumnezeu a
dec i ale oamenilor. Iar mijlocitor este, nici ca un om gol, nici ca Dum-
nezeu gol de omenire, ci ca Dumnezeu om; i de a plini canonul a a-
;vut din omeneasca fire, iar a'l plini cu nemrginit cinstire, a.avut din
prea dumnezeescul ipostas i Ipostasul Iui Christos adec, nceputul cel
;-ce, dupre scholastici, s'a fcut al mijlocirei, adec nceput carele a mij-
cuvine s nelegi iubitule pre cea prin credin, adec pre cea
sufleteasc i nu pre cea trupeasc; c aceast sufleteasc este
mntuire adevrat. Zice ns Apostolul, c Dumnezeu voete
a veni toi la cunotina adevrului, adec s vie la cunotina
credinei cea dupre Dumnezeu, pentruc singur aceasta este
adevrat, iar mai ales nsui acesta este adevrul.
5 . C unul este Dumnezeu, unul i mijlocitorul ntre
Dumnezeu i ntre oameni, omul Iisus Christos.
Dup Ce a zis Apostolul c Dumnezeu voete a se mntui
toi, formluete i.dovedete aceasta aicea, zicnd: c pentru
aceasta a trimis Dumnezeu pre Fiiul su n lume mijlocitor,
pentru ca s mprieteniasc pre Dumnezeu i Tatl cu oame-
nii. Dar ar ntreb cineva i pentrupe nu se mntuesc?- Rs-
pundem, pentruc nu voesc, zicnd ns Pavel un Dumnezeu,
nu a zis'o aceasta spre desprirea i osebirea Fiiului, s nu
fie! ci spre deosebirea idolilor i a minciuno-zeilor elineti; cci,
cum c Dumnezeu este Fiiul, artat este din aceasta, pentruc
nsui este i mijlocitorul; c mijlocitorul este ntre doi i e
dator a se mpreun mprti cu amndoi dupre fire. Deci,
fiindc Fiiul este mijlocitor ntre Dumnezeu i ntre oameni,
dupre -urmare se mprtete de amndoi, i este i Dumne-
zeu i este i om, dou firi avnd acesta ntru un ipostas i
nici gol Dumnezeu este fiindc nu l'ar fi priimit. pre-el oa-
menii aa gol, viind la dnii mijlocitor, cari nici faa lui Moise
au putut s o vad aa goal i fr nvelitoare, nici iari
este om gol;- fiindc nsui urm a vorovi mpreun ia mij-
loci ctre Dumnezeu. Nu a zis ns Pavel artat despre dum-
nezeirea lui Christos, de vreme ce atuncea 'stpni politeia
(adec mulimea zeilor), ca s nu se socotiasc de elini, c
el cugeteaz i dogmatisete muli dumnezei. Pentru, aceasta
nici zicerea unul i unul, cnd se zice la Dumnezeu nu se cu-
vine a se un i a se zice doi, ci unul, i unul, osebit, osebit,
nsemneaz, precum i aiurea aceastai Pavel zicea: Un Dum-
nezeu i Printele... i un Domn Iisus Christos (I Cor. VIII,
2). i aicea asemenea un Dumnezeu zice, i un mijlocitor n-
tre Dumnezeu i ntre oameni; att de mare evlavie i sfial
ntrebuineaz
-
Apostolul pentru Dumnezeu, pentru ca; s nu
de prepus de politeie
1
). Pentru aceasta nu a pomenit nici de
dumnezeirea Sf. Duh, pentru ca s nu socotiasc c este cins-
titor de muli dumnezei.
x
) Pentru aceasta zicea i Mar. Vasilie: Sau cu tcerea cinstiasc-se
.54 EPIST. NTIA CTRE TMOTEI CAP, II, VERS.
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. U, VERS. 67. ] W
M r t u r i s i r e .
Adec a fcut dar de izbvire pentru toi oamenii prin mr-
turisire; sau dupre alt chip aicea tlcuete Pavel carele este-
preul izbvirei i zice c preul este mrturisirea, adec, pa-
tima i moartea cea prin cruce; fiindc Christos a venit s
mrtufisisc adevrul pn la moarte; cci Christos a artat
i pre Tatl n lume, precum" nsui o a zis: Am. artat nu-,
mele tu oamenilor "(Idri XVI I , 6) . i adevratele dogme ale
bunei cinstiri de Dumnezeu i ale credinei, i adevrata i'
angheliceasca via nsui o a legiuit n lume
1
).
In vremile sale.
Adec n cuviincioasele i potrivitele vremi, i cnd a venit
plinirea vremei ceii mai nainte de veacuri procunoscut i pro-
hotrt.
7. La ceea ce eu m' am pus propoveduitor i Apostol..
La aceasta, zice, mrturie a lui Christos eu m'am rnduit de
Dumnezeu, propoveduitor i mrturisitor^ ca s propoveduesc
aceasta, adec ca -propoveduesc n lume crucea i moartea lui-
ChristoS, i nu numai m'am rnduit prost pentru aceasta un pro-
poveduitor, ca s propoveduesc numai htr'un loc, ci m'am rn-
duit i Apostol pentru ca s umblu p toat lumea. i dupre-
alt chip nc., mare este dregtoria Apostolului i pentru -aceasta.
Pavel ine i o- mbrieaz aceasta. >" 7
(Adevrul zic, nu minesc) nvtor al neamurilor.
Pavel pentru ca s- fac cuvntul vrednic de crezare, cum
c este nvtor al neamurilor, apuc nainte i zice, cumc
grete adevrul b nu minete, c "de vreme ce ceilali Apo-
stoli se ngreuiau la aceasta, de a se face nvtori i propo-
se privi celui ce ine, ca o izbvitoare adec a celor ce se in, mntu-
itorul-Snge ar fi dar de izbvire; iar.ca dar al celui ce inea nici de
cum, fiindc i multe altele din cele cuvenite celuia ce chiar se zice
izbvitor, la negrita aceasta i mai pre sus de cuvnt iconomie, nu se
potrivesc (Din Amfiloh. ntreb. XXIII). Aceste dou nsemnri ale izb-
virei le pomenete i Nichita Scholiarind .cuvntul Teolog. Grigorie cel
la Pati, care socotesc c- de acolo s'a luat aceasta de Fotie, i adauge
Fotie cum c numele .izbvirei, nu se zice chiar la Sngele Domnului,
ci metoforicete. Vezi i suptnsemnarea zicerei: Ca s ne izbviasc
pre noi" ( Ti t II, 14).
'-
1
) Teodorit ns zice c mrturie pre patim o~a numit; mai ntiu,
pentru nedreptatea junghierei, iar apoi i pentruc are martori pre toi
prorocii; nc i mrturia Iudeilor celor ce iiceau: Tu mrturiseti pen-
tru tine; mrturia ta nu este adevrat" (Ioan VIII, 13), a rspuns c
singur nu snt, ci eu i Tatl cela ce m'a trimis pre mine ( Ti j . 12).
ie slobozire pentru toi oamenii i pentru Evrei i pentru toate
eamurile. i de a murit Ghristos pentru toi, cum tu hristi-
inul urmtor lui Christos s nu te rogi pentru toi?~v"ez ns
i zicerea: dndu-se pre sinei i nsemneaz-o aceasta, m-
protiva airienilpr, cari zic, cum c Domnul 'a dat la moarte
silnicete i nu de voe. i ce este preui de izbvire?! Toat
firea . oamenilor er.... vinovat ".i "Si>b osnd, spre a s e m'u-hej
pentru strmoescul, pcat, ci Chtistos-Tstignindu-se, n id.cui'a.
toat firea s'a dat pre sinei lui Dumnezeu plat de izbvire, adec
dar prin care s'a deslegat firea aceea de moarte i de munc
1
).
locit; iar firea cea omeneasc s'a fcut nceput care, adec dupre care
s'a plinit mijlocirea. Vezi i tlcuirea i suptnsemnarea zicerei: Iar mij-
locitorul nu este om" (Gal. 111, 2.0).
' ) Iar cum c Christos s'a dat pe sinei, pre de izbvire i de rs-
cumprare pentru toi oamenii cei luai robL.de,, diavolul,. nsui o a-
devereaz zicnd: Precum Fiiul. omului nu a venit ca s se slujiasc
-ci .s slujiasc i s-i de sufletul su pre de izbvire n locuia mul-
tora" (Mat. XX, 28). Zice ns, i Mar. Vasilie: n "tlc. Psalm, XLVIII,
la aceast zicere: Fratele nu se izbvete; izbvi-se-va omul" tot su-
fletul omenesc er supus jugului- celui ru al vicleniei, al obtescului .
vrma al tuturor i slobozenia ceea ce o avea dela cel ce o a zidit,
lundu-i-se, robit s'a dus prin pcat. Pentru tot robitul er ns trebu-
in de pre de izbvire ctre slobozenie; deci nici fratele pre frate pu-.
te a'l izbvi,'nici nsui fiete-carele pre sinei; pentruc trebue fi
mult mai bun cel ce se izbvi, dect cel ce se stpni i robia acum.
~Ci nici ca cum un om avea stpnirea dela Dumaezeii, n ct i a se
curai dupre pcate; fiindc i "acela er vinovat pcatului, c toi, zipe,
au pctuit i se lipsesc de slava lui Dumnezeu, ipdreptndu-se n dar
cu .Darul lui Christos, p'riri izbvirea cea ntru Christos Iisus Domnul
nostru... C' ce poate omul a'afla-'att de r/iare lucru, ca s'l de pen-
tru izbvirea sufletului su? Ci s'a aflat ns unul vrednic pentru toi
-Tmpmiin ggxele s'a dat spre plat de izbvire sufletului nostru, sfnt
i prea scumpul Sngele Domnului nostru jisus Christos cel ce s'a vr-
sat pentru noi toi; pentru care- pre ne-anT cumprat. Iar cum c Sn-
gele lui 'Christos cel ce s'a dat pre de izbvire pentru pcatele noastre
nu diavolul l'a luat ci Dumnezeu Tatl; vezi i" suptnsemnarea zicerei:
Intru care avem-izbvirea prin Sngele lui" (Efes. I, 7). Vezi ns, c
ceea ce a zis Domnul, c i'a dat sufletul u izbvire n locul multora
Pavel o zice: Cel ce s'a dat pe sinei pre de izbvire pentru toi, fi-
indc zicerea: muli, se i de dumnezeiasca Scriptur n loc de toi; i
vezi suptnsemnarea zicerei: Cei muli au*' murit" ("Rom. V, 15). " \
Z i
C 2
ns neleptul Fotie c plata izbvirei i rscumprarea ce o d
cineva, trebuete la dou lucruri, una adec,, de a slobozi pre
;
cei ce
snt robii; i alta nc, spre a .se face dar i hrzire adelora, cari st-
pnesc pre cei robii. Deci Sngele Domnului numai izbvire i slobo-
zire s'a fcut oamenilor celor robii de diavolul, iar uri
1
dr diavolului
nici de cum; c zice aa Fotie: Fiindc izbvifea"are atrnat ctre dou
oare-care, ca spr^ tot, este i slvitoare a cjil'dr pe snt inui, i dar a
156. E P I S T . N T I A C T R E T I MOT E I C A P . I I , V E R S . 7 8.
S-^,i^.^^vit:^ )'!>::s~f, y,,.-. s S S / / S S SS S jC
veduitori ai neamurilor, una adec pentruc se ngreluiau de
neamuri i alta nc, pentruc dela neamuri nu priimiau, pen-
tru aceasta zice Pavel, c m'am rnduit eu de Dumnezeu, ca
s fiu nvtor al neamurilor. Drept aceea dac Fiiul lui Dum-
nezeu a murit pentru neamuri, i eu snt nvtor al lor, a
poi i tu, o.Timotee, s nu te leneveti a te ruga pentru dnsele.
Intru credin i n adevr.
Vezi iati, o cetitorule,. i aicea zicerea aceasta: Intru cre-
di n, adec nu cu siioghismuri omeneti, i cu dovezi logh-
ceti, snt eu nvtor al neamurilor, ci cu credin simpl i
jieiscodit; apoi, pentru ca s nu socoteti c lucrul este a
mgire i minciun, pentru aceasta "dupre urmare a zis i a-
ceasta: ntru adevr nu este, zice, amgire i minciiln cele
ce se nva ntru credin i se predanisesc de mine ci ntru
adevr se nva acestea i se predanisesc de mine.
8. Deci vreau s se roage brbaii ntru tot locul.
Pentruce Domnul oprete a nu se rug cineva n fiete-care
loc, iar Apostolul aicea dinprotiv zice? C Domnul oprete
adec de a se ruga oamenii prin uliele cetilor i poruncete
s intre. n cmar, adec n partea cea ascuns a caselor i-
acolo s se roage? Spre deslegrea dar a nedumerirei acesteea-
rspundein c nici Domnul a oprit prost de a se rug hristi-
anii n fietece loc, ci o a. zis aceasta, pentru ca s hvee cu~
deadinsul a nu se ruga cineva pentru artarea oamenilor i
pentru deart slav; pentru aceasta i a zis, ca s intre n
cmara sa i acolo s se roage; i ascult nsi cuvintele a
cestea ale Domnului: i cnd te rogi s nu fii ca farnicii,
c iubesc prin adunri, i prin unghiurile uliilor stnd~s se
roage ca s se arate oamenilor... iar tu cnd te rogi, intr n
cmara ta (Mat. VI , 5) . Precum i cnd- zice Domnul: S
nu cunoasc stnga ta ce face dreapta ta (Mat. VI, 3) , nu
o zice ciceasta pentru manile cele simitoare, ci arat^ cu nu-
mirea manilor, pre covrirea milosteniei Ceii fr slavaj deart.
Pentru aceasta i Pavel zice aicea, c brbaii s se | roage n
fiete-care loc, fiindc aceasta Christos nu o a oprit;; i o a
zis aceasta Apostolul spre osebirea rugciune! Evreilor; -cci
rugciunea Evreilor er ngrdit ntru un loc, adecj n bise-
rica cea din Ierusalim, iar la noi hristianii nu urtnpaz aa,
pentruc darul cel dat nou, este nehotrt de locuri; i pre-
cum hrMianul se roag pentru toi oamenii, aa asemenea se
roag i'"n toate locurile
1
), pentru aceasta i Domnul a zis c-
*) Deci dupre cuvintele Domnului i ale Apostolului i dupre tlcu-
E P I S T . N T I A C T I I E T I MOT E I C A P . 11, V E R S . 8. 157"
tre Samariteanca: Femee, . crede-mi mie c vine ciasul, cnd
nici n muntele acesta, nici n Ierusalim v vei nchin Tat--
lui-([oan IV, 21).
Ridicnd mni cuvioase
1
).
In cuvntul acesta nva Pavel, cum c se cuvine a se cer-
cet nu locul-, ntru carele se face rugciunea, ci chipul cu ca-
rele se face; pentruc rugciunea cu ndatorire cere dela htis-
tian s-i aib el manile sale cuvioase, adec curate de lcomia
de averi, de rpire, de nedreptate, de ucideri, de bti -i s
fie pline de milostenie
2
). . ,
-irea acestora ce o face .siinituL_Teonlact, ertat este fiete-cruia a se
rug n tot locul, intrnd n cmara sa, adec strngndu-i mintea sa.
n inima sa, i de acolo.nnlnd rugciunile sale la Dumnezeu. Zice
nsui Teodorit c nc legea stpnind, prorocii provedeu cele ale da-
rului, i. se poate auzi pre dumnezeescul David zicnd: Binecuvntai
pre-Domnul toate lucrurile lui n tot locul stpnirei lui" (Psalm. Cil,
22), i prin prorocul Malahie nc zice Dumnezeul a toate: in tot lo-
cul proaducei tme numelui meu i jertf curat". (Mal. I, 11). Iar a
ridica HViT curate i a se rug, er nsuire a preoilor Testamentului
Vechiu; dar Apostolul tuturor oamenilor poruncete a o face aceasta,
pentrataf tf rs' mr fcn.t"nxrrod ales, preoie mprteasc, neam sfntul
Petru I I , 9). i unde este scris c a" fost nsuirea preoilor a ridic m-
nile ntru rugciune, nu o a artat nelept. Teodorit. Eu ns cerce-
tnd aceasta nu am a o afla descoperit n Testamentul cel Vechiu i
curat mrturisit, aceasta numai am aflat, cum c: i ridicnd Aron
manile asupra norodului, i-a blagoslovit pre ei " (Levit. IX, 22). i c.
Moise a zis: Dup pe voiu ei din cetate, voiu ntinde manile mele ctre
Domnul" (E. IX,. 29). Iar mai ales aflu c i cei ce nu aveau preoie,
cnd se rugau ridicau manile lor, pentru aceasta zicea David: S se n~
drepteze rugciunea mea ca tmea naintea ta, rdicarea manilor mele
jertf de sear" (Psalm. C'XL, 2). i despre Solomon aa cetim: i s'a
-sculat Solomon naintea feei jertfelnicului i i-a ntins manile sale ctre
ceriu" (III lmpr. VIII, 22).
l
) Hrisostom i. Teodorit i Teofilact, aa au zicerea aceasta i multe
preascrieri obtete, lundu-se numsle zicerei mni cuvioase".
-) nsemneaz c .dou snt. chipurile cele preste tot cuprinztoare,
cai care se cuvine a se rug fete-carele hristian, chip dinluntru i
chip din afar; i chip dinluntru' este, cnd se silete cineva ai aduna
mintea n lu.ntru n inima sa, i a o face s i aminte la cuvintele ru-
gciunei i nici un alt lucru a nu o. ls s gndeasc; iar chipul cel
din afar al rugciunei se face cu osebite forme ale trupului; c cel ce
se roag sau i pleac n jos capul su i i bate peptul, ca vameul
sau~st drept, precum a zis Domnul: Cnd stai rugridu-v" (Marcu
,XXI, 25). Sau pleac genunchele jos, precum zic Faptele Apostoleti:
- plecndu-i genunchele sale* (Pavel adec) mpreun cu toi acetia
s'a rugat (Fapte XX, 36). Precum i Domnul a fcut n vremea pati-
ma! an riHir manila ale. nreciim 7.icp. David * Ridicarea mnilnr I TI PI F
158. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. II, VERS. 8.
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. II, VERS. 9. 159
9 . ijderea i femeile. .
Voesc, zice, c i femeile s ridice cuvioase mni cnd se
roag, fr de mnie i de ndoit cugetare i fr a rpi i a
se lacomi n averi. Dar cum, i femeea rpete i se lcomete
la avuii? Negreit, cnd ea silete pe brbatul ei s-i cum-
pere petrii scumpe i podoabe aurite, i alte zadarnice, scufe;
cci dei nu rpete ea nsi, dar prin brbatul ei ; le rpete
acestea. Asemenea nc i. ,s.e< lcomete: 'la <av<ii, -cci .haina
"ceea ce o are femeea, mai pre sus dect i trebnete, o r-
pete dela alte srace femei, care au trebuin de dnsa- i ea
are mai mult.
In podoab cinstit,; cu sfial i cu ntreag nelep-
ciune a se mpodobi pre sinei.
Cu aceste cuvinte cere Apostolul cu ndatorire dela femei
mai mult dect dela brbai, adec cere a fi femeile mpodo-
bite cu mbrcminte cinstit i cuviincioas i nu cu iscodit
(adec de mod) i mpestria, fiindc hainele cele mpodobite
cu multe feluri nu snt cuviincioase i cinstite, ci necuviincioase
i necinstiri& Podoab ns numete Pavel, a fi femeea cucer-
nic i cd*" sfial din toate prile acoperit, i pre cap, i o-
brazui, i peptul, r-mnile, i picioarele, i a nu ve vre un
mdular gol. i descoperit, c aceast""se nelege cuvntul ce
zice ajcea Apostolul, adec a fi femeile acoperite cu sfial i
cu ntreag nelepciune
1
). ;: -
Nu ntru mpletituri, sau cu aur, sau, cu mrgritare,
sau cu mbrcminte Je mult pre.
O'nristiari, zice, tu vii n biserica lui Dumnezeu, ca s te
nfiezi naintea Fctorului a toate, i ca s te rogi i apoi
cum ntrebuinezi feluri de mpletituri de pr pe cap? i cum
isprvi s se roage fr rspndire? Rspunde, c aceasta o va isprvi
de se va ncredina cineva desvrit cum c st naintea lui Dumne-
zeu, c de vede cineva vre un stpnitor i nainte stttor, i vorovind
cu acela are vederea sa rspndit cu ct mai vrtos lui Dumnezeu
rugndu-se i-ar avea naintea, sa nerspndit, dela cela ce cearc ini-
mile i rrunchii, plinind ceea ce, este scris: A ridica mni cuvioase i
fr mnie i "fr ndoial (Hotar, pre scurt JQ-l).
l
) ' i Mar. Vasilie ntrebat fiind care este" cinstita podoab cea preda-
nsit de Apostolul, rspunde c este: ntrebuinarea cea cinstit cuviin-
cioas ctre. nsui pravul socotit dupjre vreme, dupre chip, dupre
fa, dupre trebuin, c nu judec cuvntul'aceleai ale urm cineva,
. i n vreme de iarn i n vreme de var, nici acela chip a fl al ar-
gatului i al celui ce se odihnete, al ostaului i al ranului sau al br-
batului i al femeei (Hotar. n scurt 201).
Fr de mni e i fr de ndoit socotir.
Adec hristianii snt datori a se rpg fr mnie i fr
ndoit socotial, adec fr pomenire de ru i fr" patim
asupra frailor, pi'ecum i Domnul a zis: *Cnd stai rugndu-
v, lsai ori ce avei asupra cuiva (Marcu XI , 25). Socotial
ndoit ns pre ndoial o zice, adec -a nu se ruga hristianul
cu ndoial i cu,stnjenite, ci a "Crede cu adeverite; c are
s i dela Dumnezeu cererile sale cele "folositoare care le cere
i a nu se ndoi nici a se stnjeni; oare lu-le^va, sau nu, pre-
cum i fratele lui Dumnezeu Iacov mai curat o zice aceasta:
S cear ns ntru credin, nimica ndbindu-se... c s nu.
socotiasc omul acela c va lu ceva dela Domnul (ndoin-
du-se adec) (Iacov I, 3) . i Domnul zice: Pentru aceasta zic
vou, toate cte rugndu-v cerei, credei c le vei lu i
vor fi vou (Marcu XI , 24). i cum va crede hristianul c
are s.l cererile sale dela Dumnezeu? Dac nu. ceri vre o
cerere lumeasc, nici protivnic voei lui Dumnezeu, nici-pe-
"vrednic de cereasca mprie, ci ceri toate cele duhovniceti,
i. mntuitoare i de se roag cu mni curate de toat fapta
pcatului i fr mnie i fr pomenire de ru i fr ndo-
ire nerspndindu-se ncoace i ncolo
1
).
Jertf de sear", i precum zice aicea: c forma aceasta a rugciunei,
adec a ridic .cineva manile sale n sus cnd se roag, se vede c este
att de nevoe, unde sfinii Prini i dasclii bisericei, pentru nsui a-
ceasta numai au socotit i au alctuit. n biseric strane; fiindc hristi-
anii se ostenesc avndui manile nnlate toat vremea rugciunei
ceii ce se face n biseric, precum i Moise se osteni a-i inea manile
ntinse asupra lui Amalic; pentru aceasta s'au alctuit stranele, ca s-i
ie hristianii manile nnlate ntru rugciune, precum i manile lui Moise
le ineau Or i Aaron (E. XVII) . i aa cuichipul acesta fac pre hris-
tiani a se rug formluindu-se n chipul crujcei, i prin .cruce s biru-
iasc patimile i pre diavolul, precum i Mo;se n chipul crucei rugn-
-du-se a biruit pre Amalic. i aceasta nc o nsemnm aieea, c nu nu-
mai preoii cei vechi i splau manile cnd vveau s intre n biserica lui
Dumnezeu i s se roage: C i vor spl, zice, manile i picioarele
~ cu ap, cnd vor intra n cortul mrturiei, se vor spla cu ap ca s
nu moar" (E. XXX, 21), ci preoii darului acestuia nou obinuesc
a se, pl cnd vor s ierurghisiasc, zicnd: Spl-voiu ntru cei'ne-
vinovai manile mele i voiu ncungiur jertfelnicul tu .Doamne", ad-
ugnd cu David, carele i el se spl, cnd ntr n biseric, qi nu numai
[preoii ci i toi norodnicii i din. vechi adec se splau cnd aveau s
se roage n biseric, precum mrturisete dumnezeescul Hrisostom (Vor.
73 la Ioan). i acum nc se pzete Un obiceiu ca f.cesta la muli.hris-
liarelfiar obiceiul acest cinstit, arat cim -c se cuvine ca i manile su-
fletului cele gndite s fie curate de toate pcatele".
l
) Pentru aceasta .i Mar. Vasilie ntrebat fiind cum poate cineva a
160. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. II, VERS. 9.
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. II, VERS. 910. .161
i Hrisostom nc zice despre femeile cele ce se mpodobesc aces-
tea: Ce zici? Vii ca s te rogi lui Dumnezeu, i mprejurat cu a-
ur+ts-hain'e i cu mpletituri? C au doar ca s joci ai venit? Ai venit
sa te -rogi i s ceri ertarea pcatelor t rugndu-te Stpnului s'l faci
pre el milostiv;
1
ce te mpodobeti? Acestea nu snt forme de una ce
se roag; cuiii vei "putea s suspini? Cum poi a lcrma? Cum a te
ruga ntins^mprejurat cu un chip ca acesta, acestea snt ale actrie-
lor i ale juctoarelor, iar femeei ceii cinstite nici una din acestea i se
cuvine... Deci nu urm curvelor" (Vor. 8 la aceasta ctre Timotei). Vezi
i stih. Teolog. Grigorie despre femeile cele ce se mpodobesc; vezi i
cuvntul al cincilea l Hristoidiei, suprascris fiind aa, cum c hristianii
nu "se cuvin a se mpodobi nsemneaz ns i aceasta c dac dum-
nezeescul Apostol oprete aicea a nu se mpodobi femeile cu podoabe
i cu juvaeruri, neam slab fiind ele i iubitoare de podoab; cu ct
mai vrtos oprete pre brbai a nu purta podoabe, care snt neam
brbtesc i defimtori mueretilor podoabe, celor de acest-fel firete?
Pentru aceasta ntru adevr de muereasc cuviin i desnodat se cu-
vine a se numi oare cari brbai.ngmfai i voinici actori i pehlivani
cari se mpodobesc cu femeetile podoabe cele mai sus zise i se co-
coesc umblnd i se gingesc, mndrindu-se cu acestea, ca nite p-
uni cu. penele cele mpestrite ale lor sau mai bine a zice .precum se
fli cioara.cea mai grozav dupre basme, cu penele cele streine ce le
purta. Iar "de snt fee bisericeti sau monahiceti, cei ce se mpodobesc
cu haine strlucite, i de mult pre, eu nu mai pot se asemnez nici cu
o asemnare necuviina aceasta, c necuviina aceasta se afl mai pre
sus de orice chip i asemnare necuvenit.
Tom. ni . 11.
faci feluri de plexude i altele, nirnd mrgritare pe capul
i pe pieptul tu, alii ns ai pre mbrcmintele tale i alii
pre papuceii ti? Care aceasta, adec a-i avea picioarele m-
podobite cu mrgritare, este cu adevrat o desvrit ocar
i nedreptate, i acestea de unde le ctigi? Dela brbat i
din suspinurile sracilor i ale orfanilor i ale vduvelor; s
desbraci pe vduv de cmaa ei cea crpit numai ca s calci
tu cu picioarele mrgritare
1
). i oare nu este o mare nde-
lung rbdare, ce "arat Dumnezeu ctre tine, lemeea cea m-
podobit? Nu este o mare suferire a lui Dumnezeu cci nu t e
pedepsete precum i se cade? Cu adevrat mare rbdare a
lui Dumnezeu ctre tine. Tu, o hristiano, mergi la biseric pen-
tru ca s ceri dela Dumnezeu ertarea pcatelor tale, i apoi
s te mpodobeti ca i cum ai merge la jocuri i la nuni? i
cum poi o nesocotit femee, s suspini i s te umileti, cu
in'ma ta, purtnd acest-fel de podoabe? Bravo umilinei tale
ceii de acest-fel! Sau mai bine a zice vai de aceasta! i cum
' ) Cu mpodobirile cele de mat sus mpreuna se numer i podoa-
bele ce le ntrebuineaz oare-cari femei tnnlt cugettoare i nebune i
mndre, i eite din minte ale vremei acesteea; care ndat ce ctig
cinci parale le cheltuesc in zdrnicii i nebunii mincinoase, adec le
cheltuesc s-i mpodobiasc capul cu multe tulpane, cu mpletituri, de
.pr strein i mincinos, cu osebite petrii scumpe i mrgritare, spre a
spnzur canaturi de. aur, ca nite-coade de- Cai, spre.a avea multe m-
pletituri i blonde cusuturi la hainele lor, a purta cercei la urechi, br-
are la mni, zgrzi la-grumazi, inele n degete, colane aurite i de ar-
gint i cu petrii i mrgritare mpodobite, cu care acestea se arat ti-
cloasele femei, c singure i leag mdulrile cu lanuri i se nsr-
cineaz cu o" mulime de petrii i madenuri i cu aceasta nimica se osebesc
de idolii neamurilor, care erau mpodobii cu argint i cu aur, precum -
zice prorocii David; sau mai bine a zice, nimica se osebesc de" mo'r-
mnturile cele mpodobite i vruite, care pe din afar se par frumoase
iar nuntru snt pline de oase moarte i mpuite i de-toat necura-
i a, precum a zis Domnul: pentru aceasta pe aceste nebuneti mpodobiri-
le ngrozete Dumnezeu prin lsaia, cum c are s desbrace de toat
mpodobirea pe femeile cele fr de minte i mndre, care poat't unele
ca acestea i c are s le smeriasc pentru mndria lor cea de acest
fel, zicnd-aa: Pentruc s'au nnlat fiicele Sionului; i au mers cu
grumaz. nnalt i ntru facere cu ochii... i va smeri Dumnezeupre -st-
pn itoarele fiicele Sionului i Domnul va descoperi chipul lor i va lu
Domnul slava mbrcmintei lor i. mpletiturile i intele i lunile cele
. ^Se aur... i n locul podoabei' capului tu ce e de aur, vei avea pbu-
vire pentru faptele tale, i n locul hainei ceii cu porfire prin mijloc, te
vei mprejura cu sac i fiul tu cel prea bun, pre carele l iubeti, va
cdea n sabie, i cei tari ai votri n sabie vor cdea i se vor smer
i vor' plnge cutiile podoabelor voastre" (s. UI, ,16).
te va asculta Dumnezeu ticloaso, cum te va auzi pre tine m-
brcat fiind cu lucrrile sracilor? Deci nu te amgi, soro, nu
te amgi; c de pori haine mpodobite, nici umilin nu poi
s aibi ntru rugciunea ta, nici Dumnezeu te va asculta -jca
s erte pcatele tale i mai mult te va osndi i rugciunea
ta se va face ntru pcat dupre Davi d (Psalm. CVIII, 6) . i
vezi c dac Pavel oprete dela femei podoabele acelea, ce
snt semne numai de bogia lor, cu ct^hai vrtos oprete
dela dnsele mpodobirile, care snt setmfe de iscodire, adec
precum snt dresurile obrazului i frecrile flcilor i rurnine-
lile.i sulimanurile, i zugrvirea..,.ochilor i a sprncenilor i
gingturile glasului i micrile ochilor celor eroticeti i cele-
lalte chipuri desnodate, Care snt nsuite nu femeilor hristiane,
ci ale pgnilor, i nu ale fecioarelor l ale celor ntreg ne-
lepte, ci ale curvelor i ale celor stricate
1
).
i o . Ci (nu ceea ce se cuvine femeilor celor ce fg-
duesc cinstire de Dumnezeu) prin fapte bune.
Femeile hristiane, zice, se cuvine a se mpodobi pre sinei
cu fapte bune; apoi cetete ca n mijloc, adec aceasta, c
aa se cuvine femeilor, celor ce cinstesc i cred pre adevra-
tul Dumnezeu; sau se nelege i dupre alt chip zicerea aceasta;
fiindc este cu putin a se fgdui cineva c este cinstitor
de Dumnezeu nu numai prin cuvinte, pentru aceasta a adaus
Pavel, c se cuvine cineva a fi cinstitor de Dumnezeu i cu
faptele cele bune. ' > ;
1 1 . Femeea ntru linite nvee-sc, ntru toat supu-
oerea*
1
* '" * \-
1
Fgmeea Piristian, zice, nu se cuvine numai a fi cinstit i
regulat pn "i i i ormel e cele din- afar i la, mbrcminte
ci i pn la glas; pentru aceasta femeea s nu griasc n bi-
seric, nici s nvee, nu numai pent/u celelalte, ci nici pen-
tru lucrurile cele duhovniceti, ci numai s se nvee acestea;
iar nvtura aceasta i se va face ei de va remne cu linite
precum i aiurea acestai Apostol, a artat aceasta zicnd: "Fe-
meile voastre n biserici s tac, c nu se d voe lor a gri
i. s se supue, precum i legea poruncete; iar de voesc a
.se nva ceva n cas pe brbaii lor ntrebe (I Cor. XI V, 34).
1 2 . Iar f emeei a nv nu dau voe, nici a stpni
brbat, ci a fi ntru linite.
Cu aceste-cuvinte tae Apostolul dela femei tot prilejul de
voroav; fiindc mai sus a poruncit s tac femeea, pentru ca
s nu se ntmple a gri pentru o pricin binecuvntat.i s
fie oprit, pentru, aceasta zice aicea c femeea s nu nvee,
nici s stpniasc pre brbatul su. Drept aceea, fiindc fe-
meei i s'a poruncit de Dumnezeu s se supue brbatului su
zicnd;: Ctre brbatul tu ntoarcerea, a (va. fi) i el te va
stpni pre tine (Fac. III, 16), deci se cuvine femeea a se li-
niti i atuncea cci prin linitirea i tcerea aceasta mai ales
va art supunerea sa, ce are ctre brbatul su. S tii ns,
o cetitorule, c dumnezeescul Pavel tiu oprete pre femee de
obte a nu nv n fiete-ce loc, ci n biseric, cci n de-
osebi a nv femeea nu s'a oprit; pentruc i Priscila aceea
a caterisit pre Apol o (Fapt. XVI I I ) asemenea i cedincioasa i
Jristiana femee catehisete pre brbatul su cel necredincios,
precum zice Pavel : C ce tii femee de i vei mntui br-
batul? (I Cor. VII, 17),: prin nvtur adec i prin catehi-
sirea cea prin cuvnt.
1 3 . C Ad a m mai ntiu s'a zidit, apoi Ev a.
Fiind, zice, c cinstea cea ntia neamul brbailor o al uat
dela Dumnezeu cnd i-a fcut pre ei, iar Eva al doilea s'a
EPIST. NTIA CTRE TIMOTE.. CAP. II, VERS. 13 14.. 163
zicUt> deci datoare snt i celelalte femei a avea a doua stare
dup brbai i a se supune lor; cci ceea ce s'a fcut, a-
tuncea la Adam i la Eva, s'a fcut lege fireasc i stpnete
ntru tot neamul urmtor al brbailor i al femeilor,,
1 4 , i Adam nu s'a amgit, ci femeea ampgindu-se
a czut n clcarea poruncei.
?i$fatt^'*jN^; s' C^gt:. Adam ?: Pentruc nu , o zice Scrip-
tura'e^&r C femeea, adec Eva, a zis ctre Dumnezeu:
earpele m'a amgit i am mncat (Facere III, 13). Iar A-
Ham nu a zis c femeea m'a amgit, ci c: Femeea pre care
o ai dat mie} aceasta a dat mie din pom i am mncat (Fa-
cere III, 12). i nu este asemenea i ntocmai a se ndupleca
cineva (de a crede) pre unul din acelai neam i din aceeai fire
cu dnsul i pre un ajuttor al su, precum s'a nduplecat A-
dam de a crezut pre Eva, cea de o fiin i ajuttoare a s,
nu i a se ndupleca xinei hiare pre care o avea roab i su-
pus, precum Eva s'a nduplecat earpelui, celui supus ei i
rob. Drept aceea fapta Evei este amgire
1
), i nu aceea a lui
Adam. Deci dupre asemnarea amgirei femeei nu a zis A
postolul c Adam nu s'a amgit. i alta nc, pentruc Adam
nu a vzut pomul cunotinei binelui i a rului, cum c er
bun la mncare i frumos ochilor de ai vedea i frumos de
a'l cunoate (Fac. III, 6) . Iar femeea Eva vzndu-1, s'a am-
git i s'a nelat de privirea lui i dupre urmare ntinznd ma-
nile sale, a luat rodul i a mncat, i aa a dat i brbatului
su.
1
Drept aceea femeea a rtcit pentru pofta pomului, iar
Adam nu a rtcit de pofta pomului, ci s'a nduplecat numai
femeei sale. Pentru aceasta aa zice Apostolul, cum c de vre-
me ce o dat numai a nvat femeea pre brbat i a perdut
pre toi oamenii, pentru aceasta nu mai nvee mai mult, nu
numai aceea, ci i tot neamul ei; fiindc i tot neamul feme-
ilor este uor la minte i lesne amgit i cu uor priimete
rtcirea. Vezi ns, o cetitorule, amrunimea vorbavei Apo-
% Pentru aceasta i dumnezeescul Grigorie al Ntsiei a zis: De vreme
. ce, precum zice Apostolul, femeea amgindu-se, a czut n clcarea po-
nincei, i n a deprtare! ceii dela Dumnezeu, prin "neascultare a pov-
uit nainte; pentru aceasta femeea s'a fcut ntia martor a nvierei,
ca resturnarea cea din clcarea pofuncei s o ndrepteze prin. credina
nvierei, i precum.s'a fcut slujitoare a cuvintelor earpelui la nceput i
sftuitoare, ctre brbat, a introdus vieei nceput i urmare a rului, aa
i cuvintele celui ce a omort pre Apostatul balaur aducndu-le ucenici-
lor,'s'a fcut nceptoare de credin oamenilor; prin care credin potrivit
se stinse ntia hotrre a mortei iCuv. 12 mbrotiva lui Evnomie'l.
164. EPIST. NTIA CTRE TiMOTEI CAP. II, VERS. 15.
stolului; cci nu a zis cum c Eva amgindu-se, ci femeea
pentru ca s arate c aicea vorovete pentru toat obteasca
fire i neamul femeilor; cci precum n faa lui Adam toat
firea oamenilor s'a omort i acela murind, mor i toi oamenii
ce se nasc dintr'nsul, aijderea i Eva amgindu-se, amgirea
i uurtatea cugetrei a trecut la toat firea femeilor, adec
ntru toate femeile mpreun i prin uurtatea cugetrei a luat
ncepere i clcarea dumnezeetei porunci, mai ntiu -ntru n-
si Eva. . ... ; .
15. Se v a mntui ns prin f acere de copi i .
Carea se va mntui, Eva? Ba, ci femeea, adec firea feme-
ilor. Nu v ntristai, zice, o femeilor; Dumnezeu a dat i vou
prilej i pricin pentru ca s v mntuii. i care este pricina
aceasta? Este facerea de copii, adec a hrni i a crete cu
bun i hristianeasc cretere pre COpiit ce i vei nate; fiindc
nu este trebuin numai a-i nate, ci i a-i pedepsi bine, cu
pedepsire (adec nvtur) i cu sftuirea Domnului
1
); c a
ceasta este i se zice cu adevrat facere de copii. Iar dac
femeea i maica nu va crete hrnind copiii si bine, nici i
va pedepsi cu sftuirea Domnului, atunci aceea nu este facere
de copii, ci mai ales este stricare de copii; pentruc cu cre-
terea ei cea rea, stric pre ticloii copiii si i sufletete i
trupete. Dar ce au
a
fi femeile cele nemritate i fecioarele,
nu pot a se mntui i acestea, ci snt perdute, pentruc nu
au copii? Cum? Femeile cele ce nu au copii, cu poftele lor
cel e bune nu se .-pot a se mntui ci numai prin facere de co-
pi i ?. Ba; ci zic, c pre lng celelalte bunti i bunafacere
de copii va fi pricin femeilor a se mntui; c artat este cum
c buna i mbuntit cretere de copii, se pricinuete din
buntatea i virtutea maicei i maica care are virtute, aceea
pedepsete i pre copiii si ca s aib aceeai virtute adec
fapta bun. Drept aceea virtutea aflndu-se la maic, aceea se
mprtete i la copiii cei ce se cresc de dnsa. Deci din
l
) i Fotie nc aceast zicere tlcuindu-6 zice,.cum c seva mntui
femeea prin facere de copii; cci buna cretere i pedagoghia ce o face
femeea fiilor si i purtarea de grij cea iubitoare de Dumnezeu, ce are
maica pentru fiii si, acestea zice este o mare dreptate femeei, de
ntoarce i a terge nvtura sa acea veche i greit ce o a dat Eva
lui Adam i i-a pricinuit amgire, fiindc poate zice i ea: cu adevrat
din vechi am nvat greit, i am amgit pre brbat, ci iari acum,
cresc fr gre i povuesc pre copiii o mei , i de m'a osndit greita
acea' amgire i nvtur, dar pedagoghia i buna cretere aceasta a
fiilor mei, m slobozete din osndire (ntreb. 71 Amfiloh.).
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. II, VERS. 15. "" 165
aceste zise artat se face, cum c i fiete-care fecioar ne-
mritat, i fiete-care femee stearp ce are virtute i fapte
bune, se va mntui, mcar dei nu au nscut copii i nu au
crescut. Mi "se pare ns, c de vreme ce Apostolul a oprit pe
femei de a nva, pentru aceasta o mnge acum pentru o
prire i d ei pre ucenicii aceia, pre care are voe a-i nv,
i ca cum i-ar zice; de pofteti, o femee, ca s nvei, nva
pre copiii pntecelui tu i pedepsete-i pre ei cu pedepsirea i
sftuirea Domnului. Oare-cari ns, nu tiu cum facerea de copi i
neles pre naterea Nsctoarei de Dumnezeu; cci Nsc-
toarea de. Dumnezeu zic ei, fiindc a nscut pre Mntuitorul
Christos la-mntuit pre femei
1
) , aceast helegere ns este. cu
totul nepotrivit la urmtoarele cuvinte ale Apostolului i: as-
cult-le:
De vor rmnea n credin.
Adec atunci se va mntui femeea,"dac fiii ei vor pzi buna
cinstire i adevratele dogme ale credinei, prin buna cretere
i pedepsirea cu care i-ar fi pedepsit.
i n dragoste.
Adec, atuncea se Va mntui femeea, dac prin buna cre-
tere ei vor rmnea fiii ei n dreapta i nbuntita via;
cci nu e destul credina la fiii ei a se mntui, ci trebue a
avea i buna i hristianeasc via; izvor ns, i pricin i ca-
pul hristianicetei viei este ndoita dragoste, cea ctre Dum-
nezeu adec i cea ctre aproapele.
i ntru sfinenie cu ntreaga nel epci une.
Sfinenie aicea numete Apostolul, pre curia i fecioria tru-
pului; ns fiindc toi nu snt feciorelnici, pentru aceasta a
adaus i ziCerea: Cu ntreaga nelepciune c ntreaga nelep-
ciune-se numete pre ferirea cea dupre vremi i legiuita mpre-
unare a brbailor cu femeile; sau ntreag nelepciune zice
aicea Pavel, curat pre cuviina ndulcirilor, i pre buna regul a
moravurilor. Deci se va mntui femeea, dac prin buna ei cre-
tere, fiii ei vor" rmnea ntru feciorie i ntru nestricarea trupu-
lui, adec de vor alege fiii ei via de feciorelnici i de se vor
face monahi;'sau de vor rmnea n ntreaga nelepciune cea
prin nunt i nu se vor face curvari i-prea curvari. Dar ar zice
cineva, i ce. dac maica este rea i i va crete copiii si bine?
Oare are plat pentru buna creterea aceasta? Rspundem: a
*) De acestea pomenete i Fotie~ ntru aceeai ntreb. 71 din cele
Amfilohiceti.
166. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. II, VERS. 15. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP, III, VERS. 1. 167
tlui su, nici tatl va lu nedreptatea fiului su; dreptatea
dela sinei va fi dreptului i nelegiuirea asupra nsi nelegiu-
itului va fi (Iez. XVI I I , 20) . Pentruc i Fiiul lui Dumnezeu cu
toate c a fcut toate chipurile i zicea Iudeilor toate cuvintele
i nvturile, ns .pre puini i-a avut ci s'au nduplecat lui.
CAP. III,
.'- 1.jCredin^ios. este cuvntul.
Fiindc er-lucra de ndoial, de va~ dobndi maica ceea
ce ir crescut copiii si bine, folos din fapta bun a fiilor si
i. de s'ar mntui prin facerea de copii aceasta; pentru aceasta
zice aicea Pavel, cum c cuvntul acesta, este adevrat i cre-
dincios, i nu are nici o minciun; pentru aceasta nimenea s
nu se ndoiasc la aceasta
1
). ,-- ~
De poftete cineva Episcopie, bun lucru poftete.
nsemnm, cum c toate cte rnduete aicea fericitul Pa-
vel lui Timotei despre Episcop, nu snt particularnice i ose-
bite, ci generalnce i obteti i le rnduete acestea ia -toi
oamenii lumei de aceasta i zice: ori-carele poftete aprare de
norod, i iubete a se face arhiereu, eu, zice, nu'l opresc de
pofta i dorina aceasta, pentruc poftete lucru bun, ca. s
osteniasc adec i s. pasc pre norodul lui Dumnezeu. Ins
nu poftiasc numai stpnirea, i slav i domnia, ce le are
dregtoria arhieriei, Pentruc i Mose numai lucrul i osteniala:
o pofti, pentru a purt i a apra pre Evreii Cei de un neam
cu dnsul, .l n u d e a-i stpni i a dobndi slav; pentru a-
ceast i a ucis pre JE.ghipteamjl acela, carele btea pre.un
"Evreu din -neamul su, pentruc voia s apere i s ocrotiasc
pre fratele su Cel nedreptit. De aceasta i Episcopie se zice
Epanghelma arhiereului i arhiereul se numete Episcop, pen-
truc cerceteaz i poart de grij pentru toT" biruia sa
2
) .
l
) Drept aceea dupre sfinitul Teofilact zicerea: Credincios este cu-
vntul" se unete cu cuvintele cele de mai sus, i hu cu acestea de
mai jos, adec cu zicerea: de poftete cineva episcopie".
-) Pentru aceasta i prea ludaul Ioan Zonara tlcuind canonul 58. al
sfinilor Apostoli zice: c de nu ar ndemna pre episcopi alt ce-va a se
lenevi,' ci a se sirgui de a purt "grij de turma lor, i a priveghi pen-
tru aceasta ndemne-i mcar numele ce l au de episcop, carele nsem-
neaz jitar i pndar, iar episcopii cei ce ed.Ja jitrie i la pnd, se
cuvine p.rivigheze i s vad, iar nu a se lenevi i a dormita, c
pentru aceasta i nluntru n sf. Oltar s'a. aezat sfinitul Sindron (a
dec scaunul cel ngreunat), nnalt, ca arhiereul suindu-se i eznd n-
tr'nsul, s vad de sus ca dela jitrie pre norodul cel supus lui, i mai
cu amnuntul s'l cerceteze pre el, i preoii-eei ce mpreun ed pre
ceasta mai nu poate urma; pentruc de este maica rea, negreit
ru are s-i creasc i copiii; cci pomul putred, face roduri
putrede i nu bune, precum a zis Domnul: Pomul putred roduri
rele face!., nu poate pomul putred a face roduri bune (Mat. VII,
17). Ins dac, rea fiind maica, ar crete pe copiii si bine,
cu adevrat va. lu plat dela Domnul pentru-buna, cretere
a; copiilor ei ; iar dac maica bun ^fiind i cu fapte bune, dar.
-i-ar crete copiii ru, oare,. aceasta arie s i pedeaps, dela ..
Dumnezeu pentru creterea aceast rea? Rspundem, c de se
lenete maica, sau pzete har copiilor si, i'nu i pedepsete
bine, negreit are s se pedepsiasc, precum s'a' pedepsit pre-
otul Iii, cci pzi har fiilor si, i nu-i cert cu asprime, pre-
cum este scris: i a zis lor: pentruce facei dupre graiul
acesta, ce eu l aud din gura a tot norodului Domnului ? Nu
fiii mei, c nu e bun auzirea, care o aud eu (i Impar. II, 23)
1
).
Iar de va urm dinprotiv i maica r face tot chipul i s'ar
sili s-i creasc bine copiii, ns nu ar putea -i ndrepteze
pentru proalegerea i socotina lor cea tea (care rare ori poate,
a se ntmpl), de va Urma aceasta, s tie maica aceea c nu
se va osndi, ci va lu plat dela Domnul pentru ostenelile
cretere! ce a dat; c zice Dumnezeu prin Iezechiil: Sufletul
cel ce a pctuit, va muri, iar fiul nu va lu nedreptatea ta
l
) Auz-ie acestea prinii cei fr cunotin, cari n loe de a-i crete
copiii lor cu nvtura i sftuirea Domnului i n Toc de a-i pune's
nvee nvtura cea hristianeasc i drept slyitoar.eie dogmele credin-
ei i hristianetele moraluri ale mbuntitei viei, ca s poat rmnea
pn la sfritul vieei n drept slvitoare credin i ntru mbuntit
via, i ntru sfinenie, .i ntru ntreaga nelepciune,.'prgcum- poruncete
aicea dumnezeescul Pavel; ei nebunii pun pre fiii lor sa nvee turcete
i franuzete, i alte limbi, nu pentru alt scopos ci pentru mndrie i,,
iubire de slav; adec pentru ca s fac pre fiii lor bogai i slvii i
...de bun neam cu lmbileTcele ca acestea; dar-ee urmeaz din aceasta?-
Fiii lor -petrecnd mpreun cu dasclii lor cei stricai i cu rele nra-
vuri ai limbilor celor de acest-fel i adpndu-se n toat vremea cu a
pele lor cele turburi i otrvitoare, i stric moralurile lor, ajung n ne-
bgare de seam, srcesc din evlavia cea ctre Dumnezeu i ctre cele
dumnezeeti i n sfrit se leapd, vai! i de credina cea n Christos,
i cutnd s nvee felurime de limbi, s nva atei. Vai de primejdia,
fiilor celor ca acetia! i de trei ori vai i amar de nsctorii unora ca
acetia, care n loc de a se mntui prin facerea de copii, precum scrie .
aicea Pavel, au s se rhunciasc pentru aceasta dupre toat dreptatea;
c mai bine ar fi fost lor de ar fi fiii-for pstori de vite i porcari:, j
s-i aib credina drept slvitoare i liristianeasca. via, dect a se face
nobil, i boer, i domn, i a-i stric firea viaa cea cuvenit hristi-
anilor; cci pstor de porci nu s'ar osndi n munci, iar de-j. vor stric
credina i moralurile lor, negreit se vor munci. -
1
168. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. HI, VERS. 2. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEt CAP. III, VERS. 2. 169
pstorii muriau pentru oi, iar acum mai ales ei omoar oile, nu tru-
purile junghiind; c mai puin ru ar fi fost aceasta, ci sufletele smin-
tindu-le, i atuncea adec cu postul i ntreg nelepia trupurile, iar
acum cu desftrile l fac pre el s sburde, i atuncea, pre ale lorui
le mpriau celor ce aveau trebuin, iar acum pre cele ale sracilor le
rzluesc i atuncea adec, se iscusiau ntru fapta bun, iar acum pre cei
ce se nevoesc ntru fapta bun i izgonesc, i atuncea adec, pre cu-
rie o ludau; iar. acum, o ce ai numi, cu vrednicie, pe acetia che-
rnndu-i! Nu m las a m liniti ntristarea, credei, mcar c voesc.
Ci gndind vrednicia cea att de mare trndvit, m ntrt spre a
zice: c din vechi adec, iubitorii de fapta bun se prolegeau ia pre-
oie, iar acum, iubitorii de argint; atunci cei ce' fugiau de lucrul acesta
pentru mrimea nceptoriei, iar acum cei ce alearg la aceasta cu dul-
cea; atuncea, cei ludai ntru neavuie de bun voe, iar acum, cei ce
ntrebuineaz lcomia de bun voe; atuncea, cei ce aveau naintea o
chilor si dumnezeiasca judecat, iar acum cei ce nici gndesc de aceasta,
atuncea cei gata spre a se bate, iar acum cei ce snt gata a bate. i ce
trebue a zice cele multe? S'a prut a cdea deaciia vrednicia din pre-
oie n tiranie, din smerita cugetare n mndrie, din post, n desftare,
din iconomie n stpnire, c nu socotesc a stpni ca nite economi
ci ca nite despoi a rlui. Deci cruai-v pre sine-v toi cei ce avei
o poft ca aceasta; c vrednicia preoiei celor ce aleg a vieui cu ne-"
vrednicia cinstei, se face adugire muncei; c a pofti episcopie, nu este
iucru al ori-crora s'ar fi ntmplat, ci al celora ce viaa le-ar fi dupre
legile lui Pavel ndreptndu se. Deci de privete ntru sinei acela cu
amnunime, mearg cu bucurie" ctre suirea nnlimei ceii de acest-fel
iar de nu este la tine-aceasta, nu te atinge de cele neatinse; i aminte,
de foc te apropii, de cel ce topete pre materie (La cuviosul Nicon. tom.
I, cuvnt 35).
Acum, dac ntru acele vremi, cnd virtutea, adec fapta bun n-
fiori i ntineri, iar rutatea se veteji, le scria acestea i le sltui
dumnezeescul Isidor, cu mult mai vrtos acestea se cuvine a le scrie
cineva i a le sftui "ctre toi n vremile acestea, cnd nflorete ruta-~
tea i s'a vetejit i s'a mpuinat virtutea i fapta bun? Pentru aceasta-
i Mar. Vasilie zice, c ori ..cine iubete a se face cliric, episcop adec,
"sau preot, ac#la bolete de boala diavolului; a pofti ns cliros, sau
aprare de frr~Aschitiulnici de cum i se cuvine; c diavoleasc este
boala i de iubire de nceptorie vinovia, ca ceea ce este cunoate-
rea rutei ceii mai pre sus a diavolului, c i acela din aceast pati-
m a czut n patima mndriei. i cela ce chr patima aceea se stp-
nete asemenea cu actela bolete" (In Aschiticesc, aezmnt 9). Cetiasc
cine voete i la teatron politicesc cap. V, 4, i de acolo va nelege ct
~de-grear i ct de ostenicioas este dregtoria arhieriei i a preoiei. Pen-
tru aceast papa Urbanus al eaptelea cnd se mbrca cu haina cea de
in, zicea ctre cei ce erau"de1a, vedei ce uoar hain? Are ns a
tt de covritoare greutate. Pentru aceasta i Dialog. Grigorie rug spi-
nos numi pre arhierescul scaun i dumnezeescul.Ambrosie a prea obo-
sit pre t ot siglitul Mediolanilor cu rugile sale pentru a hu-i d lui epis-
tosia bisericei i cuviosul Amonie i-a tiat urechea peritru s"e face
meiscusit de vrednicia arhieriei i a zis c-i va tia t limb s de va
fi Silit la aceasta. _
2 . Deci trebue episcopul neprihnit a fi.
acele scaune cu dnsul, din aceasta se ndemn i ei a privi i a n-
tocmi pre norod ca unii ce s'au dat episcopului mpreun ostenitori,
nsui aceastai nelegere o arat scaunul arhiereului cel ce st n
biseric mai nnalt dect celelalte, ca un cerdac de pnz n nalt i pen-
tru aceasta se numete sfinit pnd scaunul lui, dupre Ignatie diaco-
nul (la viaa patriarh. Nichifor). Vezi i tlcuirile can. 1 i 58 aposto-
eti, n canonicul cel tiprit pre prost. nsemneaz ns c Teodorit
zice cum c Pavel aicea episcop nelege pre presviter, c episcop se
numete i presVierul, precum am zis ia cap. 1 al ceii ctre Filipiseni
stih f, cci dup acestea Pavel hu nva despre presviteri, ci despre
diaconi; dar ns zice iari c acestea ce le legiuete Pavel aicea, des-
pre presviteri, asemenea le legiuiete i despre episcopi a se urm, cci
episcopii mai nti se cuvine s pziasc legile acestea.
Nu pot aicea s tac tlcuirea, ce o scrie la zicerea aceasta, minunea
muntelui Piluseu, marele zic i dumnezeescul printe Isidor ca pre o
foarte frumoas i mult folositoare de o poftete cineva episcopie bun
lucru poftete, nu a zis: tot fiete-carele poftiasc c bine face (c de
o ar fi zis aceasta, dei nu lucrul, dar ar fi voit a lud pre cel ce
poftete), ci bun lucru, cci ca s las celelalte, numai aceasta; zic: c
greutatea i lucrul cel cu anevoe isprvit l numesc lucru; lucru, zice,
o iubiilor, este treaba, nu odihn; grij nu desftare; slujire nvinov-
it, nu tiranceasc legiuire de sine (autonomie); iconomiceasc aprare
nu stpnire fr dare de seam. Eu lucrul episcopiei mai pre sus de
fire l laud; c dumnezeesc este, iar pre cela ce'l iubete nu'l laud; c
greit este, c nu zic c face bine; trebue iubirea aceasta nici cei. foarte
bine alei o aveau n suflet, ci cu toat puterea a o defima, c vezi
pe Apostolul iscusit fiind la aceast nevoin i nenumrate sudori vr-
snd i rane i bti i vrmaii i mori suferind, ca nimic din cele
ncredinate lui din partei aceasta, s piar, cum nfricoeaz pre cei
ce poftesc stpniri, neiscusii fiind ntru nevoinele cele de acest-fel, i
cari privesc la singur cinstea, c numai cnd cltindu-i capul strig: De
poftete cineva episcopie, vad ostenelile, i aminte de va putea a fi n-
destul ctre acestea; vad primejdiile, c de dnsul se rnduesc nev-
zutele rzboae asupra vrmaului i nu gndiasc numai la cinste, pri-
viasc morile i nu desftarea, socotiasc vrmiile, "i nu vad o
dihna. De voete cineva a se ridic n scaunul acela, s tie c se hi-
rotonisete ca s se nevoiasc legiuit, nu a se desfta cu neprimejduire
c cela ce a ajuns a ctig singur cinstea i celelalte toate al epi-
scopiei cuvenite drepti le trece cu vederea de aicea adec va cdea n
nenumrate prihniri; nc cte o dat i n caterisire de vrednicia cea
de acest-fel; iar acolo se va arunc de ctre nemitarnicul judector la
nfricoata judecat; c el adec desftndu-se i adunnd bani, i-a chel-
tuit n filotimiile sale; iar pre cei goli, i flmnzi, i bolnavi, i-a trecut
cu vederea. Deci acestea gndindu-le, s nu ne jucm cu cele dumne-
zeeti, cci noi cei ce ne vom nfi la osebita judectorie abia pen-
tru sine-ne ajungnd, cnd i pentru alii vom d cuvnt, unde ne vom
art? C cei ce poart dorul cel de acest-fel n inima lor, seamn c
nu tiu c acesta nu e precum er din vechi, c acum dregtoria bln-
deei a ncput n tiranie, iar atuncea nu er aa; c atuncea adec
170. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. PI, VERS. 2.
*) nsemneaz c dupre canoanele,' att ale, sfiniilor Apostoli ct i
ale icumenicilor i localnicilor sinoade i n scurt dupre vechiul obiceiu.
numele de episcop este obtesc i se zice la 'flete-carele. arhiereu, ori
patriarh, ori mitropolit, ori arhiepiscop i nu numai la episcopii cei su-
pui mitropoliilor, precum acum urmeaz obiceiul.
2
) Ce. zic? nc i dect soarele se cuvine a fi mai curat acela ce vre.
s J starea nainte a norodului i s aib angheliceasc virtute i fapt
bun; i adevereaz pre cuvntul meu Hrisostom zicnd: C nu ne
este cuvntul despre voevozie de oti sau despre mprie, ci despre
lucru, ce are trebuin de angheliceasc virtute, c i dect nsi ra-
zele soarelui sufletul preotului se cuvine a. fl mai curat ca nu cnd-va
s lase Duhul cel Sfnt pre el pustiu, ca s poat a zice viez, ns nu
eu, ci viaz ntru mine Christos (Cuv. al 7-lea despre preoie). Pentru
aceasta i Teodorit tlcuind zicerea aceasla a Apostolului, zice: cum' c,
neprihnit a fi, este, ca cel ce are s se fac episcop a nu d nici un
drept prilej i pricin de prihan cui-va, i Hrisostom nc aiurea aa
tlcuete pre numirea neprihnit: ;Adec neprihnit este a avea cineva
toat-fapta bun, c nceptorul trebue a fi mai strlucit dect tot str-
lucitorul i viaa a o avea nentinat, n ct toi. a privi la dnsul i
ctre viaa lui a'i nchipui ei pre a lor.
8
) Poate nc se nelege zicerea aceasta: brbat al unei femei, i pen-
tru cel nsurat, adec ce i-a fost luat femee, ns s'a desprit de ea
prin moarte i a rmas vduv, c i acesta se face episcop fr mpe-
dicare de are faptele bune carele arat aicea Apostolul; zice ns i Mar.
Vasilie tlcuind zicerea aceea a lui Isaia: Va lu Domnul dela Iudei i
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. 111, VERS. 2. 171
(adec nsurat), aib, zice, el mcar o singur femee; ns s.
o aib cu atta nemptimire, ca cum nu o r avea, adec s
nu se robiasc ntru ppfta ei -plinind cuvntul al acestuiai A
postol, ce zice: ca i cei ce au femei, s fie ca cum nu ar
avea (I Cor. XI I I ) . Nu zice ins Apostolul aceasta ca legiuin-
du-o, aceasta ce ntr'alt loc -zice c voete i iubete, a fi toi
pamerii ca dfiil, adec a fi toi oamenii feciorelnici i ne
nsurai:-y^esc-ba toi-b^eriii s. fie ca .mine (I Cor. VI,,
7), ci o zice aceasta P-avel dupre Compogorre i iconomie,.
fiindc yremea de atunci pentruc er la nceputul hristianis-
mului i al credinei, cerea a se face o iconomie ca aceasta,,
pentruc nu putea ncpea amrunipea. Deci zice Apostolul
c de este cine-va nsurat, s se fac episcop, ins s fie br-
bat al unei singure femei, i nu dou, aceasta ns o zice pen-
tru /Evrei, la care se ert poligamia (adec a avea mai multe
femei). Iar unii, pre o femee aicea, a neles pre biseric i
cum c Apostolul poruncete a nu se mut episcopul dela o
biseric la alta, ci a rmne pn la moarte da o biseric i
la episcopia cea sortit a lui, cci preacurvie este mutarea a
ceasta; ns fr sOcotial o zic aceasta ei_i nu drept. Vezi
i tlcuirea apostolescului canon 5 n canonicul nostru cel prost
vezi i suptnsemnarea zicerei: Brbat al unei femei (Tit. I, 2) .
Treaz. ' ~-
Adec cel ce urmeaz a se face episcop se' cuvine a fi iute
la minte, strbttor, ager, lutor aminte a nu se afunda n
grijele lumei i n scrbe; ci totdeuna fi detept i treaz, pen-
tru a le vedea toate i a st asupra tuturor i-a se face privitor
dela Ierusalim pre presviter" (Is. III, 2), ntre ngroziri este i luarea
presviterului, cci nu mic folos d presviterul fa-fiind, deci cel ce c-
tui "ct s'a nvrednicit de ederea mai sus i s'a numerat n presviterie
acela presviter este, sau cel ce poart haracterul presviterului neprih-
nit? Mai ales adec neispitit de femee, iar dac dupre "dar dupre lege
Domnului, brbat al unei femei; fii avnd credincioi i celelalte le nu-
mr cte i aicea le zice Pavel i n epistolia cea ctre Ti t (cap. I, 2)
Apoi zice: Acesta este presyiter, i care l va lu Domnul dela noro-
dul cel ce pctuete, ca pre unul ce._poate i ca pre ceea ce poate
ca pre tria pnei i tria apei; ca pre un viteaz osta i judector, a;
i pre presviter. Deci cnd vei vedea pre unii c snt vrednici a se rn
du, ntre presviteri, dar se uit, sau se trec cu vederea, i n locul a
cestora cei nevrednici se propun, s cunoti c dela un norod ca acest:
a luat Domnul pre presviter.; i mai j os zice: Biserica ns roage-si
s nu i se i presviterul ei cel vrednic de numirea aceasta. Aceast zi
cere a Ma. Vasilie o am nsemnat aici, fiindc episcopii cari se pome
nesc aicea de fericitul, se neleg n loc de presviteri, precum am zis.
Adec cel ce poftete a se face episcop, adec arhiereu
1
),,
se cuvine a avea toat fapta bun, atta n ct nici s aib
alii oare-cari vre O apuctur de ai prihn, nici nsui ei a
se prihni de contiina sa pentru' vre o greal de ar fi fcut
mare sau mic. Drept aceea, ori-carele se. mustr de conti-
ina sa c: a fcut vre un pcat, aceia s nu doriasc dregr
toria episcopiei, de care el nsui prin faptele sale cele rele
;
r
. Sgom}ib.;-pre .#&.' i ..s'a fcut nevrednic de se face -epi-
scop, de vreme ce cel ce va s se fac nceptor i stpni-
tor de norod, se cuvine a strluci cu fapta bun i cu ne-<
lepciunea ca un lumintor i soare, ca toi acei ee vor privi
la dnsul s se lumineze i s se povuiasc ia*.nsui calea
faptei bune i a cunotinei
2
).
Brbat al unei f emei . .. :
De vreme ce cela ce se nsoar se griete'*de ale lumei,
iar episcopul nu .se cuvine a se ngriji de
;
ale ramei, pentru
aceasta aicea Apostolul va pre episcopul a fi nsurat, i zice-
c episcopul s fie brbat numai ah unei femei? Deci unii la
aceasta zic, c Apostolul aicea nelege pre brbatul cel. fe-r
ciorelnic, carele nu a avut femei
3
). Iar de nu este feciorelnic
172. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. Uf, VERS. 2.
^ EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. lJ^ VERS. 2. 173-
asupra lor. Iar Teodori t pre cel treaz l tlcuete detept i
lutor aminte ce se poate a face.
nt r eg nelept.
Adec cel ce va a se face episcop, se cuvine a fi ntreg n-
elept i a'i avea patimile domol i te
1
) .
Cucerni c.
Cel ce va s se fac episcop, zice, se cuvine s fie cucer-
nic, adec respectorisit i cucernic n moraiuri i n forme i
n micrile saie, ca i prin vederea trupului s se arate n-
treaga nelepciune a sunetului
2
).
x
) Pentru aceasta i dumnezeescul Isidor Pilusiotul, tlcuind evanghe-
liceasca zicere: Nu dai cele sfinte cnilor" (Mat. 6). Zice: Unit ns
zic nu afar de socotiala cum c i preoia poroncete Domnul a nu
se d celor nverunai i necurai, ca nu i pre aceasta s o ocrasc
i asupra celor ce i-au hirotonisit s nvliasc rumpnd cucernica so-
cotiala ce 0 aveau ctre dnii" (la ir. tlcuirei la Matei).
2
) i nu snt datori a fi numai mpodobii i de cinstire cuvenii cei
ce au s se fac arhierei i preoi, ci pre lng acestea snt datori a

cetia a'i^ave biserica lor mpodobit, ntru care slujesc n toate zi-
lele, i a pzi cu bun cuviina toate vemintele i vasele cele sfinite,
cu care ierurghisesc, i mai curat a zice, preoii au datoria neaprat
s pziasc cu mult podoab i curenie, sf. Oltar, curindu-1 adese
ori i mpodobind-1, snt datori s acopere sf. mas, scaun al lui Dum-
nezeu fiind, cu curate pnzuri i cerafuri i cmaa (care nchipuesc
pre tainele cele cu anevoe vzute i nepricepute, care se svresc preste
ele), Snt datori asupra sf. mese nimic alt a pune, fr numai vasul
ce ine dumnezeetile taine cele de preste an, carele nchipuete pre n-
sui Christos eznd pre scaunul su, i dumnezeescul Antiminsiu, ca-
rele nsemneaz pre giulgiu cu carele a nfurat Iosif i Nicodim tru-
pul Domnului cel dumnezeesc, i cartea liturghiei i sfinita Evanghelie,
sfenicile cele cu lumini, care nchipuesc pre luminarea cea de totdeuna
a Sf. Duh, singure acestea se cuvine a fi de-asupra sf. mese. Iar sfin-
itele veminte cele preoeti nu se cuvine a se pune pre sf. mese, nici
cutie cu tme nici alt ce-va. Preoii snt datori nc a nu ls pre mi-
reni a intra n sf. Oltar, fr numai de snt blagoslovii eetei, i atunci
pentru trebuina sf. slujbe, nici s lase s bage n sf. Oltar crnuri
fripte la pati; c afurisete pre preoi cei ca acetia canonul 99 al st.
icumenicului al 7-lea sobor; ci nici s lase s bage n sf. Oltar hristi-
anii colacii ce aduc la sfinitele srbtori, ci afar la loc osebit s stea
(tar numai prescurile cele ce trebue pentru dumnezeiasca slujb), cci
cele ce se bag n sf. Oltar, nu mai snt ertate a se mnca cu ferturi
sau cu alte "bucate obteti pre la case, dupre canonul 5 al patriarhu-
lui Nicolae al Constantinopolei. Cu acest-fel de bun podoab i cur-
ie se cuvine a pzi preoii sf. Oltar, fiindc/aceasta nsemneaz partea
cea mai dinluntru a catapitezmei (ce se numete dupre Scriptur Sfnta
Sfintelor) i. strlucirea aceea mai pre sus de ceriuri a mpratului sla-
vei Dumnezeu. Aijderea ns snt datori preoii a pzi mpodobit i
Iubitori de streini,,
Unul ca acesta, zi ce, se cuvi ne a iubi pre streini i prin c u-
vi nt e i prin f apt e; cci de-i arat buntatea sa ctre singuri
oameni i eparhiei sale, i nu i ubete fr pati m, ci este pt i -
ma, i i ubete dupre. hatr i pat i m; pentru aceasta el se
cuvi ne a %' ctre cei streini mult mai mprti tor, dect ct re
eparhi oi i si, fiindc aceasta l arat pr e el a fi i ubi tor de f rau
I nv t t or e s c , '
Se cuvi ne, zice.; cel ce i ubet e a se f ace epi scop, "mai mult.
a fi i mai ales nvtoresc, . adec a ti i a avea put ere, din.
Scripturi
;
nv adesea ori pre norodul su
1
) pentruc t oat e
curat toata, biserica, grijindu-o adese-ori i mturnd'o att pre jos ct.
i candelile i fcliile i sfenicile i analoghiile i proschinitoriile t stra-
nele, de vreme ce este biseric a Dumnezeului celui viu, precum zice
Ma. Pavel i cort ceresc, ntru carele locuete i umbl Dumnezeu pre-
cum zice .sf. Gherrnano. Snt datori.nc preoii a nu ierurghi dum-
nezeetile
1
taine cu Antiminuri sparte i crpite, sau cu potire crpite,
cu c^ar, sau cu hvelituri rupte i prea nvechite t terfelite, sau cu
burei cu totul stricai, sau cu veminte necurate, sau cu discuri foarte
vechi-i stricate: Deci de vor mpodobi preoii cu un chip ca acesta bi-
serica lui Dumnezeu se vor face vrednici de blagoslovenia aceea ce zice:
Sfinete Doamne pre cei ce iubesc podoaba casei tale" i cu toat
dreptatea "vor putea zice i ei ceea ce a zis David: Rvna casei tale
m'a mncat pre mine" (Psalm. LXVIII, 12). Iar dac dinprotiv (care
s nu fie!) se vor lenevi i nu vor curai adesea ori toat biserica lui
Christos. i nu se vor ngriji a mpodobi toate sf. vase i veminte i
nveliturile sf potir i ale sfinitului disc, vor lu blestemul acela, ca-
rele l zice prorocii Ieremia asupra celor ce fac sfinitele slujbele Dom-
nului cu lenevire, adec aceasta: Blestmat este cel ce face sfinitele sluj-
bele Domnului cu lenevire" (Ier. XLVIII, 10). Pentru aceasta este bine sfin-
iii arhierei de'seorLa cercet bisericile preoilor lor i pre cfpreoi i vor
afl silitori i pzindu-i mpodobirile cele de acest-fel ale sl. bisericilor lui
"Dumnezeu, i ale sfinitelor veminte, s-i laude, iar pre ci i vor afl.
lenevindu-se i nepzind cuvenita mpodobire 'bunavoin, s-i mustre
i s-i canonisiasc cu potrivite certri ca s se ndrepteze.
l
) pentru aceasta i canon 19 l sf. icumenicului al 7-lea sobor o-
rnduete, c episcopii f
-
ntii sttorii norodului, se cuvine n fiete-
care zi s nvee pre norodul _lor, iar mai ales Duminicile, alegnd din.
dumnezeetile Scripturi noimile adevrului, precum acestea le rndueso
purttorii de Dumnezeu dasclii bisericei; iar de nu au putere episcopii
i arhiereii a" nv (care nu se cuvine a se zice de fel pentru necu-
viin) se cuvine a pofti i a chema de pre la alte locuri dascli i sfin-
ii propoveduitori i dnd lor cele ndestule spre via s aeze coli,
prin eparhiile lor i prin acelea s'i mpliniasc datoria nvturei, cu
care ei snt datori norodului; iar de se lenevete ntru aceasta, nici n-
sui nva pre norodul lor, nici pe alii se ngrijesc a-i aduce, pre a
ceasta, cu adevrat vinovai snt de caterisire, precum poruncete ca-
non 5.8 al ..s Apostoli i vezi tlcuirea Apost. canon de mai sus. Pentru.
174. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP, III, VERS. 23.
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. III, VERS. 35. 175
celelalte adec ce le-a zis mai sus fericitul Pavel snt datori
a le face i norodnicii hristiani, cei supui episcopului, iar a
avea putere s nvee, aceast nsuire mai ales dect altora
este nedesprit de episcopul i arhiereul.
3 . Nu beutor de vi n.
Bfeutor 'de- viii"" aicea mr zice Pavel pre Cel beiv (fiindc a-
'-cesa, ar fi-fost foarte groas); ci zise pre cel obraznic i o-
cttpr. Dee-perrtru aceasta se cuvine cel Ce v s se fac.
episcop, a nu fi beutor de vin acest-fel, adec obraznic i o-
crtor; sau dupre Teodorit a nu be vin mult, precum mai
ncolo zice fericitul Pavel pentru diacon: Nelund amjnte de
mult vi n.
N e btu.
Btu aicea nu numete Apostolul pre acela, ce lovete cu
manile pre alii, c acest lucru desvrit este strein de epi-
scop i caterisitor de arhieria l ui
]
) ci zice pre acela, carele fr
vreme lovete pre contiina frailor si, sau Cu cuvintele sale,
sau cu faptele sale
2
).
Ci blnd, nelupttor, neiubitor de argi nt.
Cu aceste cuvinte nva Apostolul; cum c poate
-
a "nu fi
ocrtor i btu acela ce are s_.se fac episcop, adec de
aceasta i canon al 2-lea al sf. icumenicului al 7-lea sobor zice, c cel
ce nu tie, nu prost, ci cu cercetare Psaltirea, Evanghelia, Apostolul i
toat dumnezeiasca Scriptur, asemenea i sfinitele canoane i a vieui
i a petrece dupre dumnezeetile porunci, unul ca acesta c nu se hi-
rotonisiasc. Cu aceste cuvinte zicnd:. Hotrm ca tot cel' ce are a se
.^aiege la treapta
1
episcopiei, negreit a ti Psaltirea, ca difi aceasta pre
tot clirosul su aa s poat aV nv, -l a se cercet negreit de c-'
tr'mitropolitul, de este osrdnic a ceti i cercettor, nu n treact, sfin-
itele canoane i sfnta Evanghelie i cartea dumnezeetilor Apostoli i
toat dumnezeiasca Scriptur i a petrece duranezeetili;' porunci i de'
a nva pre .norodul su... Iar de., s'ar ndoi i. s'ar ngreui a o face
aceasta i a nva, nu s hirotoniasc.
1
) Cci se caterisete episcopul sau preotul sa,u diaconul acela, ce va
. ridic mna i va bate pre vre un credinpios sau necredincios, dupre
canon 27 al sf, Apost..ci i de nu va bate episcopul sau presviterul,
sau diaconul, cu nsui, mna lor, ci vor pune pre alii s bat, i aa
se caterisesc, dupre canon 9 al soborului nti- i al doilea. Vezi i tl-
cuirea apostolescului canon de mai sus n- csnonicul nostru,
2
) Iar Teodorit aa tlcuete zicerea btu, zicnd: Nu oprete de"
a cert n vreme, ci de a o face aceasta fr trebuin, cci aceasta po-
runcete, ct vom auzi pre el dup puine zicnd:-. Pre cei ce greesc
naintea, tuturor mustr-i" (I Timo. V. 20). i iari: Mustr, ceart,
mnge" (11 Ti mo t. IV, 2). Aa i Galatenilor nsui scriindu-le- zicea:
O fr de minte Galateni" (Gal. III, 10).
va fi el blnd i blajin, fr a se glcevi cu cine-va; fiind ns
c a zis mai sus, c cel ce vrea s se fac episcop, se cuvine
_a fi iubitor de streini, pentru aceasta acum adauge aicea, c
acesta se cuvine a nu fi iubitor de argint, una adec pentruc
cel ce este iubitor de strein, acela se Cuvine a fi i neiubitor
dje argint, -i alta nc,-pentru ca s * nu se ntmple s nvis-
tiereasc i s| iubiasp argint pentru -prilejul i pricina stre-
inilor
1
.). l . - >; . - ,- - "
4 . Casa t bi ne chi verni si ndu-o.
Cel ce va s se fac episcop, zice, se cuvine a-i chivernisi
i a'i iconomisi casa bine, adec pre femeea sa, copiii, slu-
gile i robii i pre celelalte rudenii ale sale
2
). Pentru aceasta
i legile cele din afar zice cum c cela ce este iconomisitor,
acela poate a se face n grab i politic, adec cel ce tie a
iconomisi casa^cum se cuvine, acela lesne poate a chivernisi
i o cetate ntreag.
Fi i avndu-i ntru supunere cu toat cinstirea.
Cel ce iubete a se face episcop, trebue s aib i pre fiii
si, supuindu-se lui cu toat cinstirea; cci el trebue s poat
a d pildele faptei bune din casa sa; cci cum va crede c
are s supue pre alii i el nu i-a supus pre fiii si! Sau cum
poate a face pre alii cinstii i bine regulai, el carele a lsat
pre nsui fiii si s vieuiasc fr cinstire i neregulai ? Iar
cu toat cuceria a zis, adec cu puceria cuvintelor, i a for-
melor i a faptelor i cu cuceria cea ctre toi oamenii i cu
cea n toat vremea i cu ceea ce e datoare a se face n tot
locul. - , .
5 . Iar de nu tie ci ne-va a fi cucernic n casa sa, cum
de biserica lui Dumnezeu v a purta gri j .
Cela ce iubete, zice, a se face episcop, se cuvine- a ti a
*) Acestai Teodorit tlcuete c blnd este acela, ce sufere grealele
cele ce i se fac lui, ns nu trece cu vederea, cnd alii se nedrept-
esc; fiindc acest lucru nu este. Eu snt al blndeei. Pentru aceasta
n alt ioc Pavel a zis cum c-cela ce apr cu osrdie (apere)" (Rom.
Xl, 8). Iar nelupttor (adec -neglcevitor) | este acela, ce nu sufere a
se glcevi pentru bani i neiubitor de argint zice c este, nu neagoni-
sitorul, ci acela ce nu iubete banii, fiindc este cu putin a avea ci-
ne-va bani, a iconomisi ns precum se cuvine i & nu se robi lor, ci
a-i stpni.
2
) Pentru aceasta i canon 43 al localnicului sobor din Cartaghen
rnduete, ca s nu se hirotoniasc episcop sau presbiter, sau diacon,
dac acetia nu vor face mai nainte pre toi casnicii lor, rudele i pre
robi i pre roabele lor hristiani drept slvitori.
176, EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. III, VERS. 5.
purta grij i a jconomisi casa sa; cci: casa lui nu e alta, de
ct o biseric i o eparhie mic, deci de nu va putea a Jco-
nomisi o cas" mic i lesne ncunjura, i lesne cunoscut
cum va ocrmui o biseric i o eparhie mare i cu anevoe de
iconomisit?
1
). Ins lucru de a se ndoi cine-va este aicea, pen-
truce pricin Pavel, carele cere ca o datorie dela cei norod-
nici a'i omor mdularele cele de pre pmnt, zicnd: Omo-
ri mdulrile voastre cele de pre pmnt (Colos.t III, 5) . i
iari: Iar cei ce snt ai lui Christos, trupul i-au rstignit m-
preun cu patimile i cu poftele (Gal. V, 24) . Pentruce pri-
cin, zic, dela norodnici cu ndatorire cere Pavel mari lucruri,
desvrit omorre a patimilor i a trupului, iar dela episco-
pul cere dou mici i nevrednice de nlimea cea att de mare
a arhieriei? A nu fi adec episcopul ocarnic, nici a certa fr
vreme, i altele ca acestea. i cu toate c Christos poruncete
ca toi s-i poarte crucea, episcopii mpreun i norodnicii,
i s urmeze lui, i c pstorul cel bun, i pune sufletul su
pentru dragostea oilor sale? (Ioan X, 11). Trebue dar Apo-
stolul ca o datorie s cear dela episcopul s aib viaa sa ne-
ptima i desvrit i angheliceasc, n ct dupre cump-
nirea nnlimei dregtoriei sale. Spre deslegarea nedurnerirei
acesteea rspundem: cum c puini oameni pre vremea aceea
pentru nceputul credinei, s'ar fi jaflat a avea amrunimea vi-
eei care o cere dregtoria cea mare arhieriei. i atuncea
trebuia a se face episcopi muli, pentru a pstori pre fiete-
care cetate. Pentru aceasta cu compogorre dumnezeescul A
postol cerea dela episcopi s aib o virtute sau fapt bun nu
desvrit, ci msuratic, ca la muli hristiani. Dar acum rt
vremile acestea,' vai! unde am czut noi episcopii! pentruc
x
) Potrivit este aicea istoria ce o scrie Plutarh n cele moraliceti ale
lui Gorghie ritorul, dup ce a propus multe chipuri pentru ca s sf-
tuiasc i s4mpace pre Elini, cari_dint.ru o ntmplare a urmat s se
turbure i dup ce a ntrebuinat toat ritoriceasca buna limbuie a sa
la prznuirea olimbilor pentru obteasca pace i nvoire, a rmas rs
de norodul acel iscoditor; socotii, o brbai Atineni, a strigat unul din-
~tre dnii, socotii de este vrednic a mpca.un om pre un norod de
zeciuri de mii numrat, unul ce are numai dou femei n casa sa, o
soie i o slujnic, i nu tie ale mpca, care totdeuna se sfdesc i
se bat, se lovesc cu piciorul i se rnesc ntre dnsele? Cu un chip ca
acesta putem a zice i noi pentru cei ce cu nevrednicie caut a se sui
la treapta cea mare a episcopiei i a preoiei, i a pstori o biseric i
un norod de zeciuri de mii numrat; acetia nu tiu a d lege i bun
rnduial ntru o cas mic i apoi caut s de legi i s pue o bun
regul ntru o ntreag eparhie.
EPIST. NTjLCCTRE TIMOTEI CAP. III,
V E R
^ ^ _ ^ . ^ l
nici umbr de o msuratic fapt bun ca aceasta, ce o cere
aicea Apostolul nu se afl la noi; milostiv fii, Doamne!
6. Nu de curnd sdi t.
De curnd sdit nu zice aicea Apostolul pre cel mai tnr,
de vreme ce Timotei unul ca acesta er, c aa zice: Nimenea
s defaime tinereea ta (I Timot. IV, 12). Ci zice pre cel de
curnd catihisit i din nou apropiat la credina lui Christos i
botezat, i sdit n credina i biserica lui: c eu zice v' am
sdit (I Corint IJI, 6), fiindc muli din Elini i din Iudei v e -
nau la credin i se botezau, deci zice Apostolul, c acela
ce are s se fac episcop, se cuvine a nu fi de curnd bote-
zat, ci a avea vreme ndestul n credina lui Christos i a nu
se sui ndat la vrednicia cea mare ca aceasta
1
).
*) nsui aceasta rnduete i, sf. Icumenicul ntiul sobor n canonul
al doilea al su, adec a nu se nnl cineva la treapta episcopeasc
ndat ce se boteaz, "ci dup vreme i cercare mai mult: i a duce
spre mrturie -postoleasca zicerea aceasta, nu de curnd sdit", i
celelalte i unde numai trebue a avea mult vreme petrecut n credina
lui Christos celjce are a se "face episcop, precum zice aicea Pavel, ci
se cuvine nc a ave-mult vreme i ntru cetirea i ndeletnicirea i
cercetarea dumnezeetei Scripturi i mai nti de aceasta secUvi ne a
avea i ani mulp ntru o via mbuntit i ntru o curat l cinstit
i neprihnit petrecere "e ctre toi mrturisit. Pentru aceasta din ve-
chime- stpni un obicei prea sfnt n sfr biserica lui Christos a nu se
face vre unul arhiereu, de nu s'ar fi fcut mai nti monah, precum o
biceiul cel de acest-fel l pomenesc practicatele soborului ce s'au fcut n
sf. Sofia unde mitropolitul Chesariei i cel al Halchedoniei a zis ctre
locoiitorul lui Papa Ioan<-acestea: La rsrit de. hu se va face cine-
va monah, nu se face episcop sau patriarh". Zice ns i sfinitul Si-
ni ion al Tesalonlchie1:'"7Biserica"^5"fe cei mai muli din cei ce au s se
fac episcopi, mar nti fcah'du-i monahi, aa i aeaz episcopi (cap.
CCLXV1). i prea sfnt er obiceiul acesta, pentruc cel ce vrea a se face
episcop mai nainte se nva n monahiceasca via faptele cele bune
cele dumneZeeti, i dup ce se curia el de patimi mai nainte, apoi
curia de acestea i pre norodul cel ncredinat lui; i dup ce se lu-
mina mintea lui i inima, ri cunotina dumnezeetilor Scripturi i prin
ctigarea luminatelor fapte bune, atuncea lumin i pre turma lui Chri-
stos cea dat n mna lui i dup ce "se fcea el desvrit ntru cu-
notina lui Dumnezeu ct i n viaa cea-"mbuntit, atuncea depli-
ne i pre hristianii cei supui iui.
i fiindc cu adevrat cel ce are a se face preot, trebue s aib fapta
bun i isprvile i-puterea nevoitorilor i acelora ce locuesc n pusti-
eti i aa cu covrirea mbuntirei sale, s poat a pstori bine i
cu plcerea lui Dumnezeu turma sa i a o mntui pre ea n staulul
raiului; i ce zic eu? Cel ce are a se face arhiereu se cuvine a avea
mai mult fapt bun i dect aschiii i pustnicii; pentruc are a se
afl n mijlocul pricinilor patimilor i n turburrile lumei i n grijile
178. EPI ST. NTI A CTRE TI MOTEI CAP. I I I , VERS. 6. EPI ST. NT I A CTRE TI MOTEI CAP. I I I , VERS. 6-7. 179
adec n osnda i munca diavolului, care acela o a ptimit
pentru mndria sa. Zice ns Teodorit, cum c cu cuvntul
acesta -ce l-pomenete aicea Apo'jtolul, -arat umbros cum c
diavolul din mndrie a czut
1
).
7. Trebue ns acesta i mrturie bun a avea dela
cei din afar. - '. ' ' " '
Se cuvine, zice, cel ce are s. se fac episcop, a fi mrtu-
risit de bup i mbuntit. cuTapte bune i ''de nsui Elinii, pen-
tru a nu avea nici ei ai prihni pentru vre o greial, ci mai
ales i a se ruina de el; dar ce poate a se face, dac unul
ca acesta s'ar prea Elinilor a fi mbuntit, i nu ar fi cu
adevrat? Rspundem c aceasta este cu anevoe a se afl;
pentrup vrmaii credinei i necredincioii Elini i pre nsui
cei ce snt prea amrunii ntru fapta bun, i pndesc cu
prihnire i le afl metehne{ ns Pavel nici-mrturia aceasta
dela Elini nu voete a fi singur,, fr de ceealalt fapt, bun
a celui ce are a se face Episcop; ci voete s aib el fapte
bune i pre lng acestea, s aib i dela vrmaii credinei
mrturie bun; pentru aceasta nu a zis: i trebue el a avea
ci i mrturie, pentru ca" s arate aceast nelegere, cu ad-
ugirea lui i conlegturei; dar ce are a se face, dac Elinii
cei din afar ar gri de ru pre cel ce ar trebui a se face
Episcop, din zavistia lor? Rspundem, c aceasta nu este cu
putin a se face; cci, de' cel ce are via neprihnit i n-
sui Elinii se ruineaz. De aceasta pre dogma lui o prihnesc
cu adevrat; ns nu i viaa lui, precum i pre Apostoli Eli-
nii nu-T ziceau C snt curivari i nverunai, ci amgitori; care
aceasta er prihan numai a propoveduire! credinei, nu a vin-
etei lor. Iar i de am socoti c cel ce are a se face Episcop
se clevetete i se prihnete cu minciun i nu cu adevr, se
cuvine unul ca acesta a nu se face Epi scop; cci nu se cu-
vine a se turbur i a se sminti sufletele oare-crora, din pri-
cina Episcopului, carele urmeaz a fi lumintor al celorlali
C aa, zice, s strluciasc lumina voastr naintea oameni-
i ale legiuitorilor i ne hirotonisim pre nine noi cereti i a ne num
de ctre oameni ravi, ravi cutm" (n cuvntul cel desvinovitor). ..
l
) i Sf. Scriptur nc aceasta o mrturisete zicnd ctre diavolu
sub faa mpratului Tirului: Pentruc s'a nnlat inima ta, i ai zis
Dumnezeu snt eu... s'a nnlat inima ta pentru frumuseea ta" (Iz
XXVIII, 2). Zice ns i dumnezeescul Augustin: Diavolul nu este cur-
var,, nici beiv, nici-alt-de-Va de acest-fel; este ns trufa i zavisnic'
(Cart. III despre cetatea lui Dumnezeu): . . . . . ., . . . . . .
Ca nu umflndu-se s cada n cursa diavolului.
Daca cine-va, zice, mai nainte de a se face ucenic, s-ar face
nvtor, s'ar umfla, adec s'ar mndri, i ar cdea n curs,
attea i attea mii de suflete pentru aceasta de mai mult luare aminte
i putere duhovniceasc are trebuip unul ca acesta, pentru a se pzi
prje. sinei curat, de toat spurcciunea pcatului, .dect Aschitul carele'
totdeuna se afl n linite. Aa. adevereaz aceasta Hrisostom. zicnd:
Dac-cei ce loc:u%c i n pi f ti e snt."scpai de ' turburriie i cele ale
Ceter'i de ale-trgului i din .cete de acolo,-i totdeuna e ndulcesc
de liman i de linite, nu vor a se ndjdui n sigurana petrecerei a-
celeea ci i alte nenumrate strji i adaug... oare de ct putere i sil
ar avea trebuin cel preoit, n ct a putea totdeuna a'i rpi sufletul
din spurcciune i a'i pzi frumusea cea duhovniceasc neatins? C
i de mai mult curie are trebuin acesta, dect acela" (Vor.' VI des-
pre preoie). nsui aceasta o zice i cuviosul Isidor Pelusiotul: Cei
sfinii cu. preoia trebue a fi mai sfini, i mai curai dect cei ce au
apucat munii i pustietile; cci acetia adec i de sinei poart grij
i de noroade, iar .aceia numai, de sinei" (Epist. 484 ctre episcopul
Palade). *
"far ci mai nainte de a se iscusi ntn> dumnezeetile Scripturi i a
se curai de patimi, i de a se-lumin din fapte bune i de a se n-
deplini ntru cunotina lui Dumnezeu i a dogmelor a credinei, se fac
arhierei i preoi i se apuc s curisc pre alii i a-i- lamina i a-i
deplini; vai! ce urmeaz? Acetia se fac nedevrai i din afar scrii
arhierei i preoi, i de Epanghelma lor nevrednici. Unii ca acetia tot
o dat se fac i uceniqi i dascli i soldai i marali i vslai i er-
muitori de corabie. "i pentru a nu "fi socotit c eu i e zic acestea, vie
n. mijloc Teolog. Grigorie s le zic, cu ritorieeasca,innata sa limb:
Acestea snt ale neadevrailor i greit;scrii pr&oti 'i nevrednici de
Epanghelma lor, cari nimic ntroduene preoiei, nici <ic bine mai na-
inte ticloindu-se, o dat s'a artat i ucenici i dscli ai bunei -cins-
tiri de Dumnezeii; i mai nainte "de a se', curai ei, curesc; eri furi
de cele sfinte, i azi sfinii; eri afar din cele sfinte i azi povuitori
de taine;'svoade vechi de rutate i shejlu de buna cinstire de Dum-
nezeu; care lucru este de har omenesc, nu ce Darul Duhului..... al c-
rora chipul este treapta, - iar treapta adevereaz piv, chip, foarte mult
schimbndu-se rnduial" (Cuv. la Mar. Atnase). i iari aceasta zice:
Drept aceea cei mai muli dintre rtoi, ca sa nu zic toi, mai nainte de
a lepd prul cel dinti, cari copii l tund cu foarfecele; mai nainte
de a trece prin dumnezeetile curi, mai nainte de "a. cunoate-mcar
numirile sfinitelor cri, mai nainte de-a ti mcar haractirtil Testa-
mentului Nou i al celui Vechiu i pre -aprtori ;-c nc nu zic,-mai
nainte de a se spl de noroi i de sluple sufletului, cte rutatea le-au
plmdit nou; de ne-am iscusi n dou, sau n trei graiuri din cele
bine cinstitoare de Dumnezeu i acestea din auz, nu din cetire, sau de
am vorovi n scurt cu David, sau rasa de o am strnge mprejurul nos-
tru bine sau pn la bru, de vom filozofi... vai, de ntia edere i de
cugetare! Sfinit i din scutece Samuil, ndat sntem nelepi i das-
cli i nnali ntru cele dumnezeeti, i cele mai ntiu ale crturarilor
180. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. III, VERS. 7.
XJX\&:'0?J>. if.*P.u*'
lor, ca s vad faptele voastre cele bune (Mat. V, 12). Iar
de se cuvine a avea episcopul mrturia cea dela vrmaii cre-
dinei, cu ct mai mult se cuvine a avea pre aceia dela iubi-
torii credinei, adec dela hristiani?
1
). Pentru aceasta zice i
Hrisostom: C pre cel ce are via neprihnit i aceia (Eli-
nii adec) l cinstesc i l rspltesc; iar dac dela vimai
trebue a avea, cu mult mai vrtos trebue a avea pre cea dela
prieteni (Cuv. IV, despre preoie). !
Ca s nu cad. n ocar. !
Cela ce are s se fac episcop, zice, s aib bun mrturie
dela Elinii i necredincioii cei din afar; pentruc rieavndu-o
aceasta urmeaz a se oer i a se prihni de dnii i ocara
i prihana aceasta s d asupra a toat biserica i pre lng
celelalte rele ce pricinuete, se face nc oprire i propovedu-
irei Evangheliei. i
i n cursa diavolului. ;
Adec ori carele ipopsifii i candidat de episcop nu are mr-
turie bun dela cei necredincioi; negreit poate s cad n
cursa diavolului, adec degrab au s'l omoare pre sl necre
dincioii i ori episcopul acela are s cad ntru nsui ,pca
tele acelea, n care cad aceia
2
) ci i singur aceasta, a se afla
dela
i ctk
ctii
celor
x
) Pentru aceasta ru i frdelege fac arhiereii i duhovnicii
cari cnd vor s de mrturie, vre unuia, ce va s se fac
ndestuleaz ntru singur mrturisirea candidatului i nu nthiaz
cina, pentru ca s ntrebe pre hristianii aceia, i pre ali fra^
viaa i petrecerea aceluia i dupre urmare s i mrturie
ci ndat i dau duhovnicii mrturia, dar ce .urmeaz? Vai!
nie se lucreaz cele dumnezeeti, i de multe ori necurai i
fiind ia nfricoata vrednicie, i la treapta prea dumnezeetiei
sue; cci candidaii aceia tineri fiind, i de slava oamenilor
se, ascund pcatele lor i nu le arat, numai pentru ca s ci
care o doresc; iar duhovnicii ca nite orbi i fr de minte
1
ci
tele lor, i dau, vai! pre Fiiul lui Dumnezeu n manile
i nevrednici. Oare ct munc au s dobndiasc unii ca
nu pot a o zice; milostiv, milostiv fie Dumnezeu!
2
)_Iar Teodorit zice c candidatul ce nu are bun mrturie]
iari ntru aceleai pcate, pentru care se prihnete, fiindc
face tot meteugul pentru a'l arunca ntru acelea. Adaug "
cele vrednice de pomenire ce le zice dumnezeescul printele nostr
Pelusiotul: c acesta mai nainte puind mpreun toate faptelje
cestea, cte le nir aicea Pavel, cum c se cuvine a le
va s se hirotonisasc episcop, dupre urmare adauge zicnd:
acestea isprvind, cei muli doresc de un lucru neatins al
Au via neprihnit? (nu adec) atta de mult deteptare! li
lor n ct a avea ochiul sufletului neadormit? (ba), dar strlucit
aceia,
diacon, se
pri-
cari tiu
dnii;
fiesfine-
nevrednici
preoii se
nfebunindu-
ige slava
ed cuvin-
r spurcai
acetia eu
va cdea
d/iavolul va
ins aicea i
tru Isidor
bune a
cel ce
Care din
episcopiei?
se cuvine
:-a cu
avea
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. III, VERS. 8. 1 81
adec epi scopul acel a naintea a mul tora pri ci n i pi l d de
smintial i singur aceasta, zic, este curs a di avol ul ui .
8. Di a c o ni i a s e me ne a .
Pent ruce a lsat Pavel pre preo i i presvi teri , i nu a zis
i despre aceti a, ni mi ca precum cere rnduiala? Rspundem,
c acel ea, ce a zis mai sus despre epi scopi i arhierei, acel ea
snt potri vi te i la presvi teri i a pr eo i ; pentruc i preoi -
l or , li s'a ncredi nat nvtura i aprarea bi seri cei precum i
arhi erei l or; ei cu singur hi rotoni a, i cu treapta, snt mai j o -
sii dect arhi erei i ; drept aceea, ca s nu zic tot acel eai A
postol ul , a lsat de a zi ce osebi t i pentru pr eo i
1
) ci zi ce nu-
mai despre di aconi , cum c i di aconi i snt datori asemenea
a avea acel eai fapte bune al e epi scopul ui , adec a fi i ei
neprihnii i fr p>at, trejL_ ntregi nel epi , mpodobi i cu
moral ul , i ubi tori de streini, nvtoreti , nu butori de vi n,
nu btui, ci bl nzi , negl cevi tori , nei ubi tori de argi nt, nu de
curnd sdii i a avea mrturi e bun 'i del a cei din afar.
Cuc e r ni c i : -
Di aconi i , - i ce, pre l ng acestea se cuvi ne a fi i cucerni ci
n moral uri i vredni ci de respect la chi p
2
) ,
o ntreag. nelepciune ca aceasta, n ct numai minile a-i avea n-
tregi, ci i pre cei lipsii i nebunii ntru amestecrile necuriei i t-
cnd ei a-i nelepi? (nici cum) mpodobire de moraluri ca aceasta este
Ia dnii, h ct ;de pe umblet i de pe cutarea ochiului i de pe glas
s poat a nspimnta pre cei ce vor fi fa? (nici de cum), cci ca o
statue de toat filozofia trebuete a se vedea-de pretutindenea cel ce
se nnorocete de episcopie. Dar snt ei att de iubitori de streini, ri
ct i pre toi cei necunoscui a-i.chem n cas s-i ospteze? (ba) dar
i cuvntul cerinvtoresc din ndeletnicirea cetirei isprvitul'a, ca i
pogorrea Darului cea de sus s vie preste ei, i izvoare de cuvinte
duhovniceti s, locuiasc n inima lor? (nici de cum) dar strlucesc cu
atta blnde, ca asupra nimhuia nici o dat s nu se fi ntrtat?
(ba) dar neiubitori de argint snt atta n ct i cele ce cu dreptate au,
a le mpri celor nevoiai? (nici de. cum). i atta de nepomenitor de
ru snt, ca i pre cei ce n zadar i ocrsc, i le_ dau pricin i su-
fr? (ba) (la acesta Nicon tom. I, cuv. 55).
*) i las a zice, cum c de vreme~c<Tn' apostoletile vremi, episcopii se
numiau presviteri i dea'ndratele presviterii episcopi (despre care vezi
la cap. I al ceii ctre-Filipiseni i stih 10), pentru aceasta, cele ce a zis
Pavel pentru episcop, ntocmai se neleg i pentru presviter. Vezi ns i
suptnsemnarea-zicerei: De poftete cine-va episcopie" (I Tim. III, 10),.
*) Pentru aceasta ca s se pziasc cuvntul acesta al Apostolului i
a fi diaconii cucernici la forma purtrei^pentru aceasta att soborul cel
din Neoehesaria, ct i cel icumenic al aselea, rnduesc a se hirotoni
diaconi nu mai tineri dect de douzeci i cinci de ani, adec n vrst
tinereasc i cucernic.,
182. ^ EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP: III, VERS. 8. EPIST, NTIA CTRE TIMOTEI CAP. IU, VERS. 911. 183
i precupie, mcar dobnd i camt, mcar alt meteug pri-
hnit
1
), ns tu, cetitorule, s nelegi c mrav ctigtor este
iubitorul de argint.
9 . Avnd taina credinei ntru curat contiin.
Adec diaconii, pre lng a avea dogme drepte ale credin-
ei, se cuvine a-i avea i viaa neprihnit;"cci contiina cea
curat se nate din viaa i p^trecerearcea-neprihnit precum
am zi,? la, zicerea: .Avnd credin, i "bun contiin (I Tl -
mot. I, 19).
10. i" acetia nc cerceteze-se mi nainte, apoi di-
aconiasc-se, nenvinovii fiind.
Precum mai sus, zice, cu ndatorire am cerut dela cela ce
urmeaz a se face episcop, a nu fi de curnd sdit, adec
nou botezat; aa cu ndatorire cer i dela diaconi a nu se hi-
rotonisi ne cercetai, ci dup ce se vor cerceta ndestul vre-
me i se vor art neprihnii; cci precum un domn. i st-
pnitor de cas nu ncredineaz purtarea de grij a casei sale
unui rob de curnd cumprat, mai nainte de a se arta el
ales i credincios cu trecerea de vreme; aa i arhiereul nu
se cuvine a ncredina treapta diaconiei la cei de curnd bo-
tezai mai nainte de a se arta ei cu vremea credincioi i
bine alei
2
).
1 1 . Femeile ijderea s fie cucernice.
Aicea nu zice Pavel despre femeile cel e-de rnd, ci despre
diaconie; fiindc n vremea aceea er lucru prea de nevoe i
trebuincios n biseric, a se face diaconie dintre femei
3
), cci
' ) Pentru aceasta i canon 9 al icumenicului al easelea sobor oprete
pre tot cliricul i cel preoit, a nu avea crm i a nu vinde ntr'nsa.
jar de nu va ncet de aceasta s se caterisiasc; i patriarh. Luca nc
oprete a nu sluji cliricii la dughene vnztoare de miruri, sau la bi
(adec la feredee), fiindc acestea snt pricinuitoare de minciuni i de
ctiguri mrave; oprete nc i pre diaconi a nu ntrebuina mete-
ugul doftoresc. Iar cum c cei preoii nu se cuvine a lu dobnzi i
camt, multe dumnezeeti canoane o mrturisesc i vezi tlcuirea a-
postolescului canon 44 n canonicul nostru i n cartea cea de mrtu-
risire a-noastr.
.2) Iar Teodorit zicerea: cercetez-se" nu o nelege pentru cei de
curnd botezai, ci de obte pentru toi aceia ce vor s se fac diaconi:
Mai nti, zice, se cuvine a se cercet viaa acestora i apoi s do-
bndiasc duhovnicescul Dar"..
3
) Despre, diaconie i despre slujbele lor, vezi la suptnsemnarea stih
6 al cap. IX a ceii nti ctre Corinteni i tlcuirea canonului nouspre-
zece al icumenicului nti sobor, i al canonului 14 al celui al easelea i
suptnsemnarea canonului 40 tij. al acelui al easelea n canonicul nostru.
Ni l ndoii n cuvinte.
Adec diaconii nu se cuvine a fi vicleni i amgitori; altele
adec a zice i altele n inima lor a cugeta i altele a zice cu
buzele lor; i alte cuvinte a zice unuia i altele altuia; pi. a
avea limba lor mpodobit cu adevrul, precum zice Teodorit.
Ne lund aminte la vin mult, nu mravi agonistof.
Na- k.
r
zis Apostolii C- diaconii nu se cuvine" a fi beivi; c
-acest'4ucru este-cu totul necuvincio i nevrednic de epanghel-
ma lor.; ci a nu be vin mult i preste ceea ce trebue, cci
dei nu s'ar mbta cu multul vin, ns multa butur tmpete
pe deteptarea i puterea sufletului, ntunec pre minte, sl-'
bnogete trupul; de aceasta zice Sirah: Amrciune a sufle-
tului este vinul mult ( XXXI , 34). riari: In vin nu te m-
brbi, c pre muli i-a perdut vinul (Sirah XXXI 29). Pen-
tru aceasta i preoii! ai Legei Vechi, cnd intrau n biseric
nici cum beau vi n
1
) . Iar mrav agonisitor este acela, carele
nu las nici un ctig, mcar de Tar putea dobndi din orice
fel de pricin, mcar de s'ar ntmpl neguitoria aceasta a fi
x
) C aa. poruncete Dumnezeu: i a grit- Domnul lui Aaron zi-
cnd; Vin i butur beiv nu vei be tu i fiii-ti dup tine, cnd
vei intra n cortul mrturiei, sau cnd vei "merge voi ctre jertfelnic,
i nu vei muri, legiuire venic. ntru neamurile .voastre; ca s osebii
ntre cele sfinte i ntre cele spurcate i ntre cele necurate i ntre cele
curaje". (Levit. X, 9). Zice ns i Iezechiil: i vin nu vor be toi pre-
oii" (Ie' z.' XLV, 21). nc i Solomon poruncete ac_tea zicnd: Cei
-puternici (silnicii adec)- snt mnioi,' ns s nu be vin, 9
a
nu. bnd
s-i uite nelepciunea i s nu poat judec pre cei u^uTfncioi drept"
(Pild. XXXI , 4). i mai ales preoii i arhiereii nu se: ^vi ne a be vin
mult, sau rachiu, sau alte buturi beive; pentru ca s nu se turbure
puterea cea stpnitoare i desluitoare a .minei lor-i .din aceasta s
cad n vre o greeal i frdelege. De aceasta i Ma. Vasilie tlcuind
aceea a lui Isaia zicere: Vai celor ce beau vin i silnicilor celor ce dreg
buturi beive" (Isaia V, 22), zice: Ca.se cuvine slujitorilor dumneze-
escului cUvnt i celor ce li s'au ncredinat purtarea de grij a oame-
nilor, cu totul a se deprta de cele ce fac turburare minei ceii stp-
nitoare: cci cnd intr mult vin nestricat,.-,ca, un. oare-care tiran aler-
gnd asupra cetei ceii din margine, din vrful cel mai de" sus negr-
ite turburri, face n suflet, nici o porunc crund i'frdelege; ci mai
nti lovind pre cuget, pre toat buna cuviin ce se afl ntr'nsul din
nvtur o turbur i o mestec, rsuri pornind necuvenite, glas tul-
burtor, mnii obraznice, pofte nenfrnate, streche i nebunie ctre toat
ndulcirea. cea frdelege; pentru aceasta s nu be cei puternici vin...
Deci de i s'a ncredinat iconomia tainelor, cuvntul nelepciunei, pu-
terea cunotinei, iar tu i pori sufletul afundat n vin, cum nu fe-r
plnge prorocul ctFreptate, c avnd trie duhovniceasc, cu nems'u-
. rrea vinului o faci pre ea neputincioas.
184. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. III, VERS. 1112. [
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. III, VERS. 13-15.; 185
1 3 . C cei ce au slujit bine, treapt bun lorui i
agonisesc i cu mult ndrsnial n credina cea ntru
Christos Iisus.
Diaconii, zice, ci vor pzi bine i vor lucra vrednicia di-
aconiei, acetia i agonisesc orui treapt bun, adec spo-
rire i naintire mai mare n vrednicie-; cci cei ce n rlreg-
toriile i treptele cele mai josite, precum este a diaconiei, de
se vor art bine alei i detepi, acetia curnd .se vor sui
la mai nnalte vrednicii i trepte, adec se vor face i pres-
viteri i episcopi, n ct a dobndi mult ndrznial n cre-
din, adec se vpr face mai slvii, nu n dregtorii lumeti,
nici n bogie i n alte zadarnice, ci ntru credin, adec n
toate lucrrile i cuvintele cele dupre credin, adec n dre-
gtoriile cele dinluntru; unii ca acetia au sttut sfinii cei ce
au strlucit n biseric, cari din diaconi s' au fcut presviteri
i episcopi
1
).
1 4 . Acestea le scriu ie, ndjduind a veni ctre ine
curnd.
1 5 . Iar de voiu ntrzia, ca s tii cum trebue a pe-
trece n casa lui Dumnezeu.
Fericitul Pavel pentru a nu mhni pre ucenicul su Ti mo-
tei, de ar socoti c pentru aceasta i scrie lui toate cu am-
runtul, pentruc nu va mai merge s'l vad; pentru aceasta
aicea ridic prepusul i ntristarea aceasta din inima lui i i
zice c nu l e scriu ie acestea, o Timotee, pentru aceasta, a
dec c nu am s mai viu s te vd, ci Cci voesc s viu;
ns de se va ntmpl s ntrziez-, pentru aceasta scriu i e
acestea, pentru ca s ai nvtur i povuire cum se cuvine
a petrece i a obinui biserica lui Dumnezeu. i bine a zis c
ndjduind; fiindc micndu-se de ctre Sf. Duh, nu tia
unde l va porni s mearg Duhul; pentru aceasta i cu dreptate
se ndoete, de are a se ntrzia sau i a nu merge la Timotei.
Carea este biserica Dumnezeului celui viu.
S nu zici,, o Timotee, zice, c biseric o.alctuesc i o fac
oamenii, nu; cci aceasta este biseric i adunare a nsui Dum-
zeu s se ucid cu petrii" (Levitic XXII, 21). Iar fiica preotului de cur-
vi, cu foc se ardea; pentruc mai mare pedeaps estearderea, dect
uciderea cu petrii.
l
) Iar Teodorit zice c, de-i va ocrmu bine diaconii Epanghelma
lor, mcar dei este cea mai de jos, ns vor dobndi n viaa cea vi-i
itoare dreapta cea mai de sus i ndrznial cea ctre Christos,
de nu ar fi zis pentru diaconie aicea, ci de obte pentru fe-
mei, ce trebuin er a le mesteca pre ele nlunlru n [cuvn-
tul cel despre diaconii brbai? C aceasta er nepotrivit.
Neclevetitoare. j
Cte femei urmeaz a se face diaconie, se cuvine |a nu fi
gritoare de ru, precum obinuesc femeile a gri de ru i a
prilini, care umbl din cas n cas i pre ascuns vorovind,
spun metehnile vre unei femei, ctre alt femee.
Treve.
Diaconele, zice, se cuvine a fi treze, adec detepte i lu-
toare aminte,' pentruc neamul femeesc este uor la minte i
lesne se amgesc; pentru aceasta se cuvine a fi cu luare a
minte i detepte i agere pentru a nu se amgi de nimenea
1
).
Credincioase ntru toate.
Diaconiele, zice, se cuvine a avea statornicie i ncredin-
are, att n cuvintele lor, ct i ntru faptele lor.
12. Diaconii fie brbai ai unei femei.
Vezi iubitule, c fapta bun, care o cere cu ndatorire A
postolul dela episcopi, aceastai o cere i dela diaconi, cci i
diaconii snt datori, asemenea cu episcopii, a fi curai i ne-
prihnii ntru toate.
Pre fii bine chivernisindu-i.
Pretutindenea dumnezeescul Apostol cere dela nsctor o-
crmuirea i purtarea de grij a fiilor i dela episcopi i dela
diaconii ce au femei, ca nu din pricina fiilor s se smntiasc
hristianii i neamurile ,cele credincioase, i s prihniasc pre
nsctorii lor cei sfinii i dupre urmare s griasc de ru
vrednicia cea mare i dumnezeiasc a preoiei
2
),
*) C precum pentru diaconii brbai, zice Teodorit, a zis Apostolul
a nu fi ndoii n cuvinte, ci cucernici i treji; aa poruncete s fie i
diaconiele, cucernice, treze i nu clevetitoare.
2
) Pentru aceasta i localnicul sobor cel n Cartaghen, prin canonul
su eaptesprezece poruncete, ca copiii preoilor s nu fac teatre, sau
s l e priviasc, zicnd: In ct copiii preoilor priveliti lumeti s nu
fac, nici s le priviasc"- Pentru aceasta i Dumnezeu poruncete" ca
fiica preutului de va curvi s se ard, zicnd: Fiica de preot de se va
spurca a curv, pre numele tatlui su ea l spurc, n foc se va arde"
(Levit. XXI , 9). Aceasta tlcuindu-o dumnezeescul Hrisostom zice: C
mai mult pedeaps i de va pctui fiica preutului, dect celelalte fe-
mei i fiice ale norodniclor: C fiicele preoilor, crora nici un cuvnt
er pentru preoie, ns pentru printeasca preoie, dect celelalte femei
snt mult mai supuse amrui i pedepse" (Cuvntul al Vl-lea pentru
preoie). Pentru celelalte femei adec de ar' fi curvit, porunci Dumne-
186. EPIST. NTIA CTRE TMOTEI CAP. III, VERS. ,1516'.
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. Ui, VERS. 16. 187
nezeului celui viu, adec a celui nfricoat i izbnditdr, i nu
a vre unui mort i neputincios, precum snt dumnezeii Elinilor.
Stlp i ntrire a adevrului".
Cu aceste cuvinte Apostolul cumpnete biserica hristianilor,
cu biserica Iudeilor i zice c biserica Iudeilor cuprindea. n-
chipuiri i umbre; precum erau clopoeii i florile cele mici
care rau esute. n vemintele arhiereului i nsui arhiereul
nc/er, nchipuire; asemenea i jertfele cele ce se jertfeau.la
biseric, jar biserica hristianilor este ntrire a adevrului, pen-
truc toate cele ce se svresc ntr'nsa, snt ncredinate i
adevr i nimica este ntr'nsa umbros i nchipuitor, precum
erau acelea ale legei i ale bisericei ceii vechi; cci, n locul clo-
poeilor, la aceasta este propoveduirea strlucit a Evangheliei
tn locul trandafirilor celor esui la aceasta se afl via, aspr
adec pentru nfrnare i pentru aspra diet ce are, iar n l-
untru cuprinde pre rodul faptei bune i n locul vechiului i
muritorului arhiereu, are arhiereu pre Fiiul lui Dumnezeu; iar n
locul jertfelor celor de necuvnttoare are pre cuvnttoarea i
marea jertf, pre Trupul lui cel de viat fctor i dumnezeesc.
1 6 . i cu adevrat mare este taina bunei cirisirei de
Dumnezeu.
Cu adevrat tain i tain a hunei cinsirei de Dumnezeu,
i tain mare i mrturisit tain, este n trupeasca iconomie
a lui Dumnezeu Cuvntului ceea ce s'a fcut pentru noi, fiind
.c-nimenea se ndoete despre aceasta; dar cum este-tain
aceasta, c. toi oamenii o tiu? Rspundem, c nu o riu toi;
c "muli snt Cari nu o cred, iar dei am zice c o tiu-toi,
dar acum o tiu, dup ce s'a propoveduit Evanghelia_mai n
toat lumea, iar mai nainte nu er la toi artat. nc i du-
pre alt chip taina dumnezeetei nomeniri nc tain este
1
) ;
l
) Iar cum c taina dumnezeetei nomeniri toideuna este tain nen-
eleas adec, nu numai de Teologhii cei depliiiii, ci nc i de nsui
rnduelile cele mai nti ale fericiilor angheli, mrturisesc gurile cele
de -Sf. Duh micate ale' sfiniilor Teologhi; c dumnezeescul Dionisie
zice aa: i cea mai artat dect toate teologala,- dumnezeiasca na|-
terea lui Iisus cea ca noi, negrit este de nici uri cuvnt, i necunos-
cut de nici o minte i nici de nsi cea mai jatia dintre fericiii anr
gheli" (cap. II despre dumnezeetile numiri). i n epist. cea ctre Gaie
zice'
-
Ascuns este Christos ns m dup artare; su- ca s zic lucrul
cel maL^dumnezeesc .i ntru artare; c i aceasta ntru Iisus s'a ascuns
i nici este". Iar Teol og. Grigorie zice aa: i ce (se .nelege) legtura
nclmintei, pe care nu o desleag cel ce boteaz pe IisU? Poate cu-
vntul venirei i al trupului, a cruia nici cea mai din margine este lesne
pentruc toi tiu adec c Dumnezeu s'a ntrupat, iar cum s'a
ntrupat nu o tiu; c aceast de toi oamenii i de angheli
este ascuns-i necunoscut i pentru aceasta este tain. Vezi
ns hristianii!e covritoarea dragoste ce a artat Dumnezeu
ctre noi; fiindc taina cea ascuns a dumnezeetei sale cu-
notin
1
i a sfatului, cu totuli o a artat nou celor de p-
mnt i smerii. . . . .... t
.Dumnezeii, s'a artat in trup, - . " .
Fiindc mai sus Pavel legiuind despre preoi, nu a zis ni-
mic din cele ce scrie cartea Leviticeasc pentru preoii Legei
Vechi, de aceasta zice aicea, s nu se mire cine-va de nu zic
cele de mic cuviin Carele le grete Legea cea Veche, de
vreme ce taina i darul nostru al hristianilor, snt mari i n-
nalte i tiu snt aa smerite i pmnteti, precum au fost a
celea ale Evreilor; cci aicea ntru Darul Evangheliei Dumnezeu
s'a artat oamenilor. Cum-s' a artat ns ? Cu trup omenesc,
cci dupfe dumnezeire er nevzut l rertt; de aceasta'zice,
Teodori t: C Dumnezeu fiind Fim...al lui Dumnezeu i v-
zut avndu-i firea, nomenindu-se s'a fcut artat tuturor i
artat ne-a nvat pre. noi . s cunoatem amndou firile; c
n trup a zis c se va art* dumnezeiasca fire
1
).
S' a ndreptat ntru Duhul. -
. Aceast zicere dupre dou chipuri se nelege: sau c Fiiul
lui Dumnezeu, fiindc toate faptele sale le-a fcut pentru mn-
tuirea oamenilor, iar pre oare-cari mpetrii i nesupui nu i-a
nduplecat, el ns s'a ndreptat, fiindc, toat lucrarea aceea
de deslegat, necum celor trupeti nc.i pruncetrntru Christos ci. nici
celor cu Duhul ca Ioan (Cuv. la.botez). Zice ns i Mar. Maxim: Taina
cea mare a nomenirei pururea rmne tain;' numai c msuratec se
zice cu puterea celor ce. se mntuesc de el, are mai mare dect ceea
ce s'a zis ceea ce nc nu se vede, ci c i nsui ceea ce s'a artat,
nc rmne cu totul ascuns, de nici un cuvnt precum este cunos-
cndu-se: c Dumnezeu mai pre sus de'fiin fiind, i mai pre sus de
om ca iubitor de oameni, din fiina oamenilor cu adevrat om fcn-
du-se,r chipul cum s'a fcut om rmne de-apururea'negrit; c mai pre
sus de om s'a fcut om" (cap. XII din suta a 3-a teologhiceti).
x
) nsemneaz c dupre sfntul Grigore al Niei (cuvnt, 10 asupra
iui Evnomie) n trei locuri Pavel numete pre Christos Dumnezeu cu-
rat i descoperit; n cea ctre Romani, unde zice: Ai crora snt p-
rinii i din cari este Christos dupre trup, cel ce este preste toate Dum-
nezeu binecuvntat n veacuri.. Ami n" (cap. IX, stih 6). Intru aceasta
aicea la aceast zicere, i n cea ctre Tit, unde zice, ateptnd fericita
ndejde i artarea slavei marelui Dumnezeu i Mntuitorului -nostru
Iisus Christos ( Ti t II, 13).
188. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. III, VERS. 16.
, SS S S s S S .' S < XJX.<x;i*..-s:?.tf-.i'-.SS-->'jr X s s s- s-.s. ss V;S>S X S * SfSXS:
ce a fost a sa o a fcut i nimic nu a lsat din aceea ce pri-
vi spre mntuirea oamenilor; sau c Fiiul lui Dumnezeu p-
cat nu a fcut, nici vicleug s'a aflat n gura lui (Isaia III, 9) .
Pentru aceasta singur s'a artat drept i sfnt, i fr de p-
cat dintre toi oamenii; a adaus nsi c ntru Duhul cci
drepii cei dupre lege, erau supui n duh de robie; pentruc
legea avea temeri i certri, pentruc nu aveau pe duhul pu-
herei de fii i al slobozeniei; iar Domnul i pre toat drep-
tatea legei o-a ndeplinit (c aa zicea ctre boteztorul: Las
acum, c aa este de cuviin nou, a plini toat dreptatea)
(Mat. III, 15). i toat dreptatea zic o a plinit. ntru Duhul
Sfnt, fiindc er de o fiin cu Duhul i l avea pe el nedes-
prit, firete aflndu-se ntru el i prin sinei mpri i la
noi, de sine ndrepta ntru acestai Duh; cci drepii evanghe-
lici, snt cu adevrat duhovniceti, i ntrec cu mult covr-
ire pre drepii Legei ceii Vechi
1
) .
x
) Iar Climent n a eaptea carte din suptnsemnri Ipotipose tlcu-
ete aa: S'a ndreptat intru Duhul, c dei celor trupeti i grei la ini-
m nu s'a prut c Christos se ndrepteaz, c ziceau ei: iat om mn-
ctor i .butor de vin; ci ntru cei ntrii cu Duhul lui Dumnezeu s'a
ndreptat, c am vzut, zice, slava lui, slav- ca_a unuia nscut" (Ios.n
I). Iar Chirii al Alexandriei aa tlcuete aceast zicere, precum o tl-
cuete i sfinitul Teofilact, dela dumnezeescul Chirii acesta lund: Deci
s'a ndreptat ntru Duhul",' in loc de duhovriicete s'a ndreptat, ci ru
dupre lege, c i poruncile cele ale legei plinindu-le, nu dupre lege le
plini, ci duhovnicete le-a. deplinii". Iar Teodorit tlcuete aa: S' a
ndreptat ntru Duhul, c prin dumnezeescul Duh lucreaz minunile, c
dac eu, zice, cu Duhul scot pre draci" (Mat. XII, 28). Deci s'a dovs-
dit prin facerile de minuni i s'a artat, c este Dumnezeu adevrat i
Fiiu al lui Dumnezeu; aa -i sutaul la cruce, vznd pmntul cutr-
murndu-se i ntunerecul lacoperind lumea, a strigat: cu adevrat Fi u
al lui Dumnezeu este acesta" (Marc. XV, 39). Iar pre lng socotinele
acestea ale sfinilor Teologhi, adaug i eu, lepdtura, pre a mea so-
cotin, c Iisus Christos s'a ndrept^ ntru Duhul, adec s'a dovec.it
ntru toat lumea c a fost drept i $fnt i fr de pcat ntru Duh al
i prin Duhul, adec prin pogorre i venire preste Apostoli i preste
credincioi a Sf. Duh, cci dac dup nnlarea lui Iisus, nu ar fi v -
nit Sf. Duh preste Apostoli, nu numai Iisus s'ar fi artat mincinos, <:a
unul ce fgduise a trimite pre Sf. Duh i nu l'ar fi trimis, ci s'ar fi.
artat c i a fost pctos i pentru aceasta a rugat adec pre Tatl
ca s trimit pre Sf. Duh (c aa a zis nsui eu voiu rug pre T i -
tl i el mngetor va d vou) " i nu s'ar .fi ascultat derctre Tatl,
pentruc nu ar fi fost drept, c Dumnezeu pre cei pctoi nu-i ascult,
iar fiindc a venit Sf. Duh pre Apostoli, prin venirea acestuia a dov -
dit n toat lumea, c Iisus, nu numai a fost adevrat ntru fgduin-
ele sale, ci i drept i fr de pcat i peritru aceasta s'a fost priimit
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. III, VERS. 16. 189
S'a vzut de angheli.
O! tain! mpreun cu noi oamenii cei pmnteti, zice, au
vzut i anghelii cei cereti pre Fiiul lui Dumnezeu ntrupat,
pre carele mp nainte nu le v e d e a dupre firea dumnezeirei;
c zice Evanghelistul Matei c: Iat anghelii au venit i slu-
jiau lui (cap. IV, stih 11). i ca s zic preste tot cuprinztor,
dup. ce s'a nscut Domnul,. pn ce s'a nnlat, anghelii l
slujiau, pentruc i la naterea sa anghelii 51 ludau, strignd:
Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu i pre pmnt pace, n-
tru oameni bun voi re (Luca II, 14). i la nnlarea sa an-
ghelii slujiau: i iat, zice, doi brbai au "sttut naintea lor
(a Apostolilor adec), n mbrcminte lb, cari i au zis: br-
bai Galleeni, ce stai cutnd la cer? Acest Iisus carele s'a
nnlat dela voi la cer, aa va veni n ce chip liai vzut pre
el ducndu-se la cer (Fapte I, 11). "
S'a propoveduit la neamuri; s'a crezut n lume.
Taina iconomiei, zice, a ntruprei lui Dumnezeu Cuvntului,
s'a propoveduit la neamurile cele desndjduite i prihnite i
nu s'a propoveduit numai, ci i s'a crezut de toat lumea, care
acest lucru este mare semn al puterei i adevrului propove-
duirei i a Fiiului lui Dumnezeu celui ce se crede.
S'a nnlat ntru slav.
Domnul, zice, s
r
a nnlat cu slav, nti adec, pentruc s'a
nnlat eznd pe nouri i anghelii ii slujiau lui; i alta nc,
cci s'a nnlat, nu ca Ilie ca spre cer, ci ntru nsui ceriul,
i s'a suit i a ezut mai pre sus de toat nceptoria i st-
pnia i puterea anghelilor celor fr.de trup. i las a zice,
c i nsui a se nnl Domnul cu trup, i aceasta zic/sin-
gur este mare slav
1
). __.-
de Tatl i ascultat de el; i c, Iisus la Tatl s'a dus i mai mult nu
se vede, ci n locul lui s'a cobort la oameni Duhul cel de o fiin cu
el. Aceast nelegere a mea se ntrete pre nsi cuvintele acelea, ce
le-a zis Domnul: De folos este vou ca s m duc eu; c de nu m
voiu duce, mngitorul nu va veni la^ voi, iar de m voiu duce, l voiu
trimite pre el la voi. i viind acela, va vdi lumea pentru pcat i pen-
tru dreptate i pentru judecat; pentru pcat adec, cci nu cred ntru
mine, iar pentru dreptate cci eu merg la Tatl meu i nu m vei mai
vedea" (Ioan. XVI , 7). Vederea ns care o a fcut Mntuitorul lumei
pentru dreptate lui Iisus, una i aceastai este Cu aceasta ce zice Pa-
vel aicea, adec, c Iisus s'a ndrept, ntru Duh.
l
) Teodorit aa tlcuete zicerea aceasta: s'a nnlat ntru slav] a~
ceasta s'a fcut cu adevrat mai nainte de propoveduire i. n sfrit
aceasta o. a pus, nvnd ca dupre cuviin s'a crezut propoveduirea-;
190. EPI ST. NTI A CTRE TI MOTEI CAP, I V, VERS. 1.
'#x.vxwfrSA>xAwxA0txw#s//xA'x&M&x^ j&s.si's wx.x.xrt. .
CAP. IV.
i . Iar Duh anume zice.
Duhul cel Sfnt, zice, anume, adec luminat artat mai na-
inte spune, i nu ntunecai i umbrit, precum legea i pro-
roci i
1
) .
' C n vremile cele mai de pre urm se vor deprta
unii dela credin.- - /
Fiindc mai sus a zis Apostolul c unii s'au primejduit su-
fletete intru cele ale credinei i au perit, pentru aceasta a
icea zice, s nu te miri de aceasta o Timotee, c i acum se.
afl oare-cari hristiani, cari pzesc obiceiurile iudaiceti i vor
s ie cele ale Legei Vechi ; pentruc va veni vremea, cnd cei_
ce se par c snt hristiani, vor face mai rele dect acestea..
Ins acestea l e zice Pavel, nu pentru Iudei, pentruc acetia
si n vremile vechi erau i atuncea nc; ci le zice pentru-ere-
ticii cei ce s'au fcut n urm, precum Marchionitii i Engra-
titii i pentru toi ceialai, pogorteri din motenirea cea rea.
a ereticilor acestora. Vezi ns, iubitule, c Pavel a zis, c e-.
reticii mai. nainte se vor deprta cela credin i atuncea vor
bor socotelile lor cele rele, pentru ca s arate, cum c cre-~
dina este ca o anghir i cnd va cdea cine-va dela anghir
se rstoarn cu corabia i se afutjd n peire, dup dumneze-
escul Hrisostom. . %
Lund aminte la duhurile rtcirei i la nvturile de-
monilor.
Ereticii acetia, zice, lucrndu-se de demoni, au s prih-
niasc i mncrile i nunta, zicndu-le acestea c ""snt relejL
ns cu aceste cuvinte umbrit arat Apostolul i pre toate cel e-
lalte erezuri, fiindc toate s'au fcut din rtcirea i din iny-
c n ceriuri este cel ce a poruncit s e fac aceasta i ederea cea
de-adreapta o are aa pomenind iconomia i prin duhovnicescul dar
mai nainte secernd ereticetii spini, pre cari Valentle i Vasilid i Mar-
chion i Manis, pre ascuns au fost semnat; c toi acetia de o po-
triv fgduind pre nnlarea trupului i cu Vechiul Testament luptn-
du-se, iar ntru .celelalte de multe feluri de rtciri rmind ei i cele
despre, acestea, de nevoe mai nainte le spune.
l
) Iar Teodorit .aa tlcuete: C acestea zice Domnul i acestea zice
Dumnezeul puterilor, aa i Duhul zice cu dumnezeiasc cuviin, deci
Dumnezeu este i Duhul cel Sfnt". Dar ar ntreba cine-va: prin cine
mai nainte spune artat Dumnezeul cel Sfnt? Rspundem, c poate
prin nsui Pavel acesta, c locuind n inima lui, dinluntru prorocia
ceea ce vrea s fie.
EpisT. NT I A CTRE TI MOTEI CAP. I V, VERS. 2. 191
tura demonilor. i nu arat descoperit i anume erezurile a-
cesea, pentru ca s nu le samene n sufletul celor ce le vor
ceti, sau vor auzi Epistolia aceasta. Iar erezul Marchionitilor
i al Engratitilor (adec al nfrnailor precum ei se numiau)
i al Maniheilor, cel c e prihni mncrile i nunta, numai pre
acela l'a artat din parte, carele curnd atuncea sau se nce-
puse, sau er s se nceap. ...
" 2 . Intru frje de mi nci noase cuvi nte.
Adec, cele ce ereticii acetia, zice,' le minese, nu le mih-
esc dupre netiin., ci cunoscnd c snt minciuni, se fr-
nicesc c le nva acelea (ca adevrate) i credincioase.
Ar i fiind la contiina lorui, oprind de a se cstori.
Ereticii acetia, zice, snt oameni de rea viaa i stricat i
fiindc cunosc ntru sinei c au multe necuraii, pentru aceasta
i contiina lor are neterse nfertile, adec chipurile i pe-
ceile vieei lor ceii necurate, (c nferare este cnd cine-va cu
un fer nfocat pecetluete i nsemneaz vre-un dobitoc, sau
vre-un mdular al omului)
1
). Pentru aceasta dupre urmare pri-
hnesc nunta c este rea; cci, de ar fi fost viaa lor curat,
negreit i contiina lor urma s fie curat i nu ar fi prih-
nit nunta ca pe o rea, pre care o a blagoslovit Dumnezeu, cci
i cel ce are stomahul su sntos i bun, acela laud mnc-
rile C snt bune i nevtmtoare; iar acela cruia stomahul
este vtmat.i stricat, prihnete mncrile c snt vtm-
toare i nu-i prihnete stomahul su cel ce are grmdite
limfile cele stricate i vtmtoare. Dar ce? i "noi nu oprim
pre unii s nu se cstoriasc? S nu fie a-i opri! Ci pre a
ceia cari nu vor a se cstori, i sftuim a petrece ntru fe-
ciorie i n chipul monahicesc; cci dei fecioria este mai cins-
tit i mai bun, dar ns i nunta nu este necinstit i rea,
ci este cinstit i bun, precum i argintul nu este necinstit
i ru, pentruc aurul este mai bun i mai cinstit dect ar-
gintul; fiindc cel mai cinstit, dect cel cinstit este mai cins-
tit i nu dect cel necinstit i cel mai bun, dect cel bun este
l
) Fiindc arsur se zice dupre doftori i ceea ce obtete se zice fonta-
nela, fiindc cu foc se arde i se deschide; pentru aceasta putem a n-
elege, c i ereticii acetia se zic c' snt ari ntru contiin, adec
c snt necurai i spurcai i
1
pentru aceasta scot necuraii, precum
i fonianela este necurat i scoate necuriile trupului. Iar Teodorit zice
cum ci: ari la contiina lor s'a zis, artnd pre necuria lor cea mai
dupre urm; c locul arsurei omorndu-se, perde pre simirea cea de
mai nainte.
192. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. IV, VERS. 3.
x
) Ori i aa rspunz-se: c noi nu oprim pre cine-va. de a se n-
sura (sau a se mrit), c doar nunta ar fi rea i necinstit, nici de
cum! Ci pentruc nunta pricinuete necazuri celor ce se mpleticesc cu
legturile ei, pentru neapratele, griji i trebuine ale vieei, precum i
Pavel a zis: C unii ca acetia vor avea necaz -trnprtrtriy-eu ns. pre
voi v cru" (I Cor. VII, 28). i ndemnm spre feciorie, pentruc ea
este mai nnalt dect nunta i poate mai cu lesnire a art bine pl-
cui lui Dumnezeu pre cei ce'vie'uesc cu dnsa, i vezi suptnsemna-
rea zicerei de mai sus ceii apostoleti," pentru ca s cunoti cte gre-
uti au cei cstorii ntru a se mntui.
a
) Iar Icumenie zice, c i aa precum se. afl zicerea, ese noima
dreapt i nici este greeal a prescriitorului, precum
a
zis oare^cari,
nici scpare din vedere a lui Pavel, Ci drept o zice aceasta dupre obi -
ceiul Atineilor; c precum cnd zicem, te opresc pre tine a nu face
cele necuviincioase, nu zicem c, te ndemn pre tine a le face, ci din
protiv spre a nu le face, i precum cnd ar zice cine-va, eu te opresc
a nu fura, nu'l ndeamn cu cuvntul acesta s fure; aa cnd zice
Pavel c ereticii opresc, adec mpedic a se deprta oamenii de mn-
cri, adec a nu mnca mncrile, nu arat c i ndemna s mnnce
mncrile, ci dinprotiv s nu mnnce. nsemneaz ns c dupre Te-
odorit ereticii acetia nunta o numesc spurcat i pre cele mai multe
din mncri, ca s ocrasc pre fctorul acestora; unii ca acetia erau-
Maniheii mai nti i n urm Efstatianii. i vezi canon I al soborului
din Gangra. Zice ns i dumnezeescul Epifanie, Ta Eres. 23, cum c
Satornil a prihnit nunta, zicnd c este dela satana; nsui aceasta o
zice i Irineu cart. I cap. 23 la Eres. mprotiva lui Satornil.
EPI ST. ' NTI A CTRE TI MOTEI CAP. I V, VERS. 3. 193
1
) Pentru care dobitoace a poruncit Dumnezeu Evreilor s-, nu m-
nnce i pentru care s mnnce, vezi la cap. XI al crei leviticeti i
la XI V capitol al Legei a ...doua: i pentruce dobitoacele cele. ce nu-se
mnnc se numesc necurate, vezi l a suptnsemnarea stihului 14 al ca-
pului XI V al ceii ctre Romani.
2
) C Eghiptenii s nchinau ca lui/Dumnezeu unui bou blat, pre
care l numiau Api ; de aceasta i idolul ce l'a vrsat aron n pustie
din cerceii cei de aur ai Evreilor, n chip de viel i de bou s'a nchi-
puit; cci precum zice -ava Macarie, inima i pofta Evreilor se plec
spre slujirea i nchinarea boului cruia se nchinau Eghiptenii i pen-
tru aceasta dupre pofta lor s'a nchipuit i acel vrsat. Se nchinau mcl
Eghiptenii i oilor i pentru aceasta se ngreluiau de pstori, precurr
este scris c uriciune er naintea Eghiptenilor tot pstorul de oi (Fa-
cere XLIII, 32), cci pstorii pasc oile (zic ei), pentru ca s le. tae i sl
le mnnce. De aceasta i Teodorit zice: C a se jertfi lui a porunci
(Dumnezeu lui Moise) cele ce de ctre Eghipteni se fceau Dumnezei,.dir
cele cte cu patru, adec viel, i ap i oaie, iar -din cele sburtoare
turturea i pui de porumb" (La nceput ceii Leviticeti, la tlcuire).
Tom. m. 13.
vor s le mnnce. Dar ce? i nu este oprit desftarea mn-
crilor? Rspundem c aa i mult este oprit desftarea, nu
ns i mprtirea mncrilor, adec hrana mncrilor; c alta
este desftarea i alta hrana, c desftarea este nemsurat i
rea ntrebuinare a mncrilor, fcndu-se spre ndulcire i spre
mbuibare, iar hrana i mprtirea este i o msuratic i
dreapt ntrebuinare a mncrilor, lundu-se spre trebuina i
inerea trupului. Ins i desftarea mncrilor nu se oprete
cci ar fi necurat, ci cci ar desnodpre suflet i ar Slbnogi
trupul, i l face pre el s sbu'rde i s se ndulciasc n ptimi
1
pentru nemsurare. . - . ' ' ' ' '
. i cel or ce cunosc adevrul .
Dumnezeu, zice, a zidit bucatele pentru ca s le mnnce
credincioii hristiani i cei ce au cunoscut adevrul; cu cuvn-
tul acesta ns arat Apostolul, cum c obinuirile Iudeilor au
fost numai un chip i umbra; iar ale hristianilor snt adev-
ruri i lucruri. C se opriau Iudeii de a mnca multe feluri de
vieti i de mncri
1
); nu pentruc acelea snt necurate, ci
pentru a'i opri de desftare, iar al doilea, ca nu junghiind,
nici mncnd felurile vietilor celor oprite, ci numai oile, i
boii i vacile, s cunoasc ce fel de Dumnezei au fost cti-
gat Eghiptenii
2
). i dupre urmare s se ncredineze a nu se
nchina acelorai ei, cci nu este cineva att de nebun, n ct
a se nchin c unor dumnezei dobitoacelor pre care le iunghie
i le mnnc. Deci adevrul vei nelege aicea, ori pre cre-
mai bun i nu dect cel ru. Deci cela ce poate, adec vo-
ete, aib aurul cel mai cinstit i mai bun, fecioria, adec fa-
c-se monah: C cela ce poate, zice Domnul (adec cela ce'
voete lucrtorete) a ncpea, ncap (Mat. XI X, 12). Iar de
nu poate cine-va, adec nu voete, aib argintul cel cinstit i
bun, nunta, adec nsoare-se (sau mrit-se): C cinstit este
nunta, zice ntru toate i patul, nespurcat (Evr. XIII, 4)
1
) ,
3. A se deprta de mncrile, carele Dumnezeu le-a
.zidit .spre mprtirea celor credincioi.
nsemneaz c graiul acesta a se deprta, nu atrn de zi-
cerea opri nd, pentruc fese -nelegere protivnic; ci trebue
a se adauge din afar zicerea, sftuind a se deprta de mn-
cri, c mai sus numiii eretici sftuiau a se deprta de mn-
cri hristianii i a nu le mnca, pentruc si t rel e
2
) care zice.
Apostolul, c le-a zidit Dumnezeu s le mnnce credincioii
Dar s'ar nedumeri cine-va zicnd, i cum? Nu le-a zidit Dum-
nezeu ca s le mnnce i cei necredincioi? Rspundem, c
aa i pentru cei necredincioi le-a zidit Dumnezeu, ci nsui
necredincioii -singuri se opresc pre sinei de acestea, i nu
194. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. IV, VERS. 45.
EPIST. NTIA C4TRE TiMOTEI CAP. IV, VERS. 5. 195
treb cineva ns, oare poate cineva s sfiniase i s fac
curat o mncare jertfit la idoli, adec, din jertf idoleasc,
cu chemarea lui Dumnezeu i mulmirea? Rspundem, c poate
ns de nu tie c este jertfit idolilor, cci de o tie aceasta
c este jertfit idolilor, i va mnca dintr'ns este necurat, nu
cci acea jertfit idolilor de inei "este(necurat, ci cci ceia
ce o a mncat, a clcat legea (cea apostoleasc adec),;-care
poruncete s nu mnnce hristiami din masa'demorillpr?). Drept
aceea proategerea ta sau voea cea de sinei, hristiane, s'a spur-
cat; pentruc nu ai vrut s asculi legea Apostolilor i nu c
doar cea jertfit idolilor er firete necurat. C tiu, zice a-
cestai Apostol i ncredinat snt ntru Domnul Iisus, c ni-
mica este spurcat de sinei, fr numai celui ce socotete a
fi spurcat, aceluia este spurcat (Rom. XI V, 14). i iari des-
pre cele jertfite idolilor zi ce: tim c idolul e nimic (I Cor.
VIII, 4). Unii ns cu contiina idolului pn acum, ca jertf
idoleasc mnnc i contiina lor, neputincioas fiind, se spurc
(Tij- ?) . ' ' ' ,
sa a. se rug lui Dumnezeu celui ce este pricinuitorul a toat- hfana
i trupeasc i sufleteasc. Pentru aceast i Domnul i mai nainte ide
cin a mulmit i dup cin, precum spun dumnezeetile Evanghelii;
C.ludnd, zice, a eit n Muntele Mslinilor" (Mat. XXVI , 30). Irw
semneaz ns ca dUpre sfinii Evangheliti i dupre sf. Chirii al Alexan-
driei, mulmirea i binecuvntarea, din alturare lundu-se i c- tot
de un nume, una i aceeai nsemneaz, adec,. rug adec i chema-
rea dumnezeescului nume, cci ceea ce zic la cap. XI V Matei i la cap.
IX "Luca, c Christos lund cele cinci pani Ie-a blagoslovit, aceasta. Ioap
o a ps la cap. VII, c lund pinile a mulmit. Zice dar i sf. Chirii:
Se cuvine a nsemn, c i n loc de uvulmind, Matei a zis blagoslo-
vind; nici ca cum dar se osebesc scrierile sfinilor, c ntru o artare
Pavel pre amndou zicndu-le, cum c toat mncarea bun este, i
nici una de lepdat, cu muTtmire~lundu-se, c se sfinete prin cu-
vntul, lui Dumnezeu i prin mulmire; c cu adevrat se blagoslovete
ceea ce se sfinete prin mulmire i prin rugciune, care obinuim pu-
rurea a o face la mese" (Cart. III tom. 4 la Ioan). Vezi i Efstratie Ar-
ghent, n cuv. cel despre taina Evharistiei foaea 122. i aceasta ns n-
semneaz-o, cetitotule, c n loc de toat fptura lui Dumnezeu este
bun", sf. Chirii a cetit: toat mncarea".
x
) C artat poruncete i legiuete s Apostol hristianilor acestea:
Dar ce zic? C idolul ce este? Sau jertfa idoleasc ce este? In loc de
nimic este? Ci c cele ce jertfesc neamurile, demonilor jertfesc i nu lui
; Dumnezeu, i nu voesc s fii i voi prtai demonilor, c nu putei a
be paharul Domnului i paharul demonilor, nu putei a v mprti
din masa Domnului i din masa demonilor" (I Cor. X, 19). Vezi i tl-
cuirea stih 14, al cap. XI V al ceii ctre Romani i tlcuirea zicerilor a
cestora la cea I-a ctre Corinteni.
dina cea n Christos, ori pre adevrul cel de Pavel artat cu
urmtoarele cuvinte:
4 . C toata fptura lui Dumnezeu bud este.
Acesta este adevrul ce l'a zis mai sus Pavel c l'a cunos-
cut cei credincioi, adec, cum c toate cte a fcut Dumne-
zeu -snt- bune> precum-mrturisete Moise zicnd: i a vzut
Dumnezeu toate cte a fcut, i iat'bune erau foarte (Fac.
.!>,: 31), ;Ziehd. ns- toata;; fptuja, aicea Apostolul a, neles'o-
aceasta pentru bucatele cele ce se mnnc de oameni i cu
aceasta proapuc i desrdcineaz eresul Maniheilor i al ce-
lorlali eretici, cari ziceau, cum c materia a lumei toate este
nefcut i fr de nceput i rea' i nceput al tuturor relelor
i cum c toate mncrile dintru aceea snt i pentru aceasta
i ele snt rele; dar dinprotiv c i toat materia este fp-
tur a lui Dumnezeu, care s'a fcut n vreme i bun, fiindc
este fptur a lui Dumnezeu
1
).
i nimic e de lepdat, cu mulmire lundu-se.
5. C se sfinete prin cuvntul lui Dumnezeu i prin
rugciune.
Aicea ar zice cineva, c dac se sfinete mncarea, prin
cuvntul lui Dumnezeu "i prin -mulmire, apa a fost necurat
i spurcat i pentru aceasta se ^sfinete. La aceasta rspun-
dem, c nici o mncare este de inei necurat, ci dupre con-
pogorre i ertare o a zis aceasta! Pavel. C mi nti, zice:
dupre mprotivire, c mici o mncare i fptur a, lui Dum-
nezeu de sinei este spurcat i necurat. Iar al doilea zice:
dupre starea mprotiv, adec dupre ertare, c dei m zice
i am socoti c mncarea este necurat, ns tu Timotee ai
vindecarea necuriei mncrei aproape, i care este aceasta?
A pecetlui mncarea cu semnul crucei i a mulmi lui Dum-
nezeu i a'l slvi, chemnd numele lui i aa se leapd ne-
curia. Cci mulmirea cea ctre Dumnezeu, pre toate mn-
crile le curete; iar cel c e
;
este neinulmitor ctre Dum-
nezeu i nu mulmete pentru mncrile ce mnnc i nsui
acela este necurat i spurcat i mncrile lui

). Ar putea n
*) Vezi la cap. IV despre dumnezeetile numiri, unde dumnezeescul
foionisie dovedete, cum c i materia este bun, dupre ceea ce este,
bum fiind i de cel bun fcut i ca de nevoe spre ndeplinirea a la-
mei toate i fiindc hrnete pre fire i fiindc are, mprtire de fel
i de frumusee i pentru celelalte.
2
) Pentru aceasta hristianul i mai naipte de a mnca i dup ;ce
mnnc, se cuvine a inulmi lui Dumnezeu, se cuvine a' face crucea
196. EPI ST. NTI A CTRE TI MOTEI CAP. I V, VERS. 67.
6. Acestea artndu-le frailor, Vei fi buh slujitor a
lui Iisus Christos.
De vei sftui i vei nv, zice, acestea pre fraii hristiani,
o Ti motee, te vei face bun slujitor i ludat i ales al lui Iisus
Christos. Acestea, care? Adec cum c taina dumnezeetei no-
meniri este mare i nnalt; cum c cel ce se deprteaz de
mncri i de munt, socotindu-le acestea necurate, este am-
git de demoni i toate celelalte, ce le-a zis mai sus. Dar ce va
s zic Ceasta: artnd? adec sftuind pre frai, nu a zis
poruncind sau' rnduind, fiindc^poxunca i stpnirea nu se
cuvine a se afla la episcopi i la arhierei, ci numai nvtura
i sftuirea
1
). "'
Hrnindu-te cu cuvintele credinei i ale bunei nv-
turi, creea ai -urmat. . _.
Dup ce dumnezeescul Apostol a zis mai sus lui Timotei
* sftuiasc, adec s hrniasc pre ceialali cu dumnezee-
tile cuvinte, acum zice i lui: i tu nsui, o Timotee, hrnete-
te cu cuvintele credinei
2
), adec adese-ori cetetede i cuge-
teaz-le i rumeg-le, precum i vietile cele ce se numesc
curate, rumeg i doua oar mestec hrana ce o mnnc
mai nainte, amrunindu-o mai mult pentru a fi mai hrni-
toare, c pentru aceasta zice lui Ti motei s se hxniasc cu
cuvintele credinei, pentru ca s arate cu zicerea aceasta, pre
necontenita cetire i luare aminte, ce se cuvine a o avea n-
tru acestea; cci precum mncm n toate zilele hrana cea sim-
it, pentru a ne hrni trupete, aa se cuvine n toate zilele
s mncm i gnditorete, dumnezeetile cuvinte, pentru ca
cu acestea s ne hrnim- sufletete. .
7 . Iar de basnele cele spurcate i bbeti ferete-te.
Adec pre credincioii hristianii ti sftuete-i i nva-i cele
*) De aceasta a zis M. Vasilie: Fiindc nu e destul fiete-carele din
noi a afl ce se cuvine, pentru aceasta bine fcnd noau~Du!fnezeu,
he sfatuete (pre arhierei adec), dar nu stpnifdri dndu-nerc mp-
railor este nsuit a porunci supuilor, j ar sfetnicului a nduplec pre
cei ce voesc pentru cele folositoare, drept aceea i fiete-carele din noi
nu s socotiasc pre sinei ca stpnitor, ci ca sfetnic dat de Dumne-
zeu norodului.
2
) De aceasta Teol og. Grigorie tlcuind zicerea: DeTacum nu voiu
mai be din paharul rodului viei pn cnd l voiu be nou mpreun
CU voi ntru mpria Tatlui meu", zice aa: i care^st e butura i
ndulcirea? Lucrul nostru este, a ne nv, iar al acel ui as neTnvee
i a spune ucenicilor si cuvntul; c hran este nvtura "i aceluia
ce hrnete" (cuv. la Pati).
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP- IV, VERS. 7-8. 197
mai sus zise, iar cu Evreii i Elinii, nici ca cum s ai voroav
fiindc nu este cu putin a-i folosi; fr numai atuncea se
cuvine s voroveti cu dnii, cnd se ntmpl a se sminti oare
cari hristiani ntru credin, socotind cum c pentruc nu poi
a le rspunde, cu aceea te fereti a vorovi cu dnii. Iar basne
numete Pavel pre evreetile luri aminte
1
), sau pentruc a
cestea le-au schimonosit udeei i nu le pziau, precum le scrie
legea; sau le zice aa' pentruc ie trecuse vremea, c dup ce
a venit Christos, acestea erau de prisos i fr vreme, precum
de pild, de prisos este i unui brbat desvrit i fr vre-
me la vrsta de treizeci de ani, s voisc a suge lapte, din
, cci cum nu ar fi vrednic de rs unul ca acesta de c-
tre toi? Deci bbeti a numit pre lurile aminte ale Evreilor ca
pre unele ce mbtrniser i se nvechiser, ca nite babe sbr-
cite de btrnee; iar spurcate, pentruc snt necurate, ca u
nele ce opresc pre oameni dela curata credin cea ntru Chri-
stos, de vreme ce lurile aminte acestea evreeti, supuneau pre
sufletul hristianilor la patimi de fric i de robie, pre cele ce
s'au fcut mai pre sus de fric i de robie, acest lucru este
cu adevrat o ndemnare necurat.
i iscusete pre sinei ntru buna cinstire de Dumnezeu.
Buna cinstire de Dumnezeu este credina cea curat i viaa
cea dreapt
2
); deci zice dumnezeescul Pavel ctre Timotei, s
se iscusiasc pre sinei ntru curata credin i n dreapta, vi-
a; drept aceea, trebuin este de iscusire i de osteneli ne-
ncetate, cci cel ce se iscusete, acela i fr a fi nevoine,
adec lupte, se nevoete pentru a vrsa sudori.
8. C trupeasca iscusin spre puin este folositoare._
Unii zic, cum c trupeasca iscusin este postirea,_ci nu este
l
)-Iar Teodorit evreetile nvturi, le-a tlcuit zicndu-le basne, i a.
doua ntoarcere (Misna) la Scriptur.
2
) Dumnezeescul Maxim hotrte pre buna cinstire de Dumnezeu c
este: tiina i cunotina cea nemincinoit a cuviinelor" (cap. XXXVI I I
din suta a 5-a a teologhieetilor). Iar Petru cel din Damasc zice: Bu-
na cinstire de Dumnezeu nu e numire a unei fapte bune, ci a tuturor
poruncilor numire, dintru a bine cinsti, adec bine a sluji, n ct din
credin frica i din aceasta buna cinstire, dupre prorocul Isaia" (la
foaea 605 din Filocalia), c unul din cele eapte Daruri ale Sf. Duh,
zice, este Duhul bunei cinstiri de Dumnezeu (Cap. XI, 2) i curat buna
cinstire de Dumnezeu~mai cu deosebire privindu-se nsemneaz pre toat
duhovniceasca lucrare, dupre acestai Petru (tij.). Iar Teodorit zice cum
c iscusire de bun cinstire de Dumnezeu a num t Pavel pre ludata
viat: c oetrecerea se notriveste la nevoint.
198. EPIST NTIA CTRE TIMOTEI CAP. IV, VERS. 8.
aa, cci posti rea este iscusin duhovni ceasc; deci trupeasca
^scusin ai cea n el ege Pavel pre nevoi na trupului ceea ce
pri ci nuet e - trupului sntate, care are multexOsteneli, ns pu-
:iti f ol osete, adec numai pn la trup ntinde folosul ei; i
.;jbn .la o. vreme, adec, iar nu t ot deuna' ) .
Iar buna cinstire de Dumnezeu ctre toate, este folo-
sitoare, fgduin avnd. de
;
^ ^ ?i ,cea; de. acum i: de
cea viitoare: ' ' - " "
r r
~
Buna cinstire de Dumnezeu, zi ce, ntru t oat e est e fol osi toare
'i trupului, i sufletului i-aicea n viaa aceasta nsntoeaz
i bucur pre om; pentruc cel ce na tie ntru conti i na sa
1
nici o greal , acela i ai cea se bucur i se vesel ete, ndj -
dui nd cu ncredi nare, s i fgdui nel e vi i toarel or bunti . i
acol o rt cel l al t veac dobndet e adeva,t via i f eri ci re; iar din
'''cumpnirea trupetei nevoi n e, arat Apostolul, c buna cinstire
de Dumnezeu o covrete pre aceast a
2
) . -
"> *) Iar nevoina aceasta a trupului, mie mi se pare. a fi, plecrile ge-.<
nunchilor, nchinciunile, culcarea pre faa pmntului,, culcarea pre us-
cat, lucrarea manilor, ostenelile i sudorile, cele ce se fac pentru sluj-
bele cele trebuincioase i. de nevoe trucului, i n scurt toat nevoina
cea practiceasc a trupului, prin care se zolte i se domolete cuge-
tarea trupului cea slbatic i neregulat i se supune dreptului cuvnt..
Ins aceast nevoina a trupului Apostolul voete a fi msurat, pre-
cum zice Coresie; fiindc nevoina .aceasta-este pricin de sntate, du-
pre ristotel. i Ipocrat nc zicea cum c dou snt care mpreun in
pre sntate, neturarea mncrei i rielenevirea ostenelilor. i Platou
zicea, c nici trupul poate a se nevoi,.i a se iscusi fr de suflet, nici...
.-. sufletul fr de trup. Zicea ns. i'dumnezeescul Nil i Maxim, c pu-
ina purtare de grij pentru trup, mult folosete purtrei de grij cei
.multe pentru suflet, i Maxim nc n deosebi zice n cuvntul cel pen-
tru monahiceasca vieuire, c mica nevoina a trupului, i mica purtare
de grij pentru el, fac pre trup organ ndemnatec al sufletului i les-
nicios spre duhovnicetile plecrile i voile sufletului,' fiindc nu se lupt
trupul mprotiva sufletului, ci i ajut lui: ci atunci s lupt. mprotiva,
cnd nu se iscusete ci se desfteaz i s rsfteaz i se face ca un
cal nedomolit, ce nu se supune zbalei i frului (La Coresie).
2
) Dumnezeescul Maxim ns zice aa: S nu aibi toat zbava ta
pentru trup, ci hotrte-i lui nevoina cea dupre putere i toat min-
tea ta ntoarce-o pentru cele dinluntru, c nevoina cea trupeasc pen-
tru puin este folositoare, iar buna cinstire de Dumnezeu ctre toate
este de folos i celelalte (cap. LXXHI al sutei,-a patra din cele despre
dragoste). Iar sf. Chirii al Alexandriei zice, cum c buna cinstire'de
-Dumnezeu este o nimincinoas cunotin despre Christos. Iar cum c
este- nemincinoasa cunotin despre Christos mai bun dect strluci-
.rea cea ntru fapte, descopere iari l ui Timotei scriind fericitul Pavel,
S se nevoiasc el ctre huna cinstire de Dumnezeu... precum nsui
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. IV, VERS. 910. 199
9. Credincios este cuvntul i de toat priimirea vrednic
Adec adevrat i fr ndoial i vrednic de a se cred
toi, este cuvntul, fiind fr de ndoial acesta. CTe? Ad o
cum c buna cinstire de Dumnezeu i aicea folosete i acooj
La multe .pri ns ale
1
Epistoliei acesteea, zice cuvntul
cesta fericitul Pavel i nU are trebuin a'l arta, pentru care
pricin este credincios; ci nurnai dogmaticete hotrtor i zice,
fiindc scrie ctre Timotei, carele "nu ve trebuin, de dovezi
pentru a se ncredina
1
). . .
10. C spre aceasta i ostenim i ne ocram, cci am
ndjduit n Dumnezeul cef viu.
Cu,aceste cuvinte arat Pavel care este buna cinstire de
Dumnezeu i cum c este aceasta, care o ntrebuineaz ade-
vraii Apostolii Domnului, i prin aceasta formluete, cum,
i cu ce chip buna cinstire de Dumnezeu are ndejdile vieei
ceii vitoare; c zice cum c noi Apostolii Domnului pre a-
ceast^, adec pentru aceasta ostenim i ne ocram de ctre
-oameni, pentruc ndjduim n Dumnezeul cel viu s ne de
rspltirile, cci pentruce alt ne rupem i ptimim ru, fr
numai pentruc ateptm s lum buntile cele ce au s fie
carele va d nou Dumnezeul cel viu dup moartea noastr?
C ostaii mpratului celui pmntesc de multe ori cu ade-
vrat i primejduesc viaa lor la moarte pentru mpratul lor,
perd ns plata lor, ntmplndu-se a muri ntr'acea vreme m-
pratul, l or; iar mpratul nostru Dumnezeu pururea fiind viu,
-dupre
1
urmare i d totdeuna nou, rspltirile i plile osterielei
noastre ,i nu este chip cndva a nu le dobndi noi acestea.
Carele este Mntuitor al tuturor oamenilor mai ales
al celor credincioi.
Dumnezeu, zice, voete a se mntui toi oamenii aicea n
j
daa aceasta prin credina i Darul su i acolo n ceealalt
prin dobndirea slavei i a fericirei sale, ins mai mult pro-
vedin i sirguin are pentru credincioii i drept slvitorii
Mntuitorul a zis ctre Printele su cel din certuri: aceasta este ver
nica via, ca s te cunoasc pre tine singurul adevratul Dumnezeu
i pre cela ce ai trimis pre Iisus Christos (Cartea I-a din tlcuirile cele
frumoase).
x
) Iar Teodorit tlcuete aa: Fiindc a pomenit de viaa ceea ce va
s fie, iar aceasta er un lucru ce nu se vede, de nevoe credincios a
numit cuvntul; c vrednic.de crezare este, ca unul ce e mpodobit cu
adevrul, ci i ludat; c trebue puitorul de nevoina a d darurile cele
de nevoina biruitorilor.
200. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. IV, VERS. 1012/.
*) Vezi despre aceasta la stihul 2 al Cap. IV al ceii nti ctre Tesa-
lonicheni i la suptnsemnarea de acolo. ... _
*) Cci de multe ori urmeaz, c cei mai tineri se fac mai jnelepi
dect cei mai btrni i dupre urmare cei mai tineri judec, nva i
ocrmuesc pre cei mai btrni; aa Elius acel mai tnr, s'a artat mai
nelept dintre cei trei prieteni ai lui Iov, cari erau mai btrni dect
acesta, pentru aceasta i zice: Mai tnr cu adevrat snt cu vremea
iar voi mai btrni; pentru aceasta am tcut a v spune vo.u a mea
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. IV, VERS. 12. 201
tiin; am zis ns. cum c, nu vremea este care grete, c n muli
ani tiu nelepciunea, dar duh este ntru oameni i suflare atotiitoru-
lui este care nya, nu snt cei de muli ani nelepi, nici btrnii
tiu judecata (Iov XXXI I , 2). Aa i mpratul Solomon de 12 ani fiind
s'a
;
fcut mprat i ocrmui pre tot norodul lui Israil i judecata ce.-i
cu anevoe de, deslegat (precum aa o numete purttorul de Dumnezeu
Ignatte), a ceior idou mueri curve, minunat o a judecat, c a aflat f i
creea er pruncul cel viu. Aa Iosie de 8 ani fiind s'a fcut mprr.t
al Ierusalimului. Aa prorocul Daniil copil tinerel fiind, a judecat i a
osndit n Vavilon pre acei doi btrni nverunai. A zis ns i Dum-
nezeu ctre Ieremia: Nu zice c eu snt mai tnr, cci ctre toi c-
tre cari te voiu trimite, vei merge i dupre toate cte voiu porunci ie,
vei gri" (Ierem.T, 7). Ci i Ioas de eapte ani er cnd a mprit
(IV Impar. XIV, 21).
x
) Sau zice c s fie chip n cuvnt fiindc totdeuna cuvntul lui ei
mpodobit cu dar, i dres cu sare, precum acestai Pavel aiurea poruit-
ci, ca s dea har celor ce*! ascult, i fiindc er deprtat de tot cu-
vntul deert i de glum.
cci nvtorul i pstorul se cuvine a fi nedefimat de ctre
ucenici i de turma sa. Dar ar zice cineva: i dac Timotei
poruncete cu stpnire, unde este moralul cel blnd, ce se
cere dela un nvtor i pstor? Rspundem, c nvtorul,
la ocrile ce ar face cineva asupra lui, nu se cuvine a isbndi,
ci a fi blnd; iar pentru mntuirea altora, se cuvine a fi aspru
a porunci cu ndrsnial; sau zice lui Timotei Pavel, cum c
de vei a r t a tu viaa cinstit i mbuntit, , nici unul nu va
defima tinerea ta, dei' firete tinereele tale se defima de
muli, ci mai ales o vor luda, de vreme ce, dupre Solomon,
nelepciunea se socotete de Oameni btrnee i viaa cea
curat se socotete vrst btrneasc: Btrnee este ne-
lepciunea la. oameni i vrsta btrneasc viaa cea nentinat
(nelepciune IV, 9) .
F- t e chip credi nci oi l or.
Adec, o Timotei, nsui f-te model i pild de via bun
hristianilor i canon (adec dreptar) a vieuirei ceii bune.
I n cuvnt.
Adec f-te chip hristianilor cu cuvntul, n ct a le vorovi
cu lesnire celor ce t e vor ntreba, i a avea cuvntul gata,
precum i vrfelnicul Petru poruncete: Gata a fi pururea spre
dare de rspuns tot celuia ce va cere dela voi cuvnt, des-
pre ndejdea ceea ce este ntru voi (I Petru III, 15)
1
) .
Intru petrecere.
Adec chip f-te cu petrecerea, sau i cu rnduiala biseri-
ceasc.
hristiani pentruc de nu ar voi Dumnezeu a mntui pre 'hristiani,
n viaa aceasta, prin deosebita provedenia i Darul su, cum
ar fi putut ei suferi i a inea ca s nu moar, de vreme ce
se bntuesc de ctre toi necredincioii i pgnii? Cu acestea
ns ndeamn fericitul Pavel i nviteaz i pre Timotei a suferi
primejdiile i ispitele. Nu te slbnogi, zice, o fiul meu Timotee,
nici s te ntristezi de ispite, de vreme ce ai acest-fel de Dum-
nezei* Mntuitor al tuturor oamenilor, nici s chemi ajutorul
oamenilor, ci hdjduete ntru Dumnezeu, carele i viu este
de-apururea i Mntuitor al oamenilor i pentru aceasta te va
mntui i pre tine i val pzi viaa ta.
i . Poruncete-le acestea i nva-l e.
Unel e adec au trebuin de singur nvtur i de sf-
tuire, pentru a se isprvi, iar altele au trebuin de porunc
aspr: de pild, a nu rpi cineva, nu trebuete nvtur i
sftuire, ci porunc, adec trebue a opri cineva rpirea cu mai
mult stpnire i asprime; iar a d cineva toate averile sale
la sraci, sau a pzi fecioria, sau cum se cuvine a crede, ar
cestea au trebuin de nvtur blnd i "de sftuire
1
)< Pen-
tru aceasta_LAppstolul aicea amndou acestea le Scrie lui Ti -
motei zicnd: poruncete i nva. i dupre alt chip nc, cnd
tiu oamenii c un lucru este ru i l fac, atuncea este trebuin
de porunc aspr i de ndatorire, iar cnd nc nu tiu vre un
lucru a fi ru i 1 fac atuncea au trebuin de nvtur blnd
i de sftuire. Deci poruncete, zice, o Ti motee i nva cele
mai sus zise pre turma ta, adec a se iscusi spre buna cinstire
de Dumnezeu... i cu buna cinstire aceasta, dupre Teodorit, s
atepte i rspltirile nevoinelor lor, i s priviasc la puitorul
de nevoin r dttorul de cununi Christos. _ . "
1 2 . Nimenea ti nerea ta s o defaime. '
De vreme ce obteasca socotial a multor oameni, pre ti-
neree "o socotesc lucru vrednic de defimare, pentru aceasta
dumnezeescul Pavel zice ctre Timotei, poruncete cu stp-
nire nimenea s nu te defaime pentruc eti^tnr cu vrsta
2
)
202. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP I V, VERS. 1213. ,
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. IV, VERS. 13. 203
pre Timotei cu cuvntul ce zice, c pn ce voiu veni, c cu
cuvntul acesta d bune ndejdi lui Timotei, c va vedea pe
nvtorul i duhovnicescul su printe; cci de urmare er
s fi cerut Timotei pre Pavel, fiindc s'a fost orfanisit de el.
Dar pentruce pricin a zis pn ce voiu veni? Pentruc Ti -
motei tnr fiind, putea urm multe din cele dc nevoe a nu
le ti i pentru" aceasta avea trebuin -de venirea lui^PaVe,
pentru ca fr mijlocire 'I nva prin viul glas. Pentru: aceasta,
zice pln ce voiu veni, cetete Scripturile i din ele te vei
nva,! ct e poate, legile i canoanele, care se euvine_ a le
pzi; iar cnd voiu veni, atuncea voiu nv i celelalte.
i mngere.
I aminte, zice, o Timotei i ndeletnicete-te ntru mng-
erea celor ntristai, sau i a celoralali, ce se afl.ntru ne-
putin, adec mnge pre cei ntristai i pre cei ce se' afl
n primejdii i n ispite.
Intru nvtur.
batul cei dumnezeesc i ntru Dumnezeu, pre cel tiutor de toat sfin-
ita cunotin (In bisericeasca ierarhie cap. I). .
Iar"dumnezeescul Hrisostom zice: Apoi Pavel cu adevrat i aminte
d cetire (c nu mic folos se adun din Scripturi), iar noi ne lenevim;
-n treact o auzim; i oare de ct munc sntem vrednici?" (Voroava
"13,1aaceasta). i Dumnezeu poruncete ca tot nceptorul i stpni-
toriil de norod, singur s scrie pre a doua lege i s o cetiasc tot-
deuna;'. i cnd va edea la nceptqria sa, i va scrie luii pre a doua
Lege-=eeasta n carte dela preoi i levi^ i va fi cu dnsul i o va
"ceti n toate zilele vieei sale, ca s se nvee a-se teme de Domnul"
(a doar Lege XYII, 18). Se cuvine ns a nu ceti cineva fr. luare a
minte i fr chibzuire, ci cu luare aminte i cu chibzuire, ca, nu numai
s cetiasc ci i s cunoasc ce- cetete precum a zis Filip ctre Fame-
nul:, Oare cunoti cele ce ceteti?.(Fapte VIII, 30). Pentru aceasta vred-
nic de laud este ceea ce a zis' Teofil episcopul Alexandriei: Al foarte
puini lucru este dintre cei ce s'au afierosit a fi toat viaa lor ntru cer-
cetarea dumnezeetilor Scripturi, a putea mai cuvnttorete s urmeze
dogmele cele ce se cuprind i a nelege gndul cel mai adnc al,Scrip-
turilor". Pentru aceasta i Domnul a zis: Cercetai Scripturile"", i nu
le cetii n treact, c cetirea Scripturilor cea ntreact nu hrnete nici
nvioaz pre suflet,, nepricinuindu-i pricepere. Ca s nu se ntmple a
ptimi dar i noi ceea ce a zis Domnul: C dela tot cel ce aude cu-
vntul mpriei i nu'l nelege, vine vicleanul i rpete ceea ce s'a
semnat n inima lui" (Mat. XIII, 19): pentru aceasta este trebuin s
cetim Scripturile" cu tlcuirea lor; fiindc dumnezeetii prini i mai ales
.Hrisostomul Ioan, nu n zadar cu dragoste a ostenit ntru tlcuirile cele
strlucite i aurite ale sfintei Scripturi. Vezi despre cetirea Scripturilor
la locul al treilea al duhovnicetilor ndulciri ntru sftuirea noastr cea
ctre sfntul episcop al Ioaninelor.
Intru dragoste.
Adec pild fii cu dragostea cea ctre toi.
Intru Duhul .
Adec pild a hristianilor fii ntru duhovniceasca aezare, n .
ct a nu e mndri ntru acestea
Intru credin.
Pild fii hristianilor adec sn dreapta i h nelndoha ctedip-,
care se arat.cnd cineva -crede n Dumnezeu i pentru lucru-
rile cele cu neputin.
Intru curenie.
Adec pild fii credincioilor cu curia i fecioria trupului
i cu ntreaga nelepciune.
1 3 . Pn ce voiu veni i aminte de ceti re; '
Dac Apostolului Timotei i poruncete dumnezeescul Pavel
s i aminte ntru cetirea dumnezeetei Scripturi, deci ce tre-
bue s facem noi, cei ce sntem departe de deplintatea lui
Timotei? Ci i nsui Pavel se nelege c urma a lu aminte
i a se ndeletnici cu adevrat ntru cetirea dumnezeetilor
Scripturi, fiindc aceasta o porunci i altora
1
). Sftuete ns
*) Prea de nevoe este spre mntuire i prea folositoare cetirea Scrip-
turilor i la toi hristianii, iar mai ales la arhierei i preoilor. La hris-
tiani, adec:, pentruc dumnezeescul Hrisostom prihnete pre hristianii
norodnici, pentruc se lenevesc ntru cetirea Scripturilor, surpri pri-
cinuirea ce o propun ei despre aceasta, zicnd: Nu snt ntre monahi
eu, ci am femee i copii, i port de grij
;
de cas; aceast pricinuire
surpndu-o,. zice: c aceasta, este care le-a stricat toate, cci socotii c
singur monahilor li se cuvine cetirea dumnezeetilor Scripturi, mult mai
.mult dect acela voi avnd trebuin de aceasta;-c celor ce se nvr- .
tesc prin mijlocul rzboaelor i cari priimesc rane n toate, zilele, aces-
tora mai ales le trebuesc doftorii, drept aceea a nu ceti mult mai ru
este i lucrul a'l socoti de prisos, c aceste graiuri snt de sataniceasc
cugetare" (Vor. II la Mat.). Acestai printe ns are; i un cuvnt n-
treg suprascris: Cum c trebuincioas este cetirea Scripturilor". Este
prea de nevoe cetirea, mai ales i arhiereilor i preoilor; pentru aceasta
Pavel arhiereului Timotei scrie zicerea cea de msu sus. i purttorul de
Dumnezeu Ignatie nc aceastai poruncete ctre Irodiaconul Antiohiei
zicnd: I aminte de cetire, ca nu numai tu s cUnoti legile ci i ce-
loralali s le tlmceti" (Epist. ctre Antiohieni). Pentru aceasta i
dumnezeescul Ambrosie portofel ierticesc numete pre Scriptur i n-
deamn pre preoii" lui Dumnezeu pururea aceasta a o avea n mni.
i istornicul Vufii nc povestete, cum c Marele Vasilie i Teologul
Grigorie treisprezece ani au ezut n pustie cetind Scripturile. Pentru a
ceasta i aztorul de cele ascunse Dionisis, acest orismos d arhiere-
-uhri; c precum cel .ce a zis ierarhie, toate mpreun cuprinzndu-le a
zis pre mpodobirea iereilor, aa cel ce zice ierarh nsemneaz pre br-
204. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. IV, VERS. 13 16. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. V, VERS. 1 -^-1. 205
l
) Pentru aceasta a zis dumnezeescul Nil: Se cuvine a zice aicea
bine i celui ce nu face bine, ca s nceap lucrurile cele bune, rui-
nndu-se de cuvinte".
Adec i aminte i tu de sinei nsui i tot o dat nva
i pe alii.
C aceasta fcnd i pre sinei vei mntui i pre cei
ce ascult de tine.
O fiule, zice, Timotee, de vei face acestea ce poruncesc ie
i pre sinei te vei mntui i pre cei ce te ascult; cci cel
ce se hrnete cu cuvintele nvturei ale dumnezeetilor Scrip-
turi, el mai ntin e folosete; fiindc ntru nsui acea vreme,
cnd nva pfe alii, el se umilete nsui, precum zice Icu-
menie: ntru sftui pre alii i cel ce sftuete se umilete
i se folosete, ruinndu-se a se face vinovat, de cele ce pre
alii i ferete'
1
).
. CAP. V.
1. Presviter s nu nfruntezi, ci roag'1 ca pre un p-
rinte.
Presviter aicea nu nelege Pavel pre preot, ci pre fiete-
carele om btrn; deci zice, c tu, Timotei s nu nfruntezi
pre oamenii cei btrni; ci de au trebuin btrnii cei de a-
cest-fel de ndreptare, ce se cuvine s faci? Se cuvine, zice,
s-i ndemni spre a se ndrepta cu blndee i cu rug, ca
pre nite prini ai ti; pentruc i Dumnezeu poruncete pre
btrni s-i cinstim i s ne sculm naintea l or: De faa b-
trnului te vei scula si vei cinsti faa celui mai btrn ( Le-
vii XI X, 3.2).
2 . Pre cele btrne ca pre nite maice.
Adec pre femeile cele btrne, O Timotei, ndeamn-le spre
fapta bun, cu dulcea, ca pre nite maice ale tale; cci fi-
indc a nfrunt cineva i a cert, este lucru greu, i mai a
les cnd afindu-se cineva tnr nfrunteaz pe btrn (c a-
tuncea este ntreii sumeie i obrznicie; mai ntiu pentru
nsui nfruntarea chiar, i al doilea pentruc tnr fiind n-
frunteaz, i al treilea pentruc nfrunteaz pre un om btrn),
fiind, zic, c este lucru ngreuitor a nfrunta cineva cu acest
chip pre btrni i pre btrne, pentru aceasta zice Pavel lui
Timotei ca s vindece lucrul acesta i - si ntrebuineze cu
Adec i aminte, i ndeletnicete-te ntru nvtura cea c-
tre toi hristianii i pentru fiete-care pricin i lucru de fapt
bun sau de rutate. Vezi i la zicerea nvturesc. La cap.
III al acesteea stih 2
1
) .
1 4 . ..'Nu te lenevi de darul cel ce este ntru tine, care
s'a dat ie prin prorocie.
Dar aicea numete Pavel pre cel al nvtoriei (sau i pre
al. arhieriei), pre care l'a priimit Timotei, cnd s'a fcut epi-
scop, prin prorocie ns, cci prin porunc i prin mai dum-
nezeiasca nvtur a Sf. Duh a priimit darul acesta, precum
mai. sus am zis, i vezi tlcuirea zicerei: Dupre prozisele pen-
tru tine prorocii (cap. I stih 18 ale acesteeai). -- - -----
Cu punerile manilor presviteriei.
Presviterion aicea numete Pavel pre episcopi; fiindc epi-
scopii hirotonesc pre episcop dupre ntiul canon al sfinilor
Apostol i i nu presviterii, adec preoii, c n vremea aceea
fr osebire se numiau i episcopi presviteri, cum i presvi-
teri, epi scopi
2
) . Vezi ns o cetitorule ce lucru mare i nfri-
coat poate a lucra punerea asupra a manilor arhiereilor; pen-
truc d celui ce se hirotonisete, pre darul cel atotputernic
al prea Sfntului i a toate svritorului Duh. 7
1 5 . Acestea cugeteaz-le, ntru acestea deprinde-te.
De multe ori poruncete Pavel lui Timotei pentru acesteai,
ca s arate, c mai mult dect toi ceilali hristiani, episco-
pul este dator a se srgul, i a se ndeletnici totdeuna intru
acestea.
Ca procopsiala ta artat s fie ntru toate..
Intru acestea, zice, ce i poruncesc, cugeteaz i afl-te tot-
deuna, o fiul meu Ti motee; pentruce? Pentru ca procopsiala ta
cea dupre Christos s fie artat ntru toate lucrurile, adec
nu numai n viaa cea mbuntit, ci i n cuvntul nv-
turei. Vezi ns, o cetitorule, c Pavel voj s procopsiasc
fiul su cel duhovnicesc Timotei i s se fac i ntru ocr-
muirea episcopiei mare i minunat. - -
1 6 . ine-te pre sinei, i nvtura; rmi ntru a
cestea. - ~
x
) Iar Teodorit zice: Mngerea ns e osebete de nvtur, pen-
truc nvtura fr mpedicare multe osebite nvturi proaduce, iar
mngerea sau este a mngia pre cei. ntristai, sau pre cei mriioi
cu sftuirile a-i schimb.
2
) Despre aceasta vezi la cap. I al ceii ctre Filipiseni stih 1 la zi-
cerea mpreun cu episcopii".
206. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. V, VERS. 2.
EPST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. V, VERS. 23. 207
Intru toat curia.
Fiindc vorovirile cele ctre femeile cele tinere nasc pre-
pusuri la alii, se cuvine ns Episcopul a vorovi i cu acestea
cnd va cere trebuina; pentru aceasta zice aicea Pavel ctre
Timotei, c se voroviasc cu ele cu toat curenia i a sim-
irilor i a cuvintelor, adec nu -numai de a se propzi de p-
catul cderei cu dnsele, ci a se pzi nc i de a nu d pre-
pus nici cum celor ce' l vd; sau;jl aud, nici prilej rnct de-
ru prepus i de smintial. Acestea ts le scrie lui Timotei
dumnezeescul Apostol , nu pentru trebuina aceluia, cci Ti mo-
tei er neptima i mai pre sus de pofta trupeasc, ci le scrie
pentru noi cei mai din urm, pentru ca s lum aminte de
sine-ne, i s ne pzim de a nu dprepus. *
3. Pre vduve cinstete-le, pre cele cu adevrat v-
duve.
Pentruce aicea nu vorovete Apostolul pentru feciori i fe-;
ctoare?" Poate pentruc acolo n Efes nc nu er tagma cea
de acest-fel a fecioarelor. Poruncete ns s cinstiasc i s
poarte de grij Timotei vduvelor; nti, pentruc acestea nu
au brbai, ca s le poarte de grij, i al doilea nc, pentru
c vduvia este lucru de ocar i urt oamenilor, pentru a
ceasta vduvele au trebuin s dobndiasc dela episcopul
mult cinste i purtare de grij i ce e mai mare, pentruc
acestea cu adevrat fiind vduve, snt vrednice de a dobndi
dela episcopul cinstea cea de acest-fel i purtarea de grij. Iar
care snt vduvele cele cu adevrat i vrednice de purtarea
de grij? Mai jos vei nelege din cuvintele lui Pavel ; aa este
cu putin vduvei ceii cu adevrat i vrednic i neavnd br-
bat i iari a nu fi vduv, fiindc dobndete dela episco-
.pul purtare de grij, c zicerea: cinstete, ce o zice aicea,
se nelege miluete-le, poart-le de grij, i d-le cele de ne-
voe vduvelor celor adevrate, i care snt vrednice de pur-
tare de grij
1
), '
iar la vrsta celor tineri snt urmtoare. Pentru aceasta a zis i Sirah:.
Trei feluri le-a urt foarte sufletul meu i foarte am urt viaa lor, pre
sracul mndru, pre bogatul nemilostiv i pre btrnul preacurvar, gre-
ind ntru netiin (Sir. cap. XXV, 2). Pentru aceasta i brbaii cei
ease cari ineau n manile lor topoar, cnd vreau s .omoare pre no-
rodul cel din Ierusalim a zis ctre dnii cel mbrcat cu porfire (cu
hain pn
1
la picioare), s nceap a tia dela cei btrni: Dela sfinii
mei ncepei i a nceput dela brbaii cei mai btrni, cari erau n l-
untru n cas" (Iezech. IX, 6) .
*) nsemnm aicea spre mai mult nelegere a Apostoletei zicerei
dul cea i cu bl nde e, cnd nva pr e ni te btrni i b-
trne ca acest ea
1
) .
Pre cele mai tinere ca pre nite surori.
De vr eme ce vrsta ti neri l or este mai sumea firete i l es-
ne nu pri i mete mustrri l e, pentru aceasta zi ce ai cea Apos t o-
lul lui imp-ei, cum c tu cnd nvei pe femeile cel e mai-t-
nere, s dregi nvtura -cu linitire b' cu "blndee: i aa-
l e. ndemni pe acest ea ctre' fapta'
:
buri, caypre
c
nite surori
al e t al e
2
) .
1
) Despre aceti btrni i btrnele femei, pomenete i canonul 1P-
al Soborului din Laodichia, pre care le numete mai nti. ztoare, zi-
cnd cum c acestea s nu se pue n biseric, a cruia canon vezi-i
suptnsemnarea n canonicul nostru. Aceste femei ns puneau pre cele-
lalte n rnduial n biseric, cum s stea i cum s,ead; fiind ns
c cele mai btrne ntrebuinau lucrul acesta spre mrav Jtig i mn-
drie l'a oprit canonul acesta. i vezi tlcuirea i suptnsemnarea cano-
nului acestuia, n canonicul .nostru cel grecesc. .Despre btrnele aces-
tea scrie i Apostoletile Azmnturi, zicnd ^cestea: Fecioarele i
vduvele i btrnele mai nti dect toate s stea, sau s ead" (Cart.
Il-a, cap. 17). i nsui Pavel aceasta scrie n-cea ctre Tit, zicnd: Btr-
nile aiderea s fie n aezarea de sfinita cuviin, nu clevetitoare, nu
robite la mult vin, nvtoare, ca s nelepiasp pre cele tinere" (Tit
II, 3). Nu,bine ns a zis unii, cum c btrne'aicea Pavel nelege pre
femeile presviterilor, adec ale preuilor, c precum mai sus numete pres-
viteri Pavel nu pre preufi, ci pre btrni, aa i aicea presvitere zice pre
btrne.
2
) Zice ns Marele Vasilie, c Apos. aicea nva-s nu., certm pre
brbaii cei btrni i pre femeile cele btrne, cci feele acestea pen-
tru vrsta cea btrneasc nu fac fapte rele i vrednice de-certare. De
va grei ns cndva btrnul, zice, sau btrna i vor face tot aceeai
greeal, ca i un brbat tnr i femee tnr, atunci se cuvine s
cercetm greeala aceea i de va fi meteahn fireasc vrstei btrnilor
sau a tinerilor; de pild lenevirea. i trndvia, snt metehne fireti a
rcelei btrneti, iar turburarea i sumeia i nestatornicia minei, snt
metehne mai fireti ale tinereei ceii ferbinte. Deci cnd brbatul cel t-
nr sau femeea cea tnr va cdea n greeala lenevirei i a trnd-
viei, se cuvine a se certa mai aspru dect btrnii i btrnele, pentru
c greeala aceasta nu este nsuit vrstei lor; iar cnd btrnul sap
btrna vor cdea n greeala turburrei i a sumeiei i ' a nestatornip
ciei minei, se cuvine a se cert (adec a Se canonii) mai greu dect
cei tineri i dect cele tinere, pentruc greeala aceasta nu este a vrstei
lor. Se cuvine ns p.e lng aceasta a se cercet t aa a se. face potri-
vit, vindecarea, cu cuvenita canonisire fiete-cruia (Hotar. 82 pre scurt).
Drept aceea dupre urmare i dac un btrn.este curvar i prea curvar
i nenelegtor se cuvine a se canonii mai mult i a se pedepsi dect un
tnr curvar sau curvar i nenelegtor; ijderea i btrna de va fi acest
fel, mai mult se canonisete dect o tnr ce ar cdea ntru acesteai
pcate; pentruc la vrsta btrnilor snt nepotrivite metehnele acestea
208. EPIST. NTIA GRE TIMOTEI GAP. V, VERS. 4.
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. V, VERS. 57. 209
Tom. 113.
14.
5. Iar cea cu adevrat vduv i singuratec, ndj-
duete ntru: Dumnezeu.
Mai sus a zis Apostolul s cinstiasc Timotei pre cele chiar
vduve; iar dup ce a pus n rnduiala pre cele nu chiar v-
duve, adec pre acele ce au copii, cari snt datori a hrni pre
rnaicele lor'.i a le odihni la btrnee, acum zice, i care este
chiar vduv i cu. adevrat vduv; adec cum c este ceea
ce nu are pr'e nici un aprtor i purttor de grij, nici fii a
vnd, nici nepoi, ci ndjdiiete ntru singur Dumnezeu. Deci
aceasta se cuvine a cinsti i a se milui cu darea tuturor celor
de nevoe dela episcapuLi lucrurile bisericei i ale episcopiei.
i se zbovet e ntru cereri i ntru rugci uni noaptea
i ziua.
Vduv cu adevrat, zice, este care struete noaptea i ziua
ntru cereri i ntru rugciuni, i cu drept chip, pentruc ne
avnd pre alt cineva ajuttor i purttor de grij al su, pen-
tru aceasta la singur Dumnezeu nzuete ca s o ajute; iar
fiindc se putea urma a se ntrista vduvele acestea ca unele
ce snt cu totul fr de purtare de grij, pentru aceasta le
mnge pre ele Pavel, zicnd, c au pre Dumnezeu n loc de
orice ajuttor i purttor de grij pmntesc; cci dei vduva
aceea ce are copii i crete, are plat dela Dumnezeu, ns i
al tu lucru f'l, zice, o vduv fr de fii, c nu este mai
mic; pentruc n locul tuturor ai aprtor i purttor de grij
al tu pre Dumnezeu.
6. I ar ceea ce se desfteaz, vi e fiind a murit.
De vreme ce multe femei vduve aleg i iubesc vduvia i
nu vor a lu al doilea brbat, pentru ca s aib mai mult
slobozenie s-i_fac voile i poftele lor; pentru aceasta zice
Pavel aicea, c vduva ceea ce se desfteaz, adec se rsf-
eaz i benchetuete, aceea i de se arat c viaz cu viaa
aceasta simit, ns a murit cu sufletul. Vezi ns o cetitorule
c dac pre femei Apostolul nu le iart, s se desfteze i s
se resfeze, a crora i fire i vrsta, este slab i neputin-
cioas, cu ct mal" vrtos nu iart a se desfta brbaii, cari
dup numele lor, snt fire brbat i puternic?
7. i acestea poruncete-l e, ca s fie neprihnite.
Vezi o cetitorule, c fericitul Pavel voete a fi aceasta ca
o lege, adec nu se desfta i a se rsfa femeile vduve,
att .cele ce se numr n. ceata bisericetei vduvii, ct i
celelalte dupre Teodorit? De vreme ce nu le las n proale-
4. Iar de are vre o vduv fii sau nepoi, nvee-se mai
nti casa sa a o nv buna cinstire de Dumnezeu.
Adec pre aceia a-i nv s cinstiasc pre maice, sau moaa
lor i s o hrniasc i bine s-i fac; c aceasta nsemneaz
aicea zicerea a face s bine cinstiasc pre Dumnezeu, adec
a odihni fiii,btrneele maicei l or ceii vduve i nepoii de
fii sau de fiice, pre vduva moaa lor, fiindc vrednicia ns-
ctorilor este dumnezeiasc i pentru aceasta se numete buna
cinstire de Dumnezeu
1
) ; n ct dinprotiv a nu hrni fiii pre
maica lor, sau nepoii, este necinstire de Dumnezeu
2
) .
i rspltiri a d pronsctorilor, c aceasta este pri-
mi t or naintea lui Dumnezeu.
Se cuvine, zice, a rsplti maicei lor fiii i nepoii moaei
lor, (c pre acestea le numete pronsctori) cu rspltirile i
mulmirile prin cuvinte i prin fapte. Vezi ns, iubitule, n e-
lepciunea lui Pavel, cum aduce n mijloc pre buna contiin;
c din aceasta se ndeamn fiete-carele fiu i nepot, a rs-
plti nsctorilor i pronsctorilor si, pentru naterea, pen-
tru hrana i pentru creterea ce au dat lor; pre lng acestea!
ns adauge isHoghisme i mrete lucrul zicnd, c aceasta
este priimit naintea lui Dumnezeu, zicnd i bine plcut
3
).
acesteea: c n vremea acea veche vduvele erau cu adevrat vduve
adec rmase i pustiite de fii i de nepoi; acestea se numrau n
ceata vduvelor n biseric i. se fgduiau a nu se mrita a doua .oar
i se hrniau din-veniturile i tainaturile bisericei. Se lu aminte ns
i vremea, ntru care se rnduiau n ceata vduvelor, ca s fie cu vrsta
de easezeci de ani, -i cte .ca acestea, dup ce mpreun se numrau
n ceata vduveasc, de se mritau a doua oar, se aforisiau a nu se
mprti cu dumnezeetile taine de nu se vor despri de nelegiuita
nunt; iar dac se mpreuna numrau mai nainte de vrsta a easezeci
de ani i se mritau a doua oar, se ertau ai avea brbatul, ns de
la biseric nu se hrniau, precum toate acestea le zicea Mar. Vasilie
n al su canon 24, al cruia tlcuire cetete-o , n canonicul nostru.
Dintru aceste vduve ns se hirotonisiau i diaconiele, i vezi i supt
nsemnarea canonului 40 al icumenicului sobor ease n acelai canonic.
*) Pentru aceasta i Elinii cei vechi dumnezei casnici numiau pre ns-
ctori, precum zice Filon Iudeul i dela acetia dupre tragere pre fraii
nsctorilor, adec pre unchi i numiau dumnezeeti.
2
) Pentru aceasta i Sirah a zis: Ct de hulit este cel ee prsete pre
tatl su i blestemat de Domnul cel ce mnie pre maica sa" (Cap. III, 16).
s
) Teodorit ns zice c vduvele cele ce au copii i nepoi de fii sau
de fiice, aciea se cuvine a le purt de grij i purtarea de grij ce o au
dela nsctorii lor, s o dea i ei la fiii lor, ca cu chipul acesta, ce
vduvele snt datoare nsctorilor lorui, s o pltiasC la fiii lor i s
i iari dela dnii cuviincioasa purtare de grij.
VERS. 78.
gerea lor a nu se desfta, ca ntr'un lucru neutralnic, ci l o
prete acesta ca pre un pcat; cci zicerea poruncete, a
ceasta nsemneaz, adec cu asprime s opreti, o Ti motei
1
) ,
a nu cutez vduvele a se desfta i a se rsfa, pentru ca
s fie/ din toate prile neprihnite.
...8; ;Iar dac cineva nu poart grij de.-ai Si, i mai a
les de casnicii si. -; .... . . '' J":.' .
. Mduva, zice, care se desfteaz, dupre_suflet a murii.i &
perit pentru aceasta, cci toat purtarea sa de grij o chel-
fuete numai pentru sine; cci ea se Cuvine a purt grij pen-
tru ai si, adec pentru fraii si cei dupre duhul, credincioii
hristiani i mai ales pentru casnicii si adec pentru rudele
sale cele dupre trup i s arate toat ngrijirea- i pentru su-
fletul lor i pentru trupul l or
2
) .
De credin s'a l epdat.
Cum? i pentruce o fericite Pavle, vduva ceea ce nu poart
"grij, de hristianii cei de o credin cu dnsa, i de rudele ale
*) Vezi despre prorocire la stih 2 al cap. ]V al ceii ntia ctre Te-
salonicheni. i la stih 11 al cap. IV al acesteea I-a ctre Timotei, ce
deosebire are de nvtur i de sftuire.
-) Climent ns n a eaptea din tlcuiri .zice: De ai si i de cas-
nici pronoisete, cela ce nu numai de cei cuviincioi lui (adec de rude)
poart grij eii nsui de sinei pentru'a-r e patimile", tropologhi-
cete adec nelegnd zicerea lui Pavel, lax eodiorit zice: Aceastai
despre maice i despre fii o a zis (Pavel); c i'marcele se cuvine a
purta de grij pentru fii, f a-i nv buna cinstire de Dumnezeu i
aceea.aijderea -trebue- a proaduce nsctorilor cuviincioasa odihn". Fi-
ind ns c oare-cari monahi cari s'au lepdat de. lume, propun zice-
rea aceasta a 'Apostolului i vrnd a purta grij peHt.ru prinii lor cei
trupeti, pricinuete c i Apostolul aicea poruncete s purtm grij
pentru rudele noastre; fiind dar c unii, ^ceasta o pnipun' iubitori de
trup monahi fiind, rspunde ctre ei Mar."-Vasilie zicnd; C dumne-
zeescul Apostol celor lumeti i ctre cei oe au bogia cea materialmc
i ciri pot a mngia srcia rudeniilor,, 0 a.
;
zi aceasta"... s ca mai n
scurt s zic, ctre cei vii, nu ctre cei ce au murit o zic aceasta; c acetia
nevinovai snt toi de ndatorirea aceasta; tu. dar l'murit cu adevrat
i te-ai rstignit lumei toate, c lepdndu-te- de bogia cea, material-
nic, ai iubit pre nectigarea, si pre sinei te-ai afjerosit lui Dumnezeu
i a Iul avuie te-ai fcut. Deci
1
ca un mort, slobod, eti, de. toat tra-
ducerea cea ctre rudenii, c unul ce eti-fat, avuii, "nimica ai j cares
dai " (Aschiicesc azmnt 29). nsenineaz c zicerea aceasta a Apo-
stolului mai, anume tlmcind'o teolog. Grigorie n. tetrasfihurile cele ini-
bceti zice fia: Tuturor adec fii bun de etei-cu putin aceasta, iar
mai mult celor de aproape, pentru aceasta zic, c cine te-ar crede celor
.streini a fi bun, tu, carele nu eti drept celor ce eti dator?
210. EPIST. NTIA CTRE TJMOTEI CAP. V,
EPiST. NTIA C\TRE TIMOTEI CAP. V, VERS. 89. 211
cele dupre trup, s'a lepdat de credina lui Christos? Fiind,
zice, c faptele ei nu snt nsuite unei hristiane care crede
n Dumnezeu; cci de ar crede ea ntru Dumnezeu, ar ascult
pre Dumnezeu ce zice: Nu te lenevi pentru cei ai credinei
i despre neamul tu: Del a cei ai seminiei tale nu trece cu
' vederea (Isaia LVIII, 7) . ; i nsui Pavel zice aiurea: Pre
Dumnezeu mrturisesc' c11 tiu, iar cu faptele l tgduesc
{'.ni , i 6 ) . ' l . " : : > ;
:
i este mai rea dect cel necredincios.
Cum este mai rea dect cel necredincios vduva aceea ce
nu poart grij pentru fraii si cei de o credin i pentru
rudele sale cele trupeti? Fiindc cel necredincios, mcar dei
nu poart de grij pentru cei streini ns poart grij mcar
de rudele sale urmnd legea cea fireasc; iar vduva aceasta
(i tot alt hristian asemenea acetia) nici pentru rudele sale
nu pOart grij; de aceasta i legea lui Dumnezeu o stric i
pre legea firei-o nedreptete. Cine dar va ndjdui c o hris-
tian ca aceasta, sau un hristian ca acesta, snt cu adevrat
iubitori de oameni i de streini, de vreme ce se arat cu ne
omenie ctre ai lorui? Negreit nici unul, iar de se ntmpl
a milui acetia pre vre un strein, cum nu se vor socoti c de
singur slava deart fac aceasta? Socotete, o cetitorule, c
de este mai ru dect cel necredincios, cel ce nu poart de
grij pentru cei de o credin cu dnsul i pentru rudele sale
oare acela ce i i nedreptete, cu care mpreun se va a-
semn? i aceasta nc mai socotete-o, c nu este ndestul
hristianului a se mntui nsui, dac nbuntit fiind, nu n-
va i nu sftuete i pre rudele sale, pentru ca i ei s se
mntuiasc. -
g. Vduva aleag-se, nu mai mic de easezeci de
ani,i a unui brbat femee fiind.
Fiindc mai sus a zis dumnezeescul Apostol, cum c vduva
Ceea ce se desfteaz i- nu poart de grij pentru casnicii i
rudele sale, este nevrednic de a se connumer n catalogul
vduvelor i se hrni ..din biseric (despre care vezi suptn-
semnarea stihului 3 al acestui cap) ; acum nva aicea i care
fapte bune se cuvine a avea aceea, ce are a se connumer n
ceata vduvelor i mai nti zice, cum c aceea trebue "a' f i
cu vrsta nu mai puin de. easezeci de ani; iar mai nainte
zice i^ricma^-pentru care se cuvine a _fi de atia ani i nu
mai puin; ns nu snt ndestui cei singuri easezeci ani pen-
212. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. V, VERS. 910.
EPiST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. V, VERS. 10. 213
nicilor i rudelor sale i apoi a face bine streinilor i artat
este, c vduva, ori ct de srac i fr avere a fi, ar avea
cas cu adevrat, pentru a priimi i a gzdui pre streini; fi-
indc nu este cu putin ea a locui afar n vzduh i fr
acoperemnt.
De a splat picioarele sfinilor.
Acest cuvnt l zice Pavel, fiindc multe vduve, sau alte
femei, gzduesc pre sracii frai, ns nu-i slujesc ele nsi,
ci prin slujnicile
-
lor. Deci vrnd Apostolul ca vduva cea. cu
adevrat s fie lucrtoare slujitoare i nu lene i trndav
1} poruncete aicea singur s slujiasc i s spele picioarele
frailor celor .streini, nu cu mnle slujnicilor sale, ci cu nsui
ale ei ; fiindc; nelucrarea i trndvia trupului este nsuit mai
vrtos vduvei ce se desfteaz i rfeaz i nu ceii cu a-
devrat vduva i singuratic. i dupre alt chip nc o zice
aceasta Pvel, c pentru a nu se ntmpl a pune de pricin
vre o vduv;cum c este att de lipsit, n ct nici cas are
pentru a priimi pre cei streini i a-i odihni, pentru aceasta i
zice, c dac tu vduva nici cas. a-i avea pentru a priimi pre cei
streini, spal ns picioarele streinilor frai; pentruc aceasta nu
are trebuin de cheltuial a se face' ). Aicea ns sfini numete
Apostolul pre toi hristianii aceia, ce au credin dreapt m-
preun i via mbuntit, mcar dei nu fac minuni i semne.
De a ajutat celor necjii.
Vduva vrednic, zice, pentru a se hrni dela biseric, este
aceea, care a ajutat celor necjii, cu bani i cu aprare i cu
mijlocire. Iar dumnezeescul Hrisostom zice c de vreme ce mai
:SUs a zis Apostolul vduva cea adevrat s spele picioarele
sfinilor, aicea arat i ale cror sfini, adec ale celor necjii
ale celor nu de mult cunoscui i nu prost ale sfinilor; pentruc
se poate a fi i oare-cari hristiani, sfini i mbuntii, a vi-
eui ns cu mbelugare i a se sluji de toi. Iar Teodorit zice:
Nu pre ctimea drei, ci pre ceimea voinei o caut Pavel.
:acest-fel a fost cei doi bani ai vduvei n sfinitele Evanghelii,
De a urmat ntru tot lucrul bun.
Z" ijderea, zice,- vrednic este a se hrni dela biseric i v-
duva aceea, care mcar dei nsi nu a putut a face bine
ns s'a mprtit i mpreun a ajutat pre alt femee car<
x
) lat* Climent-n partea eaptea a, tlcuirilor aa tlcuete zicerea
De a splat-picioarele sfinilor" adec de a svrit-fr de ruinar
slujbele sfinilor cele mai proaste i cele mai de pre urm".
tru a face pre vduv vrednic de a se connumer n catalo-
gul vduvelor ce se hrnesc de biseric; cci este cu putin
a fi vduv de easezeci ani i iari a fi nevrednic de a se
connumer n vduviasca ceat
1
) ; al doilea de datorie cere Pa-
vel a fi vduva de acest-fel de o singur nunt i nu de dou;
fiindc o nsoire dupre lege este semn de ntreaga nelepciune
a. ei i de cinstire; c artat este cum c aceasta iubind n-
treaga nelepciune i curie, pentru aceasta nu s'a mritat a
doua oar; Ascult ns i celelalte fapte bune, ce le cere Par
vel dela o vduv ca aceasta
2
). '
i o. -I ntru fapte bune mrturisit. -- .'
Aceast proterima (nsuire aleas) este chiar, care face pre
vduva vrednic, a se connumer n catalogul vduvelor i a
se hrni din biseric, adec a fi mrturisit de ctre toi c
are fapte bune i via nbuntit; ascult i cum numra
Apostol ul mai jos i faptele ei cele bune osebite i dupre fel.
De a hrnit copii.
A hrni copii nu este numai de a crete maica pre copii
prost, ci de a'i crete bine i precum se cuvine, precum mai'
sus a zis Pavel, c femeea se va mntui prin facere de'
dac copiii ei bine crescui, vor rmnea n credin i ntru
dragoste i ntru sfinenie cu ntreag nelepciune (cap. II, 15)
3
).
De a gzdui t streini.
Vezi, o cetitorule, c Apostolul mai nti a zis de a hrnit
vduva copii i al doilea de a gzduit streini? Pentruce? Pen-
tru ca s arate c mai nti se cuvine a face bine cineva cas-
x
) De aceasta i Teodorit tlcuete zicnd: Nu a zis a nu fie, ci
s nu se numere, ca lina din cele tinere i care pot a lucr i a se
hrni; care trebue mai nti cu ostenelile a'i domoli sburdciunile tru-
pului. ,
-) Zice ns Icumenie, c de va avea vduva faptele bune cele de mai
j os, s nu se pue n catalogul vduvetei cete, mcar de ar. ti i de.
easezeci de ani.

) C mai nsi aceasta o face Pavel cu vduva, care o a tcut i


Dumnezeu cu Abraam, c precum Pavel aicea priimete pre vduv n
tagma vduvelor, dac i-a crescut bine pre copiii si; aa i Dumne-
zeu fgduete lui braam' s-1 fac mare i s blagosloviasc pre nea-
muri ntru dnsul, fiindc avea s creasc bine pre fiii si i s le po~
runciasc s pziasc poruncile lui Dumnezeu: Abraam ns fcndu-se
v a fi n neam mare i mult, i se vor blagoslovi ntru dnsul toate
neamurile pmntului, c am vzut c va rndul fiilor si i casei sale
dup dnsul. i vor pzi cile Domnului fcnd dreptate i judecat,
ca s aduc Dumnezeu preste Abraam toate cte a grit ctre dnsul"
(Facerea XVIII,. 18),
214. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. V, VERS. 11.
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. V, VERS. 11 14. 215
l
) i Teodorit aa tlcuete zicerea vor sburd, n loc de, ca dobn-
dind ele bisericeasca purtare de grij i fr ngrijire lundu-i cele de
trebuina trupului, cu nelucrare mpreun se hrnesc, iar nelucrare m-
troduce pre rutate.
lucra binele, cci ndeamn Apostolul pre fiete-care vduv
s fac slujb trupeasc, aceea ce poate, adec a aterne pat,
a face bucate, a odihni pre frai i alte slujbe a face, la care
snt mai ndemnatice femeile.
11 . Iar de vduvele cele mai tinere ferete-te.
Pentruce dumnezeescul Apostol despre vremea fecioarelor,
adec dela ci ani ai vrstei lor se cuvine fecioarele a fg-
dui via .ntru feciorie, nu rnduete nimica, cu toate c el e.
aii mai mare nevoina i rzboi al trupului, iar despre singur -
vremea vduvelor rnduete? Rspundem c dupre cuviin o
a fcut aceasta Apostolul; c acolo la fecioarefiindc nevo-
ina i rzboiul se face dela mai mare Osrdie a sufletului i
dela mai mult ferbineal a inimei, pentru aceasta nu a fost
trebuin s rnduiasc Pavel despre vremea lor. i dupre alt
chip nc; de vreme ce Pavel cere dela fecioare s aib buna
apropiere ctre Domnul cu nerspndire i s poarte grij de
cele ale Domnului (I Cor. VI I ) ; prin acestea, zic, i mult
, scumptate cere; iar din scumptatea aceasta i vremea vrstei
lor se face artat
1
). S'a ndemnat ns Pavel s rnduiasc ca.
vremea vrstei vduvelor celor ce se hrnesc dela biseric s
fie anul al easezecelea; pentruc multe v^duve mai tinere,
connumerndu-se n ceata vduvelor i fgduindu-se a nu se
mrit a doua or, au clcat fgduina Io." i au czut; de a
ceasta a dat pricin Apostoluli s legiuac despre vrsta l or
2
) ,
iar acolo la fecioare nici una de acest-fel a urmat, pentru aceasta
nici a avut trebuin Pavel a rndul dei re vrsta lor..
Cci cnd sburd mprotiva lui Christos vor a se mrita.
Adec vduvele cte se vor connumer n ceata vduvelor,
h biseric mai nainte de 60^ ani ai vrstei lor, acestea cnd
sburd, adec cnd se gingesc muerete, sau cnd nebunesc
i cnd se trndvesc i se mndresc lr.proiva lui Christos,
nepriimind a'l avea pre el mire, atuncea vor s se mrite, fi-
l
) Dei dumnezeescul Apostol nu rnduete despre: vrsta fecioarelor,.
Mar. Vasilie rnduete ca acestea sa se mpreun nufiier n ceata fe-
cioarelor, dup easesprezece sau eaptesprezece. ani ai vrstei lor (Canon..
18). Iar Icumenicul sobor al easelea, auzind c a spcrit biserica i pre-
hristiani c au sporit ntru paza poruncilor lui Christoi rnduete s se
connumere acestea n catalogul fecioarelor dup zece ani ai vrstei.lor
(vezi i suptnsemnarea stih 36 capului eapte l ceii nti ctre Corinteni)..

) Pentru aceasta i Marele Vasilie zice: - ,4Dac mai nainte de 60 ani


se va connumer vduve n ceata vduviasc n biseric i apoi se vor
mrit, greiala este a noastr, cci o am connumerat pre ea mai tnr
i nu a ei" (Canon 24). ,
indc nu au ales mai bine pre ntreaga nelepciune cea ntru
feciorie, cu statornic judecat a cugetului lor. Vezi iubitule,
c i vduva are mire pre Christos, i cu dnsul se logodete
ca i fecioara cea nemritat: C v' am logodit, zice, pre voi
unui brbat, fecioar curat se v nfoez lui Christos (II Cor.
XI , 2) ' ) .
1 2 . vrtd judecat ele, cci credina cea ntia o au
cl c ; ; : " . - .'
Toemala i nvoial Apostolul aicea o numete credin, c
zice, vduvele acestea nvoiala i fgduina ce O au dat lui Chri-
stos a nu se mrit a doua oar, o au artat mincinoas i pen-
tru aceasta au osnd.
1 3 . mpreun nc i fr de lucru a fi se nva um-
blnd din cas n cas.
Pre lng aceasta, zice, c au judecat i osnd vduvele
acestea, pentruc s'au mritat a doua oar, mai fac nc i alt
pcat, pentruc se nva a fi nelucrtoare, umblnd dintru o
cas ntr'alta; c nelucrare a artat pre fiete-care rutate, pre-
cum zice Sirah: Mult rutate a artat nelucrarea (cap. XXXI I I ,
32) . Drept aceea nu numai la brbai este necuviincioas ne-
lucrarea ci i la femei.
i nu numai nelucrtoare, ci i brfitoare i iscoditoare
grind cele necuviincioase, - .'
Dupre cuviin urmeaz rutile acestea la muerile cele ne-
lucrtoare; cci ele ncungiurnd din cas n cas, nu fac alt,
fr. numai a fura cuvinte dela o femee i a le duce la alta,
i cele ale aceea iari ale duce la ceealalt; iar din aceasta
negreit urmeaz a cdea ele n iscodire i a le cercet toate
i din iscodire iari a cdea n. brfiri, pentruc vor s spue
toate cuvintele i toate pricinile oamenilor la' alii.
1 4 . Deci voesc cele mai tinere a se mrit, a face
copii i a stpni cas.
Dupre mai ntiul scopos, zice, eu nu voesc a-i clca f-
gduinele vduvele cele mai tinere, care le-a fgduit a nu se
mrita a doua oar; ns fiindc ele vor a se mrit-a doua
oar voesc i eu aceasta, compogorre fcnd ctre neputina
216. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. V, VERS. 1415.
x
) Mi e mi se pare c Pavel aicea nu vorovete despre vduvele cele
mai tinere connumerate ale bisericei i care au dat fgduin a nu se
mrit a doua oar, c mai sus a zis lui Timotei, c de unele ca aces-
tea, mai nainte de 60 de ani vduve, s se feriasc i pentru aceasta
iart s se mrite ele a doua or, ca cum ar zice: voesc ca vduvele
cele mai tinere de 60 de ani a nu se scrie n catalogul vduvesc i a nu
se hrni din biseric i a nu d fgduin c nu se vor mrita a doua
oar, ci voesc s se mrite i ele, i s fac copii i s stpniasc cas
i celelalte. Se unete ns cu socotina aceasta i Icumenie, zicnd:
Bine er adec o dat alegndu-se vduvele a nu se mndri mpro-
tiva lui Christos nici a clca credina cea dinti; ns fiindc o fac a
ceasta, mrite-se i nu se chizluiasc pre sinei lui Christos i aa
mrite-se; cci, aceea este negreial (adec de au apucat, a fgdui, s
pziasc fgduina); iar ceealalt (a fgdui i a se lepda de fgdu-
in), este necuvioie... cci de se vor mrita de-adreptul, nechizluin-
du-se mai ntiu pre sinei lui Christos, nu vor veni n prilej de ocar.
Iar Teodorit zice aa: Dumnezeescul Pavel zicnd, voesc, Novat zice,
nu voesc" (c acesta pe a doua nunt nu o priimi), Pavel ns zice i
pentruce voeti, ca ele i brbailor supuse fiind i pentm_ purtare de
grij a casei zbovindu-se, s scape de vtmare (adec de pcat) pre
care l nate nelucrarea; tara numai de ar voi cineva a zice, cum c
Pavel zice pentru vduvele acelea, ce au apucat a d fgduin, i s'au
connumerat n vduvescul catalog al bisericei, n vrsta tinereasc mai
nainte de 60 de ani, care nesuferind rsboiul trupesc, caut a se m-
rita a doua oar, fiindc greiala aceasta nu este a vduvelor, ci a ce-
lor ce le-au connumerat mai nainte de 60 de ani n ceata vduvelor,
precum puin mai nainte a zis-o Marele Vasilie.
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. V, VERS. 1516. - 217
. -
1
) De -unde-ns au a se hrni vduvele acestea ce au rude necre-
dincioi? Artat-cum c dela biseric, de care zice Teodorit: C pre
cele ce eoebesc de cei necredincioi, adec vduvele xele ce au rudenii
trupeti i snt mpodobite cu credin, voete Pavel s se tnprt-
iasc de purtarea, de grij a bisericei".
l or
1
) fiindc mai bine este lor a face copii i a stpni cas,
adec a hrni i a crete copii i a lucra i a-i schevernisi
casa i familia lor, dect a umbl ncungiurnd prin casele ce-
lorlali i a brfi i a fi nelucrtoare. Zicnd ins Pavel ca s
fac copii vduvele, arat ntr'acest cuvnt, c i toate cele-
lalte femei pentru nsui scpposul acesta se cuvine a se m-
rit, adec pentru a proaduCe lui Dumnezeu mai multe suflete
mntuite prin mritare i prin buna hrnire i cretere a a
cestora. . . .
Nici-un prilej dnd protivnicul ui pentru ocar.
1 5 . C acum oare-cari s'au abtut n urma lui satana.
Fiindc mai sus a zis cum c voete a se mrita a doua
oar vduvele cele mai tinere, i a-i ocrmui casa, pentru a
nu d lor voe i slobozenie spre a se desfta i a se rsfa,
pentru aceasta dupre urmare zice: c vduvele acestea mai ti-
nere mritndu-se, s nu de prilej protivnicului diavol, sau i
vrmailor credinei, s le prihniasc; atta tu vduyo, zice,
cea a doua oar mritat, poart grij de casa ta, n ct nici
tu a-i vtma sufletul .din purtarea de grij aceasta, nici al-
tora a te face pricin de vtmare. i dupre alt chip nc, a
icea curat arat Apostolul scoposul pentru carele face compo-
gorre. a se mrita a doua oar vduvele cele mai tinere, adec
pentru a nu d prilej diavolului a-i bate joc de ele, fiindc
mirese ale lui Christos fiind, s'ar face prea curve (cznd n
pcatul curviei), pentru nestatornicia tinereeii lor; pentru aceasta .
zice, eu le pun pre dnsele sub jugul nunei, pentru a nu a-
ve voe i, slobozenie s fie neiudrtoare i iscoditoare i br-
fite are i a nu umbla din cas n cas, i nu pentruc nu vo-
esc eu s fie Vduve mai tinere i a pzi ntreag nelepciu-
nea nemritndu-se a doua oar; c de nu ar urm lor relele
acestea, nici eu nu le-ai opri de a rmnea vduve n toat
viaa lor; precum i aiurea acestai Pavel a zis: Zi c ns celor
necstorii r vduvelor, bine este lor a fi, de vor rmnea
ea i eu (I Cor. VI. 8). . .
16. Iar dac vre un credincios sau credincioas are
vduve, ndestulezi-le pre ele.
De are ns, zice, vre un credincios hristian vduva maic
poate sau moa (bun. adec) sau mcar vre o rud a lor, ei
hrniasc-le i le miluiasc i nu biserica. Deci zicnd Aposto-
lul credincios sau credincioas, arat c vduvele de au rud
credincioas, se cuvine s se hrniasc de acelea, iar de au
rude necredincioase, nu se cuvine a se hrni de dnseie, ca
nu din aceasta s se arate c cei credincioi au trebuin de
cei necredmcioi
1
); iar zicnd, i aceasta ndestuleaz-le, a-
rat c se cuvine.a le d vduvelor acestora nUmai spre n-
destularea, nu i spre desftarea i mbogirea.
-i s nu se ngreuez biserica, ca pre cele cu adev-
r at vduve s le ndestuleze.
Dreptaceea credincioii hristiani cei ce hrnesc pre vdu- *
vele rudenia lor, pricinuesc dou bunti cu aceasta; una a
dec, pentruc mult ajut pre biseric, fiindc o uureaz pre
ea de greutatea hrnirei i a vduvelor lor i alta iari, pen-
truc biserica de greutatea acestora uurndu-se, poate a hrni
"mai cu ndestulare pre vduvele acelea ce se hrnesc de bi-
218. EPI ST. NTI A CTRE TI MOTEI CAP. V. YER' . 17
EPI ST. NT I A CTRE TI MOTEI CAP. V, VERS. 17 19. ,, 219"
i care se face spre artare, avnd numai podoaba cea din afar,
ci acela ce este plin de puterea dumnezeetilor Scripturi, i de
duhovnicetile noime, mcar dei se zice cu grire proast, i.
neritoriceasc.
1 8 . C zice Scriptura: nu vei leg gura boului' ce tre-
er ( II Lege XXV , 4) , i vrednic este lucrtorul -de plata,
sa (Luca X, 7) .
-. -#enttu'"t adeveri cel e ce a zis mai sus dumnezeescul ' Apo-
stolul aduce aicea dou mrturii, una din Scriptura cea veche
adec c nu vei l e g a gura boului ce treer snopii ti i alta
din Evanghelie, adec cum c cel ce lucreaz, este vrednic a-i.
lu plata sa. Vezi ns o 'cetitorule, c de amndou aceste
mrturii cu ndatorire se cere ca nvtorul s osteniasc i
s obosiasc ntru nvtur; pentruc a treer cineva, este
lucru mai ostenicios dect celelalte lucrri de mni i mai a-
Ies pentru arsura soarelui. Drept aceea i nvtorul se cuvine
a fi gata i spre arderea soarelui i spre alte. nevoi i oste-
nele
1
); i a fi cineva argat, i aceasta este ostenial mare, drept
aceea i nvtorul se cuvine a osteni i nu se cade a cuta
odihne i desftri; pentruc i argatul este vrednic de sim-
bria sa i de merticul su, c aceasta ce zice Luca: C vred-
nic este lucrtorul de plata sa, Matei o~ zice Vrednic, este
lucrtorul de hrana sa (Mat. X , 10), c ndestul se arat a
ceasta: c de este argatul vrednic de simbrie, cu mult mai
vrtos este vrednic de hran ?Tns cel ce nu este argat (adec
lucrtor), acesta nu este vrednic de amndou.
1 9 . Pr asupra presviterului nu priimi.
Ai cea poate a zice cineva, c de nu se" cuvine a priimi ci-
neva pr asupra presviterului, adec a btrnului, ns asupra
tnrului, sau asupra altuia cuiva, se cuvine a priimi; ci s nu
fie a avea acest fel de nelegere cuvntul acesta! Ci ca,.cum
ar zice. Pavel, nici asupra altuia cuiva s priimeti pr, o Ti -
motee, iar mai ales asupra presviterului i nu a zis, s nu'l
osndeti, ci nici pr mcar s priimeti; fiindc oamenii cei
btrni pentru vrsta lor cea btrneasc, mai puin dect cei
tineri greesc
2
). Vezi i suptnsemnarea zicerei pre cele mai
tinere ca pre nite surori, pentru ca s nelegi la care gre-
iale se cuvine btrnii a se certa (I Ti mot. V, 7) .
1
) Vezi i pre cea ctre Corinteni I Cap. J.X, stih 9.
2) i care mi snt martorii cei priimii i cari nepriimii, vezi la tl-
cuirea canon 75 apostolesc i la suptnsemnarea aceluia n canonicul
nostru.
seric, adec pre adevratele i singuraticele vduve, i care
nu au nici un aprtor i rudenie.
1 7 . Presviterii cei ce i in bine dregtoria de ndoit
cinste nvredniceasc-se, mai ales cei ce se ostenesc n
cuvnt, i ntru nvturi.- ,
Cari snt cei ce i. in bine; dregtoria, Domnul_a spus zi-
cnd: * Pstorul cel bun, sufletul su i pune pentru oi (Ioan
X, l ) ; adec acela e.sle pstor bun, carele pentru purtarea
de grij i mntuirea oilor sale, nu-i cru nici viaa sa. Deci
unii ca acetia mai btrni fiind i preoii, se cuvine, zj.ce, a
lu dela hristiani ndoit cinste; cinste ns numete aicea pre
odihna i darea celor de nevoe ctre via, precum din cuvin-
tele cele urmtoare se arat aceasta; fiindc nvtorii se cu-
vine s aib toat ndestularea celor de nevoe, ca' nu zbovin-
du-se ei spre adunarea acestora, s zticniasc cuvntul lui
Dumnezeu i nvtura; aa i leviii i preoii. Legei ceii Vechi,
se hrniau de norod i se ndeletniciau numai n sfinitele lu-
crri ale bisericei i ntru cetirea i nvtura dumnezeetei
legi
1
). ndoit cinste.ns zice, i darea celor.de nevoe
:
s do-
bndiasc nvtorii preoi, att ctre asemnarea drei care
se face vduvelor, sau i ctre -asemnarea diaconilor; sau n-
doire este aicea n loc de mulimea sau n loc de' mai mult,
precum zice Teodorit: Unde snt acum cei ce zic, cum c pro-
estosul bisericei nu-are trebuin de. cuvnt i de nvtur
ci de lucru i de fapt? Auzi aicea pre Apostolul Pavel, cum
cinstete cuvntul i nvtura mai cu deosebire i mai ales;
fiindc hristianii au trebuin, nu numai de lucru i de fapta!
proestosului,._.ci i de nvtura i de cuvntul lui, mai mult
dect ori de ce alt; cci cnd este cuvntul despre dogme,
atunci care lucru are atta putere ct are nsui cuvntul?
Negreit nici un lucru, ci cu ndatorire cuvnt cere s aib n-
vtorii i sfiniii propoveduitori, ns nu cuvntul cel falnic
i) C aa zice Dumnezeu despre Levi i: C nu' va fi preoilor Le-
viiior cu toat seminia partea lui Levi, nici soarta cu Israil, rodurile
Domnului soarta lor, le va mnca pre ele i nu va fi lor soart ntre
fraii lor, Domnul nsui-este soarta lui fiindc o a zisui Levi i a*
ceasta este judecata preoilor, jertfele cele ce se. jertfecc de norod- ori
viel de ce va jertfi, ori oae, i vei d braul preotului s&flcile i bum
bacul (adec maul) i prile grului tu i ale versului tu, i ale untului
;de lemn al tau i parga tunderei oilor tale o vsi d Jur c pre acesta
l'a ales Domnul dintre toate seminiile, ca s stea naintea Domnului
Dumnezeu, sa liturghisiasc i s binecuvinteze ntru numele lui acesta
i fiii lui ntru fiii lui Israil" (II Lege XVIII 1) ' J_
220. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. V, VERS. 1920.
l
) Iar din cuvntul cel de mai nainte, ce zice Teofilact i dumneze-
escul Hrisostom, adec din acesta trebue nc a avea el l mrturie
bun dela cei din afar", se vede c presviterul aicea se poate nelege
a fi i preotul; ci i Teodorit artat zice: c presviterul aicea este pre-
otul. Despre toate legea poruncete, c pre doi sau trei martori s stea
tot graiul i nu mai puin zice se cuvine a. o face aceasta la preoi c
se ntmpl avnd el ncredinat purtarea de grij a bisericei i s fi
mhnit pre unii din cei ce pctuesc, apoi aceia mhnindu-se, s-i me-
teugiasc clevetirea. Deci trebue a o ntimpin aceasta numrul mr-
furilor.
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. V, VERS. 2021. ' 221
tu, mergi i mustr'! pre el ntre sinei i ntre el singur
(Mat. XVI I I , 15). E-spundem c i Domnul iart a se mustra
de obte i acela," de va rmnea n greiala i nu se va ci;
c de nu v asculta de dnii zice (adec de doi sau de trei),,
spune-i bisericei, adec obtiei celor muli, ca aceia toi s'l n-
frunteze. Ci ar zice cineva: dar ce? Nu pricinuete smintiai
celor muli, a mustr episcopul pre cel ce pctuete, naintea
multora? Rspundem c dinprotiv mai ales urmeaz, adec
mai mult smintete pre oameni a fi vzut c pctuete-i a
nu se mustra artat, dect a ste mustra; pentru aceasta i Dum-
nezeu att pre Faraon ct i pre Nabuhodonosor i pre alii
muli i-a adus n mijloc i vederat i-a pedepsit pentru ca s
se nelepiasc viaa celorlali: C strictorul, zice, btndu-
se, cel nebun mai nelept va fi (Pild. XI X, 25).
21. Mrturisesc naintea lui Dumnezeu i a Domnului
Iisus Christos i a aleilor angheli.
Dup ce Pavel mai sus a scris lui Timotei pentru multe pri-
cini, i dup ce a zis lui cum s. judece pre presviteri i pre
cei ce pctuesc, l chizluete pre el foarte mult, adec chia-
m martori nfricoai la cuvntul su; pentruc nu se ruina,
de el, mcar dei Ti motei er Apostol i mpreun prtai al
propoveduirei i fiu iubit al su, ci l prosiguripsi pre el; cci,
dac Pavel-azis cuvntul acest nfricoat pentru sinei: Nu,
cumva altora propoveduind, nsui s m fac netrebnic (l Cor..
I X, 27) ; cu mult mai vrtos nu se ruina de Ti motei ; chiam.
ns martori i pre Tatl i pre Fiiul, ca s rme Timotei
fr-rspundere la judecata ce va s fie, dac s'ar fi fcut de
-Timoter^vre un .lucru afar de cuviin, c Pavel adec i-a..
fcut datoria sa i a poruncit lui (cele de cuviin). Dar pen-
truce pricin, .mpreun cu Tatl i cu Fiiul, mpreun i mar-
tori i pre angheli; adec, aduce martori mpreun cu Zidito-
rul-i pre_zidiri? Pentruc la judecata ceea ce vrea s fie vor
s ste^a i-anghelii,, sburnd mprejurul stpnului lor Chri-
stos: cci cnd va veni zice Fiiul omului ntru slava sa, i"
toi Sfinii angheli cu-dnsul (Mat. XXV, 31). Obinuesc ns
oamenii a adUce ritru mrturie att pre feele cele mari i co-
vritoare-,-ct i pre cele mici i mai josite; pentru aceasta i.
Iacov i Lavan l-au martori i pre Dumnezeu i mpreun.i
movila, care o a-HFcut de petrii; c a zis Lavan ctre Iacov..
Iac Dumnezeu martor ntre mine i ntre tine, i iari: Mo-
vila aceasta martor, fie intre mine i ntre tine astzi (Fac.
XXXI , 34).. i Moisi nc a zis: Martor pun ceriul i pmn-
Fr numai asupra a doi sau a trei martori .
Fiindc muli numai din prepus, cu nedreptate se osndesc,
pentru aceasta zice aicea Pavel, c se cuvine a fi doi sau trei
martori, cari s mrturisiasc greiala omului btrn i atuncea
s se priimiasc pra cea asupra lui i s se lucreze osndi-
rea lui; c i Legea cea Veche aa poruncete: Pre gura a
doi martori i pre gura a trei martori, va st tot graiul (a II
Lege XI X, 15)
1
) . Iar de vor mini-o i cate trei martori, pe se
cuvine a face? Rspundem: c rare ori, se ntmpl aceasta, a.
mini ctre trei; ns este cu putin a se arta aceasta i din
judecata i cercetarea pricinei, pentru care mrturisesc; ns
cnd snt greale ascunse, pentru care se face prihan sau pr,
destui snt i doi numai s mrturisiasc. Dar ce se cuvine a
se face, de s'a vdit grealele, iar marturi nu snt ca s mr-
turisiasc, ci este un ru prepus asupra btrnului ce se pri-
hnete? i la aceasta rspundem, c despre aceasta a zis mai
sus, c se cuvine el a avea i mrturie bun dela cei din a
far (I Timot. III, 7), adec cum c nu se cuvine a se o
sndi presviterul de un singur ru prepus..
20. Pre cei ce greesc naintea tuturor nfrunteaz-i,
ca i ceilali s aib fric.
Greii aicea nelege fericitul Pavel pre cei ce struesc n-
tru pcat i nu se pocesc; deci pre aceia, zice, o Timotee,
cari cercetnd vei fl c pctuesc i hu se pocesc, nfrun-
teaz-i aspru i tare, nu pentru ca s odihneti mnia ta, ci
ca ceilali auzind, de fric s se nelepiasc; c se cuvine e
piscopul a fi nfricoat; cci precum este lucru obraznic i su-
me, a prihni pre alii prost i cum se ntmpl; aa i m-
protiv este lucru vtmtor de suflet i ca o cium, a nu n- .
frunt cineva pre vinovaii cei ce pctuesc, pentruc se l-
este boala pcatului lor asupra a multor oameni i i omoar.
i cum a zis Domnul n Evanghelii? De va grei ie fratele
'222. EPIST. NTIA CTRE TIMOTE' CAP. \% VERS. 2122. E P I S T . N T I A C T R E T I MOT E I C A P . V , V E R S . 22. 223
Ai c e a cu aceste cuvi nte a veni t Apost ol ul la partea cea mai
de frunte, care i ne i spri j i nete bi seri ca mai mult dect t oat e,
adec la pricina cea despre hi rotoni i i z i ce: o Ti mo t e e pre
ni mi ne s nu hi rotoneti n grab, adec dup ntia cer ce-
t are, sau a doua,, sau a trei a, ci ; s hi rotoni seti dup ce de
mul t e ori vei cercet a cu amruntul vi aa i pet recerea acel ui a
ce. va sr se j i i rot on i sc) : fiindc nu e lucru fr pri mej di e,
i cum c nu e fr. pri mej di e, ascult ce zi ce mai j os. -
Nici s te mprteti de pcate streine.
S nu hi rotoni seti , zi ce, o Ti mot e e , pre ci neva curnd; pen-
truc nu numai te faci pri ci nui tor al pcatul ui acel ora, ce are
a le face acel de ti ne aa hi rotoni si t ( c precum te mprt-
eti de bunel e i sprvi , ce are a le f ace cel de ti ne legiuit hi -
rotoni si t, aa di nprot i v mpreun te mprteti i de pca-
t el e aceluia ce le va f ace) . Ci nc t e nvi noveti i de p-
cat el e cel e trecute, ce le-a fcut acela, pentruc le-ai t recut cu
veder ea i ai fcut ntuneri cul l umi n i nu ai l sat pre el s
se tngui asc i s pl ' ng pentru pcat el e cel e al e sal e
1
) .
l
) Ci ar zice vre un arhiereu i pentruce de va grei cel hirotonisit,
eu cel ce l'am hirotonit s m mprtesc de greala aceluia i de cer-
car ea lui? Rspunznd Ia aceasta dumnezeescul Hrisostom zice: Aa
te. mprteti de greiala aceluia, pentruc tu ai dat stpnire i preT
oie lui, ru i fctor de ru fiind; c precum cel ce d sabie n mn
unui nebun i eit din minte, se mprtete de uciderile ce ar face
nebunul acela, aa i acela ce va d stpnirea preoiei unui om ru
i nevrednic, se mprtete de toate relele ce ar face acela: C r-
utei.ai dat stpnirea, i precum unul ce ar d.ndrcitului i nebu-
nului sabie ascuit n mn, ori-ce ucidere ar face ndrc-itul acela, cel
ce o dat este pricina, aa i cel ce ar nvrednici dnd stpnirea n-
ceptoriei acesteea unui om ce viaz cu rutate, focul tuturor pcatelor
aceluia i al cutezrilor, asupra capului su l trage; c cela ce d r-
dcina pretutindenea, acela este pricina celor ce rsar dintr'nsa" (In
cuv. despre preoie).
Acestai Hrisostom i aiurea zice artat, c pentru cte pcate fac,"
sau au fcut, cei ce cu nevrednicie s'au hirotonit, pentru toate acelea au
s de seam i a se pedepsi arhiereii cei ce i-au hirotonit: c s nu'mi
zici, c presviterul a greit, nici c diaconul; c a tuturor acestora pri-
cinile asupra capului celui ce i-a hirotonit vi u" (Vor. 3-a la Fapt. A-
post) . Pentru aceasta avea dreptate acestai Hrisostom a zice nfricoa-
tul cuvntul acesta, c muli din arhierei i din preoi, nu se vor mn-
tui, ci se vor munci cei mai muli; pentruc vrednicia preoiei are tre-
buin de mare suflet i de nenumrai ochi, cci arhiereul i preotul
se mprtesc de pcatele ce faC alii, i numai un singur hristian de
va rmnea nenvat i ne catehisit de acetia i va peri, acela perde
mntuirea arhiereului i a preotului: Nu zic altmintrelea, ci precum
snt i m aflu, nu socotesc a fi muli ntre preoi cari se mnt u-
^b^fVdT-a Lege VIII, 19)
1
). C Dumnezeu att este' de blnd
-i milostiv, in ct priimete a se mpreun lu cu sirtei spre
-mrturie i robii i zidurile sale: iar alei angheli a zis, pentru
-ca s arate, c i demonii snt angheli, ns nu alei, ci lepdai.
C acestea s le pzeti fr de smintial, nimica f-
clid dupre rugminte.
Pentru/aceasta,''zice, chem martor pre Tl i pre Fiiul i ' '
'-pre.''s'fi'ri'ii _ arigheti, .e' t,u 6 Timotee s le pzeti acestea, Ce
am spus ie fr de smintial, adec ca s fii drept ntru cei
-supui ie pentru a nu se face re o smintial, adec ca s
nu proapuce cineva din cei ce. se judec, ca s te ctige pre
~tine cu vre un chip i din aceasta s te'fac s judeci cu gre-
ial i s prohotrti judecata spre aprarea .aceluia mai na-
inte de cuviincioasa certare; ijderea a chemat martori i pen-
tru ca s nu faci vre un lucru dupre rugminte, adec dupre
mputimire, mai nainte plcndu-te spre o parte
2
), sau de te-ar
pofti cineva, o Ti motee, dintru o parte din cei ce se.judec
s'l ajui, ie s nu faci dupre pofta aceluia i s nedrepteti
pre ceealalt parte, ci pzete dreptatea.
22. Manile s nu i pui pre niminc n grab.
x
) Aa ntru un glas tlcuete zicerea aceasta a Apostolului i Mar.
..Vasilie n euv. 13 despre Sf. Duh, unde i zice: i martor adec i
'mpreun rob de. s'ar ntmpl cineva a nfi judectosului celui bun
^i blnd,'mai
1
ales nc ntru blndea ctre cei ce se judec la cel ce
^arat nemprotiv zicere a dreptei judecilor.
*) Aa i Mar. Vasilie tlcuete zicerea: Dupre rugminte"
1
aceasta
da nceputul voroavei: Deci cel ce tie adevrata dreptate i prin aceea
s'a nvat dinir'al su a mpri fiete-cruia, acest.i poate a.ndrepta
judecata, nici n fa cutnd; c a cunoate fa intru judecat nu e.
.lucru bun, nici fcnd dupre rugminte, ci de-adreptul i nestrmbate
dnd hotrrile"; iar pre zicerea: fr de' smintial",, aa o tlcuete
Climent Stromateul n a eaptea tlcuire: Adec fr a cdea n vi e 0
greial cu judecat i n osnda neascultrei". Iar Icumenie zice: Fr
de smintial adec fcnd ceva ntru cele zise cu sumeie i prost i
fr de ascunsul sfat". Iar Teodorit zicerea aceasta o tlcuete aa!: Dou
poruncete Apostolul, nici pentru vrednicie de crezare a prilor s o-
*sndiasc creznd, sau fiind iubitori de urciune, a o face aceasta mai
nainte de amrunta cercetare, nici mustrrile vederat fcndu-se s n-
-tfzieze hotrrea har fcnd, celui ce ,se judec i stricnd dreptatea;
.pre angheli ns mpreun i-a rnduit cu Dumnezeu i cu Christos, nu
ca pre oare-cari de o cinste, ci ca pre nite robi, c i noi de multe
-ori cu cei mai mari mpreun punem pre cei mai ram i robi mpreun
i stpni i preoi i norodnici fa fiind zicem, nd.itea tuturor aces-
t ora te chizluesc; aa i_fericitul Pavel te ncredinez, zice, naintea lui
..Dumnezeu i al Cfaristosului lui i al slugilor sale". ' I .
224. ' EPIST. NTIA.CTRE TIMOTEI CAP. V, VERS. 2223.
EPIST. NTIA CTRE TIMQTSI CAP. V, VERS. 23. 225
Tom. HI.
I n
Pre sineti tine-te curat.
Ai cea despre ntreaga nelepciune sftuete Apostolul pre
Ti motei i zice lui s se pziasc pre sinei curat i nentinat
de nici un pcat trupesc; iar Teodorit tlcuete aa: Nu te
face pre sinei vinovat de prihnire.
2 3 . De acum nu mai be ap, ci puin vin ntrebuin-
eaz pentru stomacul tu i pentru desele tale bolnviri.
Vezi , iubitule, cte ostenele ispiti Apostolul Timotei, avnd,
purtare de grij i crmuirea Mitropoliei Efesului? i iari,
ct rea ptimire suferi pururea pomenitul i se sfrma pre
sinei bnd sadea ap? Deci nva-te i tu, frate, i s nu te
ntristezi nici s te scrbeti, cnd te sftuesc oare-cari pen-
tru ntreaga nelepciune i curenia trupului tu; cci iat i
Apostolul Pavel cum poruncete despre curenie i ntreaga
nelepciune a lui Timotei, carele atta mult vreme be nu-
mai ap, n ct din aceast pricin de multe ori se bolnvea
de trei ori fericitul. Si nu a zis Pavel lui ntrebuineaz vin,
ci a msurat cuvntul i a zis, ntrebuineaz puin vin i ia-
ri nu s'a mulmit, ci a adaus i pricina, pentru care i iart,
aceast puin butur de vin, pentru desele boalele tale o ert
ie aceasta, c nu prost boale, ci dese, una peste alta i pen-
tru cahexia (aflarea cea- rea a sntei) i pentru neputina
stomacului tu i pentru singur sntatea ta, iar nu pentru
desftarea i ndulcirea ta; fiindc i tinereea are nfocare i
curnd se pornete i se aprinde de vin; de aceasta se cuvine
a fi departe de dnsa multa butur a vinului. Pentruce ns
Pavel cel ce nvia pre mori cu singure ervielile cele ce i
tergea sudorile trupului su
1
), nu a vindecat pre Timotei, ci
l'a lsat pre el s ptimiasc de boale? Rspundem c aceasta:
s'a iconomisit, mai nti, pentru a nu ne sminti noi, cnd ve-
dem pre sfini c ptimesc; iar al doilea, pentru a nu socoti
esc, ci cu mult mat muli snt cei ce pier, iar pricina este, cci lucrul
are trebuin de mare suflet i multe nevoi are care l scot din mora-
lul su i trebue lui a avea ochi nenumrai din toate prile i ai p-
catelor celor ce se fac de alii, el este pricinuitorul; nu zic din celelalte-
nimica, unul numai de s'a dus din via nenvat credina, au nu pre
toat mntuirea acestuia o a rsturnat? C peirea unui suflet are att.
de mare pagub, n ct nici un cuvnt poate a o arta" (Vor. 3-a la.
Fapt. Apost.).
l
) La Apostoletile fapte zic: i nu puteri, care cumva, fcea Dum-
nezeu prin manile lui Pavel, n ct i pre bolnavi; a se pune erveelile,
sudorei sale, sau tergtoare i-a se deprta dela dnii boalele" (Fapt.
XII, 11).
c Apost ol i i cei vechi i sfinii, au f ost mai pre sus de firea
noastr, ci* s cr edem c ei erau oameni asemenea ca noi i
al trei l ea c nici nsui Ti mot ei s se mndri asc pentru fap-
t el e sale cel e bune; ci i pentru care al te pricini se iart a
pt i mi sfinii, pre l arg arat fericitul Ioan Hri sost om la nce-
putul cuvi ntel or numi te Andr i ant e
1
) . Se vede ns c dumne-
zeescul Ti mot ei er i firete bol nvi ci os, nu numai pti mi nd de
st omac ci i de al te pri ale trupului, pentru aceasta i Pavel a
l
) In cuvntul .cel-nti a! Andriantelor (Andriantele, a/ee chipurile
mprailor necinstindu-le Antiohenii, ca asupra unor apostai, p'ornin-
du-se mprtetile oti, dupre mprteasca porunc, dumnezeescul Hri-
sostom cu aceste Andriante numite cuvinte, mai'nainte de-patriarhia sa
catihisitor fiind n Antiohia, mngia pre norod, de-unde s'a i numit aa
cuvintele), n cel nti dar, adognd-se Apostoliceasca aceast zicere,
i puin vin ntrebuineaz pentru stomahul tu, sf. Ioan unsprezece
pricini numr, pentru care drepii ptimesc, din care aibi o prea iubi-
tule cetitor ntr'aceast supthsemnare: 1) Cu adevrat pricin este, pen-
tru a nu se" mndri sfini de mrimea faptelor bune i a minunilor,
sloboade Dumnezeu s ptimiasc. 2) Pentru a nu socoti ceilali pre
sfini c snt dumnezei i nu oameni i mai pre sus de omeneasca fire
3) Pentru a se art puterea lui Dumnezeu, c biruete prin sfinii cei
ce se bolnvesc i se leag i se crete prin acetia propoveduirea E
vangheliei. 4) Pentru a se face mai artat rbdarea sfinilor i c nu
slujesc lui Dumnezeu pentru plat. 5) Pentru a ne nelepi noi i a n-
elege despre nviere, socotind c dac oamenii nu las tar plat pe
aceia ce ostenesc pentru dnii, cu mult mai vrtos Dumnezeu nu va
ls nencununai, pre cei ce ptimesc i se nevoesc pentru el, cari snt
drepii i sfinii. i dac aceasta este adevrat, precum i este negre-
it numai dect, va fi alt vreme dup moarte, ntru care vor dobndi
rspltirile ostenelelor lor. 6) Pentru a avea ndestul mngere toi aceia,
ce cad n ispite privind la ispitele sfinilor. 7) Ca, cnd ne ndeamn pre
noi nvtori, s urmm fapta bun a sfinilor i nevoineie. lor, zicn-
du-ne: urmeaz fratelui Pavel, sau urmeaz lui Petru, s nu ne lenevim
a le urm, socotind pentru covrirea faptelor bune a lor, c ei aveau
alt fire osebit de a noastr. 8)_C_a, cnd trebue a ferici nvtorii,
sau a jeli, s ne nvm a socoti c se cuvine a ferici pre sfinii cei
ce se pedepsesc; iar cnd jelesc ei pre ticloii pctoii cari se bine
vorovesc i jelesc. 9) Cum c necazul face mai alei i mai strlucii pre
cei ce se necjesc, cci dupre Apostolul: Necazul lucreaz rbdarea,
iar rbdarea cercare, ar cercarea ndejde, iar ndejdea nu ruineaz
(Rom. V, 7). i fiindc dupre Sirah: Ca n topitoare se cerci aurul, aa
omul priimit este n topitoarea smereniei" (cap. II, 5). 10) Ca de cumva
avem oare-care pete de pcate, s ne splm de acestea prin ispite i
prin necazuri, precum aceasta o zicea patriarhul Avraam ctre bogatul
acela, c Lazar i-a luat cele "rele ale sale" (Luca XVI , 25). Iar a 11-a
i cea mai de pe urm pricin este, ca s prisosiasc nou cununile i
darurile prin /necazuri; cci cu ct mai multe vor fi necazurile, cu atta
mai multe vor fi i darurile i rspltirile.
226. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. V, VERS. 24.
adaus zi cnd: Pent r u stomacul tu i pentru desel e tale boal e .
2 4 . Al e unora oameni pcatele proartae snt, mai
nainte mergnd la judecata; iar ale unora i ur me az . -
Fi i ndc mai sus rndui nd dumnezeescul Apos t ol despre hi-
rotoni i , a zi s: Nu te mprti cu pcat e st r ei ne , er de ur-
mar e a rspunde Ti mot ei i a zi ce: A p o i ce, s fac, dac nu
ti i pcatel e cel or ce se hi rotonesc? Aceast a' ndreptndu-o
J ^Ve l zi ce: c unii oameni pctuesc, artat veder at e i obteti
^cte, care i
-
t rag pre dnii la j udecat a l ui Dumnezeu, a
dec care nc de aicea ii osndesc pre dnii mai nai nte de
a muri , cci acestea mer g naintea lor i i cheam la j udecata
lui Dumnezeu. Ac e s t e pcate dar i tu o Ti mot e e le vei cu-
noat e ca pre unel e ce snt artate; iar ali oameni pc-
tuesc pcate neartate i ascunse, pr e care tu cercetndu-l e,
poat e le vei afla i l e vei cunoate, c; zi cerea ur meaz
o n el egere ca aceasta arat. Deci se poat e i de aceste as-
cunse pcate s te pzeti , i s nu-i hi rot onet i ; s au i alt-
mi nt r e l e a nel egi aceasta, c acestea pre ascuns pctuirtd
dei aicea nu le vei afl, i' l vei hi rotoni , tu adec eti nevi -
novat cu adevrat, iar ei nu se vor ascunde acol o n ziua j u-
decat ei , fiindc pcatel e lor cel e ascunse nu se topesc mpre-
un cu vi aa aceasta, ci rmiTrdyTrrmeaz*lor t Tl up moar t e
1
) ,
Iar Mar. Vasi l i e zi cerea aceasta aa o a nel es, n ct aceasta
n deosebi t cap i ca una- ce nu se unete cu cuvntul hi ro-
toni i l or de mai sus; adec, c curvete poat e unul sau fur,
deci pre acesta pcatul curvi ei sale s au al furtiagului su, l
t r age i l chiam l a j udecat a lui Dumnezeu, trgndu-1 numai
pre dnsul, iar altul unul nva nc i pr e ali oameni s cur-
vi Sc. i s fure i alte ruti s fac, i al ctuete ticlosul
coal de ruti, pentru sufleteasca vt mare a cel or ce se
' ) Iar Icumenie zice, cum c pentru pcatele cele artat fcute de ctre
cei. ce au pctuit mai nainte de hirotonie, te vei mprti, d Timotee,
pentruc te-ai lenevit i nu le-ai cercetat ca s le afli, iar ntru pca-
tele ce le-a fcut dupre hirotonie, nu eti prta, cci nu
1
poi a. le ti.
i acestai Icumenie zice, c a cetit ntru.un cuvnt al unui sfnt i o
tlcuire ca. aceasta la aceast zicere: oamenii, ,sice, ale crora pcatele
mai nainte i trag la judecat, acetia snt artai tuturor apoi fie i
ie ^artai iar pre aceia crora le urmeaz pcatele, de acetia te vei pzi
.pro^vzndutri pre. ei cu...ochiul, tu' cel strvztoi, i ca de vei face a-
ar" de aceasta te vei mprti de pcatele lor. Iar Teodorit tlcuete
i^a;,.^,,Nu,o,{i, pctuec artat, c snt cari. i- pre ascuns pctuec,
.pg,., cw.aioe.:.astzi. se ascunde, cu vremea se vdete. Deci ngdue a-
teptnd nvtura cea din ispit. . :
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. V, 25. CAP. VI, 1. 227
nva, deci pcatul acestuia urmeaz lui, cci aceasta nu se
topete mpreun cu dnsul, pentruc rmn n urma lui. aceia
cari au priimit nvtura lui cea strictoare de suflet; precum
au fost unii ca acetia filozofii Elinilor i precum unii ca a
cetia au trebnicit toi nceptorii aceia ai eresurilor, cari au
scris afar de. dogmele cele drepte ale bisericei, Savelie adec,
Arie," Machedone, Ne^ferie,-, i ceilali, cci acetia se vor o-
sridi; nu :nu0.ai .pentrhe singuri s'au rtcit i c au dobn-
dit cugetri ereticeti, ci i pentruc s'au fcut pricinuitori de
rtcire i de eres urmtorilor lor.
' 25. ijderea i faptele cele bune proartae snt i
cele ce se afl altmintrelea nu se pot ascunder
Prea mare mngere pricinuete cuvntul acesta acelora, cari
lucreaz fapta bun, adec cum c sau aicea snt artate fap-
tele, cele bune i cete rele, sau acolo la judecata cea viitoare
unde toate snt goale i descoperite; c se mnge acetia, c
faptele cele bune ale lor, nu, vor rmnea ascunse, ci se vor
arat i dupre urmare ei se vor ncunun
1
).
_ CAP. VI .
I . Ci snt sub j ug robi, pre stpnii lor socotiasc-i
vrednici de toat cinstirea; ca s nu se huliasc "n-urnele
lui Dumnezeu i nvtura.
Sftuete, zice, i nva pre robii hristianilor, o Timotei, s
se supue stpnilor lor, mcar i necredincioi de vor fr ei i
s-i cinstiasc pre ei cu toat cinstirea, att prin cuvnt ct
i prin fapte. S nu socoteti, zice, tu hristiane, .carele eti rob
unui domn necredincios, s nu socoteti, zic, c eti slobod,
pentruc eti hristian; fiindc slobod eti cu adevrat "dupre
fire i dupre dar, iar rob eti numai dupre stare mprejur i
dupre trup. Iar robia aceasta este slobozenie, a robi adec
pentru nurhele lui Christos, pentruc necredinciosul domnul
tu, de te I va vedea c nu te supui i nu te pleci lui, va huli
dogma hristianicetei credinei tale, c aceasta adec face pre
oameni a se ridica i a nu se supune domnilor lor; iar dac
dinprofiv te va vedea c te supui lui de bun voe, negreit
l
) De mnge ns cuvntul, acesta pre cei mbuntii, dar pre cei
pctoi i ntristeaz, pentruc i rutile acestora nu vor rmnea as-
cunse, ci au s se arate i dupre urmare au s i cuviincioasa osnd,
iar mai. ales cei ce le-au fcut acestea au s se osndiasc.
228. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. VI, VERS. 1.2.
EPIST- NTIA CTRE TIMOTEI CAP. VI, VERS. 2.4. 229
nc a vorovi i cu blnde i cu dulcea mngind; pentru
c nvtorul se aseamn cu doctorul, carele une ori moae
rana cu blasturi muetoare, iar une ori i o strnge cu blas-
ture iui.
3. Dac cineva nva ntru alt chip i nu se apropie
de cuvintele cele sntoase ale Domnului nostru Iisus
Christos i de nvtura cea despre buna cinstire de Dum-
nezeu, acesta s'a mndrit, nimica tiind.
Vezi, o cetitorule, c a nu ti cineva, aceasta l aduce pre
el la mndrie? i c cela ce nu priimete dreptele i sntoa-
sele cuvinte ale Evangheliei Domnului, acesta se umfl i se-
mndrete? Pentruc umflarea este o fireasc ngmfare n su-
fletul cel neputincios i mndru, precum este aprinderea i m-
nierea la rana cea trupeasc. Deci dac omul acela ar fi pri-
imit cuvintele Domnului, nu s'ar fi mndrit, pentruc stpnul
nostru Christos atta s'a smerit pre sinei n ct a splat pi-
cioarele ucenicilor i ale vnztorului su i el a zis: Inva-
i-v dela mine c blnd snt i smerit cu inima (Mat. XI , 19).
El a fericit pre cei smerii cu Duhul, zicnd: Fericii cei sme-
rii (sraci) cu duhul, c acelora este mpria ceriurilor (Mat.
V, 7) . El a nvat c vameul din smerenia sa s'a ndreptat:
Zi c vou, acesta s'a pogort mai ndreptat n casa sa, dect
acela (Luca XVI I I , 14). Deci aceste nvturi ale smeritei
cugetri (carele nu le tie, nici l e priimete, acesta negreit
se umfl i se mndrete
1
).
4. Inbolnvindu-se ntru ntrebri i ntru cuvinte de
glceviri. --.
Deci a cut cineva oare-care ntrebri prigonitoare, aceasta
este boal sufleteasc; cci unde nu este credin statornic,
acolo toate snt neputincioase i nu se nate alt ceva, fr
dect lupte de cuvinte prigonitoare i biruitoare pentruc surp
cuvntul acela pe cellalt, carele se arat mai nduplector.
Credina este ochiul sufletului i cela ce nu are ochiul acesta
*) nsemneaz c dupre purttorul de Dumnezeu Maxim: Este bles-
temat patima aceasta a uniflrei i c este alctuit dupre unirea a
dou rele, adec din mndrie i din deart slav, din care mndria,
tgduete pre pricina faptei bune i a fricei (adec pre Dumnezeu), iar
slava deart i pre fire i pre nsi fapta bun o face mincinoas, c
nimic se lucreaz de cel mndru dupre Dumnezeu i dela iubitorul de
slava deart, nimic se nate dupre fire (ci afar de fire adec) Cap. V
din suta a 7-a ,(din cele tecloghiceti).
se va mira i mai mult va luda dogma credinei tale, cci
aceasta supune i face bune i pre moralurile cele mai rele,,
i nesupuse ale robilor.
2 . Iar cei ce au stpni credincioi, s nu-i defaime,
c frai snt, ci mai mult robiasc-le, c credincioi snt
i iubii cei ce priimesc facere de bine.
S nu defaimi, zice, tu robul cel credincios, pre credincio-
sul Domnul tu, pentruc l ai frate prin sf. botez, ci mai mult,,
pentru aceasta s' l slujeti, pentruc este hristian asemenea cu
tine i iubit, adec pentruc n loc de stpn dupre duh este
frate al tu. i pre lng acestea socotete c Domnul tu este
fctor de bine al tu; pentruc el poart grij pentru tine,
cum s te hrniasc, cum s te mbrace i cum s te nvred-
niciasc de ceealalt purtare de grij, n ct el, afar de banii
ce a dat ca s te rscumpere
1
) are pre lng aceasta i alte
multe drepti asupra ta ca s'l slujeti. Zicnd ns Pavel pre
stpni iubii, scoate frica din inimile robilor, care avndu-o-
robii de multe ori se pornesc spre ur asupra domnilor lor i.
n locul temerei bag n inimile robilor pre dragostea cea c-
tre -domnii lor. Mai ales, zice, s slujiasc robii domnilor lor,,
pentruc acetia snt cari iau facerea de bine a domnilor lor,
purtndu-li-se grij de ei ntru toate cele trebuincioase i de
nevoe; c forma cuvntului aicea este sritoare, adec ci mai
ales slujiasc robii cei ce priimesc facere de bine, c credin-
cioi snt i iubii stpnii lor sau i aa precum se afl scris
se nelege, cum c stpnii snt credincioi i iubii cei ce s e
in de facere de bine, adec cei ce poart grij a face bine
robilor lor.
Acestea nva-le i mnge.
Mai sus a zis Apostolul lui Timotei, acestea poruncete-le;.
iar aicea zice i s mnge, fiindc nvtorul, nu se cuvine
namai a gri cu stpnire i cu asprime, precum este zicerea
poruncete, despre care de multe ori am spus
2
), ci se cuvine
l
) Din cuvntul acesta al sfinitului Teofilact se arat, c Apost. unde-
pomenete despre robi n Epistoliile sale, nelege pre cei rscumprai
de domnii lor i nu pre cei ce se numesc slugi, cari slujesc adec cu hac
(leaf), c acetia nu se numesc chiar slugi, adec robi, ci nimii. Des-
pre robi ns i despre domni mai pre larg vorbim, la cap. II al ceii c-
tre Efeseni i vezi acolo dupre cte chipuri se face cineva rob. Vezi la
suptnsemnarea zicerei. Rob te-a chemat? S nu-i pase" (I Cor. VII, 21).
*) Iar ce osebire are poruncire de nvtur _i de sftuire, vezi la
stih 2, la cap. IV al ceii una ctre Tesalonicheni, i la stih 11 al cap.
I V al cestei I ctre Timotei.
230. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. VI, VERS. 46.
dk
Cei
cinstii]
argin|
rat,
bunei
ci ch
v
je"rj
Ct h
nu se
l eze <
7-
duce
Ar
nsui
gonitori
ctig
buin
mult
lua
tecel
8.
ndei
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. VI, VERS. 6 8. 231
ce se prigonesc n cuvinte, zice ru socotesc cum c buna
e de Dumnezeu i credina este ctig i agonisire de
; da, este buha cinstire de Dumnezeu, ctig cu adev-.
r nu precum acei l socotesc, adec ctigul acesta al
cinstirei de Dumnezeu este, nu cnd are cineva bani,
d hu are; fiindc ndestularea i singure cele de nevoe
jupului, "este".o bogie :mre-ji statornic la hristiani; n
istianii cei bine-cinstitori; de.Dumnezeu i credincioi, s
ntristeze cci nu au avuii i argini
1
) ci s se ndestu-
u singure cele trebuincioase i de nevoe.
C nimic am tradus n lume i artat e c nici a-
ceva v o m putea,
^it aicea Marele Apostol i adevereaz cuvntul su dela
fire, cum c ctigul i dobndirea, ceea ce o caut pri-
ii n cuvinte, este 0 nimica; pentruc ori ci bani vor
, aicea vor rmnea, i n'u-i vor lu cu dnii. Ci . tre-
avCm dar noi hristianii, zice, de cele de prisos i mai
dect trebue, de vreme ce nimic din acestea putem a
acolo? Pentru aceasta i Iov zicea: Gol am eit din pn-
maicei mele, gol i m voiu duce (Cap. I )
2
) .
I ar avnd hrane i nvel i tori , cu acestea ne vom
tul.
Ai cea hotrte Pavel ce este ndestulare i zice, c "este a
x
) . mnge pre ei ns Solomon zicnd: A credinciosului, este toat
lumea avuiilor, iar celui necredincios nici un bnu" (Pild. XVII, 6),
i cu adevrat mare bogie .este hristianilor a se numi robi ai lui Chri-
stos, i hristiani, i acest minunat nume ajunge lor n loc de multe vis-
tierii le lumei i n locul tuturor mpriilor. Pentru aceasta zice Dum-
ctre Isaia: i acum' aa zice Domnul cela. ce m'a zidit din pn-
maicei mele rob luii... i a zis mie: Mare lucru este, zic, a te
sluga mea" (Isaia XLI X, 6). Pentru aceasta zice i cuviosul Petru
Damasc: Doamne ajut necredinei mele, cela ce ai druit mie cu a fi
i hristian a fi eu; mare lucru este mie cu a fi i hristian a fi eu; mare
este mie, zice7 Carpatiul a m numi monahi hristian; precum
ai zisl Doamne, ctre oare-carele din robii-ti; c mare lucru este ie
c s'a chemat asupra ta numele meu, mai bun este mie aceasta, deci
toate mpriile pmnylui" (La filocalie 615).
2
) Pentru aceasta dumnezeescul Anastasie Sinaitul a zis: Zice Dom-
nul'daC ntru Cel strein nu v'ai fcut credincioi, pre al meu cine
va d vou?" (Luca XVI , 12). Iar strein zice pre avuia banilor, c ni
ne-am nscut cu bogie, ci goli dupre ceea ce scrie; nimica introdu'
n lume omul, nici a duce ceva dintr'nsa poate. Deci strein este tot o
mul firete a se mbogi, c de afar se adauge i se ntmpl oare-
crora (In ntrebrile i rspunsul 12).
nezeu
tecele
numi
i credina, acela nu vede adevrul, nici l afl, ci numai caut
i pipe ca un orb.
Din care se nate . zavistia, glceava, huile i prepu-
suri rele.
Din ntrebrile acestea, zice, i din glcevile cele n cuvinte,
semnase dogme. xele. i stricate^ pentruc atuncea. ne prigonim
"In cuvinte, cnd hulim i atuncea prepunem despre Dumnezeu
.nelegerile acelea; ce hu se cuvin, cnd. cders n ntrebri ji
h. cuvinte glccvitoare.
5; -Frecturile.
Din ntrebrile acestea, zice, i din cuvintele cele glcevitoare,
se nasc frecturile, adec ndeletniciri zadarnice i cheltueli de
vreme n deert; c frecturi obinuim a numi la oile cele r-
ioase frecndu-se printre cele sntoase, le umplu pre acestea
de re i de boala lor; asemenea i cei ce se prigonesc n cu-
vinte, frecndu-se cu cei ce-i au minile sntoase, i stric
1
).
Al e oamenilor celor stricai cu mintea i lipsii de adevr,
cari socotesc a fi ctig buna cinstire de Dumnezeu.
Vezi o cetitorule, c prigonirile n cuvinte, nasc i mrav
-ctig? i dupre cuviin, cci cei ce se prigonesc n cuvinte,
avnd mai muli ucenici dect ceilali, pentru aceasta adun
dela dnii argint i pentruaceasta mainrult~se iscusesc n
prigoniri de cuvinte, pentru ca s dobndiasc mai muli uce-
nici i dupre urmare ca s adune bani mai muli.
Deprteaz-te de unii ca acetia.
Nu a zis mpleticee-te cu unii ca acetia i lupt-te mpro-
tiva lor, ci deprteaz-te" de dnii, o Timotei,~dup ce adec
l i vei sftui o dat i de dou ori, cci cnd i cum ai ndu-
pleca pre nite oameni, cari se lupt pentru bani? Cu adev-
rat nici o dat i vei nduplec, fr numai de-i vei stura de
argini. Pentru aceasta ca de nite nendreptai fugi de dnii,
precum acesta-i Apostol scria i lui Tit zicnd: De omul ere-
tic, dup ntia i a doua sftuire, leapd-te (cap. III, 10).
6. Este ns ctig mare buna cinstire de Dumnezeu
cu ndestulare.
*) -Acestea neleptul Teodorit aa le tlcuete: C cei ce se depr-
teaz dela adevr i urmeaz cugetrilor lor, se ispitesc adec a nv
cele necuvenite, iar de aicea urmeaz glceava i zavistie sau pizm;
iar din glceava se cuteaz hula cea asupra lui Dumnezeu, c izgonin-
. du-e credina,, isbucnesc prepusuri viclene, iar de aicea se nate oare-
care cium, - care stric pre cei de aproape, c. aceasta nsemneaz freT
carea celor stricai la minte".
232. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. VT, VERS. 89.
x
) De aceasta a zis Marele Vasilie c trebuina hainelor este, pentru
a pzi trupul, iama adec de ger, iar vara de ari, c ce deosebire
este, zice, cu adevrat a se mbrc cu ursenic sau haine proaste a
purt n eta^rtu-i lipsi nimica i de trebuina cea de iarn i de cea
de var? (Cuvnt ctre tineri). Pentru aceasta i despre lacob zice Scrip-
tura i s'a rugat lacob cu rugciune zicnd: De va fl Domnul Dum-
nezeu cu mine, i m. va pzi n calea aceasta n care merg, i-mi va
d mi e pne s mnnc i hain s m mbrac" . (Facere XXVIII, 20).
Vezi hristianule, c i acesta singur, cele de nevoe le-a cerut, hrane i
acoperemnturi i nu ceva de prisos? i Solomon a zis ctre Dumne-
zeu: Bogie i srcie s nu dai mie, alctuete ns mie cele trebu-
incioase i ndeajuns" (Pilde XXX, 8). Iar Sirah zice c acestea snt
cele de nevoe i ntritoare ale vieei. apa, pnea, mbrcmintea i casa:
nceput al vieei, este ap i pnea i haina i casa acoperind ruinea"
(Cap. XXI X, 21). Iar Climent Stromateul zice: Ctigurile celor de ne-
voe nu au ceime. vtmtoare, ci vtmare este ctimea cea preste m-
sur. i. Chirii al Alexandriei zice: Bine a se mbrc este lucru nu-
mai al tinerilor i dulceaa este ntru singur prerea, i amgete pre
ochi. i Marele Vasilie zice: Msura ntrebuinrei, este neaprata ne-
voe a trebuinei,- iar dac preste trebuin, este ca de lcomie, sau de
iubire de ndulcire, sau de slava deart bolete. i iari zice: Pra-
v smintit, unul este, a fi nvlire trupului ndestul ctre iarn i ctre,
var". i iari sfinitul Chirii al Alexandriei zice: Ucenicul Mntuito-
rului s se arate ndestulndu-se foarte cu puin, ca s fie cu adevrat
ucenic. Prea neleptul Pavel a poruncit zicnd: Avhd hran i nveli-
tori, ntru acestea ne vom ndestul, drept aceea ndeprteaz-se cuta-
rea celor de prisos,, i arunce-s ca un munte saii ca un val asupra
cuiva i mai nti rnduiasc-se trebuina celor de nevoe dect muli-
mea, hrana zic i mbrcmintele proaste, cum aceasta cele mai lesne
le dobndii i cele ce snt fr ticloie cu lesnire snt aflate (Vor. 11
ia Pati).
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. VI, VERS. 9-10. 233
*) Pentru aceasta i neleptul Sirah vrnd s arate multele ruti
care le pricinuete pofta bogiei, fericete pre bogatul acela ce este cu-
rat de pcatele cele ce urmeaz din bogie, zicnd: Fericite bogatul,
cel ce s'a aflat fr prihan i care nu a umblat n urma aurului" (Cap.
IV, 8). Nu se dumerete ns acestai nelept dupre urmare de se afl
n lume un bogat ca acesta, de aceasta i zice: -^CfeTe este c l fe-
ricim pre el? C a fcut lucruri minunate ntru norodul su (tij.). Fi-
indc dup Isocrat, bogia este mai mult slujitoare rutei, dect fa-
cerei de bine. Vezi i suptnsemnarea zicerei: tiu i a m smeri, tiu
i a m prisosi
;
' (Filip. IV, 12).
bi ne, care aceasta nu este c voet e a se mbog i ci neva, ci
voet e a nu se mbog i , iar c acei a cad n i spi te i n curs,
sraci fiind i din nsctori sraci fii, voesc s se mbog i asc,
pentruc acetia se deprteaz del a credi na n. Dumnezeu i
intr n pri mej di i sufleteti i trupeti pentru dorul bog i ei i
pentruc acetia se t em de toi oameni i , prepui nd, nu cumva
s-i fure ci neva bogi a l or.
i n multe pofte nebuneti i vtmtoare.
Cei ce vor a se mbog i , zice, cad n mul te pof te nebu-
neti i vt mt oare, cci cum nu snt nebuneti pof t e acel ea,
ce le au bogai i , cum nu e poft? Cum nu snt nebuneti pof t e
de a hrni boga i i momie m e sl bati ce, uri i a nchi de
nluntru n ograda lor alte hi are sl bati ce? Cum nu este pof t
nebuni asc, s hrni n havuzuri peti, i a mpodobi caii l or cu
rahturi de aur i a avea aternuturi de mult pre i a sui apa
pe casel e lor? Cum nu este pof t nebuni asc a aterne duu-
meaua casei l or cu marmuri , n chipul porf i rei i cu l espezi
strlucite i -st rvzt oare, n ct ntr' nsel e a-i vedea faa lor
ca n Oglind? Toate acestea cu adevrat nebuneti snt i v-
t mt oar e; pentruc i pre bog i a cea gndi t a sufletului o
stric i pr e cea si mi toare 0 chel tuesc n deert i muli din
cei ce voesc a se mbog i , d e mul te ori au pofti t a se face
i tirani i stpni tori , pentru aceasta asupra mpratului ri di -
cndu-se, s'a vtmat i s'a pri mej dui t de vi a.
Care afund pe oameni n peire i n perzare.
Poftele acestea nebuneti , zi ce, t oat e al e acel ora ce vor s
se nbogi asc, atta afund pre ticloii acetia, n ct nici
capul a-i ri di ca pot i a socoti c au suflet,' sau c est e vi -
a vi i toare i rspl ti re. i i afund pre dnii n pei re i n
perzare, att trupeasc, n vi aa aceasta, ct i sufleteasc, n
cea vi i t oare
1
) .
i o. C rdcina tuturor rutilor este iubirea de argint.
avea cineva attea hrane, cte snt ndestule s-i hrniasc
trupul lui i a nu se djesft i a benchetui, i attea nhr-
cminte numai, cte snt ndestule s acopere trupul i s nu'l
mpodobiasc adec, iar acest acoperemnt, i poate Tace i o
hain proast
1
)
9 . Cei ce voesc a se mbogi, cad n ispite i n curs.
Pentru ispitele care urmeaz celor ce vor s se mbogiasc
n viaa aceasta, ndeamn Apostolul a nu se mbogi hristi-
anii; las, zice, relele ce u s urmeze celor ce vor s' se m-
bogiasc, n viaa ceea ce va s fie, i zic numai relele ce
urmeaz lor ntru aceast via. i nu a zi sr c cei ce se m-
bogesc prost cad n ispite i n curs, ci cei ce vor i do-
resc s se mbogiasc, pentruc este cu putin a avea ci-
neva bogie dela strmoi, i a o iconomisi bine; adec de-
fimndu-o i deertndii-o n milostenii i ntru alte faceri de
234. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. VI. VERS. 10.
S -s:s.:s. S..S S s s f.-.ws-/svf/.-s.--.-j-;-f,vs.:s, ,-. y. j:-ysyf,>s.:s y-:/> r.r s,/s.:s A.s.-.-f. s--*/,^ys,#"<r.rs.?f.i&r,jm
Rdcina tuturor rutilor, zice, este iubirea de argint; pen-
truc aceasta nici pre oamenii cei vii i las nevtmai i ne-
suprai, nici pre cei mori; cci turbarea iubirei de argint face
pre unii pn i mormnturile a le dehide i desbrc trupu-
rile morilor. Iubirea de-argint ridic pre fii mprotiva nsc-
torilor i ':pre frai mprotiva frailor lor.. Iubirea de argint face
pre .oameni s-fure i lucrurile lui Dumnezeu, a ec cel caf i -
Terosje,
;
.jr face- fuji. de";cele sfinte; scoate iubirea de argint
din lume i negreit nu va mai rmnea ntre oameni nici r-
boi, nici vrajb, ci nici curvie, fiindc pentru argini se fac
rsboaele ntre mprai, pentru argini urmeaz vrjbile cele
mai multe ntre oameni i pentru argini se pricinuesc curviie
cci i curva pentru a lu argini se vinde pre sinei
1
).
x
) Zicerea aceasta aa o tlcuete Teodprii: C r vrsri de snge
i vrjitorii, i rpiri i lcomii i minciuni i clcri de jurmnturi i
celelalte. feluri ale fr-dedegei din aceast rdcin odrslesc: pentru
aceasta a zis i dumnezeescul Hrisostom: C ce, ru nu se faqe pentru
bani? i mai ales nu pentru bani, ci pentru proalegerea cea rea a ce-
lor ce nu tiu a'i ntrebuina... deci ce ru ud se face pentru' acetia?
Au nu lcomiele de averi? Au rpirile? Au nU suspinurile? Au nu vrj-
bile? Au nu glcevirile? Au nu prigonirile n cuvinte? Au nu i pan la
mori i-a ntins manile? Au nu i asupra, prinilor j a frailor le-au
ridicat? Au nu legile firet i poruncile lui Dumnezeu* i pre toate de
obte le-aU rsturnat, cei ce se stpnesc de pofte aceasta? Judectoriile
au nu snt pentru acestea? Deci ridic din mijloc pre iubirea de bani,
i u contenit rsboaele, a ncetat, glceava,, a ncetat vrajba,a ncetat
sfada i filontchia; ar trebui a se goni una ca acetia din lume ca nite
strictori (sau ciumai), i lupi; cci ca oare-care furtuni protivnice i
stranice n noian lin, cznd, din fund ppe .acela l rscolesc, n ct i
nisipul cel din tund a se mestec cu valurile cele-de sus,' aa iubitorii
de bani pre toate le mestec; nici un prieten tie iubitorul de bani i
ce zic prietenii? Nici pre nsui Dumnezeu l cunoasc c de pofta a
ceea stpnindu-se, au nebunit; au nu vedei pre Titani, cu robii mer-
gnd nnainte (Titanii dupre lexiconul lui Gazi se zice c snt fiii ceriului
i ai pmntului, cari locuesc n tartar, dupre Mitologhie) i aceia snt
ffrie a turbrei, acetia ns (adec iubitorii de argint) nu snt ca a
ceia, ci cu adevrat snt ndrcii i eii din minte (Vor. 17 la aceasta
ctre Timotei), iar sf. Maxim Aschitianul zice: Pricina a toat rutatea
este slava deart, ndulcirea; iar cela ce nu le urte acestea, pu cu-
r patima (Cap. XC1X despre legea duhovniceasc) i iari: Rd-
cina tuturor rutilor s'a zis a fi iubirea de argint.. Ci acestea artat
c prin acelea se nfiineaz" (cap C tij), adec prin slava deart i
prin iubirea de ndulciri. nsemneaz ns c mcar dei iubirea de ar-
;
gint e alctuete prin slava deart i prin ndulcite, precum zice Marcu
adec mcar dei iubirea de argint se nate din acestea i este fiic a,
lor (fiindc adunnd argini pentru ca s ctige slav, sau ndulciri
adun), iar dup ce se ctig argintii, iubirea de argini nate iari
EPIST. NTIA CTRK. TIMOTEI CAP. VI, VERS. 10 11. 235
i ea pre slava deart i pre ndulcire i aa fiica acestora, aceastai
se face i maic lor, i rdcin, precum zice aicea dumnezeescul A
postol. Pentru aceasta i dumnezeescul Hrisostom n tlcuirea Evanghe-
liei lui Matei zice: Cum c diavolul pentru aceasta i n taina iubirei,
de ndulciri i dup iubirea de slav, a czut pre iubirea de argint i
cu aceasta a.dat rsboi Domnului n munte pentruc iubirea de argini:
este mai puternic dect celelalte patimi: Deci ceea ce i vicleanul ti-
ind adec, rul cel mai puternic dect toate mai n urm l'a pus, adec,
pre pofta mai multului". i tlcuitorul cel nescris la Evanghelia lui Ma-
tei zice: Din aceste cte trele ispite ns, dect cea a lcomiei de pn-
tece, zic i a slavei dearte mai tare este cea a iubirei de bani (La i -
rul tlcuirei lui Mat. cap. IV) .
x
) De aicea a luat prilej teolog. Grigorie a zice ctre M. Vasilie n*
cuvntul cel asupra ngroprei printelui su: Omule al lui Dumnezeu.
Carea unii poftindu-o s'au rtcit dela credin.
Iubirea de argint, zice, orbete pre mintea oamenilor, i nu
las s vad calea adevrului, ntorcnd ochii cei gnditori c-
tre dnsa; cci iubitorul de argint cum va-crede n Evanghelie
care legiuete srcie? Negreit nu va crede. Se nchee ns
din zicerea aeeastaf cum :-c. viaa- cea rea i pngrit, nate
i dogme .rele i. face pre-oameni necredincioi i vezi la zi-
cerea; .&i'prectj^i.'-W--a,; cercat, a '"avea pre Dumnezeu iritru
cunotin (Rom. I, 28). i suptnsemnarea zicerei: Avnd
credin.i bun contiin (I Ti mot. I, 9) .
i pre sinei s'a ptruns cu dureri multe.
Iubitorii de argint, zice, s'au pironit pre sinei ntru dureri
i scrbe multe, pentruc i n viaa aceasta, o ct se tngu-
esc! o ct se chinuesc i plng, numai ca s strng argini!
Bine a zis ns' Apostolul c s'au ptruns; pentruc grijile bo-
giei, snt ca nite spini i ori din care parte ar apuc ci-
neva, spinii acetia, i nghimp manile sale, i Ie sngereaz
i multe dureri pricinuete inimei lui. Pentru aceasta i Dom-
nul a. asemnat grijile vieei cu spinii, n pilda cea despre s-
mn, zicnd: Iar ceea ce a czut n spini, acetia snt cari
aud i de grijile i ale bogiei, i ale ndulcirilor vieei du-
cndu-se, se nneac i nu isprvesc (Luca VIII, 14).
i i . Tu ns, o omule al lui Dumnezeu.
Mare dregtorie este, cu adevrat, a se numi cineva om al
lui Dumnezeu; cci toi oamenii cu adevrat, fii lui Dumnezeu
snt, ca fpturi i ca zi di rr' l eTui Dumnezeu, iar chiar i mai
cu deosebire oameni ai lui Dumnezeu snt i se numesc drep-
ii i sfinii hu, numai dupre cuvntul zidrei, ci i dupre cu-
vntul a pr o pi e r e i De c i , o Timotee, zice, de eti tu om al lui
' 236. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. VI, VERS. 11.
' Y&#ss/s#s///x>fsjxwj-.*s.?*/^^^ x.x:x.x:x.s/x.ysssjxyx-wsssxxtxystrs^
Dumnezeu, nu cuta nici un lucru din cele ce deprteaz dela
Dumnezeu, ci caut cele urmtoare.
De acestea fugi i vneaz dreptatea.
Pre amndou acestea le-a pus Apostolul cu ntindere i cu
covrire; c nu a zis lui, desparte-te de patimile cele de mai
sus zise i de iubire de argint i apropie-te de dreptate, ci
fugi de acelea, cu toate puterile tale, i vneaz dreptatea, cu
toat puterea ta. Iar dreptate numete pre fapta bun cea preste
tot cuprinztoare i dreptatea cea de o potriv, pentru ca s
nvee pre Timotei cu zicerea aceasta, s nu se lcomiasc ia
-averi, precum se lcomesc aceia cari vor s se mbogiasc,
-despre cari a zis mai sus.
Buna cinstire de Dumnezeu.
Vneaz, zice, o Timotee, buna cinstire de Dumnezeu cu
t oat e puterile tale, adec pre adevrul dogmelor credinei' ).
Credi n a.
Vneaz, zice, credina, care este protivnic ntrebrilor i
prigonirilor n cuvinte.
Dragostea.
Vneaz, zice, dragostea, adec petrecerea cea dreapt i
mbuntit, fiindc capul mbuntitei petreceri i deplinta-
tea, este dragostea.
Rbdarea,- blndea.
Vneaz, zice, o Ti motee, rbdarea i blndea; a pus ns
i credincioas slug i iconomule al tainelor lui Dumnezeu. i sf. An
" drei al. Ierusalimului-a zice M. Nicolae: Omule al lui Dumnezeu i
credincioas slug.... c multe numiri fapta bun a fcut ie", pentru,
aceasta i ..Teodorit- aa tlcuete zicerea: Omule al lui Dumnezeu",
zicnd: iVlave e lauda, aa se numi i M. llie, aa i muli din pro-
rocii cei vechi s'au numit; nu doar c. ceilali oameni nu snt ai lui
Dumnezeu; c toi fpturi ale lui Dumnezeu snt, ci cei ce au pzit
haractirurile cele din nceput ale zidirei, aceia se numesc cu adevrat
oameni ai lui Durmiezeu. Iar cum c aa i numete pre acetia dum-
nezeiasca Scriptur, artat este celor ce o cetesc pre ea; c pre llie aa
l numete: Ce este mie i ie omule al lui Dumnezeu" (III Impar.
XVI I , 18). Zicea vduva ctre llie: Trimete-mi dar mie pre unul din
slugi i pre Unul din mgari i voiu alerg ctre omul lui Dumnezeu"
(IV Impar. IV, 22). Zicea Sornaniteanca pentru Eliseu;: S' a fcut cuvn-
tul Domnului ctre. Samca, omul lui Dumnezeu" (III Impar. XII, 22).
i a ridicat prorocul trupul omului lui Dumnezeu" (III Impar. XIII, 29).
Zicea amgitorul aceia proroc pentru prorocul pe care l'a mncat_Jeul
n cale. - .
*) Despre buna cinstire de Dumnezeu vezi la tlcuirea stih 7 a cap
I V al acestei ctre Timotei.
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. VI, VERS. 1143.. 237"
Pavel pre aceste fapte bune dupre dragoste, cci din aceasta
se nasc, c din dragoste se nate rbdarea, fiindc dragostea
toate le sufere, toate le rabd, dupre acestai Apostol (I Cor...
XIII, 7) ; asemenea i blndeea din dragoste se nate, cci,,
dragostea rabd ndelung (I Cor. XIII, 4) . i iari dragos-
tea nu se ntrt (tij), dupre acestai Pavel ; iar ndelunga;
rbdare i blndea mai tot una snt.
12. Lupt-te cu lupta cea bun a credinei.
Adec st necltit i nemicat, luptndu-te pentru credina.,
lui Christos, att cu puterea cuvintelor, ct i cu curia vi-
eei, i mai sus ne a zis lui Timotei s se iscusiasc: Iscu-
sete-te pre sineti, zice, ntru buna cinstire de Dumnezeu (I
Timot. IV, 7) .
Apuc-t e de viaa venic.
Iat plata i cununa, zice, care ai s o ei, o Timotee, pen-
tru lupta credinei; care este aceasta? Viaa venic.
La care i te-ai chemat.
Fiind, zice, c i pentru aceasta te-ai chemat, adec pentru
dobndirea vieei venice.
i ai mrturisit buna mrturisire naintea a multor mar-
tori.
Aicea laud Pavel ndrsniaia i brbia lui Timotei, fiindc
n vremea primejdiilor a mrturisit pre Christos. Sau mrturi-
sire nelege aicea, pre ceea ce s'a fcut ntru catehisirea na-
intea botezului, cu care mrturisesc toi hristianii c se leapd
de satana i se mpreuneaz cu Christos, aceast mrturisire
i Timotei d a dat cnd s'a botezat.-Vezi ns, o cetitorule,
c nu este trebuin hristianului numaila avea mrturisirea cre-
dinei, ci este trebuin a avea-el i rbdare, pentru a rm-
nea totdeuna ntru mrturisirea aceasta, i pre lng acestea
i trebue a avea i nevoin mult, pentru ca s nu.se ntm-
ple a se clti din mrturisire i din credin. .
1 3 . Poruncesc ie naintea lui Dumnezeu.
Cu aceste cuvinte chiam pre Dumnezeu martor Mar. Pa-
vel, pentru trei pricini: nti, pentru a crete frica n sufletul
lui Timotei ucenicul su i din aceasta s'l fac mai sigur; al
doilea pentru ca s arate c poruncile nu snt omeneti, ci
dumnezeeti, i al treilea, ca" Timotei, avnd totdeuna n min-
tea sa pre martorul, ce nvtorul su Pavel l'a-chema, a
dec pre Dumnezeu, cu aceast aducere aminte s nspimn-
teze i se detepte inima sa.
238. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. VI, VERS. 13.
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. Vf, VERS. 1 4 1 5 . 239
C e l u i c e n v i o i a z p r e t o a t e .
Cu acest cuvnt mnge Pavel pre Timotei pentru primej-
diile, ce le sufere, i ii aduce aminte de nvierea ce va s fie;
ca cum i-ar zice: s nu te temi de moarte, o Timotee, fiindc
eti rob al lui Dumnezeu, carele poate a nvio pre toate, i
pre mori a-i nvia
1
). ' '".-. ..; .*
t l i ui I i s us C h r i s t o c a r e l e a mr t ur i si t . . . n a i n t e a P o t i -
. i ul t u' T^i t b u n a m r t u r i s i r e . ' /'.'
Iari i aicea Pavel aduce pre Christos n mijloc, pre nv-
torul cel chiar i mai ales al tuturor i dela pilda lui Chri-
stos ndeamn spre nevoin pre ucenicul su Ti motei ; c a
mrturisit, zice, Christos i nti mrturisitor s'a fcut. Datori
dar sntem i noi ucenicii lui Christos i Apostolii a urm lui
si a mrturisi dumnezeirea lui; cci cnd a zis Pilat ctre Chri-
stos: Dar mprteti tu? A rspuns Iisus: Tu zici c m-
prat snt eu; eu spre aceasta m'am nscut, i spre aceasta
am venit n lume, ca s mrturisesc pentru adevr; tot cela
ce este din adevr, ascult glasul (Ioan XVI I I , 37) . i altele
nc multe a zis i a mrturisit, nvtitoare de dumnezeirea
sa, adec cum c este Fiiu al lui Dumnezeu
2
).
x
) Sfinitul Teodorit face o iscoditoare- tlcuire cit acesta la zicerea
aceasta zicnd toate", fiindc cei ce cugeteaz cele ale lui Arie, adec
aceasta toate printr'nsul s'au fcut" (Ioan l? 2), ru neiagndu-le, s
filochinisesc mpreun lund cu toate i pre Duhul, ascultnd pre A
' postolul c zice acum: Aceluia ce nvioiaz pre toate i spune-ne nou
- cum neleg aicea pre toate? Oare i neamurile cele necuvnttoare vor
dobndi nviere i pre lng cele necuvnttoare i--cele nensufleite?
Sadurile, adec, semnturile, petrile, lemnele i cele asemenea acestora?
Ci vederat este c nu vor zice aa: Drept aceea dumnezeescul Apostol
a lsat nou s nelegem dupre buna .cinstire de Dumnezeu pre toate.
Deci aa se cuvine a nelege i evangheliceasca zicere; adec aceasta
. toate printr'nsul s'au fcut, c se nelege pentru toate zicerile cele sim-
ite i gndite i nu pentru Duhul cel Sfnt, c acesta nu este zidire
sau fptur, ca prin Fiiul s se zidiasc sau s se fac; c este nezi-
dit i de o Fiin ca i Fiiul.
2
) Drept aceea pre nsi mrturisirea aceea, ce o a mrturisit" Chri-
stos, o mrturisesc i toi sfinii, Apostolii lui Christos i mucenicii, cci
precum Christos s'a schingiuit i s'a osndit la moarte de cruce, pen-
truc a mrturisit c este Fiiu al lui Dumnezeu, cci Caiafa zicnd c-
tre..Iisus: ,rJur-te, pre tine asupra Dumnezeului celui, viu, ca s spui
nou de eti tu Christos Fiiul lui Dumnezeu; i Iisus, zicnd tu ai zis, ,
"ndat pentru mrturisisea aceasta, Caiafa 'a rumpt haina sa, zicnd c
a hulit; iar btrnii i adunarea au zis: Vinovat este morei" (Mat.
XXVI , 63). 'Precum dar" Christos pentru mrturisirea aceasta cea zis c
este Fiiul lui Dumnezeu s'a osndit la moarte, ntr'acest chip i toi mu-
1 4 . A inea tu porunca nentinat i neprihnita.
Adec i poruncesc, o Ti motee, s pzeti porunca curat
i neprihnit, adec acestea ce scriu ie, dupre Teodorit, fr
a pricinui ie nsui vre o spurcciune, nici pentru dogme rele
de credin, nici pentru viaa prihnit i fapte necuvenite i
fr a mestec vre o .socotial .strein i-ereticeasc cu evan--
gheliceasca nvtur, precum tlcuete Teodorit.
Pn | 'ftarea ^o'^u|r^*;-po.stEu -Iisus - Christos.. ...
Adec poroncescu-i, o Ti motee, s pzeti porunca curat
nu pn la sfritul vieei tale i pn la moartea ta, ci s o
pzeti pn la artarea i-venirea Domnului nostru Iisus Chri-
stos, nu cci Timotei avea s vieze pn atuncea, ci ntru a'l
detept pre el mai mult, aducndu-i aminte de slava aceea
nfricoata, cu care are s vie Domnul.
1 5 . Pre care n osebite vremi o va art.
Vremi osebite numete Pavel pre cele cuvenite i rnduite
de Dumnezeu, ntru care va s vie Domnul; Deci nu te mhni
o Timotee, pentruc dei a doua i slvit venire a lui Chri-
stos nc nu s'a fcut, dar ns are s se fac negreit i a-
tuncea vei lu plile sudorilor tale.
Fericitul i singurul puternic.
i aceste cuvinte spre mngerea lui Timotei le zice dum-
nezeescul Apostol, adec pentru ca s'l fac pre el a nu privi
la buntile i la deertciunile vieei acesteea, ci a privi cu
totului tot la Dumnezeu, carele este nsi fericirea i izvorul
a toat buntatea,-ntru-ere nici un lucru mhnicios i nepri-.
incios se afl, ci toate snt pricinuitoare de bucurie i "cu to-
tul veselitoare i pe lng acestea -pentru a'l face pre el a nu
se teme de mprai i de puternicii lumei acesteea, ci de sin-
gur mpratul mprailor i de puternicul tuturor puternicilor.
cenicii s'au schingiuit i la moarte s'au osndit, pentruc au mrturisit
c Christos este Fiiul lui Dumnezeu. Pentru aceasta i Printele cel fr
de nceput se milostivete i oprete mnia sa cea asupra lumei, cnd
se vars snge mucenicesc; pentruc ndat ce vede sngele acesta i'i
aduce aminte, tot o dat i aduce aminte i de sngele Fiiului su cel
unul nscut; fiindc sngele Fiiului su. i sngele mrturisitorilor si,
adec al mucenicilor, are o mrginit mprtire i apropiere, de vre-
me ce pentru aceastai pricin pentru care s
A
a vrsat sngele Fiiului su
s'a vrsat i se-vars i sngele, att' celor vechi cat* i a celor noul
mucenici i mrturisitori ai si, adec pentru aceeai i singur mrtu-
risire, cum cil Christos este Fiiul lui Dumnezeu. Iar Climent Stromateul
n a 7-a^di'n tlc. sale zice, cum c Christos i' prin cele ce fcea, a
mrturisit c este Fiiul lui Dumnezeu.
240. EPIST JNTIA CTRE TIMOTEI CAP. V' i JJRS. 1516. " '
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. VI, VERS. 16. 241
l
) nsemneaz c i Sofronie al Ierusalimului n teologhicescul livelul
su, cel trimis la Icumenicul sobor al aselea, adec n Anaforaua i mr-
turisirea credinei sale cea n scris, nsui zicerea aceasta a Apostolului
aducndu-o zice, cum c anghelii: snt nemuritori dupre dar. Trebue
ns s tim cum c dei anghelii i sufletele cele cuvnttoare nu mor
nici".se topesc, precum mor" i se topesc trupurile; mor ns i moarte
se fac dupre alt chip; cci precum urmeaz moartea trupului, cnd se
desparte sufletul de trup, aa urmeaz i moartea sufletelor i a anghe-
lilor, cnd acestea se despart prin pcat de dafu lui Dumnezeu care
acesta este viaa cea chiar i cu adevrat. Pentru aceasta att anghelii,
adec demonii ct i sufletele cele. cuvnttoare ale oamenilor pctoi,
fiindc s'au desprit i se despart de Darul lui Dumnezeu prin pcat,
pentru aceasta s'a 'fcut moarte, precum zice dumnezeescul Grigorie al
Tesalonicului despre cuvnttorul suflet acestea: Iar. cum c sufletul
cel cuvnttor este ca cum se omoar, dei viaa este avndu-o, Mar..
Pavel pre noi ne-a nvat scriind: C vduva ceea ce se rsfeaz,
de vie a murit...." (I Timot. V, 6), c este priimitoare de moartea cea
mai rea, precum i ce viaa cea mai bun, ci i Domnul, a ls oare-'
cruia poruncindu-i pre mori s-i ngroape pre morii lor, pre ngro-
ptorii aceia ce viaz dupre trup, hotrtor i-a numit cu adevrat mori
dupre suflet" (cap. XLV din teologh. cele_ fireti): Iar despre demoni a
cestea le zice: Fiindc satana nu e numai duh mort, ci i omornd
pre cei ce se' apropie, c celor ce se mprtesc {de strmoi adec)
de. murirea aceluia i cu trupul fa fiind, prin care i s'a mplinit lu-
crul viind sfatul cel fctor de omorre i o mprtesc ei vai! (str-
moii adec)' i trupurilor lor din omorre duhurile acelea moarte i. de
moarte fctoare, dei s'ar. deslegat ndat n pmnt a se ntoarce, de
unde s'a luat trupul omenesc, de nu cu purtarea de grij i cu puterea
cea mai ban s'ar fi inut, i a ateptat hotrrea-aceluia ce pre toate le
poart cu singur graiul fr de care putere, nimic se svrete din cele
ce se svresc" (cap. XLVI din firetile i teolog.)- Dar s'ar nedumeri
cineva c, dac anghelii i sufletele cele cuvnttoare se fac moarte, apoi
nici o fptur este nemuritoare ci singur Dumnezeu. Rspundem xTaa
cu adevrat este; c singur Dumnezeu este dupre fire i dupre fiin
cu totul nemuritor, pentruc are viaa cu totul neprefeut -Lneschim-
bat; iar anghelii i sufletele cele cuvnttoare neavndu-i viaa nepre-
fcut i neschimbat cu totul pentru aceasta nici pre nemurire o au
dupre fire ci dupre har i mprtire, pentru aceasta i se lipsesc de
dnsa, dupre chipul artat mai sus. Pentru aceasta i Orighen tlcuind
zicerea: Viu snt eu, zice Domnul" (Numer XIV, 3) ; zice aa: Poate
chiar a vieui mai ales din cele ce s'a zis despre via, la singur Dum-
nezeu se afl". i vezi de poate pentru aceasta Apostolul a nelege des-
pre viaa lui Dumnezeu, covrirea cea ntru covrire i potrivit vei n-
elege pTe zicerea aceasta: Viu snt eu zice Domnul,_c_ s'a zis despre
Dumnezeu;- carele singur are nemurire avnd viaa cea cu totul nepre-
Numete ns pre Christos puternic, pentru ca s formluiasc
cu aceasta, cum c Christos va arta negreit venirea sa cea
a doua cu slav, fiindc singur este puternic
1
). Toate ns a
cestea le zice Pavel pentru Fiiul; iar pre zicerea: Singur, o
a adaus, nu spre deosebirea i desprirea de Printele i de
Duhul cel Sfnt; s nu fie! c fericit i puternic ntocmai i"
fr schimbare este i Printele i Duhul cel Sfnt, ci a zis
aceasta spre deosebirea de oameni sau i de mincinos numiii
dumnezei, cari nu snt cu adevrat nici puternici nici fericii.
1 6. mpratul celor ce mprtesc i Domnul celor ce (
domnesc
2
) cel ce singur are nemurire.
*) Iar Teodorit aa tlcuete zicerea aceasta: Din cele cuvenite lui
Dumnezeu, pre cuvntul cel despre nviere i despre judecat i rspl-
tiri l'a adeverit; c mai nti a artat pre neschimbarea lui fericit" nu-
mindu'l c cel firete fericit, nici o schimbare priimete; apoi puterea"
c singur puternic zice i mprat al celor ce mprtesc i Domn al
celor ce dobndesc este; apoi nepeirea" singur tie cel ce are nemu-
rire; pre lng acestea pre nsi firea neputnd a o tlcul, a artat pre
lumina cea mprejurul ei, c. zicnd locuind n lumina cea neapropiat",
dar nici aceasta este potrivit lui Dumnezeu, c are fire nescris m-
prejur; iar de locuete- n lumin, v s zic c se cuprinde de ea; ci
pre ct poate laud i ct ajunge vede; iar dac lumina cea despre el
este neapropiat, cum s'ar putea a'l vedea? Pentru aceasta a adaus zi-
cnd: Pre carele nimenea din oameni le-au vzut". Iar dumnezeescul
Grigorie al Nisiei, numrnd nnaltele numiri care le scrie aicea Pavel,
adec pre singur puternicul, pre mpratul, celor ce mprtesc i Dom-
nul celor ce domnesc i cel ce singur are nemurirea", dupre urmare zice
c: Toate acestea nnalte nelegeri despre dumnezeire dupre al meu
cuvnt hotrrea ar fi a fericirei, c de ar ntreb cineva ce este feri-
cirea, nu ar grei de rspunderea cea bine cinstitoare de Dumnezeu, ur-
mnd glasului lui Pavel i zicnd, c fericit este, cel ce Chiar se zice,
i mai nti firea cea mai pre sus de toate; iar fericirea cea ntru "oameni
mprtire fiind din ceea ce este, aceea ct va se face i se numete,
care este firea aceluia din care se mprtete" (Cart. I-a la suprascri-
erea Psalmilor Cap. I ) .
2
) Pentruce .Dumnezeu se. zice cu poftorire mprat al mprailor i
Domn al domnilor? Marele acela teolog. Dionisie Ai'eopag. n cap. XII,
despre dumnezeetile numiri zicnd: Fiindc mai prea desvrit dect
toate este pricinuitorul tuturor, dupre o covrire care covrate pre
toate; sfnt al sfinilor se laud i celelalte (adec i mprat al mp-
railor i Domn al domnilor i Dumnezeu al dumnezeilor) dupre pricina
cea mai pre sus isvortoare i covrirea- cea osebit, precum ar zice
cineva, d
u
P
r e
ct covresc cele ce snt sfinte sau dumnezeeti s a u dom-
nitoare, sau mprteti, preste cele ce nu snt i mprtirile dect n-
si cele ce se mprtesc; cu atta covri i- preste toate cele ce
snt, cela ce este preste toate i dect toate-.celea ce se mprtesc,
i dect mprtirile, pricinuitorul cel nemprtit".
Singur, zice, Christos ca Dumnezeu are fiineasc i fireasc
nemurire; dar anghelii i sufletele i demonii dei se numesc
nemuritori, ns nu au nemurire firete, ci dupre dar
1
) , nici chiar
242. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. VI, VERS. 16.
fcut i neschimbat i s ne ndoim despre celelalte? Cnd nici nsui
Christos a, avut pre nemurirea Tatlui? (despre omenire adec) c a
gustat pentru toi moarte". . r\
x
) Iar Mar. Vasilie glasul bisericei aa tlcuete zicerea aceasta". C
. Dumnezeu locuete n lumina cea neapropiat, zice: o,"'eea neapropiat
cu totul este adevrat (care adec) o zice Ioan Er lumina cea neapro-
piat" (Ioan I, 9). i cea adevrat neapropiat, cnd i la. slava umi-
nei Fiiului neputnd a se uit, au czut cu, feele la pmnt Apostolii
pentruc er el lumin neapropiat. Mai acestea i le zice i fratele su
dumnezeescul Grigorie al Nisiei; c ntiozndtt-se ctre Evnomie cel ce
zicea c alta este cea adevrat i alta cea,
?
neapropiat, zice aa: A
poi cine este aa de ntru, n ct a nu nelege pre ceiimea celor
" ce se nsemneaz? C i cea adevrat i cea neapropiat asemenea este
neapropiat celor ce neleg dinprotiy, cvprecum adevrul nu priimete
pre mestecarea minciunei, aa i neapropierea pre apropierea celui din-
protiv nu o priimete" (Cuv. 12 mprotivfj, lui Evnomie). i iari zice
c: Pavel zice c locuete n lumina Cea neapropiat. S osebete
ns mult zicerea el de a fi, i ntru.oare ce a zice "c este; c cel ce a
zis c locuete n lumin neapropiat, cu glasul locuirei, nu pre nsui
l ' a artat; ci pre cea dinprejurul lui, care ntocmai, este dupre cuvntul
nostru cu evangheliceasca zicere ce zice, c Tatl este ntru Fiiul; c
lumina adevrat Fiiul este, iar neapropiat de : minciun este adevrul;
lumin neapropiat dar Fiiul este, ntru carele locuete Tatl, adec
ntru carele este Tatl (c pre Tatl l zice, c nelege aicea Pavel c
locuete n lumina cea neapropiat, precum i Hrisost. zice) (Tij.).
Iar Ariopag. Dionisie pre lumina aceasta cea neapropiat o -numete
dumnezeec ntunerec, fiindc lumina cea nepropiat pentru covri-
toarea luminare i ntunerecul pentru covritoarea ntunecare, aseme-
nea amndou, snt nevzute de ochi: Unde zice cele scumpele.i Slo-
bode t neprefeute taine ale teologhiei, dupre-ntunecarea cea mai pre
sus de lumin, s'a lsat tcerei ceii nvtoare de taine, care prea str-
lucete n prea ntunecarea cea foarte strlucitoare, i ntru cea cu to-
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. Vi, VERS. 16. 243
- Pre carele nimenea din oameni l'a vzut nici poate
a'l vedea.
Dupre firea dumnezeirei, zice, nimenea a vzut nici poate
a'l vedea pre Fiiul
1
) iar dupre omenire s'a fcut vzut de oa-
tul nepipit i nevzut, foarte umplnd pre minile- cele fr de ochi
de strlucirile cele mai. presus. ?de~,frumusee (despre tainica., teofoghie
Cap. I). i iari; Dupre .chipul -aCata'-'ifr-noi jq ..rugr a ajunge, la
ntunecarea cea mai presus de lumin rpr'm rievedere i tecunGtin
s vedem i s cunoatem pre cunotina cea mai presus de vedere, c
nsi aceasta .nu vedea- nici a cunoate; c aceasta este chiar a ve-
dea i a cunoate" ( Ti j . cap, II). Asemenea ns este aceasta ce o zice
Pavel aicea, cu ceea ce zice David: Gel ce te mbraci cu lumina ca cu
o hain" (Psalm CUI stih 2). Deci lumina aceasta neapropiat a dum-
nezeirei oarecum dregndu-se prin mijlocirea trupului Domnului celui
dumnezeete Ipostatisit aa prin aceasta se mparte mpreun dres la
toi anghelii i la toi cei fericii. Pentru aceasta Teodorit a zis curi c:
C dup nnpmenire s'a artat (Dumnezeu) i anghelilor, nu ntru a
semnarea slavei, ci ca .pre o mbrcminte adevrat i vie ntrebuin-
nd pre nvelirea trupului" (Dialog I mprotiva lui Eftihie). i dumne-
zeescul Chirii Alexandreanul zice: Glasul lui Dumnezeu Printele i bun
este. i vrednic de laud; iar de nesuferit temere stpnindu-se (uce-
nicii) au czut la pmnt; dar ca i pentru aceasta iari s ne- nv-
m c prea de nevoe s'a artat celor de pre pmnt mijlocirea Mntu-
itorului nostru nelegndu-se adec dupre chipul nnomenirei; c de
nu s'ar fi fcut ca noi cine din. noi ar fi putut vedea sus pre Dumne-
zeu i slava' lui cea negrit, nimruia cu adevrat din cei nscui fi-
ind cu putin,, a se arta? C lumin a locui el neapropiat, i ferici-
tul Pavel a zis" (la tlc. Ev. lui Mat. cap. XVI I ) .
l
) Iar cum c nimenea a vzut pre Dumnezeu dupre fiin i dupre
fire, mrturisete artat i ntiul teologhilor Ioan zicnd-rPre Dumne-
zeu nimenea din oameni l'a vzut: Fiiul cel unui nscut cel ce este r.
snul Tatlui, acela a spus" (ioan I, 18). Zice ns i teolog, al II-lee
Grigorie dup ce mai nti a pomenit pre llie i pre Manoe i pre Isaia
.i pre lezechiil, i pre cei mrturisii n Scriptura Veche, c au vzut pre
Dumnezeu, zice acestea: Ins nici acetia, despre cart este cuvntul
nic alt cineva din cei asemenea lor a sttut n starea i fiina Dom-
pului, dupre cea scris (la Ieremia unde zice cine a sttut n starea
Domnului? cap. XXIII, 18). Nici firea lui Dumnezeu, sau o tie-cineva
sau o a tlmcit" (despre teolog, cuv. II). i Mar. Dionisie zice: De
a vzut cineva pre Dumnezeu, neles'a ce a vzut, nu pre el l'a vzu
ci ceva din ale lui, din cele ce snt i se cunosc, iar nsui este ma
pre sus de minte i mai prea nnalt preste fiin, nsui ce este tot i
nu se cunoate, nici a fi, este mai pre sus de fire, i mai pre sus de
minte se cunoate" (Epist. ctre Gaie). i iari teolog. Grigorie zice
Nici aerul tot cineva l'a suflat cndva, nici fiina lui Dumnezeu des-
vrit sau minte p. a ncput, sau glas -o a cuprins, ci din cele ale lu
umbros scriind pre cele ale lui, adunm oare-care fantasie mic i ne-
putincioas, i. alta din alta. i acesta este nou bunul teolog, nu carek
i izvortoare o au pre nemurire, ci numai se mprtesc' de
dnsa, dupre puina mprire a nceptoretei i izvortoarei
nemurirei lui Dumnezeu.
Intru lumina cea neapropi at l ocui nd.
. Da r oare lumina aceasta, ntru care zice Apostolul c locu-
ete Fiiul, -se cuprinde oare de vre un loc? i eare alta este
;lumina:altsjeste.:Diji>nejjeu '-carele locuiete ntru lumin? i
".cum? i l nde Fiiul este"'&ui-- lutpn^-? Wz i o-cetitorule, cum
c, cnd voim s spunem vre o noim mare despre Dumne-
zeu, slbete mititea noastr spre a o nelege i limba noas-
tr gri? Neapropiat ns se numete lumina lui Dumnezeu
pentruc nici o minte credincioas i mrginit ori a angheli-
lor, ori a oamenilor, nu poate a se apropia de ea pentru co-
vritoarea i nemrginita strlucire ce are
1
) .
244. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. VI, VERS. 16.
meni; iar Mar. Ioan Hrisostom, mai sus a zis cum c zicerea
cel fericit i singur puternic, i zicerea mpratul celor ce
domnesc, i zicerea cela ce singur are nemurirea, carele lo-
cuete n lumina cea neapropiat, se zic pentru Fiiul, apoi
mai jos zice, cum c mai cu diadinsul acestea toate se zic des-
pre Tatl, mcar c snt obteti i ale Fiiului i ale Duhului
Sfnt; zicnd cu aceste cuvinte dumnezeescul Hrisostom, fiindc
mai sus Pavel nu a pomenit de singur Fiiul, ci i de Tatl :
C poruncesc ie zice naintea lui Dumnezeu i a lui Iisus.
Christos.
Cruia cinste i stpnire venic. Amin.
Deci dac totdeuna este, stpnire i putere fireasc i n-
fiinat la Dumnezeu, s nu te temi de primejdii tu, o Ti mot ee;
dei stpnirea lui Dumnezeu aceasta i puterea nu se arat
ntr'aceast vreme. i dac totdeuna este cinstea i slava lui
Dumnezeu fireasc i nfiinat, tu s nu te ntristezi i s o--
boseti, de se necinstete Dumnezeu de cei necredincioi. Bine
a aflat pre totul, ca nici priimete legtura pre totul, ci acela ce dect
altul socotete mai mult i mai mult adun ntru sine nchipuirea ade-
vrului, sau umbrirea sau i ce numim" (Cuv. al II-lea despre Fiiul).
Se nedumerete ns dumnezeescul Grigorie al Nisiei i zice, pentruce
zice oare Pavel aicea pre care nici unul din oameni l'a vzut, nici poate
a'l vedea", iar Domnul a zis: Fericii cei curai cu inima, c aceia vor
vedea pre Dumnezeu" (Mat. V, 8). Deci deslegnd nedumerirea zice:
Dumnezeiasca fire nsi de sine, ceea 'ce. dupre fiin.ar fii este,
este mai pre sus de toat aflarea de minte cea priceptoare, dupre alt
cuvnt ns se vede i se pricepe; c cel dupre fire nevzut, vzut se
face dupre lucrri; ci nu vede numai ctre aceasta mintea fericir.ei, ci
din oare-care lucrare socotete pe cel ce a lucrat, fac-se poate ne-
lepilor veacului acestuia, ca prin buna potrivire a lumei acesteea se n-
eleag pre nelepciunea i puterea cea mai pre sus de toate" (la tlc.
lui Mat.).
ijderea acestai Grigorie al Nisiei ntru oraia ce o a grit la nt-
iul mucenic tefan n.edomerindu-se, cum aicea PaVel adec zice c ni-
menea a vzut pre Dumnezeu, nici poate a'l vedea, iar tefan a vzut
slava lui Dumnezeu. i desleag nedumerirea c, dac i cu putere o
meneasc, ar fi vzut tefan slava lui Dumnezeu ar fi minit Apostolul
zicnd, cum c este nencput vederea lui Dumnezeu de ctre oameni
iar fiindc tefan ntru puterea Duhului Sfnt a vzut slava lui Dum-
nezeu, pentru aceasta amndoi adevereaz i Apostolul aicea i tefan
acol o: C tefan nu ntru omeneasc fire i putere a vzut dumneze-
irea, ci cu Darul Sf. Duh ajutndu-se, prin acela;s'a nniat ctre n-
elegerea lui Dumnezeu. i altmintrelea tefan adec a vzut pre sin-
gur slava lui Dumnezeu, nu pre firea i fiina lui, iar Pavel vorovete
aicea, c pre firea i fiina liii Dumnezeu nimenea o a vzut, nici poate
a o vedea i pentru aceasta nu se mprotivesc unul altuia.
. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. VI, VERS. 1617. 245
*) Pentruce Apostolul cnd pomenete numele Tatlui, ndat adauge
slavo-cuvntare? Vezi la stih 20 al capului VI al ceii ctre Filipiseni.
2
) nsemneaz c aicea ntrebuineaz Pavel chip sritor; iar forma
cea neted este aa; celor ce snt bogai n-veacul acesta.
8
) De aceasta.i Hrisostom a zis: Nimica nate pre umflarea aa i
pre nebunie, i pre trufie ca_banii" (Vor. 1 la aceasta),-i Icumenie zice:
Nimica aa umfl i nnal pre om ca bogia".
4
) Pentru aceasta i Teodorit zice: C netiin este ctigarea bo-
giei, c acum,
1
adec vine la acesta, iar mai preste un ceas se mut
la cellalt; i pre muli domni avndu-i,- nici a unuia este avuia. Pen-
tru aceasta i Dumnezeu prin dumnezeetii prorocii si nfricoeaz c
va sufl i va risipi din manile bogailor buntile acelea, ntru care
ei ndjduesc i se flesc. C prin prorocul Aghei zice aa: Ai privit
la multe i s'au fcut puine; i am intrat n cas i am suflat pre ele"
(cap. I, stih 9). Iar prin Malachia prorocul zice aa: Masa Domnului
este nfruptat i bucatele cele puse asupra ei le-ai defimat. i ai zis
acestea din reaua ptimire snt i le-am suflat pre ele, zice Domnul
Atotiitorul" (I, 13). Pentru netiina bogiei i nestatornicia ei pn i
neleptul cel din afar Solon, unul din cei eapte nelepi o a artat, cu
aceste cuvinte De bogie ns nici o mrginire hotrt se afl oameni-
lor". i iari acestai (Teodorit) zice ctre cei bogai dupre Mar. Vasilie:
ns i uporivit yreme teologhicete aicea dumnezeescul A
postol; cci de vreme ce mai sus a chemat martor pre Dum-
nezeu, pentru aceasta dupre urmare er s zic i despre slava
si puterea lui Dumnezeu i auzindu-le acestea Timotei, mai
mult s se ruineze, i ntru ispite s se ntriac. nc i noi
toi hristianii, zice, fr osndire putem a proaduce lui Dum-
nezeu slavo-cuvntarea cea de acest-fel, de nu vom iscodi fi-
rea i fiina lui Dumnezeu cea nepriceput; ci numai de o vom
slvi i o vom cinsti
1
), precum cinstete i o slvete pre a
ceasta aicea Apostolul.
1 7 . Boga i l or celor n veacul de acum
2
).
Fiindc snt ali bogai, nu n veacul acest trector, ci n
cel viitor i venic, drepii adec i sfinii toi; pentru aceasta
spre osebire de aceea zice, pre bogaii acetia din veacul acesta.
Poruncete-le a nu cuget nnalt.
Bogailor, zice, ai veacului acestuia, poruncete-le, o Ti motee,
s nu se mndriasc, cci bogia pricinuete a nate trufie i
mndrie
3
).
Nici a ndjdui ntru netiina bogiei.
Cu aceste cuvinte oboar Pavel pre mndria bogailor. Ce
te fleti, zice, o bogatule, ntru bogia ta? Sau ce te mn-
dreti n lucru netiut, i n lucru nestatornic, i care cu les-
nire cade dela unul la altul?
4
). Nu auzi ce zice Scriptura: S
246. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. Vi, VERS. 17.
Ci noi nu ne mprtim de buntatea bogiei pre nine, de amgi-
rea ei pururea; banii ns altul din oameni alt dat u va avea". i
Theognie ns poeticul zicea c Dumnezeu revars preste oameni talan-
tul, une ori altfel: Une ori adec mbogind sar alte ori fcnd nimica
a. avea". A zis ns i Mar. Vasilie: Celelalte din avuii adec nu snt
mai mult ale celor ce le au, dect ori i ale crora s'ar ntmpla snt,
precum snt chivii (zarurile) la joc ncoace i ncolo |ruhcndu-se; singur
ns din avuii nerzluit este virtutea, i viu fund bel ce o are i sfrin-
du-se rmne la dnsul" (Cuv. ctre tineri). I
EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. VI, VERS. 17-19. 247
tate (Ps. OI I , 29). i dar deert i fr de minte este hristianul
acela, carele se ntristeaz cci este srac, de vreme ce are
bogie nedeertat pre Dumnezeu -i pre ndejdea cea ntru
Dumnezeu, dela carele nu se va lipsi de nici o buntate: c
bogaii, zice, au srcit i au flmnzit, iar cei ce ndjduesc
spre Domnul, nu se "vor lipsi de tot bifleie -(Psalm. XXXI I I ,
10). Si arunc ndejdea ta spre Domnul si el te va h'rhl
(Psalm LI V, 25)-. " ; ' - ' ' - -
1 8 . Intru a face bine, a se mbog i ntru lucruri bune.
Poruncete, zice, o Timotee, bogailor, s fac faceri de bine
i de voesc i iubesc a fi. bogai, mbogfiasc-se ntru' fapte
bune. " ,
Lesne dttori a fi.
Adec poruncete bogailor, cu lesnire s mpart bogia
lor l sraci i la cei ce au trebuin.
S fie mprtitori.
Poruncete bogailor s fie mprtitori, adec s arate dra-
goste, smerenie, compogorre ctre sracii fraii lor, s voro-
viasc cu ei cu blnde, s-i primiasc cu fa lin; fiindc
pre dttorul cel lin l iubete Dumnezeu precum a zis n-
sui acestai Apostol (II Cor. I X, 7) . i Sirah zice: Intru
toat darea alineaz-i faa ta (Sir. XXXV, 8)
1
) .
1 9 . Invistierindu-i lorui temelie bun n viitorime.
Poruncete bogailor, o Timotee, s-i invistieriasc lorui
temelie bun i statornic a vieei. lor n viaa ceea ce va s
fie; cci la ori care cas se va pune temelie statornic, acolo
snt i toate cele ce se zidesc de-asupra statornice i necl-
tite. Deci de vreme ce virtutea i veacul cel viitor, snt lu-
cruri statornice i adevrate, pentru aceasta i Apostolul a zis
aicea t emel i e ; dar cum i vor nvistieri bogai i i vor pune
temelie statornic, n viitorime? De nu i vor nvistieri bogia
lor, fcndu-o comoar n pmnt, unde este siguranie i ade-
verire, ci de ar nviestieri n ceriuri prin milostenie ctre sraci,
unde rmne bogia lor sigur i nevrmuit, precum a zis
Domnul: Nu nvistierii vou niv vistierii pre pmnt, unde
moliile i rugina le stric i unde furii o sap i o fur; ci nvisti-
erii vou-v vistierii n cer, unde nici molia nici rugina o stric
l unde furii nu o sap, nici o fur (Mat. VI , 19). Cu acest chip
pun temelie bun bogaii a mntuirei lor n viitorime; pentruc
x
) i. Teodorit mprtitor obinuia a numi pre cei ce au moral ne-
trufas.
nu se laude bogatul ntru bogia sa? (I Impar. I, 10). Nu a
uzi c Iov cel atta de bogat nu se mndria, ci nici se bu-
cur inima lui pentru bogia; ce avea, precum singur mrtu-
risete i se blestema pre sine de a fcut aceasta? Iar de
cumva m'am veselit, pentruc mi s'a fcut mult bogia; i
c am pus manile mele pe nenumrate (Iov XXXI , 25). Deci
i aminte nu cumva s
u
te. amgeti i tu, i .s auzi zicerea
cea dayidiceasc: iat ^mul cele rin a pus- pre- Dumnezeu
ajutorul su, ci a ndjduit pre mulimea bogiei sale i s'a
mputernicit pre deertciunea sa (Psalm LI, 7) .
Ci asupra Dumnezeului celui viu, carele d nou cu.
mbelugare toate spre ctigare.
Poruncete, zice, bogailor, o Ti motee, s ndjduiasc, nu
ntru bogia cea de nimic, ci ntru Dumnezeul cel viu i ca-
rele pururea rmne i carele druete nou i aerul, i apa,
i lumina, i rodurile pmntului, i vremile, i schimbrile cele
4 ale vremilor: ale primverei, ale vferei, ale toamnei i ale ernei
i toate buntile celelalte, cu mult ndestulare i mbelugare;
dei oamenii cei lacomi de avuii i nsuesc lorui, i buntile
acestea obteti, le fac ale lorui, care E)umnezeu le d de o
potriv tuturor oamenilor i sracilor i bogailor, fr vre o
osebire i alegere. Singur aceasta este bogia, aceasta este co-
moara cea nemuritoare i nestriccioas, adec adevrata ndejde
cea ntru Dumnezeul cel viu; iar mai ales Dumnezeu este, carele
d i bogia oamenilor celor mbuntii, cari cu totului tot
ndjduesc ntru dnsul, precum zice Eeclesiastul: C i tot
omul cruia i-a dat Dumnezeu bogie i avuii (cap, V, 18).
Inva-te tu, o cetitorule, din cuvintele acestea ale Apostolului,,
c Dumnezeu a fcut bogat pre tot omul, fiindc a druit fiete
cruia om toate buntile pmntului obteti; c deschizi,
zice, mna ta i saturi pre toat vietatea de bun voina (Psalm
CXLI V 17). i iari: Bun este Domnul tuturor (Psalm CXLI V,
29) . i: Deschiznd tu mna ta toate se vor umplea de bun-
248. EPIST. NTIA CTRE TIMOTEI CAP. VI, VERS. 1920.
bogia lor se va face rscumprare sufletelor-lor precum zice
Sol omon: Isbvirea sufletului omului este bogia sa (Pild. XIII,
8) . i cnd vor muri i vor priimi sracii pre cari i-a miluit,
n venicile saurile lor, precum zice Domnul: Facei ni-v
vou prieteni din mamonaua nedreptei, ca, cnd vei lipsi,
s v priimiasc pre voi n venice locaurile l or (Luca XVI , 9)
1
) .
Ca s-se apuce de veni c vi a.
De vor face bogaii acestea, zice, vor moteni venica via;
fiindc lucrarea faptelor bune i mai ales a milosteniei; pre
care mai sus o a numit temelie bun, aceasta poate s prici-
nuiasc lor pre ctigarea mpriei ce va s fie: c venii,
zice, blagosloviii Printelui meu, de motenii mpria cea
gtit vou dela ntemeerea lumei, c am flmnzit i ai dat
mie de am mncat si am nsetat si m'ai adpat si celelalte
(Mat. XXV, 34).
20. O Ti mot ee, amanetul pzete' l .
Toate acestea, zice, cte i s'a poruncit de ctre mine, p-
zete-e bine, o fiul meu Ti motee, pentruc snt porunci dum-
nezeeti i stpneti i i aminte a nu face vre o scdere, c
despre acestea a zis la nceputul epistoliei: Aceast porunc
o ncredinez ie, Ti motee (I Ti mot. I, 18)
2
) .
Deprt ndu-t e de spurcatele dearte glasuri.
Ferete-te, zice, i fugi de glasurile dearte, adec de cuvintele
cele zadarnice, cele necurate i spurcate; cu aceasta ns ce zice
Pavel , arat c snt i zadarnice vorbe, care nu snt necurate. Iar
fericitul Ioan Hrisostom a cetit nou glasuri, adec ferete-te de
sfaturile cele mai nou ale minciuno-nvtorilor.
i de mpot ri v punerile ale mi nci uno-numi tei cunotinei.
Minciuno-numit cunotin aicea Pavel numete pre cuno-
tina ereticilor i a necredincioilor; cci cnd nu povuete
naintea credin, ci toate nelegerile omului se nasc dfCsi-
loghismuri omeneti, acolo nu este adevrat cunotin, ci
minciunoas i rtcit i nsui humele ei minete; pentru a
ceasta a zis Isaia: C de nu vei crede, nici vei nelege
(cap. VII, 9) . nsemneaz ns din zicerea aceasta, c snt i
. mprotiv ziceri, de care se cuvine cineva .dela nceput a se
feri de ele i nici ca cum a se mpletici cu dnsele.
) Teodorit ns aa tlcuete zicnd: Pre ctigarea
-
bogiei o a
numit netiin, iar pre ctigarea buntilor ce vor s fie, 0 a numit
temelie bun; c nemicate i neschimbate snt i acelea.
2
) Teodorit ns zlog nelege pre Darul Sf. Duh; carele l'a priimit
Ti motei prin hirotonie.
5^
I S T
'
N T A I A G A

E
TIMOTEI CAP. VI, VERS. 21. 249
2 i . Cu carea unii l udndu-se ntru credin au rtcit.
Pentruce a czut din dreapta credin aceia, cari se laud i
se flesc n minciuno.-numita cunotin? Pentruc cela ce urmea-
.z siloghismurilor sale celor omeneti, de nevoe este a se rtci i
a cdea din credin, cci credina nvoire fiind fr nvoial, nu
priimete siloghismuri. Ins socotesc c acestea le-a zis Apostolul,
pentru ereticii, cei c e se zic cunosctori (gnostici), cari erau plini
de toat necuria" i fapta de ruine, precum zice despre dnii
att Apostolul luda in soborniceasca sa epistolie, ct i sf. Epifa-
nie; c pentru aceasta i Pavel spurcate i necurate a numit gl-
suirile lor Cele dearte, i cunotina lor o a numit minciuno-nu-
mit; iar al .eresului cunosctorilor acestora i nceptorul i ap-
rtorul a sttut Nicolae unul din cei eapte diaconi
1
).
Darul cu tine. Ami n.
Dupre obicei fericitul Pavel pune i la epistolia aceasta ca
-o pecete asupra tuturor cuvintelor ce a zis, pre Darul lui Dum-
nezeu, de carele, nu numai se d, ci i se pzete toat bunta-
tea; iar acest dumnezeesc Dar o de l'am dobndi i noi cu mbel-
ugare, ca s pzim printr'nsul buntile, ce le-am dobndit i a-
ri dela acesta, i s nu le perdem, slvind pre Christos pre D-
ttorul i hrzitorul tuturor Darurilor, mpreun cu Printele i
cu Sf. Duh, cruia slava n veacurile veacurilor. Ami n
2
) .
Trimiterea aceasta I-a ctre Timotei s'a scris din Laodichia
-care este Mitropolie a Frighiei Pacatianeti, precum scrie des-
pre aceasta Apostolul n epistolia cea ctre Colaseni, i vezi
la cap. I V al aceiia stih 16. ,
-yWri -<-
-
1
) Pentru aceasta i, Teodorit zice l aceast zicere: Cei dela Simon,
cunosctori (gnostici) pre sinei s'au numit, c cele ce le-a fcutT dum-
-.nezeiasca Scriptur, ei zic c Dumnezeu le-a descoperit lor, i snt pline
-de toat pgnia i nverunarea; pre aceasta potrivit o a numit dum-
nezeescul Pavel minciuno-numit.cunotin, avnd ea ntunecarea necu-
nbtinei, iar nu lumina cunotinei de Dumnezeu.
*) nsemneaz c .zicerea Darul cu tine, Ami n" este mbriarea
dumnezeescului Pavel, care obinuete a o scrie de trei ori fericitul A
postolul Domnului cu nsui sfnt mna sa, i n loc de fii sntos,
ce obinuim noi a scrie la sfritul scrisorilor noastre, precum zice fe-
.ricitul Teodorit. Vrednice de laud ns snt i cele ce a adaus la sfr-
.itul acestei epistolii acestai Teodorit zicnd: Aceast nvtur se
cuvine (adec a toatei epistoliei acesteea) ca toi cei nvrednicii de Iero-
sine (preoie) cu scumptate a o pzi i ca pre un oare care canon lorui
pururea a o pomeni i dupre aceasta a'i ndrepta att celea ce le zic, att
i celea ce se fac de ei, c aa este cu putin a se face prtai i ai mrtu-
.risirei lui Timotei, nc i a-i nsui prea dumnezeescului Pavel".
Trimiterea a doua ctre Timotei a! slviiului i fetru tot ludatului Apostol'
Pavel. Tlcuit de Teofilact, Arhiepiscopul Bulgariei n limba elin, apoi tl -
mcit n cea proast
1
) de fericitul ntru pomenire dasclul Nicodim tonitul
i apoi n limba romn de smeritul V. P. M.
Pricina acestei trimiteri'
1
) dupre Hrisostom, Teodorit,,
Teofilact i Icumenie..
Pentruce pricin trimite fericitul Pavel i. a doua epistolie ctre
Timotei? Singur o zice ntru cea dinti; c scria ntr aceea aar
Acestea le scriu ie, ndjduind curnd a veni la, tine (cap.
III, 14). Deci fiindc Pavel nu a putut s mearg la Timotei,
precum scria, fiindc se afl p temni legat de mpratul Ne~
ron, pentru aceasta a trebuit a scrie i a. doua epistolie cire-
dnsul: nti adec, c n locul nfier.ei sale s mnge pre
Timotei prin scrisori, carele poate se necji pentru lipsa nv-
torului su. i pentru greutatea ce purt a ocrmuirei biseri-
cei din Efes i alta nc pentru ca s-l ntriac pre el ntru:.,
ngrijirea turmei sale ostenind, fiindc brbaii cei mari i pu-
ternici obosesc i ostenesc de purtarea de' grif' a hirmei i a
bisericilor, btndu-se din toate prile de valurile ispitelor, mai
ales ntru acele-vremi, cnd pretutindenea" erau goane i rs-
boae asupra hristianilor. Acestea adec snt adevratele pricini,.
} ) nsemneaz c dupre Teodorit, aceasta epistolie este cea mai de pe
urm, adec a patrusprezecea dupre rnduial i dupre vremile n care
a scris fericitul Pavel trimiterile sale. nsemneaz nc.;i aejeasta, dupre
acestai Teodorit, c Timotei nu se afl p Efes, cnd a trimis Pavel
epistolia aceasta, ci ntru alte pri. Iar aceasa o socotete din cuvn-
tul ce-1 zice la sfritul epistoliei; c pre
1
Tihic l'a trimis n Efes (La.
cap. IV stih 2 al acesteea). Fiindc trebuia s .ic: rife Tihic l'am tri-
mis aci".
'-) Aceasta epistolie s'a scris dupre MeUtie n anul XXXVII dup-
nnlarea Dommdui. n tomul I al bisericetei istorii.
PRICINA TRIMITEREI A DOUA CTRE TIMOTEI 251
pentru care a scris fericitul Pavel i pre aceasta a Il-a epis-
tolie ctre limotei.
A sttut ns i a treia pricin, dupre Hrisostom, aceasta
adec, eresurile ce s'au fost incepzit de ctre nvtorii Iudeilor,
despre care a artat Pavel i n cea dinti. Deci mai nti ntru
aceasta aduce aminte lui Timotei, de buna cinstire de Dumnezeu
i. de. credina strmoilor lui; al doilea fnih..c ]Frigel:-si Ermo-
ghen cei din Asia i-au ntors feele de cite"lanurile safe i nu--
mat singur "tui Oniim blagoslovitului i mrturisete har, pen-
truc a artat mult, sirguin de a mers la Roma i a rmas
lng (dnsul), al treilea poruncete lui Timotei, s se feriasc
dc nebunetile ntrebri, pcntrtic din acestea se nasc glcevile i
pentruc din acestea Imeneu i Filit au czut din credina lui
Christos i zicea c nvierea s'a fcut acum; al patrulea. l sf-
tuete pre el, s i aminte de nvtur, pentruc n vreme le. cele
mai de pre urm vor f oameni iubitori de sinei i iubitori de n-
dulcire mai mult, dect iubitori de Dumnezeu; de aceasta i trebue
s provad, pentru ca s siguripsiasc] pre hristiani, a nu se a-
mg cineva .de unii ca aceia, att la tnoraluri, ct i la am-
runifa. nvtura credinei; al cincelea i arat lui, c a venit
-vremea dezlegrei i a morei sale i are a se face jertf pentru
Christos; al easelea nc i cea mai de pre zirm, i poruncete,
c s vie el mai curnd la Roma, aducndu-i crile i felonul
i sfuindu-l s se pziasc de armarul Alexandru, pentruc
artat multe rele. asupra lui Pavel i sfrete epistolia.
Se vede ns c aceast epistolie precum zice Hrisost. s'a f-
_eut aproape de moartea fericitidui Pavel; precum i nsui o
art ntru aceasta zicnd, fat eu ?n jertfesc i vremea to-
pirei mele a sosit (II Timotei IV, 6).
CAP. 1.
1 . Pavel Apostolul lui Iisus Christos, prin voea lui Dum-
nezeu, dupre fgduina vieei ceii n Christos Iisus.
ndat din procuvntare i din nceputul epistoliei, a de-
teptat Pavel i a mngiat sufletul lui Timotei. Nu cuta, zice,
o Ti motee, la primejdiile vieei acesteea, pentruc acestea pri-
cinuesc nou viaa venic. Noi ne-am fcut Apostoli ai lui
Christos, pentru ca s murim aicea pentru Christos i s vi-
euirii acolo venicete mpreun cu dnsul. Pentru aceasta ns
mnge ndat din nceput pre Timotei, a nu auzi el c nv-
torul su Pavel se afl n primejdii i nchisori, mai mult s
se ntristeze. Vezi ns, c dupre fgduin, numete pre viaa
cea ntru Christos i ca cum i-ar zice aa: dac viaa cea n-
tru Christos este dupre fgduina, adec dac a fgduit nou
Domnul, s ne-o de aceasta n veacul viitor, apoi nu o Cuta
aceasta n veacul acesta; n Christos ns este via, adec
mpreun cu Christos, sau ntru Christos, pentruc Christos este
carele are s de nou aceast via i s o pziasc; fiindc
viaa aceasta simit se pzete cu hrane i eu buturi; iar
cea gndit i duhovniceasc ntru Christos se pzete i de
el se ine; cci Christos este i va fi nou toate n tot veacul
acel a
1
) . . . - r
2 . Lui Timotei, iubitului fiu. ' -
Este cu putin a fi cineva fiu i a nu fi iubit pentru r-
utatea sa; pentru aceasta Pavel numete pre Galateni fii i l
doare pentru dnii, zicnd: Copiii mei, pre cari iari chi-
nuesc a v nate (Galat. IV, 16) ; iar Timotei nu er numai
iubit fiu dupre duh al fericitului Pavel ; ci iubit i pentru fap-
tele bune, ce avea. Arat ns cu acest cuvnt Pavel, cum c
*) Teodorit ns aa tlcuete zicerea aceasta: Apostol, zice, m'a pro-
pus stpnul Dumnezeu, mpreun alegndu-m i Christos, ca cu f-
gduita venic via s propoveduesc oamenilor.
epi st. a doua c t r e ti motei cap. i, ver s. 23. 253
nu a mers la Timotei, nu c doar s'a mniat asupra lui, sau
pentruc l'a prihnit n lucrrile acelea, cci er iubit Timotei
lui, ci pentruc s'a oprit de sila i din nevoia cea din afar..
Har, mil, pace dea Dumnezeu Printele i dela Chri-
stos Iisus, Domnul nostru.
Oraia aceea i rugciunea ce a scris Pavel lui Timotei i
epistolia cea dinti, nsi aceea o scrie i ntru aceasta a doua;,
pentru aceasta tlcuirea ace'steea cetete-o acolo.
3. Mulrhesc ui. Dumnezeu.
Vezi, o cetitorule, ct covritoare dragoste are fericitul Pa-
vel ctre Timotei? Mulmesc, zice, lui Dumnezeu, pentruc
iubindu-te pre tine, mi aduc aminte de tine; aceasta este dra-
gostea i prietenia adevrat, cnd cineva se mpodobete i,
se cinstete ntru prieteugul celui iubit
1
).
Cruia slujesc din strmoi