Sunteți pe pagina 1din 11

Revelatie Divina

Fata-n Fata cu Isus


Hristos Revelatia Raiului
si a Iadului De
Catre Sapte Tineri
Columbieni

Revelatia Raiului Prima Aratare


Revelaţia Raiului Prima Arãtare
2 Corinteni.12:2 Cunosc un om în Hristos,care acum paisprezece ani –fie în trup,nu ştiu;fie înafarã de
trup,nu ştiu,Dumnezeu ştie - a fost rãpit unul ca acesta pînã la al treilea cer.

Noi eram într-o camerã cînd am avut prima experienţã.Camera a început sã se lumineze din nou de
lumina prezenţei Domnului.Era aşa de puternicã încît toatã camera s-a umplut de ea.Camera s-a umplut
de glorie şi era plãcut sã fi înaintea lui.İsus ne-a spus;Copii mei,acuma o sã vã arãt Împãrãţia Mea,o sã
mergem în Glorioasa Împãrãţie.Noi ne-am prins de mîini şi am început sã ne ridicãm.M-am uitat în jos
şi mi-am dat seama cã ne-am pãrãsit corpurile .În timpul în care am pãrãsit corpul,am fost îmbrãcaţi în
mantie albã şi am început sã mergem în sus cu o vitezã mare.Noi am ajuns în faţa unor uşi duble care
erau intrarea în Împãrãţia Raiului.Eram împietriţi de ce n-i se
întîmpla.Mulţumesc cã İsus fiul lui Dumnezeu era acolo cu
noi,împreunã cu doi îngeri care aveau fiecare cîte patru
aripi .Îngerii au început sã ne vorbeascã ,dar noi nu înţelegeam
ce spuneau.Limba lor era foarte diferitã de a noastrã, nici nu se
asemãna cu altã limbã vorbitã pe pãmînt.Aceşti îngeri ne-au
primit şi au deschis cele douã uşi imense.Noi am vãzut un loc
minunat,cu multe lucruri diferite.Cînd am intrat înãuntru,o pace
perfectã ne-a umplut inimile.Biblia ne spune cã Dumnezeu ne
dã pace care depãşeşte orice înţelepciune omeneascã.Filipeni
4:7

1
Filipeni.4:7 Şi pacea lui Dumnezeu,care covîrşeşte orice minte,sã pãzeascã inimile voastre,întru Hristos
İsus.

Primul lucru pe care l-am vãzut a fost o cãprioarã,şi am întrebat pe una din prietenele mele.Sandra te
uiţi şi tu la acelaşi lucru la care mã uit şi eu?Acuma ea nu mai plîngea, nu mai striga ca atunci cînd n-i
s-a arãtat iadul.Ea a zîmbit şi a spus:Da Esau, mã uit şi eu la cãprioarã!Atunci am ştiut cã totul este
real,cã noi eram într-adevãr în Împãrãţia Raiului.Toatã groaza pe care am vãzut-o în iad am uitat-o
repede.Ne bucuram de splendoarea lui Dumnezeu.Ne-am îndreptat cãtre locul unde era cãprioara, în
spate era un pom absolut imens!Era chiar în mijlocul paradisului.Biblia ne descrie acest pom în
Apocalipsa 2:7

Apocalipsa 2:7 Cine are urechi sã audã ceea ce Duhul zice Bisericilor: Celui ce va birui îi voi da sã
mãnînce din pomul vieţii,care este în raiul lui Dumnezeu.

Acest pom Îl simbolizeazã pe İsus,pentru cã Hristos este viaţã eternã.În spatele pomului era un rîu cu
apã cristalinã.Era atît de curatã şi frumoasã cã nu am vãzut aşa ceva înainte pe pãmînt.Noi vroiam sã
rãmînem în locul acela.De multe ori am zis cãtre Domnul;Doamne te rugãm!Nu ne duce afarã din locul
acesta!Noi vrem sã stãm aici pentru eternitate!Noi nu vrem sã ne întoarcem înapoi pe pãmînt!Domnul
ne-a rãspuns;Este necesar sã vã întoarceţi înapoi,sã spuneţi tuturor despre lucrurile pe care Eu le-am
pregãtit pentru cei ce mã iubesc,cã eu o sã mã întorc înapoi foarte curînd şi rãsplata este la Mine!Cînd
am vãzut rîul am fugit repede şi am intrat înãuntru.Noi ne-am amintit Scriptura care zice;

İoan 7:38 Cel ce crede în Mine,precum a zis Scriptura:rîuri de apã vie vor curge din pîntecele lui.

Apa din acel rîu parcã era plinã cu viaţã şi ne-am scufundat cu totul în ea.Înãuntru şi afarã din apã
puteam respira normal.Acel rîu era foarte adînc şi multe feluri de peşti coloraţi înotau prin el.Era aceaşi
luminã normalã înãuntru şi afarã.În Rai lumina nu vine dintr-o sursã specificã, totul era la fel de bine
luminat.Biblia ne spune cã İsus Hristos este lumina acelui oraş.

Apocalipsa 21:23 Şi cetatea nu are trebuinţã de soare,nici de lunã,ca sã o lumineze,cãci slava lui
Dumnezeu a luminat-o şi fãclia ei este Mielul.

Cu mîinile noastre am luat cîţiva peşti afarã din apã,dar aceştia nu mureau.Cînd am vãzut asta,am
alergat la Domnul şi l-am întrebat de ce nu mor? Domnul a zîmbit şi a rãspuns cã în Rai nu mai existã
moarte,nici plînsete şi nici durere!Apocalipsa 21:4

Apocalipsa 21:4 Şi va şterge orice lacrimã din ochii lor şi moarte nu va mai fi;nici plîngere,nici
strigãt,nici durere nu vor mai fi,cãci cele dintîi au trecut.

Dupã ce am plecat de la rîu alergam la fiecare loc pe care-l gãseam,noi vroiam sã atingem şi sã trãim
toate lucrurile.Vroiam sã aducem totul înapoi cu noi,pentru cã eram aşa uimiţi de lucrurile pe care le-am
vãzut în Rai.Ele pur şi simplu nu se pot explica suficient în cuvinte.Cînd Apostolul Paul a fost luat în
Rai,el a vãzut lucruri pe care niciodatã nu le-a putut explica în cuvinte,din cauza lucrurilor mãreţe din
Împãrãţia Raiului.2Corinteni12Acolo sînt lucruri pe care le-am vãzut şi nu le putem descrie .Dupã acea
am venit la un loc colosal şi mare,un loc foarte minunat şi frumos.Acest loc era plin cu pietre
preţioase(aur,diamante,smaralde,rubine).Podeaua era construitã din aur curat.Dupã aceea am mers într-
un loc unde erau trei cãrţi foarte mari.Prima carte era BİBLİA fãcutã din aur.În Psalmi ne spune cã
2
Cuvîntul lui Dumnezeu este etern şi Cuvîntul lui Dumnezeu rãmîne în Rai pe vecie.Noi ne uitam la o
BİBLİE imensã din aur,paginile,scripturile,totul era fãcut din aur curat.A doua carte pe care am vãzut-o
era mai mare decît Biblia.Ea era deschisã şi un înger sta jos şi scria ceva în carte.Împreunã cu Domnul
İsus ne-am apropiat sã privim ce scrie îngerul în carte.Îngerul scria toate lucrurile care se întîmplau pe
pãmînt.Tot ce se întîmpla,inclusiv datele,orele,absolut totul era înregistrat în carte.Aceasta se face aşa
cum Cuvîntul Domnului ne spune în,Apocalipsa 20:12

Apocalipsa 20:12 Şi am vãzut pe morţi,pe cei mari şi pe cei mici ,stînd înaintea tronului şi cãrţile au fost
deschise;şi o altã carte a fost deschisã,care este cartea vieţii;şi morţii au fost judecaţi din cele scrise în
cãrţi,potrivit cu faptele lor.

Îngerul scria toate lucrurile pe care oamenii le fãceau aici pe pãmînt,bune sau rele,toate erau scrise în
carte.Noi am continuat sã mergem în locul unde era cea dea treia carte.Aceasta era chiar mai mare decît
ultima.Cartea era închisã,dar noi ne-am apropiat de ea.Toţi şapte,împreunã am luat carte jos de pe
suportul pe care era aşezatã,aşa cum ne porunceşte Domnul şi am pus-o pe un pilon.Stîlpii şi coloanele
în Rai sînt atît de minunate!Ele nu sînt fãcute precum cele de pe pãmînt!Coloanele erau împletite,ele
erau construite din diferite pietre preţioase!Unele erau construite din diamante,altele din emeralde pure,
altele erau din aur curat şi altele combinate din mai multe pietre preţioase.Atunci am înţeles cã
Dumnezeu este proprietarul tuturor lucrurilor aşa cum este scris.

Agheu 2:8 Al Meu este argintul,al Meu este aurul,zice Domnul Savaot.

Atunci am înţeles întru totul cã Dumnezeu este bogat şi ale lui sînt toate bogãţiile lumii.În plus am
înţeles cã întregul univers aparţine Dumnezeului nostru şi El vrea sã îl dea tuturor care cer în credinţã.
Psalm.2:8

Psalm 2:8 Cere de la Mine şi-Ţi voi da neamurile moştenirea Ta şi stãpînirea Ta,marginile pãmîntului.

Cartea care am aşezat-o pe pilon era aşa de mare încît trebuia sã umblãm pe fiecare paginã ca sã o
putem întoarce.Am încercat sã citim ce era scris în cartea aia,aşa cum Domnul ne-a cerut.La început,era
dificil sã citim pentru cã era scris în caractere ciudate pe care nu le înţelegeam.Era diferitã de orice
limbã pãmînteascã,era cu desãvîrşire ceva Ceresc.Dar cu ajutorul Duhului Sfînt n-i s-a oferit onoarea sã
înţelegem.A fost ca şi cum un bandaj ne-a fost luat de pe ochi şi atunci am putut înţelege scrisul ,la fel
de clar ca limba noastrã pãmînteascã.Am putut vedea cã numele noastre şapte erau scrise în
carte.Domnul ne-a spus cã este Cartea Vieţii.Apocalipsa 3:5 Apocalipsa 3:5 Cel ce biruieşte va fi astfel
îmbrãcat în veşminte albe şi nu voi şterge deloc numele lui din cartea vieţii şi voi mãrturisii numele lui
înaintea pãrintelui Meu şi înaintea îngerilor Lui. Am observat cã numele scrise în carte nu erau
asemãnãtoare cu cele de pe pãmînt,aceste nume erau noi.Ca sã se împlineascã Cuvîntul Domnului cînd
ne spune cã ne va da nume noi.

Apocalipsa 2:17 Cine are urechi sã audã ceea ce Duhul zice Bisericilor:Biruitorului îi voi da din mana
cea ascunsã şi-i voi da lui o pietricicã albã şi pe pietricicã scris un nume nou,pe care nimeni nu-l
ştie,decît primitorul.

În Rai,puteam sã pronunţãm numele noastre noi,dar de îndatã ce Domnul ne-a adus înapoi pe pãmînt
aceste nume ne-au fost şterse din memorie şi din inimã.

3
Cuvîntul lui Dumnezeu este veşnic,adevãrat şi va trebuii sã se îndeplineascã.Prieteni Biblia ne spune in
Apocalipsa 3:11.

Vin curînd;ţine ce ai,ca nimeni sã nu ia cununa ta. În Rai,sînt milioane de lucruri minunate, noi nu le
putem exprima în cuvinte.Dar aş vrea sã-ţi spun ceva;Dumnezeu te aşteaptã!Oricum,numai oamenii
care stãruie pînã la sfîrşit vor fi salvaţi.Marcu 13:13

Şi veţi fi urîţi de toţi pentru numele Meu;iar cel ce va rãbda pînã la urmã,acela se va mîntuii. Dumnezeu
sã vã ajute

A Doua Revelaţie Ariel


Cînd am început sã mergem în sus cãtre Împãrãţia Cerurilor,noi am ajuns într-un loc frumos cu uşi
preţioase.În faţa uşilor erau doi îngeri.Ei au început sã vorbeascã, dar vorbirea lor era îngereascã şi nu
am putut înţelege ce spuneau.Dar Duhul Sfînt ne-a dat înţelegerea.Ei ne-au bine venit.Domnul İsus a
pus mîinile pe uşi şi acestea s-au deschis.Dacã İsus nu era cu noi,niciodatã nu puteam sã intrãm în
Rai.Noi am început sã apreciem totul în Rai.Am vãzut un pom uriaş, Biblia ne spune cã acest pom este
POMUL VİEŢİİ.

Apocalipsa 2:7 Cine are urechi sã audã ceea ce Duhul zice Bisericilor:Celui ce va biruii îi voi da sã
mãnînce din pomul vieţii,care este în raiul lui Dumnezeu.

Ne-am dus la un rîu şi am vãzut mulţi peşti înãuntru.Totul era aşa uimitor cã
împreunã cu prietenii mei am decis sã intrãm în apã.Am început sã înotãm pe
sub apã.Ne uitam cum peştii înotau de jur împrejur şi ne mîngîiau corpurile.Ei
nu înotau încolo cum se întîmplã normal pe pãmînt,prezenţa Domnului i-a
calmat pe peşti.Peştii aveau încredere în noi pentru cã ştiau cã nu o sã le
facem nici un rãu.Am fost aşa de binecuvîntat şi uimit cã am apucat un peşte
şi l-am scos afarã din apã.Ce-a fost mai surprinzãtor era cã peştele stãtea
liniştit şi se bucura de prezenţa Domnului,chiar dacã era în mîinile mele!Apoi
am pus peştele înapoi în apã.Am putut sã vãd în depãrtare cã erau cai albi în
Rai,cum este scris în cuvîntul Domnului în Apocalipsa 19:11

Apocalipsa 19:11 Şi am vãzut cerul deschis şi iatã un cal alb,şi Cel ce şedea
pe el se numeşte Credincios şi Adevãrat şi judecã şi se rãzboieşte întru
dreptate.

Aceşti cai vor fi folosiţi de Domnul cînd se întoarce pe pãmînt dupã cei credincioşi(biserica).Am mers
pînã la cai şi am început sã-i mîngîi.Domnul m-a urmat şi mi-a dat voie sã-l cãlãresc pe unul din ei.Cînd
a pornit am avut o senzaţie pe care nu am trãit-o vreodatã pe pãmînt.Am început sã simt
pace,libertate,iubire,sfinţenia pe care o persoanã o poate avea în acel loc minunat.Am început sã mã
bucur de lucrurile pe care le vedeam.Cãutam sã mã bucur de toate lucrurile din paradisul acela minunat
pe care Domnul l-a pregãtit pentru noi.În plus am mai vãzut masa de nuntã, totul era deja pregãtit.Ea nu
avea început şi nici sfîrşit.Am vãzut scaunele pregãtite pentru noi.Acolo mai erau coroanele vieţii
veşnice pregãtite pentru noi.Pe masã erau tot felul de mîncãruri delicioase,pentru toţi cei ce sînt invitaţi
4
la nunta Mielului.Îngerii erau acolo cu nişte pînze albe pentru mantalele pe care Domnul le pregãtea
pentru noi.Eram atît de uluit sã pot privii la toate lucrurile acestea.Cuvîntul lui Dumnezeu ne spune cã
trebuie sã primim împãrãţia ca şi copii. Matei 18:3 Şi a zis;Adevãrat zic vouã;De nu vã veţi întoarce şi
nu veţi fi precum pruncii,nu veţi intra în împãrãţia cerurilor. În Rai eram ca nişte copii.Ne bucuram de
tot ce era acolo;florile,reşedinţele. Domnul chiar ne-a permis sã intrãm înãuntru.Apoi Dumnezeu ne-a
dus într-un loc în care erau mulţi copii.Domnul era în mijlocul lor şi a început sã se joace cu ei.El a fost
convins cã a petrecut suficient timp cu fiecare în parte şi se bucura sã fie cu ei.Ne-am apropiat de
Domnul şi am întrebat;

Doamne sînt ei copii care se vor naşte pe pãmînt? Domnul a rãspuns; Nu,aceştia sînt copii care au fost
avortaţi pe pãmînt!!

. Cînd am auzit asta, am simţit ceva înãuntrul meu ce m-a fãcut sã


tremur.Mi-am amintit ceva ce-am fãcut în trecut,cînd nu-L cunoşteam
pe Domnul.În timpul ãla,eram într-o relaţie cu o femeie şi a rãmas
însãrcinatã.Cînd mi-a spus cã este însãrcinatã,eu nu ştiam ce sã fac şi i-
am cerut puţin timp pentru a lua o decizie.Timpul a trecut şi cînd m-am
dus la ea sã-i comunic decizia,a fost prea tîrziu pentru cã ea deja fãcuse
avortul.Acest lucru mi-a marcat total viaţa.Chiar şi dupã ce L-am
acceptat pe Domnul în inima mea,avortul acela nu am putut sã mi-l
iert.Dar Domnul a fãcut ceva în ziua accea.El m-a lãsat sã intru în locul
acela şi mi-a spus.Ariel,o vezi tu pe fetiţa de acolo??Ea este fetiţa
ta!Cînd El mi-a spus asta,m-am uitat l-a fetiţã şi am simţit cum rana pe
care o aveam în sufletul meu de atît de mult timp a început sã se
vindece.Domnul mi-a permis sã merg aproape de ea şi ea a venit
aproape de mine.Am luat-o în braţe şi o priveam în ochi.Un singur
cuvînt am auzit de pe buzele ei,Tata.Am înţeles şi am simţit cã Domnul a avut milã de mine şi m-a
iertat,dar trebuie sã învãţ sã mã iert şi eu.Dragi prieteni,oricine citeşte aceasta ,vreau sã vã spun un
singur lucru.Dumnezeu deja ţi-a iertat pãcatele, acum tu trebuie sã înveţi sã te ierţi.Eu îi mulţumesc lui
Dumnezeu pentru cã mi-a permis sã vã pot mãrturisii aceastã revelaţie .Doamne İsuse Hristoase ţie îţi
dau onoarea şi gloria!Aceasta dezvãluire este de la Domnul,El ne-a permis sã primim aceastã
revelaţie.Am speranţa cã fiecare frate care citeşte aceastã mãrturie o sã primeascã deasemenea
binecuvîntarea şi cu ea sã-i binecuvînteze şi pe alţii.

Dumnezeu sã vã ajute

Cea de-a treia revelaţie a Raiului


Apocalipsa 21:4 Şi va şterge orice lacrimã din ochii lor şi moarte nu va mai fi ;nici plîngere,nici
strigãt,nici durere nu va mai fi,cãci cele dintîi au trecut.

Cînd am ajuns, uşile acelea mari ne-au fost deschise şi am vãzut o vale plinã cu flori.Florile erau
frumoase şi mirosul lor era splendid.Am început sã mergem şi sã simţim o libertatea totalã care nu am
trait-o niciodatã pe pãmînt.Am simţit o pace care ne-a umplut inimile, pe cînd priveam florile am
observat cã sînt unice,fiecare petalã era diferitã,autenticã, şi aveau culori nemaivãzute.În inima mea,am
5
spus Domnului meu cã-mi dorec o floare din acestea.Domnul şi-a exprimat aprobarea,m-am apropiat de
o floare şi am început sã trag.Dar nu se întîmpla nimica,eu nu am putut sã o smulg afarã din pãmînt.Nici
mãcar o petalã sau o frunzã nu am putut sã trag din floare.Atunci Domnul a început sã vorbeascã şi a
spus.Aici totul se face prin dragoste.El a atins floarea şi ea s-a predat singurã în mîna Domnului.El pe
urmã ne-a dãruit-o nouã .Continuînd sã mergem mai departe mirosul forilor rãmînea cu noi.Am ajuns la
un loc cu un set de uşi foarte frumoase.Uşile acestea nu era simple,ele erau ornamentate cu mãiestrie şi
aveau pietre preţioase gravate pe ele.Uşile s-au deschis şi am intrat într-o camerã cu mulţi oameni.Toţi
alergau încolo şi încoace pregãtind ceva.Cîţiva dintre ei purtau pe umeri suluri de pînzã albã
strãlucitoare,alţii aduceau fusuri cu aţã de aur,iar alţii aduceau farfurii care aveau forma unui scut
înãuntru.Toatã lumea alerga în grabã.Noi am întrebat pe Domnul, de ce atîta efort şi grabã?Atunci
Domnul a invitat un tînãr aproape.Omul acesta avea un rol de pînzã pe umãr. El a venit şi l-a privit pe
Domnul respectos.Cînd Domnul l-a întrebat de ce purta sulul de pînzã albã,el s-a uitat l-a Domnul şi i-a
zis!Doamne tu ştii pentru ce este aceastã pînzã albã!Din aceastã pînzã confecţionãm costume de
ceremonie pentru cei rãscumpãraţi,costume pentru splendida mireasã.La auzirea acestor cuvinte ne-am
umplut de bucurie şi pace.Apocalipsa 19:8 Şi i s-a dat ei sã se înveşmînteze cu vison curat,luminos,cãci
visonul sînt faptele cele drepte ale sfinţilor. Cînd am ieşit afarã din acel loc am simţit şi mai multã
pace,pentru cã era frumos sã vezi cã Domnul Însuşi fãcea ceva frumos pentru noi.El are timpul şi locul
pentru tine,deoarece tu eşti important pentru El.İeşind afarã din acel loc,ochii m-i se pierdeau în fiecare
amãnunt al Raiului.Este ca şi cum fiecare lucru are viaţa acolo,fiecare obiect îşi dãruia gloria cuvenitã
lui Dumnezeu.Dupã aceea am venit la un loc unde erau milioane şi milioane de copii,de toate
vîrstele.Cînd L-au vãzut ei pe Domnul,toţi vroiau sã-L îmbrãţişeze,sã simtã şi mai mult iubirea
Lui,pentru cã El era pasiunea lor.İsus era pasiunea fiecãrui copil de acolo.Ne venea sã plîngem cînd am
vãzut cum Domnul rãsfãţa fiecare copil,cum îi sãruta si-i ţinea de mîini.Am vãzut cum îngerii se
apropiau de Domnul,aducîndu-i copilaşi înveliţi în pînzã.
Domnul îi dezmierda,mîngîia şi-i sâruta pe frunte, dupã
aceea îngerii luau copii înapoi cu ei.Noi am întrebat pe
Domnul,de ce acolo sînt atît de mulţi copii?Trebuie aceşti
copii sã fie trimeşi pe pãmînt?Domnul a pãrut emoţionat
pentru un moment,şi a spus;Nu, aceşti copii nu vor fi
trimeşi pe pãmînt!Aceştia sînt copii care au fost avortaţi
pe pãmînt şi pãrinţii lor nu-i doresc.Aceştia sînt copii Mei
şi-i iubesc!Am aprobat din cap şi vocea îmi tremura
gîndindu-mã c-am întrebat pe Domnul aşa ceva.Cînd nu
L-am cunoscut pe Domnul şi viaţa adevãratã care este
El,am fãcut greşeli şi am pãcãtuit ca orice om.Printre
aceste pãcate a fost un avort pe care l-am avut.İatã c-am
avut un momemt în care am fost nevoitã sã fiu faţã-n faţã cu Domnul şi L-am întrebat;Doamne,este
copilaşul care l-am avortat cu mult timp înainte aici?Domnul a rãspuns;Da!Am început sã merg într-una
din pãrţi şi am vãzut un micuţ bãieţel frumos.Aproape de tãlpile lui stãtea un înger.Îngerul privea l-a
Domnul şi bãiatul era întors cu spatele cãtre noi.Domnul mi-a spus;Priveşte,acolo este bãiatul tãu!Am
vrut sã-l vãd,aşa cã am alergat la el,dar îngerul cu mîna m-a oprit.El mi-a arãtat cã trebuie sã ascult ce
spune bãiatul mai întîi.Am început sã aud ce spunea micuţul baieţaş.El vorbea,şi privirea o avea
îndreptatã în direcţia celorlalţi copii.El l-a întrebat pe înger;O sã vinã tãticu şi mãmica mea curînd
aici?Îngerul m-a privit şi i-a rãspuns;Da,tãticul şi mãmica ta sînt aproape sã soseascã!Nu ştiu de ce am
fost privilegiatã sã aud aceste cuvinte,dar în inima mea am ştiut cã cuvintele acestea au fost cel mai de
preţ cadou pe care Domnul putea sã mi-l ofere.Micuţul nu vorbea cu duşmãnie,sau suferinţã,poate cã
6
ştia cã nu l-am lãsat sã se nascã.El simplu aştepta cu dragostea pe care Dumnezeu i-a pus-o în inimã.Am
continuat sã mergem,dar am pãstrat imaginea bãiatului în inima mea.Eu ştiu cã zilnic trebuie sã fac
efort,sã reuşesc sã fiu cu el într-o zi..Acum mai am încã un motiv sã merg acolo,pentru cã cineva mã
aşteaptã în Împãrãţia Raiului.

İsaia 65:19 Şi Mã voi bucura de İerusalim şi Mã voi veseli de poporul Meu şi nu se va mai auzii în
acesta nici plîns,nici ţipãt.

Noi am venit la un loc unde erau nişte munţi mici şi Domnul İsus venea dansînd.În faţa Lui era o
mulţime de oameni îmbrãcaţi în veşminte albe şi au ridicat mîinile cu crenguţe de mãslin.Cînd fluturau
crenguţele în aer,din ele curgea ulei.Dumnezeu are lucruri minunate pregãtite pentru tine!Acuma e
timpul ca tu sã-ţi dãruieşti inima Lui.

Dumnezeu sã vã ajute

Cea de-a patra revelaţie


În Împãrãţia Raiului,am vãzut lucruri minunate aşa cum este scris în cuvîntul lui Dumnezeu.

1Corinteni 2:9 Ci precum este scris:Cele ce ochiul n-a vãzut şi urechea n-a auzit,şi la inima omului nu s-
au suit,pe acestea le-a gãtit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El.

Cînd am ajuns la Împãrãţia lui Dumnezeu era aşa de impresionant şi minunat sã vezi atît de multe
lucruri,atît de multe lucruri mari şi sã simţi gloria Domnului.Era atît de special,un loc cu mulţi
copii.Putem spune cã în locul ãla erau milioane de copii.Noi am vãzut copii de diferite vîrste,Raiul era
împãrţit în mai multe secţiuni.Am vãzut un fel de case pentru copilaşi care adãposteau copii cu vîrstele
cuprinse între 2-4 ani.În plus am mai observat cã copii în Împãrãţia Raiului cresc mari şi acolo era
şcoalã unde copii învaţã Cuvîntul lui Dumnezeu.Profesori sînt îngerii,ei învaţã copii cîntece de
închinare şi cum sã-L preamãreascã pe Domnul İsus.Cînd Domnul a sosit,se putea vedea bucuria
imensã a Regelui nostru.Chiar dacã nu am putut sã-i vedem faţa,am putut vedea zîmbetul Lui care a
umplut întregul loc.Cînd sosise,toţi copii au alergat la El!În mijlocul copiilor am vãzut-o pe
Maria,mama Domnului İsus de pe pãmînt.Ea era o femeie frumoasã.Noi nu am vãzut-o pe tron şi
nimeni acolo nu se închina ei.Ea era acolo ca şi celelalte femei din Rai,la fel ca toţi oamenii de pe
pãmînt ea a trebuit sã-şi cîştige salvarea.Ea avea o robã albã şi o curea de aur în jurul brîului,şi pãrul ei
era lãsat în jos pînã la mijloc.Pe pãmînt,am ascultat şi am vãzut cum mulţi oameni se închinau Mariei
mama lui İsus,dar aş vrea sã-ţi spun cã cuvîntul Lui Dumnezeu spune.

İoan 14:6 İsus i-a zis:Eu sînt Calea,Adevãrul şi Viaţa.Nimeni nu vine la Tatãl Meu decît prin Mine.

Singura intrare în Împãrãţia Raiului este İsus din Nazaret!Am bãgat de seamã cã acolo nu era soare sau
lunã.Cuvîntul lui Dumnezeu ne spune în Apocalipsã 22:5

Şi noapte nu va mai fi;şi nu au trebuinţã de lumina lãmpii sau de lumina soarelui,pentru cã Domnul
Dumnezeu le va fi lor luminã ,şi vor împãrãţii în vecii veciilor.

7
Noi am vãzut gloria lui Dumnezeu.Pentru noi este dificil sã explicãm groaza care am vãzut-o în iad,dar
este chiar mai complicat sã explicãm lucrurile cereşti pe care le-am vãzut şi cît de perfect este
Creatorul.Cînd eram acolo,cãutam sã alergãm şi sã vedem toate lucrurile.Ne-am putut aşeza jos pe iarbã
şi am simţit gloria lui Dumnezeu.Acea şuierãturã moale,vîntul acela moale care ne dezmierda obrajii,era
ceva nemaipomenit.În mijlocul cerului se putea vedea o cruce uriaşã clãditã din aur curat.Noi credem cã
aceasta nu era un simbol de idolatrie,dar mai mult un simbol care arãta cã prin moartea lui İsus pe cruce
avem intrare în Împãrãţia Raiului.Am continuat sã mergem prin Rai.Era atît de încîntãtor sã ne plimbãm
cu Domnul İsus Hristos.Acolo noi ştim cu siguranţã cine este Dumnezeul la care-i slujim”İsus din
Nazaret”.Mulţi dintre noi pe pãmînt gîndim cã sus este un Dumnezeu care aşteaptã sã fãptuim
pãcatul,ca sã ne pedepseascã şi sã ne trimitã în iad.Dar realitatea nu este acesta.Noi am vãzut faţa
cealaltã a lui İsus,un İsus prietenos,un İsus care plînge cînd tu plîngi .İsus este un Dumnezeu al
dragostei,îndurãtor şi iertãtor.El ne-a luat în mîinile lui şi ne ajutã sã continuãm pe drumul
mîntuirii.Domnul İsus ne-a permis sã întîlnim o persoanã din Biblie.Noi l-am întîlnit pe Regele
David,Regele David care este menţionat în Scripturi.El era un bãrbat arãtos,înalt şi faţa lui reflecta
Gloria lui Dumnezeu.Tot timpul cît am stat în Împãrãţia Raiului,singurul lucru pe care Regele David îl
fãcea era sã danseze,dansa,dansa şi-i dãruia toatã gloria şi onoarea lui Dumnezeu.Pentru cei care citesc
aceastã mãrturie,vreau sã vã spun cã Cuvîntul lui Dumnezeu ne spune în Apocalipsa 21:27 Şi în cetate
nu va intra nimic pîngãrit şi nimeni care e dedat cu spurcãciunea şi cu minciuna,ci numai cei scrişi în
Cartea vieţii Mielului. Aş vrea sã vã mai spun cã numai cei curajoşi,numai cei ce se ţin de Împãrãţia
Raiului ajung acolo.

Dumnezeu sã vã ajute

Cea de-a cincea revelaţie


2 Corinteni 5:10 Pentru cã noi toţi trebuie sã ne înfãţişãm înaintea scaunului de judecatã al lui Hristos,ca
sã ia fiecare dupã cele ce a fãcut prin trup,ori bine,ori rãu.

În Împãrãţia Raiului,am putut vedea Noul İerusalim


despre care Biblia ne vorbeşte în İoan 14:2

İoan 14:2 În casa Tatãlui Meu multe locaşuri sînt,iar de


nu,v-aş fi spus,Mã duc sã vã gãtesc loc.

Acolo am vãzut oraşul şi am intrat înãuntru.Este real şi


extraordinar!İsus s-a dus acolo sã prepare locuinţele
acelea pentru noi.În oraş am vãzut cã fiecare rezidenţã
sau casã avea numele proprietarului scris în faţa
casei.Oraşul nu are încã locuitori,dar este pregãtit pentru
noi.Nouã n-i s-a permis sã intrãm înãuntru şi sã vedem
toate lucrurile din casã.Dar mai tîrziu dupã ce-am pãrãsit
oraşul,noi am uitat toate lucrurile pe care le-am vãzut,amintirile acelea ne-au fost şterse.Oricum,ne
putem amintii cã stîlpii caselor sînt placaţi cu metale preţioase şi au diferite feluri de pietre preţioase
încrustate în ei.Ei în plus mai au şi aur curat.,Aurul din acest oraş este aşa cum Biblia îl descrie, este
aproape transparent şi foarte strãlucitor.Aurul de pe pãmînt nu poate fi comparat în luciu şi frumuseţe cu
8
aurul care este în Rai.Dupã asta,am fost duşi într-un loc unde erau multe containãre.Înãuntrul acestor
containãre erau lacrimi cristalizate.Acestea erau lacrimile pe care copii lui Dumnezeu le-au vãrsat pe
pãmînt.Ele nu erau lacrimi de nemulţumire,dar lacrimi pe care oamenii le-au vãrsat cînd sînt în prezenţa
lui Dumnezeu; lacrimi de cãinţã,lacrimi de recunoştinţã. Dumnezeu le pãstra ca pe o comoarã preţioasã
în Rai.Exact cum este menţionat şi în Psalm 56:8

Psalm 56:8 Viaţa mea am spus-o Ţie:pune lacrimile mele înaintea Ta,dupã fãgãduinţa Ta.

În plus,am venit într-un loc unde erau un numãr mare de îngeri.Cu toate cã în Rai am vãzut diferite
feluri de îngeri,în locul acesta era doar un singur fel.Am vãzut cã İsus are un înger specific pentru
fiecare persoanã.El ne-a mai arãtat ca acest înger este aproape de noi în decursul vieţii noastre.El ne-a
introdus îngerilor care ne-au fost destinaţi.Noi am putut sã le vedem trãsãturile,dar Dumnezeu ne-a spus
cã nu avem voie sã dezvãluim aceste lucruri altora. Psalm 91:11

Psalm 91:11 Cã îngerilor Sãi va poruncii pentru tine sã te pãzeascã în toate cãile tale.

Am sosit într-un loc cu multe vestiare,în interiorul lor erau diferite feluri de flori.Unele flori erau
deschise,frumoase şi strãlucitoare,pe cînd altele erau lãsate în jos şi altele erau chiar ofilite.Noi am
întrebat pe İsus care este semnificaţia acestor flori?El a rãspuns;Viaţa fiecãrui om se aseamãnã cu una
din aceste flori! El a luat una dintre florile strãlucitoare şi a spus;Florile acestea aratã legãtura strînsã pe
care o aveţi cu Mine!El a lãsat floarea aceea şi a ridicat alta care era pe jos.El a spus;Priviţi,persoana
aceasta este jos pentru cã este încercatã,sau are o problemã.Este ceva în viaţa lui care-i rupe legãtura cu
Mine.Tu ştii ce fac Eu cu florile care sînt cãzute jos, sã le fac strãlucitoare şi sãnãtoase din nou?El
atunci a luat floare în mînã şi a spus;Eu vãrs lacrimile mele peste ele şi le ridic sus.Noi am vãzut cum
printr-o putere specialã aceastã floare a început sã prindã viaţã şi sã se ridice sus şi culoarea a început
sã-i aparã încã odatã.Pe urmã a luat una din florile ofilite şi El a aruncat-o în foc zicînd.Priviţi,aceastã
persoanã M-a cunoscut şi s-a depãrtat de Mine!Acum el moare farã Mine şi va fi aruncat în foc!

İoan 15:5-6 Eu sînt viţa,voi sînteţi mlãdiţele.Cel ce rãmîne în Mine şi Eu în el,acela aduce roadã
multã,cãci fãrã Mine nu puteţi face nimic.15:6 Dacã cineva nu rãmîne în Mine se aruncã afarã ca
mlãdiţa şi se usucã;şi le adunã şi le aruncã în fos şi ard.

Dupã ce-am pãrãsit locul acela,în depãrtare am vãzut un castel frumos.Nimeni nu cuteza sã se apropie
de castel,noi credem cã este aşa cum Scriptura ne vorbeşte în Apocalipsa 22:1

Şi mi-a arãtat,apoi,rîul şi apa vieţii,limpede cum e cristalul şi care izvorãşte din tronul lui Dumnezeu şi
al Mielului.

Noi credem cã castelul era probabil aşezat aproape de prezenţa şi de tronul lui Dumnezeu.Cãt timp am
experimentat lucrurile din Împãrãţia Raiului,noi am avut atît de multã bucurie în inimã,aveam o pace ce
depãşeşte orice înţelegere.

Filipeni 4:7 Şi pacea lui Dumnezeu,care covîrşeşte orice minte,sã pãzeascã inimile voastre şi cugetele
voastre,întru Hristos İsus.

1 Petru 1:4 Spre moştenire nestricãcioasã şi neîntinatã şi nevestejitã,pãstratã în ceruri pentru voi.

9
Dumnezeu sã vã ajute

Cea de-a şasea Revelaţie


Luca 22:30 Ca sã mîncaţi şi sã beţi la masa Mea,în împãrãţia Mea şi sã şedeţi pe tronuri,judecînd cele
douãsprezece seminţii ale lui İsrael.

În locul acela uimitor,Dumnezeu ne-a permis sã vedem cea mai frumoasã salã de recepţie care nu
credeam cã existã nicãieri în univers.Noi am vãzut un tron uriaş cu douã scaune din aur curat şi pietre
preţioase care nu existã pe pãmînt.În faţa uriaşului tron era o masã care nu avea sfîrşit,pe ea era pînzã
albã.Era atît de albã cã nu se poate compara cu nimica de pe pãmînt.Tot felul de mîncare delicatã era
aşezatã pe masã.Am vãzut struguri de mãrimea portocalelor şi Domnul İsus ne-a permis sã gustãm
cîţiva din ei.Încã ne mai amintim gustul lor,era ceva atît de minunat.Frate şi prietene,tu nu poţi sã-ţi
imaginezi toate lucrurile care sînt pregãtite în Împãrãţia Cerurilor şi ce-a pregãtit pentru tine bunul
Dumnezeu.

1 Corinteni 2:9 Ci precum este scris:Cele ce ochiul n-a vãzut şi urechea n-a auzit,şi la inima omului nu
s-au suit,pe acestea le-a gãtit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El.

De asemenea,Dumnezeu ne-a permis sã ne uitãm la pîinea care era pe masã”Mana”.Aceasta era pîinea
lui Dumnezeu despre care Scriptura ne vorbeşte.Noi am avut permisiunea sã gustãm din ea împreunã cu
fel de fel de lucruri extraordinare care nici nu existã pe pãmînt.Aceste lucruri ne asteaptã pe noi ca
moştenire incoruptibilã în Împãrãţia Raiului.O sã ne bucurãm de o mîncare delicioasã cînd o sã
moştenim Împãrãţia Raiului.Am fost surprinşi cã scaunele erau aşezate pe ambele pãrţi ale mesei.Aceste
scaune frumoase aveau nume scrise pe fiecare.Am putut citii clar cã numele noastre erau scrise pe
scaune,dar numele noastre nu se asemãnau cu cele de pe pãmînt.Acestea erau nume noi pe care nimeni
nu le ştia înafarã de noi.

Apocalipsa 2:17 Cine are urechi sã audã ceea ce Duhul zice Bisericilor:Biruitorului îi voi da din mana
cea ascunsã şi-i voi da lui o pietricicã albã şi pe pietricicã scris un nume nou,pe care nimeni nu-l
ştie,decît primitorul.

În Cuvîntul lui Dumnezeu mai scrie. Luca 10:20 Dar nu vã bucuraţi de aceasta ,cã duhurile vi se
pleacã,ci vã bucuraţi ca numele voastre sînt scrise în ceruri.

Acolo erau o mulţime de scaune!Acolo este suficient spaţiu pentru toţi cei care vor sã vinã în Împãrãţia
Raiului.Acolo erau deasemenea scaune care au fost luate de la masã.Asta înseamnã cã acolo sînt bãrbaţi
şi femei care s-au plictisit sã-i slujeascã lui Dumnezeu,numele lor au fost şterse din Cartea Vieţii şi ei
sînt trimeşi în altã parte de la nunta ce-a mare a Mielului.Dumnezeu în plus ne-a permis sã vedem
bãrbaţi din Biblie,aceşti minunaţi sfinţi despre care citim în Scripturi.Am fost surprinşi sã-l vedem pe
Avram.El era în vîrstã,dar nu în trupul sau înfãţişarea lui.Era doar în vîrstã prin înţelepciunea pe care o
avea.Pãrul lui Avram era în întregime alb,dar fiecare fir era precum filamentele de sticlã sau filamentele
de diamante.Ce ne-a surprins cel mai mult a fost faptul cã el era chiar mai tînãr decî noi.În Rai,cu toţi o
sã reîntinerim şi rãmînem tineri.Am fost de asemenea surprinşi de cuvintele spuse de el.Avram a spus

10
ceva ce nu putem uita niciodatã.El ne-a bine venit în Împãrãţia Raiului şi ne-a spus cã curînd o sa fim în
locul acela ,pentru cã întorcerea Domnului İsus Hristos se apropie repede.

Dumnezeu sã vã ajute.

Tradus de Nicolae İbãşfãlean

11