Sunteți pe pagina 1din 4

IM.PASLE.

IB Annex 2
FORMULARUL CERERII DE FINANARE

INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE


FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL POR

ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET AL CERERII


DE FINANARE
1. Informaii privind solicitantul: Primria Constana institutie publica
2. Descrierea proiectului: Prin acest proiect se urmareste restaurarea la standarde
europene a Casinoului din Constanta si amenajarea pe cele trei nivele astfel: parter
muzeu interactiv 3D; nivelul II casino; nivelul III restaurant care poate gazdui
conferinte, spectacole. Proiectul se va desfasura pe o perioada de 2 ani.
3. Concordana cu politicile UE i legislaia naional
4. Bugetul proiectului/ Surse de Finanare: 22.500.000,00 RON (5.000.000,00 EURO)
5. Lista de anexe

____________________

TITLUL PROIECTULUI: CAZINO CONSTANA R.E.S.C.O.N.

0. INFORMAII PRIVIND TIPUL ASISTENEI FINANCIARE


NERAMBURSABILE SOLICITATE
Tipul asistenei comunitare nerambursabile: FEDR

2. DESCRIEREA PROIECTULUI
PROIECT

2.1
AXA PRIORITAR A PROGRAMULUI OPERAIONAL I DOMENIUL
MAJOR DE INTERVENIE
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL - POR
AXA PRIORITARA: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
DOMENIUL DE INTERVENTIE: TURISM
OPERATIUNEA Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI


2.3.1 Obiectivul proiectului (Se vor prezenta obiectivul general i obiectivele specifice
ale proiectului; de asemenea se va explica cum contribuie proiectul la realizarea
obiectivelor specifice aferente axei prioritare, precum i la realizarea obiectivului general
al Programului Operaional Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice)
Proiectul are ca obiective generale restaurarea la standarde europene a
Casinoului din Constanta si amenajarea pe cele trei nivele astfel: parter muzeu
interactiv 3D; nivelul II casino; nivelul III restaurant care poate gazdui conferinte,
spectacole.
Obiectivele specifice urmarite prin implementarea proiectului sunt: crearea unei
campanii de promovare mass-media a Casinoului si a activitatiilor sustinute in cadrul
acestuia (spectacole, dineuri); generarea unui numar de 100 locuri de munca pentru

locuitorii judetului Constanta, cresterea numarului la 100 de vizitatori pe zi si


cresterea numarului de incasari la bugetul primariei cu 30% fata de stadiul actual.
Proiectul contribuie la obiectivele acestui domeniu de interventie si anume:
creterea importanei turismului cultural si cresterea numarului de turism, prin
valorificarea potenialului turistic cultural prin reconsolidarea cladirii si transformarea
lui intr-o unitate multidisciplinara.

2.3.2 Context (Se va preciza dac proiectul pentru care se solicit finanarea este o
component a unei operatiuni complexe, explicndu-se dac acestea sunt independente
din punct de vedere tehnic i financiar i ce criterii s-au folosit la departajarea lor)
Proiectul este in sine o operatiune complexa, avand in structura cinci pachete de
activitati, care se succed, iar realizarea proiectului depinde de finalizarea in timp util al
acestora.
2.3.4 Justificarea necesitii implementrii proiectului
(se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor i care este
valoarea sa adugat)
Cazinoul din Constanta, monument arhitectural cu o bogata valenta istorica, reprezinta
una dintre cele mai importante edificii din tara. In prezent, cu toate ca de-a lungul
timpului cladirea s-a deteriorat, cei mai mari arhitecti ai lumii considera proiectul
Cazinoului din Constanta o lucrare de referinta, una dintre cele mai interesante, dar si
dificile in acelasi timp.
2.3.3. Activiti previzionate a se realiza (se vor prezenta activitile i sub-activitile
i corelarea cu calendarul activitilor prevzut la punctul 2.6)

2.3.5. Resursele materiale implicate n realizarea proiectului (se vor preciza sediul/
sediile aferente activitilor prevzute prin proiect, dotrile, echipamente IT deinute i
utilizate pentru implementarea proiectului ce face obiectul cererii de finanare etc)
2.3.6 Rezultate anticipate (se vor descrie rezultatele anticipate din fiecare activitate i
sub-activitate menionat anterior la pct.2.3.3)

2.3.7 Potenialii beneficiari ai proiectului/ grupul int cuantificat (dac este posibil)
(se vor indica grupurile/ entitile care vor beneficia/ vizate de rezultatele proiectului,
direct sau indirect)

Potentialii beneficiari ai proiectului sunt locuitorii orasului Constanta, cat si turisti


din Romania sau din exteriorul Romaniei.