Sunteți pe pagina 1din 6

..

SCL-90-R ( Scala de evaluare a simptomelor ) Symptom checklist 90


Autor: DEROGATIS, L.R ( 1983 )
SCL-90 este construita ca scala de autoevaluare ( self report).
Aceasta scala de autoevaluare a simptomelor are la baza Lista de bifare a simptomelor a
lui Hopkins ( HSCL ) care a fost revizuita de Derogatis, marind numarul de itemi de la 53 la
90.
Scala SCL-90-R cuprinde un spectru larg de acuze si suferinte psihice influentate de
boala.
SCL-90-R masoara severitatea simptomelor resimtite subiectiv prin acuze corporale si
psihice percepute in ultimele 7 zile.
Domenii de aplicare: psihologie medicala ( a sanatatii ), psihologie sociala, psihiatrie,
psihoterapie.
Norme:
Categorii : tineri peste 14 ani si adulti cu nivel mediu populational de instructie.
Aplicare: individual sau in grup ..
Durata completarii : 15-20'
Corectare : 5'
Obs : din 1995 exista si varianta asistata pe calculator.
Structura scalei SCL-90-R
Scala cuprinde 90 de acuze corporale si psihice influentate'de boala grupate in 9 scale in
felul urmator:
1.Somatizare -12 itemi ( 1,4,12,27,40,42,48,49,62,63,66,68).
2.0bsesiv/compulsiv -10 itemi (3, 9,10,28,38,46,46,61,66,66)
3.Senzitivitate interpersonala ( sociabilitate ) - 9 itemi ( 6, 21, 34, 36, 37, 41,61,69,73 ).

4.Depresivitate ( depresie) -13 itemi (6,14,16,20,22,26,28,30,31,32, 64,


71, 79 ).
6.Anxietate -10 itemi ( 2, 17, 23, 33, 39, 67, 72, 78, 80,86 ).
6.0stilitate/manie - 6 itemi ( 11, 24, 63, 67, 74, 81 ).
7.Anxios-fobic - 7 itemi ( 13, 25,47,60,70, 75, 82).
8.1deatie paranoida - 6 itemi ( 8, 18,43,68, 76, 83 ).
9.Psihoticism -10 itemi (7,16,36,62,77,84,86,87,88,90).
SCL-90-R este 0 scala adjectivata cu raspunsuri Likert cu 5 ancore ( 0 =
deloc, 1 = putin, 2 = moderat, 3 = mult, 4 = foarte mult) si cuantifica
severitatea perceputa a unei trairi somatice sau psihice in boala.
Validitatea probei
Consistenta interna raportata de autori, a fiecarei scale in situatii
diagnosticate clinic este r = .79 si r = .89.
lntercorelatia scalelor este in medie r = .45.
Intr-o etalonare efectuata pe 528 de pacienti cu insuficienta renala s-a stabilit o
consistenta interna intre r = .62 si r =.85.
Studii de validitate pe grupe clinice ( ex : pacienti inainte si dupa trapsplant
renal, grupe de pacienti cu deficinte vizuale inainte si dupa interventii
chirurgicale) exprima " face validity" cu bune capacitati de diferentiere dupa
criteriul diagnostic, sexe, educatie.
Reabilitatea test-retest ia 1 saptamana pe grupe de studenti este intre r = .73 si
r = .92, considerata de autori buna.
Instructajul aplicarii:
"Aveti in fata 0 lista de probleme pe care oamenii Ie au cateodata. Cititi cu
atentie fiecare enunt si apreciati cat de mult v-a suparat ( deranjat ) in ultimul
timp, inclusiv astazi si marcati cu X in fisa dumneavoastra de raspuns."
Cotare si interpretare
Se realizeaza suma scorurilor la itemii apartinand fiecarei scale si se
calculeaza media scalei prin impartirea scorului total la numarul de itemi ai
fiecarei scale.
Scorurile obtinute pot lua valori teoretice intre 0 - 4.
Scorurile fiecarei scale se inscriu in Profilul Simptomatologic SCL-90-R,
obtinandu-se astfel profilul individual al simptomatologiei percepute subiectiv.
BSI ( BRIEF SYMPTOM Inventory) este 0 forma scurta a SCL-90-R , care
evalueaza perceptia subiectiva datorata unor simptome corporale si
psihice similare.

Scala este redusa la 53 de itemi mai semnificativi cuprinsi in 9 scale similar~.


Itemii sunt formulati mai simplu si evita terminologia psihopatologica de
specialitate.
BSI are capacitatea diferentierii simptomatologiei la nivel interpersonal ( dg
individual ), precum si pe grupe de pacienti, dupa criterii de nosologie a
afectiunii sau bolii ), considerate relevante.

,
Somatizare
item

sea

1
4

12
27
40
42
48

Qsesjvcopulsiv

item
seor
semitivitate
item
sea

3
9

21

i 10
28
38

34

36

37

I
I

~ ,41
46 1-161

~I

i Total i : 10

I
:

Total i

9 i
[~51 .~S5
I

53 I

I65

56 I

'

~
Total I 12
Depresie
item
seor

5
14 151 20 22 26
I 28 i 30313254
71 79
Total I i 13

Arncietate
Ostilitate
Idea1ie

Psihotidsm

Daranoida
Item I sea

18

43
I 68
I

76

item I sea

16

35

62

77

I
I

,,

r-i
I
I

83

, 84-

Fobio-anxios
item
sea

Item

seor

item

17

I 24

DI
25 I

I 23

63
671

!501

33\39

! 74

47 I

L~CJ
75 I
I
I

57 I
i 72 I

78Ci
80

86 I

I 70 1

I 82 I ---I --;-~-i -85-----1

187-----;

!
:

~_~ __ : __ : ___________________________________________________________________________

,88

-L ____~~----~

sea"

! Total

10

._-~
1

Total

~-

oS

i
I

Total
,)

Total 10
: Total I 7

'j3."? F actori aditi onali: 19 ape tit (- ) 60 apetit


(-:-)
-1--1- tulburare

de somn p.m. 6-1- tulburare de somn


a.m. 66 somn intrerupt
59 idei de suicid
89 vinovatie
Departajarea sindromului cu cota cea mai mare este u~or de vazut ~i evident el domina tabloul clinic. In eventualitatea
unei dominante depresive este indicata mai multa precizie recurg:indu-se la scala de evaluare de clepresie tip Hamilton
sau Beck, rectificat 1973. Pentru an."ietate exista scale de evaluare tip Hamilton sau in aceasta situatie, motivul
anxietatii 'ia trebui deslu~it clinic.

1.
11.
21.
31.
41.
51.
61.
71.
81
I.

III.
V.
VII.
IX.

Deloe

Putin

Moderat

2.
12.
22.
32.
42.
52.
62.
72.
82.

3.
13.
23.
33.
43.
53.
63.
73.
83.

4.
14.
24.
34.
44.
54.
64.
74.
84.

5.
15.
25.
35.
45.
55.
65.
75.
85.

6.
16.
26 ..
36.
46.
56.
66.
76.
86.

II.
IV.
VI.
VIII.

Tare
3

7.
17.
27.
37.
47.
57.
67.
77.
87.

8.
18.
28.
38.
48.
58.
68.
78.
88.

Foarte tare

4
9.
19.
29.
39.
49.
59.
69.
79.
. 89.

10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90 .