Sunteți pe pagina 1din 31
60, 61 6. 65. 66, 67 68, 69, 70, 7h, Doreste cineva sa va mincasea sau poate chiar si vi omoare’ ‘Veati adresat politiei pentru ajutor? a _ Vi se intimpls si Iuaji masuri de precaujie sou chiar si faccti ceva importiva celor care ar putea si vl facd rin? _ ee — — DACA NU, Trecefi la intrebarea 64, DACA DA, continual Ce ati intreprins? Dato privind «Activitate halucinatorie»(P3) gi idei delirante aso Vise intdmpli din cdnd in cdnd 8 utiti experienfe neobisnuite! DA, treceti la intrebarea 68, DACA NU, contis watts Daci nu: Dar din partea Diavolului sau a lui Dumnezeu?. DACANU, Treceti la intrebarea 83, DACA DA, conti Ce auziqi? Sunt aceste voci la fel de clare gi puternice ca si yocea mea? Cit de des auziti aceste vocilzgomote, mesaje, ete.)? Auvitivocile numa in anumite momente ale zilej sau tot timpul? DACA AUDE DOAR ZGOMOTE, trecetila intrebarea 80. DACA AUDE VOCI, continuagi. Recunoastefi cui spartin vocile Ce spun vecile? Vocile sunt bune sau sunt rele? ee Plicute sau neplicutc? Vocile va intrcrup gindurile sav activitatile? Va dau uneori ordine sau instructiuni? 18 19, 80. 81 82, 83 84, 85 46, 87. 88. 89, 90, 91 92, 93, DACA NU, Treeefi la fntrebarea 80, DACA DA, comtinuatl. De exemplu ‘Urmati aceste ordinetinstructiuni)? Ce credefi despre aceste voci(sau zgomote): de unde vin ele? De ce aveti aceste experienfe? Sunt ele niste experiente normale? _ Vi se pare uneori ca lucrurile obignuite sunt eiudate sau distorsionate? ‘Vi se intimpla uneori sa avefi «viziuni> sau sa vedefi lucruri pe care alfit nu le vid? DACA NU, Treceti la intrebarea 88, DACA DA, continuati. De exemplu? Aceste viziuni vi se par foarte reale sau adevitrate? Cat de des vi se intdimpla si aveti aceste experionte' Vi se tatimpla uneori sa simsipi mirosuri neobisnuite sau pe cate e DACA NU, Treceti la intrebarea 90, DACA DA, continuati, Fxplicati-mi vitreg, Vi se intampla s& sinniti senzatii ciudate sau neobisnuite in corpul Dv DACA NU, Treceti ls intrebarea 92. DACA DA, continuati. Povestifi-mi va rog despre aceste senzatii Date privind «Preooupiiri somatise»(G1) Cum v-aji simgit din punct de vedere al sinditiyii Dys.? DACA ALTCEVA DECAT "BUNA," treceti Ia intrebarea 94, DACA "BUNA," co Daci cbines: Considerati c& suntefi foarte stnitos? DACA DA, treceti la intrebarea 95. DACA NU, continuati. Ce vea preacupat? _ 95. Aveti vieo boala somati 96. Bi di vieo parte a corpului Dys. care vi nelinistoste? DACA DA, treceti la intrebarea 98. DACA NU, continuati, 97. Cu capul stati bine? Dar cu inima? Stomacul? Restul corpului? 98, Puteti si-mni explicati? 99. Corpul sau capul Dys, gi-au schimbat forma sau dimensiun DACA NU, Tree rebarea £02, DACA DA, continuati, 100. Explicafi-mi va rog. 101. Ce provoaca aceste schimbari? Date despre «Depresien(G6) 102, Care a fost dispozifia Ds. in timpul siiptiménii reeute: aproape ‘ot timpul bund sau aproape tot timpul rea? - _ DACA "iN GENERAL REA," trocofi la intrebarea 104, DACA "IN GENERAL BUNA," continuati. 103. Au fost momente de-a lungul saptaménii trecute simfit wrist sau nefericit?? care v-ati 104, Avefi vreun moriy deosebit ea sa va simyigi cist? 105. Cat de des va sinntiti trist? 106, Cat de trist v-afi simgit? 107. Vi s-a intémplat sa pkingeyi in ultima vreme’? 108. Dispovitia Dys. v-a afectat somaul? 109. V-aafeciat pofta de mincare? 110. Din cauza dispozitici Dvs. participati mai putin in diverse activitayi? _ 111, V-ati gdndit s8 va faceti DACA NU, Treceti la intrebarea 114, DACA DA, continuati. L112, Varti gandit sa va puneti capat vieqii? DACA NU, Tr {ila intrebarea 114. DACA DA, continuati, [13, Dacd da: Afi ficut vreo tentativa de sinucidere? Dato privind «Sontimente de oulpabilitate»(G2) gi «ldel delirante de grandoare»(P5) 14, Daca ar fi si va comparafi cu un om obignuit eredeti ca bilantul ar fi: putin mai bun, patin mai ru sau la fel? DACA "MAI BUNA," trecefi la intrebarea 117. 5. Mai rau in ce fel? 116. De fapt ce credefi despre Dus? Treceti la intrebarea 26. 117, Daci mai bine: Mai bine ia ce fel? - - Trecefi la intreburen 26. 118, Sunteyi mai aparte intr-un fel anume? DACA NU, Treceti la intrebarea 120. DACA DA, continuati. 19, Ince fel? 120, Va considerati inzesirat? 121. Aveti talente sau abilitifi pe care majoritatea oameniler nu le au? DACA NU, Trecefila intrebarea 123. DACA DA, continuati, 122, Explicatiemi va rog. 123. Avefi anumite puteri speciale? - _ DACA NU, Treceti la intrebarea 123, DACA DA, continuati. 124. Care sunt acesten? 125. De unde avofi aceste puteri? - 126. Aveti cumva percepfii extrasenzoriale sau puteti citi gindurile sltor oameni? 127, Suntoti foarte bogat? 130. 13k. 132, 133. 134, 135. 137, 138, 140, Mi 142, 143, DACA NU, Trecefi la intrebarea 129. DACA DA, continuati. Explicati-mi vi rog, Se poate e sidera cl sunteti foarte inteligent? DACA NU, Treceti la intrebarea 131. DACA DA, continuati, De ce ati spune asta? ‘V-afi deserie ca fiind o persoandi faimoas ar putea recunoaste lumea de la TV, radio sau din ziare? DACA NU, Treceti la intrebarea 134. DACA DA, continuati. fin puto da edtova detallt despre aceasta? Sunteti credincios? DACA NU, Treceti la intrebarea 140, DACA DA, continuati. Sunteyi apropiat de Dumnezeu? DACA NU, Trecefi la intrebarea 140. DACA DA, continuat Dumnezeu v8 ales pentru o misiune speciala sau va foloseste tntr-un Ali putea fi Dys. unul dintre mesagerii sau ingerii lui Dumnezeu? DACA NU, Trecefi la intrebarea 139, DACA DA, continuati. Ce puteri speciale aveti ca mesagex(inger) al lui Dumnezeu? Credeti poate ca sunteti Dumnezeu'? Avoti o misiune speciald in viata? DACANU, Trecefi la intrebarea 143. DACA DA, continuati. Care este misiunea Dys.? Cine v-a dat aceasta misiune? Ati ficut vreodati e DACA NU, Trecefi la intrebarea 149, DACA DA, continua Cat de tare va stinjeneste aceasta? __ eva ri, ceva faldi de care va simfiti rau sau vinovat? 145, Credeji ca trebuie sé fiti pedepsit pentru aceasta? DACA NU, Treceti la intrebaren 149. DACA DA, continuati, 146. Ce felde pedeapsi atimerita? _ 147. V-aji gandit vreodata si va pedepsiti Dvs. insivat?__ DACA NU, Treceti la intrebarea 149, DACA DA, continuati. 148, Agi ficut ceva pentru a va pedepsi singur? Date privind «Dezorientarea»(G10) 149. Puteti si-mi spuneti data de ari (adiea ziua, luna, anal)? DACA DA, treceii la intrebarea 1S1, DACA NU, continuafi. 150, Puteli si-mi spune}i ce zi a siptimanii este? 151, Care este numele locului in care va affati acum? _ DACA “NESPITALIZ,AT,“ TRECETILA INTREBAREA 154. DACA “SPITA\ LIZAT,“ CONTINUATL. In ce serviciu va aflai? 153. Care este adresa la care locuiti in prezent?__ DACA “CAPABIL SA SPUNA," treceti la intrebarea 1 continuafi. . DACA NU E CAPABIL SA SPUNA, 154, Puteli si-mi spuneti adresa dumneavoastra de acasi? DACK “NESPITALIZAT,* trees intrebarea 156. DACA “SPITALIZAT,* continuati. 155, Daci cineva trebuie si vi sume la telefon, ce numar va forma acea persoant? 156, Daca cineva ar trebui si vi contacteze acasi, care ar fi mumérul la care ar sua? 157. Cura il cheama pe doctorul care va ingrijeste? DACA “NESPITALIZAT,“ TRECETI LA INTREBAREA 159, DACA “SPITALIZAT,“ CONTINUATI 158, Pulte s2-mi mumiti alfi membrii ai personalului si cu ee se ocupa? 159, Stifi cine este pregedintele (primal ministra) in prezent?, 160, Cine este guvernatonul (premierul) nostru? 161. Cine este primarul acestui oras? EXEMPLARELE ORIGINALE LEGALE MHS, ‘SUNT SCRISE CU CERNEALA ALBASTRA, PE HARTIE ALBASTRA. versiunea legal respectind copyrightul a acestel scale este scrisdi cu cernealé albastré pe hartie albastra. Toate celelalte versiuni sunt copii ilegale. Date privind «DificultSti la nivelul gandirii abstracte>(H5) \Va voi spune acum 0 pereche de cuvinte_ si vl rog sé-mi spunet in oe fel se aseaméind. $8 incepem de exemplu cu cuvintele «miro s1 sbaneném. Prin ce se aseamiind le, ce au in comun? DACA “AMBELE SUNT FRUCTE>: Bine. Co spureti despre...? (legeti tre ate verechi de auvinte cu grade variate de diicultete de pe lista de Sinittudini din Apendicele 4 APENDICE A Itemi pentru Similitudini folositi pentru evaluarea « andiril abstracte» 1. Ince fel se aseaman’ o minge cu 0 portocala? 2. Mira § banana? 3, Tocul § creionul? 4. Nichel si ban? Masi si scaun? Tigtu gi elefant? Pale si cAmasa? Autobue gi tren? 9. Brat si picior? 10, Trandafir 5 lalea? 11, Unchi give? 12. Soarele si luna? 13. Picturd si poezie? 14, Deal si vale? 15, Aer si ap’? 16, Pace si prospertate? Lncercuiti itemit alegi ‘Noté privind Apendicele A. Sevlitudiile sunt in general evaluate alegnd patru temi cu grad diferit de dificultate(de © un item selectat din flecare grup de pattu al intregulut set). Cand PANSS-ul este folosit longitudinal item trebuie schimbati de la o evaluare la alta th aga fel incdt si se asigure grade diferte de dificutate i s& se evite pe cit Posibilrepetitite, Note privind réspunsurile la «Similitudinile» ‘AQ auzit probabil expresia «2 avea o stea in frunte». Ce inseamnil aceast expresie? Exist un prover care spune ‘«s8 nu judecl omul dupa hain». Care este ingelesul addnc al acestul proverb? (Alegesi dou alte proverbe cu grade difenite de difcultate din lista pe caro 0 giksitin Apendticele 8.) APENDICE B Itemi pentru INTERPRETAREA PROVERBELOR folositi pentru evaluarea «Dificultatilor la nivelul gandirii abstracte» Ce infeles are proverbul: 31. Clar ca bund-ziua 2, Aavea stea in frunte, 3. Doula capete sunt mai bune ca unul. 4, Copilul cu mai multe moage rméne cu buricul netiat, 5. Nu judeca omul dupa hand. 6. Pentru unul ciumé, pentru altal mum. 7. Nu tot ce luceste este aur, 8. NU zi op! pnd mu sari groapa, 9, 10, Nancarea vecinului este intotdeauna mal bund. “LL. Nu pune toate ouale in acelasi cos. 12, Cu floare nu se fave primaver’, 13, Cine nu crpeste spirtura mic 0 14, Piatra care se rostogoleste nu prinde: muschi 415. Agchia nu sare departe de pom. 16 ncercuiti proverbete folosite. fie greu s& dreag’ borta mara. Nota piiving Avendicele 6: Interpretarea proverbelor este In general evalua alegand patru itemi cu un grad dife de dificutate(se alege un item din fiecare grup de patru din tntregul set). Atunci cénd PANSS-ul este for: ‘ongitudinal, item ar trebui schimbati de la un interviu la altul folosind proverbe cu un grad ciferit de cificutate evitind pe cat posibil repetitia, Note privind r&spunsurile la Proverbe Date pri ‘Lipesjuocitil la orci asuyra propria cor 162. De cat timp suntatila spital(linics, ete.)?__ 163. De ce ati venit la spital(cinics,etc.)? 164. Aveti nevoie si fii la spital(cinic’, etc.)? DACA DA, treceti la intrebarea 167. DACA NU, continuati. 165, Avey 0 problema care trebuie tratats? _ DACA NU, Treceti la intrebarea 169, DACA Da, continuati. 166. Aj spune c& afi avut © problem psiniatricd sau mental? DACA NU, Treceti la intrebarea 169. DACA DA, continuati. 167. De c2?... Ati spune ci aj avut o problemé psihiatrics sau mental DACA NU, Treceti la intrebarea 169, DACA DA, continuati, 168. Puteti s&-mi vorbiti despre aceasta giin ce consists? 169. Dupii paterea Dys. este necesar <4 luati medicamente? DACA DA, treceti la intrebarea 171, NU 51 netratat cu medicamente, treeeti DACA NU si tratat cu medicamente, continuat intrebarea 172, 170. Atunci de ce lat} medicamente? ‘Treceti la intrebarea 172, 171. De ce?...Va ajuta mecicamentele la ceva? _ 172, Avetl in prezent o problema psihiatric& sau mental? DACA DA, trecefi la intrebarea 174. DACA NU, con 173. De ce mai sunteti in spital(clinic, etc.) Treceti la intrebarea 175, 174, Explicati-mi vi rog 175. Cat de serioase sunt aceste probleme? DACA “NESPITALIZAT,* trece(i la intrebarea 178. DACA “SPITALIZAT,« contin 176. Sunteti pregatit pentru externare? 177. Credesi c va trebui si luati med.cemente pentru problemele Ovs, dupa extemare? 178. Care sunt planurile Dvs, ce vitor? 179. Care sunt planurile Dvs, pe termen lung? : Fibine, cam aceasta este ceea ce am dont s8 va Inte, Avet!inrebiri despre mine pe care ati dori s& mi le puneti Multumesc mult pentru ajutorul Dvs. Copyright © 1992, 1999, Multi-Leaith Systcms Ine. Al tights reserved, In the US.A., P.O, Box 950, Noxth Tonawanda, NY 14120-0950, 1-800-456-3003. In Canaula, 3770 Vietoria Park Ave., Toronto, ON M2H 3M6, | 800-268-601 1, Internationally, 1-416-492-2627, Fax, +1-416-497-3343 or 1-888. 540-4464, 1Q PANSS Chestionarul pentru informator pentru Scala Sindroamelor Pozitiv si Negativ (IQ-PANSS) de Lewis A. Opler, M.D., Ph.D. & Paul Michael Ramirez, Ph.D. Tradus in limba romana de Dr. Radu TEODORESCU Numele pacientuluis Pacient # : Datele observatilor comportamentale De la (luna/zi/an): La (\una/zi/an): Informator: Cotator PANSS: Medicatia actuala si doze: INSTRUCTIUNI Va rugam s& indicati, pundnd un semn in spatiul potrivit, care a fost comportamentul pacientului pentru urmatorii itemi ai PANSS-ului. Limitat-va observatille la comportamentul pacientului din ultima séptamana dinaintea interviului PANSS (cu exceptia situatiilor in care se specifica o alté perioada de timp). Va rugam sa fiti atenti la cuvintele si/sau frazele care sunt ingrogate. Specificati comportamentul observat pentru fiecare simptom care este cotat ca fiind prezent. De exemplu, daca un pacient a prezentat idei delirante in ultima saptaémana sau in alté perioada ceruta, notati ideile delirante specifice pacientulul. Daca a prezentat mai multe idei delirante notaji-le pe fiecare in parte. Puteti documenta aceste comportamente la capatul fiecarui item, in spatiul marcat pentru acest scop. Daca aveti nevoie de spatiu suplimentar pentru comentari, ele pot fi scrise la capatul broguri. Verificali dacé afi notat numarul itemului PANSS la care va referiti (de ex. P1, N5, G3). Atunci cand alegeti optiunea care descrie cel mai bine comportamentul pacientului din ultima séptémana (daca nu a fost specificata o alta perioada), retineti cd alegand »Patologie incerta” inseamnai ca, desi simptomul a fost prezent (i.e. corespunde defini simptomului), nu era prezent cu 0 intensitate care s& permita sa fie cotat cu “Da”. Pentru cotatorul PANSS 1Q-PANSS a fost conceput pentru a ghida procesul prin care sunt obtinute informatille de la informator. in IQ-PANSS sunt inclusi doar cei 14 itemi PANSS care necesita informatii de la un informator. Dacéi doi itemi PANS, Retragerea sociald de tip pasiv/apatic(N4) gi Evitarea sociala activa (G16) sunt cotati exclusiv pe baza informatiilor obtinute de la personal sau/si de la alte persoane semnificative, informatie oferite privind ceilalt itemi inclugi in |Q-PANSS vor f utilizate impreuna cu datele obfinute in timpul folosirii Interviului struoturat pentru PANSS. (SCI-PANSS) pentru a-i putea cota. Trebuie sa puteti contacta informatorul IQ-PANSS de fiecare data cdnd veti avea nevoie de noi detalii si/sau clarificari privind orice informatie care va este necesara. SCALA POZITIVA (P) P41, IDEIDELIRANTE Convingeri nefondate, nerealista si idiosincretice. 1, Simptomul este absent 2. Patologie incerta; pot fi Ia limita superioara a normalulul 3. Sunt prezenie una sau doua ide delirante vagi, necristalizate gi care nu sunt susfinute cu tenacitate? Da Nu Ideile delirante interfer3 cu gandirea, relajiila sociale sau cu comportamentul subiectului? Da Nu 4. Sunt prezente 0 muttitudine caleldoscopica de ide! delirante imprecise gi instabile sau cAteva idei delirante precis conturate care uneor! interfer cu gandirea, relatile sociale sau cu comportamentul subiectului? Da, Nu. 5. Sunt prezente numeroase idei delirante bine formate, pe care subiectulle __sustine cu tenacitate si care interfera uneori cu gandirea, relatile sociale sau cu comportamentul subiectulul? Da Nu 6. Este prezent un set stabil de idci delirante bine cristalizate, eventual sistematizate, eustinute ou tonacitato g/ caro Intarford in mod evident cu ginditea, relaiiile sociale si cu comportamentul subiectului? Da__ Nu 7. Este prezent un set stabil de idei delirante care sunt fle foarte sistematizate, fie foarte numeroase gi care domina aspeciele majore ale viefii subiectului? Daca da, conduc acesie idei delirante frecvent la acte nepotrivite gi iresponsabile care pot pune in pericol securitatea pacientului sau a altora? Da___ Nu Comportamentele observate: IVITATE HALUCINATORIE Relatare verbala sau comportament indicdnd prozonta unor perceptii care nu sunt generate de stimuli extomi. Poate aparea in domeniul aucitiv, vizual, olfactiv sau somatic. . Simptomul este absen . Patologie indoieinica, poate f la limita superioara a normalulul en ‘Sunt prezente una sau doud halucinatii dstincte, der care apar rar, sau un anumit numér de percepti enormale, vagi, care nu duc la distorsionarea gAndirii sau a comportamentului? Da Nu 4, Hal fatile au survenit frecvent, dar nu continu, iar gAndirea si comportamentul pacientului au fost afectate minim? Da___ Nu 6. Au fost halucinatile frecvente sf a fost gandirea distorsionats s/sau a fost comportamentul distructiv? Da. Nu Halucinatiile au implicat mai multe domenii senzoriale? Da Nu A dat pacientul 0 interpretare deliranta acestor halucinatii sf le-a raspuns emotional(de ex. ras, furie) sfuneori, verbal’? Da Nu. 6. Au fost halucinafile prezente aproape tot timpul, deter and o dezorganizare majord a gandirii $a comportamentului? Da Nu. Considera pacientul aceste halucinatii ca find perceptii reale si modul su de functionare ‘este st€njenit de freevente raspunsuti de tip emotional si verbal la aceste perceptii? Da, Nu__ 7. A fost pacientul aproape in intregime preocupat de halucinati, care domina gandirea si comportamentul sau? Da. Nu. Interpreteaz pacientul halucinatiile intr-o manier’ delirant& rigid’, care provoaca ragpunsuri verbale sf comportamentale, inclusiv obedian{a fafa de halucinatile cu caracter de comanda? Da. Nu, Comportamente observate: Pa. EXCITATIE Hiperactivitatea, aga cum se oglindeste ea in accelerarea comportamentulul motor, responsivitate crescuta la stimuli, hipervigilenté sau labilitate dispozitionala excesiva. 1. Simptomul este absent 2. Patologie indoielnic’; poate fila limita superioara a normalului 3. A fost fluxul verbal usor accelerat ca gi cum ar fi sub presiune? Da__ Nu 4, Aprezentat pacientul crize sporadice de furie? Da, Nu 5. Ali observat la pacient 0 hiper ivitate_ sernnific va sau frecvente izbucniri de hiperactivitate motorie? Da Nu. ji este grou pacientului s& stea linigtit mai mult de céteva minute? Da. Nu. 6. Prezintd pacientul 0 excitatie important care ji scade atenfia si afecteazé intr-o oarecare masura functiile individului, cum ar fi somnul si mancatul? Da. Nu 7. Prezinta pacientul 0 excitatie atat de marcatd incat interfera sever cu sornnul gi mancatul giface aproape imposibile interactiunile interpersonale? Da Nu 8. Duce accelerarea vorbiri gi a activitafii motorii la incoerenta si epuizere? Da Nu Comportamente opservate: P65, IDEI DELIRANTE DE GRANDOARE Pacientul exprima idei exagerate asupra lui insugi gi convingori nerealisie de superioritate, inclusiv idei delirante de posesie a unor capacitafi extraordinare, de bogatie, cunostinfe, faima, putere gi de creptate moral’. 1. Simptomul este absent 2. Patologie indoielnica; subiectul poate fila limita superioara a normalului_ 3. Un anumit grad de expansivitate sau de laudarogenie @ lost prezent, dar férd idei delirante de grandoare evidente, Da Nu 4, Pacientul se crede in mod evident sf nerealist superior celorlaly. Da Nu. Prozinta pacientul céteva idel delirante fragmentare despre un statut special sau capacitati particulare? Da. Nu_ A actionat pacientul conform acestor idei delirante? Da Nu 5, A exprimat pacientul ide! delirante not dolimitate despre remarcabilele sale calitafi, statut sau putero, caro i-au influentat atitudinea, dar nu gi comporiamentul? Da Nu. 6. A prezentat pacientul idei delirante clar exprimate implicénd 0 superioritate exceptionala, in mai mutt decat un singur domeniu (bogaitie, cunostinte, faima, etc)? Da. Nu Au influentat aceste ide! relatille interpersonale si/sau a actionat pacientul pe baza lor? Da Nu. 7. Au fost gandurile, relafile gf comportamentul pacientului dominate de numeroase idei delirante privind calitatile, boga{ia, cunostintele, faima, puterea si/eau statura morala? Da. Nu Daca da, au avut ele o nuanta bizar? Da_ Nu. Comportamente observate (daca se aplicé, enumeraf ideile de grandoaro} P6. SUSPICIUNE/PERSECUTIE Idei nerealiste sau exagerate de persecutie, aga dupa cum se poate vedea din atitudinea rezervatd, banuitoare a pacientului, din nefncrederea gi hipervigilenta sa suspicioasd sau din idei dolirante clare, legate de intentille ruvoitoare ale celorlalt. 1. Simptomul este absent, 2, Patologie indoieinica; subectul poate fila limita superioara a normalulul 3. Prezinta pacientul 0 atitudine circumspecta sau deschis neincrezatoare? Da Nu Daca da, putsti spune ca att géndutile, relafille cat sf comportamentul pacientului sunt afectate doar foarte pujin? Da Nu. 4. A fost neincrederea pacientului evidenta s/ a interferat cu comportamentul pacientului? Da Nu ‘Au existat dovezi privitor la prezenta unor idei delirante de persecutie? Da. Nu. Au existet dovezi privind prezenta unor ide delirante de persecutie vagi si care nu au influen{at atitudinea say relatile interpersonale ale pacientului? Da, Nu 5. A exprimat pacientul o neincredere evident care a dus la o perturbare majoré a relatilor interpersonale? Da. Nw Au existat idei delirante de persecutie clar formulate, dar cu un impact limitat asupra rela{ilor interpersonale gi asupra comportamentului pacientului? Da. Nu. 6. A oxprimat paciontul idei dolirante de persecute distincte gi invadante, care pot fi sistematizate $i care au interferat semnificativ cu relatiile interpersonale? Da Nu 7. Atl observat dacé pacientul a prezentat o relea sistematizaté de idei delirante de persecutie care i-au dominat gandirea, relatiile sociale $i comportamentul? Da. Nu. Comportamente observate (daca se aplicé, enumerati ideile de persecutie) P7. OSTILITATE Subioctul igi exprima verbal si nonverbal furia si resenlimentele, inclusiv prin exprimaii sarcastice, comporiamente pasiv - agrosive, injurii verbale si agresivitate. Simptomul este absent__ 2, Patologie indoielnicéi; subiectul poate fila limita superioaré a normalulul 3. isi manifesta pacientul furia in mod indirect sau retinut de exemplu prin sarcasme, lipsa de respect, expresii ostile sau iritabllitate ocazionala? Da Nu 4, A aratat pacientul o atitudine ostila fatisa, prezentand iritabllitate frecventa gf expresii fatige de furie sau resentment? Da___ Nu___ 5. A fost pacientul foarte iritabil sf uneori a injuriat sau amenintat verbal? Da. Nu_ 6. Lipsa de cooperate $/ injurille sau amenintarile verbale au interferat cu relatille sociale ale pacientului? Da Nu A fost pacientul violent g/distructiv fara ins& sa-i agreseze fizic pe ceilal{i? Da, Nu. 7. A dus furia pacientulul la 0 lips de cooperare extrama, care fie a impiodicat atte rolatil Sau a generat episoade de agresivitate fizica faté de ceilalli? Da_ Nu Comportamente observate: SCALA NEGATIVA N2, IMPLICARE AFECTIVA SCAZUTA Lipsé do intoros, lipsa implicit gi ipsa angajaiii afective in report cu evenimentele vieti 1. Simptomul este absent 2. Patologie indoielnica; subiectul poate tila limita superioara a normalului__ 3. Ti lipseste pacientului de obicei initiativa? Da Nu Prezinta pacientul un deficit in interesul fata de evenimentele din jurul séiu? Da___ Nu 4, Din punct de vedere emotional este pacientul in general istant fal 4 de mediu si de solicitarile acestuia? Da Nu Daca este Incurajat poate pacientul sa se angajeze in activitati? Da. Nu 5. Este pacientul in mod evident detasat emotional fata de alte persoane gi fati de evenimentele din mediu, rezistand oricérui efort facut cu scopul de a-| incuraja s& se implice? Da Nu Pare pacientul sa fie distant, docil si fra scop, dar poate fi facut s4 se implice in comunicari cel putin pentru 0 durata scurta? Da__ Nu Poate pacientul s Da. Nu. -gi satistaca proprille nevoi, chiar daca uneori are nevoie de ajutor? 6. Atl observat dacd pacientul prezint& un deficit marcat al interesului gi al implicdri emotionale, care a dus la limitares conversalillor cu ceilalli si freevent la neglijarea nevoilor personale, pentru care pacientul necesité supraveghere? Da__ Nu 7. A fost pacientul aproape in intregime repliat asupra lui insusi, fara sé comunie si gi-a negiijat complet nevolle personale, consecinta a une! profunde lipse de interes si de implicare emotional? Da, Nu_ Comportamente observate: Na*. REPLIERE SOCIALA DE TIP APATIC/PASIV Recucerea interesului gi a inifjativei in interactiuni sociale din cauza pasivititii, apatiei, energiei sau avoli i subiectului. Aceasia duce la o implicare interpersonalé seazuta si la neglijarea activitatlor vietii de zi cu zi Simptomul este absent 2. Patologie indoieinica; subiectul poate fila limita superioara a normalulul 3. Prezinta pacientul un interes ocazional pentru activitaji sociale, dar ere foarte putina inijaliva? De ex. stabileste relatil cu alti, dar numai cand acestia ‘ac primul pes. Da. Nu 4. So poate spune ci pacientul Indeplineste pasiv cele mai multe activitati sociale, dar intr- un mod dezinteresat sau mecanic avaind tendinfa de a se retrage pe ultimul plan? Da Nu 5, Se poate spune c& pacientul participa pasiv la un numa redus de actvitéli soviale sf nu manifesta aproape deloc interes §/ nic! initiativa? Da. Nu, in general pacientul petrece putin timp impreuna cu alti? Da Nu 6. Tinde pacientul sa fio apatic g/izolat, participand foarte rar la activitat; sociale? Da Nu Isineglijeazé uneorf propriile nevoi personale? Da Nu, Are pacientul foarte pufine contacte sociale spontane? Da Nu 7. A fost pacientul profund apatic, izolat social s/ s-a negliat personal (de ex. foarto putin activitati cotidion, cum ar fi facutul patului, spalatul dintilor, spalatul)? Da, Nu_ Comportamente observate: “Nota: Acesta este unul dintre cei doi itemi PANSS care sunt cotafi exclusiv pe baza informatiilor obtinute de la personal si/sau de la alta persoana semnificativa, astel incét nivelul de severitate procizat aici va fi col care va fi utilizat la cotarea itemului corespunzitor din PANSS. PSIHOPATOLOGIE GENERALA G5. MANIERISME $1 POSTURA Migodri sau posturd nenaturale, crednd impresia unei aparenfe stangace, rigide, dozorganizate sau bizare. 1. Simptomul este absent__ 2. Patologie indoielnicé; subiectul poate fi la limita superioara a normalului__ 3. A prezentat pacientul o slangaicie usoard in migcéri sauo rigiditate discret a posturi? Da. Nu 4. Ati observat dacd migcarile pacientului sunt evident stangace sau dezorganizale, sau daca pacientul mentine o posturd nenaturalé pentru perioade scurte? Da Nu 5. A prezentat pacientul ocazional ritualuri bizare? Da_ Nu Ati observat daca pacientul a prezentat posturi contorsionate sau, poate, a mentinut o pozilie anormala pentru mult timp? Da Nu_ 6. A repetat pacientul freevent uncle ritualuri bizare, manierisme, migcari stereotipate sau, poate, 0 pozitie contorsionata a fost mentinuta pentru mai mult timp? Da. Nu. 7. A fost existenta pacientului serios alterata de prezenla evasi-permanenta a migcarilor ritualizate, stereotipate sau a manierismelor de migcare sau prin mentinerea, in cea mal mare parte a timpulul, a unei pozifi nemiscate nenaturale? Da Nu. Comportamente observate: G8. DEPRESIE Sentimente de tiistele, de descurajare, de neputinté gi do posimism. 1, Simptomul este absent__ 2. Patologie indoielnica; subiectul poate fila limita superioaré a normalul 3. A exprimat pacientul un anumit grad de tristele sau de descurajare numai atunci cand a fost intrabal direct sinu exista dovezi clare de depresie la nivelul attudinii generale sau al comportamentului? Da Nu 4. Aexprimat pacientul spontan sentimente distincte de tristete sau de lips de speran(i? Da Nu. Daca este aga, se poate epune c8 dispozitia depresiva nu are un impact major asupra comportamentului saw a functionai Da Nu_ 5. Este dispozitia depresiva a pacientulul asociati cu o tristele evident’, pesimism, plerderea interesulul social, incetinire psihomotorie sf a interferat cu pofta de mancare gi cu somnul? Da ‘ociale sic, de obicei, pacientul poate fi inveselit? Nu 8. A fost dispozitia dopresiva asociaté cu sentimente sustinute de netericire, plans ocazional, sentimente ce lips de speranté si de inutlitate? Da_ Nu_ A interferat in mod semnificativ depresia pacientului cu apetitul sisau cu somnul, cu functionarea motorie $/ socialé, insolite de posibile semne de neglijenta personalé? Da. Nu 7A nterferat serios cispozijia depresiva cu cele mai muite functi majore? Mantestarile pot include plans frecvent, simptome somatice pronuntate, concentrare diminuata, incetinire psinomotoria, dozinteres social, negijjent& personals, posibile idei delirante depresive seu nihiliste g/sau posibile idei sau comportamente suicidare. Da Nu ‘Comportamente observate: G7. INCETINIRE PSIHOMOTORIE Reducorea activitatii psinomotori, aga dup’ cum se poate cbserva prin ince ea seu diminuarea migcdrilor sau a vorbiril, sc&derea responsivitati la stimuli gi un tonus corporal redus 1. Simptomul este absent__ 2. Patologie indoielnicés; subiectul poate fila limita superioara a normalului 3. Eexistat 0 scadere usoara, dar observabild a frecventei miscarilor sf vorbiri? (de ex. pacientul pare oarecum neproductiv la nivel gestual si conversational.) Da Nu, 4, A fost pacientul in mod evident incetinit in miscari? Da Nu. A fost vorbitea pacientului caracterizaté printr-o produstivitate scéizula, inolusiv latenté marcata intre intrebari Da Nu_ Sspunsuri, pauze prelungite sau un itm verbal lent? 5. Ali remarcat o reducere important’ a activitati motori, facand comunicarea extrem de neproductiva sau, poate, limitand functionarea in situatii sociale sau ocupationale? Da. Nu. Este pacientul gasit cel mal adesea stand asezat say intins? Da Nu, 6. Au fost migcérile pacientului foarte lente, ducdnd la un minimum de activitate si de cxprimare verbeli, pacientul pelrecandu-gi cea mai mara parte a zilei stand inert sau zacand intins? Da Nu 7. A fost pacientul aproape complet imobil si practic nu a raspuns la nici un stimul extern? Da Nu Comportamente observate: G8. LIPSA DE COOPERARE Refuz activ de a respecta dorinfele persoanelor semrificative, inclusiv pe cele ale intorviovatorulul, ale personalului spitalicose sau ale familici, rofuz care se poate asocia cu neincredere, atitudini defensive, ineapatinare, negativism, respingerea autoritati, ostilitate sau atitudini belicoase. 1. Simptomul este absent__ 2. Patologie indoielnica; subiectul poate fi |a limita superioara a normalului__ 3. Se conformeaza pacientul cerintelor cu 0 atitudine nerabcatoare, resentimentara sau sarcastica? Da Nu 4, Pacientul refuzi uneori in mod categoric 88 se conforneze unor exigenle sociale firesti, cum ar fi facutul patului, respectarea programului, etc.? Da Nu A prazentat pacientul o atitudine ostila, defensiva sau negativista? Da Nu De obicei, poate fi pacientul convins s&-gi modiice atitudinea? Da Nu 5. A {ost pacientul frecventnon-compliant fata de cererile propriulul anturaj? Da____Nu, il privese cellalti pe pacient ca pe un ,marginel" sau ca avand ,probleme serioase de atitudine”? Da Nu 6. A fost pacientul foarte necooperant, a avut o atitudine negativist’ say uneori belicoasd? Da Nu Arefuzat pacientul sa rspunda celor mal multe exigente sociale? Da. Nu. 7. A influentat serios rezistenta activa a pacientulul aproape toate domenitle majore de funclionare? De exemplu, pacientul poate refuza orice implicare intr-o aotivitate social, refuza si aiba grijé de igiena personald, sé vorbeasca cu familia sau cu personalul gi s& particive cat de putin la un interviu. Da Nu, Comportamente observate: G 14, CONTROLUL PULSIONAL DIMINUAT Rogularizaro gi control perturbat al actiunilor gi al impulsurilor interioere, ducand la descdrcari tensionale i emotionale subite, nemodulate, arbitrare sau prost orientate i fr nici un interes fafa de consecinfe. 1. Simptomul este absent, 2. Patologie indoieInica; subiectul poate ti a limita superioara a normalulul 3. A avut pacientul tendinia sa se enerveze relativ usor si sé se simta frustrat atuncl cand este siresat sau cand | se refuzd o gratificatie, dar actioneazé rar de o maniera impulsiva? Da. Nu 4. A devenit pacientul {urios gi agresiv verbal dupa o provocare minima? Da. Nu. Ocazional s-a intamplat ca pacientul s fie amenintStor sau distructiv? Da Nu ‘A ost pacientul implicat intr-o contruntare fizicé sau o bétaie minora? Da Nu 5. A prezentat pacientul episoade repetate de impulsivitate Implicand injurit verbale, distrugeri de bunuri sau amenin(ar fizice? Da. Nu. Au oxistat opisoade implicdnd violenta marcat pentu care pacientul a necesitat izolere, contentie fizicd sau administrarea unui tratament sedativ? Da_ Nu 6. A fost pacientul in mod frecvent impulsiv, agresiv, amenintaitor, revendicaliv si distrugaitor, fara s& ia in nici un fel tn consideratie consecintele posibile? Da___ -Nu___ ‘Aavul pacientul un comportament ffeagresv sau a comis ofense sexuale? Da Nu. A rspuns paciontul, pe plan comportamontal, unor halucinafii de tip imper Da Nu 7. A prezentat pacientul o agresivitate care poate duce la omucidere, agresivitate sexual, acte brutale repetate sau comporiamente de auto-distrugere? Da Nu A necasitat pacientul 0 supravegnere permanenta sau masun de contentie fizica, datorité incapavitafi sale de a-si controla impulsurile periculcase.? Da Nu. Comportamente observate: G 16*. EVITARE SOCIALA ACTIVA, Participare sociala diminuata, asociata cu teama, ostilitate sau neincredere nejustificate. Simptomul este absent 2. Patologie indoieInica; subiectul poate fi la limita superioaré a normalului. 3. Apérut pacientul stangaci in prezenta altora sia preferat singurdtatea, desi a participat la indetoriri sociale atunci cand a fost solicitat? Da____Nu. 4, Acerticipat pacientul” in sila” la toate sau aproape la toate activitatile sociale? Da Nu A trebuit ca pacientul s fie induplecat ca sa participe la activitatile sociale? Da Nu. A tost nevoit pacientul sa abandoneze subit activitatea din cauza anxietatii, suspiciozikaii sau ostilitat? Da Nu 5, S-a intémplat ca pacientul s& evite multe interactiuni sociale, in ciuda eforturilor colorlalti de a face s4 participa, fie din fric’ sau din furie? Da Nu___ ‘Are pacientul tendinta s4-si petreaca singur timpul liber din cauza fricii, ostilitafii sau neincrederii? Da Nu 6. A participat pacientul la foarte pufine activitati sociale din motive de trica, ostilitate sau neincredere? Da Nu Cand a fost abordat, a avut pacientul o tendinté puternica s& intrerupa orice interactiune gis so izoleze de ceilalt’? Da, Nu, 7. Se poate spune cé pacientul nu a putut fi convins si se angajeze in activitafi sociale din cauza unor sentimente putemice de fricd, ostilitate sau a unor idei delirante de persecutie $i, pe cat posibil, a evitat orice contact $fs-a Izolat de cellalt!? Da Nu. Comportamente observate: | | | | a “Nota: Acesta este unul dintre cel dol itemi PANSS care sunt cotati exclusiv pe baza informatillor obtinute de la personal si/sau de la alti persoana semnificativa, astfel ‘incat nivelul de severitate precizat aici va fi cel care va fi utilizat la cotarea itemului PANSS. corespunzator Interviul clinic structurat pentru Scala sindromulul pozitiv sia sindromutul negative SCI-PANSS LA. Opler, MD., Ph.D., SR. Kay, Ph.D, J.P. Lindenmayer, M.D., & A. Fiszbein, MD. Numele pactentulut sau numér de identificere: Examinator:__ Des ft Date asupra «Lipsei de spontancifate gi de flux conversational(N6) «Raporturi interpersonale alterate>,(N3) si eDezorganizare conceptuala»(P2) Burd ziua, mi aumesc...Yom petrece Impreund urmBtoarele 30 sau 40 de minute vorbind despre Dvs. si motivele care v-au facut s8 venifiaicl. Poete c& ali putea incepe povestincu-mi cate ceva despre Dvs, 51 meciul Dvs. nstructiuni pentru examinator: Acordati cel putin cinci minute pentru o etapa non-directiva cu scopul stabilirii unui contact in contextul unei treceri in revisté generale Inainte de a trece la intrebarile specifice enumerate mai jos.) Date privind «Anxletatea» (62) 1. V-aji simgit ingrijorat sau nervos in cursul ultimei stpeimani? DACA DA, treceti la intrebarea 3. DACA NU, continuati. 2. Dac nu: Afi putea spnne c& suntefi de cbicei calm si relaxat? DACA DA, trece(i la trebarea 8. DACA NU, continuafi. 3. Dacii da: Ce va face si va sintiti nervos (ingrijorat, lipsit de celm, incordt)? 4, Cat de nervos (ingrijorat, ete.) veati simgit? 5. Vis-a intimplat si tremurati uneori sau inima si ya bat foarte repede? 6. Afi intrat intr-o stare de panied? Somnul, pofta de méncare sau participarea la activitifi v-au fost afectate? Date privind «Idei de te (ee rale)»(P1) gi «Gontinut al gandirii neobignuit»(G9) Lucrurile au mers bine pentru Dvs.? _ 9, -V-asuparat ceva in ultima vreme? 10. Puteti si-mi spuneti cite ceva asupra xandurilor Dys. despre viatd si scopurile ei? _ 11. Aderati la.o anumiti filozatie? 12, Unele persoane imi spun cd ele ered in Diavol; ce eredeti Dv: DACA NU (adic&, nu crede in Diavul), Treceti la intrebarea 14, DACA DA (adica, crede), continuati. 15. Puteti si-mi spunefi mai mult despre asia? 14, Putepi citi gandurile altor oameni? DACANU,1 ece(i la intrebarea 16, DACA DA, continuati, 15. Cum faceti asta? 16. Pot allii si vi citeas windurile? DACK NU, Treceti la intreharea 19. DACA DA, continual. 17, Cum pot ei face asta? 18. Exist vreun motiy pentru ca cineva si incerce si va citeasc’ gdindurile’ 19. Cine va controlea78 gandurile? Date privind «Suspi ine/Persecutie»(P6), si «Gontro! pulsional diminuat»(G14) 20. Cum y-afi petrecut timpul in ultimele zile? 21, Prefirati si fiti singur? 22, Va alituragi altora in diverse activitati? - til intrebarea 25, DAC. DACA DA, tre 1U, continuati. De ce nu?... Va este fried de oameni sau nu vi plac! - DACA NU, Treceti la intrebarea 26. DACA DA, continuati. 24, Daed da: Puteti si-mi explicati? ‘Treceti la intrebarea 26. 25. Povestiti-mi despre aceasta? 26. 34, 35. 36, 40. Aveti multi prieteni? DACA DA, treceti la intrebarea 30. DACA NU, continuati. Doar cftiva? DACA DA, trecefi la intrebarea 29, DACA NU, continuati. Vreuaul’...De ce? ‘Treceti la intrebarea 32. Dece dosr pul pricteni? Sunt prieteni apropiati? DACA DA, treceti la intrebarea 29. DACA NU, continuay De ce? Credeti ct putefi avea Tneredere in os nai multi oameni? DACA DA, treceti fa intrebarea 34. DACA NU, continuati. De ce nu? Exist& anumifi oameni in care nu eveti incredere in med special? DACA NU Ia intrebarea 34 $1 DA la intrebarea 32, treceqi la intrebarea 41. DACA NU Ia intrebarea 34 si NU la intrebarea 32, treceti la intrebarea 36. DACA DA Ia intrebarea 34, conti Pule{i sti-mi spuneti cine sunt avesli oameni? De ce nuaveti incredere in oameni (sau spune{i numele unci persoane anume)? DA‘ ‘A “NU STIU” SAU “NU VREAU SA SPUN,” continuati. Altfel, trecetila intrebarea 41, Avefi un motiv intemeiat ca sA nu avefi incredere in. a ficut ceva anume Poate cova ce (numele persoanei) s-ar putea sii vi facd acum? DACA DA, treceji la intrebarea 41, DACA NU, co Imi puteti expli 41 45, 46, 47, 48. 49, 50, o 58. 56, 57. 58. Va ingelegeti bine cu eeilalti? DACA DA, treceti la intrebarea 43. DACA NU, continuati. Din ce cauza? Vi pirdeti repede firea? Va luati la bataic’? DACA DA, treceti la intrebarea 44. DACA NU, continuati. Cum fneep aceste biti Povestifi-mi despre aceste biti, Cat de des se intdmpli? Va pierdeti controtul gor? DACA NU, Treceti la intrebarea 50, DACA DA, continuati. Co se infimpli efind va pierdeti controlul asupra dumneavoastri? Vi plac cei mai multi dintre oameni? DACA DA, treceti la intrebarea 52, DACA NU, continuati. De ce nu?, Exist oameni cZrora nu le sunteti pe plac? DACA NU, Treceti la intrebarea 50. DACA DA, continuafi Din ee eauzii? Sunt cameni care vi vorbese pe la spate? DACA NU, Trece ia intrebarea 57, DACA DA, continuati. C De ce? Existii oameni eare va spioneazti sau care comploteazi impotriva Dvs.? Va simi i uneori in pericol? DACA NU, Treceti la intrebarea 64. DACA DA, continuati, Afi spune cf viata vi este in pericol? spun despre Dvs.?