Sunteți pe pagina 1din 4

RAPORT DE PSIHODIAGNOSTIC ȘI EVALUARE CLINICĂ

(Demență Alzheimer)

I . Informatii despre client:

B.C. - 75 de ani, naționalitate română, locuiește în Eforie, Jud. Constanța. Este văduvă și nu are copii. Nivel școlarizare: 10 clase

Este însoțită de o rudă.

II. Obiectivul Psihodiagnosticului si Evaluarii:

Se efectuează evaluare psihologică necesară pentru comisia de încadrare în grad de handicap, în vederea instituționalizării într-un cămin pentru persoane vîrstnice.

Istoricul tulburării:

Boala a debutat insidios, începînd cu anul 2012, persoanele apropiate sesizînd apariția și accentuarea progresivă a deficiențelelor cognitive, tulburări mnezice, deprinderi gestuale, tulburări de recunoaștere, funcții intelectuale.

Antecedente medicale:

I insulino-necesitant. Arterită obliterantă membre

Hipertensiune arterială; inferioare.

Antecedente heredo-colaterale

Nesemnificative

Diabet zaharat tip

III. Descrierea succintă a componentelor psihologice

Nivel Subiectiv/Emoțional (inclusiv Satisfacția/Calitatea vieții)

Ce s-a evaluat

Cu ce s-a evaluat

Rezultate

Semnificație

psihologică

Dispoziția depresivă

Scala Depresiei Geriatrice Yesavage

scor 24

Stadiu sever al depresiei

Dispoziția anxioasă

Scala Hamilton de evaluare a anxietății

scor 30

Anxietate severă

Satisfacția/ calitatea vieții

Interviu

 

Satisfacție scăzută asupra propriei vieți, sentiment de inutilitate și vinovăție

Capacitatea de

Scala ADL (Activities of Dayly Living)

scor 0

Dependență totală

autoîngrijire

1

Capacitate de execuție activități curente

Scala IADL (Instrumental Activities of Dayly Living)

0

Pierderea totală a abilităților de viață independentă.

Nivel cognitiv

Ce s-a evaluat

Cu ce s-a evaluat

Scoruri

Semnificația

psihologică

Capacitatea de

Interviu

 

Afazie, exprimare verbală foarte dificilă, necesită repetiții dese pentru a înțelege întrebarea, unele întrebări rămîn fără răspuns.

verbalizare

Funcția cognitivă

Testul ceasului

1

Tulburare cognitivă severă

Orientare, memorie, atenție, limbaj, praxie

MMSE

6

Tulburare cognitivă severă, pierdere severă a memoriei, persistă doar fragmente de informații din memoria de lungă durată. Dezorientată spațio- temporal. Recunoaște unele obiecte și cunoaște utilitatea lor. Incapabilă să facă raționamente și să rezolve probleme. Apraxie.

Nivel comportamental

Ce s-a evaluat

Cu ce s-a evaluat

Descriere

Vestimentația / starea de igienă

Observație

Stare de igienă corespunzătoare, vestimentație îngrijită, realizate cu ajutorul persoanelor care îi acordă îngrijiri

Mimică /

Observație

Facies depresiv, privire fixă, inexpresivă, mimică hipomobilă. Atitudine cooperantă. Este conștientă că este subiectul unei evaluări psihologice.

pantomimică

Atitudinea

2

Activitatea

Interviu

Incapacitate de a desfășura activități casnice; nu poate participa la evenimente în afara căminului. Necesită ajutor la servirea mesei și la activitățile de îngrijire (baie, folosirea toaletei). Hipokinetică, slabă nevoie de activism fizic.

Nivel psihofiziologic

Ce s-a evaluat

Cu ce s-a evaluat

Simptome

Simptome fiziologice

Interviu

Acuză cefalee, edeme ale membrelor inferioare, tulburări de locomoție, balonări, dureri abdominale, frisoane. Tulburări ale somnului. Apetit crescut, uită că a mîncat și cere să fie alimentată din nou. Instinct de apărare diminuat. Nu are control sfinterian și al vezicii urinare (se folosesc scutece de unică folosință).

Instincte

Interviu

Nivel de personalitate și Mecanisme Defensive / Adaptare

Ce s-a evaluat

Cu ce s-a evaluat

Descriere

Procese reglatorii / voință

Interviu

Pierderea interesului pentru activități care îi făceau plăcere în trecut; abulie, lipsa iniţierii și continuării unei acţiuni dirijate către un scop precis

Nivel de relaționare interpersonală (inclusiv de cuplu, familie, grup etc.)

Ce s-a evaluat

Cu ce s-a evaluat

Descriere

Calitatea relațiilor interpersonale

Anamneza

Izolare socială, cauzată de apariția bolii și imposibilitatea de a întreține relațiile deja existente sau de a lega altele noi. Relațiile interpersonale se rezumă doar la rudele apropiate care îi acordă îngrijiri în măsura timpului disponibil.

3

IV. Concluzii

În urma Psihodiagnosticului și Evaluării se formulează următoarele concluzii psihologice :

Psihodiagnostic

Axa I Tulburarea clinică

Demență Alzheimer

Depresie severă

Axa II- Tulburări de personalitate / retardarea mentală

niciun diagnostic

Axa III- condiții medicale generale

Hipertensiune arterială;

Diabet zaharat tip II insulino-necesitant;

Arterită obliterantă membre inferioare.

Axa IV - Probleme psihosociale si de mediu:

Lipsa unei familii, rudele apropiate nu își pot permite să o întrețină, necesitînd internarea într-un cămin de bătrîni. Lipsa mijloacelor financiare necesare internării.

Axa V- Scala de evaluare globală a funcționării

GAF = 20 (curentă).

Recomandări:

- supraveghere permanentă;

- evitarea factorilor puternic anxiogeni;

- instituționalizarea într-un cămin pentru persoane vîrstnice.

Elaborat de psiholog Paraschivescu Carmen

4

Data: ianuarie 2015