Sunteți pe pagina 1din 35

c 


  

c c
   
c

 c 
  ? 
 

J 
  ! 
"
J   

 
 
J  "
J   
#

 $ 

   %  #
  

  & 
  

 $ 
   % 

 &
  


 %! 
 ' ( )

 *++, - .$. 
!  %
 
 
 

 
  & 
  j

  
$ 

 
/ %!  # $ 


 # *0 & 
 
   
 
  !  %!
 
12 *++3" 2 *++42 0555"

 *++5 -  c 

 *++3 -  !   c


   
 *++6 -    c 
  

 %!
 ' ( )
 c &  %! '7 (
 c ) 7c å ü # 

 2 8   %
 
 
 
 % 
  

 & 
    # !

 
    %
)
 9 2 :
 2 ; 2 < 2 =
: 
2 *++3

 $ 
 &  %! ( 7$
' (  > 
 
å
 # # 
 % 
!#   !
 %  
  .$. $   9 ?
 

 7 ( $ 2 0553
'7 ( $ )
  ! %
J 

J 
 
 7  
  % 
 %!
 $    
(
  '  (
 
)
c  
   

c c
‡?  
  


     
 
   
  

 
  
‡  
‡  
  
  
‡    
‡

 
!
 "
c  
   

c c
è #$$$$$$$$ ‡ Sistemul multiaxial permite o
è #$$$$$$$$ evaluare pe mai multe axe,
è #$$$$$$$ fiecare axă referindu-se la un
è #$$$$$$$
è #$$$$$$$$
domeniu diferit de informaţii care
pot ajuta clinicianul în elaborarea
planului de tratament.

‡ Evaluarea globală a funcţionării


individului se face pe axa V.
c(  8 
 
 
è 
‡ pe această axă se trece diagnosticul
principal (tulburări psihice), cu excepţia
situaţiilor când după înregistrarea de pe
axa II apare specificarea ³Motivul
consultaţiei´ sau ³Diagnostic principal´;
‡ pot apărea mai multe diagnostice,
primul fiind cel principal;
‡ pe această axă se înregistrează toate
tulburările, cu excepţia ³Tulburărilor de
personalitate´, ³Retardului mental´,
³ ale impulsului nespecificate´.
c(  8 
 
 
.8 
 
 
 
 %  
 
   

  
  %  
 
  %  
&  % '
  
  
 
 
 ( 
 )

 (? 
 )"
c(  8 
 
 
.8 
 
 
 %    '
 % % &   & 
 
 
   & 
  
  
  

 

  
  

 
     
  
  
     
&       


 
  

   

   

  "
M ?   
! 
 
 & 

     

 
 % 
 (       )
& 
 
  "
c(  8 
 
 
è 
 
 
 

  
%  
 %  

 
  '
  
 
 %   
     
 
   
 
     
 

  "

M ¦  


!
 
 
  %   
   
 %  
 
! (è   
 
&    ) J "
     "
c (   8 
 
 
è 
     & 
 

   & '
 
   &   
&    % '
 
 &  

 & 
  
! 
   ' 

 
 &      
&%
   "

M
     

 
 
  

   
 


!"
 
  
    # 

 $
 

 

 %
78 
 c

 è *       &


 &      % 


    %  
 

 
 
      
   
'
 è +   
  ,
& 
 " ¦  %    
 

  '
 è -  
 
   ,

& '
 è . 

 
!
 
  
    
  "
 è /   &  0è 12 "
 &c
   
  
    

  
 
 '
 ?   

  
 '
     
  '
    


 '
 &c

 !%& ## # #! '
  # & '
  # 
'
  #
 &'
  #& '
  #
 '
  #
 ### #

 '
 &c

   


 '
  
'
    
 

&   '
    '
   
 '
 è   
 & 
   "
i 
 i ?
‡ Interviu semistructurat pe baza DSM
IV;
‡ Scopul principal al elaborării SCID -
transpunerea avantajelor interviului structurat în context clinic,
clarificarea criteriilor de diagnostic şi oferirea de întrebări pentru
explorarea acestora.

‡ Avantajele utilizării SCID:


± Creşterea fidelităţii (test-retest) ± standardizarea
procesului de evaluare;
± Creşterea validităţii (acord diagnostic) ± facilitarea utilizării
criteriilor diagnostice pentru evaluarea tabloului clinic.
Standardul LEAD.
è?

‡ Standardul LEAD pentru evaluarea validităţii


procedurale a interviurilor diagnostice
structurate (Spitzer, 1983).

‡ Acesta presupune p p (L), realizată de către
 p pp
(E), pe baza tuturor
 p p p (AD ±
available data) în legătură cu subiectul, cum
ar fi informaţiile obţinute de la membrii
familiei şi observaţiile făcute de personalul
clinic.
@
 i ?
‡ Pentru DSM III ± 1990
‡ Adaptat pentru DSM IV
± Versiunea de cercetare
(research version) 1996;
± Versiunea clinică (clinical
version) 1997.
@
 i  
 ? @ i ?

  


 

  
u 
u
u 
u  
i ? @

‡ 
± Prezentare generală a SCID I-CV
± Modulele
± Prezentare cazuri
‡ 
 

± Întrebări + criterii DSM
‡ 
± Rezumat diagnostic (include Axa V ±
EGF /GAF)
± Imagine de ansamblu
± Criterii DSM + cotare
i ? @
 

 ?
‡ A ± Episoade afective;
‡ B ± Simptome psihotice şi asociate;
‡ C ± Diagnostic diferenţial pentru
tulburările psihotice;
‡ D ± Tulburări afective;
‡ E ± Tulburări în legătură cu o
substanţă;
‡ F ± Tulburări anxioase şi alte
tulburări (tulburări de somatizare,
tulburări alimentare, tulburări de
adaptare).
i ? @
 

‡ Mai lungă decât versiunea clinică ±


include subtipuri, severitate,
specificanţi de evoluţie, alte
tulburări.
‡ Alte tulburări incluse:
± Tulburarea de stres acut;
± Tulburarea depresivă minoră;
± Tulburarea depresiv-anxioasă
mixtă;
± Tulburarea de alimentare
compulsivă.
 i  
  ? @ i ? 
‡  
± Prezentare generală;
± Tulburările de personalitate;
± Fişă rezumativă;
± Imagine de ansamblu.
‡  
  

± Fişă rezumativă;
± Imagine de ansamblu;
± Întrebări + criterii + cotare.
‡ i 
  
  i


ÿ ? i ?

‡ Prezentare în loc de manual


(Matzner);
‡ Fişă rezumativă (include şi
AXA V ± GAF);
‡ Imagine de ansamblu;
‡ Prezentarea tulburărilor
± Întrebări;
± Criterii DSM;
± Cotare.
i
  i ?

‡ SCID poate fi utilizat în 3 moduri:


± Pe părţi, pentru confirmarea sau
infirmarea celor constatate într-un
interviu clinic nestructurat;
± Complet (SCID I şi II) / KID-SCID
ca parte a procedurii de evaluare
iniţială;
± Prin administrări repetate pentru
formare şi educaţie.
i i ?

‡ 
iu  u 

i  i 

!ui i  
  
  
  
è  

! 

‡ Instrucţiunile de eludare;
‡ Întrebări verbatim + parafrazarea
întrebării originale (dacă subiectul a
dat deja un răspuns);
‡ Întrebări în paranteze, de clarificare;
‡ Orice alte întrebări de clarificare;
‡ Întrebări care conţin sintagma
Äcuvinte proprii´;
‡ Prepoziţiile ce leagă elementele din
criteriu ± vezi dubla negaţie, şi/şi,
sau/ori, şi/sau etc.
è @? @"è#"

£ £ " #$ 


 £ " #$ 
 £ " #$ 
 £ " #$ 
 £ " #$ 
 £ " #$ 
 £ " #$ 
 £ " #$ 
 ££ " #$ 
£ £ " #$ 
2 & # 
è @? @"è#"
‡ scala împărţită în 10 intervale;
‡ descrierea pe fiecare interval ±
p p p + p;
‡ se poate folosi ca o scala sau
ca doua scale (cel mai slab
scor este EGF);
‡ încadrarea pe interval de 10
pct. este FIE severitatea smpt,
FIE funcţionarea;
‡ cotarea Äcurentă´ (nivelul cel
mai scăzut din ultima lună şi cel
mai ridicat scor din ultimul an).
è @? @"è#"

 %& 

'(u) & "**+#


#$ * ,

)(uu-
)( & "+##$ 
. "

-(u / ".*+0


#$ . 1
i ? 
$
 

± $  TP 

TP 

 
± $ TP 


± $ 

 
 

TPTP TP
 
 TP!

TP
 TP TP"#
i ? 
i 
 
 

 7   2   

 %@
è
  
 & &  
  
&    
 
 
   " 3 4?è)   

   
    4,5)  

  " ?      


 

 
   

   
   "
i ? 
i 
 
 
£#$

  
%  

 () #
   $
 & % 
 %'
*
 $
 
 $
 $
 
 $
  () #
$

 +
% 
'

  &


$
, 
+- 
 $
.
 () #
 !  
'

& $
& 
/
0  &  () #
$
 &


 + 
+0 !
'

 $
!

 + 
1 0 1
$
 () #
  
'
i i ?
‡ i  i ?  %


 & '  %  &
i (
‡ i )* & ! &  

 

   

 !   i ?  
  &     &

‡    


 


 ! i
± i  
 +?è
± i &    +( 
 

 & 
 !

&