Sunteți pe pagina 1din 3

EVALUAREA MULTIAXIALĂ ŞI DIAGNOZA MULTIPLĂ

DSM IV (1994) – baza diagnosticului în SUA


ICD 10 – International Classification of Diseases
DSM – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

• Cuprinde 5 axe; fiecare se referă la o categorie de informaţii cu valoare diagnostică


implicate în planificarea intervenţiei terapeutice şi în prognoză.
• Aborarea multiaxială oferă o viziune cuprinzătoare, compatibilă cu practica.

Axa I – se asociază cu diferenţe de relaţionare interpersonală şi cu o imagine de sine negativă.


- aceste probleme reprezintă ţinta demersului terapeutic.
1. tulubrări diagnosticate de obicei pentru prima dată în copilărie şi
adolescenţă
2. delirul, demenţa, amnezia şi alte tulburări cognitive
3. tulburările mentale datorate condiţiilor medicale generale, neclasificate în
altă parte
4. tulburări legate de consum de substanţe
5. schizofrenia şi alte tulburări psihotice
6. tulburări ale dispoziţiei
7. tulburări de anxietate
8. tulburări somatoforme
9. tulburări artificiale
10. tulburări disociative
11. tulburări sexuale şi ale identităţii de gen
12. tulburări de apetit
13. tulburări ale somnului
14. tulburări ale controlului impulsurilor, neclasificate în altă parte
15. tulburări de adaptare
16. alte condiţii ce se pot situa în centrul atenţiei clinice

- decizia diagnostică nu este un proces simplu, datorită coexistenţei la acelaşi


pacient a simptomelor unor tulburări diferite, ceea ce îndreptăţeşte opţiunea
pentru diagnoza multiplă (ex. Tulburările de dispoziţie – anxietatea, depresia –
apar de multe ori combinate => este necesar diagnosticul dierenţial)

Axa II – se asociază cu tulburările de personalitate


CLUSTER A – ciudat sau excentric
1. tulburările de personalitate de tip paranoid
2. tulburările de personalitate de tip schizoid
3. tulburările de personalitate de tip schizotipal
CLUSTER B – dramatic, emoţional sau extravagant
4. tulburările de personalitate de tip antisocial
5. tulburările de personalitate de tip borderline
6. tulburările de personalitate de tip histrionic
7. tulburările de personalitate de tip narcisist
CLUSTER C – anxios, neliniştit, înspăimântat
8. tulburările de personalitate de tip ezitant
9. tulburările de personalitate de tip dependent
10. tulburările de personalitate de tip obsesiv-compulsiv

1
- diagnosticul de tulburare de personalitate se stabileşte numai dacă pattern-urile
funcţionării sunt de lungă durată, se manifestă în toate planurile vieţii; însuşirile
sunt inflexibile, maladaptative şi determină perturbarea semnificativă a
funcţionării.
- Utilizarea Axei II în evaluarea clinică ridică multe probleme deoarece itemii unei
categorii nu se întrunesc corespunzător criteriilor, apar suprapuneri cu itemii altor
categorii sau suprapuneri cu itemii Axei I.

Axa III – solicită luarea în consideraţie a impactului condiţiilor medicale asupra cogniţiei,
dispoziţiei şi comportamentului
- în unele cazuri condiţiile medicale generale au rol etiologic în
dezvoltarea/înrăutăţirea simptomelor mentale
- dacă o tulburare mentală este consecinţa fiziologică directă a condiţiilor medicale
generale, tulburarea mentală trebuie diagnosticată pe Axa I, iar condiţiile
medicale trebuie înregistrate şi pe Axa I şi pe Axa II
- în Axa III sunt cuprinse:
1. boli infecţioase şi parazitare
2. neoplasme
3. boli endocrine, nutriţionale şi metabolice
4. tulburări ale imunităţii
5. boli ale sângelui şi ale organelor de formare a sângelui
6. boli ale sistemului nervos şi ale organelor senzoriale
7. boli ale sistemului circulator
8. boli ale sistemului respirator
9. boli ale sistemului digestiv
10. boli ale sistemului genito-urinar
11. complicaţii legate de sarcină, naştere, lăuzie
12. boli ale pielii şi ale ţesutului subcutanat
13. boli ale sistemului osteomuscular
14. anomalii congenitale
15. condiţii cu origine în perioada perinatală

Axa IV – probleme psihosociale şi de mediu


- sunt liste ale stresorilor psihosociali
- problemele sunt grupate în mai multe categorii
- în raport de evaluarea multiaxială, specialistul trebuie să identifice categoria de
probleme şi să indice factorii implicaţi
1. probleme în grupul primar de sprijin
2. probleme legate de mediul social
3. probleme educaţionale
4. probleme ocupaţionale
5. probleme legate de locuinţă
6. probleme economice
7. probleme de acces la serviciile de sănătate
8. probleme legate de interacţiunea cu sistemul legal
9. alte probleme psihosociale şi ambientale

Axa V – evaluarea globală a funcţionării


- permite determinarea nivelurilor actuale de funcţionare în plan psihologic, social
şi ocupaţional
- este adoptată o viziune continuă asupra procesului de funcţionare, având la o
extremă sănătatea mentală şi la cealaltă, boala
- evaluarea ia valori între 1 – 100
2
- scala poate fi raportată şi la alte perioade de timp (ex.cel mai înalt nivel de
funcţionare din anul precedent)
Scala de evaluare globală a funcţionării (Global Assessment of Functioning GAF Scale) a fost
modificată de Goldman prin separarea itemilor funcţionării psihologice de cei ai funcţionării
sociale şi ocupaţionale.

DSM IV cuprinde în partea finală scala de evaluare globală a funcţionării relaţionale (GARF) şi
scala de evaluare a funcţionării sociale şi ocupaţionale.

S-ar putea să vă placă și