Sunteți pe pagina 1din 15

nr. crt.

venit (X) consum (Y)


1 50+ z 45+p z(alfa)= 30
2 55+z 48+p p(beta)= 5
3 60+z 50+p
4 65+z 60+p
5 70+z 58+p Yt=a0+a1X t+E t
6 75+z 62+p t=1,2,…,10
7 80+z 58+p a 0 - consum autonom
8 85+z 70+p a 1 - parametru care masoara intensitatea legaturii dintre X si Y

9 90+z 72+p E t - perturbatiile aleatoare


10 95+z 85+p

a. Calculati estimatorii parametrilor din ecuatia de regresie si coeficientul de determinare R ²

t venit ( x) consum ( Y) X² X*Y Y^ u u² ( Y-m )² ( X - m )²


1 80 50 6400 4000 48.727 1.273 1.620 249.64 506.25 Y^ consum total estimat
2 85 53 7225 4505 52.521 0.479 0.229 163.84 306.25 Yt^ = â0+â1*Xt

3 90 55 8100 4950 56.315 -1.315 1.730 116.64 156.25 u t= variabila reziduala

4 95 65 9025 6175 60.109 4.891 23.921 0.64 56.25 u t= Yt - Yt^


5 100 63 10000 6300 63.903 -0.903 0.815 7.84 6.25 ΣYt^ = ΣYt

6 105 67 11025 7035 67.697 -0.697 0.486 1.44 6.25 Σu t = 0


7 110 63 12100 6930 71.491 -8.491 72.096 7.84 56.25 X*Y consum efectiv
8 115 75 13225 8625 75.285 -0.285 0.081 84.64 156.25 m media m
9 120 77 14400 9240 79.079 -2.079 4.321 125.44 306.25 m= (Y t - Y¯)²

10 125 90 15625 11250 82.873 7.127 50.798 585.64 506.25 m= (X t - X¯)²


total 1025 658 107125 69010 658 0.000 156.1 1343.60 2062.50 n= nr de familii
ΣX t
m = X¯ =
n
m = Y¯ = 65.80
m = X¯ = 102.50
calculul estimatorilor â0 si â1 se face prin sistem de ecuatii normale:

ΣYt=n*â0+â1ΣX t 658=10â0+1025â1
Sistem 1
ΣX t*Y t=â0ΣX t+â1ΣX t² 69010=1025â0+107125â1

n=1,2,…,10 â0 = 608-725â1
10

45645 = 725* 608-725â + 54625â1 67445 2062.5


10

a0^ -11.9758 -11.98


a1^ 0.7588 0.76

Σu t² 156.1 0.88
R² = 1- = 1- =
Σ( Yt - Y¯ )² 1343.60

modelul explica 88,38% din variatia consumului

b. semnificatia estimatorilor si interpretarea rezultatelor


Trebuie calculate statisticile:

c. testati semnificatia estimatorilor si interpretati rezultatele obtinute


Pentru analiza semnificatiei estimatorilor se calculeaza statisticile:

â0 â1
ta0 = ta1 =
Sâ 0 Sâ 1

unde Sâ0 si Sâ1 sunt estimatori nedeplasati ai abaterilor standard calculate pentru parametrii modelului
Abaterile standard se calculeaza prin extragerea radacinii patrate din valorile corespunzatoare ale dispersiilor
Pentru calculul dispersiei parametrilor se determina un estimator nedeplasat al dispersiei erorilor

Σu t2 19.51
s u2 = =
s u2 = =
10-2

si media X ΣX t 102.5
X¯ = =
10
atunci

sâ02 = 101.3448

sâ12 = 0.0095

rezulta
s u= 4.4173

sâ0 = 10.0670

sâ1 = 0.0973

se calculeaza :

ta0 = -1.19

ta1 = 7.8

avand in vedere ca numarul gradelor de libertate este n - 2 = 8, pentru un prag de semnificatie alfa = 0,05 (grad de incredere de 95%) rezulta
t 0,05;8 = 1,86

Deoarece ta0 < t 0,05;8


si
ta1 > t 0,05;8

inseamna ca parametrul a1 este semnificativ diferit de zero pentru un grad de incredere mai mare de 95%.
Adica se garanteaza cu o incredere mai mare de 95% ca nivelul venitului influenteaza volumul consumului.
Deoarece ta0 < t 0,05;8 existenta consumului autonom nu poate fi sustinuta prin argumente econometrice.
nr. Crt. venit ( Y) consum ( x)
1 50+ z 45+p z= 3
2 55+z 48+p p= 2
3 60+z 50+p
4 65+z 60+p
5 70+z 58+p Yt=a0+a1Xt+Et
6 75+z 62+p t=1,2…10
7 80+z 58+p a0- consum autonom
8 85+z 70+p a1- paramtru care masoara intensitatea legaturii dintre X si Y
9 90+z 72+p Et- perturbatiile aleatoare
10 95+z 85+p

Calculati estimatorii parametrilor din ecuatia de regresie si coef. De determinare R²

Nr familii
consum ( x) venit ( Y) X² X*Y Y^ u u²
1 53 47 2809 2491 45.7270 1.273 1.62
2 58 50 3364 2900 49.5210 0.479 0.23
3 63 52 3969 3276 53.3150 -1.315 1.73
4 68 62 4624 4216 57.1090 4.891 23.92
5 73 60 5329 4380 60.9030 -0.903 0.82
6 78 64 6084 4992 64.6970 -0.697 0.49
7 83 60 6889 4980 68.4910 -8.491 72.1
8 88 72 7744 6336 72.2850 -0.285 0.08
9 93 74 8649 6882 76.0790 -2.079 4.32
10 98 87 9604 8526 79.8730 7.127 50.79
10 755 628 59065 48979 628 0.000 156.097

calculul estimatorilor se face prin sist. De ecuatii normale:


Siste Σyt=n*a0¹+a1^ΣXt
m1 ΣXt*Yt=a0^ΣXt+a1^ΣXt² 628=10a0^+755a1^ 628 Err:508
45645=755a0^+54625a1^
n=1,2..10
a0^= 628-725a1^
10
45645= 725* 608-725a1^ +
10

a0^ 5.5106 Atentie se calculeaza prin sistem 1


a1^ 0.76

R²= 1- Σut² = 1- 156.097 1 0.1128


Σ( Yt- Y¯ )² 1383.6 .

modelul explica 88.72% din variatia consumului


ii dintre X si Y

( Y-m )² ( X - m )²
190.44 506.25 Y^ consum total estimat
116.64 306.25 Y^ = a0^+a1*Xt
77.44 156.25 ut= variabila reziduala
1.44 56.25 ut= Yt-Yt^
0.64 6.25 ΣYt^= Σyt
10.24 6.25 Σyt=0
0.64 56.25 X*Y consum efectiv
125.44 156.25 m media m
174.24 306.25 m= (Yt-Y¯)²
686.44 506.25 m= (Xt-X¯)²
1383.6 2062.5 n= nr de familii
m=X¯= ΣXt
n
m=Y¯ 60.8
X¯= 75.5

54625a1^

eaza prin sistem 1

0.8872
disponibil consumul
floarea din din
grau porumb cartofi soarelui resurse resurse
suprafata disponibila 1 1 1 1 100 96.512
resursa 1 5 2 5 7 400 400.000
resursa 2 0 3 4 3 300 300.000
resursa 3 3 6 4 5 500 500.000
resursa 4 8 10 12 10 1000 1,000.000
profit unitar 5 7 9 8
suprafata cultivata 3.488 45.349 20.930 26.744

profit total: 737.209

dupa ce au fost introduse datele problemei se intra in tools si se tasteaza solver ok


tasteaza solver ok
nr. Crt. venit ( Y) consum ( x)
1 50+ z 45+p z= 3
2 55+z 48+p p= 2
3 60+z 50+p
4 65+z 60+p
5 70+z 58+p Yt=a0+a1Xt+Et
6 75+z 62+p t=1,2…10
7 80+z 58+p a0- consum autonom
8 85+z 70+p a1- paramtru care masoara intensitatea legaturii dintre X si Y
9 90+z 72+p Et- perturbatiile aleatoare
10 95+z 85+p

Calculati estimatorii parametrilor din ecuatia de regresie si coef. De determinare R²

Nr familii
consum ( x) venit ( Y) X² X*Y Y^ u u²
1 53 47 2809 2491 45.7270 1.273 1.62
2 58 50 3364 2900 49.5210 0.479 0.23
3 63 52 3969 3276 53.3150 -1.315 1.73
4 68 62 4624 4216 57.1090 4.891 23.92
5 73 60 5329 4380 60.9030 -0.903 0.82
6 78 64 6084 4992 64.6970 -0.697 0.49
7 83 60 6889 4980 68.4910 -8.491 72.1
8 88 72 7744 6336 72.2850 -0.285 0.08
9 93 74 8649 6882 76.0790 -2.079 4.32
10 98 87 9604 8526 79.8730 7.127 50.79
10 755 628 59065 48979 628 0.000 156.097

calculul estimatorilor se face prin sist. De ecuatii normale:


Siste Σyt=n*a0¹+a1^ΣXt
m1 ΣXt*Yt=a0^ΣXt+a1^ΣXt² 628=10a0^+755a1^ 628 Err:508
45645=755a0^+54625a1^
n=1,2..10
a0^= 628-725a1^
10
45645= 725* 608-725a1^ +
10

a0^ 5.5106 Atentie se calculeaza prin sistem 1


a1^ 0.76

R²= 1- Σut² = 1- 156.097 1 0.1128


Σ( Yt- Y¯ )² 1383.6 .

modelul explica 88.72% din variatia consumului


ii dintre X si Y

( Y-m )² ( X - m )²
190.44 506.25 Y^ consum total estimat
116.64 306.25 Y^ = a0^+a1*Xt
77.44 156.25 ut= variabila reziduala
1.44 56.25 ut= Yt-Yt^
0.64 6.25 ΣYt^= Σyt
10.24 6.25 Σyt=0
0.64 56.25 X*Y consum efectiv
125.44 156.25 m media m
174.24 306.25 m= (Yt-Y¯)²
686.44 506.25 m= (Xt-X¯)²
1383.6 2062.5 n= nr de familii
m=X¯= ΣXt
n
m=Y¯ 60.8
X¯= 75.5

54625a1^

eaza prin sistem 1

0.8872
674450
1050625
2062.50

1565.00
0.76

777.76
-119.76
-11.975758

0.12
0.88