Sunteți pe pagina 1din 3

Subiecte de

examinare
Semestrul I
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Defi
nitia si clasificarea
leziunilor distrofice
Lezi
uni distrofice granulovacuolare
Dist
rofia hialin
intracelulara
Dist
rofia hialin
extracelular
Dist
rofia amiloid
generaliti (definiie,
coloraii, structura
chimic i ultrastructural a
amiloidului,
clasificarea
morfologic)
Dist
rofia fibrinoid
Dia
betul zaharat
generaliti (definiie,
clasificare, etiologie)
Mic
ro- si macroangiopatia diabetica
Nef
ropatia diabetica
Reti
nopatia diabetica
Neu
ropatia diabetica
Glic
ogenozele
Mu
copolizaharidozele
Stea
toza hepatic
Stea
toza renal i
miocardic
Boa
la Niemann-Pick
Boa
la Gaucher
Dist
rofii pigmentare:
bilirubina (icterul)

19.

20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.

36.
37.

Dist
rofii pigmentare:
melanina , feritina,
porfirina, lipofuscina
Boa
la Wilson
(degenerescenta
hepato-lenticulara)
Rah
itismul
Gut
a
Nec
roza si apoptoza
(definiie, cauze,
efecte, clasificare)
Atr
ofia i involuia
Hip
ertrofia, hiperplazie,
metaplazie, displazie
Reg
enerarea tisular
(definitie, etape,
varietati)
Vin
decarea (per primam
intentionem si per
secundam
intentionem)
Hip
eremia activa
Pl
mnul de staz
Fica
tul de staz
Spli
na de staz
Rini
chiul de staza
Ede
mul (definiie, cauze,
tipuri, aspecte macro
i microscopice)
Tro
mboza (definiie,
etiologie, patogenie)
Tip
uri morfologice de
trombi (diagnostic
pozitiv si diferenial
cu cheagul cadaveric)
Con
secinele trombozei
Em
bolia : definiie, tipuri

38.
39.
40.
41.

42.

43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

de emboli,
clasificarea
emboliilor, consecine
Em
bolia pulmonar
Em
bolia gazoas
Em
bolia grsoas i cu
lichid amniotic
Infa
rctul miocardic acut
(definitie, aspecte
macroscopice si
microscopice,
evolutie, complicatii))
Infa
rctul pulmonar i
infarctul mezenteric
(generalitati)
Infa
rctul cerebral
He
moragia (definiie,
mecanisme de
producere, tipuri)
Soc
ul
Tip
uri de celule implicate
n inflamaie
Tes
utul de granulaie
Infl
amaii alterative:
clasificare, descriere
Infl
amaia seroas
Infl
amaia fibrinoas
Infl
amaia purulent
(abcesul si flegmonul)
Infl
amaia hemoragic
Par
otidita epidemica
Boa
la incluziilor
citomegalice
Lezi
uni macroscopice n
tbc
Lezi
uni microscopice n
tbc

57.

Tbc
primar pulmonar

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

74.
75.
76.

77.
78.

Tbc
pulmonar secundar
Lue
sul primar
Lue
sul secundar
Lue
sul teriar
Lue
sul congenital precoce
si tardiv
Lep
ra
Rin
oscleromul
Gra
nuloame din boli
autoimune (prototip:
nodulul reumatoid)
Feb
ra tifoid i tifosul
exantematic
Poli
omielita i rabia
Acti
nomicoza
Can
didomicoza
Asp
ergiloza
Tric
hineloza i
echinococoza
Gra
nulomul de corp
strin
Age
ni carcinogeni
chimici (exemple,
tipuri)
Age
ni carcinogeni fizici
Age
ni carcinogeni
biologici
Cau
ze genetice ale
neoplaziilor
(generalitati)
Cel
ula canceroas
(aspecte morfologice)
Car
acterele macroscopice

79.
80.
81.
82.

83.

ale tumorilor benigne


i maligne
Car
cinomul in situ
Met
astazarea
Sin
droame
paraneoplazice
Stag
ing-ul i grading-ul
tumoral (sistemul
TNM generalitati)
Ade
nomul

84.

Papi

92.

lomul
85.

Poli

93.

pul
86.

88.
89.
90.
91.

100.

Fibr

Mix

94.

Fibr
oadenomul mamar
Lei
omiomul
Rab
domiomul
Lip
omul
Con
dromul

101.

96.
97.
98.
99.

Lip
osarcomul

Nev

102.

ii
95.

Rab
domiosarcomul

omul

omul
87.

He
mangiomul

Con
drosarcomul

Car
cinomul bazocelular
Car
cinomul spinocelular
Ade
nocarcinomul
Fibr
osarcomul
Lei
omiosarcomul

103.

Ost

105.

Tu
mori disembrioplazice

Pleu
reziile (definitie,
tipuri morfologice,
evolutie)
17.
35.
Ade
nom
ul
pleo
mor
f de
glan
da
sali
vara
Eso
fagita de reflux
Eso
fagul Barret
Car
cinomul esofagian
Gas
trita acuta eroziva si
hemoragica
Gas
trita cronica
nespecifica de tip A
(autoimuna)
Gas
trita cronica
nespecifica de tip B
(cu H Pylori)
Ulc
erul gastro-duodenal
cronic (etiopatogenie,
aspecte macro si
micro, complicatii)

8.

Can
cerul gastric (aspecte
macroscopice, tipuri
histopatologice )
Boa
la celiaca
Feb
ra tifoida
Diz
enteria bacilara si
amoebiana
Ape
ndicita acuta
Coli
ta ulcerativa
Boa
la Crohn
Poli
pii intestinali nonneoplazici
Can
cerul colorectal
(aspecte macro,
micro)
Tu
morile
neuroendocrine
intestinale ale
sistemului APUD
(tumori carcinoide)
Liti
aza biliara
Col
ecitele acute si
cronice
Hep
atite virale
Boa
la alcoolica a ficatului

eosarcomul
104.

Mel
anomul

Semestrul II
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Mal
formatii congenitale
cardiace
Car
dita reumatismala
(endocardita,
miocardita si
pericardita
reumatismala)
End
ocardita bacteriana
(acuta si subacuta)
Peri
cardita fibrinoasa
Car
diomiopatii (tipuri,
definitie, caractere
generale)
Plac
a de aterom (factori
de risc, patogeneza
,macro si micro))
Infa
rctul miocardic
Vas
culitele
Ane
vrismul (definitie,
tipuri, .localizare,
patogeneza)
Pne
umonia franca lobara
Bro
nhopneumonia
Pne
umonii interstitiale
Pne
umoconioze

14.

Boa
la membranelor
hialine (sindromul de
detresa respiratorie
acuta)
15.
Bro
nsita cronica
16. 25.
Emf
ize
mul
pul
mon
ar
1.
Tbc
primar pulmonar
evolutie
2.
Co
mplexul primar tbc
pulmonar
3.
Tbc
pulmonar secundar
4.
Tu
mori benigne
pulmonare
5.
Car
cinomul pulmonar
scuamos (epidermoid)
6.
Ade
nocarcinomul
pulmonar
7.
Car
cinomul pulmonar cu
celule mici si mari
8.
Tu
morile
neuroendocrine
pulmonare

9.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.

Ciro
za hepatica
(etiopatogenie,
aspecte macro si
micro)

23.

36.
Hep

37.

Col

38.

atocarcinomul
24.
angiocarcinomul
25.

Pan
creatita acuta

26.

39.
Pan

creatita cronica
27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

Tu
morile pancreasului
exocrin (macro si
micro)
Mal
formatii congenitale
renale
Glo
merulonefrita difuza
acuta poststreptococica
Sin
dromul nefrotic
Piel
onefrita acuta
Piel
onefrita cronica
Tub
erculoza renala
Rini
chiul polichistic
Tu
mora Grawitz

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

(carcinomul renal cu
celule clare)
Nef
roblastomul (tumora
Wilms)
Cist
itele
Car
cinomul de vezica
urinara
Orh
itele granulomatoase
Sem
inomul testicular
Tera
tomul testicular
Tu
mori cu celule Sertoli
si Leydig
Hip
erplazia benigna de
prostata
Car
cinomul de prostata
Mas
topatia fibrochistica
(boala Reclus)
Boa
la Paget mamara
Car
cinomul ductal
invaziv mamar
(caractere generale;
factori favorizanti,
varsta, localizare,
tipuri histopatologice)

48.

Cer

63.

vicita cronica
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Con
dilomul acuminat si
papilomul cervical
Car
cinomul in situ (CIS)
de col uterin
Car
cinomul epidermoid
de col uterin
End
ometrioza
Hip
erplazia glandulara
benigna endometriala
Ade
nocarcinomul
endometrial
Lei
omiomul uterin
Lei
omiosarcomul uterin
Chi
stadenomul ovarian
Chi
stul dermoid de ovar
Tu
mora de granuloasa
Sarc
ina ectopica
Mol
a hidatiforma
Cori
ocarcinomul

Leu
cemii

64.

Boa
la Hodgkin

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Lim
foamele maligne nonHodgkin
Gus
a nodulara
Boa
la Basedow-Graves
Tiro
idita Hashimoto
Car
cinomul tiroidian
Ade
noamele hipofizare
Neu
roblastomul
Acc
idente vasculare
cerebrale
Me
ningitele
Enc
efalitele virale
Sch
wanomul
Neu
rofibrom
18.

19.