Sunteți pe pagina 1din 5

UNITATEA

Carpatii
Maramuresul
ui si
Bucovinei

Carpatii
MoldoTransilvani

Carpatii
Curburii

Grupa Bucegi

Grupa
Fagaras

MOD DE FORMARE

ALCATUIRE

ALTITUDINI

ORIENTARE
NV-SE

TIPURI GENETICE

Incretirea scoartei
terestre si eruptii
vulcanice in timpul
orogenezei alpine
la sfarsitul
mezozoicului.

V: roci vulcanice:
andezite, bazalte,
granite
centru: roci
metamorfice dure:
sisturi cristaline
E: roci sedimentare
cutate-flis

Muntii
Rodnei
Vf.
Pietrosu2303

Incretirea scoartei
terestre si eruptii
vulcanice in timpul
orogenezei alpine
la sfarsitul
mezozoicului.

V: roci vulcanice:
andezite, bazalte,
granite
centru: roci
metamorfice dure:
sisturi cristaline
E: roci sedimentare
cutate-flis
roci sedimentare
cutate-flis

M-tii
Calimani
Vf Pietrosu2100

NV-SE

relief vulcanic- conuri,


platouri, lacuri vulcanice(Sf.
Ana)
relief carstic: Cheile
Bicazului
relief pe conglomerate: M-tii
Ceahlau

M-tii
Ciucas1954

NE-SV

relief petrografic
relief fluviatil

roci metamorfice
dure: sisturi cristaline
roci sedimentare
dure: calcare,
conglomerate

Vf. Omu2505

E-V

roci metamorfice
dure: sisturi cristaline
roci vulcanice:
granite

Vf.
Moldovean
u (2544 m)
Vf. Negoiu

E-V

suprafete de eroziune:
Platoul Bucegi
relief petrografic- martori
de eroziune (Babele, Sfinxul)
relief carstic- cea mai lunga
creasta calcaroasa- M-tii Piatra
Craiului
relief glaciar foarte bine
dezvoltat- circuri si lacuri
glaciare(Balea)

Incretirea scoartei
terestre in timpul
orogenezei alpine
la sfarsitul
mezozoicului.
Incretirea scoartei
terestre in timpul
orogenezei alpine
la sfarsitul
mezozoicului.

Incretirea scoartei
terestre in timpul
orogenezei alpine
la sfarsitul

relief glaciar (M-tii Rodnei):


circuri, vai, morene, lacuri
glaciare (Lala)
relief vulcanic- conuri
relief carstic- Muntii Rodnei

FRAGMETARE
Munti
vulcalnici: Oas,
Gutai, Tibels
Muntii Rodnei,
Maramuresului
Obcinenele
Bucovinei
Depr:Maramures
ului, Dornelor
Pasuri: Tihuta,
Prislop
M-ti vulcalnici:
Calimani,
Gurghiu, Harghita
E: M-tii Giumalau,
Rarau, Ceahlau,
Hasmasu-Mare.
Depr: Giurgeu,
Ciuc, Comanesti
M-tii: Vrancei,
Buzaului, Ciucas,
Baiului
depr: Brasovului
M-tii: Piatra
Craiului, Leoata,
Bucegi
Culoarul RucarBran

M-tii:
Fagarasului. Iezer,
Papusa
Depr: Lovistei

Grupa Parang

Grupa
RetezatGodeanu

Grupa
Banatului

Muntii Poiana
Rusca

Muntii
Apuseni

Depresiunea
Colinara a
Transilvaniei

mezozoicului.
Incretirea scoartei
terestre in timpul
orogenezei alpine
la sfarsitul
mezozoicului.
Incretirea scoartei
terestre in timpul
orogenezei alpine
la sfarsitul
mezozoicului.
Incretirea scoartei
terestre in timpul
orogenezei alpine
la sfarsitul
mezozoicului.

roci metamorfice
dure: sisturi cristaline
roci sedimentare
dure: calcare (S, N-V)

-2535m
Vf. Parangu
Mare (2519
m)

E-V

relief carstic (pe margine)


relief glaciar- circuri, vai,
morene Complexul glaciar
Galcescu

M-tii: Sureanu,
Candrel, Lotrului,
Capatanii, Parang

M-tii: Tarcu,
Retezat,
Godeanu, Cernei,
Mehedinti, Valcan
Depr: Petrosani
M-tii: Dognecea,
Aninei, Semenic,
Almaj, Locvei.
Depr: Almaj
Culoarul TimisCerna

roci metamorfice
dure: sisturi cristaline

Vf.
Peleaga2509

E-V

relief carstic

roci metamorfice
dure: sisturi cristaline
roci sedimentare

Vf. Semenic
-1446

E-V

relief carstic- chei(C. Nerei),


pesteri
(P. Comarnic)
suprafete de eroziune
*in sud- defileul Dunarii
(Baziasi- Orsova)- vale ingusta
cu versanti abrupti

Incretirea scoartei
terestre in timpul
orogenezei alpine
la sfarsitul
mezozoicului.
Incretirea scoartei
terestre si eruptii
vulcanice in timpul
orogenezei alpine
la sfarsitul
mezozoicului.

roci metamorfice
dure: sisturi cristaline

Vf. Padesu1374 m

E-V

relief carstic
*masiv cu aspect de cupola la
partea superioara.

mozaic petrografic:
roci vulcanice
roci metamorfice
dure: sisturi cristaline
roci sedimentare

Vf. Bihor1849 m

E-V

miscare tectonica
(odata cu inaltarea
Carpatilor din
cretarcic pana in
cuaternar) si prin
sedimentarea

roci sedimentare
dure: calcare, gresii,
conglomerate
roci sedimentare
moi: argile, nisipuri,
marne, pietrisuri

E: >1000m
(dealul
Biches)
V: 300-400m
centru: 500600

E-V

relief carstic- cel mai


dezvoltat din tara
- Cetatile Ponorului
(Bihor)
- Pestera Scarisoara
(ghetar din cuaternar)
- Pestera Ursilor
relief vulcanic- fara conuri si
cratere
- Cute diapire
- Cute dom
- Structuri
monoclinale-cueste

M-tii: Metaliferi,
Trascau, Zarand,
Codru Moma,
Bihor, Vladeasa,
Gilau. Padurea
Craiului, Meses
Depr: Halmagiu,
Beius
Subc.
Transilvaniei
-Depr: Fagaras,
Sibiu, Alba-Iulia
-Dealuri:
Feleacului

zonei din interiorul


arcului carpatic.

Subcarpatii
Moldovei

inaltarea si
cutarea stratelor
sedimentare la
sfarsitul mezozoicului

roci sedimentare:
calcare, gresii,
conglomerate, marne,
argile

dealul
Plesului
911m

NV-SE

Subcarpatii
Vrancei
(Curburii)

inaltarea si
cutarea stratelor
sedimentare la
sfarsitul mezozoicului

roci sedimentare:
calcare, gresii,
conglomerate, marne,
argile

Magura
Odobestilor
996m

NE-SV

Subcarpatii
Getici

inaltarea si
cutarea stratelor
sedimentare la
sfarsitul mezozoicului

roci sedimentare:
calcare, gresii,
conglomerate, marne,
argile

N: depunere de
sedimente pe
fundamentul
platformei esteuropene (varsta
precambriana)
S: depuneri de
sedimente pe o
zona de
scufundare (fosta
Mare Sarmatica)
sedimentarea

roci sedimentare
dure: calcare, gresii,
conglomerate
roci sedimentare
moi: argile, nisipuri,
marne,
pietrisuri

roci sedimentare

Podisul
Moldovei

Podisul Getic

relief fluvial- vai, terase,


lunci
*un singur sir de depr largi.
inchise de un singur sir de
dealuri
relief fluvial- vai, terase,
lunci
*relief complex: 2 siruri de
depresiuni (interne si
intracolinare) si 2 siruri de
dealuri subcarpatice

Pod.
Transilvaniei
-Pod. Somesan
-Camp
Transilvaniei
-Pod. Tarnavelor
depr: Neam,
Cracau-Bistrita,
Tazlau-Casin

depr: Vrancei,
Mera
dealuri: Magura
Odobestilor,
Deleanu
Pintenul
Ivanetu
depr:
Campulung,
Tg Jiu-Campu
Mare
dealuri: Magura
Matau, Bran

E-V

relief fluvial- vai, terase,


lunci
*relief complex: 2 siruri de
depresiuni (interne si
intracolinare) si 2 siruri de
dealuri subcarpatice

dealul
Ciungi 688
m

NV-SE

Relief fluvial-vai, terase,


lunci, versanti afectati de
prabusiri si alunecari de teren.
relief stratificat: pe strcuturi
monoclinale-cueste

Podisul Sucevei
Campia Jijiei
Podisul Barladului

N:500-600

E-V

Relief fluvial-vai, terase,

P. Strehaei, Jiului,

fostului lac Getic in


timpul neozoicului

moi: argile, nisipuri,


marne, pietrisuri

m
S: 200300m

Podisul
Mehedinti

Cutarea scoartei
terestre

roci metamorfice
dure: sisturi cristaline

500-600 m

E-V

Relief carstic bine dezvoltat

Podisul
Dobrogei

Masivul Dobrogei
de Nord- unitate de
orogen
*inaltare in timpul
orogenezei
caledonice din
paleozoicul inferior
(Pod. Casimcei)
*inaltare in timpul
orogenezei
hercinice din
paleozoicul superior
(M-tii Macinului)
Podisul Dobrogei
de Sud
*depuneri de
sedimente pe o
zona veche
depunere de
sedimente in
fostul lac Panonic
in timpul erei
neozoice in cuaternar

- sisturi cristaline
verzi (Pod. Casimcei)
- calcare
- granite
- pietrisuri, loess

M-tii
MacinuluiVf. Greci467m

V-E
E-V
(Pod.
Dobrog
ei de
Sud)

relief carstic- Pestera Sf.


Andrei

E-V

Relief fluvial

Dealuri de Vest

Pod.
Oltinei-204

roci sedimentare
moi: argile, nisipuri,
marne, pietrisuri
roci metamorfice
dure: sisturi cristaline
roci vulcanice

200-300 m

lunci

Oltetului ( V Olt)
P. Cotmeana,
Arges, Candesti
(E Olt)
Depr. Severin
Dealurile Cocustei
Masivul
Dobrogei de
Nord
-Pod. Casimcei
-M-tii Macinului
Podisul
Dobrogei de S
-Pod. Medgidiei
-Pod. Oltinei
-Pod. Negru-Voda

depresiuni golf:
Zarandului, Beius,
Vad
Dealurile
Banatene
Dealurile Crisene
Dealurile
Somesene