Sunteți pe pagina 1din 14

S.C. Aria Concept Architecture S.R.L.

-D
Proiect Nr. 24/2015

MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA


1. DATE GENERALE
DENUMIREA OBIECTIVULUI

BENEFICIAR
AMPLASAMENT
REGIM JURIDIC
SUPRAFATA TEREN

PRELUARE A.C. NR. 337/22.07.2014 "INTRARE IN


LEGALITATE SUPRAETAJARE CU 1 ETAJ IN LIMITA
A 20% DIN CUT IMOBIL EXISTENT P+3E SI
TRANSFORMARE DIN HOTEL DE 2 STELE IN BLOC
CU APARTAMENTE DE VACANTA" DE LA STOIAN
CATALIN CATRE SC MERA RESORT SRL SI
MODIFICARE PROIECT IN TIMPUL EXECUTIEI IN
VEDEREA OBTINERII UNUI IMOBIL CU
FUNCTIUNEA DE HOTEL DE 4 STELE, PRIN
RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA,
REMODELARE FATADA, CONSTRUIRE ANEXA CENTRALA TERMICA SI CONSTRUIRE TERASA
EXTERIOARA DESCOPERITA
S.C. MERA RESORT S.R.L.
STRADA TEILOR, NR. 9, HOTEL ASTRA, MANGALIA,
JUDETUL CONSTANTA, COD POSTAL 905500
PROPRIETATE PRIVATA
2390,29mp

Regim juridic
Constructia,avand destinatia de Hotel, apartine S.C.MERA RESORT S.R.L., conform
actelor de proprietate anexate.
Regim tehnic
Autorizarea lucrarilor se va face conform legislatiei in vigoare.
Caracteristicile interventiilor propuse
Modificarile propuse se vor face in scopul dezvoltarii ansamblului, pentru a fi in vigoare
cu normele actuale si a raspunde cerintelor circuitului hotelier al litoralului.
Prin prezentul proiect se propun urmatoarele lucrari de recompartimentare interioara,
remodelare fatada, construire anexe- centrala termica si statie de pompare si construire
terasa exterioara descoperita a Hotelului Astra.
2. AMPLASAMENT
2.1 INCADRARE IN LOCALITATE SI ZONA
Terenul studiat este situat in intravilanul Municipiului Mangalia.

1|Page

S.C. Aria Concept Architecture S.R.L.-D


Proiect Nr. 24/2015
2.2 DESCRIEREA TERENULUI
Terenul in suprafata de 2390,29 mp conform actelor si masuratorilor se afla in
proprietatea S.C. MERA RESORT S.R.L. conform contractelor de vanzare cumparare
autentificate cu nr. 695/29.10.2015.
Categoria de folosinta a terenului este curti-constructii.
Amplasamentu studiat are ca vecini:
- La Nord: Hotel Corsa
- La Sud: Hotel Solymar
- La Est: strada Teilor, domeniu public
- La Vest: strada Frumoasei
Terenul are o forma generala regulata si nu prezinta denivelari semnificative.
Accesul pe teren se face din Str. Frumoasei si din strada Teilor, pe laturile de Vest si de
Est a sitului.
2.3 CONDITIILE DE AMPLASARE SI REALIZARE A CONSTRUCTIILOR
Potrivit reglementarilor aprobate prin Regulamentul de Urbanism afferent Planului
Urbanistic General al Municipiului Mangalia, functiunile permise sunt : reparatii si ameliorari
ale constructiilor existente, spatii comerciale, piata.
Prin prezentul proiect se propun urmatoarele lucrari de extindere : construirea unor
anexe- centrala termica,statie de pompare, recompartimentare interioara pentru a
corespunde cerintelor incadrarii Hotelului in 4 stele, remodelare fatada, construire sala de
conferinte de la etajul 4, construire terasa exterioara descoperita. Constructia existenta va
beneficia de urmatoarele imbunatatiri: zugraveli lavabile, schimbare pardoseli, inlocuire
tamplarie interioara si exterioara, reabilitarea mobilierului si a obiectelor sanitare.
Se vor realiza interventii structurale prin camasuirea unor pereti de zidarie dispusi pe
ambele directii si consolidarea locala a unor grinzi existente si placi de beton armat.
Pe fatadele exterioare se va reface finisajul, hidroizolatia si se va inlocui tamplaria fara
modificarea dimensiunilor golurilor. Amenajarea exterioara consta in curatarea si
cosmetizarea spatiilor verzi, reabilitarea pavimentului, a parcarii si aleilor, a imprejmuirii, etc.
2.4 COMPARTIMENTE DE INCENDIU (Conform specificatii Normativ NP 118-99)
COMPARTIMENTE DE
INCENDIU
COMPARTIMENT 1

ALCATUIRE
HOTEL ASTRA

SUPRAFATA
CONSTRUITA
613,80 mp

SUPRAFATA
TOTALA
2947 mp

Obiectul documentatiei de fata il constituie in exclusivitate Hotelul Astra ce face parte


din Compartimentul 1.
2.5 ECHIPARE EDILITARA
Zona dispune de retele tehnico-edilitare de alimentare cu apa, canalizare menajera,
energie electrica, gaze naturale si telefonie.
2|Page

S.C. Aria Concept Architecture S.R.L.-D


Proiect Nr. 24/2015

3. DESCRIEREA OBIECTIVULUI
Obiectivul general al investitiei consta in extinderea Hotelului Astra:
recomapartimentarea interioara, remodelare fatada, construirea unei anexe- centrala termica,
si construirea unei terase exterioare descoperite.
Suprafata totala a amplasamentului este de 2390,29 mp.
3.1. ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE
Proiectul a fost intocmit pe baza temei cadru elaborata impreuna cu beneficiarii, a
particularitatilor terenului din punct de vedere al vecinatatilor, conditiilor geotehnice si
conditiilor impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 388 din 25.06.2014, Autorizatia de
Construire nr. 337/22.07.2014, si expertiza tehnica nr. 189/2016
3.2. SOLUII DE RECONFIGURARE
Caracteristicile interventiilor propuse:
Prezentul proiect propune realizarea unor modificari (cele prevazute la cap. 2.3) in
scopul extinderii Hotelului Astra, pentru a fi in vigoare cu normele actuale si a putea fi
reintrodus in circuitul hotelier al litoralului.
Lucrarile vor consta in urmatoarele intervenitii:
- Din punct de vedere al reamenajarii interioare, modificarile se vor realiza la nivel de schema
functionala, spatiile noi completand constructiile existente prin : spa, bar, zona fitness, sala
de conferinte
- Amenajarea exterioara va consta in curatarea si cosmetizarea spatiilor verzi, reabilitarea
pavimentului, reabilitarea imprejmuirii si reorganizarea parcarii ansamblului.
3.3. CARACTERISTICI TEHNICE ALE CONSTRUCTIEI
TABEL CU PRINCIPALII INDICATORI AI ANSAMBLULUI
POT existent
POT PROPUS
CUT EXISTENT
CUT PROPUS
Regimul de inaltime
(nr. niveluri / m)
Suprafata construita la sol
Suprafata proiectiei la sol a etajelor
(aferenta POT)
Suprafata desfasurata
3|Page

REGLEMENTARI
propuse spre autorizare prin prezentul proiect
25,7%
25,7%
1,02
1,23
P+4E
(16,20 m)
539,69mp
613,80mp
2947mp

S.C. Aria Concept Architecture S.R.L.-D


Proiect Nr. 24/2015
Suprafata desfasurata (aferenta CUT)
Nord
Sud
Est
Vest

2947mp(conform CU)
Hotel Corsa
Hotel Solymar
Str. Teilor, Domeniu public
Str. Frumoasei

Accesul auto pe teren se face din str. Frumoasei, pe latura de Vest a sitului, iar
accesul pietonal atat din str. Frumoasei cat si din str. Teilor(faleza pietonala), pe latura de
Est a sitului. Lucrarile propuse nu afecteaza circulatia auto si pietonala din zona, nu se
intervine asupra amprizei circulatiei publice adiacente. Pe str. Frumoasei sunt asigurate 14
locuri de parcare.
Accesul pietonal se face atat din str. Frumoasei, cat si din str. Teilor, ambele accese
fiind dotate cu rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, conform specificatii Normativ
privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu
handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000).
Trotuarul de acces de pe latura vestica va fi fara denivelari, local rosturi, cota
amenajata a acestuia fiind la -0.60 cm fata de cota parterului.
3.4. DESCRIEREA FUNCIONAL

HOTEL ASTRA- regim de inaltime P+4E


PARTER

FUNCTIUNI:RECEPTIE, ADMINISTRATIV, RESTAURANT, BUCATARIE, SPA, ETC.

COD INCAPERE

FUNCTIUNE

SUPRAFATA UTILA

U.M.

P_01
P_02
P_03
P_04
P_05
P_06
P_07
P_08
P_09
P_10
P_11
P_12
P_13
P_14
P_15

HOL ACCES PERSONAL


RESTAURANT 24 DE LOCURI
BAR
DEPOZITARE BAR
LOBBY
CAMERA
BAIE
CAMERA
BAIE
FITNESS
BAIE
SPA
GRUP SANITAR
DUS
CAMERA

5.10
59.38
9.52
5.06
64.33
18.33
3.61
18.23
3.61
20.86
3.51
21.27
2.21
1.26
18.23

MP

4|Page

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

S.C. Aria Concept Architecture S.R.L.-D


Proiect Nr. 24/2015
P_16
P_17
P_18
P_19
P_20
P_21
P_22
P_23
P_24
P_25
P_26
P_27
P_28
P_29
P_30
P_31
P_32
P_33
P_34
P_35

BAIE
CAMERA
BAIE
DEPOZITARE
WINDFANG
HOL
HOL
RECEPTIE
DEPOZITARE
GRUP SANITAR FEMEI
GRUP SANITAR BARBATI
VESTIAR PERSONAL BARBATI
GRUP SANITAR
VESTIAR PERSONAL FEMEI
GRUP SANITAR
BUFET
BUCATARIE
DEPOZITARE
HOL
CENTRALA TERMICA+ STATIE POMPARE

SUPRAFATA UTILA PARTER:


SUPRAFATA CONSTRUITA PARTER:
P_36
P_37
P_38
P_39
P_40
P_41
P_42
P_43

TERASA ACCES PRINCIPAL


TERASA 72 LOCURI
TERASA
BALCON
BALCON
BALCON
TERASA
TERASA

SUPRAFATA CONSTRUITA INCLUSIV TERASA EXTERIOARA:

ETAJ 1, ETAJ 2, ETAJ


3
5|Page

FUNCTIUNI: UNITATI CAZARE, OFICII, SPATII TEHNICE

3.61
18.65
3.61
3.90
4.41
18.58
15.66
7.86
2.90
10.48
11.12
2.73
1.74
2.89
1.74
11.04
18.56
6.1
36.23
18.60

MP

448.82
539.69

MP

8.56
165.87
4.72
8
7.42
7.83
1.07
18.23

MP

767.19

MP

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

MP

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

S.C. Aria Concept Architecture S.R.L.-D


Proiect Nr. 24/2015
COD INCAPERE

FUNCTIUNE

SUPRAFATA UTILA

U.M.

E01_E02_E03_01
E01_E02_E03_02
E01_E02_E03_03
E01_E02_E03_04
E01_E02_E03_05
E01_E02_E03_06
E01_E02_E03_07
E01_E02_E03_08
E01_E02_E03_09
E01_E02_E03_10
E01_E02_E03_11
E01_E02_E03_12
E01_E02_E03_13
E01_E02_E03_14
E01_E02_E03_15
E01_E02_E03_16
E01_E02_E03_17
E01_E02_E03_18
E01_E02_E03_19
E01_E02_E03_20
E01_E02_E03_21
E01_E02_E03_22
E01_E02_E03_23
E01_E02_E03_24
E01_E02_E03_25
E01_E02_E03_26
E01_E02_E03_27
E01_E02_E03_28
E01_E02_E03_29
E01_E02_E03_30
E01_E02_E03_31
E01_E02_E03_32
E01_E02_E03_33
E01_E02_E03_34

CAMERA
BAIE
CAMERA DE ZI
CHICINETA
CAMERA
BAIE
CAMERA
BAIE
CAMERA
BAIE
CAMERA
BAIE
CAMERA
BAIE
CAMERA
BAIE
CAMERA
BAIE
CAMERA
BAIE
CAMERA
BAIE
CASA SCARII
HOL
OFICIU
GRUP SANITAR
CAMERA
BAIE
CAMERA COPII
BAIE
CAMERA
BAIE
HOL
HOL DISTRIBUTIE

20.86
3.51
18.23
3.61
18.33
3.61
18.20
3.61
18.44
3.55
18.33
3.61
18.23
3.61
20.86
3.51
21.27
3.51
18.23
3.61
18.65
3.61
9.92
24.03
8.58
1.8
18.33
3.61
18.23
3.61
21.27
3.51
20.02
61.79

MP

443.68
531.14

MP

4.73

MP

SUPRAFATA UTILA ETAJ 1, ETAJ 2, ETAJ 3:


SUPRAFATA CONSTRUITA ETAJ 1, ETAJ 2, ETAJ 3:
E01_E02_E03_35
6|Page

TERASA

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

MP

S.C. Aria Concept Architecture S.R.L.-D


Proiect Nr. 24/2015
E01_E02_E03_36
E01_E02_E03_37
E01_E02_E03_38
E01_E02_E03_39
E01_E02_E03_40
E01_E02_E03_41
E01_E02_E03_42
E01_E02_E03_43
E01_E02_E03_44

CASA SCARII
BALCON
BALCON
BALCON
BALCON
BALCON
BALCON
BALCON
BALCON

SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA ETAJ 1, ETAJ 2, ETAJ 3 :

ETAJ 4

14.57
8.00
7.42
7.53
7.00
14.17
7.00
6.89
7.46

MP

616.15

MP

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

FUNCTIUNI: UNITATI CAZARE, OFICII, SPATII TEHNICE

COD INCAPERE

FUNCTIUNE

SUPRAFATA UTILA

U.M.

E04_01
E04_02
E04_03
E04_04
E04_05
E04_06
E04_07
E04_08
E04_09
E04_10
E04_11
E04_12
E04_13
E04_14
E04_15
E04_16
E04_17
E04_18
E04_19
E04_20
E04_21
E04_22
E04_23
E04_24

CAMERA
BAIE
CAMERA DE ZI
CHICINETA
CAMERA
BAIE
CAMERA
BAIE
CAMERA
BAIE
LOBBY
GRUP SANITAR FEMEI
GRUP SANITAR BARBATI
SALA DE CONFERINTE
CASA SCARII
HOL
HOL DISTRIBUTIE
OFICIU
GRUP SANITAR
CAMERA
BAIE
CAMERA COPII
BAIE
CAMERA

24,37
3.89
20.39
3.89
20.39
3.90
20.17
4.01
20.45
3.94
52.18
7.53
7.62
120.33
9.92
24.03
31.02
8.58
1.80
20.39
3.90
20.39
3.90
24.37

MP

7|Page

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

S.C. Aria Concept Architecture S.R.L.-D


Proiect Nr. 24/2015
BAIE
HOL

E04_25
E04_26
SUPRAFATA UTILA ETAJ 4:
SUPRAFATA CONSTRUITA ETAJ 4:
E04_27
E04_28
E04_29
E04_30
E04_31
E04_32
E04_33
E04_34

TERASA
BALCON
BALCON
BALCON
BALCON
BALCON
TERASA
CASA SCARII

SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA ETAJ 4:

3.9
8.57

MP

473.83
551.03

MP

1.70
6.89
6.03
6.03
12.22
19.27
4.73
14.57

MP

634.58

MP

MP

MP

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

4. SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ


Obiectivul general al investitiei consta in extinderea Hotelului Astra: supraetajare etaj
IV cu sala de conferinte noua, recompartimentarea interioara, remodelare fatada, construirea
unor anexe- centrala termica si statie de pompe in exterior langa axul 10 precum si
construirea unei terase exterioare descoperite.
Suprafata totala a amplasamentului este de 2390,29 mp.
4.1. SISTEMUL CONSTRUCTIV
Structura cladirii este mixta : cu centuri,grinzi, placi, diafragme de beton armat pe
ambele directii si fundatii din beton si cuzineti de beton armat, pereti de inchidere realizati din
zidarie portanta.
Elementele structurale au aceleasi dimensiuni sectionale:
Stalpi si samburi de beton armat
o sectiune de 25x25cm
Grinzile
o Sectiune dreptunghiulara minima 25x37 cm
Placi
Peretii de la parter, etaj 1, etaj 2, etaj 3 vor fi camasuiti si armati pentru a indeplinii conditiile
de stabilitate si rezistenta, iar etajul IV va fi realizat din structura metalica (cadre
transversale, contravantuiri metalice longitudinale,contravantuiri longitudinale pe sirul axelor A
si D si la nivelul acoperisului) conform proiectului de detaliu de rezistenta pentru Parter,Et1,
Et1, Et1 elaborat de LTeo Proiect 2002 si aproiectelor de detaliu SC Stoian srl si LTeo
Proiect 2002 pentru Etajul IV.
8|Page

S.C. Aria Concept Architecture S.R.L.-D


Proiect Nr. 24/2015
4.2. NCHIDERI EXTERIOARE I COMPARTIMENTRI INTERIOARE soluii i tehnologii
prevzute, materiale, grosimi, prescripii tehnice ce trebuie respectate.
Inchiderile exteriore ale construciiei sunt realizate din tamplarie din pvc cu geam
termoizolant, prevazute cu ruperea puntii termice.

4.3. FINISAJELE INTERIOARE


Pardoseli
Holurile de acces, zona de asteptare, barul, si receptia vor avea pardoseli placate cu
gresie antiderapanta;
Sala de conferinte va avea mocheta
Pereti
Holurile de acces, zona de asteptare, barul, receptia, birourile si sala de conferinte vor
avea vopsitorii lavabile;
Balustrade , scari de acces, rampe,lift
Se vor realiza cf. Detaliilor de executie si vor respecta Normele de tehnica securitatii in vigoare
In conditii de exploatare a unui hotel +restaurant +annexe cu regim de 4 stele
Plafoane
Plafon suspendat din gips carton, continuu, avand EI 30, conform tabel 2.1.9. din
Normativul P118-99 si plafon din placi Owaacustic 60x60cm la Sala de conferinte.
Tamplarie
Unitatile de cazare vor avea usi celulare din lemn sau din lemn masiv;
Zonele publice vor avea usi celulare sau din lemn masiv.
4.4. FINISAJELE EXTERIOARE
Faadele vor fi finisate cu tencuiala decorativa pentru exterior, in culoare alba si
bej.
4.5. ACOPERIUL I NVELITOAREA
Acoperisul de tip invelitoare va avea alcatuirea:din tabla cutata zincata si termoizolatie,
cu grosimea totala de 100 mm, hidroizolatie bituminoasa, pane otel si grinzi otel. Preluarea
apelor pluviale se va realiza prin puncte de evacuare a apei, guri de scurgere, amplasate in
punctele cele mai coborate ale acoperisului.
5. INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

9|Page

S.C. Aria Concept Architecture S.R.L.-D


Proiect Nr. 24/2015
In vederea realizarii calitatii constructiei in etapa de
acesteia, se impune aplicarea sistemului calitatii prevazut
calitatea in constructii.
Sistemul calitatii se compune din:
Reglementarile tehnice in constructii
Calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor
Agremente tehnice pentru noi produse si procedee
Verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si
constructiilor
Conducerea si asigurarea calitatii in constructii
Autorizarea si acreditatre laboratoarelor de analize
constructii
Activitatea metrologica in constructii
Receptia constructiilor
Comportarea in exploatare
Postutilizarea constructiilor

exploatare si postutilizare a
in Legea nr.10/1985 privind

expertizarea

proiectelor si

si incercari in activitatea de

5.1. CERINA A REZISTEN MECANIC I STABILITATE


Cerintele de calitate din prezentul capitol sunt in conformitate cu prevederile din Legea
privind calitatea in constructii nr. 10/1995, fiind parte integranta a sistemului de calitate in
constructii.
Structura de rezistenta a fost conceputa astfel incat sa satisfaca cerinta de calitate,
rezistenta si stabilitate. Actiunile susceptibile de a se exercita asupra cladirii in timpul
executiei si exploatarii nu vor avea ca efect producerea vreunuia dintre urmatoarele
evenimente :
prabusirea totala sau partiala a constructiei
deformatii de marimi inadmisibile
avarierea unor parti ale cladirii sau ale instalatiilor, datorita deformatiilor mari ale
elementelor portante
avarii disproportionate fata de cauza lor initiala.
Satisfacerea cerintei rezistenta si stabilitate nu are in vedere cazurile in care
intervin solicitari ca urmare a unor modificari ulterioare ale prezentului proiect fara
acceptul autorilor.
Proiectul de fata este expertizat din punct de vedere al rezistentei si stabilitatii
structurii prin expertiza tehnica nr. 189/2016 ; In ceea ce privesc celelalte
subansamble si materiale de constructii incorporate, acestea vor fi
omologate/agrementatye si cu certificate de calitate-conformitate corespunzatoare si
vor respecta normele de securitate in vigoare pentru cladiri cu destinatie de lucrari
publice.
5.2. CERINA B SECURITATEA LA INCENDIU RESPECTAREA PREVEDERILOR
In proiect sunt respectate prevederilor normativului P 118-2/2013.
Masuri constructive:
peretii dintre apartamente vor fi din zidarie rezistente la foc REI/EI mai mare de 60
10 | P a g e

S.C. Aria Concept Architecture S.R.L.-D


Proiect Nr. 24/2015

instalatii de combaterea incendiului cu hidranti interiori. Vor fi montati trei hidranti pe


fiecare nivel pentru a fi acoperita , cu minim doua jeturi, fiecare zona. Acestia se vor
amplasa conform planselor anexate.
instalatii de combaterea incendiului cu hidranti exteriori. Apa necesara la parametric
este furnizata de racordul de la reteaua publica RAJA. Reteaua de hidranti exteriori
este echipata cu hidranti subterani, STAS 695, Dn 65 mm, H = 1250 mm. Statia de
pompare introdusa prin proiect asigura presiunea necesara.Conducta pentru reteaua
exterioara este PEHD, Dn 110 mm. Jetul de apa realizat cu ajutorul hidrantilor de
incendiu exterior, trebuie sa atinga toate punctele combustibile ale cladirii protejate,
considerand raza de actiune a hidrantilor de maxim 120 m. Hidrantii de incendiu
exterior se amplaseaza 2 hidranti conform specificatiilor din planul de situatie.Statia
de pompare exterioara asigura presiunea necesara.Pe fiecare nivel al hotelului pe
coridorul longitudinal s-au prevazut cate 3 hidranti de interior; la Sala de conferinte 2
hidranti de interior amplasati corespunzator pe peretii din sirurile A si D.
Instalatie de detectare si semnalizare a incendiilor; amplasarea elementelor
instalatiei este figurata in partile desenate aferente curentilor slabi
stingatoare cu praf si dioxid de carbon amplasate in incaperile cu tablouri electrice
constructia este prevazuta cu doua scari de beton armat, una in centru si a doua
exterioara-echipata cu usi de evacuare pe fiecare nivel cu bare de panica,la capatul
coridorului, pe latura de Sud.
Sala de conferinte se incadreaza in categoria de Sali aglomerate Sala S2, gradul
de rezistenta la foc este II. Sala este conformata pentru un public de 94 de
persoane, iar numarul de fluxuri aferent este 2. Distanta maxima de evacuare de la
usa salii pana la scara de incendiu este de 15.70 m, iar evacuarea se poate face in 2
directii, atat pe scara interioara, cat si pe cea exterioara, aflata in imediata
proximitate a salii de conferinte.

5.3. CERINA C IGIEN ,SNTATE I MEDIU


Conform proiectului, imobilele vor fi dotate cu instalatii sanitare, electrice si termice care
vor fi asigurate, urmand sa respecte normele de calitate.
Instalatii sanitare:
Apa rece potabila pentru consum menajer va fi asigurata din reteaua existenta in zona
printr-un bransament din tub de polipropilena de inalta densitate cu e = 110 mm
si Pn = 10 bar, prin instalatii de conducte din teava de otel zincat, polipropilena
de presiune PP-R sau PexAl (cu grosimea stratului de aluminiu de 0,4 mm).
Conductele de racordare cu obiectele sanitare vor fi prevazute cu traseu ingropat
si mascate in plafoane false sau mascate in ghene verticale cu panouri de rigips,
dupa caz. Conductele de distributie de la parter se vor monta aparent.
Conductele de distributie si coloanele cu montaj aparent vor fi izolate termic cu
burete din cauciuc cu grosimea de 9 mm pentru apa rece si 13 mm pentru apa
calda.
Instalatia sanitara interioara consta din: obiecte sanitare, conducte de legatura si
distributie apa rece si calda, canalizari interioare, racorduri si retele exterioare.
Colectarea apelor uzate se va face prin tuburi de scurgere din polietilena de
11 | P a g e

S.C. Aria Concept Architecture S.R.L.-D


Proiect Nr. 24/2015
inalta densitate care vor fi deversate in canalizarea stradala, prin camine de
vizitare. Se vor monta sifoane din polipropilena in pardoseala.
Instalatii electrice:
Alimentarea cu energie electrica se face prin racord trifazat din reteaua de joasa
tensiune a furnizorului care detine retele in zona. Distributia energiei electrice in ansamblu se
face de la firidele de distributie si contorizare.
Toate circuitele electrice se executa cu conductoare de cupru FY in tuburi din material
plastic IPEY pozate ingropat sub tencuiala si pardoseli. In dozele de derivatie conductorii se
vor rasuci si cositori in mod obligatoriu.
Toate aparatele si corpurile de iluminat folosite vor fi de tipuri omologate; toate prizele
sunt cu contact de protectie.
Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare se vor lega la priza de pamant partile
metalice ale instalatiei care nu sunt in mod normal sub tensiune, dar ar putea fi puse in mod
accidental.
5.4. CERINA D SIGURANA N EXPLOATARE
Configurarea elementelor constructive si a finisajelor, precum si dispunerea mobilierului
si a echipamentelor sunt proiectate spre evitarea pericolelor de lovire, ardere,
oparire, intoxicare cu noxe.
Circulatia auto este separate de cea pietonala. Caile de evacuare vor fi marcate cat mai
vizibil.
Persoanele cu handicap vor beneficia de unitati de cazare situate la parterul
Hotelului Astra, accesul catre acestea fiind asigurat prin intermediul rampelor,
conform planului Parter-A02.
Accesul persoanelor cu handicap locomotor la etajele superioare ale Hotelului
Astra se face prin intermediul lifturilor. Placile ceramice vor avea gradul de
rezistenta la abraziune PEI V si gradul de antiderapare R9. Denivelarea dintre
diversele tipuri de pardoseli nu va fi mai mare de 2,50 cm.
Protectia impotriva riscului de accidentare prin: electrocutare, intoxicare datorata
prezentei unor substante nocive in aer (ex: bioxidul de carbon) va fi realizata
printr-o ventilare buna a spatiilor si instalatie de impamantare cu verificare
PRAM-rezistenta Ohmica.
5.5. CERINA E PROTECIA MPOTRIVA ZGOMOTULUI
Sala de conferinte de la etajul IV va fi izolata de restul apartamentelor cu perete
etans, izolant fonic ce strabate si spatiul din pod, in axul transversal 7, care
asigura o izolare la zgomot de 30db, conforma cu normativul P122/1989 si
revizuit GP 001/1996.
5.6. CERINA F - ECONOMIA DE ENERGIE I IZOLAREA TERMIC
Prin proiectare s-au luat masurile necesare pentru a conduce la reducerea consumului
de energie, asigurandu-se termoizolarea peretilor si a teraselor constructiilor, asigurandu-se
coeficientul global de izolare termica conform normativului C 107/1-97.
Se respecta prevederile :
C 107/1-97 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri
12 | P a g e

S.C. Aria Concept Architecture S.R.L.-D


Proiect Nr. 24/2015
NP 200-89 Instructiuni tehnice provizorii pentru proiectarea la stabilitate termica a
elementelor de inchidere a cladirilor
La elaborarea proiectului au fost respectate prevederile standardelor C 107-2005/2010,
asigurandu-se coeficientul global de izolare termica necesar si economisind energia.
Elementele de inchidere a spatiilor ce delimiteaza exteriorul sunt prevazute cu respectarea
prescriptiilor de confort termic.
In proiect s-au prevazut si se mentin:
- eliminarea puntilor termice prin protectii cu polistiren extrudat 5 cm;
- placi de polistiren 10 cm grosime sub placile de beton asezate pe sol;
- placi de polistiren 10 cm grosime peste samburi, stalpi, centuri sau grinzile de b.a.;
- tamplarie exterioara etansa cu rama din pvc cu profil pentacameral si geam termoizolant.
6. ORGANIZAREA DE SANTIER
Se va face in incinta. Aprovizionarea cu materiale se va face conform contractelor incheiate
cu distribuitorii de catre beneficiar.
7. NORME P.S.I. SI PROTECTIA MUNCII
Normele ce trebuie respectate de executant, constatator si beneficiar n timpul executiei sunt :
Legea 10 1995 privind calitatea in constructii
Legea 90 1996 privind protectia muncii
Legea 177 - 2000 privind modificarile s icompletarile Legii 90 1996
Normativ P118-2-2013 privind securitatea la incendiu a constructiilor
Ord. Min. Muncii si Protectiei Sociale nr. 719 1997 privind normele specifice de protectia
muncii pentru manipularea, transportul prin purtare directa si cu mijloace mecanizate si
depozitare a materialelor.
Ord. Min. Muncii si Protectiei Sociale nr. 599 1998 privind prescriptiile pentru
semnalizarea de securitate la locul de munca.
Ord. Min. Muncii si Protectiei Sociale nr. 508 2002 si al Min. Sanatatii si Familiei nr. 933
2002 privind aprobarea Normelor generale de protectia muncii.
H.G. 925 1995 pentrua probarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor
H.G. 272 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in
constructii
Normele
Generale de Protectia Muncii-aprobate de MMPS cu

nr.508/20.11.2002 si MSF cu nr.953/25.11.2002


8.ASIGURAREA CALITATII IN EXECUTIE
8.1.Calitatea produselor folosite la realizarea constructiei
Certificarea calitatii produselor folosite se efectueaza prin grija producatorilor, in
conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza legii.Materialele prevazute vor fi
insotite la punerea in opera in mod obligatoriu de certificat de calitate sau certificat de
conformitate inclus de agrementele tehnice (acolo unde este cazul), in conformitate cu
13 | P a g e

S.C. Aria Concept Architecture S.R.L.-D


Proiect Nr. 24/2015
Regulamentul privind certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in
constructii,aprobate prin HG nr.766/1997.
Se interzice introducerea de produse si materiale fara certificarea calitatii in executia
constructiilor.
8.2.Conditii referitoare la receptie
Receptia lucrarii constituie certificare a realizarii acesteia pe baza examinarii ei
nemijlocite, inconformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse in cartea
tehnica a constructiei, care se intocmeste prin grija beneficiarului.
Receptia constructiei se face de catre beneficiar, in prezenta proiectantului si/sau
reprezentantilor de specialitate, legal desemnati de acestia, inconformitate cu Regulamentul
de receptie a lucrarilor si a instalatiilor aferente acestora, aprobat prin HG nr.273/1994.
8.3.Comportarea in exploatare, interventii in timp si postutilizarea constructiei
Urmarirea comportarii in timp a constructiei va fi de categorie curenta si se va
face pe toata durata de existenta a acesteia, cuprinzand ansamblul de activitati privind
examinarea directa si intretinerea instalatiilor si a constructiei sau investigarea cu mijloace de
observare si masurare specifice, in scopul mentinerii cerintelor.
Urmarirea comportarii in timp a constructiei se va face conform prevederilor P
130-97-Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor.
Asigurarea calitatii se va asigura prin respectarea Legii 10/1995 privind Calitatea
in Constructii, a normativelor in vigoare si prin aplicarea Regulamentului privind urmarirea
comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor, aprobat prin HG
nr.766/1997.

DATA
INTOCMIT,
27.09.2016
ARH. IRINA PANAIT

14 | P a g e