Sunteți pe pagina 1din 9

MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM CONTINUTULUI CADRU

PREVAZUT IN ANEXA 5 LA ORDINUL 135/2010, PRIVIND APROBAREA


METODOLOGIEI DE APLICARE A EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA
MEDIULUI PENTRU PROIECTE PUBLICE SAU PRIVATE

Obiectiv: AMENAJARE SPATIU COMERCIAL “PROFI” IN SPATIU


EXISTENT, AMPLASARE FIRMA LUMINOASA PE
FATADA IMOBILULUI SI AMPLASARE FOLII
AUTOCOLANTE PE SUPRAFETELE VITRATE
Adresa obiectiv: Str. Turnu Magurele, Bl. 508, Mun. Alexandria, Jud.
Teleorman
Investitor S.C. PROINVEST S.R.L.

Beneficiar: S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L

Proiectant S.C. EDGE STUDIO S.R.L.


general:
Document: MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA
Titlu proiect AMENAJARE SPATIU COMERCIAL “PROFI” IN SPATIU EXISTENT, AMPLASARE FIRMA LUMINOASA PE FATADA IMOBILULUI SI AMPLASARE FOLII AUTOCOLANTE PE SUPRAFETELE
VITRATE
Adresa STR. TURNU MAGURELE, BL. 508, MUN. ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN
Beneficiar S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L
Faza D.T.A.C.

I.DENUMIREA PROIECTULUI:

AMENAJARE SPATIU COMERCIAL PROFI IN SPATIU EXISTENT, AMPLASARE FIRMA


LUMINOASA PE FATADA, AMPLASARE FOLII AUTOCOLANTE

II. TITULAR
– numele companiei: PROFI ROM FOOD;
– adresa postala: CALEA SEVER BOCU, NR. 31, TIMISOARA, JUD. TIMIS
– numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 40 733 506 972, george.gabora@profi.ro;
– numele persoanelor de contact George Gabor

III.DESCRIEREA PROIECTULUI:
Obiectul lucrarii:
Prezenta documentatie are ca obiect obtinerea avizului de Mediu pentru amenajari interioare (reparatii si recompartimentari),
amplasare firma luminoasa pe fatada AMENAJARE SPATIU COMERCIAL “PROFI” IN SPATIU EXISTENT, AMPLASARE
FIRMA LUMINOASA PE FATADA IMOBILULUI, AMPLASARE FOLII AUTOCOLANTE cu regimul de inaltime P (spatiul
comercial)+4E+pod (locuinte) inclusiv spatiul de depozitare P+pod pe amplasamentul situat in strada Turnu Magurele, bloc
508, Mun. Alexandria, Jud. Teleorman, conform Certificatului de Urbanism nr.345/25.08.2016 emis de Primaria Municipiului
Alexandria.
Imobilul reprezetat din teren si contstructii este proprietatea S.C. PROINVEST S.R.L. conform actelor de proprietate si este
inchiriat firmei S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. conform contract de inchiriere.

Locatorul, S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. doreste amenajarea unui spatiu comercial, cu desfacere marfuri alimentare si
nealimentare in regim de autoserveire, in spatiul existent si amplasarea unor elemente de identificare a spatiului comercial
de tip reclama luminoasa. Obiectul proiectului presupune amenajarea parterului prin realizarea finisajelor, dotarea spatiului
cu echipamente si instalatii moderne, fara a se interveni asupra elementelor structurale ale constructiei. Se propune
realizarea unor pereti cu structura usoara, pentru compartimentarea diverselor functiuni interioare si inchiderea unor goluri cu
zidarie de caramida.

Descriere amplasament:
 La Nord-Est: Str. Dunarii ;
 La Sud-Est: tronson bloc locuinte (distanta=0.00m) ;
 la Nord -Vest: Soseaua Turnu Magurele;
 La Sud-Vest: proprietate Primaria Alexandria- parcare exterioara locuinte colective
 La Vest: tronson bloc locuinte (distanta=0.00m) ;
Cea mai mica distanta este cea dintre spatiul comercial si restul tronsonului de bloc din care face parte acesta, fiind
0.00m.
Distanta dintre blocul P+4, la baza caruia se afla spatiul comercial (copr C1), si corpul cu spatii depozitare, amplasat
in partea din spate (corp C2) este de 1.95 m.

DESCRIEREA TERENULUI:
-teren intravilan
-forma relativ dreptunghiulara
-accesul public se realizeaza din Str. Dunarii, evacuarea in caz de urgenta se realizeaza atat spre Str. Dunarii , cat si spre
Soseaua Turnu Magurele, iar accesele de aprovizionare se fac din drum de acces de pe latura de sud-est a cladirii;
-particulariati geotehnice – prin propunerile din proiect nu sunt afectate caracteristicile geotehnice ale terenului si nici acestea
nu impun restrictii acestor propuneri;
2|P a g i n a EDGE STU DIO 20/ 9/ 2016
Document: MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA
Titlu proiect AMENAJARE SPATIU COMERCIAL “PROFI” IN SPATIU EXISTENT, AMPLASARE FIRMA LUMINOASA PE FATADA IMOBILULUI SI AMPLASARE FOLII AUTOCOLANTE PE SUPRAFETELE
VITRATE
Adresa STR. TURNU MAGURELE, BL. 508, MUN. ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN
Beneficiar S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L
Faza D.T.A.C.

-relatia cu constructiile invecinate – nu sunt probleme de umbrire (propunerile din proiect nu modifica situatia existenta din
punct de vedere al umbririi)
-modul de asigurare a utilitatilor:
gazele naturale – nu se solicita racord
curent electric de la reteaua publica existenta– bransament existent;
alimentare cu apa de la reteaua publica – bransament existent;
evacuarea apelor menajere uzate in reteaua publica – bransament existent

SUPRAFETE SI BILANT TERITORIAL:


Acte
 SUPRAFATA TEREN (CONFORM CF 21566, nr.cad. 1864-C1 si contract locatiune nr. 1031din 04.08.2016 )= 120 mp
 SPATIU COMERCIAL (CONSTRUCTIE C1): 436mp conform CF 20298-C1-U11, nr.cad. 20298-C1-U11 si contract locatiune nr.
1031din 04.08.2016 ;
 DEPOZIT (CONSTRUCTIE C2) : 120.03mp, conform CF 21566, nr.cad. 1864-C1 si contract locatiune nr. 1031din 04.08.2016;
Releveu
 ARIE CONSTRUITA SPATIU COMERCIAL =493.65mp
 ARIE UTILA SPATIU COMERCIAL=447.00mp
 ARIE CONSTRUTA DEPOZIT =108mp
 ARIE UTILA DEPOZIT =92.72mp
Indicatori urbanistici
 P.O.T. EXISTENT= nemodificat
 C.U.T. = nemodificat
 H MAXIM =nemodificat

CIRCULATIA VERTICALA
 Accesul publicului in SPATIUL COMERCIAL se face din exterior, de la nivelul strazii. Diferenta de nivel (0.30m)
intre cota de intrare si cea a trotuarului este preluata prin trepte si rampa persoane cu dizabilitati.
 Aprovizionarea cu marfa se face de la cota 0.00.
 Evacuarile in caz de incendiu din sala de vanzare se realizeaza in doua directii prin usile de evacuare, special
prevazute in acest sens – Spre Str. Dunarii si Str. Targu Magurele.

SISTEMUL CONSTRUCTIV
Constructie:
Sistemul constructiv este alcatuit din:
-fundatii si cadre (stalpi si grinzi) din beton armat - parter imobil de locuinte;
-pereti din zidarie;
-pereti interiori din gips-carton si panori tip Izopan la camerele frigorifice;
-plansee beton armat peste parter – parter imobil de locuinte; planseu lemn protejat la foc – in cazul corpului de
depozitare.

INCHIDERILE EXTERIOARE SI COMPARTIMENTARILE


Inchideri exterioare – zidarie - se vor pastra atat ca pozitie cat si ca materiale, realizandu-se doar reparatii dictate de starea
fizica a acestora. Pentru protectia impotriva incendiilor, pe fatada nord-vestica si pe cea sudica-vestica se vor inchide
golurile existente cu zidarie de caramida.

Peretii interiori propusi se vor realiza din structuri usoare metalice cu placari de gips-carton cu grosimi diferite in functie de
gradul de rezistenta la foc conform Scenariului de siguranta la incendiu. Camerele frigorifice se vor realiza din panouri
autoportante tip “Izopan”.

FINISAJE INTERIOARE
Se vor realiza finisajele interioare (integral) in toate zonele: de clienti, personal si de depozitare – parter - atat la nivelul
peretilor si tavanului cat si la nivelul pardoselii.

3|P a g i n a EDGE STU DIO 20/ 9/ 2016


Document: MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA
Titlu proiect AMENAJARE SPATIU COMERCIAL “PROFI” IN SPATIU EXISTENT, AMPLASARE FIRMA LUMINOASA PE FATADA IMOBILULUI SI AMPLASARE FOLII AUTOCOLANTE PE SUPRAFETELE
VITRATE
Adresa STR. TURNU MAGURELE, BL. 508, MUN. ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN
Beneficiar S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L
Faza D.T.A.C.

Elementele structurale – stalpi si peretii – din sala de vanzari se vor curata si se vor realiza straturile necesare pentru
vopsitoria interioara.

Finisajele interioare sunt repartizate astfel:


PARDOSELI:
- gresie portelanata tip “opoczno kallisto krem” 200*200*12 mm montata decalat cu adeziv flexibil fara rosturi in: sala
vanzare (inclusiv plinta pe contur pereti din acelasi tip de gresie). Inaltimea plintei este de 10 cm;
- gresie portelanata ”sare si piper” tip Opoczno Soprano gri 300x300x8 mm montata cu adeziv flexibil si rosturi de 3mm
in: birou sef magazin, depozitare marfa, holuri, vestiare, oficiu.
PERETI:
- Vopsitorii lavabile pe tencuiala umeda in culoarea verde specifica brandului PROFI in: sala de vanzare si birouri (sef de
magazin);
- Vopsitorii lavabile pe tencuiala umeda sau gipscarton in culoarea alba, in restul spatiilor.
TAVANE:
- Vopsitorii lavabile pe tencuiala umeda in culoarea alba in toate spatiile, cu exceptia salii de vanzare unde va fi plafón
fals casetat.

FINISAJE EXTERIOARE
Se vor repara finisajele exterioare existente si se va pastra tamplaria existente, care se va modifica doar pentru
amplasare usilor de evacuare.
Este de mentionat ca investitia propusa nu va afecta, nici in perioada de executie si cu atat mai putin pe durata folosirii, nici
unul din factorii de mediu.

IMAGINEA DE ANSAMBLU
Din proiectare se vor face toate demersurile necesare unei stricte si eficiente colaborari cu beneficiarul, in vederea
imbunatatirii aspectului fatadei principale.
Pe fatada posterioara se vor amplasa aparatele exterioare de climatizare care insa nu vor afecta imaginea cladirii.
Pe fatada principala se vor amplasa trei casete luminoase pe un poliplan deasupra intrarii principale. Ansamblul va fi realizat
cu o structura usoara din teava patrata metalica.

IV. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA


POLUANTILOR IN MEDIU
1. Protectia calitatii apelor:
Alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza din reteaua de apa existenta in incinta. Contorizarea apei de consum se va
face prin intermediul unui apometru montat pe reteaua de alimentare.

Instalatia de alimentare cu apa rece de consum, se va executa cu tevi din polipropilena random PP-R PN 10 bari.Tevile vor fi
conforme certificatelor de calitate ale producatorului si vor fi agrementate tehnic. Inainte de a fi puse in opera tevile vor fi
supuse la verificari.

In interiorul cladirilor, instalatia de canalizare se va proiecta cu retele separate conform normativ I.9–2015 , in functie de
natura apelor colectate si anume:
- ape uzate menajere;
- ape de condens provenite din functionarea aparatelor de conditionare;

Instalatia de canalizare menajera aferenta imobilului va asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de
la obiectele sanitare din cladire intr-un sistem vertical si orizontal de scurgere. In sistemul de canalizare exterioara sunt
evacuate urmatoarele categorii de ape uzate:
-ape uzate menajere provenite din functionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a WC-urilor;
-ape de condens provenite din functionarea aparatelor de conditionare;
Apele uzate cu caracter menajer, conform utilitatilor grupuri sanitare, scurgeri de la lavoare si din condens (din zona vitrinelor
si a depozitului de legume si fructe), se incadreaza in Normativul NTPA 002/97 si vor fi evacuate in reteaua edilitara.
4|P a g i n a EDGE STU DIO 20/ 9/ 2016
Document: MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA
Titlu proiect AMENAJARE SPATIU COMERCIAL “PROFI” IN SPATIU EXISTENT, AMPLASARE FIRMA LUMINOASA PE FATADA IMOBILULUI SI AMPLASARE FOLII AUTOCOLANTE PE SUPRAFETELE
VITRATE
Adresa STR. TURNU MAGURELE, BL. 508, MUN. ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN
Beneficiar S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L
Faza D.T.A.C.

Apele uzate menajere de la obiectele sanitare, sunt colectate prin intermediul coloanelor verticale si directionate catre
reteaua de canalizare menajera existenta in incinta spatiului ce urmeaza a fi amenajat. Apele uzate menjere provenite din
zona de preparare a mancarii (zona gastro) se vor colecta separat, vor fi trecute printr-un separator de grasimi si apoi trimise
la reteaua de canalizare interioara. Avand in vedere cele descrise mai sus, nu exista surse de poluare pentru sol, subsol si
ape freatice, deoarece evacuarea apelor uzate se realizeaza exclusiv in reteaua existenta.

2. Protectia aerului:
Lipsa oricarei activitati de productie de tip industrial face ca factorul de mediu aer sa nu fie influentat. Incalzirea spatiilor se
face cu aparate de climatizare interioare.
Pentru obtinerea conditiilor de confort termic in interiorul imobilului s-a proiectat o instalatie de incalzire/racire in detenta
directa cu unitati interioare si exterioare. Sistemul in detenta directa va asigura atât racirea cât si incalzirea spatiilor
interioare. Se va folosi un sistem compus din aparate de climatizare tip monosplit. Sistemele de aer conditionat vor utiliza un
agent frigorific ecologic.
Având in vedere solutia adoptata pentru incalzire, racire si prepararea apei calde de consum, nu se vor produce noxe in
cantitati care sa afecteze mediul inconjurator.

In faza de executie:
Conditii pentru evacuarea poluantilor in aer:
- pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate masurile si actiunile necesare pentru prevenirea poluarii factorilor de
mediu cu pulberi, praf si noxe de orice fel;
- se propune indepartarea placilor de azbociment de pe corpul de depozitare, si inlocuirea invelitorii cu tabla ondulata.
Modalitatea de indepartare a placilor de azbociment se va realiza prin evitarea fragmentarii materialului, pentru a nu fi
eliberate pulberi de azbest;
- activitatile pentru realizarea lucrarilor proiectate nu conduc la emisii de poluanti, cu exceptia particulelor de praf a
gazelor de esapament rezultate de la vehiculele pentru transportul materialelor;
- transportul materialelor si deseurilor produse in timpul executarii lucrarilor de constructii, cu mijloace de transport
adecvate, acoperite cu prelata, pentru evitarea imprastierii acestor materiale;
- depozitarea deseurilor produse in timpul executarii lucrarilor de constructii se va realiza in containere metalice
acoperite, iar transportul cu mijloace de transport adecvate, pentru evitarea imprastierii acestor materiale;
Sistemul de constructie fiind simplu, nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijata se incadreaza in legislatia de mediu in
vigoare, iar sursele de emisie nedirijata ce pot aparea in timpul punerii in opera sunt foarte mici si, prin urmare, nu
produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

In faza de functionare:
- datorita faptului ca incalzirea imobilului se va realiza cu energie electrica nu exista surse de poluanti pentru aer;
- activitatea specifica de comert, ce se va desfasura in spatiu, nu va implica utilizarea de substante sau dispersii care sa
afecteze calitatea aerului.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:


Confortul fonic din interiorul cladirilor este asigurat prin:
Solutiile constructive:
-Plansee beton armat,
-Ziduri caramida cu goluri.
-Ansablul plafonlui: din punct de vedere al reducerii zgomotului, la nivelul plafonului s-a adoptat urmatoarea solutie tehnica:
realizarea plafonului fals cu placi tip Rigips Owa OWAcoustic de 1.5cm.
-Tamplaria este din PVC cu geamuri termofonoizolatoare, cu garnituri de etansare pe contur, foile de geam avand grosimi
diferite 4mm -6mm. Se va prevedea realizarea tuturor usilor (de acces clienti, acces marfa si evacuare) cu garnituri din
cauciuc pe contur si cu sisteme pneumatice (sau brat telescopic ) de inchidere lenta.
Instalatii
5|P a g i n a EDGE STU DIO 20/ 9/ 2016
Document: MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA
Titlu proiect AMENAJARE SPATIU COMERCIAL “PROFI” IN SPATIU EXISTENT, AMPLASARE FIRMA LUMINOASA PE FATADA IMOBILULUI SI AMPLASARE FOLII AUTOCOLANTE PE SUPRAFETELE
VITRATE
Adresa STR. TURNU MAGURELE, BL. 508, MUN. ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN
Beneficiar S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L
Faza D.T.A.C.

In vederea limitarii transmisiei zgomotului pe cale structurala, au fost luate urmatoarele masuri:

- se vor selecta echipamente cu nivel de putere sonora redus la functionare ( centrala frig alimentar 35 dBA, untati exterioare
de climatizare 42/46/50 dBA, unitate exterioara de condensare pentru frig alimentar 39dBA, conform fise tehnice anexate)

- se va realiza amplasarea agregatelor frigorifice (prin intermediul unor amortizoare de cauciuc) pe fundatii separate, rezemate
la randul lor pe suporturi din materiale antivibratile (pluta sau cauciuc), dimensionate in mod corespunzator, in functie de
caracteristicile agregatelor;

- legarea agregatelor frigorifice la o retea de alimentare si una de scurgere independente de reteaua generala a cladirii

- va fi impiedicata transmiterea vibrariilor provocate de echipamentele in miscare ( compresoare, motoare electrice,


ventilatoare) prin izolarea la vibratii din fabirca a elementelor in miscare utilizand sisteme antivibrante ( arcuri, suporti cauciuc);

- vitezele fluidelor in elementele de instalatii (conducte, tubulaturi de ventilatie) se vor incadra in vitezele recomandate in
normativele de specialitate;

- montarea echipamente interioare cu piese in miscare (unitati interioare de climatizare) vor fi montate pe suporti antivibranti,
prevazuti cu garnituri de cauciuc;

- tubulaturile de ventilate vor fi racordate la echipamentele interioare de climatizare prin racorduri flexibile antivibrante;

- circuitelor de fluide vor fi astfel dimensionate incat sa fie evitate loviturile de berbec sau fenomenul de cavitatie;

Atat unitatile interioare cat si cele exterioare ale echipamentelor de ventilatie nu sunt in contact direct cu elementele
structurale sau de inchidere ale imobilului, ci sunt amplasate pe amortizoare de vibratii, pe sol, ceea ce va elimina impactul
vibratiilor structurale. La dimensionarea instalatiilor de incalzire si ventilare se vor folosi vitezele recomandate, astfel incat sa
nu se produca zgomote in instalatia de incalzire sau in tubulaturile de ventilatie. Ventilatoarele se vor alege cu turatii scazute
pentru a minimiza zgomotele si vibratiile.
Proprietarii apartamentelor de la etajele superioare nu vor fi afectati de nivelul de zgomot produs de unitatile exterioare ale
echipamentelor de climatizare, a caror functionare care se va incadra in limitele normativelor.
In faza de executie:
Nu se vor executa lucrari pe perioada de odihna a locatarilor, intre orele 13-16 si 22-07.
In faza de functionare:
Nivelul de zgomot produs de traficul auto din parcare, compus din masinile clientilor, al personalului si al camioanelor de
aprovizionare nu va influenta buna desfasurare a activitatilor cotidiene ale locatarilor din imobil. Aprovizionarea cu marfa se
va realiza in concordanta cu programul de odihna a locatarilor imobilului.
4. Protectia impotriva radiatiilor:
Nu este cazul;

5. Protectia solului si a subsolului:


In faza de executie:
In perioada de executie se vor efectua lucrari fara impact asupra solului. Organizarea de santier si desfasurarea lucrarilor se
va realiza in cea mai mare parte la spatiul interior. Din acest motiv, pe perioada executiei lucrarilor se vor lua se vor lua doar
masuri preventive:
-evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportatoare;
-evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite si deseurilor rezultate direct pe sol in spatii neamenajate
corespunzator;
- amenajarea provizorie a unor grupuri sanitare corespunzatoare (toalete ecologice);
6|P a g i n a EDGE STU DIO 20/ 9/ 2016
Document: MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA
Titlu proiect AMENAJARE SPATIU COMERCIAL “PROFI” IN SPATIU EXISTENT, AMPLASARE FIRMA LUMINOASA PE FATADA IMOBILULUI SI AMPLASARE FOLII AUTOCOLANTE PE SUPRAFETELE
VITRATE
Adresa STR. TURNU MAGURELE, BL. 508, MUN. ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN
Beneficiar S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L
Faza D.T.A.C.

- refacerea zonelor afectate de realizarea lucrarilor;


- in perioada executiei se vor utiliza materiale de constructii preambalate, betonul se va aduce preparat din statiile de
betoane, se va utiliza doar nisip, balast in vrac si materiale care nu produc un impact negativ asupra solului.

In faza de functionare:
Nu exista surse de poluare pentru sol, subsol si ape freatice deoarece evacuarea apelor uzate se realizeaza strict in
reteaua existenta. Precizari suplimentare sunt indicate in prezentul document, la Capitolul 4, Articolul 1 “Protectia
Calitatii Apelor”.
Reziduurile solide menajere vor fi colectate periodic de o societate autorizata ce deserveste zona din acest punct de vedere.

In concluzie, solul nu va fi afectat, nici in perioada de executie si nici pe durata folosirii spatiilor.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:


Obiectivul nu prezinta pericol pentru ecosistemele terestre si acvatice.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:


Pe durata constructiei, asezarile umane invecinate vor fi protejate prin respectarea normelor din Codul Civil si desfasurarea
activitatilor in interiorul proprietatii.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:


In faza de executie:
Deseurile rezultate din procesul de construire cuprind deseuri inerte precum:
- moloz (aprox. 5mc)
- material lemnos si metalic,etc. (aprox. 1.5mc)
- ambalaje din hartie, carton si material plastic (aprox. 2mc)

Colectarea si depozitarea deseurilor se va face controlat, in containere metalice cu capac, rezistente pentru depozitarea
exterioara a deseurilor menajere, urmand a fi evacuate periodic la platforma (groapa de gunoi), prin colectarea de catre
o firma specializata, in baza unui contract.
Asigurarea conditiilor de protectie a mediului la depozitarea deseurilor:
Vor fi respectate prevederile urmatoarelor acte legislative:
- vor fi respectate prevederile OUG 78/2000 privind regimul deseurilor aprobata prin Legea 426/2001 cu modificarile si
completar ile ulterioare.

In faza de functionare:
Cantitatile de deseuri rezultate din activitatea de vanzare variaza functie de volumul de vanzari existente, astfel
companiile de salubritate vor ridica zilnic deseurile sau dupa necesitati.
Reziduurile produse sunt de doua tipuri:
a) ape uzate cu caracter menajer - acestea vor fi evacuate in reteaua edilitara;
b) reziduuri solide menajere - colectate periodic de o societate autorizata specializata.
Spatiul pentru deseuri va fi amenajat pe latura sudica a curtii. Pubele se vor dispune in exterior intr-un tarc amenajat langa
zona accesului pe teren si vor permite colectarea deseurilor pe sortimente.
Deseurile vor fi sortate pe categorii:
-Ambalajele – carton, paleti din lemn sau plastic, folii de polietilena, rezultate din desfacerea marfurilor descarcate vor fi
depozitate in interiorul spatiului de manipulare a marfii sau in tarcul exterior, pana la ridicarea lor de catre agentii interesati in
refolosire sau reciclare sau de catre firma de salubritate cu care s-a facut contract.
-Deseurile alimentare rezultate din prelucrarea mezelurilor sau branzeturilor vor fi depozitate in frigidere in zona depozitului.
Transportul deseurilor organice este asigurat zilnic, sau in functie de necesitati, in recipiente de plastic inchise ermetic.
In concluzie, avand in vedere cele descrise mai sus, gospodarirea deseurilor generate de amplsament, va fi gestionata astfel
incat sa un afecteze factorii de mediu.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:


Nu este cazul
7|P a g i n a EDGE STU DIO 20/ 9/ 2016
Document: MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA
Titlu proiect AMENAJARE SPATIU COMERCIAL “PROFI” IN SPATIU EXISTENT, AMPLASARE FIRMA LUMINOASA PE FATADA IMOBILULUI SI AMPLASARE FOLII AUTOCOLANTE PE SUPRAFETELE
VITRATE
Adresa STR. TURNU MAGURELE, BL. 508, MUN. ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN
Beneficiar S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L
Faza D.T.A.C.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:


Nu este cazul
VI. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE
NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV,
LCP, DIRECTIVA-CADRU APA, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DESEURILOR
ETC.)
Nu este cazul
VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:
Organizarea de santier nu necesita masuri speciale, pe intreaga perioada lucrarile se vor desfasura in interior si in perimetrul
imobilului pentru realizarea parcarilor pentru clienti. Se vor lua masuri preventive, asa cum s-a precizat la capitolul IV.
VIII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE
ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII
SUNT DISPONIBILE:
Nu este cazul
IX. ANEXE - PIESE DESENATE
-
Nota
Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta prevederile din urmatoarele:
 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata cu Legea 265/2006 cu toate
modificarile si completarile ulterioare;

 ORDONANTA DE URGENTA nr. 114 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

 Legea nr.104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurator;

 Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 aprobata cu Legea 426/2001 privind regimul deseurilor cu toate
modificarile si completarile ulterioare;

 Ordonanta de Urgenta nr 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului

 Legea 426/2001 Aprobarea OUG nr.78/2000, privind regimul deseurilor

 ORDIN nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor

 HOTARÂRE nr. 268 din 31 martie 2005 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 128/2002 privind
incinerarea deseurilor

 HOTARARE nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deseurilor

 LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia
mediului

 Hotarâre nr. 445 din 08/04/2009 (Hotarâre 445/2009) privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului - Publicat în Monitorul Oficial nr. 481 din 13/07/2009

 ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra
mediului pentru proiecte publice si private

 OUG 61/2006 Pentru modificarea si completarea OUG nr.78/2000, privind regimul deseurilor
8|P a g i n a EDGE STU DIO 20/ 9/ 2016
Document: MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA
Titlu proiect AMENAJARE SPATIU COMERCIAL “PROFI” IN SPATIU EXISTENT, AMPLASARE FIRMA LUMINOASA PE FATADA IMOBILULUI SI AMPLASARE FOLII AUTOCOLANTE PE SUPRAFETELE
VITRATE
Adresa STR. TURNU MAGURELE, BL. 508, MUN. ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN
Beneficiar S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L
Faza D.T.A.C.

 Legea 27/2007 Pentru aprobarea OUG 61/2006 pentru modificarea si completarea OUG nr.78/2000, privind regimul
deseurilor

 211/15.11.2011 Legea nr 211 Privind regimul deseurilor

 HG 621/2005 Privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

 HG 1872/2006 Pentru modificarea si completarea Hg 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de


ambalaje

Pe toata durata lucrarilor se vor asigura masurile necesare pentru diminuarea si protectia împotriva degajarilor de praf.
Schelele vor fi prevazute pe toata înaltimea cu plase antipraf.
Se vor asigura masurile necesare pentru ca nivelul de zgomot în zona de lucru si în afara acesteia sa se încadreze în limitele
admise de STAS nr. 10009/1998.
În timpul executarii lucrarilor de construire propuse nu se utilizeaza substante toxice si periculoase, nu se afecteaza calitatea
solului, nu se produc noxe în atmosfera, radiatii sau vibratii periculoase.
Gospodarirea deseurilor
Agentii economici care genereaza deseuri au obligatia sa tina o evidenta a gestiunii acestora pentru fiecare tip de deseu.
Deseurile rezultate ca urmare a lucrarilor se vor colecta selectiv, transporta, depozita temporar sau definitiv si vor fi evacuate
cu respectarea prevederilor legale privind regimul deseurilor.
Materialele nerecuperabile vor fi transportate si vor fi depozitate în spatii special amenajate, cu avizul Inspectoratului de
protectia mediului.
Deseurile menajere produse de personalul care realizeaza lucrarile, se vor colecta în pubele si containere (standardizate), de
unde vor fi preluate periodic pe baza de contract incheiat cu firma de salubritate.
Se va asigura posibilitatea scurgerii apelor pluviale catre sistemul de canalizare .
Se va avea în vedere mentinerea cadrului natural si reducerea la minimum a factorilor de poluare.

Proiectant specialitate
S.C. EDGE STUDIO S.R.L.

Intocmit
arh. Iulia GHIORGHE

9|P a g i n a EDGE STU DIO 20/ 9/ 2016