Sunteți pe pagina 1din 1

Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în

localităţi urbane
P 132-93
Elaborat de: Aprobat de:
INSTITUTUL M.L.P.A.T
„URBANPROIECT" cu ordinul nr. 10/N
din 06.04.1993

1. GENERALITĂŢI

1.1.Prezentele norme se aplică la elaborarea studiilor şi proiectelor privind


amenajarea parcajelor de autovehicule în cadrul planurilor urbanistice, studiilor
de circulaţie şi a proiectelor de investiţii.
Parcajele şi garajele de autovehicule reprezintă dotări necesare circulaţiei
pasivă-staţionară de la locuinţe, construcţii social-economice, instituţii,
întreprinderi, precum şi la alte obiective polarizatoare de trafic.

1.2.Normativul stabileşte reglementările de ordin urbanistic, tematic şi


metodologic referitoare la amplasarea şi dimensionarea parcajelor, organizarea
exploatării acestora, precum şi pentru cadrul conţinut al documentaţiilor
tehnice.

1.3.Prescripţiile de dimensionare a locurilor necesare pentru parcajele şi


garajele situate la sol sau în construcţii, prevăzute cu unul sau mai multe
niveluri, se stabilesc conform prezentului normativ. Proiectarea de investiţii a
parcajelor şi garajelor situate în construcţii nu fac obiectul prezentului
normativ.

1.4.Normativul serveşte la:

— întocmirea studiilor de circulaţie, a proiectelor urbanistice şi a


documentaţiilor tehnico-economice pentru amenajarea parcajelor;
— îndrumarea unităţilor teritorial-administrative, a prefecturilor şi
primăriilor, precum şi a agenţilor economici, publici sau particulari, implicaţi
în realizarea şi exploatarea parcajelor şi garajelor de autoturisme;
—elaborarea de programe de investiţii pentru parcaje sau garaje şi
întocmirea documentaţiilor tehnice inclusiv a formelor legale pentru acordarea
de autorizaţii de construcţii;
—avizarea proiectelor de parcaje.