Sunteți pe pagina 1din 4

METODA LUI GAUSS

1 + 2 + 3 + ... + 100 = ? (suma lui Gauss)


Precizare: Rezolvarea de mai jos este valabila pentru adunarea unui
sir de numere naturale, consecutive in care primul termen este 1.

Varianta 1

- primul numar este 1, ultimul numar al sirului este

par (ex.: 100)


a) prin grupare
1 + 2 + 3 + ... + 100 = ?
Scriem acest sir astfel incat sa avem primii trei termeni si ultimii trei termeni
ai sirului (pentru a putea grupa termenii):
1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99 + 100 = ?
Adunam primul cu ultimul termen -> 100 + 1 = 101,
continuam si adunam termenul al doilea cu penultimul numar -> 99 + 2 =
101,
continuam, termenul al treilea cu antepenultimul numar -> 98 + 3 = 101
astfel, observam ca grupand termenii vom avea perechi de numere a caror
suma este 101.
Intrebarea este cate perechi?
In cazul in care sunt 100 de numere, grupate in perechi atunci vom avea 100
: 2 = 50 (perechi)

Deci rezolvarea este:


101 x 50 = 5050
b) cu ajutorul unei formule

1 + 2 + 3 + ...+ n = ( n + 1 ) x ( n : 2) = (n + 1) x n : 2 (am desfacut


parantezele ca nu aveau sens in formula finala, o sa vedeti mai jos de ce ...)
unde n = numar natural par
iar exercitiul de mai sus devine foarte simplu:
1 + 2 + 3 + ... + 100 = (100+1) x (100:2) = 101 x 50 = 5050

Varianta 2

- primul numar este 1, ultimul numar al sirului este


impar (ex.: 99)
a) prin grupare
1 + 2 + 3 + ... + 99 = ?
Scriem, din nou, acest sir astfel incat sa avem primii trei termeni si ultimii
trei termeni ai sirului:
1 + 2 + 3 + ... + 97 + 98 + 99 =
Adunam primul cu ultimul termen -> 99 + 1 = 100,
continuam si adunam termenul al doilea cu penultimul numar -> 98 + 2 =
100,
continuam, termenul al treilea cu antepenultimul numar -> 97 + 3 = 100
astfel, grupand termenii vom avea perechi de numere a caror suma este
100.
Intrebarea importanta este cate perechi?
In cazul in care sunt 99 de numere, grupate in perechi atunci putem folosi 2
rationamente:
a) numar de perechi se poate afla
(99 - 1) : 2 = 98 : 2 = 49, deci daca am avea 98 de numere am avea 49 de
perechi
(99 + 1) : 2 = 100 : 2 = 50, deci daca am avea 100 de numere am avea 50
de perechi (astfel vedem unde este mijlocul sirului)
dar noi avem 99 de numere, deci putem face urmatorul desen:

Pe desen vedem ca mijlocul sirului este 50, deci ultima pereche este 49 + 51
= 100, rezulta 49 perechi.
b) mai simplu numarul de perechi este (99 - 1): 2 = 49, motivul este acela ca
impartirea cu 2 nu se poate face decat dintr-un numar par, atunci numarul
par mai mic decat 99 este 98.
Dupa ce am aflat ca numarul de perechi este 49, nu trebuie sa uitam ca a
ramas un numar fara pereche, acela este 50.
Deci rezolvarea este:
100 x 49 + 50 = 4900 + 50 = 4950
b) cu ajutorul unei formule
nr. de perechi
1 + 2 + 3 + ... + n = (n + 1) x (n - 1) : 2 +
+ 1) : 2 (daca nu ma credeti faceti inmultirile)

mijlocul sirului
[(n - 1) : 2 + 1] = n x (n

unde n = numar natural impar


iar exercitiul de mai sus devine foarte simplu:
1 + 2 + 3 + ... + 99 = 99 (99 + 1) : 2 =99 x 100 : 2 = 9900 : 2 = 4950
Observam ca este aceeasi formula ca in varianta 1. Atunci fie copilul rezolva
prin gruparea termenilor si cu ajutorul mijlocului sirului, fie memoreaza
formula ca atare (Copilul meu prefera varianta cu mijlocul sirului, deoarece
dupa un timp, iar uita formula.).

Varianta 3

- sir de numere consecutive

27 + 28 + .... + 97 = ?
Acest sir se poate rezolva foarte usor cu urmnatoarea formula
t1 + t2 + t3 + ... + tn = (t1 + tn) x Nt : 2, unde

t1 = primul termen
tn = ultimul termen
Nt = numarul de termeni ai sirului (aici gasiti mai multe explicatii - mie mi-a
placut cel mai mult partea in care explica cum se afla numarul de termeni
dintr-un sir de numere consecutive, ceea ce este de folos si pentru clasa a IVa -> (tn-t1) + 1 )
rezolvarea sirului propus 27 + 28 + ... + 97 = (27 + 97) (97-27+1) : 2 = 124
x 71 : 2 = 4402,
putem aplica aceasta formula si pentru variantele prezentate mai sus:
varianta 1
1 + 2 + 3 + ... + 100 = (100+1) x (100-1+1) : 2 = (100 + 1) x 100 : 2,
rezulta chiar formula de mai sus, ca un caz special
varianta 2
1 + 2 + 3 + ... + 99 = (99 + 1) x (99-1+1) : 2 = (99+1) x 99 : 2, aceeasi
concluzie, daca scriem sub forma 99 (99+1):2
Deci varianta 3 se aplica pentru siruri de numere naturale consecutive, iar
variantele 1 si 2 sunt cazuri particulare ale acesteia.