Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte la Examenul de Cibernetica

1). Legea reglarii dupa abatere : enunt, caracteristici S.R.A.-abatere,


exemple.
2). Legea reglarii dupa perturbatie : enunt, caracteristici S.R.A.-perturbatie,
exemple.
3). Sisteme cu actiune combinata dupa abatere si perturbatie : exemplu,
schema principiala, schema bloc, caracteristici.
4). Modele matematice : metode de obtinere, tipuri de modele, exemplificare
pentru deducerea modelelor matematice al procesului de acumulare a unui
lichid.
5). Modele matematice : metode de obtinere, tipuri de modele, exemplificare
pentru deducerea modelului matematic pentru procesul de acumulare a unui
gaz.
6). Modele matematice : definitie, marimi de intrare, marimi de iesire,
caracteristica statica, caracteristica dinamica, liniarizarea modelului.
7). Modele matematice : definitie, marimi de intrare, marimi de iesire,
caracteristica statica, caracteristica dinamica, exprimarea modelelor prin
intermediul abaterilor.
8). Modele matematice in regim dinamic : definitie, marimi de intrare,
marimi de iesire, tipuri de semnale de intrare ( trapta , etc. ), determinarea
raspunsului in timp pentru un element de ordinul I.
9). Roboti : robotica, stuctura principiala a unui robot, schema bloc.
10). Roboti : clasificare, detaliere, clasificare din punct de vedere al
geometriei, linii flexibile de fabricatie.
11). Sisteme de masurat : definitie, masurare, tipuri de erori, structura sistem
de masurat.
12). Sisteme de masurat : structura, traductoare ( inclusiv laborator ).
13). Sisteme de masurat : structura, aparate de vizualizare, tipuri, punte
echilibrata, traductoare cu care se conecteaza, prezentarea functionarii S.R.A.
14). Sisteme de masurat : structura, aparate de vizualizare, tipuri,
potentiometru echilibrat, traductoare cu care se conecteaza, prezentarea
functionarii S.R.A.
15). Regulatoare automate : rol in cadru S.R.A., structura generala regulator,
algoritmul P ( proportional ) ( : relatie, caracteristica statica, caracteristica
dinamica, trasaturi ).
16). Regulatoare automate : rol in cadru S.R.A., structura generala regulator,
algoritmul I ( integrator ) ( : relatie, caracteristica statica, caracteristica
dinamica, trasaturi ).
17). Regulatoare automate : rol in cadru S.R.A., structura generala regulator,
algoritmul PI ( proportional-integrator ) ( : relatie, caracteristica statica,
caracteristica dinamica, trasaturi ).
18). Regulatoare automate : rol in cadru S.R.A., structura generala regulator,
algoritmul PD ( proportional-derivator ) ( : relatie, caracteristica statica,
caracteristica dinamica, trasaturi ).

19). Regulatoare automate : rol in cadru S.R.A., structura generala regulator,


algoritmul PID ( proportional-integrator-derivator ) ( : relatie, caracteristica
statica, caracteristica dinamica, trasaturi ).
20). Regulatoare automate : rol in cadru S.R.A., structura generala regulator,
regulator bipozitional ( : relatie, caracteristica statica, caracteristica dinamica,
trasaturi ).
21). Echipamente de conducere : functiile automatizarii, cerinte ale unui
echipament, comentarea fiecarei cerinte ( inclusiv structura unui sistem de
interfata proces-calculator ).
22). Elemente de executie : rol in cadrul S.R.A., structura robinet de reglare
( inclusiv schita ), servomotoare.
23). Informatie si entropie : definirea notiunilor ( semn, semnal, simbol,
mesaj, cod, informatie ), diferenta dintre informatie si data.
24). Informatie si entropie : definirea notiunii de informatie, unitate de
masura pentru informatie, definirea entropiei, corelatia entropie dezordine,
grad de organizare. ( Aplicatii : determinarea entropiei, informatiei, etc. ).
25). Transmiterea informatiei.
26). Memorarea si prelucrarea informatiei : sisteme de numeratie, operatii
logice elementare, circuite logice simple.
27). Limbaje si masini virtuale : spatii de prelucrare ( date, informatii,
cunostinte, inteligenta artificiala ), definirea limbajului artificial, definirea
termenului de masina virtuala, translatoare de limbaj.
28). Caracterizarea nivelului unei masini virtuale.
29). Caracterizarea evolutiei calculatoarelor numerice din punct de vedere al
resurselor hardware ( comentarea generatiilor de calculatoare ).
30). Caracterizarea evolutiei calculatoarelor numerice din punct de vedere al
resurselor software.
31). Arhitectura von Newmann, principii, unitati arhitecturale de baza.
32). Structura unui calculator numeric : unitati, componente, schema bloc,
unitatea centrala de prelucrare.
33). Structura unui calculator numeric : unitati, componente, schema bloc,
memoria primara.
34). Structura unui calculator numeric : unitati, componente, schema bloc,
memoria secundara.
35). Structura unui calculator numeric : unitati, componente, schema bloc,
tratati dispozitivele de intrare / iesire.