Sunteți pe pagina 1din 2

Potentialul seismic al zonei

Conform zonarii teritoriului Romaniei (normativului P100/92 - reactualizat n


1996) din punct de vedere al valorilor coeficientilor Ks (coeficienti de seismicitate),
zona studiata se incadreaza in zona seismica de calcul C, pentru care Ks =
??????.

Coeficientul Ks reprezinta raportul dintre acceleratia maxima a miscarii


seismice a terenului si acceleratia gravitatiei. Pentru stabilirea coeficientului de
amplificare, conditiile seismice ale zonei se caracterizeaza prin valoarea perioadei de
colt Tc = ??????.

Fig. nr. ????? - Zonarea seismica - Coeficient Ks


Fig. nr. ????? - Zonarea seismica - Perioada de colt Tc