Sunteți pe pagina 1din 5

3.1.

Date de proiectare
Capacitate instalatiei ,t/an 10000
conversie, % 5
Selectivitate, % 90
Temperatura ,K 400
timp de reactie ,h 0.5
numar de trepte 4
ponderea de consum in rs. a

ponderea de consum de an
acid adipic ,%mol 0.4
acid propionic, %mol 0.15
acid formic , %mol 0.25
adipat c-hexil, %mol 0.15
CO2 0.02
CO 0.03

Consideratii:
O2 din aer , 5 90
Raport ol/ona 1.5/1
apa extrage ,% 90
gazele reziduale antreneaza mp. , 0.02

Pentru rct. Sec. 1


2
3
4
5
6
total ,kmoli O2 ptr rc. Sec
Pentru rc.princip. A
B
total

Pentru hidroliza esterului


kg/h

acid propionic
acid adipic
acid formic
total
total NaOH kg/h
Kg sol 20% NaOH
acid propionic
acid adipic
acid formic
total
kg/h sol 20% acizi
apa axtractie ,kg/h
3.2. Bilantul de materiale 3.3. Bilantul material global
Q, kh/h 1250 intrari
Mol 100 ciclohexan
Mona 98 solutie naoh 20%
Man 84 apa extractie
ol/ona 1.5 aer
ona ,kmoli/h 5.0403225806 TOTAL INTRARI
ol , kmoli/h 7.560483871
Suma ,kmoli/h 12.6008064516 iesiri
suma kmol-an transf. kmoli an/h 14.0008960573 ciclohexanol
suma kmol-an a lim entat, kmoli 280.017921147 ciclohexanona
Alimentare totale cu -an, kmoli/ 280.2979390681 ciclohexan
in prod. Sec. se tranf., kmoli-an/ 1.4000896057 lesie
ape acide
Ponderea in kmol Kmol an transf. kmol produs oxigen
acid adipic 0.5600358423 0.56 azot
acid propionic 0.2100134409 0.42 CO2
acid formic 0.3500224014 2.1 CO
adipat 0.2100134409 0.07 TOTAL IESIRI
CO2 0.0280017921 0.168
CO 0.0420026882 0.252 PIERDERI ,%
total 1.4000896057 3.57

consumul de oxigen si aer


1.4000896057 total O2 consumat 13.4898633513
0.4200268817 O2 introdus , kmol/ 14.9887370569
2.1001344086 kg/h O introdus 479.6395858224
0.245015681 Aer , kmoli/ h 71.3749383664
0.252016129 Aer , kg/h 2.0622634605
0.252016129
4.6692988351
3.7802419355
5.0403225806
8.8205645161

Consumul de NaOH
0.0466666667
1.8666666667
kmoli/h acizi neext. Cu apa Kmoli/h neutraliz.
0.2100134409 0.021
0.5600358423 0.112
0.3500224014 0.035
0.168 6.72
8.5866666667
50
consumu de apa pt. ecrtractie
kmoli/h (90%) kg/h
0.504 73.6
0.189 14
0.315 14.5
102.1
510.5
296.3
3.4.Bilant termic
kg/h Calduri de formare KCAL/MOL
1199.5 T,K 400
50 ciclohexan A -25.44
296.3 B -0.0141
2062.3 DH -31.08
3608.1 ciclohexanol A -64.4
B -0.01375
kg/h DH -69.9
756 ciclohexanona A -64.4
493.6 B -0.01375
23.5 DH -69.9
70 acid adipic A -205.94
510.5 B -0.01666
48 DH -212.604
1578.5 acid propionic A -107.676
7.4 B -0.00734
7 DH -110.612
3494.5 adipat ciclohexil A -173.91
B -0.03086
3.148471 DH -186.254
acid formic
apa
DH
298 k -57.79
400 k 650.948062648