Sunteți pe pagina 1din 2

CALITATEA SI FIABILITATEA MATERIALELOR SI

SISTEMELOR NAVALE
Tematici de dezbatere colocviu:

Modul I.

Calitatea materialelor si sistemelor navale


1. Calitatea, noiune concret complex, dinamic;
2. Sistemul de management al calitatii: Implementare, principii si structura
organizatorica;
3. Sistemul de management al calitatii: Plan de masuri, etapele implementrii
sistemului calitii, sistemul de relatii la nivelul unei societati;
4. Caracteristici de calitate: tipologii ale caracteristicilor de calitate in raport cu
natura si efectul pe care il au in procesul de utilizare, dupa importanta lor, dupa
modul de cuantificare a caracteristicilor de calitate si in functie de modul de
exprimare a caracteristicilor de calitate;
5. Standarde, norme, reglementari privind calitatea materialelor si produselor:
prezentare sintetica;
6. Etape ale controlului calitatii si obiectivele corespunzatoare fiecarei etape;
7. Prezentarea unei societati, componentele prezentarii, etape si continut;

Modul II.

Fiabilitatea materialelor si sistemelor navale

1. Definirea notiunii de sistem, a limitelor acestora si scopul analisei lor; exemplificari;

2. Erorile umane, generalitati si evaluarea lor functie de modul de comitere a acestora.


Exemplificari;

3. Metode inductive de analiza a sistemelor:


-metoda insumarii probabilitatilor de defectare a elementelor;
- metoda arborelui de evenimente;

4. Analiza modurilor de defectare si a efectelor defectarilor;

5. Metode deductive de analiza a sistemelor;

6. Distributia fiabilitatii si a defectelor: teminologie specifica, definitii, evaluari, reltii de


calcul;

7. Disponibilitatea sistemelor reparabile: definitii, clasificari, evaluari;

8. Functia de structura a sistemelor; elemente generale, terminologii, exemplificari;


9. Sisteme cu structura de interconectare serie: generalitati, terminologie evaluari,
exemplificari;

10. Sisteme cu structura de interconectare in paralel: generalitati, terminologie evaluari,


exemplificari;

11. Sisteme cu structura de interconectare mixta: generalitati, terminologie evaluari,


exemplificari;

12. Sisteme cu structura de interconectare complexa. Analiza sistemelor complexe prin


metoda factorizarii: generalitati, terminologie evaluari, exemplificari;

13. Sisteme cu structura de interconectare complexa. Analiza sistemelor complexe prin


metoda ansamblurilor minimale: generalitati, terminologie evaluari, exemplificari;

14. Redundanta sistemelor; clasificare, redundanta active; definitii, clasificari exemple;

15. Redundanta sistemelor; redundanta pasiva: definitii, exemple, sisteme standby;

16. Sisteme cu incarcare distribuita; generalitati, exemple, analiza principiala;

17. Sisteme multimod; generalitati, exemple, analiza principiala;

18. Sisteme cu diferite niveluri de operare; generalitati, exemple, analiza comparata;

Conf univ dr. ing.

Dumitru Dascalu