Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA TIINE ECONOMICE


CATEDRA ADMINISTRAREA AFACERILOR

CURRICULUM
la disciplina
PROIECTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT

Ciclul I, Licen

AUTOR:
MIRONOV SVETLANA,
Dr. ec., lector superior

CHIINU 2014

APROBAT

ef Catedra _____________________

la edina Catedrei
din ____ __________ 2014

I.

PRELIMINARII

Funcionalitatea ntreprinderilor, n cadrul economiei concureniale, este condiionat de


calitatea construciei elementelor sale componente, care o reprezint ca sistem. Sistemul de
management este unul din elementele de baz a ntreprinderii. Astfel, proiectarea sistemelor de
management necesit cunotine fundamentate pe transferuri de concepii i metodologii
interdisciplinare, care formeaz viziuni complexe asupra interaciunii diverselor i diferitelor
elemente ale sistemului, care n final trebuie s funcioneze ca un tot ntreg. Calitatea construciei
sistemului de management influieneaz direct succesul sau insuccesul afacerii.
n cadrul Curriculum-ului disciplinei Proiectarea sistemului de management sunt selectate
tematici i subiecte cu caracter teoretic i practic, privind noiunile de sistem, abordarea
ntreprinderii ca sistem deschis, principii de proiectare a sistemului de management, metodologia
proiectrii/reproiectrii sistemului de management .a.
Curriculum-ul disciplinei Proiectarea sistemului de management este conceput pentru
formarea specialitilor de nalt calificare i are menirea s formeze i s dezvolte cunotine,
deprinderi i aptitudini de evaluare a sistemului de management; adoptarea deciziilor de
proiectare/reproiectare a subsistemelor sistemului de management i sistemului integrat de
management; utilizarea metodologiilor adecvate n proiectarea att a subsistemelor separat, ct i
integrarea lor n sistemul de management al ntreprinderii.
II.

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

cu frecven
la zi

S.05.A.1.40

cu frecven
redus*

S.05.A.1.40

Denumirea
disciplinei
Proiectarea
sistemului de
management
Proiectarea
sistemului de
management

Nr. de
credite

Codul
disciplinei

Evaluarea

Ore total:
Forma de
nvmnt

Mironov Sv.

150

30

45

75

ex

Mironov Sv.

150

16

10

75

ex

Responsabil
de disciplin

Semestrul

inclusiv
Total
C

LI

Uniti de coninut i repartizarea orientativ a orelor


Nr.
d/o

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ore
Uniti de coninut

Conceptul de sistem. Sistemul de management


Principii de proiectare a sistemului de management
Diagnosticarea sistemului de management
Proiectarea sistemului organizatoric
Proiectarea sistemului informaional
Proiectarea sistemului decizional
Proiectarea sistemului metodologic
Particularitile sistemului de management n
ntreprinderile mici i mijlocii

Total
* pentru specialitile cu frecven redus

Curs

Seminar

Lucrul
individual
zi
f/r*

zi

f/r*

zi

f/r*

4
2
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2
2

6
3
6
6
6
6
6
6

1
1
1
2
1
1
1
2

10
6
8
10
10
10
10
11

10
6
8
10
10
10
10
11

30

16

45

10

75

75

III.
COMPETENE
- Formarea cunotinelor fundamentale n domeniul managementului
3

- Capacitatea de proiectare a sistemului de management


- Evaluarea indicatorilor de eficien a sistemului de management
- Adoptarea deciziilor de optimizare a elementelor sistemului de management
- Proiectarea, organizarea, coordonarea i controlul funcionrii integrate a elementelor sistemului de
management
- Dezvoltarea gndirii sistemice
IV. OBIECTIVE GENERALE
La nivel de cunoatere i nelegere:
s recunoasc esena, semnificaia, obiectul i subiectul proiectrii sistemului de management;
s defineasc conceptele de baz ale proiectrii sistemului de management;
s interpreteze esena principiilor proiectrii sistemului de management;
s identifice elementele sistemului de management;
s cunoasc i s delimiteze tipurile de sisteme de management;
s interpreteze indicatorii subsistemelor sistemului de management;
s neleag algoritmul de proiectare sistemului de management;
s interpreteze esena i importana asigurrii calitii proiectrii sistemului de management.
La nivel de aplicare:
s exemplifice tipurile de sisteme;
s explice activitatea ntreprinderii ca sistem deschis;
s explice rolul diagnosticrii n reproiectarea sistemului de management;
s exemplifice sisteme organice i mecaniciste de management;
s repartizeze metodele, tehnicile i procedeele specifice pe elementele sistemului de management;
s determine corelaia dintre elementele sistemului de management;
s demonstreze interdependena funciilor managementului cu subsistemele sistemului de
management;
s argumenteze necesitatea cunoaterii particularitilor managementului ntreprinderilor mici i
mijlocii n proiectarea sistemului de management;
s reprezinte grafic structura organizatoric a ntreprinderii;
s explice esena sistemului integrat de management;
s selecteze i s aplice metodele de studiu i analiz a sistemului de management.
La nivel de integrare:
s formuleze propuneri de reproiectare a sistemului de management n corelaie cu strategia
organizaional;
- s adapteze subsistemele sistemului de management la schimbrile mediului intern i extern al
ntreprinderii;
- s proiecteze structura organizatoric a unei ntreprinderi de producie;
- s elaboreze recomandri de valorificare a sistemului de management;
- s evalueze rolul sistemului de management n funcionarea eficient a ntreprinderii;
- s
optimizeze deciziile manageriale n contextul proiectrii/reproiectrii subsistemului
informaional;
- s recomande algoritmul de implementare a sistemului de management reproiectat;
- s coreleze elementele sistemului de management cu etapele ciclului de via a ntreprinderii.
-

V. OBIECTIVE DE REFERIN I UNITI DE CONINUT


Subiectul 1. Conceptul de sistem. Sistemul de management
Obiective
Uniti de coninut
- s defineasc noiunea de sistem;
Noiuni i tipuri de sistem
- s identifice tipurile de sisteme;
ntreprinderea ca sistem economic deschis
- s descrie ntreprinderea ca sistem deschis;
Conceptul de sistem de management
- s demonstreze interdependena dintre elementele
sistemului de management;
- s determine tipurile de relaii ntre elementele
sistemului;

- s adapteze subsistemele sistemului de


management la schimbrile mediului intern i
extern al ntreprinderii.
Subiectul 2. Principii de proiectare a sistemului de management
Obiective
Uniti de coninut
- s defineasc noiunea de principiu;
Principii de proiectare a sistemului
- s interpreteze principiile de proiectare a
informaional
subsistemelor sistemului de management;
Principii de proiectare a sistemului decizional
- s clasifice principiile de proiectare a sistemului de
Principii de proiectare a sistemului
management;
organizatoric
- s stabileasc legturi dintre cerinele de proiectare a
Principii de proiectare a sistemului
sistemelor informaional, decizional i organizatoric;
metodologic
- s formeze combinaii de principii pentru proiectarea
raional a sistemului de management.

Subiectul 3. Diagnosticarea sistemului de management


Obiective
Uniti de coninut
- s defineasc metoda diagnosticului;

Definirea i tipuri de diagnostic


- s cunoasc cerinele de baz pentru realizarea

Procesul de diagnosticare a sistemului de


unui diagnostic managerial;
management
- s numeasc etapele diagnosticului;

Diagnosticarea sistemului de management


- s compare tipurile de diagnostic;
- s argumenteze avantajele i dezavantajele
echipelor de diagnostic;
- s elaboreze algoritmul diagnosticrii subsistemelor
sistemului de management;
- s recomande msuri de perfecionare a sistemului de
management.

Subiectul 4. Proiectarea sistemului organizatoric


Obiective
- s defineasc sistemul organizatoric;
- s defineasc elementele sistemului
organizatoric;
- s identifice tipurile de structuri
organizatorice;
- s redea etapele de proiectare a sistemului
organizatoric;
- s argumenteze selectarea tipului de structur
organizatoric n funcie de tipul de sistem de
management;
- s interpreteze metodologia de proiectare a
sistemului organizatoric;
- s reprezinte schema-proiect a relaiilor
organizatorice n cadrul ntreprinderii.

Uniti de coninut
Definirea
i
funciile
sistemului
organizatoric

Etapele de proiectare a sistemului


organizatoric

Conexiunea dintre strategia organizaional


i
proiectarea/reproiectarea
sistemului
organizatoric

- s recomande aciuni de reproiectare a


sistemului organizatoric sub influiena factorilor
de mediu interni i externi.
Subiectul 5. Proiectarea sistemului informaional
Obiective
- s defineasc sistemul informaional;
- s descrie elementele sistemului informaional;
- s explice funciile sistemului informaional n
contextul sistemului de management;
- s clasifice tipurile de informaii;
- s evaluieze indicatorii cantitativi i calitativi a
sistemului informaional;
- s adapteze sistemul informaional la
schimbrile din mediul intern al ntreprinderii.
Subiectul 6. Proiectarea sistemului decizional
Obiective
- s defineasc sistemul decizional;
- s identifice elementele sistemului decizional;
- s determine funciile sistemului decizional n
cadrul sistemului de management;
- s clasifice tipurile de decizii;
- s argumenteze principiile de proiectare a
sistemului decizional;
- s exemplifice adoptarea deciziilor n condiii
de risc, certitudine i incertitudine;
- s propun instrumentarul decizional adecvat
condiiilor de risc, certitudine i incertitudine.
Subiectul 7 Proiectarea sistemului metodologic

Uniti de coninut
Definirea,
caracteristicile
i
funciile
sistemului informaional
Etapele
de proiectare a sistemului
informaional
Reproiectarea sistemului informaional

Uniti de coninut
Definirea i funciile sistemului
decisional

Etapele de proiectare a sistemului


decizional

Reproiectarea sistemului decizional

Uniti de coninut
- s defineasc sistemul metodologic;

Definirea
i
funciile
sistemului
- s redea funciile sistemului metodologic n
metodologic
cadrul sistemului de management;

Etapele de proiectare a sistemului


- s clasifice metodele i tehnicile de
metodologic
management;
- Metode i tehnici specifice sistemului
- s raionalizeze instrumentarul metodologic pe
organizatoric
subsisteme a sistemului de management;
- Metode i tehnici specifice sistemului
informaional
- Metode i tehnici specifice sistemului
decizional

Reproiectarea sistemului metodologic


Subiectul 8. Particularitile sistemului de management n ntreprinderile mici i mijlocii
Obiective
Uniti de coninut
- s defineasc ntreprinderile mici i mijlocii;

Particularitile ntreprinderilor mici i


- s determine particularitile ntreprinderilor
mijlocii
mici i mijlocii;

Particularitile sistemului de management


- s compare managementul n companiile mari
n ntreprinderile mici i mijlocii
i ntreprinderile mici i mijlocii;

Conexiunea
dintre
sistemul
de
- s demonstreze conexiunea dintre sistemul de
management al ntreprinderilor mici i
management al ntreprinderilor mici i mijlocii i
mijlocii i ciclul de via a ntreprinderii
ciclul de via a ntreprinderii
- s perfecioneze sistemul de management n
ntreprinderile mici i mijlocii
6

VI. LUCRUL INDIVIDUAL

Produsul preconizat: R E F E R A T
Structura Produsului

Strategii de realizare

1. Foaie de titlu
2. Cuprins
3. Introducere (expus pe 0,5-1 pagini), care
se va referi la:
3.1.Actualitatea i importana temei
(expuse succint ntr-un aliniat);
3.2.Scopul (oglindete finalitatea
investigaiei efectuate) i obiectivele
concrete ale studiului;
3.3.Obiectul studiului red domeniul, sfera,
sectorul, ramura, entitatea economic,
subdiviziunea etc. la care se refer
3.4.Metodologia de cercetare aplicat, care
cuprinde:
a) baza informaional (cadrul legislativ i
normativ, surse metodologice, monografice,
lucrri tiinifice, baze de date statistice, etc.)
b) metodele de cercetare utilizate (cantitative
i/sau calitative);
3.5. Cuvinte-cheie.
4. Expunerea coninutului n 1-2 subiecte
(cu referire la abordarea teoretic a
problemei studiate), care va conine:
- Investigarea teoretic a obiectului cercetat
cu trecerea n revist a celor mai relevante
opinii ale specialitilor remarcai n
domeniu potrivit materialului bibliografic;
- polemizarea asupra conceptelor de baz;
- aprecierea strii actuale a obiectului i/sau
subiectului cercetrii
5. Formularea concluziilor, dup caz,
evidenierea problemelor existente.
6. Referine la sursele bibliografice, citate
n textul de baz al referatului, perfectate n
modul corespunztor, nu mai puin de 5
surse.

1. Alegerea temei
2. Studiul Bibliografic
3. Delimitarea ariei de studiu:
3.1.dimensiunea temporal
(perioada supus analizei);
3.2.dimensiunea spaial (o entitate
economic, un domeniu de
activitate, bugetul local al unui
raion, UE, spaiul CSI, etc.);
4. Formularea obiectivelor.
5. Selectarea metodologiei
necesare pentru studiu
(lecturarea, observarea, analiza
de document, etc.);
6. Analiza i procesarea
informaiei;
7. Redactarea coninutului i
perfectarea propriu-zis a
referatului;
8. Prezentarea produsului i
susinerea lui n termenele
stabilite;
Pentru prezentarea referatului
studentul va pregti o
comunicare verbal de 5-7
minute n care va relata succint
principalele rezultate ale
cercetrii efectuate:
Va argumenta actualitatea
temei;
va scoate n eviden
scopul, obiectivele i
obiectul cercetrii,
va relata despre baza
informaional i metodele
de investigare,
va accentua prile
originale ale referatului.

Termen de
prezentare
Cel puin cu 2
sptmni
pn la
ncheierea
semestrului.

Criteriile de evaluare sunt expuse n tabelul urmtor:


Descriptori de performan
Criterii de evaluare
9-10

7-8

5-6

1. Structura
referatului

Respect prile componente


ale referatului

Respect toate prile


componente, dar una din ele
nu este realizat conform
strategiilor de realizare

Una din prile


componente lipsete

2. Corespunderea
temei referatului cu
esena materialului
analizat i prezentat
n produsul final
3. Relevana
metodologiei aplicate
n cercetare

Corespunde integral

corespunde n mare parte

corespunde esenei
parial

Este relevant i a condus la


realizarea integral a
obiectivelor formulate

Fr aspecte concrete;

4. Procesarea i
analiza teoretic

Este bun
(se d o apreciere strii
actuale a obiectului cercetat,
cu constatarea avantajelor,
dezavantajelor, situaiilor
dificile, impedimentelor, n
dezvoltarea i funcionarea
subiectului cercetat)
Este destul de consistent,
mai mult de 7- 10 surse;
citarea este corect

este adecvat scopului, dar a


condus la realizarea parial
a obiectivelor formulate (n
mrime de 70-80%)
Suficient de bun
(se d o apreciere strii
actuale a obiectului cercetat,
dar cu constatri generale
privind dezvoltarea i
funcionarea subiectului
cercetat)
Este suficient, conine ntre
5 -6 surse;
citarea este parial corect

Este parial, pn la
5 surse;
lipsete citarea

Sunt respectate integral

Sunt respectate parial

Cu derogri
nsemnate de la
cerinele de redactare

A relatat succint despre toate


rezultatele cercetrii
efectuate.
A prezentat n termenele
stabilite referatul

A relatat succint despre toate


rezultatele cercetrii
efectuate.
A prezentat referatul cu
ntrziere

A relatat evaziv
despre rezultatele
cercetrii efectuate.
A prezentat refera-tul
cu ntrziere

5. Completitudinea i
corectitudinea scrierii
surselor
bibliografice,citarea
6. Respectarea
cerinelor tehnice fa
de redactarea
referatului
7.Prezentarea
produsului i
susinerea lui n
termenele stabilite

Este general fr a
implicarea critic,
interpretativ a
autorului

Temele pentru Referat:


1. Conexiunea dintre strategia organizaional i proiectarea/reproiectarea sistemului organizatoric

2. Conexiunea dintre sistemul de management al ntreprinderilor mici i mijlocii i ciclul de via a


ntreprinderii
3. Proiectarea sistemului integrat de management
4. Modaliti de raionalizare a sistemului de management
5. Corelarea elementelor sistemului de management n cadrul proiectrii/reproiectrii lor
6.Particulariti n proiectarea sistemului de management n ntreprinderile mici i mijlocii
7. Proiectarea sistemului organizatoric: probleme i soluii
8. Proiectarea sistemului informaional: probleme i soluii
9. Proiectarea sistemului decizional: probleme i soluii
10. Proiectarea relaiilor n cadrul sistemului condus i conductor

VII. BIBILIOGRAFIE SELECTIV:

1.

Burdu E., Cprrescu Gh., Fundamentele managementului organizaiei. Bucureti: Economica,

1999. 512 p.
2.

Cornescu V., Mihilescu I., Stanciu S. Management general. ed. a III-a. Bucureti: Actami, 2001,

352 p.
3.

Dumbrav I. Management general. Bucureti: Fundaia cultural: Romnia de Mine, 2000. 256 p.

4.

Gavril T., Lefter V. Managementul general al firmei. Bucureti: Economic, 2002. 301 p.

5.

Istocescu A. Managementul intraprenorial: concepte: studii de caz. Bucureti: ASE, 2003. 328p.

6.

Moga T., Voicu R. Management. Bucureti: ASE, 2003. 340 p.

7.

Nicolescu Ov., coord. Sisteme, metode i tehnici manageriale ale organizaiei. Bucureti:

Economic, 2000. 528 p.


8.

Nicolescu Ov., coord. Barbulescu C. Strategii manageriale de firm. Bucureti: Economic, 1996.

575 p.
9.

Nicolescu Ov., Nicolescu L. Managementul modern al organizaiei. Bucureti: Tribuna

Economic, 2001. 389 p.


10. Nicolescu Ov., Verboncu I. Management. Ediia a III-a revizuit. Bucureti: Economic, 1999.
596 p.
11. Nicolescu Ov. Managementul ntreprinderilor mici i mijlocii: concepte, metode, aplicaii, studii
de caz. Bucureti:Economic, 2001. 447 p.
12. Nica P., Iftimescu A. Management: concepte i aplicaii. Iai: editura Universitii Alexandru
Ioan Cuza, 2003. 347 p.
13. Popa I. Management general. Bucureti: ASE, 2005. 217 p.
14. Popa I. Management strategic. Bucureti: Economic, 2004. 327 p.
15. Stncioiu I., Militaru Gh. Management elemente fundamentale. Bucureti: Teora, 1998. 543 p.
16. Ursachi I. Management. Bucureti: ASE, 2005. 362 p.
17. Zorlenan T., Burdu E. Managementul organizaiei. Bucureti: Economic, 1998. 736 p.
18. Zahiu L., Nastase M. Economia ntreprinderilor. Bucureti: ASE, 2002. 210 p.
19. .. : . 2- ., : -, 2003. 283 .
20. .. : . : , 2004. 502.
21.

. . . : , 2004. 719 .

22.

.. . : , 1998. 432 .