Sunteți pe pagina 1din 21

ANEXA NR.

2 LA GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU IMPLEMENTAREA SUB-


MSURII 19.1

C 1.OL DECIZIA DE FINANARE


Nr. inregistrare:.................../.......................

DECIZIE DE FINANARE
Nr. D 191.............................../...... ...... .201.

AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE - Romnia (AFIR), cu sediul n str.


tirbei Vod nr 43, sector 1, Bucureti, Tel. 021-402.27.50, Fax 021-315.67.79; e m a i l :
cabinet@afir.info, reprezentat legal de .........................................., n funcia de Director
General, prin mandatar .................................................................. Director General Adjunct
al Centrului Regional pentru Finanarea Investiiilor Rurale (CRFIR) ........................, n calitate
de Autoritate Contractant, numit n continuare AFIR,

Avnd n vedere prevederile Programului Naional de Dezvoltare Rural al Romniei pentru


perioada de programare 2014-2020 (PNDR 2014 - 2020), elaborat n baza Regulamentului
(UE) al Parlamentului European i al Consiliului nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru
dezvoltare rural acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) i de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului i aprobat prin Decizia Comisiei
Europene, notificat Romniei prin adresa nr. ............,

n baza Raportului de Selecie din data de..................... aprobat de ctre Directorul General
al Direciei Generale Dezvoltare Rural - Autoritate de Management pentru PNDR (DGDR
AM-PNDR), din cadrul Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale (MADR)

D E C I D E:

Art. 1. (1) Se aprob Cererea de Finanare nr. .................................... aferent proiectului cu


titlul ,, ............................................... depus de:
Beneficiarul PNDR Submsura 19.1/Entitate reprezentant a Beneficiarului PNDR
Submsura 19.1, numit n continuare
Beneficiar: ...........................................................................................................................
.......
Cod unic de nregistrare: .......................................
Cod fiscal: .......................................................................
Cod RO:..........................................................................
Nume prenume reprezentat legal: .................................
Adresa: ..........................................................................
Cont bancar: ...........................
Banca: .................................
Adresa bncii: ..................
1(2)n vederea realizrii proiectului ,, ............ se acord Beneficiarului ajutorul financiar
nerambursabil n suma de (n cifre) ................ (n litere.) EUR, echivalent a (n cifre) ........
(n litere.) LEI (la cursul euro/lei de la data aprobrii Raportului de Selecie de ctre
Directorul General al DGDR AM PNDR, preluat de pe pagina WEB a Bncii Central Europene:
www.ecb.int la seciunea: http:www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html);

1(3) Sprijinul financiar prevzut la alin. 1(2) se acord n maxim 2 trane de plat, cursul de
schimb utilizat fiind cursul euro-leu stabilit de ctre Banca Central European, publicat pe
pagina web: http://www.ecb.int/index.html, valabil pentru data de 1 ianuarie a anului n
cursul cruia este luat decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil (respectiv
anul semnrii Deciziei de finanare).

1(4)Angajarea sumelor aferente sprijinului pregtitor se realizeaz la data ncheierii


prezentei Decizii de Finanare, iar rambursarea sumelor se realizeaz astfel:
Cheltuielile de animare, prevzute la Capitolul I din Bugetul Indicativ pot fi solicitate
la plat dup finalizarea activitilor de animare, n maxim 45 de zile de la aprobarea
Raportului Intermediar de Activitate care cuprinde activitile aferente etapei de
animare/consultare. Ulterior, n cazul n care Strategia de Dezvoltare Local nu este
depus pentru evaluare i selecie la AM PNDR, se va proceda la recuperarea
sprijinului financiar.
Cheltuielile de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Local, prevzute la Capitolul II
din Bugetul Indicativ, vor fi rambursate numai n situaia n care Strategia de
Dezvoltare Local este declarat eligibil de ctre DGDR AM PNDR. Cererea de plat
aferent cheltuielilor legate de elaborarea strategiei trebuie depus de beneficiarii
sub-msurii 19.1 n termen de 30 de zile de la aprobarea Raportului Final de
Activitate de ctre OJFIR.
n cazul n care beneficiarul nu dorete s depun un Dosar Cerere de Plat distinct (o
tran distinct) pentru cheltuielile de animare, are posibilitatea de a solicita toate
cheltuielile aferente proiectului ntr-un singur DCP (tran unic), cu respectarea
termenului prevzut la cel de-al doilea punct de mai sus.

1(5)Valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobat prin prezenta Decizie nu poate fi


majorat.

Art. 2 - Durata de valabilitate (execuie) a prezentei Decizii cuprinde urmtoarele intervale:


- perioada de implementare a activitilor specifice Cap.I Cheltuieli pentru
organizarea aciunilor de consultare, animare, organizare grupuri de lucru din
Bugetul indicativ, inclusiv depunerea Raportului de Activitate Intermediar (dac este
cazul) i avizarea/neavizarea acestuia, fr a se depi termenul limit de depunere a
Strategiilor de Dezvoltare Local la DGDR AM PNDR n vederea evalurii acestora;
- perioada de implementare a activitilor specifice Cap.II Cheltuieli pentru
elaborarea strategiei din Bugetul indicativ, inclusiv depunerea Raportului de
Activitate Final i avizarea/neavizarea acestuia, fr a se depi 5 zile de la publicarea
de ctre DGDR AM PNDR a Raportului de Contestaii cu privire la rezultatul
procesului de evaluare a strategiilor de dezvoltare local (respectiv a Raportului de
Evaluare a SDL n situaia n care nu se nregistreaz nicio contestaie depus);
- perioada n care DGDR AM PNDR realizeaz evaluarea Strategiilor de Dezvoltare
Local (finalizat la data emiterii de ctre DGDR AM PNDR a Raportului de Contestaii
cu privire la rezultatul procesului de evaluare a Strategiilor de Dezvoltare Local,
respectiv a Raportului de Evaluare a SDL n situaia n care nu se nregistreaz nicio
contestaie depus);
- perioada aferent depunerii i efecturii plii pentru sprijinul pregtitor de ctre
AFIR (maxim 2 cereri de plat o cerere aferent activitilor de animare i o cerere
aferent activitilor de elaborare a SDL).

Art. 3 Cesiune - Drepturile i obligaiile ce decurg din prezenta Decizie nu pot fi cesionate.

Art. 4 - Obligaiile beneficiarului

4(1)Respectarea criteriilor de eligibilitate i selecie pentru acordarea sprijinului, n


conformitate cu descrierea acestora din Cererea de Finanare, care constituie Anexa nr. 6 i
n conformitate cu dispoziiile din Programul Naional de Dezvoltare Rural 2014-2020 i
prevederile Ghidului Solicitantului aferent Sub-msurii 19.1 Anexa III;

4(2) Cheltuielile proiectului se evideniaz n Bugetul indicativ, n conformitate cu Anexa II,


beneficiarul urmnd s respecte prevederile Instruciunii de achiziii pentru beneficiarii
publici - prevzut n Anexa V. Beneficiarul poate derula procedurile de achizii numai dup
primirea notificrii C 1.1.L, prin care este ntiinat de semnarea deciziei de finanare;

4(3) n ceea ce privete modul de efectuare al plii, beneficiarul va respecta Instruciunile


de plat, aa cum sunt prevzute n Anexa nr IV;

4(4)Pe durata de valabilitate a prezentei decizii, Beneficiarul i asum responsabilitatea de a


furniza AFIR, Comisiei Europene i/sau agenilor lor autorizai, orice document sau
informaie n msur s ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare i evaluare ale
obiectivelor prevzute n Cererea de finanare.

4(5)Beneficiarul trebuie s notifice AFIR la apariia oricrei modificri survenite n derularea


activitilor prevzute n Cererea de Finanare, precum i n cazul modificrii adresei, a
sediului administrativ, a bncii sau a contului bancar pentru proiectul FEADR.

4(6)Beneficiarul are obligaia s in nregistrri contabile distincte pentru cheltuielile


aferente sprijinului pregtitor, n conformitate cu legislaia n vigoare, n funcie de forma de
organizare.

4(7) Beneficiarul are obligaia de a depune Strategia de Dezvoltare Locala la DGDR AM PNDR
in vederea evalurii i selectrii.

4(8) Beneficiarul poate primi suma pentru sprijinul pregtitor n maxim dou trane de plat,
cu respectarea urmtoarelor condiii:
Cheltuielile de animare, prevzute la Capitolul I din Bugetul Indicativ pot fi solicitate
la plat dup finalizarea activitilor de animare, n maxim 45 de zile de la aprobarea
Raportului Intermediar de Activitate care cuprinde activitile aferente etapei de
animare/consultare. Ulterior, n cazul n care Strategia de Dezvoltare Local nu este
depus pentru evaluare i selecie la AM PNDR, se va proceda la recuperarea
sprijinului financiar.
Cheltuielile de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Local, prevzute la Capitolul II
din Bugetul Indicativ, vor fi rambursate numai n situaia n care Strategia de
Dezvoltare Local este declarat eligibil de ctre DGDR AM PNDR. Cererea de plat
aferent cheltuielilor legate de elaborarea strategiei trebuie depus de beneficiarii
sub-msurii 19.1 n termen de 30 de zile de la aprobarea Raportului Final de
Activitate de ctre OJFIR.
n cazul n care beneficiarul nu dorete s depun un Dosar Cerere de Plat distinct (o
tran distinct) pentru cheltuielile de animare, are posibilitatea de a solicita toate
cheltuielile aferente proiectului ntr-un singur DCP (tran unic), cu respectarea
termenului prevzut la cel de-al doilea punct de mai sus.

Art. 5 - Nereguli, sume necuvenite

Situaiile care constituie nereguli, sumele necuvenite i modul de restituire a finanrii sunt
reglementate conform prevederilor art. 15 din Anexa nr. 1 Condiii generale.

Art. 6 - ncetarea valabilitii prezentei Deciziei

6(1) ncetarea valabilitii prezentei decizii are loc n condiiile prevzute la art. 10 din Anexa
nr. 1 Condiii generale.

6(2) n mod excepional, la solicitarea oricreia dintre pri, pentru motive ntemeiate i
comunicate, prezenta Decizie nceteaz nainte de expirarea valabilitii prevzute la art. 2.

Art. 7 Urmtoarele documente sunt anexate la prezenta Decizie i sunt parte integrant a
acesteia, avnd aceeai for juridic:
Anexa I Condiii Generale
Anexa II Bugetul indicativ
Anexa III Ghidul solicitantului
Anexa IV - Instruciuni de plat
Anexa V Instruciuni de achiziii pentru beneficiarii Sub-msurii 19.1
Anexa VI Cererea de Finanare
Anexa nr. VII - Certificatul/Autorizaia auditorului propus
Prin luarea la cunotin, Beneficiarul consimte i se angajeaz ntrutotul la respectarea
prevederilor prezentei Decizii i a tuturor prevederilor legale incidente.

Director General Adjunct CRFIR Am luat la cunotin,


Nume prenume...................... Beneficiar
Semntura ............................. Nume prenume......................
Data....................................... Semntura ...............................
Stampila ............................... Data.......................................
Stampila ...............................
(La listare un exemplar va fi cu o semntura i un exemplar cu toate semnturile)

Director General Adjunct CRFIR


Nume prenume
Semntura
Data
Stampila

Director CRFIR
Nume prenume
Semntura
Data
Stampila

Compartiment Financiar Preventiv


Propriu
Nume prenume
Semntura
Data

Compartiment Juridic i Contencios


Nume prenume
Semntura
Data

Sef serviciu SLI CRFIR


Nume prenume
Semntura
Data
ANEXA I LA DECIZIA DE FINANARE CONDIII GENERALE

Seciunea I - PREVEDERI GENERALE

Articolul 1 - Obligaii generale

1(1) Beneficiarul se oblig s execute Proiectul n conformitate cu descrierea acestuia


cuprins n Cererea de finanare aprobat. n cazul unor diferene ntre Cererea de finanare
i prezenta Decizie de Finanare, vor prevala termenii i condiiile prezentei Decizii.

1(2) Regulile privind achiziiile realizate de beneficiari sunt emise de ctre Autoritatea
Contractant, iar Beneficiarul finanrii nerambursabile este obligat s le respecte.

1(3) Beneficiarul va fi singurul rspunztor n faa AFIR pentru implementarea proiectului.

1(4) Beneficiarul trebuie s implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism,


eficien i vigilen n conformitate cu cele mai bune practici n domeniul vizat i n
concordan cu prevederile prezentei Decizii.

1(5) AFIR i rezerv dreptul de a nu ncheia o nou decizie cu Beneficiarul care nu i-a
respectat obligaiile generale i specifice stipulate ntr-o decizie / ntr-un contract de
finanare, ncheiat anterior cu AFIR.

Articolul 2 Obligaii privind informarea i raportarea

2(1) Beneficiarul are obligaia de a depune la OJFIR Serviciul LEADER i Investiii Non-
Agricole Raportul de Activitate Final. Raportul de Activitate Final va fi depus n termen de
maximum 5 zile lucrtoare de la publicarea de ctre DGDR AM PNDR a Raportului de
Contestaii cu privire la rezultatul procesului de evaluare a strategiilor de dezvoltare local
(respectiv a Raportului de Evaluare a SDL n situaia n care nu se nregistreaz nicio
contestaie depus)

2(2) Beneficiarul este obligat s ataeze la fiecare cerere de plat Raportul de Activitate
Intermediar/Final avizat/avizat parial i, n cazul cheltuielilor aferente elaborrii Strategiei
de Dezvoltare Local (prevzute n Capitolul II din Bugetul Indicativ), Raportul de Evaluare a
strategiilor de dezvoltare local (respectiv Raportul de Contestaii cu privire la rezultatul
procesului de evaluare a SDL, dac este cazul) emis de ctre DGDR AM-PNDR (din care reiese
c Strategia de Dezvoltare Local depus de ctre beneficiar a fost declarat eligibil),
respectnd Instruciunile de Plat - Anexa IV la prezenta Decizie de Finanare.

2(3) Beneficiarul are obligaia s furnizeze orice alte informaii de natur tehnic sau
financiar solicitate de AFIR.

2(4) n cazul nerespectrii termenelor stipulate n Decizia de Finanare, AFIR i rezerv


dreptul de a nceta Decizia de Finanare n condiiile art. 10(3).
Articolul 3 Obligaii

3(1) Beneficiarul se oblig s respecte pe toat durata Deciziei de Finanare, criteriile de


eligibilitate i de selecie nscrise n Cererea de finanare.

3(2) Dac AFIR constat c obiectivele finanate nu sunt folosite conform scopului destinat
sau primesc alt destinaie pe durata de execuie a proiectului, i rezerv dreptul de a
recupera prejudiciul.

3(3) Beneficiarul i va asuma integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din
culpa sa pe parcursul derulrii proiectului. AFIR va fi degrevat de orice responsabilitate
pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa Beneficiarului.

3(4) Beneficiarul care aplic legislaia de achiziii publice este obligat s depun la CRFIR
Serviciul LEADER i Investiii Non-Agricole, documentaia de achiziii.

Articolul 4 - Conflict de interese

Beneficiarul va adopta o asemenea conduit care va evita conflictul de interese, definit


conform legislaiei n vigoare.

Articolul 5 - Confidenialitate

AFIR i Beneficiarul se angajeaz s pstreze confidenialitatea rapoartelor i a oricrui


document, informaie sau alt material de care se ia la cunotin executarea prezentului
contract. Informaiile pot fi furnizate doar autoritilor competente.

Articolul 6 - Publicitate

AFIR cere ca, prin orice not sau publicare fcut de Beneficiar privind Proiectul, incluznd o
conferin, un seminar sau studiu, s se specifice c Proiectul a primit fonduri de la Uniunea
European. Beneficiarul trebuie s fac referiri la Proiect i la contribuia financiar a
Comunitii Europene n informaia oferit, n rapoartele ntocmite i n orice relaie cu
mass-media. n acest sens, Beneficiarul are obligaia de a respecta prevederile Anexei II la
Ghidul solicitantului Materiale i activiti de informare de tip publicitar.

Articolul 7 - Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor

7(1) Drepturile de proprietate intelectual rezultate din aplicarea proiectului, sunt drepturi
exclusive ale Beneficiarului, beneficiarul fiind singurul rspunztor pentru drepturile de
proprietate intelectual revendicate de tere persoane.
7(2) Prin derogare de la prevederile primului paragraf, Beneficiarul poate acorda AFIR
dreptul de a utiliza n mod liber aa cum crede de cuviin, toate documentele care deriv
din Proiect, n orice form a lor.
Articolul 8 - Monitorizarea i Evaluarea Proiectului

8(1) Pe durata de valabilitate a prezentei Decizii, Beneficiarul trebuie s i asume obligaia


furnizrii AFIR, Comisiei Europene i/sau agenilor lor autorizai, a oricrui document sau
informaie n msur s ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare i evaluare ale
proiectului i s admit drepturile lor de acces descrise n art.13 (2).

8(2) Rezultatul oricrei evaluri va fi pus la dispoziia prilor contractante.

Articolul 9 - Amendament la Decizia de Finanare

9 (1) Beneficiarul i/sau AFIR pot solicita modificarea Deciziei de Finanare numai n cursul
duratei de execuie a acesteia i nu poate avea efect retroactiv.

9 (2) Orice modificare la Decizia de Finanare se va face cu acordul ambelor pri, cu excepia
situaiilor n care intervin modificri ale legislaiei aplicabile finanrii nerambursabile sau
care necesit corelri ale prevederilor procedurale, cnd AFIR va notifica n scris Beneficiarul
cu privire la aceste modificri, iar Beneficiarul se oblig a le respecta ntocmai.

9 (3) Orice propunere de amendare a Deciziei de Finanare, inclusiv a anexelor sale, se va


face n scris de ctre Beneficiar ctre AFIR. Modificrile solicitate vor fi acceptate numai cu
acordul AFIR, printr-o nota de acceptare.

9 (4) Valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobat i prevzut n Decizia de


Finanare nu poate fi majorat.

9 (5) Urmtoarele cazuri pot face obiectul modificrii Deciziei de finanare:


Realocari de sume intre categoriile de cheltuieli eligibile mentionate in fundamentarea
bugetului, in cadrul aceluiasi capitol bugetar;
Modificarea duratei de implementare a Deciziei de Finantare;
Modificri ale legislaiei aplicabile finanrii nerambursabile sau corelri ale prevederilor
procedurale care impun modificarea Deciziei de Finantare si a anexelor sale;
Alte situaii temeinic justificate (ex: schimbarea auditorului,TVA-ul, modificri asupra
parteneriatului (nefiind acceptat modificarea teritoriului), modificri n ceea ce privete
personalul angajat etc).
Schimbarea adresei sediului administrativ;
Schimbarea contului bancar sau al bncii pentru Beneficiar;
nlocuirea responsabilului legal al beneficiarului;
Schimbari in graficul calendaristic de implementare, privind desfurarea activitilor ca
ncadrare n timpul de execuie;
Modificri ale tipurilor de activiti i a numrului acestora, menionate n Cererea de
Finantare;
Numrul de participani la evenimente (se accept diferene in minus de max. 20%,
diferenele n plus fiind acceptate indiferent de procent, cu condiia ncadrrii n bugetul
iniial).
Articolul 10 ncetarea Deciziei de Finanare

10(1) n cazuri excepionale i temeinic dovedite, inclusiv cazurile de for major invocate i
comunicate ntre pri n condiiile legii, AFIR poate decide ncetarea Deciziei de Finanare
printr-o notificare scris.

10(2) Prile pot decide, prin acord, ncetarea Deciziei de Finanare, ca urmare a solicitrii
scrise din partea Beneficiarului, aprobat de AFIR, caz n care Beneficiarul va restitui integral
sumele primite ca finanare nerambursabil pn la data ncetrii Deciziei.

10(3) n cazul constatrii unei nereguli cu privire la ncheierea Deciziei de Finanare, ori
executarea Proiectului, n urma reverificrii proiectului efectuat n oricare dintre etapele de
implementare, inclusiv n cazul n care beneficiarul este declarat n stare de incapacitate de
plat sau a fost declanat procedura insolvenei, precum i n situaia n care AFIR constat
c cele declarate pe proprie rspundere de beneficiar, prin reprezentanii si, nu corespund
realitii sau documentele depuse n vederea obinerii finanrii nerambursabile sunt
constatate ca fiind neadevrate/false/incomplete/expirate/inexacte, AFIR poate nceta
valabilitatea Deciziei de Finanare, de plin drept, printr-o notificare scris adresat
beneficiarului, fr punere n ntrziere, fr nicio alt formalitate i fr intervenia instanei
judectoreti.

n aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanare nerambursabil,


mpreun cu dobnzi i penaliti n procentul stabilit conform dispoziiilor legale n vigoare,
n conformitate cu prevederile art. 15 din prezenta Anex.

10(4) Anterior ncetrii Deciziei de Finanare, AFIR poate suspenda implementarea


proiectului i/sau plile ca o msur de precauie, fr o avertizare prealabil.

Articolul 11 Modificarea duratei de execuie a Deciziei de Finanare

Beneficiarul trebuie s informeze AFIR privind modificarea duratei de implementare a


proiectului, cu condiia ca prelungirea duratei de implementare s nu depeasc termenele
limit precizate la Art.2 - Durata de valabilitate (execuie) a prezentei Decizii.

Seciunea II - PREVEDERI FINANCIARE

Articolul 12 Eligibilitatea cheltuielilor


12(1) Cheltuielile eligibile pentru finanare sunt prevzute n Ghidul Solicitantului pentru Sub
msura 19.1, n acord cu prevederile Fiei Sub-msurii 19.1 din PNDR 2014-2020.

12(2) Sprijinul acordat va fi recuperat dac obiectivele finanate nu sunt utilizate/folosite


conform scopului destinat rezultat din cererea de finanare sau sunt finanate cheltuieli
neeligibile.

12(3) Beneficiarul trebuie s notifice AFIR la apariia oricrei modificri survenite n


derularea proiectului.

Articolul 13 - Contabilitate i controale tehnice i financiare

13(1) Beneficiarul trebuie s in nregistrri contabile sistematice i precise referitoare la


executarea proiectului. Sistemul contabil utilizat va urma procedurile dictate de uzanele
profesionale i legale. Pentru fiecare proiect trebuie inut o evideniere separat, cu toate
veniturile i cheltuielile pe perioada de valabilitate a Deciziei.

13(2) Pe tot parcursul valabilitii Deciziei de Finanare, AFIR poate dispune reverificarea
proiectului, dac este semnalat o neregul cu privire la respectarea condiiilor de
conformitate i/sau a criteriilor de evaluare i selecie.

13(3) Beneficiarul trebuie s consimt la inspeciile pe baz de documente sau la faa locului
efectuate de Autoritatea Contractant, Comisia European i orice alt organism cu atribuii
n domeniu asupra modului de utilizare a finanrii nerambursabile pe durata de valabilitate
a deciziei. n acest scop, Beneficiarul se angajeaz s acorde personalului Autoritii
Contractante, Comisiei Europene sau al oricrui organism cu atribuii n domeniu ori altor
persoane mandatate de aceste instituii, dreptul de acces la locurile i spaiile unde se
implementeaz proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum i la toate
documentele i fiierele informatice privind gestiunea tehnic i financiar a Proiectului.
Documentele trebuie s fie uor accesibile i arhivate, astfel nct s permit verificarea lor.
Beneficiarul este obligat s informeze AFIR de locul unde sunt arhivate documentele.

13(4) AFIR i rezerv dreptul de a face public, la cerere sau din proprie iniiativ, informaii
privind atribuirea fondurilor acordate pentru proiectele finanate, n vederea asigurrii
transparenei implementrii FEADR.

Articolul 14 - Suma final a finanrii Comunitare

14(1) Valoarea total a ajutorului financiar care urmeaz a fi pltit de AFIR nu va depi
suma finanrii nerambursabile prevzut n lei i n euro la Articolul 1 (2) din Decizia de
Finanare.

14(2) n cazul n care la tran de plat solicitata, costurile eligibile sunt mai mici dect costul
total estimat menionat la Articolul 1 (2) al Deciziei de Finanare, valoarea contribuiei
financiare acordat de AFIR se va limita la valoarea corespunztoare cheltuielilor eligibile
efectiv realizate de ctre Beneficiar.
Articolul 15 - Nereguli, sume necuvenite i restituirea finanrii

15(1) Prin neregul, se nelege orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate,


precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finanare, acordurilor de
finanare, reglementarilor n vigoare privind asistena financiar nerambursabil acordat
Romniei de Comunitatea European, precum i a prevederilor Deciziei de Finanare, caz n
care cheltuiala este neeligibil i are ca efect prejudicierea bugetului general al Comunitilor
Europene sau a bugetelor administrate de acestea ori n numele lor i a bugetului naional.

15(2) Orice plat excedentar, efectuat de ctre AFIR, constituie plat necuvenit, iar
Beneficiarul are obligaia de a restitui sumele necuvenite n termen de 5 zile calendaristice
de la data confirmrii de primire a Scrisorii de notificare cu privire la descoperirea unei pli
n exces din partea AFIR. ncepnd cu a 6 a zi calendaristic se vor calcula penaliti, n
procentul stabilit conform dispoziiilor legale n vigoare, la data respectiv, pentru fiecare zi
de ntrziere.

15(3) n cazul nregistrrii unei nereguli, definite la alin. (1), beneficiarul va restitui integral
valoarea finanrii necuvenite primite din partea AFIR n termenele prevzute n cuprinsul
actelor de notificare transmise de AFIR.
Dac Beneficiarul nu se conformeaz acestei obligaii, AFIR va stabili penaliti pentru
ntrziere i va proceda la recuperarea sumei n conformitate cu dispoziiilor legale n
vigoare.

15(4) n cazul n care neregula sau plata excedentar este depistat nainte de efectuarea
pli conform prezentei Decizii, AFIR va proceda la diminuarea sumei ce va fi rambursat,
pn la stingerea integral a debitului la care se adaug valoarea penalitilor.

n cazul n care neregula sau plata excedentar este depistat dup efectuarea tranei de
plat aferent prezentei Decizii de Finanare i debitul nu poate fi recuperat n totalitate prin
diminuarea sumei aferent Deciziei de finanare ncheiate de ctre Beneficiar pentru
acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin FEADR, AFIR va sesiza instituia competent
n domeniu, n vederea declanrii executrii silite, conform prevederilor legislaiei naionale
n vigoare.

15(5) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate Autoritii


Contractante cad n sarcina exclusiv a Beneficiarului.

Articolul 16 - For major

16(1) Prin for major se nelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil i imposibil de
nlturat, independent de voina prilor, intervenit dup data semnrii Deciziei , care
mpiedic executarea clauzelor generale i specifice i care exonereaz de rspundere
partea care o invoc.

Pot constitui cauze de for major: calamitile naturale (cum ar fi: cutremure, inundaii,
incendii puternice, alunecri de teren, avalane, rzboi, revoluie, embargou etc.), fenomene
meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamiti natural (cum ar fi ngheul,
furtunile i grindina, gheaa, ploile toreniale sau seceta sever, etc.), epizootii, .a.

16(2) Partea contractant care invoc for major are obligaia de a notifica celeilalte pri,
n termen de 5 zile de la data apariiei respectivului caz de for major, s transmit acte
doveditoare emise de autoritile competente n termen de cel mult 15 zile de la data
producerii acesteia i este obligat s-i comunice data ncetrii cazului de for major, n
termen de 5 zile, i de a lua orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii
consecinelor.

16(3) Dac prile nu procedeaz la anunare, n condiiile i termenele prevzute, a


nceperii i ncetrii cazului de for major, partea care o invoc va suporta toate daunele
provocate celeilalte pri prin lipsa de notificare.

16(4) Fiecare caz de for major trebuie dovedit i va constitui obiectul verificrilor ce vor fi
efectuate cu aceasta ocazie de ctre AFIR.

16(5) ndeplinirea contractului va fi suspendat pe perioada de aciune a Forei Majore, fr


a prejudicia drepturile ce se cuvin prilor, pn la apariia acesteia.

16(6) n cazul n care fora major i/sau efectele acesteia oblig la suspendarea executrii
prezentei Decizii de Finanare pe o perioad mai mare de 6 luni, prile se vor ntlni ntr-un
termen de cel mult 10 zile de la expirarea perioadei, pentru a conveni fie asupra modului de
executare a Deciziei de Finanare , fie asupra desfiinrii acestuia.

Articolul 17 - Legea aplicabil i dispoziii finale

17(1) Prezenta Decizie de Finanare este guvernata de legea romn.

17(2) n eventualitatea apariiei unui diferend ntre AFIR i Beneficiar, survenit din ncheierea
ori executarea acestei Decizii, se va ncerca soluionarea acestuia pe cale amiabil.

17(3) n situaia n care nu se poate ajunge la o nelegere pe cale amiabil, partea interesat
se va adresa instanelor de contencios administrativ competente conform legii, pentru
soluionare potrivit dispoziiilor legale aplicabile n materia contenciosului administrativ.

ANEXA II LA DECIZIA DE FINANARE BUGET INDICATIV

Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Total


Denumirea capitolelor Total
Eligibile Eligibile neeligibile neeligibile (Lei)
de cheltuieli (Euro)
(Euro) (Lei) (Euro) (Lei)
CAP. I CHELTUIELI
PENTRU ORGANIZAREA
ACIUNILOR DE
CONSULTARE,
ANIMARE, ORGANIZARE
GRUPURI de LUCRU1
CAP. II CHELTUIELI
PENTRU ELABORAREA
STRATEGIEI2
TOTAL Valoare Proiect
(fara TVA)
Valoare TVA
TOTAL Valoare Proiect
inclusiv TVA

Cheltuielile eligibile:
Pentru Cap I:
- cheltuieli cu plata personalului angajat in realizarea acestor activitati. Personalul
trebuie sa fie constituit din angajatii proprii ai solicitantului. Angajarea lor se face
numai pe baza de Contract Individual de Munc. Sunt eligibile si cheltuielile privind
contributia angajatului si angajatorului datorate catre stat.
- cheltuieli privind transportul participanilor i a angajailor solicitantului implicai n
derularea proiectului la aciunile de animare/consultare/informare;
- cheltuieli privind cazarea participanilor i a angajailor solicitantului implicai n
derularea proiectului la aciunile de animare/consultare/informare;
- cheltuieli privind masa participanilor i a angajailor solicitantului implicai n
derularea proiectului la aciunile de animare/consultare/informare;
- cheltuieli pentru nchirierea de spaii adecvate pentru derularea activitilor de
animare/consultare/informare;
- cheltuieli pentru nchirierea de echipamente i logistic pentru derularea activitilor
de animare/consultare/informare;
- cheltuieli pentru achiziia de consumabile pentru animare/consultare/informare;
- cheltuieli cu materiale de promovare utilizate n aciunile de
animare/consultare/informare (ex: mape, bloc-notes, pix, pliante, brouri, banner);
- cheltuieli cu materiale publicitare cu informaii privind finanarea proiectelor prin
PNDR (autocolante, afie);
- cheltuieli aferente serviciilor externalizate (ex.: organizare de evenimente, personal
externalizat pentru animare etc.);
- cheltuieli cu plata auditorului - maximum 2% din totalul cheltuilelilor eligibile din
Capitolul I, exclusiv cheltuiala cu auditul.

1
Valoarea maxim eligibil aferent acestui capitol nu va depi 10.000 euro, acordate proporional cu numrul
de locuitori acoperit de SDL. Suma maxim de 10.000 de euro va fi acordat unui teritoriu n care nr. de
locuitori este de 100.000 (maximum admis). Calcularea cuantumului de finanare pentru teritorii n care nr. de
locuitori este mai mic de 100.000, se va realiza proporional n raport cu suma maxim ce poate fi acordat.
2
Cheltuielile legate de elaborarea strategiei (cap.II ) se vor ncadra n suma maxim de 10.000 de euro,
indiferent de mrimea teritoriului i populaia acoperit de SDL.
Toate cheltuielile de mai sus necesit procedur de achiziii, cu excepia:
- cheltuielilor cu plata personalului propriu angajat;
- cheltuielilor de cazare i transport, atunci cnd nu se externalizeaza (nu se realizeaza
printr-un contract de prestari de servicii). n acest caz, pentru cazare nu se va depi
preul maximal din Baza de date cu preuri de referin pentru proiectele de servicii
finanate prin Msura 19 LEADER, iar pentru cheltuielile de transport (cu
autoturismul proprietate personal sau transport public) se va respecta baremul
stabilit n legislaia naional pentru sectorul public.

Pentru Cap II:


- cheltuieli cu plata consultantului (cu excepia persoanelor fizice) in vederea elaborarii
Strategiei de Dezvoltare Locala.
- cheltuieli cu plata angajailor proprii ai solicitantului implicai n elaborarea Strategiei
de Dezvoltare Locala (menionai n Cererea de Finanare Seciunea C.8.)
- cheltuielile pentru achiziia de consumabile, multiplicare, copiere, imprimare, etc.
- cheltuieli pentru nchirierea de echipamente i logistic.
- achiziia de date statistice primare, necesare n vederea elaborrii SDL.
- cheltuieli cu plata auditorului - maximum 2% din totalul cheltuilelilor eligibile din
Capitolul II, exclusiv cheltuiala cu auditul.
Toate cheltuielile de mai sus necesit procedur de achiziii, cu excepia:
- cheltuielilor cu plata personalului propriu angajat;
- achiziiei de date statistice primare, necesare n vederea elaborrii SDL (taxe privind
accesul la aceste date).

Atenie! Se va anexa i Fundamentarea bugetului indicativ pe tipuri de activiti. n cazul n


care n etapa de evaluare a Cererii de Finanare nu au fost realizate dimnuri bugetare,
Fundamentarea Bugetar va fi atasat la Bugetul indicativ, aa cum a fost prezentat n
Cererea de Finanare. n cazul n care pe parcursul evalurii au intervenit diminuri ale
bugetului, se va ataa versiunea actualizat a Fundamentrii Bugetare depus de
beneficiar dup primirea Notificrii C1.1 L.

ANEXA IV LA DECIZIA DE FINANARE INSTRUCIUNI DE PLAT PENTRU BENEFICIARII SUB-


MSURII 19.1

INSTRUCIUNI DE PLAT PENTRU BENEFICIARII SUB - MASURII 19.1


ANEXA IV LA DECIZIA DE FINANARE INSTRUCIUNI DE PLAT PENTRU BENEFICIARII SUB-
MSURII 19.1

INSTRUCIUNI DE PLAT PENTRU BENEFICIARII SUB - MASURII 19.1

A. INFORMAII CU CARACTER GENERAL

Dosarul Cererii de Plata se depune de beneficiar la Oficiul Judeean pentru Finanarea


Investiiilor Rurale, n dou exemplare pe suport de hrtie, la care se ataeaz pe suport
magnetic documentele ntocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plat trebuie s cuprinda
urmatoarele documente justificative:

Cererea de plat si anexa Identificarea financiara;


Raportul de asigurare ntocmit de un auditor calificat, la care se va atasa o list in
care vor fi mentionate toate documentele justificative de plat, att pentru
cheltuielile externalizate, ct i neexternalizate (facturi, devize financiare, procese
verbale de predare primire/ recepie, ordine de plat, extrase de cont, chitane,
contracte, ordine de deplasare, bonuri fiscale etc.);
Pentru toate cheltuielile (att externalizate, ct i neexternalizate), documentele
justificative de plat trebuie s fie ataate fizic (n copie conform cu orginalul);
Declaratia de cheltuieli (att pentru cheltuielile externalizate, ct i pentru
cheltuielile neexternalizate);
Procese verbale de predare primire a serviciilor achizitionate (unde este cazul)
(pentru cheltuielile externalizate);
Devizele financiare pentru servicii, cu defalcarea costurilor pe categorii de servicii
(pentru cheltuielile externalizate)
Procese verbale de predare primire/recepie a bunurilor achizitionate (pentru
cheltuieli externalizate);
Fundamentarea bugetara (anex a Bugetului Indicativ);
Declaraia pe propria rspundere a beneficiarului (formularul A.P.1.4L), privind
respectarea criteriilor de eligibilitate i selecie menionate n Cererea de Finanare i
a faptului c actuala solicitare de rambursare nu a mai fost fcuta prin alt program.
Se va anexa Fia de prezentare a teritoriului (Anexa 1 la Cererea de Finantare) si Fisa
de prezentare a parteneriatului (Anexa 2 la Cererea de Finantare) de la SDL declarat
eligibil de ctre DGDR AM PNDR, pentru a se confrunta meniunile din aceste anexe
cu cele depuse iniial la Cererea de Finanare (doar la ultimul Dosar Cerere de Plat).
Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).

Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plata, Identificarea


financiara, Declaratia de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declaratia pe propria raspundere a
beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.info).

Beneficiarul poate solicita decontarea cheltuielilor aferente Deciziei de Finantare n


maximum dou trane de plat, care se pot depune periodic.

Beneficiarul va depune la SLINA OJFIR, n termen de 10 zile de la semnarea Deciziei de


Finanare de catre cele doua pri contractante, formularul AP 0.1L - Declaratia de
ealonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plat. Orice modificare (prelungire termen sau
micorare valoare) a Declaraiei de ealonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP
0.1L se va face numai in condiii excepionale, in baza unui Memoriu justificativ. n acest caz,
beneficiarul va depune o Declaraie de ealoare a depunerii Dosarelor Cererii de Plat AP
0.1L rectificat.

Dosarele Cererilor de Plata pentru rambursarea TVA (dac este cazul) aferent cheltuielilor
eligibile se vor depune separat.

Beneficiarul trebuie s se asigure c valoarea cheltuielilor solicitate spre rambursare se


ncadreaz n limitele valorice ale capitolelor bugetare din Bugetul atasat Deciziei de
Finantare. Cheltuielile care depasesc aceste limite valorice vor fi suportate integral de ctre
Beneficiar.

Cheltuielile de animare, prevzute la Capitolul I din Bugetul Indicativ pot fi solicitate


la plat (integral sau parial) dup finalizarea activitilor de animare, n maxim 45 de
zile de la aprobarea Raportului Intermediar de Activitate care cuprinde activitile
aferente etapei de animare/consultare. . n cazul n care cheltuielile de animare au
fost solicitate parial spre decontare n cadrul unui DCP anterior, ultima tran de
plat poate curpinde i diferena aferent cheltuielilor de animare care nu au fcut
obiectul primul DCP si sunt mentionate in Raportul Final de Activitate avizat de catre
OJFIR.
Ulterior, n cazul n care Strategia de Dezvoltare Local nu este depus pentru
evaluare i selecie la AM PNDR, se va proceda la recuperarea sprijinului financiar.
O copie a Raportului Intermediar de Activitate avizat de catre OJFIR, se va atasa la
Dosarul Cererii de Plata depus de catre beneficiar n aceast etap.
Cheltuielile de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Local, prevzute la Capitolul II
din Bugetul Indicativ, vor fi rambursate numai n situaia n care Strategia de
Dezvoltare Local este declarat eligibil de ctre DGDR AM PNDR. Cererea de plat
aferent cheltuielilor legate de elaborarea strategiei trebuie depus de beneficiarii
sub-msurii 19.1 n termen de 30 de zile de la aprobarea Raportului Final de
Activitate de ctre OJFIR.
n cazul n care beneficiarul nu dorete s depun un Dosar Cerere de Plat distinct (o
tran distinct) pentru cheltuielile de animare, are posibilitatea de a solicita toate
cheltuielile aferente proiectului ntr-un singur DCP (tran unic), cu respectarea
termenului i a cerinelor prevzute la cel de-al doilea punct de mai sus.
In situatia in care strategia nu este eligibila, dar prin Raportul de activitate final sunt
avizate de catre AFIR actiunile aferente cap.I (activitati de consultare, animare si
grupuri de lucru in vederea elaborarii SDL) si beneficiarul nu a depus un Raport de
activitate intermediar pentru a solicita plata activitatilor de la Cap. I, atunci
beneficiarul, in baza avizarii acestor actiuni in cadrul Raportului de activitate final,
poate solicita la plata din partea AFIR, aceste categorii de cheltuieli de la cap.I al
bugetului indicativ, atand la Dosarul Cererii de Plata, o copie a Raportului Final de
Activitate avizat de catre OJFIR privind activitatile de consultare, animare si grupuri
de lucru n vederea elaborarii SDL
Dosarul Cererii de Plat trebuie sa aib opis, iar documentele pe care le conine
trebuie numerotate, semnate s tampilate de ctre beneficiar.
Referintele din opis trebuie sa corespunda cu numarul paginii la care se afla
documentele din dosar. Beneficiarul va face mentiunea la sfarsitul dosarului: ,,Acest
dosar contine . pagini, numerotate de la 1 la .
Pe fiecare pagina din dosarul cererii de plat trebuie s apar meniunea Program
FEADR. Copiile documentelor care sunt atasate Dosarului Cererii de Plat trebuie sa
fie lizibile, avand mentiunea Conform cu originalul;
Cheltuiala externalizat reprezinta cheltuiala aferenta bunurilor/ serviciilor necesare
desfasurarii proiectului si care au fost achizitionate de la terti conform Instructiunilor
privind achiziiile.
Toate documentele din Dosarul cererii de plat care au regim de document tipizat vor
respecta prevederile legale.

Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:


sa aiba formatul prevazut de actele normative in vigoare si sa fie
completate in conformitate cu acestea;
data inscrisa pe factura nu este anterioara datei semnarii Deciziei de
Finantare cu AFIR si a datei semnarii contractelor de achizitii;
sa fie mentionate numarul, data si/ sau obiectul contractului de achizitii
pentru servicii/bunuri, in baza carora au fost emise.

Daca intr-o factura sunt incluse cheltuielile aferente mai multor categorii de cheltuieli, se va
specifica detaliat, valoarea aferenta fiecarei categorii de cheltuieli. Daca nu a fost specificat
pe factura, aceasta va fi insotita de o anexa cu detalierea acestor cheltuieli, care trebuie sa
contina datele de identificare ale beneficiarului, sa fie semnata si stampilata de emitentul
facturii, precum si de beneficiar.

In cazul achizitiei de servicii, daca au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor
trebuie sa fie egala cu valoarea din contractul de servicii incheiat si din devizul financiar de
servicii aferent acestuia.

Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:


documentul de plata confirma ca plata nu s-a efectuat in numerar*;
documentele de plata sunt emise ulterior datei semnarii Deciziei de
Finantare cu AFIR;
documentele de plata sunt emise ulterior semnarii contractului de
achizitii;
sa aiba semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului
proiectului, exceptand documentele de plata aferente platilor
electronice;
sa mentioneze in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita;
contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul
de achizitii sau din adresa de la banca privind contul bancar al
furnizorului;
CEC-urile/ biletele la ordin trebuie sa fie emise de beneficiarul
proiectului, in numele furnizorului, fara sa fie girate catre terti. Acestea
trebuie sa fie insotite de Borderourile de incasare a CEC-urilor/ biletelor
la ordin, care trebuie sa fie stampilate si semnate de banca.
*Pentru cheltuielile neexternalizate privind cazarea i transportul se poate accepta si plata
in numerar. Cheltuielile cu salariile personalului nu fac parte din categoria cheltuielilor
pentru care se accepta plata in numerar.

Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:


sa fie datate si stampilate de banca (trezoreria) beneficiarului finantarii;
sa ateste, valoric si ca data, efectuarea platilor din
documentul/documentele de plata corespondente.
Pentru platile efectuate prin Trezorerie de catre beneficiari se vor atasa doar extrasele de
cont.

Platile in cadrul unui contract de achizitii trebuie efectuate conform clauzelor


contractuale la termenele si valorile stabilite.
Bunurile livrate, serviciile prestate, trebuie sa corespunda cantitativ, calitativ si valoric
ofertelor castigatoare care au stat la baza contractelor de achizitii incheiate intre
beneficiar si furnizori.
Beneficiarul va fi informat in ceea ce priveste suma autorizata la plata si cheltuielile
respinse, precum si motivul respingerii.
B. INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL:

Cererea de plata trebuie sa fie completata, datata, semnata (cu numele mentionat in
clar) si stampilata de beneficiar, avand toate datele de identificare ale beneficiarului
proiectului. Anexa la Cererea de plata Identificarea financiara, trebuie sa fie
completata, datata, semnata si stampilata de banca/trezoreria beneficiarului finantarii,
precum si datata si semnata de titularul contului
Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului trebuie completata, datata, semnata
si stampilata de beneficiarul (la fiecare cerere de plata).
Alte documente justificative specificate (dupa caz) in cererea de plata trebuie datate,
semnate si stampilate de emitent.
Raportul de asigurare trebuie sa fie semnat si stampilat de auditorul care l-a intocmit si
care este mentionat in Decizia de Finantare.
Raportul de asigurare trebuie s fie elaborat de auditorul menionat n Decizia de
Finantare n urma realizrii unei misiuni de asigurare rezonabil conform Standardului
internaional privind misiunile de asigurare ISAE 3000 Misiunile de asigurare altele
dect auditurile sau revizuirile informaiilor financiare istorice.
Auditorul trebuie s ofere asigurarea asupra faptului c toate cheltuielile aferente
realizarii activitatilor care fac obiectul Deciziei de Finantare i care au fost menionate n
Raportul de activitate intermediar/final, au fost efectuate n mod real i nregistrate
corect n contabilitatea beneficiarului i sunt n conformitate cu prevederile legale.

In Raportul de asigurare trebuie s se menioneze:


- cheltuielile efectuate de beneficiar care au fost corect nregistrate n contabilitatea acestuia
pentru fiecare activitate care face obiectul Deciziei de Finantare si care este menionata n
Raportul de activitate intermediar/final;
- cheltuielile sunt efectuate conform Fundamentrii Bugetare aferente Bugetului - anex la
Decizia de finantare;
-activitile care fac obiectul Deciziei de Finantare sunt mentionate in Raportul de activitate
intermediar/final.
- documentele (facturi, documente de plat, extrase de cont, contracte, etc.) n baza crora
au fost verificate i certificate cheltuielile facturate.
- documentele justificative mentionate si in Lista centralizatoare atasata la Raportul de
asigurare trebuie sa fie mentionate in Raportul de asigurare si sa fie emise pentru
beneficiarul finantarii. Pentru cheltuielile neexternalizate se poate accepta si plat in
numerar, acolo unde cazul (pentru cheltuielile privind cazarea i transportul ).
- cheltuielile solicitate la plat se regasesc in Raportul de asigurare, sunt incluse in lista
cheltuielilor eligibile si corespund activitatilor realizate si descrise in Raportul de activitate
intermediar/final.
- valoarea solicitata la plat se incadreaza in valoarea menionat la fiecare din categoriile de
cheltuieli eligibile din Fundamentarea bugetar.
- bunurile/serviciile facturate si solicitate la plat corespund cu cele prevazute in contractul
de achizitie, precum si in Procesele verbale de predare-primire (pentru cheltuielile
externalizate).
- cantitatile si preturile bunurilor/serviciilor corespund cu cele din oferta castigatoare si
contractul de achizitie incheiat de catre beneficiar (pentru cheltuielile externalizate).

Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie completata, datata, semnata si stampilata de


beneficiarul proiectului.
Procesele verbale de predare-primire/recepie, a bunurilor achizitionate trebuie
completate, datate, semnate si stampilate de furnizorul de bunuri si beneficiar.
Procesele verbale de predare primire a serviciilor achizitionate trebuie
completate, datate, semnate si stampilate de beneficiar si furnizorul de servicii.
Devizele financiare pentru serviciile achiziionate, cu defalcarea costurilor pe
categorii de servicii trebuie completate, datate, semnate i tampilate de beneficiar i
furnizorul de servicii.

Beneficiarul are obligatia de a tine o evidenta contabila analitica pentru proiectul finantat
prin Programul FEADR.

Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia expertilor verificatori din cadrul AFIR documente
suplimentare in cazul in care acestea sunt solicitate.

Daca in urma verificarii Dosarelor cererilor de plata beneficiarul nu este de acord cu


cheltuielile declarate eligibile si decontate, acesta poate depune la CRFIR de care apartine, o
adresa prin care sa conteste modul de verificare a eligibilitatii cheltuielilor.

ANEXA NR. V LA DECIZIA DE FINANARE INSTRUCIUNI DE ACHIZIII PENTRU


BENEFICIARII SUB-MSURII 19.1
INSTRUCIUNI PRIVIND ACHIZITIILE PENTRU BENEFICIARII SUB-MASURII 19.1

Beneficiarii finanrii n cadrul Sub-masurii 19.1 vor achizitiona servicii sau bunuri prin
modalitatea de cumparare direct. Dosarele de achizitii, pentru a fi verificate si avizate, se
depun la SLI CRFIR. Dosarul de achizitii trebuie sa contina: Contractul de achizitie (semnat de
catre partile contractante), "Declaratia pentru respectarea regulilor privind evitarea
conflictului de interese", Certificatul constatator ORC valabil la data semnrii contractului si
oferta contractantului.

Beneficiarul (ca Autoritate Contractant) va transmite la CRFIR Fia navet pentru procedura
de achiziii publice Seciunea 1 Cererea (Formularul S1 pentru achiziii de servicii,
Formularul P1 pentru furnizare de produse), nsoit de dosarele de achizitii . SLI-CRFIR
verifica si avizeaza (pentru beneficiari publici/beneficiari privati) toate dosarele de achizitii
utilizand pentru fiecare dosar de achizitii cte un formular "Lista de verificare a dosarelor de
achizitie prin cumparare directa pentru beneficiarii finantarii pe sub-masura 19.1" si
formularul "Fisa de avizare a contractelor de achizitii de servicii/bunuri prin cumparare
directa pentru beneficiarii finantarii pe sub-masura 19.1".

Dosarele de achizitii care nu au fost avizate de catre CRFIR, se pot redepune o singura data la
CRFIR, spre verificare si avizare.

Numai contractele avizate vor fi implementate de catre beneficiari, implementarea acestora


ncepnd din momentul avizarii dosarului de achiziie de catre AFIR. Numai contractele de
achizitii avizate vor fi depuse in cadrul DCP-urilor pentru solicitarea platii de la AFIR.

In cazul in care unele contracte nu vor fi avizate, vor fi precizate motivele neavizarii in
documentele mentionate mai sus.

Se recomanda ca beneficiarul s depun toate dosarele de achizitii n acelai timp, n cel mai
scurt timp de la semnarea Deciziei de Finanare, pentru a permite implementarea eficient a
proiectului. Daca ulterior se constata necesitatea de a mai fi depuse si alte dosare de
achizitii, acestea pot fi depuse la CRFIR in vederea verificarii si avizarii.

Beneficiarii Sub-masurii 19.1 vor depune dosarele de achizitii, in copie (conforma cu


originalul) la Compartimentul Implementare SLI - CRFIR spre verificare si avizare.

Documentatia depusa pentru verificare va fi numerotata si va contine un opis. Fiecare pagina


va fi semnata si stampilata de catre Reprezentantul legal al proiectului si se va face
precizarea Conform cu originalul.

Verificarea documentelor se realizeaza in termen de max. 5 zile lucratoare folosindu-se in


acest sens Formularele "Lista de verificare a dosarelor de achizitie prin cumparare directa
pentru beneficiarii finantarii pe sub-masura 19.1" si "Fisa de avizare a contractelor de
achizitii de servicii/bunuri prin cumparare directa pentru beneficiarii finantarii pe sub-
masura 19.1."
Dupa verificarea documentelor de catre expertul si seful SLI - CRFIR si avizarea acestora de
Directorul CRFIR, expertul CI SLI CRFIR transmite beneficiarului Fia navet pentru
procedura de achiziii Seciunea 2 Nota intermediar (Rspunsul) (Formularul S2 pentru
achiziii de servicii, Formularul P2 pentru furnizare de produse), nsoit de cele doua
formulare de verificare mentionate mai sus, - prin fax/curier/scanat pe e-mail, cu confirmare
de primire.

In cazul in care unele contracte de achizitii prezinta abateri, acestea nu se vor aviza
mentionandu-se motivele neavizarii in Lista de verificare a dosarelor de achizitie prin
cumparare directa pentru beneficiarii finantarii pe sub-masura 19.1 i Fia navet specific
fiecrei categorii de licitaie Nota intermediar (Rspunsul), prin care beneficiarul este
ntiinat oficial asupra rezultatului verificrilor pentru documentele de licitaie transmise.
De asemenea, in Fisa de avizare a contractelor de achizitii de servicii/bunuri prin cumparare
directa pentru beneficiarii finantarii pe sub-masura 19.1 , va fi precizat contractul
avizat/neavizat si valoarea acestuia.

Beneficiarii nemulimii de rezultatele verificrilor dosarelor de achiziii depuse au


posibilitatea de a depune contestaii, n termen de maxim 5 zile lucrtoare de la primirea
deciziei de neavizare a dosarelor de achiziii.Contestaiile vor fi instrumentate in maximum
30 zile calendaristice de la data inregistrarii contestatiei la AFIR.

DECLARATIE

pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese

Subsemnatul........................................ reprezentant legal al proiectului:


".............................." declar sub sanctiunea de fals si uz de fals in declaratii, ca au fost
respectate regulile privind evitarea conflictului de interese asa cum sunt precizate in
sectiunea 8, "Reguli privind evitarea conflictului de interese", in OUG nr. 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare.
nteleg ca n cazul n care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de ncalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul n declaratii.

Reprezentant legal de proiect

Semnatura

Data