Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA Nr.

1
la regulament

PROCES-VERBAL DE RECEPIE PARIAL

Nr._________________ din _____________________

privind stadiul fizic de executie a constructiei aferente investitiei


_____________________________________________________________________________________________________
lucra ri executate n cadrul contractului nr. ______ din ___________ ncheiat ntre
(beneficiar)_________________________________ s i (antreprenor)___________________________________.

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identifica dupa cum urmeaza :

- adresa administrativa _____________________


- numa r cadastral/numa r topografic _____________________
- numa r carte funciara __________________

2. Lucra rile au fost executate n baza autorizatiei de construire nr. _______, eliberata de
___________________________ la data de__________________ cu valabilitate pa na la data: ____________.

3. Au mai fost prezenti: (nume i prenume, calitatea, semntura)

Nume s i prenume Calitatea Semna tura

4. Secretariatul a fost asigurat de ____________________________ - diriginte de s antier autorizat


n domeniul/domeniile____________________, autorizatie nr._______________.

5. Stadiul fizic de executie:

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

6. Alte mentiuni _________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

7. Prezentul proces-verbal, contina nd _________ file s i __________anexe numerotate, cu un


total de ____________ file, a fost ncheiat asta zi ____________ n _________exemplare.

EXECUTANT INVESTITOR

Alti participanti:

Nume s i prenume Calitatea Semna tura