Sunteți pe pagina 1din 1

Troparul Sf.

Ierarh Luca

Sfin te no u le Mn g ie to rul a r ta tu te-a

pe ti ne Lu ca ha rul, n vremuride ne ca a zuri i de

is pi te c bo li le ca un doctorle-ait m du it

i su fle te le ca un ps tor le-ai c l u zit

P ri in te cin sti i te, pil d a c lu g ri lor i

mi re ni lor roa g te s se mn tu ia as c su fle

te le noa a a stre.
Condacul

Ve nii iu bi to ri lor de sfinicu cl du r s l u dm pe

ps to rul cel de Dum ne zeu lu mi nat al Sim fe ro po lei

i doc to rul prea a les c n Ru si a vie u ind ca

un n ger nu me le cel dumne ze iesc al lui Hris to os a

mrtu ri sit pen tru ca a restri gm: Bu cu r te Sfin te Lu

ca vred ni cu le de mi nu na a a a re.