Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala cu clasele I-VIII „Constantin Brâncuşi” Medgidia

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR
EXTRACURRICULARE

Instit. Carmen-Mihaela Vărăşteanu


Clasa: a IV-a B
An şcolar 2008-2009

NR. ACTIVITATEA OBIECTIVE DATA LOC DE MOD FINALITĂŢI EVALUARE


CRT DESFĂŞURARE DE REALIZARE

1. „S-au aurit  Să strângă materiale din Activitate de tip  Jucării  Expoziţii


29.09 - Parcul şcolii şezătoare  Figurine  Decorarea
a toamnă natură: castane, nuci, ghinde,
frunze, fructe şi legume;  Compoziţii spaţiului clasei
pădurile...” - Parcul oraşului Confecţionarea unor  Recitări
 Să cureţe / Să selecteze aplicative
jucării şi decoruri  Fragmente
materialele în funcţie de - Sala de clasă folosind materialele din literare
cerinţe;
natură
 Să realizeze compoziţii
aplicative cu ajutorul
materialelor adunate.
 Să compună enunţuri în care
să folosească diferite
expresii frumoase;
 Să decoreze spaţiul clasei şi
al şcolii.
2. „Întâlnire  Să participe la spectacolele - Casa Armatei/ Casa de Activitati  Piese de  Întrebări /
dedicate Zilelor Medgidiei; 27.10 Cultură „Lucian teatru răspunsuri
cu actorii” culturale
 Să redea cu ajutorul cuvintelor Grigorescu”  Dramatizări
proprii continutul piesei Medgidia Piesă de
vizionate; Casa de Cultura teatru
 Să dramatizeze fragmente din I.N.Roman
spectacolul vizionat. Manifestări culturale
 Să prezinte o piesă de teatru în prilejuite de ediţia a
cadrul parteneriatului realizat cu VIII-a a Zilelor
Casa de Cultura I. N. Roman; Medgidiei

3.
„Micul  Să aleagă agenţii de 20.11
Activitate  Regulament  Activitate
circulaţie ai clasei; - Aleile din preajma al micului practică în grup
pieton!  Să stabilească îndatoriri pe şcolii practică pieton
Atenţie la care trebuie să le aibă agenţii de  Postere
- Aleile şi străzile ce vizează însuşirea
neatenţie!” circulaţie, dar şi participanţii la  Portofolii
trafic; oraşului regulilor de circulaţie
 Să selecteze articole din
ziare privind accidentele de
Educaţie rutieră
circulatie;
 Să alcătuiasca postere pe
baza temei amintite.

4. „Moş  Să interpreteze colinde şi 18.12 - Clubul Elevilor


Activitate  Piesă de  Evaluarea orală
Medgidia teatru a poeziilor şi
Crăciun vine scenete ce au la baza elemente
literar-
specifice sărbătorilor de Crăciun;  Interpretări de cântecelor
acum!” artistică cântece învăţate
 Să participe la
prilejuită de apropierea  Compoziţii  Activitate
confecţionarea măştilor şi a
sărbătorilor de iarna aplicative practică
costumaţiilor adecvate rolului
interpretat;  Carnaval
 Expoziţie
 Să decoreze spaţiul în care
se desfăşoară activitatea.
5. „Pe-al  Să recite poezii închinate zilei 1.12 - Cancelarie Activitate  Confecţionare  Evaluare orală
de 1 Decembrie 24 ianuarie; -Sala de clasă a steguleţelor prin întrebări şi
nostru festivă
 Să redacteze texte conţinând + - Holul şcolii  Expoziţie răspunsuri
steag e mesaje patriotice;  Activitate
 Dramatizari
scris  Să realizeze steguleţe si alte 24 .01
 Texte literare practică
Educaţie partiotică
UNIRE!” compozitii pentru decorarea  Portofoliu
clasei şi a holurilor
 Să decoreze spaţiul în care se
desfăşoară activitatea;

6. „Ce bem?  Să stabilească regulile de baza - Sala de clasă Activitate de  Concurs  Evaluarea orală
ale unei alimentatii sanatoase; 19.02  Jocuri de rol  Dramatizări
Ce tip concurs
 Sa aplice cunoştinţele însuşite  Expoziţie  Evaluare scrisa
mâncăm?” în rezolvarea unor teste cu (fişă de lucru
variante diferite de itemi; colectivă)
 Să realizeze un porofoliu cu  Activitate
informaţii diverse; Educaţie pentru practică
 Să realizeze pe baza sănătate  Portofoliu
informaţiilor obţinute
compuneri cu tema „Şi eu
manânc sănătos”.
7.
„Alb si rosu  Să sorteze diferite materiale 16.02 - Sala de clasă Activitate de tip  Compoziţii  Activitate
-Palatul Copiilor şezătoare aplicative/ practică
in calendar” sintetice sau naturale, stabilind
tehnicile şi etapele de lucru - Constanţa plastice
necesare; -Clubul Elevilor  Expoziţie
 Să realizeze compoziţii 08.03 Medgidia
aplicative şi decorative
reprezentând: mărţişoare,
felicitări, tablouri;
 Să participe la standul cu tema
„Marţişorul ecologic”;

„Mama –  Să realizeze un montaj literar- Activitate  Dramatizări  Activitate


8. 7-8.03 - Sala de clasă  Expoziţie practică
primul meu artistic dedicat Zilei
literar-
Internaţionale a Femeii – 8 - Clubul Elevilor „Primăvara”,  Evaluarea orală
cuvânt” Medgidia artistică „Portretul a poeziilor şi
Martie;
mamei mele” fragmente lor
 Să utilizeze materiale diverse
învăţate
pentru realizarea unor felicitări
şi flori dedicate mamelor;
 Să decoreze sala de clasă pentru
primirea invitaţilor folosind
compoziţiile plastice si
aplicative realizate.
9.
„Icoana din  Să precizeze semnificaţia Aprilie -Sala de clasă Activitate de tip  Compoziţii  Activitate
2009 - Cabinetul arte şezătoare plastice practică
suflet” sărbătorilor de Paşti;
 Expoziţie
 Să picteze ouă încondeiate si
Icoane de Pasti;
 Să selecteze piesele realizate
pentru organizarea unei
expoziţii;

10.
„Ecologisti Să colecteze deşeurile separându- 21 .05 -Rezervaţia naturală Activitate Concursuri  Activităţi
le în funcţie de natura Fântâniţa Întreceri practice
in actiune” ecologică
materialului; - Faleza şi parcurile
Să ajute la plantarea de flori şi oraşului
arbuşti;
Educaţie ecologică
Să realizeze compoziţii aplicative
diverse cu mesaje ECO;
Să distribuie pliante cu mesaje
ecologice locuitorilor
Medgidiei.
Să realize panouri Info Eco.

11.
„La mulţi  Să realizeze un montaj literar- 10.06. Sala de clasă Activitate  Recitări de Activtăţi
2009 poezii practice
ani de ziua artistic dedicat serbării finalului literar-
clasei a II-a şi a festivităţii de  Interpretări de
ta, copile!” artistică scenete/
decernare a premiilor;
„La  Să decoreze sala de clasă pentru
cântece
Serbarea sfârşitului de
revedere, primirea invitaţilor folosind an
Clasa a IV-a! compoziţiile realizate pe
parcursul anului.
 Să vizioneze matrialul audio-
video cu titlul „Trecut-au anii
de ucenicie”