Sunteți pe pagina 1din 12

Ex.

1 Determinarea antigenului PSA ca test de screening pt cancerul de prostata a fost efectuat la 400 de pac
spitalizati pt obstructie urinara, ulterior acestia au fost supusi examenului bioptic.Rezultatele inregistrate: 30/100
pac + cancerul a fost confirmat, la 60 din cei negativi la test -> ex bioptic a confirmat cancerul de prostata
1.tb contigenta, validitate si predictia
2.Capacitatatea testului de a identifica corect pers bolnave = ...... valoare-sub forma de raport
3.Probabilitatea unui rez – a testului in randul pers fara cancer de prostata reprezinta........valoarea .....(raport)

Ex.4 In tabelul de mai jos sunt prezenntate ratele de Mt si mortalitatile proportionale pe cauze medicale RO 2013
Cauza medicala Rata Mt ( 100 000 loc) Mortalitate proportionala
BCV 701,8 61,5%
Tumori 184.0 16,1
Resp 66,1 5,8
Cauze externe 64,2 5,6
Boli digestive 63.9 5,6
Alte cauze - 5,4
Reprezentati grafic datele din tabel

Ex3. In judetul A, cu o pop de 800.000 loc , din care 200.000 femei de varsta 15-49 ani, in anul X s-au inregistrat 8000
Nvii, 24 000 N morti; 9600 decese, din care 4500 prin BCV, 100 decese infantile- 10 in primele 6 zile viata, 40 in prima
luna de viata.
Indicator Formula raport
Rata natalitate
Rata Mt generala
Rata fertilitate
Rata Mt infantila
Rata mortalitate BCV
Mt proportionala BCV
Rata Mt pernatala
Rata Mt neonatala
Rata Mt postneonatala
Fatalitate BCV

Ex4. Care din variantele de completare a Certificatului medical constatator al decesului prezentate mai jos ,
corespunde unei inregistrari corecte? (1A cauza directa, 1B cauze atecedente, 1C starea morbida initiala, 2 Alte stari
morbide importante)
a. Uremie, retentie de urina, hipertrofie de prostata
b. Hipertrofie de prostata, retentie de urina, uremie
c. Emfizem pulmonar, cord pulomonar, insuf cardiaca
d. Septicemie, furunculoza, DZ II
e. Insuf cardiaca, cord pulmon, emfizem

Ex5. Un nou test fost aplicat pe pacint pt suspiciune de cancer de colon. Din cei 100 de pac, 50 s-au dovedit prin
biopsie pozitivi cu cancer de colon, la 36 din ei, testul aplicat inaintea biopsiei, fiind pozitiv.in randul pac la care
biopsia a infirmat cancerul de colon, testul a fost negativ la 40 de pers
a. Construiti si completati pe baza datelor de mai sus, tabelul necesar pt masurarea validitatii si predictiei testului
b. Abilitatea testului de a confirma cancerul de colon in randul bolnavilor reprezinta.... valoarea sa fiind (ca raport)
c. Probabilitatea unui rezultat negativ in randul pers fara cancer de colon reprezinta.... valoarea sa fiind (ca raport)
CM 21 Urmatoare afirmatii despre speranta de viata la nastere sunt A:
a. Este un indicator sintetic al starii de sanatata
b. Reprezinta nr mediu de ani pe care o pers spera sa-l traiasca, in conditiile caracteristicilor modelului de mortalitate
pe grupe de varsta al populatiei din care provine pt un anumit an
c. Mai mare la barbat fata de f
d. Mai mare la f fata de b (sperata de viata la nastere in ro este comparabila cu media in UE0
e. Mai mare in Romania decat media UE (=nr mediu de ani de viata sanatoasa pe care spera sa il traiasca o persoana)

CM 22 Avantajele anchetelor retrospective caz-control comparativ cu anchetele prospective sunt:


a. Acces facil pt investigator la constituirea lotului test
b. Permit o estimare corecta a riscurilor
c. Indicate pt boli rare sau cu per. de latenta mare
d. Realizare mai rapida
e. Acces facil pt investigator la constituirea lotului martor

CM 23 Dintre afirmatiile de mai jos , alegeti-le pe cele care corespund cazului clinic raportat:
a. Selectarea datelor se face retrospectiv
b. Rezultatele se pot generaliza pt pac. cu aceasi patologie
c. Nu exista un grup de control
d. Testarea semnificatiei creste forta asociatiei
e. Nu sunt influentate de interesul cercetatorului

CM29 Care dintre urm afirmatii referitoare la caracteristicile epidemiologice ale TBC sunnt adevarate in Romania:
a. Se inregistreaza o endemie TB
b. Incidenta TB este in continua crestere
c. S-au inregistrat progrese in vederea scaderii incidentei
d. In Romania pacientii neasigurati sunt nevoiti sa suporte din surse proprii tratamentul pt TB
e. Incidenta Tb in Romania este comparabila cu media UE

CM30 Care dintre urmatoarele afirmatii despre DALY sunt adevarate:


a. Cu ajutorul lor se estimeaza povara globala a bolii
b. Nu se pot determina decat pt tarile dezvoltate;
c. Pt calculul DALY se iau in considerare atat anii de viata pierduti , cat si anii de viata cu dizabilitati;
d. Nu se pot determina decat pt tarile in curs de dezv;
e. Pt calcul DALY se iau in considerare numai anii traiti fara dizabilitati;

CM31 Alegeti factorii care influenteaza incidenta unei boli :


a. Eficacitatea interventiilor de prevenire a bolii
b. Evolutia tratamentului a celei boli
c. Aparitia unei noi metode de dg pt boala resprectiva
d. Aparitia unor noi determinanti ai bolii repective
e. Modificarea virulentei factorilor incriminati in producerea bolii respective

CM25 Calitatile unui test de screening sunt :


a. Testul de screening sa aibe o valoare predictiva pozitiva, cat mai aproape de 100%, indiferent de cost
b. Testul sa fie acceptabil dpdv al populatiei
c. Testul sa fie simplu
d. Testul sa aibe validitate cat mai buna
e. Testul sa fie ieftina
CM26 Caracteristicile strategiei ecologice sunt:
a. Scade incidenta bolii prin scaderea nivelului mediu al FR (are efecte durabile in timp)
b. Necesita identificarea persoanelor la risc inalt de a face boala
c. Se adreseaza intregii populatii
d. Porneste de la prezumtia ca indivizii cu risc inalt sunt putini si cei cu risc mediu si mic sunt foarte numerosi (are
avantaje mici pt pers la risc inalt)
e. Exista o motivatie mai mare de a participa atat din partea individului cat si a medicului

Cm27 Urmatoarele afiramtii sunt adevarate despre evaluarea economica:


a. Analizeaza costurile si consecintele a 2 sau mai multe alternative si impune alegeri
b. Datele utilizate au intodeauna acu(ratete).... foarte mare (rezultatele sunt usor transferabile de la o pop la alta/ de
la o tara la alta)
c. Previziunile financiare sunt intodeauna foarte precise
d. Beneficiarii si evaluatorii pot fi su..... (serveste la furnizarea de dovezi pentru luarea deciziilor)
e. Toate diferentele de perceptie si de preferinte sunt luate in considerare cand se fac generalizari(exista diferente de
perceptie si de preferinte care pot influenta rezultatele)

CS7 Aptitudinile umane sunt ........................... mai ales:


a. Managerilor de nivel inferior si mediu
b. Managerilor de nivel mediu
c. Managerilor de nivel inferior
d. Superior
e. Tuturor managerilor in egala masura

CS8 Principalelel grupuri pouplationale cu risc de infectie cu VHB sunt, cu exceptia:


a. Populatia din mediul rural
b. Nou-nascuti din mame infectate
c. Dializati
d. Consumatori de droguri inj
e. Personal medical

CS9 Adevarata:
a. Saracia scade comportamentele la risc
b. Mortalitatea este mai scazuta la pop din mediul rural
c. Grupurile populationale defavorizate au acces mai facil la ingrijiri medicale
d. Grupurile pop defaforizate au o prob mai mare de expunere la FR
e. Inegalitatile in starea de sanatate nu sunt importante pt politicile de sanatate

CS 15 Urmatoarele af. Despre caracteristicile epidemiologice ale bolilor cronice sunt A, cu exceptia:
a. Au caracter plurifactorial (mono)
b. Etiologia este intodeauna cunoscuta (nu)
c. Debutul lor este greu de reperat in timp
d. Perioada lor de latenta este mare
e. Necista ingrijiri pe termen lung

CM18 Cea mai ......... SP presupune utililizarea careia dintre afirmatiile din enumerarea de mai jos::
CS 16 In care di urmatoarele stiluri de conducere, managerul defineste limitele si cere grupului sa ia decizile:
A. Democratic
B.Consultativ
C. Participativ
D. Autoritar
E. Laissez-faire

CS 17 Consistenta ca si criteriu de cauzalitate pt inferenta epidemiologica , presupune:


a. Cauza trebuie sa preceasda efectul
b. Asociatia epidemiologica trebuie sa apara in locuri sau la momente diferite
c. Sa existe dovada experimentala
d. Sa se masoare RR sau RA
e. Asociatia epidemiologica trebuie sa aibe un carcater rational

CS 18 Importanta fenomenului de mortalitate pt SP, deriva din urm considerente, cu exceptia:


a. Arata gradul de imprastiere a spop
b. Are implicatii in cresterea numerica a pop si in structura pe grupe de varsta a pop
c. Este utiilizatat pt masurarea starii de sanatate a pop

CS 11 Legea ofertei se enunta astfel:


a. Modificarea pretului unui bun sau serviciu determina si modificarea cantitatii oferite, dar nu se stie cum
b. Pretul bunului sau serviciului nu influenteaza cantiatatea oferita
c. Cresterea pretlui unui bun/serviciu determina crestrea cantitatiii oferite
d. Cresterea pretului unui bun/serviciu determina scaderea cantitatii oferite
e. Scaderea pretului unui bun/serviciu determina scaderea/cresterea cantitattiii oferite, in functie de diferiti factori
de mediu

CS12 Tipul de morbiditate care se refera la cunoasterea imbolnavirilor dintr-o pop la un anumit moment dat este:
a. Mb reala
b. Mb diagnosticabila
c. Mb perceputa
d. Mb subiectiva
e. Mb diagnosticata

Cs 13 Scopurile screeningului ca si instrument pt planificare si programare sanitara sunt urmatoarele , cu esceptia:


a. Determinarea prevalentei unei boli
b. Diagnostcul starii de sanatate a unei colectivitati
c. Evaluarea unei actiuni sau prgrame de sanatate
d. Evaluarea fortei unei asociatii epidemiologice
e. Determinarea prevalentei unui factor de risc

CS2 Capacitatea unei probe de a identifica in mod corect persoanele care nu au boala, se numeste:
a. Reproductibilitate
b. VPR +
c. Sensibilitate
d. Acuratete
e. Specificitate
CS3 urmatoarele afirmatii sunt A despre plata pe zi de spitaliare, cu exceptia:
a. Furnizorul primeste o suma fixa pt fiecare zi de spitalizare
b. Induce tendinta de scadere a nr de servicii pe caz
c. Induce tendinta de scadere a ....... spitalizare
d. Determina scresterea ratei de utilizare a paturilor si supradimensionare a spitalellor
e. Nu face distinctia intre gradele de severitate

CS 4 Piramida in forma de clopot/ stog se caracterizeaza prin:


a. Fertilitate scazuta
b. Pop imbatranita , dar cu intinerire puternica prin cresterea fertilitatii
c. Fertiliatet ridicata
d. Proces de imbatranire accentuata
e. Natalitate scazuta

CS 10 Caracteristicile hep cu VHC sunt , cu exceptia:


a. Evolutie marcata de cronicizare,ciroza si cancer hep primitiv
b. Principala cale de transmitere ete contactul nemojlocit cu sangele uman
c. O modalitate de transmitere este utilizarea instrumentarului nesterilizat adecvat
d. Caile de transmitere sunt aerul si apa
e. Circa 80% din cazurile de infectie cu VHC cronicizeaza

CS11 Care din urmatoarele este A:


a. Mb si Mt sunt mmai scazute la pop din mediul rural
b. Accesul pop defavorizate la ingrijiri este facilitat
c. Accesul pop defavorizate la ingrijiri este dificil
d. Inegalitatile prevenibile in starea de sanatate sunt firesti
e. Saracia scade commportamentele la risc

CS12 Modelul epidemiologic al factorilor care determina starea de sanatate dupa A. Dever nu include:
a. Determinantii biologici si genetici
b. Serviciile de sanatate
c. Stilul de viata
d. Mediul fizic si social
e. Politicile publice

CS 14 Precizati dintre tipurile de Mb, care este cel care ne permite sa cunoastem imbolnavirile din pop la un
moment dat:
a.Mb reala
b.Mb cu incapacitatea temporala de munca
c.Mb spitalizata
d.Mb diagnosticata
e.Mb diagnosticabila

CS15 Strategiile de interventie destinate protejarii pop varstnice exclud:


a. Reteaua de ingrijiri la domiciliu
b. Mentinerea persoanelor in ativitatea profesionala fara limita de varsta
c. Centrele de paleatie si ingrijiri terminale
d. Sprijin material pt famililile care au varstnici cu probleme sociale in ingrijire
e. Centrele de permanenta
CM17 Selectati din cele de mai jos scopurile sistemelor de sanatate cf OMS:
a. Asigurarea starii de sanatate a pop
b. Cresterea nr de paturi de spital in toate tarile
c. Asigurarea unei contributii financiare corecte si protectia impotriva riscului financiar
d. Crestrea accesului la medicamente de ultima generatie
e. Raspunsul la asteptarile nemedicale ale pop

CM19 Urmatoarele af sunt A despre speranta de viata la nastere:


a. Este un indicator al starii de sanatate
b. Este un indicator sintetic al mortalitatii calculat cu ajutorul ...... de martalitate
Reprezinta nr mediu de ani pe care o pers spera sa-i traiasca in conditile caracteristicilor modelului de
mortalitate pe grupe de varsta al pop din care provine pers. , pt un anumit an
c. Speranta de viata la nastere a B este mai mare fata de a F
d. Speranta de viata la nastere in RO are o tendinta crescatloare dar are si o valoare inf mediei din UE

CM20 Criterile de cauzalitate ( dupa Evans) includ si urmatoarele:


a. Administrarea FR si urmarirea efectelor
b. Caracterul rational, dovedirea plauzabilitatii
c. Relatia de gradient , rel doza-raspuns
d. Specificitatea in toate bolile cronice
e. Relatia temporala, cauza precede efectul

CM21 Modul in care oamenii interactioneaza cu sectrul de sanatate se caracterizeaza prin:


a. Medicii ii sfatuiesc ce servicii au nevoie si le ofera aceste servicii
b. Intodeauna oamenii pot lua deciizii adecvate
c. Interventiile au intodeauna numai consecinte cunoscute
d. Nimeni nu poate sti in avans de ce servicii va avea nevoie si cand
e. Apelarea la servicii de santate este neplacuta

CM22 Studiul Mt este important pt Sp deoarece:


a. Serveste la identificarea si ierarhiarea problemelor de sanatate
b. Ofera informatii privind reproducerea pop .......... (restrans)
c. Mt are implicatii in cresterea numerica a pop si in structura pe grupe de varsta a acesteia
d. Serveste ca argument in stabilirea de obiective pt programele de sanatate
e. Serveste la plansificarea sanitara

CM23 Care dintre cele de mai jos reprezinta in prezent provocari pt SP la nivel european
a. Problema refugiatilor
b. Imbatranirea pop
c. Bolile transmisibile rare ,grave
d. ........ executat de cetateni (controlul)
e. Servicile de santate transfrontariere

CM24 Printre consecintele vulnabirilitatii pop defavorizate se enumera


a. Toxicomanii, sanatate precare
b. Vagabondaj si infractionalitate
c. Trafic de fiinte umane
d. Prostitutie
e. Violenta domestica
CM25 Care dntre afirmatiile de maii jos sunt adevarate in relatie cu plata per-capita:
a. Este utilizata in sp pt plata medicilor de familie(este o met de plata utila pt acoperirea cu servicii medicale de
baza a unei pop numeroase)
b. Este utilizat in sp pt plata spitalelor (ofera stimulente pt a orienta atentia medicilor catre pacientii cei mai
bolnavi)
c. Preusupune plata catre organizatie a unei sume fixe pt un interval de timp, pt fiecare pers inscrisa pe lista
unui medic
d. Suma platita poate varia in functie de varsta sau genul peroanelor
e. Suma platita depinde direct de nr de servicii furnizate (este proportionala cu nr de servicii)

Cm26. Criteriile care trebuie indeplinite de o boala, ca aceasta sa faca obiectul unui screening includ si:
a. Testul diagnostic sa nu faca rau
b. Sa existe teste diagnostice capabile sa identifice boala
c. Testul sa fie acceptabil dpdv al pop
d. Testul sa fie amplu
e. Tratamentul sa fie acceptat de bolnavi

Cm27. Managementul presupune exercitarea de :


a. Roluri
b. Functii
c. Aptitudini
d. Comportamente
e. Stiluri

Cm28. Dintre afirmatiile de mai jos, alegetile pe cele corespund „cazului clinic raportat”
a. Colectarea datelor se face retrospectiv
b. Rezultatele se pot generaliza pentru pacientii cu aceeasi patologie
c. Nu exista grup de control
d. Testarea semnificatiei creste forta asociatiei
e. Nu sunt influentate de interesul cercetatoruui

Cm29. Printre principalele dezavantaje ale anchetei de interventie sunt:


a. Disponibilitatea redusa de participare in studii
b. Asteptarile cercetatorului pot afecta rezultatele
c. Considerente etice
d. Costisitoare
e. Complexe

Cm30. Modelele de abordare in strategiile preventive sunt urmatoarele cu exceptia:


a. Modelul epidemiologic
b. Modelul etapeor vietii
c. Modelul screeningului populational
d. Modelul bazat pe intelegerea etiologiei bolilor
e. Modelul calitatii vietii

Cm31. Care dintre urmatoarele afirmatii despre bolile cronice sunt adevarate?
a. In romania tumorile= prima cauza de mortalitate
b. Pe plan national, modelele de morbiditate si mortalitate nu s-au modificat in ultimele decenii
c. Structura daly pe cauze in romania in 2004, situa pe primele 3 locuri BCV, b.neurologice si tumorile
d. Cea mai mare parte a poverii bolilor cronice in populatie estedeterminata de un nr foarte mare de factori de
risc
e. Factorii de risc au efecte diferite in raport cu diferiti bolnavi

Cm 32. Controlul ca proces managerial include obligatoriu urmatoarele etape:


a. Masurarea rezultatelor
b. Apliarea modificarilor necesare (construirea unui mediu de comunicare, motivare si leadership)
c. Sanctionarea celor vinovati (selectarea celor ce vor fi angajati)
d. Stabilirea de standarde de timp, calitate, cantitate
e. Compararea rezultatelor cu standardele

Cm 33. Cresterea marcata a prevalentei bolilor cronice este responsabila de:


a. Scaderea duratei medii a vietii
b. Cresterea sperantei de viata
c. Scaderea calitatii vietii
d. Cresterea nivelului de mortalitate
e. Scaderea nivelului de mortalitate infantila

cs1. In care dintre sesizarile economice este luata calitatea vietii?


a. Analiza de minimizare a costurilor
b. Analiza cost-beneficiu
c. Analiza cost-
d. Analiza cost-eficacitate
e. Toate de mai sus

Cs2. Capacitatea unei probe de a da rezultate asemanatoare, cand este aplicata in conditii asemanatoare, in aceeasi
populatie, de catre pers diferite se numeste:
a. Reproductibilitate
b. Acuratete
c. Exactitate
d. Validitate
e. Specificitate

Cs3.urm afirmatii sunt adevarate despre plata pe zi de spitalizare, cu exceptia:


a. Furnizorul primeste o suna fixa pentru fiecare zi de spitalizare
b. Induce rendinta de scadere a numarului de servicii per caz
c. Se foloseste in special pt plata medicilor de familie
d. Determina cresterea ratei de utililizare a paturilor si supradimensionarea spitalelor
e. Nu face distinctie intre gradele de severitate

Cs4. Care dintre etapele unei anchete de interventie se poate derula in mod deschis, simplu orb, dublu orb sau triplu
orb?
a. Alegerea loturilor
b. Consemnarea rezultatelor
c. Prelucrarea datelor si testarea semnifictiei statistice a distributiei
d. Administrarea interventiei
e. Inferenta epidemiologica
Cs 5. Dimanica populatiei e refera la:
a. Numarul pop
b. Structura pe grupe de varsta a pop
c. Structura pe genuri
d. Reproducerea pop
e. .....................pop

Cs6.in ancheta de cohorta, conditia pe care trebuie sa o indeplineasca subiectii pentru a fi inclusi in esantion este:
a. La inceperea studiului, subiectii nu trebuie sa aiba boala care va fi studiata, dar trebuie sa o poata dobandi
b. La inceperea studiului, subiectii nu trebuie sa aiba boala care va fi studiata, dar si sa NU
o poata dobandi
c. La inceperea studiului, subiectii trebuie sa aiba boala care va fi studiata
d. La inceperea studiului subiectii sunt expusi la factorul de risc studiat, indiferent de relatia cu boala
e. Niciuna din cele de mai sus

Cs7. Urmatoarele afirmatii despre caracteristicile epidemiologice ale bolilor cronice sunt adevarate cu exceptia:
a. Au caracter plurifactorial
b. Au etiologie cunoscuta
c. Necesita un management sustinut pe o perioada lunga
d. Debutul lor este greu de reperat in timp
e. Perioada lor de latenta este mare

Cs8. Studiile ecologice sunt, dupa obiectivul urmarit, anchete de ip:


a. Analitic, logitudinal
b. Desciptiv, la nivel populational
c. Analitic transversal
d. Interventional la nivelul populatiei
e. Transversal la nivel individual

Cs9. Principiile conducerii, dupa Fayol, nu includ:


a. Diviziunea muncii
b. Negocierea
c. Echitatea
d. Lantul sca....
e. initiativa

cs17. In care din masurile de preventie se inscrie masura accizarii produselor de tutun?
a. Preventie primordiala
b. Primara
c. Seundara
d. Tertiara
e. Toate

Cs18. Legea cererii se enunta astfel:


a. Cresterea pretului unui bun determina cresterea cantitatii cerute
b. Cresterea pretului unui bun determina modificarea cantitatii cerute, dar nu se stie cum
c. Cresterea pretului unui bun nu influenteaza cantitatea ceruta
d. Cresterea pretului unui bun determina scaderea cantitatii cerute
e. Toate
Cs19. Principiile care stau la baza sist de sanatate sunt cu exceptia:
a. Accesul universal
b. Solidaritatea
c. Ingrijiri de calitate
d. Asigurarea unui profit rezonabil
e. Echitatea

Cs21. Functiile manageriale sunt urmatoarele cu exceptia:


a. Planificarea
b. Organizarea
c. Perfectionarea continua
d. Conducerea
e. Controlul

Cs22. Care dintre afirmatiile de mai jos despre starea de santate a emigrantilor este adevarata:
a. Emigrantii sunt considerati o pop heterogena
b. Starea lor de sanatate este asemanatoare cu a pop din care au venit
c. Majoritatea emigrantilor sufera de hepatita b
d. Riscul bolilor cu transmiterea eriana este mic in cazul emigrantilor
e. Emigrantii u prezinta in genral probleme de sanatate

Cs24. Principala modalitate de finantare a sistemelor de sanatate in romania este


a. Finantarea comunitara
b. Asig private de sanatate
c. Plati directe
d. Asig sociale de sanatate
e. Taxe si impozite (bugetul de stat)

Cs25. Forta asoc epid in ancheta experimentala se masoara prin:


a. Coef de corelatie spearman
b. Riscul relativ
c. Prevalenta bolii
d. Odds ratio
e. Nr subiectilor de studiu

Cm28. Urm afirmatii despre fertilitatea in romania sunt adevarate:


a. Varsta medie a mamei la nasterea primului copil in romania a crescut in ultimii ani
b. Nuptialitatea si divortialitatea infuenteaza fertilitatea
c. Fertilitatea nu variaza in fc de categoria sociala
d. Migratia pop nu a influentat fertilitatea
e. Rata totala de fertilitate a scazut in romania in ultimii ani

Cm29. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate despre anchetele interventionale:


a. Sunt in masura sa dovedeasca asociatia epidemiologica intre expunere si efect
b. Dezvolta discutii privind considerentele etice
c. Rezultatele obtiunute sunt facil de generalizat
d. Pt a minimiza influenta steptarilor cercetatorului asupra rezultatelor se practica strategii de tipul dublu/triplu
orb
e. Sunt usor de proiectat si de condus
Cm32. Imbatranirea pop adevarate cu exc:
a. Fen de imbatranirea al pop este cauzat de scaderea sperantei de viata
b. Conceptul de imbatranire activa are ca tinta mentinerea autoomiei pers varstnice
c. Pers dependente nu pot fi incluse in conceptul de imbatranire activa
d. In romania exista un ees de facilitati pt pers varstnice
e. Pensionarea anticipata este o strategie pt stimularea imbatranirii active

Cm33. Rolurile managerului- cu exc:


a. Purtator de cuvant
b. Distibuitor de resurse
c. Monitor
d. Mediator
e. Diseminator

Cm34. Domeniile de aplicare ale anchetelor interventionale includ:


a. Evaluarea eficatitatii unor vaccinuri noi
b. Evaluarea unor noi conduite terapeutice
c. Descrierea caracteristicilor personale, temporale si spatiale ale unei pop
d. Eval unor programe de educatie pt sanatate
e. Calculul prevalentei unei boli

Cm 35. Criteriile de cauzalitate descrise in literatura includ:


a. Consistenta
b. Temporalitatea
c. Coerenta
d. Sansibilitate
e. Valoarea predictiva

Cm39. Care dintre urm situatii contribuie la aparitia inegalitatilor in sanatate pt femei?
a. Atitudinea restrictiva a societatii referitoare la gen
b. Avansarea in pozitii de conducere a femeilor
c. Cauze biologice
d. Saracia
e. Viziunea traditionalista a societatii asupra rlurilor femeilor

Cm40. Asig de sanatate private de tip substitutiv au urm caracteristici:


a. Se bazeaza pe principiile echitatii si solidaritatii
b. Presupun acoperirea universala cu servicii, inclusiv a celor care nu platesc
c. Sunt asig optionale
d. Presupun inlocuirea asig sociale de sanatate
e. Prima de asig e proportionala cu rscul de boala si nu cu venitul

Cm42. Promovarea sanatatii se refera la:


a. Influentarea in sens pozitiv a legislatiei
b. Promovarea educatiei comunitatii
c. Imbunatatirea cunostintelor individuale
d. Asigurarea unui nr suficient de furnizori de servicii paleative
e. Educarea furnizorilor de servicii de sanatate
Cm43. Urmatoarele situatii cresc riscul de vulnerabilitate a copilului cu exc:
a. Saracia
b. Instabilitatea familiei
c. Nr mic de copii in familie
d. Violenta domestica
e. Nivelul ridicat de educatie al parintilor

Cm44. Alegeti factorii care influenteaza incidenta unei boli dintre variantele de mai jos
a. Modificarea stilului de viata
b. Numarul pers care decedeaza de boala respectiva
c. Aparitia unor noi metode de trat cre prelungesc supravietuirea, dar fara vindecare
d. Aparitia unor noi determinanti ai bolii respective
e. Modificarea virulentei factorilor incriminati in producerea bolii

Cm45. Din categoria anchetelor descriptive fac parte urmatoarele:


a. Ancheta experimentala
b. Raportul de caz
c. Ancheta de tip caz-control
d. Seria de cazuri
e. Ancheta ecologica

Cm46. Urm afirm despre studiile clinice sunt adevarate:


a. Studiile de faza 2 sunt de tip descriptv
b. 3-caz-control
c. 4- scop: precizarea reactiilor adverse nedecelate in decursul utilizarii de rutina a medicamentului
d. Perioada de observare poate fi diferita la lotul test fata de lotul de control
e. Grupul test si grupul de control sunt urmarite cu aceleasi metode