Sunteți pe pagina 1din 8

Exploataţia agricolă SC AMY

Distanţa medie (km) 5

FIŞA TEHNOLOGICĂ A CULTU


( Partea I - a )

TARIFE PE GRUPE
I 30 Nr. Lucrări tehnologice în Lucrări executate
II 50 crt. ordine cronologică mecanizat
III 70 Vol. Tarif
IV 100 UM lucră- lei/
V 150 rii UM

GRUPA PERSOANE
0 8 8' 0 1 2 3 4
1 2 2 1 Incarcarea ing organice t
2 2 transport ing organice t/km
3 2 3 3 alimentat si deservit ha
4 4 administrarea ing organice
5 5 incarcarea ing cu P si K
6 6 Transport ing cu P si K
7 2 3 7 Alimentat si deservit
8 8 administrarea ing cu P si K
9 9 Arat ha
10 10 Discuit
11 11 incarcare samanta
12 12 transport samanta
13 2 3 13 alimentat si deservit
14 14 alimentat/deservit SUP
15 4 1 15 semanat
16 16 tavalugit
17 2 1 17 prep sol erbicid
18 18 transport sol erbicide
19 19 alimentare si deservire
20 2 2 20 administrare erbicide t
21 21 administrat ing cu n
22 4 1 22 incarcare ing cu n
23 23 transport ing cu n
GRUPA PERSOANE TOTAL
0 8 8' 0 1 2 3 4
GRUPA PERSOANE REPORT
24 24 alimentat si deservit
25 4 1 25 transport erbicide
26 26 alimentat si deservit
27 2 1 27 administrare erbicide
28 28 preparare fungicid 1
29 4 1 29 transport fungicid
30 30 administrat fungicid 1
31 2 1 31 Preparat solutie insecticid km
32 32 Transport t/km
33 33 Deservit maşină t
34 34 administrat solutie km
35 35 transport t
36 2 2 36 balotat paie t
37 2 1 37 transport baloti
38 38 descarcat baloti
39 2 1 39 stivuit baloti
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
51 51
52 52
53 53
54 54
55 55
56 56
57 57
58 58
59 59
60 60
61 61
62 62
63 63
64 64
65 65
66 66
67 67
TOTAL GENERAL
Producţia medie (kg/ha) 5300
Suprafaţa (ha) 1
Cultura premergătoare SOIA

FIŞA TEHNOLOGICĂ A CULTURII GRAULUI


( Partea I - a )

Lucrări executate Lucrări executate manual Consum de materiale


mecanizat
Chelt. Vol. Nor- Grupa Nece- Chelt. UM Con- Preţ
cu lucr. lucră- ma de de com- sar cu Felul sum lei-
mec. rii mun- plexi- zile- forţa materialelor nor- UM
lei că tate a om de mat
lucrării muncă
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
II/2 gunoi de grajd t/ha 30 1000

II/3

ing cu p kg 84.8 0.25


ing cu k kg 117 0.85
II/3

samanta kg 250 1.5

II/3

IV/1

II/1

II/2 icedin l 1 40,000


apa mc 0.3 2.63
IV/1 ing cu n kg 148.4 0.56

0 0.000 0
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 0.000 0

IV/1

II/1
tilt l 0.5 136
IV/1 apa mc 0.3 2.63

II/1 decis l 0.3 104

II/2
II/1

II/1

0 0.000 0
5300
1
SOIA

materiale

Total
lei

15
30000

21
99

375

40000
1 0.789
83

70579.203
15
70579.203
68
1 0.789

31

70679.187 1.578
Exploataţia agricolă

FIŞA TEHNOLOGICĂ A CULTURII


Partea a II - a

Nr.
Crt. Elemente de cheltuieli lei
Cheltuieli materiale
1. Materiale din surse proprii
2. Materiale cumpărate 0
3. Cheltuieli de aprovizionare (10%) 0
4. Cheltuieli cu lucrări mecanizate 0
5. Valoarea apei pentru irigat 1.578
6. Amortizarea fondurilor fixe
7. Impozitul pe venitul agricol
8. Arenda (redeventa)
9. Prime de asigurare
10. Alte impozite şi taxe
11. Alte cheltuieli materiale (1%) 0
I. TOTAL cheltuieli materiale 2
Cheltuieli cu munca vie
1. Cheltuieli cu lucrările manuale 0
2. Contribuţii la asigurări sociale (20,8%) 0
3. Contribuţii la asigurări sociale de sănătate (0,052%) 0
4. Contribuţii la fondul de şomaj (0,5%) 0
5. Contribuţii la fondul de risc şi accidente (0,205%) 0
6. Fond National Unic (0,85%) 0
II. TOTAL cheltuieli cu munca vie 0
III. TOTAL cheltuieli directe ( I + II ) 2
IV. Cheltuieli indirecte (8%) 0
V. Dobânzi aferente creditării
VI. TOTAL cheltuieli de producţie (CT) 2
Valoarea producţiei secundare (VPS)
VII. Cheltuieli aferente producţiei principale 2
Indicatori economici
1. Cost unitar de producţie (cp) lei/kg
2. Preţ de vânzare (pv) lei/kg
3. Profit brut unitar (pr) lei/kg
4. Rata profitului (r) %
5. Productivitatea muncii kg/zo
lei/zo
6. Cheltuieli de producţie în echivalent produs kg/ha
%

0.00
0.00
0.00
0.00
91.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.92
92.59

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92.59
7.41
0.00
100.00
0.00
100.00

0.0

0.0
-100.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!