Sunteți pe pagina 1din 2

ROMANIA

JUDECATORIA SECTORULUI 3 BUCURESTI


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 10163 SI 10164

EXTRAS AL HOTARARII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL JUDECATORIEI


SECTORULUI 3 BUCURESTI NR. 51 DIN 11.11.2016
………………………

HOTĂRĂSTE :
Art.1 : Aprobă propunerile preşedintelui Secţiei Penale, respectiv:
1. Începând cu data de 01.01.2017 în cadrul Secţiei Penale vor funcţiona trei
completuri de Drepturi şi libertăţi şi opt completuri de Cameră preliminară şi Judecată în
primă instanță, cu următoarea componență:
A. Completurile de drepturi şi libertăţi:
a. C1 Drepturi şi libertăţi – domnul judecător Mihai Georgel Geantă;
b. C3 Drepturi şi libertăţi – doamna judecător Sandra-Iulia Paşca – Cameniţă;
c. C4 Drepturi şi libertăţi (a cărui componență urmează să fie stabilită după ocuparea
postului repartizat Secţiei penale prin HCC nr. 47/03.11.2016).
B. Completurile de Cameră preliminară şi Judecată în primă instanţă:
a. CC2 Penal şi C2 Penal – domnul judecător Adrian Ioan Chiţoiu, cu şedinţe de judecată
din două în două săptămâni, în zilele de marţi, începând cu data de 17.01.2017, permanenţa
completului fiind asigurată de domnul judecător Grig Emilian Lupulescu;
b. CC3 Penal şi C3 Penal – domnul judecător Alexandru Umbreş, cu şedinţe de judecată
din două în două săptămâni, în zilele de miercuri, începând cu data de 18.01.2017, permanenţa
completului fiind asigurată de domnul judecător Claudiu Eduard Corobană;
c. CC4 Penal și C4 Penal - doamna judecător Alexandrina Elena Crăciun, cu şedinţe de
judecată din două în două săptămâni, în zilele de joi, începând cu data de 19.01.2017, permanenţa
completului fiind asigurată de doamna judecător Mihaela Stoian;
d. CC5 Penal şi C5 Penal – domnul judecător Grig Emilian Lupulescu, cu şedinţe de
judecată din două în două săptămâni, în zilele de marţi, începând cu data de 10.01.2017, permanenţa
completului fiind asigurată de domnul judecător Adrian Ioan Chiţoiu;
e. CC6 Penal şi C6 Penal – doamna judecător Mirela Mehedinţeanu, cu şedinţe de
judecată din două în două săptămâni, în zilele de luni, începând cu data de 16.01.2017, permanenţa
completului fiind asigurată de doamna judecător Livia Popa;
f. CC7 Penal şi C7 Penal – doamna judecător Mihaela Stoian, cu şedinţe de judecată din două în
două săptămâni, în zilele de joi, începând cu data de 12.01.2017, permanenţa completului fiind
asigurată de doamna judecător Alexandrina Elena Crăciun;
g. CC8 Penal şi C8 Penal – domnul judecător Claudiu Eduard Corobană, cu şedinţe de
judecată din două în două săptămâni, în zilele de miercuri, începând cu data de 11.01.2017,
permanenţa completului fiind asigurată de domnul judecător Alexandru Umbreş;
h. CC9 Penal şi C9 Penal – doamna judecător Livia Popa, cu şedinţe de judecată din
două în două săptămâni, în zilele de luni, începând cu data de 09.01.2017, permanenţa completului
fiind asigurată de doamna judecător Mirela Mehedinţeanu.
Art.2: Începând cu data de 01.01.2017 reactivarea completurile C4 Penal, CC4 Penal şi
C4 Penal Administrativ, al căror titular va fi doamna judecător Alexandrina Elena Crăciun, şi
înființarea completurile C9 Penal, CC9 Penal şi CC9 Penal Administrativ, al căror titular va fi
doamna judecător Livia Popa.
Art.3: Blocarea pentru repartizarea aleatorie a completului C1 PENAL, al cărui titular
este domnul judecător Mihai Georgel Geantă, de la data de 14.11.2016.
…………………………
Art.5: Aprobă planificarea şedinţelor de judecată ale completurilor C1 Penal, C2 Penal,
C3 Penal, C4 Penal, C5 Penal, C6 Penal, C7 Penal, C8 Penal și C9 Penal, în anul 2017 ( Anexa
1).
………………………..
Prezenta hotarare va fi postată în extras pe site-ul instanţei şi comunicata persoanelor
interesate.

Dată în Bucureşti, azi 11.11.2016.

Intocmit,
grefier sef ERIKA GABRIELLA MARIAN
-secretar al Colegiului de conducere –

S-ar putea să vă placă și