Sunteți pe pagina 1din 1

Grilă de evaluare a proiectului de grup

Criterii de apreciere Acordarea punctelor. Descriere Gr.I Gr.II Gr.III Gr.IV Gr. V

Prezentarea 5 puncte – 3 puncte – corespunde 0 puncte – nu corespunde


corespunde Corespunde întru totul temei și parțial
temei/sarcinii sarcinii
Implicarea tuturor 5 puncte – la prezentare au 3 punce – au prezentat doar 0 puncte – a prezenta doar un
membrilor grupului participat toți membrii, cu câțiva membri sau rolurile singur membru
roluri egal distribuite n-au fost egal distribuite
Validitatea tezelor/ 5 puncte – 3 puncte – tezele au fost 0 puncte – nu s-au prezentat
argumentelor fiecare idee expusă a fost parțial argumentate, unele exemple / argumente sau
însoțită de argumente valide. argumente n-au fost valide acestea nu sunt valide
Originalitate 10 puncte – prezentarea 5 puncte – prezentarea este 0 puncte – textul este sec, s-a
conține imagini, filmulețe, este ilustrată, dar terenul de apelat numai la informația din
sesizabil un teren larg de cercetare nu iese din aria manual, lipsește orice fel de
cercetare disciplinei ilustrare a temei.
Claritatea și logica 5 puncte – discursul este 3 puncte – Se vede clar 0 puncte – prezentarea nu are
expunerii structurat impecabil structura, dar se atestă o o structură sesizabilă.
situație de incoerență sau de
omisiune.
Vorbitorii au reușit să 5 puncte – vorbitorii au captat 3 puncte – au captat, dar nu 0 puncte – nu au reușit să
capteze atenția clasei? și au menținut pe durata au menținut atenția capteze atenția colegilor
prezentări atenția colegilor
Respectarea limitei de 2 puncte – limita de timp a fost 1 punct – s-a încălcat cu 0 puncte – prezentarea nu
timp respectată aproximativ 1-1,5 minut corespunde limitei date
Corectiudinea 8 puncte – vocabular adecvat, 1-7 puncte – fiecare 0 puncte – se comit mai mult
exprimării cu respectarea nuanțelor de greșeală de exprimare scade de 8 greșeli de exprimare
sens, fără greșeli de exprimare. un punct
Total punctaj acumulat
Nota
Convertire în note:
Puncte 45-43 42-39 38-34 33-29 28-23 22-15 14-10 9-5 4-2 1-0
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Denumirea grupului care a evaluat: _______________________________


Bibliografie: Expunerea: exersare și evaluare, T.Cartaleanu, ARC, 2016, Chișinău; Ateliere de lectură, scriere, discuție, T.Cartaleanu, O.Cosovan, Știința, 2014