Sunteți pe pagina 1din 3

Metode Strategii Forme

didactice didactice
I. Moment Voi crea cadrul propice desfăşurării în bune
organizatoric condiţii a procesului instructiv-educativ. Voi
asigura ordinea şi disciplina prin cerinţe
verbale. Imi voi pregăti materialele necesare.

II. Captarea  Se dirijează verificarea cunoştinţelor Conversatia


atenţiei captând mai întâi atenţia elevilor. Un personaj
cunoscut şi iubit de ei, Mickey Mouse, îi va
ajuta să descopere titlul lecţiei de astăzi. Elevii
vor rezolva la tablă câte un exerciţiu.
Rezultatul exerciţiului îi va duce către aflarea
titlului lecţiei. (Anexa 1)

III. Anunţarea  Se dirijează observarea cuvintelor găsite Explicatia


temei şi a în plic, care reprezintă titlul lecţiei de astăzi:
obiectivelor Ziua şi noaptea. Se scrie titlul pe tablă.
- Astăzi ne vom plimba prin grădina timpului
şi vom descoperi frumuseţea şi belşugul
fiecărui anotimp. Vom afla cum se formează
ele, care sunt zilele săptămânii, lunile care
formează anotimpurile şi care dintre cele patru
este cel mai important pentru noi, oamenii.
Pornind de la cuvântul descoperit şi pe baza
întrebărilor, elevii vor ajunge la concluzia că
anul , ca unitate de măsurat timpul, este format
din cele patru anotimpuri, aceasta fiind tema
pe care o vor dezbate în această oră prin
activităţile ce vor urma.

IV. Dirijarea Activitate directă:


învăţării Se face o mică demonstraţie practică cu Demonstratia
globul pământesc şi o lanternă pentru
înţelegerea clară a formării zilelor şi nopţilor,
apoi a anotimpurilor. Se urmăreşte şi o planşă
cu Sistemul solar şi un simulator 3D cu
mişcările Pământului.
- Cum se formează ziua şi noaptea? Care sunt
zilele săptămânii?
- Care sunt lunile anului? Ce formează ele?
- Care sunt cele 4 anotimpuri? Cum se
formează anotimpurile? Care sunt lunile
fiecărui anotimp?
- Ce ştiţi despre anul bisect?

Activitate indirectă: Fişă de lucru Exercitiul


Elevii vor lucra individual o fişă prin care
vor găsi însuşiri apoi activităţi ale oamenilor
potrivite pentru anotimpurile anului. (Anexa 3)
Activitate directă: Coşul cu surprize
Elevii vin în faţa clasei şi extrag dintr-un coş
bileţele cu diferite sarcini. Ceilalţi elevi vor
răspunde solicitării din biletul citit.
Activitate indirectă: lucru în echipă
Elevilor vor lucra o fişă cu un text lacunar.
(Anexa 5)
Activitate directă: Un elev citeşte fişa
rezolvată. Ceilalţi vor corecta cu pixul roşu
eventualele greşeli. Apoi îşi notează cu
calificativ fişa personală. Se va completa la
tablă un ciorchine cu tema de astăzi, pe baza
unor întrebări, ghicitori, informaţii. (Anexa 8)

V. Realizarea Scaunul autorului


feedback-ului Elevii se vor aşeza pe un scaun în faţa clasei
şi vor spune celorlalţi ce anotimp preferă şi
care sunt motivele alegerii făcute. Vor putea
recita şi poezii despre anotimpul preferat.
Ceilalţi vor aplauda fiecare intervenţie.
O elevă va citi apoi o mică povestire numită
,,Cele patru dorinţe”. Se cer câteva păreri din
partea elevilor. (Anexa 9)

VI. Fixarea Elevii vor viziona un POWER-POINT numit


cunoştinţelor ,,Anotimpurile şi lunile lor” având ca fundal
muzical melodia ,,Anotimpurile”.

VII. Evaluare Elevii care au răspuns bine şi foarte bine


sunt notaţi cu calificative.

VIII. Temă Compunerea ,,Anotimpul meu preferat”


pentru acasă:
Anexa 1

Mickey Mouse mă va ajuta să îmi aduc aminte titlul lecţiei de astăzi. El are un plic. Pe
plic este scris numărul 100. În unul dintre ele se află ceea ce caut.
Rezolvând corect cele două exerciţii vom afla împreună care plic ne este de folos.