Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Clasa I

Disciplina: ____________________________________________________________________

Nr. lecţiei:_____________________________________________________________________

Subiectul lecţiei:________________________________________________________________

Tipul lecţiei:___________________________________________________________________

Unităţi de competenţe:___________________________________________________________

Obiectivele lecţiei:

O1_________________________________________________________________________________________________________________

O2_________________________________________________________________________________________________________________

O3_________________________________________________________________________________________________________________

O4_________________________________________________________________________________________________________________

O5_________________________________________________________________________________________________________________

Strategii didactice:

forme de organizare ____________________________________________________________

metode şi procedee_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

mijloace didactice_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Strategii de ECD:_______________________________________________________________

Bibliografie:

1.Curriculum pentru învăţământul primar.Chişinău:MECC, 2018.

2.Ghidul dirigintelui,,clasa I.

3.Ghid de implementare a curricumului pentru învăţămîntul primar.Chişinău: MECC, 2018

4. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori, clasa I. Chişinău:


MECC,IŞE, 2017.
Strategia didactică Metode
Momentel de

Obiective
e Activităţi (învăţător – elev) Metode Forme Mijloace evaluar
instrucţio şi de e
nale procedee instruire
1

Evocare Activitate de spargere a gheţii. Roata


 Elevii se aranjează în cerc , ţinându-se de mâini, se mişcă pe cerc, rostind: vremii Sala de
,,Roata vremii se învârteşte, clasă
Fiecare se gândeşte,
Apoi spune cu glas tare
Ce va face când va fi mare.”
 Un elev conducător, stand în mijloc, cu ochii închişi, se mişcă împreună cu
elevii din cerc, dar în opusă şi , după ultimul vers se opreşte indicând cu mâna Frontal
către un elev din cerc.
 Elevul ales treceîn cerc, preia rolul de conducător, dar nu înainte de a anunţa cu
voce tare o meserie la care râvneşte să o exercite atunci când va fi mare.
 Jocul continuă până la 8 -10 repetări.
 Jocul este încheiat de către învăţător printr-un feedback:
,, Orice meserie-aţi spune,
Toate cele alese-s bune.”
Concluzii: Din considerentul că suntem diferiţi şi avem diferite interese, preferinţe,
abilityţi, avem şi diferite planuri şi idei pentru viitor. Dar orice meserie ar allege
fiecare, important e să fie interesantă, utilă, plăcută, corespunzătoare intereselor
personale.

Realizare Activitatea Interviul Interviul frontal


a  Se propun elevilor un joc de rol, în care unul din ei elevi are rolul de reporter Anexa 1
sensului al unui ziar şi care are ca scop să cerceteze orientările profesionale ale Microfon
şcolarilor mici.
 Ceilalţi elevi, care sunt intervievaţi, pot să povestească despre meseria
preferată sau pot fi interogaţi de către reporter.

Reflecţie Activitatea Cartea de vizită Anexa 2


 Se propun elevilor să întocmească o carte de vizită, care va conţine: Cartea
 Numelr; de vizită
 Meseria;
 Simbolul sau desenul corespunzător;
 Numărul de telefon;
 Adresa;
 Un slogan sau o deviză.
De realizat un desen cu subiectul ,,Tatăl meu e…”( valorificând meseria tatălui),
Extindere utilizând fotografii, diverse material, proverbe, poezii ş.a.